Τεχνολογικές Επιστήμες

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τεχνολογικές Επιστήμες"

Transcript

1 4 ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ Τεχνολογικές Επιστήμες 4 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ Α/Α ΤΜΗΜΑ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 327 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧ Αθήνα Ε.Μ.Π. 328 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧ Π.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 329 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧ Π.ΠΑΤΡΑΣ 330 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧ Βόλος Π.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 331 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧ Ξάνθη Π.ΘΡΑΚΗΣ Ενδεικτικές Κατευθύνσεις: Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού, Πολεοδομίας και Χωροταξίας, Αρχιτεκτονικής Γλώσσας, Συνθέσεων Τεχνολογικής Αιχμής. Μελέτη, σχεδιασμός, καθοδήγηση και να επίβλεψη της δημιουργίας κτιρίων και κτιριακών εγκαταστάσεων, μελέτες οικοδομικών και τοπογραφικών έργων. Σε υπηρεσίες υπουργείων και οργανισμών, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, σε τεχνικές υπηρεσίες τραπεζών, σε τεχνικές και κατασκευαστικές εταιρείες, στη βιομηχανία, ως ελεύθερος επαγγελματίας στο δικό του τεχνικό γραφείο μελετών ή εργοληπτική εταιρεία. 332 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧ Χανιά ΠΟΛ. ΚΡΗΤΗΣ 333 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π.ΠΑΤΡΑΣ 334 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ξάνθη Π.ΘΡΑΚΗΣ 335 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Αθήνα Ε.Μ.Π. 336 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 337 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Βόλος Π.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ενδεικτικές Κατευθύνσεις: Επιστήμης και Τεχνολογίας των Κατασκευών, Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος, Γεωτεχνικής Μηχανικής, Συγκοινωνιών και Οργάνωσης. Προγραμματισμός, μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή δομικών, υδραυλικών, συγκοινωνιακών έργων και έργων προστασίας περιβάλλοντος. Διέξοδοι ως άνω. 338 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 339 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Αθήνα Ε.Μ.Π. Ενδεικτικές κατευθύνσεις: Περιφερειακός-Αστικός Σχεδιασμός & Ανάπτυξη, Υδατικοί Πόροι, Συγκοινωνιακή Τεχνική. Τοπογραφικές και κτηματογραφικές μελέτες: προσδιορισμός θέσεων πάνω στη γη, αποτύπωση εκτάσεων, χαρτογράφηση περιοχών, ανάλυση και οργάνωση χώρου. Σε υπουργεία (ΠΕΧΩΔΕ, Γεωργίας), οργανισμούς, τράπεζες, νομαρχίες, δήμους, ως μελετητής δημοσίων έργων, σε γραφεία μελετών έργων και σε τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, στη βιομηχανία, ως ελεύθερος επαγγελματίας, ιδρύοντας μελετητικό γραφείο, τεχνικό γραφείο ή εργοληπτική επιχείρηση (ανάληψη έργων δημοσίου & ιδιωτικού τομέα). 1

2 340 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Αθήνα Ε.Μ.Π. 341 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 342 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 343 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Βόλος Π.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Κοζάνη Π. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ενδεικτικές Κατευθύνσεις: Ενεργειακού Μηχανολόγου Μηχανικού, Κατασκευαστού Μηχανολόγου Μηχανικού, Μηχανικού Παραγωγής, Αεροναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού. Mελέτη, εγκατάσταση και επίβλεψη μηχανολογικού εξοπλισμού. Σε επιχειρήσεις μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και υλικού, τεχνικά γραφεία μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών μελετών, υπουργεία, οργανισμούς και επιχειρήσεις του Δημόσιου, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, ως ελεύθερος επαγγελματίας (τεχνικό γραφείο, εργοληπτική εταιρεία μηχανολογικών εγκαταστάσεων) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Π.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Αθήνα Ε.Μ.Π. Ξάνθη Π.ΘΡΑΚΗΣ Π.ΠΑΤΡΑΣ Ενδεικτικοί τομείς: Ενεργειακός, Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιακός. Ανάπτυξη και κατασκευή Δικτύων και Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας, Τηλεπικοινωνιών, και Ηλεκτρονικών Συσκευών και συστημάτων, Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου. Μηχανικός Η/Υ, Διαχειριστής δικτύων, Αναλυτής- Προγραμματιστής συστημάτων, Σύμβουλος πληροφορικής και επικοινωνιών, Καθηγητής Πληροφορικής Δ.Ε. (με ΑΣΠΑΙΤΕ), σε υπουργεία, δημόσιες υπηρεσίες, οργανισμούς, τράπεζες, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, σε τεχνικές εταιρείες, στην βιομηχανία ηλεκτρονικών κατασκευών, στις τηλεπικοινωνίες, σε υπολογιστικά συστήματα, ερευνητής σε προγράμματα των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ελεύθερος επαγγελματίας (τεχνικό γραφείο). 348 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π.ΠΑΤΡΑΣ 349 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Αθήνα Ε.Μ.Π. 350 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ενδεικτικές Κατευθύνσεις: Σχεδιασμός, Υλικά, Οργανικές Βιομηχανίες, Ανόργανες Βιομηχανίες, Τρόφιμα-Βιοτεχνολογία. Σχεδιασμός, λειτουργία και παρακολούθηση χημικών εγκαταστάσεων και παραγωγή των αντίστοιχων προϊόντων σε βιομηχανική βάση. Σε υπηρεσίες των υπουργείων Ανάπτυξης, Γεωργίας, στο Εθνικό Χημείο του Κράτους, στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, σε Τράπεζες, επιχειρήσεις επεξεργασίας και παραγωγής χημικών προϊόντων, εργοστάσια παραγωγής τροφίμων, ποτών, καλλυντικών, πλαστικών & λιπασμάτων, σε επιχειρήσεις προώθησης χημικών προϊόντων, σε εργαστήρια δημιουργίας και ανάπτυξης νέων χημικών προϊόντων, σε βιομηχανίες, ως ελεύθερος επαγγελματίας, ιδρύοντας γραφείο χημικοτεχνικών ερευνών, ή συστήνοντας επιχείρηση βιολογικού καθαρισμού ή επεξεργασίας & συντήρησης τροφίμων. 351 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Χανιά Πολ. ΚΡΗΤΗΣ 352 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ξάνθη Π.ΘΡΑΚΗΣ Ενδεικτικοί τομείς: Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Περιβαλλοντικών Διεργασιών, Περιβαλλοντικής Υδραυλικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής. Σχεδιασμός, διοίκηση και διαχείριση προγραμμάτων και έργων σε θέματα περιβάλλοντος. Σε Διεθνείς Οργανισμούς που ασχολούνται με το σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων προστασίας και ανάπτυξης του περιβάλλοντος, σε υπουργεία, σε οργανισμούς, σε τράπεζες, σε τεχνικές εταιρείες, στη βιομηχανία (μελέτες διαχείρισης και προστασίας του περιβάλλοντος, μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τεχνικά ή άλλα έργα, ως ελεύθερος επαγγελματίας (τεχνικό γραφείο). 2

3 353 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Σύρος Π.ΑΙΓΑΙΟΥ Ολική Σχεδίαση: Συνδυασμός Νέων Τεχνολογιών, Επιστήμης & Τέχνης: σχεδίαση περιεχομένου και παρουσίασης πολυμέσων, σχεδίαση προϊόντων η υπηρεσιών σε ηλεκτρονική μορφή που θα προωθούνται μέσω του Ηλεκτρονικού Εμπορίου. Στην παραγωγή, τη βιομηχανία, τις ηλεκτρονικές εκδόσεις & την τυπογραφία, σε διαφημιστικές εταιρείες, στην τηλεόραση και τον κινηματογράφο (σχεδιασμός τίτλων, επιμέλεια τίτλων και στατιστικών πινάκων). 354 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π.ΠΑΤΡΑΣ Μετά το 6 ο εξάμηνο, επιλογή Κατεύθυνσης: Α. Μηχανολόγου Μηχανικού, Β. Αεροναυπηγού - Μηχανικού. α. ως Αεροναυπηγός: Συντηρητής, Επισκευαστής Αεροσκαφών στην Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία και τις αεροπορικές εταιρίες. Κατασκευαστής ηλεκτρονικών συσκευών και εξοπλισμού αεροσκαφών σε εργοστάσια και ιδιωτικές εταιρείες. Ερευνητής σε ερευνητικά κέντρα των Ενόπλων Δυνάμεων, σε μελετητικά γραφεία και εταιρείες λογισμικού. β. ως Μηχανολόγος Μηχανικός: όπως αρ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 356 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Βέροια Π. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Βόλος Π.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Επίλυση των χωροταξικών προβλημάτων, περιφερειακή ανάπτυξη, διαχείριση του περιβάλλοντος, εκπόνηση χωροταξικών, πολεοδομικών, ρυθμιστικών και συγκοινωνιακών μελετών, μελετών χωροθέτησης επιχειρήσεων και παραγωγικών μονάδων, διαχείρισης φυσικών πόρων και εκπόνηση μελετών περιβαλλοντικής προστασίας. Σε δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς (δήμοι, νομαρχίες, περιφέρειες, υπουργεία, ΕΟΤ), κέντρα ερευνών, αναπτυξιακές εταιρείες και οργανισμούς, κατασκευαστικές εταιρείες. 357 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ / ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Βόλος Π.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Κατευθύνσεις: α. Τηλεπικοινωνίες και Δίκτυα, β. Ηλεκτρονικό Εμπόριο, γ. Γενική Κατεύθυνση Μηχανικού Η/Υ, δ. Διοίκηση Επιχειρήσεων Πληροφορικής. Μελέτη και κατασκευή δικτύων και συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας τηλεπικοινωνιακών και ηλεκτρονικών συσκευών και συστημάτων, υπολογιστικών συστημάτων. Καθηγητής Πληροφορικής Δ.Ε. (με ΑΣΠΑΙΤΕ), σε εταιρίες κατασκευής, εγκατάστασης & υποστήριξης υπολογιστικών συστημάτων τηλεφωνίας, παραγωγής τηλεπικοινωνιακού υλικού και λογισμικού, λογισμικού, παροχής υπηρεσιών διαδικτύου, σε επιχειρήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου. 358 ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Αθήνα Ε.Μ.Π. Τομείς: α. Μελέτης Πλοίου και Θαλασσίων Μεταφορών, β. Ναυτικής και Θαλάσσιας Υδροδυναμικής, γ. Ναυτικής Μηχανολογίας, δ. Θαλασσίων Κατασκευών. Μελέτη, σχεδιασμός και κατασκευή πλωτών μέσων, τεχνολογία θαλασσών, μελέτη μηχανολογικών εγκαταστάσεων, ναυτιλιακή οικονομία. Μελετητής, Επιβλέπων νέων κατασκευών, Επιβλέπων επισκευών, Πραγματογνώμων. Στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας (επιθεώρηση εμπορικών πλοίων, εκπαίδευση), στο Πολεμικό Ναυτικό, στον Ελληνικό Νηογνώμονα, σε τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, σε ναυπηγεία, ναυπηγικά γραφεία, σε ναυτιλιακές εταιρείες ως μηχανικός πλοίου. 3

4 359 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ / ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ Αθήνα Ε.Μ.Π. Κατευθύνσεις: Περιβαλλοντική μηχανική & Γεωπεριβάλλον, Μεταλλευτική τεχνολογία, Γεωτεχνολογία, Μεταλλουργικές διεργασίες, Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών, Eκμετάλλευση Eνεργειακών Πρώτων Υλών. Aξιοποίηση του Oρυκτού Πλούτου της χώρας. Σε υπηρεσίες των υπουργείων, σε τράπεζες, σε επιχειρήσεις που ασχολούνται με εκμεταλλεύσεις των ορυκτών πόρων, σε λατομεία, ορυχεία, μεταλλεία, μεταλλουργίες και μεταλλοτεχνίες, στη βιομηχανία, ως ελεύθερος επαγγελματίας για τον σχεδιασμό και την εκπόνηση μελετών (τεχνικό γραφείο). 360 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Χανιά Πολ. ΚΡΗΤΗΣ 361 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ξάνθη Π.ΘΡΑΚΗΣ Ενδεικτικές Κατευθύνσεις: Συστημάτων Παραγωγής (Εργαστήρια: Βιομηχανικής Παραγωγής - Ρομποτικής και Αυτοματισμών Σχεδιασμού, Προϊόντων - Εφοδιαστικής), Οργάνωσης και Διοίκησης (Εργαστήρια: Ανάλυσης Δεδομένων και Πρόβλεψης - Ασφάλειας της Εργασίας και Νοητικής Εργονομίας - Διοικητικών Συστημάτων Συστημάτων Χρηματοοικονομικής Διοίκησης). Σχεδιασμός συστημάτων παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών, προγραμματισμός και έλεγχος της παραγωγικής διαδικασίας, έρευνα, σχεδιασμός και αυτοματοποίηση της κατασκευής προϊόντων, χωροθέτηση της μονάδας παραγωγής, χρονικός και τεχνικο-οικονομικός προγραμματισμός έργων. 362 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Χίος Π.ΑΙΓΑΙΟΥ 363 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Π.ΠΑΤΡΑΣ Τομείς: α. Χρηματοοικονομική Μηχανική, β. Διοίκηση Έργου / Προγράμματος και Λειτουργιών, γ. Διοίκηση Πληροφορίας, Επικοινωνιών και Καινοτομίας, γ. Διοίκηση Τεχνολογίας και Δημόσια Πολιτική, ε. Οργανωσιακή και Ιδρυματική Διοίκηση. Πληροφορική, Επιχειρησιακή Έρευνα, Διοίκηση, Οικονομία και Στατιστική, Οικονομοτεχνικός σύμβουλος σε εργοστάσια, επιχειρήσεις, οργανισμούς, τράπεζες, εταιρείες επενδύσεων, χρηματιστηριακές εταιρείες. Μηχανικός Λογισμικού σχεδίαση λογισμικού, Μηχανικός Τεχνολογίας Υλικού: Τσιπ ηυ, πίνακες κυκλωμάτων, πληκτρολόγια, modems, Αναλυτής Συστήματος: Δημιουργία και προσαρμογή συστημάτων ηυ, Διαχειριστής βάσεων δεδομένων. Καθηγητής Πληροφορικής Δ.Ε. (με ΑΣΠΑΙΤΕ), σε υπουργεία, οργανισμούς, τράπεζες, υπηρεσίες μηχανογράφησης, μηχανογραφικά κέντρα, επιχειρήσεις υλικού Η/Υ και λογισμικού, τεχνικές εταιρείες, στη βιομηχανία, ως ελεύθερος επαγγελματίας (τεχνικό γραφείο). 364 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ Χανιά ΠΟΛ. ΚΡΗΤΗΣ Αναζήτηση, εκμετάλλευση επεξεργασία ορυκτών πρώτων υλών, περιβαλλοντική γεωτεχνολογία. Σε οργανισμούς και επιχειρήσεις που ασχολούνται με την έρευνα και εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου της χώρας, σε υπουργεία και τράπεζες, σε τσιμεντοβιομηχανίες, επιχειρήσεις μαρμάρου και βιομηχανικών ορυκτών, υδρογεωτεχνικές επιχειρήσεις, τεχνικά έργα, στην εκμετάλλευση γεωθερμίας και υδρογονανθράκων, σε λατομεία, ως ελεύθερος επαγγελματίας (τεχνικό γραφείο). 365 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Χανιά ΠΟΛ. ΚΡΗΤΗΣ Τομείς: α. Ηλεκτρονικής και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών, β. Πληροφορικής, γ. Συστηµάτων, δ. Τηλεπικοινωνιών. Καθηγητής Πληροφορικής Δ.Ε. (με ΑΣΠΑΙΤΕ), σε υπηρεσίες και οργανισμούς, σε υπουργεία, τράπεζες, σε τεχνικές εταιρείες, στη βιομηχανία, σε εργαστήρια και εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρονικών συσκευών, σε ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς, ως ελεύθερος επαγγελματίας (τεχνικό γραφείο). 4

5 366 ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Ορεστιάδα Π.ΘΡΑΚΗΣ Ανάπτυξη, προστασία, βελτίωση, αξιοποίηση και διαχείριση των Δασών και του φυσικού περιβάλλοντος. Σε υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας, στις Διευθύνσεις Δασών των νομαρχιών και των υπηρεσιών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην Αγροτική Τράπεζα, σε συνεταιρισμούς, σε δασικές εκμεταλλεύσεις, σε ιδιωτικά δάση ο ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Π.ΠΕΙΡΑΙΑ Διοίκηση της Παραγωγής, Χρηματοϊκονομική Διοίκηση με έμφαση της εφαρμογές των Νέων Τεχνολογιών στα συστήματα παραγωγής στις βιομηχανικές μονάδες. Καθηγητής Οικονομολόγος Δ.Ε. (με ΑΣΠΑΙΤΕ), Στέλεχος επιχειρήσεων σε τομείς της παραγωγής προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών. Εγγράφεται στο Οικονομικό Επιμελητήριο ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Μυτιλήνη Π.ΑΙΓΑΙΟΥ Κατευθύνσεις: α. Σύγχρονη Μουσειολογία, β. Επιτέλεση και Δημόσια Δρώμενα, γ. Οπτικοακουστικές Τέχνες, δ. Εκπαιδευτική Τεχνολογία. Καθηγητής Πληροφορικής Δ.Ε. ( με ΑΣΠΑΙΤΕ), σε τομείς του πολιτισμού στους οποίους χρησιμοποιούνται οι Νέες Τεχνολογίες: παραγωγή, και διακίνηση πολιτισμικών αγαθών, τουρισμός, ψυχαγωγία (δήμοι, νομαρχίες, μουσεία, βιβλιοθήκες). ο ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Αθήνα Ε.Μ.Π. Κατευθύνσεις: 1. Μαθηματικός Εφαρμογών (Ανάλυση και Εφαρμογές, Βιομηχανικά Μαθηματικά, Μαθηματικά Αποφάσεων Μαθηματικά Πληροφορικής, Eφαρμοσμένη Μηχανική), 2. Φυσικός Εφαρμογών (Φυσική των υλικών, Μηχανική των υλικών, Οπτοηλεκτρονική και λέιζερ, Ηλεκτρονική Φυσική, Πυρηνική Φυσική και στοιχειώδη σωματίδια, Βιοϊατρικές εφαρμογές της Φυσικής). Καθηγητής Μαθηματικός ή Φυσικός στη Δ.Ε., σε προηγμένες βιομηχανίες και επιχειρήσεις, σε τραπεζικά ιδρύματα, ασφαλιστικές επιχειρήσεις, χρηματοοικονομικά γραφεία, κέντρα έρευνας, εταιρείες περιβαλλοντικής διαχείρισης ο ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Π.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ενδεικτικές Κατευθύνσεις: Πολυμερικά και Βιοϊατρικά Υλικά, Κεραμικά Υλικά, Μεταλλικά Υλικά, Νανοδομημένα Υλικά, Υπολογιστική Επιστήμη Υλικών ο Ηράκλειο ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Παρασκευή νέων υλικών και έλεγχος των τεχνολογικών τους εφαρμογών. Π.ΚΡΗΤΗΣ Ελεύθερος επαγγελματίας, ερευνητής σε ερευνητικά κέντρα ανάπτυξης νέων υλικών ο ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Π.ΠΑΤΡΑΣ Πενταετής φοίτηση για το τμήμα Μηχανικών του Παν/μίου Ιωαννίνων. 373 ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΛ ΣΧ Π. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Χαρακτική, Ζωγραφική, Γλυπτική. Κατευθύνσεις: Ιστορία & Θεωρία της Τέχνης, Πολυμέσα, Πλαστικές Τέχνες. Καθηγητής Εικαστικών Τεχνών Δ.Ε., Θεωρητικός Τέχνης, Ιστορικός Τέχνης, Στέλεχος Διοίκησης Μουσείων και άλλων πολιτιστικών οργανισμών (πολιτιστικό management), σύμβουλος σε γκαλερί, δημιουργός πλαστικών και εφαρμοσμένων τεχνών ο ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΑΣ Κέρκυρα Π. ΙΟΝΙΟ Σύγχρονη οπτικοακουστική τεχνολογία στον ευρύτερο χώρο της τέχνης και των ΜΜΕ. Αντικείμενα: επιστημονική έρευνα των εφαρμογών της σύγχρονης τεχνολογίας στην παραγωγή και επεξεργασία ήχου και εικόνας, καλλιτεχνικές και επικοινωνιακές εφαρμογές των οπτικοακουστικών μέσων, διδασκαλία των νέων μορφών οπτικοακουστικής έκφρασης. Σε χώρους οπτικοακουστικής επικοινωνίας και αναψυχής (ραδιόφωνο, τηλεόραση, εταιρείες παραγωγής ηχητικού και οπτικοακουστικού υλικού, σχεδιασμού και παραγωγής video-games, ανάπτυξης οπτικοακουστικών συστημάτων). 5

6 375 2 ο ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αθήνα ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ Π. Ενδεικτικοί Τομείς: Ανθοκομία και Αρχιτεκτονική Τοπίου, Γεωργία και Βελτίωση Φυτών, Δενδροκομία και Αμπελουργία, Κηπευτικές Καλλιέργειες, Φυτοπροστασία και Περιβάλλον. Στον ιδιωτικό τομέα σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις, βιομηχανίες μεταποίησης αγροτικών προϊόντων, συνεταιριστικές οργανώσεις, σποροπαραγωγικούς οίκους, γραφεία μελετών διαμόρφωσης κήπων και πάρκων, ως ελεύθερος επαγγελματίας σε φυτωριακές και ανθοκομικές μονάδες, στην εμπορία γεωργικών φαρμάκων, αγροτικών μηχανημάτων και εργαλείων, στο Υπουργείο Γεωργίας, στις Διευθύνσεις Γεωργίας. ο ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ο ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ο ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ο ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Αθήνα ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ Π. Αθήνα ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ Π. Αθήνα ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ Π. Αθήνα ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ Π. Ενδεικτικοί Τομείς: Γενετική Βελτίωση, Βιοτεχνολογία, Εκτροφή, Διατροφή και Διαχείριση των αγροτικών ζώων. Στον δημόσιο τομέα (Υπουργείο Γεωργίας, Γραφεία Γεωργικής Ανάπτυξης, Αγροτική Τράπεζα Ελλάδας), στον ιδιωτικό τομέα (κτηνοτροφικές και ιχθυοτροφικές εκμεταλλεύσεις, εργοστάσια παρασκευής ζωοτροφών, φαρμακευτικές εταιρίες, συνεταιριστικές οργανώσεις). Εφαρμογή και ανάπτυξη εξελιγμένων γεωπονικών τεχνολογιών και προστασία του περιβάλλοντος. Σε Υπηρεσίες και Οργανισμούς των Υπουργείων Γεωργίας, ΠΕΧΩΔΕ, Εθνικής Οικονομίας, στην Αγροτική Τράπεζα, σε Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Διεθνών Οργανισμών, σε βιομηχανίες και σε επιχειρήσεις μεταποίησης προϊόντων φυτικής παραγωγής, σε γεωργικούς συνεταιρισμούς, σε αντιπροσωπείες γεωργικών μηχανημάτων, ως ελεύθερος επαγγελματίας ιδρύοντας γραφείο γεωργικών φαρμάκων, κατάστημα γεωργικών φαρμάκων, οινολογικό εργαστήριο. Καθηγητής Δ.Ε. Γεωπόνος & Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (με ΑΣΠΑΙΤΕ). 5 Εργαστήρια: α. Γαλακτοκομία, β. Μηχανική Τροφίμων, Επεξεργασία & Συντήρηση Γεωργικών Προϊόντων, γ. Μικροβιολογία & Βιοτεχνολογία Τροφίμων, δ. Ποιοτικός Έλεγχος & Υγιεινή Τροφίμων, ε. Χημεία & Ανάλυση Τροφίμων. Σε γεωργικές βιομηχανίες επεξεργασίας, συντήρησης, αγροτικών προϊόντων, στη βιομηχανία τροφίμων στα τμήματα έρευνας και ανάπτυξης, ποιοτικού ελέγχου, παραγωγής, εμπορίας και διάθεσης, σε ιδιωτικά εργαστήρια ανάλυσης τροφίμων, οινολογικά εργαστήρια, εταιρείες πώλησης πρώτων υλών και μηχανολογικού εξοπλισμού για την βιομηχανία τροφίμων. Καθηγητής Δ.Ε. Γεωπόνος & Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (με ΑΣΠΑΙΤΕ). Αρδεύσεις, αποστραγγίσεις, εγγειοβελτικά έργα, εδαφολογικά ζητήματα και αγροτικές κατασκευές, Γεωργία Ακριβείας (αυτοματισμοί και ρομποτική στα συστήματα γεωργικής παραγωγής, δημιουργία και ρύθμιση του τεχνητού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο ή αναπτύσσονται τα φυτά, ή στεγάζονται τα αγροτικά ζώα ή συντηρούνται τα αγροτικά προϊόντα). Σε υπηρεσίες και οργανισμούς των Υπουργείων Γεωργίας, ΠΕΧΩΔΕ, Εθνικής Οικονομίας, σε θερμοκήπια, κτηνοτροφικές και ιχθυοτροφικές μονάδες, εγκαταστάσεις ψυκτικών θαλάμων και αποθήκευση αγροτικών προϊόντων, λειτουργία αγροτικών μηχανημάτων κατεργασίας εδάφους και συλλογής γεωργικών προϊόντων. Καθηγητής Δ.Ε. Γεωπόνος & Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (με ΑΣΠΑΙΤΕ) ο ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ Π.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Τομείς: Αγροτικής Οικονομίας, Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφολογίας και Γεωργικής Μηχανικής, Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, Ζωικής Παραγωγής, Οπωροκηπευτικών & Αμπέλου, Φυτοπροστασίας, Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας & Οικολογίας. Διέξοδοι όπως: 375,

7 381 2 ο ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Π.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ο ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Βόλος Π.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Κατευθύνσεις: Δασικής Παραγωγής - Προστασίας Δασών - Φυσικού Περιβάλλοντος, Λιβαδοπονίας και Άγριας Πανίδας - Ιχθυοπονίας Γλυκέων Υδάτων, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Φυσικών Πόρων, Δασοτεχνικών και Υδρονομικών Έργων, Συγκομιδής και Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων. Ανάπτυξη, έρευνα, προστασία, εκμετάλλευση των δασών, διατήρηση και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Στο Υπ. Γεωργίας, στις Διευθύνσεις δασών των Νομαρχιών, στις Υπηρεσίες Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην Αγροτική Τράπεζα, σε συνεταιρισμούς, δασικές εκμεταλλεύσεις, ιδιωτικά δάση, ως ελεύθερος επαγγελματίας ιδρύοντας γραφείο μελετών. Καθηγητής Δ.Ε. Γεωπόνος & Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (με ΑΣΠΑΙΤΕ). Αξιοποίηση του γενετικά βελτιωμένου πολλαπλασιαστικού υλικού, του εδάφους, της εκμηχάνισης και του νερού, καταπολέμηση των εχθρών και ασθενειών των φυτών, με έμφαση στη γενετική βελτίωση των φυτών και την παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού. Διέξοδοι όπως: 375. ο ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Βόλος Π.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ιχθυολόγος. Κατευθύνσεις: α. Ζωικής Παραγωγής με εμβάθυνση στην Αλιεία και τις Υδατοκαλλιέργειες, β. Υδάτινου Περιβάλλοντος με εμβάθυνση στη διαχείριση του υδατικού περιβάλλοντος (Ωκεανογραφία, Οικοϋδρολογία) Διοίκηση, διαχείριση και προστασία θαλάσσιων πάρκων, υδροβιότοπων, ποταμών, λιμνών, προστασία και διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας στη θάλασσα, λίμνες, λιμνοθάλασσες και ποτάμια. Σε επιχειρήσεις παραγωγής προϊόντων αλιείας & υδατοκαλλιεργειών ο ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μυτιλήνη Π.ΑΙΓΑΙΟΥ Τομείς: α. Διαχείρισης Οικοσυστημάτων, β. Περιβαλλοντικής Μηχανικής και Επιστήμης, γ. Γεωγραφίας και Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού, δ. Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών & Περιβάλλοντος. Περιβαλλοντική τεχνολογία των χερσαίων και υδάτινων οικοσυστημάτων, οικολογία των έμβιων οργανισμών και ειδικότερα του ανθρώπου, εφαρμογή και έλεγχος της περιβαλλοντικής πολιτικής της πολιτείας, κατάρτιση και εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων περιβαλλοντικής αγωγής. Διαχείριση και διοίκηση οργανισμών και υπηρεσιών που ασχολούνται με το περιβάλλον ο ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Π.ΠΕΙΡΑΙΑ ο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αθήνα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Π ο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Π.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Π.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Π.ΠΕΙΡΑΙΑ Κατευθύνσεις: α. Ηλεκτρονικές υπηρεσίες (e-learning, e-bussiness, e-health, e-government), β. Συστήματα Επικοινωνιών & Δικτύων. Καθηγητής Πληροφορικής Δ.Ε., σε επιχειρήσεις σχεδιασμού και κατασκευής εκπαιδευτικού υλικού, σε επιχειρήσεις πωλήσεων και ελέγχου εκπαιδευτικού και τεχνολογικού εξοπλισμού. Ενδεικτικές κατευθύνσεις: Πληροφοριακά Συστήματα, Δίκτυα- Επικοινωνίες-Αρχιτεκτονική Συστημάτων, Ψηφιακά Μέσα, Πληροφορικά Συστήματα και Διοίκηση. Καθηγητής Πληροφορικής Δ.Ε. (με ΑΣΠΑΙΤΕ), σε κέντρα πληροφόρησης, σε δήμους, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, σε βιομηχανίες και επιχειρήσεις προμήθειας Η/Υ ο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Κέρκυρα ΙΟΝΙΟ Π. 7

8 391 2 ο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Π.ΑΘΗΝΑΣ Τομείς: α. Θεωρητική Πληροφορική & Γραφικά με Η/Υ, β. Υπολογιστικά Συστήματα & Εφαρμογές, γ. Τηλεπικοινωνίες & Επεξεργασία Σήματος. Καθηγητής Πληροφορικής Δ.Ε. (με ΑΣΠΑΙΤΕ), Προγραμματιστής, Aναλυτής εφαρμογών, Eιδικός πληροφοριακών συστημάτων με πολυμέσα, Σχεδιαστής πολυμέσων, Tεχνικός ασφαλείας δικτύων Η/Υ ο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ Αθήνα ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ Π. Τηλεπληροφορική: δικτυακές και διαδικτυακές τεχνολογίες με εφαρμογές στην εκπαίδευση στην οικονομία στη διοίκηση στην υγεία στις μεταφορές. Καθηγητής Πληροφορικής Δ.Ε. (με ΑΣΠΑΙΤΕ), Στέλεχος που διαχειρίζεται τις Νέες Τεχνολογίες του Παγκόσμιου Ιστού για την ανάπτυξη σύνθετων πληροφοριακών συστημάτων και την υποστήριξη προηγμένων υπηρεσιών. ο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ Λαμία Π. ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ Κατευθύνσεις: α. Πληροφοριακών Συστημάτων, β. Εφαρμογές στη Βιοϊατρική. Ιατρική + Βιοτεχνολογία + Πληροφορική, ανάπτυξη λογισμικού, εφαρμογές Διαδικτύου, σχεδιασμός και υλοποίηση δικτύων, ανάπτυξη και διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων με σκοπό τη διεξαγωγή της βιολογικής, της ιατρικής και της φαρμακολογικής έρευνας. α. Τηλεϊατρική, εφαρμογές ηυ σε ιατρικές συσκευές, διαχείριση και συντήρηση απεικονιστικών ιατρικών μηχανημάτων, βελτίωση και σχεδιασμός νέων ιατρικών μηχανημάτων τεχνητών οργάνων. β. Πληροφορική: ως προγραμματιστής, αναλυτής εφαρμογών (ανάπτυξη λογισμικού, εφαρμογές Διαδικτύου) ειδικός σχεδιασμού και υλοποίησης δικτύων. Καθηγητής Πληροφορικής Δ.Ε. ( με ΑΣΠΑΙΤΕ). ο ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ο ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Σάμος Π.ΑΙΓΑΙΟΥ Ροές μαθημάτων: α. Σχεδιασμός και Υλοποίηση Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, β. Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών και Υπολογιστών, γ. Διοίκηση και Διαχείριση Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, δ. Διαχείριση Πληροφορίας. Κοζάνη Π. Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ε. Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων. Καθηγητής Πληροφορικής Δ.Ε. (με ΑΣΠΑΙΤΕ), Τηλεεργασία, εκπαίδευση από απόσταση, έλεγχος αερομεταφορών, διασύνδεση πληροφορικών συστημάτων υγείας, τηλεϊατρική, ηλεκτρονικό εμπόριο ο ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ο ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ο ΕΦAΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ηράκλειο Π.ΚΡΗΤΗΣ Τρίπολη Π.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ Θεσ/νίκη Π.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Όπως: Εφαρμογές Η/Υ σε Οικονομικές, Διοικητικές και Κοινωνικές Επιστήμες, ανάπτυξη λογισμικού σχετικού με θέματα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομίας και Χρηματοοικονομικής. Καθηγητής Πληροφορικής Δ.Ε. ( με ΑΣΠΑΙΤΕ), σε δημόσιες επιχειρήσεις, στην Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, Οικονομικός Ερευνητής, Προγραμματιστής, Αναλυτής, σε οικονομικές μονάδες, σε επιχειρήσεις ο ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Τρίπολη Π.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ Τομείς: α. Επεξεργασίας Σήματος, β. Τεχνολογίας Συστημάτων Επικοινωνίας, γ. Δικτύων Επικοινωνιών, δ. Υπηρεσιών και Εφαρμογών. Καθηγητής Πληροφορικής Δ.Ε. ( με ΑΣΠΑΙΤΕ), Δίκτυα ασυρμάτων και κινητών επικοινωνιών, σχεδίαση εφαρμογών & υπηρεσιών διαδικτύου, δορυφορικές επικοινωνίες, πληροφοριακά συστήματα διοίκησης. 8

9 400 3 ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Π.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ο ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Λάρισα Π.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Μελέτη Έμβιων Πόρων και Βιοτόπων, Μηχανισμοί Λειτουργίας Έμβιων Συστημάτων, Λειτουργικές Ανωμαλίες, Προστασία Βιοσυστημάτων, Ελαχιστοποίηση της Ρύπανσης. Σε ερευνητικά κέντρα & ινστιτούτα βιολογίας & τεχνολογίας φυτών & ζώων, βιοχημικών εφαρμογών, μοριακών βιοεπιστημών, εφαρμοσμένης γενετικής, φαρμακευτικές εταιρίες, διαγνωστικά εργαστήρια ο ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ο ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Αθήνα ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ Π. Ορεστιάδα Π.ΘΡΑΚΗΣ Αγρίνιο Π. ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ Αγρίνιο Π. ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ Γνώσεις γεωπονικού, οικονομικού, επιχειρηματικού και κοινωνιολογκού περιεχομένου. Διοίκηση γεωργικών εκμεταλλεύσεων, Διαχείριση Φυτικής Παραγωγής, Φυτοπροστασία και Περιβάλλον, Αγροτική Οικονομία και Διοίκηση Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων, Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων, Αξιολόγηση Επενδύσεων με έμφαση στη Γεωργία, Κοστολόγηση Γεωργικής Παραγωγής, Κοινή Αγροτική Πολιτική (Κ.Α.Π.), Ευρωπαϊκοί Θεσμοί & Πολιτικές. Σύμβουλος στο Υπουργείο Γεωργίας, Σύμβουλος ή Προμηθευτής του αγροτικού χώρου σε επιχειρήσεις και οργανώσεις, Γεωπόνος. Καθηγητής Δ.Ε. Γεωπόνος & Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (με ΑΣΠΑΙΤΕ). Κατευθύνσεις: α. Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος, β. Διαχείριση Χρήσεων Γης. Μελέτη περιβάλλοντος, διαχείριση χρήσεων γης, αξιοποίηση φυσικών πόρων, αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προβλημάτων. Σχεδιασμός κατασκευή έργων, περιβαλλοντικές μελέτες, αποκομιδή σκουπιδιών, βιολογικοί καθαρισμοί, ανάπλαση υποβαθμισμένων περιοχών. Καθηγητής Δ.Ε. Γεωπόνος & Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (με ΑΣΠΑΙΤΕ). Κατευθύνσεις: α. Διαχείριση Πολιτισμικών Πόρων, β. Πολιτισμική Τεχνολογία. Καλλιέργεια και προαγωγή της γνώσης για την πολιτισμική κληρονομιά, τη διαχείρισή της και την αποτελεσματική ανάδειξή της με τη χρήση των νέων τεχνολογιών. Στη διοίκηση και διαχείριση πολιτισμικών μονάδων, τον τουρισμό, την ψυχαγωγία (δήμοι, νομαρχίες, μουσεία, βιβλιοθήκες, εκδοτικοί οίκοι) ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Π. Κατευθύνσεις: α. Διοικητική των Επιχειρήσεων, β. Πληροφοριακά Συστήματα και Ηλεκτρονικό Επιχειρείν, γ. Στρατηγική και Ανθρώπινοι Πόροι, δ. Εφοδιαστική Αλυσίδα και Πωλήσεις, ε. Ποσοτικές Μέθοδοι στα Οικονομικά και Διοίκηση. Καθηγητής Οικονομολόγος Δ.Ε. (με ΑΣΠΑΙΤΕ), Διοίκηση Επιχειρήσεων με έμφαση στη λήψη αποφάσεων, ηλεκτρονικές επιχειρηματικές δραστηριότητες, ηλεκτρονικό εμπόριο, επιχειρηματική στρατηγική και διαχείριση καινοτομίας ο ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Νάουσα Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τομείς: α. Οργάνωση και Διοίκηση, β. Επιχειρηματική Καινοτομία, γ. Τεχνολογίες Διοίκησης και Παραγωγής, δ. Ψηφιακή Τεχνολογία, ε. Τηλεπικοινωνιακή Τεχνολογία. Διοίκηση της Παραγωγής με έμφαση της εφαρμογές των νέων τεχνολογιών στα συστήματα παραγωγής στις βιομηχανικές μονάδες. Στέλεχος επιχειρήσεων της τομείς της παραγωγής προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών. 9

10 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 408 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Μ Π.Ε. Τατόι Σ.Τ.Υ.Α. Διάρκεια σπουδών: 4 εξάμηνα. Κατευθύνσεις: α. Μηχανοσυνθέτης, β. Ηλεκτρολόγος, γ. Γενικός Οπλουργός, δ. Μηχανικός Μεταφορικών Μέσων και χειριστής Μηχανημάτων, ε. Συντηρητής Αεροπορικών Εγκαταστάσεων, στ. Ελεγκτής Αεράμυνας, ζ. Γενικός Υλικονόμος, η. Μηχανικός Τηλεπικοινωνιών, θ. Μηχανικός RADAR. Προϋποθέσεις: Για να εισαχθεί ένας υποψήφιος στη Σχολή θα πρέπει να έχει ανάστημα πάνω από 1,70 μέτρα για άντρες και πάνω από 1,60 για τις γυναίκες και Βάρος: ΔΜΣ για άνδρες: 19-27, για γυναίκες: ο ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (ΟΠΛΑ) B Π.Ε ο ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (ΣΩΜΑΤΑ) M Π.Ε Τρίκαλα Σ.Μ.Υ. Τρίκαλα Σ.Μ.Υ. Διάρκεια σπουδών: 4 εξάμηνα. Προϋποθέσεις ως άνω. Διοίκηση & Εκπαίδευση των εφέδρων ή του κατώτερου στρατιωτικού προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων, χρήση και συντήρηση οπλομηχανημάτων, οχημάτων και στρατιωτικών μηχανημάτων και εξοπλισμού. Επίσης στην Αεροπορία Στρατού ως Χειριστές ή Μηχανικοί Ελικοπτέρων και Αεροσκαφών, στις Ειδικές Δυνάμεις ως Αλεξιπτωτιστές, Καταδρομείς, Πεζοναύτες και Βατραχάνθρωποι, στο Σώμα Πληροφορικής ως Χειριστές ή Προγραμματιστές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ο ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΟΠΛΑ) Β Π.Ε. Βάρη Σ.Σ.ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ο ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΩΜΑΤΑ) Μ Π.Ε. Βάρη Σ.Σ.ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ Αξιωματικός Ενόπλων Δυνάμεων Στρατός Ξηράς. Προϋποθέσεις ως άνω. Ακαδημαϊκή εκπαίδευση επιπέδου ΑΕΙ (Φιλολογία, Μαθηματικά, Δίκαιο, Ιστορία κλπ.) + Εφαρμοσμένη Στρατιωτική Εκπαίδευση (Οπλομηχανήματα, Βολές, Τακτικές, Στίβος Μάχης κλπ). Δραστηριότητες: η εκτέλεση συγκεκριμένων καθηκόντων, η λήψη αποφάσεων και η επίβλεψη εκτέλεσής τους, η εφαρμογή των στρατιωτικών κανονισμών, η υλοποίηση του στρατιωτικού προγράμματος εκπαίδευσης, η εκπαίδευση των στρατιωτών στα αντικείμενα της ειδικότητάς τους, η διεξαγωγή στρατιωτικών επιχειρήσεων σε περίοδο πολέμου. Πρόγραμμα σπουδών και για τις δύο ειδικότητες για τα τρία πρώτα έτη σπουδών. Όπλα: Πεζικό, Τεθωρακισμένα, Πυροβολικό, Μηχανικό, Διαβιβάσεις Και Αεροπορία Στρατού, Σώματα: Εφοδιασμού Μεταφορών, Υλικού Πολέμου και Τεχνικού ο ΙΚΑΡΩΝ (ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ) Β Π.Ε ο ΙΚΑΡΩΝ (ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ) Μ Π.Ε. Αεροδρόμιο Δεκέλειας Αεροδρόμιο Δεκέλειας Προϋποθέσεις: ως άνω, εκτός από Ιπτάμενους (ύψος). Εκπαίδευση Στρατιωτική, Ακαδημαϊκή, Πτητική (για το τμήμα των Ιπταμένων) και Αθλητική ο ΙΚΑΡΩΝ (Σ.Ι.) ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕΡΑΜΥΝΑΣ Π.Ε. Αεροδρόμιο Δεκέλειας 10

11 416 2 ο ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΜΑΧΙΜΟΙ) Β Π.Ε. Πειραιάς Σ.Ν.ΔΟΚΙΜΩΝ Προϋποθέσεις: ως άνω. Χωριστό πρόγραμμα σπουδών για τις 2 κατευθύνσεις. α. Θεωρητική και τεχνική γνώση, στρατιωτική και ναυτική εκπαίδευση ως Αξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού, β. Ναυτική επιστήμη και τέχνη του κατά θάλασσα πολέμου, γ. Προαγωγή της Ναυτικής επιστήμης και έρευνας ο ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ) Β Π.Ε. Πειραιάς Σ.Ν.ΔΟΚΙΜΩΝ ο ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Μ Π.Ε. Σκαραμαγκάς Σ.Μ.Υ.Ν. Διάρκεια σπουδών: 4 εξάμηνα. Προϋποθέσεις ως άνω. Διοίκηση & Εκπαίδευση των εφέδρων ή του κατώτερου στρατιωτικού προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων, χρήση και συντήρηση οπλομηχανημάτων, οχημάτων και στρατιωτικών μηχανημάτων και εξοπλισμού ο ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ ΡΑΔΙΟΝΑΥΤΙΛΩΝ 123 ΠΤΕ Τατόι Αττικής ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤIΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 9245 ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 9067 Προϋπόθεση: οι υποψήφιοι μπορούν να είναι μόνο Χριστιανοί Ορθόδοξοι. Διαχείριση και συντήρηση ξυλογλύπτων, υφασμάτων, αμφίων, σκευών, εντύπων, παλαιτύπων, μαρμάρων και γλυπτών, ψηφιδωτών, υλικών και τεχνικών επεμβάσεων αποκατάστασης, εκτιμήσεως κειμηλίων, χρυσοκεντητικής, κεραμικών, αγιογραφίας και συντήρησης εικόνων, επιγραφικής και παλαιογραφίας, μεθόδων αποτυπώσεων και γενικώς στη συντήρηση έργων της Εκκλησιαστικής Τέχνης. ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ο ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Ε.Ν. ΥΓ ΑΚΑΔΗΜΙΑ Ε.Ν ο ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ε.Ν. ΥΓ ΑΚΑΔΗΜΙΑ Ε.Ν. Διάρκεια Σπουδών: 6 εξάμηνα + 2 εξάμηνα πρακτική άσκηση. Προϋποθέσεις: ο υποψήφιος να έχει την Ελληνική ιθαγένεια, να μην έχει συμπληρώσει το 25ο έτος ηλικίας του, να είναι υγιής και να γνωρίζει κολύμβηση, να μην έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα. Στην Εμπορική Ναυτιλία, σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις: ναυπηγήσεις, επισκευές, εφοδιασμός, πρακτορεύσεις, νηογνώμονες, ασφαλίσεις πλοίων. Καθηγητής Δ.Ε. Ναυτικών Μαθημάτων (Πλοίαρχοι, με ΑΣΠΑΙΤΕ). Τ.Ε.Ι. 424 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΣΧ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Γραφίστας, Τεχνολόγος Γραφικών Τεχνών, Χειριστής Η/Υ Γραφικών Τεχνών, Εικονογράφος- Σκιτσογράφος, Μακετίστας. Στην διαφήμιση (τύπος, αφίσες, λογότυπα), στην επικοινωνία (σήματα, πινακίδες, ταμπέλες, μηχανογραφικές φόρμες), στη συσκευασία (κουτιά, ετικέτες, σακούλες), στην τηλεόραση (τίτλοι, παρουσίαση εκπομπών). Καθηγητής Δ.Ε. (με ΑΣΠΑΙΤΕ). 11

4 ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ ΙΟ Τεχνολογικές Επιστήµες 4 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ Α/Α ΤΜΗΜΑ Ι ΡΥΜΑ ΜΟΡΙΑ 2013 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥ ΩΝ 307 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Θεσ/νίκη ΑΠΘ 14142 308 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε. ΜΑΘΕΙΝ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε. ΜΑΘΕΙΝ Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Θεσσαλονίκη... 5 Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Αθήνα... 7 Αγροτικής Ανάπτυξης Ορεστιάδα... 13 Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Αθήνα... 16 Ανακαίνισης και Αποκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Επιστήμες Οικονομίας & Διοίκησης

Επιστήμες Οικονομίας & Διοίκησης 5 ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ 5 Επιστήμες Οικονομίας & Διοίκησης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ Α/Α ΤΜΗΜΑ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 542 ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Π -Μάρκετινγκ + Μάνατζμεντ: Βελτίωση παραγωγικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ - ΝΟΜΙΚΕΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ - ΝΟΜΙΚΕΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ - ΝΟΜΙΚΕΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ Το Τµήµα αυτό έχει ως γνωστικό αντικείµενο την επιλογή, την ταξινόµηση, την οργάνωση και

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΕΣ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ Τ.Ε.Ι ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το 2 ο Επιστημονικό πεδίο είναι το πεδίο των θετικών επιστημών. Είναι προσβάσιμο χωρίς απώλεια μορίων στους

Διαβάστε περισσότερα

90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 17.496 15.916 1.580 9.9% 203 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 17.329 16.504 825 5.

90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 17.496 15.916 1.580 9.9% 203 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 17.329 16.504 825 5. 4ο Επιστημονικό πεδίο ΑΕΙ ΚΩΔ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ 2014 2013 ΔΙΑΦ ΔΙΑΦ(%) 231 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 20.364 20.193 171 0.8% 233 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ιστοσελίδες όλων των τμημάτων του μηχανογραφικού

Ιστοσελίδες όλων των τμημάτων του μηχανογραφικού Ιστοσελίδες όλων των τμημάτων του μηχανογραφικού ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ακολούθως θα βρείτε τις ιστοσελίδες όλων των τμημάτων που υπάρχουν στην τριτοβάθμια προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ 90% 2012. Καλοδήμος Δημ. 1 http://sep4u.gr

ΒΑΣΕΙΣ 90% 2012. Καλοδήμος Δημ. 1 http://sep4u.gr ΚΩΔ ΣΧΟΛΗ ΓΕΝ ΚΟΙΝ %(ΓΣ) ΤΡΙ %(ΓΣ) ΠΟΛ %(ΓΣ) ΜΟΥΣ %(ΓΣ) ΔΙΑΦ ΚΚ ΠΟΛ 101 Θεολογίας Αθήνας 11535 10420 90% 11059 96% 9832 85% -639 1 1 102 Φιλοσοφίας Πάτρας 13387 13134 98% 13226 99% 11975 89% 3889 29% -92

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις 2014, 90% ΓΕΛ και Συγκριτικά στοιχεία σε σχέση με το 2013

Βάσεις 2014, 90% ΓΕΛ και Συγκριτικά στοιχεία σε σχέση με το 2013 ΟΝΟΜΑ ΙΔΡΥΜΑ 129 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 20.759 21.054-295 -1,4% 231 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 20.364 20.193 171 0,8% 127 233 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο αριθμός εισακτέων για κάθε Σχολή ή Τμήμα έχει ως εξής: Σύνολο ειδικών αριθμών εισακτέων. Αριθμός εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων για κάθε Σχολή ή Τμήμα έχει ως εξής: Σύνολο ειδικών αριθμών εισακτέων. Αριθμός εισακτέων Ο αριθμός εισακτέων για κάθε Σχολή ή Τμήμα έχει ως εξής: Αριθμός εισακτέων Σύνολο ειδικών αριθμών εισακτέων ΙΔΡΥΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1. ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 260 17 2.

Διαβάστε περισσότερα

Ο αριθμός των εισακτέων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 ανέρχεται στις 74.440.

Ο αριθμός των εισακτέων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 ανέρχεται στις 74.440. Οι θέσεις εισακτέων για το ακαδ. έτος 2011-2012 ήταν οι εξής: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2011-12 ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ, ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ, ΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ, ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ http://www.mathima.gr ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ 1. ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΕΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 129 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 21.054 20.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 129 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 21.054 20. ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΟΡΙΑ ΜΟΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ (2013) (2012) (Μόρια) (%) 129 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 21.054 20.244 810 4,0% 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ A/A ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ Κ.Α 1 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (3) 127 2 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 o EΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

1 o EΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1 o EΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ A/A ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ Bάση 2012 1 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (3) 127 2 ΑΓΓΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΛ Α 2013 ΒΑΣΕΙΣ 2014 ΒΑΣΕΙΣ 2013 2014 E.M.

ΕΠΑΛ Α 2013 ΒΑΣΕΙΣ 2014 ΒΑΣΕΙΣ 2013 2014 E.M. E.M. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ, ΝΟΜΙΚΕΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ - 1ο Ξ.ΓΛ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 19.964 20.229 - - Ξ.ΓΛ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 20.759 21.054 - -

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

1 ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ E.M. 1 ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ Ξ.ΓΛ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 19.964 20.229 - - Ξ.ΓΛ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 20.759 21.054 - - ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1ο Πεδίο - Ανθρωπιστικών, νομικών και κοινωνικών επιστημών Κ/Α ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΙΔΡΥΜΑ 2013-2012 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 20229

1ο Πεδίο - Ανθρωπιστικών, νομικών και κοινωνικών επιστημών Κ/Α ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΙΔΡΥΜΑ 2013-2012 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 20229 1ο Πεδίο - Ανθρωπιστικών, νομικών και κοινωνικών επιστημών Κ/Α ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΙΔΡΥΜΑ 2013-2012 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 20229 520 19709 129 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2012 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2014

ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2012 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2014 ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2012 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2014 ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤ/ΤΕΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β. Σ.Π. Β.Π.(1) ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2013 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2014

ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2013 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2014 ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2014 ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤ/ΤΕΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β. Σ.Π. Β.Π.(1) ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β. Σ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 2014-2013 / ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 90%

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 2014-2013 / ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 90% ΟΝΟΜΑ 129 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 20.759 21.054-295 231 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 20.364 20.193 171 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 19.964 20.229-265 233 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Εξε ταστικό Σύστημα- Κατανομή σχολών ανά επιστημονικό πεδίο για τους υποψηφίους 2015-16

Νέο Εξε ταστικό Σύστημα- Κατανομή σχολών ανά επιστημονικό πεδίο για τους υποψηφίους 2015-16 Νέο Εξε ταστικό Σύστημα- Περιεχόμενα Νέο Εξεταστικό Σύστημα - Ομάδες Προσανατολισμού Σελ. 3 1η Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών, Νομικών & Κοινωνικών Σπουδών Σελ. 7 2η Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΦΟΡ ΚΩΔ ΜΟΡΙΑ ΜΟΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ Α ΣΧΟΛΗΣ (%) 182 ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 4.484 9.507-5.023-52,8%

ΔΙΑΦΟΡ ΚΩΔ ΜΟΡΙΑ ΜΟΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ Α ΣΧΟΛΗΣ (%) 182 ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 4.484 9.507-5.023-52,8% ΔΙΑΦΟΡ ΚΩΔ ΜΟΡΙΑ ΜΟΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ Α ΣΧΟΛΗΣ (2013) (2012) (Μόρια) (%) 182 ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 4.484 9.507-5.023-52,8% 133 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκριση Βάσεων 2013-2012

Σύγκριση Βάσεων 2013-2012 ΚΩΔ ΣΧΟΛΗΣ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΜΟΡΙΑ (2013) ΜΟΡΙΑ (2012) ΔΙΑΦΟΡΑ (Μόρια) ΔΙΑΦΟΡ Α (%) 408 ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 13.135 6.465 6.670 103,2% 407 ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ 11.321 7.352 3.969

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ 2000-2011

ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ 2000-2011 ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ - Σχολή Ίδρυμα ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΙ 20182 18187 17916 17232 17268 17526 18203 18926 19519 20147 20406 19927 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΙ 8 18032 17794 17452 17300 17666

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΛΑ ΣΑΡΡΗ ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ 2012. 1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΒΑΣΗ ΜΟΥΣΟΥΛΜ.

ΤΟΥΛΑ ΣΑΡΡΗ ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ 2012. 1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΒΑΣΗ ΜΟΥΣΟΥΛΜ. ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ 2012 1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΛΛΟ ΠΕΔΙΟ ΚΩΔ 2013 1ο ΑΕΙ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ 129 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 20244-219 19364 20127 16740

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικά Πεδία. Γενικές Πληροφορίες. Διευθύνσεις ΑΕΙ-ΤΕΙ

Επιστημονικά Πεδία. Γενικές Πληροφορίες. Διευθύνσεις ΑΕΙ-ΤΕΙ Επιστημονικά Πεδία Γενικές Πληροφορίες Διευθύνσεις ΑΕΙ-ΤΕΙ 1 Αγαπητοί υποψήφιοι Ο οδηγός σπουδών περιλαμβάνει χρήσιμες πληροφορίες για όλα όσα ο υποψήφιος του Γενικού και του Επαγγελματικού Λυκείου πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

1o Πεδίο Θετικές Επιστήμες. 1ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

1o Πεδίο Θετικές Επιστήμες. 1ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ 1o Πεδίο Θετικές Επιστήμες 129 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 139 21.054 810 20.083 20.615 20.782 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 184 20.229 520 19.190 19.937 19.827

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΑΛΜΟΣ - ΒΑΣΕΙΣ 2014 -- ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ -- ΣΥΓΚΡΙΣΗ: 2014 & 2013

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΑΛΜΟΣ - ΒΑΣΕΙΣ 2014 -- ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ -- ΣΥΓΚΡΙΣΗ: 2014 & 2013 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΑΛΜΟΣ - ΒΑΣΕΙΣ 2014 -- ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ -- ΣΥΓΚΡΙΣΗ: 2014 & 2013 ΟΝΟΜΑ 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 19.964 20.229-265 129 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2014

ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2014 ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2014 ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤ/ΤΕΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β. Σ.Π. Β.Π.(1) ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β.

Διαβάστε περισσότερα