475 Field Communicator

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "475 Field Communicator"

Transcript

1 475 Field Communicator

2 2

3 Εισαγωγή 3 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Οι εκρήξεις μπορεί να προκαλέσουν σοβαρό τραυματισμό ή το θάνατο: H χρήση σε εκρηκτικό περιβάλλον πρέπει να είναι σύμφωνη με τα κατάλληλα τοπικά, εθνικά, και διεθνή πρότυπα, κωδικούς και πρακτικές. Παρακαλούμε, κάνετε ανασκόπηση των ενοτήτων «Πληροφορίες αναφοράς» και «Πιστοποιήσεις προϊόντος» του εγχειριδίου χειρισμού της συσκευής επικοινωνίας πεδίου 475 για τυχόν περιορισμούς που σχετίζονται με την ασφαλή χρήση. Η ηλεκτροπληξία μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή το θάνατο. ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Η συσκευή αυτή συμμορφώνεται με το Τμήμα 15 των Κανονισμών FCC. Ηλειτουργία διέπεται από τους παρακάτω δύο όρους: (1) η συσκευή αυτή δεν θα προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές, και (2) η συσκευή αυτή πρέπει να αποδέχεται οποιεσδήποτε λαμβανόμενες παρεμβολές, συμπεριλαμβανομένων των παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν μη επιθυμητή λειτουργία Emerson Process Management. Με επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματος. Η επωνυμία HART είναι σήμα κατατεθέν της HART Communication Foundation. Η επωνυμία FOUNDATION είναι εμπορικό σήμα της Fieldbus Foundation. Η επωνυμία IrDA είναι σήμα κατατεθέν της Infrared Data Association (Ένωση Υπέρυθρων Δεδομένων). Η επωνυμία Bluetooth είναι σήμα κατατεθέν της Bluetooth SIG, Inc. Το λογότυπο της Emerson είναι εμπορικό σήμα και σήμα παρεχόμενης υπηρεσίας της Emerson Electric Co. Όλα τα άλλα σήματα είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εισαγωγή O οδηγός «Σύντομες Οδηγίες Εκκίνησης» της Συσκευής Επικοινωνίας Πεδίου 475 παρέχει κατευθυντήριες οδηγίες, προφυλάξεις και πληροφορίες ρύθμισης για τη συσκευή επικοινωνίας πεδίου 475. Το έγγραφο αυτό δεν παρέχει αναλυτικές οδηγίες όσον αφορά στη ρύθμιση, τη διάγνωση, τη συντήρηση, το σέρβις, την αντιμετώπιση προβλημάτων ή τις εγγενώς ασφαλείς (I.S.) εγκαταστάσεις. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χειρισμού της συσκευής επικοινωνίας πεδίου 475 στο CD πόρων ή στο δικτυακό τόπο για περισσότερες οδηγίες. Η Συσκευή Επικοινωνίας Πεδίου 475 υποστηρίζει συσκευές HART και FOUNDATION fieldbus, επιτρέποντας στο χρήστη να διενεργεί ρυθμίσεις ή να ανιχνεύει και να επιλύει βλάβες στο πεδίο. Η τεχνολογία της γλώσσας Electronic Device Description Language (EDDL) επιτρέπει στη Συσκευή Επικοινωνίας Πεδίου 475 να επικοινωνεί με ένα φάσμα συσκευών ανεξαρτήτως κατασκευαστή.

4 4 ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΕΔΙΟΥ 475 Συσκευή επικοινωνίας πεδίου 475 Συσκευή επικοινωνίας πεδίου 475 Η φορητή συσκευή επικοινωνίας πεδίου 475 περιλαμβάνει έγχρωμη οθόνη αφής LCD, μπαταρία ιόντων λιθίου (μονάδα ισχύος), επεξεργαστή SH3, εξαρτήματα μνήμης, Κάρτα Συστήματος και ενσωματωμένα κυκλώματα επικοινωνίας και μετρήσεων. Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή επικοινωνίας πεδίου 475 για να επικοινωνήσετε με συσκευές, πρέπει να τηρείτε όλα τα πρότυπα και τις διαδικασίες που ισχύουν για το συγκεκριμένο χώρο. Η μη συμμόρφωση με τη σύσταση αυτή μπορεί να προκαλέσει ζημιά στον εξοπλισμό και/ή τραυματισμό προσωπικού. Κατανοήστε και συμμορφωθείτε με τις σχετικές ενότητες του εγχειριδίου αυτού. Εργασία σε επικίνδυνη περιοχή Η (εγκεκριμένη κατά IS) συσκευή επικοινωνίας πεδίου 475 μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε χώρους Ζώνης 0 (FM), Ζώνης 1 ή Ζώνης 2, για Ομάδα IIC και χώρους Κατηγορίας I, Τμήμα 1 και Τμήμα 2, Ομάδες A, B, C και D. Η συσκευή επικοινωνίας πεδίου 475 με έγκριση εγγενούς ασφάλειας (IS) μπορεί να συνδεθεί με ηλεκτρικά κυκλώματα ή τμήματα που είναι συνδεδεμένα με εξοπλισμό που βρίσκεται σε χώρους Zώνης 0, Zώνης 1, Zώνης 2, για Ομάδα IIC, χώρους Zώνης 20, Zώνης 21 και Zώνης 22 και χώρους Κατηγορίας I, Τμήμα 1 και Τμήμα 2, Ομάδες A, B, C και D. Οι συσκευές επικοινωνίας πεδίου 475 με έγκριση εγγενούς ασφάλειας (IS) έχουν μια πρόσθετη σήμανση στο πίσω μέρος τους, η οποία αναφέρει τις εγκρίσεις. ΠΡΟΣΟΧΗ Μπορείτε να εγκαταστήσετε ή να αφαιρέσετε την μπαταρία λιθίου ιόντων σε περιβάλλον επικίνδυνης περιοχής. Δεν μπορείτε να φορτίσετε την μπαταρία σε αυτό το περιβάλλον διότι το τροφοδοτικό/φορτιστής ( ) δεν έχει έγκριση εγγενούς ασφάλειας (IS). Χρήση της οθόνης αφής και του πληκτρολογίου Η οθόνη αφής και το πληκτρολόγιο σας επιτρέπουν να επιλέγετε στοιχεία του καταλόγου και να εισάγετε κείμενο. Χρησιμοποιήστε την παρεχόμενη γραφίδα ή χρησιμοποιήστε το πλήκτρο επάνω βέλους και το πλήκτρο κάτω βέλους στο πληκτρολόγιο για να επιλέξετε ένα στοιχείο του καταλόγου. Ανατρέξτε στο Σχήμα 1 για τη θέση της γραφίδας. Κτυπήστε δύο φορές απαλά το επιλεγμένο στοιχείο στην οθόνη ή πιέστε το πλήκτρο δεξιού βέλους στο πληκτρολόγιο για να ανοίξετε ένα στοιχείο του καταλόγου. ΠΡΟΣΟΧΗ Να κάνετε επαφή με την οθόνη αφής χρησιμοποιώντας μόνο αμβλεία αντικείμενα, κατά προτίμηση τη γραφίδα που περιλαμβάνεται μαζί με τη συσκευή επικοινωνίας πεδίου 475. Τα αιχμηρά αντικείμενα, όπως τα κατσαβίδια, μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στην οθόνη αφής και να ακυρώσουν την εγγύηση. Η επισκευή της οθόνης αφής απαιτεί την αντικατάσταση ολόκληρου του συγκροτήματος της οθόνης ενδείξεων, πράγμα το οποίο είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί μόνο σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.

5 Συσκευή επικοινωνίας πεδίου Σχήμα 1. Συσκευή Επικοινωνίας Πεδίου 475 με Προστατευτικό Ελαστικό Περίβλημα Διασύνδεση IrDA (πάνω μέρος) Προσαρμογή για λουράκι (επάνω μέρος) Τερματικά επικοινωνίας HART και FOUNDATION fieldbus (πάνω μέρος) Οθόνη αφής Πλήκτρο και λυχνία ηλεκτρικής τροφοδοσίας Προσαρμογή για λουράκι (πλευρά) Πλήκτρα μετακίνησης (τέσσερα πλήκτρα βέλους) Πλήκτρο Tab Μπαταρία ιόντων λιθίου (πίσω μέρος) και κάρτα συστήματος (εσωτερική) Γραφίδα (στο λουράκι) Λυχνίες που φωτίζονται αν πιέσετε το κουμπί ένδειξης φόρτισης (πλευρά) Λυχνία Bluetooth Πλήκτρο φωτισμού Προσαρμογή για λουράκι (επάνω μέρος) Πλήκτρο Enter Πλήκτρο και λυχνία ηλεκτρικής τροφοδοσίας (για λειτουργίες συνδυασμού πολλαπλών πλήκτρων) Αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο Πράσινη υποδοχή τροφοδοτικού/ φορτιστή στην μπαταρία (στο πλάι) Κουμπί ένδειξης φόρτισης (στο πλάι) Προσαρμογή για λουράκι (στο πλάι) Προσαρμογή για λουράκι (στο πλάι)

6 6 Συσκευή επικοινωνίας πεδίου 475 Μπαταρία και τροφοδοτικό/φορτιστής Κατανοήστε και ακολουθήστε τις προφυλάξεις παρακάτω πριν χρησιμοποιήσετε την μπαταρία ή το τροφοδοτικό/φορτιστή. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο για το τροφοδοτικό/ φορτιστή για περισσότερες πληροφορίες. Προστατεύετε τη μπαταρία και το τροφοδοτικό/φορτιστή από υγρασία και τηρείτε τα όρια θερμοκρασίας λειτουργίας και αποθήκευσης. Για πληροφορίες σχετικά με τα όρια θερμοκρασίας, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χειρισμού της συσκευής επικοινωνίας πεδίου 475. Το τροφοδοτικό/φορτιστής προορίζεται μόνο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους. Μην καλύπτετε την μπαταρία ή το τροφοδοτικό/φορτιστή, μην τα εκθέτετε στο άμεσο ηλιακό φως για μεγάλα χρονικά διαστήματα ούτε να τα τοποθετείτε πάνω ή δίπλα σε ευαίσθητα στη θερμοκρασία υλικά. Φορτίστε την μπαταρία μόνο με το τροφοδοτικό/φορτιστή. Το τροφοδοτικό/φορτιστής δεν πρέπει να χρησιμοποιείται με άλλα προϊόντα. Η μη συμμόρφωση με τη σύσταση αυτή μπορεί να προκαλέσει μόνιμη βλάβη στη συσκευή επικοινωνίας πεδίου 475 και θα ακυρώσει την έγκριση εγγενούς ασφάλειας (IS) και την εγγύηση. Μην ανοίγετε ούτε να τροποποιείτε την μπαταρία ή το τροφοδοτικό/φορτιστή. Στο εσωτερικό της συσκευής δεν υπάρχουν εξαρτήματα που επιδέχονται συντήρηση από το χρήστη ούτε στοιχεία ασφάλειας. Τυχόν άνοιγμα ή τροποποίησή τους θα ακυρώσει την εγγύηση και μπορεί να προκαλέσει σωματικές βλάβες. Τηρείτε όλους τους ισχύοντες κανονισμούς κατά τη μεταφορά μπαταρίας ιόντων λιθίου. Καθαρίστε το τροφοδοτικό/φορτιστή με τον καθαρισμό του τερματικού σταθμού από βρωμιές και ακαθαρσίες. Ωστόσο, δεν απαιτείται καθαρισμός. Αν ο παρών εξοπλισμός χρησιμοποιηθεί με τρόπο μη εγκεκριμένο από την Emerson Process Management, ενδέχεται να υποβαθμιστεί η προστασία που παρέχει. Φόρτιση της μπαταρίας Πριν από την πρώτη φορητή χρήση, φορτίστε πλήρως την μπαταρία ιόντων λιθίου. Το τροφοδοτικό/φορτιστής έχει ένα πράσινο βύσμα για να ταιριάζει με την αντίστοιχη υποδοχή της μπαταρίας. Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί χωριστά ή προσαρτημένη στη συσκευή επικοινωνίας πεδίου 475. Για πλήρη φόρτιση απαιτούνται περίπου δύο έως τρεις ώρες και η συσκευή επικοινωνίας πεδίου 475 είναι πλήρως λειτουργική κατά τη διάρκεια της φόρτισης. Αν το τροφοδοτικό/φορτιστής παραμείνει συνδεδεμένο αφού ολοκληρωθεί η φόρτιση, δεν θα παρουσιαστεί κατάσταση υπερφόρτισης. Για να διατηρηθεί η απόδοση, φορτίζετε συχνά την μπαταρία, κατά προτίμηση μετά από κάθε χρήση. Περιορίστε τις περιπτώσεις πλήρους εκφόρτισης, αν είναι δυνατό. Πρόσθετες πληροφορίες όσον αφορά στη συντήρηση της μπαταρίας μπορείτε να βρείτε στο Εγχειρίδιο Χρήστη της Συσκευής Επικοινωνίας Πεδίου 475.

7 Συσκευή επικοινωνίας πεδίου Λυχνίες τροφοδοτικού/φορτιστή Υπάρχουν τρεις έγχρωμες λυχνίες στο τροφοδοτικό/φορτιστή που δείχνουν τις παρακάτω καταστάσεις. Κάθε λυχνία έχει διαφορετικό χρώμα. Χρώμα Πράσινο Αναβοσβήνει η πράσινη λυχνία Κίτρινο Αναβοσβήνει η κίτρινη λυχνία Αναβοσβήνει η πορτοκαλί και η κόκκινη λυχνία Κόκκινο Κατάσταση Η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη. Η μπαταρία είναι σχεδόν πλήρως φορτισμένη. Η μπαταρία φορτίζει. Το τροφοδοτικό/φορτιστής δεν είναι συνδεδεμένο με τη συσκευή επικοινωνίας πεδίου 475. Η υπολειπόμενη φόρτιση της μπαταρίας είναι χαμηλή. Δεν είναι δυνατή η φόρτιση. Επικοινωνήστε με το τμήμα τεχνικής υποστήριξης για περισσότερες πληροφορίες. Σχήμα 2. Πίσω μέρος της συσκευής επικοινωνίας πεδίου 475 Ετικέτα έγκρισης Bluetooth Βίδες συγκράτησης μπαταρίας Ακροδέκτες συνδετήρα Ετικέτα κύριας μονάδας Βάση στήριξης Ετικέτα IS (Επιλογή KL) Προσαρμογή για λουράκι Προσαρμογή για λουράκι Κάρτα Συστήματος μερικώς ενσωματωμένη στην υποδοχή της Μπαταρία ιόντων λιθίου

8 8 Εγκατάσταση Κάρτας Συστήματος και μπαταρίας ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ Εγκατάσταση Κάρτας Συστήματος και μπαταρίας Αν έχετε παραλάβει μια συσκευή επικοινωνίας πεδίου 475 με την κάρτα συστήματος ήδη εγκατεστημένη, προχωρήστε στην ενότητα «Ενεργοποίηση της Συσκευής Επικοινωνίας Πεδίου». 1. Βγάλτε το προστατευτικό λαστιχένιο περίβλημα, αν είναι τοποθετημένο. 2. Τοποθετήστε τη συσκευή επικοινωνίας πεδίου 475 σε επίπεδη, ασφαλή επιφάνεια, με το μπροστινό μέρος προς τα κάτω. 3. Ενώ η μπαταρία έχει αφαιρεθεί, σύρετε την κάρτα ασφαλούς ψηφιακού συστήματος [με τη σήμανση «System Card» (κάρτα συστήματος)], με τις επαφές της κάρτας να βλέπουν προς τα επάνω, στην υποδοχή κάρτας συστήματος μέχρι να «κουμπώσει». Η υποδοχή κάρτας συστήματος είναι ελατηριωτή. Δείτε το Σχήμα 2 για τη θέση της υποδοχής κάρτας συστήματος. Στο Σχήμα 2, η κάρτα συστήματος δεν είναι κλειδωμένη μέσα στην υποδοχή κάρτας συστήματος. ΠΡΟΣΟΧΗ Η κάρτα συστήματος θα πρέπει να σας παρασχεθεί από τον κατασκευαστή της συσκευής επικοινωνίας πεδίου 475. Η μη συμμόρφωση με την οδηγία αυτή θα ακυρώσει την έγκριση εγγενούς ασφάλειας (IS). 4. Με τη συσκευή επικοινωνίας πεδίου 475 να εξακολουθεί να έχει την πρόσοψή της προς τα κάτω, βεβαιωθείτε ότι οι δύο βίδες συγκράτησης μπαταρίας είναι χαλαρές. 5. Ευθυγραμμίστε την μπαταρία με τα πλαϊνά μέρη της συσκευής επικοινωνίας πεδίου 475 και σύρετε προσεκτικά την μπαταρία προς τα εμπρός μέχρι να ασφαλίσει. ΠΡΟΣΟΧΗ Οι ακροδέκτες συνδετήρα μπορεί να υποστούν ζημιά αν η μπαταρία και η συσκευή επικοινωνίας πεδίου 475 δεν είναι σωστά ευθυγραμμισμένες. 6. Σφίξτε προσεκτικά με το χέρι τις δύο βίδες συγκράτησης μπαταρίας. (Μην σφίγγετε υπερβολικά, μέγιστη ροπή 0,5 Nm). Το επάνω μέρος των βιδών πρέπει τώρα να είναι σχεδόν στο ίδιο επίπεδο με τη συσκευή επικοινωνίας πεδίου 475.

9 Αφαίρεση μπαταρίας και κάρτας συστήματος 9 ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΡΤΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Αφαίρεση μπαταρίας και κάρτας συστήματος 1. Αφαιρέσατε το προστατευτικό ελαστικό περίβλημα, αν είναι τοποθετημένο. 2. Απενεργοποιήστε τη συσκευή επικοινωνίας πεδίου 475 και τοποθετήστε την σε επίπεδη, ασφαλή επιφάνεια, με την πρόσοψή της προς τα κάτω. 3. Χαλαρώστε τις δύο βίδες συγκράτησης μπαταρίας έως ότου το επάνω μέρος κάθε βίδας να είναι επάνω από το επάνω μέρος της συσκευής επικοινωνίας πεδίου Σύρετε την μπαταρία έξω από τη συσκευή επικοινωνίας πεδίου 475. ΠΡΟΣΟΧΗ Οι ακροδέκτες συνδετήρα μπορεί να υποστούν ζημιά αν τραβήξετε τη μπαταρία αντί να τη σύρετε έξω από τη συσκευή επικοινωνίας πεδίου Πιέστε την κάρτα συστήματος στην υποδοχή κάρτας συστήματος μέχρι να ακουστεί ένα κλικ και να απελευθερωθεί η κάρτα. 6. Σύρετε την κάρτα συστήματος έξω από την υποδοχή κάρτας συστήματος. ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΕΔΙΟΥ 475 Ενεργοποίηση της συσκευής επικοινωνίας πεδίου 475 Πριν την έναρξη λειτουργίας, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή επικοινωνίας πεδίου 475 δεν έχει υποστεί ζημιά, η μπαταρία έχει εδρασθεί πλήρως, όλες οι βίδες είναι επαρκώς σφιγμένες και τα τερματικά επικοινωνίας είναι απαλλαγμένα από βρωμιές και σωματίδια. Για την έναρξη λειτουργίας της συσκευής επικοινωνίας πεδίου 475: 1. Στο πληκτρολόγιο, πιέστε και κρατήστε πιεσμένο το πλήκτρο λειτουργίας Power έως ότου αρχίσει να αναβοσβήνει η πράσινη λυχνία στο πληκτρολόγιο (περίπου δύο δευτερόλεπτα). Κατά την εκκίνηση, η συσκευή επικοινωνίας πεδίου 475 σας ενημερώνει αν χρειάζεται να εγκατασταθεί κάποια αναβάθμιση που περιέχει η κάρτα συστήματος. Στη συνέχεια, εμφανίζεται ο κύριος κατάλογος της συσκευής επικοινωνίας πεδίου. 2. Χρησιμοποιήστε την οθόνη αφής ή τα πλήκτρα επάνω και κάτω βέλους για να επιλέξετε στοιχεία του μενού. 3. Για τον τερματισμό λειτουργίας, πιέστε το πλήκτρο λειτουργίας Power και κτυπήστε απαλά το στοιχείο Shut down (τερματισμός λειτουργίας) από την οθόνη Power Switch (Διακόπτης λειτουργίας). Κτυπήστε απαλά OK. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Επικοινωνία με εφαρμογές υπολογιστών Η διασύνδεση IrDA, η διασύνδεση Bluetooth (αν έχει χορηγηθεί άδεια χρήσης) και η υποστηριζόμενη συσκευή ανάγνωσης κάρτας επιτρέπουν στη συσκευή επικοινωνίας πεδίου 475 ή στην κάρτα συστήματός της να επικοινωνεί με υπολογιστή. Ανατρέξτε στο Σχήμα 1 για τη θέση της διασύνδεσης IrDA και της κάρτας συστήματος. Η συσκευή ανάγνωσης κάρτας μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με το βοηθητικό πρόγραμμα εύκολης αναβάθμισης (Easy Upgrade Utility). Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Χρήστη της συσκευής επικοινωνίας πεδίου 475.

10 10 Σύνδεση με Συσκευή ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ Σύνδεση με Συσκευή Χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο σετ καλωδίων για να συνδέσετε τη συσκευή επικοινωνίας πεδίου 475 με το ηλεκτρικό κύκλωμα, το τμήμα ή τη συσκευή. Στο επάνω μέρος της συσκευής επικοινωνίας πεδίου 475 βρίσκονται τρία τερματικά επικοινωνίας για το σετ καλωδίων. Κάθε κόκκινο τερματικό είναι η θετική σύνδεση για το πρωτόκολλό του, ενώ το μαύρο τερματικό είναι ένα κοινό τερματικό κοινόχρηστο και από τα δύο πρωτόκολλα. Υπάρχει θύρα πρόσβασης προκειμένου να διασφαλιστεί ότι κάθε φορά εκτίθεται μόνο ένα ζεύγος τερματικών. Υπάρχουν διάφορες ενδείξεις που δείχνουν σε ποιο πρωτόκολλο αντιστοιχεί το κάθε ζεύγος τερματικών. Επιτρέπονται συνδέσεις μόνο με ηλεκτρικό κύκλωμα HART και τμήμα FOUNDATION fieldbus. Απαιτείται επίσης η κατάλληλη περιγραφή της συσκευής. Ανατρέξτε στην πιο πρόσφατη έκδοση του Εγχειριδίου Χρήστη της συσκευής επικοινωνίας πεδίου 475 για πρόσθετες πληροφορίες. ΠΡΟΣΟΧΗ Η συσκευή επικοινωνίας πεδίου 475 απαιτεί περίπου 12 ma από το τμήμα fieldbus. Διασφαλίστε ότι το τροφοδοτικό ή το φράγμα στο τμήμα fieldbus διαθέτει τη χωρητικότητα να παρέχει αυτήν την πρόσθετη ποσότητα ρεύματος. Αν το τμήμα fieldbus λαμβάνει ποσότητα ρεύματος η οποία φτάνει σχεδόν στη χωρητικότητα του τροφοδοτικού του τμήματος, η σύνδεση της συσκευής επικοινωνίας 475 μπορεί να προκαλέσει απώλεια επικοινωνίας. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Τεχνική Υποστήριξη Για πληροφορίες επικοινωνίας με την τεχνική υποστήριξη, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας ή επισκεφτείτε τον ιστότοπο ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ Συντήρηση και επισκευή Κάθε συντήρηση, επισκευή ή αντικατάσταση των εξαρτημάτων που δεν αναφέρονται παρακάτω πρέπει να διενεργείται από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Μπορείτε να εκτελέσετε οι ίδιοι τις συνήθεις διαδικασίες συντήρησης που αναφέρονται παρακάτω: Καθαρισμός του εξωτερικού μέρους. Χρησιμοποιήστε μόνο στεγνή πετσέτα χωρίς χνούδια ή υγράνετε την πετσέτα με μαλακή σαπουνάδα. Φόρτιση, αφαίρεση και αντικατάσταση της μπαταρίας. Αφαίρεση και αντικατάσταση της κάρτας συστήματος. Αφαίρεση και αντικατάσταση της βάσης στήριξης. Διασφάλιση επαρκούς σύσφιξης όλων των εξωτερικών βιδών. Διασφάλιση μη ύπαρξης βρωμιάς και σωματιδίων στην εσοχή του τερματικού επικοινωνίας.

11 Απόρριψη αποβλήτων 11 ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Απόρριψη αποβλήτων Τα προϊόντα με την ακόλουθη σήμανση συμμορφώνονται με την Οδηγία για τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), 2002/96/ΕΚ, που ισχύει μόνο για τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Η σήμανση υποδεικνύει ότι αυτό το προϊόν πρέπει να ανακυκλώνεται και να μην αντιμετωπίζεται ως οικιακό απόβλητο. Οι πελάτες σε Κράτη Μέλη της ΕΕ πρέπει να επικοινωνήσουν με τον αντιπρόσωπο πωλήσεων της Emerson για πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη οποιουδήποτε εξαρτήματος της συσκευής επικοινωνίας πεδίου 475. Για πελάτες σε όλες τις άλλες περιοχές του κόσμου, εάν είναι αναγκαία η απόρριψη οποιουδήποτε εξαρτήματος της συσκευής επικοινωνίας πεδίου 475, τηρείτε τους κανονισμούς απόρριψης αποβλήτων που ισχύουν στην περιοχή σας. ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ Επικίνδυνες ουσίες Τα προϊόντα με την ακόλουθη σήμανση δεν περιέχουν μόλυβδο και συμμορφώνονται με την οδηγία περί Περιορισμού της χρήσης συγκεκριμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (RoHS), 2002/95/ΕΚ, που ισχύει μόνο για τα Κράτη-Μέλη της ΕΕ. Ο σκοπός της οδηγίας είναι να περιορίσει τη χρήση μολύβδου, καδμίου, Pb υδραργύρου, εξασθενούς χρωμίου, πολυβρωμιούχων διφαινυλίων (PBB) και πολυβρωμιούχων διφαινυλικών αιθέρων (PBDE) επιβραδυντών πυρός σε RoHS ηλεκτρονικό εξοπλισμό. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Πιστοποιήσεις προϊόντος Επισκόπηση Όλες οι συσκευές επικοινωνίας πεδίου 475 διατίθενται με τη σήμανση κύριας μονάδας (βλ. Σχήμα 2). Οι εγγενώς ασφαλείς (επιλογή ΚL) συσκευές επικοινωνίας πεδίου 475 διαθέτουν επίσης μια πρόσθετη σήμανση απέναντι από τη σήμανση κύριας μονάδας. Αν η συσκευή επικοινωνίας πεδίου 475 δεν διαθέτει αυτήν τη σήμανση (επιλογή ΝΑ), τότε δεν είναι εγγενώς ασφαλής. Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά την έγκριση, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Χρήστη της συσκευής επικοινωνίας πεδίου 475 ή στο δικτυακό τόπο Οι εγκρίσεις IC [Industry Canada (Βιομηχανίες Καναδά)], FCC [Federal Communications Commission (Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών)], TRA [Telecommunications Regulatory Authority (Ρυθμιστική Αρχή Τηλεπικοινωνιών) και R&TTE [Radio and Telecommunications Terminal Equipment (Ραδιοεξοπλισμός και Τηλεπικοινωνιακός Τερματικός Εξοπλισμός)] ισχύουν μόνο για τις συσκευές επικοινωνίας πεδίου 475 που έχουν άδεια χρήσης για Bluetooth. Μια ετικέτα εμφανίζεται στο πίσω μέρος της συσκευής επικοινωνίας πεδίου 475 αν έχει εκδοθεί η άδεια για Bluetooth. Εγκριμένοι τόποι κατασκευής R. STAHL HMI Systems GmbH Κολωνία, Γερμανία

12 12 Πιστοποιήσεις προϊόντος IC Αυτή η ψηφιακή συσκευή Κατηγορίας A συμμορφώνεται με το Καναδικό πρότυπο ICES-003. FCC Μετά από τη δοκιμή του εξοπλισμού αυτού, διαπιστώθηκε η συμμόρφωσή του με τα όρια που ισχύουν για ψηφιακή συσκευή κατηγορίας Α, σύμφωνα με το Τμήμα 15 των κανονισμών FCC. Τα όρια αυτά σχεδιάστηκαν για να παρέχουν εύλογη προστασία από τις επιβλαβείς παρεμβολές, όταν ο εξοπλισμός λειτουργεί σε επαγγελματικό περιβάλλον. Αυτός ο εξοπλισμός παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμπει ενέργεια ραδιοσυχνότητας και, εάν δεν εγκαθίσταται και χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει επιβλαβή παρεμβολή στις ραδιοεπικοινωνίες. Ηλειτουργία αυτού του εξοπλισμού σε αστική περιοχή είναι πιθανό να προκαλέσει επιβλαβή παρεμβολή, οπότε στην περίπτωση αυτή ο χρήστης θα πρέπει να διορθώσει την παρεμβολή με δικά του έξοδα. Οποιεσδήποτε μετατροπές που πραγματοποιούνται στην παρούσα συσκευή χωρίς την έγκριση της Emerson Process Management ενδέχεται να ακυρώσουν την έγκριση που χορηγείται στο χρήστη από την FCC για τη λειτουργία αυτού του εξοπλισμού. Ρυθμιστική Αρχή Τηλεπικοινωνιών OMAN TRA TRA/TA-R/0089/11 D Πληροφορίες σχετικά με τις ευρωπαϊκές οδηγίες Συμμόρφωση CE Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (2004/108/EΚ) Δοκιμασμένο σύμφωνα με τις προδιαγραφές EN :2006 και ETSI EN : Χαμηλή τάση (2006/95/ΕΚ) Δοκιμασμένο σύμφωνα με την προδιαγραφή EN :2001. R&TTE (1999/5/EK) Ο εξοπλισμός αυτός πληροί τις προδιαγραφές της οδηγίας 1999/5/ΕΚ περί ραδιοεξοπλισμού και τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού («RTTE»), καθώς και τις προδιαγραφές των προτύπων ETSI EN V1.81: και IEC :2007. Οδηγία ATEX (94/9/EΚ) (μόνο επιλογή KL) Ο εν λόγω εξοπλισμός συμμορφώνεται με την οδηγία ATEX. Τα εφαρμοστέα πρότυπα είναι ΕΝ :2012, ΕΝ :2012, και EN :2007. Ειδικές Πληροφορίες για την Οδηγία ATEX βρίσκεται σε αυτό το έγγραφο και το Εγχειρίδιο Χρήστη της συσκευής επικοινωνίας πεδίου 475.

13 Πιστοποιήσεις προϊόντος 13 Πιστοποιήσεις επικίνδυνων χώρων (μόνο επιλογή KL) Οι εγκρίσεις εγγενούς ασφάλειας που αναφέρονται στην παρούσα ενότητα περιλαμβάνουν τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις FISCO. Πιστοποιήσεις Βορείου Αμερικής Factory Mutual (FM) Εγγενώς ασφαλές για επικίνδυνους χώρους της Κατηγορίας I, Tμήμα 1, Ομάδες A, B, C και D και Κατηγορίας I, Ζώνη 0, AEx ia IIC T4 (Ta = 50 C) όταν συνδέεται όπως δείχνει το σχεδιάγραμμα ελέγχου του Εγχειρίδιο Χρήστη της συσκευής επικοινωνίας πεδίου 475. Δείτε το σχεδιάγραμμα ελέγχου για τις παραμέτρους εισόδου και εξόδου. Canadian Standards Association (CSA) Εγγενώς ασφαλές για χρήση σε επικίνδυνους χώρους της Κατηγορίας I, Ex ia [ia Ga] [ia Da IIIC] IIC T4 Gb (-10 C Ta +50 C) όταν συνδέεται όπως δείχνει το σχεδιάγραμμα ελέγχου του Εγχειρίδιο Χρήστη της συσκευής επικοινωνίας πεδίου 475. Δείτε το σχεδιάγραμμα ελέγχου για τις παραμέτρους εισόδου και εξόδου. Διεθνής πιστοποίηση IECEx Πιστοποίηση αρ.: IECEx BVS Ex ia [ia Ga] [ia Da IIIC] IIC T4 Gb ( 10 C Ta 50 C) HART Εγγενώς ασφαλείς ηλεκτρικές παράμετροι Παράμετροι εισόδου U i = 30 Volt DC I i = 200 ma P i = 1,0 W L i = 0 C i = 0 Παράμετροι εξόδου U 0 = 1,9 Volt DC I 0 = 32 μa FOUNDATION fieldbus Εγγενώς ασφαλές κατά FISCO U iiic = 17,5 Volt DC I iiic = 215 ma P iiic = 1,9 W U iiib = 17,5 Volt DC I iiib = 380 ma P iiib = 5,3 W U 0 = 1,9 Volt DC I 0 = 32 µa Εγγενώς ασφαλές κατά μη FISCO U i = 30 Volt DC I i = 380 ma P i = 1,3 W U 0 = 1,9 Volt DC I 0 = 32 µa L i = 0 C i = 0

14 14 Πιστοποιήσεις προϊόντος Ευρωπαϊκές πιστοποιήσεις Εγγενώς ασφαλές κατά ATEX Πιστοποίηση αρ.: BVS 09 ATEX E 022 II 2 G (1 GD) Ex ia [ia Ga] [ia Da IIIC] IIC T4 Gb ( 10 C Ta +50 C) 0158 HART Εγγενώς ασφαλείς ηλεκτρικές παράμετροι Παράμετροι εισόδου U i = 30 Volt DC I i = 200 ma P i = 1,0 W L i = 0 C i = 0 Παράμετροι εξόδου U 0 = 1,9 Volt DC = 32 μa I 0 FOUNDATION fieldbus Το πρότυπο FISCO ισχύει στις πιστοποιήσεις FM, CSA, IECEx και ATEX. Εγγενώς ασφαλές κατά FISCO U iiic = 17,5 Volt DC I iiic = 215 ma P iiic = 1,9 W U iiib = 17,5 Volt DC I iiib = 380 ma P iiib = 5,3 W U 0 = 1,9 Volt DC I 0 = 32 µa Εγγενώς ασφαλές κατά μη FISCO U i = 30 Volt DC I i = 380 ma P i = 1,3 W U 0 = 1,9 Volt DC I 0 = 32 µa L i = 0 C i = 0

HAЧAЛО РАБОТЪІ AKO ZAČAŤ ΓΡΗΓ ΓΡΗ ΟΡΟ ΓΟΡΟ ΞΕΚΙΝΗΜ ΞΕΚΙΝΗ

HAЧAЛО РАБОТЪІ AKO ZAČAŤ ΓΡΗΓ ΓΡΗ ΟΡΟ ΓΟΡΟ ΞΕΚΙΝΗΜ ΞΕΚΙΝΗ ΓΡΗΓΟΡΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ELL 2 Εισαγωγή 3 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Το έγγραφο «Σύντοµες Οδηγίες» παρέχει βασικές κατευθυντήριες οδηγίες για τις συσκευές επικοινωνίας πεδίου 375. εν παρέχει αναλυτικές οδηγίες όσον

Διαβάστε περισσότερα

AMS Trex Device Communicator. Οδηγός γρήγορης εκκίνησης (ELL)

AMS Trex Device Communicator. Οδηγός γρήγορης εκκίνησης (ELL) AMS Trex Device Communicator Οδηγός γρήγορης εκκίνησης (ELL) Πληροφορίες για τα πνευματικά δικαιώματα και τα εμπορικά σήματα 2016 Emerson Process Management. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Οι επωνυμίες

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Μετατροπέα Τάσης / Φορτιστή Συσσωρευτών

Εγχειρίδιο Χρήσης Μετατροπέα Τάσης / Φορτιστή Συσσωρευτών Εγχειρίδιο Χρήσης Μετατροπέα Τάσης / Φορτιστή Συσσωρευτών ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτό το κεφάλαιο περιέχει σημαντικές οδηγίες ασφαλείας και λειτουργίας. Διάβασε και κρατήστε αυτό το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z1. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με λειτουργία line-in και θύρα micro SD/SDHC

Διαβάστε περισσότερα

powerpackpoint Οδηγίες χρήσης Σετ επαναφορτιζόμενων μπαταριών

powerpackpoint Οδηγίες χρήσης Σετ επαναφορτιζόμενων μπαταριών HOFFRICHTER GmbH Mettenheimer Strasse 12 / 14 19061 Schwerin Germany Τηλέφωνο: +49 385 39925-0 Φαξ: +49 385 39925-25 E-Mail: info@hoffrichter.de www.hoffrichter.de powerpackpoint powerpackpoint-ell-0310-01

Διαβάστε περισσότερα

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA LINE-INTERACTIVE UPS Uninterruptible Power System INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Παρακαλείσθε να διαβάσετε το εγχειρίδιο διεξοδικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Profitstore.gr ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402. Εισαγωγή: Περιγραφή Ψηφιακού Ρολογιού:

Profitstore.gr ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402. Εισαγωγή: Περιγραφή Ψηφιακού Ρολογιού: Εισαγωγή: ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402 Το ρολόι είναι ιδανικό για ασφάλεια και κρυφή παρακολούθηση. Μια κάμερα και ένας αναγνώστης καρτών Micro SD (η κάρτα Micro SD δεν περιλαμβάνεται) για εγγραφή είναι κρυμμένα

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Κάμερα. Δικτυακή κάμερα cube. Συνοπτικός οδηγός λειτουργίας-ελληνικά. Ο παρών συνοπτικός οδηγός αφορά στα εξής μοντέλα: UD.

Κάμερα. Δικτυακή κάμερα cube. Συνοπτικός οδηγός λειτουργίας-ελληνικά. Ο παρών συνοπτικός οδηγός αφορά στα εξής μοντέλα: UD. Κάμερα Δικτυακή κάμερα cube Συνοπτικός οδηγός λειτουργίας-ελληνικά Ο παρών συνοπτικός οδηγός αφορά στα εξής μοντέλα: UD.6L0201B1273A01EU 1 Κανονιστικές πληροφορίες Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ Το προϊόν αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Προϊόντουοποίουηκυκλοφορίαέχειδιακοπεί

Προϊόντουοποίουηκυκλοφορίαέχειδιακοπεί Ειδικές Οδηγίες Ασφαλείας Σύστημα Μέτρησης Δεξαμενής Ειδικές Οδηγίες Ασφαλείας ATEX Προϊόντουοποίουηκυκλοφορίαέχειδιακοπεί www.rosemount-tg.com Ειδικές Οδηγίες Ασφαλείας Rosemount TankRadar REX Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

EasyPower EP48460P-R1-E ( ) EP48310AP-R1-E ( ) Μπαταρία ιόντων λιθίου Εγχειρίδιο χρήσης Ελληνικά ,

EasyPower EP48460P-R1-E ( ) EP48310AP-R1-E ( ) Μπαταρία ιόντων λιθίου Εγχειρίδιο χρήσης Ελληνικά , Στοιχεία επικοινωνίας: Alelion Batteries AB Flöjelbergsgatan 14C 43137 Mölndal +46 31866200 support@alelion.com EasyPower EP48460P-R1-E (1002374) EP48310AP-R1-E (1002833) Μπαταρία ιόντων λιθίου Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Βεβαιωθείτε ότι το ακουστικό είναι πλήρως φορτισμένο πριν τη χρήση.

Βεβαιωθείτε ότι το ακουστικό είναι πλήρως φορτισμένο πριν τη χρήση. BTCLIPARDP ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1-Bluetooth Ακουστικό 2-Πλήκτρο αναδίπλωσης καλωδίου ακουστικού 3-LED φως ένδειξης 4-Πλήκτρο πολλαπλών χρήσεων 5- Πλήκτρα + και της έντασης 6-Μικρόφωνο 7-Υποδοχή φόρτισης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

Κάμερα. Δικτυακή κάμερα θόλου. Συνοπτικός οδηγός λειτουργίας---ελληνικά

Κάμερα. Δικτυακή κάμερα θόλου. Συνοπτικός οδηγός λειτουργίας---ελληνικά Κάμερα Δικτυακή κάμερα θόλου Συνοπτικός οδηγός λειτουργίας---ελληνικά Ο παρών συνοπτικός οδηγός αφορά στα εξής μοντέλα: DS-2CD42F-(I), DS-2CD424F-(I), DS-2CD432F-(I), DS-2CD42FWD-(I), DS-2CD432FWD-(I),

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack τοποθέτηση 1U

Οδηγός εγκατάστασης Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack τοποθέτηση 1U Οδηγός εγκατάστασης Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack τοποθέτηση 1U Σημαντικά μηνύματα ασφάλειας Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά για να εξοικειωθείτε με τον εξοπλισμό πριν επιχειρήσετε να τον

Διαβάστε περισσότερα

Δικτυακή κάμερα μίνι θόλου

Δικτυακή κάμερα μίνι θόλου Κάμερα Δικτυακή κάμερα μίνι θόλου Συνοπτικός οδηγός λειτουργίας---ελληνικά Ο παρών συνοπτικός οδηγός αφορά στα εξής μοντέλα: DS-2CD2312-I5, DS-2CD2332-I5 UD.6L0201B1256A01EU 1 Κανονιστικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Κάμερα. Δικτυακή κάμερα θόλου Συνοπτικός οδηγός λειτουργίας - Ελληνικά

Κάμερα. Δικτυακή κάμερα θόλου Συνοπτικός οδηγός λειτουργίας - Ελληνικά Κάμερα Δικτυακή κάμερα θόλου Συνοπτικός οδηγός λειτουργίας - Ελληνικά Ο παρών συνοπτικός οδηγός αφορά στα εξής μοντέλα: DS-2CD4312F-(I)(Z)(H)(S), DS-2CD4312FWD-(I)(Z)(H)(S), DS-2CD4324F-(I)(Z)(H)(S), DS-2CD4332FWD-(I)(Z)(H)(S)

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευή Πεδίου Για Την Μέτρηση Ηλεκτρικής Αγωγιμότητας, Υγρασίας και ph Εδάφους

Συσκευή Πεδίου Για Την Μέτρηση Ηλεκτρικής Αγωγιμότητας, Υγρασίας και ph Εδάφους Συσκευή Πεδίου Για Την Μέτρηση Ηλεκτρικής Αγωγιμότητας, Υγρασίας και ph Εδάφους Εγχειρίδιο χρήσης Η παρούσα συσκευή πεδίου είναι ένα σύστημα μέτρησης χαρακτηριστικών εδάφους, όπως η Ηλεκτρική αγωγιμότητα,

Διαβάστε περισσότερα

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση SBA3011/00. Εγχειρίδιο χρήσης

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση  SBA3011/00. Εγχειρίδιο χρήσης Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση www.philips.com/welcome SBA3011/00 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικό Ασφάλεια Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Τηρείτε όλες τις προειδοποιήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Καθημερινή χρήση. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος των ηχείων!

Καθημερινή χρήση. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος των ηχείων! BeoLab 8002 Οδηγός Καθημερινή χρήση 3 Όταν ολοκληρώσετε την εγκατάσταση των ηχείων όπως περιγράφεται στις παρακάτω σελίδες, συνδέστε ολόκληρο το σύστημα στο ρεύμα. Η ενδεικτική λυχνία ανάβει κόκκινη,

Διαβάστε περισσότερα

Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών

Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών SCEH-0001 7010522 2010 Sony Computer Entertainment Europe Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το πακέτο μικροφώνων SingStar. Προτού χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Εγκατάσταση της εσωτερικής οθόνης

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Εγκατάσταση της εσωτερικής οθόνης Εισαγωγή Mε αυτό το έξυπνο σύστημα ενδοεπικοινωνίας με βίντεο είστε βέβαιοι ότι δεν θα βρεθείτε προ εκπλήξεως εάν κάποιος είναι στην πόρτα σας. Η εξωτερική μονάδα αποτελείται από ένα κουδούνι με πολύ μικρή

Διαβάστε περισσότερα

Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης

Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης EL Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZDC1E Προφυλάξεις Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική χρήση. Επίσης, ανατρέξτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE

ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύμβολα 2. Προειδοποιήσεις & επισημάνσεις 3. Σχετικά με το περιβάλλον 4. Περιγραφή προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

FM/MW/SW1,2 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΛΗΨΗΣ, ΜΕ ΦΑΚΟ,ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΗΛΙΑΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ

FM/MW/SW1,2 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΛΗΨΗΣ, ΜΕ ΦΑΚΟ,ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΗΛΙΑΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ FM/MW/SW1,2 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΛΗΨΗΣ, ΜΕ ΦΑΚΟ,ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΗΛΙΑΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Καθαρίστε τη συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN BeoLab 7-6 Οδηγός CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να μειωθεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, μην αφαιρείτε το κάλυμμα (ή το πίσω μέρος). Στο εσωτερικό, δεν περιέχονται εξαρτήματα τα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΗ HERCULES DJCONTROLWAVE Το Hercules DJControlWave είναι ένας ελεγκτής για DJ με 2 πλατό με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Περιγραφή. 1. Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση 2. Ρύθμιση 3. Βραχίονας 4. Ενδείκτης ισχύος 5. Ανίχνευση κίνησης (Ενεργοποίηση)

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Περιγραφή. 1. Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση 2. Ρύθμιση 3. Βραχίονας 4. Ενδείκτης ισχύος 5. Ανίχνευση κίνησης (Ενεργοποίηση) Εισαγωγή Ο ανιχνευτής κίνησης είναι ιδανικός για κρυφή ασφάλεια και παρατήρηση. Στο περίβλημα PIR υπάρχει μια συσκευή ανάγνωσης κάρτας SD (δεν περιλαμβάνεται κάρτα SD) για εγγραφή, ενσωματωμένη με τη μοναδική

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε διαβάστε και ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

Παρακαλούμε διαβάστε και ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε και ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Μην τοποθετείτε αντικείμενα με φλόγα, όπως αναμμένα κεριά κοντά στο προϊόν. Μην τοποθετείτε αντικείμενα

Διαβάστε περισσότερα

Κάμερα. Δικτυακή κάμερα bullet Συνοπτικός οδηγός λειτουργίας---ελληνικά. Ο παρών συνοπτικός οδηγός αφορά στα εξής μοντέλα: UD.

Κάμερα. Δικτυακή κάμερα bullet Συνοπτικός οδηγός λειτουργίας---ελληνικά. Ο παρών συνοπτικός οδηγός αφορά στα εξής μοντέλα: UD. Κάμερα Δικτυακή κάμερα bullet Συνοπτικός οδηγός λειτουργίας---ελληνικά Ο παρών συνοπτικός οδηγός αφορά στα εξής μοντέλα: UD.6L001B170A01EU 0 Κανονιστικές πληροφορίες Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ Το προϊόν αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX BZ1

ENERGY MUSIC BOX BZ1 ENERGY MUSIC BOX BZ1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box BZ1 Bluetooth. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με τεχνολογία Bluetooth και hands-free

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z3. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Αγγίξτε τα «άκρα» με τη δική σας μουσική. Αισθανθείτε ελεύθερος

Διαβάστε περισσότερα

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ελληνικά 9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Πριν ξεκινήσετε... 116 2) Περιεχόμενα συσκευασίας... 116 3) Γενικές προφυλάξεις... 116 4) Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 116 5) Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Εγχειρίδιο Προαιρετικό κιβώτιο monobloc χαμηλής θερμοκρασίας Dikin Altherm EKCB07CAV Εγχειρίδιο Προαιρετικό κιβώτιο monobloc χαμηλής θερμοκρασίας Dikin Altherm Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

50 meter wireless phone line. User Manual

50 meter wireless phone line. User Manual 50 meter wireless phone line User Manual Οδηγίες Χρήσης 1 ΛΕΠΤΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ Αγαπητέ μας πελάτη, Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε που αγοράσατε την Ασύρματη Πρίζα Τηλεφώνου Wireless Phone Jack και/ή

Διαβάστε περισσότερα

Δικτυακή κρυφή κάμερα Συνοπτικός οδηγός λειτουργίας-ελληνικά

Δικτυακή κρυφή κάμερα Συνοπτικός οδηγός λειτουργίας-ελληνικά Δικτυακή κρυφή κάμερα Συνοπτικός οδηγός λειτουργίας-ελληνικά Ο παρών συνοπτικός οδηγός αφορά στα εξής μοντέλα: DS-2CD6412FWD-10, DS-2CD6412FWD-20, DS-2CD6412FWD-30 UD.6L0201B1295A01EU 1 Κανονιστικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Αρ. μοντέλου ER140/ER1410 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. ER140_EU.indb 1

Διαβάστε περισσότερα

ViewSonic. VX1932wm LCD Display. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente

ViewSonic. VX1932wm LCD Display. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente ViewSonic VX1932wm LCD Display - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Guida dell utente - Guia do usuário - Användarhandbok - Käyttöopas - Podręcznik użytkownika

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΡΑΝΤΑΡ ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΡΑΝΤΑΡ ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ειδικές Οδηγίες Ασφαλείας el ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΡΑΝΤΑΡ ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Περιεχόμενα TankRadarPro Πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Οδηγία ATEX....................... 2 Σήμανση ATEX και κωδικός Πιστοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά 2.0

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά 2.0 Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά 2.0 Οδηγός ασφάλειας CECHYA-0083 ΠPOEIΔOΠOIHΣH Για να αποτρέψετε ενδεχόμενη βλάβη της ακοής, μην εκτίθεστε σε υψηλά επίπεδα έντασης ήχου για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 20B ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται.

Διαβάστε περισσότερα

Κάμερα. Δικτυακή κάμερα box Συνοπτικός οδηγός λειτουργίας---ελληνικά

Κάμερα. Δικτυακή κάμερα box Συνοπτικός οδηγός λειτουργίας---ελληνικά Κάμερα Δικτυακή κάμερα box Συνοπτικός οδηγός λειτουργίας---ελληνικά Ο παρών συνοπτικός οδηγός αφορά στα εξής μοντέλα: DS-2CD4012F-(A)(P)(W)(SDI)(FC), DS-2CD4012FWD-(A)(P)(W)(SDI)(FC), DS-2CD4024F-(A)(P)(W)(SDI)(FC),

Διαβάστε περισσότερα

VoiceClip Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης. 1. Σχετικά µε το VoiceClip Φόρτιση του Bluetooth. 3. Συνδέστε το ακουστικό για πρώτη φορά

VoiceClip Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης. 1. Σχετικά µε το VoiceClip Φόρτιση του Bluetooth. 3. Συνδέστε το ακουστικό για πρώτη φορά VoiceClip 3100 i.tech Bluetooth Ακουστικό www.itechdynamic.com Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης 1. Σχετικά µε το VoiceClip 3100 a. Πλήκτρο πολλαπλών χρήσεων (ΠΠΧ) Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση (On/Off) Σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr UT-602, UT-603 ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗΣ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το όργανο µέτρησης µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη ξυριστική μηχανή

Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη ξυριστική μηχανή Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη ξυριστική μηχανή Αρ. μοντέλου ES-SA40 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης. Ελληνικά Σημαντικές πληροφορίες Πριν από

Διαβάστε περισσότερα

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZCD1 7020229 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

150mA max. 12-14V. 100 μ. 133 x 89 x 19 mm 0... 55 º C. Κατάσταση συστήματος Μήνυμα. Σύστημα Trouble. Ένδειξη. Έ θιμο Πληκτρολόγιο Διχοτόμηση Τίτλος

150mA max. 12-14V. 100 μ. 133 x 89 x 19 mm 0... 55 º C. Κατάσταση συστήματος Μήνυμα. Σύστημα Trouble. Ένδειξη. Έ θιμο Πληκτρολόγιο Διχοτόμηση Τίτλος LCD EKB2 Το EKB2 είναι ένα πληκτρολόγιο LCD που προορίζεται για χρήση με συναγερμό ELDES SM ( Perseas- Thiseas) και τα συστήματα διαχείρισης του. Τα κύρια χαρακτηριστικά του πληκτρολογίου EKB2 είναι τα

Διαβάστε περισσότερα

Κουτιά Dell Storage MD1400 και MD1420 Οδηγός «Τα πρώτα βήματα»

Κουτιά Dell Storage MD1400 και MD1420 Οδηγός «Τα πρώτα βήματα» Κουτιά Dell Storage MD1400 και MD1420 Οδηγός «Τα πρώτα βήματα» Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: E03J Series and E04J Series Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: E03J001 and E04J001 Σημειώσεις, ειδοποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΟΡΝΙΖΑ FDF 8423

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΟΡΝΙΖΑ FDF 8423 ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΟΡΝΙΖΑ FDF 8423 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 3 ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 4 ΣΥΜΒΑΤΆ ΜΈΣΑ... 4 ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑΣ... 5 ΕΠΙΣΚΌΠΗΣΗ ΚΟΥΜΠΙΏΝ ΣΤΟ ΠΊΣΩ ΜΈΡΟΣ... 5 ΣΎΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΉ ΡΕΎΜΑΤΟΣ... 5 ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΆΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Register your product and get support at SBA3010/00. Εγχειρίδιο χρήσης

Register your product and get support at  SBA3010/00. Εγχειρίδιο χρήσης Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικό Ασφάλεια Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Τηρείτε όλες τις προειδοποιήσεις. Ακολουθήστε όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX BLUETOOTH B2

ENERGY MUSIC BOX BLUETOOTH B2 ENERGY MUSIC BOX BLUETOOTH B2 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box B2 Bluetooth. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο/mp3 player με τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο S I - 7 0 7 1 2 5 1

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο S I - 7 0 7 1 2 5 1 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο S I - 7 0 7 1 2 5 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ό Μ Ε Ν Α Τ Η Σ Σ Υ Σ Κ Ε Υ Α Σ Ί Α Σ 4 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ά Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Ά 4 Α Π Α Ι Τ Ή Σ Ε Ι Σ Σ Υ Σ Τ Ή Μ Α Τ Ο Σ 4 Ε Γ Κ Α Τ Ά Σ Τ Α Σ Η Ε

Διαβάστε περισσότερα

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση SBT50/00. Εγχειρίδιο χρήσης

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση  SBT50/00. Εγχειρίδιο χρήσης Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση www.philips.com/welcome SBT50/00 Εγχειρίδιο χρήσης a b c d e f BEEP PHILIPS SBT50 1 Σημαντικό Ασφάλεια Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

Dell XC720xd Οδηγός «Τα πρώτα βήματα»

Dell XC720xd Οδηγός «Τα πρώτα βήματα» Dell XC720xd Οδηγός «Τα πρώτα βήματα» Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: E14S Series Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: E14S001 Σημειώσεις, ειδοποιήσεις και προσοχές ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει

Διαβάστε περισσότερα

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec Μοντέλο: Fantec SB-200BT Εγχειρίδιο Αγγλικά Τεχνικές προδιαγραφές: Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 340 x 110 x 110 mm Ισχύς εξόδου: 24W (2 x 12W) RMS Έκδοση Bluetooth:

Διαβάστε περισσότερα

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Οι τεχνικές προδιαγραφές, τα χαρακτηριστικά και η χρήση τους υπόκεινται σε μεταβολή χωρίς προειδοποίηση. 3511053 Έκδοση 1.0 1201 Καθημερινή χρήση 3 Όταν ολοκληρώσετε την

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ VIVA wallet mpos

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ VIVA wallet mpos Ο ΗΓΙΕΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Εγγραφείτε στις υπηρεσίες της VIVA Payments Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση www.vivawallet.com επιλέγοντας Εγγραφή > ηµιουργία επαγγελµατικού λογαριασµού

Διαβάστε περισσότερα

Πομποί Micro Motion Μοντέλο 2400S

Πομποί Micro Motion Μοντέλο 2400S Έγγραφο απαιτήσεων CE Αρ. εξαρτ. 20004670, Αναθ. C Νοέμβριος 2006 Πομποί Micro Motion Μοντέλο 2400S Έγγραφο απαιτήσεων CE Σχετικά με το παρόν έγγραφο Σχετικά με το παρόν έγγραφο Το παρόν έγγραφο δεν αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Conserve Socket Χρονοδιακόπτης ρεύματος. Οδηγίες χρήσης

Conserve Socket Χρονοδιακόπτης ρεύματος. Οδηγίες χρήσης Conserve Socket Χρονοδιακόπτης ρεύματος Οδηγίες χρήσης Μια συσκευή που έχει παραμείνει συνδεδεμένη αλλά δεν χρησιμοποιεί, μπορεί να εξακολουθεί να καταναλώνει ρεύμα. Ο χρονοδιακόπτης ρεύματος Conserve

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. Ασύρματο ραντάρ οπισθοπορείας TL-3036

Εγχειρίδιο Χρήσης. Ασύρματο ραντάρ οπισθοπορείας TL-3036 Εγχειρίδιο Χρήσης Ασύρματο ραντάρ οπισθοπορείας TL-3036 Περιεχόμενα Περιεχόμενα...1 Εισαγωγή...2 Χαρακτηριστικά...3 Τεχνικές Προδιαγραφές...3 Εγκατάσταση...4 Συμβουλές Εγκατάστασης Αισθητήρων...5 Τοποθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Αρ. μοντέλου ER141/ER1411 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Ελληνικά Καθαρισμός

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Προσαρμογέας LAN Dikin Althrm BRP069A6 BRP069A6 Προσαρμογέας LAN Dikin Althrm Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Τα πρωτότυπα έγγραφα τεκμηρίωσης έχουν συνταχθεί στα Αγγλικά. Όλες οι υπόλοιπες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης

Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης Γρήγορη Εκκίνηση 1 Γρήγορη Εκκίνηση Βεβαιωθείτε ότι έχετε όλα τα αντικείμενα που παρουσιάζονται στην Εικόνα 1. (Οι ετικέτες που συμπεριλαμβάνονται στη συσκευασία μπορεί να ποικίλουν.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ EASY TOUCH ET-661

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ EASY TOUCH ET-661 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ EASY TOUCH ET-661 Περιεχόμενα Πλήκτρα και Λυχνία Ελέγχου...2 Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση / Pairing Λειτουργία...3 Ενδεικτική Λυχνία...4 Δημιουργία συνεργασίας με κινητό τηλέφωνο...5

Διαβάστε περισσότερα

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση TCP320/00. Εγχειρίδιο χρήσης

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση  TCP320/00. Εγχειρίδιο χρήσης Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση www.philips.com/welcome TCP320/00 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικό Ασφάλεια Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Διαβάστε αυτές τις οδηγίες. Ακολουθήστε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Προαιρετικό κιβώτιο monobloc χαμηλής θερμοκρασίας Dikin Altherm EKCB07CAV Προαιρετικό κιβώτιο monobloc χαμηλής θερμοκρασίας Dikin Altherm Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX B3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX B3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX B3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box B3 Bluetooth. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο/mp3 player με τεχνολογία Bluetooth,

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. FM443 Πλακέτα ηλιακού. Πλακέτα λειτουργίας. Για τον τεχνικό. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό /2008 GR

Οδηγίες χρήσης. FM443 Πλακέτα ηλιακού. Πλακέτα λειτουργίας. Για τον τεχνικό. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό /2008 GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα λειτουργίας FM443 Πλακέτα ηλιακού Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 615 869-03/2008 GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια..................................... 3

Διαβάστε περισσότερα

Alienware 15 R3 Εγχειρίδιο σέρβις

Alienware 15 R3 Εγχειρίδιο σέρβις Alienware 15 R3 Εγχειρίδιο σέρβις Μοντέλο υπολογιστή: Alienware 15 R3 Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: P69F Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: P69F001 Σημείωση, προσοχή και προειδοποίηση ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ipod/iphone/ipad Speaker

ipod/iphone/ipad Speaker Pod/Phone/Pad Speaker ASB8I User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 16 FR 30 ES 44 DE 58 EL 73 DA 87 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης του Powerline 500 Nano PassThru (διπλή συσκευασία) XAVB5602

Οδηγός εγκατάστασης του Powerline 500 Nano PassThru (διπλή συσκευασία) XAVB5602 Οδηγός εγκατάστασης του Powerline 500 Nano PassThru (διπλή συσκευασία) XAVB5602 2012 NETGEAR, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η μετάδοση, η μετεγγραφή, η αποθήκευση

Διαβάστε περισσότερα

Inspiron 20 Εγχειρίδιο κατόχου

Inspiron 20 Εγχειρίδιο κατόχου Inspiron 20 Εγχειρίδιο κατόχου Μοντέλο υπολογιστή: Inspiron 20, μοντέλο 3048 Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: W09B Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: W09B001 Σημειώσεις, ειδοποιήσεις και προσοχές ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ. Πλήκτρο Κλείστρο/Επιλογή. Φως Ένδειξης Κατάστασης Πλήκτρο Πάνω. Μικρόφωνο. Υποδοχή MicroSD. Ηχείο. Οθόνη

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ. Πλήκτρο Κλείστρο/Επιλογή. Φως Ένδειξης Κατάστασης Πλήκτρο Πάνω. Μικρόφωνο. Υποδοχή MicroSD. Ηχείο. Οθόνη ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ Πλήκτρο Κλείστρο/Επιλογή Μικρόφωνο Φως Ένδειξης Κατάστασης Πλήκτρο Πάνω Κουμπί Ενεργοποίησης/ Λειτουργιών Φακός Υποδοχή MicroSD Οθόνη Ηχείο Πλήκτρο Κάτω/ Κλείστρο ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ Πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας Τροφοδοτικό µε εξόδους επαφής N00..A N05..A 80009130 / 00 02 / 2014

Οδηγίες λειτουργίας Τροφοδοτικό µε εξόδους επαφής N00..A N05..A 80009130 / 00 02 / 2014 Οδηγίες λειτουργίας Τροφοδοτικό µε εξόδους επαφής N00..A N05..A 80009130 / 00 0 / 014 Υποδείξεις για ασφαλή εφαρµογή σε χώρους, όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης 1 Χρήση Οι συσκευές, που περιλαµβάνουν αυτοασφαλισµένα

Διαβάστε περισσότερα

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Copyright Huawei Technologies Co., Ltd. 2011. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή και η μετάδοση οποιουδήποτε τμήματος της παρούσας, σε οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Inspiron Εγχειρίδιο σέρβις

Inspiron Εγχειρίδιο σέρβις Inspiron 15 5000 Εγχειρίδιο σέρβις Μοντέλο υπολογιστή: Inspiron 15-5567 Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: P66F Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: P66F001 Σημείωση, προσοχή και προειδοποίηση ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεχειριστήριο (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης

Τηλεχειριστήριο (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης Τηλεχειριστήριο (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονομασίες Windows και Windows Vista είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΚΥΨΕΛΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ DC σε AC ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ UPS

ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΚΥΨΕΛΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ DC σε AC ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ UPS ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΚΥΨΕΛΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ DC σε AC ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ UPS SIU 150 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που ακολουθούν προκειμένου να αποφύγετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης Smart-UPS On-Line APCRBC152/APCRBC141

Οδηγός εγκατάστασης Smart-UPS On-Line APCRBC152/APCRBC141 Οδηγός εγκατάστασης Smart-UPS On-Line / Μηνύματα ασφαλείας Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά ώστε να εξοικειωθείτε με τον εξοπλισμό πριν προσπαθήσετε να τον εγκαταστήσετε, λειτουργήσετε, συντηρήσετε ή να

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση. Σημείο ασύρματης πρόσβασης NETGEAR ac WAC120. Περιεχόμενα συσκευασίας. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA USA

Εγκατάσταση. Σημείο ασύρματης πρόσβασης NETGEAR ac WAC120. Περιεχόμενα συσκευασίας. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA USA Εμπορικά σήματα Το NETGEAR, το λογότυπο NETGEAR και το Connect with Innovation είναι εμπορικά σήματα ή/και σήματα κατατεθέντα της NETGEAR, Inc. ή/και των θυγατρικών της στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

Γενική µέθοδος για αντιστοίχηση των ακουστικών µε άλλη συσκευή Bluetooth (BT)

Γενική µέθοδος για αντιστοίχηση των ακουστικών µε άλλη συσκευή Bluetooth (BT) Πληροφορίες προϊόντος 1 Σύνδεση φόρτισης 2 Κουµπί "+" 3 Κουµπί "-" 4 Λυχνία λειτουργίας (µπλε) 5 Λυχνία µπαταρίας (κόκκινη) 6 Ακουστικό αυτιού 7 Μικρόφωνο 8 Κλιπ αυτιού 9 Λυχνία φόρτισης (κόκκινο) 10 Λυχνία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας. FM458 Πλακέτα στρατηγικής. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR

Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας. FM458 Πλακέτα στρατηγικής. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα λειτουργίας FM458 Πλακέτα στρατηγικής Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια............................ 3 1.1 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

BTCLIPVISION. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ -Στερεοφωνικό ακουστικό -Μονάδα ελέγχου - Micro-USB καλώδιο φόρτισης -Οδηγίες χρήσης GR ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

BTCLIPVISION. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ -Στερεοφωνικό ακουστικό -Μονάδα ελέγχου - Micro-USB καλώδιο φόρτισης -Οδηγίες χρήσης GR ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ BTCLIPVISION ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1-Πλήκτρο Πολλαπλών Χρήσεων 2- LED φως 3- Πλήκτρο έντασης + / FF 4- Πλήκτρο έντασης -/ Rew 5- Micro USB θύρα φόρτισης 6- Οθόνη 7-Κλιπ 8-Μικρόφωνο 9-Υποδοχή εξόδου ήχου (3.5mm) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Εφεδρικό σύστημα monoloc χαμηλής θερμοκρασίας EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W Εφεδρικό σύστημα monoloc χαμηλής θερμοκρασίας Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

FM459 Πλακέτα στρατηγικής. Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα ελέγχου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 105 C 6 720 648 484 (2011/04) GR

FM459 Πλακέτα στρατηγικής. Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα ελέγχου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 105 C 6 720 648 484 (2011/04) GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα ελέγχου 105 C FM459 6 720 647 846-01.1T FM459 Πλακέτα στρατηγικής Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 6 720 648 484 (2011/04) GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια............................

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλους τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες. λειτουργίας. Ψύκτης 45 φιαλών κρασιού MFC-45202

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλους τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες. λειτουργίας. Ψύκτης 45 φιαλών κρασιού MFC-45202 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ψύκτης 45 φιαλών κρασιού MFC-45202 Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλους τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες λειτουργίας Περιεχόμενο 1. Ο ψ ύ κ τ η ς κ ρ α σ ι ώ ν σ α ς 3 2. Τ ε

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση SBA3210/00. Εγχειρίδιο χρήσης

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση  SBA3210/00. Εγχειρίδιο χρήσης Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση www.philips.com/welcome SBA3210/00 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικό Ασφάλεια Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Τηρείτε όλες τις προειδοποιήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Smart TV stick D2. GR Εγχειρίδιο χρήστη. Android HDMI SmartTV dongle

Smart TV stick D2. GR Εγχειρίδιο χρήστη. Android HDMI SmartTV dongle Smart TV stick D2 Android HDMI SmartTV dongle Διπύρηνο έως 1.6 GHz - RAM: 1 GB, ROM: 4 GB - Android JellyBean 4.2 - WiFi 802.11 b/g/n - Υποστήριξη για κάρτα microsdhc - Google Play - Υποστήριξη ασύρματου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Για την αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, το προϊόν αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικό και σε ξηρό χώρο. Μην εκθέτετε τα εξαρτήματα σε βροχή ή υγρασία. Μην χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT

ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT 1. Ασφάλεια 1.1 Χρήση Η συσκευή αυτή λειτουργεί ως φορητό Ράδιο/CD. Αναπαράγει μουσική (MP3) μέσω CD και USB. Μπορεί επίσης να αναπαράγει μουσική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για πιθανή μελλοντική χρήση.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για πιθανή μελλοντική χρήση. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για πιθανή μελλοντική χρήση. ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ 1. Κουμπί "SNOOZE / SLEEP / DIM" 2. Κουμπί"ON / OFF / ΝΑΡ" 3. Κουμπί "P-" 4. Κουμπί"ALARM

Διαβάστε περισσότερα

Reflecta Σαρωτής Super 8

Reflecta Σαρωτής Super 8 Reflecta Σαρωτής Super 8 Εγχειρίδιο χρήσης 1 ΔΗΛΩΣΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION) Ο παρών εξοπλισμός έχει ελεγχθεί και διαπιστώθηκε ότι συμμορφώνεται με τα όρια

Διαβάστε περισσότερα

Polaroid CUBE ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ. Κάμερα δράσης υψηλής ανάλυσης (HD)

Polaroid CUBE ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ. Κάμερα δράσης υψηλής ανάλυσης (HD) Polaroid CUBE ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ Κάμερα δράσης υψηλής ανάλυσης (HD) Καλώς ορίσατε στον κόσμο της ψηφιακής κάμερας Polaroid Cube. Ας ξεκινήσουμε! Πίνακας περιεχομένων Περιεχόμενο συσκευασίας Εξοικειωθείτε με

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματο Οπτικό Ποντίκι

Ασύρματο Οπτικό Ποντίκι Ασύρματο Οπτικό Ποντίκι WL200 Εγχειρίδιο Χρήσης Όλα τα ονόματα εταιρειών και προϊόντων ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Εφεδρικό σύστημα monoloc χαμηλής θερμοκρασίας EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W Εφεδρικό σύστημα monoloc χαμηλής θερμοκρασίας Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης.

Διαβάστε περισσότερα