475 Field Communicator

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "475 Field Communicator"

Transcript

1 475 Field Communicator

2 2

3 Εισαγωγή 3 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Οι εκρήξεις μπορεί να προκαλέσουν σοβαρό τραυματισμό ή το θάνατο: H χρήση σε εκρηκτικό περιβάλλον πρέπει να είναι σύμφωνη με τα κατάλληλα τοπικά, εθνικά, και διεθνή πρότυπα, κωδικούς και πρακτικές. Παρακαλούμε, κάνετε ανασκόπηση των ενοτήτων «Πληροφορίες αναφοράς» και «Πιστοποιήσεις προϊόντος» του εγχειριδίου χειρισμού της συσκευής επικοινωνίας πεδίου 475 για τυχόν περιορισμούς που σχετίζονται με την ασφαλή χρήση. Η ηλεκτροπληξία μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή το θάνατο. ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Η συσκευή αυτή συμμορφώνεται με το Τμήμα 15 των Κανονισμών FCC. Ηλειτουργία διέπεται από τους παρακάτω δύο όρους: (1) η συσκευή αυτή δεν θα προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές, και (2) η συσκευή αυτή πρέπει να αποδέχεται οποιεσδήποτε λαμβανόμενες παρεμβολές, συμπεριλαμβανομένων των παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν μη επιθυμητή λειτουργία Emerson Process Management. Με επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματος. Η επωνυμία HART είναι σήμα κατατεθέν της HART Communication Foundation. Η επωνυμία FOUNDATION είναι εμπορικό σήμα της Fieldbus Foundation. Η επωνυμία IrDA είναι σήμα κατατεθέν της Infrared Data Association (Ένωση Υπέρυθρων Δεδομένων). Η επωνυμία Bluetooth είναι σήμα κατατεθέν της Bluetooth SIG, Inc. Το λογότυπο της Emerson είναι εμπορικό σήμα και σήμα παρεχόμενης υπηρεσίας της Emerson Electric Co. Όλα τα άλλα σήματα είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εισαγωγή O οδηγός «Σύντομες Οδηγίες Εκκίνησης» της Συσκευής Επικοινωνίας Πεδίου 475 παρέχει κατευθυντήριες οδηγίες, προφυλάξεις και πληροφορίες ρύθμισης για τη συσκευή επικοινωνίας πεδίου 475. Το έγγραφο αυτό δεν παρέχει αναλυτικές οδηγίες όσον αφορά στη ρύθμιση, τη διάγνωση, τη συντήρηση, το σέρβις, την αντιμετώπιση προβλημάτων ή τις εγγενώς ασφαλείς (I.S.) εγκαταστάσεις. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χειρισμού της συσκευής επικοινωνίας πεδίου 475 στο CD πόρων ή στο δικτυακό τόπο για περισσότερες οδηγίες. Η Συσκευή Επικοινωνίας Πεδίου 475 υποστηρίζει συσκευές HART και FOUNDATION fieldbus, επιτρέποντας στο χρήστη να διενεργεί ρυθμίσεις ή να ανιχνεύει και να επιλύει βλάβες στο πεδίο. Η τεχνολογία της γλώσσας Electronic Device Description Language (EDDL) επιτρέπει στη Συσκευή Επικοινωνίας Πεδίου 475 να επικοινωνεί με ένα φάσμα συσκευών ανεξαρτήτως κατασκευαστή.

4 4 ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΕΔΙΟΥ 475 Συσκευή επικοινωνίας πεδίου 475 Συσκευή επικοινωνίας πεδίου 475 Η φορητή συσκευή επικοινωνίας πεδίου 475 περιλαμβάνει έγχρωμη οθόνη αφής LCD, μπαταρία ιόντων λιθίου (μονάδα ισχύος), επεξεργαστή SH3, εξαρτήματα μνήμης, Κάρτα Συστήματος και ενσωματωμένα κυκλώματα επικοινωνίας και μετρήσεων. Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή επικοινωνίας πεδίου 475 για να επικοινωνήσετε με συσκευές, πρέπει να τηρείτε όλα τα πρότυπα και τις διαδικασίες που ισχύουν για το συγκεκριμένο χώρο. Η μη συμμόρφωση με τη σύσταση αυτή μπορεί να προκαλέσει ζημιά στον εξοπλισμό και/ή τραυματισμό προσωπικού. Κατανοήστε και συμμορφωθείτε με τις σχετικές ενότητες του εγχειριδίου αυτού. Εργασία σε επικίνδυνη περιοχή Η (εγκεκριμένη κατά IS) συσκευή επικοινωνίας πεδίου 475 μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε χώρους Ζώνης 0 (FM), Ζώνης 1 ή Ζώνης 2, για Ομάδα IIC και χώρους Κατηγορίας I, Τμήμα 1 και Τμήμα 2, Ομάδες A, B, C και D. Η συσκευή επικοινωνίας πεδίου 475 με έγκριση εγγενούς ασφάλειας (IS) μπορεί να συνδεθεί με ηλεκτρικά κυκλώματα ή τμήματα που είναι συνδεδεμένα με εξοπλισμό που βρίσκεται σε χώρους Zώνης 0, Zώνης 1, Zώνης 2, για Ομάδα IIC, χώρους Zώνης 20, Zώνης 21 και Zώνης 22 και χώρους Κατηγορίας I, Τμήμα 1 και Τμήμα 2, Ομάδες A, B, C και D. Οι συσκευές επικοινωνίας πεδίου 475 με έγκριση εγγενούς ασφάλειας (IS) έχουν μια πρόσθετη σήμανση στο πίσω μέρος τους, η οποία αναφέρει τις εγκρίσεις. ΠΡΟΣΟΧΗ Μπορείτε να εγκαταστήσετε ή να αφαιρέσετε την μπαταρία λιθίου ιόντων σε περιβάλλον επικίνδυνης περιοχής. Δεν μπορείτε να φορτίσετε την μπαταρία σε αυτό το περιβάλλον διότι το τροφοδοτικό/φορτιστής ( ) δεν έχει έγκριση εγγενούς ασφάλειας (IS). Χρήση της οθόνης αφής και του πληκτρολογίου Η οθόνη αφής και το πληκτρολόγιο σας επιτρέπουν να επιλέγετε στοιχεία του καταλόγου και να εισάγετε κείμενο. Χρησιμοποιήστε την παρεχόμενη γραφίδα ή χρησιμοποιήστε το πλήκτρο επάνω βέλους και το πλήκτρο κάτω βέλους στο πληκτρολόγιο για να επιλέξετε ένα στοιχείο του καταλόγου. Ανατρέξτε στο Σχήμα 1 για τη θέση της γραφίδας. Κτυπήστε δύο φορές απαλά το επιλεγμένο στοιχείο στην οθόνη ή πιέστε το πλήκτρο δεξιού βέλους στο πληκτρολόγιο για να ανοίξετε ένα στοιχείο του καταλόγου. ΠΡΟΣΟΧΗ Να κάνετε επαφή με την οθόνη αφής χρησιμοποιώντας μόνο αμβλεία αντικείμενα, κατά προτίμηση τη γραφίδα που περιλαμβάνεται μαζί με τη συσκευή επικοινωνίας πεδίου 475. Τα αιχμηρά αντικείμενα, όπως τα κατσαβίδια, μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στην οθόνη αφής και να ακυρώσουν την εγγύηση. Η επισκευή της οθόνης αφής απαιτεί την αντικατάσταση ολόκληρου του συγκροτήματος της οθόνης ενδείξεων, πράγμα το οποίο είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί μόνο σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.

5 Συσκευή επικοινωνίας πεδίου Σχήμα 1. Συσκευή Επικοινωνίας Πεδίου 475 με Προστατευτικό Ελαστικό Περίβλημα Διασύνδεση IrDA (πάνω μέρος) Προσαρμογή για λουράκι (επάνω μέρος) Τερματικά επικοινωνίας HART και FOUNDATION fieldbus (πάνω μέρος) Οθόνη αφής Πλήκτρο και λυχνία ηλεκτρικής τροφοδοσίας Προσαρμογή για λουράκι (πλευρά) Πλήκτρα μετακίνησης (τέσσερα πλήκτρα βέλους) Πλήκτρο Tab Μπαταρία ιόντων λιθίου (πίσω μέρος) και κάρτα συστήματος (εσωτερική) Γραφίδα (στο λουράκι) Λυχνίες που φωτίζονται αν πιέσετε το κουμπί ένδειξης φόρτισης (πλευρά) Λυχνία Bluetooth Πλήκτρο φωτισμού Προσαρμογή για λουράκι (επάνω μέρος) Πλήκτρο Enter Πλήκτρο και λυχνία ηλεκτρικής τροφοδοσίας (για λειτουργίες συνδυασμού πολλαπλών πλήκτρων) Αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο Πράσινη υποδοχή τροφοδοτικού/ φορτιστή στην μπαταρία (στο πλάι) Κουμπί ένδειξης φόρτισης (στο πλάι) Προσαρμογή για λουράκι (στο πλάι) Προσαρμογή για λουράκι (στο πλάι)

6 6 Συσκευή επικοινωνίας πεδίου 475 Μπαταρία και τροφοδοτικό/φορτιστής Κατανοήστε και ακολουθήστε τις προφυλάξεις παρακάτω πριν χρησιμοποιήσετε την μπαταρία ή το τροφοδοτικό/φορτιστή. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο για το τροφοδοτικό/ φορτιστή για περισσότερες πληροφορίες. Προστατεύετε τη μπαταρία και το τροφοδοτικό/φορτιστή από υγρασία και τηρείτε τα όρια θερμοκρασίας λειτουργίας και αποθήκευσης. Για πληροφορίες σχετικά με τα όρια θερμοκρασίας, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χειρισμού της συσκευής επικοινωνίας πεδίου 475. Το τροφοδοτικό/φορτιστής προορίζεται μόνο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους. Μην καλύπτετε την μπαταρία ή το τροφοδοτικό/φορτιστή, μην τα εκθέτετε στο άμεσο ηλιακό φως για μεγάλα χρονικά διαστήματα ούτε να τα τοποθετείτε πάνω ή δίπλα σε ευαίσθητα στη θερμοκρασία υλικά. Φορτίστε την μπαταρία μόνο με το τροφοδοτικό/φορτιστή. Το τροφοδοτικό/φορτιστής δεν πρέπει να χρησιμοποιείται με άλλα προϊόντα. Η μη συμμόρφωση με τη σύσταση αυτή μπορεί να προκαλέσει μόνιμη βλάβη στη συσκευή επικοινωνίας πεδίου 475 και θα ακυρώσει την έγκριση εγγενούς ασφάλειας (IS) και την εγγύηση. Μην ανοίγετε ούτε να τροποποιείτε την μπαταρία ή το τροφοδοτικό/φορτιστή. Στο εσωτερικό της συσκευής δεν υπάρχουν εξαρτήματα που επιδέχονται συντήρηση από το χρήστη ούτε στοιχεία ασφάλειας. Τυχόν άνοιγμα ή τροποποίησή τους θα ακυρώσει την εγγύηση και μπορεί να προκαλέσει σωματικές βλάβες. Τηρείτε όλους τους ισχύοντες κανονισμούς κατά τη μεταφορά μπαταρίας ιόντων λιθίου. Καθαρίστε το τροφοδοτικό/φορτιστή με τον καθαρισμό του τερματικού σταθμού από βρωμιές και ακαθαρσίες. Ωστόσο, δεν απαιτείται καθαρισμός. Αν ο παρών εξοπλισμός χρησιμοποιηθεί με τρόπο μη εγκεκριμένο από την Emerson Process Management, ενδέχεται να υποβαθμιστεί η προστασία που παρέχει. Φόρτιση της μπαταρίας Πριν από την πρώτη φορητή χρήση, φορτίστε πλήρως την μπαταρία ιόντων λιθίου. Το τροφοδοτικό/φορτιστής έχει ένα πράσινο βύσμα για να ταιριάζει με την αντίστοιχη υποδοχή της μπαταρίας. Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί χωριστά ή προσαρτημένη στη συσκευή επικοινωνίας πεδίου 475. Για πλήρη φόρτιση απαιτούνται περίπου δύο έως τρεις ώρες και η συσκευή επικοινωνίας πεδίου 475 είναι πλήρως λειτουργική κατά τη διάρκεια της φόρτισης. Αν το τροφοδοτικό/φορτιστής παραμείνει συνδεδεμένο αφού ολοκληρωθεί η φόρτιση, δεν θα παρουσιαστεί κατάσταση υπερφόρτισης. Για να διατηρηθεί η απόδοση, φορτίζετε συχνά την μπαταρία, κατά προτίμηση μετά από κάθε χρήση. Περιορίστε τις περιπτώσεις πλήρους εκφόρτισης, αν είναι δυνατό. Πρόσθετες πληροφορίες όσον αφορά στη συντήρηση της μπαταρίας μπορείτε να βρείτε στο Εγχειρίδιο Χρήστη της Συσκευής Επικοινωνίας Πεδίου 475.

7 Συσκευή επικοινωνίας πεδίου Λυχνίες τροφοδοτικού/φορτιστή Υπάρχουν τρεις έγχρωμες λυχνίες στο τροφοδοτικό/φορτιστή που δείχνουν τις παρακάτω καταστάσεις. Κάθε λυχνία έχει διαφορετικό χρώμα. Χρώμα Πράσινο Αναβοσβήνει η πράσινη λυχνία Κίτρινο Αναβοσβήνει η κίτρινη λυχνία Αναβοσβήνει η πορτοκαλί και η κόκκινη λυχνία Κόκκινο Κατάσταση Η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη. Η μπαταρία είναι σχεδόν πλήρως φορτισμένη. Η μπαταρία φορτίζει. Το τροφοδοτικό/φορτιστής δεν είναι συνδεδεμένο με τη συσκευή επικοινωνίας πεδίου 475. Η υπολειπόμενη φόρτιση της μπαταρίας είναι χαμηλή. Δεν είναι δυνατή η φόρτιση. Επικοινωνήστε με το τμήμα τεχνικής υποστήριξης για περισσότερες πληροφορίες. Σχήμα 2. Πίσω μέρος της συσκευής επικοινωνίας πεδίου 475 Ετικέτα έγκρισης Bluetooth Βίδες συγκράτησης μπαταρίας Ακροδέκτες συνδετήρα Ετικέτα κύριας μονάδας Βάση στήριξης Ετικέτα IS (Επιλογή KL) Προσαρμογή για λουράκι Προσαρμογή για λουράκι Κάρτα Συστήματος μερικώς ενσωματωμένη στην υποδοχή της Μπαταρία ιόντων λιθίου

8 8 Εγκατάσταση Κάρτας Συστήματος και μπαταρίας ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ Εγκατάσταση Κάρτας Συστήματος και μπαταρίας Αν έχετε παραλάβει μια συσκευή επικοινωνίας πεδίου 475 με την κάρτα συστήματος ήδη εγκατεστημένη, προχωρήστε στην ενότητα «Ενεργοποίηση της Συσκευής Επικοινωνίας Πεδίου». 1. Βγάλτε το προστατευτικό λαστιχένιο περίβλημα, αν είναι τοποθετημένο. 2. Τοποθετήστε τη συσκευή επικοινωνίας πεδίου 475 σε επίπεδη, ασφαλή επιφάνεια, με το μπροστινό μέρος προς τα κάτω. 3. Ενώ η μπαταρία έχει αφαιρεθεί, σύρετε την κάρτα ασφαλούς ψηφιακού συστήματος [με τη σήμανση «System Card» (κάρτα συστήματος)], με τις επαφές της κάρτας να βλέπουν προς τα επάνω, στην υποδοχή κάρτας συστήματος μέχρι να «κουμπώσει». Η υποδοχή κάρτας συστήματος είναι ελατηριωτή. Δείτε το Σχήμα 2 για τη θέση της υποδοχής κάρτας συστήματος. Στο Σχήμα 2, η κάρτα συστήματος δεν είναι κλειδωμένη μέσα στην υποδοχή κάρτας συστήματος. ΠΡΟΣΟΧΗ Η κάρτα συστήματος θα πρέπει να σας παρασχεθεί από τον κατασκευαστή της συσκευής επικοινωνίας πεδίου 475. Η μη συμμόρφωση με την οδηγία αυτή θα ακυρώσει την έγκριση εγγενούς ασφάλειας (IS). 4. Με τη συσκευή επικοινωνίας πεδίου 475 να εξακολουθεί να έχει την πρόσοψή της προς τα κάτω, βεβαιωθείτε ότι οι δύο βίδες συγκράτησης μπαταρίας είναι χαλαρές. 5. Ευθυγραμμίστε την μπαταρία με τα πλαϊνά μέρη της συσκευής επικοινωνίας πεδίου 475 και σύρετε προσεκτικά την μπαταρία προς τα εμπρός μέχρι να ασφαλίσει. ΠΡΟΣΟΧΗ Οι ακροδέκτες συνδετήρα μπορεί να υποστούν ζημιά αν η μπαταρία και η συσκευή επικοινωνίας πεδίου 475 δεν είναι σωστά ευθυγραμμισμένες. 6. Σφίξτε προσεκτικά με το χέρι τις δύο βίδες συγκράτησης μπαταρίας. (Μην σφίγγετε υπερβολικά, μέγιστη ροπή 0,5 Nm). Το επάνω μέρος των βιδών πρέπει τώρα να είναι σχεδόν στο ίδιο επίπεδο με τη συσκευή επικοινωνίας πεδίου 475.

9 Αφαίρεση μπαταρίας και κάρτας συστήματος 9 ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΡΤΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Αφαίρεση μπαταρίας και κάρτας συστήματος 1. Αφαιρέσατε το προστατευτικό ελαστικό περίβλημα, αν είναι τοποθετημένο. 2. Απενεργοποιήστε τη συσκευή επικοινωνίας πεδίου 475 και τοποθετήστε την σε επίπεδη, ασφαλή επιφάνεια, με την πρόσοψή της προς τα κάτω. 3. Χαλαρώστε τις δύο βίδες συγκράτησης μπαταρίας έως ότου το επάνω μέρος κάθε βίδας να είναι επάνω από το επάνω μέρος της συσκευής επικοινωνίας πεδίου Σύρετε την μπαταρία έξω από τη συσκευή επικοινωνίας πεδίου 475. ΠΡΟΣΟΧΗ Οι ακροδέκτες συνδετήρα μπορεί να υποστούν ζημιά αν τραβήξετε τη μπαταρία αντί να τη σύρετε έξω από τη συσκευή επικοινωνίας πεδίου Πιέστε την κάρτα συστήματος στην υποδοχή κάρτας συστήματος μέχρι να ακουστεί ένα κλικ και να απελευθερωθεί η κάρτα. 6. Σύρετε την κάρτα συστήματος έξω από την υποδοχή κάρτας συστήματος. ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΕΔΙΟΥ 475 Ενεργοποίηση της συσκευής επικοινωνίας πεδίου 475 Πριν την έναρξη λειτουργίας, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή επικοινωνίας πεδίου 475 δεν έχει υποστεί ζημιά, η μπαταρία έχει εδρασθεί πλήρως, όλες οι βίδες είναι επαρκώς σφιγμένες και τα τερματικά επικοινωνίας είναι απαλλαγμένα από βρωμιές και σωματίδια. Για την έναρξη λειτουργίας της συσκευής επικοινωνίας πεδίου 475: 1. Στο πληκτρολόγιο, πιέστε και κρατήστε πιεσμένο το πλήκτρο λειτουργίας Power έως ότου αρχίσει να αναβοσβήνει η πράσινη λυχνία στο πληκτρολόγιο (περίπου δύο δευτερόλεπτα). Κατά την εκκίνηση, η συσκευή επικοινωνίας πεδίου 475 σας ενημερώνει αν χρειάζεται να εγκατασταθεί κάποια αναβάθμιση που περιέχει η κάρτα συστήματος. Στη συνέχεια, εμφανίζεται ο κύριος κατάλογος της συσκευής επικοινωνίας πεδίου. 2. Χρησιμοποιήστε την οθόνη αφής ή τα πλήκτρα επάνω και κάτω βέλους για να επιλέξετε στοιχεία του μενού. 3. Για τον τερματισμό λειτουργίας, πιέστε το πλήκτρο λειτουργίας Power και κτυπήστε απαλά το στοιχείο Shut down (τερματισμός λειτουργίας) από την οθόνη Power Switch (Διακόπτης λειτουργίας). Κτυπήστε απαλά OK. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Επικοινωνία με εφαρμογές υπολογιστών Η διασύνδεση IrDA, η διασύνδεση Bluetooth (αν έχει χορηγηθεί άδεια χρήσης) και η υποστηριζόμενη συσκευή ανάγνωσης κάρτας επιτρέπουν στη συσκευή επικοινωνίας πεδίου 475 ή στην κάρτα συστήματός της να επικοινωνεί με υπολογιστή. Ανατρέξτε στο Σχήμα 1 για τη θέση της διασύνδεσης IrDA και της κάρτας συστήματος. Η συσκευή ανάγνωσης κάρτας μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με το βοηθητικό πρόγραμμα εύκολης αναβάθμισης (Easy Upgrade Utility). Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Χρήστη της συσκευής επικοινωνίας πεδίου 475.

10 10 Σύνδεση με Συσκευή ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ Σύνδεση με Συσκευή Χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο σετ καλωδίων για να συνδέσετε τη συσκευή επικοινωνίας πεδίου 475 με το ηλεκτρικό κύκλωμα, το τμήμα ή τη συσκευή. Στο επάνω μέρος της συσκευής επικοινωνίας πεδίου 475 βρίσκονται τρία τερματικά επικοινωνίας για το σετ καλωδίων. Κάθε κόκκινο τερματικό είναι η θετική σύνδεση για το πρωτόκολλό του, ενώ το μαύρο τερματικό είναι ένα κοινό τερματικό κοινόχρηστο και από τα δύο πρωτόκολλα. Υπάρχει θύρα πρόσβασης προκειμένου να διασφαλιστεί ότι κάθε φορά εκτίθεται μόνο ένα ζεύγος τερματικών. Υπάρχουν διάφορες ενδείξεις που δείχνουν σε ποιο πρωτόκολλο αντιστοιχεί το κάθε ζεύγος τερματικών. Επιτρέπονται συνδέσεις μόνο με ηλεκτρικό κύκλωμα HART και τμήμα FOUNDATION fieldbus. Απαιτείται επίσης η κατάλληλη περιγραφή της συσκευής. Ανατρέξτε στην πιο πρόσφατη έκδοση του Εγχειριδίου Χρήστη της συσκευής επικοινωνίας πεδίου 475 για πρόσθετες πληροφορίες. ΠΡΟΣΟΧΗ Η συσκευή επικοινωνίας πεδίου 475 απαιτεί περίπου 12 ma από το τμήμα fieldbus. Διασφαλίστε ότι το τροφοδοτικό ή το φράγμα στο τμήμα fieldbus διαθέτει τη χωρητικότητα να παρέχει αυτήν την πρόσθετη ποσότητα ρεύματος. Αν το τμήμα fieldbus λαμβάνει ποσότητα ρεύματος η οποία φτάνει σχεδόν στη χωρητικότητα του τροφοδοτικού του τμήματος, η σύνδεση της συσκευής επικοινωνίας 475 μπορεί να προκαλέσει απώλεια επικοινωνίας. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Τεχνική Υποστήριξη Για πληροφορίες επικοινωνίας με την τεχνική υποστήριξη, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας ή επισκεφτείτε τον ιστότοπο ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ Συντήρηση και επισκευή Κάθε συντήρηση, επισκευή ή αντικατάσταση των εξαρτημάτων που δεν αναφέρονται παρακάτω πρέπει να διενεργείται από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Μπορείτε να εκτελέσετε οι ίδιοι τις συνήθεις διαδικασίες συντήρησης που αναφέρονται παρακάτω: Καθαρισμός του εξωτερικού μέρους. Χρησιμοποιήστε μόνο στεγνή πετσέτα χωρίς χνούδια ή υγράνετε την πετσέτα με μαλακή σαπουνάδα. Φόρτιση, αφαίρεση και αντικατάσταση της μπαταρίας. Αφαίρεση και αντικατάσταση της κάρτας συστήματος. Αφαίρεση και αντικατάσταση της βάσης στήριξης. Διασφάλιση επαρκούς σύσφιξης όλων των εξωτερικών βιδών. Διασφάλιση μη ύπαρξης βρωμιάς και σωματιδίων στην εσοχή του τερματικού επικοινωνίας.

11 Απόρριψη αποβλήτων 11 ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Απόρριψη αποβλήτων Τα προϊόντα με την ακόλουθη σήμανση συμμορφώνονται με την Οδηγία για τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), 2002/96/ΕΚ, που ισχύει μόνο για τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Η σήμανση υποδεικνύει ότι αυτό το προϊόν πρέπει να ανακυκλώνεται και να μην αντιμετωπίζεται ως οικιακό απόβλητο. Οι πελάτες σε Κράτη Μέλη της ΕΕ πρέπει να επικοινωνήσουν με τον αντιπρόσωπο πωλήσεων της Emerson για πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη οποιουδήποτε εξαρτήματος της συσκευής επικοινωνίας πεδίου 475. Για πελάτες σε όλες τις άλλες περιοχές του κόσμου, εάν είναι αναγκαία η απόρριψη οποιουδήποτε εξαρτήματος της συσκευής επικοινωνίας πεδίου 475, τηρείτε τους κανονισμούς απόρριψης αποβλήτων που ισχύουν στην περιοχή σας. ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ Επικίνδυνες ουσίες Τα προϊόντα με την ακόλουθη σήμανση δεν περιέχουν μόλυβδο και συμμορφώνονται με την οδηγία περί Περιορισμού της χρήσης συγκεκριμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (RoHS), 2002/95/ΕΚ, που ισχύει μόνο για τα Κράτη-Μέλη της ΕΕ. Ο σκοπός της οδηγίας είναι να περιορίσει τη χρήση μολύβδου, καδμίου, Pb υδραργύρου, εξασθενούς χρωμίου, πολυβρωμιούχων διφαινυλίων (PBB) και πολυβρωμιούχων διφαινυλικών αιθέρων (PBDE) επιβραδυντών πυρός σε RoHS ηλεκτρονικό εξοπλισμό. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Πιστοποιήσεις προϊόντος Επισκόπηση Όλες οι συσκευές επικοινωνίας πεδίου 475 διατίθενται με τη σήμανση κύριας μονάδας (βλ. Σχήμα 2). Οι εγγενώς ασφαλείς (επιλογή ΚL) συσκευές επικοινωνίας πεδίου 475 διαθέτουν επίσης μια πρόσθετη σήμανση απέναντι από τη σήμανση κύριας μονάδας. Αν η συσκευή επικοινωνίας πεδίου 475 δεν διαθέτει αυτήν τη σήμανση (επιλογή ΝΑ), τότε δεν είναι εγγενώς ασφαλής. Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά την έγκριση, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Χρήστη της συσκευής επικοινωνίας πεδίου 475 ή στο δικτυακό τόπο Οι εγκρίσεις IC [Industry Canada (Βιομηχανίες Καναδά)], FCC [Federal Communications Commission (Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών)], TRA [Telecommunications Regulatory Authority (Ρυθμιστική Αρχή Τηλεπικοινωνιών) και R&TTE [Radio and Telecommunications Terminal Equipment (Ραδιοεξοπλισμός και Τηλεπικοινωνιακός Τερματικός Εξοπλισμός)] ισχύουν μόνο για τις συσκευές επικοινωνίας πεδίου 475 που έχουν άδεια χρήσης για Bluetooth. Μια ετικέτα εμφανίζεται στο πίσω μέρος της συσκευής επικοινωνίας πεδίου 475 αν έχει εκδοθεί η άδεια για Bluetooth. Εγκριμένοι τόποι κατασκευής R. STAHL HMI Systems GmbH Κολωνία, Γερμανία

12 12 Πιστοποιήσεις προϊόντος IC Αυτή η ψηφιακή συσκευή Κατηγορίας A συμμορφώνεται με το Καναδικό πρότυπο ICES-003. FCC Μετά από τη δοκιμή του εξοπλισμού αυτού, διαπιστώθηκε η συμμόρφωσή του με τα όρια που ισχύουν για ψηφιακή συσκευή κατηγορίας Α, σύμφωνα με το Τμήμα 15 των κανονισμών FCC. Τα όρια αυτά σχεδιάστηκαν για να παρέχουν εύλογη προστασία από τις επιβλαβείς παρεμβολές, όταν ο εξοπλισμός λειτουργεί σε επαγγελματικό περιβάλλον. Αυτός ο εξοπλισμός παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμπει ενέργεια ραδιοσυχνότητας και, εάν δεν εγκαθίσταται και χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει επιβλαβή παρεμβολή στις ραδιοεπικοινωνίες. Ηλειτουργία αυτού του εξοπλισμού σε αστική περιοχή είναι πιθανό να προκαλέσει επιβλαβή παρεμβολή, οπότε στην περίπτωση αυτή ο χρήστης θα πρέπει να διορθώσει την παρεμβολή με δικά του έξοδα. Οποιεσδήποτε μετατροπές που πραγματοποιούνται στην παρούσα συσκευή χωρίς την έγκριση της Emerson Process Management ενδέχεται να ακυρώσουν την έγκριση που χορηγείται στο χρήστη από την FCC για τη λειτουργία αυτού του εξοπλισμού. Ρυθμιστική Αρχή Τηλεπικοινωνιών OMAN TRA TRA/TA-R/0089/11 D Πληροφορίες σχετικά με τις ευρωπαϊκές οδηγίες Συμμόρφωση CE Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (2004/108/EΚ) Δοκιμασμένο σύμφωνα με τις προδιαγραφές EN :2006 και ETSI EN : Χαμηλή τάση (2006/95/ΕΚ) Δοκιμασμένο σύμφωνα με την προδιαγραφή EN :2001. R&TTE (1999/5/EK) Ο εξοπλισμός αυτός πληροί τις προδιαγραφές της οδηγίας 1999/5/ΕΚ περί ραδιοεξοπλισμού και τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού («RTTE»), καθώς και τις προδιαγραφές των προτύπων ETSI EN V1.81: και IEC :2007. Οδηγία ATEX (94/9/EΚ) (μόνο επιλογή KL) Ο εν λόγω εξοπλισμός συμμορφώνεται με την οδηγία ATEX. Τα εφαρμοστέα πρότυπα είναι ΕΝ :2012, ΕΝ :2012, και EN :2007. Ειδικές Πληροφορίες για την Οδηγία ATEX βρίσκεται σε αυτό το έγγραφο και το Εγχειρίδιο Χρήστη της συσκευής επικοινωνίας πεδίου 475.

13 Πιστοποιήσεις προϊόντος 13 Πιστοποιήσεις επικίνδυνων χώρων (μόνο επιλογή KL) Οι εγκρίσεις εγγενούς ασφάλειας που αναφέρονται στην παρούσα ενότητα περιλαμβάνουν τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις FISCO. Πιστοποιήσεις Βορείου Αμερικής Factory Mutual (FM) Εγγενώς ασφαλές για επικίνδυνους χώρους της Κατηγορίας I, Tμήμα 1, Ομάδες A, B, C και D και Κατηγορίας I, Ζώνη 0, AEx ia IIC T4 (Ta = 50 C) όταν συνδέεται όπως δείχνει το σχεδιάγραμμα ελέγχου του Εγχειρίδιο Χρήστη της συσκευής επικοινωνίας πεδίου 475. Δείτε το σχεδιάγραμμα ελέγχου για τις παραμέτρους εισόδου και εξόδου. Canadian Standards Association (CSA) Εγγενώς ασφαλές για χρήση σε επικίνδυνους χώρους της Κατηγορίας I, Ex ia [ia Ga] [ia Da IIIC] IIC T4 Gb (-10 C Ta +50 C) όταν συνδέεται όπως δείχνει το σχεδιάγραμμα ελέγχου του Εγχειρίδιο Χρήστη της συσκευής επικοινωνίας πεδίου 475. Δείτε το σχεδιάγραμμα ελέγχου για τις παραμέτρους εισόδου και εξόδου. Διεθνής πιστοποίηση IECEx Πιστοποίηση αρ.: IECEx BVS Ex ia [ia Ga] [ia Da IIIC] IIC T4 Gb ( 10 C Ta 50 C) HART Εγγενώς ασφαλείς ηλεκτρικές παράμετροι Παράμετροι εισόδου U i = 30 Volt DC I i = 200 ma P i = 1,0 W L i = 0 C i = 0 Παράμετροι εξόδου U 0 = 1,9 Volt DC I 0 = 32 μa FOUNDATION fieldbus Εγγενώς ασφαλές κατά FISCO U iiic = 17,5 Volt DC I iiic = 215 ma P iiic = 1,9 W U iiib = 17,5 Volt DC I iiib = 380 ma P iiib = 5,3 W U 0 = 1,9 Volt DC I 0 = 32 µa Εγγενώς ασφαλές κατά μη FISCO U i = 30 Volt DC I i = 380 ma P i = 1,3 W U 0 = 1,9 Volt DC I 0 = 32 µa L i = 0 C i = 0

14 14 Πιστοποιήσεις προϊόντος Ευρωπαϊκές πιστοποιήσεις Εγγενώς ασφαλές κατά ATEX Πιστοποίηση αρ.: BVS 09 ATEX E 022 II 2 G (1 GD) Ex ia [ia Ga] [ia Da IIIC] IIC T4 Gb ( 10 C Ta +50 C) 0158 HART Εγγενώς ασφαλείς ηλεκτρικές παράμετροι Παράμετροι εισόδου U i = 30 Volt DC I i = 200 ma P i = 1,0 W L i = 0 C i = 0 Παράμετροι εξόδου U 0 = 1,9 Volt DC = 32 μa I 0 FOUNDATION fieldbus Το πρότυπο FISCO ισχύει στις πιστοποιήσεις FM, CSA, IECEx και ATEX. Εγγενώς ασφαλές κατά FISCO U iiic = 17,5 Volt DC I iiic = 215 ma P iiic = 1,9 W U iiib = 17,5 Volt DC I iiib = 380 ma P iiib = 5,3 W U 0 = 1,9 Volt DC I 0 = 32 µa Εγγενώς ασφαλές κατά μη FISCO U i = 30 Volt DC I i = 380 ma P i = 1,3 W U 0 = 1,9 Volt DC I 0 = 32 µa L i = 0 C i = 0

easytek Οδηγός Χρήστη www.siemens.com/hearing Life sounds brilliant.

easytek Οδηγός Χρήστη www.siemens.com/hearing Life sounds brilliant. easytek Οδηγός Χρήστη www.siemens.com/hearing Life sounds brilliant. Περιεχόμενα Πριν ξεκινήσετε 4 Περιεχόμενα συσκευασίας κατά την παράδοση 4 Συμβατά ακουστικά 5 Εξαρτήματα 6 Έναρξη χρήσης 8 Φόρτιση 8

Διαβάστε περισσότερα

LFF 6020 GR ȅįșȗȓiȣ ȋȡȓıșȣ

LFF 6020 GR ȅįșȗȓiȣ ȋȡȓıșȣ GR LFF 6020 Αγαπητέ πελάτη Για την ασφάλεια και την άνεσή σας, σας συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά το κεφάλαιο Ασφάλεια πριν από οποιαδήποτε χρήση. Αγοράζοντας αυτήν την πολυλειτουργική συσκευή, έχετε

Διαβάστε περισσότερα

ViewSonic. VPC100 All-in-One PC

ViewSonic. VPC100 All-in-One PC ViewSonic VPC100 All-in-One PC - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Pyководство пользователя - Οδηγός χρηστών - 使 用 手 冊 ( 繁 中 ) - 使 用 手 冊 ( 簡 中 ) - 사용자 안내서 Model

Διαβάστε περισσότερα

Επιτραπέζιος Η/Υ Παιχνιδιών ASUS ROG TYTAN CG8480 Εγχειρίδιο χρήστη

Επιτραπέζιος Η/Υ Παιχνιδιών ASUS ROG TYTAN CG8480 Εγχειρίδιο χρήστη Επιτραπέζιος Η/Υ Παιχνιδιών ASUS ROG TYTAN CG8480 Εγχειρίδιο χρήστη GK7662 δεύτερη έκδοση Νοέμβριος 2012 Copyright 2012 ASUSTeK Computer Inc. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

KX-PRX110GR. Οδηγίες χρήσης. Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής. Αρ. μοντέλου. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic.

KX-PRX110GR. Οδηγίες χρήσης. Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής. Αρ. μοντέλου. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic. Οδηγίες χρήσης Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής Αρ. μοντέλου KX-PRX110GR Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic. Διαβάστε το παρόν έντυπο και φυλάξτε το για να το συμβουλεύεστε

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για την ασφάλεια και το προϊόν. BlackBerry PlayBook Tablet

Πληροφορίες για την ασφάλεια και το προϊόν. BlackBerry PlayBook Tablet Πληροφορίες για την ασφάλεια και το προϊόν BlackBerry PlayBook Tablet %"$!)'!#'%+!"%*)!-%*""*%%*"*!&)%)"%*")&"*%*!&%&&)"&')!1 MAT-51597-019 MAT-51597-019 PRINTSPEC-021 SWDT43156-1235001-0525101357-019

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH. Οδηγίες χρήσης User Guide LG-E430. www.lg.com MFL67882018 (1.0)

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH. Οδηγίες χρήσης User Guide LG-E430. www.lg.com MFL67882018 (1.0) ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH Οδηγίες χρήσης User Guide LG-E430 MFL67882018 (1.0) www.lg.com ΕΛΛΗΝΙΚΑ Οδηγίες χρήσης Οι ενδείξεις της οθόνης και οι εικόνες ενδέχεται να διαφέρουν από εκείνες που βλέπετε στο τηλέφωνό

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για την ασφάλεια και το προϊόν

Πληροφορίες για την ασφάλεια και το προϊόν Πληροφορίες για την ασφάλεια και το προϊόν BlackBerry Torch 9800 Smartphone MAT-33239-019 PRINTSPEC-021 SWDT43156-696706-0806052704-019 RCY71UW/RDG71UW Περιεχόμενα Σημαντικές προφυλάξεις ασφαλείας... 5

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛH NIKA ENGLISH. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο: 800 11 200 300. Οδηγός χρήσης LG-P990. www.lg.com P/N : MFL67121810 (1.

EΛΛH NIKA ENGLISH. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο: 800 11 200 300. Οδηγός χρήσης LG-P990. www.lg.com P/N : MFL67121810 (1. EΛΛH NIKA ENGLISH Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο: 800 11 200 300 Οδηγός χρήσης LG-P990 P/N : MFL67121810 (1.0) www.lg.com Wi-Fi (WLAN) Αυτός ο εξοπλισμός ενδέχεται να λειτουργεί σε όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

PX602UL-WH/PX602UL-BK/ PX602WL-WH/PX602WL-BK

PX602UL-WH/PX602UL-BK/ PX602WL-WH/PX602WL-BK Συσκευή προβολής PX602UL-WH/PX602UL-BK/ PX602WL-WH/PX602WL-BK Εγχειρίδιο Χρήσης Αρ. μοντέλου NP-PX602UL-WH/NP-PX602UL-BK/NP-PX602WL-WH/NP-PX602WL-BK Ver. 2 11/14 Οι επωνυμίες Apple, Mac, Mac OS, και MacBook

Διαβάστε περισσότερα

Elo Touch Solutions ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Υπολογιστής αφής (touchcomputer) all-in-one της σειράς Ε µε ευρεία οθόνη (widescreen) 15,6 ιντσών

Elo Touch Solutions ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Υπολογιστής αφής (touchcomputer) all-in-one της σειράς Ε µε ευρεία οθόνη (widescreen) 15,6 ιντσών ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Elo Touch Solutions Υπολογιστής αφής (touchcomputer) all-in-one της σειράς Ε µε ευρεία οθόνη (widescreen) 15,6 ιντσών SW601678 Αναθ. D Copyright 2013 Elo Touch Solutions, Inc. Με την

Διαβάστε περισσότερα

KX-PRX150GR. Οδηγίες χρήσης. Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής. Αρ. μοντέλου. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic.

KX-PRX150GR. Οδηγίες χρήσης. Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής. Αρ. μοντέλου. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic. Οδηγίες χρήσης Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής Αρ. μοντέλου KX-PRX150GR Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic. Διαβάστε το παρόν έντυπο και φυλάξτε το για να το συμβουλεύεστε

Διαβάστε περισσότερα

ACCUVEIN ΜΟΝΤΕΛΟ AV300 ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΛΕΒΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ. Οδηγίες χρήσης

ACCUVEIN ΜΟΝΤΕΛΟ AV300 ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΛΕΒΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ. Οδηγίες χρήσης ACCUVEIN ΜΟΝΤΕΛΟ AV300 ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΛΕΒΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ Οδηγίες χρήσης Λεπτομερείς πληροφορίες για το χρήστη και προδιαγραφές του συστήματος φλεβικής απεικόνισης AV300, των εξαρτημάτων του και της εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ AURORA Φωτοβολταϊκοί αναστροφείς ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αριθμός μοντέλου: PVI-3.8/4.6-I-OUTD Αναθ. 1.4 Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας Σελίδα 2 από 98 Αναθεώρηση του εγγράφου ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φορητός εκτυπωτής All-in- One HP Officejet 150 (L511) Οδηγός χρήσης

Φορητός εκτυπωτής All-in- One HP Officejet 150 (L511) Οδηγός χρήσης HP Officejet 150 Φορητός εκτυπωτής All-in- One HP Officejet 150 (L511) Οδηγός χρήσης Πληροφορίες για τα πνευματικά δικαιώματα 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Έκδοση 2, 1/2014 Σημειώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Επιτραπέζιος Η/Υ Παιχνιδιών ASUS ROG TYTAN CG8890 Εγχειρίδιο χρήστη

Επιτραπέζιος Η/Υ Παιχνιδιών ASUS ROG TYTAN CG8890 Εγχειρίδιο χρήστη Επιτραπέζιος Η/Υ Παιχνιδιών ASUS ROG TYTAN CG8890 Εγχειρίδιο χρήστη GK7660 Πρώτη έκδοση Αύγουστος 2012 Copyright 2012 ASUSTeK Computer Inc. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

MDS100. Εγχειρίδιο Χρήσης Συστήματος Μοριακής Ανίχνευσης

MDS100. Εγχειρίδιο Χρήσης Συστήματος Μοριακής Ανίχνευσης MDS100 EL Εγχειρίδιο Χρήσης Συστήματος Μοριακής Ανίχνευσης 3 Ημερομηνία έκδοσης: 2011-11 Εγχειρίδιο Χρήσης Συστήματος Μοριακής Ανίχνευσης MDS100 Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων... 1 Χρησιμοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός υλικού. Σειρά VGN-X505

Οδηγός υλικού. Σειρά VGN-X505 Σειρά VG-X505 1 ιαβάστε πρώτα τα παρακάτω ήλωση 2004 Sony Corporation. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. ιαβάστε πρώτα τα παρακάτω Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η µετάφραση ή η µετατροπή σε οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης PSP-E1004 7017788

Εγχειρίδιο χρήσης PSP-E1004 7017788 EL Εγχειρίδιο χρήσης PSP-E1004 7017788 Πίνακας περιεχομένων Προειδοποίηση και προφύλαξη ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 4 Προφυλάξεις 6 Χρήση του συστήματος PSP Ονόματα και λειτουργίες μερών του συστήματος 10 Φόρτιση της

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για την ασφάλεια και το προϊόν. 3G+ BlackBerry PlayBook tablet (HSPA+)

Πληροφορίες για την ασφάλεια και το προϊόν. 3G+ BlackBerry PlayBook tablet (HSPA+) Πληροφορίες για την ασφάλεια και το προϊόν 3G+ BlackBerry PlayBook tablet (HSPA+) %"$!)'!#'%+!"%*)!-&")%*"%*"&!*&*!"%*")&"*%*!&%&&'!)&*!&*!')!1 MAT-45532-019 MAT-45532-019 PRINTSPEC-021 SWD-1697586-0525032947-019

Διαβάστε περισσότερα

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el ALTOSONIC V12 Εγχειρίδιο οδηγιών Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer KROHNE : Βιβλιογραφικά στοιχεία ::::::::::::::::::::::::::::::::: Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

GK6941. Εγχειρίδιο χρήσης φορητού υπολογιστή

GK6941. Εγχειρίδιο χρήσης φορητού υπολογιστή GK6941 Εγχειρίδιο χρήσης φορητού υπολογιστή Δεκέμβριος 2011 Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων... 2 1. Εισαγωγή στο Notebook PC Σχετικά με το παρόν εγχειρίδιο... 6 Σημειώσεις για το εγχειρίδιο...

Διαβάστε περισσότερα

VA1911a-LED/VA1911ma-LED Οθόνη LCD Οδηγός χρηστών

VA1911a-LED/VA1911ma-LED Οθόνη LCD Οδηγός χρηστών VA1911a-LED/VA1911ma-LED Οθόνη LCD Οδηγός χρηστών Model No. VS14755 Περιεχόμενα Πληροφορίες Συμμόρφωσης...1 Σημαντικές Οδηγίες Ασφάλειας...2 Δήλωση Συμμόρφωσης με RoHS...3 Πληροφορίες Πνευματικών Δικαιωμάτων...4

Διαβάστε περισσότερα

Φορητή συσκευή προβολής P420X/P350X/P350W. Εγχειρίδιο χρήσης. Αρ. Μοντέλου NP-P420X, NP-P350X, NP-P350W

Φορητή συσκευή προβολής P420X/P350X/P350W. Εγχειρίδιο χρήσης. Αρ. Μοντέλου NP-P420X, NP-P350X, NP-P350W Φορητή συσκευή προβολής P420X/P350X/P350W Εγχειρίδιο χρήσης Αρ. Μοντέλου NP-P420X, NP-P350X, NP-P350W 4η έκδοση, Φεβρουάριος 2012 Οι όροι Macintosh, Mac OS X και PowerBook είναι σήματα κατατεθέντα της

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης φορητού υπολογιστή

Εγχειρίδιο χρήσης φορητού υπολογιστή GK7051 Εγχειρίδιο χρήσης φορητού υπολογιστή Μάρτιος 2012 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή στο Notebook PC Σχετικά με το παρόν εγχειρίδιο... 6 Σημειώσεις για το εγχειρίδιο... 6 Προφυλάξεις ασφάλειας...

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευή προβολής V311X/V311W/V281W. Εγχειρίδιο χρήσης. Ο V281W δεν διανέμεται στη Βόρεια Αμερική. Αρ. Μοντέλου: NP-V311X, NP-V311W, NP-V281W

Συσκευή προβολής V311X/V311W/V281W. Εγχειρίδιο χρήσης. Ο V281W δεν διανέμεται στη Βόρεια Αμερική. Αρ. Μοντέλου: NP-V311X, NP-V311W, NP-V281W Συσκευή προβολής V311X/V311W/V281W Εγχειρίδιο χρήσης Ο V281W δεν διανέμεται στη Βόρεια Αμερική. Αρ. Μοντέλου: NP-V311X, NP-V311W, NP-V281W Ver.1 07/13 Οι όροι DLP και BrilliantColor είναι εμπορικά σήματα

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για την ασφάλεια και το προϊόν

Πληροφορίες για την ασφάλεια και το προϊόν Πληροφορίες για την ασφάλεια και το προϊόν BlackBerry Bold 9900/9930 Smartphones %"$!)'!#'%+!"%*)!-%*"&!*&!*&!*&)""%*")&"*%*!&%&&&$!')!1 MAT-53336-019 MAT-53336-019 PRINTSPEC-021 SWD-2013301-0830094725-019

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά Moov/Navman Spirit Εγχειρίδιο υλικού

Σειρά Moov/Navman Spirit Εγχειρίδιο υλικού Σειρά Moov/Navman Spirit Εγχειρίδιο υλικού Σημαντικές Πληροφορίες Ασφαλείας ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ΣΤΟ ΟΧΗΜΑ Πρόκειται για το σύμβολο προειδοποίησης ασφαλείας. Χρησιμοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ E N G L I S H

ΕΛΛΗΝΙΚΑ E N G L I S H ΕΛΛΗΝΙΚΑ E N G L I S H Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο: 801 11 200 900 ή από κινητό στο : 210 4800564 Οδηγός χρήσης LG-P700 P/NO : MFL67482902 (1.0) www.lg.com Wi-Fi (WLAN) Αυτός ο εξοπλισμός

Διαβάστε περισσότερα

ASUS Transformer Book. Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο

ASUS Transformer Book. Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο ASUS Transformer Book Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο GK7636 Σεπτέμβριος 2012 Σημείωση περί Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε τμήματος του παρόντος εγχειριδίου συμπεριλαμβανομένων

Διαβάστε περισσότερα