ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (ΠΡΩΗΝ ΗΜΟΙ : ΑΡΙΣ, ΑΡΦΑΡΑ, ΘΟΥΡΙΑ, ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΕΚΘΕΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (ΠΡΩΗΝ ΗΜΟΙ : ΑΡΙΣ, ΑΡΦΑΡΑ, ΘΟΥΡΙΑ, ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΕΚΘΕΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ"

Transcript

1 ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (ΠΡΩΗΝ ΗΜΟΙ : ΑΡΙΣ, ΑΡΦΑΡΑ, ΘΟΥΡΙΑ, ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΕΚΘΕΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ : ΦΟΥΝΤΩΤΟΣ ΝΙΚ. ΖΑΜΠΑΡΑΣ ΑΘΑΝ. Γεωπόνοι της /νσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών ήµου Καλαµάτας ΚΑΛΑΜΑΤΑ Φεβρουάριος 2011

2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ο νέος ήµος Καλαµάτας, που προέκυψε µε τον Καλλικράτη, εκτός του µεγάλου αστικού κέντρου, που ήταν, γίνεται και δήµος µε µεγάλη αγροτική έκταση, µε σύνθετο ανάγλυφο (από ορεινό Ταΰγετο έως την Μεσσηνιακή πεδιάδα), µε τρεις φυσικούς αποδέκτες νερού µε τις πηγές τους (Νέδοντας, Άρις, Πάµισος), µε θαλάσσιο µέτωπο, µε περιοχές φυσικού κάλλους και µε πλούσια και σπάνια χλωρίδα. Ο αγροτικός τοµέας παρά τις δυσκολίες, εξακολουθεί να διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στη διαµόρφωση της οικονοµίας αλλά και των τοπικών κοινωνιών, ιδιαίτερα στην ύπαιθρο. Ο ρόλος του δεν εξαντλείται µόνο στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων, αλλά αποτελεί ισχυρό ανάχωµα για την επιβίωση των πολιτιστικών παραδόσεων του λαού και απαραίτητο όρο για τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος ιδιαίτερα κάτω από τις αντίξοες συνθήκες της κλιµατικής αλλαγής. Η στήριξη του αγροτικού εισοδήµατος, είναι µια πολυσήµαντη προσπάθεια ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης της πολυλειτουργικότητας του αγροτικού τοµέα ώστε να αναζωογονηθεί η ύπαιθρος και να αναβαθµιστεί η ποιότητα ζωής των αγροτικών περιοχών. Λίγα χρόνια πριν, το κύριο βάρος δινόταν στην αύξηση της παραγωγής και στην ποσοτική επιτυχία της καλλιέργειας. Σήµερα η προσπάθεια πρέπει να στρέφεται και προς την κατεύθυνση της ορθολογικής οργάνωσης της αγροτικής εκµετάλλευσης, στην ποιότητα και ασφάλεια των προϊόντων, αλλά και την προσαρµογή της προσφοράς στις ανάγκες της συνεχώς µεταβαλλόµενης και επιλεκτικής ζήτησης. Μπροστά στην παγκόσµια τάση για επιχειρηµατική γεωργία, για αύξηση της ανταγωνιστικότητας, για µείωση του κόστους παραγωγής και βελτίωση της δοµής της γεωργίας, οι στόχοι δεν περιορίζονται µόνο στην τεχνική ενηµέρωση και πληροφόρηση των αγροτών, αλλά επεκτείνονται και σε θέµατα υ οδοµής της αγροτικής κοινωνίας όπως η µεταποίηση και η τυποποίηση των τροφίµων, η οργάνωση αγορών και το εµπόριο, τα περιβαλλοντικά προβλήµατα και η πράσινη ανάπτυξη, ο αγροτουρισµός κ.λ.π Έτσι ο τοµέας γεωτεχνικών του νέου δήµου είναι µια πρόκληση κοινωνική, οικονοµική, πολιτιστική και περιβαλλοντική. Είναι ένα από τα αγκωνάρια, που θα στηριχθεί ο δήµος µας. Συµπερασµατικά και επειδή εκτιµούµε ότι η εξυγίανση τού Αγροτικού Τοµέα στα πλαίσια µιας παραγωγικής διαδικασίας συµβατών προς το περιβάλλον δραστηριοτήτων, αποτελεί δυναµική διέξοδο για τον αγρότη, για τον καταναλωτή, εν τέλει για την ίδια την Οικονοµία του τόπου. Για τον λόγο αυτό, θεωρούµε ότι τόσο το ΥΠΑΑΤ όσο και το νέο Υπουργείο Περιβάλλοντος, θα πρέπει να ασχοληθούν πολυδιάστατα, αντιµετωπίζοντάς την υφιστάµενη κατάσταση όχι µόνο ως ρόβληµα αλλά και ως δυνατότητα αναζήτησης διεξόδων α ό την κρίση µε ίδια µέσα. Καλαµάτα Φεβρουάριος 2011 Γιάννης Μ. Λιοντήρης Γεωπόνος M.Sc Περ/ντος

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Α. Εισαγωγή Σελ. 1 2 Β. Η αγροτική α ασχόληση Σελ Φυτική αραγωγή Σελ α. Ελαιόλαδο Σελ β. Εσπεριδοειδή Σελ γ. Κερασιές καρυδιές καστανιές - µηλιές Σελ δ. Αµπέλια Σελ ε. Πατάτα Σελ στ. Αγκινάρα Σελ ζ. Φασόλι Σελ η. Φιστίκι Σελ θ. Κηπευτικά Σελ ι. Ρύζι Σελ Ζωική αραγωγή Σελ α. Αιγοπρόβατα Σελ β. Βοοειδή Σελ γ. Χοιροτροφία Σελ δ. Πτηνοτροφία Σελ ε. Μελισσοκοµία Σελ Γ. Προτάσεις Σελ Μακροπρόθεσµες Σελ Βραχυπρόθεσµες - µεσοπρόθεσµες Σελ. 6-7

4 1 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ- ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η γεωργία σαν δραστηριότητα είναι στρατηγικής σηµασίας γιατί έχει σχέση µε την παραγωγή τροφίµων. Στην εποχή της παγκοσµιοποίησης ο χώρος των τροφίµων έχει έντονο ανταγωνισµό. Τα τρόφιµα καταναλώνονται σε απόσταση έως και χλµ από τον τόπο παραγωγής τους και οι τιµές τους εξαρτώνται από το µέγεθος της παραγωγής (προσφορά και ζήτηση), και από το κόστος των συντελεστών παραγωγής. Στην Ελλάδα έχουµε µικρό µέγεθος παραγωγής λόγω της µικρής και πολυτεµαχισµένης έκτασης που διαθέτουν οι παραγωγοί µας και οι συντελεστές παραγωγής είναι ιδιαίτερα ακριβοί. Το έδαφος (λόγω οικοπεδοποίησης και εκτός σχεδίου δόµησης), η εργασία (λόγω επιπέδου ζωής της Ευρώπης) και το κεφάλαιο (οι παραγωγοί µας δεν διαθέτουν επαρκή κεφάλαια ώστε να µετασχηµατιστούν σε επιχειρηµατίες). Εποµένως τα προϊόντα µας υφίστανται τον ανταγωνισµό της επιχειρηµατικής γεωργίας των προηγµένων κρατών και των προϊόντων των αναπτυσσόµενων κρατών που έχουν µικρό κόστος εργασίας. Συνεπώς για να έχουν οι αγρότες ένα ικανοποιητικό εισόδηµα που απολαµβάνει ένας εργαζόµενος στην πόλη, το επάγγελµα του αγρότη πρέπει να είναι πολυσυλλεκτικό.(π.χ αγροτουρισµός, περιβαλλοντική εκπαίδευση κ.λ.π.) Ο «Καλλικρατικός» ήµος Καλαµάτας, πέραν του ότι είναι αστικός, αποκτά και σηµαντική αγροτική έκταση, µε σύνθετο ανάγλυφο (ορεινός όγκος Ταΰγετου, πεδιάδα της Μεσσηνίας), µε τρεις ποταµούς (Πάµισο, Άρι, Νέδοντα), εκ των οποίων οι δυο πρώτοι έχουν αξιοποιηθεί µε εγγειοβελτιωτικά έργα, µε παραλίες που διαµορφώνουν ήπιο κλίµα και επιτρέπεται στην πατάτα να αναπτύσσεται το χειµώνα, µε περιοχές φυσικού κάλλους ενταγµένες στο πρόγραµµα Natura, και µε πλούσια και σπάνια χλωρίδα σηµαντική για την προµήθεια γενετικού υλικού για την βελτίωση των καλλιεργούµενων φυτών. Β. Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Οι ασχολούµενοι µε την Γεωργία στο ήµο Καλαµάτας στην πλειοψηφία τους είναι συνταξιούχοι που κατοικούν στα χωριά και αστοί οι οποίοι έχουν συµπληρωµατικό εισόδηµα από την Γεωργία και κατοικούν στην πόλη ή στα χωριά. Οι παραπάνω δύο κατηγορίες ασχολουµένων δεν δείχνουν το απαιτούµενο ενδιαφέρον για την Γεωργία, ενώ οι αγρότες ηλικίας ετών είναι µόνον 2%. (πηγή ΕΛΣΤΑΤ). Η κατάσταση κατά κλάδο έχει ως εξής: 1. ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 1α. ΕΛΑΙΟΛΑ Ο

5 2 Σηµαντικό πλεονέκτηµα είναι ότι ο ήµος Καλαµάτας εντάσσεται στη ζώνη ΠΟΠ (προστατευόµενη ονοµασία προέλευσης). Αυτό σηµαίνει ότι δεν χρειάζεται διαφήµιση γιατί το προϊόν έχει σχηµατίσει ένα "όνοµα" στην αγορά, πρέπει να συνοδευτεί µε ολοκληρωµένη διαχείριση (Υγιεινή και ασφάλεια τροφίµων, υγιεινή και ασφάλεια εργαζοµένων, προστασία περιβάλλοντος) ή βιολογική καλλιέργεια και την αντίστοιχη πιστοποίηση. Η ποσότητα όµως είναι πολύ µικρή για τον εφοδιασµό της παγκόσµιας αγοράς, για αυτό γίνεται προσπάθεια από την αρµόδια οργάνωση παραγωγών, που είναι η ΕΑΣ Μεσσηνίας, να επεκταθεί σε όλη την Μεσσηνία. Η προσπάθεια αυτή εκκρεµεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ΕΑΣ Μεσσηνίας δεν έχει αναγνωρισθεί ως οργάνωση παραγωγών µε αποτέλεσµα οι παραγωγοί να µην δεσµεύονται να παραδώσουν το προϊόν τους στην ΕΑΣ Μεσσηνίας, συνεπώς να έχει πρόβληµα να κάνει εµπορία µέσω συµβολαίων. Αν και µη αναγνωρισµένη υποβάλλει επιχειρησιακό πρόγραµµα µέσω της Οργάνωσης Ελαιουργικών Φορέων (ΟΕΦ), δεν µπορεί όµως να κάνει ιαχείριση Κρίσεων σύµφωνα µε τον Κανονισµό ΕΕ 1580/06 που έχει τα εξής χαρακτηριστικά: Α) πρώιµη συγκοµιδή (πριν την ωρίµανση) µε επιδότηση. Β) ασφάλιση της παραγωγής και σε περίπτωση µη πώλησης, είσπραξη ασφαλίστρων. Γ) δωρεάν διανοµή σε ιδρύµατα µε επιδότηση, του 5% της εµπορευόµενης ποσότητας, σαν µορφή διαφήµισης. Το παραγόµενο ελαιόλαδο έχει προβλήµατα ασφάλειας τροφίµων διότι συναντώνται: Α) φθαλικά άλατα, που είναι εκτροπείς ορµονών, προέρχονται από τις πλαστικές σωληνώσεις των ελαιουργείων και τα πλαστικά δοχεία αποθήκευσης Β) βενζοπυρένια, που είναι καρκινογόνες ουσίες, προέρχονται από τα καυσαέρια των λεβήτων ζεστού νερού όταν βρίσκονται στον ίδιο χώρο επεξεργασίας µε το ελαιόλαδο. Γ) νικοτίνη, λόγω καπνίσµατος στο χώρο επεξεργασίας ελαιοκάρπου. ) διοξίνες, που είναι καρκινογόνες ουσίες, προέρχονται από την καύση των πλαστικών συσκευασιών λιπασµάτων και γεωργικών φαρµάκων στο χωράφι. Ε)υπολείµµατα γεωργικών φαρµάκων. Για τα παραπάνω προβλήµατα δεν υπάρχει µηχανισµός επιστροφής στη παραγωγή και διόρθωσή τους ώστε να µην επαναληφθούν. Η διακίνηση της µεγαλύτερης ποσότητας ελαιολάδου γίνεται χύµα σε ανώνυµο τενεκέ των 17 Kg. Στην Καλαµάτα εδρεύουν, µικρές για τα ευρωπαϊκά δεδοµένα, επιχειρήσεις εξαγωγής ελαιολάδου που έχουν προβλήµατα, επειδή το προϊόν σε διεθνείς τιµές (π.χ ΗΠΑ) είναι ακριβό και συνεπώς µη ανταγωνιστικό. Οι επιχειρήσεις αυτές δεν έχουν την δυνατότητα διείσδυσης στις αγορές του εξωτερικού µε αποτέλεσµα η κατανάλωση να γίνεται µόνο από Έλληνες του εξωτερικού. Αδυνατούν δε να τροφοδοτήσουν αλυσίδες super markets λόγω του ότι δεν έχουν γρήγορη και συνεχή τροφοδοσία της αγοράς όλο το χρόνο σε σταθερή τιµή, σταθερή ποσότητα και σταθερή ποιότητα. εν βελτιώνονται έγκαιρα ώστε η διαφορά που θα προκύψει να έχει οικονοµικό αποτέλεσµα, αλλά µε επιδότηση, ενώ η διοίκηση ολικής ποιότητας επιβάλλει γρήγορη και συνεχή βελτίωση. εν εισάγουν καινοτοµίες στις επιχειρήσεις. 1β. ΕΣΠΕΡΙ ΟΕΙ Η Καλλιεργούνται στην κοινότητα Καλαµάτας, κοινότητα Μικροµάνης και κοινότητα Άριος. Ποικιλίες είναι : α) οµφαλοφόρα (NAVEL) για επιτραπέζια χρήση και β) κοινό πορτοκάλι για χυµοποίηση. Οι απολαµβανόµενες τιµές από τους παραγωγούς είναι πολύ χαµηλές και δεν καλύπτουν το κόστος παραγωγής, µε αποτέλεσµα να µην γίνεται σωστή περιποίηση των δένδρων, και λόγω

6 3 οικοπεδοποίησης στην κοινότητα Καλαµάτας. Εποµένως θα πρέπει να στραφούν στην παραγωγή βιολογικών προϊόντων. Αρµόδια οργάνωση παραγωγών είναι η ΑΣΕΜ Η ΠΥΛΙΑ η οποία δεν κάνει καθόλου εµπορία και δεν µπορεί να επωφεληθεί των πλεονεκτηµάτων από τους κανονισµούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις οργανώσεις παραγωγών 1γ. ΚΕΡΑΣΙΕΣ-ΚΑΡΥ ΙΕΣ-ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ-ΜΗΛΙΕΣ Τροφοδοτούν µόνο την τοπική αγορά µέσω κυρίως της λαϊκής αγοράς. Οι ανωτέρω καλλιέργειες εντοπίζονται στα χωριά του Ταϋγέτου και στην κοινότητα Πολιανής. 1δ. ΑΜΠΕΛΙΑ Εντοπίζονται στις περιοχές του πρώην ήµου Θουρίας και είναι 150 στρ. Περιλαµβάνουν επιτραπέζιες ποικιλίες µόνο για την τοπική αγορά, κυρίως µέσω λαϊκών αγορών, και οινοποιήσιµες που αναδιαρθρώνονται από προγράµµατα της Ε.Ε για παραγωγή οίνων ποιότητας που έχουν ζήτηση στην αγορά. Υπάρχει πρόβληµα διάθεσης, επειδή τα αποθέµατα των οινοποιείων δεν αποστάζονται σε αλκοόλη µέσω της ΚΑΠ οίνου, µε αποτέλεσµα να µην αγοράζονται νέες ποσότητες σταφυλιών. 1ε. ΠΑΤΑΤΑ Καλλιεργείται στην περιοχή Μπουρνιά Καλαµάτας σε έκταση στρέµµατα σε αµειψισπορά µε φασόλι και φυστίκι. ιακινείται χύµα σε σάκους 25 κιλών σε αγορές της Ελλάδας και σε Πολωνία, Τσεχία, Σλοβακία. εν υπάρχει οργάνωση παραγωγών που θα κάνει προγραµµατισµό της παραγωγής µε κλιµακωτές φυτεύσεις και να εφαρµόσει Ολοκληρωµένη ιαχείριση που απαιτούν οι αγορές της υτικής Ευρώπης. Επίσης δεν διατίθεται σε οικογενειακή συσκευασία 3 κιλών. εν επωφελείται από τα πλεονεκτήµατα των κανονισµών της Ε.Ε. Υφίσταται τον ανταγωνισµό της Ιταλικής (Σικελία), Αιγυπτιακής, Γαλλικής και Συριακής. 1στ. ΑΓΚΙΝΑΡΑ Καλλιεργείται κυρίως στην κοινότητα Μικροµάνης σε έκταση 500 στρ. και διατίθεται ατυποποίητη και απιστοποίητη στην εσωτερική αγορά. εν υπάρχει πρόβληµα διάθεσης.

7 4 1ζ. ΦΑΣΟΛΙ Καλλιεργείται στην περιοχή Μπουρνιά. Ατυποποίητο και απιστοποίητο διατίθεται στην τοπική αγορά και στην Αθήνα. εν υπάρχει πρόβληµα διάθεσης. 1η. ΦΙΣΤΙΚΙ Καλλιεργείται στην περιοχή Μπουρνιά. Μειώνεται συνεχώς ο αριθµός των καλλιεργητών λόγω ανταγωνισµού από το φιστίκι Κίνας. Η µια βιοτεχνία µεταποίησης που υπάρχει, υπολειτουργεί. 1θ. ΛΟΙΠΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ(ΤΟΜΑΤΑ-ΜΑΡΟΥΛΙΑ-ΛΑΧΑΝΑ κλ ) Καλλιεργούνται στις περιοχές Ασπροχώµατος, Άρι, Αλώνια, Αγ. Φλώρος. Από αυτά είναι 9 στρέµµατα θερµοκήπια. ιατίθενται κυρίως στην τοπική αγορά (µέσω λαϊκών αγορών). εν υπάρχουν οµάδες παραγωγών και είναι ατυποποίητα και απιστοποίητα. Επίσης δεν εφαρµόζεται Ολοκληρωµένη ιαχείριση ή Βιολογική Καλλιέργεια. Έχουν αδυναµία να εφοδιάσουν αλυσίδες super market, µέσω των οποίων γίνεται µεγάλη κατανάλωση, µε αποτέλεσµα στην Καλαµάτα να καταναλώνουµε τοµάτες Βελγίου και Πολωνίας, µαρούλια από τον Μαραθώνα,κρεµµύδια Ινδίας, σκόρδα Κίνας και Χιλής. Προτείνεται η καλλιέργεια κηπευτικών µέσα στα εγγειοβελτιωτικά έργα τα οποία είναι αναξιοποίητα. 1ι. ΡΥΖΙ Καλλιεργείται στην Σπερχογεία από ένα παραγωγό και υπάρχει πρόβληµα διάθεσης λόγω των χαµηλών τιµών και εισαγοµένων από Κίνα και Ινδία.

8 5 2. ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 2α. ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ Εκτρέφονται σε ποιµενική µορφή αιγοπρόβατα στον παλιό ήµο Καλαµάτας και αιγοπρόβατα στον πρώην ήµο Άριος (µέσα σε εκτάσεις αρδευτικών έργων και δεν χρειάζονται φύλαξη). Επίσης αιγοπρόβατα στον πρώην ήµο Θουρίας µε την πλειοψηφία να εντοπίζεται στις περιοχές Πολιανής και Άµφειας. εν υπάρχει πρόβληµα στη διάθεση του κρέατος και του γάλακτος, υφίστανται όµως τον ανταγωνισµό των εισαγοµένων κρεάτων από Βουλγαρία και FYROM και από το λευκό τυρί που πουλιέται σαν φέτα ΠΟΠ ενώ δεν είναι από αιγοπρόβειο γάλα. 2β. ΒΟΟΕΙ Η Υπάρχουν περίπου 245 στο παλιό ήµο Καλαµάτας και ενας µικρός αριθµός στους πρώην ήµους Άριος, Θουρίας, Αρφαρών. εν υπάρχει πρόβληµα διάθεσης του κρέατος το οποίο διατίθεται στην τοπική αγορά. 2γ. ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΑ Υπάρχει ένα χοιροστάσιο στον πρώην ήµο Αρφαρών για παραγωγή βιολογικού κρέατος. 2δ.ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ Υπάρχουν δύο οργανωµένα εκκολαπτήρια. εν υπάρχει πρόβληµα διάθεσης νεοσσών.

9 6 2ε. ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ Υπάρχει σηµαντικός αριθµός µελισσοκόµων και ένα σύγχρονο και πιστοποιηµένο µε ISO τυποποιητήριο µελιού. εν υπάρχει πρόβληµα διάθεσης, αλλά υφίστανται τον ανταγωνισµό των εισαγοµένων µελιών. Αδυναµία εφοδιασµού αλυσίδας super market. Γ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 1. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ Α.) ηµιουργία επιχειρηµατιών αγροτών µε οικονοµίες κλίµακας (για καλύτερη αξιοποίηση των συντελεστών παραγωγής). Β.) Συγκέντρωση της γης σε κατά κύριο επάγγελµα αγρότες. Γ.) Κίνητρα στους µη αγρότες για να πωλούν τα αγροκτήµατά τους σε γείτονες τους κατά κύριο επάγγελµα αγρότες..) Εκτεταµένες ανακατασκευές και εκσυγχρονισµός του δικτύου εγγειοβελτιωτικών έργων πεδιάδας Παµίσου γιατί έχουν ξεπεράσει την διάρκεια ζωής που είναι 50 χρόνια ενώ η µέθοδος άρδευσης µε κατάκλυση είναι επιστηµονικά (σπατάλη νερού) και τεχνολογικά ξεπερασµένη.αυτό θα πραγµατοποιηθεί εφ όσον η φορολογία, από την αύξηση εισοδήµατος που θα προκύψει από το έργο, είναι ικανή να ξεπληρώσει την δόση και τους τόκους του δανείου που θα εκταµιευτεί για την κατασκευή του έργου. Ε.) Φράγµα στον Νέδοντα για ύδρευση(γέµισµα πισίνας) και άρδευση. ΣΤ.) Συγχώνευση και εκσυγχρονισµός επιχειρήσεων δευτερογενή τοµέα. 2. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ-ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ Α.) Συµπίεση του κόστους παραγωγής στον πρωτογενή και δευτερογενή τοµέα µε περιορισµό της ξένης εργασίας σε πρώτη φάση και εκσυγχρονισµό σε δεύτερη φάση. Β.) Αξιοποίηση των υπαρχόντων εγγειοβελτιωτικών έργων, που παραµένουν αναξιοποίητα στην περιοχή του ήµου Καλαµάτας, µε την καλλιέργεια λαχανικών µε προδιαγραφές ασφάλειας τροφίµων, σε κρίσιµη µάζα ώστε να γίνεται διεθνές εµπόριο, δεδοµένου ότι στην Ευρώπη καταναλώνουν περισσότερα λαχανικά από φρούτα(ενώ στην Ελλάδα παράγονται αντίστροφα ),µε ανάλογη καταπολέµηση της ανεργίας του αστικού χώρου. Γ.) Καλλιέργεια ζωοτροφών (µηδική, καλαµπόκι) µε προδιαγραφές Ασφάλειας τροφίµων, εντός εγγειοβελτιωτικών έργων.) Ανάπτυξη ποιµενικής κτηνοτροφίας στον ορεινό όγκο του Ταϋγέτου µε ανάλογη µείωση της ανεργίας. Ε.) Ενθάρρυνση των παραγωγών για ένταξη σε Βιολογική Γεωργία- Κτηνοτροφία. ΣΤ.) Ενθάρρυνση των παραγωγών για δηµιουργία και συµµετοχή σε οργανώσεις παραγωγών κατά προϊόν για µια γεωργία µέσω συµβολαίων, εφαρµογή ολοκληρωµένης διαχείρισης και πιστοποίησης, ακόµη και για τις ποσότητες που διακινούνται µέσω λαϊκών αγορών προκειµένου να τις προτιµάει ο Έλληνας καταναλωτής. Η.) Ενίσχυση πολυσυλλεκτικότητας του γεωργικού εισοδήµατος από την συµµετοχή σε αναπτυξιακά προγράµµατα(leader, ΟΠΑΑΧ, Αγροτουρισµός)

10 7 Θ.) Ενθάρρυνση παραγωγής παραδοσιακών τροφίµων για κατανάλωση στον Αγροτουρισµό (ορεινός όγκος Ταϋγέτου). Ι.) Εκπαίδευση αγροτών σε θέµατα αγροτουρισµού, ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας τροφίµων. ΙΑ.) Εισαγωγή των προϊόντων σε κανάλια εµπορίας(logistics) που προµηθεύουν τα super markets και αντίστοιχο Marketing. ΙΒ.) ηµιουργία ικτύου συλλογής απορριµµάτων από τα χωράφια. ΙΓ.) ηµιουργία κτηνοτροφικών πάρκων. Ι.) ηµιουργία χώρου αµελκτηρίων, για την βελτίωση της ποιότητας του γάλακτος, τα οποία επιδοτούνται από µικρά σχέδια βελτίωσης. ΙΕ.) Αγορά παγολεκανών και δηµιουργία σταθµών πρόψυξης γάλακτος τα οποία επιδοτούνται. Επίσης µε την συµµετοχή των βιοµηχανιών γάλακτος που ωφελούνται. ΙΣΤ.) Πιστοποίηση παραγωγής κρέατος. ΙΖ.) Αερολίπανση και αεροσπορά βοσκοτόπων, για παραγωγή βλάστησης, εργασία που έγινε για τελευταία φορά την δεκαετία του 80. ΙΗ.) Επίβλεψη και αυστηρός ετήσιος έλεγχος των οργανώσεων παραγωγών από την περιφέρεια. ΙΘ.) Αυστηρός έλεγχος τροφίµων από τον ΕΦΕΤ. Κ.) Ανάπτυξη κοινωνικού διαλόγου µέσω διεπαγγελµατικών οργανώσεων σε κεντρικό επίπεδο Καλαµάτα 25 Φεβρουαρίου 2011 ΟΙ ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΟΥΝΤΩΤΟΣ - ΘΑΝΑΣΗΣ ΖΑΜΠΑΡΑΣ Γεωπόνος Γεωπόνος

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Γ ΚΠΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΙΟΥΛΙΟΣ 2009 Εισαγωγή Η νέα περίοδος προγραµµατισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Γ ΚΠΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 Εισαγωγή Η νέα περίοδος προγραµµατισµού

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικό Σχέδιο

Επιχειρηματικό Σχέδιο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία Επιχειρηματικό Σχέδιο ίδρυσης οινοποιείου Καθηγητής : Μπογάς Χρήστος Σπουδαστές :Ιωαννίδης Σπύρος - Βαβατζιάνη Χριστίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ σελ. 9

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ σελ. 9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓH-ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ......σελ. 5 ΜΕΡΟΣ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ σελ. 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ Α.ΕΙΣΑΓΩΓΗ σελ.10 1.1 Ζωικός πληθυσμός -τρόπος και συνθήκες εκτροφής σελ.11 1.2 Χωροταξική κατανομή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 1. Αγροδιατροφή... 6 1.1 Η οικονομική δραστηριότητα στον τομέα... 7 Η αλυσίδα αξίας της αγροδιατροφής... 7 Ο αγροτικός τομέας...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΝΟΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΟΡΟΥΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ

ΕΥΝΟΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΟΡΟΥΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ Ε.Μ.Π. Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.Π.Μ.Σ. Αρχιτεκτονική Σχεδιασµός του Χώρου Κατεύθυνση: Πολεοδοµία Χωροταξία ΕΥΝΟΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΟΡΟΥΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ Ευνοϊκοί και Περιοριστικοί

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη του Αγροδιατροφικού τομέα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ενόψη της περιόδου 2014 2020

Στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη του Αγροδιατροφικού τομέα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ενόψη της περιόδου 2014 2020 Στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη του Αγροδιατροφικού τομέα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ενόψη της περιόδου 2014 2020 Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας (ΙΕΤΕΘ) Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ «ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ»

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ «ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ «ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 Χαιρετισµός Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονοµίας και

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Σχέδιο «Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων Περιφέρειας Ηπείρου»

Επιχειρησιακό Σχέδιο «Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων Περιφέρειας Ηπείρου» Εισαγωγή 3 1 Ποιότητα και ασφάλεια τροφίµων 5 2 Οι τάσεις στην παγκόσµια γεωργία και παραγωγή / διάθεση τροφίµων 9 21 Έκθεση των ΟΟΣΑ-FAO «Γεωργική Επιθεώρηση για το 2011» 9 22 Η νέα ΚΑΠ και η επίδρασή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...8. 2.1. Στόχος αναγκαιότητα και περιεχόµενο της µελέτης... 14

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...8. 2.1. Στόχος αναγκαιότητα και περιεχόµενο της µελέτης... 14 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...8 1. Περίληψη... 8 2. Πλαίσιο και Στόχοι της Μελέτης... 14 2.1. Στόχος αναγκαιότητα και περιεχόµενο της µελέτης... 14 3. Mεθοδολογική Προσέγγιση... 17 3.1. Μεθοδολογία συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργία. Μια εταιρική σχέση ανάμεσα στην Ευρώπη και τους αγρότες της Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ

Γεωργία. Μια εταιρική σχέση ανάμεσα στην Ευρώπη και τους αγρότες της Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ Γεωργία Μια εταιρική σχέση ανάμεσα στην Ευρώπη και τους αγρότες της Κοινή γεωργική πολιτική της ΕΕ: στόχος η επισιτιστική μας ασφάλεια, η διαφύλαξη της υπαίθρου και η προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ Ι Kεφάλαιο ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ Σκοπός του κεφαλαίου είναι να παρουσιασθούν συνοπτικά βασικές πτυχές του γεωργικού μάρκετινγκ, ώστε να διευκολυνθεί η ολιστική θεώρηση και η αποτελεσματικότερη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΒΟΟΤΡΟΦΙΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΒΟΟΤΡΟΦΙΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΖΑΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΒΟΟΤΡΟΦΙΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΕΦΡΑΙΜΙ ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ: ΑΠΟΣΕΡΚΟΓΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΜΗΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ LEADER+ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΝ.ΚΟ. Α.Ε.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΜΗΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ LEADER+ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΝ.ΚΟ. Α.Ε. ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ LEADER+ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΝ.ΚΟ. Α.Ε. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΜΗΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΜΟΣ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 AGROPOLE ΕΠΕ ΜΑΙΟΣ 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λέξεις Κλειδιά

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  Λέξεις Κλειδιά ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία που ακολουθεί καταγράφει συνοπτικά: Την φιλοσοφία και τον προσανατολισμό της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Το χαρακτήρα της Ελληνικής αγροτικής πολιτικής από το 1960 έως και σήμερα. Τους

Διαβάστε περισσότερα

131.981,8 21.181, 4 2.717,1 2.599,4 5.316,5 87,2 280,0 367,2 22.011, 22.411, 232,4 0,0 232,4 6 11.606, 757,9 686,4 1.444,3 23.

131.981,8 21.181, 4 2.717,1 2.599,4 5.316,5 87,2 280,0 367,2 22.011, 22.411, 232,4 0,0 232,4 6 11.606, 757,9 686,4 1.444,3 23. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ Απόσπασµα (Σελ. 46-70) από ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ VΙ Πρωτογενής Τοµέας Η γεωργία, η κτηνοτροφία και η αλιεία αποτελούν παραδοσιακούς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ. Εθνική Στρατηγική της Κύπρου για βιώσιμα Επιχειρησιακά Προγράμματα των Οργανώσεων Παραγωγών Φρούτων και Λαχανικών

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ. Εθνική Στρατηγική της Κύπρου για βιώσιμα Επιχειρησιακά Προγράμματα των Οργανώσεων Παραγωγών Φρούτων και Λαχανικών ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Εθνική Στρατηγική της Κύπρου για βιώσιμα Επιχειρησιακά Προγράμματα των Οργανώσεων Παραγωγών Φρούτων και Λαχανικών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 2. ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 3 2.1. Νομική βάση

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΠΝΟΥ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ».

«ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΠΝΟΥ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ». ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Δ.Ε.Α.Π.Τ) «ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΠΝΟΥ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ». (ΜΕΤΡΟ 8 ΤΟΥ ΚΑΝ. (ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

1.5 Αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης και των προοπτικών της στους τοµείς παραγωγικών δραστηριοτήτων

1.5 Αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης και των προοπτικών της στους τοµείς παραγωγικών δραστηριοτήτων 27 1.5 Αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης και των προοπτικών της στους τοµείς παραγωγικών δραστηριοτήτων 1.5.1 υναµικές ζώνες παραγωγικών δραστηριοτήτων Προκειµένου να αξιολογηθεί η υπάρχουσα κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Σχέδιο «Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων Περιφέρειας Ηπείρου» Εισαγωγή

Επιχειρησιακό Σχέδιο «Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων Περιφέρειας Ηπείρου» Εισαγωγή Εισαγωγή 2 1 Ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων 4 2 Οι τάσεις στην παγκόσμια γεωργία και παραγωγή / διάθεση τροφίμων 8 21 Έκθεση των ΟΟΣΑ-FAO «Γεωργική Επιθεώρηση για το 2011» 8 22 Η νέα ΚΑΠ και η επίδρασή

Διαβάστε περισσότερα

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν Ανάλυση των Μαθησιακών αναγκών των Νέων Επιχειρηµατιών στη Γεωργία (Μελλοντικές ανάγκες σε δεξιότητες) Συγγραφέας: Serifo srl, Maura Striano (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γενικής και Κοινωνικής Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και εκσυγχρονισµός της παραγωγής και της διάθεσης γεωργικών προϊόντων

Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και εκσυγχρονισµός της παραγωγής και της διάθεσης γεωργικών προϊόντων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ 2.1 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και εκσυγχρονισµός της παραγωγής και της διάθεσης γεωργικών προϊόντων 37 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 -

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΣΤΕΙΡΕΥΤΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΡΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΟΙ ΑΣΤΕΙΡΕΥΤΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΡΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙ ΑΣΤΕΙΡΕΥΤΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΡΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Δρ Αλέξανδρος Στεφανάκης, κτηνίατρος, Πρόεδρος ΓΕΩΤΕΕ, Παραρτ. Κρήτης. Εισαγωγή. Ο πρωτογενής τομέας είναι ο τομέας που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤHΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ. Περιεχόμενα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤHΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ. Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ... 4 1.1. Ιστορικό... 4 1.2. ιαφορές συµβατικής και βιολογικής καλλιέργειας... 6 1.3. Πως αναγνωρίζω πιο προϊόν είναι Βιολογικό;... 7 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΟΡΑΣ... 8 2.1. Παγκόσµια Αγορά

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013» ΜΟΝΑΔΑ Α Ταχ. Δ/νση : Λ. ΑΘΗΝΩΝ 58 Ταχ. Κώδικας : 104 41, ΑΘΗΝΑ Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. για την Κεντρική Μακεδονία. Γενικά Συγκριτικά Συµπεράσµατα για τις Περιφέρειες Πλεονεκτήµατα και Αδυναµίες της Περιφέρειας Κεντρικής

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. για την Κεντρική Μακεδονία. Γενικά Συγκριτικά Συµπεράσµατα για τις Περιφέρειες Πλεονεκτήµατα και Αδυναµίες της Περιφέρειας Κεντρικής ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ευχαριστίες Εισαγωγή 1. Το προφίλ της Κεντρικής Μακεδονίας: υναµικοί τοµείς - προϊόντα υποδοµές Παραγωγικό σύστηµα κατά τοµέα (πρωτογενή, δευτερογενή, τριτογενή) Απασχόληση, Ανεργία, Αγορά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...7

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...7 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η παρούσα εργασία συνιστά μια εισαγωγή στην περιβαλλοντική διαχείριση και στην αλληλεπίδραση της με τη διαδικασία παραγωγής στη σύγχρονη εποχή. Μπροστά στην πρόκληση του νέου αιώνα,

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2011 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών

Copyright 2011 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών Κύριο Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΜΑΣ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ... σελ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΜΑΣ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ... σελ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΜΑΣ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ... σελ. 3 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ: Η ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή διοίκησης και οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Θέμα πτυχιακής εργασίας: Παράγοντες που επηρεάζουν τους καταναλωτές να αγοράσουν βιολογικά προϊόντα : Η περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα