ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ"

Transcript

1 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ Μαρία Λυρατζή για την Βιβλιοθήκη του Π.Ι Ιούλιος 2009

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 9 Σχήµα ΕΙΣΑΓΩΓΗ Γενικές πληροφορίες Ορισµοί Οµάδα σύνταξης Σχεδίου και ηµεροµηνία υποβολής ιαδικασίες συλλογής πληροφοριών Τρόπος χρήσεως του Σ.Ε.Α Σκοπός και στόχοι του Σ.Ε.Α Πίνακας Αναθεωρήσεων-Φύλλο Αναθεωρήσεων Σ.Ε.Α ιαθεση Σ.Ε.Α Σηµεία στα οποία βρίσκεται Άτοµα στα οποία έχει διατεθεί Έναρξη ισχύος 18 2.ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ (Σ.Π.Π) ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Προσδιορισµός Ενδεχόµενων Κινδύνων (Κατάλογος 1) Ιστορική Ανασκόπηση Καταστροφών στο ίδρυµα της βιβλιοθήκης του Π.Ι 20 Έντυπο Ανάλυση Κινδύνων(Risk Analysis) 21 Έντυπο Πίνακας µε τις αρµοδιότητες των υπαλλήλων της βιβλιοθήκης του Π.Ι στη φάση της προετοιµασίας. 23 Πίνακας Πραγµατοποίηση συµφωνιών µε άλλα ιδρύµατα Καθορισµός αρµοδιοτήτων φορέων σε 1

3 περίπτωση που ξεσπάσει καταστροφικό γεγονός ΠΡΟΛΗΨΗ Σεισµοί 26 Αίτια πρόκλησης ζηµιών 26 Ζηµιές που µπορεί να προκληθούν στην βιβλιοθήκη του Π.Ι. 26 Προληπτικές ενέργειες 26 Πίνακας Φωτιά 28 Αίτια εµφάνισης φωτιάς γενικά 28 Ζηµιές που µπορεί να προκληθούν στην βιβλιοθήκη του Π.Ι 29 Προληπτικές ενέργειες 29 Πίνακας Πληµµύρα 31 Αίτια εµφάνισης πληµµύρας 31 Ζηµιές που µπορεί να προκαλέσει µια πιθανή πληµµύρα σε κτήριο και συλλογές. 31 Προληπτικές ενέργειες 32 Πίνακας Σε περίπτωση καταιγίδας που εγκυµονεί πιθανή πληµµύρα 33 Προληπτικές ενέργειες για παρελκόµενα αποτελέσµατα ισχυρών καταιγίδων Ανθρώπινος παράγοντας Προληπτικές ενέργειες για βανδαλισµούς -κλοπές 35 Αίτια εµφάνισης 35 Ζηµιές που πιθανόν να προκληθούν 35 Προληπτικές ενέργειες 35 Πίνακας 5 36 Προτεινόµενες οδηγίες προς το κοινό 37 ιευκρινίσεις προς το κοινό Βλάβες από υπηρεσίες κοινής ωφέλειας ( ΕΗ-ΕΥ ΑΠ) ή προβληµατικές ηλεκτρικές Υδροδοτικές εγκαταστάσεις 38 2

4 Αίτια πρόκλησης καταστροφών και ατυχηµάτων από διακοπές ρεύµατος και νερού 38 Ζηµιές που µπορεί να προκληθούν 39 Προληπτικές ενέργειες Κοινωνικές Αναταραχές Τροµοκρατική Ενέργεια 41 Προληπτικές ενέργειες ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΛΕΓΧΩΝ 44 Καθηµερινά µε το άνοιγµα της βιβλιοθήκης 45 Πίνακας 6 45 Καθηµερινά µε το κλείσιµο της βιβλιοθήκης 46 Πίνακας 7 46 Εβδοµαδιαίος έλεγχος 47 Πίνακας 8 47 Μια φορά το τρίµηνο 48 Πίνακας 9 48 Μια φορά το εξάµηνο 48 Πίνακας Μια φορά το έτος 49 Πίνακας ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΤΙ ΡΑΣΗΣ (Σ.Α.) Οδηγίες σε περίπτωση εµφάνισης κινδύνων Γενικές Οδηγίες Ειδικές Οδηγίες-ανάθεση καθηκόντων Χώροι συγκέντρωσης Μέσα και Πρωτόκολλα Επικοινωνίας ιάγραµµα Ροής Πληροφοριών(Telephone tree) 51 ιάγραµµα Κατάλογος Τηλεφώνων Υπηρεσιών Άµεσης Ανάγκης 53 Kατάλογος Κατάλογος Τηλεφώνων Προσωπικού Ιδρύµατος 56 Kατάλογος Θέσεις κεντρικών λειτουργιών κτηρίου Θέσεις διακοπτών Τύποι και θέσεις πυροσβεστήρων 58 3

5 3.6.3.Θέσεις ανιχνευτών καπνού και φωτιάς Θέσεις καταιονιστήρων Υπεύθυνοι συντονισµού και συντήρησης εξοπλισµού και συστηµάτων στην βιβλιοθήκη του Π.Ι Θέσεις κλειδιών βιβλιοθήκης Θέσεις και είδη κλιµατιστικών µηχανηµάτων Υπεύθυνοι διαδικασιών Αντίδρασης Αποκατάστασης Καθήκοντα Οµάδας Αντίδρασης-Αποκατάστασης 61 Κατάλογος 4 62 Υπεύθυνοι σε άλλα θέµατα 64 Κατάλογος Ειδικοί σε θέµατα συντήρησης Οδηγίες σε περίπτωση Έκτακτης Ανάγκης Τρόπος δράσης του υπαλλήλου που θα αντιληφθεί το καταστροφικό γεγονός, 66 Σχήµα 2 67 Αναγκαίες τηλεφωνικές επικοινωνίες 68 ιάγραµµα Ενέργειες Αντίδρασης σε περίπτωση Ισχυρής Καταιγίδας Ενέργειες Αντίδρασης σε περίπτωση Πληµµύρας Μεγάλης έκτασης πληµµύρα Μικρής έκτασης πληµµύρας Ενέργειες Αντίδρασης σε Περίπτωση Φωτιάς Ενέργειες Αντίδρασης σε Περίπτωση Σεισµού Ενέργειες Αντίδρασης σε Περίπτωση ιακοπής Ρεύµατος Ενέργειες Αντίδρασης σε Περίπτωση Κοινωνικών Αναταραχών Ενέργειες Αντίδρασης σε Περίπτωση ιαρροών από αποχετεύσεις Ενέργειες Αντίδρασης σε Περίπτωση ιαρροής Αερίου Ενέργειες Αντίδρασης σε Περίπτωση Έκρηξης 76 4

6 Ενέργειες Αντίδρασης σε Περίπτωση Τροµοκρατικής Ενέργειας Ενέργειες Αντίδρασης σε Περίπτωση τοποθέτησης βόµβας Ενέργειες Αντίδρασης σε Περίπτωση Επίθεσης µε Χηµικά και Βιολογικά Όπλα Προτεραιότητες ιάσωσης Αντικειµένων ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ(Σ.ΑΠ.) Βήµα προς βήµα οι ενέργειες διάσωσης µετά την καταστροφή Ενηµέρωση των κατάλληλων υπηρεσιών και ατόµων Καταστολή του φαινοµένου Ενέργειες µετά την καταστολή Αποτίµηση καταστροφής Φωτογράφιση βιντεοσκόπηση - τεκµηρίωση Καταστροφής Σχεδιασµός στρατηγικής για την διαχείριση διαδικασιών διάσωσης και αποκατάστασης 86 Σχήµα Ενέργειες Αποκατάστασης πληγέντων αντικειµένων επλήγησαν από νερό Επικοινωνία µε εξειδικευµένους συντηρητές Καθορισµοός του χώρου διαχείρισης πληροφοριών Καθορισµός διαδικασιών ασφάλειας στους χώρους εργασίας Πραγµατοποίηση σύντοµης ενηµέρωσης των υπαλλήλων για τις µεθόδους αποκατάστασης, Σταθεροποίηση περιβάλλοντος 88 Σχήµα ΒΙΒΛΙΑ Μεταφορά στεγνών βιβλίων σε ασφαλείς χώρους 92 ιάγραµµα Εκτίµηση του αριθµού πληγέντων βιβλίων 93 ιάγραµµα ιαχείριση βρεγµένων βιβλίων 94 5

7 Σχήµα ιαχείριση υγρών βιβλίων 95 Σχήµα ιαχείριση Λερωµένων βιβλίων 96 Σχήµα Οι δύο τρόποι διαχείρισης των πληγέντων βιβλίων Συσκευασία βιβλίων για Αποστολή /Φύλαξη 98 Οµάδα συσκευασίας - 98 βήµατα 99 Περιγραφή συσκευασίας καθαρών βιβλίων: βρεγµένων/υγρών 102 Σχήµα Περιγραφή συσκευασίας λερωµένων βιβλίων: βρεγµένων/υγρών 103 Σχήµα Οδηγίες προς τα εργαστήρια συντήρησης στα οποία θα µεταφερθούν τα βιβλία Αµεση Αποκατάσταση στο ίδρυµα ιάσωση και Αποκατάσταση Βιβλίων ιάσωση και Αποκατάσταση Βρεγµένων Εγγράφων ιάσωση και Αποκατάσταση σε Ηχογραφηµένου Υλικού ιάσωση και Αποκατάσταση Φωνογραφικών δίσκων ιάσωση και Αποκατάσταση Μαγνητικών Μέσων: Κασέτες και Βιντεοκασέτες ιάσωση άλλων µαγνητικών µέσων 112 Ανοικτές ταινίες(reel to reel) 112 ισκέτες 112 CD-Cd/Roms 112 Computer hardware and equipment 113 DVD 113 6

8 ιάσωση και αποκατάσταση σε slides ιάσωση και αποκατάσταση σε Χάρτες και Σχέδια Αντικείµενα στο χώρο Χάρτες κτηρίου ιαδικασίες διάσωσης/αποκατάστασης αντικειµένων που επλήγησαν από φωτιά Γενικά Αν το προσωπικό αναλάβει τον καθαρισµό του χώρου Αποµάκρυνση καπνού-καπνιάς ιαδικασίες Αποκατάστασης πληγέντων από φωτιά Αντικειµένων Αποµάκρυνση Οσµών Αποφάσεις που αφορούν την αποκατάσταση πληγέντων αντικειµένων από φωτιά 121 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 122 Παράρτηµα 1 : Λίγα λόγια για τους πυροσβεστήρες 122 Παράρτηµα 2 :Μέθοδοι αποκατάστασης πληγέντων από νερό αντικειµένων. 124 Κατάψυξη 124 Μέθοδοι Αφύγρανσης 125 Μέθοδος 1:Αφύγρανση µε αέρα 125 Μέθοδος 2:Αφύγρανση µε χρήση αφυγραντήρων 126 Μέθοδος 3:Αφύγρανση µε κατάψυξη 126 Μέθοδος 4:Αφύγρανση µε συνδυασµό κατάψυξης και κενού 127 Μέθοδος 5:Αφύγρανση µε συνδυασµό θερµότητας και κενού 128 Μέθοδος 6:Thermaline or Cryogenic Drying 128 Παράρτηµα 3: Απαραίτητος εξοπλισµός για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. 129 Κατάλογος Παράρτηµα 4: Εξωτερικές υπηρεσίες και εφόδια 133 Π.4.1. ιάθεσιµοι καταψύκτες 133 Π.4.2.Εταιρείες αποκατάστασης κτιρίων µετά από καταστροφικό γεγονός(νερό-φωτιά) 133 Π.4.3. Εταιρείες διάσωσης ηλεκτρονικών υπολογιστών και µέσων/ανάκτηση πληροφοριών 133 7

9 Π.4.4.Εταιρείες µε υλικά συντήρησης/αποκατάστασης πληγέντων αντικειµένων 133 Παράρτηµα 5: Πληροφορίες για κρατικές Υπηρεσίες. 134 Παράρτηµα 6: Φόρµες συµπλήρωσης αρχείων µετά από καταστροφή 135 Φόρµα 1:Περιγραφή στοιχείων καταστροφικού συµβάντος 136 Φόρµα 2:Χρονοδιάγραµµα διάσωσης 137 Φόρµα 3 : Χρονοδιάγραµµα αποκατάστασης-σταθεροποίησης 138 Φόρµα 4 : Καταγραφή προβληµάτων κτηρίου 139 Φόρµα 5 : Συσκευασία και καταγραφή αντικειµένων 140 Φόρµα 6: Συµπληρώνεται από εθελοντές και προσωρινό προσωπικό 141 Φόρµα 7: Καταγραφή µετρήσεων Περιβαλλοντικών συνθηκών 142 Φόρµα 8: Καταγραφή στοιχείων σε περίπτωση τηλεφωνικής απειλής για τοποθέτηση βόµβας 143 Παράρτηµα 7: Λίστες προτεραιοτήτων διάσωσης αντικειµένων 144 Παράρτηµα 8: ίδονται οι κατόψεις χαρτών του κτηρίου της βιβλιοθήκης 147 Παράρτηµα 9:Για εθελοντές και Προσωρινό προσωπικό 148 Παράρτηµα 10:Εξεύρεση χρηµατικών πόρων 149 Παράρτηµα 11: Χώροι διοίκησης προσωρινοί χώροι αποθήκευσης-αποκατάστασης 150 Παράρτηµα 12:Υπηρεσίες Γενικού ενδιαφέροντος Σε περίπτωση καταστροφικού γεγονότος 152 Παραποµπές 153 8

10 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Υποχρέωση κάθε ευνοµούµενης πολιτείας είναι η προστασία της πολιτιστικής της κληρονοµιάς 1. - Σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Νόµου υπ αριθ.3028/2002 για την προστασία Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς «Στην προστασία που παρέχεται µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου υπάγεται η πολιτιστική κληρονοµιά της χώρας από τους αρχαιότατους χρόνους µέχρι σήµερα. Η προστασία αυτή έχει ως σκοπό τη διατήρηση της ιστορικής µνήµης χάριν της παρούσας και των µελλοντικών γενεών και την αναβάθµιση του πολιτιστικού περιβάλλοντος.» «Η πολιτιστική κληρονοµιά της Χώρας αποτελείται από τα πολιτιστικά αγαθά που βρίσκονται εντός των ορίων της ελληνικής επικράτειας, συµπεριλαµβανοµένων των χωρικών υδάτων, καθώς και εντός άλλων θαλάσσιων ζωνών στις οποίες η Ελλάδα ασκεί σχετική δικαιοδοσία, σύµφωνα µε το διεθνές δίκαιο. Η πολιτιστική κληρονοµιά περιλαµβάνει και τα άυλα πολιτιστικά αγαθά.» -Σύµφωνα µε το άρθρο 2 του ίδιου νόµου ως πολιτιστικά αγαθά νοούνται: Α. οι µαρτυρίες της ύπαρξης και της ατοµικής και συλλογικής δραστηριότητας του ανθρώπου. Β. Ως µνηµεία νοούνται τα πολιτιστικά αγαθά που αποτελούν υλικές µαρτυρίες και ανήκουν στην πολιτιστική κληρονοµιά της χώρας. Σύµφωνα µε το άρθρο 3 του ίδιου νόµου : «η προστασία της πολιτιστικής κληρονοµιάς της Χώρας συνίσταται στη διατήρηση και στην αποτροπή της καταστροφής, της αλλοίωσης και γενικά κάθε άµεσης ή έµµεσης βλάβης της,». Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Π.Ι) ιδρύθηκε το 1964 (Ν. 4379) από τον τότε Πρωθυπουργό της χώρας και Υπουργό Εθνικής Παιδείας, Γεώργιο Παπανδρέου. Η Βιβλιοθήκη του λειτούργησε, µε βάση το Β. ιάταγµα 827/1965 που επικύρωνε τον Εσωτερικό Κανονισµό του Π.Ι, ως µέρος του Α' τµήµατος της ιεύθυνσης ιοικητικού. Λίγα χρόνια αργότερα, το 1967, το ΠΙ καταργήθηκε από το δικτατορικό καθεστώς. Επανιδρύθηκε το 1985 (Ν. 1566/85), όµως, ως ανεξάρτητη δηµόσια υπηρεσία µε αρµοδιότητα, µεταξύ άλλων, «την επιστηµονική έρευνα και τη µελέτη των θεµάτων της πρωτοβάθµιας και 9

11 δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης» (στη θέση του καταργηθέντος Κέντρου Εκπαιδευτικών Μελετών και Επιµόρφωσης που είχε συσταθεί το 1975 ). Η Βιβλιοθήκη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου λειτούργησε στο πλαίσιο του νεοσυσταθέντος τότε Τµήµατος Ερευνών, Τεκµηρίωσης και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας, στο οποίο εντάσσεται έως σήµερα. Το ίδρυµα αυτό προσδοκά να εξυπηρετήσει το εκπαιδευτικό- ερευνητικό κοινό µε τον καλύτερο και πιο σύγχρονο τρόπο, ώστε να αποτελέσει πηγή για την µόρφωση και τη διά βίου µάθηση και να συµβάλει µε αυτόν τον τρόπο στην περαιτέρω ανάπτυξη του εκπαιδευτικού µας συστήµατος. Η προστασία των συλλογών της βιβλιοθήκης του Π.Ι. καθίσταται µέγιστης σηµασίας για τους σκοπούς που εξυπηρετεί και απαιτείται λήψη µέτρων για την διαφύλαξή της. Η βιβλιοθήκη του Π.Ι διαθέτει: τόµους βιβλίων, 265 τίτλους περιοδικών, Ηλεκτρονικό Αρχείο του ελτίου Εκπαιδευτικής Αρθρογραφίας ( ), Ηλεκτρονικό Αρχείο Αναλυτικών Προγραµµάτων ( ), 660 CD-ROMs, 100 DVDs, 100 CDs µουσικής, 200 βιντεοκασέτες, την Ιστορική Συλλογή Σχολικών Εγχειριδίων 19ου και 20ου αιώνα, µε περίπου αντίτυπα και την συλλογή των εκδόσεων του Ιδρύµατος Ευγενίδου, µε περίπου 470 αντίτυπα, οι οποίες και αποτελούν πεδίο έρευνας και µελέτης πολλών επιστηµονικών τοµέων, Πληροφοριακό Υλικό για την εκπαίδευση (και άλλους συναφείς τοµείς) στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες, το οποίο προέρχεται από φορείς µε τους οποίους συνεργάζεται το Π.Ι., Συλλογή ξενόγλωσσων άρθρων µε θέµα την ελληνική εκπαίδευση (1990 έως σήµερα), πρόσβαση σε ιεθνείς και Ελληνικές Βάσεις εδοµένων και ανάκτηση του πλήρους κειµένου ηλεκτρονικών περιοδικών και βιβλίων µέσω του Συνδέσµου Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών. Όπως, όµως, συµβαίνει µε όλες τις βιβλιοθήκες του κόσµου, έτσι και στη δική µας οι συλλογές κινδυνεύουν από διάφορους παράγοντες : Α. Περιβαλλοντικούς: Υγρασία, Θερµοκρασία, Φως, Βιολογικές προσβολές, Ατµοσφαιρική ρύπανση. Β. Κινδύνους που µπορεί να οδηγήσουν σε µερικές ή ολικές καταστροφές συνήθως ξαφνικές και µη αναµενόµενες από : α. Φυσικά αίτια: Φωτιές, Πληµµύρες, Σεισµοί κ.ά. β. Ανθρώπινους παράγοντες και γ. Προβληµατικές ή Ανεπαρκείς λειτουργίες κτιριακών εγκαταστάσεων. Αυτό το πόνηµα αφορά στην δεύτερη κατηγορία κινδύνων: Προκειµένου να µειωθούν οι πιθανότητες εµφάνισης τους και να ελαχιστοποιηθούν ενδεχόµενες καταστροφές ο Πρόεδρος του ιδρύµατος και 10

12 υπεύθυνος της βιβλιοθήκης του Π.Ι. κ. Σ. Γκλαβάς ανέθεσε τη συγγραφή Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης-Σ.Ε.Α, (Disaster Plan) στην κ. Μ. Λυρατζή. Το Σ.Ε.Α καλύπτει και καταγράφει µε απολύτως οργανωµένο τρόπο όλες τις απαραίτητες ενέργειες που πρέπει να πραγµατοποιούνται προληπτικά για την αποφυγή εµφάνισής των προαναφερθέντων κινδύνων, τις ενέργειες αντίδρασης κατά την διάρκεια µιας καταστροφής και αυτές που πραγµατοποιούνται µετά, προκειµένου να διασωθούν και να αποκατασταθούν οι συλλογές και το περιβάλλον. Για τη συγγραφή του Σ.Ε.Α. πραγµατοποιήθηκε βιβλιογραφική έρευνα σε ιδρύµατα της Αµερικής, της Ευρώπης, της Αυστραλίας και της Ν. Ζηλανδίας, καθώς και σε διεθνείς οργανισµούς όπως, ICOM, ICOMOS, ICCROM UNESCO. Στη χώρα µας, το Υπουργείο Εσωτερικών δηµοσίευσε το 2007 στην ιστοσελίδα το «Εγχειρίδιο Σύνταξης και Εναρµόνισης Ειδικών Σχεδίων ανά Καταστροφή σε Επίπεδο Υπουργείου ή άλλων Φορέων» το οποίο έχει ως σκοπό τον καθορισµό της δοµής και του περιεχοµένου των ειδικών και των γενικών σχεδίων έκτακτης ανάγκης ώστε να είναι τυποποιηµένα και εναρµονισµένα µε τα οριζόµενα στο Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας (ΓΣΠΠ) "ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ" (Υ.Α.1299/2003). Όλα τα ξένα σχέδια καθώς και αυτό του Υπουργείου Εσωτερικών συµφωνούν ως προς τα αναγκαία στάδια που συγκροτούν ένα Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης: 1. Εισαγωγή, 2. Προετοιµασία, 3. Πρόληψη, 4. Αντίδραση και 5. Αποκατάσταση. ΣΤΑ ΙΑ ΣΧΕ ΙΟΥ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ Σχήµα 1 1.Εισαγωγή 2.Προετοιµασία 3.Πρόληψη 4.Αντίδραση 5.Αποκατάσταση 11

13 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ορισµοί: Σύµφωνα µε τον John Hunter 2, «Κίνδυνος θεωρείται µια επείγουσα κατάσταση που εµφανίζεται συνήθως ξαφνικά, δύναται να προκαλέσει µεγάλων διαστάσεων καταστροφές και να ακυρώσει τις διαδικασίες ελέγχου του ιδρύµατος, έτσι που να µην µπορεί να αντιµετωπίσει τις προκύπτουσες καταστάσεις µε τους χρηµατικούς ή άλλου είδους πόρους που διαθέτει». Σύµφωνα µε τον Matthews 3 «Καταστροφή θεωρείται κάθε γεγονός που απειλεί ή προκαλεί καταστροφικά αποτελέσµατα που αφορούν στην ανθρώπινη ασφάλεια, στην ασφάλεια των συλλογών, του κτιρίου, των υπηρεσιών και εγκαταστάσεων του». Σύµφωνα µε το «Εγχειρίδιο Σύνταξης και Εναρµόνισης Ειδικών Σχεδίων ανά Καταστροφή σε Επίπεδο Υπουργείου ή άλλων Φορέων», Καταστροφή 4 είναι κάθε βραδείας ή ταχείας εξέλιξης φυσικό φαινόµενο ή τεχνολογικό συµβάν στο χερσαίο, θαλάσσιο και εναέριο χώρο, το όποιο προκαλεί εκτεταµένες δυσµενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο καθώς και στο ανθρωπογενές ή φυσικό περιβάλλον. Η ένταση της καταστροφής καθορίζεται από το µέγεθος των ζηµιών ή απωλειών που αφορούν στη ζωή, την υγεία την περιουσία, τα αγαθά, τις παραγωγικές πηγές και υποδοµές. Οι πιο σοβαροί κίνδυνοι πηγάζουν από: Φυσικά αίτια όπως : φωτιές, πληµµύρες, σεισµοί, τσουνάµι, τυφώνες κλπ. Ανθρωπογενή αίτια όπως : αµέλεια, ατυχήµατα, τροµοκρατικές ενέργειες, κοινωνικές αναταραχές και Aίτια από ανεπαρκή λειτουργία εγκαταστάσεων και υπηρεσιών του κτηρίου Οµάδα σύνταξης Σχεδίου και ηµεροµηνία υποβολής Ο Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου κ. Σ. Γκλαβάς ανέθεσε στην κ. Μ. Λυρατζή την συγγραφή του Σ.Ε.Α της βιβλιοθήκης. Σκοπός του σχεδίου αποτελεί η ανάληψη και εφαρµογή προληπτικών µέτρων για την αποφυγή καταστροφών µικρής ή µεγάλης έκτασης καθώς, και η διάσωση και αποκατάσταση των συλλογών της βιβλιοθήκης σε περίπτωση που αυτές δεν αποφευχθούν. 12

14 Στοιχεία µελών ονοµασίας σύνταξης σχεδίου: Μαρία Λυρατζή Στοιχεία απόφασης συγκρότησης της οµάδας: ( ) Υπηρεσία που υπέβαλλε το σχέδιο: Βιβλιοθήκη Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ιαδικασίες συλλογής πληροφοριών: Για την συγγραφή του Σχεδίου απαιτήθηκαν διαδικασίες στις οποίες έλαβαν µέρος οι κάτωθι: ιαδικασίες συλλογής πληροφοριών Υπεύθυνος/η Ειδικότητα Συγκέντρωση πληροφοριών για τις συλλογές και το κτήριο Mαρία Λυρατζή Συντηρήτρια-Χηµικός Καίτη Χατζηστεφάνου Βιβλιοθηκονόµος Προετοιµασία καταλόγου µε τα στοιχεία του προσωπικού της βιβλιοθήκης Καθορισµός ενδεχόµενων κινδύνων Καταγραφή διαδικασιών ανοίγµατος και κλεισίµατος βιβλιοθήκης Καταγραφή καταλόγου µε προληπτικές ενέργειες Καθορισµός καταλόγων προτεραιοτήτων διάσωσης συλλογών Πληροφορίες για υπηρεσίες που µπορούν να βοηθήσουν σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης Καταγραφή στοιχείων στα αρχιτεκτονικά σχέδια του κτηρίου της βιβλιοθήκης Μαρίνα Παπαγεωργίου Μαρία Λυρατζή Μαρία Λυρατζή Μαρία Λυρατζή Ελένη Ρογάρη Μαρία Λυρατζή Μαρία Λυρατζή- Ελένη Ρογάρη Καίτη Χατζηστεφάνου Μαρία Λυρατζή- Ελένη Ρογάρη Μαρία Λυρατζή Μαρίνα Παπαγεωργίου Υπάλληλος εξυπηρέτησης κοινού Υπεύθυνη Βιβλιοθήκης) 13

15 Συλλογή εφοδίων πρώτης ανάγκη Προετοιµασία καταλόγου µε επείγοντα τηλέφωνα Προσδιορισµός κέντρου ελέγχου σε περίπτωση καταστροφικού γεγονότος χώρων φύλαξης χώρων σταθεροποίησης συλλογών Επιλογή εθελοντών Θεωρητική Εκπαίδευση προσωπικού σε θέµατα συντήρησης-αποκατάστασης συλλογών: Πρακτικές εξάσκησης σε θέµατα έκτακτης ανάγκης Ενηµέρωση Σχεδίου Μαρία Λυρατζή Mαρία Λυρατζή-Μαρίνα Παπαγεωργίου Μαρία Λυρατζή-Ελένη Ρογάρη Νίκος Σερδάρης Ελένη Ρογάρη Μαρία Λυρατζή Πυροσβεστική Υπηρεσία Μαρία Λυρατζή ιευθυντής ιοικητικού προσωπικού Τρόπος Χρήσεως του Σ.Ε.Α. Το Σ.Ε.Α. της βιβλιοθήκης του Π.Ι., αποτελείται από τα εξής µέρη: 1.Την Εισαγωγή, στην οποία αναφέρονται γενικές πληροφορίες που αφορούν σε ορισµούς, στην οµάδα σύνταξης του σχεδίου και στην ηµεροµηνία υποβολής του, στον σκοπό και τους στόχους του, στον τρόπο και χρόνο αναθεωρήσεώς του, την διάθεσή του (σηµεία στα οποία βρίσκεται και υπάλληλοι οι οποίοι διαθέτουν αντίγραφο), την έναρξη ισχύος του. 2.To σχέδιο Προετοιµασίας Πρόληψης, το οποίο χωρίζεται σε δύο επιµέρους τµήµατα : 2.1. Τµήµα προετοιµασίας: περιλαµβάνει µια σειρά από ενέργειες όπως : Προσδιορισµός κινδύνων που δυνητικά απειλούν την βιβλιοθήκη. Ιστορική ανασκόπηση καταστροφικών γεγονότων που έπληξαν την βιβλιοθήκη Ανάλυση κινδύνων που βασίζεται στα δυο προηγούµενα στάδια. Συµφωνίες µε άλλα ιδρύµατα για την παροχή βοήθειας σε περίπτωση που ξεσπάσει τέτοιας έκτασης καταστροφικό γεγονός ώστε να µην είναι εφικτή η διαχείριση της κατάστασης από τη βιβλιοθήκη. 14

16 Καταγραφή αρµοδιοτήτων των φορέων που θα εµπλακούν σε περίπτωση καταστροφικού γεγονότος σύµφωνα µε τα νοµικά πλαίσια της χώρας Το τµήµα πρόληψης. Στο τµήµα αυτό, βρίσκονται καταγεγραµµένες όλες οι ενέργειες που πραγµατοποίησε και πραγµατοποιεί η βιβλιοθήκη για την αποφυγή των καταστροφικών αποτελεσµάτων από : Σεισµούς Φωτιές Πληµµύρες Καταστροφές οφειλόµενες σε ανθρώπινους παράγοντες π.χ. Βανδαλισµοί και κλοπές Βλάβες από υπηρεσίες κοινής ωφέλειας Κοινωνικές αναταραχές Τροµοκρατικές ενέργειες Σε καθέναν από τους παραπάνω κινδύνους δίδονται τα αίτια εµφάνισής τους, οι ενδεχόµενες καταστροφές και οι προληπτικές ενέργειες αποτροπής εµφάνισής τους. Στο τέλος του κεφαλαίου δίδονται Κατάλογοι µε ενέργειες ελέγχων που έχουν ανατεθεί στο προσωπικό της βιβλιοθήκης, σε καθηµερινή βάση (κατά το άνοιγµα και κλείσιµο της βιβλιοθήκης), σε εβδοµαδιαία, µηνιαία, ανά τρίµηνο, εξάµηνο και χρόνο. Τέλος δίδονται τα καθήκοντα που έχουν τα µέλη της οµάδας προετοιµασίαςπρόληψης. 3.Ακολουθεί το Σχέδιο Αντίδρασης(Σ.Α.) που αφορά στις ενέργειες αντίδρασης από την έναρξη της εµφάνισης του καταστροφικού γεγονότος έως την κατάπαυσή του. Καλύπτονται: 1. Γενικές και ειδικότερες για τη βιβλιοθήκη οδηγίες καθώς και ανάθεση καθηκόντων στα µέλη του ιδρύµατος. 2. ιάγραµµα ροής πληροφοριών (telephone tree) αµέσως µετά το ξέσπασµα της καταστροφής 3. Κατάλογος µε τηλέφωνα υπηρεσιών πρώτης ανάγκης, κατάλογος µε τα τηλέφωνα του προσωπικού. 4. Κατάλογος µε τις θέσεις στις οποίες βρίσκονται όλοι οι κεντρικοί διακόπτες του κτηρίου, οι πυροσβεστήρες, οι ανιχνευτές καπνού, οι καταιονιστήρες, τα κλειδιά, οι θέσεις των κλιµατιστικών, και τα ονόµατα των υπευθύνων για την λειτουργία τους. 5. Κατάλογος τηλεφώνων ειδικών επιστηµόνων για θέµατα αποκατάστασης. 6. Οδηγίες δράσης του υπαλλήλου που θα αντιληφθεί την καταστροφή(σχήµα 2) 7.Το διάγραµµα τηλεφωνικών επικοινωνιών (διάγραµµα 1). 8.Οδηγίες αντίδρασης στις περιπτώσεις, ισχυρής καταιγίδας, πληµµύρας, φωτιάς, σεισµού, διακοπής ρεύµατος, κοινωνικών αναταραχών, διαρροών αποχετεύσεων, διαρροών αερίου, εκρήξεων, τροµοκρατικής επίθεσης. 9.Κατάλογοι µε τις προτεραιότητες διάσωσης των αντικειµένων της βιβλιοθήκης. 15

17 4.Το Σχέδιο Αποκατάστασης(Σ.ΑΠ ) αφορά στις ενέργειες που πραγµατοποιούνται για τη διάσωση- αποκατάσταση των συλλογών µετά το καταστροφικό γεγονός,καθώς και στις ενέργειες σταθεροποίησης του περιβάλλοντος του κτηρίου. Το Σ.Ε.Α της βιβλιοθήκης, ακόµη, περιλαµβάνει µια σειρά παραρτηµάτων στα οποία παρατίθενται περισσότερες και λεπτοµερέστερες πληροφορίες για διάφορα από τα στάδιά του(ιδέ: περιεχόµενα) Σκοπός και στόχοι του Σ.Ε.Α. Το Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης της βιβλιοθήκης του Π.Ι., αφορά στην ανάληψη προληπτικών µέτρων για την αποφυγή εµφάνισης καταστροφικών γεγονότων από κινδύνους που δυνητικά την απειλούν, στις διαδικασίες αντίδρασης και αποκατάστασης των συλλογών σε περιπτώσεις καταστροφών: Φυσικών (σεισµοί, φωτιά, µικρής και µεγάλης έκτασης πληµµύρες), Καταστροφών οφειλοµένων σε ανθρώπινο παράγοντα και αυτών που οφείλονται σε ανεπαρκή λειτουργία των εγκαταστάσεων του κτηρίου Πίνακας Αναθεωρήσεων-Φύλλο Αναθεωρήσεων Σ.Ε.Α Εδώ αναφέρονται οι ηµεροµηνίες στις οποίες πραγµατοποιείται η ενηµέρωση του Σχεδίου, και οι υπάλληλοι που θεωρούνται Υπεύθυνοι για κάθε τµήµα του. Ακολούθως συµπληρώνονται οι αναθεωρήσεις του σχεδίου µε χρονολογική σειρά. Υπεύθυνη ενηµέρωσης Σχεδίου: Μαρία Λυρατζή Η επόµενη ενηµέρωση θα πραγµατοποιηθεί τον Οκτώβριο του 2009 Οι αρµοδιότητες ενηµέρωσης έχουν ανατεθεί: ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ : ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Ενηµέρωση καταλόγου µε τα ονόµατα του προσωπικού της βιβλιοθήκης M.Λυρατζή Ενηµέρωση καταλόγου µε τα ονόµατα των υπαλλήλων που συγκροτούν τις οµάδες προετοιµασίας-πρόληψης και αντίδρασης-αποκατάστασης : Μ. Λυρατζή Ενηµέρωση σε θέµατα πρόληψης Μ.Λυρατζή Ενηµέρωση στις διαδικασίες κατά το άνοιγµα και κλείσιµο της βιβλιοθήκης: Γ.Μουχρίτσας Πληροφορίες για υπηρεσίες Ενηµέρωση στις κατόψεις της βιβλιοθήκης Μαρίνα Παπαγεωργίου Πληροφορίες για τεχνολογικής φύσεως θέµατα: Ε. Ρογάρη Ενηµέρωση καταλόγων µε Προτεραιότητες 16

18 ιάσωσης αντικειµένων : Ενηµέρωση στις διαδικασίες εκκένωσης κτιρίου: Έλεγχος στα απαραίτητα υλικά και εξοπλισµό που απαιτούνται σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης Ενηµέρωση καταλόγου µε τα στοιχεία Υπηρεσιών /φορέων /καταστηµάτων Προµήθειας υλικών έκτακτης ανάγκης Ενηµέρωση καταλόγου µε τα ονόµατα εθελοντών: Ενηµέρωση για αλλαγές σε χώρους που θα µεταφερθούν τα αντικείµενα µετά από καταστροφικό γεγονός ιαθεσιµότητα οικονοµικών πόρων : Θεωρητική εκπαίδευση προσωπικού/εκπαίδευση σε θέµατα αποκατάστασης : Εκπαίδευση προσωπικού σε θέµατα πρακτικής φύσεως Μ. Λυρατζή Μ.Λυρατζή Μ. Λυρατζή Μ.Λυρατζή Κ. Χατζηστεφάνου Μ. Λυρατζή Ν. Σερδάρης Μ.Λυρατζή Πυροσβεστική Υπηρεσία Ακολούθως ενηµερώνεται και ο παρακάτω πίνακας. α/α Αναθεώρησης Τµήµατα που επηρεάστηκαν Ηµεροµηνία έγκρισης αναθεώρησης Παρατηρήσεις 1.5. ιάθεση Σ.Ε.Α., Αφορά στα σηµεία που βρίσκεται το Σ.Ε.Α., καθώς και στους υπαλλήλους που το έχουν : ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΙΑΤΕΘΕΙ ΤΟ Σ.Ε.Α Σηµεία στα οποία βρίσκεται Σηµείο Α:. Σηµείο Β:. Βιβλιοθήκη: Σηµείο Γ: Σηµείο : 17

19 1.5.2.Άτοµα που εµπλέκονται µε τη λειτουργία της βιβλιοθήκης του Π.Ι και στα οποία έχει διατεθεί αντίγραφο του Σ.Ε.Α. : Έναρξη ισχύος Εφόσον το Σχέδιο κατατεθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών και εγκριθεί πρέπει να αναφερθεί η έναρξη ισχύος του. 18

20 2. ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ (Σ.Π.Π) 2.1.ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Προσδιορισµός ενδεχόµενων κινδύνων. Οι κίνδυνοι που απειλούν µουσεία και βιβλιοθήκες µε µερικές ή ολικές καταστροφές παρατίθενται στον κατάλογο 1. Κατάλογος 1 A1. Σεισµοί Α.Φυσικές καταστροφές : Α2. Πυρκαγιές 5 /Φωτιές A3. Πληµµύρες Από καταιγίδες, σεισµούς και άλλα φυσικά αίτια Β. Κίνδυνοι ανεπαρκή λειτουργία κτηριακών εγκαταστάσεων και συστηµάτων όπως ηλεκτροδοτικών, υδροδοτικών αποχετευτικών, κλιµατιστικών Οι κίνδυνοι αυτοί µπορεί να οδηγήσουν σε Φωτιές και Πληµµύρες. Γ. Κίνδυνοι από ανθρώπινο παράγοντα 6 όπως 1. Ατυχήµατα/αµέλεια : Προέρχονται από παράβλεψη εφαρµογής προληπτικών ενεργειών(π.χ. ξεχασµένες εστίες φωτιάς, αναµµένα τσιγάρα, ανάφλεξη σκουπιδιών που δεν αποµακρύνθηκαν, µε αποτελέσµατα που οδηγούν σε φωτιές, πληµµύρες, ατυχήµατα ανθρώπων, κ.λ.π 2.Κακοί χειρισµοί σε βιβλία, περιοδικά, cd κλπ. 3.Παράνοµες ενέργειες όπως : Βανδαλισµοί, κλοπές, τροµοκρατική επίθεση / απειλή για τοποθέτηση βόµβας, ένοπλη ληστεία, εµπρησµός, επίθεση σε περιπτώσεις κοινωνικών αναταραχών 19

21 Ιστορική Ανασκόπηση Καταστροφών στο ίδρυµα της βιβλιοθήκης του Π.Ι. 7 Η κ. Λυρατζή Μαρία, µε την συνεργασία των κ. Ελένης Ρογάρη και Καίτης Χατζηστεφάνου, κατέγραψε τον πίνακα που αφορά σε προηγούµενες καταστροφές. Έντυπο 1 Τύπος καταστροφής Πληµµύρα Προκληθείσες ζηµιές καταστράφηκαν ηλεκτρικές εγκαταστάσεις υπογείου-ταβάνιξύλινο πάτωµα αίτια Ισχυρή καταιγίδα Ηµεροµηνία γεγονότος/ ιάρκεια Μερικές ώρες/11/12/2004 Φωτιά µικρής εκτάσεως Πάνω από 100 βιβλία βράχηκαν και ανέπτυξαν µούχλα/ βράχηκαν έπιπλα / έπεσαν σοβάδες Μια καµένη βιβλιοθήκη /50 βιβλία αποτεφρώθηκαν, καταστράφηκαν ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Κάηκε µέρος των βιβλιοθηκών και επίπλων/µέρος του ξύλινου πατώµατος και της σκάλας που οδηγούσε στον πρώτο όροφο Βραχυκύκλωµα από φθαρµένη ηλεκτρική εγκατάσταση 5/6/2006 Κλοπή Απειλή για τοποθέτηση βόµβας Εκλάπησαν 5 σπάνια βιβλία Τα σπάνια βιβλία δεν έφεραν µαγνητική ταινία. Ως εκ τούτου δεν υπήρχε ενεργοποίηση του µηχανήµατος ελέγχου. Ο κλέφτης βρισκόταν σε σηµείο της βιβλιοθήκης που 6/7/

22 δεν ήταν ορατό από το προσωπικό. Βάση των στοιχείων του παραπάνω εντύπου 1 πραγµατοποιήθηκε η Ανάλυση Κινδύνων: Ανάλυση Κινδύνων 8 (Risk Analysis). Το στάδιο αυτό, αφορά σε κινδύνους που απειλούν τη συλλογή και σε τι βαθµό. Ορισµός : «Ανάλυση κινδύνου είναι η διεργασία που περιλαµβάνει τη µελέτη των χαρακτηριστικών του καταστροφικού φαινοµένου, τη µελέτη των χαρακτηριστικών της περιοχής που είναι πιθανό να πληγεί, τον προσδιορισµό και την εκτίµηση της τρωτότητας του πληθυσµού, του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της περιοχής και τον συνδυασµό όλων των παραπάνω για την διαµόρφωση εκτίµησης των συνολικών επιπτώσεων που µπορεί να έχει το καταστροφικό φαινόµενο και την ανάπτυξη σχετικών σεναρίων. Η ανάλυση κινδύνου αποσκοπεί στην επιστηµονική στοιχειοθέτηση της ανάγκης για σχεδιασµό και είναι απαραίτητη για τον καθορισµό προτεραιοτήτων». Ο όρος Risk Analysis 9 ή Risk assessment καλύπτει µια περιοχή που τα τελευταία χρόνια απολαµβάνει µεγάλης προσοχής προκειµένου οι βασικές αρχές του να εφαρµοστούν στην διοίκηση µουσείων(museum management) και στην προετοιµασία για περιπτώσεις που προκύπτουν καταστροφικά γεγονότα. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι εκτίµησης των κινδύνων στη διεθνή βιβλιογραφία 10, 11, 12 :Θα παραθέσουµε Α. Των ICCROM-UNESCO ICOMOS WHC που είναι: Μηδαµινή,Χαµηλή, Μεσαία, Υψηλή, Καταστροφική και Β.Του Commonwealth Department of Communications, Information Technology and the Arts 13, που είναι : Υψηλή(High), Μεσαία( Medium), Χαµηλή(Low). Στο σχέδιο της βιβλιοθήκης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, ακολουθήσαµε τον δεύτερο τρόπο αξιολόγησης. Κάθε ίδρυµα, ωστόσο 14, µπορεί µε τη βοήθεια εξειδικευµένου επιστήµονα σε θέµατα ιοίκησης και αξιολόγησης, να καθορίσει τον τρόπο εκτίµησης των κινδύνων που το απειλούν. Σύµφωνα µε το Commonwealth Department of Communications, Information Technology and the Arts ή κ. Λυρατζή συµπλήρωσε το έντυπο 2 που αφορά στη βιβλιοθήκη του Π.Ι. 21

23 Έντυπο 2:Ανάλυση Κινδύνων για την βιβλιοθήκη του Π.Ι Κίνδυνος Πιθανότητα εµφάνισης υψηλήχαµηλή (5-1) Συνέπειες υψηλήχαµηλή (5-1) Συνολικό νούµερο Κατηγορία κινδύνου Υψηλή 10-8 Μεσαία 7-4 Μικρή3-1 Σεισµός Υψηλή Φωτιά Υψηλή Πληµµύρα από Προβληµατικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις Μεσαία Πληµµύρα από προβληµατικές εγκαταστάσεις αποχέτευσης υψηλή Βανδαλισµοί Μεσαία Κλοπές Μεσαία Απειλή για τοποθέτηση βόµβας εµπρησµός, Μεσαία. ένοπλη ληστεία Μικρή επίθεση σε περιπτώσεις κοινωνικών αναταραχών 1 1 Μικρή 22

24 2.1.4.Πίνακας µε τις αρµοδιότητες των υπαλλήλων της βιβλιοθήκης του Π.Ι στη φάση της προετοιµασίας. Προκειµένου να πραγµατοποιηθούν µε επιτυχία οι φάσεις προετοιµασίας και πρόληψης, µέγιστης σηµασίας ζήτηµα είναι η επιλογή των ατόµων τα οποία θα αποτελούν την οµάδα προετοιµασίας πρόληψης καθώς και η επιλογή των συντονιστών που έχουν τον έλεγχο της διαχείρισης των ενεργειών αυτών. Ο αριθµός των υπαλλήλων της βιβλιοθήκης του Π.Ι είναι µικρός κι έτσι όλα τα άτοµα συµµετέχουν µε επιµέρους, φυσικά, αρµοδιότητες, τόσο στην οµάδα προετοιµασίας πρόληψης, όσο και στην οµάδα αντίδρασης-αποκατάστασης. Πίνακας 1 Συντονιστές Καθήκοντα Προετοιµασίας- Πρόληψης Μ. Λυρατζή Προσδιορισµός κινδύνων που απειλούν τη βιβλιοθήκη/ιστορική ανασκόπηση καταστροφών/ ανάλυση κινδύνων/ προετοιµασία υποστηρικτικού υλικού/ ανάθεση καθηκόντων στα µέλη της οµάδας Οµάδα Προετοιµασίας 1.Πραγµατοποίηση ελέγχων στις εγκαταστάσεις µέσα και έξω από το 1.Μ.Λυρατζή κτήριο προκειµένου να συµπληρωθούν τα έντυπα που αφορούν σε 2.Μ. Παπαγεωργίου ενδεχοµένους κινδύνους 2.Προτείνουν ενέργειες για την 3. Ε.Ρογάρη ελαχιστοποίηση της πιθανότητας εµφάνισής τους. 3.Πραγµατοποίηση προληπτικών ενεργειών που έχουν συµφωνηθεί και καταγραφεί σε έντυπα του Σ.Ε.Α σε καθηµερινή, εβδοµαδιαία και σε βάθος χρόνου βάση. 4.Πραγµατοποίηση ενεργειών σε περίπτωση που ξεσπάσει καταστροφή και, ενεργειών αποκατάστασης. 23

Σχεδιασµός Θεσµικό πλαίσιο. Σύνταξη Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης. Μέτρα Προστασίας σε περίπτωση σεισµού

Σχεδιασµός Θεσµικό πλαίσιο. Σύνταξη Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης. Μέτρα Προστασίας σε περίπτωση σεισµού Σχέδια Εκκένωσης Κτιρίων Μέτρα Αντισεισµικής Προστασίας ρ Α. Κούρου Προϊσταµένη Τµηµ. Εκπαίδευσης - Ενηµέρωσης Ο.Α.Σ.Π. email: akourou@oasp.gr Ενηµερωτική Ηµερίδα: «ιαχείριση Κρίσεων Φυσικές Καταστροφές

Διαβάστε περισσότερα

Προσεισμικός Έλεγχος Κτιρίων Δημόσιας και Κοινωφελούς Χρήσης

Προσεισμικός Έλεγχος Κτιρίων Δημόσιας και Κοινωφελούς Χρήσης Προσεισμικός Έλεγχος Κτιρίων Δημόσιας και Κοινωφελούς Χρήσης Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά και Περιφερειακή Ενότητα Νήσων Συνάντηση Εργασίας (workshop)

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ [ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ] 1.1. ΓΕΝΙΚΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1

Ενότητα 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ [ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ] 1.1. ΓΕΝΙΚΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Ενότητα 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1.1. ΓΕΝΙΚΑ Τις τελευταίες δεκαετίες, σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, καταγράφονται συστηματικές δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αποτελεσματική διαχείριση καταστροφών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΜΗ ΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Σ ΚΑ ΑΑ Λ ΑΤΠ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΙΧΟΙ ΠΛΗΡΩΣΗΣ - ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ Α1 Τοίχοι πλήρωσης εξωτερικοί χαµηλή Χ Χ Χ µεσαία Μ Μ Μ Ν Α1.1 Θέσεις ρωγµών χαµηλή Μ Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ ΓΠΑ

ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ ΓΠΑ ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ ΓΠΑ Η εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων σε ένα εργασιακό περιβάλλον, θα πρέπει να εξασφαλίζει σε

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση. Σεμινάριο με θέμα: «Διαχείριση Καταστροφών σε Πολιτιστικά Ιδρύματα» ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Ανακοίνωση. Σεμινάριο με θέμα: «Διαχείριση Καταστροφών σε Πολιτιστικά Ιδρύματα» ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Ανακοίνωση Σεμινάριο με θέμα: «Διαχείριση Καταστροφών σε Πολιτιστικά Ιδρύματα» Το παρόν σεμινάριο θα διεξαχθεί αμέσως μετά τη διήμερη συνάντηση φορέων και οργανισμών στο ΠΙΟΠ, στις και 2/9/207. Σύντομα

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (GIS) στη διαχείριση καταστροφών

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (GIS) στη διαχείριση καταστροφών Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (GIS) στη διαχείριση καταστροφών Χρίστος Χαλκιάς ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ - ΜΠΣ, ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΧΕΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΏΝ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα σηµεία Τ.Π.

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα σηµεία Τ.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ ΤΚΜ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ» «ΠΡΟΣΕΙΜΙΚΟΣ ΛΙΝΤΑ ΠΕΛΛΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΑΣΠ &

ΤΕΕ ΤΚΜ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ» «ΠΡΟΣΕΙΜΙΚΟΣ ΛΙΝΤΑ ΠΕΛΛΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΑΣΠ & ΤΕΕ ΤΚΜ «ΠΡΟΣΕΙΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ» ΛΙΝΤΑ ΠΕΛΛΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΑΣΠ & ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΕΚΠΠΣ ΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (1900-2004)

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαος Σακκαλής Πυραγός Χηµικός Μηχανικός Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώµατος / ιεύθυνση Πυρόσβεσης ιάσωσης. Νοέµβριος 2003

Νικόλαος Σακκαλής Πυραγός Χηµικός Μηχανικός Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώµατος / ιεύθυνση Πυρόσβεσης ιάσωσης. Νοέµβριος 2003 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΙΚΗΣ ΑΠΕΙΛΗΣ Νικόλαος Σακκαλής Πυραγός Χηµικός Μηχανικός Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώµατος / ιεύθυνση Πυρόσβεσης ιάσωσης Νοέµβριος 2003 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΥΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΥΣ Ο σεισµός είναι ένα φυσικό φαινόµενο που εντάσσεται στην κατηγορία των φυσικών καταστροφών. Εκδηλώνεται συνήθως χωρίς σαφή προειδοποίηση, δεν µπορεί να αποτραπεί και παρά τη µικρή

Διαβάστε περισσότερα

NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN

NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN insurance ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 Απρίλιος 10 Σελίδα 1 από 6 ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ) ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Εργασίες συναρμολόγησης μέχρι ΟΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Εκπαίδευσης Ενημέρωσης Ο.Α.Σ.Π.

Τμήμα Εκπαίδευσης Ενημέρωσης Ο.Α.Σ.Π. Σεισμός Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου στις Σχολικές Μονάδες www.oasp.gr Τμήμα Εκπαίδευσης Ενημέρωσης Ο.Α.Σ.Π. Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου στις Σχολικές Μονάδες Βασικός Στόχος: η μείωση των επιπτώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΑΝ ΑΝΗΚΕΤΕ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΑΝ ΑΝΗΚΕΤΕ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΑΝ ΑΝΗΚΕΤΕ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ Πρέπει να είστε κατάλληλα προετοιµασµένοι για την περίπτωση που θα ξεσπάσει φωτιά σε κάποιον από τους χώρους του

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδια Εκτάκτων Αναγκών- Φιλοσοφία Σχεδιασµού & Αντικείµενο των Σχεδίων

Σχέδια Εκτάκτων Αναγκών- Φιλοσοφία Σχεδιασµού & Αντικείµενο των Σχεδίων Σχέδια Εκτάκτων Αναγκών- Φιλοσοφία Σχεδιασµού & Αντικείµενο των Σχεδίων ούµα Αθανασία /νση Πολιτικής Προστασίας Αποκεντρωµένη ιοίκηση Μακεδονίας- Θράκης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βασικές έννοιες κινδύνου Σχέδια Εκτάκτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΩΡΑ Για πολλές περιοχές της Ελλάδος ο κίνδυνος από τους σεισµούς είναι µεγάλος. Πρέπει να γνωρίζουµε ότι όλοι οι οικισµοί της χώρας µπορεί να πάθουν ζηµιές,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της Πολιτικής Προστασίας στη Διαχείριση Καταστροφών από πλημμυρικά

Ο ρόλος της Πολιτικής Προστασίας στη Διαχείριση Καταστροφών από πλημμυρικά «Ο ρόλος της Πολιτικής Προστασίας στη Διαχείριση Καταστροφών από πλημμυρικά φαινόμενα Σχεδιασμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την πρόληψη & την αντιμετώπιση του πλημμυρικού κινδύνου» Κατερίνα

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. οικ. 824. Θέμα: Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου στις Σχολικές Μονάδες

Αριθ. Πρωτ. οικ. 824. Θέμα: Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου στις Σχολικές Μονάδες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 11-4-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ «Ο.Α.Σ.Π.» Τμήμα: Εκπαίδευσης - Ενημέρωσης Πληροφορίες: Δρ Κούρου Α. e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ

ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ ΧΡΥΣΑ ΓΚΟΥΝΤΡΟΜΙΧΟΥ Προϊστάμενη Τμήματος Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης Πρόληψη Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

1. Είτε σε μόνιμη κατοικία, 2. είτε σε εξοχική κατοικία.

1. Είτε σε μόνιμη κατοικία, 2. είτε σε εξοχική κατοικία. Λένορμαν 98 (2 ος όροφος) 10444 Αθήνα Τηλ.: 210 51 50 504-210 51 53 753 Fax: 210 51 39 626 e-mail: nicolako@otenet.gr info@prooptiki-insurance.gr website: www.prooptiki-insurance.gr Ασφάλιση Κατοικιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΛΩΡΙ ΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ, ΑΓΓΕΛΑΚΗ, ΑΛ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΦΑΥ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΛΩΡΙ ΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ, ΑΓΓΕΛΑΚΗ, ΑΛ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΦΑΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΛΩΡΙ ΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ, ΑΓΓΕΛΑΚΗ, ΑΛ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΟΥ : 4/07-02-2012 ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΦΑΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Infrastructure s Security Plan & Planning

Infrastructure s Security Plan & Planning Infrastructure s Security Plan & Planning Διαχείριση Εκτάκτων Αναγκών & Κρίσεων Η επιχειρησιακή διάσταση Η επικοινωνιακή διάσταση Παρουσίαση Αθανάσιος Γ. ΚΟΚΚΑΛΑΚΗΣ Αστυν. Υποδντής Κέντρο Μελετών Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΥΡΟ. Μελέτη Ασφάλισης Επιχείρησης. Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: Κωδικός: DEMO DEMO. Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο:

ΑΚΥΡΟ. Μελέτη Ασφάλισης Επιχείρησης. Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: Κωδικός: DEMO DEMO. Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: Κωδικός: Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: Μελέτη Ασφάλισης Επιχείρησης Πελάτης: Στοιχεία ασφαλισμένου αντικειμένου στα οποία βασίσθηκε η μελέτη Χρήση: Μέτρα προστασίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΥ ΧΡΥΣΑ ΓΚΟΥΝΤΡΟΜΙΧΟΥ Προϊστάμενη Τμήματος Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης Πρόληψη Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ. Τα άτομα τα οποία θα χρησιμοποιούν τα εργαστήρια πρέπει:

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ. Τα άτομα τα οποία θα χρησιμοποιούν τα εργαστήρια πρέπει: ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Τα άτομα τα οποία θα χρησιμοποιούν τα εργαστήρια πρέπει: 1. Να έχουν εξασφαλίσει ενυπόγραφη έγκριση εισόδου (Επισυνάπτεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ. Αθανασόπουλος Κων/νος, Επικ. Καθηγητής

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ. Αθανασόπουλος Κων/νος, Επικ. Καθηγητής Αθανασόπουλος Κων/νος, Επικ. Καθηγητής Σύµβολα κινδύνου και Σήµατα προειδοποίησης, απαγόρευσης και υποχρέωσης που χρησιµοποιούνται σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΜΒΟΛΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ Μαύρο

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Επιχειρήσεων INTERAMERICAN Βusiness

Ασφάλεια Επιχειρήσεων INTERAMERICAN Βusiness www.interamerican.gr Ασφάλεια Επιχειρήσεων INTERAMERICAN Βusiness Εξασφαλίστε την επαγγελματική σας στέγη από κάθε κίνδυνο Η επιχείρησή σας λειτουργεί, ό,τι και αν συμβεί Τα προγράμματα INTERAMERICAN Business

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Μονάδων Παραγωγής Βιοαερίου Ελληνογερµανικό Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Φεβρουάριος 2011

Ασφάλιση Μονάδων Παραγωγής Βιοαερίου Ελληνογερµανικό Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Φεβρουάριος 2011 Ασφάλιση Μονάδων Παραγωγής Βιοαερίου Ελληνογερµανικό Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Φεβρουάριος 2011 1 Περιεχόµενα 1 Το πρόβληµα 2 Η αναγνώριση 3 4 Ο στόχος Η λύση 5 Η ασφάλιση 2 Το πρόβληµα Εκποµπές

Διαβάστε περισσότερα

«ράσεις διατήρησης και ψηφιοποίησης στις Ελληνικές ηµοτικές Βιβλιοθήκες»

«ράσεις διατήρησης και ψηφιοποίησης στις Ελληνικές ηµοτικές Βιβλιοθήκες» «ράσεις διατήρησης και ψηφιοποίησης στις Ελληνικές ηµοτικές Βιβλιοθήκες» Γκιννή Ζωίτσα, Συντηρήτρια αρχειακού και βιβλιακού υλικού,υπ. ιδ. Πανεπιστήµιου Αιγαίου, Υπουργείο Πολιτισµού, ιεύθυνση Συντήρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ DSPA 11-1 EΩΣ DSPA 11-6

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ DSPA 11-1 EΩΣ DSPA 11-6 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ DSPA 11-1 EΩΣ DSPA 11-6 Η γεννήτριες DSPA 11-1 έως DSPA 11-6 προορίζονται για τον εντοπισµό και την κατάσβεση πυρκαγιάς τύπου Α και Β, και υπό ηλεκτρική τάση. Βρίσκει µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΑ Το Σχέδιο Αντιµετώπισης Εκτάκτων Καταστάσεων (ΣΑΕΚ ή Σχέδιο) εκπονείται από µία Επιχείρηση ή Εγκατάσταση για να αποτελέσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ TEE TKM ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΙΚΡΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ2005 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ν. Μαραγκός Μηχανολόγος Mηχ. Msc ΚΙΛΚΙΣ 2005 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΒΑΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Business Dynamic. Αποτελεσματική και ολοκληρωμένη κάλυψη. Προσωποποιημένη ασφάλιση. Πρωτοποριακές καλύψεις. Ευελιξία.

Νέο Business Dynamic. Αποτελεσματική και ολοκληρωμένη κάλυψη. Προσωποποιημένη ασφάλιση. Πρωτοποριακές καλύψεις. Ευελιξία. Νέο Business Dynamic Αποτελεσματική και ολοκληρωμένη κάλυψη. Προσωποποιημένη ασφάλιση. Πρωτοποριακές καλύψεις. Ευελιξία. Κάλυψη σε αξία αντικατάστασης με καινούργιο. Ανταγωνιστική τιμή. 2 Που απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Αθλητικών Εγκαταστάσεων. ιοίκηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων. Ασφάλεια. Σύστηµα Ασφάλειας. Τι είναι έκτακτη ανάγκη; Περιστατικά Έκτακτης Ανάγκης

Αθλητικών Εγκαταστάσεων. ιοίκηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων. Ασφάλεια. Σύστηµα Ασφάλειας. Τι είναι έκτακτη ανάγκη; Περιστατικά Έκτακτης Ανάγκης ιοίκηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων ιοίκηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Ένα αθλητικό κέντρο για να λειτουργεί οµαλά και αποτελεσµατικά χρειάζεται να ληφθούν υπόψη συγκεκριµένες λειτουργικές περιοχές Ασφάλεια Αθλητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΤΙΤΛΟΣ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟΣ: 3028/2002 ΦΕΚ: Α 153/28.06.2002 ΤΙΤΛΟΣ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 1. Στην προστασία που παρέχεται

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτες ύλες. Πιθανοί κίνδυνοι σε όλα τα στάδια της παραγωγής. Καθορισµός πιθανότητας επιβίωσης µικροοργανισµών. Εκτίµηση επικινδυνότητας

Πρώτες ύλες. Πιθανοί κίνδυνοι σε όλα τα στάδια της παραγωγής. Καθορισµός πιθανότητας επιβίωσης µικροοργανισµών. Εκτίµηση επικινδυνότητας 1 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ HACCP Αρχή 1η: Προσδιορισµός των πιθανών κινδύνων που σχετίζονται µε την παραγωγή τροφίµων σε όλα τα στάδια, από την ανάπτυξη και τη συγκοµιδή των πρώτων υλών, την παραγωγική διαδικασία, την

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.Ε.Κ. 155/Β/1996) α. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 616/1977 Περί εκδόσεως Πυροσβεστικών ιατάξεων (Α 166).

(Φ.Ε.Κ. 155/Β/1996) α. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 616/1977 Περί εκδόσεως Πυροσβεστικών ιατάξεων (Α 166). ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΙΑΤΑΞΙΣ υπ αριθ. 7 ΑΠΟΦΑΣΗ 7568 Φ. 700.1 ΤΗΣ 9.2/13.3.1996 Λήψη µέτρων πυροπροστασίας κατά την εκτέλεση θερµών εργασιών Έχοντας υπόψη: (Φ.Ε.Κ. 155/Β/1996) α. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ( ΕΝ ΡΟ ΟΧΟΙ, ΦΘΟΡΕΣ ΚΛΠ.)» Τ.Π. 2015

ΕΡΓΟ: «ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ( ΕΝ ΡΟ ΟΧΟΙ, ΦΘΟΡΕΣ ΚΛΠ.)» Τ.Π. 2015 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ & Ο ΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΟ: «ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ( ΕΝ ΡΟ ΟΧΟΙ, ΦΘΟΡΕΣ ΚΛΠ.)» Τ.Π. 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 500.000,00 ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το cocoon plus αποζημιώνει σε αξία αντικατάστασης καινούργιου από κάθε τυχαίο ζημιογόνο γεγονός.

Το cocoon plus αποζημιώνει σε αξία αντικατάστασης καινούργιου από κάθε τυχαίο ζημιογόνο γεγονός. 2 Το πρόγραμμα cocoon plus (κατά παντός κινδύνου) δίνει τη δυνατότητα πλήρους κάλυψης των περιουσιακών στοιχείων του ασφαλισμένου από οποιοδήποτε κίνδυνο. Είναι απόλυτα προσαρμοσμένο στις αυξημένες ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ Τμήμα Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης Πρόληψης Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών,

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση ιοίκηση Ασφάλεια Αθλητικών Εγκαταστάσεων χρειάζεται υπόψη ληφθούν αποτελεσµατικά συγκεκριµένες λειτουργικές περιοχές

ιοίκηση ιοίκηση Ασφάλεια Αθλητικών Εγκαταστάσεων χρειάζεται υπόψη ληφθούν αποτελεσµατικά συγκεκριµένες λειτουργικές περιοχές ιοίκηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Ασφάλεια Αθλητικών Εγκαταστάσεων ιοίκηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Έ αθλητικό κέντρο για λειτουργεί οµαλά αποτελεσµατικά χρειάζεται ληφθούν υπόψη συγκεκριµένες λειτουργικές

Διαβάστε περισσότερα

β. Προληπτικός καθαρισμός και διαπλάτυνση των κοιτών των ρεμάτων μετά από αυτοψία για αποκατάσταση της φυσικής ροής των ομβρίων υδάτων.

β. Προληπτικός καθαρισμός και διαπλάτυνση των κοιτών των ρεμάτων μετά από αυτοψία για αποκατάσταση της φυσικής ροής των ομβρίων υδάτων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ε Τ Ο Σ: 2013 ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ Όπως είναι γνωστό οι καταστροφικές πλημμύρες που πλήττουν τη χώρα μας προέρχονται κυρίως από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΟΙΝΟΥ. Γιάννης Κ. Ζιώµας. Αναπλ. Καθηγητής, Σχολή Χηµικών Μηχανικών Ε.Μ.Π. Εργαστήριο Σχεδιασµού και Ανάλυσης ιεργασιών

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΟΙΝΟΥ. Γιάννης Κ. Ζιώµας. Αναπλ. Καθηγητής, Σχολή Χηµικών Μηχανικών Ε.Μ.Π. Εργαστήριο Σχεδιασµού και Ανάλυσης ιεργασιών ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΟΙΝΟΥ Γιάννης Κ. Ζιώµας Αναπλ. Καθηγητής, Σχολή Χηµικών Μηχανικών Ε.Μ.Π. Εργαστήριο Σχεδιασµού και Ανάλυσης ιεργασιών Η ενηµέρωση των πολιτών για τους κινδύνους και τις συνέπειες ενός βιοµηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΥ ΧΡΥΣΑ ΓΚΟΥΝΤΡΟΜΙΧΟΥ Προϊστάμενη Τμήματος Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης Πρόληψη Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Για την υπηρεσία «Νυχτερινής φύλαξης της Μαθητικής Εστίας Γρεβενών 2015»

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Για την υπηρεσία «Νυχτερινής φύλαξης της Μαθητικής Εστίας Γρεβενών 2015» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Για την υπηρεσία «Νυχτερινής φύλαξης της Μαθητικής Εστίας Γρεβενών 2015» Α. Οι προς φύλαξη χώροι είναι : 1. Εξωτερικοί χώροι : (πεζοδρόµια, ακάλυπτος χώρος, είσοδοι ) 2. Υπόγειο 3. Ισόγειο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΝΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ: ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΝΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ: ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΝΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ: ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ Μοσχοχωρίτου Ρουμπίνη Διευθύντρια 4 ου Γενικού Λυκείου Χανίων Μουντάκη 1, 73100 Χανιά rumpini@gmail.com http://geophysics.geo.auth.gr/ss/real_time_maps/

Διαβάστε περισσότερα

MHOUSE PR1 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕ ΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

MHOUSE PR1 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕ ΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ DOORADO - Προϊόντα ασφαλείας για το σπίτι, το κατάστηµα και το πάρκινγκ Τηλ: 210 55 51 680 Φαξ: 21 21 21 9038 ιεύθ: Παπαθανασίου 5, 19600 Μάνδρα Αττικής Internet link: www.doorado.biz E-mail: doorado@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ασφάλισης Κατοικίας

Μελέτη Ασφάλισης Κατοικίας Μελέτη Ασφάλισης Κατοικίας Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΑΓΙΑΝΟΥ Κωδικός: 03332 Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: MORTEN OLSEN Πελάτης: Α.Φ.Μ.: MORTEN OLSEN Στοιχεία ασφαλισμένου αντικειμένου

Διαβάστε περισσότερα

Εξ-ασφαλίζουμε την Κατοικία σας

Εξ-ασφαλίζουμε την Κατοικία σας Έκδοση: Μάϊος 2015 Allianz Ελλάδος Λ. Αθηνών 110, Κτίριο Γ' 104 42 Αθήνα Κέντρο Επικοινωνίας: 210 69 99 999 www.allianz.gr Allianz Ελλάδος Προσωπικές Λύσεις Εξ-ασφαλίζουμε την Κατοικία σας Απολαύστε τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Ειδικές Απαιτήσεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Ειδικές Απαιτήσεις Ειδικές Απατήσεις ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Ανάλογα µε το έργο και τις επιπτώσεις του στη λειτουργία υφιστάµενου οδικού δικτύου, οι παράγραφοι που ακολουθούν θα πρέπει, όπου κρίνεται απαραίτητο, να εντάσσονται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΚΙΜΕΣ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΚΙΜΕΣ 1. Σκοπός Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι να καθορίσει τις µεθόδους και τον τρόπο ελέγχου κατά την εκτέλεση των παρακάτω διαδικασιών: Έλεγχο εισερχοµένων Εγκατάσταση οργάνων Παροχή υπηρεσιών τεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

90711400-8. Σελίδα 2 από 5

90711400-8. Σελίδα 2 από 5 CPV κωδικοί «Υπηρεσίες λυμάτων, απορριμμάτων, καθαρισμού και περιβαλλοντικές υπηρεσίες» 90XXXXXX CODE EL 90000000-7 Υπηρεσίες λυμάτων, απορριμμάτων, καθαρισμού και περιβαλλοντικές υπηρεσίες 90400000-1

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ασφάλισης Επιχείρησης

Μελέτη Ασφάλισης Επιχείρησης Μελέτη Ασφάλισης Επιχείρησης Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: CITY WORLDWIDE ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙ Κωδικός: 12066 Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΤΩΝΑΚΗ Πελάτης: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΤΩΝΑΚΗ Στοιχεία ασφαλισμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΤIΡΙΟΥ ΤΟΥ Κ.Ε.Φ.Ι.ΑΠ. ΠΕΛΛΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΤIΡΙΟΥ ΤΟΥ Κ.Ε.Φ.Ι.ΑΠ. ΠΕΛΛΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΤIΡΙΟΥ ΤΟΥ Κ.Ε.Φ.Ι.ΑΠ. ΠΕΛΛΑΣ 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Κ.Ε.Φ.Ι.ΑΠ. ΠΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΕΥΤΕΡΟ ΧΡΩΜΑ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ Ποτάμιο περιβάλλον Οι περισσότερες πλημμύρες είναι αποτέλεσμα συνδυαστικής δράσης : της συνολικής ποσότητας και έντασης της βροχής της περατότητας του εδάφους της τοπογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΩΣΗΡΘΑΤΕ ΣΤΟ CHEMPARK DORMAGEN

ΚΑΛΩΣΗΡΘΑΤΕ ΣΤΟ CHEMPARK DORMAGEN ΚΑΛΩΣΗΡΘΑΤΕ ΣΤΟ CHEMPARK DORMAGEN Οδηγίες ασφαλείας Διαβάστε τις οδηγίες ασφαλείας πριν από την είσοδό σας στο CHEMPARK και λάβετέ τις υπόψη κατά την παραμονή σας! Σας ευχαριστούμε! 1. ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του ηµάρχου)

Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του ηµάρχου) 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 25/11/2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτοκ: 2/110955 ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Τηλ:22410-35445 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας

Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας Σεισμός Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου στις Σχολικές Μονάδες www.oasp.gr Διεύθυνση Κοινωνικής Αντισεισμικής Άμυνας Τμήμα Εκπαίδευσης Ενημέρωσης Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου στις Σχολικές Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

24ωρο κέντρο λήψης σημάτων συναγερμού

24ωρο κέντρο λήψης σημάτων συναγερμού 24ωρο κέντρο λήψης σημάτων συναγερμού ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΚΤΥΑ - ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Γιώργος Παπαβασιλείου Τηλ.: : 6945541410-2291037674 E-mail: info@mysecuritysystem.gr www.mysecuritysystem.gr 24ωρη ενημέρωση

Διαβάστε περισσότερα

Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα. 1. Όροι Εγγύησης

Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα. 1. Όροι Εγγύησης Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα 1. Όροι Εγγύησης Η Schneider Electric αναλαµβάνει να αντικαταστήσει τυχόν ελαττωµατική λειτουργία των προϊόντων που προέρχεται από σφάλµα στο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΛΩΡΟΣ -Φ- ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΩΡΑ ΔΕΝ ΜΕΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΣ!!

ΦΛΩΡΟΣ -Φ- ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΩΡΑ ΔΕΝ ΜΕΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΣ!! ΦΛΩΡΟΣ -Φ- ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΩΡΑ ΔΕΝ ΜΕΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΣ!! ΔΕΙΤΕ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΙΤΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΣ ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε µελέτη φωτισµού ασφαλείας πρέπει να πληρεί τις απαιτήσεις που καθορίζονται από τα σχετικά πρότυπα:

Κάθε µελέτη φωτισµού ασφαλείας πρέπει να πληρεί τις απαιτήσεις που καθορίζονται από τα σχετικά πρότυπα: ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΝ 1. Πρόλογος Κάθε µελέτη φωτισµού ασφαλείας πρέπει να πληρεί τις απαιτήσεις που καθορίζονται από τα σχετικά πρότυπα: 1. ΕΝ 1838 : 1999 : Εφαρµογές Φωτισµού

Διαβάστε περισσότερα

Altius Γραφείων και Καταστημάτων. ΕΣΕΙΣ τη δουλειά σας - ΕΜΕΙΣ την ασφάλεια σας

Altius Γραφείων και Καταστημάτων. ΕΣΕΙΣ τη δουλειά σας - ΕΜΕΙΣ την ασφάλεια σας Altius Γραφείων και Καταστημάτων ΕΣΕΙΣ τη δουλειά σας - ΕΜΕΙΣ την ασφάλεια σας Έχουμε δημιουργήσει ένα πλήρες σχέδιο καλύψεων για την προστασία της επιχείρησης σας, από απροσδόκητα γεγονότα, δίνοντας σας

Διαβάστε περισσότερα

Προληπτικά µέτρα- Ασφάλεια. 1. Πυρόσβεση ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. Γραφείο Ασφάλειας και Υγείας ηµοτικής Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης

Προληπτικά µέτρα- Ασφάλεια. 1. Πυρόσβεση ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. Γραφείο Ασφάλειας και Υγείας ηµοτικής Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Γραφείο Ασφάλειας και Υγείας ηµοτικής Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης 1. Πυρόσβεση Ικανοποιητικός αριθµός πυροσβεστήρων όλων των τύπων στους κατάλληλους χώρους Εργαστήρια Αίθουσα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Έκδοσης Πράσινων Καρτών

Εγχειρίδιο Έκδοσης Πράσινων Καρτών Εγχειρίδιο Έκδοσης Πράσινων Καρτών Ηµεροµηνία Έκδοσης: Ιούλιος 2015 Εγχειρίδιο Πρασίνων Καρτών 0 Περιεχόµενα Σελίδα Εισαγωγή..... 2 Σύστηµα ιεθνούς Ασφάλισης. 2 Πράσινη Κάρτα - Τι είναι η Πράσινη Κάρτα...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η παρούσα Τεχνική έκθεση αφορά στις εργασίες συντήρησης και καλής λειτουργίας των κλιματιστικών μονάδων που χρησιμοποιούνται για

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.7.2016 COM(2016) 462 final Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΧΝΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΧΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ Τμήμα Κίνησης ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 40 / 2013 ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ

ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΣΧΕΔΙΟ «Κοινή Πράξη της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.) και της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.) ως προς τις υποχρεώσεις των παρόχων για την προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι άμεση ρύπανση?

Τι είναι άμεση ρύπανση? ΡΥΠΑΝΣΗ ΝΕΡΟΥ Τι είναι ρύπανση; Ρύπανση μπορεί να θεωρηθεί η δυσμενής μεταβολή των φυσικοχημικών ή βιολογικών συνθηκών ενός συγκεκριμένου περιβάλλοντος ή/και η βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη βλάβη στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΚΕΤΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΚΕΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΚΕΤΑ Σ. Σ. Βουτετάκης, Δρ. Χημικός Μηχανικός Διευθυντής Ερευνών ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΜΩΝ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΕΥΑΛ ΣΤΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ»

ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΜΩΝ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΕΥΑΛ ΣΤΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ» ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΜΩΝ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΕΥΑΛ ΣΤΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ» ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ (Π.. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3, 7, 8,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ. Ημερομηνία Εφαρμογής: 10/03/2011 Ημερομηνία Έκδοσης: 10/03/2011

ΤΙΤΛΟΣ. Ημερομηνία Εφαρμογής: 10/03/2011 Ημερομηνία Έκδοσης: 10/03/2011 Ο ΗΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Λ/18/2011 Συναφής Οδηγία: Λ/04/2007 Αντικαθιστά Οδηγία: ΤΙΤΛΟΣ Ρύθμιση Εφεδρικής Προστασίας για σκοπούς Λειτουργίας στο Σύστημα Μεταφοράς Ημερομηνία Εφαρμογής: 10/03/2011 Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Καλώς ήλθατε. Ο Σύνδεσμος Εργοληπτών Εγκαταστατών Ηλεκτρολόγων Νομού Ξάνθης ενημερώνει: Εμείς και το ηλεκτρικό ρεύμα. Κίνδυνοι και μέτρα προστασίας

Καλώς ήλθατε. Ο Σύνδεσμος Εργοληπτών Εγκαταστατών Ηλεκτρολόγων Νομού Ξάνθης ενημερώνει: Εμείς και το ηλεκτρικό ρεύμα. Κίνδυνοι και μέτρα προστασίας Καλώς ήλθατε Ο Σύνδεσμος Εργοληπτών Εγκαταστατών Ηλεκτρολόγων Νομού Ξάνθης ενημερώνει: Εμείς και το ηλεκτρικό ρεύμα. Κίνδυνοι και μέτρα 1 Ηλεκτρικό ρεύμα και κίνδυνοι Το ηλεκτρικό ρεύμα είναι βασικό και

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. οικ Θέμα: Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου στις Σχολικές Μονάδες

Αριθ. Πρωτ. οικ Θέμα: Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου στις Σχολικές Μονάδες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 11-4-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ «Ο.Α.Σ.Π.» Τμήμα: Εκπαίδευσης - Ενημέρωσης Πληροφορίες: Δρ Κούρου Α. e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΠΤΙΚΟΣ ΤΑΧΥΣ ΕΛΕΓΧΟΣ. Στέφανος ρίτσος. Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών

ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΠΤΙΚΟΣ ΤΑΧΥΣ ΕΛΕΓΧΟΣ. Στέφανος ρίτσος. Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών ΤΑΧΥΣ ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Στέφανος ρίτσος Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών Κέρκυρα, Νοέµβριος 2005 ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ Νέες Κατασκευές 1995 Νέος Ελληνικός Κανονισµός ΕΑΚ 2000

Διαβάστε περισσότερα

Fax : E mail

Fax : E mail προς ανάρτηση στο ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.διεύθυνση : Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Κ. Παλαιολόγου 14 Ν. Σμύρνη 171 21 Τηλ. 210 9320900 Fax 210 9353565 e-mail:info@okto.gr web-site: www.okto.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 1. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΡΓΟΥ Κατά Παντός Κινδύνου Συναρμολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Εγκατάσταση νέου δικτύου ψυχρού ύδατος και 3 κλιµατιστικών µηχανηµάτων ανεµιστήρα στοιχείου fcu σε χώρους του Νοσοκοµείου.

Θέµα: Εγκατάσταση νέου δικτύου ψυχρού ύδατος και 3 κλιµατιστικών µηχανηµάτων ανεµιστήρα στοιχείου fcu σε χώρους του Νοσοκοµείου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καβάλα : 27-05-2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ : 6153 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ.Υ.ΠΕ. Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ Γραφείο Προµηθειών ιεύθυνση: Περιοχή Βασιλάκη-Αγ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ 8 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ Α. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ α.-ενημερώνονται όλοι οι εκπαιδευτικοί ότι σε περίπτωση σεισμού το γενικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ Την 29 Μαρτίου 2010, δημιουργείται η Ομάδα ίκυκλης Αστυνόμευσης ( Ι.ΑΣ) στην Αθήνα με 3000 αστυνομικούς. Αρχικά εφαρμόστηκε σε όλες

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Εκτίµησης Επαγγελµατικών Κινδύνων σε εγκαταστάσεις γραφείων. Εφαρµογή στις εγκαταστάσεις του ΤΕΕ-ΤΑΚ

Μελέτη Εκτίµησης Επαγγελµατικών Κινδύνων σε εγκαταστάσεις γραφείων. Εφαρµογή στις εγκαταστάσεις του ΤΕΕ-ΤΑΚ Μελέτη Εκτίµησης Επαγγελµατικών Κινδύνων σε εγκαταστάσεις γραφείων., ιπλ. Μηχανικός Παραγωγής & ιοίκησης, Msc, Μέλος Μόνιµης Επιτροπής Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία, ΤΕΕ-ΤΑΚ Η µελέτη υλοποιήθηκε αφιλοκερδώς

Διαβάστε περισσότερα

αξιολόγηση απαιτήσεων για την εγκατάσταση ΕΙΒ/ΚΝΧ

αξιολόγηση απαιτήσεων για την εγκατάσταση ΕΙΒ/ΚΝΧ σελίδα 1/10 1. Φωτισµός εσωτερικών χώρων 1.1 Χρειάζεστε γενικές εντολές για τον έλεγχο του φωτισµού εσωτερικών χώρων; π.χ. από το ισόγειο µε ένα κουµπί σβήνουν µόνο όσα φώτα έχουν ξεχαστεί στον όροφο η

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο Ενότητα 7: Έλεγχος Ε.Η.Ε. με το Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 Σταύρος Καμινάρης Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Ο σεισμός είναι φαινόμενο το οποίο εκδηλώνεται συνήθως χωρίς σαφή προειδοποίηση, δεν μπορεί να αποτραπεί και παρά τη μικρή χρονική διάρκεια του,

Ο σεισμός είναι φαινόμενο το οποίο εκδηλώνεται συνήθως χωρίς σαφή προειδοποίηση, δεν μπορεί να αποτραπεί και παρά τη μικρή χρονική διάρκεια του, Σ Ε Ι Σ Μ Ο Σ Ο σεισμός είναι φαινόμενο το οποίο εκδηλώνεται συνήθως χωρίς σαφή προειδοποίηση, δεν μπορεί να αποτραπεί και παρά τη μικρή χρονική διάρκεια του, μπορεί να προκαλέσει μεγάλες υλικές ζημιές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισµός Αντισεισµικού Σχεδιασµού και Προστασίας

Οργανισµός Αντισεισµικού Σχεδιασµού και Προστασίας Σεισµός Μέτρα Προστασίας www.oasp.gr Μέτρα Αυτοπροστασίας Πριν το σεισµό Κατά τη διάρκεια του σεισµού Μετά το σεισµό Πριν το σεισµό: Ενηµέρωση Εκπαίδευση Ενηµερωθείτε για το φαινόµενο του σεισµού, τις

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας Ιανουάριος 2013 Περιεχόμενα Υπόμνημα - Επεξηγήσεις... 3 Κεφάλαιο 1: Διαχείριση Προσωπικού... 4 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση Εξοπλισμού/ Εγκαταστάσεων... 5 Κεφάλαιο 3: Πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ. Τι πρέπει να προσέχετε για να αποτρέψετε την εκδήλωση δασικής πυρκαγιάς;

ΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ. Τι πρέπει να προσέχετε για να αποτρέψετε την εκδήλωση δασικής πυρκαγιάς; ΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ Η συνολική έκταση της Ελλάδας ανέρχεται σε 13.195.740 και το ήµισυ περίπου της έκτασής της καλύπτεται σήµερα από δασικές εκτάσεις. Οι δασικές πυρκαγιές έχουν εξαιρετικά δυσµενείς επιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Σχ. Έτος : 2013-2014 ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΑΙΤΙΕΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Σχ. Έτος : 2013-2014 ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΑΙΤΙΕΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας Ημ/νια: 23/01/2014 ΕΞΑΜΗΝΟ: Α Χειμερινό Εισηγητής : Εμμανουήλ Ε. Νικόλαος Μάθημα: Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασιακών Χώρων Ενότητα: Κεφάλαιο 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστηµάτων

Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστηµάτων Ασφάλεια ενός Π.Σ.: Η ικανότητα ενός οργανισµού να προστατεύει τις πληροφορίες/πόρους του από τυχόν αλλοιώσεις, καταστροφές και µη εξουσιοδοτηµένη χρήση Η ικανότητά του να παρέχει ορθές και αξιόπιστες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ

ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ ΧΡΥΣΑ ΓΚΟΥΝΤΡΟΜΙΧΟΥ Προϊστάμενη Τμήματος Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης Πρόληψη Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Σεισμός. Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου σε Εργασιακούς Χώρους. Τμήμα Εκπαίδευσης Ενημέρωσης. Διεύθυνση Κοινωνικής Αντισεισμικής Άμυνας

Σεισμός. Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου σε Εργασιακούς Χώρους. Τμήμα Εκπαίδευσης Ενημέρωσης.  Διεύθυνση Κοινωνικής Αντισεισμικής Άμυνας Σεισμός Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου σε Εργασιακούς Χώρους www.oasp.gr Διεύθυνση Κοινωνικής Αντισεισμικής Άμυνας Τμήμα Εκπαίδευσης Ενημέρωσης Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου σε Εργασιακούς Χώρους

Διαβάστε περισσότερα

Προσεισμικός Έλεγχος Κτιρίων Δημόσιας και Κοινωφελούς Χρήσης Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.)

Προσεισμικός Έλεγχος Κτιρίων Δημόσιας και Κοινωφελούς Χρήσης Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) Προσεισμικός Έλεγχος Κτιρίων Δημόσιας και Κοινωφελούς Χρήσης Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) Αυτοτελής Δ/νση Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Συνάντηση

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοµένης Μακρής Εργαστήρια Η/Υ

Αριστοµένης Μακρής Εργαστήρια Η/Υ Προστασία και Ασφάλεια Προστασία από βλάβη ή καταστροφή Πρόληψη και αποφυγή των βλαβών Προετοιµασία για βλάβες που δεν µπορούν να αποφευχθούν Αντιµετώπιση των βλαβών όταν συµβούν Πρόληψη και αποφυγή Κρίσιµοι

Διαβάστε περισσότερα

Πνευµατικά ικαιώµατα

Πνευµατικά ικαιώµατα Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται ρητώς η δηµιουργία αντιγράφου,

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικές Προτεραιότητες και ανάπτυξη υποδοµών για το όραµα της αειφόρου κατασκευής. Κ. Α. Συρµακέζης, Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Ερευνητικές Προτεραιότητες και ανάπτυξη υποδοµών για το όραµα της αειφόρου κατασκευής. Κ. Α. Συρµακέζης, Καθηγητής Ε.Μ.Π. ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 2η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Ερευνητικές Προτεραιότητες και ανάπτυξη υποδοµών για το όραµα της αειφόρου κατασκευής Κ. Α. Συρµακέζης,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. των μαθητών από διάφορους κινδύνους και συμφορές. Υπουργείο Εσωτερικών - Πολιτική Άμυνα Άμυνα

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. των μαθητών από διάφορους κινδύνους και συμφορές. Υπουργείο Εσωτερικών - Πολιτική Άμυνα Άμυνα ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ των μαθητών από διάφορους κινδύνους και συμφορές Υπουργείο Εσωτερικών - Πολιτική Άμυνα Άμυνα Υπουργείο Υπουργείο Παιδείας και Παιδείας Πολιτισμούκαι - Γραφείο Πολιτισμού Πολιτικής Άμυνας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΤΕΕ Προς ΥΠΕΚΑ για την έκδοση Τεχνικής Οδηγίας ή Εγκυκλίου. Σχέδιο Τεχνικής Οδηγίας Τ.Ε.Ε (ΤΟΤΕΕ)

Πρόταση ΤΕΕ Προς ΥΠΕΚΑ για την έκδοση Τεχνικής Οδηγίας ή Εγκυκλίου. Σχέδιο Τεχνικής Οδηγίας Τ.Ε.Ε (ΤΟΤΕΕ) Πρόταση ΤΕΕ Προς ΥΠΕΚΑ για την έκδοση Τεχνικής Οδηγίας ή Εγκυκλίου Σχέδιο Τεχνικής Οδηγίας Τ.Ε.Ε (ΤΟΤΕΕ) Έχοντας υπόψη, 1. Τις διατάξεις: α. Tης παρ.4 του άρθρου 28 του Ν.4067/2012 «Νέος Οικοδοµικός Κανονισµός.»

Διαβάστε περισσότερα