Η ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΨΥΧΩΣΗ: ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΙΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ - ΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΙΠΟΛΙΚΗΣ ΨΥΧΩΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΨΥΧΩΣΗ: ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΙΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ - ΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΙΠΟΛΙΚΗΣ ΨΥΧΩΣΗΣ"

Transcript

1 1 Η ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΨΥΧΩΣΗ: ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΙΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ - ΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΙΠΟΛΙΚΗΣ ΨΥΧΩΣΗΣ ρ ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ Ψυχίατρος Ε.Σ.Υ., Νοσοκοµείο "ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ" Περί Φαινοµενολογίας γενικώς Η Φαινοµενολογία ως η επιστήµη του υποκειµενικού, ενδιαφέρεται κυρίως στο να γνωρίσει µε λεπτοµέρεια την ποιότητα του βιώµατος ενός ασθενούς καθώς και το προσωπικό νόηµα που ο ίδιος αποδίδει σε αυτό (π.χ., πως είναι όταν είναι θλιµµένος ή ακούει φωνές και τι αυτό σηµαίνει για εκείνον). 1 Ο ψυχίατρος µέσα από τις αφηγήσεις του ασθενούς προσπαθεί από κοινού µαζί του πρώτα να κατανοήσει και έπειτα να κάνει τις πιθανές συνδέσεις ανάµεσα στις αντιλήψεις του ασθενούς, στα συναισθήµατά του, τα κίνητρα, τις επιθυµίες του, τη συµµετοχή του σε ιδιαίτερη κουλτούρα και κοινωνικό περιβάλλον, στα πιστεύω και στις αξίες του και σε µια συγκεκριµένη δική του συµπεριφορά ή πράξη. Ο όρος Φαινοµενολογία κατά λέξη σηµαίνει: "Οµιλώντας για τα Φαινόµενα". Η µετοχή οµιλώντας εµπεριέχει δύο σηµασίες. Μία παθητική: εκείνη δηλαδή του λαλώντας- εκφράζοντας- καταθέτονταςθεωρώντας κλπ, και µία ενεργητική σηµασία, καθώς το οµιλώ στην αρχαία ελληνική σηµαίνει συναναστρέφοµαι / συναθροίζω / συγκεντρώνω / συλλέγω. Προσωπικά δέχοµαι αυτήν ακριβώς την ενεργητική σηµασία να βρίσκεται πιο κοντά στο στοχαστικό, αφηγηµατικό τρόπο της αναζήτησης νοήµατος και της σύνδεσης των εκ πρώτης όψεως ετερογενών φαινοµένων από το ζευγάρι ψυχίατροςασθενής. Περί Υποκειµενικού και ιυποκειµενικού Η Φαινοµενολογική διερεύνηση και µελέτη του υποκειµένου χρησιµοποιεί µεθόδους που µέσω ερωτήσεων εξετάζουν εις βάθος τα βιώµατα αυτού. Οι ερωτήσεις µας εξ ορισµού θέτουν σε αµφισβήτηση ή αλλιώς σε εισαγωγικά κάθε προκατάληψή µας σχετικά µε τα υπό διερεύνηση φαινόµενα. Η Φαινοµενολογία µας δίνει τη δυνατότητα να πλησιάσουµε το υποκείµενο µε τρεις διακριτούς τρόπους, σύµφωνα µε τον Thomas Fuchs και την Πανεπιστηµιακή Ψυχιατρική Κλινική της Χαϊδελβέργης. 2,3 1 η ) Η Προσέγγιση σε Τρίτο Πρόσωπο: Εδώ δίνεται έµφαση στην «αντικειµενική» πραγµατικότητα, δηλαδή σε όσες συµπεριφορές γίνονται αντιληπτές µε τα αισθητήρια όργανα, ενώ τη διακρίνουν η αµεροληψία και η ποσοτικοποίηση των φαινοµένων. εν επιζητά να κατανοήσει την ανθρώπινη

2 2 υποκειµενικότητα ως όλον µε συνοχή και νόηµα. Τουναντίον επιδιώκει να ταξινοµήσει τις ανθρώπινες συµπεριφορές και να τις εξηγήσει µε την αναγωγή τους σε αιτίες εκτός του πεδίου της προσωπικής συνειδητής εµπειρίας, π.χ. σε εγκεφαλικές δυσλειτουργίες. 2 η ) Η Προσέγγιση σε Πρώτο Πρόσωπο - Υποκειµενικότητα: Αυτή εστιάζει πρωτίστως στην ενσυναισθητική κατανόηση, περιγραφή και ποιοτική ανάλυση του βιώµατος του ασθενούς. Ο Νίκος Τζαβάρας αποδίδοντας τον όρο του Karl Jaspers στα καθ ηµάς, µιλάει για την «ενδόµυχη, ενεστωτική ανάπλαση δεδοµένων του ψυχισµού του υποκειµένου χάρη σε µία "εκ των έσω παρατήρηση" του φαινοµενολόγου». 4 Ενεργητικά δηλαδή κοιτάζω µέσα µου για να βρω αποθηκεµένες εµπειρίες, προκειµένου να τις κάνω να συνηχήσουν µε εκείνες του άλλου- του ασθενούς εν προκειµένω. Προσωπικά θα τόνιζα πως είναι µία σκόπιµη και συνειδητή διαδικασία. Θα πρόσθετα πως διαθέτει έναν πιο στοχαστικό και γνωστικό χαρακτήρα, σε σχέση µε αυτό αποκαλούµε διαίσθηση, δηλαδή την άµεση αλλά σιωπηρή γνώση του άλλου. Η Φαινοµενολογία δεν θεωρεί την υποκειµενικότητα ως απλά ένα αντικείµενο προς περιγραφή, αλλά µάλλον ως µέσο που επιτρέπει στον κόσµο του ασθενούς να αναδυθεί αυτούσιος. Αποσκοπεί λοιπόν στο να συλλαµβάνει ο κλινικός ψυχίατρος όχι το περιεχόµενο ή το αντικείµενο- αλλά τη µορφή και τη δοµή της συνειδητής εµπειρίας. Π.χ., ψάχνουµε για το ακατανόητο στα λόγια του σχιζοφρενούς ή αναζητάµε την ακλόνητη πεποίθησή του που χαρακτηρίζει το παραλήρηµά του και όχι τόσο για τον εάν το περιεχόµενο αυτού είναι διωκτικό ή κάποιο άλλο. Τα συµπτώµατα δεν ταυτοποιούνται µεµονωµένα, αλλά πάντοτε σε σχέση µε το υποκείµενο και τη συνείδησή του, από όπου και αναδύονται. Από τη µία αυτό σηµαίνει πως κατανοώ τη συνειδητή και κατηγορηµατική άποψη του ασθενούς, κατά τον τρόπο που οραµατίσθηκε ο Karl Jaspers. 5 Από την άλλη και πέρα από αυτό, στις µέρες µας η σύγχρονη Φαινοµενολογία αναλύει επίσης τις δοµές της εµπειρίας του ασθενούς που ισχύουν πριν την ανάπτυξη της στοχαστικής σκέψης σε αυτόν (δηλαδή, ασυνείδητες-ενσαρκωµένες- διαπροσωπικές αλλά και κοινωνικές) και οι οποίες είναι η απαραίτητη βάση για τις φανερές απόψεις του ασθενούς. Αποκλειστικά και µόνο πάνω σε αυτή τη βάση κατανοείται και ερµηνεύεται η σηµασία της αφήγησης του ασθενούς. 3 η ) Η Προσέγγιση σε εύτερο Πρόσωπο ιυποκειµενικότητα: Βασίζεται στην αρχή πως ο ασθενής ως ύπαρξη µέσα στον κόσµο και στον κόσµο του, µπορεί να κατανοηθεί επακριβώς µέσα από τη διαπροσωπική σχέση που αναπτύσσει ήδη από την πρώτη του συνάντηση µε τον ψυχίατρο. Όταν µέσα στην ψυχοθεραπεία οι δυο τους διερευνούν από κοινού και µέσα από τις πλούσιες αφηγήσεις του ασθενούς την πραγµατικότητα της ψυχικής ζωής του, η έρευνα που διεξάγουν θεωρείται ως διυποκειµενική, σύµφωνα µε τον Fuchs. Η διυποκειµενικότητα συνίσταται στην αλληλεπίδραση ανάµεσα σε δυο υποκειµενικότητες - αυτή του ασθενούς και εκείνη του θεραπευτή - η δε κατανόηση του ασθενούς που αποκτάται µέσα από την ψυχοθεραπευτική διαδικασία είναι το προϊόν αυτής της αλληλεπίδρασης. Εποµένως, η επίγνωση είναι πάντοτε χαρακτηριστική του ζεύγους που την παράγει, την συν-κατασκευάζει θα έλεγα καλύτερα. Εδώ, η υποκειµενικότητα του ψυχιάτρου ή αλλιώς αντιµεταβίβαση λειτουργεί ως συµπλήρωµα στη µεταβίβαση του ασθενούς, δηλαδή στον συνήθη τρόπο που αυτός σχετίζεται µε τους άλλους και ο οποίος αναπαράγεται µέσα στη θεραπευτική σχέση. Βέβαια, σύµφωνα µε τον Αµερικανό Ψυχαναλυτή Owen Renik η παλαιότερη άποψη για την έννοια της αντιµεταβίβασης αντανακλούσε µία µάλλον απλοϊκή (αφελή) υποτίµηση της συµµετοχής του θεραπευτή ως υποκειµένου µε τον δικό του Ασυνείδητο στην κλινική εργασία. Θεωρεί πως υψηλοί προσωπικοί παράγοντες (π.χ. ιδιοσυγκρασιακοί, ασυνείδητοι κλπ) επηρεάζουν σταθερά την εµπειρία και τη δράση του θεραπευτή, πέραν της όποιας ενσυνείδητης και σκόπιµης γνώσης που αυτός διαθέτει. ηλαδή, η διυποκειµενικότητα προσθέτει στη συνειδητή ή σκόπιµη ενσυναίσθηση, την παρουσία του ασυνείδητου και του ασθενούς αλλά και του ψυχιάτρου. 6,7

3 3 Στην ψυχοθεραπευτική διαδικασία επικρατεί η επαναλαµβανόµενη διαπραγµάτευση µιας κοινής εστίασης της προσοχής των δύο υποκειµένων αλλά και µιας από κοινού ερµηνείας σχετικά µε τις επιθυµίες, τα κίνητρα και τις ενδοψυχικές συγκρούσεις του ασθενούς. Η σχέση εδώ είναι περισσότερο συµµετρική. Αντί ο θεραπευτής να θεωρείται ως µια αυθεντία που αποκαλύπτει κρυµµένες αλήθειες στον ασθενή, αποτελεί ένα συνοδοιπόρο του, ο οποίος συνεργάζεται µε τον θεραπευόµενο προκειµένου να καταλάβουν µαζί τον τρόπο που ο ασθενής κατασκευάζει την πραγµατικότητά του. Ο θεραπευτής απευθύνει ερωτήσεις και λαµβάνει απαντήσεις. Σε ανταπόκριση των όσων ακούει και αισθάνεται εκείνη τη στιγµή, µπορεί να προσφέρει την κατάλληλη και πρέπουσα εντύπωσή του προς τον ασθενή προκειµένου να ενισχύσει την ικανότητα αυτού να στοχάζεται πάνω στα προσωπικά του βιώµατα, (π.χ. να αναλαµβάνει µια σκόπιµη και υπεύθυνη στάση πάνω σε αυτά). Ο ασθενής µπορεί επίσης µέσα από αυτή την διυποκειµενική διερεύνηση και διαπραγµάτευση της µεταβίβασηςαντιµεταβίβασης, να φτάσει να αναθεωρήσει τις όποιες κατασκευές του έτσι ώστε να αισθάνεται µικρότερη δυσφορία και µεγαλύτερη ικανοποίηση στη ζωή του. Σε µία επιτυχηµένη θεραπεία θα λέγαµε πως, παλιές αλήθειες που συν-δηµιουργήθηκαν κάποτε στη ζωή του ασθενούς αντικαθίστανται από νέες αλήθειες που συν-δηµιουργούνται τώρα µέσα στον διυποκειµενικό χώρο της ψυχοθεραπείας. 7 Η προσέγγιση σε δεύτερο-πρόσωπο βρίσκεται σε αντίστιξη µε την αντικειµενικότητα και την αµεροληψία της προσέγγισης σε τρίτο πρόσωπο. Όµως οφείλει να τονιστεί, ότι έστω και εάν είναι αναπόφευκτο να δεχτούµε πως η πραγµατικότητα υφίσταται αντικειµενικά, αυτή κατανοείται και µόνο υποκειµενικά από το θεραπευτικό ζευγάρι. Επίσης, συγκρινόµενη µε την προσέγγιση σε πρώτο-πρόσωπο, η προσέγγιση σε δεύτερο-πρόσωπο θεωρείται ως λιγότερο µονοδιάστατη, αφού συνεπάγεται την συν-κατασκευή του νοήµατος καθώς και την αφήγηση του ασθενούς, πάντοτε µέσα στην διυποκειµενική σχέση. Παρατηρούµε λοιπόν, πως οδεύοντας από την αντικειµενική προς την διυποκειµενική προσέγγιση, ο ψυχίατρος ως πρόσωπο εµπλέκεται όλο και πιο ενεργά στη διαγνωστική και γενικότερα θεραπευτική διαδικασία, θεωρώντας αυτή ως µία δυναµική συνειδητή αλλά και ασυνείδητη αλληλεπίδραση και συνκατασκευή νοήµατος. Ως επιστέγασµα αυτής της άποψης, παραθέτουµε τα λόγια του ίδιου του S. Freud στο κείµενό του 1915 περί του Ασυνειδήτου. Γράφει σχετικά: " Είναι αξιοσηµείωτο ότι το Ασυνείδητο ενός ανθρώπου µπορεί παρακάµπτοντας το Συνειδητό να αντιδράσει στο Ασυνείδητο ενός άλλου ". 8 Μία περίπτωση διπολικής ψύχωσης Πρόκειται για έναν 30χρονο έµπορο. Νοσηλεύτηκε για 1 περίπου µήνα, µε διωκτικό παραλήρηµα και σε ψυχοκινητική ανησυχία, σε Ψυχιατρική Κλινική ενός Γενικού Νοσοκοµείου της Αθήνας. Εξήλθε µε τη διάγνωση «Ψυχωτική Συνδροµή, πιθανόν σχιζοφρενικού τύπου», και τη σύσταση να βλέπει σε τακτική βάση κάποιον ψυχίατρο. Λάµβανε ήδη µία µέση δόση κάποιου άτυπου αντιψυχωτικού φαρµάκου, όταν ήρθε να µε συναντήσει µετά από παραποµπή ενός συναδέλφου, οικογενειακού φίλου. Τον είδα για πρώτη φορά στα τέλη του Από την πρώτη στιγµή αλλά και όσο τον γνώριζα µέσα από τη διήγησή του, µου γινόταν συµπαθέστερος, ενώ ανέπτυξα συναισθήµατα υπερπροστασίας για αυτόν, τα οποία συνήθως νοιώθουµε για τους πολύ τραυµατισµένους ασθενείς, όπως πολύ σωστά υποστηρίζει η Αµερικανίδα ψυχαναλύτρια Nancy McWilliams. 9 Με εµπιστεύτηκε και εκείνος γρήγορα, ίσως γιατί µε είχε συστήσει ο οικογενειακός φίλος του, τον οποίο εκείνος εµπιστεύεται πολύ. Από το κληρονοµικό ιστορικό αναφέρεται πως ο πατέρας του κου. πάσχει από διπολική συναισθηµατική ψύχωση, φέρει πολλαπλές νοσηλείες, έχει πραγµατοποιήσει απόπειρες αυτοκαταστροφής, είναι ιδιαίτερα βίαιος τόσο µε τη σύζυγό του όσο και µε τον ασθενή µας ένας άνθρωπος τελειοµανής και ιδιαίτερα άκαµπτος. Στη θεραπεία µε τον κο. δοκίµασα απλώς να αντικαθρεφτίζω τα συναισθήµατά του, όπως κάνω µε τους πολύ τραυµατισµένους, αφενός διότι αυτό έλειπε από την οικογένειά του, αφετέρου διότι είναι ευφυής και όποιες ερµηνείες εάν επιχειρούσα θα οδηγούσαν σε διανοητικοποίηση. Ή πάλι, διότι η αίσθηση εαυτού του ήταν πολύ εύθραυστη.

4 4 Σας παρουσιάζω µια σύνοψη και το σχολιασµό µου για το πώς η διαδικασία που εκτυλίσσεται µέσα σε µία συνεδρία αποτελεί την κοινή προσπάθεια και των δυο µας να διερευνήσουµε το βίωµα του κου. σε πρώτο πρόσωπο και στη συνέχεια πως αυτό εξελίχθηκε σε δεύτερο πρόσωπο. Ο κος., ένας ψηλός και ελκυστικός νέος, µπαίνει στο γραφείο, µε καληµερίζει και στην κυριολεξία "αδειάζει" το σώµα του στην πολυθρόνα απέναντί µου. Κάποια στιγµή µου δηλώνει: «εν βρίσκω κανένα νόηµα. Γιατί ζούµε;» Σιωπά για λίγο, χαµογελώντας µάλλον αµήχανα και συνεχίζει σε πρώτο πρόσωπο: «Αφού θα πεθάνουµε µια µέρα, γιατί να ζούµε; Όλα µου φαίνονται µάταια. Υπάρχει άραγε θεός; Όταν ήµουν σε κρίση, µιλούσα µαζί του και έπαιρνα δύναµη. Τώρα δεν πιστεύω πια στο Θεό. Νοιώθω µόνος µου». Ακριβώς µε αυτό τον υπαινιγµό που µου δίνει σε πρώτο πρόσωπο, αµέσως του απευθύνοµαι σε δεύτερο πρόσωπο, επιλέγοντας να αντικατοπτρίσω το συναίσθηµά του στο εδώ και τώρα, αντί π.χ., να επικεντρωθώ στην επιθυµία θανάτου που εξέφραζε ή στο µηδενισµό του: «Ακούγεστε περίφροντις», του λέγω. «ηλαδή τι εννοείτε;» µε ρωτάει. «Ακούγεστε να είστε καταιγισµένος από σκέψεις και να αισθάνεστε πολύ µόνος», συµπληρώνω. Τότε ο κος. αρχίζει να µου διηγείται πόσο µόνος νοιώθει, ειδικά µε τον πατέρα του όπου προσπαθεί απεγνωσµένα να τον οριοθετήσει για µια πολλοστή φορά, αλλά δεν τα καταφέρνει. Πάντα εκείνος βρίσκει τον τρόπο επικαλούµενος την αγωνία του για την αρρώστια του γιου του και "εισβάλλει" απρόσκλητος στην προσωπική του ζωή και στον χώρο εργασίας του κάνοντας συνεχώς υποδείξεις που πληγώνουν τον εύθραυστο ασθενή µας. Από την άλλη, οι κολλητοί του φίλοι, έχουν τις ασχολίες τους, δεν του αφιερώνουν τον απαραίτητο χρόνο, ενώ κάποιοι από αυτούς, όταν συναντιούνται αραιά και που, συνεχίζουν και του προσφέρουν χασίς να καπνίσει µαζί τους - όπως έκαναν και παλιά δηλαδή - πράγµα απαγορευτικό για εκείνον τώρα. Βλέπουµε εποµένως εδώ, πως µέσα από το φακό της φαινοµενολογίας, προσπάθησα συνεχώς να προσφέρω στον κο. την εντύπωσή µου αλλά σε δεύτερο-πρόσωπο, δηλαδή στο πώς (µε ποιο τρόπο) εγώ τον καταλαβαίνω, τον βιώνω, τον νοιώθω. Εκείνος ανταποκρίθηκε άµεσα αναπτύσσοντας µιαν αφήγηση σε πρώτο-πρόσωπο, σχετικά µε όσα γεγονότα του προκάλεσαν άγχος και δυσφορία. Καθώς συνέχιζα να τον ερωτώ σε δεύτερο πρόσωπο κάποιες λεπτοµέρειες προκειµένου να εµπλουτίσουµε την αφήγησή του σε πρώτο πρόσωπο, όπως για παράδειγµα: «Πόσο παλιά θυµάστε να συµβαίνει αυτό από τον πατέρα σας;» «Πώς ήσασταν τότε που καπνίζατε χασίς;» «Είχατε κινδυνέψει από κάτι µε τη χρήση του χασίς;», κλπ. ο κος. µπήκε στη θέση όχι εκείνου που αντιλαµβάνεται τη ζωή του αφηρηµένα ή παθητικά, αλλά και εκείνου που είναι ο πρωταγωνιστής τη στιγµή ακριβώς που αντιλαµβάνεται µέσα από τα ίδια του τα λόγια πως κάτι διαδραµατίζεται µπροστά του. Συνεχίζει λοιπόν να µου αφηγείται πως νοιώθει µαταιωµένος και λυπηµένος από τη συµπεριφορά του πατέρα του και των φίλων του. Του απαντώ και πάλι σε δεύτερο πρόσωπο, παρεµβάλλοντας συνεχώς την αντωνυµία «εσείς» στον διάλογό µας:

5 5 «Μάλλον εσείς δεν βρίσκετε κάποιον να µοιραστείτε αυτά που σας συµβαίνουν. Ίσως να θυµώνετε κιόλας µε τις αντιδράσεις του περιβάλλοντός σας», του λέγω. [Αυτό το τελευταίο το προσθέτω πολύ διστακτικά, καθότι έχουµε έναν εύθραυστο ασθενή και ίσως είναι πολύ νωρίς να µιλήσει για τον θυµό του. Μπορεί να τον αποδιοργανώσει κάτι τόσο πρώιµο.] Ο κος. δείχνει να το αναγνωρίζει και αυτό ως αληθινό γεγονός για τον ίδιο και εκφράζει τον πόνο του. Μου λέγει: «Ναι Όµως µου είναι πολύ δύσκολο να πω ότι νοιώθω θυµό. Ποτέ άλλωστε δεν µε θυµάµαι να θυµώνω. Ο θυµός ήταν απαγορευµένος για µας. Μόνο ο πατέρας µου µπορούσε να το κάνει». Καθώς η συνεδρία τελειώνει, µου αναφέρει για το πόσο µεγάλη θλίψη, απορία αλλά και θυµό αισθάνθηκε όταν διαλύθηκε µια µακροχρόνια σχέση που διατηρούσε από τα χρόνια των σπουδών του µε µία συνοµήλική του κοπέλα. ακρύζει και εγώ νοιώθω πολύ λυπηµένος εκείνη τη στιγµή. Σωπαίνουµε για λίγο. ΕΠΙΛΟΓΟΣ Ξαναγυρίζοντας στη Φαινοµενολογία, υποστηρίζω πως ίσως η στάση µου να προσφέρω επανειληµµένα στον ασθενή τη σκαλωσιά του «εσείς» αλλά και ένα αντικαθρέφτισµα του βιώµατός του που βασίζεται στην σκόπιµη ενσυναίσθηση αλλά και στην ασυνείδητη συναισθηµατική µου παρουσία, επέτρεψε στο Χρήστο να µετακινηθεί από το αίσθηµα µαταιότητας και το ψυχωτικό άγχος µε την παραληρηµατική απόχρωση, προς πιο αναγνωρίσιµες ιστορίες απώλειας και λύπης στη ζωή του, τον οδήγησε τελικά προς µια πιο χειροπιαστή αίσθηση ανακούφισης. Όταν τελείωσε η συνεδρία, σκέφθηκα ότι ο κος. µε εµπιστεύτηκε άµεσα και θα έλεγα διψασµένα, ενώ έδειξε ενδιαφέρον να δουλέψουµε µαζί για να δούµε τι πραγµατικά του συνέβη και "βάρεσε τρέλα" όπως λέγει ο ίδιος. Σύµφωνα µε τους Giovanni Stanghellini και Paul Lysaker, στη σχιζοφρένεια οι δυσκολίες µε τη διυποκειµενικότητα αποτελούν ένα πυρηνικό χαρακτηριστικό της και όχι επιφαινόµενό της. Εκτός της ρήξης που συµβαίνει στον τρόπο που διηγείται ο ψυχωτικός σε πρώτο πρόσωπο και καταλαβαίνει τον εαυτό του, υπάρχει πρόβληµα και στην προσέγγιση στο δεύτερο πρόσωπο. ηλαδή, ως ψυχωτικός δεν µπορώ να µοιραστώ µια άποψη για τον εαυτό µου, η οποία µου προσφέρεται σε δεύτερο πρόσωπο από τον άλλο. Ο σχιζοφρενής θεωρείται πως δεν είναι σε θέση να στοχαστεί στο «Πώς / Με ποιον τρόπο - οι - άλλοι - τον καταλαβαίνουν». 10,11 Με την παραµικρή υπόδειξή µας σε δεύτερο πρόσωπο µπορεί να αρχίσει να "αιµορραγεί" ψυχικά. Όµως ο κος. µέχρι τώρα στις συνεδρίες µας δεν "γλίστρησε" ούτε µία στιγµή σε παραλήρηµα ή ασυνάρτητο λόγο. ιαγνωστικά λοιπόν, µέσα από τις πρώτες διηγήσεις του, κατάλαβα πως είχα να κάνω µε έναν άνθρωπο ο οποίος διαθέτει συγκροτηµένο λόγο, χιούµορ, συναισθήµατα και κρίση, που µπορεί και σχετίζεται µε τα αδέλφια του, κάποιον που έχει φίλους δηλαδή έχει την ικανότητα να συνδέεται µε τους άλλους. Με τον καιρό επίσης έδειξε ότι παρά την ευθραυστότητά του, διαθέτει δυνάµεις του Εγώ, π.χ, να κρατήσει και µάλιστα να αναβαθµίσει την επαγγελµατική του στέγη εν µέσω οικονοµικής ύφεσης. Μου έκαναν ιδιαίτερη εντύπωση οι απαντήσεις του που είχαν συνέπεια σε παρελθόν-παρόν-µέλλον, χωρίς ίχνος σύγχυσης στην έννοια του χρόνου. Σιγά - σιγά διαπίστωσα πως διαθέτει ικανότητα αυτοστοχασµού, και µπορεί να συνδέει τα διαφορετικά κοµµάτια του εαυτού του, που βίωνε ως αποκοµµένα µεταξύ τους µέχρι τότε. Όλα αυτά, µαζί µε το ιστορικό του πατέρα, µου δηµιούργησαν µε τον καιρό αµφιβολίες σχετικά µε την αρχική ψυχιατρική διάγνωση (πιθανή σχιζοφρενική ψύχωση), την ταµπέλα που έφερε πάνω του. Με την αναψηλάφηση του ιστορικού της ψυχωτικής κρίσης που παρουσίασε και µέσα από τη Φαινοµενολογία,

6 6 άρχισε να αλλάζει το σκηνικό. Μία από τις πιθανότητες είναι να επρόκειτο για µια ψυχωτική (µανιακή) κρίση, ως αντίδραση στη βαθειά απώλεια, εγκατάλειψη και µοναξιά που ένοιωσε ο κος. όταν χώρισε από τη συµφοιτήτριά του. Το γεγονός του χωρισµού του ίσως αναµόχλευσε τις τραυµατικές εµπειρίες της ζωής του. Μέσα από την απόγνωση και τον τρόµο που βίωσε στην ψυχωτική του κρίση, ίσως ο κος. να προσπάθησε για µια ύστατη φορά να γλυτώσει από την αφάνταστη πίεση του πατέρα του, αλλά και να εισακουστεί από εκείνον. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ: Θα ήθελα να εκφράσω τις θερµές µου ευχαριστίες στην Ψυχαναλύτρια κα Εύη Παπαστεφάνου, η οποία µε τη γνώση της, την υποµονή της και την ακρίβεια του λόγου της µε βοήθησε να παρουσιάσω την εργασία αυτή στα πλαίσια του 21ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ψυχιατρικής (Μάιος 2011, Αθήνα). ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Αντωνάτος, Σ. (2010) Φαινοµενολογική προσέγγιση της ψυχοπαθολογίας στον καιρό του DSM. Τετράδια Ψυχιατρικής, Ν ο 110: Fuchs, T. (2008). Comment beyond descriptive phenomenology; In: Kendler KS, Parnas J (Eds): Philosophical Issues in Psychiatry. Explanation, Phenomenology, and Nosology. Baltimore, Johns Hopkins University Press, Fuchs, T. (2010). Subjectivity and Intersubjectivity in Psychiatric Diagnosis. Psychopathology, 43, Τζαβάρας, Ν. (2002). Ερµηνευτική και κατανόηση. Στο: Βαρτζόπουλος Γ, ιαλλινά Μ, Μαλαγάρης Ε, Πλουµπίδης, Στυλιανίδης Σ, Τζαβάρας Ν, Τζάκσον. Σχιζοφρένεια Φαινοµενολογική και Ψυχαναλυτική προσέγγιση. Εκδ. Καστανιώτη, Αθήνα, Jaspers, K. (1963). General Psychopathology. Manchester, Manchester University Press. 6. Renik, O. (1998). The analyst's subjectivity and the analyst's objectivity. Int. J. Psychoanal., 79, Renik, O. (2004). Intersubjectivity in psychoanalysis. Int. J. Psychoanal., 85, Freud, S. (1915). The Unconscious. In: Strachey, James (Eds): The Standard Edition of the complete psychological works of Sigmund Freud. London, Vintage - The Hogarth Press, vol. ΧIV, McWilliams, N. (1994). Psychoanalytic Diagnosis - Understanding Personality Structure in the Clinical Process. New York, The Guilford Press. 10. Stanghellini, G., Lysaker, P.H. (2007). The Psychotherapy of Schizophrenia through the Lens of Phenomenology: Intersubjectivity and the Search for the Recovery of First- and Second-Person Awareness. Am. J. Psychother., 61, Stanghellini, G. (2007). The Grammar of Psychiatric Interview. A Plea for the Second-Person Mode of Understanding. Psychopathology, 40,

7 7 ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟ «ΤΕΤΡΑ ΙΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ» (Τεύχος Νο 118, Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2012 : 80-83) ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟ 21 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ (ΑΘΗΝΑ,ΜΑÏΟΣ 2011)

Στηρίζοντας ένα µέλος της οικογένειας µε κατάθλιψη: Παρεµβάσεις µιας συνεδρίας. της. Μαρίας Δουκάκου

Στηρίζοντας ένα µέλος της οικογένειας µε κατάθλιψη: Παρεµβάσεις µιας συνεδρίας. της. Μαρίας Δουκάκου ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Κονίτσης 33, 151 25 Μαρούσι, Τηλ: 8063665, Fax: 8062113, e-mail: lshr@otenet.gr LABORATORY FOR THE STUDY OF HUMAN RELATIONS 33, Konitsis str., 151 25 Maroussi,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ TΟ ΒΙΩΜΑ ΤΩΝ ΓΟΝΙΩΝ ΤΩΝ ΨΥΧΙΚΩΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΕΥΓΕΝΙΑ ΦΡ. ΑΡΜΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ, MSc Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

"Εγώ και ο Εαυτός µου: τρόποι γνωριµίας και ανάπτυξης" (διάλεξη-2005)

Εγώ και ο Εαυτός µου: τρόποι γνωριµίας και ανάπτυξης (διάλεξη-2005) "Εγώ και ο Εαυτός µου: τρόποι γνωριµίας και ανάπτυξης" (διάλεξη-2005) διάλεξη, ανοιχτή για το κοινό, από τους ψυχοθεραπευτές Χριστίνα Πατρινιού και Πέτρο Θεοδώρου διοργάνωση : Συµβουλευτικό Κέντρο Σ.ΚΕ.Ψ.Η.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΠΑΣΤΕΛΛΑ ΠΩΛΙΝΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΛΕΜΟΝΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΣΙΑΚΗ- ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ- ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙ ΡΑΣΗΣ

Η ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΣΙΑΚΗ- ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ- ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙ ΡΑΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Η ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΣΙΑΚΗ- ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ- ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙ ΡΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΑΤΣΑΜΠΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΓΚΡΗΣ ΖΩΗ ΠΑΠΑΜΑΤΘΑΙΟΥ ΕΠΟΠΤΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Jean Louis André Théodore Géricault. The Madwoman. c.1822-23

Jean Louis André Théodore Géricault. The Madwoman. c.1822-23 Jean Louis André Théodore Géricault. The Madwoman. c.1822-23 ΠΕΡΙ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑΣ Δρ Aντωνάτος Σπύρος Η σχιζοφρένεια αποτελεί μία χρόνια σοβαρή ψυχική πάθηση, η οποία προσβάλλει τον άνθρωπο από αρχαιοτάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΧΩΔΗΣ ΦΟΒΙΚΟΣ

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΧΩΔΗΣ ΦΟΒΙΚΟΣ Αθήνα 2008 ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΧΩΔΗΣ ΦΟΒΙΚΟΣ Βασιλική Σπανού Ιωάννα Καζάνη Νικόλαος Τριπόδης 0 Αθήνα 2008 ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΧΩΔΗΣ ΦΟΒΙΚΟΣ Συγγραφείς: Βασιλική Σπανού, Ψυχολόγος Ιωάννα

Διαβάστε περισσότερα

Γνωσιακή-Συµπεριφοριστική Θεραπεία. Θωµάς Καλπάκογλου 1

Γνωσιακή-Συµπεριφοριστική Θεραπεία. Θωµάς Καλπάκογλου 1 Γνωσιακή-Συµπεριφοριστική Θεραπεία Θωµάς Καλπάκογλου 1 Η γνωσιακή θεραπεία 2 έχει από καιρό καταξιωθεί ως το είδος ψυχοθεραπείας µε τις ευρύτερες µορφές εφαρµογών. Τόσο σε πλαίσια ερευνών, όσο και κλινικών

Διαβάστε περισσότερα

Συμβουλευτική Ψυχολογία και Προσανατολισμός

Συμβουλευτική Ψυχολογία και Προσανατολισμός ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ.) Συμβουλευτική Ψυχολογία και Προσανατολισμός Εαρινό εξάμηνο 2013-2014 Διδάσκουσα: Κωνσταντινίδου Σόνια 3 ο ΜΑΘΗΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Διαπροσωπικών Σχέσεων

Διαχείριση Διαπροσωπικών Σχέσεων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Διαχείριση Διαπροσωπικών Σχέσεων ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Παναγιώτης Κουτρουβίδης Υπεύθυνος διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙ Α ΑΡΡΩΣΤΟΥ ΠΡΙΝ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ

ΦΡΟΝΤΙ Α ΑΡΡΩΣΤΟΥ ΠΡΙΝ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΦΡΟΝΤΙ Α ΑΡΡΩΣΤΟΥ ΠΡΙΝ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΣΕΪΡΑΝΙ ΟΥ ΕΛΕΝΗ ΣΠΥΡΟΛΑΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητικά Νέα. Homeo News. Ομοιοπαθητική και συστημική ψυχοθεραπεία

Ομοιοπαθητικά Νέα. Homeo News. Ομοιοπαθητική και συστημική ψυχοθεραπεία Ομοιοπαθητικά Νέα Homeo News Περιοδική έκδοση της Ελληνικής Εταιρείας Ομοιοπαθητικής Ιατρικής Iούνιος - Ιούλιος - Αύγουστος '12 #25 www.homeopathy.gr Ομοιοπαθητική και συστημική ψυχοθεραπεία Οξεία φλεγμονή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL ΕΡΓΟ ΑΛΚΗΣΤΙΣ ΔΡΑΣΗ 15 «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL ΕΡΓΟ ΑΛΚΗΣΤΙΣ ΔΡΑΣΗ 15 «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL ΕΡΓΟ ΑΛΚΗΣΤΙΣ ΔΡΑΣΗ 15 «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ Απρίλιος 2007 Αρχές Συμβουλευτικής 1. Εισαγωγή Τα τελευταία χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις για το 2ο έτος

Σηµειώσεις για το 2ο έτος ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Εφαρµογή της Συµπεριφoριστικής / Γνωσιακής ψυχοθεραπείας στην Σχιζοφρένεια Σηµειώσεις για το 2ο έτος Κωνσταντίνος Ευθυµίου, MSc. Κλινικός Ψυχολόγος, Ψυχοθεραπευτής

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή της Συµπεριφoριστικής / Γνωσιακής ψυχοθεραπείας στην Κατάθλιψη Σηµειώσεις για το 2ο έτος (Σηµειώσεις για το εκπαιδευτικό πρόγραµµα απόκτησης ψυχιατρικής ειδικότητας του Ψυχιατρικού τµήµατος του

Διαβάστε περισσότερα

Καθοδήγηση και ανακάλυψη: Μια συζήτηση για την εξουσία και την πολιτική στην αφηγηματική θεραπεία 1

Καθοδήγηση και ανακάλυψη: Μια συζήτηση για την εξουσία και την πολιτική στην αφηγηματική θεραπεία 1 Καθοδήγηση και ανακάλυψη: Μια συζήτηση για την εξουσία και την πολιτική στην αφηγηματική θεραπεία 1 Michael White, Michael F. Hoyt 2 και Jeff Zimmerman 3 Direction and discovery: A conversation about power

Διαβάστε περισσότερα

ιαταραχές Προσωπικότητας Γ. Ευσταθίου, gefstath@psych.uoa.gr

ιαταραχές Προσωπικότητας Γ. Ευσταθίου, gefstath@psych.uoa.gr ιαταραχές Προσωπικότητας Γ. Ευσταθίου, gefstath@psych.uoa.gr Παρότι οι απαρχές της ενασχόλησης µε τις διαταραχές προσωπικότητας ουσιαστικά ταυτίζονται µε την έναρξη της καταγεγραµµένης ιστορίας της ψυχοθεραπείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ

ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ Ο Μισέλ Ντετί, ψυχαναλυτής και,ψυχοθεραπευτής, εκτός της κλινικής ε μπειρίας του, είναι επίσης ιδρυτής και εμπνευστής μιας σχολής εκπαίδευσης πάνω στην ψυχαναλυτική θεωρία

Διαβάστε περισσότερα

ΖΩ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΘΑΙΝΩ ΚΑΙ ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΝΑ ΘΥΜΑΜΑΙ

ΖΩ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΘΑΙΝΩ ΚΑΙ ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΝΑ ΘΥΜΑΜΑΙ ΖΩ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΘΑΙΝΩ ΚΑΙ ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΝΑ ΘΥΜΑΜΑΙ Ενώ όλοι παραπονιόμαστε για τη μνήμη μας, σε γενικές γραμμές βρίσκεται σε αρκετά καλή κατάσταση. Συνήθως μας προδίδει σε μεγάλη ηλικία ή μετά από συγκεκριμένες

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις για το 1 ο έτος. Ντιάνα Χαρίλα Κλινική Ψυχολόγος (PhD)-Ψυχοθεραπεύτρια. Εκδόσεις του Ινστιτούτου Έρευνας και Θεραπείας της Συµπεριφοράς

Σηµειώσεις για το 1 ο έτος. Ντιάνα Χαρίλα Κλινική Ψυχολόγος (PhD)-Ψυχοθεραπεύτρια. Εκδόσεις του Ινστιτούτου Έρευνας και Θεραπείας της Συµπεριφοράς Γνωσιακή-Συµπεριφοριστική Θεραπεία: Θεωρητικό υπόβαθρο - βασικές αρχές - ψυχοθεραπευτικές δεξιότητες και τεχνικές Σηµειώσεις για το 1 ο έτος Ντιάνα Χαρίλα Κλινική Ψυχολόγος (PhD)-Ψυχοθεραπεύτρια WWW. IBRT.GR

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι και τεχνικές στη γνωσιακή συµπεριφοριστική θεραπεία ενηλίκων Γ. Ευσταθίου

Μέθοδοι και τεχνικές στη γνωσιακή συµπεριφοριστική θεραπεία ενηλίκων Γ. Ευσταθίου Μέθοδοι και τεχνικές στη γνωσιακή συµπεριφοριστική θεραπεία ενηλίκων Γ. Ευσταθίου Η γνωσιακή - συµπεριφοριστική ψυχοθεραπεία αποτελεί σύνθεση γνωσιακών και συµπεριφοριστικών προσεγγίσεων. Στόχος της παρέµβασης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ: ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕAΣ: Μαρία Μαργαρίτη Κοινωνική Λειτουργός 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η οικογένεια αποτελεί το σημαντικότερο φορέα ανάπτυξης και κοινωνικοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Εισηγήτρια:, PhD Οκτώβριος 2011 Περιεχόμενα Α Μέρος: Συναισθηματική Νοημοσύνη 1. Ιστορική Αναδρομή 3 2. Οι επιμέρους διαστάσεις της Συναισθηματικής Νοημοσύνης 6 2.1.Αυτεπίγνωση

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό άρθρο Special article

Ειδικό άρθρο Special article 124 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 19 (2), 2008 Ειδικό άρθρο Special article Γ.Ι. Mουσσάς, 1 Α.Π. Καρκανιάς, 2 Α. Παπαδοπούλου 3 1 Β Ψυχιατρική Κλινική, Πανεπιστήμιο Αθηνών Γενικό Νοσοκομείο, «Αττικόν», 2 Γενικό Νοσοκομείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ MARKETING ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ MARKETING ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ MARKETING ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΣΘΕΝΩΝ- ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Κυριακή Κεχαΐδου. Επιβλέπουσα καθηγήτρια Βασιλική Φαρμάκη

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Κυριακή Κεχαΐδου. Επιβλέπουσα καθηγήτρια Βασιλική Φαρμάκη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ MΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ &

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. για Επαγγελματίες Πρόγραμμα Φροντίδα και Ενδυνάμωση για Κορίτσια σε Ιδρύματα Φροντίδας

Εγχειρίδιο. για Επαγγελματίες Πρόγραμμα Φροντίδα και Ενδυνάμωση για Κορίτσια σε Ιδρύματα Φροντίδας Εγχειρίδιο για Επαγγελματίες Πρόγραμμα Φροντίδα και Ενδυνάμωση για Κορίτσια σε Ιδρύματα Φροντίδας Εγχειρίδιο για Επαγγελματίες Πρόγραμμα Φροντίδα και Ενδυνάμωση για Κορίτσια σε Ιδρύματα Φροντίδας Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Από τη Σύνταξη. Γρηγόρης Μανιαδάκης

Από τη Σύνταξη. Γρηγόρης Μανιαδάκης ΔΙΑΛΟΓΟΙ για την ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΓΡΑΦΗ Ελληνική Εταιρεία Ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπείας Δημητρέσσα 8, Αθήνα, 11528, τηλ./ φαξ 210-7712901 www.psychoanalysis-psychotherapy.gr Περίοδος B ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

e-mail: info@ergastirio.eu, site: www.ergastirio.eu

e-mail: info@ergastirio.eu, site: www.ergastirio.eu ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Κονίτσης 33, 151 25 Μαρούσι, Τηλ: 210-8063665, Fax: 210-8062113 e-mail: info@ergastirio.eu, site: www.ergastirio.eu LABORATORY FOR THE STUDY OF HUMAN RELATIONS

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ». ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα