«Εκπαιδευτικές εφαρµογές των serious games: Η περίπτωση του παιχνιδιού Food Force»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Εκπαιδευτικές εφαρµογές των serious games: Η περίπτωση του παιχνιδιού Food Force»"

Transcript

1 1 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ «Εκπαιδευτικές εφαρµογές των serious games: Η περίπτωση του παιχνιδιού Food Force» Προβελέγγιος Πέτρος 1, Φεσάκης Γεώργιος 2 (1) Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης (2) Λέκτορας, Πανεπιστήµιο Αιγαίου, ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εισήγηση αναφέρεται στην αξιοποίηση των serious games (σοβαρών παιχνιδιών) για εκπαιδευτικούς σκοπούς και περιλαµβάνει µελέτη περίπτωσης σχετικά µε τη χρήση του serious game Food Force ως διδακτικού εργαλείου στην πρωτοβάθµιας εκπαίδευση. Γίνεται αναφορά στο θεωρητικό πλαίσιο της ένταξης των serious games στην εκπαίδευση και παρουσιάζεται ερευνητικό εγχείρηµα µε στόχο να διερευνηθεί η αποτελεσµατικότητά του παιχνιδιού Food Force για την απόκτηση γνώσεων και την κατανόηση των διαδικασιών που απαιτούνται για την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας σε περιοχές της γης που βρίσκονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, η συµβολή του παιχνιδιού στην αλλαγή των στάσεων και αντιλήψεων των µαθητών απέναντι στο παγκόσµιο πρόβληµα της πείνας και η αποδοχή και η ελκυστικότητα ενός τέτοιου παιχνιδιού, µε τα χαρακτηριστικά των serious games (που δεν έχει σχεδιαστεί µε πρωταρχικό στόχο τη διασκέδαση), από τους µαθητές για χρήση στην τάξη. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ ΙΑ: ψηφιακά παιχνίδια, serious games, Food Force ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η αλµατώδης ανάπτυξη της βιοµηχανίας ψηφιακών παιχνιδιών, η τεράστια απήχησή τους στη νέα γενιά και η ύπαρξη ορισµένων χαρακτηριστικών τους πιθανά αξιοποιήσιµων για εκπαιδευτικούς σκοπούς, έχουν οδηγήσει σε αύξηση του ενδιαφέροντος της εκπαιδευτικής κοινότητας, κυρίως την τελευταία δεκαετία, για τη χρήση τους στο χώρο της εκπαίδευσης (Prensky, Gee, Mitchell & Savill-Smith, Squire, Michael and Chen, 2006 ). Αρκεί κανείς να ανατρέξει στο πλήθος των σχετικών δηµοσιεύσεων, ερευνητικών έργων, συνεδρίων αλλά και στην ανάληψη πρωτοβουλιών σε επίπεδο εθνικών εκπαιδευτικών πολιτικών που αποδεικνύουν τη σοβαρότητα µε την οποία αντιµετωπίζεται η διασύνδεση των ψηφιακών παιχνιδιών µε τη µάθηση και η χρήση τους για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Τα παιχνίδια, σε όλες τους τις µορφές, πάντοτε έβρισκαν εφαρµογή ως µέσο εκπαίδευσης και κοινωνικοποίησης των παιδιών. Τα ψηφιακά παιχνίδια, σήµερα, θεωρούνται «από τις πλέον ενδιαφέρουσες και συναρπαστικές µελλοντικές κατευθύνσεις στο χώρο της εκπαίδευσης» (Day K., 2005). Οι Μεϊµάρης και Γκούσκος (2009) τονίζουν πως «υπό όρους οικονοµικού µεγέθους, διείσδυσης στην καθηµερινή ζωή αλλά και διεπιστηµονικής προσέγγισης, η βιοµηχανία και έρευνα των ψηφιακών παιχνιδιών αποτελεί κυρίαρχη συνιστώσα στην πρωτοπορία του νέου τεχνολογικού επικοινωνιακού περιβάλλοντος. Εντάσσονται τα ψηφιακά παιχνίδια στο περιβάλλον αυτό διότι, όπως δείχνει πλέον η πρακτική της ανάπτυξης και της εφαρµογής τους, µπορούν να αξιοποιηθούν για σκοπούς πολύ πέραν της καθαρής διασκέδασης». Το συνδυασµένο βάρος τριών παραγόντων έχει οδηγήσει κατά τον Van Eck (2006) σε εκτεταµένο ενδιαφέρον για τη χρήση των παιχνιδιών ως εργαλείων µάθησης: «η συνεχής έρευνα που διεξάγεται για τη µάθηση που είναι βασισµένη στο ψηφιακό παιχνίδι (DGBL), η σηµερινή «νέα ψηφιακή γενιά» που τείνει να απεµπλακεί από την παραδοσιακή διδασκαλία και η αυξηµένη δηµοτικότητα, εν γένει, των ψηφιακών παιχνιδιών για διασκέδαση». Αναγνωρίζοντας τη δύναµη αυτού του µέσου, πολλά παιχνίδια σχεδιάζονται πλέον αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Επιπρόσθετα, τα ηλεκτρονικά παιχνίδια είναι αναπόσπαστο κοµµάτι της σηµερινής πραγµατικότητας που βιώνουν οι νέοι, οι οποίοι διαθέτουν συνεχώς αυξανόµενη διάρκεια χρόνου

2 2 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ παίζοντας. Σύµφωνα µε στοιχεία του Pew Internet & American Life Project (στο Lenhart κ.ά. 2008), το 97% των νέων ηλικίας ετών παίζουν παιχνίδια στον υπολογιστή, στο διαδίκτυο, σε φορητές συσκευές και κονσόλες. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προσδίδεται από το χώρο της εκπαίδευσης και της κατάρτισης για τα λεγόµενα serious games (σοβαρά παιχνίδια). Πρόκειται για ψηφιακά παιχνίδια, τα οποία δεν έχουν ως πρωταρχικό στόχο τη διασκέδαση (Michael & Chen, 2006). Στοχεύουν κατηγορηµατικά στο να καταρτίσουν ή να εκπαιδεύσουν (Shute κ.ά. 2009). Πιστεύεται πως τα παιχνίδια αυτά έχουν τη δυναµική και εµπεριέχουν στοιχεία που τα καθιστούν αποτελεσµατικά για την επίτευξη µαθησιακών στόχων. Μπορούν να βρουν εφαρµογή σε ένα ευρύ φάσµα τοµέων όπως ο στρατός, η εκπαίδευση, η υγειονοµική περίθαλψη, η κατάρτιση στελεχών εταιριών κ.ά. Έχουν το πλεονέκτηµα πως εκπαιδεύουν και ταυτόχρονα διασκεδάζουν. Μπορούν να εµπλέξουν το χρήστη µε ασφαλή τρόπο σε καταστάσεις όπου αυτό θα ήταν αδύνατο να γίνει σε πραγµατικές συνθήκες ή θα απαιτούσε πολύ υψηλό κόστος. Πολλοί διεθνείς οργανισµοί, εταιρίες και εκπαιδευτικοί φορείς σχεδιάζουν σοβαρά παιχνίδια για µαθησιακούς σκοπούς, για την κατάρτιση του προσωπικού τους, την προώθηση των προϊόντων ή τη διαµόρφωση της κοινής γνώµης. Στην εκπαίδευση υπάρχει πρόσφορο έδαφος για τη χρήση τους αφού συνδυάζουν το στοιχείο της διασκέδασης µε την απόκτηση γνώσεων και πολλά από τα στοιχεία της σχεδίασής τους ευθυγραµµίζονται µε τις σύγχρονες εκπαιδευτικές θεωρίες. Όµως, αν και υπάρχει ένα αυξανόµενο ενδιαφέρον για τη χρήση των σοβαρών παιχνιδιών στην εκπαίδευση, τα ερευνητικά δεδοµένα δεν είναι επαρκή όπως τονίζουν πολλοί ερευνητές (Cannon- Bowers, 2006, De Freitas & Liver, 2006; Squire, 2006 στο Shute, 2009). Η εισήγηση περιλαµβάνει την περιγραφή ερευνητικού εγχειρήµατος µε στόχο τη διαπίστωση της αποτελεσµατικότητας του σοβαρού ψηφιακού παιχνιδιού Food Force ως διδακτικού εργαλείου στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση. Το παιχνίδι, παραγωγής του ΟΗΕ, ανήκει στο είδος των παιχνιδιών πειθούς (persuasive games) τα οποία σύµφωνα µε τον Ian Bogost (2007) έχουν τη δύναµη να αλλάξουν τη γνώµη του παίκτη και οι στάσεις του να προάγουν µακροπρόθεσµα την κοινωνική αλλαγή. SERIOUS GAMES, ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ Τα σοβαρά παιχνίδια (serious games) θεωρούνται περισσότερο ως ένα κίνηµα παρά ένα ανεξάρτητο είδος ψηφιακών παιχνιδιών. εν υπάρχει ένας κοινά αποδεκτός ορισµός για να περιγράψει τα παιχνίδια αυτά. Σύµφωνα µε τους Michael & Chen (2006), πρόκειται για παιχνίδια στα οποία ο πρωταρχικός στόχος είναι η εκπαίδευση (στις διάφορες µορφές της) και όχι η ψυχαγωγία. Το κίνηµα αυτό ξεκίνησε το 2002 µε την παραγωγή του παιχνιδιού America s Army από τον Αµερικανικό Στρατό (http://www.americasarmy.com ). Το ίδιο έτος, η Woodrow Wilson Center for International Scholar στην Washington, D.C. ίδρυσε τη Serious Games Initiative (http://www.seriousgames.org ) και καθιερώθηκε ο όρος «σοβαρά παιχνίδια» (Susi κ.ά., 2007). Ο πρώτος που χρησιµοποίησε τον όρο ήταν ο Clark Abt, το 1970, πολύ πριν γίνουν τόσο δηµοφιλή τα ψηφιακά παιχνίδια, στο βιβλίο του «Serious games» όπου αναφερόταν σε παραδοσιακά παιχνίδια που παίζονται για να προάγουν σοβαρούς σκοπούς. Ο όρος σοβαρό παιχνίδι ακούγεται ως σχήµα οξύµωρο. Οι δύο λέξεις µοιάζουν αλληλοσυγκρουόµενες. Πώς µπορεί να είναι κάτι ταυτόχρονα παιχνίδι και σοβαρό; Όµως η διασκέδαση και η εκπαίδευση δεν είναι έννοιες αντίθετες αλλά σε πολλές περιπτώσεις επικαλύπτονται και κάθε πλευρά χρησιµοποιεί τα εργαλεία της άλλης για να επιτύχει τους στόχους της (Michael & Chen 2006). Σύµφωνα µε τον Ben Sawyer (στο Michael & Chen, 2006), συνιδρυτή της Serious Games Initiative, η «σοβαρότητα» στα serious games σχετίζεται µε τον επιδιωκόµενο σκοπό του παιχνιδιού, το λόγο για τον οποίο δηµιουργήθηκε και όχι µε το περιεχόµενό του. Πρόκειται για παιχνίδια που έχουν έναν σαφή και προσεκτικά µελετηµένο εκπαιδευτικό στόχο και δεν προορίζονται πρωτίστως για διασκέδαση (Buro, 2003). Στοχεύουν κατηγορηµατικά στο να καταρτίσουν ή να εκπαιδεύσουν (Shute κ.ά. 2009). Είναι σχεδιασµένα έτσι ώστε να µεταδίδουν γνώσεις όσο οι παίχτες εµπλέκονται στις δραστηριότητες του παιχνιδιού. Χρησιµοποιούν τις αρχές της ψυχαγωγίας, της δηµιουργικότητας και της τεχνολογίας για να προωθήσουν σοβαρούς σκοπούς. Η µάθηση µεταβιβάζεται µε τέτοιο τρόπο

3 3 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ ώστε ο παίκτης να µην το αντιλαµβάνεται άµεσα (Rankin & Vargas, 2008) και αυτό είναι το σηµαντικότερο χαρακτηριστικό που τα διαφοροποιεί από άλλα είδη εκπαιδευτικών ψηφιακών παιχνιδιών. Για τον Zyda (2005), το σοβαρό παιχνίδι είναι «ένας διανοητικός διαγωνισµός που παίζεται σε υπολογιστή, σύµφωνα µε συγκεκριµένους κανόνες και χρησιµοποιεί την διασκέδαση για σκοπούς που σχετίζονται µε τους τοµείς της ενδουπηρεσιακής κατάρτισης, της εκπαίδευσης, της υγείας, της δηµόσιας πολιτικής και της στρατηγικής επικοινωνίας». Υποστηρίζει, επίσης, ότι τα σοβαρά παιχνίδια είναι κάτι περισσότερο από σενάριο, τέχνη και λογισµικό. Είναι η προσθήκη παιδαγωγικής (δραστηριότητες που εκπαιδεύουν ή διδάσκουν, Όπως τονίζει ο Gee (2003) «εφοδιάζουν τους µαθητευόµενους µε αυθεντικές µαθησιακές εµπειρίες όπου η διασκέδαση και η µάθηση είναι άρρηκτα συνδεδεµένες». Τα ψηφιακά παιχνίδια επιτρέπουν να πραγµατοποιηθεί η κατάρτιση σε ένα ασφαλές περιβάλλον, χωρίς κινδύνους τραυµατισµού ή ακριβό εξοπλισµό. Είναι στην πραγµατικότητα µια προσοµοίωση του πραγµατικού κόσµου συµβάντων και διαδικασιών. Σύµφωνα µε τον Corti (2006) το µεγάλο όπλο της βασισµένης στο ψηφιακό παιχνίδι µάθησης και ειδικότερα στα σοβαρά παιχνίδια είναι η δύναµή τους να αιχµαλωτίσουν και να δεσµεύσουν τη συµµετοχή των χρηστών για ένα συγκεκριµένο σκοπό, όπως για την ανάπτυξη νέων γνώσεων και δεξιοτήτων. Ωστόσο, τονίζει ότι η παιδαγωγική πρέπει να εξαρτάται από την ιστορία (σενάριο) και ότι η συνιστώσα διασκέδαση είναι πρωταρχικής σηµασίας. Ένας από τους λόγους για τους οποίους τα παιχνίδια είναι αποτελεσµατικά είναι ότι η µάθηση πραγµατοποιείται µέσα σε ένα πλαίσιο που έχει νόηµα. Σύµφωνα µε τους Salen και Zimmerman (2004) ένα παιχνίδι που είναι καλά σχεδιασµένο αποτελεί «παιχνίδι µε νόηµα», µια κατάσταση που σχετίζεται άµεσα µε τη µάθηση (Derryberry Α., 2007). Το «παιχνίδι µε νόηµα» ορίζεται ως «αυτό που συµβαίνει όταν οι σχέσεις µεταξύ των δράσεων και των αποτελεσµάτων σε ένα παιχνίδι είναι ορατές, και συγχρόνως ενσωµατώνονται στο ευρύτερο πλαίσιο του παιχνιδιού» (Salen και Zimmerman 2004). Τα serious games πολλές φορές, λαθεµένα, θεωρούνται ταυτόσηµα µε τα εκπαιδευτικά παιχνίδια τύπου edutainment. Όµως τα serious games επεκτείνονται πέρα από τα edutainment αφού σ αυτά η µάθηση είναι εγγενής και η αξιολόγησή της είναι ενσωµατωµένη στο παιχνίδι (Ulicsak, 2010). Χρησιµοποιούν τα χαρακτηριστικά των ψηφιακών παιχνιδιών, αλλά µε τρόπο που επιτρέπει τη χρήση ενός ευρύτερου φάσµατος διδακτικών µεθόδων. Τα εκπαιδευτικά παιχνίδια της κατηγορίας edutainment, παρόλο που δηµιούργησαν µεγάλες προσδοκίες µε την εισαγωγή τους στο χώρο της εκπαίδευσης, έχουν δεχθεί αυστηρή κριτική για την αποτελεσµατικότητά τους. Σύµφωνα µε τον Van Eck (2006), αυτού του είδους οι εφαρµογές, πολλές φορές, θεωρούνται εκπαιδευτικές αλλά υστερούν ως παιχνίδια. Ο Seymour Papert (1998) υποστηρίζει πως αποτελούν απογόνους που κληρονόµησαν τα χειρότερα χαρακτηριστικά των γονέων και είναι συνδυασµός µιας από τις χαµηλότερου επιπέδου µορφές εκπαίδευσης όπως η πρακτική και εξάσκηση (drill and practice) µε ελάχιστα διασκεδαστικό τρόπο ανάπτυξης. Τα σοβαρά παιχνίδια βρίσκουν εφαρµογή σε πολλούς διαφορετικούς τοµείς, όσον αφορά τη µάθηση, την κατάρτιση, την αλλαγή στάσεων κλπ.: α) Υγεία υγειονοµική περίθαλψη β) Στρατιωτικά παιχνίδια γ) Παιχνίδια διακυβέρνησης-πολιτικής δ) Παιχνίδια κατάρτισης στελεχών εταιριών και επιχειρήσεων ε) Παιχνίδια πειθούς (Persuasive games) / Για την κοινωνική αλλαγή (social change) στ) Εκπαίδευση ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: ΤΟ ΠΑΙΧΝΙ Ι FOOD FORCE ΣΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Το ερευνητικό εγχείρηµα που πραγµατοποιήθηκε αποτελεί µελέτη περίπτωσης και χρησιµοποιήθηκαν οι τεχνικές της πειραµατικής µεθόδου. Για τη διενέργεια της έρευνας χρησιµοποιήθηκαν ποσοτικές και ποιοτικές µέθοδοι.

4 4 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ Σκοπός της έρευνας ήταν να διερευνηθεί η αποτελεσµατικότητα της χρήσης ενός σοβαρού παιχνιδιού ως διδακτικού εργαλείου στη σχολική τάξη, τόσο στο γνωστικό τοµέα όσο και στην επίδραση που µπορεί να έχει στις απόψεις των µαθητών. Χρησιµοποιήθηκε το ψηφιακό σοβαρό παιχνίδι Food Force παραγωγής του Παγκόσµιου Προγράµµατος Σίτισης (WFP) του ΟΗΕ, το πρώτο ανθρωπιστικό βιντεοπαιχνίδι στον κόσµο που παρουσιάστηκε το Έγινε διεθνής επιτυχία, µε πάνω από 6 εκατοµµύρια αντίτυπα σε κυκλοφορία έως σήµερα. Απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 8-14 ετών και στόχος του είναι να βοηθήσει τα παιδιά να γνωρίσουν τον αγώνα ενάντια στην παγκόσµια πείνα και τη σηµασία της ανθρωπιστικής βοήθειας. Περιλαµβάνει έξι αποστολές που έχουν σχεδιαστεί σύµφωνα µε τα στάδια που ακολουθεί το Παγκόσµιο Πρόγραµµα Σίτισης για να αντιµετωπίσει τις επείγουσες ανάγκες για την εξασφάλιση τροφής σε περιοχές που αντιµετωπίζουν προβλήµατα υποσιτισµού. ιατίθεται δωρεάν από τον ιστοχώρο του Παγκόσµιου Προγράµµατος Σίτισης (WFP) του ΟΗΕ (http://www.food-force.com). Στην Ελλάδα, το παιχνίδι έχει την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας και έχει διατεθεί σε όλα τα σχολεία. Ειδικότερα για το παιχνίδι Food Force, στόχος ήταν να διερευνηθεί η αποτελεσµατικότητά του όσον αφορά την απόκτηση γνώσεων και την κατανόηση των διαδικασιών που απαιτούνται για την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας σε περιοχές της γης που βρίσκονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Επίσης, αν η χρήση του παιχνιδιού από τους µαθητές µπορεί να επιφέρει αλλαγή στις στάσεις και τις αντιλήψεις τους και αν ένα τέτοιο παιχνίδι, µε τα χαρακτηριστικά των serious games (που δεν έχει σχεδιαστεί µε πρωταρχικό στόχο τη διασκέδαση), µπορεί να αποδειχθεί ελκυστικό για τα παιδιά και αποδεκτό για χρήση στην τάξη. Τέλος, ποια επιµέρους χαρακτηριστικά κινητοποιούν τους µαθητές, ποια τους δυσκολεύουν και το επίπεδο ταύτισής τους µε τα γεγονότα και τους ήρωες του παιχνιδιού. Το δείγµα της έρευνας αποτέλεσαν δύο σχολικές τάξεις Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης. Συγκεκριµένα η Ε Τάξη του ηµοτικού Σχολείου Άνω Σύρου µε 13 µαθητές (6 αγόρια 7 κορίτσια) αποτέλεσε την πειραµατική οµάδα που έπαιξε µε το παιχνίδι και η Ε τάξη του 1ου ηµοτικού Σχολείου Ερµούπολης µε 21 µαθητές (9 αγόρια 12 κορίτσια) που ήταν η οµάδα ελέγχου η οποία διδάχθηκε µε παραδοσιακό τρόπο (µε χρήση κειµένου και προβολή φωτογραφιών). Τα παιδιά ήταν ηλικίας ετών περίπου. Όλοι οι µαθητές δήλωσαν πως υπάρχει ηλεκτρονικός υπολογιστής στο σπίτι. Από τους 34 που ρωτήθηκαν, οι 31 απάντησαν πως παίζουν ηλεκτρονικά παιχνίδια (ποσοστό 91,18%) ενώ 3 πως δεν παίζουν καθόλου (ποσοστό 8,82%). Για τη διερεύνηση της αποτελεσµατικότητας του παιχνιδιού δόθηκε στους µαθητές της πειραµατικής και της οµάδας ελέγχου το ίδιο φύλλο αξιολόγησης 15 ερωτήσεων πριν και µετά τις διδακτικές παρεµβάσεις. Στόχος του ήταν να διερευνηθούν οι γνώσεις τους σχετικά µε το θέµα της αντιµετώπισης εκτάκτων αναγκών και την αποστολή της ανθρωπιστικής βοήθειας σε περιοχές που αντιµετωπίζουν πρόβληµα υποσιτισµού. Για να διερευνηθεί κατά πόσο η αλληλεπίδραση µε το παιχνίδι επηρεάζει τις στάσεις και τις αντιλήψεις των µαθητών δόθηκε ερωτηµατολόγιο τόσο πριν όσο και µετά την ενασχόλησή τους µε το ψηφιακό παιχνίδι Food Force. Για τη διερεύνηση της αποδοχής και της ελκυστικότητας του παιχνιδιού χρησιµοποιήθηκε ερωτηµατολόγιο, πραγµατοποιήθηκε οµαδική συνέντευξη και καταγράφηκαν οι αντιδράσεις και οι διάλογοι των µαθητών. ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Από τη στατιστική ανάλυση της βαθµολογίας (συσχετισµένος έλεγχος t) του τεστ που δόθηκε στην πειραµατική οµάδα πριν την ενασχόληση µε το παιχνίδι (Μ=8.54, SD=1.85) και αυτού που δόθηκε µετά το παιχνίδι (Μ=11.69, SD=2.06) φαίνεται ότι υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά (t=-5.588, df=12-tailed p=0,000<0,01). Το ίδιο όµως ισχύει και για την οµάδα ελέγχου που διδάχθηκε χωρίς τη χρήση του παιχνιδιού (t= , df=20-tailed p=0,000<0,01). Και οι δύο παρεµβάσεις πέτυχαν το στόχο τους. Οι παράγοντες που επέδρασαν στην επιτυχία της διδακτικής παρέµβασης που έγινε χωρίς το παιχνίδι είναι πολλοί και χρήζουν περεταίρω διερεύνησης. Παρ όλα αυτά, από τη σύγκριση της βαθµολογίας των post test των δύο οµάδων αν και φαίνεται πως

5 5 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ οι µαθητές που αλληλεπίδρασαν µε το παιχνίδι έχουν επιτύχει υψηλότερη βαθµολογία χωρίς όµως να θεωρείται στατιστικά σηµαντική. Γράφηµα 1 : Αποτελέσµατα pretest και posttest πειραµατικής και οµάδας ελέγχου ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ, ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΑΣΕΩΝ - ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΝ Αναφορικά µε την ύπαρξη ευαισθητοποίησης και αλλαγής στάσεων των µαθητών σχετικά µε το παγκόσµιο πρόβληµα της πείνας και τις αποστολές ανθρωπιστικής βοήθειας, φαίνεται από τις απαντήσεις που δόθηκαν στα ερωτηµατολόγια, πριν και µετά την αλληλεπίδραση µε το παιχνίδι, πως το σοβαρό παιχνίδι Food Force πέτυχε το στόχο του να: Ευαισθητοποιήσει τους µαθητές για το µεγάλο πρόβληµα της πείνας Αναθεωρήσουν κάποιες από τις αντιλήψεις που είχαν και αποδείχθηκαν λαθεµένες. Τους κάνει να µεταβάλλουν τις στάσεις τους και να ενδιαφερθούν περισσότερο. Αποκτήσουν θετική στάση απέναντι στα προβλήµατα αυτά. Νιώσουν πως και οι ίδιοι µπορούν να κάνουν κάτι, στο µέτρο του δυνατού, για να βοηθήσουν. Συγκεκριµένα, αναφερόµαστε στις απαντήσεις που δόθηκαν σε µερικά χαρακτηριστικά ερωτήµατα του ερωτηµατολογίου: Γράφηµα 2: Πόσο ενδιαφέρεσαι για τα προβλήµατα σίτισης σε διάφορες περιοχές της γης;

6 6 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ Στο ερώτηµα «πόσο ενδιαφέρεσαι για τα προβλήµατα σίτισης σε διάφορες περιοχές της γης;» οι µαθητές, πριν την παρέµβαση µε το παιχνίδι, απάντησαν πως ενδιαφέρονται µέτρια σε ποσοστό 46,15%, αρκετά σε ποσοστό 38,46% και πάρα πολύ σε ποσοστό 15,38%. Μετά την παρέµβαση µε το παιχνίδι δηλώνουν πως ενδιαφέρονται πάρα πολύ σε ποσοστό 46,15%, αρκετά 46,15% και µέτρια 7,69%. εν υπήρξαν αρνητικές απαντήσεις σε καµία περίπτωση (καθόλου, λίγο), πράγµα που αποδεικνύει πως το παιχνίδι κατόρθωσε να µεταβάλει σηµαντικά τη στάση τους απέναντι στα προβλήµατα σίτισης στις διάφορες περιοχές της γης (t=-3,323, df=12-tailed p=0,006<0,01). Η άποψη των µαθητών για το µερίδιο ευθύνης των ίδιων των θυµάτων της πείνας αντικατοπτρίζεται στις απαντήσεις που δίνουν για την αποδοχή της πρότασης «οι άνθρωποι που δεν έχουν να φάνε ευθύνονται οι ίδιοι για το πρόβληµα αυτό» και µεταβάλλεται αρκετά µετά την ενασχόληση µε το παιχνίδι. Συγκεκριµένα ενώ πριν το παιχνίδι διαφωνούσε εντελώς το 46,15%, µετά το παιχνίδι το αντίστοιχο ποσοστό αυξήθηκε σε 76,92%..Μετά το παιχνίδι κανείς δε συµφωνούσε πως ευθύνονται τα θύµατα για την κατάσταση της φτώχειας.. Υπάρχει δηλαδή στατιστικά σηµαντική διαφορά στους µέσους όρους των αρχικών και των τελικών οροσήµων (t=-3,282, df=12-tailed p=0,007<0,01). Στην ερώτηση αν µετά την ενασχόληση µε το παιχνίδι βλέπουν µε µεγαλύτερη συµπάθεια τους ανθρώπους που αντιµετωπίζουν προβλήµατα σίτισης το 84,62% απαντά πως τους βλέπει θετικότερα και το 15,38% πως τους βλέπει το ίδιο µε πριν. Κανείς δεν απάντησε πως τους βλέπει µε λιγότερη συµπάθεια. Σε ποσοστό 61,54% απαντούν, µετά το παιχνίδι, πως σκοπεύουν να κάνουν κάτι για να βοηθήσουν τους ανθρώπους που αντιµετωπίζουν προβλήµατα σίτισης και 38,46% ίσως κάνουν κάτι. ΑΠΟ ΟΧΗ, ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙ ΙΟΥ Το παιχνίδι αποδεικνύεται ιδιαίτερα ελκυστικό για τους µαθητές. Συγκεκριµένα: Άρεσε «πάρα πολύ» στους µαθητές σε ποσοστό 76,92%, «αρκετά» στο23,07% ενώ κανείς δεν απάντησε αρνητικά. Το θεωρούν ενδιαφέρον αφού η συντριπτική πλειοψηφία δε βαρέθηκε καθόλου παίζοντας το παιχνίδι (92,31%) και µόνο ένας µαθητής δήλωσε πως βαρέθηκε λίγο. Οι δώδεκα στους δεκατρείς µαθητές (92,31%) δε σκέφτηκαν ούτε µια στιγµή να σταµατήσουν το παιχνίδι και µόνο ένας το σκέφτηκε πολλές φορές. Οι περισσότεροι (69,23%) θα ξαναέπαιζαν σίγουρα το παιχνίδι Food Force και το 30,77% ίσως θα ξαναέπαιζε µερικές φορές. Το 76,92% δήλωσε πως θα έπαιρνε το παιχνίδι για να παίζει και στο σπίτι. Όταν το παιχνίδι διατέθηκε στους µαθητές το πήραν όλοι ακόµη κι οι 3 (26,08%) που δήλωσαν ότι ίσως το έπαιρναν. Το 76,92% απάντησε πως θα σύστηνε σίγουρα το παιχνίδι σε κάποιον φίλο του να παίξει και το 26,08% ίσως το σύστηνε. Η αποδοχή του παιχνιδιού φαίνεται και από το γεγονός πως το 84,61% των µαθητών θα ήθελε να παίξει παρόµοια παιχνίδια που σχετίζονται µε τα µαθήµατα που διδάσκονται στο σχολείο. Στην ερώτηση «σε ποια σχολικά µαθήµατα θα ήθελες να παίζεις παιχνίδια στην τάξη;» δεν υπάρχει κάποιο µάθηµα που να υπερέχει αισθητά και οι προτιµήσεις κατανέµονται σε πολλά διαφορετικά µαθήµατα (Μαθηµατικά, Γεωγραφία, Ξένη Γλώσσα, Ελληνική Γλώσσα, Φυσική). Στην προσπάθεια να διερευνηθούν τα χαρακτηριστικά του παιχνιδιού που είναι περισσότερο ελκυστικά, όπως αναµενόταν τις προτιµήσεις των παιδιών συγκεντρώνουν αποστολές που εµπεριέχουν δράση. Σε κάποιες δραστηριότητες του παιχνιδιού αντιµετώπισαν δυσκολίες στο χειρισµό για αρκετούς (61,54%) ενώ αρκετοί δεν είχαν καµία δυσκολία (38,46%). Το παιχνίδι Food Force έχει τα χαρακτηριστικά των σοβαρών παιχνιδιών δηλαδή δεν έχει ως πρωταρχικό στόχο τη διασκέδαση και ανήκει στην κατηγορία των παιχνιδιών πειθούς (persuasive games). Τα παιδιά, όπως φαίνεται και από τα δηµογραφικά στοιχεία της έρευνας, δεν παίζουν τέτοια παιχνίδια αλλά συνήθως παιχνίδια διασκέδασης. Στην ερώτηση µε την οποία κλήθηκαν να συγκρίνουν το serious game µε τα παιχνίδια που συνήθως παίζουν στο σπίτι, απάντησαν πως το Food Force είναι καλύτερο απ αυτά που συνήθως παίζουν στο σπίτι σε ποσοστό 46,15%, το ίδιο ενδιαφέρον 38,46% και λιγότερο ενδιαφέρον 15,38%.

7 7 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ Γράφηµα 3: Αν συγκρίνεις το παιχνίδι Food Force µε αυτά που παίζεις συνήθως στο σπίτι, τι θα έλεγες; Οι µαθητές ένιωσαν να συµµετέχουν ενεργά στα τεκταινόµενα στο παιχνίδι µιας και στη µεγάλη τους πλειοψηφία (84,61%) δήλωσαν πως ένιωσαν ικανοποίηση που κατάφεραν να βοηθήσουν τους ανθρώπους της «Σεϋλάνης» που αντιµετώπιζαν προβλήµατα σίτισης. Το 15,38% απάντησε πως ίσως ένιωσε ικανοποίηση. Επιπρόσθετα, στην ερώτηση «τι ένιωσες αν δεν τα κατάφερες καλά σε κάποια αποστολή;» οι µαθητές κατά 76,92% αναφέρουν πως τα κατάφεραν πολύ καλά σε όλες τις αποστολές, το 15,38% νιώθει απογοήτευση γιατί δεν κατάφερε να βοηθήσει τους ανθρώπους που είχαν ανάγκη και ένας µαθητής απαντά πως δεν τον πείραξε γιατί ήταν µόνο ένα παιχνίδι. Η ενασχόληση µε το παιχνίδι παρότρυνε το 69,23% να δηλώσει πως θα ήθελε να λάβει µέρος σε µια πραγµατική αποστολή του WFP, το 30,77% να µην είναι ακριβώς βέβαιο και το 7,69% να µην επιθυµεί τη συµµετοχή του. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ Τα ποιοτικά στοιχεία που προκύπτουν από την οµαδική συνέντευξη είναι ενισχυτικά των αποτελεσµάτων που συνάγονται από τις απαντήσεις στα ερωτηµατολόγια. Το παιχνίδι έγινε αποδεκτό µε ενθουσιασµό από τους µαθητές, πιθανότατα γιατί αποτέλεσε διαφυγή από τα καθιερωµένα. Εθισµένα σε έναν παραδοσιακότερο τρόπο διδασκαλίας θεώρησαν «πρωτόγνωρο» το γεγονός της ενασχόλησης µε το παιχνίδι. «εν το περίµενα να παίξω ένα παιχνίδι στο σχολείο» είπαν χαρακτηριστικά. Το συνέδεσαν µε την ευχάριστη δραστηριότητα που αποτελεί το παιχνίδι στον ελεύθερο χρόνο τους. Ίσως γι αυτό τους ξένισε το γεγονός πως έπαιξαν ένα ψηφιακό παιχνίδι στην τάξη. Θεωρούν αντικρουόµενες έννοιες τη διασκέδαση και τη µάθηση. Κατανόησαν πως µε τη χρήση του παιχνιδιού µπορούσαν να έχουν µαθησιακά οφέλη και στο τέλος το επιβεβαίωσαν µε τις απαντήσεις τους στα ερωτηµατολόγια. Τόνισαν πως «µε το παιχνίδι και διασκεδάζεις και µαθαίνεις», «µου άρεσε που παίξαµε, όχι γιατί χάσαµε µάθηµα, αλλά πιστεύω πως µέσα από το παιχνίδι έµαθα κάποια πράγµατα που δεν ήξερα». Αναγνωρίζουν πως έµαθαν πράγµατα που δε γνώριζαν και αναπτύσσουν διάλογο για τα θέµατα που τους εντυπωσίασαν περισσότερο αναφέροντας τις παρανοήσεις και εσφαλµένες αντιλήψεις που είχαν πριν παίξουν µε το παιχνίδι Food Force. Παραδέχονται επίσης πως ήταν προσεκτικοί, το παιχνίδι τους απορρόφησε και τους ώθησε να πειθαρχήσουν. Οι απόψεις διίστανται όσον αφορά στην οργάνωση της τάξης κατά τη διάρκεια της ενασχόλησης µε το παιχνίδι αφού οι περισσότεροι προτιµούν να παίζουν µόνοι τους, ίσως για να έχουν τον πλήρη έλεγχο του παιχνιδιού.

8 8 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Όπως φαίνεται από την ανάλυση των ευρηµάτων της έρευνας, το ψηφιακό σοβαρό παιχνίδι Food Force πέτυχε το στόχο του να αποτελέσει ένα εκπαιδευτικό εργαλείο που θα βοηθήσει τους µαθητές του ηµοτικού Σχολείου να : Αποκτήσουν γνώσεις σχετικά µε την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας σε περιοχές που αντιµετωπίζουν πρόβληµα υποσιτισµού. Να ευαισθητοποιηθούν και σε κάποιες περιπτώσεις να αλλάξουν στάσεις και αντιλήψεις σχετικά µε το παγκόσµιο πρόβληµα της πείνας και τις αποστολές ανθρωπιστικής βοήθειας. Το σηµαντικότερο όµως είναι πως το παιχνίδι αποτέλεσε µια ευχάριστη δραστηριότητα που σύµφωνα µε τα λεγόµενα των µαθητών ξέφυγε από τα τετριµµένα, δεν τους κούρασε ούτε τους προξένησε ανία. Επαληθεύτηκαν σε µεγάλο βαθµό οι απόψεις (Szczurek, VanSickle, Randel et al., 1992, στο van Eck, 2006) όσων υποστηρίζουν ότι τα ηλεκτρονικά παιχνίδια προωθούν τη µάθηση όπως προκύπτει κι από άλλες σχετικές έρευνες (µετα-ανάλυση των Wouters κ.ά., 2008). Το παιχνίδι πέτυχε να απορροφήσει και να εµβυθίσει τους µαθητές. Τους κινητοποίησε και αποτέλεσε το έναυσµα για να ζητήσουν περισσότερες λεπτοµέρειες και να θελήσουν να ασχοληθούν περισσότερο µε το πρόβληµα της πείνας και τις αποστολές ανθρωπιστικής βοήθειας. Άλλωστε όπως τονίστηκε παραπάνω στόχος των παιχνιδιών αυτών είναι να στρέψουν την προσοχή του παίκτη πέρα από τον κόσµο του παιχνιδιού προς τον πραγµατικό κόσµο (Zeller D. 2007). Παρέχουν αντιπροσωπευτικές εµπειρίες από πρώτο χέρι, προσοµοιώσεις και εικονικά περιβάλλοντα και εκεί έγκειται η µεγάλη τους δύναµη (Fogg, 2003 στο Lavender 2008 ). Επιβεβαιώθηκαν και τα τέσσερα στοιχεία της θεωρίας (ARCS) του Keller (1992) για την ανάπτυξη των κινήτρων (motivation): προσοχή (attention), σχετικότητα (relevance), εµπιστοσύνη (confidence) και ικανοποίηση (satisfaction). Οι µαθητές ένιωσαν πολύ άνετα αφού η ενασχόληση µε παιχνίδια αποτελεί µέρος της καθηµερινότητάς τους, είναι οι ψηφιακοί αυτόχθονες του νέου ψηφιακού κόσµου όπως τους αποκαλεί ο Prensky (2009). Όσον αφορά την ευαισθητοποίηση των µαθητών για το παγκόσµιο πρόβληµα της πείνας, το παιχνίδι Food Force φαίνεται πως επέδρασε θετικά και συνετέλεσε, στο µέτρο του δυνατού, στην αλλαγή των στάσεων και αντιλήψεών τους. Είναι ζητούµενο βέβαια κατά πόσο αυτή η µεταβολή ήταν πρόσκαιρη ή θα έχει διάρκεια µε την πάροδο του χρόνου. Μετά την ενασχόληση µε το παιχνίδι και µε βάση τις απαντήσεις στα ερωτήµατα που τέθηκαν διαπιστώνεται αύξηση του ενδιαφέροντός τους για τα προβλήµατα υποσιτισµού σε διάφορες χώρες της γης. Παρατηρείται, επίσης, ανάπτυξη αισθηµάτων συµπάθειας απέναντι στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη σε σχέση µε τις αντιλήψεις που είχαν πριν το παιχνίδι. ιαπίστωσαν πως οι άνθρωποι αυτοί είναι θύµατα ανεπιθύµητων καταστάσεων (πόλεµος, ξηρασία, σεισµοί ) και δεν ευθύνονται οι ίδιοι για τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν αλλά είναι υποχρέωση της κοινωνίας να τους συνδράµει. Κατανοούν πως και οι ίδιοι µπορούν να συνεισφέρουν µε τον τρόπο που µπορούν για να βοηθηθούν οι άνθρωποι που πεινούν. Αναγνώρισαν το έργο του Παγκόσµιου Προγράµµατος Επισιτισµού του ΟΗΕ αλλά υιοθέτησαν την άποψη πως δεν µπορούµε να τα περιµένουµε όλα από οργανισµούς και κράτη. Έτσι, δηλώνουν πως θα κάνουν ό,τι µπορούν για να βοηθήσουν. ικαιώνεται εποµένως η άποψη του Ian Bogost (2007) πως «τα βιντεοπαιχνίδια έχουν µια µοναδική πειστική δύναµη, η οποία τους επιτρέπει να ξεπερνούν κατά πολύ τα σύνορα της ψυχαγωγίας. Έχουν τη δύναµη να αλλάξουν τη γνώµη του παίκτη και οι στάσεις του να προάγουν µακροπρόθεσµα την κοινωνική αλλαγή». Το ίδιο και οι απόψεις του Khaled κ.ά. (2007) που σηµειώνει: «ιαισθητικά, φαίνεται ότι τα παιχνίδια ως τεχνολογία πειθούς παρέχουν πολλές υποσχέσεις για την αλλαγή της στάσης των ανθρώπων». ΣΥΖΗΤΗΣΗ Όπως φαίνεται από όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, τα σοβαρά ψηφιακά παιχνίδια έχουν, υπό προϋποθέσεις, τη δυναµική να υποστηρίξουν µαθησιακούς σκοπούς.

9 9 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ Στο χώρο της σχολικής εκπαίδευσης είναι δυνατό να επιφέρουν γνωστικά αποτελέσµατα και µάλιστα µε τέτοιο τρόπο ώστε η µάθηση να επέρχεται µε τρόπο φυσικό κι αβίαστο χωρίς την παρεµβολή ασκήσεων και δραστηριοτήτων που χαρακτηρίζονται βαρετές και αποτρεπτικές για τους µαθητές όπως συµβαίνει σε άλλα είδη ψηφιακών παιχνιδιών. Μέσα από το εικονικό ψηφιακό τους περιβάλλον, µεταφέρουν τους µαθητές σε καταστάσεις που προσοµοιάζουν µε τις πραγµατικές και που διαφορετικά θα ήταν αδύνατο να βιώσουν και να πειραµατισθούν. Καταφέρνουν να κινητοποιήσουν τους µαθητές, αφού αποτελούν έναν ευχάριστο και οικείο τρόπο ενασχόλησης που είναι συµβατός µε τα ενδιαφέροντά τους και ξεφεύγει από τα καθιερωµένα της παραδοσιακής διδασκαλίας. Ειδικότερα τα παιχνίδια πειθούς, όπως το Food Force, φαίνεται ότι µπορούν να συµβάλλουν στην αλλαγή στάσεων και αντιλήψεων των µαθητών. Έχουν τη δυνατότητα να ευαισθητοποιήσουν τη νέα γενιά απέναντι σε µεγάλα κοινωνικά, περιβαλλοντικά κλπ. προβλήµατα. Οι µαθητές µέσα από το παιχνίδι έρχονται αντιµέτωποι µε τέτοιου είδους προβλήµατα, βιώνουν καταστάσεις που τους καθιστούν συµµέτοχους ή και ρυθµιστές των γεγονότων και αυτό πιθανότατα επηρεάζει τη συµπεριφορά τους στην πραγµατική ζωή. Παρ όλα αυτά ίσως θα ήταν παρακινδυνευµένο να ισχυριστούµε πως τα ψηφιακά παιχνίδια, τουλάχιστο µε τη σηµερινή τους µορφή, µπορούν να αποτελέσουν τον αποκλειστικό τρόπο διδασκαλίας ενός γνωστικού αντικειµένου. Μπορεί κάλλιστα να αποδειχθούν ένα σηµαντικό διδακτικό εργαλείο που όµως, θα πρέπει να συνδυαστεί µε άλλα µέσα και µεθόδους για να επιτευχθεί το επιθυµητό αποτέλεσµα. Για παράδειγµα, φαίνεται πως τα παιχνίδια θα µπορούσαν να λειτουργήσουν πολύ καλά ως έναυσµα για περαιτέρω ενασχόληση των µαθητών µε ένα εξεταζόµενο θέµα, µια επιπλέον γνωστική πηγή ή το µέσο για την εφαρµογή όσων διδάχθηκαν. Επίσης, όλα τα παιχνίδια δεν είναι ιδανικά για χρήση στη σχολική τάξη. Απαιτείται να είναι σχεδιασµένα πάνω σε ένα σαφώς οριοθετηµένο παιδαγωγικό πλαίσιο. Είναι πολύ σηµαντικό να ευθυγραµµιστεί το περιεχόµενό τους µε τους στόχους των αναλυτικών προγραµµάτων, γι αυτό απαιτείται συνεργασία εκπαιδευτικών, προγραµµατιστών, σχεδιαστών και άλλων ειδικών για την κατασκευή των παιχνιδιών. Πολλοί ερευνητές υποστηρίζουν πως υπάρχει έλλειψη ερευνητικών µελετών που εξετάζουν τη µάθηση µέσω των ψηφιακών παιχνιδιών. Είναι απαραίτητη η περαιτέρω διερεύνηση του θέµατος ώστε να εξαχθούν ασφαλέστερα συµπεράσµατα για την αποτελεσµατικότητα των σοβαρών παιχνιδιών. Η έρευνα θα µπορούσε να επικεντρωθεί στην ταξινόµηση των παιχνιδιών ανάλογα µε τους γνωστικούς στόχους που εξυπηρετούν, στην αναζήτηση εκείνων των χαρακτηριστικών που έχουν τη µεγαλύτερη επίδραση στη µάθηση, στην εξεύρεση ενός αξιόπιστου µοντέλου αξιολόγησης κ.ά. Το πιθανότερο είναι πως η επίσηµη εκπαίδευση δε θα να µείνει αµέτοχη µπροστά στις διαστάσεις που παίρνει το φαινόµενο της ενασχόλησης της νέας γενιάς µε τα ψηφιακά παιχνίδια. Όµως η εισαγωγή ψηφιακών παιχνιδιών µαθησιακού σκοπού σε ένα εκπαιδευτικό πλαίσιο δεν µπορεί να γίνει άκριτα και απροετοίµαστα. Χρειάζεται συστηµατική επιλογή υλικού, επιµόρφωση των εκπαιδευτών καθώς και µεθοδικότητα στην εφαρµογή µιας εµπλουτισµένης µε ψηφιακά παιχνίδια εκπαιδευτικής διαδικασίας.

10 10 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ ΑΝΑΦΟΡΕΣ Μεϊµάρης, Μ. & Γκούσκος,. (2009), Το Παιχνίδι της Μάθησης: Εκπαιδευτικές ιαδικασίες µε τη Βοήθεια Ψηφιακών Παιχνιδιών, Πρακτικά ιεθνούς Επιστηµονικής ιηµερίδας Εκπαιδευτικού Σχεδιασµού «Αλλαγή και ιακυβέρνηση Εκπαιδευτικών Συστηµάτων», Μαΐου, Ρόδος. Bogost, I. (2007). Persuasive Games: The Expressive Power of Video Games. Cambridge, MA: The MIT Press Buro, M. (2003), Real-Time Strategy Games: A New AI Research Challenge, ανάκτηση στις από Corti, K. (2006) Games-based Learning; a serious business application, PIXELearning Limited. ανάκτηση στις από Day K.(2005), Gaming as an Educational Tool, ανάκτηση στις από: Derryberry A. (2007), Serious games: online games for learning, ανάκτηση στις από Gee, J. P. (2003). What video games have to teach us about learning and literacy. New York: Palgrave MacMillan. Keller, J.M. (1987), IMMS: Instructional materials motivation survey, Florida State University Khaled R., Barr P., Noble J., Fischer R., Biddle R. (2007), Fine Tuning the Persuasion in Persuasive Games, ανάκτηση στις από: Lavender T.J. (2008), Homeless: It's No Game Measuring the Effectiveness of a Persuasive Videogame, ανάκτηση στις από: Lenhart A., Kahne J., Middaugh E., Macgill A., Evans C., & Vitak J. (2008), Teens' video games, and civics, Pew Internet & American Life Project, ανάκτηση στις 15/10/2008 από Michael D., Chen S. (2006), Serious Games: Games That Educate, Train, and Inform, εκδ. Course Technology PTR Mitchell, A. & Savill-Smith, C. (2004), The use of computer and video games for learning: A review of the literature, ανάκτηση στις από: rning.pdf Papert S.(1998), Does Easy Do It? Children, Games, and Learning, Game Developer, June 1998, Prensky M. (2009), Mάθηση βασισµένη στο ψηφιακό παιχνίδι, εκδ. Μεταίχµιο, Αθήνα Rankin J., Sampayo Vargas S. (2008), A Review of Serious Games and other Game Categories for Education, ανάκτηση στις από Shute V., Ventura M., Bauer M., Zapata-Rivera D. (2009), Melding the Power of Serious Games and Embedded Assessment to Monitor and Foster Learning: Flow and Grow, στο Ritterfeld U., Cody M., Vorderer P., Serious Games: Mechanisms and Effects, εκδ. Routledge Squire, K. (2003). Video games in education. Journal of Intelligent Simulations and Gaming (2) ανάκτηση από: Susi Τ., Johannesson Μ., Backlund P. (2007 ), Serious Games An Overview, ανάκτηση στις από : Ulicsak Μ. (2010), Games in Education: Serious Games, ανάκτηση στις από : Van Eck, R., (2006), Digital Game-Based Learning: It's Not Just the Digital Natives Who Are Restless., EDUCAUSE Review, vol. 41, no. 2 (March/April 2006) Zeller D. (2007), Serious Games, ανάκτηση από Zyda M. (2005), From visual simulation to virtual reality to games, ανάκτηση από

Η περίπτωση του παιχνιδιού Food Force»

Η περίπτωση του παιχνιδιού Food Force» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ «ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα: Σύγχρονο εξ αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας

Τμήμα: Σύγχρονο εξ αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας Τμήμα: Σύγχρονο εξ αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο: 2231081842 Τρόπος υλοποίησης: Σύγχρονα Υπεύθυνος:

Διαβάστε περισσότερα

Γουλή Ευαγγελία. 1. Εισαγωγή. 2. Παρουσίαση και Σχολιασµός των Εργασιών της Συνεδρίας

Γουλή Ευαγγελία. 1. Εισαγωγή. 2. Παρουσίαση και Σχολιασµός των Εργασιών της Συνεδρίας 1. Εισαγωγή Σχολιασµός των εργασιών της 16 ης παράλληλης συνεδρίας µε θέµα «Σχεδίαση Περιβαλλόντων για ιδασκαλία Προγραµµατισµού» που πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο του 4 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «ιδακτική

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Ι. Κλίμακα Διερεύνησης Προσδοκιών. Ερωτηματολόγιο Οι Προσδοκίες μου από το σεμινάριο

Παράρτημα Ι. Κλίμακα Διερεύνησης Προσδοκιών. Ερωτηματολόγιο Οι Προσδοκίες μου από το σεμινάριο Παράρτημα Ι Κλίμακα Διερεύνησης Προσδοκιών Ερωτηματολόγιο Οι Προσδοκίες μου από το σεμινάριο Σημειώστε τον βαθμό συμφωνίας ή διαφωνίας σας με τις παρακάτω προτάσεις, με βάση την επεξήγηση που ακολουθεί:

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γιατί η Ρομποτική στην Εκπαίδευση; A) Τα παιδιά όταν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ έχουν την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να αναπτύξουν δεξιότητες Η

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ή PROJECT

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ή PROJECT ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ή PROJECT Η διεξαγωγή σχεδίων εργασίας στο σύγχρονο σχολείο, προβάλλει ως αναγκαιότητα, για την ανάπτυξη της κριτικής και δηµιουργικής σκέψης των µαθητών, καθώς και όλων εκείνων των ιδιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΩΡΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (Π.Ε.Σ.) ΠΡΑΓΑ 25-29/1/2016

ΠΡΟΩΡΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (Π.Ε.Σ.) ΠΡΑΓΑ 25-29/1/2016 ΠΡΟΩΡΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (Π.Ε.Σ.) ΠΡΑΓΑ 25-29/1/2016 ΣΚΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Βασικός σκοπός ήταν η απόκτηση νέων και εμβάθυνση ήδη γνωστών τεχνικών για την πρόληψη της μαθητικής διαρροής.

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα: Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας Φωκίδας. Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο:

Τμήμα: Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας Φωκίδας. Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο: Τμήμα: Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας Φωκίδας Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο: 2231081842 Χώρος υλοποίησης: ΕΚΦΕ Φωκίδας Υπεύθυνος: Μπεμπή Ευαγγελία Τηλέφωνο επικοινωνίας:

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Δρ. Χαράλαμπος Μουζάκης Διδάσκων Π.Δ.407/80 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Στόχοι ενότητας Το λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Παρακολούθηση Διδασκαλίας στη βάση του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας. Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 28 Νοεμβρίου 2013

Παρακολούθηση Διδασκαλίας στη βάση του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας. Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 28 Νοεμβρίου 2013 Παρακολούθηση Διδασκαλίας στη βάση του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 28 Νοεμβρίου 2013 Σκοπός τη σημερινής παρουσίασης: αναγνώριση της παρατήρησης ως πολύτιμη

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνες με χρήση φορητής μάθησης στα Μαθηματικά

Έρευνες με χρήση φορητής μάθησης στα Μαθηματικά Έρευνες με χρήση φορητής μάθησης στα Μαθηματικά Οι Drigas & Pappas (2015) κάνουν μια ανασκόπιση των ερευνών της φορητής μάθησης στα Μαθηματικά. Με βάση την ιδέα της ενσωμάτωσης της κινητής μάθησης στην

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Τεχνολογία - Πολυμέσα. Ελένη Περιστέρη, Msc, PhD

Εκπαιδευτική Τεχνολογία - Πολυμέσα. Ελένη Περιστέρη, Msc, PhD Εκπαιδευτική Τεχνολογία - Πολυμέσα Ελένη Περιστέρη, Msc, PhD Τι είναι η «Εκπαιδευτική Τεχνολογία» (1) Εκπαιδευτική Τεχνολογία είναι «η εφαρμογή τεχνολογικών διαδικασιών και εργαλείων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Κιουτσιούκη Δήμητρα, 485 Τελική δραστηριότητα Φάση 1 :Ατομική μελέτη 1. Πώς θα περιγράφατε το ρόλο της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική καινοτομία; Οι Web

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Β Φάσης)

Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Β Φάσης) Πανεπιστήµιο Αιγαίου Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης Μιχάλης Σκουµιός Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Β Φάσης) Παρατήρηση ιδασκαλίας και Μοντέλο Συγγραφής Έκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 556 3 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ματούλας Γεώργιος άσκαλος Σ Ευξινούπολης

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Η θέση της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Πληροφορικής Επιμέλεια κειμένου: Δ.Σ. ΠΕΚαΠ κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης των μελών της Ένωσης από 20/07/2010. Τελική έκδοση κειμένου:

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012

Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012 Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012 Μάθηση Γενικότερος όρος από την «εκπαίδευση» Την εκπαίδευση την αντιλαμβανόμαστε σαν διαδικασία μέσα στην τάξη «Μάθηση» παντού και συνεχώς

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά και Πληροφορική. Διδακτική Αξιοποίηση του Διαδικτύου για τη Μελέτη και την Αυτο-αξιολόγηση των Μαθητών.

Μαθηματικά και Πληροφορική. Διδακτική Αξιοποίηση του Διαδικτύου για τη Μελέτη και την Αυτο-αξιολόγηση των Μαθητών. Μαθηματικά και Πληροφορική. Διδακτική Αξιοποίηση του Διαδικτύου για τη Μελέτη και την Αυτο-αξιολόγηση των Μαθητών. Α. Πέρδος 1, I. Σαράφης, Χ. Τίκβα 3 1 Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί perdos@kalamari.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μεταγνωστικές διαδικασίες και κοινωνική αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών στα μαθηματικά: ο ρόλος των σχολικών εγχειριδίων

Μεταγνωστικές διαδικασίες και κοινωνική αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών στα μαθηματικά: ο ρόλος των σχολικών εγχειριδίων Μεταγνωστικές διαδικασίες και κοινωνική αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών στα μαθηματικά: ο ρόλος των σχολικών εγχειριδίων Πέτρος Χαβιάρης & Σόνια Καφούση chaviaris@rhodes.aegean.gr; kafoussi@rhodes.aegean.gr

Διαβάστε περισσότερα

«Ταξίδι γεύσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση»

«Ταξίδι γεύσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση» «Ταξίδι γεύσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση» Εκπαιδευτικός: Βαμβουνάκη Άρτεμις (ΠΕ 70) Επιβλέπων επιμορφωτής: Μανωλάκης Κωνσταντίνος Σχολείο Διεξαγωγής: Εκπαιδευτήρια Μαυροματάκη-Μητέρα Χανιά, Μάιος 2016 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηση & Εξερεύνηση στο περιβάλλον του Μουσείου

Μάθηση & Εξερεύνηση στο περιβάλλον του Μουσείου Βασίλειος Κωτούλας vaskotoulas@sch.gr h=p://dipe.kar.sch.gr/grss Αρχαιολογικό Μουσείο Καρδίτσας Μάθηση & Εξερεύνηση στο περιβάλλον του Μουσείου Η Δομή της εισήγησης 1 2 3 Δυο λόγια για Στόχοι των Ερευνητική

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων

Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων. Ταυτότητα της Έρευνας Το Πρόγραμμα της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων και Νεοεισερχομένων Εκπαιδευτικών προσφέρεται κάθε

Διαβάστε περισσότερα

4.2 Μελέτη Επίδρασης Επεξηγηματικών Μεταβλητών

4.2 Μελέτη Επίδρασης Επεξηγηματικών Μεταβλητών 4.2 Μελέτη Επίδρασης Επεξηγηματικών Μεταβλητών Στο προηγούμενο κεφάλαιο (4.1) παρουσιάστηκαν τα βασικά αποτελέσματα της έρευνάς μας σχετικά με την άποψη, στάση και αντίληψη των μαθητών γύρω από θέματα

Διαβάστε περισσότερα

«Άρτος και Ευρωπαϊκή Ένωση»

«Άρτος και Ευρωπαϊκή Ένωση» «Άρτος και Ευρωπαϊκή Ένωση» Εκπαιδευτικός: Βαμβουνάκη Άρτεμις (ΠΕ 70) Επιβλέπων επιμορφωτής: Μανωλάκης Κωνσταντίνος Σχολείο Διεξαγωγής: Εκπαιδευτήρια Μαυροματάκη-Μητέρα Χανιά, Μάιος 2017 Εισαγωγή Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη αξιοποίησης ψηφιακών παιχνιδιών στη διδασκαλία των Μαθηματικών

Μελέτη αξιοποίησης ψηφιακών παιχνιδιών στη διδασκαλία των Μαθηματικών Μελέτη αξιοποίησης ψηφιακών παιχνιδιών στη διδασκαλία των Μαθηματικών Ηρακλής Πανουτσόπουλος, Δημήτριος Γ. Σάμψων ira-pan@hotmail.com, sampson@unipi.gr Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 556 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ματούλας Γεώργιος Δάσκαλος ΔΣ Ευξινούπολης

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009)

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Το πρόβλημα του λειτουργικού αναλφαβητισμού στην Κύπρο στις ηλικίες των 12 με 15 χρόνων

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Αποτελεσµάτων Έργου SPERO. Παρασκευή Τζούβελη Υποψήφια ιδάκτωρ ΕΜΠ

Παρουσίαση Αποτελεσµάτων Έργου SPERO. Παρασκευή Τζούβελη Υποψήφια ιδάκτωρ ΕΜΠ Παρουσίαση Αποτελεσµάτων Έργου SPERO Παρασκευή Τζούβελη Υποψήφια ιδάκτωρ ΕΜΠ οµή Συστήµατος SPERO Βάση εδοµένων Εκπαιδευτικό Υλικό Στατιστική Ανάλυση Ερωτηµατολόγια Προγραµµατιστές Ειδικοί σε συστήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΗΠ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΗΠ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΗΠ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΔΡΑΣΗΣ «Η Δημιουργική χρήση της τεχνολογίας στα Μαθηματικά μέσω της αυτενέργειας των παιδιών.» Συντονίστρια: Στέλια Δημητρίου-Μιχαηλίδου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ & ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΑ ΤΕΕ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ & ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΑ ΤΕΕ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 543 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ & ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΑ ΤΕΕ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Καρτσιώτης Θόδωρος Συντονιστής Επιμόρφωσης έργου Λαέρτη kartsiot@auth.gr Ρενιέρη Νικολίνα Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά.

Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά. Γ. Οι μαθητές και τα Μαθηματικά. Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά. ΠΙΝΑΚΑΣ 55 Στάση

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό πολυμεσικό σύστημα διδασκαλίας των μαθηματικών (Εφαρμογή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση)

Εκπαιδευτικό πολυμεσικό σύστημα διδασκαλίας των μαθηματικών (Εφαρμογή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση) Εκπαιδευτικό πολυμεσικό σύστημα διδασκαλίας των μαθηματικών (Εφαρμογή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση) Γ. Γρηγορίου, Γ. Πλευρίτης Περίληψη Η έρευνα μας βρίσκεται στα πρώτα στάδια ανάπτυξης της. Αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες με την υποστήριξη των ΤΠΕ. Καθηγητής T. A. Μικρόπουλος Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες με την υποστήριξη των ΤΠΕ. Καθηγητής T. A. Μικρόπουλος Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες με την υποστήριξη των ΤΠΕ Καθηγητής T. A. Μικρόπουλος Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 1. Οι ψηφιακές τεχνολογίες ως γνωστικά εργαλεία στην υποστήριξη της διδασκαλίας και της μάθηση

Διαβάστε περισσότερα

Ας γνωρίσουμε την Ενωμένη Ευρώπη

Ας γνωρίσουμε την Ενωμένη Ευρώπη TEACHERS4EUROPE 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Ας γνωρίσουμε την Ενωμένη Ευρώπη ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΝΑ ΤΑΞΗ Β Γυμνασίου 1 Α. ΘΕΜΑ : Σενάριο - Σχέδιο Διδασκαλίας Α1. Ταυτότητα Σεναρίου Σχεδίου Διδασκαλίας Διαπολιτισμική

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση

Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση Η Ε.Ε και οι πολιτικές εκπ/κών χρήσεων των ΤΠΕ Αρχή στις αρχές δεκαετίας του1990 Σύνοδος της Λισσαβόνας (2000) θέτει ως ορόσημο το 2010 για

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγοριοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού

Κατηγοριοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού Κατηγοριοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού Με βάση τις υποκείμενες θεωρίες μάθησης Κατερίνα Χατζηφωτεινού Επιμορφώτρια Β Επιπέδου Με βάση τις τεχνολογίες ανάπτυξης Με βάση τη χρήση τους Με βάση υποκείμενες

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη: «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη (Επιμόρφωση Β επιπέδου Τ.Π.Ε.

Πράξη: «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη (Επιμόρφωση Β επιπέδου Τ.Π.Ε. Πράξη: «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο καιρός» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 1 Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Δημήτρης Σπανός 1 dimitris.spanos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΉ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΏΝ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΉ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΏΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΉ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΏΝ 2. Εκπαιδευτικό Λογισμικό για τα Μαθηματικά 2.1 Κύρια χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού λογισμικού για την Διδακτική των Μαθηματικών 2.2 Κατηγορίες εκπαιδευτικού λογισμικού για

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Μαθήματος: Κοινωνικές και Επικοινωνιακές Δεξιότητες για Ανάπτυξη Αυτοπεποίθησης και Τεχνικών Επίλυσης Διαφορών

Σχέδιο Μαθήματος: Κοινωνικές και Επικοινωνιακές Δεξιότητες για Ανάπτυξη Αυτοπεποίθησης και Τεχνικών Επίλυσης Διαφορών Σχέδιο Μαθήματος: Κοινωνικές και Επικοινωνιακές Δεξιότητες για Ανάπτυξη Αυτοπεποίθησης και Τεχνικών Επίλυσης Διαφορών Διάρκεια: Περιληπτική Περιγραφή: Δύο 45λεπτες διδακτικές περίοδοι Η πρώτη περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΙΑΣΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ «ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην εκπαιδευτική διαδικασία

1. Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην εκπαιδευτική διαδικασία 1. Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην εκπαιδευτική διαδικασία Ο διδακτικός σχεδιασμός (instructional design) εμφανίσθηκε στην εκπαιδευτική διαδικασία και στην κατάρτιση την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνίας στη Διδακτική των γλωσσών - Πολύγλωσσα ψηφιακά περιβάλλοντα γλωσσικής διδασκαλίας

Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνίας στη Διδακτική των γλωσσών - Πολύγλωσσα ψηφιακά περιβάλλοντα γλωσσικής διδασκαλίας ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνίας στη Διδακτική των γλωσσών - Πολύγλωσσα ψηφιακά περιβάλλοντα γλωσσικής διδασκαλίας Ενότητα 5: Ανασκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση ιδακτικών Βιβλίων. Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας Αντιπρόεδρος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Αξιολόγηση ιδακτικών Βιβλίων. Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας Αντιπρόεδρος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Αξιολόγηση ιδακτικών Βιβλίων Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας Αντιπρόεδρος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 1 Τέσσερις οι Λειτουργίες των ιδακτικών Βιβλίων: α. Γνωστική: Οικοδόµηση εννοιολογικής, δηλωτικής και διαδικαστικής

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων]

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] 1. Είστε ικανοποιημένος/η από το Πρόγραμμα; Μ. Ο. απαντήσεων: 4,7 Ικανοποιήθηκαν σε απόλυτο

Διαβάστε περισσότερα

Η θρησκεία στο µουσείο: Μία µετανεωτερική προσέγγιση ανάπτυξης µαθησιακής εµπειρίας µε παιδαγωγική αξιοποίηση εικονικών µουσείων

Η θρησκεία στο µουσείο: Μία µετανεωτερική προσέγγιση ανάπτυξης µαθησιακής εµπειρίας µε παιδαγωγική αξιοποίηση εικονικών µουσείων 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Θεολογικής σχολής του Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη, στις 20 και 21 Μαΐου 2017 «Διδακτικές προσεγγίσεις στο µάθηµα των Θρησκευτικών» Η θρησκεία στο µουσείο: Μία µετανεωτερική προσέγγιση ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Προτιμήσεις εκπαιδευτικών στην επίλυση προβλημάτων με συμμετρία. Στόχος έρευνας

Προτιμήσεις εκπαιδευτικών στην επίλυση προβλημάτων με συμμετρία. Στόχος έρευνας Προτιμήσεις εκπαιδευτικών στην επίλυση προβλημάτων με συμμετρία Πουλιτσίδου Νιόβη- Χριστίνα Τζιρτζιγάνης Βασίλειος Φωκάς Δημήτριος Στόχος έρευνας Να διερευνηθούν οι παράγοντες, που επηρεάζουν την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σχεδίαση και Ανάπτυξη εφαρμογής ηλεκτρονικής εκπαίδευσης σε περιβάλλον Διαδικτύου: Υποστήριξη χαρακτηριστικών αξιολόγησης

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σχεδίαση και Ανάπτυξη εφαρμογής ηλεκτρονικής εκπαίδευσης σε περιβάλλον Διαδικτύου: Υποστήριξη χαρακτηριστικών αξιολόγησης ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σχεδίαση και Ανάπτυξη εφαρμογής ηλεκτρονικής εκπαίδευσης σε περιβάλλον Διαδικτύου: Υποστήριξη χαρακτηριστικών αξιολόγησης ΚΑΡΠΑΤΣΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΗ, ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΒΑΚΙΟΥ (E-SLATE)

ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΗ, ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΒΑΚΙΟΥ (E-SLATE) ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΗ, ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΒΑΚΙΟΥ (E-SLATE) Βασιλοπούλου Ευαγγελία, Γιαννακόπουλος ηµήτρης, Εκπαιδευτικοί,

Διαβάστε περισσότερα

"Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΑΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Π.Τ.Δ.Ε ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ".

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΑΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Π.Τ.Δ.Ε ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. "Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΑΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Π.Τ.Δ.Ε ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ". Σίμος Αναγνωστάκης, Ε.Ε.Δι.Π., sanagn@edc.uoc.gr Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχαγωγικό Λογισμικό

Ψυχαγωγικό Λογισμικό Ψυχαγωγικό Λογισμικό Δομή Μαθήματος, Περιεχόμενα, Στόχοι Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Πληροφορικής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Πληροφορικής, Κωνσταντίνος Οικονόμου, Επίκουρος Καθηγητής Βασίλειος Κομιανός,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ TIMSS 2015 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS Τι είναι η Έρευνα TIMSS; Η Έρευνα Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) του Διεθνούς Οργανισμού για την Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας. Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητες-ικανότ ητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

Hot potatoes. Revelation Natural Arts

Hot potatoes. Revelation Natural Arts ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Μέσα µαζικής ενηµέρωσης» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Εισήγηση. «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch»

Εργαστηριακή Εισήγηση. «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch» Εργαστηριακή Εισήγηση «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch» Σαρημπαλίδης Ιωάννης Καθηγητής Πληροφορικής, Γενικό Λύκειο Πεντάπολης johnsaribalidis@yahoo.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ To προτεινόμενο διδακτικό

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Άσκηση Εκπαιδευομένων στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης (ΠΑΚΕ)

Πρακτική Άσκηση Εκπαιδευομένων στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης (ΠΑΚΕ) Ε.Π. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, ΕΣΠΑ (2007 2013) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Πρακτική Άσκηση Εκπαιδευομένων στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας:

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Συστηματική περιγραφή και κατανόηση των ψυχολογικών φαινομένων. Η ψυχολογική έρευνα χρησιμοποιεί μεθόδους συστηματικής διερεύνησης για τη συλλογή, την ανάλυση και την ερμηνεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Κατερίνα Κασιμάτη Επίκ. Καθηγήτρια, Γενικό Τμήμα Παιδαγωγικών Μαθημάτων Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Κατερίνα Κασιμάτη Επίκ. Καθηγήτρια, Γενικό Τμήμα Παιδαγωγικών Μαθημάτων Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Κατερίνα Κασιμάτη Επίκ. Καθηγήτρια, Γενικό Τμήμα Παιδαγωγικών Μαθημάτων Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Ερωτήσεις.. Πώς το παραδοσιακό διδακτικό πλαίσιο διαμορφώνει το αξιολογικό

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών Ανάπτυξη µεθόδων και εργαλείων έρευνας Από τα σχολεία που συµµετείχαν στην ΑΕΕ: Οργάνωσε οµάδες εργασίας το 66% Αξιοποίησε σχετική βιβλιογραφία το 66% Συγκέντρωσε δεδοµένα από: τα αρχεία του σχολείου το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Βασίλης Καραγιάννης Η παρέμβαση πραγματοποιήθηκε στα τμήματα Β2 και Γ2 του 41 ου Γυμνασίου Αθήνας και διήρκησε τρεις διδακτικές ώρες για κάθε τμήμα. Αρχικά οι μαθητές συνέλλεξαν

Διαβάστε περισσότερα

1. Η σκοπιμότητα της ένταξης εργαλείων ψηφιακής τεχνολογίας στη Μαθηματική Εκπαίδευση

1. Η σκοπιμότητα της ένταξης εργαλείων ψηφιακής τεχνολογίας στη Μαθηματική Εκπαίδευση 1. Η σκοπιμότητα της ένταξης εργαλείων ψηφιακής τεχνολογίας στη Μαθηματική Εκπαίδευση Στη βασική παιδεία, τα μαθηματικά διδάσκονται με στατικά μέσα α) πίνακα/χαρτιού β) κιμωλίας/στυλού γ) χάρτινου βιβλίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αναπνευστικό σύστηµα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών

Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών Ημερίδα για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία 3 Μαρτίου 2012 Αναστασία Οικονόμου Προϊσταμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση

Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση Δρ Κώστας Χαμπιαούρης Επιθεωρητής Δημοτικής Εκπαίδευσης Συντονιστής Άξονα Αναλυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2014 1 1. Τι είναι το e-learning; Το e-learning, η ηλεκτρονική μάθηση, είναι μια διαδικασία μάθησης και ταυτόχρονα μια μεθοδολογία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΧΕΙ ΠΟΛΛΕΣ ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΜΕΣΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΧΕΙ ΠΟΛΛΕΣ ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΜΕΣΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητε ς-ικανότητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) «ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικές Αλλαγές και Καινοτομίες

Εκπαιδευτικές Αλλαγές και Καινοτομίες Εκπαιδευτικές Αλλαγές και Καινοτομίες Δρ. Παρασκευή Χατζηπαναγιώτου Επίκουρη Καθηγήτρια Εκπαιδευτικής Διοίκησης Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου P.Chatzipanagiotou@euc.ac.cy Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδιο Ετήσιας Έκθεσης Αυτοαξιoλόγησης Υλοποίηση, Παρακολούθηση και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Τεχνολογίες Κοινωνικής Δικτύωσης στην Εκπαίδευση

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Τεχνολογίες Κοινωνικής Δικτύωσης στην Εκπαίδευση ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τεχνολογίες Κοινωνικής Δικτύωσης στην Εκπαίδευση Ομάδα: Αριστερίδου Δανάη Ελένη (08) Ευαγγελόπουλος Νίκος (670)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) 1. 9 Εκπαιδευτική χρήση βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυµεσικών εργαλείων και του διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής. Περιγραφή μαθήματος. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Παρασκευή 17:00-20:00

Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής. Περιγραφή μαθήματος. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Παρασκευή 17:00-20:00 Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Παρασκευή 17:00-20:00 email: gpalegeo@gmail.com Περιγραφή μαθήματος Με τον όρο "Διδακτική της Πληροφορικής" εννοούμε τη μελέτη,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία. Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19

ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία. Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19 ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19 Παρουσίαση ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράµµατος Σπουδών Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών, ΕΠΠΣ-ΑΠΣ Υλικό Επιµόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Φύλο και διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών

Φύλο και διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών Πηγή: Δημάκη, Α. Χαϊτοπούλου, Ι. Παπαπάνου, Ι. Ραβάνης, Κ. Φύλο και διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών: μια ποιοτική προσέγγιση αντιλήψεων μελλοντικών νηπιαγωγών. Στο Π. Κουμαράς & Φ. Σέρογλου (επιμ.). (2008).

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Λεωνίδας Κυριακίδης Αναστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:<<ΜΕ ΜΙΑ ΒΑΛΙΤΣΑ ΞΕΚΙΝΩ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ>>. ΟΝ/ΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ:ΜΑΓΓΑΝΙΑΡΗ ΕΛΕΝΗ ΟΝ/ΜΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ: ΠΡΙΜΙΚΙΡΗ ΑΘΗΝΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:<<ΜΕ ΜΙΑ ΒΑΛΙΤΣΑ ΞΕΚΙΝΩ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ>>. ΟΝ/ΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ:ΜΑΓΓΑΝΙΑΡΗ ΕΛΕΝΗ ΟΝ/ΜΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ: ΠΡΙΜΙΚΙΡΗ ΑΘΗΝΑ Τ4Ε 2013-2014 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:. ΟΝ/ΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ:ΜΑΓΓΑΝΙΑΡΗ ΕΛΕΝΗ ΟΝ/ΜΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ: ΠΡΙΜΙΚΙΡΗ ΑΘΗΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ ΤΑΞΗ : Δ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ :2013-2014

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργικό ή µόνο ασφαλές διαδίκτυο;

ηµιουργικό ή µόνο ασφαλές διαδίκτυο; 2η Εκδήλωση «Το ταξίδι του Αριάδνη συνεχίζεται.» Παρασκευή 18 Σεπτεµβρίου 2015 ηµιουργικό ή µόνο ασφαλές διαδίκτυο; Αλέξανδρος Καπανιάρης Πληροφορικός, Πιστοποιηµένος εκπαιδευτής του προγράµµατος ΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η γη από το διάστηµα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu Τι έχουμε μάθει για την προώθηση της Δημιουργικότητας μέσα από τις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά στην Ελληνική Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία; Ευρήματα για την εκπαίδευση στην Ελλάδα από το

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Άσκηση. Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

Πρακτική Άσκηση. Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Με το κεφάλαιο αυτό ολοκληρώνεται το ταχύρυθµο πρόγραµµα επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών, δίνοντας παραδείγµατα εφαρµογών των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, αναζήτησης πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Η ιδέα διεξαγωγής έρευνας με χρήση ερωτηματολογίου δόθηκε από τη δημοσιογραφική ομάδα του Σχολείου μας, η οποία στα πλαίσια έκδοσης της Εφημερίδας

Η ιδέα διεξαγωγής έρευνας με χρήση ερωτηματολογίου δόθηκε από τη δημοσιογραφική ομάδα του Σχολείου μας, η οποία στα πλαίσια έκδοσης της Εφημερίδας 1 2 Η ιδέα διεξαγωγής έρευνας με χρήση ερωτηματολογίου δόθηκε από τη δημοσιογραφική ομάδα του Σχολείου μας, η οποία στα πλαίσια έκδοσης της Εφημερίδας μας, διεξήγαγε έρευνα ανάμεσα στους συμμαθητές μας.

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση εισαγωγής φορητών υπολογιστών στη δημόσια εκπαίδευση: Αποτελέσματα έρευνας στους εκπαιδευτικούς

Αξιολόγηση εισαγωγής φορητών υπολογιστών στη δημόσια εκπαίδευση: Αποτελέσματα έρευνας στους εκπαιδευτικούς Αξιολόγηση εισαγωγής φορητών υπολογιστών στη δημόσια εκπαίδευση: Αποτελέσματα έρευνας στους εκπαιδευτικούς Βαγγελάτος Αριστείδης 1, Αγγελόπουλος Παναγιώτης 2, Μεϊντάνης Σωτήρης 2 vagelat@cti.gr, angelopoulos@minedu.gov.gr,

Διαβάστε περισσότερα

3 βήματα για την ένταξη των ΤΠΕ: 1. Εμπλουτισμός 2. Δραστηριότητα 3. Σενάριο Πέτρος Κλιάπης-Όλγα Κασσώτη Επιμόρφωση εκπαιδευτικών

3 βήματα για την ένταξη των ΤΠΕ: 1. Εμπλουτισμός 2. Δραστηριότητα 3. Σενάριο Πέτρος Κλιάπης-Όλγα Κασσώτη Επιμόρφωση εκπαιδευτικών 3 βήματα για την ένταξη των ΤΠΕ: 1. Εμπλουτισμός 2. Δραστηριότητα 3. Σενάριο Πέτρος Κλιάπης-Όλγα Κασσώτη Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Παρουσίαση βασισμένη στο κείμενο: «Προδιαγραφές ψηφιακής διαμόρφωσης των

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικά στοιχεία για το πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας»

Ερευνητικά στοιχεία για το πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» 4ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ- ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 1 Ερευνητικά στοιχεία για το πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» Σωκράτης Ματσούκας Σχολικός Σύµβουλος ιδάκτορας Πανεπιστηµίου Αιγαίου matsoukas@sch.gr Κων/νος

Διαβάστε περισσότερα

Εξωσχολικές ψηφιακές πρακτικές γραμματισμού

Εξωσχολικές ψηφιακές πρακτικές γραμματισμού Εξωσχολικές ψηφιακές πρακτικές γραμματισμού Μαρία Χατζηνικολάου Μεταπτυχιακή φοιτήτρια εφαρμοσμένης γλωσσολογίας Α.Π.Θ. Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την ψηφιακή πλατφόρμα Ταξίδι στον γραμματισμό Συνοπτική

Διαβάστε περισσότερα

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη 33 Πρόταση διδασκαλίας με τη χρήση των ΤΠΕ στο μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος της Δ τάξης Δημοτικού: Μαθαίνω για τα σημαντικά έργα που υπάρχουν στην Ελλάδα μέσα από το google earth Καρτσιώτου Θωμαϊς

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του προβλήματος

Παρουσίαση του προβλήματος Εισαγωγή Κατά τον Martin (2013) ο φίλαθλος χρησιμοποιεί το άθλημα που παρακολουθεί και συγκεκριμένα την ομάδα ή τον αθλητή ως μέσο απόδρασης από τη καθημερινότητα, ως μέσο διασκέδασης, αίσθηση του επιτεύγματος,

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα της παρουσίασης. Βάσεις σχεδιασµού αναλυτικών προγραµµάτων φυσικής αγωγής. Τι είναι το αναλυτικό

Θέµατα της παρουσίασης. Βάσεις σχεδιασµού αναλυτικών προγραµµάτων φυσικής αγωγής. Τι είναι το αναλυτικό ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Βάσεις σχεδιασµού αναλυτικών προγραµµάτων φυσικής αγωγής ιγγελίδης Νικόλαος Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα Θέµατα της παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ

ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ Απρίλιος 2005 ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΝΕΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ Γενική κατεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Συνεργατικής Δραστηριότητας Μαθητών Αξιοποιώντας την Τεχνολογία Wiki

Μελέτη Συνεργατικής Δραστηριότητας Μαθητών Αξιοποιώντας την Τεχνολογία Wiki Μελέτη Συνεργατικής Δραστηριότητας Μαθητών Αξιοποιώντας την Τεχνολογία Wiki Δ. Κράββαρης Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, jkravv@gmail.com Περίληψη Η παρούσα έρευνα μελετά τη συνεργατική δραστηριότητα μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Προπαίδεια - Πίνακας Πολλαπλασιασμού του 6 ΕΠΙΜΟΡΦOYMENH: ΠΗΛΕΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ Γ1 ΤΟΥ 10 ΟΥ Δ.Σ. ΤΣΕΣΜΕ ( ) ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. ΜΑΘΗΜΑ: Μελέτη Περιβάλλοντος. ( Ενότητα 3: Μέσα συγκοινωνίας και μεταφοράς

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ Γ1 ΤΟΥ 10 ΟΥ Δ.Σ. ΤΣΕΣΜΕ ( ) ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. ΜΑΘΗΜΑ: Μελέτη Περιβάλλοντος. ( Ενότητα 3: Μέσα συγκοινωνίας και μεταφοράς ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ Γ1 ΤΟΥ 10 ΟΥ Δ.Σ. ΤΣΕΣΜΕ (10.11.2010) ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: Μελέτη Περιβάλλοντος ( Ενότητα 3: Μέσα συγκοινωνίας και μεταφοράς Κεφάλαιο 3: Κυκλοφορούμε με ασφάλεια) ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ. Θέμα: «Σχεδιάζεται κατάργηση της Επιμόρφωσης Β Επιπέδου στις Τ.Π.Ε.;»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ. Θέμα: «Σχεδιάζεται κατάργηση της Επιμόρφωσης Β Επιπέδου στις Τ.Π.Ε.;» Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΡΟΣ: Τον Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων ΚΟΙΝ.: Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δ.Ο.Ε., Ο.Λ.Μ.Ε. Εκπαιδευτικά Δίκτυα Ενημέρωσης:

Διαβάστε περισσότερα