Ασκήσεις Εργαστηρίου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ασκήσεις Εργαστηρίου"

Transcript

1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ & ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ Ασκήσεις Εργαστηρίου (ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ) Ιστορία & Οπτική Οφθαλµικών Φακών ΑΡ. ΧΑΝ ΡΙΝΟΣ Επίκουρος Καθηγητής ΑΘΗΝΑ, 2012

2 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΟΠΤΙΚΗΣ ΟΦΘ. ΦΑΚΩΝ Άσκηση 1η Βασικές απαραίτητες γνώσεις: 1. ΟΦΘΑΛΜΙΚΟΣ ΦΑΚΟΣ Φακός καλείται ένα διαφανές, οµογενές και ισότροπο διαθλαστικό µέσο που µεταβάλλει την κατεύθυνση ή την κλίση των ακτινών µιας φωτεινής δέσµης που περνά µέσα από το µέσο. Σφαιρικός φακός καλείται κάθε διαφανές, οµογενές και ισότροπο διαθλαστικό µέσο που περιορίζεται από ή περατώνεται σε δύο σφαιρικές ή µια σφαιρική κα ι µια επίπεδη επιφάνεια και µεταβάλλει την κατεύθυνση ή την κλίση των ακτινών µιας φωτεινής δέσµης που περνά µέσα από το µέσο. Κυλινδρικός φακός καλείται κάθε διαφανές, οµογενές και ισότροπο διαθλαστικό µέσο που περιορίζεται από ή περατώνεται σε δύο κυλινδρι κές ή µια κυλινδρική και µια επίπεδη επιφάνεια. Σφαιροκυλινδρικός φακός καλείται κάθε διαφανές, οµογενές και ισότροπο διαθλαστικό µέσο που περι ορίζεται από ή περατώνεται σε µια κυλινδρική και µια σφαιρική επιφάνεια.. ΙΑΚΡΙΣΗ ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΦΑΚΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΤΟ ΥΛΙΚΟ Ανάλογα µε το υλικό κατασκευής τους, οι οφθαλµικοί φακοί διακρί νονται στις πιο κάτω κατηγορίες: 1

3 ΙΑΚΡΙΣΗ ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΦΑΚΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΤΙΚΟΙ (+) ΑΡΝΗΤΙΚΟΙ (-) ΠΑΧΟΣ : κεντρικό (Α) περιφερικό (Β) ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΙ ΩΛΟΥ: µεγέθυνση (Α) σµίκρυνση (Β) ΠΟΡΕΙΑ ΑΚΤΙΝΩΝ: σύγκλιση απόκλιση H συνολική δύναµη ενός φακού δίνεται από τη σχέση: F ολ = F 1 + F 2 Οι τιµές των F 1, F 2 εξαρτώνται από την µορφή της κάθε επιφάνειας, οι οποίες µε τη σειρά τους καθορίζουν την τελική ισχύ του φακού. Έτσι, ένας φακός +3,00DS, είναι δυνατόν να κατασκευαστεί από συνδυασµό δύο επιφανειών, των οποίων οι δυνάµεις να είνα ι +2,00DS και +1,00DS αντίστοιχα ή +1,50DS και +1,50DS ή +2,50DS και +0,50DS ή +0,75DS και +2,25DS και ούτω καθεξής, καθώς θεωρητικά µπορούµε να έχουµε άπειρους συνδυασµούς που να µας δίνουν το ισοδύναµο +3.00DS αλλά καθένας µε διαφορετική µορφή. 2

4 Έτσι, διακρίνουµε τις εξής κατασκευαστικές µορφές οφθαλµικών φακών: Α = Αµφίκυρτος Β = Αµφίκοιλος Γ = Επιπεδόκυρτος = Επιπεδόκοιλος Ε = Συγκλίνων µηνίσκος Ζ = Αποκλίνων µηνίσκος Η = Αρνητικός κύλινδρος Θ = Θετικός κύλινδρος 3

5 ΆΣΚΗΣΗ ΠΡΩΤΗ Α) ιαχωρίστε και καταγράψτε στο χαρτί σας φακούς που θα σας δοθούν, ως εξής: ιαχωρίστε τους σε πλαστικούς ή κρυστάλλινους από την υφή του υλικού (θόρυβο στο κτύπηµα, διαύγεια, τρόπο χρωµατισµού). Β) Στη συνέχεια: Πλαστικοί (α) από την µεταβολή πάχους δηλώστε αν είναι θετικοί ή αρνητικοί. Μετρήστε µε χάρακα και καταγράψτε την ιάµετρο. (β) εξετάζοντας το µέγεθος του ειδώλου που παρατηρείτε µέσα από αυτούς αν είναι θετικοί ή αρνητικοί και τι τύπος κατασκευαστικός Κρύσταλλα (α) από την µεταβολή πάχους δηλώστε αν είναι θετικοί ή αρνητικοί. Μετρήστε µε χάρακα και καταγράψτε την ιάµετρο. (β) Από τη σύγκριση της διαµέτρου όλων των φακών που καταγράψατε, τι συµπέρασµα προέκυψε; Σχολιάστε το. Σχεδιάστε πρόχειρα τους κατασκευαστικούς τύπους των φακών που έχετε µπροστά σας Τι παρατηρήσεις έχετε; 4

6 Άσκηση 2η Βασικές απαραίτητες γνώσεις: 1.2 ΙΑΚΡΙΣΗ ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΦΑΚΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΤΗΝ ΙΟΡΘΩΣΗ ιακρίνουµε τις εξής βασικές κατηγορίες: 1) Σφαιρικοί φακοί = ιορθώνουν Αµετρωπίες ( α) Θετικοί σφαιρικοί = ιορθώνουν Υπερµετρωπία και Πρεσβυωπία ( β) Αρνητικοί σφαιρικοί = ιορθώνουν Μυωπία 2) Κυλινδρι κοί φακοί = ιορθώνουν Αστιγµατισµό 3) Σφαιροκυλινδρι κοί φακοί = ιορθώνουν αµετρωπικό αστιγµατισµό (α) Θετικοί = Υπερµετρωπικό ή πρεσβυωπικό αστι γµατισµό (β) Αρνητικοί = Μυωπικό αστιγµατισµό, 5

7 Κινήσεις ειδώλου θετικού (+) σφαιρικού φακού Κινήσεις ειδώλου αρνητικού (-) σφαιρικού φακού 6

8 Κινήσεις ειδώλου αστιγµατικού φακού ΕΞΟΥ ΕΤΕΡΩΣΗ ΣΦΑΙΡΟΚΥΛΙΝ ΡΙΚΩΝ ΦΑΚΩΝ ΣΗΜ:.Θα πρέπει να αναφερθεί ότι στην περίπτωση που ο άγνωστος φακός είναι «πρίσµα» και εποµένως δεν έχει οπτικό κέντρο, θα µετατοπίζει µόνο την µία απ τις δύο γραµµές του σταυρονήµατος σε σταθερή πάντα κατεύθυνση.. Ο βαθµός της ανακρίβειας ή του σφάλµατος εξαρτάται από δύο παράγοντες: α) Το βάθος του κενού µεταξύ των δύο επιφανειών και β) Την διοπτρική ισχύ του αγνώστου φακού Τοποθέτηση δοκιµαστικών φακών στην εξουδετέρωση. 7

9 ΆΣΚΗΣΗ ΕΥΤΕΡΗ Απαραίτητα υλικά για την άσκηση: Χαρτόνι, ψαλιδάκι, υαλογράφος, χάρακας 30 εκ., διάφοροι φακοί, σετ δοκιµαστικών φακών. Α) ιαχωρίστε τους σφαιρικούς από τους αστιγµατικούς φακούς και γράψτε την µετρηθείσα δύναµη ΣΦΑΙΡΙΚΟΙ α/ α ΤΥΠΟΣ (+/-) ΙΣΧΥΣ ΦΑΚΟΥ DS ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΓΜΑΤΙΚΟΙ α/ α ΤΥΠΟΣ ΦΑΚΟΥ ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΙΣΧΥΣ DS ΚΥΛΙΝ ΡΙΚΗ ΙΣΧΥΣ DC ΑΧΕ ο

10 Άσκηση 3η Βασικές Απαραίτητες Γνώσεις ΣΦΑΙΡΟΜΕΤΡΟ Το όργανο µετράει την κλίση s µιας επιφάνειας ανάµεσα σε συγκεκριµένα σηµεία K κα ι L (2y). Η κεντρική µετακινούµενη ακίδα, ωθεί έναν δείκτη πάνω σε έναν βαθµολογηµένο δίσκο. Ο δίσκος, συνήθως διαβάζει απ ευθείας δυνάµεις και είναι βαθµολογηµένος σε διοπτρίες. Προσεγγιστικά, από τον τύπο της κλίσης, η δύναµη επιφάνειας θα είναι: ( ) 2000 n - 1 F =.s. 2 y όπου ο όρος ( n ) y 2 καλείται «σταθερά» του οργάνου. Αρχή λειτουργίας σφαιροµέτρου (lens clock). ιάφοροι τύποι σφαιροµέτρων για οπτικούς. 9

11 Τρόπος χρήσης του σφαιροµέτρου για την εύρεση της πρόσθιας ισχύος των φακών της συνταγής ΠΑΧΥΜΕΤΡΟ Το πάχος ενός φακού οράσεως µπορεί να µετρηθεί µε τον ιαβήτη Πάχους (ή παχύµετρο). Στο σχήµα παρατηρούµε την αρχή λειτουργίας αυτού του απλού µέτρου. Ο φακός που θα µετρηθεί πιάνεται στο άνοιγµα των σιαγόνων του διαβήτη J και ο δείκτης Ρ κινείται πάνω σε µια κυκλική κλίµακα S στη βάση του οργάνου, διαµέσου µιας απόστασης ανάλογης µε το πάχος C P CJ. Οι σύγχρονοι διαβήτες έχουν µια αναλογία πάχους µετακίνησης CP CJ = 4, και έχουν βαθµολογηθεί για να διαβάζουν πάχος σε δέκατα ενός χιλιοστού. 10

12 ιάφοροι τύποι παχύµετρου οπτικών. Τρόπος Χρήσης του παχύµετρου για υπολογισµό κεντρικού πάχους φακών συνταγής. 11

13 ΆΣΚΗΣΗ ΤΡΙΤΗ Απαραίτητα υλικά για την άσκηση: Σφαιρόµετρο, χάρακας (µετράκι), υαλογράφος, διάφοροι φακοί. Α) ιαχωρίστε και καταγράψτε στο χαρτί σας φακούς που θα σας δοθούν, και µόνο από το πάχος τους σε (α) χαµηλού και (β) υψηλού δ. δ. φακούς: (α) ΧΑΜΗΛΟΣ.. (β) ΥΨΗΛΟΣ.. Β) Μετρώντας τις καµπυλότητες των δύο επιφανειών µε το σφαιρόµετρο υπολογίστε την ισχύ 5 διαφορετικών φακών, Α Επιφάνεια Β Επιφάνεια Ισχύς φακού Γ) Με τη χρήση του σφαιροµέτρου υπολογίστε τον δ. δ. σε 3 διαφορετικούς φακούς. F φακ. F σφ. n σφ. n πρ 12

14 Άσκηση 4 η Βασικές απαραίτητες γνώσεις: ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΙΣΧΥΟΣ ΦΑΚΩΝ. ΦΑΚΟΜΕΤΡΟ Ας παρατηρήσουµε κατ αρχάς τα εξωτερικά µέρη της συσκευής. Ένα απλό φακόµετρο, αποτελείται εξωτερικά από µια σειρά µηχανισµών και εξαρτηµάτων, που στόχο έχουν να διευκολύνουν τον χειρισµό του. Τα βασικότερα είναι : Κοχλίας ρύθµισης προσοφθαλµίου. Χρησιµοποιείται για την εναρµόνιση της ισχύος του προσοφθαλµίου συστήµατος µε το εγγύτερο σηµείο εστίασης του χρήστη. Πρέπει να ρυθµίζεται κάθε φορά που νέος χρήστης ετοιµάζεται να παρατηρήσει µέσα από το προσοφθάλµιο. Κοχλίας περιστροφής του µοιρογνωµονίου. Χρησιµοποιείται για τον εντοπισµό του άξονα του κυλίνδρου στον παρατηρούµενο φακό. Υποδοχή εφοδιασµένη µε ελατήρια και κεφαλές συγκράτησης του φακού στην έδρα στήριξης του φακού. Πλήκτρο απελευθέρωσης του µηχανισµού συγκράτησης του προς µέτρηση φακού. Σύστηµα µαρκαρίσµατος, που περιλαµβάνει συστοιχία τριών ακίδων µε µελανοδοχείο, που η κάθε µια αφήνει ένα σηµάδι µελάνης στην επιφάνεια των φακών. Η µεσαί α ακίδα µαρκάρει το οπτικό κέντρο του φακού, ενώ οι άλλες δύο συµβάλλουν στον καθορισµό της οριζόντιας γραµµής (πάνω στην οποία βρίσκεται το οπτικό κέντρο. Μοχλός για την µετακίνηση και χρήση του συστήµατος µαρκαρίσµατος των φακών. Πλατφόρµα συγκράτησης των σκελετών. Εξασφαλίζει την οριζόντια θέση του σκελετού κατά την µέτρηση της συνταγής. Μοχλός για την ανύψωση ή την βύθιση της πλατφόρµας στήριξης του σκελετού. Βερνιέρος µέτρησης των διοπτριών της ισχύος του φακού µε την µέθοδο νεταρίσµατος του σταυρονήµατος- στόχου µε τη βοήθεια συστήµατος κοχλιών στο εσωτερικό του. Κοχλίας µε εξωτερικό γωνιόµετρο για την περιστροφή του σταυρονήµατος-στόχου. Μοχλός για την ρύθµιση της κλίσης της συσκευής για διευκόλυνση του παρατηρητή. ιακόπτης τροφοδοσίας ηλεκτρικού ρεύµατος ON/OFF (µε ενδεικτικό λαµπάκι λειτουργίας). 13

15 1 Προσοφθάλµιο 2 Σταυρόνηµα άξονα κυλίνδρου κα ι µέτρησης πρίσµατος 3 Αντικειµενικός φακός 4 Τηλεσκόπιο Kepler 5 Υποδοχή φακού 6 Φακός προς µέτρηση 7 Κατευθυντήρας αντικειµενικού φακού 8 Φωτεινό Σταυρόνηµα 9 Λυχνία φωτισµού 10 Κατευθυντήρας διόπτρας 11 Μηχανισµός 12 Βερνιέρος νεταρίσµατος (+20 έως -20 ιοπτρίες 14

16 Εικόνα φωτεινού σταυρονήµατος µέσα από αστιγµατικό φακό.. Στον σφαιρικό φακό κα ι οι δύο κάθετοι µεσηµβρινοί (άξονες) είναι είτε σε εστίαση είτε εστιασµένοι. Χρήση προσοφθαλµίου σταυρονήµατος για τον εντοπισµό του άξονα του αστιγµατισµού. 15

17 Πλατφόρµα έδρασης του σκελετού για µέτρηση των φακών της συνταγής Μέτρηση φακού µε αυτόµατο (ηλεκτρονικό) φακόµετρο. Στην εικόνα Α ο σφαιρικός φακός δεν είναι σε θέση κεντραρίσµατος. Στην εικόνα Β ο φακός είναι κεντραρισµένος και έτοιµος για µαρκάρισµα. 16

18 ΆΣΚΗΣΗ ΤΕΤΑΡΤΗ Απαραίτητα υλικά για την άσκηση: Απλό φακόµετρο, χάρακας (µετράκι), υαλογράφος, διάφοροι φακοί. Αφού καταγράψετε τα στοιχεία των φακών που σας δίνονται (διάµετρο, τύπο, χρώµα κ. λ. π.) µετρήστε τα σε ένα φακόµετρο κα ι γράψτε την /τις συνταγές σε σφαιροκυλινδρική µορφή. α/ α ιάµετρος (mm) Τύπος φακού Υλικό Παρατηρήσεις Sph (DS) Cyl (DC) Axe ( ο ) Παρατηρήσεις 17

19 Άσκηση 5 η Βασικές απαραίτητες γνώσεις: ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΑΧΟYΣ ΦΑΚΟΥ. Η Καµπυλότητα µπορεί να ορισθεί σαν την γωνία κατά την οποία η επιφάνεια µετατρέπεται σε µονάδα µήκους του τόξου (στο παρακάτω σχήµα θεωρείτα ι η γωνία θ). Καµπυλότητα = 1 / r όπου r η ακτίνα καµπυλότητας (ίση µε την πλευρά της γωνίας θ) ενώ η καµπυλότητα συµβολίζεται µε R R = 1 r Αν το r το εκφράσουµε σε µέτρα τότε το R εκφράζεται σε διοπτρίες. Έτσι για µια επιφάνεια ακτίνας 1m θα έχουµε µια καµπυλότητα 1D. Σε όποιο τύπο έχουµε ακτίνα καµπυλότητας µπορούµε να το αντικαταστήσουµε µε την αντίστροφη της καµπυλότητα. Οι δυνάµεις επιφάνειας ενός φακού γίνοντα ι: F 1 = (n - 1)R 1 και F 2 = (1 - n)r 2 και η εξίσωση των κατασκευαστών: F = (n - 1)(R 1 - R 2 ). Επειδή ο δείκτης διάθλασης των περισσότερων διορθωτικών γυαλιών είναι στην περιοχή του 1.5 και F = (n - 1)R έχει σαν αποτέλεσµα η καµπυλότητα να είναι προσεγγιστικά διπλάσια από τη δύναµη επιφάνειας. Έτσι µια επιφάνεια ισχύος 1.00DS έχει µια καµπυλότητα 2m -1 ή 2 D, µια επιφάνεια ισχύος 2.00DS έχει µια καµπυλότητα 4m -1 ή 4 D και ούτω καθεξής. 18

20 Συχνά είναι απαραίτητο ναι υπολογισθεί το πάχος ενός φακού. Πράγµατι, για να πληροί τις εµφανησιακές προδιαγραφές του ένας διορθωτικός φακός, δεν πρέπει να είναι περισσότερο παχύς από όσο είναι απαραίτητο για να εφαρµόζει σωστά στο σκελετό, αρκεί ταυτόχρονα, να έχει ικανοποιητική αντοχή. Από την άλλη, η ισχύς ενός φακού εξαρτάται από το πάχος και τις δυνάµεις επιφάνειας του, ενώ λαµβάνοντας υπόψη το πάχος ΕΝ ισχύει η υπόθεση ότι η συνολική ισχύς ενός φακού υπολογίζεται από το άθροισµα των δυνάµεων των επιφανειών του. 19

21 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΧΟΥΣ ΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΘΕΤΙΚΟΥ (+) ΦΑΚΟΥ αµφίκυρτος t = s 1 + s 2 + e, e = t - (s 1 + s 2 ) επιπεδόκυρτος t = s + e, e = t - s κυρτό-κοίλος t = s 1 - s 2 + e, e = t - (s 1 - s 2 ) ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΧΟΥΣ ΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΑΡΝΗΤΙΚΟΥ (-) ΦΑΚΟΥ αµφίκοιλος e = s 1 + s 2 + t, t = e - (s 1 + s 2 ) επιπεδόκοιλος e = s + t, t = e - s κοιλόκυρτος e = s 2 - s 1 + t, t = e - (s 2 - s 1 ). 20

22 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ «S» ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ ΤΟΥ ΦΑΚΟΥ Στο σχήµα αναπαριστάτα ι µια σφαιρική επιφάνεια κέντρου C κα ι ακτίνας r. Η χορδή PQ αναπαριστά τη διάµετρο ενός επιπεδόκυρτου φακού (PAQO), του οποίου το πάχος στα άκρα είνα ι µηδέν. Η ηµιδιάµετρος του φακού ΟQ είναι η y (η διάµετρος PQ = 2y). Απαιτείται να υπολογίσουµε την πτώση καµπυλότητας της επιφάνειας ΑΟ που συµβολίζεται µε s. (Ο όρος sag είναι µια συντοµογραφία του όρου sagitta, το ύψος τµήµατος κύκλου ή σφαίρας, από την λατινική λέξη sagitta, λόγω της οµοιότητας του σχήµατος µε ένα βέλος σε ένα τόξο). Από το σχήµα έχουµε s = CA - CO, αλλά επειδή CA είναι η ακτίνα καµπυλότητας της επιφάνειας, τότε s = r - CO. Με το θεώρηµα του Πυθαγόρα στο δεξιό τρίγωνο COQ, CO = ± (CQ 2 - OQ 2 ) 2 2 ή αντικαθιστώντας CO = ± ( r y ) 2 2 Λύνοντας ως προς S παίρνουµε s = r ± ( r y ) Αυτή είνα ι γενική λύση για την τετραγωνική εξίσωση s 2-2rs + y 2 = 0, το άθροισµα των 2 2 ριζών της οποίας είναι 2r. Έτσι το r + ( r y ) -, είναι η µεγαλύτερη ρίζα και αντικαθιστά την απόσταση από το Ο µέχρι σε ένα σηµείο διαµετρικά αντίθετο του Α, όπως για παράδειγµα το 2r - s.είναι δυνατόν να απαλειφθεί το θετικό άθροισµα στη δεξιά πλευρά της εξίσωσης και από την αρνητική ρίζα λαµβάνουµε: 2 2 s = r - ( r - y ) Όταν η ισχύς της επιφάνειας F είναι γνωστή, τότε φυσικά το r µπορεί να υπολογιστεί από τη σχέση r = n - 1 F 21

23 ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ 1) Υπολογίστε το κεντρικό πάχος ενός επιπεδόκυρτου φακού, κατασκευασµένου από γυαλί µε n=1.523, αν η ισχύς της κυρτής επιφάνειας είναι +5.00DS, η διάµετρος του φακού 40 mm και το περιφερικό του πάχος 1 mm. Στην αρχή πρέπει να υπολογισθεί η ακτίνα καµπυλότητας της κυρτής επιφάνειας ( ) 1000 n -1 r (mm) = F r = 523 mm = mm Το ηµι- άνοιγµα του φακού είναι y = 20 mm, έτσι s = ( ) Χρησιµοποιώντας τους πίνακες τεσσάρων ψηφίων έχουµε s = ( ) = s = 2.00 mm Το κεντρικό πάχος θα είναι t = s + e = 2 + 1= 3.00 mm. ΣΗΜ:. Αν ο φακός ήταν αµφίκυρτος θα πρέπει να υπολογισθεί το άθροισµα των sags, δηλαδή ο πιο πάνω τύπος να χρησιµοποιηθεί χωριστά για κάθε επιφάνεια. 22

24 ΆΣΚΗΣΗ ΠΕΜΠΤΗ Απαραίτητα υλικά για την άσκηση: Παχύµετρο, χάρακας (µετράκι), υαλογράφος, διάφοροι φακοί. Αφού καταγράψετε τα στοιχεία των φακών που σας δίνονται, αντικαταστήστε τα στις πιο κάτω εκφωνήσεις ασκήσεων (εκεί που υπάρχει το Χ.ΧΧ). Στο τέλος της άσκησης επαληθεύστε το αποτέλεσµα χρησιµοποιώντας παχύµετρο.. ( α) Υπολογίστε το περιφερειακό πάχος ενός Χ. ΧΧ DS µηνίσκου φακού, κατασκευασµένου από υλικό δείκτη διάθλασης n = Χ. ΧΧ, όταν η ισχύ της πρόσθιας επιφάνειας είναι Χ. ΧΧDS. Ο φακός έχει διάµετρο ΧΧ mm και κεντρικό πάχος Χ. Χ mm. e (mm) t (mm) F 1 DS n d (mm) ( β) Υπολογίστε το κεντρικό πάχος ενός Χ. ΧΧ DS µηνίσκου φακού, κατασκευασµένου από υλικό δείκτη διάθλασης n = Χ. ΧΧ, όταν η ισχύ της πρόσθιας επιφάνειας είναι Χ. ΧΧDS. Ο φακός έχει διάµετρο ΧΧ mm και περιφερειακό πάχος Χ. Χ mm. e (mm) t (mm) F 1 DS n d (mm) 23

25 Άσκηση 6η Βασικές απαραίτητες γνώσεις: ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΝΑ ΣΚΕΛΕΤΟ - BOXING SYSTEM. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΝΑ ΣΚΕΛΕΤΟ Μέτρηση µεγέθους ανοίγµατος σκελετού και γέφυρας. 24

26 ΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΚΟΠΟΥ ΦΑΚΟΥ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ 25

27 ΚΟΡΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΛΗΨΗ ΚΟΡΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ 26

28 Μετρήστε την κορι κή είτε από το ένα κέντρο της κόρης µέχρι το κέντρο της δεύτερης κόρης, είτε από την αριστερή αρχή της αριστερής κόρης µέχρι την αριστερή αρχή της δεξιάς κόρης Έχει µεγάλη σηµασία εξεταστής κα ι εξεταζόµενος να έχουν τους οφθαλµούς τους στο ίδιο ύψος Αν ο σκελετός έχει πλαστικά (demo lenses) σχεδιάζουµε µε υαλογράφο ένα σταυρό µπροστά από το κέντρο των κορών. Έτσι έχουµε µε αρκετή ακρίβεια την κορική απόσταση αλλά και το ύψος του οπτικού κέντρου. 27

29 ΆΣΚΗΣΗ ΈΚΤΗ Απαραίτητα υλικά για την άσκηση: Χάρακας (µετράκι), υαλογράφος, φακόµετρο, Σκελετός οράσεως, διάφοροι φακοί. Α) Μετρήστε και καταγράψτε στο χαρτί σας τις διαστάσεις προσώπου (διπλανού σας) και σκελετού που θα σας δοθεί και συµπληρώστ ε τον πιο κάτω πίνακα. Κορική (PD) Μέγιστη άνοιγµα Φ Κορική σκελετού Γέφυρα Υπολογίστε την µέγιστη διάµετρο φακού που θα χρειασθείτε για την συνταγή που θα σας δοθεί. Β) Μετρήστε τους φακούς που σας δόθηκαν και γράψτε την συνταγή σύµφωνα µε τις δυνάµεις των φακών και τις µετρήσεις σας. ΜΑΚΡΙΑ ΚΟΝΤΑ ΕΞΙΟΣ ΟΦΘΑΛΜΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ ΟΦΘΑΛΜΟΣ SPH CYL AXE SPH CYL AXE P.D. 28

30 ΆΣΚΗΣΗ ΈΒ ΟΜΗ Απαραίτητα υλικά για την άσκηση: Χάρακας (µετράκι), υαλογράφος, διάφοροι φακοί, βαµµένοι και επιστρωµένοι, συσκευή µέτρησης απορροφητικότητας. ιαχωρίστε τους φακούς σύµφωνα µε το χρώµα. α/ α ΦΑΚΟΙ ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΒΑΦΗΣ ΦΑΚΟΙ ΒΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΥΛΗ ιαχωρίστε τους φακούς σύµφωνα µε την επίστρωση. α/ α ΦΑΚΟΙ ΕΠΙΣΤΡΩΜΕΝΟΙ ΦΑΚΟΙ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ Σύγκριση απορροφητικότητας φακών. Μετρήστε στην συσκευή απορροφητικότητας τους 2 φακούς και σχεδιάστε την µεταβολή απορροφητικότητας στο πιο κάτω διάγραµµα. 29

ΟΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΦΑΚΩΝ ΚAI ΦΑΚΩΝ ΕΠΑΦΗΣ

ΟΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΦΑΚΩΝ ΚAI ΦΑΚΩΝ ΕΠΑΦΗΣ ΟΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΦΑΚΩΝ ΚAI ΦΑΚΩΝ ΕΠΑΦΗΣ Σ. Πλαΐνης, MSc, PhD Ινστιτούτο Οπτικής και Όρασης, Σχολή Επιστηµών Υγείας, Πανεπιστήµιο Κρήτης O. Λουκαΐδης, MSc Optical House, Ρόδος 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Οπτική, Σύγχρονη, Ατομική & Μοριακή Φυσική για Βιολόγους

Οπτική, Σύγχρονη, Ατομική & Μοριακή Φυσική για Βιολόγους Οπτική, Σύγχρονη, Ατομική & Μοριακή Φυσική για Βιολόγους 011 Σαμουήλ Κοέν Μέρος Α. Οπτική Κ0. Εισαγωγικό Σημείωμα Κυματικής Σελίδα 1. Απλή Αρμονική Ταλάντωση.... Κ0-1 1.1 Ορισμοί... Κ0-1 1. Η Αρχή της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ VII. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΡΑΥΣΕΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ. Εισαγωγή Θραύση (fracture) ονοµάζεται ο διαχωρισµός, ή θρυµµατισµός, ενός στερεού σώµατος σε δύο ή περισσότερα κοµµάτια, κάτω από την επίδραση

Διαβάστε περισσότερα

8. Σύνθεση και ανάλυση δυνάμεων

8. Σύνθεση και ανάλυση δυνάμεων 8. Σύνθεση και ανάλυση δυνάμεων Βασική θεωρία Σύνθεση δυνάμεων Συνισταμένη Σύνθεση δυνάμεων είναι η διαδικασία με την οποία προσπαθούμε να προσδιορίσουμε τη δύναμη εκείνη που προκαλεί τα ίδια αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευαστικές Τεχνολογίες 1

Κατασκευαστικές Τεχνολογίες 1 Κατασκευαστικές Τεχνολογίες 1 Κατασκευαστικές Τεχνολογίες 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας περιλαμβάνονται ο πρόλογος, μια σύντομη ιστορική αναδρομή για την εξέλιξη των μηχανικών διαμορφώσεων

Διαβάστε περισσότερα

9/3/2014. Εισαγωγή ορισμοί. Χαρτογραφία. Αυτό οφείλεται πρώτα στη σημαντική συνεισφορά στις διαδικασίες της κατασκευής χαρτών πολλών επιστημών

9/3/2014. Εισαγωγή ορισμοί. Χαρτογραφία. Αυτό οφείλεται πρώτα στη σημαντική συνεισφορά στις διαδικασίες της κατασκευής χαρτών πολλών επιστημών Εισαγωγή ορισμοί Χαρτογραφία Αυτό οφείλεται πρώτα στη σημαντική συνεισφορά στις διαδικασίες της κατασκευής χαρτών πολλών επιστημών Διάλεξη 4 ΧΑΡΤΕΣ -DATUMs καθώς επίσης και στην χρησιμοποίηση αυτών από

Διαβάστε περισσότερα

ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ

ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏ ÉÙÁÍÍÉÍÙÍ ÓïöïêëÞò Ä. ÃáëÜíçò ÁíáðëçñùôÞò ÊáèçãçôÞò ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ É Ù Á Í Í É Í Á 0 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Γενικά. Αλγόριθμος του Συμπληρώματος 6.3

Διαβάστε περισσότερα

, y 1. y y y y = x ( )

, y 1. y y y y = x ( ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ. ΕΞΙΣΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ Μία εξίσωση µε αγνώστους x, y λέγεται εξίσωση µίας γραµµής C, όταν οι συντεταγµένες των σηµείων της C και µόνο αυτές την επαληθεύουν. Αν έχουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΖΕΥΞΕΙΣ- ΙΑ ΟΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ Ο Ι ΑΣΚΩΝ ΒΑΡΖΑΚΑΣ ΠANAΓΙΩΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ασύρµατες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1. Τι λέμε δύναμη, πως συμβολίζεται και ποια η μονάδα μέτρησής της. Δύναμη είναι η αιτία που προκαλεί τη μεταβολή της κινητικής κατάστασης των σωμάτων ή την παραμόρφωσή

Διαβάστε περισσότερα

Η «ενθουσιαστική διδασκαλία» στην ανάμιξη των χρωμάτων: Μια προσέγγιση για τη Μέση Παιδεία

Η «ενθουσιαστική διδασκαλία» στην ανάμιξη των χρωμάτων: Μια προσέγγιση για τη Μέση Παιδεία ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 5 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ Β Πειραματική Διδασκαλία της Φυσικής Η «ενθουσιαστική διδασκαλία» στην ανάμιξη των χρωμάτων:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Σύνταξη σηµειώσεων : Πλαστήρα Β. ΑΙΓΑΛΕΩ, 2010 2 3 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Στις σηµειώσεις αυτές έχουν καταγραφεί θεµελιώδεις

Διαβάστε περισσότερα

Περίθλαση από µία σχισµή.

Περίθλαση από µία σχισµή. ρ. Χ. Βοζίκης Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ 71 7. Άσκηση 7 Περίθλαση από µία σχισµή. 7.1 Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης Σκοπός της άσκησης είναι η γνωριµία των σπουδαστών µε την συµπεριφορά των µικροκυµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Αθ.Κεχαγιας. Σηµειωσεις Αναλυτικης Γεωµετριας. Θ. Κεχαγιας. Σεπτεµβρης 2009, υ.0.95

Αθ.Κεχαγιας. Σηµειωσεις Αναλυτικης Γεωµετριας. Θ. Κεχαγιας. Σεπτεµβρης 2009, υ.0.95 Σηµειωσεις Αναλυτικης Γεωµετριας Θ. Κεχαγιας Σεπτεµβρης 2009, υ.0.95 Περιεχόµενα Εισαγωγη 1 Επιπεδα στον Τρισδιαστατο Χωρο 1 1.1 Θεωρια.................................... 1 1.2 Λυµενες Ασκησεις..............................

Διαβάστε περισσότερα

ιανυσµατική ανάλυση Κεφάλαιο 1 1.1 ιανυσµατική άλγεβρα 1.1.1 Πράξεις µε διανύσµατα

ιανυσµατική ανάλυση Κεφάλαιο 1 1.1 ιανυσµατική άλγεβρα 1.1.1 Πράξεις µε διανύσµατα Κεφάλαιο 1 ιανυσµατική ανάλυση 1.1 ιανυσµατική άλγεβρα 1.1.1 Πράξεις µε διανύσµατα Αν περπατήσετε 4 µίλια προς τον βορρά και µετά 3 µίλια προς την ανατολή (Σχ. 1.1), θα έχετε διανύσει συνολικά 7 µίλια,

Διαβάστε περισσότερα

Η λεκτρικά Κ υκλώµ ατα Μ ετρήσεις

Η λεκτρικά Κ υκλώµ ατα Μ ετρήσεις ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η λεκτρικά Κ υκλώµ ατα Μ ετρήσεις ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής σωστό-λάθος Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λανθασµένη καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις περιβάλλοντας µε ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Αʹ ΤΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς

Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς Τα βασικά αριθµητικά σύνολα Οι πρώτοι αριθµοί που διδάσκεται ο µαθητής στο δηµοτικό σχολείο είναι οι φυσικοί αριθµοί Αυτοί είναι οι 0,,,, 4, κτλ Το

Διαβάστε περισσότερα

Από το επίπεδο στο χώρο (Στερεομετρία)

Από το επίπεδο στο χώρο (Στερεομετρία) Από το επίπεδο στο χώρο (Στερεομετρία) (Διεπιστημονική προσέγγιση αριθμητικού και οπτικού γραμματισμού) Εκπαιδευτικοί: Αθανασοπούλου Ζαφειρία (οπτικός γραμματισμός) Σαρακινίδου Σοφία (αριθμητικός γραμματισμός)

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή στις Μεθόδους Μη Καταστροφικού Ελέγχου

1. Εισαγωγή στις Μεθόδους Μη Καταστροφικού Ελέγχου 1. Εισαγωγή στις Μεθόδους Μη Καταστροφικού Ελέγχου Ο όρος «μη καταστροφική αξιολόγηση» (NDE) περιλαμβάνει πολλές επιμέρους έννοιες που χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν διάφορες δραστηριότητες του εν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΗΝΑΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΣΕΜΗΝΑΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΣΕΜΗΝΑΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ: ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:> ΑΝΤΩΝΙΑ ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΚΙΕΓΚΙ ΜΠΛΕΝΤΑΡ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑ ΝΕΟ ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ ΣΤΟ ΥΠΟΞΕΙ ΙΟ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ (Cu 2 O)

ΕΝΑ ΝΕΟ ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ ΣΤΟ ΥΠΟΞΕΙ ΙΟ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ (Cu 2 O) ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΗ ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΑ ΝΕΟ ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΟΣ : ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗ ΗΧΟΥ, ΜΕΤΡΗΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗΣ

ΗΧΟΣ : ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗ ΗΧΟΥ, ΜΕΤΡΗΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗΣ Α3 ΗΧΟΣ : ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗ ΗΧΟΥ, ΜΕΤΡΗΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗΣ Σκοπός Αντικείµενο της άσκησης αυτής είναι η µελέτη του φαινοµένου της εξασθένησης ή- χου κατά τη διέλευσή του από απορροφητή δεδοµένου

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος Κρήτης

Τµήµα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος Κρήτης ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ Τµήµα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος Κρήτης ιπλωµατική εργασία των φοιτητών Αγαθοκλέους Θεόφιλος Περικλεούς Τζούλια Χαραλάµπους Σωτήρης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ Σ.Ρ. ΜΕΣΩ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗΣ ΠΛΗΡΩΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ Σ.Ρ. ΜΕΣΩ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗΣ ΠΛΗΡΩΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ 2014 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ Σ.Ρ. ΜΕΣΩ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗΣ ΠΛΗΡΩΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ DESIGN AND CONSTRUCTION

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις Ατοµικής και Μοριακής Φυσικής

Σηµειώσεις Ατοµικής και Μοριακής Φυσικής Σηµειώσεις Ατοµικής και Μοριακής Φυσικής Ε. Φωκίτης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ατοµική και Μοριακή Φυσική 1. Εισαγωγή 2. Πολυηλεκτρονιακά άτοµα: Ταυτόσηµα σωµατίδια,συµµετρικές και αντισυµµετρικές κυµατοσυναρτήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Διάδοση Κυμάτων στα Υλικά. Δ. Ευταξιόπουλος

Διάδοση Κυμάτων στα Υλικά. Δ. Ευταξιόπουλος Διάδοση Κυμάτων στα Υλικά Δ. Ευταξιόπουλος 14 Φεβρουαρίου 01 Περιεχόμενα 1 Διάδοση κυμάτων σε ελαστικό μέσο άπειρων διαστάσεων 5 1.1 Τάσεις και παραμορφώσεις...................... 5 1. Ο νόμος Hooke για

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στις σειρές

Σηµειώσεις στις σειρές . ΟΡΙΣΜΟΙ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Σηµειώσεις στις σειρές Στην Ενότητα αυτή παρουσιάζουµε τις βασικές-απαραίτητες έννοιες για την µελέτη των σειρών πραγµατικών αριθµών και των εφαρµογών τους. Έτσι, δίνονται συστηµατικά

Διαβάστε περισσότερα

1 Τράπεζα θεμάτων 2014-15 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΟΥΚΑΜΙΣΑΣ

1 Τράπεζα θεμάτων 2014-15 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΟΥΚΑΜΙΣΑΣ 1 2 ΘΕΜΑ B Ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος 1. ΘΕΜΑ Β 2-15438 B.1 Ένας αγωγός διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα έντασης i = 5 A. Το ηλεκτρικό φορτίο q που περνά από μια διατομή του αγωγού σε χρόνο t = 10 s

Διαβάστε περισσότερα