Μαρούσι, Ιούνιος Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μαρούσι, Ιούνιος 2009. Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ"

Transcript

1 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΑΠ 470/37/2008 «ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ, ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΠ ΕΕΤΤ 401/014/ » ΚΑΙ 477/002/2008 «ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ, ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΠ ΕΕΤΤ 401/014/ » Μαρούσι, Ιούνιος 2009 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ

2 Ι. Πρόλογος Η παρούσα δημόσια διαβούλευση αφορά σε θέματα που άπτονται των Αποφάσεων της ΕΕΤΤ α) ΑΠ 470/37/2008 «Έγκριση Προσφοράς Αναφοράς ΟΤΕ για την παροχή Μισθωμένων Γραμμών Χονδρικής, σε εφαρμογή της ΑΠ ΕΕΤΤ 401/014/ (ΦΕΚ 1419/Β/2007)» και β) ΑΠ 477/002/2008 «Έγκριση Προσφοράς Αναφοράς ΟΤΕ για την παροχή Τμηματικών Κυκλωμάτων, σε εφαρμογή της ΑΠ ΕΕΤΤ 401/014/ (ΦΕΚ 1419/Β/2007)». Η δημόσια διαβούλευση πραγματοποιείται σε συνέχεια πρότασης του ΟΤΕ για τροποποίηση των ως άνω αποφάσεων λαμβάνοντας υπόψη την εφαρμογή των προσφορών αναφοράς από τη δημοσίευσή τους και την τρέχουσα κατάσταση στην αγορά μισθωμένων γραμμών χονδρικής και τμηματικών κυκλωμάτων. ΙI. Διαδικασία Διαβούλευσης Με την παρούσα δημόσια διαβούλευση, η ΕΕΤΤ δημοσιεύει τις προτεινόμενες από τον ΟΤΕ τροποποιήσεις στην Προσφορά Αναφοράς του ΟΤΕ για την παροχή Μισθωμένων Γραμμών Χονδρικής και την Προσφορά Αναφοράς του ΟΤΕ για την παροχή Τμηματικών Κυκλωμάτων. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλλουν τα σχόλια τους κάνοντας σαφή αναφορά στα σημεία που αναφέρονται. Η παρούσα δημόσια διαβούλευση διαρκεί από τις 18 Ιουνίου 2009 μέχρι και τις 20 Ιουλίου Οι απαντήσεις πρέπει να υποβληθούν επωνύμως, στην Ελληνική γλώσσα, σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή όχι αργότερα από την 20 Ιουλίου 2009 και ώρα 13:00 µµ. Τυχόν ανώνυμες απαντήσεις δεν θα ληφθούν υπόψη. Οι απαντήσεις θα δημοσιευτούν αυτούσιες και επωνύμως. Σε περίπτωση που οι απαντήσεις περιέχουν εμπιστευτικά στοιχεία αυτά θα πρέπει να τοποθετηθούν σε ειδικό Παράρτημα, προκειμένου να μην δημοσιευθούν. Οι απαντήσεις πρέπει να φέρουν την ένδειξη: «Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τις προτάσεις τροποποίησης των Αποφάσεων της ΕΕΤΤ ΑΠ 470/37/2008 «Έγκριση Προσφοράς Αναφοράς ΟΤΕ για την παροχή Μισθωμένων Γραμμών Χονδρικής, σε εφαρμογή της ΑΠ ΕΕΤΤ 401/014/ » και ΑΠ 477/002/2008 «Έγκριση Προσφοράς Αναφοράς ΟΤΕ για την παροχή Τμηματικών Κυκλωμάτων, σε εφαρμογή της ΑΠ ΕΕΤΤ 401/014/ »» Οι απαντήσεις πρέπει να υποβάλλονται στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΕΤΤ Λ. Κηφισίας 60, Μαρούσι Αττική Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου : Κατά τη διάρκεια της Δημόσιας Διαβούλευσης είναι δυνατό να παρέχονται από την ΕΕΤΤ διευκρινιστικές απαντήσεις σε ερωτήσεις των ενδιαφερομένων, οι οποίες 2

3 πρέπει να υποβάλλονται επώνυμα, µόνο µέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: Το παρόν κείμενο δεν δεσμεύει την ΕΕΤΤ ως προς το περιεχόμενο της ρύθμισης που θα επακολουθήσει. 3

4 ΙΙΙ. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΤΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΕΤΤ 470/037/2008 ΠΑ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΖΕΥΚΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΜΓ, (ΦΕΚ 498/ ) ΚΑΙ 477/002/2008 ΠΑ ΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ (ΦΕΚ 987/Β/ ) ΜΕΡΟΣ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕΤΤ 470/037/2008 ΠΑ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΖΕΥΚΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΜΓ (ΦΕΚ 498/ ) 1. Υπηρεσία Σύνδεσης Μετάδοσης Πλήρους Ζεύξης Η Σύνδεση Μετάδοσης Πλήρους Ζεύξης είναι η συμμετρική γραμμή αφιερωμένης χωρητικότητας της οποίας το ένα άκρο βρίσκεται σε ένα Κέντρο Διασύνδεσης (Α/Κ ή ΚοΜΓ) και το άλλο στις εγκαταστάσεις του Δικαιούχου (Σημείο Παρουσίας ΣΠ- Δικαιούχου). 1. Οι Συνδέσεις μετάδοσης μπορούν να έχουν a. Άκρο Α: i. ΑΚ του ΟΤΕ που δεν είναι ΚοΜΓ για την εξυπηρέτηση της παράδοσης τερματικών κυκλωμάτων που υπάγονται στο συγκεκριμένο ΑΚ ii. ΚοΜΓ για την εξυπηρέτηση παράδοσης ζευκτικών κυκλωμάτων ή / και τερματικών κυκλωμάτων που υπάγονται στο συγκεκριμένο ΚοΜΓ. b. Άκρο Β: Οποιοδήποτε σημείο του παρόχου Προτείνεται: Η Σύνδεση Μετάδοσης Πλήρους Ζεύξης όπως αυτή ορίζεται στην Απόφαση της ΕΕΤΤ 470/037/2008 ΠΑ τερματικών ζευκτικών τμημάτων ΜΓ, να αποτελεί ξεχωριστή υπηρεσία, η οποία θα υλοποιείται μέσω κατάλληλων υποδομών και δακτυλίων για την υποστήριξη των αιτούμενων χωρητικοτήτων μέχρι τα ΡΟΡ των παρόχων, η δρομολόγηση θα ακολουθεί τη δομή του δικτύου του ΟΤΕ και θα κοστολογείται ως χωριστό (κοστολογικό ) προϊόν στηριζόμενο στα κόστη που θα δημιουργούνται για την παροχή του. Η βασική τιμολογιακή δομή της υπηρεσίας Σύνδεσης Μετάδοσης Πλήρους Ζεύξης θα είναι η προβλεπόμενη στην υφιστάμενη Προσφορά Αναφοράς όσον δε αφορά το Μεταβλητό μηνιαίο τέλος, θα τιμολογείται η ευθύγραμμη απόσταση από το Κέντρο Διασύνδεσης (Α/Κ ή ΚοΜΓ) μέχρι το οικείο Α/Κ του σημείου διασύνδεσης του Δικαιούχου. 2. Συνδεδεμένο Κύκλωμα Επέκτασης Το Συνδεδεμένο Κύκλωμα Επέκτασης συνδέει ένα χώρο ΦΣ του Αστικού Κέντρου (Α/Κ) του ΟΤΕ που είναι συνεγκατεστημένος ο Πάροχος, με ένα σημείο παρουσίας του (PoP). 4

5 Παρέχεται στο πλαίσιο της υπηρεσίας Backhaul στις περιπτώσεις που το Α/Κ στο οποίο βρίσκεται ο χώρος Φ/Σ: Δε συμπίπτει με το οικείο Α/Κ που ανήκει το σημείο παρουσίας (PoP) του Δικαιούχου, ή Δε αποτελεί ταυτόχρονα και ΚοΜΓ (Κόμβος Μισθωμένων Γραμμών), σύμφωνα με την αρχιτεκτονική του δικτύου του ΟΤΕ, όπως αυτή περιγράφεται στη σχετική Προσφορά Αναφοράς Προτείνεται: Το Συνδεδεμένο Κύκλωμα Επέκτασης να αποτελεί ξεχωριστή υπηρεσία, η οποία θα υλοποιείται μέσω κατάλληλων υποδομών και δακτυλίων για την υποστήριξη των αιτούμενων χωρητικοτήτων μέχρι τα ΡΟΡ των παρόχων, η δε δρομολόγηση θα ακολουθεί τη δομή του δικτύου του ΟΤΕ. Η ανωτέρω υπηρεσία θα κοστολογείται ως χωριστό (κοστολογικό) προϊόν στηριζόμενο στα κόστη που θα δημιουργούνται για την παροχή του. Η βασική τιμολογιακή δομή της υπηρεσίας θα είναι η ακόλουθη: 1. Εφάπαξ Τέλος Σύνδεσης 2. Μηνιαία Τέλη Σταθερό Μηνιαίο τέλος Μεταβλητό Μηνιαίο τέλος ανά Κm Όσον αφορά το Μεταβλητό μηνιαίο τέλος, θα τιμολογείται η ευθύγραμμη απόσταση από το Κέντρο Διασύνδεσης (Α/Κ) που βρίσκεται ο χώρος Φ/Σ που είναι συνεγκατεστημένος ο Πάροχος μέχρι το οικείο Α/Κ του σημείου διασύνδεσης του Δικαιούχου. 3. Υπηρεσία Κυκλωμάτων Point to Point Προτείνεται η δημιουργία νέου προϊόντος που θα αντιστοιχεί στα προβλεπόμενα στην Προσφορά Αναφοράς Τερματικών Ζευκτικών Τμημάτων ΜΓΧ ως Συνδεδεμένα Κυκλώματα από άκρο σε άκρο. Με βάση τη νέα υπηρεσία ο Πάροχος αντί για Συνδεδεμένο Κύκλωμα Τερματικό-Ζευκτικό-Τερματικό ή Τερματικό-Τερματικό θα αιτείται ένα κύκλωμα p-t-p από άκρο σε άκρο. Το προϊόν θα ακολουθεί τη δομή του δικτύου του ΟΤΕ και θα αντιμετωπίζεται ως χωριστό (κοστολογικό) προϊόν στηριζόμενο στα κόστη που θα δημιουργούνται για την παροχή του. Επίσης θα παρέχεται η δυνατότητα μετατροπής του κυκλώματος p-t-p σε Τερματικά/Ζευκτικά, ή Τερματικό/ Σύνδεση Μετάδοσης, ώστε ο Πάροχος να μπορεί να το εντάξει ή να το ομαδοποιήσει σε Ζευκτικό κύκλωμα και αντίστοιχη Σύνδεση Μετάδοσης. Το κύκλωμα αυτό θα παραμένει ως έχει εφ όσον ο πάροχος δεν αιτείται την μετατροπή του. 5

6 4. Αύξηση του αριθμού των ΚοΜΓ Αύξηση του αριθμού των ΚοΜΓ με προσθήκη ενός επιπλέον κόμβου ιδίου επιπέδου με τους υφιστάμενους σύμφωνα με το συνημμένο παράρτημα προκειμένου να εξυπηρετείται καλύτερα η πολυκεντρική περιοχή της Αθήνας. Η υπαγωγή των ΑΚ στο νέο ΚοΜΓ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ) απεικονίζεται επίσης στο συνημμένο παράρτημα. ΜΕΡΟΣ Β ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕΤΤ 477/002/2008 ΠΑ ΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ (ΦΕΚ 987/Β/ ) 1. Ενοποίηση Προσφορών Αναφοράς Τμηματικών Κυκλωμάτων και Τερματικών Ζευκτικών Τμημάτων Μισθωμένων Γραμμών Λαμβάνοντας υπόψη τα βασικά χαρακτηριστικά των τμηματικών κυκλωμάτων όπως περιγράφονται στις παραγράφους 3.1 και 3.2 του άρθρου 3 της Απόφασης 477/002/2008 της ΕΕΤΤ για τα Τμηματικά Κυκλώματα, καθώς και τους όρους παροχής της Προσφοράς Αναφοράς Τμηματικών κυκλωμάτων, θεωρούμε σκόπιμο να προτείνουμε την ενσωμάτωση απαιτήσεων της εν λόγω Προσφοράς Αναφοράς στην Προσφορά Αναφοράς Τερματικών Ζευκτικών Τμημάτων με σκοπό την κατάρτιση κοινής σύμβασης που θα καλύπτει τόσο τις υπηρεσίες τερματικών και ζευκτικών Τμημάτων όσο και των τμηματικών κυκλωμάτων. 1.1 Σε ότι αφορά τους όρους παροχής των τμηματικών κυκλωμάτων προτείνουμε την παρακάτω διαχείριση: Α. Τα τμηματικά κυκλώματα που καταλήγουν στον Οικείο τους ΚοΜΓ ή στο Οικείο τους Α/Κ να ενταχθούν χωρίς χιλιομετρικό περιορισμό στην κατηγορία των τερματικών τμημάτων και ο Δικαιούχος να υποβάλλει αίτημα χορήγησης τερματικού τμήματος. Β. Τα τμηματικά κυκλώματα που καταλήγουν σε μη Οικείο ΚοΜΓ να ενταχθούν χωρίς χιλιομετρικό περιορισμό στην κατηγορία των συνδεδεμένων κυκλωμάτων τερματικών τμημάτων και ζευκτικών τμημάτων. Η παροχή τμηματικών κυκλωμάτων πραγματοποιείται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις παροχής Συνδεδεμένων κυκλωμάτων μισθωμένων γραμμών χονδρικής και ο Δικαιούχος υποβάλλει αίτημα χορήγησης Συνδεδεμένου Κυκλώματος Τερματικού και Ζευκτικού τμήματος. 1.2 Διεύρυνση του καταλόγου των σημείων παράδοσης τερματικών και ζευκτικών τμημάτων σε Συνδέσεις Μετάδοσης Ημιζεύξης και Πλήρους Ζεύξης ώστε να περιλαμβάνονται πέραν των 45 ΚοΜΓ και τα 204 Α/Κ του Παραρτήματος 2 της ΠΑ Τερματικών Ζευκτικών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Προσφορά Αναφοράς τμηματικών κυκλωμάτων για τα Κέντρα Διασύνδεσης (Αστικά Κέντρα και κόμβους που παρέχουν λειτουργικότητα επιπέδου tendem/nodal). 6

7 1.3 Σε ότι αφορά τον ορισμό της Πλήρους Ζεύξης προτείνουμε να ισχύει ο ορισμός που περιγράφεται στην Προσφορά Αναφοράς Τμηματικών Κυκλωμάτων και αναφέρεται ως υπηρεσία που συνδέει το Κέντρο Διασύνδεσης με τις εγκαταστάσεις του παρόχου. Το Σημείο Παρουσίας του Δικαιούχου δύναται να βρίσκεται εντός ή εκτός των γεωγραφικών ορίων του Α/Κ ή του ΚοΜΓ. Με βάση τα παραπάνω ο Δικαιούχος δύναται να συγκεντρώνει τα τερματικά τμήματα σε Συνδέσεις Μετάδοσης και σε επίπεδο Α/Κ σύμφωνα με τα οριζόμενα από την Προσφορά Αναφοράς των Τμηματικών κυκλωμάτων. Οι όροι και οι προϋποθέσεις παροχής Συνδέσεων Μετάδοσης για τα Τμηματικά κυκλώματα Θα ενσωματωθούν στους όρους και τις προϋποθέσεις παροχής Συνδέσεων Μετάδοσης Τερματικών και Ζευκτικών Τμημάτων. 1.4 Σε ότι αφορά το περιεχόμενο της Βασικής Συμφωνίας Επιπέδου Υπηρεσιών (Basic SLA) προτείνεται η υιοθέτηση του κειμένου του Παραρτήματος 3 της Προσφοράς Αναφοράς τερματικών ζευκτικών τμημάτων ΜΓ με εξαίρεση τους χρόνους υλοποίησης των υπηρεσιών Συνδέσεων Μετάδοσης Πλήρους Ζεύξης όπου προτείνεται η εφαρμογή του πίνακα της παραγρ του παραρτήματος 2 της Προσφοράς Αναφοράς Τμηματικών Κυκλωμάτων δεδομένης της πληρέστερης ταξινόμησης των χρόνων με βάση την κατηγορία της Πλήρους Ζεύξης. 1.5 Η ελάχιστη διάρκεια παροχής της υπηρεσίας Σύνδεσης Μετάδοσης για κάθε γραμμή και για χωρητικότητες έως και 155 Μbps προτείνεται να είναι 6 μήνες όπως ορίζεται στην Προσφορά Αναφοράς Τμηματικών Κυκλωμάτων. 1.6 Η υπηρεσία της Σύνδεσης Μετάδοσης της Ημιζεύξης θα παρέχεται μόνο σε ταχύτητα 155 Μbps σύμφωνα με την Προσφορά Αναφοράς Τερματικών Ζευκτικών τμημάτων ΜΓ Τα τέλη των Συνδέσεων Μετάδοσης Ημιζεύξης θα υπολογίζονται συμφωνα με τα οριζόμενα στην παραγρ της Προσφοράς Αναφοράς Τμηματικών κυκλωμάτων. 7

8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : Πίνακας Κατανομής Αστικών (Ψηφιακών) Κέντρων ΟΤΕ σε ΚοΜΓ ΚοΜΓ TANDEM ΑΚΡΟΠΟΛΗ TANDEM ΑΡΗ TANDEM ΚΩΛΕΤΤΗ Ψηφιακά Κέντρα ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΒΟΥΛΑ ΔΑΦΝΗ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΚΙ ΚΑΛΛΙΘΕΑ Ν.ΣΜΥΡΝΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΦΡΕΑΤΤΥΔΑ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ Ν.ΦΑΛΗΡΟ ΡΕΝΤΗΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΡΗΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΔΑΓΚΛΗΣ ΚΑΡΟΛΟΣ ΚΟΛΩΝΟΣ ΜΕΓΑΡΑ ΠΑΤΗΣΙΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΑΙΓΙΝΑ ΚΩΛΕΤΤΗ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑΣ Β ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΒΥΡΩΝΑΣ ΑΦΙΔΝΕΣ ΙΛΙΣΣΟΣ ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ ΛΑΓΟΝΗΣΙ ΛΑΥΡΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ Ν.ΜΑΚΡΗ Ν.ΠΑΛΑΤΙΑ ΠΑΓΚΡΑΤΙ ΡΑΦΗΝΑ ΣΟΛΩΝΑΣ 8

9 TANDEM ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΠΕΛΟΠΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΧΑΡΝΕΣ ΓΑΛΑΤΣΙ Δ.Μ.ΟΤΕ ΙΛΙΟΝ (ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ) ΚΑΜΑΤΕΡΟ ΚΗΦΙΣΙΑ ΜΑΡΟΥΣΙ Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟ Ν.ΙΩΝΙΑ Ν.ΚΗΦΙΣΙΑ Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΕΡΑΚΑΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗ ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΧΟΛΑΡΓΟΣ ΨΥΧΙΚΟ ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑΣ ΝΕΑ ΒΑΡΝΑ ΝΕΑ ΕΥΚΑΡΠΙΑ ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ ΠΛ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΠΕΡΑΙΑ ΡΟΣΤΑΝ ΤΟΥΜΠΑ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ ΠΕΛΟΠΑΣ ΡΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΙΓΙΟ ΣΚΑΓΙΟΠΟΥΛΕΙΟ ΠΕΡΓΑΜΟΣ 9

10 ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΥΚ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΥΚ ΚΥΔΩΝΑ ΑΥΚ (ΧΑΝΙΑ) ΣΠΑΡΤΗ ΑΥΚ ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΑΥΚ ΑΡΓΟΣ ΑΥΚ ΠΥΡΓΟΣ ΑΥΚ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΥΚ ΚΕΡΚΥΡΑ ΑΥΚ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΑΥΚ ΑΡΤΑ ΑΥΚ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΑΥΚ ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ ΑΥΚ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΑΥΚ ΔΡΑΜΑ ΑΥΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΑΥΚ ΞΑΝΘΗ ΑΥΚ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ ΑΥΚ ΛΙΜΕΝΑΡΙΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ ΤΡΙΠΟΛΗ ΘΕΡΙΣΣΟΣ ΜΟΙΡΕΣ ΚΝΩΣΣΟΣ ΛΙΜΗΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙ ΡΕΘΥΜΝΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΤΕΙΑ ΚΥΔΩΝΑΣ ΤΖΑΝΑΚΑΚΗ ΓΥΘΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗ ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ ΑΡΓΟΣ ΚΡΑΝΙΔΙ ΝΑΥΠΛΙΟ ΛΕΧΑΙΝΑ ΑΜΑΛΙΑΔΑ ΠΥΡΓΟΣ ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ ΛΕΥΚΑΔΑ ΑΓΡΙΝΙΟ ΦΥΤΕΙΕΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ΚΕΡΚΥΡΑ ΛΕΥΚΙΜΜΗ ΣΚΡΙΠΕΡΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΣΑΜΗ ΠΡΕΒΕΖΑ ΑΡΤΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ ΜΕΣΣΗΝΗ ΔΡΑΜΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΞΑΝΘΗ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ 10

11 ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΑΥΚ (ΒΟΛΟΣ) ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΥΚ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΥΚ ΚΟΖΑΝΗ ΑΥΚ ΣΥΡΟΣ ΑΥΚ ΒΕΡΟΙΑΣ ΑΥΚ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΥΚ ΕΔΕΣΣΑ ΑΥΚ ΣΕΡΡΩΝ ΑΥΚ ΚΙΛΚΙΣ ΑΥΚ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΑΥΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΑΥΚ ΛΙΒΑΔΕΙΑ ΑΥΚ ΧΙΟΣ ΑΥΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΑΥΚ ΛΑΜΙΑ ΑΥΚ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΙΩΛΚΟΣ ΤΡΙΚΑΛΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΓΡΕΒΕΝΑ ΚΟΖΑΝΗ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΣΥΡΟΣ ΑΝΔΡΟΣ ΠΑΡΟΣ ΘΗΡΑ ΜΥΚΟΝΟΣ ΝΑΞΟΣ ΒΕΡΟΙΑ ΝΑΟΥΣΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΛΑΚΑ ΕΔΕΣΣΑ ΦΛΩΡΙΝΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΝΙΓΡΙΤΑ ΣΕΡΡΕΣ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ ΚΙΛΚΙΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΜΥΡΙΝΑ ΚΑΛΛΟΝΗ ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΔΙΣΤΟΜΟ ΘΗΒΑ ΛΕΙΒΑΔΙΑ ΑΜΦΙΣΣΑ ΕΥΔΗΛΟΣ ΣΑΜΟΣ ΧΙΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑ ΛΟΥΤΡΑ ΑΙΔΗΨΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑ ΛΑΜΙΑ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ ΚΑΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ 11

12 ΡΟΔΟΣ ΑΥΚ ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΡΟΔΟΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ ΣΓΟΥΡΟΣ ΚΩΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ ΙΑΛΥΣΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΣ 12

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Α Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Ο Τ Ε 2 0 0 7

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Α Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Ο Τ Ε 2 0 0 7 Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Α Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Ο Τ Ε 2 0 0 7 ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ & ΖΕΥΚΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 401/14/06.09.06 ΑΠ της ΕΕΤΤ. (ΦΕΚ 1419 / τ. Β της 26-09-2006) Ιανουάριος 2007 Σελίδα 1 από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ- ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΟΤΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΟΤΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΘΗΝΑ & ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΠΟΥ ΙΕΚΠΕΡΑΙΩΝΟΥΝ ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Tandem

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ OTE «2014 ΔΩΡΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ OTE «2014 ΔΩΡΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ OTE «2014 ΔΩΡΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ» 1) H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ανώνυμη εταιρεία «Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος» (εφεξής «ΟΤΕ»)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ8ΟΞ7Μ-ΗΒ5 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΑΥΕ & ΒΥΕ 6 ΗΣ ΥΠΕ ΚΑΙ ΑΥΕ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 2 Ης ΥΠΕ

ΑΔΑ: ΒΙΦ8ΟΞ7Μ-ΗΒ5 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΑΥΕ & ΒΥΕ 6 ΗΣ ΥΠΕ ΚΑΙ ΑΥΕ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 2 Ης ΥΠΕ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΑΥΕ & ΒΥΕ 6 ΗΣ ΥΠΕ ΚΑΙ ΑΥΕ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 2 Ης ΥΠΕ Αθήνα 16.5.2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος αποστολής προϊόντων για μεταφορά με πρακτορείο (ογκώδη ή βαριά αντικείμενα)

Κόστος αποστολής προϊόντων για μεταφορά με πρακτορείο (ογκώδη ή βαριά αντικείμενα) Κόστος αποστολής προϊόντων για μεταφορά με πρακτορείο (ογκώδη ή βαριά αντικείμενα) Δωρεάν μεταφορικά για παραγγελίες άνω των 345 σε ογκώδη/βαριά προϊόντα Νομός-Πόλη Κόστος Νομός Αιτωλοακαρνανίας Αγρίνιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «GET ON BOARD 2»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «GET ON BOARD 2» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «GET ON BOARD 2» 1. H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ» (εφεξής η «COSMOTE»), που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, Λ. Κηφισίας 99,

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Οκτώβριος 2014. Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ. Σελίδα 1 από 8

Μαρούσι, Οκτώβριος 2014. Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ. Σελίδα 1 από 8 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΟΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ EMA LIGHT (VIRTUALLY PARTIALLY UNBUNDLED LIGHT- VPU LIGHT) ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «ΚΑΘΕ ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΡΔΙΖΕΙ»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «ΚΑΘΕ ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΡΔΙΖΕΙ» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «ΚΑΘΕ ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΡΔΙΖΕΙ» 1. H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ» (εφεξής η «COSMOTE»), που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, Λ. Κηφισίας

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Περιεχόμενα 1. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ... 3 1.1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ... 3 2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 3 2.1. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Καταστήματα COSMOTE ΓΕΡΜΑΝΟΣ OTE για την διεξαγωγή της διαδικασίας instant win ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΟΤΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΚ ΠΟΛΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Καταστήματα COSMOTE ΓΕΡΜΑΝΟΣ OTE για την διεξαγωγή της διαδικασίας instant win ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΟΤΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΚ ΠΟΛΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Καταστήματα COSMOTE ΓΕΡΜΑΝΟΣ OTE για την διεξαγωγή της διαδικασίας instant win ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΟΤΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΚ ΠΟΛΗ THE MALL ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 35 15122 ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Ιανουάριος 2015. Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ

Μαρούσι, Ιανουάριος 2015. Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠ. ΕΕΤΤ 677/03/2013 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟ ΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟ ΟΤΗΣΗΣ»,

Διαβάστε περισσότερα

13. Το Π.Δ. 38/2007 (ΦΕΚ 33/Α/2007) Αρμοδιότητες του Διοικητή και του Δ.Σ. του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.).

13. Το Π.Δ. 38/2007 (ΦΕΚ 33/Α/2007) Αρμοδιότητες του Διοικητή και του Δ.Σ. του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.). ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Στην Αθήνα σήμερα την 27 του μήνα Μαρτίου του έτους 2014, μεταξύ αφενός μεν του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.)», που εδρεύει στην Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΟΔΗΓΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΦΘΑΝΟΥΝ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΟΔΗΓΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΦΘΑΝΟΥΝ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΟΔΗΓΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΦΘΑΝΟΥΝ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ. 1] Αντικείμενο της Προωθητικής Ενέργειας. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "ΕΛΑΣΤΙΚΑ MICHELIN

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001893990 2014-02-27

14PROC001893990 2014-02-27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Ι.Ε.Κ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Ι.Ε.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 151 80 Μαρούσι Ιστοσελίδα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Γ Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Αρ.Πρωτ.: 620/22/05-06-2013.Π./Ι.ΝΕ. Ι.ΒΙ.Μ.

Αρ.Πρωτ.: 620/22/05-06-2013.Π./Ι.ΝΕ. Ι.ΒΙ.Μ. Αρ.Πρωτ.: 620/22/05-06-2013.Π./Ι.ΝΕ. Ι.ΒΙ.Μ. ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΩΝ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Νοέμβριος 2012. Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ

Μαρούσι, Νοέμβριος 2012. Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΤΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΑΥΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδ Κατάστημα Περιοχή Νομός Δήμος Διεύθυνση

Κωδ Κατάστημα Περιοχή Νομός Δήμος Διεύθυνση Κωδ Κατάστημα Περιοχή Νομός Δήμος Διεύθυνση ΤΚ 40 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Αιόλου 86 10232 80 ΟΔ. ΣΤΑΔΙΟΥ 38 ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Σταδίου 38 10564 104 ΠΛ. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Καρ.

Διαβάστε περισσότερα

2841-091.002-05 26410-60136 - 37

2841-091.002-05 26410-60136 - 37 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΔΟΣ Τ.Κ. ΠΟΛΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ Εmail ΑΓΙΑΣ - 614 ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΥ 26 400 03 ΑΓΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 2494-022.327 AΓIAΣ ΠAPAΣKEYHΣ - 065 Mεσογείων 454 153 42 AΓIA ΠAPAΣKEYH 210-60.01.707 ikaagpar@otenet.gr ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ MEGA BROKERS S.A.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ MEGA BROKERS S.A. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ MEGA BROKERS S.A. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ( ) 1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ 20.000,00 2. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ & ΜΟΝΙΜΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ από ατύχημα Θάνατος από ατύχημα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 69 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Aριθ. 0 Τροποποίηση της υπ αριθμ./0 Ανακοίνωσης του Υπουργού Διοικητικς Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρο νικς Διακυβέρνησης. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1] Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε.Ε», που εδρεύει Χειμάρας 8Α, Μαρούσι 15125 σε συνεργασία με την Visa Europe Services Inc. ανώνυμη εταιρία που εδρεύει 1 Sheldon

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΑΣ.Η MICHELIN ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ 9 Μαρτίου 2015 11 Απριλίου 2015

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΑΣ.Η MICHELIN ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ 9 Μαρτίου 2015 11 Απριλίου 2015 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΑΣ.Η MICHELIN ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ 9 Μαρτίου 2015 11 Απριλίου 2015 1] Αντικείµενο της Προωθητικής Ενέργειας. Η ανώνυµη εταιρεία µε

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Εποχικό Βοήθημα

Ειδικό Εποχικό Βοήθημα ΑΔΑ:Β4ΘΥ4691Ω2-Ε9Δ Ειδικό Εποχικό Βοήθημα ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Δικαιούχοι του ειδικού εποχιακού βοηθήματος είναι τα άτομα που παρέχουν την εργασία στην Ελλάδα, εφ όσον υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 29/9/ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α. Αριθμ. πρωτ. Υ10α/Γ.Π. οικ.

Αθήνα, 29/9/ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α. Αριθμ. πρωτ. Υ10α/Γ.Π. οικ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α Αθήνα, 9/9/ 04 Αριθμ. πρωτ. Υ0α/Γ.Π. οικ. 8440 Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ T.K. ΔΗΜΟΣ ΣΤΟΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ 15 2641026285 301 00 ΑΓΡΙΝΙΟ Ι.ΣΤΑΙΚΟΥ 58 2641052799 301 00 ΑΓΡΙΝΙΟ Ι.

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ T.K. ΔΗΜΟΣ ΣΤΟΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ 15 2641026285 301 00 ΑΓΡΙΝΙΟ Ι.ΣΤΑΙΚΟΥ 58 2641052799 301 00 ΑΓΡΙΝΙΟ Ι. ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΣΤΟΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ 15 2641026285 301 00 ΑΓΡΙΝΙΟ Ι.ΣΤΑΙΚΟΥ 58 2641052799 301 00 ΑΓΡΙΝΙΟ Ι.ΣΤΑΙΚΟΥ 2 2641052574 301 00 ΑΓΡΙΝΙΟ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 5 2641026808 301 00 ΑΓΡΙΝΙΟ Κ.ΛΑΣΚΑΡΗ 47 2632022087

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με το τεχνοοικονομικό μοντέλο που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό των Ανώτατων Ορίων Τιμών (ΑΟΤ) για την υπηρεσία

Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με το τεχνοοικονομικό μοντέλο που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό των Ανώτατων Ορίων Τιμών (ΑΟΤ) για την υπηρεσία Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με το τεχνοοικονομικό μοντέλο που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό των Ανώτατων Ορίων Τιμών (ΑΟΤ) για την υπηρεσία μεταφοράς και διανομής περιεχομένου εθνικής και περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΤΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (ΧΕΠ)

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΤΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (ΧΕΠ) ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΤΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (ΧΕΠ) Μαρούσι, Μάιος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων,

Διαβάστε περισσότερα

1. Περιφερειακούς Διευθυντές Περ. Δ/νσεις, Δ/νσεις Π.Ε.: Ο. Ιντζέ: 210 3443266, Μ. Εκπ/σης Ασλάνογλου: 2103443246, Γ. Μπουζιάνη: 210 3442335

1. Περιφερειακούς Διευθυντές Περ. Δ/νσεις, Δ/νσεις Π.Ε.: Ο. Ιντζέ: 210 3443266, Μ. Εκπ/σης Ασλάνογλου: 2103443246, Γ. Μπουζιάνη: 210 3442335 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα