ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ"

Transcript

1 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ : ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Τα τυπικά ουσιαστικά προσόντα των υποψηφίων είναι καταχωρημένα στους συγκεντρωτικούς πίνακες προσόντων των υποψηφίων περιέχονται στα υποβληθέντα από αυτούς διολογητικά. Από τους υποψήφιους επιστημονικούς συνεργάτες εδήλωσαν ότι επιθυμούν να απασχοληθούν με τη διδασκαλία του μαθήματος οι: Δεδούλη Αικατερίνη Κρεμμύδας Νικόλαος Μανιάτης Αντώνιος Χατζηαντωνίου Μάρθα Από τους υποψήφιους επιστημονικούς συνεργάτες οι παρακάτω διαθέτουν τα απαιτούμενα από τον νόμο προσόντα. Ειδικότερα διαθέτουν διδακτορικό δίπλωμα με επαρκή συνάφεια προς το προκηρυχθέν αντικείμενο Ιδιωτικό που αντιστοιχεί σε μάθημα που περιλαμβάνει τα γνωστικά αντικείμενα του Αστικού του Εμπορικού Δικαίου, καθώς υπερκαλύπτουν την απαιτούμενη από το νόμο επαγγελματική προϋπηρεσία οι εξής: Δεδούλη Αικατερίνη Χατζηαντωνίου Μάρθα Η πρώτη δεν επιλέγεται, διότι, κατά τη δήλωσή της, καλύπτει ήδη με άλλη ανάθεση διδασκαλίας τον χρόνο της διδακτικής απασχόλησης που έχει την δυνατότητα να διαθέσει. Η δεύτερη επιλέγεται ως εγγύτερα από τους λοιπούς διότι οι μεταπτυχιακές της ιδίως οι διδακτορικές της σπουδές κρίνονται σχετικά συναφείς με το αντικείμενο του εσωτερικού ιδιωτικού δικαίου εφόσον είναι στο αντικείμενο του Διεθνούς Ευρωπαϊκού Εμπορικού Δικαίου, επίσης υπερκαλύπτει την απαιτούμενη από το νόμο επαγγελματική προϋπηρεσία. Προτείνεται ως επιστημονικός συνεργάτης με πλήρη προσόντα.

2 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ : ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Τα τυπικά ουσιαστικά προσόντα των υποψηφίων είναι καταχωρημένα στους συγκεντρωτικούς πίνακες προσόντων των υποψηφίων περιέχονται στα υποβληθέντα από αυτούς διολογητικά. Από τους υποψήφιους επιστημονικούς συνεργάτες εδήλωσαν ότι επιθυμούν να απασχοληθούν με τη διδασκαλία του μαθήματος οι εξής: Βαρδαξόγλου Γεώργιος Βραϊμάκη Ευτυχία Γκίκα Ελένη Κανταράκη Μαρία Λιανός Αντώνιος Πάλλης Χρήστος Παπαδόπουλος Ιορδάνης Πατίστα Χριστίνα Χουντάλας Παναγιώτης Από τους υποψήφιους επιστημονικούς συνεργάτες διαθέτουν τα από το νόμο απαιτούμενα προσόντα, εκτιμωμένης της συνάφειας του διδακτορικού τους τίτλου,οι εξής κατά σειρά: Κανταράκη Μαρία Βραϊμάκη Ευτυχία Ως πρώτη κατά σειρά προτείνεται η Μαρία Κανταράκη, η οποία υπερκαλύπτει τα από τον νόμο απαιτούμενα προσόντα.. Ειδικότερα διαθέτει επαρκώς συναφή βασικό τίτλο σπουδών διδακτορικό δίπλωμα στην Κοινωνιολογία, δηλαδή σε γνωστικό αντικείμενο που σχετίζεται άμεσα με το γνωστικό αντικείμενο της οργανωσιακής συμπεριφοράς, στον χώρο ιδίως των επιχειρησιακών οργανώσεων επίσης υπερτερεί λόγω του ότι διαθέτει πολύ μεγαλύτερη διδακτική εμπειρία είκοσι (20) ετών μάλιστα μακρόχρονη θητεία ως επιστημονική συνεργάτης στο Τμήμα Επιχειρήσεων ειδικότερα πολυετή εμπειρία στη διδασκαλία του μαθήματος. Έχει επιδείξει συνέπεια άριστη συνεργασία προς κάθε κατεύθυνση. Προτείνεται ως επιστημονικός συνεργάτης με πλήρη προσόντα, για την κάλυψη του ενός τμήματος. Επίσης προτείνεται ως δεύτερη κατά σειρά η Ευτυχία Βραϊμάκη, η οποία διαθέτει διδακτορικό δίπλωμα στο αντικείμενο της οργανωσιακής συμπεριφοράς, εν γένει έντονη επιστημονική δραστηριότητα στο ενλόγω αντικείμενο. Υπερκαλύπτει την απαιτούμενη από τον νόμο επαγγελματική προϋπηρεσία, που είναι πάντως ουσιωδώς μικρότερη της αντίστοιχης της πρώτης. Προτείνεται ως επιστημονικός συνεργάτης με πλήρη προσόντα, για την κάλυψη του ετέρου τμήματος.

3 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ : ΘΕΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ Τα τυπικά ουσιαστικά προσόντα των υποψηφίων είναι καταχωρημένα στους συγκεντρωτικούς πίνακες προσόντων των υποψηφίων περιέχονται στα υποβληθέντα από αυτούς διολογητικά. Από τους υποψήφιους επιστημονικούς συνεργάτες εδήλωσαν ότι επιθυμούν να απασχοληθούν με τη διδασκαλία του μαθήματος οι εξής: Γουργιώτου Ισμήνη Μητσόπουλος Κωνσταντίνος Βραϊμάκη Ευτυχία Κανταράκη Μαρία Κρεμμύδας Νικόλαος Λιανός Αντώνιος Μανιάτης Αντώνιος Παπαδόπουλος Ιορδάνης Χατζηαντωνίου Μάρθα Προτείνεται η Μάρθα Χατζηαντωνίου, ως η μόνη οποία διαθέτει σχετική συνάφεια του διδακτορικού της διπλώματος με το προκηρυχθέν αντικείμενο. Το αντικείμενο της διδακτορικής της διατριβής είναι στο Διεθνές Ευρωπαϊκό Εμπορικό όχι στο θεσμικό δίο της. Πάντως είναι το μόνο που προκρίνεται ως σχετικά συναφές με το προκηρυχθέν αντικείμενο από τα αντίστοιχα διδακτορικά διπλώματα των άλλων υποψηφίων. Καλύπτει επίσης την από το νόμο απαιτούμενη επαγγελματική εμπειρία. Προτείνεται ως επιστημονικός συνεργάτης με πλήρη προσόντα.

4 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΘΗΜΑ : ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ Δεν γίνεται επιλογή στο αντικείμενο, γιατί το Συμβούλιο του Τμήματος ανέθεσε το μάθημα σε μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό. ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΘΗΜΑ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ Δεν γίνεται επιλογή στο αντικείμενο, γιατί το Συμβούλιο του Τμήματος ανέθεσε το μάθημα σε μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό.

5 Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ 1 ΠΑΤΙΣΤΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1979 ΠΤΥΧΙΟ (ΤΙΤΛΟΣ ΙΔΥΜΑ ΕΤΟΣ) Κοινωνιολογία, Πάντειο, 2002 Ψυχολογία, Hellenic College Brookline, USA, 2007, ((ΔΟΑΤΑΠ) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ (ΤΙΤΛΟΣ ΙΔΥΜΑ ΕΤΟΣ) Boston College, Chestnut Hill-USA, 2007 (ΔΟΑΤΑΠ) ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ (ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΙΔΥΜΑ ΕΤΟΣ) ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΡΓ/ΕΠ Διαφυλικές σχέσεις της ετεροφυλικής έλξης, επιλογή συντρόφου. Χαρακτηριστικά - Είδη σχέσεων, Πάντειο Επιστημονικός ΜΑΘΗΜΑΤΑ 2 3 ΧΟΥΝΤΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1977 ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1976 Οργάνωση Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πειραιά, 2000 Διεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πάντειο, 1999 Επιχειρήσεων-Ολική Ποιότητα, Πανεπιστήμιο Πειραιά, 2004 Ευρωπαίκή Ολοκλήρωση, University of Bradford, 2002 ((ΔΙΚΑΤΣΑ) Οργάνωση Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πειραιά, Επιστημονικός Οι επιπτώσεις των πολιτικών Συνοχής της ΕΕ στην Ελλάδα "θεσμικές" "Χρηματοδοτικές" όψεις του εξευρωπαϊσμού ελληνικών ΟΤΑ, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Επιστημονικός 4 5 ΓΟΥΡΓΙΩΤΟΥ ΙΣΜΗΝΗ 1975 ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1982 Φιλοσοφία- Παιδαγωγική Ψυχολογία, ΕΚΠΑ, 1998 Οικονομικής περιφεριακής ανάπτυξης, Πάντειο 2005 Ευρωπαίκές Διεθνείς Σπουδές, ΕΚΠΑ, 2001 Πολιτικές ένταξης στην αγορά εργασίας ευπαθών κοινωνικά ομάδων, ΕΚΠΑ Επιστημονικός Τουριστικό μάνατζεμεντ, University of Surrey, 2007 (ΔΟΑΤΑΠ) MBA-Business Fiance and Management, Unoversity of Liverpool, 2006 (ΔΟΑΤΑΠ) - 3 Εργαστηριακός

6 6 ΠΑΛΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1959 Οργάνωση Επιχειρήσεων, ΑΣΟΕΕ, 1988 MBA, University of Wales, 1991 (ΔΙΚΑΤΣΑ) Το θεσμικό πλαίσοο των οικονομικών της τοπικής αυτοδιοίκησης - Ανάλυση προοπτικές, Πάντειο 2011 Επιστημονικός 7 ΧΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ 1966 Οικονομικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Αθηνών 1988 Management, University of Kent 1991 Εργαστηριακός Συγκρούσεων 9 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΛΥΓΙΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 1983 Πολιτική Επιστήμη Δημόσια, ΕΚΠΑ 2005 Πολιτική Επιστήμη, Πάντειο Εργαστηριακός Ιδιωτικό ερωπαίκής ένωσης 10 ΣΠΑΝΟΣ ΛΟΥΚΑΣ 1976 Οικονομικών Επιστημών, ΕΚΠΑ 1998 Οικονομικής Πολιτικής εφαρμοσμένης στατιστικής, ΕΚΠΑ 2000 Υποψήφιος Διδάκτορας, Εργαστηριακός 11 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 1965 Γαλλική Φιλολογία, Αριστοτέλιεο 1987 Επιχειρήσεων, ΤΕΙ Πειραιά 2004 ΜΒΑ, Πανεπιστήμιο Πειραιά Εργαστηριακός συγκρούσεων 12 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 1965 Φιλοσοφική Σχολή, Αριστοτέλειο 1988 Φιλοσοφία, Αριστοτέλειο 1990 Ηθική/Μεταηθική Σύγχρονη πολιτική Φιλοσοφία, University of Kent 1993 επιστημονικός

7 13 ΚΑΝΤΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 1960 Πολιτική Επιστήμη, Πάντειο 1984 Πολιτική Κοινωνιολογία, 1986 (ΔΙΚΑΤΣΑ) Γυναίκες εργασιακές σχέσεις στη βιομηχανική υφαντουργία. Επιδράσεις στην ταξική διαμόρφωση. Φύλο τάξη μέσα από τις εργασιακές σχέσεις τον συνδικαλισμό των βιομηχανικών εργατριών του κλάοδυ της κλωστοϋφαντουργίας, Πάντειο Επιστημονικός 14 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΛΕΞΙΟΣ 1975 Νομική, ΕΚΠΑ, 1998 Ιδιωτικό, ΕΚΠΑ 2000 Υποψήφιος Διδάκτορας, 2 13 Εργαστηριακός Ιδιωτικό ερωπαίκής ένωσης 15 ΛΙΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1966 Ιστορία Αρχαιολογία ΕΚΠΑ 1988 Κράτος Δημόσια, ΕΚΠΑ 2004 Ο εκδημοκρατισμός της ανώτατης εκπαίδευσης Η δύσκολη πορεία του μεταρρυθμιστικού εγχειρήματος, ΕΚΠΑ 2010 Επιστημονικός συγκρούσεων ερωπαίκής ένωσης 16 ΒΡΑΪΜΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ 1979 Βιβλιοθηκονομία, ΤΕΙ Αθήνας 2002 Finance and financial information systmes, University of Greenwich 2005 (ΔΟΑΤΑΠ) Διαχείριση Γνώσης, Πανεπιστήμιο Θράκης, Επιστημονικός 17 ΜΠΟΥΣΛΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 1977 Νομική, Πανεπιστήμιο Θράκης 2001, Πανεπιστήμιο Θράκης 2005 Υποψήφιος Διδάκτορας, 6 6 Εργαστηριακός Ιδιωτικό Συγκρούσεων

8 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΘΑ 1977 Νομική, Πανεπιστήμιο Θράκης 2000 ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1970 Νομική ΕΚΠΑ 1993 Ευρωπαϊκό Διεθνές εμπορικό, Univrsity of Glasgow 2001 (ΔΟΑΤΑΠ), ΈΚΠΑ 1996 Τhe liability of Operators of trnsport terminals in international containerised transport and the phenomenon of multimodalism, Univrsity of Glasgow 2008 (ΔΟΑΤΑΠ) 2 10 Επιστημονικός, Universite Paris X Nanterre 1998 (ΔΙΚΑΤΣΑ) 9 17 Επιστημονικός ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1962 Νομική ΕΚΠΑ 1984 Διεθνές 24 4 Επιστημονικός 21 ΓΚΙΚΑ ΕΛΕΝΗ 1970 Οικονομικής Επιοστήμης, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 1990 Οικονομικά Επιχειρήσεων, Brunel University 1998 Η αποδοχή των τεχνολογιών πληροφόρησης επικοινωνίας στο τραπεζικό σύστημα της Ελλάδας, Πάντειο Επιστημονικός Ιδιωτικό Ιδιωτικό Ιδιωτικό οργανωσιακή συμπεριφορά 22 ΔΕΔΟΥΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1977 Νομική, Αριστοτέλειο 1999 Διεθνές Εμπορικό δίο, Unioversity of Essex 2001 (ΔΙΚΑΤΣΑ) Διώματα τρίτων μερών στο αγγλικό δίο: Συμβάσεις μεταφοράς εμπορευμάτων δια θαλλάσης, Glasgow University 2005 (ΔΟΑΤΑΠ) 4 9 Επιστημονικός Ιδιωτικό

9 23 ΡΟΥΒΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 1980 Οργάνωση Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Αθηνών 2003 Υπηρεσιών, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 2006 Διαχείριση επιχειρησιακών κρίσεων, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Επιστημονικός συγκρούσεων 24 ΠΡΑΣΣΑ ΙΩΑΝΝΑ 1979 Νομική ΕΚΠΑ 2001 Αστικό ΕΚΠΑ Εργαστηριακός Ιδιωτικό 25 ΒΑΡΔΑΞΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1982 Επιχειρηματικού Σχεδιασμού Πληροφοριακών Συστημάτων, ΑΤΕΙ Πατρών 2004 University of Leeds, (ΔΟΑΤΑΠ) Επιστημονικός Συγκρούσεων 26 ΒΗΛΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1982 Ευρωπαϊκό, επιλογή ευρωπαϊκών δικαστικών διαφορών, Πανεπιστήμιο Λουξεμβούργου (ΔΟΑΤΑΠ) - 4 Εργαστηριακός Ιδιωτικό 27 ΝΙΚΟΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ 28 ΝΙΠΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1983 Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις, 2004 ΜΒΑ Τεχνοοικονομικά Συστήματα, Εργαστηριακός Παρατηρήσεις: 1. Δεν γίνεται διάκριση επαγγελματικής διδακτικής προϋπηρεσίας 2. Δεν υπολογίζεται η τυχόν επικαλυπτόμενη προϋπηρεσία 3. Δεν σημειώνεται ο βαθμός συνάφειας της προϋπηρεσίας. Αυτός σημειώνεται μόνο προκειμένου για τους κρινόμενους ως πληρούντες τα ελάχιστα υπό του νόμου απαιτούμενα προσόντα, στο πρακτικό αξιολόγησης. 4. Η προϋπηρεσία υπολογίζεται κατά προσέγγιση έτους.

10

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013 ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013 ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013 ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 3ο Επιστημονικό Πεδίο 3 5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Οι πτυχιούχοι της Σχολής: Στατιστικής του Πειραιά εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο, ενώ του Αιγαίου (2ο Πεδίο) δεν

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς, 210-4142000. www.unipi.gr

Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς, 210-4142000. www.unipi.gr Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς, 210-4142000 www.unipi.gr ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ WWW.ODE.UNIPI.GR ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Οδηγός Σπουδών 2013-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Έχοντας ως γνώμονα ότι οι μεταπτυχιακές σπουδές αποτελούν πλέον απαραίτητη προέκταση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στόχος του παρόντος Οδηγού είναι η ενημέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΑΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Συντάκτης Δρ Γιώργος Μαγούλιος Επίκουρος Καθηγητής ΣΕΡΡΕΣ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) Τμήμα Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ)

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) Τμήμα Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) ΤΕΙ Θεσσαλίας - Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) Τμήμα Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) Λάρισα 23/10/2013 Προκήρυξη Αριθμός Πρωτοκόλλου: 4292/3-7-2013 ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - Τομέας: Ενιαίος Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΕΣ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ Τ.Ε.Ι ΣΤΟ 5 Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Το 5 ο πεδίο περιλαμβάνει τμήματα τα οποία επικεντρώνονται κυρίως στις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. Σερρών Σχολή Διοίκησης & Οικονοµίας Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων Συντάκτης Ευάγγελος Κεχρής Καθηγητής Σέρρες, Φεβρουάριος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα, 1/10/2014 Α. Π. : 20556 (Βαθμός Προτεραιότητας) ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

1) Δανιήλ Γιαμουρίδης, Κοσμήτορας ΣΟΔΝΕ Δι.Πα.Ε., Αν. καθηγητής ΑΣΟΕ

1) Δανιήλ Γιαμουρίδης, Κοσμήτορας ΣΟΔΝΕ Δι.Πα.Ε., Αν. καθηγητής ΑΣΟΕ Αξιολόγηση υποφηφίων για την επιλογή του Ερευνητικού Επιστημονικού προσωπικού (Academic Associate) για την υποστήριξη της Εκπαιδευτικής διαδικασίας της Σχολής Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Πολιτικών Δοµικών Έργων Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τµήµατος Πολιτικών Δοµικών Έργων Συντάκτης Δηµήτριος Κακαλέτσης Αναπληρωτής Καθηγητής Σέρρες, Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ : Ανάλυση Κεφαλαιαγορών & Χρηματαγορών (Θεωρία)

ΜΑΘΗΜΑ : Ανάλυση Κεφαλαιαγορών & Χρηματαγορών (Θεωρία) ΜΑΘΗΜΑ : Ανάλυση Κεφαλαιαγορών & Χρηματαγορών (Θεωρία) ΕΠ - ΕΠΙΣΤ. Συν. Προσόντα Επίκουρου Καθηγητή. 5 Χρηματοοικονομικά ΖΑΧΟΥΡΗΣ 1 ΠΑΡΙΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 6947 78558 26142454 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ. Μηχανικού. Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων. Συντάκτες

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ. Μηχανικού. Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων. Συντάκτες ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων Συντάκτες Έλληνας Ιωάννης Αναπληρωτής Καθηγητής Μητσάρας Άγγελος Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό Οκτώβριος 2007 2 Πρόλογος Η σύνταξη του παρόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Καβάλα 1/09/014 Αριθμ.πρωτ. 459 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) Τμήμα Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ)

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) Τμήμα Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) ΤΕΙ Θεσσαλίας - Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) Τμήμα Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) Λάρισα 23/10/2013 Προκήρυξη Αριθμός Πρωτοκόλλου: 4292/3-7-2013 ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - Τομέας: Ενιαίος Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 611/12-7-2012

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 611/12-7-2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 611/12-7-2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Λάρισα σήμερα 12/7/2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:30 π. μ. στο γραφείο του Προϊσταμένου του Τμήματος, συνήλθε σε συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009-2010

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009-2010 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009-2010 ΑΘΗΝΑ 2009 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Τμήμα «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» Διατύπωση γνώμης για το Σχέδιο Αθηνά Το σχέδιο Αθηνά που έχει ανακοινωθεί, προβλέπει την απορρόφηση και

ΑΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Τμήμα «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» Διατύπωση γνώμης για το Σχέδιο Αθηνά Το σχέδιο Αθηνά που έχει ανακοινωθεί, προβλέπει την απορρόφηση και ΑΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Τμήμα «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» Διατύπωση γνώμης για το Σχέδιο Αθηνά Το σχέδιο Αθηνά που έχει ανακοινωθεί, προβλέπει την απορρόφηση και τη συγχώνευση του Τμήματός μας με άλλα Τμήματα των Τ.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

Τομέας Διοικητικών μαθημάτων - Αλφαβητικός Κατάλογος όλων των υποψηφίων Εαρινού Εξαμήνου Ακαδ. Έτους 2013-2014

Τομέας Διοικητικών μαθημάτων - Αλφαβητικός Κατάλογος όλων των υποψηφίων Εαρινού Εξαμήνου Ακαδ. Έτους 2013-2014 Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΤΥΧΙΑ / ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 5 6 7 8 9 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΖΟΥΛΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (MASTER IN LAW AND ECONOMICS) Τα Τμήματα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών 2014-2015

Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών 2014-2015 Οδηγός Σπουδών 2013-2014 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών 2014-2015 www.pem.tuc.gr ΧΑΝΙΑ 2014 0 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ Καθηγητής Νικόλαος Τσουρβελούδης ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Σύντομα Βιογραφικά Εκπαιδευτών

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Σύντομα Βιογραφικά Εκπαιδευτών ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Σύντομα Βιογραφικά Εκπαιδευτών Δρ. Χρυσούλα ΚΑΡΑΦΩΤΙΑ, Πολιτικός Επιστήμων - Οικονομολόγος (Ph.D., MSc.) Η Χρυσούλα Καραφωτιά είναι Διδάκτωρ του τμήματος Δημόσιας Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 ΑΘΗΝΑ 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τ.Ε.Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 02 10-2013 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Αριθ. Πρωτ. Β.4.0. / 569. ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ H ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ H ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Αμαλίας 12, Τ.Κ.105 57 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ H ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ H ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ aa ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:6ΕΕΜΟΟ-ΣΘ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Αμαλίας 12,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Σπουδές Διοίκησης Επιχειρήσεων στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό»

«Σπουδές Διοίκησης Επιχειρήσεων στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Σπουδές Διοίκησης Επιχειρήσεων στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό» Άρης Μεχίλης ΑΜ: 7432

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ) ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ http://www.dmst.aueb.gr ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2013 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΧΟΛΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014-2015 2 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα