ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ"

Transcript

1 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΙΔΡΥΣΗ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΣΩ Γ.Ε.ΜΗ. Υπό Του Φοιτητή Σαρηγιαννίδη Αλέξανδρου ( Α.Μ 9466) Επιβλέπων Καθηγητής Κωνσταντινούδης Κλεάνθης Σέρρες, Μάρτιος

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η εργασία αυτή πραγματοποιήθηκε για να περιγράψει θεωρητικά την ίδρυση της ετερόρρυθμης εταιρείας μέσω Γ.Ε.ΜΗ. Η επιχείρηση που πραγματεύεται είναι η Γ. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να κατανοήσει ο αναγνώστης το νέο τρόπο σύστασης των εμπορικών εταιρειών. Ο νέος τρόπος παρακολουθεί γρήγορα και ευέλικτα τις εμπορικές επιχειρήσεις καταγράφοντες της αυτόματα σε ένα ενιαίο εμπορικό μητρώο περιορίζοντας την γραφειοκρατία σε σχέση με παλαιότερα. Τα μέρη στα οποία χωρίζεται η εργασία είναι τέσσερα. Το πρώτο μέρος είναι το θεωρητικό κομμάτι το οποίο αναφέρει συνοπτικά την έννοια της εταιρείας, τις κατηγορίες εταιρειών, τις εμπορικές εταιρείες με τις διακρίσεις και τα χαρακτηριστικά τους και τις εταιρείες με νομική προσωπικότητα και χωρίς νομική προσωπικότητα. Στο δεύτερο μέρος γίνεται μια σύντομη αναφορά και πάλι για την προέλευση της ετερόρρυθμης εταιρείας, την έννοια και τα χαρακτηριστικά της, τις εισφορές των εταίρων της και τις διακρίσεις της από την ομόρρυθμη και αφανής εταιρεία. Γίνεται όλο αυτό για να δοθεί μια πλήρη εικόνα στον αναγνώστη για το θέμα που θα αναλυθεί στο αμέσως επόμενο κεφάλαιο. Το τρίτο μέρος αποτελεί το κυρίως θέμα της εργασίας. Παρακολουθείτε η καταγραφή και αυτόματη ενημέρωση της εταιρείας με την λεπτομερή καταγραφή των στοιχείων της από την Υπηρεσία Μίας Στάσης και την καταχώρησή της στο Γ.Ε.ΜΗ. Ακολουθούν οι λογιστικές εγγραφές σύστασης της εταιρείας. Έπειτα στο τέταρτο μέρος παρουσιάζονται οι πίνακες εσόδων, αγορών και εξόδων της εταιρείας ανά μήνα με συμψηφισμό των εσόδων και εξόδων στο τέλος της χρονιάς. Παρουσιάζονται διαγράμματα που δείχνουν κατά πόσο μεταβάλλονται τα έσοδα, έξοδα και οι αγορές κατά την διάρκεια της χρονιάς στην εταιρεία και τέλος έχουμε την εύρεση της γενικής εκμεταλλεύσεως των αποτελεσμάτων χρήσης και προς διάθεσης με τις ανάλογες λογιστικές εγγραφές με παρουσίαση του αποτελέσματος σε σχεδιάγραμμα. Κλείνοντας πρέπει να αναφερθεί πώς η επιχείρηση έχει εξετασθεί μέχρι τους πρώτους δέκα μήνες του 2012 και ίσως παρουσιάζει αδυναμίες στα αποτελέσματα και στις εγγραφές καθώς στηρίζεται σε στοιχεία που έχουν συλλεχθεί κατά το διάστημα αυτό. 2

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ..3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΜΕ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ.9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΤΕΡΡΟΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΕΝΟΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ - ΑΦΑΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 12 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ.Ε.ΜΗ ΕΝΝΟΙΑ Γ.Ε.ΜΗ ΙΔΡΥΣΗ ΕΤΕΡΡΟΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Γ. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε ΜΕΣΩ Γ.Ε.ΜΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ - ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΤΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ-ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟΥ ΣΕ ΕΝΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟ Γ.Ε.ΜΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΦΜ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΘΕΩΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΥΟ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ Γ. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ&ΣΙΑ Ε.Ε..25 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΟΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Γ. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΑΓΟΡΩΝ & ΕΞΟΔΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΕΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Γ. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΠΙΤΑΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Γ. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.40 3

4 1. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 1.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Το δίκαιο δίνει τη δυνατότητα στα πρόσωπα να δημιουργούν ενώσεις για την επιδίωξη διαφόρων σκοπών, πνευματικών, πολιτιστικών, οικονομικών κ.λπ. Μια μορφή αυτών των ενώσεων είναι και η εταιρεία. Εταιρεία με την ευρεία έννοια του όρου είναι η ένωση προσώπων ιδιωτικού δικαίου για την επιδίωξη κοινού σκοπού. Με αυτή την έννοια εταιρεία είναι το σωματείο, η επιτροπή εράνων, η εταιρεία του αστικού δικαίου ή αστική εταιρεία και οι εταιρείες του εμπορικού δικαίου. Από τον παραπάνω ορισμό συμπεραίνουμε ότι: Η εταιρεία αποτελεί σχέση ιδιωτικού δικαίου, δηλαδή είναι η σχέση που διέπεται από το ιδιωτικό δίκαιο, άρα δεν περιλαμβάνονται οι ενώσεις δημοσίου δικαίου, όπως είναι το κράτος, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η εκκλησία. Η εταιρεία αποτελεί ένωση προσώπων, άρα δεν είναι εταιρεία το ίδρυμα, το οποίο αποτελεί περιουσία ταγμένη στην εξυπηρέτηση κάποιου σκοπού. Η εταιρεία βασίζεται σε δικαιοπραξία, άρα δεν αποτελεί εταιρεία η κοινωνία δικαιώματος που δημιουργείται ανεξάρτητα από την βούληση των μελών. Η εταιρεία προϋποθέτει αμοιβαία υποχρέωση των μελών της για την επιδίωξη κοινού σκοπού. Στην επιδίωξη του κοινού σκοπού διαφέρει η εταιρική σύμβαση από τις λοιπές συμβάσεις, όπου τα μέλη έχουν διαφορετική επιδίωξη. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Οι εταιρείες ανάλογα με τον σκοπό και τον τύπο μπορούν να χωριστούν σε αστικές και εμπορικές. Θεωρητικά στο πρώτος μέρος της εργασίας θα μιλήσουμε για τις εμπορικές εταιρείες. Αστικές εταιρείες θεωρούνται οι εταιρείες που δεν έχουν εμπορικό σκοπό. Εμπορικές θεωρούνται οι εταιρείες που διενεργούν εμπορικές πράξεις ή έχουν περιβληθεί με έναν από τους τύπους που ο νόμος χαρακτηρίζει εμπορικούς. Από τις εταιρείες του εμπορικού δικαίου, άλλες γίνονται έμποροι με βάση το ουσιαστικό κριτήριο και άλλες με βάση το τυπικό κριτήριο. Ειδικότερα: α) Με βάση το ουσιαστικό κριτήριο γίνονται εμπορικές η Ο.Ε. και η Ε.Ε., η συμπλοιοκτησία και η αφανής εταιρεία. Γίνονται εμπορικές εφόσον υπάρχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις: Πρώτον, ο σκοπός τους που αναφέρεται από το καταστατικό πρέπει να αφορά εμπορικές πράξεις ( αγορά για μεταπώληση, προμήθεια, παραγγελία και άλλα. Αν ο σκοπός τους δεν φανερώνει εμπορικές πράξεις τότε πρέπει ο αιτών ( ο ενάγων) να αποδείξει 4

5 ότι η εταιρεία ενεργεί εμπορικές πράξεις. Σε περίπτωση που δεν μπορεί να αποδείξει στο καταστατικό της ότι ενεργεί εμπορικές πράξεις οι τρίτοι πελάτες, προμηθευτές που συναλλάσσονται με την εταιρεία προστατεύονται από τους κανόνες που ισχύουν στις εταιρείες εμπορικού δικαίου και συγκεκριμένα οι κανόνες εκείνοι που ισχύουν στο τύπο της εταιρείας που εμφανίστηκε στους συναλλασσόμενους στη συγκεκριμένη περίπτωση. β) Με βάση το τυπικό κριτήριο γίνονται εμπορικές: η Α.Ε, η Ε.Π.Ε. και ο συνεταιρισμός. Οι εταιρείες ανεξάρτητα από την εμπορικότητα που έχει ο σκοπός τους αποκτούν εμπορική ιδιότητα μόλις αποκτήσουν νομική προσωπικότητα. Απ τη στιγμή που αποκτήσουν εμπορική ιδιότητα υπάγονται και στις παρακάτω συνέπειες: είναι υπόχρεες να τηρήσουν εμπορικά βιβλία έχουν την ικανότητα να κηρύξουν πτώχευση ανά πάσα στιγμή Ο εμπορικός χαρακτήρας της εταιρείας που έχει νομική προσωπικότητα δεν προσδίδει την εμπορική ιδιότητα στους εταίρους. Για παράδειγμα οι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας δεν μπορούν να γίνουν έμποροι απ τη στιγμή που είναι εταίροι της Ανώνυμης Εταιρείας. Κατ εξαίρεση, η εμπορική ιδιότητα της ομόρρυθμης και ετερόρρυθμης εταιρείας μεταβαίνει και στους ομόρρυθμους εταίρους των εταιρειών αυτών, οι οποίοι γίνονται έμποροι παράγωγα ή αντανακλαστικά. 1.2 ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Είναι ευρύτερα γνωστό ότι η παγκόσμια οικονομική δραστηριότητα είναι μοιρασμένη ποιοτικά ( κατ είδος) και ποσοτικά, σ ένα άπειρο πλήθος από επιχειρήσεις που είναι διασκορπισμένο σ ολόκληρη τη γη. Δεν υπάρχει κομμάτι της παγκόσμιας οικονομικής δραστηριότητας που να μην πραγματοποιείται από κάποια επιχείρηση όπως επίσης δεν υπάρχει επιχείρηση που να μην ασχολείται με ένα κομμάτι από ένα είδος της παγκόσμιας οικονομικής δραστηριότητας. Η οποιαδήποτε δηλαδή επιχείρηση για να πραγματοποιήσει το σκοπό της και να περατώσει τους στόχους της πρέπει να μπορεί να πραγματοποιεί οικονομικές πράξεις, δηλαδή συναλλαγές. Οι συναλλαγές όμως και οι σχέσεις που δημιουργούνται από αυτές, ρυθμίζονται από τους νόμους. Συνεπώς, συναλλαγές μπορεί να πραγματοποιεί κάθε φυσικό πρόσωπο ώστε η επιχείρηση να είναι σε θέση να ασκήσει και να το ασκεί. Σ αυτή την περίπτωση, η επιχείρηση χαρακτηρίζεται ως «προσωπική» ή «ατομική» (επειδή ασκείται από ένα φυσικό πρόσωπο), ένα δηλαδή άτομο και είναι η απλούστερη μορφή επιχειρηματικής δράσης. Διοικητικά και λειτουργικά είναι απλή, αφού αποφασίζει ο μόνος επιχειρηματίας ελεύθερα χωρίς εξωτερικούς περιορισμούς παρά μόνο με όσους βάζουν οι κανόνες των συναλλαγών και η οικονομική του δυνατότητα. Παρ όλα αυτά η επιχειρηματική αυτή μορφή παρουσιάζει κάποια μειονεκτήματα: Καταρχάς οι οικονομικές της δυνατότητες είναι περιορισμένες στα όρια της προσωπικής περιουσίας του επιχειρηματία και στη συνέχεια, η ολοκληρωτική της σύνδεση με το πρόσωπό του. Ο επιχειρηματίας διακινδυνεύει την προσωπική του περιουσία στην δραστηριότητά του. 5

6 Προκειμένου λοιπόν να ξεπεραστούν οι αδυναμίες αυτές, επινοήθηκε ένα νομικό πρόσωπο για την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, η «εταιρεία». Οι εταιρείες με αντικείμενο μια οικονομική δραστηριότητα και έχοντας ως σκοπό το κέρδος ονομάστηκαν «εμπορικές εταιρείες» για το λόγο ότι η δραστηριότητά τους εντάσσεται στην εμπορική δραστηριότητα, όπου ορίζεται από το δίκαιο ως «Αγορά προϊόντων γης ή τέχνης επί σκοπώ μεταπωλήσεως επεξεργασμένων ή μη». Συμπερασματικά, κάθε οικονομική δραστηριότητα χαρακτηρίζεται ως εμπορική. Εμπορικές εταιρείες, χαρακτηρίζονται επίσης και όλες οι εταιρείες με την μορφή της Ανώνυμης, με βάση ακριβώς αυτό το νομικό τους σχήμα, το νομικό τους τύπο. Εάν λοιπόν τα πρόσωπα που συνιστούν μία εταιρεία είναι περισσότερα από ένα και έχουν κοινό οικονομικό σκοπό, τότε αναφερόμαστε σε «Εμπορική Εταιρεία» η οποία για λογαριασμό των εταίρων πραγματοποιεί επιχειρηματική δράση. 1.3 ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Τα στοιχεία των εμπορικών εταιρειών στη γενικότητά τους είναι κοινά, δέχονται όμως διαδοχικές εξειδικεύσεις, καταρχήν κατά κατηγορία εμπορικών εταιρειών, ώστε να αντιμετωπίζονται πιο αποτελεσματικά τα ειδικά θέματα που αφορούν ολόκληρη την κατηγορία, παραπέρα κατ είδος (νομικό τύπο) επιχείρησης μέσα στην κατηγορία για τον ίδιο λόγο και τέλος κατά συγκεκριμένη εταιρεία μέσα στον ίδιο νομικό τύπο, προκειμένου μέσα στα πλαίσια των ρυθμίσεων της κατηγορίας και του τύπου, να ρυθμιστούν τα ζητήματα που αφορούν στην συγκεκριμένη εταιρεία και τους συγκεκριμένους συνεταίρους. Οι εμπορικές εταιρείες λοιπόν διακρίνονται σε τρεις βασικές κατηγορίες, με κριτήριο το βασικό στοιχείο που επικρατεί και καθορίζει την εταιρική σχέση, στοιχείο που είναι, άλλοτε τα πρόσωπα των εταίρων και άλλοτε το κεφάλαιο. Έτσι οι εμπορικές εταιρείες διακρίνονται σε τρεις βασικές κατηγορίες: 1) ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Προσωπικές εταιρείες είναι εκείνες στις οποίες η επιδίωξη του εταιρικού σκοπού στηρίζεται στην προσωπική συμβολή των εταίρων. Κύριοι παράγοντες που οδηγούν στην εταιρική συνεργασία είναι οι προσωπικές ικανότητες των εταίρων, οι γνώσεις κάποιου ή κάποιων από αυτούς στο αντικείμενο της σχεδιαζόμενης οικονομικής δραστηριότητας, η καλή φήμη που απολαμβάνουν ως άτομα στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, οι συγγενικές ή φιλικές σχέσεις που τους συνδέουν. Οι προσωπικές έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: Η εταιρική τους ιδιότητα δεν μεταβιβάζεται. Οι μεταβολές στα πρόσωπα των εταίρων (θάνατος, πτώχευση, απαγόρευση) επιφέρουν τη λύση της εταιρείας, εκτός αν έχει συμφωνηθεί το αντίθετο. Οι εταίροι ευθύνονται για τις εταιρικές τους υποχρεώσεις. Ο καθένας έχει τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις ανεξάρτητα από το ύψος της εισφοράς του. 6

7 Επιτρέπεται να εισφέρουν οι εταίροι προσωπική εργασία. Στις αποφάσεις που παίρνονται επιβάλλεται ομοφωνία και όχι πλειοψηφία. Για τη σύσταση προσωπικής εταιρείας δεν απαιτείται από το νόμο ελάχιστο ποσό κεφαλαίου. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όλες οι προσωπικές εταιρείες: διανύουν ένα προστάδιο που περιλαμβάνει όλες τις ενέργειες ίδρυσης, από την ημέρα που θα αρχίσουν οι πρακτικές ενέργειες για τη σύσταση της εταιρείας, μέχρι την ημέρα δημοσίευσης του καταστατικού τους και απόκτησης της νομικής τους προσωπικότητας. Συστήνονται με ένα Καταστατικό Ιδιωτικό συμφωνητικό που γίνεται υποχρεωτικά συμβολαιογραφικό, στην περίπτωση που οι εταίροι, είτε εισφέρουν ή υπόσχονται να εισφέρουν περιουσιακά στοιχεία που η μεταβίβασή τους γίνεται, υποχρεωτικά από το νόμο, με συμβολαιογραφικό έγγραφο, είτε αναλαμβάνουν υποχρεώσεις που γι αυτές προβλέπεται επίσης από το νόμο, συμβολαιογραφικό έγγραφο. Προβαίνουν υποχρεωτικά σε δημοσίευση του καταστατικού τους, μέσα σε 15 ημέρες από την ημερομηνία κατάρτισής του, με κατάθεσή του στο Πρωτοδικείο της έδρας τους. Υπάρχουν σαν νομικά πρόσωπα, από την κατάθεση δημοσίευση του Καταστατικού τους από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. της έδρας τους επειδή δεν υπάρχει στάδιο έγκρισης του Καταστατικού ή γενικά της ίδρυσή τους από δημόσια Αρχή. 2) ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Είναι οι εταιρείες στις οποίες η επιδίωξη του εταιρικού σκοπού στηρίζεται στην περιουσιακή συμβολή των εταίρων. Το κεφάλαιο που έχει συγκεντρωθεί τόσο από τις εισφορές των εταίρων όσο και από τα μη διανεμημένα κέρδη (αποθεματικά). Τα χαρακτηριστικά των κεφαλαιουχικών εταιρειών είναι τα εξής: Η μεταβίβαση της εταιρικής ιδιότητας είναι ελεύθερη. Οι μεταβολές στα πρόσωπα των εταίρων θάνατος, πτώχευση, απαγόρευση δεν επηρεάζουν την εταιρεία. Οι εταίροι δεν ευθύνονται για τις εταιρικές υποχρεώσεις. Οι εταίροι δεν έχουν καμία υποχρέωση να συνεργαστούν εταιρικά, οπότε και δεν έχουν υποχρέωση πίστης. Εκφράζουν την βούλησή τους μόνο στην γενική συνέλευση των εταίρων, της οποίας οι αποφάσεις λαμβάνονται βάση της πλειοψηφίας κεφαλαίου και όχι βάση της πλειοψηφίας των προσώπων. Τα δικαιώματα των εταίρων εξαρτούνται ανάλογα με το ποσό που εισφέρουν στην εταιρεία. Δεν επιτρέπεται να εισφέρουν την προσωπική τους εργασία στο κεφάλαιο της εταιρείας. 3) ΜΙΚΤΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Είναι οι εταιρείες οι οποίες αποτελούν ενδιάμεσες μορφές μεταξύ προσωπικών και κεφαλαιουχικών για να καλύψουν κάποιες μορφές 7

8 επιχειρησιακής συγκρότησης στις οποίες το προσωπικό στοιχείο είναι σκόπιμο να συνυπάρχει με το κεφαλαιουχικό. 1.4 ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Η Ελληνική Νομοθεσία αναφέρει τους ακόλουθους εταιρικούς τύπους: 1. Προσωπικές εταιρείες Ομόρρυθμη εταιρεία Απλή ετερόρρυθμη εταιρεία Αφανής ή μετοχική ή συμμετοχική εταιρεία 2. Κεφαλαιουχικές εταιρείες : Ανώνυμη εταιρεία Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία 3. Μικτές εταιρείες: Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης Ετερόρρυθμη εταιρεία κατά μετοχές 1.5 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 1)Ετερόρρυθμη εταιρεία: Στην Ε.Ε διακρίνουμε τους εταίρους σε α)τους εταίρους που έχουν την απεριόριστη ευθύνη (ομόρρυθμη εταίροι) και β) τους εταίρους που η ευθύνη τους περιορίζεται ως ένα ρητά καθορισμένο ποσό τουλάχιστον ίσο με την κεφαλαιακή εισφορά αυτών(ετερόρρυθμοι εταίροι). Για τους ετερόρρυθμους εταίρους υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί που ορίζονται από τον νόμο. Οι περιορισμοί αυτοί είναι οι εξής: 1. Δεν μπορεί να περιέλθει το όνομα αυτών στην επωνυμία της εταιρείας. 2. Δεν μπορούν να αναλάβουν καθήκοντα για την διαχείριση της εταιρείας δηλαδή δεν μπορούν να την εκπροσωπήσουν ούτε ως πληρεξούσιοι των εταίρων ή του διαχειριστή. 3. Δεν μπορούν να εισφέρουν προσωπική εργασία, αλλά η κεφαλαιακή τους μερίδα πρέπει να εκφράζει πραγματική υλική αξία. 2)Ομόρρυθμη Εταιρεία: Τα πλεονεκτήματα της ΟΕ είναι αρχικά ότι δεν καθορίζεται από το νόμο κατώτατο όριο κεφαλαίου που είναι απαραίτητο να καταβληθεί για την ίδρυση της εταιρείας. Η ΟΕ συστήνεται μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσώπων, τα οποία έχουν κοινό οικονομικό σκοπό και ευθύνονται απεριόριστα και αλληλέγγυα για όλες τις υποχρεώσεις της εταιρείας. 3)Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης: Στις Ε.Π.Ε για τις εταιρικές υποχρεώσεις ευθύνεται μόνο η εταιρεία με την περιουσία της, ενώ οι εταίροι ευθύνονται περιορισμένα διακινδυνεύοντας μόνο το ποσό της εισφορά τους. 4)Ανώνυμη Εταιρεία: Τα κύρια χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων που έχουν την μορφή Α.Ε είναι: 1. Η καθαρή περιουσία (ίδιο κεφάλαιο)της επιχείρησης διαχωρίζεται σε μετοχικό κεφάλαιο και σε μη μετοχικό (αποθεματικά, κέρδη εις νέον). 8

9 2. Φορείς του κεφαλαίου των Α.Ε είναι κάτοχοι των τίτλων μετοχών οι οποίοι διατηρούν ενοχικό και όχι εμπράγματο δικαίωμα επί της περιουσίας της ΑΕ. Οι μέτοχοι δεν έχουν τα δικαιώματα εταίρου προσωπικής εταιρείας και πολλές φορές δεν έχουν τη συνείδηση επιχειρηματία αλλά του κεφαλαιούχουεπενδυτή. 3. Η ιδιότητα του μετόχου μεταβιβάζεται με τη μεταβίβαση του τίτλου της μετοχής. 4. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετόχου εξαρτώνται από το ύψος της κεφαλαιακής του συμμετοχής, γι αυτό η ΑΕ χαρακτηρίζεται ως κεφαλαιουχική ή κεφαλαιακή εταιρεία και όχι ως προσωπική. 5. Η ΑΕ αποτελεί νομικό πρόσωπο του οποίου τα δικαιώματα και υποχρεώσεις απορρέουν από το νόμο και το καταστατικό. 6. Κατά ρητή διάταξη του νόμου, έχει την εμπορική ιδιότητα έστω και αν το αντικείμενο των εργασιών της δεν είναι εμπορικές πράξεις. 7. Η οικονομική ευθύνη των μετόχων έναντι τρίτων περιορίζεται μέχρι το ποσό συμμετοχής τους στη διαμόρφωση του κεφαλαίου της ΑΕ. 1.6 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΜΕ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ Οι περισσότερες από τις εταιρείες εμπορικού δικαίου διαθέτουν οντότητα νομική προσωπικότητα είναι υποκείμενες στο δίκαιο, δηλαδή αυτοτελή πρόσωπα διαφορετικά από τα πρόσωπα των κατ ιδίαν μελών τους. Συνεπώς οι εταιρείες που έχουν νομική προσωπικότητα έχουν δική τους περιουσία, έχουν δική τους επωνυμία, μπορεί να είναι διάδικοι και υποκείμενα αναγκαστικής εκτέλεσης. Έχουν έδρα και εθνικότητα καθώς και όργανα με τα οποία εκφράζουν την βούληση τους. Από τις εταιρείες του εμπορικού δικαίου νομική προσωπικότητα έχουν οι εξής: Ομόρρυθμη εταιρεία Απλή ετερόρρυθμη εταιρεία Κατά μετοχές ετερόρρυθμη εταιρεία Συνεταιρισμός Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης Ανώνυμη εταιρεία Δεν έχουν νομική προσωπικότητα οι εξής: Η Αφανής εταιρεία Η Συμπλοιοκτησία ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην αφανή εταιρεία η δραστηριότητα για την πραγμάτωση του κοινού σκοπού αναπτύσσεται στο όνομα ενός εταίρου ενώ στην συμπλοιοκτησία αναπτύσσεται στο όνομα όλων των εταίρων. 9

10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 2.ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2.1 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Η ετερόρρυθμη εταιρεία εμφανίστηκε όπως και η ομόρρυθμη κατά τον μεσαίωνα. Αφορούσε το θαλάσσιο εμπόριο. Ορισμένα πρόσωπα συμμετείχαν στις εμπορικές επιχειρήσεις άλλων προσώπων με τέτοιο τρόπο ώστε οι επιχειρηματίες ενεργούσαν προς τα έξω με δικό τους όνομα χωρίς να χρησιμοποιούν το όνομα των προσώπων αυτών. Τα πρόσωπα αυτά συμμετείχαν απλώς με εισφορές σε χρήματα ή εισφορές σε εμπορεύματα με απώτερο σκοπό την κατανομή των κερδών στο τέλος της κάθε συναλλαγής. Αυτή η μορφή συμμετοχής καθιερώθηκε κατά τα μεσαιωνικά χρόνια στην Ιταλία, Γαλλία με την ονομασία Commenda. Στην Γερμανία η ετερόρρυθμη εταιρεία προήλθε από την ομόρρυθμη εταιρεία στην οποία εισέρχονται κληρονόμοι του εταίρου που απεβίωσε υπό την προϋπόθεση να μην συμμετέχουν στην διαχείριση διακινδυνεύοντας μόνο τη εισφορά τους. Στην Ιταλία και Γαλλία ήταν η συμφωνία ανάμεσα στον κεφαλαιούχο commendator και τον tractator ( επιχειρηματία). Ο commendator ( κεφαλαιούχος) ενδιαφερόταν να αξιοποιήσει ένα μέρος από την περιουσία του εμπορικά στην επιχείρηση ενός tractator επιχειρηματία με εισφορά σε χρήμα ο οποίος ήταν κεφαλαιούχος και franctator (έμπορος) ασκώντας εμπορία κυρίως ναυτική με χρήμα ή εμπορεύματα προκειμένου ο επιχειρηματίας να προβεί σε διαθαλάσσιες ή χερσαίες εμπορικές επιχειρήσεις. Τα κέρδη μοιράζονταν αναμεταξύ τους σύμφωνα με την σύμβαση που είχε γίνει. Η συνεργασία αυτή διαδόθηκε τόσο πολύ ώστε να χαρακτηριστεί ως η εταιρεία του Μεσαίωνα και αρχής των νεότερων χρόνων. Δύο κύριοι λόγοι συντέλεσαν για να αναπτυχθεί: Απαγόρευσαν στους ευγενείς να επιδίδονται σε εμπορικές εργασίες και απαγορεύτηκε εκείνη την εποχή να δίνουν έντοκα δάνεια. Έτσι οι μεν κεφαλαιούχοι αξιοποιούσαν τα κεφάλαιά τους χρηματοδοτώντας την επιχείρηση του franctator χωρίς να τα δανείσουν με τόκο, οι δε ευγενείς συμμετείχαν στην εμπορική δραστηριότητα του franctator χρηματοδοτώντας την εμπορική δραστηριότητα του τελευταίου χωρίς να παραβιάζουν την παραπάνω απαγόρευση. Η Commenda εμφανιζόταν στις συναλλαγές με δύο μορφές: α) Ο commendator δεν εμφανιζόταν στις συναλλαγές ήταν άγνωστος στους τρίτους οπότε η εταιρεία έπαιρνε την μορφή της σημερινής αφανούς εταιρείας ή β) ο commendator εμφανιζόταν προς τα έξω οπότε υπήρχε κοινή επωνυμία. Η διαχείριση και εκπροσώπηση ανήκαν στον έμπορο επιχειρηματία franctator, ενώ ο Commendator ευθυνόταν για χρέη προς τρίτους αλλά περιορισμένα με την εισφορά του. Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία έπαιρνε την μορφή της σημερινής Ε.Ε. Έτσι η Commenda αποτέλεσε τον πρόδρομο τόσο της σημερινής ετερόρρυθμης εταιρείας όσο και της σημερινής αφανούς εταιρείας. Η εταιρεία αυτή ρυθμίστηκε νομοθετικά στην γαλλική Ordonnance sur le commerce το1673, και αργότερα στο Ναπολεόντειο Εμπορικό Κώδικα ( Code de commerce) το 10

11 1807 και τέλος στους κώδικες άλλων ευρωπαϊκών κρατών. Στην χώρα μας η Ε.Ε εισήχθηκε με το ναπολεόντειο code de commerce το ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ετερόρρυθμη εταιρεία είναι εμπορική εταιρεία, έχει εταιρική περιουσία είναι φορέας εμπορικής επιχείρησης και αποκτά νομική προσωπικότητα μετά την σύσταση και δημοσίευσή της. Η ετερόρρυθμη συγγενεύει πολύ με την ομόρρυθμη εταιρεία λόγω του ότι και οι δύο είναι προσωπικές. Χωρίζεται σε δύο κατηγορίες εταίρων: Την απλή ετερόρρυθμο που αποτελεί το 98% στον ελλαδικό χώρο και την ετερόρρυθμο εταιρεία κατά μετοχές. Η ετερόρρυθμη κατά μετοχές έχει έκλειψη στην αγορά από τις συναλλαγές. Κατά συνέπεια η αναφορά μας θα επικεντρωθεί στην απλή ετερόρρυθμη. Στην απλή ετερόρρυθμη το καταστατικό της υπόκειται σε διατυπώσεις στην οποία ένας από τους εταίρους ευθύνεται απεριόριστα και εις ολόκληρων για εταιρικά χρέη όπως και στην ομόρρυθμη εταιρεία και ένας από τους εταίρους ευθύνεται περιορισμένα να καταβάλει ποσό μέχρι το ποσό της εισφοράς τους ή μεγαλύτερο από την εισφορά του σε περίπτωση που έχει καθορισθεί από την εταιρική σύμβαση το ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης της ετερόρρυθμης εταιρείας από τους εταίρους. Ετερόρρυθμος εταίρος έχει όλα τα δικαιώματα από την εταιρική του ιδιότητα. Τα δικαιώματά του αυτά του επιτρέπουν να μετέχει στην εσωτερική διαχείριση της επιχειρήσεως να παίρνει μέρος στα συμβούλια των εταίρων με δικαίωμα ψήφου ελέγχοντας τους διαχειριστές της εταιρείας. Σε περίπτωση πτωχεύσεως της ετερόρρυθμη εταιρείας δεν συμπαρασύρει σε πτώχευση τους ετερόρρυθμους εταίρους. Από νομική άποψη: Η Ετερόρρυθμη εταιρεία έχει τα ίδια χαρακτηριστικά με εκείνα της ομόρρυθμης εταιρείας. Έχει νομική προσωπικότητα μόνο που είναι μειωμένη αφού και εδώ υπάρχει ευθύνη των εταίρων για τις υποχρεώσεις τις εταιρικές που ευθύνεται ο έκαστος. Η ετερόρρυθμη είναι και εδώ εμπορική. Από οικονομικής άποψης: Την ετερόρρυθμη εταιρεία την κάνουν χρήση πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην χώρα μας. Οι εταίροι έχουν δικαίωμα να μετάσχουν στην άσκηση της επιχειρήσεως αφενός με προσωπική συμβολή και αφετέρου ως κεφαλαιούχοι. Στην εταιρεία συμπράττουν και εταίροι που επιθυμούν να συμμετάσχουν ως κεφαλαιούχοι βάζοντας σε κίνδυνο μόνο την εισφορά τους ή την ατομική τους περιουσία χωρίς να έχουν την υποχρέωση να αναλαμβάνουν τους κινδύνους του εμπορίου και τις συνέπειες που πιθανώς υποστεί η εμπορική ιδιότητα της εταιρείας. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΩΝ Απαραίτητη προϋπόθεση για την σύσταση εταιρείας είναι η ύπαρξη κοινών εισφορών. Οι εισφορές αυτές διακρίνονται ανάλογα με το αντικείμενο εισφοράς σε: Εισφορές σε χρήμα. Όταν το αντικείμενο είναι σε μετρητό χρήμα ή υποκατάστατο του (καταθέσεις όψεως, επιταγές). 11

12 Εισφορές σε είδος. Όταν το αντικείμενο εισφοράς είναι κινητά ή ακίνητα περιουσιακά στοιχεία, οτιδήποτε στοιχείο του ενεργητικού εκτός από χρήμα. Ενδέχεται κάποιος να εισφέρει στοιχεία ολόκληρης της εταιρείας του. Εισφορά χρήσης πράγματος για κάποιο χρονικό διάστημα χωρίς να μεταβιβαστούν στην εταιρεία. Μετά την λήξη του χρόνου που συμφωνήθηκε, αυτό θα αποδοθεί στον ιδιοκτήτη του. Η εισφορά χρήσης πράγματος και προσωπικής εργασίας δεν αποτελούν τμήμα του εταιρικού κεφαλαίου, άρα δεν συνυπολογίζονται στις εισφορές της. Λαμβάνεται όμως υπόψη για τον προσδιορισμό της συμμετοχής του εταίρου που τα εισφέρει στα αποτελέσματα ( κέρδη ή ζημιές) στο τέλος της οικονομικής χρήσης. 2.3 ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ - ΑΦΑΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1)Στους λογαριασμούς και θα πρέπει να αναγράφεται και η λέξη ετερόρρυθμος εταίρος. 2)Η επωνυμία του ονόματος των ετερόρρυθμων εταίρων δεν αναγράφεται στην επωνυμία της εταιρείας. Σε περίπτωση που συμβεί θεωρείτε άτυπος ομόρρυθμος και έχει τις υποχρεώσεις του ομόρρυθμου εταίρου. 3)Οι ετερόρρυθμοι εταίροι δεν δικαιούνται επιχειρηματική αμοιβή 4)Φορολογία εισοδήματος 25% για τους ετερόρρυθμους εταίρους φυσικάνομικά πρόσωπα, ενώ για τους ομόρρυθμους εταίρους φυσικά πρόσωπα 20%,νομικά 25%. 5)Η κατανομή της ζημιάς διανέμεται με βάση το ποσοστό συμμετοχής τους χωρίς να υπερβαίνει το ποσό της ευθύνης τους. ΑΦΑΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η Συμμετοχική ή Αφανής λεγόμενη εταιρεία, δεν έχει νομική προσωπικότητα και συνεπώς δεν είναι «εταιρεία» με την έννοια του δικαίου. Επειδή όμως αποτελεί ένωση προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που δημιουργεί ανάμεσα στα συμβαλλόμενα πρόσωπα οικονομικές σχέσεις απόλυτα ανάλογες με τις σχέσεις που δημιουργούν ανάμεσα στους εταίρους οι προσωπικές εταιρείες, περιλαμβάνεται καταχρηστικά σ αυτές και συνεξετάζεται μαζί τους. Η ετερόρρυθμη εταιρεία διακρίνεται από την αφανή λόγω του ότι η ετερόρρυθμη είναι εξωτερική εταιρεία. Εμφανίζει τον ετερόρρυθμο εταίρο προς τα έξω (αγορά), ενώ αφανής εταιρεία είναι εσωτερική εταιρεία στην οποία ο εταίρος δεν εμφανίζεται προς τα έξω κρύβοντας την επωνυμία του. Η ετερόρρυθμη έχει νομική προσωπικότητα, εταιρική περιουσία, εταιρική επωνυμία είναι εμπορική εταιρεία, ενώ αφανής θεωρείτε εταιρεία εμπορικού δικαίου. Επομένως δεν διαθέτει εταιρική περιουσία ούτε είναι εμπορική εταιρεία. 12

13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 3 Γ.Ε.ΜΗ. 3.1 ΕΝΝΟΙΑ Γ.Ε.ΜΗ. Το Γ.Ε.ΜΗ. είναι ένα ενιαίο Γενικό Εμπορικό Μητρώο. Αφορά όλες τις εμπορικές επιχειρήσεις στον ελλαδικό χώρο. Θεσμοθετήθηκε στις 4 Απριλίου του 2011.Δημιουργήθηκε από το υπουργείο ανάπτυξης για να καταγραφούν όλες οι εμπορικές επιχειρήσεις σε ένα ενιαίο εμπορικό μητρώο που ονομάστηκε Γ.Ε.ΜΗ. Το υπουργείο ανάπτυξης δημιούργησε σε ολόκληρο των ελλαδικό χώρο υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. που λειτουργούν στα επιμελητήρια και τα πιστοποιημένα ως Υπηρεσία Μίας Στάσης Κέντρα Εξυπηρέτησης πολιτών. Ειδικές περιπτώσεις αποτελούν οι κεφαλαιουχικές εταιρείες. Αυτές συντάσσονται με συμβολαιογράφο που λειτουργεί ως Υπηρεσία Μίας Στάσης. Η Υπηρεσία Μίας Στάσης είναι η αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. που λειτουργεί στα επιμελητήρια και ΚΕΠ. Υποκαθιστά κατά ένα μέρος τη ΔΟΥ. Αναλαμβάνει να συγκεντρώνει όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για να συσταθεί η εταιρεία. Πριν τις συγκεντρωνόταν όλα τα δικαιολογητικά και στοιχεία από τον λογιστή ο οποίος τα προσκόμιζε είτε στην ΔΟΥ (εφορία) για να ελεγχθούν και να θεωρηθούν είτε σε άλλους οργανισμούς ΙΚΑ,ΟΑΕΕ για να χορηγηθούν οι ιδρυτές τις αντίστοιχες βεβαιώσεις για να ξεκινούσε η λειτουργία της εταιρείας τους. Από τις η Υπηρεσία Μίας Στάσης αναλαμβάνει να εκπληρώσει όλη αυτή την διαδικασία λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για να συσταθεί η εταιρεία από τους ιδρυτές ή τον λογιστή ο οπoιός εξουσιοδοτείτε από αυτούς. Έτσι περιορίζεται και ο χρόνος για να συσταθεί η εταιρεία σε σχέση με παλαιότερα. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία σύστασης της εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, η Υπηρεσία Μίας Στάσης αποστέλλει ηλεκτρονικά βεβαίωση ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία σύστασης διαβιβάζοντας τον πλήρη φυσικό φάκελό της στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. για να δημοσιοποιηθεί. Ο φυσικός φάκελος που διαβιβάστηκε περιλαμβάνει ένα απλό αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας και των επισυναπτόμενων σα αυτό εγγράφων με πρωτότυπα τα λοιπά έγγραφα και τις δηλώσεις. Η αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. υποκαθιστά το πρωτοδικείο σε περιπτώσεις που η εταιρεία είναι προσωπική. Σε περιπτώσεις που είναι κεφαλαιουχική η δημοσιοποίησή της που γινόταν παλαιότερα στο Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) και στο εθνικό τυπογραφείο υποκαθίσταται τώρα από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. της έδρας μας. Για εμπορικές επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος ισχύει ο παλιός τρόπος σύστασης χωρίς να απευθυνθούν οι ιδρυτές ή ο εκπρόσωπος στην Υπηρεσία Μίας Στάσης. Το υπουργείο ανάπτυξης έδωσε την δυνατότητα αυτή για να δημιουργούνται οι εταιρείες όσο το δυνατόν γρηγορότερα περιορίζοντας την γραφειοκρατία και μειώνοντας τον χρόνο σύστασης των εταιρειών. Όλα τα είδη των επιχειρήσεων στην χώρα μας έχουν υποχρέωση ανεξαρτήτως εμπορικής ιδιότητας να καταγραφούν στο Γ.Ε.ΜΗ. παίρνοντας κωδικό αριθμό και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. μέσω επιμελητηρίων ή υποβάλλοντας αίτημα ηλεκτρονικά χωρίς να προσφύγουν στο επιμελητήριο. Για την καταχώριση των επιχειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. δίνεται συγκεκριμένος χρόνος 13

14 ανάλογα με τα τελευταία ψηφία του ΑΦΜ τους. Αν δεν καταχωρηθούν εντός συγκεκριμένης προθεσμίας υπόκεινται σε πρόστιμα ύψους από 600ευρώ έως ευρώ πλην κάποιων εξαιρέσεων όπως για παράδειγμα τα φαρμακεία και άλλα, χωρίς να έχουν υποχρέωση να απευθυνθούν στα επιμελητήρια αλλά έχουν και πάλι υποχρέωση αυτοαπογραφής στο ΓΕΜΗ. Έπειτα από το 2015 και μετά η καταχώριση όλων των επιχειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. θα είναι προαιρετική και όχι υποχρεωτική όπως είναι μέχρι αυτή την στιγμή. Με την καθιέρωση του Γ.Ε.ΜΗ. το υπουργείο ανάπτυξης παρακολουθεί πιο αποτελεσματικά τα στατιστικά στοιχεία των επιχειρήσεων. Γίνεται ακριβέστερη άσκηση πολιτικής νομοθετικής και ελεγκτικής εξουσίας προς τις επιχειρήσεις. Η σχέση μα αυτές γίνεται πιο καλύτερη, πιο εμπιστευτική ως προς την πληρότητα των στοιχείων τους και πιο ουσιαστική. 3.2 ΙΔΡΥΣΗ ΕΤΕΡΡΟΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Γ. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε ΜΕΣΩ Γ.Ε.ΜΗ. Για την σύσταση της εταιρείας Γ. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε πρέπει να συντάξουμε πρώτα το ιδιωτικό συμφωνητικό μισθώσεως που γίνεται μεταξύ του Γεώργιου Ξανθόπουλου του Γρηγορίου ως ομόρρυθμου μέλους και διαχειριστής της ετερόρρυθμης εμπορικής εταιρείας Γ.ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ &ΣΙΑ Ε.Ε με διακριτικό τίτλο REN HELLAS E.E. και της εκμισθώτριας Αγγελογιάννη του Κωνσταντίνου η οποία νοικιάζει στην εταιρεία ένα κατάστημα που βρίσκεται στην οδό Αρτάκης αριθμού 9. Το ιδιωτικό συμφωνητικό συντάσσεται ως εξής: ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ - ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ Στην Θεσσαλονίκη σήμερα την 1 η Απριλίου του έτους 2011 οι συμβαλλόμενοι αφενός η Ιωάννα Αγγελογιάννη του Κωνσταντίνου, κάτοικος Θεσσαλονίκης στην οδό Αρτάκης αρ. 9, κάτοχος του υπ αριθ.p δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, ΑΦΜ ΔΟΥ Τούμπας και αφετέρου ο Γεώργιος Ξανθόπουλος του Γρηγορίου κάτοικος Θεσσαλονίκης στην οδό Πελοπίδα αρ. 10, κάτοικος του υπ αριθμού.χ δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, ΑΦΜ ΔΟΥ Ε Θεσσαλονίκης, ως ομόρρυθμο μέλος και διαχειριστής της ετερόρρυθμης εμπορικής εταιρείας με την επωνυμία Γ. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ &ΣΙΑ Ε.Ε και διακριτικό τίτλο REN HELLAS E.E. που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη στην οδό Αρτάκης αρ.9, νόμιμα εκπροσωπούμενης και εκ τρίτου ο Γεώργιος Ξανθόπουλος του Γρηγορίου, κάτοικος Θεσσαλονίκης στην οδό Πελοπίδα αρ.10, ο οποίος θα καλείται στο εξής εγγυητής, συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα. Η αφενός συμβαλλόμενη εκμισθώτρια, έχει αποκλειστικά στην κυριότητά της ένα κατάστημα που βρίσκεται που βρίσκεται στο ισόγειο οικοδομής στη 14

15 Θεσσαλονίκη στην οδό Αρτάκης αρι.9 συνολικού εμβαδού 87τ.μ με πατάρι 35τ.μ και υπόγειο 150τ.μ.. Ήδη με το παρών εκμισθώνει σήμερα η ως άνω εκμισθώτρια τον παραπάνω αναφερόμενο χώρο στην αφετέρου συμβαλλόμενη ετερόρρυθμη εταιρεία, καλούμενη στο εξής μισθώτρια, η οποία αποδέχεται τη μίσθωση αυτή με τους παρακάτω όρους και συμφωνίες: 1) ΔΙΑΡΚΕΙΑ Η Διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται τετραετής, αρχίζει την 1 η Απριλίου 2011 και λήγει την 30 η Μαρτίου 2015.Σιωπηρή αναμίσθωση αποκλείεται ρητά και σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί σαν αναμίσθωση η παραμονή της μισθώτριας στο μίσθιο μετά την λήξη η με την οποιαδήποτε λύση της μισθώσεως. Η παράταση της μισθώσεως γίνεται εγγράφως κατόπιν συμφωνίας της εκμισθώτριας. Τρεις μήνες πριν από τη λήξη της μισθώσεως η μισθώτρια οφείλει να επιτρέπει την επίσκεψη στο μίσθιο κατά τις εργάσιμες ώρες ατόμων που επιθυμούν να μισθώσουν αυτό. Συμφωνείται ακόμη ότι η μισθώτρια θα έχει τη δυνατότητα να αποχωρήσει από το μίσθιο ύστερα από εξάμηνη καταγγελία για το πρώτο εξάμηνο ήτοι για το χρονικό διάστημα από την 1 η Απριλίου2011 μέχρι την 30 η Σεπτεμβρίου 2011.Ύστερα από αυτό θα έχει δικαίωμα να αποχωρήσει από το μίσθιο ύστερα από τρίμηνη καταγγελία για την πρώτη τετραετία της μίσθωσης. Η καταγγελία θα γίνεται εγγράφως προς την εκμισθώτρια και αμέσως μετά από αυτή η εκμισθώτρια θα έχει τη δυνατότητα να δείχνει το μίσθιο κατά τις εργάσιμές ώρες στους υποψηφίους ενοικιαστές. 2) ΜΙΣΘΩΜΑ Το μηνιαίο μίσθωμα για τα τέσσερα πρώτα έτη της μίσθωσης συμφωνείται στο ποσό των οκτακοσίων πενήντα 850 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του χαρτοσήμου. Για το πέμπτο έτος της μίσθωσης ορίζεται μίσθωμα εννιακοσίων πενήντα 950 ευρώ. Από το έκτο έτος γίνεται αμοιβαία αποδεκτό ότι το μίσθωμα θα αναπροσαρμόζεται ετησίως κατά ποσοστό ίσο με το 100% του τιμαρίθμου όπως προσδιορίζεται από Τράπεζα της Ελλάδος επί του εκάστοτε καταβαλλομένου προηγούμενου μισθώματος συν μία μονάδα. Το μίσθωμα θα καταβάλλεται προκαταβολικά το πρώτο πενθήμερο κάθε ημερολογιακού μήνα και η καταβολή του θα γίνεται με κατάθεση του ποσού στον υπ αριθμ λογαριασμό της Alpha Bank στο όνομα της εκμισθώτριας. 3) ΧΡΗΣΗ Το μίσθιο θα χρησιμοποιηθεί από τη μισθώτρια για την άσκηση εμπορικής δραστηριότητας ως λιανικό και χονδρικό εμπόριο διαρκών καταναλωτικών αγαθών, ειδών οικιακής χρήσης, ηλεκτρικών μικροσυσκευών, απορρυπαντικών, χαρτικών ειδών και ειδών καθαριότητας και περιποίησης προσώπου και σώματος. Η μισθώτρια έχει δικαίωμα να χρησιμοποίηση το μίσθιο μόνο για άσκηση συναφούς δραστηριότητας με την προαναφερθείσα. Η μερική ή ολική υπομίσθωση του ακινήτου απαγορεύεται ρητά καθώς και η παραχώρηση της χρήσης του μισθίου σε τρίτο με ή χωρίς αντάλλαγμα. Δεν επιτρέπεται να μεταβληθεί η νομική μορφή της εταιρείας σε οποιοδήποτε τύπο εταιρείας καθώς και να μειωθεί το ποσοστό συμμετοχής στην εταιρεία κατά 25% του Γεωργίου Ξανθόπουλου. Επίσης δεν επιτρέπεται η αλλαγή των μελών της εταιρείας και ο ορισμός άλλου εκπροσώπου, διαχειριστή και ομόρρυθμου ή ετερόρρυθμου μέλους. Η αλλαγή των μελών της εταιρείας ή 15

16 μεταβολή της νομικής μορφής της εταιρείας συνεπάγονται την άμεση λύση της μίσθωσης εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά με την εκμισθώτρια. 4) ΚΑΤΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΙΣΘΙΟΥ Η μισθώτρια πριν από την υπογραφή του παρόντος εξέτασε το μίσθιο και το βρήκε της απολύτου αρέσκειάς της και κατάλληλο για το σκοπό του προορίζει, δήλωσε ότι παραιτείτε αμετάκλητα από τα δικαιώματα που τις παρέχουν τα άρθρα 567, 577, 578 του Α.Κ.Η μισθώτρια ήδη παρέλαβε το μίσθιο και έχει το δικαίωμα να επισκευάσει, διαρρυθμίσει και εν γένει να προβεί σε προσθήκες, διακοσμήσεις και βελτιώσεις του μισθίου με δικές της δαπάνες, με την προϋπόθεση ότι δεν βλάπτεται η στερεότητα και η αρχιτεκτονική του κτιρίου, οι οποίες προσθήκες, διακοσμήσεις και βελτιώσεις αφαιρεθούν με το πέρας της μίσθωσης από τη μισθώτρια εκτός εάν συμφωνηθεί από την εκμισθώτρια να παραμείνουν στο μίσθιο. Η εκμισθώτρια έχει υποχρέωση να τοποθετήσει εσωτερική σκάλα απλή που να συνδέει το ισόγειο με το πατάρι αξίας μέχρι 500ευρώ. Στην περίπτωση που η εκμισθώτρια επιθυμεί σκάλα μεγαλύτερου κόστους τότε θα έχει την δυνατότητα να τοποθετήσει και να καταβάλλει για το επιπλέον ποσό πέρα του 500ευρώ. Κατά την αποχώρηση της η σκάλα θα παραμείνει στο μίσθιο προς όφελος της εκμισθώτριας. Η εκμισθώτρια υποχρεούται να κατασκευάσει διαχωριστικό τοίχο στο πατάρι που ενώνει το μίσθιο με το διπλανό κατάστημα. Η μισθώτρια υποχρεούται να παραδώσει το μίσθιο στην εκμισθώτρια στην κατάσταση που το παρέλαβε, ευθυνόμενη υποχρεωτικά σε αποζημίωση της. Η μισθώτρια υποχρεούται ακόμα να εκδώσει νόμιμες άδειες για κάθε διασκευή του κτιρίου. 5) ΚΑΛΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΙΣΘΙΟΥ Η μισθώτρια υποχρεούται να κάνει καλή χρήση του μισθίου σύμφωνα με τον προορισμό του, απέχοντας από κάθε πράξη ή παράληψη ή εμποδίζοντας κάθε γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα την βλάβη και αλλοίωσή του. Η μισθώτρια θα επισκευάζει και θα συντηρεί το μίσθιο σε όλη τη διάρκεια της μίσθωσης και θα αναλαμβάνει την υποχρέωση να το αποδώσει στην κατάσταση που το παρέλαβε, δικαιολογουμένης μόνο της φυσικής φθοράς λόγω της χρήσης του. Στη λήξη της μίσθωσης και την απόδοση του μισθίου το κόστος των εργασιών και υλικών για την επαναφορά στην ίδια κατάσταση του μισθίου βαρύνουν μόνο την μισθώτρια. Οφείλει να ειδοποιεί άμεσα εκμισθώτρια για οποιαδήποτε βλαπτική ενέργεια που επιφέρει μείωση της αξίας του μισθίου. 6) ΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Η μισθώτρια υποχρεούται επίσης στη συμμόρφωση και αυστηρή τήρηση των νομοθετικών αγορανομικών, υγειονομικών και λοιπών διατάξεων σχετικών με την άσκηση της δραστηριότητάς της στο μίσθιο, ενώ υποχρεούται στη λήψη οποιασδήποτε σχετικής άδειας διοικητικής αρχής, ευθυνόμενη για τις σχετικές παραβάσεις. 7) ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ, ΚΛΠ Η δαπάνη κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος και ύδατος στο μίσθιο, όπως επίσης και κάθε δημοτικός φόρος ή τέλος καθαριότητας, αποχέτευσης φωτισμού καθώς και κάθε φόρος, εισφοράς ή τέλος Δημόσιος ή Δημοτικός ή άλλου οργανισμού που κατά νόμο αφορά το μίσθιο ή το μίσθωμα, σήμερα ισχύον ή επιβληθησόμενος στο μέλλον βαρύνει τη μισθώτρια, έστω και αν οι παραπάνω φόροι, εισφορές και τέλη βεβαιώνονται σε βάρος της εκμισθώτριας, πλην του φόρου εισοδήματος επί του μισθώματος που βαρύνει την εκμισθώτρια. 16

17 8) ΕΓΓΥΗΣΗ Η μισθώτρια κατέβαλε σήμερα με την υπογραφή του παρόντος στην εκμισθώτρια δύο μισθώματα ως εγγύηση που ανέρχονται στο ποσό των χιλίων επτακοσίων 1700 ευρώ. Η εκμισθώτρια υποχρεούται να αποδώσει το ποσό αυτό άτοκα κατά τη λήξη της μίσθωσης και την απόδοση του μισθίου ύστερα από την εκκαθάριση όλων των τυχόν εκκρεμών λογαριασμών. Στην περίπτωση όμως που η μισθώτρια αποχωρήσει πριν από την συμπλήρωση της πρώτης τετραετίας, δεν θα αποδοθεί εγγύηση σ αυτήν. Η εγγύηση θα αποδοθεί μόνο αν η εκμισθώτρια ολοκληρώσει την τετραετία, διαφορετικά θα παραμείνει προς όφελος της εκμισθώτριας. Η εγγύηση θα παραμείνει εις χείρας της εκμισθώτριας. Καθ όλη την διάρκεια της μίσθωσης, θα επιστραφεί δε άτοκα στη μισθώτρια μετά τη λήξη ή λύση της μίσθωσης με τους προαναφερόμενους όρους, εφόσον δεν υφίσταται πλέον καμιά οφειλή προς αυτή για λόγους που αφορούν στην παρούσα μίσθωση, κατόπιν της εκκαθάρισης των μεταξύ τους λογαριασμών. Ρητά συμφωνείται ότι το ποσό της εγγύησης επιτρέπεται να συμψηφιστεί με οφειλόμενα από τη μισθώτρια μισθώματα ή με τυχόν αποζημίωση χρήσης. 9) ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ Η μη εμπρόθεσμη καταβολή του μισθώματος, καθώς και η παράβαση οποιονδήποτε όρων του συμφωνητικού, οι οποίοι θεωρούνται κύριοι και ουσιώδεις, συνεπάγεται τη λύση της μίσθωσης με υπαιτιότητα της μισθώτριας και την έξωσή της από το μίσθιο σύμφωνα με το νόμο. Η περίπτωση αυτή καθώς και η περίπτωση της αυτόβουλης εγκατάλειψης του μισθίου από την μισθώτρια πριν από τη λήξη της μίσθωσης χωρίς έγγραφη καταγγελία συνεπάγονται την υποχρέωση της μισθώτριας να καταβάλλει όλα τα μη δεδουλευμένα μισθώματα μέχρι τη λήξη του συμβατικού χρόνου της μίσθωσης, τα οποία καθίστανται ληξιπρόθεσμα και απαιτητά. Η μισθώτρια δηλώνει ότι παραιτείται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε τυχόν μελλοντική ενοικιοστασιακή προστασία, όπως επίσης και του δικαιώματος επιδίωξης αναστολής της διαταχθησομένης αρμοδίως εξώσεώς της, σε περίπτωση λήξεως ή λύσεως της παρούσας μισθώσεως και σε περίπτωση άρνησης αυτής να παραδώσει ελεύθερα τη χρήση του μισθίου. Σε πίστωση των παραπάνω συντάχθηκε το παρών συμφωνητικό σε τρία όμοια αντίτυπα, τα οποία αφού αναγνώσθηκαν και βεβαιώθηκαν κατά περιεχόμενο από τους συμβαλλόμενους υπογράφονται από αυτούς. Από τα τρία αντίγραφα έλαβαν από ένα η εκμισθώτρια και η μισθώτρια, του τρίτου προοριζομένου για την αρμόδια οικονομική υπηρεσία. Μαζί με το ιδιωτικό συμφωνητικό μισθώσεως συντάσσεται την 1 Απριλίου του 2011 ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης της ετερόρρυθμης εταιρείας - σύνταξη καταστατικού με τις ακόλουθες ενέργειες και άρθρα: Στην Θεσσαλονίκη σήμερα Παρασκευή 1 Απριλίου 2011, οι υπογραφόμενοι στο παρόν: 1)Γεώργιος Ξανθόπουλος του Γρηγορίου με ΑΔΤ Χ και ΑΦΜ κάτοικος Θεσσαλονίκης. 17

18 2)Αριστοτέλης Πνευματικάτος του Γρηγορίου με ΑΔΤ ΑΒ και ΑΦΜ κάτοικος Αθηνών 3)Νικόλαος Παπαδόπουλος του Βασιλείου με ΑΔΤ Α και ΑΦΜ κάτοικος Γερμανίας 4)Νικόλαος Μεντής του Ιωάννη με ΑΔΤ ΑΒ και ΑΦΜ κάτοικος Γερμανίας, συμφωνούν συνομολογούν και συναποδέχονται τα παρακάτω: ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Υποχρεωτικά άρθρα: Άρθρο 1: ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ Συνιστάται ετερόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία Γ. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε, με ομόρρυθμα μέλη τον Γεώργιο Ξανθόπουλο και τον Αριστοτέλη Πνευματικάτο και ετερόρρυθμα μέλη τους Νικόλαο Παπαδόπουλο και Νικόλαο Μεντή και διακριτικό τίτλο REN HELLAS E.E..Η εν λόγω εταιρεία θα διέπεται από τους εξής όρους και συμφωνίες : Άρθρο 2: ΕΔΡΑ Ως έδρα της εταιρείας ορίζεται μισθωμένο κατάστημα στο πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης. Η εταιρεία επίσης θα μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα σε όλη την επικράτεια, καθώς επίσης σε χώρες του εξωτερικού. Άρθρο 3: ΣΚΟΠΟΣ Αντικείμενο της εταιρείας είναι η λιανική και η χονδρική πώληση διαρκών καταναλωτικών αγαθών, ειδών οικιακής χρήσης, ηλεκτρικών μικροσυσκευών, απορρυπαντικών, χαρτικών ειδών και ειδών καθαριότητας και περιποίησης προσώπου και σώματος, καθώς και κάθε άλλη συναφής δραστηριότητας. Άρθρο 4: ΔΙΑΡΚΕΙΑ Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται για 20 χρόνια αρχόμενη από σήμερα και λήγουσα την 31 Μαρτίου 2031 δυνάμενη να παραιτηθεί για άλλα 10 χρόνια με κοινή συμφωνία όλων των μελών. Άρθρο 5: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των ευρώ αποτελούμενο από τις εισφορές όλων των εταιριών οι οποίοι εισφέρουν και καταβάλουν σήμερα στο ταμείο της εταιρείας σε μετρητά τα παρακάτω ποσά ως ακολούθως: α) Από τον Γεώργιο Ξανθόπουλο καταβολή ποσού 5.000ευρώ. β)από τον Αριστοτέλη Πνευματικάτο καταβολή ποσού ευρώ. γ)από τον Νικόλαο Παπαδόπουλο καταβολή ποσού ευρώ. δ)από τον Νικόλαο Μεντή καταβολή ποσού ευρώ. Άρθρα 6: ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ-ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ Ως διαχειριστές, εκπρόσωποι και ταμίες της εταιρείας ορίζονται οι δύο πρώτοι των συμβαλλομένων Γεώργιος Ξανθόπουλος και το Αριστοτέλη Πνευματικάτο ( ομόρρυθμοι εταίροι), οι οποίοι είτε μόνοι τους ξεχωριστά ο καθένας είτε και οι δύο από κοινού θα διαχειρίζονται την εταιρική περιουσία και θα ενεργούν κάθε πράξη που θα αφορά την διοίκηση και διεύθυνση αυτής. Ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά οι διαχειριστές θα συνάπτουν κάθε σύμβαση που ανάγεται στον κύκλο εργασιών της εταιρείας και την επίτευξη του σκοπού αυτής, θα προβαίνουν σε έκδοση αυτής, θα προβαίνουν σε έκδοση ή αποδοχή ή μεταβίβαση πιστωτικών τίτλων, είσπραξη αξιών, άνοιγμα 18

19 πιστώσεων, είσπραξη απαιτήσεων για λογαριασμό της εταιρείας, διορισμό πληρεξουσίων δικηγόρων για την προστασία των συμφερόντων της εταιρείας κ.λπ. Επίσης οι ως άνω διαχειριστές θα εκπροσωπούν είτε μόνοι τους ξεχωριστά είτε και οι δύο από κοινού την εταιρεία ενώπιον κάθε δικαστηρίου και κάθε άλλης αρχής, δημόσιας δημοτικής, διοικητικής φορολογικής κ.λπ. Η εταιρεία υποχρεούται και δεσμεύεται έγκυρα έναντι τρίτων με την μόνη υπογραφή των διαχειριστών είτε κατά μόνων ξεχωριστά είτε από κοινού και των δύο, κάτω από την εταιρική επωνυμία. Επίσης ως ταμίες οι παραπάνω διαχειριστές θα τηρούν όλα τα υποχρεωτικά βιβλία και στοιχεία που προβλέπονται από τους φορολογικούς νόμους και τον εμπορικό κώδικα, θα ενεργούν δε κάθε είσπραξη και πληρωμή που θα αφορά την εταιρεία. Τα ετερόρρυθμα μέλη δικαιούνται και λαμβάνουν γνώση οποτεδήποτε για την πορεία των εργασιών της εταιρείας ως και για κάθε εταιρική υπόθεση. Άρθρο 7: ΚΕΡΔΗ ΖΗΜΙΕΣ Στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους θα συντάσσεται με την μέριμνα των διαχειριστών της εταιρείας ο ισολογισμός και ο απολογισμός για τον προσδιορισμό των αποτελεσμάτων ( Κερδών - Ζημιών) της εταιρείας, τα οποία θα διανέμονται μεταξύ των εταιρών ανάλογα της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο δηλαδή: α) Τον Γεώργιο Ξανθόπουλο κατά ποσοστό 25%. β) Στον Αριστοτέλη Πνευματικάτο κατά ποσοστό 25%. γ) Στον Νικόλαο Παπαδόπουλο κατά ποσοστό 25%. δ) Στον Νικόλαο Μεντή κατά ποσοστό 25%. Ο ισολογισμός θα βεβαιώνεται και θα υπογράφεται και από τους δύο διαχειριστές αποτελώντας πλήρη απόδειξη όλων των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των εταιρών που πηγάζουν από την εταιρεία η δε εταίροι δεν θα έχουν το δικαίωμα να αμφισβητήσουν το περιεχόμενο αυτού παρά μόνο σε περίπτωση λογιστικού λάθους. Άρθρο 8: ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Απαγορεύεται απολύτως σε όλα τα μέλη να μεταβιβάσουν εταιρική μερίδα ή μέρος αυτής εκτός και αν υπάρχει σύμφωνη γνώμη όλων των εταιρειών τυχόν δε γενόμενη χωρίς πρόταση και έγκριση μεταβίβαση, είναι άκυρη. Άρθρο 9: ΛΥΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Σε περίπτωση θανάτου ενός από τα μέλη της εταιρείας η εταιρεία θα συνεχίζεται με τα εναπομείναντα μέλη, και τους κληρονόμους του αποβιώσαντος που θα επισέλθουν αυτοδίκαια στα δικαιώματα και υποχρεώσεις αυτού. Η εταιρεία λύεται : - με την σύμφωνη γνώμη όλων των εταιρειών ή με κοινή συμφωνία τουλάχιστον τριών εταιρειών, - στις περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος. Τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Ως εκκαθαριστές της εταιρείας ορίζονται οι δύο διαχειριστές οι οποίοι από κοινού θα προβούν στις απαραίτητες πράξεις εκκαθαρίσεως ( εξόφληση εταιρικών χρεών, διανομής της εταιρικής περιουσίας, κ.λπ.). Άρθρο 10: ΕΥΘΥΝΗ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΩΝ ΜΕΛΩΝ ΠΤΩΧΕΥΣΗ Τα ετερόρρυθμα μέλη ευθύνονται μέχρι του ποσού της εισφοράς τους. Σε περίπτωση πτωχεύσεως ενός εταίρου, ή υπαγωγής του σε καθεστώς δικαστικής συμπαράστασης, η εταιρεία δεν λύεται αλλά συνεχίζεται μεταξύ των λοιπών εταίρων. 19

20 Άρθρο 11: ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Απαγορεύεται στους εταίρους η ενάσκηση επαγγέλματος ή επιχείρησης ή εν γένει οποιασδήποτε πράξης, όμοιας προς την εταιρική επιχείρηση, όπως και κάθε πράξης ανταγωνιστική της εταιρείας. Η απαγόρευση αυτή ισχύει είτε αυτές οι πράξεις ασκούνται ατομικά από τον εταίρο, είτε από προσωπική εταιρεία, ή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης στην οποία αυτός συμμετέχει, είτε από ανώνυμη εταιρεία, στης οποίας συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση που ο εταίρος παραβεί την παραπάνω υποχρέωσή του, έχει υποχρέωση να εκχωρήσει στην εταιρεία τις απαιτήσεις του και τα εν γένει δικαιώματά του από την ενάσκηση της ανταγωνιστικής δραστηριότητας. Περαιτέρω ευθύνη του για αποζημίωση δεν αποκλείεται. Άρθρο 12: ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ Απαγορεύεται στους εταίρους, πριν ή μετά την αποχώρησή τους από την εταιρεία, στους ειδικούς ή καθολικούς διαδόχους τους να προβαίνουν σε σφράγισή του ή των καταστημάτων της εταιρείας ή σε συντηρητική ή αναγκαστική κατάσχεση της περιουσίας της εταιρείας. Άρθρο 13: ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ Κάθε διαφορά ή διένεξη που θα αναφύεται κατά τη διάρκεια λειτουργίας της εταιρείας ή κατά την εκκαθάριση αυτής θα λύεται υποχρεωτικά με διαιτησία σύμφωνα με διατάξεις των άρθρων Κ.Πολ.Δικ. από δύο διαιτητές, σε περίπτωση δε διαφωνίας αυτών ως επιδιαιτητής διορίζεται ο Προϊστάμενος του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης ή αυτός που θα διοριστεί να τον αναπληρώσει. Άρθρο 14: ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Για την επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των εταίρων που προκύπτει από το παρόν και τυχόν τροποποιήσεις του καθώς και για κάθε θέμα ή όρο που δεν προβλέπουν οι διατάξεις του παρόντος Καταστατικού, εφαρμόζονται με διατάξεις του Νόμου. Το παρόν αφού συντάχτηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε από όλους τους συμβαλλόμενους εταίρους, υπογράφεται από αυτούς όπως ακολουθεί. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 1.ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ 2.ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΤΟΣ 3.ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 4.ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΝΤΗΣ ΔΟΥ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ Αφού φτιάξουμε το καταστατικό κρατάμε πέντε αντίτυπα με υπογραφές από τους συμβαλλόμενους και το πηγαίνουμε στη ΔΟΥ (ΕΦΟΡΙΑ) στην οποία υπάγεται η έδρα μας. Στην συγκεκριμένη περίπτωση τα πηγαίνουμε στην ΔΟΥ ΤΟΥΜΠΑΣ στην οποία ελέγχονται και σφραγίζονται ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Για την σύσταση της Γ. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. και την εγγραφή της στο Γ.Ε.ΜΗ. εξουσιοδοτούμε τον Γεώργιο Παπακωνσταντίνου να προσκομίσει 20

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Κεφάλαιο Ευρώ. Στ.. [τόπος], σήμερα. [ημερομηνία] οι εδώ συμβαλλόμενοι: 1... 2.. 3... κ.λπ. συμφώνησαν να συστήσουν ομόρρυθμη εταιρεία, της οποίας θα είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Ορισμός εμπορικής πράξης (σελ.77) 2. Αντικειμενικό, υποκειμενικό, μικτό και σύστημα οργανωμένης επιχείρησης.(σελ.77-79) 3. Πρωτότυπα(φύσει) εμπορικές πράξεις του χερσαίου

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών

Διαβάστε περισσότερα

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα: ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΔΡΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΑΦΜ 800513157) ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Στην Αγία Βαρβάρα σήμερα την 2 Μαρτίου 2015, ημέρα Δευτέρα και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ- ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986)

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ- ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 6907 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Υπόδειγμα 1 ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ- ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (ΓΕ.ΜΗ.)

ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (ΓΕ.ΜΗ.) ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (ΓΕ.ΜΗ.) Στην εποχή της πληροφόρησης και της τεχνολογίας που διανύουμε και στα πλαίσια της οργάνωσης του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΔΙΑΛΕΞΗ 3 ΝΟΜΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΔΙΑΛΕΞΗ 3 ΝΟΜΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Καθηγητής: Κώτσιος Παναγιώτης (kotsiostei@gmail.com) Τύπος Μαθήματος: Επιλογής Διατμηματικό Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 3 Ημέρα, Ώρα και Τοποθεσία: Δευτέρα, 14:00-17:00, Σχολή Μηχανολογίας Προαιρετικό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ/ ΟΙ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ/ ΟΙ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ/ ΟΙ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ ΙΩΑΝΝΑ ΛΑΓΟΥΜΙΔΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Τ: 2103627270 Κ: 6944391697 e-mail: law@lagoumidou.gr www.lagoumidou.gr Τι να κάνω; Από την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, 19η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 1. Αθανάσιος Ιωσήφ ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ του Ιωσήφ και της Χρυσάνθης, κάτοικος Καλαμαριάς

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά εταιρικών μορφών και προϋποθέσεις ίδρυσής τους

Χαρακτηριστικά εταιρικών μορφών και προϋποθέσεις ίδρυσής τους Χαρακτηριστικά εταιρικών μορφών και προϋποθέσεις ίδρυσής τους 1. Γιατί να επιλέξετε να συστήσετε μια ατομική επιχείρηση; Η πιο βασική μορφή ιδιοκτησιακού καθεστώτος επιχείρησης είναι η ατομική επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: 6Ω8ΦΩΡΜ-5ΕΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ *********** Θήβα : 24.7.2015 ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρ. Πρωτ.:18259 ----------- ΑΠΟΦΑΣΗ : 1028/15 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες σύστασης επιχειρήσεων. Τύποι Επιχειρήσεων Προϋποθέσεις ίδρυσης

Διαδικασίες σύστασης επιχειρήσεων. Τύποι Επιχειρήσεων Προϋποθέσεις ίδρυσης Διαδικασίες σύστασης επιχειρήσεων Τύποι Επιχειρήσεων Προϋποθέσεις ίδρυσης Τύποι Επιχειρήσεων Παρακάτω παρουσιάζονται οι πιο βασικοί τύποι επιχειρήσεων και τις προϋποθέσεις που πρέπει που πρέπει να πληροί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Στ.., σήµερα. οι εδώ συµβαλλόµενοι: 1... 2.. 3... κ.λπ. συµφώνησαν να συστήσουν αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία, της οποίας θα είναι εταίροι

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ Ι ΕΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΜΕΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ Ι ΕΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΜΕΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ Ι ΕΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΜΕΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΡΓΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3.1.2.γ ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ******** Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ******** Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ******** Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Ω32ΞΩΡΜ-Υ5Ζ Πληροφ: Γ. Καλατζή Τηλ.: 2262 350 624 Fax: 2262 0 27628 Ταχ. Δ/νση: Κύπρου 3 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Απλή Ετερόρρυθμη Εταιρεία

Απλή Ετερόρρυθμη Εταιρεία Απλή Ετερόρρυθμη Εταιρεία Έννοια της ετερόρρυθμης εταιρείας κατά τον Ε.Ν.(Εμπορικό Νόμο) Σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 26 του Εμπορικού Νόμου ετερόρρυθμη εταιρεία είναι η συσταινόμενη μεταξύ ενός ή πολλών,

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Ίδρυσης Σύστασης Ετερόρρυθμης Εταιρείας (Ε.Ε.)

Διαδικασία Ίδρυσης Σύστασης Ετερόρρυθμης Εταιρείας (Ε.Ε.) ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διαδικασία Ίδρυσης Σύστασης Ετερόρρυθμης Εταιρείας (Ε.Ε.) Πηγή: StartUp Greece ΠΟΣΟΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΠΡΑΞΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ ΙΔΡΥΘΕΙ ΜΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Τα βασικά νομικά χαρακτηριστικά των Ανωνύμων Εταιρειών είναι τα εξής:

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Τα βασικά νομικά χαρακτηριστικά των Ανωνύμων Εταιρειών είναι τα εξής: ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ανώνυμη Εταιρεία είναι η εμπορική κεφαλαιουχική εταιρεία με νομική προσωπικότητα και αποτελεί τον πιο εξελιγμένο τύπο εταιρείας. Το κεφάλαιό της καλείται Μετοχικό Κεφάλαιο και διαιρείται σε ίσα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ. γ) την αριθ. 116/12 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μίσθωση ακινήτου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ. γ) την αριθ. 116/12 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μίσθωση ακινήτου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ Σταυρός, 23 Απριλίου 2012 Αριθ. Πρωτ. : 9713 Ταχ. Δ/ση: Σταυρός, Θες/νικης Τ.Κ. 570 14 : 23970-61500 fax. 23970-61888 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

-Ο νόμος αυτός αποτελείται από οκτώ μέρη και 330 άρθρα, από τα οποία χρήζουν προσοχής τα ακόλουθα:

-Ο νόμος αυτός αποτελείται από οκτώ μέρη και 330 άρθρα, από τα οποία χρήζουν προσοχής τα ακόλουθα: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 12η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20 Απριλίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΦΕΤΕΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ- ΑΙΓΑΙΟΥ & ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ταχ.Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Τμήμα Πρώτο. Σύσταση της εταιρίας

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Τμήμα Πρώτο. Σύσταση της εταιρίας ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Τμήμα Πρώτο Σύσταση της εταιρίας Άρθρο 1 Έννοια, εφαρμοζόμενες διατάξεις 1. Ομόρρυθμη είναι η εταιρία με νομική προσωπικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β41Α4691Ω3-Κ3Γ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18 10432 ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡ. : Β. ΜΠΕΡΟΥΤΣΟΥ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 44 ΤΗΛ.

ΑΔΑ: Β41Α4691Ω3-Κ3Γ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18 10432 ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡ. : Β. ΜΠΕΡΟΥΤΣΟΥ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 44 ΤΗΛ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός ΑΘΗΝΑ, 27/07/2012 Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων ΑΡ. ΠΡΩΤ.ΔΙΑΣΦ/Φ3/92/94533 Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΣΤ ΑΣΗΣ ΕΤ ΑΙΡΕΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΣΤ ΗΝΟΝΤ ΑΙ ΜΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΣΤ ΑΣΗΣ ΕΤ ΑΙΡΕΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΣΤ ΗΝΟΝΤ ΑΙ ΜΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Άρθρα Περιγραφή διαδικασίας σύστασης Α.Ε. & Ε.Π.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΣΤ ΑΣΗΣ ΕΤ ΑΙΡΕΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΣΤ ΗΝΟΝΤ ΑΙ ΜΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 1. ΥΠΟΒΟΛΗ Τ ΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤ ΟΥΝΤ ΑΙ ΓΙΑ Τ ΗΝ ΕΝΑΡΞΗ Τ

Διαβάστε περισσότερα

2016 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 8733 ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Ο Δήμαρχος Πέλλας

2016 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 8733 ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Ο Δήμαρχος Πέλλας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γιαννιτσά 11 Μαρτίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 8733 ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Δήμαρχος Πέλλας διακηρύσσει φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση των

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Ε.) Προϋποθέσεις Ίδρυσης Για την ίδρυση μιας ομόρρυθμης εταιρείας πρέπει να συμπράξουν τουλάχιστον δύο μέρη που υποχρεούνται αμοιβαίως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (ΓΕ.ΜΗ)

ΑΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (ΓΕ.ΜΗ) ΑΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (ΓΕ.ΜΗ) Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 18 του Ν. 3419/2005 (ΦΕΚ Α 297/6.12.2005), όπως ισχύει, οι εταιρείες που έχουν συσταθεί πριν από την 4 η Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 592 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΚΕΡΔΩΝ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΦΟΡΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 7 -Γενικά 7 -Σε ποιές περιπτώσεις επιβάλλεται ο φόρος συγκέντρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Προτυποποιημένο καταστατικό Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας.

Προτυποποιημένο καταστατικό Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας. Προτυποποιημένο καταστατικό Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας. ΠΡΑΞΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ Ι.Κ.Ε. Στ... σήμερα στις...του μηνός...του έτους δύο χιλιάδες...(201.. ) ημέρα...οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: 1) (όνομα, επώνυμο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΑ ΠΡΟΣ: - ΚΟΙΝ/ΣΗ:

ΑΝΑΡΤΑ ΠΡΟΣ: - ΚΟΙΝ/ΣΗ: ΑΝΑΡΤΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αθήνα, 24 6 2015 Αριθμ. Πρωτ. : 68293 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΓΕΜΗ Τμήμα Θεσμικών Ρυθμίσεων & ΓΕΜΗ Ταχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ, Κ/Ξ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΑΡΜΠΙΔΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ, Κ/Ξ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΑΡΜΠΙΔΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ, Κ/Ξ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΑΡΜΠΙΔΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διάταξη τίτλου και περιεχομένου με SmartArt ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ A

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ A ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ A ΕΝΤΟΛΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΙΔΡΥΤΩΝ Η ΤΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Είδος Επιχειρήσεων & Νοµικά Ζητήµατα

Είδος Επιχειρήσεων & Νοµικά Ζητήµατα Είδος Επιχειρήσεων & Νοµικά Ζητήµατα Το υφιστάµενο νοµικό καθεστώς προδιαγράφει σε σηµαντικό Βαθµό αρκετούς περιορισµούς ενός επιχειρηµατικού σχεδίου Βασικά Θέµατα Νοµικό Πλαίσιο Επιχειρήσεων Επιλογή Νοµικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν.

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. ΕΝΤΟΛΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΙΔΡΥΤΩΝ Η ΤΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες Σύστασης Ι.Κ.Ε. Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας

Διαδικασίες Σύστασης Ι.Κ.Ε. Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας Διαδικασίες Σύστασης Ι.Κ.Ε. Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας Με τον ν. 4072/2012 (ΦΕΚ Α' 86) (Μέρος Δεύτερο - άρθρα 43-120) θεσπίστηκε νέα εταιρική μορφή, η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ). Ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 5 η. Νικόλαος Καρανάσιος

Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 5 η. Νικόλαος Καρανάσιος Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 5 η Νικόλαος Καρανάσιος Προσωπικές Εταιρίες Προσωπικές Εταιρίες Ο.Ε., Ε.Ε., Κατά μετοχάς Ε.Ε. Ομόρρυθμη Εταιρία Υπάρχει, από την ώρα που τα μέλη υπογράφουν το καταστατικό.

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.)

Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.) Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.) ΠΟΣΟΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΠΡΑΞΟΥΝ Η ανώνυμη εταιρεία μπορεί να ιδρυθεί από ένα ή περισσότερα πρόσωπα ή να καταστεί μονοπρόσωπη με τη συγκέντρωση όλων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α 10432 ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡ. : ΧΡ. ΛΙΑΠΑΚΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 24 ΤΗΛ. : 210-5285567 210-5285580 FAX : 210-5229840

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α 10432 ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡ. : ΧΡ. ΛΙΑΠΑΚΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 24 ΤΗΛ. : 210-5285567 210-5285580 FAX : 210-5229840 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οργανισμός ΑΘΗΝΑ, 19/4/2011 Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων ΑΡ. ΠΡΩΤ.ΔΙΑΣΦ/Φ3/30/34645 Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ

Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την γερμανική ΕΠΕ και ενεργεί επ'ονόματι αυτής κάθε πράξη διαχείρισης. Ποιος μπορεί να γίνει διαχειριστής σε μία γερμανική ΕΠΕ Διαχειριστής μίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ. Υπόδειγμα 1. ΠΡΟΣ: Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ /Τμήμα Γ.Ε.ΜΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ. Υπόδειγμα 1. ΠΡΟΣ: Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ /Τμήμα Γ.Ε.ΜΗ 6938 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ Υπόδειγμα 1 Υπηρεσία Μιας Στάσης για τη σύσταση εταιρειών Συμβολαιογράφος. Ταχ. Δ/νση : Ταχ. Κώδικας : Τηλέφωνο : Ηλ. Ταχ/μειο : - - 201...

Διαβάστε περισσότερα

1. ΥΠΟΒΟΛΗ Τ ΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤ ΟΥΝΤ ΑΙ ΓΙΑ Τ ΗΝ ΕΝΑΡΞΗ Τ ΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΣΤ ΑΣΗΣ ΕΤ ΑΙΡΕΙΑΣ

1. ΥΠΟΒΟΛΗ Τ ΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤ ΟΥΝΤ ΑΙ ΓΙΑ Τ ΗΝ ΕΝΑΡΞΗ Τ ΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΣΤ ΑΣΗΣ ΕΤ ΑΙΡΕΙΑΣ Άρθρα Περιγραφή διαδικασίας σύστασης Ο.Ε. & Ε.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΣΤ ΑΣΗΣ ΟΕ/ ΕΕ 1. ΥΠΟΒΟΛΗ Τ ΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤ ΟΥΝΤ ΑΙ ΓΙΑ Τ ΗΝ ΕΝΑΡΞΗ Τ ΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΣΤ ΑΣΗΣ ΕΤ ΑΙΡΕΙΑΣ 1 Εάν δεν προσέρχονται

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Ίδρυσης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης

Διαδικασία Ίδρυσης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διαδικασία Ίδρυσης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης Πηγή: StartUp Greece ΠΟΣΟΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΠΡΑΞΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ ΙΔΡΥΘΕΙ ΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ;

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.)

Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) Κατά κανόνα μία Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης συστήνεται τουλάχιστον από 2 πρόσωπα είτε φυσικά είτε νομικά. Ωστόσο αρκεί 1 πρόσωπο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Οι διαδικασίες σύστασης μίας Ανώνυμης Εταιρείας ξεκινούν από τη σύνταξη του Σχεδίου του Καταστατικού της εταιρείας. Το καταστατικό αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

41 ΕΡΩΤΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ για την Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ)

41 ΕΡΩΤΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ για την Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ) 41 ΕΡΩΤΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ για την Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ) Η ΙΚΕ, είναι μία νέα εταιρική μορφή, και πλεονεκτεί έναντι των άλλων καθώς σε αυτήν: έχει περιοριστεί στο ελάχιστο το διοικητικό κόστος λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ & ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ & ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ (ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ & ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Ίδρυση Ατομικών Επιχειρήσεων Κύρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ. Οι όροι συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικά Λαχεία ΑΕ και των Πρακτορείων της ΟΠΑΠ ΑΕ, περιγράφονται αναλυτικά στη σχετική σύμβαση συνεργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων) Ι ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Μετά τις τροποποιήσεις που επήλθαν με τις διατάξεις του Ν4110/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 Διεύθυνση Περιφέρειας Πελ/σου Ηπείρου Σμύρνης 1, 26222, Πάτρα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 ΕΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΠ-Η ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ACCOUNTING SERVICES TAX TAX ADVISORY AUDIT. Ίδρυση επιχειρήσεων

ACCOUNTING SERVICES TAX TAX ADVISORY AUDIT. Ίδρυση επιχειρήσεων Ίδρυση επιχειρήσεων 6 Βήματα στην έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Ελλάδα Οι συνεργάτες της E.F.M. θα σας βοηθήσουν σε όλα τα θέματα για τη δημιουργία μιας εταιρείας περιορισμένης ευθύνης στην

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. N. 4019/11 (ΦΕΚ 216 Α/30-9-2011) «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές

Διαβάστε περισσότερα

1. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΥ- ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΥ- ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΥ- ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 Υποβολή αίτησης Καταχώρισης Επωνυμίας, Εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο και καταχώρισης στο ΓΕΜΗ Ο Υπόχρεος συμπληρώνει και καταθέτει στο Συμβολαιογράφο αίτηση

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ/ΣΗ:- - - -

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ/ΣΗ:- - - - Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Α & Γ Tαχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ.: 101 81 Πληροφορίες : Α. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ : Ε. ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ Τηλέφωνο : 213 15

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΙΔΡΥΤΩΝ Η ΤΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (άρθρο 8 Ν.1599/1986)

ΕΝΤΟΛΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΙΔΡΥΤΩΝ Η ΤΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΕΝΤΟΛΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΙΔΡΥΤΩΝ Η ΤΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ μέρη: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Στην Αθήνα σήμερα Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2009 τα εξής συμβαλλόμενα 1. Αφενός η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ATTICA BANK Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία», και τον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΑΝΑ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΑΝΑ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΑΝΑ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ 6 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 7 ΑΜΙΓΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟΤΗΤΑΣ Πιστοποιούμε, όπως προκύπτει από τα καταχωρισμένα και τηρούμενα δυνάμει των διατάξεων του K.N.2190/20

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΜΗ. Νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν ως προς το ΓΕΜΗ και τη λειτουργία του

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΜΗ. Νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν ως προς το ΓΕΜΗ και τη λειτουργία του ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΜΗ Νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν ως προς το ΓΕΜΗ και τη λειτουργία του 1. Θεσπίσθηκε, από 1/3/2015 «Η Ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών»,

Διαβάστε περισσότερα

2) Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου περί συγκροτήσεως σε σώμα, αλλαγής Διεύθυνσης. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία συνεδρίασης του Δ.Σ.

2) Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου περί συγκροτήσεως σε σώμα, αλλαγής Διεύθυνσης. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία συνεδρίασης του Δ.Σ. ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 1) Πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. 2) Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου περί συγκροτήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Διπλωματική Εργασία

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Διπλωματική Εργασία ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Διπλωματική Εργασία «ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓΩΝ ΛΥΣΗΣ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 1.1 Γενικά για τις εταιρικές επιχειρήσεις... 15 1.2 Διάκριση των οικονομικών μονάδων... 17 1.2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΙΚΕ)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΙΚΕ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΙΚΕ) Η ΙΚΕ έχει νομική προσωπικότητα και είναι εμπορική Με το δεύτερο μέρος (άρθρα 43-120) του Ν. 4072/2012 θεσπίσθηκε νέα εταιρική μορφή, η ιδιωτική κεφαλαιουχική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΤΩΝ Ι ΡΥΤΩΝ Η ΤΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΗΣ ΜΕ Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΕΝΤΟΛΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΤΩΝ Ι ΡΥΤΩΝ Η ΤΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΗΣ ΜΕ Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ Α ΕΝΤΟΛΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΤΩΝ Ι ΡΥΤΩΝ Η ΤΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία Υπό της φοιτήτριας: ΣΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ ΡΑΦΑΗΛΙΑ Α.Μ. : 10084 Εποπτεύων καθηγητής: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΔΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοπάτια Skywalker Κοινωνική Επιχειρηματικότητα Ενότητα: Φορολογικά. Πανοζάχος Δημήτριος Msc Οικονομολόγος Φοροτεχνικός Σύμβουλος

Μονοπάτια Skywalker Κοινωνική Επιχειρηματικότητα Ενότητα: Φορολογικά. Πανοζάχος Δημήτριος Msc Οικονομολόγος Φοροτεχνικός Σύμβουλος Μονοπάτια Skywalker Κοινωνική Επιχειρηματικότητα Ενότητα: Φορολογικά Πανοζάχος Δημήτριος Msc Οικονομολόγος Φοροτεχνικός Σύμβουλος Αναφορές στο Νομικό Πλαίσιο λειτουργίας των Κοιν. Σ. Επ. Είναι Αστικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Τηλ.: 210, 3635480 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γιαννιτσά 11 Μαρτίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 8734 ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Ο Δήμαρχος Πέλλας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γιαννιτσά 11 Μαρτίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 8734 ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Ο Δήμαρχος Πέλλας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γιαννιτσά 11 Μαρτίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 8734 ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Δήμαρχος Πέλλας διακηρύσσει φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Μαντζάρης Γιάννης

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Μαντζάρης Γιάννης Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Θ) Ενότητα 2: ΝΟΜΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Μαντζάρης Γιάννης Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής.

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Στην Αθήνα σήμερα,... 2012, ημέρα.., στο Μέγαρο της Βουλής των Ελλήνων, ανάμεσα : 1. αφενός

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης Διεύθυνση Περιφέρειας Nησιών Περιοχή Ρόδου Αυστραλίας 108, Ρόδος, ΤΚ 85100 ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΥΑΕ/.././. / Στον Ρόδο σήμερα την.. τα παρακάτω συμβαλλόμενα μέρη, αφενός ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ. Οι όροι συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικά Λαχεία ΑΕ και των πρακτορείων της ΟΠΑΠ ΑΕ, περιγράφονται αναλυτικά στη σχετική σύμβαση συνεργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης βαρύνουν τον πλειοδότη που θα αναδειχθεί.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης βαρύνουν τον πλειοδότη που θα αναδειχθεί. ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΤΑΝΑΛ Α.Ε. ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΑ-ΣΟΥΔΑ Τ.Κ. 73 200 ΤΗΛ.: 28210-80194, 80195 FAX : 28210-80215 ΑΡ. ΕΣΩΤ. ΠΡΩΤ. 19/10/06/2011 ΑΡ.ΠΡΩΤ.:114/10/06/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

AGENDA 2010 Προθεσμίες υποβολής δήλωσης 1

AGENDA 2010 Προθεσμίες υποβολής δήλωσης 1 AGENDA 2010 Προθεσμίες υποβολής δήλωσης 1 ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2010 ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΥ (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες Ίδρυσης Επιχειρήσεων Διαδικασίες Ίδρυσης-Σύστασης Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης (Κοιν.Σ.Επ.)

Διαδικασίες Ίδρυσης Επιχειρήσεων Διαδικασίες Ίδρυσης-Σύστασης Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης (Κοιν.Σ.Επ.) Διαδικασίες Ίδρυσης Επιχειρήσεων Διαδικασίες Ίδρυσης-Σύστασης Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης (Κοιν.Σ.Επ.) Με τον ν. 4019/2011 (ΦΕΚ Α 216) θεσπίστηκε νέα νομική μορφή, η Κοινωνική Συνεταιριστική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Στην........., σήµερα......... οι συµβαλλόµενοι: Α. Η εταιρία µε την επωνυµία «.........., A.Ε.» που εδρεύει στο.............., οδός......... αρ.........., νοµίµως εκπροσωπούµενη

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Ίδρυσης Ίδρυσης-Σύστασης Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης (Κοιν.Σ.Επ.)

Διαδικασία Ίδρυσης Ίδρυσης-Σύστασης Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης (Κοιν.Σ.Επ.) ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διαδικασία Ίδρυσης Ίδρυσης-Σύστασης Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης (Κοιν.Σ.Επ.) Με τον ν. 4019/2011 (ΦΕΚ Α 216) θεσπίστηκε νέα νομική μορφή,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1. Προσδιορισμός νομικής μορφής. (Ατομική, Ομόρρυθμη Εταιρία, Ετερόρρυθμη εταιρία, Ε.Π.Ε., Α.Ε.). Σε εταιρική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ LEASING ΕΤΑΙΡΙΑΣ (Α.Ε., ΕΠΕ, Ο.Ε. Ε.Ε.)

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ LEASING ΕΤΑΙΡΙΑΣ (Α.Ε., ΕΠΕ, Ο.Ε. Ε.Ε.) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ LEASING ΕΤΑΙΡΙΑΣ (Α.Ε., ΕΠΕ, Ο.Ε. Ε.Ε.) Στοιχεία Μισθωτή Πλήρης Νομική Επωνυμία Διακριτικό Τίτλος Διεύθυνση Κεντρικών Γραφείων Τηλ. Fax No. Διεύθυνση Εργοστασίων, Υποκαταστημάτων Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος :27/06/2013 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : 12594 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΞΕΝΩΝΑ «ΑΓΝΑΝΤΙ» ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ 1. της Ανωνύμου Εταιρείας της εταιρίας με την επωνυμία: «PETS AND PEOPLE ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΖΩΑ Α.Ε.» με διακριτικό τίτλο: «PETS AND PEOPLE Α.Ε.» ( στο

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013

Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013 Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013 Δήλωση εταιριών, κοινοπραξιών και κοινωνιών που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα Οι υπόχρεοι της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν.2238/1994

Διαβάστε περισσότερα

Συντάκτης: Ομάδα Καθηγητών

Συντάκτης: Ομάδα Καθηγητών Συντάκτης: Ομάδα Καθηγητών 1. Το Εμπορικό Δίκαιο: α) αναφέρεται στις αγοραπωλησίες μεταξύ των ανθρώπων. β) αναφέρεται στις αγοραπωλησίες εμπορευμάτων μεταξύ εμπόρων γ) ρυθμίζει τις εμπορικές σχέσεις και

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ.

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013 Ρ Α Φ Η Κ Ο Υ Ρ Τ Ι Ν Ω Ν Μ Ε Τ Α Π Ο Ι Η Σ Η Υ Φ Α Σ Μ Α Τ Ω Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12 31/12/2013 Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 Αξία Αναπόσβεστη Αξία

Διαβάστε περισσότερα

περιεχόμενα Πρόλογος 17 Κεφ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΑΙΚΑΙΟΥ

περιεχόμενα Πρόλογος 17 Κεφ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΑΙΚΑΙΟΥ περιεχόμενα Πρόλογος 17 Κεφ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΑΙΚΑΙΟΥ 1.1. Ορισμός εμπορικού δικαίου και εμπορίου 20 1.2. Συστήματα καθορισμού της εμπορικότητας 21 1.3. Το σύστη μα εμπορ ικότητας του

Διαβάστε περισσότερα

«MONOMETOXIKH ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ» Δ.Α.Α. Α.Ε.

«MONOMETOXIKH ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ» Δ.Α.Α. Α.Ε. «MONOMETOXIKH ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ» Δ.Α.Α. Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ «ΠΑΛΙΟΜΗΧΑΝΗ» ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΑΝΑΓΙΑ ΑΡΑΧΩΒΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΚΑΘΕ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΚΑΘΕ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΚΑΘΕ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ του ν.π.ι.δ. με την επωνυμία ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ, ο οποίος εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ακαδημίας 65 και Γενναδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ; Ο κάθε οµόρρυθµος εταίρος ευθύνεται και µε την προσωπική του περιουσία.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ; Ο κάθε οµόρρυθµος εταίρος ευθύνεται και µε την προσωπική του περιουσία. ΠΟΣΟΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΠΡΑΞΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ Ι ΡΥΘΕΙ ΜΙΑ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ; Για τη σύσταση οµόρρυθµης εταιρείας πρέπει να συµπράξουν δύο τουλάχιστον µέρη, τα οποία κατά την έκφραση του νόµου υποχρεούνται αµοιβαίως

Διαβάστε περισσότερα

1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ α. ικαίωµα Παράστασης και Ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις Στην Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας, δικαιούται να συµµετέχει όποιος εµφανίζεται ως µέτοχος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ N. 3190/1955 ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Οι διαδικασίες σύστασης μίας Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης ξεκινούν από τη σύνταξη του Σχεδίου του Καταστατικού της εταιρείας. Το καταστατικό αποτελεί το νομικό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Α.Ε.) Το κύριο χαρακτηριστικό της ανώνυµης εταιρίας είναι ότι είναι κεφαλαιουχική εταιρία, στην οποία τα πρόσωπα των εταίρων δεν έχουν καµία απολύτως σηµασία, µε την έννοια ότι για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Περιγραφή αιτήματος : «ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (είδος καταστήματος ή επιχείρησης».

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Περιγραφή αιτήματος : «ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (είδος καταστήματος ή επιχείρησης». (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή αιτήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΟΥ & ΕΥΤΕΡΠΗΣ ΤΟΠΑΛΗ

ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΟΥ & ΕΥΤΕΡΠΗΣ ΤΟΠΑΛΗ ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΟΥ & ΕΥΤΕΡΠΗΣ ΤΟΠΑΛΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ περί ΜΙΣΘΩΣΗΣ δύο (2) Γραφείων ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Η διακήρυξη μίσθωσης δύο (2) Γραφείων που ακολουθεί, θα είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 1. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 1. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΓΡΑΦΕIΟ : ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Νέστορος 101 ΤΗΛ: 213 2030158 FAX: 213 2030050 ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 1. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.)

Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.) Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.) Με τον ν. 4019/2011 (ΦΕΚ Α 216) θεσπίστηκε μια νέα νομική μορφή, η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.) ως φορέας της Κοινωνικής Οικονομίας.

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων

Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων 1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Κ.Ε.Δ.Ε. (ν.δ. 356/1974), όπως ισχύει, αντικαθίσταται και προστίθενται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ (Τίτλος του Έργου) Στ... σήμερα.... ημέρα.οι παρακάτω συμβαλλόμενοι : (Στοιχεία Φυσικού ή Νομικού προσώπου) 1. Ο., που θα ονομάζεται στο εξής, για συντομία,

Διαβάστε περισσότερα

Προϋποθέσεις ίδρυσης. Βασικά χαρακτηριστικά. Διαδικασία Σύστασης OE-EE. Σύνταξη Καταστατικού-Ιδιωτικού Συμφωνητικού. Προέγκριση Επωνυμίας

Προϋποθέσεις ίδρυσης. Βασικά χαρακτηριστικά. Διαδικασία Σύστασης OE-EE. Σύνταξη Καταστατικού-Ιδιωτικού Συμφωνητικού. Προέγκριση Επωνυμίας Προϋποθέσεις ίδρυσης Για την ίδρυση Ομόρρυθμης Εταιρείας αλλά και της Ετερόρρυθμης, πρέπει να συμπράξουν δύο τουλάχιστον μέρη, που, κατά την έκφραση του νόμου, υποχρεούνται αμοιβαίως στην επιδίωξη κοινού

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα Κοινωνική Επιχειρηματικότητα Φορολογικά Λογιστικά Αδελφόπουλος Θεμιστοκλής MBA, Bsc Οικονομολόγος - Φοροτεχνικός ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Νόμος 4019/2011 ΟΡΙΣΜΟΣ κοιν.σ.επ. Η Κοινωνική Συνεταιριστική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εταίροι: Νοµικός Ιωάννης του Μηνά, και Αλκης Κορνήλιος του ηµητρίου. Άρθρο 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εταίροι: Νοµικός Ιωάννης του Μηνά, και Αλκης Κορνήλιος του ηµητρίου. Άρθρο 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που κατετέθην στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών µε αυξ. Αριθµό 5427 το οποίο θεωρήθηκε για την νόµιµη σήµανση, Αθήνα, 6 Απριλίου 2006. Εταίροι:

Διαβάστε περισσότερα