ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ"

Transcript

1 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΙΔΡΥΣΗ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΣΩ Γ.Ε.ΜΗ. Υπό Του Φοιτητή Σαρηγιαννίδη Αλέξανδρου ( Α.Μ 9466) Επιβλέπων Καθηγητής Κωνσταντινούδης Κλεάνθης Σέρρες, Μάρτιος

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η εργασία αυτή πραγματοποιήθηκε για να περιγράψει θεωρητικά την ίδρυση της ετερόρρυθμης εταιρείας μέσω Γ.Ε.ΜΗ. Η επιχείρηση που πραγματεύεται είναι η Γ. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να κατανοήσει ο αναγνώστης το νέο τρόπο σύστασης των εμπορικών εταιρειών. Ο νέος τρόπος παρακολουθεί γρήγορα και ευέλικτα τις εμπορικές επιχειρήσεις καταγράφοντες της αυτόματα σε ένα ενιαίο εμπορικό μητρώο περιορίζοντας την γραφειοκρατία σε σχέση με παλαιότερα. Τα μέρη στα οποία χωρίζεται η εργασία είναι τέσσερα. Το πρώτο μέρος είναι το θεωρητικό κομμάτι το οποίο αναφέρει συνοπτικά την έννοια της εταιρείας, τις κατηγορίες εταιρειών, τις εμπορικές εταιρείες με τις διακρίσεις και τα χαρακτηριστικά τους και τις εταιρείες με νομική προσωπικότητα και χωρίς νομική προσωπικότητα. Στο δεύτερο μέρος γίνεται μια σύντομη αναφορά και πάλι για την προέλευση της ετερόρρυθμης εταιρείας, την έννοια και τα χαρακτηριστικά της, τις εισφορές των εταίρων της και τις διακρίσεις της από την ομόρρυθμη και αφανής εταιρεία. Γίνεται όλο αυτό για να δοθεί μια πλήρη εικόνα στον αναγνώστη για το θέμα που θα αναλυθεί στο αμέσως επόμενο κεφάλαιο. Το τρίτο μέρος αποτελεί το κυρίως θέμα της εργασίας. Παρακολουθείτε η καταγραφή και αυτόματη ενημέρωση της εταιρείας με την λεπτομερή καταγραφή των στοιχείων της από την Υπηρεσία Μίας Στάσης και την καταχώρησή της στο Γ.Ε.ΜΗ. Ακολουθούν οι λογιστικές εγγραφές σύστασης της εταιρείας. Έπειτα στο τέταρτο μέρος παρουσιάζονται οι πίνακες εσόδων, αγορών και εξόδων της εταιρείας ανά μήνα με συμψηφισμό των εσόδων και εξόδων στο τέλος της χρονιάς. Παρουσιάζονται διαγράμματα που δείχνουν κατά πόσο μεταβάλλονται τα έσοδα, έξοδα και οι αγορές κατά την διάρκεια της χρονιάς στην εταιρεία και τέλος έχουμε την εύρεση της γενικής εκμεταλλεύσεως των αποτελεσμάτων χρήσης και προς διάθεσης με τις ανάλογες λογιστικές εγγραφές με παρουσίαση του αποτελέσματος σε σχεδιάγραμμα. Κλείνοντας πρέπει να αναφερθεί πώς η επιχείρηση έχει εξετασθεί μέχρι τους πρώτους δέκα μήνες του 2012 και ίσως παρουσιάζει αδυναμίες στα αποτελέσματα και στις εγγραφές καθώς στηρίζεται σε στοιχεία που έχουν συλλεχθεί κατά το διάστημα αυτό. 2

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ..3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΜΕ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ.9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΤΕΡΡΟΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΕΝΟΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ - ΑΦΑΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 12 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ.Ε.ΜΗ ΕΝΝΟΙΑ Γ.Ε.ΜΗ ΙΔΡΥΣΗ ΕΤΕΡΡΟΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Γ. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε ΜΕΣΩ Γ.Ε.ΜΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ - ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΤΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ-ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟΥ ΣΕ ΕΝΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟ Γ.Ε.ΜΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΦΜ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΘΕΩΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΥΟ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ Γ. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ&ΣΙΑ Ε.Ε..25 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΟΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Γ. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΑΓΟΡΩΝ & ΕΞΟΔΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΕΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Γ. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΠΙΤΑΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Γ. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.40 3

4 1. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 1.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Το δίκαιο δίνει τη δυνατότητα στα πρόσωπα να δημιουργούν ενώσεις για την επιδίωξη διαφόρων σκοπών, πνευματικών, πολιτιστικών, οικονομικών κ.λπ. Μια μορφή αυτών των ενώσεων είναι και η εταιρεία. Εταιρεία με την ευρεία έννοια του όρου είναι η ένωση προσώπων ιδιωτικού δικαίου για την επιδίωξη κοινού σκοπού. Με αυτή την έννοια εταιρεία είναι το σωματείο, η επιτροπή εράνων, η εταιρεία του αστικού δικαίου ή αστική εταιρεία και οι εταιρείες του εμπορικού δικαίου. Από τον παραπάνω ορισμό συμπεραίνουμε ότι: Η εταιρεία αποτελεί σχέση ιδιωτικού δικαίου, δηλαδή είναι η σχέση που διέπεται από το ιδιωτικό δίκαιο, άρα δεν περιλαμβάνονται οι ενώσεις δημοσίου δικαίου, όπως είναι το κράτος, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η εκκλησία. Η εταιρεία αποτελεί ένωση προσώπων, άρα δεν είναι εταιρεία το ίδρυμα, το οποίο αποτελεί περιουσία ταγμένη στην εξυπηρέτηση κάποιου σκοπού. Η εταιρεία βασίζεται σε δικαιοπραξία, άρα δεν αποτελεί εταιρεία η κοινωνία δικαιώματος που δημιουργείται ανεξάρτητα από την βούληση των μελών. Η εταιρεία προϋποθέτει αμοιβαία υποχρέωση των μελών της για την επιδίωξη κοινού σκοπού. Στην επιδίωξη του κοινού σκοπού διαφέρει η εταιρική σύμβαση από τις λοιπές συμβάσεις, όπου τα μέλη έχουν διαφορετική επιδίωξη. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Οι εταιρείες ανάλογα με τον σκοπό και τον τύπο μπορούν να χωριστούν σε αστικές και εμπορικές. Θεωρητικά στο πρώτος μέρος της εργασίας θα μιλήσουμε για τις εμπορικές εταιρείες. Αστικές εταιρείες θεωρούνται οι εταιρείες που δεν έχουν εμπορικό σκοπό. Εμπορικές θεωρούνται οι εταιρείες που διενεργούν εμπορικές πράξεις ή έχουν περιβληθεί με έναν από τους τύπους που ο νόμος χαρακτηρίζει εμπορικούς. Από τις εταιρείες του εμπορικού δικαίου, άλλες γίνονται έμποροι με βάση το ουσιαστικό κριτήριο και άλλες με βάση το τυπικό κριτήριο. Ειδικότερα: α) Με βάση το ουσιαστικό κριτήριο γίνονται εμπορικές η Ο.Ε. και η Ε.Ε., η συμπλοιοκτησία και η αφανής εταιρεία. Γίνονται εμπορικές εφόσον υπάρχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις: Πρώτον, ο σκοπός τους που αναφέρεται από το καταστατικό πρέπει να αφορά εμπορικές πράξεις ( αγορά για μεταπώληση, προμήθεια, παραγγελία και άλλα. Αν ο σκοπός τους δεν φανερώνει εμπορικές πράξεις τότε πρέπει ο αιτών ( ο ενάγων) να αποδείξει 4

5 ότι η εταιρεία ενεργεί εμπορικές πράξεις. Σε περίπτωση που δεν μπορεί να αποδείξει στο καταστατικό της ότι ενεργεί εμπορικές πράξεις οι τρίτοι πελάτες, προμηθευτές που συναλλάσσονται με την εταιρεία προστατεύονται από τους κανόνες που ισχύουν στις εταιρείες εμπορικού δικαίου και συγκεκριμένα οι κανόνες εκείνοι που ισχύουν στο τύπο της εταιρείας που εμφανίστηκε στους συναλλασσόμενους στη συγκεκριμένη περίπτωση. β) Με βάση το τυπικό κριτήριο γίνονται εμπορικές: η Α.Ε, η Ε.Π.Ε. και ο συνεταιρισμός. Οι εταιρείες ανεξάρτητα από την εμπορικότητα που έχει ο σκοπός τους αποκτούν εμπορική ιδιότητα μόλις αποκτήσουν νομική προσωπικότητα. Απ τη στιγμή που αποκτήσουν εμπορική ιδιότητα υπάγονται και στις παρακάτω συνέπειες: είναι υπόχρεες να τηρήσουν εμπορικά βιβλία έχουν την ικανότητα να κηρύξουν πτώχευση ανά πάσα στιγμή Ο εμπορικός χαρακτήρας της εταιρείας που έχει νομική προσωπικότητα δεν προσδίδει την εμπορική ιδιότητα στους εταίρους. Για παράδειγμα οι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας δεν μπορούν να γίνουν έμποροι απ τη στιγμή που είναι εταίροι της Ανώνυμης Εταιρείας. Κατ εξαίρεση, η εμπορική ιδιότητα της ομόρρυθμης και ετερόρρυθμης εταιρείας μεταβαίνει και στους ομόρρυθμους εταίρους των εταιρειών αυτών, οι οποίοι γίνονται έμποροι παράγωγα ή αντανακλαστικά. 1.2 ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Είναι ευρύτερα γνωστό ότι η παγκόσμια οικονομική δραστηριότητα είναι μοιρασμένη ποιοτικά ( κατ είδος) και ποσοτικά, σ ένα άπειρο πλήθος από επιχειρήσεις που είναι διασκορπισμένο σ ολόκληρη τη γη. Δεν υπάρχει κομμάτι της παγκόσμιας οικονομικής δραστηριότητας που να μην πραγματοποιείται από κάποια επιχείρηση όπως επίσης δεν υπάρχει επιχείρηση που να μην ασχολείται με ένα κομμάτι από ένα είδος της παγκόσμιας οικονομικής δραστηριότητας. Η οποιαδήποτε δηλαδή επιχείρηση για να πραγματοποιήσει το σκοπό της και να περατώσει τους στόχους της πρέπει να μπορεί να πραγματοποιεί οικονομικές πράξεις, δηλαδή συναλλαγές. Οι συναλλαγές όμως και οι σχέσεις που δημιουργούνται από αυτές, ρυθμίζονται από τους νόμους. Συνεπώς, συναλλαγές μπορεί να πραγματοποιεί κάθε φυσικό πρόσωπο ώστε η επιχείρηση να είναι σε θέση να ασκήσει και να το ασκεί. Σ αυτή την περίπτωση, η επιχείρηση χαρακτηρίζεται ως «προσωπική» ή «ατομική» (επειδή ασκείται από ένα φυσικό πρόσωπο), ένα δηλαδή άτομο και είναι η απλούστερη μορφή επιχειρηματικής δράσης. Διοικητικά και λειτουργικά είναι απλή, αφού αποφασίζει ο μόνος επιχειρηματίας ελεύθερα χωρίς εξωτερικούς περιορισμούς παρά μόνο με όσους βάζουν οι κανόνες των συναλλαγών και η οικονομική του δυνατότητα. Παρ όλα αυτά η επιχειρηματική αυτή μορφή παρουσιάζει κάποια μειονεκτήματα: Καταρχάς οι οικονομικές της δυνατότητες είναι περιορισμένες στα όρια της προσωπικής περιουσίας του επιχειρηματία και στη συνέχεια, η ολοκληρωτική της σύνδεση με το πρόσωπό του. Ο επιχειρηματίας διακινδυνεύει την προσωπική του περιουσία στην δραστηριότητά του. 5

6 Προκειμένου λοιπόν να ξεπεραστούν οι αδυναμίες αυτές, επινοήθηκε ένα νομικό πρόσωπο για την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, η «εταιρεία». Οι εταιρείες με αντικείμενο μια οικονομική δραστηριότητα και έχοντας ως σκοπό το κέρδος ονομάστηκαν «εμπορικές εταιρείες» για το λόγο ότι η δραστηριότητά τους εντάσσεται στην εμπορική δραστηριότητα, όπου ορίζεται από το δίκαιο ως «Αγορά προϊόντων γης ή τέχνης επί σκοπώ μεταπωλήσεως επεξεργασμένων ή μη». Συμπερασματικά, κάθε οικονομική δραστηριότητα χαρακτηρίζεται ως εμπορική. Εμπορικές εταιρείες, χαρακτηρίζονται επίσης και όλες οι εταιρείες με την μορφή της Ανώνυμης, με βάση ακριβώς αυτό το νομικό τους σχήμα, το νομικό τους τύπο. Εάν λοιπόν τα πρόσωπα που συνιστούν μία εταιρεία είναι περισσότερα από ένα και έχουν κοινό οικονομικό σκοπό, τότε αναφερόμαστε σε «Εμπορική Εταιρεία» η οποία για λογαριασμό των εταίρων πραγματοποιεί επιχειρηματική δράση. 1.3 ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Τα στοιχεία των εμπορικών εταιρειών στη γενικότητά τους είναι κοινά, δέχονται όμως διαδοχικές εξειδικεύσεις, καταρχήν κατά κατηγορία εμπορικών εταιρειών, ώστε να αντιμετωπίζονται πιο αποτελεσματικά τα ειδικά θέματα που αφορούν ολόκληρη την κατηγορία, παραπέρα κατ είδος (νομικό τύπο) επιχείρησης μέσα στην κατηγορία για τον ίδιο λόγο και τέλος κατά συγκεκριμένη εταιρεία μέσα στον ίδιο νομικό τύπο, προκειμένου μέσα στα πλαίσια των ρυθμίσεων της κατηγορίας και του τύπου, να ρυθμιστούν τα ζητήματα που αφορούν στην συγκεκριμένη εταιρεία και τους συγκεκριμένους συνεταίρους. Οι εμπορικές εταιρείες λοιπόν διακρίνονται σε τρεις βασικές κατηγορίες, με κριτήριο το βασικό στοιχείο που επικρατεί και καθορίζει την εταιρική σχέση, στοιχείο που είναι, άλλοτε τα πρόσωπα των εταίρων και άλλοτε το κεφάλαιο. Έτσι οι εμπορικές εταιρείες διακρίνονται σε τρεις βασικές κατηγορίες: 1) ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Προσωπικές εταιρείες είναι εκείνες στις οποίες η επιδίωξη του εταιρικού σκοπού στηρίζεται στην προσωπική συμβολή των εταίρων. Κύριοι παράγοντες που οδηγούν στην εταιρική συνεργασία είναι οι προσωπικές ικανότητες των εταίρων, οι γνώσεις κάποιου ή κάποιων από αυτούς στο αντικείμενο της σχεδιαζόμενης οικονομικής δραστηριότητας, η καλή φήμη που απολαμβάνουν ως άτομα στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, οι συγγενικές ή φιλικές σχέσεις που τους συνδέουν. Οι προσωπικές έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: Η εταιρική τους ιδιότητα δεν μεταβιβάζεται. Οι μεταβολές στα πρόσωπα των εταίρων (θάνατος, πτώχευση, απαγόρευση) επιφέρουν τη λύση της εταιρείας, εκτός αν έχει συμφωνηθεί το αντίθετο. Οι εταίροι ευθύνονται για τις εταιρικές τους υποχρεώσεις. Ο καθένας έχει τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις ανεξάρτητα από το ύψος της εισφοράς του. 6

7 Επιτρέπεται να εισφέρουν οι εταίροι προσωπική εργασία. Στις αποφάσεις που παίρνονται επιβάλλεται ομοφωνία και όχι πλειοψηφία. Για τη σύσταση προσωπικής εταιρείας δεν απαιτείται από το νόμο ελάχιστο ποσό κεφαλαίου. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όλες οι προσωπικές εταιρείες: διανύουν ένα προστάδιο που περιλαμβάνει όλες τις ενέργειες ίδρυσης, από την ημέρα που θα αρχίσουν οι πρακτικές ενέργειες για τη σύσταση της εταιρείας, μέχρι την ημέρα δημοσίευσης του καταστατικού τους και απόκτησης της νομικής τους προσωπικότητας. Συστήνονται με ένα Καταστατικό Ιδιωτικό συμφωνητικό που γίνεται υποχρεωτικά συμβολαιογραφικό, στην περίπτωση που οι εταίροι, είτε εισφέρουν ή υπόσχονται να εισφέρουν περιουσιακά στοιχεία που η μεταβίβασή τους γίνεται, υποχρεωτικά από το νόμο, με συμβολαιογραφικό έγγραφο, είτε αναλαμβάνουν υποχρεώσεις που γι αυτές προβλέπεται επίσης από το νόμο, συμβολαιογραφικό έγγραφο. Προβαίνουν υποχρεωτικά σε δημοσίευση του καταστατικού τους, μέσα σε 15 ημέρες από την ημερομηνία κατάρτισής του, με κατάθεσή του στο Πρωτοδικείο της έδρας τους. Υπάρχουν σαν νομικά πρόσωπα, από την κατάθεση δημοσίευση του Καταστατικού τους από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. της έδρας τους επειδή δεν υπάρχει στάδιο έγκρισης του Καταστατικού ή γενικά της ίδρυσή τους από δημόσια Αρχή. 2) ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Είναι οι εταιρείες στις οποίες η επιδίωξη του εταιρικού σκοπού στηρίζεται στην περιουσιακή συμβολή των εταίρων. Το κεφάλαιο που έχει συγκεντρωθεί τόσο από τις εισφορές των εταίρων όσο και από τα μη διανεμημένα κέρδη (αποθεματικά). Τα χαρακτηριστικά των κεφαλαιουχικών εταιρειών είναι τα εξής: Η μεταβίβαση της εταιρικής ιδιότητας είναι ελεύθερη. Οι μεταβολές στα πρόσωπα των εταίρων θάνατος, πτώχευση, απαγόρευση δεν επηρεάζουν την εταιρεία. Οι εταίροι δεν ευθύνονται για τις εταιρικές υποχρεώσεις. Οι εταίροι δεν έχουν καμία υποχρέωση να συνεργαστούν εταιρικά, οπότε και δεν έχουν υποχρέωση πίστης. Εκφράζουν την βούλησή τους μόνο στην γενική συνέλευση των εταίρων, της οποίας οι αποφάσεις λαμβάνονται βάση της πλειοψηφίας κεφαλαίου και όχι βάση της πλειοψηφίας των προσώπων. Τα δικαιώματα των εταίρων εξαρτούνται ανάλογα με το ποσό που εισφέρουν στην εταιρεία. Δεν επιτρέπεται να εισφέρουν την προσωπική τους εργασία στο κεφάλαιο της εταιρείας. 3) ΜΙΚΤΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Είναι οι εταιρείες οι οποίες αποτελούν ενδιάμεσες μορφές μεταξύ προσωπικών και κεφαλαιουχικών για να καλύψουν κάποιες μορφές 7

8 επιχειρησιακής συγκρότησης στις οποίες το προσωπικό στοιχείο είναι σκόπιμο να συνυπάρχει με το κεφαλαιουχικό. 1.4 ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Η Ελληνική Νομοθεσία αναφέρει τους ακόλουθους εταιρικούς τύπους: 1. Προσωπικές εταιρείες Ομόρρυθμη εταιρεία Απλή ετερόρρυθμη εταιρεία Αφανής ή μετοχική ή συμμετοχική εταιρεία 2. Κεφαλαιουχικές εταιρείες : Ανώνυμη εταιρεία Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία 3. Μικτές εταιρείες: Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης Ετερόρρυθμη εταιρεία κατά μετοχές 1.5 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 1)Ετερόρρυθμη εταιρεία: Στην Ε.Ε διακρίνουμε τους εταίρους σε α)τους εταίρους που έχουν την απεριόριστη ευθύνη (ομόρρυθμη εταίροι) και β) τους εταίρους που η ευθύνη τους περιορίζεται ως ένα ρητά καθορισμένο ποσό τουλάχιστον ίσο με την κεφαλαιακή εισφορά αυτών(ετερόρρυθμοι εταίροι). Για τους ετερόρρυθμους εταίρους υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί που ορίζονται από τον νόμο. Οι περιορισμοί αυτοί είναι οι εξής: 1. Δεν μπορεί να περιέλθει το όνομα αυτών στην επωνυμία της εταιρείας. 2. Δεν μπορούν να αναλάβουν καθήκοντα για την διαχείριση της εταιρείας δηλαδή δεν μπορούν να την εκπροσωπήσουν ούτε ως πληρεξούσιοι των εταίρων ή του διαχειριστή. 3. Δεν μπορούν να εισφέρουν προσωπική εργασία, αλλά η κεφαλαιακή τους μερίδα πρέπει να εκφράζει πραγματική υλική αξία. 2)Ομόρρυθμη Εταιρεία: Τα πλεονεκτήματα της ΟΕ είναι αρχικά ότι δεν καθορίζεται από το νόμο κατώτατο όριο κεφαλαίου που είναι απαραίτητο να καταβληθεί για την ίδρυση της εταιρείας. Η ΟΕ συστήνεται μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσώπων, τα οποία έχουν κοινό οικονομικό σκοπό και ευθύνονται απεριόριστα και αλληλέγγυα για όλες τις υποχρεώσεις της εταιρείας. 3)Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης: Στις Ε.Π.Ε για τις εταιρικές υποχρεώσεις ευθύνεται μόνο η εταιρεία με την περιουσία της, ενώ οι εταίροι ευθύνονται περιορισμένα διακινδυνεύοντας μόνο το ποσό της εισφορά τους. 4)Ανώνυμη Εταιρεία: Τα κύρια χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων που έχουν την μορφή Α.Ε είναι: 1. Η καθαρή περιουσία (ίδιο κεφάλαιο)της επιχείρησης διαχωρίζεται σε μετοχικό κεφάλαιο και σε μη μετοχικό (αποθεματικά, κέρδη εις νέον). 8

9 2. Φορείς του κεφαλαίου των Α.Ε είναι κάτοχοι των τίτλων μετοχών οι οποίοι διατηρούν ενοχικό και όχι εμπράγματο δικαίωμα επί της περιουσίας της ΑΕ. Οι μέτοχοι δεν έχουν τα δικαιώματα εταίρου προσωπικής εταιρείας και πολλές φορές δεν έχουν τη συνείδηση επιχειρηματία αλλά του κεφαλαιούχουεπενδυτή. 3. Η ιδιότητα του μετόχου μεταβιβάζεται με τη μεταβίβαση του τίτλου της μετοχής. 4. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετόχου εξαρτώνται από το ύψος της κεφαλαιακής του συμμετοχής, γι αυτό η ΑΕ χαρακτηρίζεται ως κεφαλαιουχική ή κεφαλαιακή εταιρεία και όχι ως προσωπική. 5. Η ΑΕ αποτελεί νομικό πρόσωπο του οποίου τα δικαιώματα και υποχρεώσεις απορρέουν από το νόμο και το καταστατικό. 6. Κατά ρητή διάταξη του νόμου, έχει την εμπορική ιδιότητα έστω και αν το αντικείμενο των εργασιών της δεν είναι εμπορικές πράξεις. 7. Η οικονομική ευθύνη των μετόχων έναντι τρίτων περιορίζεται μέχρι το ποσό συμμετοχής τους στη διαμόρφωση του κεφαλαίου της ΑΕ. 1.6 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΜΕ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ Οι περισσότερες από τις εταιρείες εμπορικού δικαίου διαθέτουν οντότητα νομική προσωπικότητα είναι υποκείμενες στο δίκαιο, δηλαδή αυτοτελή πρόσωπα διαφορετικά από τα πρόσωπα των κατ ιδίαν μελών τους. Συνεπώς οι εταιρείες που έχουν νομική προσωπικότητα έχουν δική τους περιουσία, έχουν δική τους επωνυμία, μπορεί να είναι διάδικοι και υποκείμενα αναγκαστικής εκτέλεσης. Έχουν έδρα και εθνικότητα καθώς και όργανα με τα οποία εκφράζουν την βούληση τους. Από τις εταιρείες του εμπορικού δικαίου νομική προσωπικότητα έχουν οι εξής: Ομόρρυθμη εταιρεία Απλή ετερόρρυθμη εταιρεία Κατά μετοχές ετερόρρυθμη εταιρεία Συνεταιρισμός Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης Ανώνυμη εταιρεία Δεν έχουν νομική προσωπικότητα οι εξής: Η Αφανής εταιρεία Η Συμπλοιοκτησία ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην αφανή εταιρεία η δραστηριότητα για την πραγμάτωση του κοινού σκοπού αναπτύσσεται στο όνομα ενός εταίρου ενώ στην συμπλοιοκτησία αναπτύσσεται στο όνομα όλων των εταίρων. 9

10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 2.ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2.1 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Η ετερόρρυθμη εταιρεία εμφανίστηκε όπως και η ομόρρυθμη κατά τον μεσαίωνα. Αφορούσε το θαλάσσιο εμπόριο. Ορισμένα πρόσωπα συμμετείχαν στις εμπορικές επιχειρήσεις άλλων προσώπων με τέτοιο τρόπο ώστε οι επιχειρηματίες ενεργούσαν προς τα έξω με δικό τους όνομα χωρίς να χρησιμοποιούν το όνομα των προσώπων αυτών. Τα πρόσωπα αυτά συμμετείχαν απλώς με εισφορές σε χρήματα ή εισφορές σε εμπορεύματα με απώτερο σκοπό την κατανομή των κερδών στο τέλος της κάθε συναλλαγής. Αυτή η μορφή συμμετοχής καθιερώθηκε κατά τα μεσαιωνικά χρόνια στην Ιταλία, Γαλλία με την ονομασία Commenda. Στην Γερμανία η ετερόρρυθμη εταιρεία προήλθε από την ομόρρυθμη εταιρεία στην οποία εισέρχονται κληρονόμοι του εταίρου που απεβίωσε υπό την προϋπόθεση να μην συμμετέχουν στην διαχείριση διακινδυνεύοντας μόνο τη εισφορά τους. Στην Ιταλία και Γαλλία ήταν η συμφωνία ανάμεσα στον κεφαλαιούχο commendator και τον tractator ( επιχειρηματία). Ο commendator ( κεφαλαιούχος) ενδιαφερόταν να αξιοποιήσει ένα μέρος από την περιουσία του εμπορικά στην επιχείρηση ενός tractator επιχειρηματία με εισφορά σε χρήμα ο οποίος ήταν κεφαλαιούχος και franctator (έμπορος) ασκώντας εμπορία κυρίως ναυτική με χρήμα ή εμπορεύματα προκειμένου ο επιχειρηματίας να προβεί σε διαθαλάσσιες ή χερσαίες εμπορικές επιχειρήσεις. Τα κέρδη μοιράζονταν αναμεταξύ τους σύμφωνα με την σύμβαση που είχε γίνει. Η συνεργασία αυτή διαδόθηκε τόσο πολύ ώστε να χαρακτηριστεί ως η εταιρεία του Μεσαίωνα και αρχής των νεότερων χρόνων. Δύο κύριοι λόγοι συντέλεσαν για να αναπτυχθεί: Απαγόρευσαν στους ευγενείς να επιδίδονται σε εμπορικές εργασίες και απαγορεύτηκε εκείνη την εποχή να δίνουν έντοκα δάνεια. Έτσι οι μεν κεφαλαιούχοι αξιοποιούσαν τα κεφάλαιά τους χρηματοδοτώντας την επιχείρηση του franctator χωρίς να τα δανείσουν με τόκο, οι δε ευγενείς συμμετείχαν στην εμπορική δραστηριότητα του franctator χρηματοδοτώντας την εμπορική δραστηριότητα του τελευταίου χωρίς να παραβιάζουν την παραπάνω απαγόρευση. Η Commenda εμφανιζόταν στις συναλλαγές με δύο μορφές: α) Ο commendator δεν εμφανιζόταν στις συναλλαγές ήταν άγνωστος στους τρίτους οπότε η εταιρεία έπαιρνε την μορφή της σημερινής αφανούς εταιρείας ή β) ο commendator εμφανιζόταν προς τα έξω οπότε υπήρχε κοινή επωνυμία. Η διαχείριση και εκπροσώπηση ανήκαν στον έμπορο επιχειρηματία franctator, ενώ ο Commendator ευθυνόταν για χρέη προς τρίτους αλλά περιορισμένα με την εισφορά του. Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία έπαιρνε την μορφή της σημερινής Ε.Ε. Έτσι η Commenda αποτέλεσε τον πρόδρομο τόσο της σημερινής ετερόρρυθμης εταιρείας όσο και της σημερινής αφανούς εταιρείας. Η εταιρεία αυτή ρυθμίστηκε νομοθετικά στην γαλλική Ordonnance sur le commerce το1673, και αργότερα στο Ναπολεόντειο Εμπορικό Κώδικα ( Code de commerce) το 10

11 1807 και τέλος στους κώδικες άλλων ευρωπαϊκών κρατών. Στην χώρα μας η Ε.Ε εισήχθηκε με το ναπολεόντειο code de commerce το ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ετερόρρυθμη εταιρεία είναι εμπορική εταιρεία, έχει εταιρική περιουσία είναι φορέας εμπορικής επιχείρησης και αποκτά νομική προσωπικότητα μετά την σύσταση και δημοσίευσή της. Η ετερόρρυθμη συγγενεύει πολύ με την ομόρρυθμη εταιρεία λόγω του ότι και οι δύο είναι προσωπικές. Χωρίζεται σε δύο κατηγορίες εταίρων: Την απλή ετερόρρυθμο που αποτελεί το 98% στον ελλαδικό χώρο και την ετερόρρυθμο εταιρεία κατά μετοχές. Η ετερόρρυθμη κατά μετοχές έχει έκλειψη στην αγορά από τις συναλλαγές. Κατά συνέπεια η αναφορά μας θα επικεντρωθεί στην απλή ετερόρρυθμη. Στην απλή ετερόρρυθμη το καταστατικό της υπόκειται σε διατυπώσεις στην οποία ένας από τους εταίρους ευθύνεται απεριόριστα και εις ολόκληρων για εταιρικά χρέη όπως και στην ομόρρυθμη εταιρεία και ένας από τους εταίρους ευθύνεται περιορισμένα να καταβάλει ποσό μέχρι το ποσό της εισφοράς τους ή μεγαλύτερο από την εισφορά του σε περίπτωση που έχει καθορισθεί από την εταιρική σύμβαση το ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης της ετερόρρυθμης εταιρείας από τους εταίρους. Ετερόρρυθμος εταίρος έχει όλα τα δικαιώματα από την εταιρική του ιδιότητα. Τα δικαιώματά του αυτά του επιτρέπουν να μετέχει στην εσωτερική διαχείριση της επιχειρήσεως να παίρνει μέρος στα συμβούλια των εταίρων με δικαίωμα ψήφου ελέγχοντας τους διαχειριστές της εταιρείας. Σε περίπτωση πτωχεύσεως της ετερόρρυθμη εταιρείας δεν συμπαρασύρει σε πτώχευση τους ετερόρρυθμους εταίρους. Από νομική άποψη: Η Ετερόρρυθμη εταιρεία έχει τα ίδια χαρακτηριστικά με εκείνα της ομόρρυθμης εταιρείας. Έχει νομική προσωπικότητα μόνο που είναι μειωμένη αφού και εδώ υπάρχει ευθύνη των εταίρων για τις υποχρεώσεις τις εταιρικές που ευθύνεται ο έκαστος. Η ετερόρρυθμη είναι και εδώ εμπορική. Από οικονομικής άποψης: Την ετερόρρυθμη εταιρεία την κάνουν χρήση πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην χώρα μας. Οι εταίροι έχουν δικαίωμα να μετάσχουν στην άσκηση της επιχειρήσεως αφενός με προσωπική συμβολή και αφετέρου ως κεφαλαιούχοι. Στην εταιρεία συμπράττουν και εταίροι που επιθυμούν να συμμετάσχουν ως κεφαλαιούχοι βάζοντας σε κίνδυνο μόνο την εισφορά τους ή την ατομική τους περιουσία χωρίς να έχουν την υποχρέωση να αναλαμβάνουν τους κινδύνους του εμπορίου και τις συνέπειες που πιθανώς υποστεί η εμπορική ιδιότητα της εταιρείας. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΩΝ Απαραίτητη προϋπόθεση για την σύσταση εταιρείας είναι η ύπαρξη κοινών εισφορών. Οι εισφορές αυτές διακρίνονται ανάλογα με το αντικείμενο εισφοράς σε: Εισφορές σε χρήμα. Όταν το αντικείμενο είναι σε μετρητό χρήμα ή υποκατάστατο του (καταθέσεις όψεως, επιταγές). 11

12 Εισφορές σε είδος. Όταν το αντικείμενο εισφοράς είναι κινητά ή ακίνητα περιουσιακά στοιχεία, οτιδήποτε στοιχείο του ενεργητικού εκτός από χρήμα. Ενδέχεται κάποιος να εισφέρει στοιχεία ολόκληρης της εταιρείας του. Εισφορά χρήσης πράγματος για κάποιο χρονικό διάστημα χωρίς να μεταβιβαστούν στην εταιρεία. Μετά την λήξη του χρόνου που συμφωνήθηκε, αυτό θα αποδοθεί στον ιδιοκτήτη του. Η εισφορά χρήσης πράγματος και προσωπικής εργασίας δεν αποτελούν τμήμα του εταιρικού κεφαλαίου, άρα δεν συνυπολογίζονται στις εισφορές της. Λαμβάνεται όμως υπόψη για τον προσδιορισμό της συμμετοχής του εταίρου που τα εισφέρει στα αποτελέσματα ( κέρδη ή ζημιές) στο τέλος της οικονομικής χρήσης. 2.3 ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ - ΑΦΑΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1)Στους λογαριασμούς και θα πρέπει να αναγράφεται και η λέξη ετερόρρυθμος εταίρος. 2)Η επωνυμία του ονόματος των ετερόρρυθμων εταίρων δεν αναγράφεται στην επωνυμία της εταιρείας. Σε περίπτωση που συμβεί θεωρείτε άτυπος ομόρρυθμος και έχει τις υποχρεώσεις του ομόρρυθμου εταίρου. 3)Οι ετερόρρυθμοι εταίροι δεν δικαιούνται επιχειρηματική αμοιβή 4)Φορολογία εισοδήματος 25% για τους ετερόρρυθμους εταίρους φυσικάνομικά πρόσωπα, ενώ για τους ομόρρυθμους εταίρους φυσικά πρόσωπα 20%,νομικά 25%. 5)Η κατανομή της ζημιάς διανέμεται με βάση το ποσοστό συμμετοχής τους χωρίς να υπερβαίνει το ποσό της ευθύνης τους. ΑΦΑΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η Συμμετοχική ή Αφανής λεγόμενη εταιρεία, δεν έχει νομική προσωπικότητα και συνεπώς δεν είναι «εταιρεία» με την έννοια του δικαίου. Επειδή όμως αποτελεί ένωση προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που δημιουργεί ανάμεσα στα συμβαλλόμενα πρόσωπα οικονομικές σχέσεις απόλυτα ανάλογες με τις σχέσεις που δημιουργούν ανάμεσα στους εταίρους οι προσωπικές εταιρείες, περιλαμβάνεται καταχρηστικά σ αυτές και συνεξετάζεται μαζί τους. Η ετερόρρυθμη εταιρεία διακρίνεται από την αφανή λόγω του ότι η ετερόρρυθμη είναι εξωτερική εταιρεία. Εμφανίζει τον ετερόρρυθμο εταίρο προς τα έξω (αγορά), ενώ αφανής εταιρεία είναι εσωτερική εταιρεία στην οποία ο εταίρος δεν εμφανίζεται προς τα έξω κρύβοντας την επωνυμία του. Η ετερόρρυθμη έχει νομική προσωπικότητα, εταιρική περιουσία, εταιρική επωνυμία είναι εμπορική εταιρεία, ενώ αφανής θεωρείτε εταιρεία εμπορικού δικαίου. Επομένως δεν διαθέτει εταιρική περιουσία ούτε είναι εμπορική εταιρεία. 12

13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 3 Γ.Ε.ΜΗ. 3.1 ΕΝΝΟΙΑ Γ.Ε.ΜΗ. Το Γ.Ε.ΜΗ. είναι ένα ενιαίο Γενικό Εμπορικό Μητρώο. Αφορά όλες τις εμπορικές επιχειρήσεις στον ελλαδικό χώρο. Θεσμοθετήθηκε στις 4 Απριλίου του 2011.Δημιουργήθηκε από το υπουργείο ανάπτυξης για να καταγραφούν όλες οι εμπορικές επιχειρήσεις σε ένα ενιαίο εμπορικό μητρώο που ονομάστηκε Γ.Ε.ΜΗ. Το υπουργείο ανάπτυξης δημιούργησε σε ολόκληρο των ελλαδικό χώρο υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. που λειτουργούν στα επιμελητήρια και τα πιστοποιημένα ως Υπηρεσία Μίας Στάσης Κέντρα Εξυπηρέτησης πολιτών. Ειδικές περιπτώσεις αποτελούν οι κεφαλαιουχικές εταιρείες. Αυτές συντάσσονται με συμβολαιογράφο που λειτουργεί ως Υπηρεσία Μίας Στάσης. Η Υπηρεσία Μίας Στάσης είναι η αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. που λειτουργεί στα επιμελητήρια και ΚΕΠ. Υποκαθιστά κατά ένα μέρος τη ΔΟΥ. Αναλαμβάνει να συγκεντρώνει όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για να συσταθεί η εταιρεία. Πριν τις συγκεντρωνόταν όλα τα δικαιολογητικά και στοιχεία από τον λογιστή ο οποίος τα προσκόμιζε είτε στην ΔΟΥ (εφορία) για να ελεγχθούν και να θεωρηθούν είτε σε άλλους οργανισμούς ΙΚΑ,ΟΑΕΕ για να χορηγηθούν οι ιδρυτές τις αντίστοιχες βεβαιώσεις για να ξεκινούσε η λειτουργία της εταιρείας τους. Από τις η Υπηρεσία Μίας Στάσης αναλαμβάνει να εκπληρώσει όλη αυτή την διαδικασία λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για να συσταθεί η εταιρεία από τους ιδρυτές ή τον λογιστή ο οπoιός εξουσιοδοτείτε από αυτούς. Έτσι περιορίζεται και ο χρόνος για να συσταθεί η εταιρεία σε σχέση με παλαιότερα. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία σύστασης της εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, η Υπηρεσία Μίας Στάσης αποστέλλει ηλεκτρονικά βεβαίωση ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία σύστασης διαβιβάζοντας τον πλήρη φυσικό φάκελό της στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. για να δημοσιοποιηθεί. Ο φυσικός φάκελος που διαβιβάστηκε περιλαμβάνει ένα απλό αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας και των επισυναπτόμενων σα αυτό εγγράφων με πρωτότυπα τα λοιπά έγγραφα και τις δηλώσεις. Η αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. υποκαθιστά το πρωτοδικείο σε περιπτώσεις που η εταιρεία είναι προσωπική. Σε περιπτώσεις που είναι κεφαλαιουχική η δημοσιοποίησή της που γινόταν παλαιότερα στο Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) και στο εθνικό τυπογραφείο υποκαθίσταται τώρα από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. της έδρας μας. Για εμπορικές επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος ισχύει ο παλιός τρόπος σύστασης χωρίς να απευθυνθούν οι ιδρυτές ή ο εκπρόσωπος στην Υπηρεσία Μίας Στάσης. Το υπουργείο ανάπτυξης έδωσε την δυνατότητα αυτή για να δημιουργούνται οι εταιρείες όσο το δυνατόν γρηγορότερα περιορίζοντας την γραφειοκρατία και μειώνοντας τον χρόνο σύστασης των εταιρειών. Όλα τα είδη των επιχειρήσεων στην χώρα μας έχουν υποχρέωση ανεξαρτήτως εμπορικής ιδιότητας να καταγραφούν στο Γ.Ε.ΜΗ. παίρνοντας κωδικό αριθμό και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. μέσω επιμελητηρίων ή υποβάλλοντας αίτημα ηλεκτρονικά χωρίς να προσφύγουν στο επιμελητήριο. Για την καταχώριση των επιχειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. δίνεται συγκεκριμένος χρόνος 13

14 ανάλογα με τα τελευταία ψηφία του ΑΦΜ τους. Αν δεν καταχωρηθούν εντός συγκεκριμένης προθεσμίας υπόκεινται σε πρόστιμα ύψους από 600ευρώ έως ευρώ πλην κάποιων εξαιρέσεων όπως για παράδειγμα τα φαρμακεία και άλλα, χωρίς να έχουν υποχρέωση να απευθυνθούν στα επιμελητήρια αλλά έχουν και πάλι υποχρέωση αυτοαπογραφής στο ΓΕΜΗ. Έπειτα από το 2015 και μετά η καταχώριση όλων των επιχειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. θα είναι προαιρετική και όχι υποχρεωτική όπως είναι μέχρι αυτή την στιγμή. Με την καθιέρωση του Γ.Ε.ΜΗ. το υπουργείο ανάπτυξης παρακολουθεί πιο αποτελεσματικά τα στατιστικά στοιχεία των επιχειρήσεων. Γίνεται ακριβέστερη άσκηση πολιτικής νομοθετικής και ελεγκτικής εξουσίας προς τις επιχειρήσεις. Η σχέση μα αυτές γίνεται πιο καλύτερη, πιο εμπιστευτική ως προς την πληρότητα των στοιχείων τους και πιο ουσιαστική. 3.2 ΙΔΡΥΣΗ ΕΤΕΡΡΟΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Γ. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε ΜΕΣΩ Γ.Ε.ΜΗ. Για την σύσταση της εταιρείας Γ. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε πρέπει να συντάξουμε πρώτα το ιδιωτικό συμφωνητικό μισθώσεως που γίνεται μεταξύ του Γεώργιου Ξανθόπουλου του Γρηγορίου ως ομόρρυθμου μέλους και διαχειριστής της ετερόρρυθμης εμπορικής εταιρείας Γ.ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ &ΣΙΑ Ε.Ε με διακριτικό τίτλο REN HELLAS E.E. και της εκμισθώτριας Αγγελογιάννη του Κωνσταντίνου η οποία νοικιάζει στην εταιρεία ένα κατάστημα που βρίσκεται στην οδό Αρτάκης αριθμού 9. Το ιδιωτικό συμφωνητικό συντάσσεται ως εξής: ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ - ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ Στην Θεσσαλονίκη σήμερα την 1 η Απριλίου του έτους 2011 οι συμβαλλόμενοι αφενός η Ιωάννα Αγγελογιάννη του Κωνσταντίνου, κάτοικος Θεσσαλονίκης στην οδό Αρτάκης αρ. 9, κάτοχος του υπ αριθ.p δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, ΑΦΜ ΔΟΥ Τούμπας και αφετέρου ο Γεώργιος Ξανθόπουλος του Γρηγορίου κάτοικος Θεσσαλονίκης στην οδό Πελοπίδα αρ. 10, κάτοικος του υπ αριθμού.χ δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, ΑΦΜ ΔΟΥ Ε Θεσσαλονίκης, ως ομόρρυθμο μέλος και διαχειριστής της ετερόρρυθμης εμπορικής εταιρείας με την επωνυμία Γ. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ &ΣΙΑ Ε.Ε και διακριτικό τίτλο REN HELLAS E.E. που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη στην οδό Αρτάκης αρ.9, νόμιμα εκπροσωπούμενης και εκ τρίτου ο Γεώργιος Ξανθόπουλος του Γρηγορίου, κάτοικος Θεσσαλονίκης στην οδό Πελοπίδα αρ.10, ο οποίος θα καλείται στο εξής εγγυητής, συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα. Η αφενός συμβαλλόμενη εκμισθώτρια, έχει αποκλειστικά στην κυριότητά της ένα κατάστημα που βρίσκεται που βρίσκεται στο ισόγειο οικοδομής στη 14

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Έννοια 2. Είδη εταιρειών 3. Επιλογή κατάλληλου εταιρικού τύπου 4. Διακρίσεις των εμπορικών εταιρειών

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Έννοια 2. Είδη εταιρειών 3. Επιλογή κατάλληλου εταιρικού τύπου 4. Διακρίσεις των εμπορικών εταιρειών ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η εργασία αυτή περιέχει μια συνοπτική παρουσίαση των προσωπικών εταιρειών. Περιγράφει σε γενικές γραμμές τους κανόνες που ισχύουν για τις προσωπικές εταιρείες, αναλύοντας τα είδη των προσωπικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ. ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΤΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ. ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ. ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΣΑΡΙΔΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ, Α.Μ: 9418 ΠΑΡΘΕΝΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ, Α.Μ: 8858 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΖΩΙΤΣΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΕΡΡΕΣ 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ Ο.Ε ΣΕ Α.Ε ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ Ο.Ε ΣΕ Α.Ε ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ Ο.Ε ΣΕ Α.Ε ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΔΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ: ΚΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (Α.Ε.) ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (Ε.Π.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση και Λειτουργία Ανώνυμης Εταιρείας

Σύσταση και Λειτουργία Ανώνυμης Εταιρείας Σύσταση και Λειτουργία Ανώνυμης Εταιρείας 1 Περιεχόμενα Περιεχόμενα. 2 Πρόλογος..4 Εισαγωγή..5 Κεφάλαιο 1 Ίδρυση Ανώνυμης Εταιρείας...6 1.1 Προϋποθέσεις Στάδια Σύστασης Α.Ε..7 1.1.1 Στάδια Σύστασης Α.Ε...7

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Η επιχειρηματική δραστηριότητα πραγματοποιείται από φυσικά πρόσωπα (ατομική επιχείρηση) ή από εταιρείες (νομικά πρόσωπα). Με τον όρο «εταιρεία»,

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.)

Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) Κατά κανόνα μία Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης συστήνεται τουλάχιστον από 2 πρόσωπα είτε φυσικά είτε νομικά. Ωστόσο αρκεί 1 πρόσωπο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ της ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑ

ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ της ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ της ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑ Γενικά Περί Εταιριών Μετατροπή Ατοµικής Επιχείρησης σε Ο.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Παντελάκη Μαριλένα Φοιτήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής ΘΕΜΑ; ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής ΘΕΜΑ; ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής ΘΕΜΑ; ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (Ο.Ε.), (Ε.Ε), (Ε.Π.Ε), (Α.Ε.) (ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΩΝ) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Ίδρυσης Σύστασης Ετερόρρυθμης Εταιρείας (Ε.Ε.)

Διαδικασία Ίδρυσης Σύστασης Ετερόρρυθμης Εταιρείας (Ε.Ε.) ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διαδικασία Ίδρυσης Σύστασης Ετερόρρυθμης Εταιρείας (Ε.Ε.) Πηγή: StartUp Greece ΠΟΣΟΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΠΡΑΞΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ ΙΔΡΥΘΕΙ ΜΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ;

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.)

Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.) Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.) ΠΟΣΟΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΠΡΑΞΟΥΝ Η ανώνυμη εταιρεία μπορεί να ιδρυθεί από ένα ή περισσότερα πρόσωπα ή να καταστεί μονοπρόσωπη με τη συγκέντρωση όλων

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΓΑΪΤΑΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΖΟΠΟΥΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανώνυµη Εταιρία: Σύσταση και λειτουργία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανώνυµη Εταιρία: Σύσταση και λειτουργία ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανώνυµη Εταιρία: Σύσταση και λειτουργία 1.1 ΓΕΝΙΚΑ Η εξέλιξη του οικονοµικού βίου, η οποία επέφερε τη διεύρυνση των συναλλαγών και την ανάπτυξη των αγορών, καθώς επίσης και η τεχνολογική πρόοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΧ003/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΧ003/2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.58231004000 ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΧ003/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 1 Ορισμός ανώνυμης εταιρείας - Αριθμός και ευθύνη μετόχων Αρθρο 2 Περιεχόμενο καταστατικού

Αρθρο 1 Ορισμός ανώνυμης εταιρείας - Αριθμός και ευθύνη μετόχων Αρθρο 2 Περιεχόμενο καταστατικού Αρθρο 1 Ορισμός ανώνυμης εταιρείας - Αριθμός και ευθύνη μετόχων 1. Η ανώνυμη εταιρεία είναι κεφαλαιουχική εταιρεία με νομική προσωπικότητα, για τα χρέη της οποίας ευθύνεται μόνο η ίδια με την περιουσία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΙΚΕ)

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΙΚΕ) ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΙΚΕ) Στο πλαίσιο διευκόλυνσης της επιχειρηματικότητας έχει πρόσφατα θεσπιστεί με το νόμο 4072/2012 μια μορφή εταιρείας, η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία (ΙΚΕ), η οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔA: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ TMHMA AΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Φ.951.1/ 1009 /2014 Σ. 812 Τηλ. 2103322070 & 035 Αθήνα, 30 Ιουλίου 2014

ΑΔA: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ TMHMA AΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Φ.951.1/ 1009 /2014 Σ. 812 Τηλ. 2103322070 & 035 Αθήνα, 30 Ιουλίου 2014 ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΑΔA: ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ TMHMA AΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Φ.951.1/ 1009 /2014 Σ. 812 Τηλ. 2103322070 & 035 Αθήνα, 30 Ιουλίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΘΕΜΑ: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: κ. ΚΑΚΑΡΟΥΔΗ ΠΑΠΑΔΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΤΣΙΜΠΙΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΜΟΥΡΔΑΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (Ι.Κ.Ε.) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (Ι.Κ.Ε.) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (Ι.Κ.Ε.) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩ 93.000,00 ( μετατροπή ατομικής επιχείρησης σε ΙΚΕ ) I Στην Θεσσαλονίκη σήμερα την Δευτέρα 21 η Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-076/15. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 16 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ / ΓΡΑΦΕΙΩΝ / OIΚΟΠΕΔΟΥ ΣΕ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 1 και 2 ΣΤΑΣΥ ΑΕ

ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-076/15. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 16 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ / ΓΡΑΦΕΙΩΝ / OIΚΟΠΕΔΟΥ ΣΕ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 1 και 2 ΣΤΑΣΥ ΑΕ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-076/15 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 16 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ / ΓΡΑΦΕΙΩΝ / OIΚΟΠΕΔΟΥ ΣΕ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 1 και 2 ΣΤΑΣΥ ΑΕ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Kελεμένης & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία

Kελεμένης & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία Εν συντομία 2 Παρά την αφθονία της πληροφορίας σε κάθε λογής οικονομική δραστηριότητα, το έλλειμμα νομικής πληροφόρησης παραμένει σοβαρό για την ελληνική επιχείρηση. Σε αντίθεση με ό,τι Πρόσφατη Νομοθεσία

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες Σύστασης Ι.Κ.Ε. Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας

Διαδικασίες Σύστασης Ι.Κ.Ε. Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας Διαδικασίες Σύστασης Ι.Κ.Ε. Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας Με τον ν. 4072/2012 (ΦΕΚ Α' 86) (Μέρος Δεύτερο - άρθρα 43-120) θεσπίστηκε νέα εταιρική μορφή, η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ). Ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Συμφωνία έγγραφη ή προφορική μεταξύ δύο τουλάχιστον προσώπων από την

Δ. Συμφωνία έγγραφη ή προφορική μεταξύ δύο τουλάχιστον προσώπων από την ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΕΣ (Α) Στοιχεία Αστικού Δικαίου 1. Σύμβαση είναι: A. Συμφωνία, έγγραφη ή προφορική, μεταξύ δύο τουλάχιστον προσώπων από την οποία προκύπτουν δικαιώματα και υποχρεώσεις για τα συμβαλλόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ Ημερομηνία:.. Αριθμ. Πρωτ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ Ημερομηνία:.. Αριθμ. Πρωτ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ Ημερομηνία:.. Αριθμ. Πρωτ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΥΔΡΑΣ Έχοντας υπ όψιν: Α. Τις διατάξεις: Του Ν. 3463/2006 και ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 2 6 6 6.- ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ <<ΚΑΝΤΖΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ>> ΚΕΦΑΛΑΙΟ 24.

ΑΡΙΘΜΟΣ 2 6 6 6.- ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ <<ΚΑΝΤΖΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ>> ΚΕΦΑΛΑΙΟ 24. ΑΡΙΘΜΟΣ 2 6 6 6.- ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 24.000,00 ΕΥΡΩ Στην Αθήνα σήμερα στις είκοσι οκτώ(28) του μηνός Μαϊου

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία με θέμα: «Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων εταιρίας Jumbo Α.Ε.»

Πτυχιακή Εργασία με θέμα: «Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων εταιρίας Jumbo Α.Ε.» Πτυχιακή Εργασία με θέμα: «Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων εταιρίας Jumbo Α.Ε.» ΦΟΙΤΗΤΕΣ: ΚΑΝΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α.Μ.: 13380 13631 ΕΠΟΠΤΕΥΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 29/1/2014

Διαβάστε περισσότερα

προερχόµενης από µετατροπή της ατοµικής επιχειρήσεως της Δήµητρας Τσεπλετίδου του Χαραλάµπους µε ΑΦΜ 140820405 της Δ.Ο.Υ. Πολυγύρου.

προερχόµενης από µετατροπή της ατοµικής επιχειρήσεως της Δήµητρας Τσεπλετίδου του Χαραλάµπους µε ΑΦΜ 140820405 της Δ.Ο.Υ. Πολυγύρου. Καταστατικό Μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (I.K.E.) (κατά τις διατάξεις των άρθρων 43 έως 120 του Ν 4072/2012 (ΦΕΚ Α 86/11-4-2012), προερχόµενης από µετατροπή της ατοµικής επιχειρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εν συντομία 3. Πρόσφατη Νομοθεσία 4. Νομολογιακή Ενημέρωση 7. Θέματα Εμπορικού Δικαίου 12. Θέματα Εργατικού Δικαίου 32

Περιεχόμενα. Εν συντομία 3. Πρόσφατη Νομοθεσία 4. Νομολογιακή Ενημέρωση 7. Θέματα Εμπορικού Δικαίου 12. Θέματα Εργατικού Δικαίου 32 Περιεχόμενα Εν συντομία 3 Πρόσφατη Νομοθεσία 4 Νομολογιακή Ενημέρωση 7 Θέματα Εμπορικού Δικαίου 12 Θέματα Εργατικού Δικαίου 32 Ρυθμιστικά Θέματα 34 Δικαστική Επίλυση Διαφορών 36 Θέματα Φορολογικού Δικαίου

Διαβάστε περισσότερα