«Πενία τέχνας κατεργάζεται»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Πενία τέχνας κατεργάζεται»"

Transcript

1 «Πενία τέχνας κατεργάζεται» Προγράμματα εκπαίδευσης χρηστών σε υπηρεσίες Βιβλιοθηκών. Νομικό Σπουδαστήριο και Σπουδαστήριο Κλασικής Φιλολογίας του ΕΚΠΑ Βασιλική Στρακαντούνα - Αργυρώ Φραντζή

2 Πληροφοριακή εκπαίδευση σε βιβλιοθήκες του ΕΚΠΑ Περιγράφονται τα άτυπα προγράμματα εκπαίδευσης που οργανώνει το προσωπικό δυο σπουδαστηρίων στη Νομική και τη Φιλοσοφική Σχολή του ΕΚΠΑ Προτείνονται απλές πρακτικές, προσαρμοσμένες στο συγκεκριμένο περιβάλλον δυο βιβλιοθηκών των θεωρητικών επιστημών Επισημαίνεται η σημασία της προσαρμογής διεθνών προτύπων και καλών πρακτικών πληροφοριακής εκπαίδευσης μέσα από τη διαπανεπιστημιακή συνεργασία των βιβλιοθηκών με έμφαση στη θεματική (κατά επιστημονικούς κλάδους) συνάφεια των προγραμμάτων

3 Βιβλιοθήκες ΕΚΠΑ Απουσία ουσιαστικής Κεντρικής Διοίκησης Βιβλιοθηκών σε επίπεδο ιδρύματος, Σχολής ή Τμήματος (πλήρωση θέσης Διευθυντού) Αποκεντρωμένες οι περισσότερες υπηρεσίες βιβλιοθηκών ανά γνωστικό αντικείμενο Ελλιπής αυτοματοποίηση λειτουργιών βιβλιοθηκών Διαβάθμιση υποδομών, υπηρεσιών, κανόνων λειτουργίας Η χρηματοδότηση των προγραμμάτων ΕΠΕΑΕΚ οδήγησε το ίδρυμα στο να συντονίσει τιςψηφιακέςυπηρεσίες, την προμήθεια περιοδικών, την κατασκευή κτηρίων και πρόσφατα την αναδρομική καταλογογράφηση στη Φιλοσοφική και τη Σχολή Θετικών Επιστημών.

4 Βιβλιοθήκες Νομικής Σχολής Υποσύνολο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης ΝΟΠΕ: προσπάθειες ενιαίων προτύπων οργάνωσης σε επίπεδο Νομικού Τμήματος Αποκεντρωμένο σύστημα ανά γνωστικό αντικείμενο 11 συλλογές 4 κτήρια 15 εργαζόμενοι (12 βιβλιοθηκονόμοι) Ενιαίος αυτοματοποιημένος κατάλογος για μεγάλο μέρος της συλλογής Υβριδικό περιβάλλον (έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό, έντυποι και ηλεκτρονικοί κατάλογοι)

5 Τομέας Α Ιδιωτικού Δικαίου Νομικό Σπουδαστήριο Γνωστικό αντικείμενο: Αστικό δίκαιο πυρήνας του ιδιωτικού δικαίου και στο πλαίσιο του έχουν αναπτυχθεί αρχές, η σπουδαιότητα των οποίων εκτείνεται πέραν των ορίων του Αρχαιότερη και μεγαλύτερη βιβλιοθήκη της Νομικής Σχολής τόμους μονογραφιών 230 τίτλουςπεριοδικώνεκδόσεων Από το 1993 λειτουργεί ΠΜΣ Αστικού Δικαίου ( Διετές ή μονοετές, δύο κατευθύνσεων, 80 φοιτητές ετησίως)

6 Νομικό Σπουδαστήριο: Τομέας Α Ιδιωτικού Δικαίου (2) Εξυπηρετεί εξωτερικούς χρήστες, το σύνολο των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών και των μελών ΔΕΠ του ΤΝ Δημιουργεί ηλεκτρονικές υπηρεσίες Ψηφιακή Βιβλιοθήκη διπλωματικών εργασιών Αστικού Δικαίου Θεματική Πύλη Αστικού Δικαίου Μόνιμο προσωπικό (2 βιβλιοθηκονόμοι)

7 Νομικό Σπουδαστήριο: Τομέας Α Ιδιωτικού Δικαίου (3) Κάλυψη αναγκών και υπηρεσιών σε επίπεδο Κεντρικής Βιβλιοθήκης Διαδανεισμός βιβλίων και άρθρων περιοδικών Δημιουργία αρχείου διδακτορικών διατριβών Τμήματος Νομικής Διαδικασίες πρόσκτησης και διαχείρισης νομικών βάσεων δεδομένων και συντονισμού εργασιών για την εφαρμογή ενιαίων προτύπων σε όλες τις βιβλιοθήκες του Τμήματος Συμμετέχει στην οργάνωση σεμιναρίων-συνεδρίων νομικής πληροφόρησης Οργανώνει σεμινάρια πληροφοριακής εκπαίδευσης

8 Νομικό Σπουδαστήριο: Τομέας Α Ιδιωτικού Δικαίου ΣΤΟΧΟΙ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Υποστήριξη της ερευνητικής διαδικασίας και διευκόλυνση του έργου της εκπαιδευτικής ερευνητικής κοινότητας και των Βιβλιοθηκών Υπερνίκηση των προβλημάτων τής έλλειψης προσωπικού και του τρόπου διοίκησης και οργάνωσης των βιβλιοθηκών στο Ίδρυμα Ενθάρρυνση και παρότρυνση χρήσης της βιβλιοθήκης και όλων των πηγών πληροφόρησης Προσαρμογή και εξοικείωση των χρηστών με τις αλλαγές που επέφερε η εφαρμογή των ΤΠΕ στις βιβλιοθήκες και στις υπηρεσίες τους Ο σχεδιασμός της ΠΕ αποτέλεσμα συνεργασίας και άντλησης εμπειριών από συναδέλφους «φίλους» εντός και εκτός του Ιδρύματος

9 Νομικό Σπουδαστήριο: Τομέας Α Ιδιωτικού Δικαίου ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ (1) 1995: Αφορμή η κάλυψη των οι αναγκών των φοιτητών του ΠΜΣ Αστικού Δικαίου Συνεργασία με διδάσκοντες μαθημάτων του πρώτου έτους και ξεναγήσεις στη Βιβλιοθήκη Συνεργασία με δύο ακόμα βιβλιοθήκες του Τμήματος Ενημέρωση των πρωτοετών φοιτητών στις εγγραφές και κάλεσμα σε επιμέρους σεμινάρια στο χώρο των βιβλιοθηκών Δημιουργία εγχειριδίου «Μικρόόργανογιατηχρήσητηςβιβλιοθήκης» Οδηγός Βιβλιοθηκών τμήματος Νομικής (ελληνικά- αγγλικά)»

10 Νομικό Σπουδαστήριο: Τομέας Α Ιδιωτικού Δικαίου ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ (2) Το νέο περιβάλλον επιβάλλει αναπροσαρμογή και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών συνεργασία και εξειδίκευση Από την εμπειρική προσέγγιση, στη συνεργασία, στην εξειδίκευση και εφαρμογή μεθόδων πληροφοριακής εκπαίδευσης και τεχνικών εκπαίδευσης ενηλίκων Από την εξατομικευμένη ενημέρωση στη διδασκαλία σε ομάδες Επαναπροσδιορίζονται οι στόχοι σε επίπεδο γνώσεων -Ικανοτήτων- Στάσεων) Επιχειρείται καλύτερος σχεδιασμός (χρήση εποπτικών μέσων, δημιουργία εποπτικού υλικού) Δοκιμάζονται διαδραστικές τεχνικές εκπαίδευσης (Εισήγηση εμπλουτισμένη, με ερωτήσεις απαντήσεις, πρακτικές ασκήσεις και επιδιώκεται όλο και περισσότερο η ενεργητική στάση των συμμετεχόντων

11 Νομικό Σπουδαστήριο: Τομέας Α Ιδιωτικού Δικαίου ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ (3) 2006: Δημιουργία άτυπης ομάδας πληροφοριακής εκπαίδευσης σε επίπεδο κεντρικής βιβλιοθήκης Παράλληλες δράσεις και αλληλεπιδράσεις Προπτυχιακοί φοιτητές Μεταπτυχιακοί φοιτητές ΠΜΣ Αστικού Δικαίου Προσωπικό Βιβλιοθηκών Μέλη ΔΕΠ, υποψήφιοι διδάκτορες και επιστημονικοί συνεργάτες Δημιουργία λίστας και συνεχή ενημέρωση, υλικό, σεμινάρια Προγραμματισμένη διάρκεια σεμιναρίων: 1 ώρα Επιλέγονται ώρες εκτός του προγράμματος σπουδών Χρησιμοποιείται η αίθουσα πολυμέσων του Τμήματος αλλά και τα Σπουδαστήρια

12 Νομικό Σπουδαστήριο: Τομέας Α Ιδιωτικού Δικαίου ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ (4) Γενικές οδηγίες για τον τρόπο αναζήτησης και ανάκτησης εξειδικευμένων πληροφοριών μέσω του συστήματος Βιβλιοθηκών του ΕΚΠΑ Ενημέρωση και χρήση καταλόγου και παρεχόμενων υπηρεσιών Ενημέρωση και χρήση συλλογικών καταλόγων Πλοήγηση στο χάρτη των Βιβλιοθηκών του Τμήματος Νομικής και των επιμέρους υπηρεσιών

13 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ HEAL-link - ΕΚΠΑ

14 Νομικό Σπουδαστήριο: Τομέας Α Ιδιωτικού Δικαίου ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ (4) Εξειδικευμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες και προσφερόμενες νομικές πηγέςκαιυπηρεσίεςπληροφόρησης Εθνικές και Διεθνείς Βάσεις δεδομένων νομικού περιεχομένου Εισαγωγή στο περιβάλλον της κάθε βάσης σύντομη αναφορά των υπηρεσιών, πρακτικές ασκήσεις Πρόσθετες υπηρεσίες από Νομικό Σπουδαστήριο Αξιοποίηση πηγών ανοιχτής πρόσβασης Χρήση προτύπων και εργαλείων για τη διαχείριση των πηγών και τη συγγραφή εργασιών

15 Σπουδαστήριο Κλασικής Φιλολογίας (Φιλοσοφική Σχολή) Ανήκει στον Τομέα Κλασικής Φιλολογίας του Τμ. Φιλολογίας (4.500 προπτυχιακοί φοιτητές, 150 μεταπτυχιακοί φοιτητές, 70 μέλη ΔΕΠ) Συλλογή περ τόμων βιβλίων και περιοδικών Εξυπηρετεί 30 μέλη ΔΕΠ, φοιτητές όλης* της Σχολής, εξωτερικούς χρήστες Απασχολεί 5 βιβλιοθηκονόμους (1 πτυχιούχος Κλασικής Φιλολογίας) * Αρχαία ελληνικά= υποχρεωτικό μάθημα σε όλα σχεδόν τα τμήματα της Σχολής

16 Σπουδαστήριο Κλασικής Φιλολογίας ΣΤΟΧΟΙ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (1) 1. Φοιτητές να εισαχθούν στην έννοια της πληροφοριακής εκπαίδευσης να γνωρίσουν το φυσικό χώρο, τη διάταξη της συλλογής με βάση την ταξινόμηση Dewey, τους κανόνες λειτουργίας να δουν και να ξεφυλλίσουν συγκεκριμένα βοηθήματα και υλικό αναφοράς κλασικής φιλολογίας που προτείνεται από τους διδάσκοντες

17 Σπουδαστήριο Κλασικής Φιλολογίας ΣΤΟΧΟΙ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (2) 1. Φοιτητές να περιηγηθούν στην ιστοσελίδα του ιδρύματος και του Τμήματος Φιλολογίας να περιηγηθούν στην ιστοσελίδα των βιβλιοθηκών και να επισκεφθούν όλες τις ψηφιακές υπηρεσίες των Βιβλιοθηκών ΕΚΠΑ, με άξονα τη Φιλολογία/Αρχαιογνωσία να αποκτήσουν στοιχειώδεις δεξιότητες αναζήτησης και αξιολόγησης πληροφοριών να αξιοποιήσουν τις παραπάνω γνώσεις στις σπουδές Κλασικής Φιλολογίας

18 Σπουδαστήριο Κλασικής Φιλολογίας ΣΤΟΧΟΙ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (3) 2. Μέλη ΔΕΠ Να εξοικειωθούν με τη χρήση OPAC, βιβλιογραφικών βάσεων, ηλεκτρονικών περιοδικών, Thesaurus Linguae Graecae Να βοηθηθούν στη διαχείριση μαθημάτων της η-τάξης (e-class) Να κατανοήσουν το σύγχρονο ρόλο της βιβλιοθήκης και ειδικά σε σχέση με τις ψηφιακές υπηρεσίες των βιβλιοθηκών.

19 Σπουδαστήριο Κλασικής Φιλολογίας ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ (γενικά) Διάρκεια: ακαδημαϊκά έτη 1998/ /09 Άτυπη διοργάνωση προγραμμάτων (με πρωτοβουλία του προσωπικού και κατόπιν με απόφαση του Τομέα Κλασικής Φιλολογίας) «Επίβλεψη» του Διευθυντού του Σπουδαστηρίου Σε συνεργασία με διδάσκοντες συγκεκριμένων μαθημάτων Θεματογραφίας Α εξαμήνου, Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας Δ εξαμήνου, Σεμιναρίου Κλασ. Φιλολογίας Ζ εξαμήνου, Α Κύκλου Μεταπτυχιακού προγράμματος Κλασ. Φιλολογίας Η συμμετοχή των φοιτητών είναι προαιρετική

20 Σπουδαστήριο Κλασικής Φιλολογίας ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ (γενικά) Ξεναγήσεις φοιτητών α εξαμήνου Τμ. Φιλολογίας στο Σπουδαστήριο Κλασικής Φιλολογίας. Φροντιστήρια α εξαμήνου Τμ. Φιλολογίας στο Σπουδαστήριο Κλασικής Φιλολογίας (ασκήσεις) [2ωρο για μια φορά]. Φροντιστήρια προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών Τμ. Φιλολογίας (εξειδίκευση Κλασικής Φιλολογίας) για τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών των βιβλιοθηκών του Πανεπιστημίου στο Εργαστήριο Πληροφορικής του Τμήματος Φιλολογίας [2ωρο].

21 Σπουδαστήριο Κλασικής Φιλολογίας ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ (γενικά) Φροντιστήριο προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών για τη χρήση του Thesaurus Linguae Graecae (TLG) και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών των βιβλιοθηκών ΕΚΠΑ στο Εργαστήριο Πληροφορικής του Τμήματος σε συνεργασία με την υπεύθυνη πληροφορικό του Εργαστηρίου [2ωρο]. Χρόνος: Α εξάμηνο: πριν το άνοιγμα Σπουδαστηρίου, ή 9-10 το πρωί. [Φέτος μια ώρα πριν το μάθημα του συνεργαζόμενου καθηγητή]. Δ εξ., Ζ εξ., Μεταπτυχιακό: κατόπιν συνεννοήσεως με φοιτητές Διδάσκοντες: τα πρώτα χρόνια παρευρίσκονταν στο μάθημα.

22 Σπουδαστήριο Κλασικής Φιλολογίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ (1 ώρα) Αρχικά εμπειρική η προσέγγιση, βασισμένη στην εμπειρία της εξυπηρέτησης φοιτητών. Σημειώσεις για φοιτητές. [ Μια φορά έγινε δίωρο, με ομαδικές ασκήσεις αναζήτησης στο δελτιοκατάλογο, μπήκαν ως θέματα εξετάσεων στο αντίστοιχο μάθημα] κ. εξής προσέγγιση στηριζόμενη σε βιβλιογραφία για βιβλιογραφική εκπαίδευση. Σημειώσεις για φοιτητές 2003 «Μικρός Οδηγός του Σπουδαστηρίου Κλασικής Φιλολογίας» 2007 κ. εξής στενότερη συνεργασία με διδάσκοντες και ενημέρωση σχετικά με το ακριβές περιεχόμενο των μαθημάτων καθώς και μεγαλύτερη εμπλοκή του εκπαιδευτή σε διοικητικά και εκπαιδευτικά ζητήματα του Τομέα. Σημειώσεις για φοιτητές περιλαμβάνουν οθόνες OPAC και ταξινόμηση DEWEY για κλασική φιλολογία.

23 Σπουδαστήριο Κλασικής Φιλολογίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ (1 ώρα) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Κανονισμός λειτουργίας Δελτιοκατάλογος ( ) Έντυπος κατάλογος περιοδικών Σπουδαστηρίου (διάκριση μονογραφίας-περιοδικού) Συλλογή υλικού αναφοράς για την κλασική φιλολογία (λεξικά, συμφραστικοί πίνακες, γραμματολογίες, τρέχουσες βιβλιογραφίες) Σειρές στερεότυπων εκδόσεων αρχαίων συγγραφέων Σειρές μεταφράσεων αρχαίων συγγραφέων Περιήγηση στους χώρους του Σπουδαστηρίου

24 Σπουδαστήριο Κλασικής Φιλολογίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ (1 ώρα) Ιστοσελίδα βιβλιοθηκών ΕΚΠΑ και ιστοσελίδα Σπουδαστηρίου Κλασικής Φιλολογίας ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΚΠΑ (OPAC) παραδείγματα αναζήτησης στα ευρετήρια συγγραφέα, τίτλου, θέματος για α φορά 3 ώρες 1 ώρα ξενάγηση 2 ώρες ψηφιακές υπηρεσίες, e-class, ιστοσελίδα Τμ. Φιλολογίας, ΕΥΡΥΠΥΛΗ, Google

25 Έκδοση του Σπουδαστηρίου 2003

26 ΜΙΚΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (2003) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος A. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 7 Μικρήιστορικήαναδρομή7 Η συλλογή μας 7 1. Βιβλία αναφερόμενα σε συγκεκριμένο αρχαίο συγγραφέα 8 2. Λεξικά, εγκυκλοπαίδειες και βιβλιογραφίες (Πληροφοριακό υλικό) Βιβλία που ανήκουν σε ορισμένο θεματικό κύκλο Περιοδικά Σπάνια Βιβλία 13 Κατάλογοι 13 Αίθουσες 14 Κανονισμός Λειτουργίας του Σπουδαστηρίου Κλασικής Φιλολογίας 15 Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών ΕΚΠΑ - Προσφερόμενες υπηρεσίες Πρόσβαση στον Ανοιχτό Δημόσιο Κατάλογο(OPAC) του ΕΚΠΑ Πρόσβαση σε ηλεκτρονικά περιοδικά και μηχανές αναζήτησης Πρόσβαση σε βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων σε cd-rom Πληροφορίες για τις βιβλιοθήκες Προσφερόμενη Υπηρεσία Διαδανεισμού & Παραγγελίας Άρθρων 20 B. ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ Μέθοδος και ιστορία της Κλασικής Φιλολογίας Βιβλιογραφικές πηγές Γλώσσα Παλαιογραφία Παπυρολογία Κριτική του κειμένου- Επιγραφική Γενικά αρχαιογνωστικά βοηθήματα Αρχαία λογοτεχνία Γενικά έργα κατά είδος ή θέμα 32

27 Σπουδαστήριο Κλασικής Φιλολογίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Δ ΚΑΙ Ζ ΕΞΑΜΗΝΟΥ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (2 ώρες) Εισαγωγή στις ψηφιακές υπηρεσίες βιβλιοθηκών Ιστοσελίδα βιβλιοθηκών ΕΚΠΑ Ιστοσελίδα Σπουδαστηρίου Κλασικής Φιλολογίας ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΚΠΑ (OPAC) εισαγωγή-παραδείγματα-ασκήσεις απλή-συνδυασμένη-σύνθετη αναζήτηση ζητήματα σχετικά με τη χρήση και τα προβλήματα του καταλόγου, ειδικά θέματα σε σχέση με αναζητήσεις αρχαιογνωστικού υλικού και καθιερωμένων αποδόσεων αρχαίων συγγραφέων- τίτλων, πρακτικές συμβουλές Συλλογικοί κατάλογοι (ΣΚΕΑΒ, ΖΕΦΥΡΟΣ, ΑΡΓΩ)

28 Ιστοσελίδα Σπουδαστηρίου Κλασικής Φιλολογίας

29 Αρχαιογνωστικές βιβλιογραφικές βάσεις

30 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Δ ΚΑΙ Ζ ΕΞΑΜΗΝΟΥ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜ. ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (2 ώρες)

31 Σπουδαστήριο Κλασικής Φιλολογίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Δ ΚΑΙ Ζ ΕΞΑΜΗΝΟΥ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Βιβλιογραφικές βάσεις (TLG, L année philologique) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ (κλασικής φιλολογίας) Ηλεκτρονικά βιβλία (κλασικής φιλολογίας) ΕΥΡΥ-ΠΥΛΗ για την Ελληνική και Ρωμαϊκή Αρχαιότητα (2008 -) Διαδανεισμός άρθρων Ηλεκτρονική επικοινωνία και ενημέρωση μεταπτυχιακών φοιτητών μέσω

32 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σπουδαστήριο Κλασικής Φιλολογίας Διευθυντής: Καθηγητής Ν. Μπεζαντάκος Σημειώσεις για φοιτητές Α, Δ εξαμήνου, Μεταπτυχιακούς και μέλη ΔΕΠ ΟΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Οδηγίες για τη χρήση του δικτυακού τόπου των βιβλιοθηκών του ΕΚΠΑ (Ηλεκτρονικός κατάλογος Περιοδικά Βιβλιοθήκες) και την κατανόηση του ταξινομικού συστήματος για την Αρχαία Ελληνική και Λατινική λογοτεχνία Επιμέλεια: Μιχάλης Βγόντζας Ηρώ Φραντζή ΕΚΠΑ 2007

33 Σπουδαστήριο Κλασικής Φιλολογίας ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α εξ Α εξ Α εξ Α εξ Α εξ, Δ εξ., Ζ εξ Α εξ, Δ εξ., Ζ εξ, Μτπχ Α εξ., Δ εξ., Μτπχ Α εξ., Δ εξ., Μτπχ Α εξ., Δ εξ., Μτπχ Α εξ., Δ εξ., Α εξ.(χειμ. Εξ.) Περ. 170

34 Σπουδαστήριο Κλασικής Φιλολογίας ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΜΕΛΗ ΔΕΠ Κατ ιδίαν βοήθεια και επίδειξη ψηφιακών υπηρεσιών, OPAC, ηλεκτρονικά περιοδικά, βιβλιογραφικές βάσεις, διαδανεισμός σε μέλη ΔΕΠ μεμονωμένα Τακτική ηλεκτρονική επικοινωνία του Σπουδαστηρίου με τα μέλη ΔΕΠ του Τομέα Κλασικής Φιλολογίας για ενημέρωση σχετικά με νέες ψηφιακές υπηρεσίες. Επίδειξη των ηλεκτρονικών υπηρεσιών των βιβλιοθηκών του Πανεπιστημίου στα μέλη ΔΕΠ του Τομέα Κλασικής Φιλολογίας

35 Νομικό Σπουδαστήριο - Σπουδαστήριο Κλασικής Φιλολογίας ΕΚΠΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (1) Οι βιβλιοθήκες δεν έχουν κεντρική θέση στην εκπαιδευτική διαδικασία Η διδασκαλία στο μεγαλύτερο μέρος της δεν στρέφει τους φοιτητές προς τις βιβλιοθήκες, αν και τα γνωστικά αντικείμενα το επιβάλλουν Απουσία συντονισμού των εκπαιδευτικών δράσεων σε επίπεδο τμημάτων Πολύ μικρή συμμετοχή φοιτητών στα προγράμματα. Η συνειδητοποίηση ανάγκης εκπαίδευσης στη χρήση βιβλιοθηκών γίνεται πολύ αργά Δυσκολία εξεύρεσης στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα κοινού ελεύθερου χρόνου για όλους τους φοιτητές, που επιτείνεται από απεργίες και καταλήψεις

36 Νομικό Σπουδαστήριο - Σπουδαστήριο Κλασικής Φιλολογίας ΕΚΠΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (2) Λίγοι διδάσκοντες συνεργάζονται με τη βιβλιοθήκη συστηματικά και υπεύθυνα Οι διδάσκοντες είναι απρόθυμοι να συμμετέχουν σε οργανωμένη εκπαίδευση Το προσωπικό των βιβλιοθηκών, λόγω απουσίας διοίκησης, κατ εξαίρεση αναλαμβάνει δραστηριότητες πληροφοριακής εκπαίδευσης και δεν επιμορφώνεται ούτε στο γνωστικό αντικείμενο βιβλιοθήκης ούτε στην ΠΕ Η εμβέλεια των προγραμμάτων είναι περιορισμένη. Δεν προλαβαίνει να επικεντρωθεί στην αξιολόγηση των πληροφοριών και δεν υπεισέρχεται ακόμη σε θέματα συγγραφής επιστημονικής εργασίας

37 Νομικό Σπουδαστήριο - Σπουδαστήριο Κλασικής Φιλολογίας ΕΚΠΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (3) Οι υποδομές των βιβλιοθηκών δεν είναι επαρκείς για να στηρίξουν τα προγράμματα εκπαίδευσης (ελάχιστοι και παλαιοί υπολογιστές) και τον τεράστιο αριθμό φοιτητών Οι φοιτητές γνωρίζουν τη χρήση των υπολογιστών και του Διαδικτύου όλο και περισσότερο,ομωσ στερούνται βασικών γνώσεων βιβλιογραφικής έρευνας και πληροφοριακής αναζήτησης Το προσωπικό των Σπουδαστηρίων είναι σε πλεονεκτική θέση ως προς την επικοινωνία, ενημέρωση και την αλληλεπίδραση με διδάσκοντες, φοιτητές και διοίκηση Τομέα και Τμήματος

38 Νομικό Σπουδαστήριο - Σπουδαστήριο Κλασικής Φιλολογίας ΕΚΠΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Είναι ανάγκη να θεσμοθετηθεί κεντρικά η πληροφοριακή εκπαίδευση ως δραστηριότητα των βιβλιοθηκών ΕΚΠΑ βάσει διεθνών προτύπων και καλών πρακτικών να καταγραφούν οι πραγματικές ανάγκες της ακαδημαϊκής κοινότητας να προκύπτει η αναγκαιότητα της Π.Ε. μέσα από τα μαθήματα και να συνδέεται και τυπικά με το πρόγραμμα σπουδών να διαρκεί όσο διαρκούν οι προπτυχιακές σπουδές να υλοποιείται από εξειδικευμένη ομάδα προσωπικού η οποία να επιμορφώνεται τακτικά ως προς τις εξελίξεις στο γνωστικό αντικείμενο, τις μεθόδους μάθησης και Π.Ε να ενημερώνεται και να συμμετέχει η ομάδα στις επιστημονικές δραστηριότητες των οικείων Τμημάτων, όσο είναι εφικτό

39 Νομικό Σπουδαστήριο - Σπουδαστήριο Κλασικής Φιλολογίας ΕΚΠΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ να υπάρχει στενή και ουσιαστική συνεργασία με μέλη ΔΕΠ να γίνεται χρήση των πλέον σύγχρονων τεχνολογιών Εξειδικευμένα σεμινάρια σχετικά με τις δυνατότητες που δίνει το ψηφιακό περιβάλλον ως προς την αξιολόγηση και διαχείριση των πληροφοριών) να αξιολογείται η Π.Ε και να εκσυγχρονίζεται τακτικά να υπάρξει συνεργασία με το αντίστοιχο προσωπικό άλλων ΑΕΙ με βάση τις μεγάλες θεματικές περιοχές (Ανθρωπιστικές Σπουδές, Κοινωνικές Επιστήμες, Επιστήμες της Ιατρικής κτλ) και τις αντίστοιχες εξελίξεις της τεχνολογίας σε κάθε μια από αυτές να προσαρμοστούν από κοινού τα προγράμματα στην ελληνική πραγματικότητα Να αναβαθμιστεί το επίπεδο σπουδών και η παιδεία μας

40 Στο κτίριο αυτό στεγάζονταν μία εκ των 11 βιβλιοθηκών του Τμήματος Νομικής Η Βιβλιοθήκη Διεθνών Σπουδών

41 Όταν χάνονται ανθρώπινες ζωές η δημοκρατία πλήττεται οι θεσμοί καταλύονται οι βιβλιοθήκες πυρπολούνται Εμείς οι άνθρωποι των γραμμάτων και του πολιτισμού επιβάλλεται να είμαστε ενεργοί συμμετέχοντες επιμένοντας για τη δημιουργία υποδομών και θεσμών βάζοντας το μικρό μας λιθαράκι για ένα κοινωνικό κράτος Μπορεί και να δικαιωθούμε

«Ynof3oA.11 'EK8Eu11~ EuoYrEptKll~ A~wA.6y11u11~ Tou

«Ynof3oA.11 'EK8Eu11~ EuoYrEptKll~ A~wA.6y11u11~ Tou EAAHNIKH.l1HMOKPATIA ITacpa 27/12/2010 llaneiiiethmio llatpqn EXOl\.H AN0POlliETIKON & KOINONIKON ElliETHMON TMHMA ~IAOAOriAE OMMA EEOTEPIKHE A8IOAOrHEHE IIPO"E Tov ITp608po 'lou T).tf]).tacoc;

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ «ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ «ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ «ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ Δ. ΤΣΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ Φεβρουάριος 2007

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας Διοίκησης & Πληροφορικής Τμήμα Οικονομικών Επιστημών University of Peloponnese School of Management and Economics Department of Economics Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Τ Ε Ι Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Τ Ε Ι Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Τ Ε Ι Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ 2012 ΚΟΖΑΝΗ 1 2 Πίνακας Περιεχομένων Πρόλογος... 5 1. Η διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης... 6 1.1. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 1 Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΙ Πάτρας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής Ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 Πάτρα Δεκέμβριος 2011 2 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή... 3 1. Η διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 Σέρρες, Δεκέμβριος 2011 Πίνακας περιεχομένων 1. Η διαδικασία της εσωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος * Τμήματος. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (Πρότυπο σχήμα) Έκδοση 2.0 Οκτώβριος 2011

Πρόλογος * Τμήματος. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (Πρότυπο σχήμα) Έκδοση 2.0 Οκτώβριος 2011 1 Πρόλογος * Η Εσωτερική Αξιολόγηση είναι μία τακτικά επαναλαμβανόμενη συμμετοχική διαδικασία, η οποία διαρκεί δύο συνεχόμενα διδακτικά εξάμηνα και επαναλαμβάνεται το αργότερο κάθε τέσσερα έτη. Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος * Τμήματος. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (Πρότυπο σχήμα) Έκδοση 2.0 Οκτώβριος 2011

Πρόλογος * Τμήματος. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (Πρότυπο σχήμα) Έκδοση 2.0 Οκτώβριος 2011 1 Πρόλογος * Η Εσωτερική Αξιολόγηση είναι μία τακτικά επαναλαμβανόμενη συμμετοχική διαδικασία, η οποία διαρκεί δύο συνεχόμενα διδακτικά εξάμηνα και επαναλαμβάνεται το αργότερο κάθε τέσσερα έτη. Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδημαϊκά έτη: 2009-10, 2010-11 ΑΘΗΝΑ

Ακαδημαϊκά έτη: 2009-10, 2010-11 ΑΘΗΝΑ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Πανεπιστήμιο: Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Ακαδημαϊκά έτη: 2009-10, 2010-11 Τόπος: ΑΘΗΝΑ Ημερομηνία: Ιανουάριος, 2012 2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ Ι.Π. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Α.Δ Ι.Π. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Πανεπιστήμιο/ΤΕΙ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗ&ΜΜΕ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗ&ΜΜΕ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΥΡΓΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΜΕ ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗ&ΜΜΕ Ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 http://www.infomm.teipat.gr Πύργος, Νοέμβριος 2011 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Τ Ε Ι Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ Σ Χ Ο Λ Η Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ & Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Σ Τ Μ Η Μ Α Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Μ Ο Ν Α Ω Ν Υ Γ Ε Ι Α Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚ ΟΣΗ 1.0 Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α, Ι Ο

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2008-2009 Οι Προπτυχιακές και Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013 Ιανουάριος 2014 Εισαγωγή Η παρούσα έκθεση εσωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE of PELOPONNESE ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (πρώην ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2004-2008

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2004-2008 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2004-2008 Έγκριση Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος 3 Ιουλίου 2009 ΜΕΛΗ ΤΗΣ OMEA

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Χημείας. Τμήμα Χημείας ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Τμήμα Χημείας. Ακαδημαϊκού Έτους 2011-2012 ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ. http:///www.chem.upatras.

Τμήμα Χημείας. Τμήμα Χημείας ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Τμήμα Χημείας. Ακαδημαϊκού Έτους 2011-2012 ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ. http:///www.chem.upatras. ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ http:///www.chem.upatras.gr ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ακαδημαϊκού Έτους 2011-2012 Τμήμα Χημείας Τμήμα Χημείας Τμήμα Χημείας ΥΠOΥΡΓΕΙO ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Πολυτεχνική Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Πολυτεχνική Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Πολυτεχνική Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 Βόλος Έκδοση 2,0 Μάιος 2013 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

βιβλιοθήκη ΤΕΙ Αθήνας ενημερωτικός οδηγός

βιβλιοθήκη ΤΕΙ Αθήνας ενημερωτικός οδηγός βιβλιοθήκη ΤΕΙ Αθήνας ενημερωτικός οδηγός Κεντρική Βιβλιοθήκη Αγ. Σπυρίδωνος και Δημητσάνης Αιγάλεω, 122 10, Αθήνα Τηλέφωνο: 210 53 85 134 Φαξ: 210 53 85 134 Ιστότοπος: www.library.teiath.gr Τεχνολογικό

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://www.elemedu.upatras.gr ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ακαδημαϊκού Έτους 2012-201 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ- ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ- ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ- ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ- ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ- ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ- ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 Αθήνα, 12/7/2012 1 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑTΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2012-2013

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑTΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2012-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑTΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2012-2013 Συντελεστές Την έντυπη έκδοση του οδηγού επιμελείται συστηματικά κάθε χρόνο η Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος, την οποία ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΧΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΠ)

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΧΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΠ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.ΔΙ.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY IN HIGHER EDUCATION ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ι.Θ. ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ALEXANDER TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE OF THESSALONIKI A.T.E.I.Th. DEPARTMENT OF MARKETINGK Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Ακαδημαϊκό έτος: 2007-2008 Τόπος: Σέρρες Ημερομηνία: 01/07/2008 Επικαιροποιήθηκε: 22/12/2010, με βάση τα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΕΠΕΑΕΚ)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΕΠΕΑΕΚ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΕΠΕΑΕΚ) ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΑΚΕΤΟ 3 3.1 3.1β 2.2.3 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2004-2010 ΑΘΗΝΑ HELLENIC REPUBLIC NATIONAL AND KAPODISTRIAN UNIVERSITY OF ATHENS

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2004-2010 ΑΘΗΝΑ HELLENIC REPUBLIC NATIONAL AND KAPODISTRIAN UNIVERSITY OF ATHENS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ HELLENIC REPUBLIC NATIONAL AND KAPODISTRIAN UNIVERSITY OF ATHENS ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2004-2010 ΑΘΗΝΑ 2011 ΚΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς

Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς 2010-2011 Παρουσίαση του Τµήµατος Το Τµήµα ιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση του Υποέργου:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση του Υποέργου: Διακήρυξη Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση του Υποέργου: «Δημιουργία και εμπλουτισμός ιδρυματικού αποθετηρίου, δημιουργία ιστορικού αρχείου και αναβάθμιση ιστότοπου βιβλιοθήκης και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ : ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β ΦΑΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ : ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β ΦΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ : ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β ΦΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 3.6 Αξιολόγηση Λειτουργίας ΕΑΠ: Αποτελέσματα Έρευνας Αποφοίτων... 485 3.7 Αξιολόγηση Συνέργιας & Συμπληρωματικότητας

Διαβάστε περισσότερα