ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ"

Transcript

1 Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ: ιαχείρισης Πληροφοριακών Συστηµάτων ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: «Κριτική Ανάλυση Συνταγµατικότητας και Οικονοµικής Αποτελεσµατικότητας των Ιδιωτικοποιήσεων στο Πλαίσιο της Οικονοµικής Κρίσης» Επιβλέπων: Γεώργιος Κατρούγκαλος Σπουδαστής: Αλέξανδρος Τσάνης ΑΘΗΝΑ

2 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Με την ολοκλήρωση της τελικής µου εργασίας, θα ήθελα να εκφράσω τις ολόψυχές µου ευχαριστίες και την βαθιά εκτίµηση προς τον επιβλέποντα καθηγητή µου, κ. Κατρούγκαλο Γεώργιο, συνταγµατολόγο, αναπληρωτή καθηγητή του ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης και δικηγόρο του Αρείου Πάγου και του Συµβουλίου της Επικρατείας, για τη συνεχή υποστήριξη, την εξαιρετική συνεργασία, την αµέριστη εµπιστοσύνη που επέδειξε στο πρόσωπό µου, στοιχεία τα οποία σε συνδυασµό µε την άριστη και βαθιά κατάρτιση, το ευρύ φάσµα επιστηµονικής γνώσης και την υψηλή παιδαγωγική συνείδηση που τον διακρίνει, αποτέλεσαν καθοριστικοί παράγοντες για την πραγµατοποίηση εµβριθούς ανάλυσης, ευρείας παράθεσης και ανάπτυξης ιδεών και επιχειρηµάτων, δίχως τους οποίους η συγγραφή της εργασίας θα ήταν αδύνατη. 2

3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα εργασία πραγµατεύεται ένα ευρύ φάσµα θεµάτων ιδιωτικοποιήσεων τόσο όσο αφορά σε ζητήµατα συνταγµατικότητας και στην εναρµόνισή τους µε την υφιστάµενη νοµολογία του Συµβουλίου Επικρατείας καθώς και την οικονοµική τους επίδραση στα µακροοικονοµικά µεγέθη, όσο και στην ανάλυση συνταγµατικότητας και οικονοµικής αποτελεσµατικότητας αυτών, βάσει νόµου 3985/2011 του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής και ν.3986/2011 των µέτρων εφαρµογής του, στο πλαίσιο της εκδηλωµένης οικονοµικής κρίσης. Στην εισαγωγή εκτυλίσσεται µία σύντοµη ιστορική αναδροµή της πορείας των ιδιωτικοποιήσεων στην Ελλάδα, προσεγγίζοντάς την κυρίως µέσα από την πολιτική της διάσταση. Το πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζει εισαγωγικές έννοιες και βασικούς ορισµούς, οι οποίοι αποτελούν αντικείµενο της ιδιωτικοποίησης, όπως αυτή του νοµικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου ή της δηµόσιας επιχείρησης και σχετικές διαδικασίες όπως η αποκρατικοποίηση για την πληρέστερη προσέγγιση του ακριβούς νοήµατος της έννοιας της ιδιωτικοποίησης, η οποία επεξηγείται λεπτοµερώς στις επόµενες ενότητες του ίδιου κεφαλαίου, µε την, επιπλέον, ανάλυση των µορφών και µεθόδων της. Το µέρος Α της εργασίας αποτελείται από τα κεφάλαια 2 και 3. Στο πρώτο εξετάζεται ενδελεχώς η συνταγµατικότητα των ιδιωτικοποιήσεων καθώς και ο βαθµός σύµπλευσης αυτών µε τη νοµολογία και τις αποφάσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας, βάσει συγκεκριµένων περιπτώσεων, ενώ αποτιµάται ο ρόλος και η στάση του απέναντι στο εν λόγω ζήτηµα. Στο επόµενο κεφάλαιο, αφού εντοπιστούν προβληµατισµοί και εξαχθούν αρχικά συµπεράσµατα βάσει ιστορικών παραδειγµάτων της παγκόσµιας σκηνής, µελετάται λεπτοµερώς η επίδραση των ιδιωτικοποιήσεων στην πορεία της οικονοµίας καθώς διερευνάται και αναπτύσσεται η επίδρασή τους σε καθοριστικά δηµοσιονοµικά µεγέθη, όπως το δηµόσιο έλλειµµα, αλλά και µακροοικονοµικούς δείκτες όπως ο ρυθµός οικονοµικής µεγέθυνσης, η ανεργία, ο πληθωρισµός, ενώ η αλληλοσυγκρουόµενη δράση όλων αυτών των παραγόντων αναλύεται µέσα από µεθοδολογικά επιστηµονικά εργαλεία, παράγοντας εξαιρετικά χρήσιµα συµπεράσµατα. Το δεύτερο µέρος της παρούσας µελέτης, το οποίο απαρτίζεται από τρία κεφάλαια, αφιερώνεται, έπειτα από µία σύντοµη ιστορική αναδροµή, στην παρουσίαση, την 3

4 συνταγµατικότητα και την οικονοµική ανάλυση του µεσοπρόθεσµου πλαισίου ενώ εξετάζονται ζητήµατα συνταγµατικού δικαίου του νόµου εφαρµογής του πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής , όσο αφορά σε εκείνες τις διατάξεις οι οποίες αναφέρονται µε τα σχετικά, µε τις ιδιωτικοποιήσεις, θέµατα. Έτσι, στο πρώτο κεφάλαιο του Β µέρους, (κεφάλαιο 4), αποτυπώνεται επακριβώς το πρόγραµµα ιδιωτικοποιήσεων που πραγµατοποιήθηκε στην Ελλάδα την περίοδο , ενώ παρουσιάζεται το αντίστοιχο όπως αυτό προβλέπεται από το µεσοπρόθεσµο πλαίσιο δηµοσιονοµικής στρατηγικής για την περίοδο καθώς και ο νόµος 3986/2011 εξειδίκευσης των µέτρων εφαρµογής του πλαισίου. Ακολουθεί, στο επόµενο κεφάλαιο (-κεφ.5-) ανάλυση ζητηµάτων συνταγµατικού δικαίου τόσο της διαδικασίας και του περιεχοµένου του µεσοπρόθεσµου πλαισίου όσο και του «εφαρµοστικού» νόµου, εξειδίκευσης του πλαισίου, των τριών πρώτων κεφαλαίων, τα οποία αφιερώνονται στην πραγµατοποίηση των ιδιωτικοποιήσεων δηµοσίων ακινήτων και υποδοµών καθώς η ιδιωτικοποίηση των δηµοσίων επιχειρήσεων και οργανισµών ακολουθεί µε τη µορφή ουσιαστικών νόµων. Στο τελευταίο κεφάλαιο (έξι), αναλύεται ένα ευρύ φάσµα οικονοµικών θεµάτων σχετιζόµενα µε την εφαρµογή του προγράµµατος ιδιωτικοποιήσεων του µεσοπρόθεσµου πλαισίου, σηµειώνεται η επισφάλεια των παραδοχών και η εµφάνιση µακροοικονοµικών κινδύνων, παρουσιάζεται η εξέλιξη του δηµοσίου χρέους βάσει πιθανών σεναρίων διαφοροποίησης ως προς τα εισπρακτέα ποσά, ενώ δίδεται η επίδραση στη δυναµική του χρέους, ενός συνόλου δηµοσιονοµικών µεγεθών όπως το χρέος γενικής κυβέρνησης, το πρωτογενές αποτέλεσµα, το ισοζύγιο των ασφαλιστικών εισφορών καθώς και µακροοικονοµικών όπως ο αποπληθωριστής του ΑΕΠ, ο ρυθµός µεγέθυνσης της οικονοµίας µε την ταυτόχρονη επεξήγηση του φαινοµένου της χιονοστιβάδας και της συµβολής του µεσοσταθµικού επιτοκίου στην διαχειρισιµότητα του δηµοσίου χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ. Τέλος, στον επίλογο, παρουσιάζεται µία συνολική αποτίµηση της συνταγµατικότητας και της οικονοµικής αποτελεσµατικότητας των ιδιωτικοποιήσεων γενικότερα αλλά και ειδικότερα µέσω του προγράµµατος ιδιωτικοποιήσεων του πλαισίου, ενώ δίδεται η βαθύτερη αναγκαιότητα πραγµάτωσής τους, τόσο λόγω της παρούσας κρίσης, όσο και στο πλαίσιο της ευρωενωσιακής πολιτικής αλλά και της συµβατότητας µε τις εγγενείς 4

5 απαιτήσεις της αειφόρου ανάπτυξης και της επανόδου στη διευρυµένη παραγωγή του κυρίαρχου οικονοµικού υποδείγµατος. Λέξεις κλειδιά: ιδιωτικοποίηση, αποκρατικοποίηση, µετοχοποίηση, δηµόσιες επιχειρήσεις και οργανισµοί, κοινή ωφέλεια, ιδιωτική περιουσία ηµοσίου, µεσοπρόθεσµο πλαίσιο δηµοσιονοµικής στρατηγικής ,, εφαρµοστικός νόµος, συνταγµατικότητα, οικονοµική αποτελεσµατικότητα, πτωτική τάση ποσοστού κέρδους, οικονοµική κρίση 5

6 ABSTRACT This paper addresses a wide range of issues pertaining to privatization not only concerning their constitutionality and harmonization with existing legislation and case law of the State Council and their economic impact on the aggregated indicators, but also the analysis of the constitutionality and economic efficiency under the medium-term fiscal strategy framework and the law 3986/2011 implementing measures, due to the manifested economic crisis. The introduction unfolds a brief historical overview of the progress of privatization in Greece, mainly approaching through political dimension. The first chapter presents introductory concepts and fundamental definitions which are the subject of privatization, as the legal entity under private law or public company, related processes such as privatization of the comprehensive approach of the exact meaning of the concept of privatization, explained in detail in subsequent sections, while also analyzes the forms and methods. Part A comprises chapter 2 and 3. The first one discusses in detail the constitutionality of privatization and the degree of aligning with the existing legislation, case law and decisions of the Council of State, under certain circumstances. In the next section, after identifying concerns and drawing initial conclusions based on historical examples of the global scene, the impact of privatization on economic trends is studied in detail and that one on key fiscal indicators is investigated and developed, such as the public deficit, and aggregated indicators such as the rate of economic growth, unemployment, inflation, and the conflicting action of all these factors is analyzed through scientific methodological tools, producing extremely useful conclusions. The second part of this study, which consists of three chapters, is devoted, after a brief historical overview, to the presentation, the constitutionality and economic analysis of the medium-term framework while goes through the harmonization of the law, implementing the framework for fiscal policy , to the Constitution, as relates to those provisions referring to relevant, with the privatization, issues. Thus, the first chapter of Part B (Chapter 4) depicts, in accuracy, the privatization program which took place in Greece during and presents that as provided by the medium-term fiscal strategy over the period and the law 3986/2011 pertaining to the specialization of framework 6

7 enforcement. What follows, in the next chapter (five), is the analysis issues of constitutional law issues both in the voting process and content of the medium-term framework and the law putting into force the above framework and specializing it, in the first three chapters, which are dedicated to implementing the privatization of public property and infrastructure while privatization of public enterprises and agencies are going to follow in the form of substantive laws. The last chapter (six), analyzes a wide range of economic issues associated with the implementation of the privatization program of the medium-term framework , noting the precariousness of the assumptions and the emergence of macroeconomic risk, the performance of public debt under scenarios of differentiation in amounts to be received while debt dynamics are planned depending on the effect of a set of financial items, such as general government debt, the primary balance, the balance of contributions and macroeconomic magnitudes as the GDP deflator and the growth rate. This chapter also gives the explanation of the phenomenon of avalanche and the contribution of the weighted interest rate on the manageability of debt as a percentage of GDP. Finally, the concluding section, summarizes a comprehensive assessment of constitutionality and cost-effectiveness of privatization both in general and in particular through the privatization of the fore-mentioned frame, giving the deeper necessity to deliver them, not only because of the debt crisis or as part of the European Union policy but also due to the compatibility with the inherent requirements of sustainable growth and restoration of the enlarged production of the dominant economic model. Key-words: privatization, equity, public companies and agencies, public utilities, public private property, medium-term fiscal strategy frame , applying law, constitutionality, economic efficiency, the tendency of the rate of profit to fall, economic crisis 7

8 ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ ΑΕ ΑΕΠ ΑΚ Γ.Ο.Κ. Γ..Τ.Κ..Ε.Α.Α..Ε.Η..Ε.Κ.Ο. ΕΚ ΕΛ.ΠΕ. Ε.Ο.Τ. Ε.Υ.Α.Π. Εφηµ κ.ν. Ν Ν.Π... Ν.Π.Ι. Ο.Α.Ε.. ΟΚΑ Ο.Λ.Π. Ο.Σ.Ε. ΟΤΑ Ο.Τ.Ε. ΠΕ ΣτΕ ΥΓΟΣ Χ.Α.Α. Ανώνυµη Εταιρεία Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν Αστικός Κώδικας Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός Γενικός είκτης Τιµών Καταναλωτή ιυπουργική Επιτροπή Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων ηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού ηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµοί Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ελληνικά Πετρέλαια Ελληνικός Οργανισµός Τουρισµού Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας Εφηµερίδα ιοικητικού ικαίου κωδικοποιηµένος νόµος Νόµος Νοµικό Πρόσωπο ηµοσίου ικαίου Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ικαίου Οργανισµός Απασχολήσεως Εργατικού υναµικού Οργανισµοί Κοινωνικής Ασφάλισης Οργανισµός Λιµένος Πειραιά Οργανισµός Σιδηροδρόµων Ελλάδος Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Οργανισµός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος Πρακτικό Επεξεργασίας Συµβούλιο της Επικρατείας Υπηρεσία Γενικού Οικονοµικού Συµφέροντος Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών 8

9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...11 Σύντοµη ιστορική αναδροµή (Ελλάδα, ) Εισαγωγικές Έννοιες, Βασικοί Ορισµοί Νοµικό Πρόσωπο ηµοσίου ικαίου, Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ικαίου, Νοµικό Πρόσωπα Μικτής Φύσης ή ιφυούς Χαρακτήρα Ιδιωτική Περιουσία- Ιδιωτική Περιουσία των ηµόσιων Νοµικών Προσώπων- ηµόσια Κτήση ηµόσιος Φορέας, Οργανισµός ηµοσίου ικαίου, ηµόσια Υπηρεσία, ηµόσια Επιχείρηση, Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας, Υπηρεσίες Γενικού Οικονοµικού Συµφέροντος, Μικτή Επιχείρηση ή Επιχείρηση Μικτής Οικονοµίας Κοινωνικοποίηση, Εθνικοποίηση και Κρατικοποίηση Αποκρατικοποίηση, Μερική Αποκρατικοποίηση Η Έννοια της Ιδιωτικοποίησης Μορφές Ιδιωτικοποίησης Μέθοδοι Ιδιωτικοποίησης...30 II. Α ΜΕΡΟΣ Ανάλυση του Νοµικού Πλαισίου των Ιδιωτικοποιήσεων στη Ελλάδα Εισαγωγή Ζητήµατα Συνταγµατικού ικαίου των Ιδιωτικοποιήσεων Νοµολογία, Αποφάσεις ΣτΕ ως προς τη Συνταγµατικότητα Ιδιωτικοποιήσεων Συγκεκριµένων Περιπτώσεων Αποτίµηση του Ρόλου και της Νοµολογιακής Τάσης του ΣτΕ Συµπεράσµατα Οικονοµική Ανάλυση Aποτελεσµατικότητα των Ιδιωτικοποιήσεων Εισαγωγή Κατηγοριοποίηση Αγαθών Η ιεθνής Εµπειρία των Ιδιωτικοποιήσεων Εξαγωγή Πρώτων Συµπερασµάτων Απελευθέρωση και Ανταγωνισµός Ανεργία και Πληθωρισµός ηµοσιονοµικό Έλλειµµα και ηµόσιο Χρέος Οικονοµική Μεγέθυνση Συσσώρευση Κεφαλαίου, Υπερπαραγωγή Εµπορευµάτων -Κρίση Λεπτοµερής οικονοµική ανάλυση µέσω µεθοδολογικών εργαλείων Χρήσιµα Συµπεράσµατα...98 III. B ΜΕΡΟΣ Πρόγραµµα Ιδιωτικοποιήσεων Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ηµοσιονοµικής Στρατηγικής Επείγοντα Μέτρα Εφαρµογής - Παρουσίαση

10 4.1 Εισαγωγή Το Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο ως Συνέχεια της Πολιτικής των Ιδιωτικοποιήσεων στην Ελλάδα Πρόγραµµα Ιδιωτικοποιήσεων του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ηµοσιονοµικής Στρατηγικής Χρονοδιάγραµµα, ιαδικασίες Νόµος 3986/2011 Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Ταµείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του ηµοσίου Α.Ε Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο (ν.3985/2011)- Επείγοντα Μέτρα Εφαρµογής (ν.3986/2011) Ζητήµατα Συνταγµατικού ικαίου Εισαγωγή Ζητήµατα Συνταγµατικής Υφής της ιαδικασίας Ψήφισης και Μορφής του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Ανάλυση Συνταγµατικότητας του Ειδικότερου Περιεχοµένου του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Γενική θεώρηση Τηλεπικοινωνίες Η περίπτωση του ΟΤΕ Ενέργεια ηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού ηµόσια Επιχείρηση Αερίου Εταιρείες Ύδρευσης και Αποχέτευσης ( ΕΥΑΘ, ΕΥ ΑΠ) Υποδοµές, Μεταφορές, Λιµάνια, Ακίνητη περιουσία ηµοσίου, Αµυντικές Βιοµηχανίες, Ορυκτός Πλούτος, Μεταλλευτικές Εταιρείες και Μεταλλεία Συνταγµατική Ανάλυση του Ν.3986/2011 (Κεφ. Α,Β,Γ ) Πρόγραµµα Ιδιωτικοποιήσεων Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Οικονοµική Ανάλυση Εισαγωγή Μακροοικονοµικές Παραδοχές Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Μακροοικονοµικοί και ηµοσιονοµικοί Κίνδυνοι Εισαγωγή στην Οικονοµική ιάσταση του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Φαινόµενο Χιονοστιβάδας- Σύντοµη Αναδροµή ( ) Πραγµατικό Ταµειακό Αποτέλεσµα Ιδιωτικοποίησης Κερδοφόρων ηµοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισµών του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Συνθήκη Εισοδηµατικού Περιορισµού του Προϋπολογισµού Πρωτογενή Αποτελέσµατα στη υναµική Χρέους Γενικής Κυβέρνησης Εσφαλµένες Θεωρήσεις του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Εναλλακτικά Σενάρια του Προγράµµατος Ιδιωτικοποιήσεων Συµβολή του Ελλείµµατος Γενικής Κυβέρνησης στην Εξέλιξη του ηµοσίου Χρέους Συµπεράσµατα IV. ΕΠΙΛΟΓΟΣ Βιβλιογραφικές Αναφορές Παράρτηµα

11 Εισαγωγή Σύντοµη Ιστορική Αναδροµή (Ελλάδα, ) Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύντοµη ιστορική αναδροµή (Ελλάδα, ) Η δοµική κρίση του οικονοµικού συστήµατος που εκδηλώθηκε µε τη µορφή της διεθνούς χρηµατοπιστωτικής κρίση και έπληξε το σύνολο σχεδόν των ανεπτυγµένων οικονοµιών, είχε ως αποτέλεσµα την ανάδειξη, των εντεινόµενων ανισορροπιών καθώς και των ανισόµετρων συσχετισµών µεταξύ των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παράγοντες οι οποίοι σε συνδυασµό µε τις βαθύτερες αδυναµίες και παθογένειες του πολιτικού και οικονοµικού συστήµατος της Ελλάδας, συνέβαλλαν καθοριστικά στην εµφάνισης της κρίσης χρέους της ελληνικής οικονοµίας,. H αντιµετώπιση της κρίσης χρέους κινητοποίησε ένα σύνολο προτάσεων, εναλλακτικών λύσεων και επεµβάσεων, εξέχουσα σηµασία στις οποίες κατέχουν οι ιδιωτικοποιήσεις, φέροντας τη θεώρηση της απόλυτης αναγκαιότητας για την αντιµετώπισή της, παρόλη την ύπαρξή τους τόσο ως απαίτηση στο πλαίσιο της προωθούµενης από την ευρωενωσιακή πολιτική, όσο και ως εφαρµογή πολύ πριν την εµφάνιση της κρίσης αυτής. Οποιαδήποτε µετατόπιση στον άξονα ηµοσίου-ιδιωτικού τοµέα µε κατεύθυνση από τον πρώτο στον δεύτερο ορίζεται ως ιδιωτικοποίηση, η οποία σηµαίνει τελικά την µεταβίβαση µέρους της κρατικής επιχειρηµατικότητας στην ιδιωτική σφαίρα, συνήθως µέσω νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, καθώς επίσης την παροχή προνοµίων ή άδειας παροχής δηµοσίων αγαθών ή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας 1. Στην περίπτωση συγκεκριµένα της Ελλάδας, το πρώτο κύµα ιδιωτικοποίησης των δηµόσιων επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας, που συνδέθηκε µε τις διαδικασίες απελευθέρωσης, είχε ως αποτέλεσµα τη µεταβολή των µορφών οργάνωσης και δράσης των επιχειρήσεων αυτών, καθώς και τον περιορισµό της συµµετοχής του δηµοσίου, όχι όµως και την απώλεια του ελέγχου απ' αυτό. Συγκεκριµένα, η ανάγκη διασφάλισης ισότιµων όρων ανταγωνισµού µε τις νεοεισερχόµενες στην αγορά ιδιωτικές επιχειρήσεις επέβαλε 1 ούβλης Α. Βασίλης (1988), Μέθοδοι και νοµικό καθεστώς ιδιωτικοποίησης κρατικών επιχειρήσεων στο ελληνικό οικονοµικό δίκαιο, Εισαγωγή, Αθήνα: Αντ. Ν. Σάκκουλας, σελ.1 11

12 Κριτική Ανάλυση Συνταγµατικότητας και Οικονοµικής Αποτελεσµατικότητας των Ιδιωτικοποιήσεων στο Πλαίσιο της Οικονοµικής Κρίσης: Αλέξανδρος Τσάνης καταρχήν την τυπική-οργανωτική ιδιωτικοποίηση των δηµόσιων επιχειρήσεων, δηλαδή τη µετατροπή τους σε ανώνυµες εταιρίες του κοινού δικαίου. Αυτό διάνοιξε το δρόµο για τη µεταβίβαση µετοχών τους σε ιδιώτες, δηλαδή για την ουσιαστική-περιουσιακή ιδιωτικοποίηση 2, η οποία όµως παρέµεινε µερική. Το δηµόσιο διατήρησε είτε την πλειοψηφία (όπως στη ΕΗ) είτε την ελέγχουσα µειοψηφία των µετοχών (όπως στον ΟΤΕ), διατήρησε δηλαδή τον έλεγχο των κατά τα λοιπά -ως προς τη νοµική µορφή και τη συµµετοχή ιδιωτών- ιδιωτικοποιηµένων επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας. Το σχήµα αυτό εκφράστηκε στην πολιτική και δηµοσιογραφική γλώσσα µε τον όρο «µετοχοποίηση» και υποστηρίχθηκε νοµικά κατά βάση από το ν. 2414/96, µετεξέλιξη του οποίου υπήρξε και ο ν. 3429/05, µετατρέποντας τους πρώην µονοπωλιακούς φορείς σε «ιδιωτικοποιηµένες επιχειρήσεις του δηµοσίου» 3. Κατά την περίοδο από το 1975 και µέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1980 το κυρίαρχο οικονοµικο-πολιτικό υπόδειγµα χαρακτηρίζεται, σχηµατικά, ως «κρατοκεντρικό», ενόψει του κεντρικού ρόλου που κατείχε το κράτος στο οικονοµικό σύστηµα, τόσο µε τις επιτελικές και ρυθµιστικές αρµοδιότητές του όσο και µε την άµεση συµµετοχή του στις σχέσεις παραγωγής και διανοµής του κοινωνικού πλούτου, προσδίδοντας στο πεδίο της οικονοµίας ένα συνδυασµό έντονου κρατικού παρεµβατισµού µε στοιχεία κοινωνικού ελέγχου της παραγωγής. Αιχµές, ουσιαστικές και συµβολικές, της οικονοµικής αυτής πολιτικής υπήρξαν τα τρία διαδοχικά νοµοθετήµατα για την κοινωνικοποίηση, τις προβληµατικές επιχειρήσεις και το Εθνικό Σύστηµα Υγείας. Το έτος 1990 υπήρξε ορόσηµο στην πορεία της οικονοµίας, καθώς παρατηρείται η στροφή σε ένα νέο οικονοµικο-πολιτικό υπόδειγµα που εξέφραζε µιαν αντιστοίχως έντονη, για τα ελληνικά δεδοµένα, εκδοχή οικονοµικού φιλελευθερισµού, µε επίκεντρο το αίτηµα για «λιγότερο κράτος». Η αντίληψη αυτή ευνοήθηκε από το διεθνές και ευρωπαϊκό περιβάλλον, αφενός µε την ανατροπή του κρατικού σοσιαλισµού (1989) και αφετέρου µε την εµβάθυνση της οικονοµικής ενοποίησης της Ευρώπης (1992) και τη συνθήκη του Μάαστριχτ, δίδοντας πεδίο δράσης στην οικονοµίας έναντι της πολιτικής επιρροής, µε την 2 Ν.2414/96 «Εκσυγχρονισµός των ηµοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισµών και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ Α' 135/ Καιδατζής Ακρίτας (2006), Η µεταρρύθµιση του νοµικού καθεστώτος του ΟΤΕ, Εφηµ 6/ , σελ

13 Εισαγωγή Σύντοµη Ιστορική Αναδροµή (Ελλάδα, ) αιτιολογία της κατοχυρωµένης πλέον σταθεροποίησης του δηµοκρατικού πολιτεύµατος 4 και την επίκληση στη µετάβαση της προάσπισης των ατοµικών δικαιωµάτων. Κατά την περίοδο από το 1990 και εφεξής, το κυρίαρχο οικονοµικο-πολιτικό υπόδειγµα µετεξελίσσεται σταδιακά σε «αγορακεντρικό» (ή νεοφιλελεύθερο). Η πίστη στις δυνατότητες της αγοράς, η απόλυτη προτεραιότητά της έναντι του κράτους στο πεδίο της οικονοµίας, καθώς και η αντίληψη ότι οι πολιτικές επιλογές στο πεδίο αυτό οφείλουν να ενσωµατώνουν τη λογική και τις αξίες της αγοράς αποτελούν τα κύρια γνωρίσµατά του. Οι δηµοσιονοµικές απαιτήσεις για την ένταξη στην Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση, όπως και ευρύτερα η κανονιστική πίεση του κοινοτικού δικαίου για «απελευθέρωση» των αγορών και «άνοιγµα» της οικονοµίας, συνέβαλαν στην εµφάνιση σχετικών πολιτικών ως έκφραση οικονοµικής αναγκαιότητας. Το γενικότερο πολιτικό σχέδιο ως προς τις σχέσεις κράτους και αγοράς συγκροτείται κατά την περίοδο αυτή από τρεις επάλληλους στόχους: µεγιστοποίηση της συµµετοχής της ιδιωτικής πρωτοβουλίας στην οικονοµική δραστηριότητα, νέες µορφές «σύµπραξης» κράτους και φορέων της αγοράς, υιοθέτηση µεθόδων της αγοράς από τον δηµόσιο τοµέα. Οι σχετικές πολιτικές αποτυπώνονται σε σειρά νοµοθετικών µέτρων για τον περιορισµό ρυθµιστικών παρεµβάσεων στην αγορά, τη µεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων του ηµοσίου και, ίσως το πιο χαρακτηριστικό, τις λεγόµενες «µετοχοποιήσεις» 5. Ειδικότερα, µε το άρθρο 25 του ν. 1914/1990 εισήχθησαν µέτρα «αποκρατικοποίησης φορέων του δηµοσίου τοµέα». Η ιδιοκτησιακή και µετοχική µεταβολή είχε «ελαφρύτερη» µορφή από την πλήρη ιδιωτικοποίηση, αφού γινόταν µε την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου δια της εκδόσεως νέων µετοχών, που αντιστοιχούσαν στην αύξηση αυτή αδυνατώντας να ανατρέψει πλήρως τη θέση του ηµοσίου, αφού στην κυριότητά του παρέµενε πάντα ποσοστό 51% του συνόλου των µετοχών των «αποκρατικοποιούµενων» επιχειρήσεων. Στη συνέχεια, και µε το ν. 2000/91, παρόλη την επανάληψη της χρήσης του όρου «αποκρατικοποίηση», οι προθέσεις του γίνονταν ξεκάθαρες στο άρθρο 5, όπου 4 Βασίζεται στο σύστηµα πλειοψηφικού κοινοβουλευτισµού, µε την κυβέρνηση και την κοινοβουλευτική πλειοψηφία να συγκροτούν ένα συµπαγές µπλοκ εξουσίας. 5 Καϊδατζής Ακρίτας (2009), ικαστικός έλεγχος των µέτρων οικονοµικής πολιτικής. Νοµολογιακές τάσεις και προσαρµογές στο µεταβαλλόµενο οικονοµικο-πολιτικό περιβάλλον, (τελευταία πρόσβαση στις 21/09/2011) 13

14 Κριτική Ανάλυση Συνταγµατικότητας και Οικονοµικής Αποτελεσµατικότητας των Ιδιωτικοποιήσεων στο Πλαίσιο της Οικονοµικής Κρίσης: Αλέξανδρος Τσάνης καθορίζονταν οι τρόποι και µορφές της «ιδιωτικοποίησης» φορέων του ηµοσίου, δηλαδή της ακόµα και πλήρους µεταβίβασης τους σε ιδιώτες. Ειδικά ως προς τη µετοχική κατάσταση, η µεταβίβαση µπορούσε να φθάσει στο σύνολο το µετοχών είτε µε τη µορφή απευθείας πώλησης είτε εισαγωγής στο χρηµατιστήριο και πώλησης στους ιδιώτες. Ο µόνος περιορισµός στην απόκτηση µετοχών των ιδιωτικοποιούµενων εταιριών αφορούσε τρεις ρητά καθοριζόµενες επιχειρήσεις ( ΕΗ, ΟΤΕ, Ολυµπιακή Αεροπορία), ποσοστό 51% του συνόλου των µετοχών των οποίων, προβλεπόταν ότι «θα ανήκει και θα παραµένει πάντα στην κυριότητα του ελληνικού ηµοσίου» 6. Ο ν. 2414/1996 για τον εκσυγχρονισµό των ΕΚΟ εκφράζει µε τον πιο άµεσο τρόπο τη µετάβαση στο νέο υπόδειγµα αν και, στο παρελθόν, είχε καταστεί σηµαία η «κοινωνικοποίηση» των δηµόσιων επιχειρήσεων, µιάµιση δεκαετία µετά η πολιτική του «εκσυγχρονισµού» προωθεί την ιδιωτικοοικονοµική λειτουργία τους, µε την ίδια ένταση. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Ακρίτας Καϊδατζής: «Τα πρωτεία µοιάζει πλέον να ανήκουν στην οικονοµία» 7. Στην ίδια γραµµή κινήθηκε και ο πιο πρόσφατος νόµος 3049/2002, όπου σηµειολογική κυρίως διαφορά- η «αποκρατικοποίηση» ορίζεται όχι ως «µεταβίβαση» αλλά ως «εφάπαξ ή σταδιακή έξοδος» επιχειρήσεων του ηµοσίου από τον έλεγχό του. Προστέθηκε επίσης η έννοια της «µεταβίβασης (µετοχικού) ελέγχου», ενώ δεν γίνεται πουθενά λόγος για «ιδιωτικοποίηση». Στην ουσία, πάντως, περί αυτού πρόκειται, εφόσον στις µορφές «αποκρατικοποίησης» περιλαµβάνονται τόσο η πώληση του συνόλου της επιχείρησης όσο και η πώληση του συνόλου ή µέρους των µετοχών της. Οι καινοτοµίες της δυνατότητας διάθεσης ποσοστού µετοχών «αποκρατικοποιούµενης» επιχείρησης στους εργαζοµένους σε αυτήν και της θέσπισης της ειδικής υπέρ του ηµοσίου προσθέτουν ίσως µια κοινωνική νότα στο σύστηµα, χωρίς ωστόσο να αλλάζουν το γενικό του χαρακτήρα: το διαµορφούµενο πλαίσιο είναι και πάλι τέτοιο που, υπό προϋποθέσεις, µπορεί να οδηγήσει 6 Μποτόπουλος Κώστας (2003), Το Κράτος ως µέτοχος keimena/thesmika/item/208-%cf%84%ce%bf- %CE%BA%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%BF%CF%82-%CF%89%CF%82- %CE%BC%CE%AD%CF%84%CE%BF%CF%87%CE%BF%CF%82 (τελευταία πρόσβαση στις 10/09/2011) 7 Καϊδατζής Ακρίτας (2009), ικαστικός έλεγχος των µέτρων οικονοµικής πολιτικής. Νοµολογιακές τάσεις και προσαρµογές στο µεταβαλλόµενο οικονοµικο-πολιτικό περιβάλλον, (τελευταία πρόσβαση στις 21/09/2011) 14

15 Εισαγωγή Σύντοµη Ιστορική Αναδροµή (Ελλάδα, ) στην απώλεια ή την απίσχναση της µετοχικής παρουσίας του Κράτους στο κεφάλαιο επιχειρήσεων που βρίσκονταν ως τότε υπό την απόλυτη ή πλειοψηφική κυριότητα του 8. Η εφαρµογή αγορακεντρικών πολιτικών δεν κατέληξε σε µια µονόδροµη µετάβαση από το κράτος στην αγορά, αλλά συνοδεύθηκε από την ανανοηµατοδότηση του δηµοσίου συµφέροντος και ιδίως την αναγέννηση της έννοιας της δηµόσιας υπηρεσίας. εν αποτελεί σύµπτωση, άλλωστε, ότι κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής, εξακολουθούν να επιβιώνουν στοιχειώδεις «θύλακες» κρατικού παρεµβατισµού. Παράλληλα, τη διάψευση πολλών από τις παραδεδεγµένες αντιλήψεις και τις προβλέψεις του νεοφιλελευθερισµού έδειξε και η διεθνής εµπειρία, και µάλιστα εκεί ακριβώς όπου είχαν βρει το πιο «θριαµβευτικό» πεδίο εφαρµογής, δηλαδή στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και της Λατινικής Αµερικής. Το έτος 2008 είναι δυνατόν να αναχθεί σε ένα νέο ορόσηµο, διότι, αν και δεν συνδέεται µε κάποια εσωτερική µεταβολή, αποτελεί την απαρχή της εµφάνισης απειλητικών παραγόντων για την ελληνική οικονοµία λόγω της επίδρασης την κρίσης του συστήµατος σε παγκόσµιο επίπεδο. Η κρισιµότητα της κατάστασης εντείνεται περαιτέρω, καθώς λόγω των ειδικών συνθηκών και του σταδίου στο οποίο αυτό βρίσκεται, δεν υφίσταται η δυνατότητα ανάκαµψης µέσα από την επάνοδο σε πολιτικές κρατικού παρεµβατισµού στο εθνικό επίπεδο και της δηµοσιοποίησης της ιδιωτικής οικονοµικής σφαίρας, όπως αυτή διενεργήθηκε µετά το 1930 και την τότε σοβαρή οικονοµική κρίση για την αντιµετώπισή της, η οποία στηρίχθηκε κυρίως στις οικονοµικές θεωρίες του γνωστού άγγλου οικονοµολόγου John Maynard Keynes. Επιπρόσθετα, και σε ενίσχυση των παραπάνω, παρατηρείται το παράδοξο να συστήνεται ως φάρµακο και τρόπο θεραπείας, η εντατικοποίηση της πολιτικής που εφαρµόστηκε µέχρι το ξέσπασµα της δηµοσιονοµικής κρίσης, µε µία σειρά από µέτρα συµπεριλαµβανοµένου των ιδιωτικοποιήσεων στο πλαίσιο του µεσοπρόθεσµου προγράµµατος καθ υπόδειξη του νόµου εφαρµογής του πλαισίου αυτού, όπως εξετάζεται αναλυτικά σε επόµενο κεφάλαιο. 8 Μποτόπουλος Κώστας (2003), Το Κράτος ως µέτοχος keimena/thesmika/item/208-%cf%84%ce%bf- %CE%BA%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%BF%CF%82-%CF%89%CF%82- %CE%BC%CE%AD%CF%84%CE%BF%CF%87%CE%BF%CF%82 (τελευταία πρόσβαση στις 10/09/2011) 15

16 Κριτική Ανάλυση Συνταγµατικότητας και Οικονοµικής Αποτελεσµατικότητας των Ιδιωτικοποιήσεων στο Πλαίσιο της Οικονοµικής Κρίσης: Αλέξανδρος Τσάνης 1 Εισαγωγικές Έννοιες, Βασικοί Ορισµοί 1.1 Νοµικό Πρόσωπο ηµοσίου ικαίου, Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ικαίου, Νοµικό Πρόσωπα Μικτής Φύσης ή ιφυούς Χαρακτήρα Η αναγνώριση από το δίκαιο της δυνατότητας απόκτησης νοµικής προσωπικότητας σε ενώσεις προσώπων, που αποβλέπουν στην επίτευξη κάποιου κοινωνικού ή οικονοµικού σκοπού, απετέλεσε αναπόφευκτη συνέπεια του κοινωνικού φαινοµένου της ύπαρξης και δράσης οργανώσεων που ενσωµατώνουν τη συλλογική δράση του ανθρώπου. Στα πλαίσια αυτά, τα νοµικά πρόσωπα έχουν την ικανότητα να είναι υποκείµενα δικαίου, δηλαδή φορείς εννόµων δικαιωµάτων και υποχρεώσεων. Μια από τις βασικότερες διακρίσεις των νοµικών προσώπων είναι αυτή που θεµελιώνεται στο νοµικό καθεστώς που διέπει τη σύσταση, την οργάνωση και τη λειτουργία τους, δηλαδή το είδος των κανόνων δικαίου που εφαρµόζεται σε σχέση µε αυτά. Υπό το πρίσµα αυτό, τα νοµικά πρόσωπα διακρίνονται σε αυτά του δηµοσίου δικαίου (Ν.Π...) και σε αυτά του ιδιωτικού (Ν.Π.Ι..), διάκριση η οποία υιοθετείται και στο Σύνταγµα, στο άρθρο 117 παρ Τα νοµικά πρόσωπα που διέπονται, ως προς τις διατυπώσεις σύστασης και λειτουργίας τους, από το δηµόσιο δίκαιο έχουν κατά κανόνα ως αποστολή την άσκηση δηµόσιας εξουσίας και σε κάθε περίπτωση την επιδίωξη κάποιου δηµοσίου σκοπού. Η ευρύτητα της σκοπιµότητας δράσης των Ν.Π... απεικονίζεται και στην ποικιλία των µορφών µε την οποίαν αυτά εµφανίζονται στην πράξη, καθώς στην κατηγορία αυτή ανήκουν το Κράτος, ως Ελληνικό ηµόσιο, οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η Εκκλησία της Ελλάδος, αλλά και, ενδεικτικά, τα Επιµελητήρια, τα Ασφαλιστικά Ταµεία, τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα και οι οικείοι Επαγγελµατικοί Σύλλογοι, που επιδιώκουν την επίτευξη ειδικότερων σκοπών δηµοσίου χαρακτήρα. 9 Η συγκεκριµένη διάταξη ορίζει ότι η αναγκαστική απαλλοτρίωση δασών ή δασικών εκτάσεων που ανήκουν σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δηµοσίου δικαίου επιτρέπεται µόνο υπέρ του ηµοσίου για λόγους δηµόσιας ωφέλειας. 16

17 Κεφ.1,Εισαγωγικές Έννοιες Βασικοί Ορισµοί Από την άλλη, τα νοµικά πρόσωπα του ιδιωτικού δικαίου ιδρύονται και δραστηριοποιούνται µε άξονα την ιδιωτική πρωτοβουλία, για τον λόγο αυτό άλλωστε και η µορφή που δύναται να λάβουν οριοθετείται νοµοθετικά, καθώς σε σχέση µε αυτά ισχύει η αρχή του «κλειστού αριθµού», προκειµένου να µην διακινδυνεύεται η ασφάλεια των συναλλαγών. Έτσι, µόνο τα Ν.Π.Ι.. που ορίζονται ρητώς και περιοριστικά στο νόµο µπορούν να ιδρυθούν και να αποτελέσουν αυτοτελή υποκείµενα δικαίου. Περαιτέρω, τα νοµικά πρόσωπα που διέπονται από το ιδιωτικό δίκαιο διακρίνονται επιµέρους µε κριτήριο τον χαρακτήρα του σκοπού, στην επίτευξη του οποίου αποβλέπουν µε τη δράση τους. Με βάση το προκείµενο κριτήριο, τα Ν.Π.Ι.. διακρίνονται σε αυτά του αστικού δικαίου, που αποβλέπουν στην εξυπηρέτηση µη κερδοσκοπικού σκοπού, όπως τα σωµατεία και τα ιδρύµατα και σε αυτά του εµπορικού δικαίου, που επιδιώκουν την επίτευξη οικονοµικού σκοπού, όπως οι εµπορικές εταιρείες και τα διάφορα είδη συνεταιρισµών. Πέραν όµως από τις δύο ανωτέρω βασικές κατηγορίες διάκρισης, υπάρχουν και νοµικά πρόσωπα τα οποία διέπονται παράλληλα τόσο από κανόνες δηµοσίου όσο και από κανόνες ιδιωτικού δικαίου, σε διαφορετικό βαθµό και έκταση, σε εξάρτηση από το νοµικό καθεστώς που επιλέχτηκε από αυτά µε βάση το σκοπό τους και τα οποία συνιστούν µια διακριτή ενδιάµεση κατηγορία. Πρόκειται για τα λεγόµενα νοµικά πρόσωπα µικτής φύσης ή διφυούς χαρακτήρα, στα οποία υπάγονται κατά κανόνα νοµικά πρόσωπα που ιδρύονται µεν από το Κράτος υπό τη µορφή όµως νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, η δράση των οποίων συνδέεται µε τοµείς που ενδιαφέρουν το κοινωνικό σύνολο και δικαιολογούν τον κρατικό παρεµβατισµό. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν κυρίως οι ηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµοί (όπως η.ε.η. και ο Ο.Τ.Ε.) αλλά και άλλοι φορείς, στους οποίους ανατίθεται η άσκηση διοίκησης παράλληλα µε την ιδιωτική τους δραστηριότητα. Η σκοπιµότητα στην οποία αποβλέπει η επιλογή της προκείµενης φύσης για την οργάνωση και λειτουργία των ανωτέρω νοµικών προσώπων φέρεται να συνδέεται κατά βάση µε την ευελιξία που αυτή προσφέρει και την αποφυγή των γραφειοκρατικών διατυπώσεων του δηµοσίου τοµέα, οι οποίες ενδεχοµένως παρεµποδίζουν την αµεσότητα 17

18 Κριτική Ανάλυση Συνταγµατικότητας και Οικονοµικής Αποτελεσµατικότητας των Ιδιωτικοποιήσεων στο Πλαίσιο της Οικονοµικής Κρίσης: Αλέξανδρος Τσάνης δράσης των συγκεκριµένων φορέων. Για τον λόγο αυτό άλλωστε τα νοµικά πρόσωπα µικτής φύσης περιβάλλονται κατά κανόνα µε τον τύπο της ανώνυµης εταιρείας Ιδιωτική Περιουσία- Ιδιωτική Περιουσία των ηµόσιων Νοµικών Προσώπων- ηµόσια Κτήση Η θεµελίωση του ουσιαστικού ιδιοκτησιακού καθεστώτος στην αρχή της δηµόσιας ή ιδιωτική ιδιοκτησίας, φέρεται να αποτελεί απόρροια όχι τόσο του τυπικού οικονοµικού Συντάγµατος αλλά µάλλον της κοινωνικής και οικονοµικής πραγµατικότητας. Ως «ιδιωτική ιδιοκτησία» αναφέρεται κάθε κανόνας στον οποίο η ουσιαστική εξουσία διάθεσης για τα µέσα και τα αγαθά παραγωγής βρίσκεται στα πλαίσια του ατοµικού ιδιοκτήτη, ανεξάρτητα εάν αυτό αποτελεί φυσικό πρόσωπο ή εταιρική ένωση απαρτιζόµενο από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ενώ ως «ιδιωτική περιουσία του δηµοσίου» κατανοείται κάθε κανόνας στον οποίο η ουσιαστική εξουσία διάθεσης για τα µέσα και αγαθά παραγωγής ανήκει στο κράτος, θεµελιώνοντας τυπική κρατική εξουσία διάθεσης η οποία συγκροτείται µέσα από άυλα δικαιώµατα ελέγχου, παρέµβασης ή συµµετοχής. ηλαδή το ουσιαστικό κριτήριο διαχωρισµού της ιδιωτικής περιουσίας από την ιδιωτική περιουσία του δηµοσίου αποτελεί η περιοχή αναζήτησης της εξουσίας χρήσης και διάθεσης των µέσων και αγαθών παραγωγής 11. Η δηµόσια κτήση αφορά σε ένα ιδιότυπο δικαίωµα που φαίνεται να προσιδιάζει στην ιδιωτική περιουσία δηµοσίου, αλλά σαφώς διακρίνεται από τα δικαιώµατα του αστικού κώδικα. Η ιδιοκτησία αφορά εξ ορισµού πράγµατα εντός των συναλλαγών, ενώ η δηµόσια περιουσία είναι, επίσης εξ ορισµού, εκτός συναλλαγών. Αν η κυριότητα συνίσταται στην εξουσία χρήσης και διάθεσης, το δικαίωµα του δηµοσίου διαφοροποιείται τουλάχιστον κατά το ότι λείπει εξολοκλήρου η εξουσία διάθεσης. Τη θέση ότι τα δηµόσια πράγµατα δεν είναι δεκτικά αστικής κυριότητας ακολουθεί διαχρονικά η νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας, ήδη από την απόφαση 41/1929 της Ολοµέλειας 12. Η σχέση των δηµόσιων 10 Νοµικά πρόσωπα δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου, (τελευταία πρόσβαση στις 16/08/2011) 11 Βελέντζα Ιωάννη (1987), Η συνταγµατική εγγύηση της ιδιοκτησίας θεµελιώδες αντικείµενο του Οικονοµικού ικαίου, Θεσσαλονίκη: Αντ. Ν. Σάκκουλας, σελ Σαρµά Ι. (1994), Η συνταγµατική και διοικητική νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας, Αθήνα- Κοµοτηνή: Αντ. Ν. Σάκκουλας, σελ 38 επ., Έτσι π.χ. και η ΣτΕ (Ολ.) 4050/1976, ΤοΣ 1977,

19 Κεφ.1,Εισαγωγικές Έννοιες Βασικοί Ορισµοί νοµικών προσώπων µε τα πράγµατα της δηµόσιας περιουσίας, τους αποδίδει, συνεπώς, ένα ιδιότυπο καθεστώς κτήσης, ένα καθεστώς sui generis, απ' το οποίο δεν απορρέουν περιουσιακά δικαιώµατα, αλλά (δηµόσιες) εξουσίες και αρµοδιότητες. Κρίσιµο για τα δηµόσια πράγµατα δεν είναι το ότι ανήκουν σε κάποιο φορέα, αλλά το ότι εξυπηρετούν ένα δηµόσιο προορισµό. Απ' αυτόν απορρέει η επί του πράγµατος εξουσία διαχείρισης (pouvoir de gestion) και εξουσία διοίκησης (pouvoir de police), τα οποία συνιστούν ταυτόχρονα και υποχρεώσεις, ώστε ο φορέας στον οποίον ανήκουν να µην ενεργεί ως κύριος, αλλά ως «εξουσιαστής», προστάτης και διαχειριστής. Τα παραπάνω επιβεβαιώνουν πως η σχέση των δηµόσιων νοµικών προσώπων µε τα πράγµατα της δηµόσιας περιουσίας τους, δεν αποτελεί ιδιοκτησιακό δικαίωµα και βρίσκεται εκτός του πεδίου αναφοράς της συνταγµατικής διάταξης του άρθρου 17 13, ή, όπως χαρακτηριστικά σηµειώνει ο Ακρίτας Καϊδατζής 14 «η δηµόσια περιουσία των δηµόσιων νοµικών προσώπων δεν καταλαµβάνεται από τη συνταγµατική προστασία της ιδιοκτησίας, πρώτα και κύρια γιατί δεν είναι καν ιδιοκτησία». Αντίθετα, ο «ιδιωτικός», κατά µία έννοια, χαρακτήρας της ιδιωτικής περιουσίας των δηµόσιων νοµικών προσώπων φαίνεται να θεωρείται αυτονόητος, δεδοµένος ή έστω να προκύπτει εξ αντιδιαστολής από το «δηµόσιο» χαρακτήρα της δηµόσιας περιουσίας και πάντως όχι να ταυτίζεται µε τον χαρακτήρα της ιδιωτικής ιδιοκτησίας. Οπωσδήποτε, η δηµόσια περιουσία στο σύνολό της προστατεύεται κατά σαφή τρόπο από το άρθρο 106 παρ.3 του Συντάγµατος Βλ. Βροντάκη Μ. (1982), «Το ζήτηµα της συνταγµατικής προστασίας της ιδιοκτησίας των δηµόσιων νοµικών προσώπων», σε: Τιµ. Τόµο του Συµβουλίου της Επικρατείας , τόµ. ΙΙ, Αθήνα-Κοµοτηνή, 397 επ. 14 Καϊδατζής Ακρίτας (2002), «Ιδιοκτησιακά δικαιώµατα των δηµόσιων νοµικών προσώπων: τρεις ερµηνευτικές εκδοχές για τη συνταγµατική τους προστασία», Το Σύνταγµα 2002, σ Άρθρο (Κράτος και εθνική οικονοµία) «3. Με την επιφύλαξη της προστασίας που παρέχεται από το άρθρο 107 ως προς την επανεξαγωγή κεφαλαίων εξωτερικού, µπορεί να ρυθµίζονται µε νόµο τα σχετικά µε την εξαγορά επιχειρήσεων ή την αναγκαστική συµµετοχή σ' αυτές του Κράτους ή άλλων δηµόσιων φορέων, εφόσον οι επιχειρήσεις αυτές έχουν χαρακτήρα µονοπωλίου ή ζωτική σηµασία για την αξιοποίηση των πηγών του εθνικού πλούτου, ή έχουν ως κύριο σκοπό την παροχή υπηρεσιών στο κοινωνικό σύνολο.» 19

20 Κριτική Ανάλυση Συνταγµατικότητας και Οικονοµικής Αποτελεσµατικότητας των Ιδιωτικοποιήσεων στο Πλαίσιο της Οικονοµικής Κρίσης: Αλέξανδρος Τσάνης 1.3 ηµόσιος Φορέας, Οργανισµός ηµοσίου ικαίου, ηµόσια Υπηρεσία, ηµόσια Επιχείρηση, Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας, Υπηρεσίες Γενικού Οικονοµικού Συµφέροντος, Μικτή Επιχείρηση ή Επιχείρηση Μικτής Οικονοµίας Με τον όρο «δηµόσιος φορέας» νοείται ο φορέας εκείνος ο οποίος ιδρύθηκε και λειτουργεί σύµφωνα µε το δηµόσιο δίκαιο µε κύριο σκοπό του την ικανοποίηση του δηµοσίου συµφέροντος. Ως «οργανισµός δηµοσίου δικαίου» 16 ορίζεται κάθε νοµικό, πρόσωπο, το οποίο αφενός έχει συσταθεί µε σκοπό την κάλυψη αναγκών γενικού συµφέροντος, που δεν εµπίπτουν στον βιοµηχανικό ή εµπορικό τοµέα, και αφετέρου η δραστηριότητα του χρηµατοδοτείται κατά το µεγαλύτερο µέρος από το κράτος ή τους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης, ή η διαχείριση του υπόκειται σε έλεγχο ασκούµενο από το κράτος, ή τα διοικητικά του όργανα διορίζονται κατά πλειοψηφία από το κράτος. Με άλλα λόγια ο όρος δηµόσιος οργανισµός καταλαµβάνει κάθε νοµικό πρόσωπο, που λειτουργεί για την εξυπηρέτηση του δηµοσίου συµφέροντος και υπάγεται υπό τη διοικητική ή οικονοµική αποφασιστική επιρροή του κράτους 17,18. Ως «δηµόσιες υπηρεσίες» (υπηρεσίες δηµόσιου συµφέροντος ή κοινής ωφέλειας, όπως η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου και νερού, οι µεταφορές, οι ταχυδροµικές υπηρεσίες και οι τηλεπικοινωνίες) εννοούνται εκείνες οι οικονοµικές δραστηριότητες κοινής ωφέλειας που έχουν οργανωθεί από τις δηµόσιες αρχές και λειτουργούν µε ευθύνη τους ή έχουν ανατεθεί σε µεµονωµένους φορείς (δηµόσιους ή ιδιωτικούς). 16 σύµφωνα µε το άρθρο 1 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. 17 Στο Π 60/2007 και στην παρ. IV του Παραρτήµατος III της οδηγίας 2004/18/ΕΚ για την Ελλάδα έχουν καταχωρηθεί ως οργανισµοί δηµοσίου δικαίου, που πληρούν τα κριτήρια του σχετικού ορισµού της οδηγίας, οι εξής κατηγορίες: α) οι δηµόσιες επιχειρήσεις και δηµόσιοι φορείς β) τα νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικά, σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις, από κρατικούς πόρους κατά το 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισµού των ή των οποίων το εταιρικό κεφάλαιο ανήκει κατά 51 % τουλάχιστον στο κράτος, και γ) τα νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, που ανήκουν σε νοµικά πρόσωπα δηµόσιου δικαίου, σε φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης οποιασδήποτε βαθµίδας, συµπεριλαµβανοµένης της Κεντρικής Ένωσης ήµων και Κοινοτήτων Ελλάδος (ΚΕ ΚΕ), σε τοπικές ενώσεις δήµων και κοινοτήτων καθώς και σε δηµόσιες επιχειρήσεις και δηµόσιους φορείς και σε υπό το στοιχείο β' νοµικά πρόσωπα, ή επιχορηγούνται τακτικά από αυτά. κατά το 50 % τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισµού των, σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις ή µε το καταστατικό τους, ή τα προαναφερόµενα νοµικά πρόσωπα που κατέχουν τουλάχιστον το 51% του εταιρικού κεφαλαίου αυτών των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου. 18 Τσιρωνάς Αθανάσιος (2008), H νοµική φύση των συµβάσεων σύµπραξης ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα (Σ ΙΤ) του Ν. 3389/2005, Επιθεώρηση ηµοσίου ικαίου και ιοικητικού ικαίου, σελ.8 20

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Δημόσια νομικά πρόσωπα

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Δημόσια νομικά πρόσωπα ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Δημόσια νομικά πρόσωπα 16/5/2016 Έννοια Δημόσια νομικά πρόσωπα Νομικά πρόσωπα Περιουσία με δημόσιο χαρακτήρα Προνόμια δημόσιας εξουσίας Δημόσια νομικά πρόσωπα: εφαρμογή καθ ύλην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

ΟΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΟΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 1. Εισαγωγή Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής (Ν. 3985/2011) & Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (αρ. 1 επ. Ν. 3986/2011):

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Δημόσια νομικά πρόσωπα

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Δημόσια νομικά πρόσωπα ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Δημόσια νομικά πρόσωπα 17/5/2016 Ίδρυση Ιδρύονται με Νομοθετική πράξη Κανονιστική πράξη βάσει νομοθετικής εξουσιοδότησης Σε ορισμένες περιπτώσεις, με βάση το εταιρικό δίκαιο Όχι

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Δίκαιο Ι. Μαθητική σχέση έννομη σχέση δημόσιου διοικητικού δικαίου. Αντικείμενο Διοικητικού Δικαίου Διοίκηση

Διοικητικό Δίκαιο Ι. Μαθητική σχέση έννομη σχέση δημόσιου διοικητικού δικαίου. Αντικείμενο Διοικητικού Δικαίου Διοίκηση Διοικητικό Δίκαιο Ι Διοικητικό Δίκαιο: Κομμάτι δικαίου που μας συνοδεύει από τη γέννηση μέχρι το θάνατο μας. Είναι αδύνατον να μην βρεθούμε μέσα σε έννομες σχέσεις διοικητικού δικαίου. Μαθητική σχέση έννομη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Καταθέσαµε σήµερα το πρωί το Σχέδιο Νόµου για τις Συµπράξεις ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα.

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Καταθέσαµε σήµερα το πρωί το Σχέδιο Νόµου για τις Συµπράξεις ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Πέµπτη 4 Αυγούστου 2005 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Με αφορµή την κατάθεση σήµερα στη Βουλή του Σχεδίου Νόµου για τις Συµπράξεις ηµοσίου και Ιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

Θεόδωρος Π. Φορτσάκης ΓΝΩΜΟ ΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Β 314/27.4.1989),

Θεόδωρος Π. Φορτσάκης ΓΝΩΜΟ ΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Β 314/27.4.1989), Θεόδωρος Π. Φορτσάκης Καθηγητής της Νοµικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών ικηγόρος στον Άρειο Πάγο Μητροπόλεως 38, 10563 Αθήνα, τηλ. +30 210 32 18 900, φαξ +30 210 32 18 933, e-mail thfortsakis@fdmalaw.com

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Αξιοποίηση της Δημόσιας Περιουσίας για την ανάπτυξη και την ποιότητα ζωής 2/6/2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Αξιοποίηση της Δημόσιας Περιουσίας για την ανάπτυξη και την ποιότητα ζωής 2/6/2010 Αξιοποίηση της Δημόσιας Περιουσίας για την ανάπτυξη και την ποιότητα ζωής 2/6/2010 Στόχοι Πολιτικής Αξιοποίηση του αποθέματος πλούτου της χώρας με στόχους Οικονομική αναδιάρθρωση και ανάπτυξη Αναβάθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος Συντοµογραφίες ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΚΑΙΟΥ 1. Εννοιολογικός προσδιορισµός 1. Σύνολο ειδικών διατάξεων 2. Η εξυγίανση ως µορφή συλλογικής εκτέλεσης 3. Ανάγκη συνύπαρξης εξυγιαντικής

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Δίκαιο. Εισαγωγή στο διοικητικό δίκαιο - 2 ο μέρος. Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ.

Διοικητικό Δίκαιο. Εισαγωγή στο διοικητικό δίκαιο - 2 ο μέρος. Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ. Εισαγωγή στο διοικητικό δίκαιο - 2 ο μέρος Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονη Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων.

Σύγχρονη Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων. Σύγχρονη Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων. 1.1.2 : Ο ρόλος των Οικονομικών Οργανισμών. (Τι είναι οι Οικονομικοί Οργανισμοί;). Οι Οικονομικοί Οργανισμοί είναι οργανωμένες μορφές δραστηριότητας οι οποίοι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ «Επιτομή Γενικού Διοικητικού Δικαίου» του Απ. Γέροντα, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη 2014

ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ «Επιτομή Γενικού Διοικητικού Δικαίου» του Απ. Γέροντα, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη 2014 ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ «Επιτομή Γενικού Διοικητικού Δικαίου» του Απ. Γέροντα, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη 2014 Κεφάλαιο πρώτο: ΙΙ. Η διοίκηση, ΙΙΙ. Το διοικητικό δίκαιο (σελ. 16 25) Σκοπός των ως

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι Ενότητα 1: Εισαγωγή στη Δημόσια Οικονομική Κουτεντάκης Φραγκίσκος - Γαληνού Αργυρώ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη δέσμη νομοθετικών προτάσεων της Επιτροπής για τον τομέα της ενέργειας

Τρίτη δέσμη νομοθετικών προτάσεων της Επιτροπής για τον τομέα της ενέργειας Τρίτη δέσμη νομοθετικών προτάσεων της Επιτροπής για τον τομέα της ενέργειας Βασικά θεσμικά θέματα Αικατερίνη Ν. Ηλιάδου Δ.Ν. Δικηγόρος Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 2007 Ιστορική διαδρομή Στόχος: Εσωτερική αγορά

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5. Τ

Σελίδα 1 από 5. Τ Σελίδα 1 από 5 ΔΕΟ 10 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΤΟΜΟΙ Α & Α1 & Β ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ 1. Τι είναι κράτος; Κράτος: είναι η διαρκής σε νομικό πρόσωπο οργάνωση λαού

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ»

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ/ ΟΙ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ/ ΟΙ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ/ ΟΙ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ ΙΩΑΝΝΑ ΛΑΓΟΥΜΙΔΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Τ: 2103627270 Κ: 6944391697 e-mail: law@lagoumidou.gr www.lagoumidou.gr Τι να κάνω; Από την

Διαβάστε περισσότερα

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο 1.2 Η Επιχείρηση

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο 1.2 Η Επιχείρηση http://www.economics.edu.gr 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 1.2 Η Επιχείρηση : σχολικό βιβλίο 1.2.1 Εισαγωγικές έννοιες Η επιχείρηση αποτελεί ένα στοιχείο της κοινωνίας µας, το ίδιο σηµαντικό

Διαβάστε περισσότερα

1. Η κρατική μέριμνα για την κοινωνική ασφάλιση κατά το Σύνταγμα. Το δικαίωμα στην κοινωνική ασφάλιση αποτελεί κοινωνικό δικαίωμα, το περιεχόμενο

1. Η κρατική μέριμνα για την κοινωνική ασφάλιση κατά το Σύνταγμα. Το δικαίωμα στην κοινωνική ασφάλιση αποτελεί κοινωνικό δικαίωμα, το περιεχόμενο Η συνταγματική υποχρέωση λειτουργίας δημοσίων φορέων κοινωνικής ασφάλισης και η πιθανή εξωτερίκευση δραστηριοτήτων και συνεργασιών με επαγγελματικούς και ιδιωτικούς φορείς Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου-Πεχλιβανίδη

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλοι Επιχειρήσεων (1)

Όμιλοι Επιχειρήσεων (1) Όμιλοι Επιχειρήσεων (1) ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Νίκος Συκιανάκης Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Πειραιά Συνδεδεμένες Ανώνυμες Εταιρείες Διαμέσου Εξαγορών και Συγχωνεύσεων

Διαβάστε περισσότερα

Είδος Επιχειρήσεων & Νοµικά Ζητήµατα

Είδος Επιχειρήσεων & Νοµικά Ζητήµατα Είδος Επιχειρήσεων & Νοµικά Ζητήµατα Το υφιστάµενο νοµικό καθεστώς προδιαγράφει σε σηµαντικό Βαθµό αρκετούς περιορισµούς ενός επιχειρηµατικού σχεδίου Βασικά Θέµατα Νοµικό Πλαίσιο Επιχειρήσεων Επιλογή Νοµικής

Διαβάστε περισσότερα

Ευαγγελία Χ. Κύτταρη Δεκέμβριος 2012

Ευαγγελία Χ. Κύτταρη Δεκέμβριος 2012 Ευαγγελία Χ. Κύτταρη Δεκέμβριος 2012 Ταυτότητα Βήματα Ίδρυσης Εσωτερική Λειτουργία Δυναμική & Σύγκριση Εταιρικά Γνωρίσματα Παρόν & Μέλλον Ταυτότητα ΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Όνοµα: ΙΚΕ Μτχ Κεφάλαιο: 1 Καταστατική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Α. Η χρηµατοοικονοµική επιστήµη εξετάζει: 1. Τον κόσµο των χρηµαταγορών,των κεφαλαιαγορών και των επιχειρήσεων 2. Θέµατα που περιλαµβάνουν τη χρονική αξία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ, ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΟΠΣ Η βασική φιλοσοφία των διαδικασιών αλλά και οι σηµαντικότερες διαφοροποιήσεις σε σχέση µε την προηγούµενη περίοδο αποτυπώνονται στα συνηµµένα έντυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 23

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 23 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος...21 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 23 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγικές Έννοιες... 25 1.1 Η Οικονομική Επιστήμη και οι Σχολές Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: Η Αρχή της φορολογικής ισότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ESA 2010

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ESA 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 31-12-2014 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ESA 2010 Η κατάρτιση και τακτική επικαιροποίηση του στατιστικού Μητρώου των Φορέων της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Ορισμός εμπορικής πράξης (σελ.77) 2. Αντικειμενικό, υποκειμενικό, μικτό και σύστημα οργανωμένης επιχείρησης.(σελ.77-79) 3. Πρωτότυπα(φύσει) εμπορικές πράξεις του χερσαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β41Α4691Ω3-Κ3Γ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18 10432 ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡ. : Β. ΜΠΕΡΟΥΤΣΟΥ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 44 ΤΗΛ.

ΑΔΑ: Β41Α4691Ω3-Κ3Γ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18 10432 ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡ. : Β. ΜΠΕΡΟΥΤΣΟΥ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 44 ΤΗΛ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός ΑΘΗΝΑ, 27/07/2012 Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων ΑΡ. ΠΡΩΤ.ΔΙΑΣΦ/Φ3/92/94533 Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος β έκδοσης VII Πρόλογος α έκδοσης ΙΧ Κυριότερες συντοµογραφίες ΧΙ Προοίµιο ΧΧΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Πρόλογος β έκδοσης VII Πρόλογος α έκδοσης ΙΧ Κυριότερες συντοµογραφίες ΧΙ Προοίµιο ΧΧΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πρόλογος β έκδοσης VII Πρόλογος α έκδοσης ΙΧ Κυριότερες συντοµογραφίες ΧΙ Προοίµιο ΧΧΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ-ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ Ι. Γένεση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ

ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ Dr. Antonis Metaxas, Managing Partner, M & A Law Firm Lecturer of EU Law, University of Athens Εισαγωγή Δομή Παρουσίασης I. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 28ης Φεβρουαρίου 2012

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 28ης Φεβρουαρίου 2012 EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 28ης Φεβρουαρίου 2012 σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα (CON/2012/14) Εισαγωγή και νομική βάση

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του κ. Ευθύμιου Ο. Βιδάλη Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΣΕΒ Πρόεδρο Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Παρουσίαση του κ. Ευθύμιου Ο. Βιδάλη Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΣΕΒ Πρόεδρο Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη Παρουσίαση του κ. Ευθύμιου Ο. Βιδάλη Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΣΕΒ Πρόεδρο Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη «Μεταρρυθμίσεις και Οικονομική Ανάπτυξη» 20 Μαρτίου 2014 Ευθύμιος Ο. Βιδάλης Αντιπρόεδρος Δ.Σ. ΣΕΒ

Διαβάστε περισσότερα

Το πολίτευμα που προβλέπει το ελληνικό Σύνταγμα του 1975/1986/2001/ Οι θεμελιώδεις αρχές του πολιτεύματος

Το πολίτευμα που προβλέπει το ελληνικό Σύνταγμα του 1975/1986/2001/ Οι θεμελιώδεις αρχές του πολιτεύματος Εισαγωγή στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο Α εξάμηνο 2015/2016 Ν. Κανελλοπούλου Αναπλ. Καθηγ. Συνταγματικού Δικαίου Το πολίτευμα που προβλέπει το ελληνικό Σύνταγμα του 1975/1986/2001/2008 Διάγραμμα του

Διαβάστε περισσότερα

10. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕ

10. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕ 10. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕ Όπως είδαµε στην Ενότητα 9, οι ΑΞΕ µπορούν να έχουν πολλές θετικές επιδράσεις στις χώρες υποδοχής τους. Οι αναµενόµενες αυτές θετικές επιδράσεις τους οδηγούν συχνά στην

Διαβάστε περισσότερα

Με το παρόν σας υποβάλουµε τις παρατηρήσεις της ΑΠ ΠΧ επί του σχεδίου κανονισµού της Α ΑΕ σχετικά µε τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών.

Με το παρόν σας υποβάλουµε τις παρατηρήσεις της ΑΠ ΠΧ επί του σχεδίου κανονισµού της Α ΑΕ σχετικά µε τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών. ιεύθυνση Γραµµατείας Αθήνα, 17.05.2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3409 Προς Αρχή ιασφάλισης Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α ΑΕ) Ιερού Λόχου 3, Μαρούσι 151 24, Αθήνα Email: kanonismos@adae.gr. ΘΕΜΑ: Παρατηρήσεις της

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα Εργασίας ΣΤ 1. Εισαγωγές Παρατηρήσεις

Ομάδα Εργασίας ΣΤ 1. Εισαγωγές Παρατηρήσεις Ομάδα Εργασίας ΣΤ 1 Ανάλυση και Επίδραση του υπό διαμόρφωση Νέου Θεσμικού Πλαισίου στη Δικτυακή Οικονομία και στη διάθεση & προσφορά Νέων Υπηρεσιών- Εφαρμογών Εισαγωγές Παρατηρήσεις - Γενικές παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Λίνα Παπαδοπούλου Επ. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου

Λίνα Παπαδοπούλου Επ. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 7 η : Οικονομικήελευθερία Λίνα Παπαδοπούλου Επ. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Έννοια και οριοθέτηση του δημόσιου τομέα ( / / / )

Έννοια και οριοθέτηση του δημόσιου τομέα ( / / / ) Έννοια και οριοθέτηση του δημόσιου τομέα (14-10-2013/24-02-2014/11-03-2015/29-02-2016) Έννοια και οριοθέτηση του δημόσιου τομέα Άρθρο 1 παρ. 6 του Νόμου 1256/1982 6. Η αληθινή έννοια της παρ. 1 του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Παυλόπουλος, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου Παν/μίου Αθηνών Η αρχή της Διάκρισης των Λειτουργιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Με το παρόν σχέδιο νόμου επιδιώκεται η ουσιαστική αλλαγή των διάσπαρτων κανόνων που ισχύουν μέχρι σήμερα για την άσκηση μιας οικονομικής δραστηριότητας και αποτελούν σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή διατριβή

Μεταπτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μεταπτυχιακή διατριβή «100% Α.Π.Ε.» : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3487,ΦΕΚ Α 190/11.9.2006

ΝΟΜΟΣ 3487,ΦΕΚ Α 190/11.9.2006 ΝΟΜΟΣ 3487,ΦΕΚ Α 190/11.9.2006 Ενσωµάτωση στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας 2003/ 51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 18ης Ιουνίου 2003 "για την τροποποίηση των Οδηγιών του Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα-Σχέδια

Μάθημα: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα-Σχέδια TEI Aνατολικής Μακεδονίας & Θράκης Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικομικής Μάθημα: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα-Σχέδια Διδάσκων: Αθανάσιος Μανδήλας smand@teiemt.gr 1 Έννοια - Σκοπός Λογιστικής Τυποποίησης Ομοιόμορφη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πειραιώς 132, Τ.Κ , Αθήνα Fax:

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πειραιώς 132, Τ.Κ , Αθήνα Fax: ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Ενόψει έκδοσης απόφασης της ΡΑΕ για τον καθορισµό διαδικασίας παροχής πρόσβασης στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας σε µονάδες παραγωγής ΑΠΕ µικρής ισχύος Υποβολή απόψεων: Χρονοδιάγραµµα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την οµαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρµογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την οµαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρµογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10 Αθήνα, 21/6/2001 Θέµα: ιευκρινίσεις επί της Aποφάσεως 5/204/14.11.2000 (Φ.Ε.Κ. 1487Β / 6.12.2000) του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς "Κανόνες συµπεριφοράς των εταιριών

Διαβάστε περισσότερα

Το διοικητικό συµβούλιο της εταιρείας προτείνει προς τους µετόχους της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης της εταιρείας της 30/6/2010 όπως εγκρίνουν

Το διοικητικό συµβούλιο της εταιρείας προτείνει προς τους µετόχους της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης της εταιρείας της 30/6/2010 όπως εγκρίνουν Το διοικητικό συµβούλιο της εταιρείας προτείνει προς τους µετόχους της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης της εταιρείας της 30/6/2010 όπως εγκρίνουν την τροποποίηση των άρθρων 1 και 3 του καταστατικού

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.9.2016 L 257/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1703 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Σεπτεμβρίου 2016 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17)

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2013 σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 4 Μαρτίου 2013 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΡΩΤΗΜΑ Ερωτάται αν αν είναι στα πλαίσια ή όχι του Συντάγματος η εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 139 του Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών με την έκδοση της προβλεπόμενης Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΜΕΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΙΣΗΓΜΕΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ I. Η σχέση µεταξύ ανώνυµης εταιρίας και χρηµατιστηρίου Σελ. 1 ΙΙ. Η ανώνυµη εταιρία στο ελληνικό χρηµατιστήριο Σελ. 3 Α.

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ

Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος Ζιώγας Ιώαννης Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Μαθήματος-Εισαγωγή στις. δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς

Περιγραφή Μαθήματος-Εισαγωγή στις. δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς Περιγραφή Μαθήματος-Εισαγωγή στις δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς Παρουσίαση 1 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Δρ. Κων/νος Κάρρας ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

5. Συνολική πρόταση ΤΑΑ για την α επιλογή

5. Συνολική πρόταση ΤΑΑ για την α επιλογή 1. Γενικές Αρχές 155 2. Εναλλακτικές Επιλογές για το ΤΑΑ 162 3. Απαιτούµενες ιαδικασίες 168 ΠΕ 4: ιερεύνηση προοπτικής δηµιουργίας Ταµείου Αστικής Ανάπτυξης και Αξιολόγηση της Σκοπιµότητας 5. Συνολική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ. Φορολογική Πολιτική και Οικονομική Ανάπτυξη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ. Φορολογική Πολιτική και Οικονομική Ανάπτυξη ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Φορολογική Πολιτική και Οικονομική Ανάπτυξη Στόχος μαθήματος Κατανόηση των τρόπων με τους οποίους η φορολογική πολιτική μπορεί να επηρεάσει την ευημερία μιας κοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ιασυνοριακές Συγχωνεύσεις Κεφαλαιουχικών Εταιρειών»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ιασυνοριακές Συγχωνεύσεις Κεφαλαιουχικών Εταιρειών» B ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕ ΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ιασυνοριακές Συγχωνεύσεις Κεφαλαιουχικών Εταιρειών» Το φερόµενο προς συζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

þÿ¼ ½ ±Â : ÁÌ» Â Ä Å ÃÄ ²µ þÿä Å ÃÇ»¹º Í Á³ Å

þÿ¼ ½ ±Â : ÁÌ» Â Ä Å ÃÄ ²µ þÿä Å ÃÇ»¹º Í Á³ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ ½»Åà Äɽ µ½½ ¹Î½ Ä Â þÿ±¾¹»ì³ à  º±¹ Ä Â þÿ±à ĵ»µÃ¼±Ä¹ºÌÄ Ä±Â

Διαβάστε περισσότερα

10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές

10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές Europe at Schools through Art and Simulation (EuropeStARTS) 11 Μαΐου 2014 10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές Ευαγόρας Λ. Ευαγόρου Λέκτορας

Διαβάστε περισσότερα

Προς το παρόν οι µετοχές της εταιρείας δεν έχουν γίνει αντικείµενο εµπορικής προσφοράς.

Προς το παρόν οι µετοχές της εταιρείας δεν έχουν γίνει αντικείµενο εµπορικής προσφοράς. , όταν ως αποτέλεσµα της απόκτησης ή της µεταβίβασης το δικαίωµα ψήφου του φθάσει, υπερβεί ή µειωθεί κάτω από 5% ή αριθµό, που διαιρείται στο πέντε, από τους αριθµούς των ψήφων στην Γενική Συνέλευση της

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικά για τις ΑΞΕ - Τρόποι Διεθνοποίησης

Εισαγωγικά για τις ΑΞΕ - Τρόποι Διεθνοποίησης Copyright 2013 Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής & Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) Λεωφ. Βασιλ. Σοφίας 49, 106 76 Αθήνα Τηλ.: +30 210 7257 110 Fax: +30 210 7257 114 www.eliamep.gr eliamep@eliamep.gr ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΤΟΣ:

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΤΟΣ: ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΤΟΣ: 2009-2010 ΘΕΜΑ: «Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ» ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΦΥΤΡΟΥ ΛΥΔΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πρόλογος 2. Ο Κανονισμός της βουλής 3. Η αρχή της αυτονομίας 4. Περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος VΙΙ Ι. Γενικό Μέρος Α. Βασικές έννοιες... 1 1. Θέματα ορολογίας... 1 1.1. Οι χρησιμοποιούμενοι όροι... 1 1.2. Οι βασικές έννοιες... 2 1.3. «Εγγυήσεις θεσμών» και «εγγυήσεις θεσμικές»...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ. «Το απαραβίαστο της ανθρώπινης αξίας, ως γενικής συνταγµατικής αρχής της ελληνικής έννοµης τάξης»

ΕΡΓΑΣΙΑ. «Το απαραβίαστο της ανθρώπινης αξίας, ως γενικής συνταγµατικής αρχής της ελληνικής έννοµης τάξης» Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Νοµικής, Τοµέας ηµοσίου ικαίου ----------------------------------------------------- Μεταπτυχιακό ίπλωµα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. για την εφαρμογή των άρθρων 4επ. ν.703/77 για τον έλεγχο συγκεντρώσεων σε αποκρατικοποιήσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. για την εφαρμογή των άρθρων 4επ. ν.703/77 για τον έλεγχο συγκεντρώσεων σε αποκρατικοποιήσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Αθήνα, 3.6.2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την εφαρμογή των άρθρων 4επ. ν.703/77 για τον έλεγχο συγκεντρώσεων σε αποκρατικοποιήσεις σύμφωνα με τις

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Το προτεινόμενο σχέδιο νόμου καταστρώνεται σε τρία βασικά κεφάλαια: Α) Ως προς το Ταμείο Παρακαταθηκών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Σλοβενίας

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Σλοβενίας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.11.2013 COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Σλοβενίας EL EL 2013/0396 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ. Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ)

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ. Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) Αθήνα 24.2.2011 ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενόψει της ως άνω συγχώνευσης, το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας επιθυµεί να θέσει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης τα ακόλουθα:

Ενόψει της ως άνω συγχώνευσης, το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας επιθυµεί να θέσει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης τα ακόλουθα: Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τη συγχώνευση µε απορρόφηση των «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «SUPERFAST

Διαβάστε περισσότερα

I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ α) Ι ΡΥΣΗ ΑΕ [1] Στοιχεία ΑΕ Σελ. 3 [2] Ιδρυτική πράξη και καταστατικό ΑΕ Σελ. 5 [3] Ελάχιστο υποχρεωτικό περιεχόµενο καταστατικού ΑΕ - Τροποποίηση αυτού Σελ. 6 [4] Eπωνυµία AE και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.3.2015 COM(2015) 99 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

Αρχή της αναλογικότητας. Λίνα Παπαδοπούλου Aν. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου

Αρχή της αναλογικότητας. Λίνα Παπαδοπούλου Aν. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 6 η : Αρχή της αναλογικότητας Λίνα Παπαδοπούλου Aν. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Πρότυπα διαχείρισης Επιχειρηµατικών Κινδύνων Διάλεξη 5

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Πρότυπα διαχείρισης Επιχειρηµατικών Κινδύνων Διάλεξη 5 Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Πρότυπα διαχείρισης Επιχειρηµατικών Κινδύνων Διάλεξη 5 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ. Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ. Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 «ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Διοικητική Λογιστική Λογιστική Εταιρειών Διδάσκοντες: Νικόλαος Ηρειώτης & Δημήτριος Μπάλιος Σημειώσεις με θέμα την 1 η ομάδα του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8-A ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8-A ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8-A ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ Τα μέρη επιβεβαιώνουν πως αμφότερα αντιλαμβάνονται ότι: 1. Μια απαλλοτρίωση μπορεί να είναι άμεση ή έμμεση: α) περίπτωση άμεσης απαλλοτρίωσης συντρέχει όταν ορισμένη επένδυση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο

ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο Ιανουάριος Σεπτέμβριος 2008 Υπεύθυνος Έκδοσης: Χρήστος Φαρµάκης-Συµβουλος ΟΕΥ Α Επιµέλεια:Σπυρίδων Οικονόµου, Γραµµατέας ΟΕΥ Α - Sonila-Sofia Kisi Πρεσβεία της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 17 Νοεµβρίου 2010 ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Προτάσεις του ΣΕΒ σε σχέση µε την οικονοµική κατάσταση και την ανάγκη να επανέλθει η χώρα σε αναπτυξιακή τροχιά Α. Η κατάσταση της οικονοµίας σήµερα 1. Η χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Ενόψει της ως άνω συγχώνευσης, το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας επιθυµεί να θέσει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης τα ακόλουθα:

Ενόψει της ως άνω συγχώνευσης, το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας επιθυµεί να θέσει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης τα ακόλουθα: Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τη συγχώνευση µε απορρόφηση των «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «SUPERFAST

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΑΞΗ ΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2604/

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΑΞΗ ΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2604/ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΠΡΑΞΗ ΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2604/4.2.2008 Θέµα: Απόκτηση από τα πιστωτικά ιδρύµατα «ειδικών συµµετοχών» στο µετοχικό κεφάλαιο επιχειρήσεων του χρηµατοπιστωτικού τοµέα. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΑΒΑΘΜΙ ΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Η ΙΑΒΑΘΜΙ ΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Η ΙΑΒΑΘΜΙ ΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΟ ΒΑΘΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II. Ορισμός ΜΜΕ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II. Ορισμός ΜΜΕ EL ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II Ορισμός ΜΜΕ Άρθρο 1 Επιχείρηση Επιχείρηση θεωρείται κάθε μονάδα, ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή, που ασκεί οικονομική δραστηριότητα. Ως τέτοιες νοούνται ιδίως οι μονάδες που ασκούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΕΤΟΥΣ 1987)

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΕΤΟΥΣ 1987) Διάγραμμα Περιεχομένων ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΕΤΟΥΣ 1987) Εισαγωγικά...23 Ι. Θρησκευτική Ελευθερία...25 Α. Γενικά...25 Β. Ελευθερία της θρησκευτικής

Διαβάστε περισσότερα

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης Άρθρο 23 του 94/14.04.2014) ν. 4258/2014 Ακίνητα του Δημοσίου Περιφερειακών Πάρκων προστασίας και αξιοποίησης (ΦΕΚ Α Δημιουργία περιβαλλοντικής 1. Ακίνητα που ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική και ενεργειακή νομοθεσία

Τεχνική και ενεργειακή νομοθεσία Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τεχνική και ενεργειακή νομοθεσία Ενότητα : Δίκαιο της Ενέργειας Η Παροχή Υπηρεσιών Ενέργειας ως Δημόσια Υπηρεσία Σκόδρας Γεώργιος, Αν. Καθηγητής gskodras@uowm.gr Τμήμα Μηχανολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά εταιρικών μορφών και προϋποθέσεις ίδρυσής τους

Χαρακτηριστικά εταιρικών μορφών και προϋποθέσεις ίδρυσής τους Χαρακτηριστικά εταιρικών μορφών και προϋποθέσεις ίδρυσής τους 1. Γιατί να επιλέξετε να συστήσετε μια ατομική επιχείρηση; Η πιο βασική μορφή ιδιοκτησιακού καθεστώτος επιχείρησης είναι η ατομική επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Κοινωνική και αλληλέγγυα οικονοµία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις» Ι. Γενικές παρατηρήσεις Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ενισχυµένα µέτρα εποπτείας και εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυµάτων Ρύθµιση θεµάτων χρηµατοπιστωτικού χαρακτήρα Κύρωση της σύµβασης-πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής

Διαβάστε περισσότερα

Η Δυναμική του Ελληνικού Δημοσίου Χρέους και η Ιδεολογία της

Η Δυναμική του Ελληνικού Δημοσίου Χρέους και η Ιδεολογία της Η Δυναμική του Ελληνικού Δημοσίου Χρέους και η Ιδεολογία της Θεόδωρος Μαριόλης και Κώστας Παπουλής * Στο παρόν άρθρο διερευνούμε τη μακροχρόνια μεταβολή ή, αλλιώς, «δυναμική» του ελληνικού δημοσίου χρέους

Διαβάστε περισσότερα

6 ο Διεθνές Συνέδριο ΣΕΚΠΥ «Εξοπλισμοί Συνεργασία Οικονομία» Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2008 Ξενοδοχείο Astir Palace, Βουλιαγμένη Αθήνα

6 ο Διεθνές Συνέδριο ΣΕΚΠΥ «Εξοπλισμοί Συνεργασία Οικονομία» Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2008 Ξενοδοχείο Astir Palace, Βουλιαγμένη Αθήνα 6 ο Διεθνές Συνέδριο ΣΕΚΠΥ «Εξοπλισμοί Συνεργασία Οικονομία» Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2008 Ξενοδοχείο Astir Palace, Βουλιαγμένη Αθήνα «Εισαγωγή στην νομοθεσία που διέπει τις προμήθειες αμυντικού υλικού στην

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση της Περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης

Διαχείριση της Περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης Διαχείριση της Περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης 1. Εισαγωγή Οι προβλεπόμενες υψηλές χρηματοδοτικές ανάγκες του Ελληνικού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης στο μέλλον καθιστούν επιτακτική την αποτελεσματική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Άξονες Προτεραιότητας 4, 5 και 6 στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Πρόγραµµα Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΠΣΑ) Κατά την διαµόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων

Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σύµφωνα µε τις διατάξεις του πρόσφατα ψηφισθέντος νόµου καθιερώνονται στην Ελλάδα νέα Λογιστικά Πρότυπα τα οποία ονοµάζονται «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.)»

Διαβάστε περισσότερα

Κρατικός Προϋπολογισμός 2013

Κρατικός Προϋπολογισμός 2013 Υπουργείο Οικονομικών Γενικό Λογιστήριο του Κράτους Κρατικός Προϋπολογισμός 2013 Χρήστος Σταϊκούρας Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2012 1 Περιεχόμενα 1. Διαχρονικά Προβλήματα της

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Παρουσίαση των Τροποποιήσεων του Νόµου 2190/1920 Περί Ανωνύµων Εταιριών

Συνοπτική Παρουσίαση των Τροποποιήσεων του Νόµου 2190/1920 Περί Ανωνύµων Εταιριών Συνοπτική Παρουσίαση των Τροποποιήσεων του Νόµου 2190/1920 Περί Ανωνύµων Εταιριών Παράθεση των νέων διατάξεων του Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 3604/2007. 1. Σύσταση και λύση α) εν απαιτείται

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών. Τριµηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονοµία 01-2012

Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών. Τριµηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονοµία 01-2012 Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών Τριµηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονοµία 01-2012 Το διεθνές περιβάλλον επιδεινώνεται 2011 Νέα επιβράδυνση ανάπτυξης παγκόσµιας οικονοµίας στο δ τρίµηνο του

Διαβάστε περισσότερα

4. Ελληνικό νοµικό πλαίσιο για εφαρµογή του χρηµατοδοτικού µηχανισµού JESSICA

4. Ελληνικό νοµικό πλαίσιο για εφαρµογή του χρηµατοδοτικού µηχανισµού JESSICA 1. Εισαγωγή 141 2. Μηχανισµοί 144 3. Θεσµοί 147 4. ιαδικασίες 151 ΠΕ 4: ιερεύνηση προοπτικής δηµιουργίας Ταµείου Αστικής Ανάπτυξης και Αξιολόγηση της Σκοπιµότητας 4. Ελληνικό νοµικό πλαίσιο για εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ /ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ - ΤΜΗΜΑ Β

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ /ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ - ΤΜΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 6.08.2009 1. 14 η /ΝΣΗ Φ.Π.Α. Αρ. Πρωτ.: 1078580/6637/491/B0014 ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β 2. 15 η /ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στην Αθήνα σήμερα την 2012: Α) Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.», με έδρα στο Δήμο Αθηνών, οδός Κολοκοτρώνη 1 και Σταδίου,

Διαβάστε περισσότερα