Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας. research.upatras.gr. Ετήσιος Απολογισμός. Πάτρα Ιούλιος 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας. research.upatras.gr. Ετήσιος Απολογισμός. Πάτρα Ιούλιος 2014"

Transcript

1 Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας research.upatras.gr Ετήσιος Απολογισμός 2013 Πάτρα Ιούλιος 2014

2 University of Patras Research Funds Special Account Annual Report Εκδ. 0.9/ Έκδοση Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημιούπολη, Ρίο Πάτρα τηλ σ ε λ ί δ α 2

3 Περιεχόμενα Προοίμιο... 4 Executive Summary... 5 Θεσμικό Πλαίσιο... 6 Λειτουργία Επιτροπής Ερευνών... 8 Δομή και Λειτουργία του ΕΛΚΕ... 9 Δείκτες Λειτουργίας ΕΛΚΕ Σύνολο Επιχορηγήσεων Κατανομή επιχορηγήσεων στα Τμήματα/Σχολές Έσοδα προς διάθεση Οικονομικός Απολογισμός Πρόγραμμα Καραθεοδωρή Αξιολόγηση Προκήρυξη Καραθεοδωρή Εισήγηση για το νέο Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και ένταξη του ΕΛΚΕ Αξιολόγηση Υπηρεσιών Έρευνας Ανάλυση διαδικασιών Χάρτα Ερευνητή Θέματα σε εκκρεμότητα Παράρτημα: Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης υπηρεσιών έρευνας σ ε λ ί δ α 3

4 Προοίμιο Η έκθεση αυτή περιλαμβάνει συνοπτική αναφορά των κυρίων επιτευγμάτων και δεικτών λειτουργίας του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ), κατά το Το 2013 ήταν η πρώτη χρονιά που η διοίκηση του Πανεπιστημίου Πατρών λειτούργησε με νέο νομοθετικό πλαίσιο του Ν. 4009/2011 και των τροποποιήσεων αυτού. Κατά συνέπεια η σύνθεση της Επιτροπής Ερευνών τροποποιήθηκε κατά τη διάρκεια του έτους. Η αναδιάρθρωση του σώματος αφορούσε σε εκπροσώπηση των σχολών αντί των τμημάτων και κατάργηση του ειδικού 7μελούς οργάνου το οποίο συγκροτείται μόνο στην περίπτωση που η επιτροπή ερευνών έχει άνω των 9 μελών. Το Πανεπιστήμιο Πατρών έχει 5 σχολές, συνεπώς η Επιτροπή Ερευνών με τη νέα της σύνθεση είναι 6 μελής με τους 5 εκπροσώπους των σχολών και Πρόεδρο της, τον Αναπληρωτή Πρύτανη έρευνας. Επίσης κατά το 2013 υπήρξε η ενσωμάτωση στο Πανεπιστήμιο Πατρών του πρώην Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας (σχέδιο Αθηνά) με έδρα το Αγρίνιο. Ως συνέπεια είχαμε την αύξηση των τμημάτων του Πανεπιστημίου σε 24 και την ίδρυση Σχολής Οργάνωσης και Διοίκησης. Ο ΕΛΚΕ έπρεπε κατά συνέπεια να ενσωματώσει τις δραστηριότητες του πρώην ΕΛΚΕ Παν. Δυτικής Ελλάδας. Ο απολογισμός του 2013 συμπίπτει με τη συμπλήρωση 30 χρόνων λειτουργίας του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων έρευνας στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Ο ΕΛΚΕ ξεκίνησε ως μια μικρή υπηρεσία που διαχειρίστηκε λίγο πάνω από ευρώ το Σήμερα έχουμε ένα ώριμο οργανισμό που απασχολεί πάνω από 40 άτομα και διαχειρίζεται πάνω από 30 εκατομμύρια ευρώ, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη του Πανεπιστημίου Πατρών. H Έκθεση αυτή έχει σκοπό να κάνει ευρύτερα γνωστά στην Πανεπιστημιακή κοινότητα τα κύρια επιτεύγματα και τη λειτουργία του ΕΛΚΕ και της Επιτροπής Ερευνών, καθώς και τα προβλήματα που αντιμετώπισαν κατά το Θα ήθελα με την ευκαιρία να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως την αν. Προϊσταμένη του ΕΛΚΕ κ. Ειρήνη Μαυροειδή καθώς και τα στελέχη του ΕΛΚΕ για τη συνδρομή τους στη σύνταξη της Έκθεσης. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών Νικόλαος Αβούρης, Καθηγητής Πολυτεχνικής Σχολής Αναπληρωτής Πρύτανη για θέματα Έρευνας και Ανάπτυξης σ ε λ ί δ α 4

5 Executive Summary This report is a summary of the main achievements and operational indicators of the Special Account for Research Funds (ELKE) of the University of Patras, during was the first year that the administration of the University of Patras functioned under the new legislative framework of Tertiary Education act 4009/2011 and its amendments. Consequently, the composition of the Research Committee, the governing body of the Fund, changed during this year. The restructuring of the body involved representation of Schools instead of Departments. The University of Patras has 5 schools, so the Research Committee is made of 6 members: five representatives of Schools and its President, the Deputy Rector for Research. Also in 2013 we witnessed the integration of the former University of Western Greece (Project Athena) based in Agrinio. As a result the number of departments iincreased to 24 and the School of Business Administration was established. The Research Committee had therefore to integrate the activities of the former University of Western Greece coincides with the 30th anniversary of operation of the Special Account for Research Funds of the University of Patras. The Research Committee began as a small agency with a turnover of just over 200,000 euros in Currently it has developed into a mature organization that employs over 40 people and handles funds of over 30 million euros annually, contributing to the development of research of the University of Patras. The highlights of 2013 also include launching of "C. Caratheodory" basic research program that funds 18 postgraduate and 6 postdoctoral scholarships. 90 applications for funding where made, out of which 24 were selected (success rate of 26.6%). The funds managed during 2013 were 32.2 million euro, down by just 0.3 M ( 1.1%) from last year (32.5 M euros). The Annual profit of the fund was around 2.5 M euros. From this 2.1 M euros where spent in 2013 (16% as Fund operational cost, 37% supporting the University operation and 28% for support and development of research). This Report is intended to make the main achievements of the Research Committee and the problems encountered in 2013 more widely known. I would like with the opportunity to thank the Dpt. Head of the Fund Ms. Irene Mavroidi and the executives for their support in preparing this Report. The Head of the Research Committee Nikolaos Avouris, Deputy Rector for Research and Development σ ε λ ί δ α 5

6 Θεσμικό Πλαίσιο Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Πανεπιστημίου Πατρών συστάθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αριθ. ΚΑ/679/1996 (τροποποίηση και αντικατάσταση της αριθμ. Β1/819/1988). Βασικός σκοπός του ΕΛΚΕ είναι η διαχείριση κονδυλίων που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή και προορίζονται για την υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων, επιμορφωτικών και αναπτυξιακών έργων και εκπόνηση μελετών, σύμφωνα με τους κανόνες του φορέα χρηματοδότησης, του Οδηγού χρηματοδότησης του Πανεπιστημίου Πατρών και του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου. Τα όργανα διοίκησης και διαχείρισης του ΕΛΚΕ είναι η Επιτροπή Ερευνών και η Γραμματεία του ΕΛΚΕ. Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών αποτελείται από εκπροσώπους όλων των Σχολών του, εκλεγομένων επί τριετή θητεία, και προεδρεύεται από τον εκάστοτε Αναπληρωτή Πρύτανη για θέματα Έρευνας. Οι αρμοδιότητές της καθαρίζονται από το άρθρο 4, παρ. 6, (α)- (ιδ), της αριθμ. ΚΑ/679/96 Υπουργικής Απόφασης. Συνοπτικά, οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Ερευνών είναι: α. Επεξεργάζεται προτάσεις προς τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου, για την ερευνητική πολιτική του ιδρύματος. β. Επικουρεί τον Πρύτανη και τη Σύγκλητο στο συντονισμό των ερευνητικών, εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών έργων που χρηματοδοτούνται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού και εισηγείται σχετικά με τη λήψη μέτρων για την εξασφάλιση πόρων του Λογαριασμού. γ. Προτείνει στη Σύγκλητο, σύμφωνα με τις θεσμοθετημένες διαδικασίες, τρόπους αξιολόγησης, επιλογής, χρηματοδότησης, πληρωμής των δαπανών και παραλαβής των αποτελεσμάτων των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, τεχνολογικών έργων και γενικά των αναλαμβανομένων έργων. δ. Εγκρίνει, σύμφωνα με τις παραπάνω διαδικασίες, προτάσεις για χρηματοδότηση ερευνητικών, τεχνολογικών, εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών έργων από το Λογαριασμό με τη συνεργασία των σχολών, τμημάτων και τομέων, και στα πλαίσια του Οδηγού χρηματοδότησης του Ειδικού Λογαριασμού. ε. Καταρτίζει ετήσιο επιστημονικό και οικονομικό προϋπολογισμό και απολογισμό κινήσεως του Λογαριασμού και παρέχει κάθε αναγκαία ενημέρωση προς τον Πρύτανη, τη Σύγκλητο, τα Υπουρyεία Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ανάπτυξης, Οικονομικών και άλλους ενδιαφερόμενους, με εκθέσεις ή ειδικές εκδόσεις. στ. Συντάσσει τον Οδηγό Χρηματοδότησης του Ειδικού Λογαριασμού και τον κανονισμό για τη διάθεση προϊόντων, που προέρχονται από ερευνητικά έργα (ευρεσιτεχνίες, προγράμματα λογισμικού, κατασκευές κτλ) και τις αμοιβές των εχόντων τα πνευματικά δικαιώματα σ' αυτά. Ο κανονισμός αυτός εγκρίνεται από τη Σύγκλητο και αποτελεί μέρος του Οδηγού Χρηματοδότησης. σ ε λ ί δ α 6

7 ζ. Αναθέτει μελέτες με αμοιβή για εξυπηρέτηση των σκοπών της στο προσωπικό του Πανεπιστημίου ή τρίτους, μετά από τεκμηρίωση της σκοπιμότητας και με τις διαδικασίες που προβλέπονται από τον Οδηγό χρηματοδότησης. η. Αποδέχεται τις κάθε είδους επιχορηγήσεις, δωρεές και εισφορές τρίτων στο Λογαριασμό και καθορίζει τους ειδικότερους όρους αποδοχής και διάθεσής τους. θ. Αναζητεί πηγές χρηματοδοτήσεως του Λογαριασμού και ενεργεί κάθε πράξη που είναι απαραίτητη για την εξασφάλιση χρηματικών πόρων. ι. Φροντίζει για την ενημέρωση της επιστημονικής κοινότητας του Πανεπιστημίου σχετικά με προγράμματα και έργα που έρχονται σε γνώση της. ια. Χορηγεί υποτροφίες σύμφωνα με ειδικό κανονισμό που εγκρίνει η Σύγκλητος, στο πλαίσιο του Οδηγού Χρηματοδότησης του άρθρου 9 της παρούσας απόφασης. ιβ. Προσλαμβάνει ειδικό προσωπικό για τη στελέχωση της Γραμματείας. ιγ. Εποπτεύει το έργο της Γραμματείας και ορίζει τον προϊστάμενό της. ιδ. Διατηρεί αρχείο των τελικών εκθέσεων των χρηματο δοτούμενων μέσω του Λογαριασμού προγραμμάτων και έργων. σ ε λ ί δ α 7

8 Λειτουργία Επιτροπής Ερευνών Κατά τη διάρκεια του έτους η Επιτροπή Ερευνών (ειδικό 7μελές όργανο αρχικά) συνεδρίασε 27 φορές (συνεδρίες 342/ έως 368/ ). Η σύνθεση του σώματος αρχικά ήταν (ειδικό 7μελές όργανο): Πρόεδρος: Γ. Παναγιωτάκης (Πρύτανης), Μέλη: Σπ. Παντελάκης, Ν. Αβούρης, Β. Αναστασόπουλος, Χ. Μπούρας, Δ. Παπαϊωάννου, Π. Μέγας Στη συνέχεια παραιτήθηκε ο κ. Π. Μέγας λόγω εκλογής του στο Συμβούλιο του Ιδρύματος. Εν συνεχεία δε ανέλαβε πρόεδρος ο Ν. Αβούρης μετά τον ορισμό του ως Αναπληρωτή Πρύτανη με αρμοδιότητα σε θέματα Έρευνας και Ανάπτυξης, παραιτούμενος από μέλος του οργάνου. Τέλος αφού ενεργοποιήθηκε η νέα διαδικασία εκλογής από τις συνελεύσεις των σχολών συγκροτήθηκε η Επιτροπή με την παρακάτω σύνθεση και καταργήθηκε το ειδικό 7μελές όργανο. Πρόεδρος: Ν. Αβούρης (Αν. Πρύτανη), Μέλη (τακτικό-αναπληρωματικό): Β. Αναστασόπουλος -Δ. Παπαϊωάννου (σχολή Θετικών Επ.), Δ. Βεργίδης -Μ. Παρούσης (σχολή Ανθρωπιστικών Επ.), Ζ. Λυγερού - Δ. Καλπαξής (σχολή Υγείας), Χ. Μπούρας - Δ. Ματαράς (Πολυτεχνική σχολή). Σημειώνεται ότι εκκρεμεί η εκλογή εκπροσώπου της νέας Σχολής Οργάνωσης Διοίκησης. Για το λόγο αυτό δεν έχει οριστεί αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών. Τα τακτικά μέλη της Επιτροπής Ερευνών κατά το 2013: Γ. Παναγιωτάκης Ν. Αβούρης Β. Αναστασόπουλος Σ. Παντελάκης Π. Μέγας Δ. Παπαιωάννου Δ. Βεργίδης Ζ. Λυγερού Χ. Μπούρας σ ε λ ί δ α 8

9 Δομή και Λειτουργία του ΕΛΚΕ Ο ΕΛΚΕ οργανώνει τη λειτουργία του σύμφωνα με το παρακάτω οργανόγραμμα που προβλέπει 6 Τμήματα. Aν. Προϊσταμένη Ε. Μαυροειδή Οι θέσεις ευθύνης κατά την περίοδο αυτή είναι : Αναπληρώτρια Προϊσταμένη κα. Ειρήνη Μαυροειδή Υπεύθυνος Προϋπολογισμού και Οικονομικής Διαχείρισης, Τμήμα Προμηθειών κα. Ειρήνη Μαυροειδή Τμήμα Λογιστηρίου και Οικονομικής Διαχείρισης, Υπεύθυνος: κ. Βασίλης Κατσουλιέρης Μονάδα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» Υπεύθυνη: κα Βανέσσα Κορμπάκη Μονάδα Εθνικών και Ευρωπαϊκών Έργων Υπεύθυνη: κα. Αναστασία Καπατσούλια Τμήμα Διοικητικής Στήριξης και Αρχείου, Υπεύθυνος: κ. Άγγελος Κοτσόκολος Γραφείο Καινοτομίας & Μεταφοράς Τεχνογνωσίας, Υπεύθυνη: κα. Βασιλική Τομαρά Τμήμα Διαχείρισης Ποιότητας Υπηρεσιών, Υπεύθυνη: κα. Σταύρια Μαθιού Προσωπικό Συνολικά το προσωπικό του ΕΛΚΕ ήταν το 2013 σαράντα (40) άτομα εκ των οποίων 3 νέες προσλήψεις και 1 αποχώρηση. Εξ αυτών το 57% (23 άτομα) έχουν σύμβαση ανάθεσης έργου με το Πανεπιστήμιο Πατρών. Συγκεκριμένα το προσωπικό φαίνεται στη συνέχεια: 1. Αγγελοπούλου Κωνσταντίνα 2. Αγκότη Μανίνα (Σταματική) (αναθ. Έργου) 3. Ανδριακοπούλου Ειρήνη (αναθ. Έργου) σ ε λ ί δ α 9

10 4. Αντωνοπούλου Ιωάννα (αναθ. Έργου) 5. Βαγγελάτου Λουίζα (αναθ. Έργου) 6. Γεωργίου Ανδριάννα (αναθ. Έργου) 7. Γεωργίου Νικόλαος (αναθ. Έργου) (από 1/8/13) 8. Γιωτοπούλου Παναγιώτα (αναθ. Έργου) (από 1/9/13) 9. Γκόλφη Ουρανία (αναθ. Έργου) 10. Καπατσούλια Αναστασία (αναθ. Έργου) 11. Κατριβέση Αλεξάνδρα 12. Κάτσικας Κώστας 13. Κατσουγκράκη Πηγή 14. Κατσουλιέρης Βασίλης (αναθ. Έργου) 15. Κολοκυθά Ζωή (αναθ. Έργου) 16. Κορμπάκη Βασιλική 17. Κοτσόκολος Άγγελος 18. Κοτσόκολου Κωνσταντίνα 19. Κούλη Λιάνα (Στυλιανή) (αναθ. Έργου) 20. Λυκούδη-Παπαγιαννοπούλου Κωνσταντίνα (αναθ. Έργου) 21. Μαθιού Σταύρια 22. Μακρής Ιωάννης 23. Μαντζίλα Κατερίνα (αναθ. Έργου) 24. Μαυροειδή Ειρήνη 25. Παναγοπούλου Πατρούλα (αναθ. Έργου) 26. Παπαγιάννη Στέλλα (αναθ. Έργου) 27. Πετροπούλου Μαρία (αναθ. Έργου) 28. Πυλή Χρύσα 29. Ρίζου Δήμητρα (αναθ. Έργου) 30. Ρήγκου Ελένη 31. Ρουμάνου Φωτεινή (αναθ. Έργου) (από 1/4/13) 32. Σεραφή Παρασκευή (αναθ. Έργου) 33. Σιμώνη Ειρήνη (αποχώρηση 30/6/13) 34. Σπυροπούλου Δήμητρα (αναθ. Έργου) 35. Σταμάτη Αικατερίνη (αναθ. Έργου) 36. Τομαρά Βασιλική (αναθ. Έργου) 37. Τριανταφυλλοπούλου Αθανασία 38. Φαρδέλλα Θεοδώρα 39. Φραγκούλια Κατερίνα 40. Χαρακτινιώτη Αδαμαντία Δείκτες Λειτουργίας ΕΛΚΕ Οι βασικοί δείκτες λειτουργίας του ΕΛΚΕ όπως προκύπτουν από την καταγραφή των κύριων διαδικασιών του που γίνονται σε μεγάλη κλίμακα και η εξέλιξή τους κατά τα τελευταία χρόνια φαίνονται στο επόμενο πίνακα. σ ε λ ί δ α 10

11 εργασία Εντάλματα πληρωμής Εγγραφές πρωτοκόλλου Τραπεζικοί λογαριασμοί Νέα έργα Βεβαιώσεις προμηθετών και πρακτικής άσκησης Βεβαιώσεις δικαιούχων Στο παρακάτω γράφημα φαίνεται η εξέλιξη δύο εκ των δεικτών αυτών τα τελευταία χρόνια: ο αριθμός ενταλμάτων πληρωμής και αριθμός νέων έργων (ο τελευταίος δείκτης σε πτώση αν και όπως περιγράφεται στην επόμενη ενότητα το ύψος χορηγήσεων στο Πανεπιστήμιο Πατρών είναι σε υψηλά επίπεδα το 2013 ( 32,2 εκατομμύρια ευρώ). Αριθμός συμβάσεων Κατά το 2013 συνολικά ο ΕΛΚΕ διαχειρίστηκε 2742 συμβάσεις προσωπικού σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: Κατηγορία σύμβασης πλήθος Υπότροφοι (φοιτητές υποψήφιοι διδάκτορες) 656 Επικουρικό διδακτικό έργο (μεταπτυχιακοί φοιτητές, υποψήφιοι διδάκτορες) 551 Διοικητικοί υπάλληλοι (αμοιβή πρόσθετου έργου) 200 Καθηγητές - μέλη ΔΕΠ (επιμίσθιο για ερευνητικό έργο) 370 Ερευνητικό Προσωπικό (συμβάσεις έργου) - 97 σε αναπτυξιακά έργα. 965 ΣΥΝΟΛΟ 2742 σ ε λ ί δ α 11

12 Σύνολο Επιχορηγήσεων 2013 Το σύνολο των επιχορηγήσεων που διαχειρίστηκε ο Ειδικός Λογαριασμός κατά το 2013 ανήλθε σε 32,2 εκατομμύρια ευρώ, ελαφρά μειωμένου ύψους σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά κατά 0.3 Μ ευρώ (-1,1%). Οι πηγές χρηματοδότησης με αναφορά στα αντίστοιχα μεγέθη της προηγούμενης τετραετίας φαίνεται στον πίνακα 1. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ /00 30 ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /20 ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ /30 ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ /50 ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ /20 ΕΣΟΔΑ ΑΜΟΙΒΩΝ ΔΕΠ 1% /30 ΕΣΟΔΑ ΑΜΟΙΒΩΝ ΔΕΠ 10% /40 ΕΣΟΔΑ ΑΜΟΙΒΩΝ ΔΕΠ 15% /00 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ (ΔΩΡΕΕΣ) TOKOI ΣΥΝΟΛΟ Η ανάλυση των πηγών φαίνεται στο επόμενο γράφημα Ως προς την ποσοστιαία συμμετοχή των πηγών χρηματοδότησης της έρευνας προκύπτει ότι πάνω από 50% προέρχεται από εθνικούς πόρους, περίπου 28% από διεθνείς πόρους, 9% από παροχή υπηρεσιών, 4% από επιχορήγηση των ιδρυματικών δράσεων και μικρότερα ποσοστά στις άλλες κατηγορίες. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι είναι η πρώτη φορά στην πρόσφατη ιστορία του ΕΛΚΕ που μια πηγή καλύπτει πάνω από το 50% της επιχορήγησης. Τούτο οφείλεται εν μέρει στο γεγονός ότι το ΕΣΠΑ έχει μεγάλη απορρόφηση κατά την τελική αυτή φάση, σύνηθες στα Ελληνικά προγράμματα, στα οποία παρουσιάζεται μεγάλη συνήθως απορρόφηση κατά την τελική φάση. Αντίθετα, στα διεθνή προγράμματα, το 7 ο πρόγραμμα σ ε λ ί δ α 12

13 πλαίσιο είναι στη φάση ολοκλήρωσης, και οι διεθνείς επιχορηγήσεις παρουσιάζουν κάμψη. Μια συγκριτική παράθεση της συμμετοχής διαφορετικών πηγών χρηματοδότησης την περίοδο φαίνεται στο επόμενο γράφημα. Όπως προκύπτει από το γράφημα οι εθνικοί πόροι παρουσιάζουν μεγάλες διακυμάνσεις, ενώ οι διεθνείς πόροι είναι πιο σταθεροί. Τέλος έχει ενδιαφέρον η παρουσίαση της διαχρονικής εξέλιξης των επιχορηγήσεων έρευνας όπως προκύπτει από το αρχείο στατιστικής του ΕΛΚΕ. Στο γράφημα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι επιχορηγήσεις από την ίδρυση του ειδικού λογαριασμού το Όπως φαίνεται το 2013 είναι χρονιά που πλησιάζει το μέγιστο. Στην 30χρονη ιστορία του ΕΛΚΕ, μόνο 3 χρονιές οι επιχορηγήσεις ξεπέρασαν το όριο των 30 εκατομμυρίων ευρώ (2008, 2012 και 2013). Θα πρέπει να σημειωθεί ότι αν και οι επιχορηγήσεις έχουν αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, το μέγεθος του ΕΛΚΕ ως προς το προσωπικό δεν έχει αυξηθεί αντίστοιχα, ενώ η μηχανοργάνωση του και εκσυγχρονισμός του παρουσιάζουν καθυστέρηση όπως αναφέρεται σε επόμενες ενότητες. σ ε λ ί δ α 13

14 Η διαχρονική εξέλιξη χρηματοδοτήσεων του ΕΛΚΕ από την ίδρυση του το 1984 ως σήμερα Κατανομή επιχορηγήσεων στα Τμήματα/Σχολές Κατά το 2013 η κατανομή των παραπάνω πόρων με βάση την προέλευση του επιστημονικού υπεύθυνου του κάθε έργου ακολούθησε την παρακάτω κατανομή: Σχολή ποσό % Θετικών ,3% Πολυτεχνική ,3% Υγείας ,2% Ανθρωπ ιστικών ,2% Διοίκησης ,0% Όπως προκύπτει από τον πίνακα, η Πολυτεχνική σχολή το 2013 έλαβε περίπου το 60% των επιχορηγήσεων έρευνας, ενώ ακολουθεί η Σχολή Επιστημών Υγείας με 22% και η Θετικών Επιστημών με 14%. Είναι εμφανής η υστέρηση των Σχολών Ανθρωπιστικών και Διοίκησης. Βεβαίως τούτο εν μέρει οφείλεται στην έλλειψη ευκαιριών χρηματοδότησης της έρευνας των αντίστοιχων σχολών αλλά και στην έλλειψη εμπειρίας σε χρηματοδοτούμενες δράσεις του ερευνητικού τους προσωπικού. σ ε λ ί δ α 14

15 Η κατανομή των πόρων σε επίπεδο επί μέρους Τμημάτων φαίνεται στη συνέχεια. Είναι αξιοσημείωτη η παρουσία του νέου Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων από το Αγρίνιο στον πίνακα, τμήμα που εντάχθηκε στο Πανεπιστήμιο Πατρών το ΣΧΟΛΗ/ΤΜΗΜΑ 2013 Σχολή Θετικών Επ ιστημών % Βιολογίας ,9% Γεωλογίας ,4% Επ ιστήμης των Υλικών ,0% Μαθηματικών ,0% Φυσικής ,9% Χημείας ,1% Πολυτεχνική Σχολή % Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ,3% Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ,6% Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπ ολογιστών ,8% Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής ,1% Μηχανολόγων και Αεροναυπ ηγών Μηχανικών ,7% Πολιτικών Μηχανικών ,5% Χημικών Μηχανικών ,1% (Γενικό) ,0% Σχολή Επ ιστημών Υγείας % Ιατρικής ,4% Φαρμακευτικής ,8% Σχολή Ανθρωπ ιστικών και Κοινωνικών Επ ιστημών % Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ αίδευσης ,2% Επ ιστημών της Εκπ αίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία ,3% Θεατρικών Σπ ουδών ,0% Φιλολογίας ,2% Φιλοσοφίας ,4% Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επ ιχειρήσεων % Διοίκησης Επ ιχειρήσεων ,2% Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών Οικονομικών Επ ιστημών ,8% Σύνολο π ρος Τμήματα σ ε λ ί δ α 15

16 Έσοδα προς διάθεση Από το συνολικό ποσό που διαχειρίστηκε ο ΕΛΚΕ κατά το 2013, το ποσό των ευρώ είναι τα έσοδα που διατίθενται για χρήση. Το ποσό αυτό προέρχεται κατά το ήμισυ περίπου από τις κρατήσεις ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ ενώ το 30% περίπου είναι οι τόκοι από το αποθεματικό και τις εν γένει καταθέσεις, ενώ πάνω από 10% είναι οι κρατήσεις από αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών ή εν γένει αμοιβών των μελών του Πανεπιστημίου Πατρών, όπως ορίζει ο νόμος. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι κατά το 2013 έγινε ιδιαίτερη προσπάθεια να επιτύχουμε τις υψηλότερες δυνατές τιμές επιτοκίων από τις Τράπεζες, και για το λόγο αυτό κάθε φορά που ο ΕΛΚΕ είχε ευκαιρίες για προθεσμιακές καταθέσεις, διενεργούσε διαγωνισμό μεταξύ των τραπεζών με σφραγισμένες προσφορές, ώστε να επιτύχει τους καλύτερους δυνατούς όρους. Πηγή 2013 % Κρατήσεις έργων % Κρατήσεις αμοιβών % Τόκοι % Υπόλοιπο χρήσης % ΣΥΝΟΛΟ Η εξέλιξη των εσόδων, μεγέθους που εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το ύψος των επιχορηγήσεων, παραμένει σταθερό κατά τα τελευταία χρόνια, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα και σχετικό γράφημα που ακολουθεί στην επόμενη σελίδα. Έσοδα ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Ο/Η ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 1% ΑΜΟΙΒΩΝ ΔΕΠ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 10% ΑΜΟΙΒΩΝ ΔΕΠ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 15% ΕΛΕΥΘ.ΕΠΑΓΓ ΤΟΚΟΙ ΑΔΙΑΘΕΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ σ ε λ ί δ α 16

17 Οικονομικός Απολογισμός 2013 Σε ετήσια βάση η Επιτροπή Ερευνών συντάσσει προϋπολογισμό με βάση τα διαθέσιμα έσοδα. Ο προϋπολογισμός οριστικοποιείται αφού γίνουν γνωστά τα έσοδα του προηγούμενου χρόνου και διαμορφώνεται με βάση τις πολιτικές που αποφασίζει η Επιτροπή. Ο προϋπολογισμός αυτός παρουσιάζεται στη Σύγκλητο και γίνεται ενημέρωση στο Συμβούλιο του Ιδρύματος. Ο προϋπολογισμός του 2013 υλοποιήθηκε χωρίς υπερβάσεις. Κύρια χαρακτηριστικά του ήταν: (α) η μεταφορά στη χρήση του επόμενου έτους ποσού τουλάχιστον ευρώ με σκοπό την χρηματοδότηση υποτροφιών του προγράμματος Καραθεοδωρή. Σημειώνεται ότι το Πρόγραμμα αυτό στο παρελθόν είχε χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη του Τακτικού Προϋπολογισμού, κάτι που σταμάτησε το 2011, λόγω μη έγκρισης των σχετικών πιστώσεων. (β) Η αναλογική μείωση των δαπανών της Επιτροπής Ερευνών παρά το αυξημένο φορτίο που είχε από τη διαχείριση μεγάλου όγκου έργων με σύνθετες διαδικασίες. (γ) Ο εξορθολογισμός της χρηματοδότησης ερευνητικών μονάδων και υποδομών του Πανεπιστημίου. Τέθηκε με αυστηρότητα το κριτήριο της βιωσιμότητας μονάδων παροχής υπηρεσιών, οι οποίες μπορεί να υποστηριχτούν για μικρό μόνο διάστημα και μόνο εφόσον αποδεδειγμένα κάνουν προσπάθεια στο μέλλον να είναι βιώσιμες. (δ) Δημιουργείται για πρώτη φορά δράση αξιολόγησης και δημοσιότητας, με βάση την οποία έγινε η διαχείριση του ερωτηματολογίου αξιολόγησης των υπηρεσιών έρευνας και η εσωτερική σ ε λ ί δ α 17

18 ανάλυση διαδικασιών, απαραίτητο βήμα για την πιστοποίηση της χάρτας ερευνητή, που περιγράφεται στη συνέχεια της Έκθεσης. (ε) θεσμοθετούνται βραβεία αριστείας έρευνας και διδασκαλίας ( 1 ανά σχολή). Ο προϋπολογισμός υλοποιήθηκε ως ακολούθως: Α. ΕΣΟΔΑ ,00 Β. ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 1 Δαπάνες Επιτροπής Ερευνών , ,00 16% 1.1 Αμοιβές Προσωπικού , , Λοιπές Αμοιβές (Νομικοί, Ορκωτοί, SAP, κλπ) , , Λειτουργικές Δαπάνες (Πάγια, Αναλώσιμα, Μετακινήσεις, κλπ) , , Αξιολόγηση-Δημοσιότητα Επιτροπής Ερευνών (D.748) , ,00 2 Υποστήριξη Πανεπιστημίου , ,00 37% 2.1 Χρηματοδότηση Πανεπιστημίου (1000&1591) , , Χρηματοδότηση Συμβουλίου Ιδρύματος (D.734) , , Ενίσχυση Οικονομικής Υπηρεσίας Πανεπιστημίου Πατρών , , Ενίσχυση Φύλαξης Πανεπιστημίου Πατρών , , Χρηματοδότηση Υποτροφιών για Επικουρικό Διδακτικό Έργο , , Χρηματοδότηση Υπολογιστικών Κέντρων και Βιβλιοθηκών Τμημάτων , , Ενίσχυση Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων (2030) , , Ενίσχυση Κέντρου Δικτύων (0467) , , Ενίσχυση προγράμματος Socrates και Γραφείου Διεθνών Σχέσεων (1732) , , Χρηματοδότηση Κεντρικής Βιβλιοθήκης (0207) , , Ενίσχυση Συδέσμου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 8.700, , Ενίσχυση πλατφόρμας SPSS BI /ArcGIS 7.500,00 0, Εκπαιδευτικές-Ερευνητικές Ανάγκες Τμ. Ιατρικής (C.462) , , Ενίσχυση της Διοργάνωσης 50 χρόνια Π.Π. - Επετειακές Εκδηλώσεις ,00 0,00 3 Ανάπτυξη Έρευνας και Ερευνητικές Ανάγκες , ,00 28% 3.1 Χρηματοδότηση Διοργάνωσης Συνεδρίων (1850) , , Χρηματοδότηση Συμμετοχής σε Διεθνείς Διαγωνισμούς & Επιτροπές , , Πρόγραμμα "Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ" , , Υποστήριξη Υποτροφιών , , Βραβεία Αριστείας Ερευνητών 5.000, Βραβεία Αριστείας Διδασκαλίας 5.000, Ενίσχυση Ενδοπανεπιστημιακών Δικτύων 0, Ενίσχυση για αγορά Πάγιου Επιστημονικού Εξοπλισμού , , Ανάπτυξη και υποστήριξη μονάδων , , Υποστήριξη Ερευνητικών Υποδομών Παν/μίου Πατρών , , Χρηματοδότηση Ερευνητικών-Αναπτυξιακών Αναγκών Παν/μίου Πατρών , ,00 4 Πρόβλεψη Επόμενης Χρήσης , ,00 19% 5 Απρόβλεπτα ,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,00 Όπως προκύπτει από τον παραπάνω πίνακα, τα διαθέσιμα ήταν ευρώ και τελικά δαπανήθηκαν Επίσης υπήρχε πρόβλεψη για μεταφορά ευρώ στο αποθεματικό για να χρηματοδοτηθεί η δράση Υποτροφιών Καραθεοδωρή. Δεν έγινε υπέρβαση του προϋπολογισμού σε καμιά από τις κατηγορίες δαπανών. Στις αμοιβές προσωπικού (1.1) η δαπάνη ήταν μειωμένη λόγω της απεργιακής κινητοποίησης της περιόδου Σεπτεμβρίου-Νοεμβρίου σ ε λ ί δ α 18

19 Τα βραβεία αριστείας (3.5 και 3.6) δεν δόθηκαν τελικά αφού δεν κατέστη δυνατόν να ολοκληρωθεί η συνεργασία με τις Κοσμητείες για τη θεσμοθέτησή τους. Πρόγραμμα Καραθεοδωρή Αξιολόγηση Στο πλαίσιο της αξιολόγησης της δράσης Καραθεοδωρή, την Τετάρτη 27/02/2013, στο Συνεδριακό Κέντρο έγινε η παρουσίαση των έργων του Προγράμματος Με βάση τις παρουσιάσεις και το εν γένει υλικό που κατατέθηκε, η Επιτροπή του Προγράμματος «Κ. Καραθεοδωρή» παρήγαγε έκθεση που αφορά στην αποτίμηση των 34 έργων που εγκρίθηκαν για χρηματοδότηση το 2008 και εκτελέστηκαν κατά την περίοδο Η μέθοδος που ακολούθησε η Επιτροπή ήταν αυτή της μελέτης της τελικής εκθέσεως των έργων, των δημοσιεύσεων που έχουν προκύψει από αυτά και των παρουσιάσεων που έκαναν οι εκπρόσωποι των ερευνητικών ομάδων κατά την Ημερίδα της 27/2/2013. Οι παρουσιάσεις των έργων έχουν καταγραφεί σε βίντεο και οι διαφάνειες των παρουσιάσεων είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών research.upatras.gr To υλικό της Έκθεσης αυτής απετέλεσε πολύτιμο οδηγό για την προκήρυξη της δράσης που έγινε κατά το 2013 και αναφέρεται στη συνέχεια. Η Επιτροπή του Προγράμματος Κ. Καραθεοδωρή» είχε την εξής σύνθεση: Πρόεδρος: Δημήτριος Καλπαξής, Καθηγητής Σχολής Υγείας, Μέλη: Γεώργιος Αγγελόπουλος, Καθηγητής Πολυτεχνικής Σχολής, Αβραάμ Ζελιλίδης, Καθηγητής Σχολής Θετικών Επιστημών, Παναγιώτης Μέγας, Καθηγητής Σχολής Υγείας, Χρήστος Μπούρας, Καθηγητής Πολυτεχνικής Σχολής, Διονύσιος Παπαϊωάννου Καθηγητής Σχολής Θετικών Επιστημών, Αγγελική Ράλλη, Καθηγήτρια Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών. Αποσπάσματα από την έκθεση αξιολόγησης παρατίθενται στη συνέχεια. Στόχος της δράσης: Το Πανεπιστήμιο Πατρών έχει ως στόχο τη συνεχή ενίσχυση της επιστημονικής έρευνας με κάθε δυνατό τρόπο και ειδικότερα την ενίσχυση της Βασικής Έρευνας, δεδομένου ότι η Εκπαίδευση και η Έρευνα αποτελούν θεμελιώδεις και άρρηκτα συνδεδεμένες δραστηριότητες της ακαδημαϊκής ζωής. Με τον τρόπο αυτό, συμβάλλει στην καλλιέργεια της φιλοσοφίας της έρευνας από το προπτυχιακό επίπεδο, ενδυναμώνει την σ ε λ ί δ α 19

20 ποιότητα της εκπαίδευσης και συντελεί στη δημιουργία υψηλού επιπέδου ερευνητικού δυναμικού. Αξιολογούμενα έργα: To 2008 προκηρύχθηκαν 34 έργα στο πλαίσιο του προγράμματος Καραθεοδωρή τριετούς διάρκειας, συνολικής δαπάνης ,00. Η κατανομή των εγκριθέντων έργων στις Σχολές και τα Ανεξάρτητα Τμήματα φαίνεται στην Εικόνα 1. (σημείωση: δεν είχε τότε ακόμη ιδρυθεί η Σχολή Οργάνωσης Διοίκησης) Εικόνα 1. Κατανομή των εγκριθέντων έργων στις Σχολές και τα Ανεξάρτητα Τμήματα. Ως γενική ημερομηνία έναρξης των έργων είχε ορισθεί η και ως ημερομηνία λήξης η Λόγω παράτασης της λήξης ορισμένων έργων κατά 12 μήνες (Εικόνα 2), η Ημερίδα παρουσίασης των αποτελεσμάτων του Προγράμματος «Κ. Καραθεοδωρή» 2008 έγινε στις Εικόνα 2. Παράταση της λήξης των έργων, πέραν της επίσημης ημερομηνίας λήξης του προγράμματος «Κ. Καραθεοδωρή» Τα στοιχεία για την αποτίμηση του Προγράμματος «Κ. Καραθεοδωρή» 2008 συλλέχθηκαν από τις παρουσιάσεις στην εν λόγω Ημερίδα, καθώς και από την αξιολόγηση των Τελικών Εκθέσεων που υπέβαλαν οι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι. Η αξιολόγηση των Τελικών Εκθέσεων έγινε από τα μέλη της Επιτροπής «Καραθεοδωρή», ανάλογα με τη συνάφεια των υποέργων και της ερευνητικής δραστηριότητας/γνωστικού αντικειμένου εκάστου μέλους της Επιτροπής. Αξιολόγηση του ερευνητικού αποτελέσματος Εικόνα 3. Υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου των έργων. σ ε λ ί δ α 20

21 Τα έργα, σε ποσοστό 59%, ολοκλήρωσαν το φυσικό τους αντικείμενο, ενώ μερικά υπερέβησαν τους αρχικά προβλεπόμενους στόχους, χωρίς επιβάρυνση του οικονομικού προϋπολογισμού τους. Όπως φαίνεται στην Εικόνα 3, το επιστημονικό έργο που εκπονήθηκε στο πλαίσιο κάθε υποέργου μπορεί να θεωρηθεί ικανοποιητικό. Περισσότερο ικανοποιητική ήταν η συνάφεια του εκπονηθέντος έργου με το φυσικό αντικείμενο του κάθε υποέργου (Εικόνα 4), παρότι η ποιότητα της τελικής Έκθεσης ενός μικρού αριθμού έργων (8.1%) ήταν μέτρια έως απογοητευτική, ώστε να μην επιτρέπει την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων. Εικόνα 4. Συνάφεια εκπονηθέντος έργου με το φυσικό αντικείμενο του υποέργου. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν 37 μεταπτυχιακοί φοιτητές και 44 υποψήφιοι διδάκτορες. Από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές, 12 περάτωσαν τις σπουδές τους (απονομή Διπλώματος Ειδίκευσης), ενώ 11 από τους υποψηφίους διδάκτορες ολοκλήρωσαν τη Διδακτορική τους Διατριβή (Εικόνα 5). Τονίζεται όμως, ότι σε ορισμένες περιπτώσεις η ιδιότητα του Επιστημονικού Υπευθύνου δεν συνέπιπτε με την ιδιότητα του Επιβλέποντα Καθηγητή. Αν και στο Πρόγραμμα «Κ. Καραθεοδωρή» του 2008 δεν είχε τεθεί ως προϋπόθεση η υποβολή μεταξύ των παραδοτέων Διπλωματικής Εργασίας ή η Διδακτορικής Διατριβής των μεταπτυχιακών φοιτητών ή των υποψηφίων Διδακτόρων, αντίστοιχα, το γεγονός αυτό μπορεί να υποκρύπτει στοιχεία που εκφυλίζουν τους στόχους του Προγράμματος και τα οποία πρέπει να ληφθούν υπόψη σε μελλοντικές προκηρύξεις. Επίσης, δεν είναι δυνατόν να θεωρηθεί αποδεκτή η συμμετοχή φοιτητών στο Πρόγραμμα και ακόμη περισσότερο η αμοιβή τους από το Πρόγραμμα, χωρίς να εμφανίζονται ως συγγραφείς σε ορισμένες δημοσιεύσεις ή να συμμετέχουν ενεργά σε επιστημονικά Συνέδρια. Εικόνα 5. Συμμετοχή μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων Διδακτόρων στο Πρόγραμμα και ποσοστό όσων ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους. Σχετικά με τα παραδοτέα, 23 από τις 33 τελικές Εκθέσεις μπορούν να χαρακτηρισθούν από αρκετά μέχρι πολύ ικανοποιητικές (Εικόνα 6). Για 1 έργο δεν κατατέθηκε τελική Έκθεση και η σ ε λ ί δ α 21

22 Επιτροπή Ερευνών θα πρέπει να επιληφθεί του θέματος. Η ποιότητα των Εκθέσεων αυτών βοήθησε τους αξιολογητές να σχηματίσουν σαφή άποψη για την ποιότητα των αντιστοίχων υποέργων, πέραν των εντυπώσεων που αποκομίθηκαν από τις παρουσιάσεις των έργων κατά τη διάρκεια της Ημερίδας. Ένας λόγος για τη μη πλήρη συμμόρφωση των Επιστημονικών Υπευθύνων στις απαιτήσεις της Επιτροπής «Κ. Καραθεοδωρή» για τη συγγραφή των τελικών Εκθέσεων είναι πιθανώς η αργοπορημένη (Ιούλιος 2012) αποστολή οδηγιών. Εικόνα 6. Αρτιότητα Τελικών Εκθέσεων. Προϊόν της υλοποίησης του Προγράμματος «Κ. Καραθεοδωρή» 2008 ήταν 86 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές (Εικόνα 7). Πρέπει να σημειωθεί ότι 12 εξ αυτών δεν ανέφεραν ευχαριστίες προς το Πρόγραμμα, παρά τη συνάφειά τους με το φυσικό αντικείμενο των αντιστοίχων έργων και παρά του ότι οι επιστημονικού Υπεύθυνοι είχαν ειδοποιηθεί εγκαίρως. Τέλος, παρατηρήθηκαν περιπτώσεις, ευτυχώς λίγες, δημοσιεύσεων που αφορούσαν μελέτες ξένες προς το φυσικό αντικείμενο των αντιστοίχων έργων, οι οποίες δηλώθηκαν ως παραδοτέα των έργων. Οι δημοσιεύσεις αυτές δεν ελήφθησαν υπόψη στην αξιολόγηση των έργων. Στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος «Κ. Καραθεοδωρή» δημοσιεύθηκαν επίσης 25 εργασίες σε βιβλία ή συλλογικούς τόμους με κριτές (Εικόνα 8), καθώς 6 άλλες δημοσιεύσεις (τεχνικές αναφορές κλπ.). Εικόνα 7. Αριθμός δημοσιεύσεων σε περιοδικά με κριτές, που προέκυψε από την υλοποίηση του Προγράμματος «Κ. Καραθεοδωρή». Δεν έλειψαν, και εδώ, περιπτώσεις δημοσιεύσεων που δεν ανέφεραν ευχαριστίες προς το Πρόγραμμα «Κ. Καραθεοδωρή». Τέλος, στα παραδοτέα αναφέρονται 72 συμμετοχές σε Συνέδρια (υποβολή εργασιών με κρίση), καθώς και 13 συμμετοχές σε Συνέδρια (υποβολή εργασιών χωρίς κρίση) (Εικόνες 9, 10). σ ε λ ί δ α 22

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2009-2012

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2009-2012 ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2009-2012 Πάτρα Ιούνιος 2013 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Έκθεση αυτή έχει συνταχθεί από την Επιτροπή του Εσωτερικού Προγράμματος Βασικής Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών «Κ. Καραθεοδωρή»

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση. Προγράμματος «Κ. Καραθεοδωρή 2009» για την Ενίσχυση Βασικής Έρευνας

Αποτίμηση. Προγράμματος «Κ. Καραθεοδωρή 2009» για την Ενίσχυση Βασικής Έρευνας 1 Αποτίμηση Προγράμματος «Κ. Καραθεοδωρή 2009» για την Ενίσχυση Βασικής Έρευνας Περίοδος Υλοποίησης 2010-2013 Δεκέμβριος 2014 2 Πανεπιστήμιο Πατρών Πρόγραμμα Βασικής Έρευνας Κ. Καραθεοδωρή Προκήρυξη 2009

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός ΕΛΚΕ 2014

Απολογισμός ΕΛΚΕ 2014 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Απολογισμός ΕΛΚΕ 2014 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας. research.upatras.gr. Ετήσιος Απολογισμός. Πάτρα, Αύγουστος 2015

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας. research.upatras.gr. Ετήσιος Απολογισμός. Πάτρα, Αύγουστος 2015 Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας research.upatras.gr Ετήσιος Απολογισμός 2014 Πάτρα, Αύγουστος 2015 University of Patras Research Funds Special Account Annual Report 2 0 1 4 Έκδοση Ειδικού Λογαριασμού

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Πατρών Πρόγραµµα Βασικής Έρευνας Κ. Καραθεοδωρή. Προκήρυξη 2009

Πανεπιστήµιο Πατρών Πρόγραµµα Βασικής Έρευνας Κ. Καραθεοδωρή. Προκήρυξη 2009 Πανεπιστήµιο Πατρών Πρόγραµµα Βασικής Έρευνας Κ. Καραθεοδωρή Προκήρυξη 2009 Η Εκπαίδευση και η Έρευνα αποτελούν θεµελιώδεις και άρρηκτα συνδεδεµένες δραστηριότητες της ακαδηµαϊκής ζωής. Το Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης Έρευνας Προκήρυξη 2015

Εσωτερικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης Έρευνας Προκήρυξη 2015 Εσωτερικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης Έρευνας Προκήρυξη 2015 Η παρούσα προκήρυξη αποτελεί την πρώτη προκήρυξη εσωτερικού προγράμματος χρηματοδότησης της Έρευνας του ΤΕΙ Κρήτης, και απευθύνεται σε μέλη του Επιστημονικού

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου (Απόφαση Συγκλήτου Παντείου Πανεπιστημίου της 8ης Ιουλίου 2010) Eιδικός Κανονισμός Άρθρο 1 Σύσταση-Λειτουργία (α) Ιδρύεται στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π Δ 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatrasgr http://researchupatrasgr Εισαγωγή ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ. 6.1 Συνεισφορά στο Τμήμα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών

6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ. 6.1 Συνεισφορά στο Τμήμα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών 6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ Η συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών στην ανάπτυξη του Τμήματος μέσω των φοιτητικών εισφορών παρουσιάζει σημαντικά οφέλη όσον αφορά στη

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πατρών: Επιτροπή Ερευνών [Απρ/2014]

Πανεπιστήμιο Πατρών: Επιτροπή Ερευνών [Απρ/2014] Πρόγραμμα Καραθεοδωρή 2013 Συχνές Ερωτήσεις Παρακάτω δίνονται απαντήσεις σε κάποιες ερωτήσεις που διατυπώνονται συχνά από καθηγητές και λέκτορες του Πανεπιστημίου Πατρών που έχουν υποβάλει ή σκέφτονται

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/6.9.2011 Άρθρο 39/6.9.2011 Διδακτορική διατριβή - Προγράμματα διδακτορικών σπουδών ΜΕΡΟΣ Γ ΤΡΙΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2. Με απόφαση της κοσμητείας της σχολής μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων των οργάνων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ

Κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων των οργάνων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ Κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων των οργάνων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ Απόφαση της Κοσμητείας (συν. 14/9/2016) και της Γενικής Συνέλευσης (συν. 29/9/2010) μετά από εισήγηση του Κοσμήτορα Δ. Κουτσογιάννη

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Τομέων Οργανογράμματος Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Περιγραφή Τομέων Οργανογράμματος Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών Σύμφωνα με την ΚΥΑ679/1996 (ΦΕΚ Β 826) η οποία κυρώθηκε με το ν. 3794/2009., «σκοπός του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας είναι η διάθεση και διαχείριση κονδυλίων που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 419 Η Σ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 419 Η Σ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 06/05/2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ενίσχυσης Μεταδιδακτορικής Έρευνας ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ - ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ 2013. Προκήρυξη 2013

Πρόγραμμα Ενίσχυσης Μεταδιδακτορικής Έρευνας ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ - ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ 2013. Προκήρυξη 2013 Πρόγραμμα Ενίσχυσης Μεταδιδακτορικής Έρευνας ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ - ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ 2013 Προκήρυξη 2013 Η παρούσα προκήρυξη αφορά 6 υποτροφίες μεταδιδακτόρων ερευνητών του Πανεπιστημίου Πατρών. Η καταληκτική ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Ε.Δ.ΣΥ.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Ε.Δ.ΣΥ.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Ε.Δ.ΣΥ.) ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ \ ΑΘΗΝΑ 2015 2 ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Άρθρο 1. Σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ενίσχυσης Βασικής Έρευνας Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ Προκήρυξη 2015

Πρόγραμμα Ενίσχυσης Βασικής Έρευνας Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ Προκήρυξη 2015 Πρόγραμμα Ενίσχυσης Βασικής Έρευνας Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ Προκήρυξη 2015 Η παρούσα προκήρυξη αφορά την ενίσχυση της Βασικής Έρευνας στο Πανεπιστήμιο Πατρών, κύρια μέσω της παροχής υποτροφιών σε υποψήφιους διδάκτορες

Διαβάστε περισσότερα

Οργανόγραμμα & Στελέχωση ΕΛΚΕ 2015

Οργανόγραμμα & Στελέχωση ΕΛΚΕ 2015 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Οργανόγραμμα & Στελέχωση ΕΛΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (της Καθ. Γλυκερίας Σιούτη, καθηγήτριας Νομικής και μέλος του Συμβουλίου του ΕΚΠΑ) 1. Οι αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλούνται οι εξής δαπάνες:

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλούνται οι εξής δαπάνες: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ`ΑΡΙΘ.13 ΦΕΚ Α`24 9.2.1998 Προσαρμογή του Προεδρικού Διατάγματος υπ` αριθ. 271/1989 στις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 04.08.2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 1 ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΛΙΔΕΚ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1 Ορισμοί 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. 2. Ως «Δια Βίου Εκπαίδευση» ορίζεται κάθε διαδικασία απόκτησης γνώσης,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Άρθρο 5.1 - Γενικά Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Στο ΕΜΠ εφαρμόζεται σύστημα διασφάλισης ποιότητας, καθώς και πλαίσιο αρχών και διαδικασιών μέσω των οποίων επιτυγχάνεται διαφάνεια στις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΝ ΚΙΝ ΥΝΩ ΤΟ ΑΠΘ ΕΚΠΕΜΠΕΙ SOS

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΝ ΚΙΝ ΥΝΩ ΤΟ ΑΠΘ ΕΚΠΕΜΠΕΙ SOS ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΝ ΚΙΝ ΥΝΩ ΤΟ ΑΠΘ ΕΚΠΕΜΠΕΙ SOS Η Σύγκλητος του ΑΠΘ εκφράζει τη βαθιά της ανησυχία για τη συνέχιση της εύρυθµης λειτουργίας του Ιδρύµατος, ως αποτέλεσµα των δραµατικών περικοπών της κρατικής

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο. Παρευρίσκονται, επίσης, τα παρακάτω μέλη του έργου Γέφυρα - ΜΟ.ΔΙ.Π.:

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο. Παρευρίσκονται, επίσης, τα παρακάτω μέλη του έργου Γέφυρα - ΜΟ.ΔΙ.Π.: Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Της πρώτης (1 ης ) συνεδρίασης της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, που πραγματοποιείται στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ Α. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ Οι υποτροφίες αφορούν προπτυχιακούς φοιτητές του τρίτου έως και εβδόμου ή ενάτου ή εντεκάτου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ 4009. μηχανισμό. του πρέπει να γνωρίζουν καλά τον μηχανισμό του για το επόμενο βήμα.

Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ 4009. μηχανισμό. του πρέπει να γνωρίζουν καλά τον μηχανισμό του για το επόμενο βήμα. Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ 4009 Η παρουσίαση δεν κρίνει το νόμο, αλλά τον αναλύει σαν μηχανισμό. Τόσο οι υπέρ του νόμου όσο και οι εναντίον του πρέπει να γνωρίζουν καλά τον μηχανισμό του για το επόμενο βήμα. Μέρος Πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.uoc.gr/ Σ Υ Γ Κ Λ Η Τ Ο Σ Γραμματεία Συγκλήτου Πληροφορίες: Ελευθερία Αλεφαντινού Τηλέφωνο: 28310 77904 Τηλεομοιοτυπία:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Π.Δ. 432/81 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Π.Δ. 432/81 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΤΗ 5 ΜΑΪΟΥ 1981 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 118 Π.Δ. 432/81 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προστίθεται παρ. 8 στο άρθρο 4 του ν. 3328/2005 (Α 80) ως ακολούθως:

Προστίθεται παρ. 8 στο άρθρο 4 του ν. 3328/2005 (Α 80) ως ακολούθως: NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4310 (ΦΕΚ Α 258 8.12.2014) Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτοµία και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο 76 Ισοτιµία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 MICROSOFT ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Στο Τμήμα Aρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι δυνατή η εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ : Δράσεις ενίσχυσης νέων ερευνητών

ΕΣΠΑ : Δράσεις ενίσχυσης νέων ερευνητών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ : «ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ 1 Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΕΙ. (Θεσμική Επιτροπή Συγκλήτου Πανεπιστημίου Πατρών) ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΕΙ. (Θεσμική Επιτροπή Συγκλήτου Πανεπιστημίου Πατρών) ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΠΑΤΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑΤΗΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΤΩΝΑΕΙ (ΘεσμικήΕπιτροπήΣυγκλήτουΠανεπιστημίουΠατρών) ΑΠΟΦΑΣΗΣΥΓΚΛΗΤΟΥ (Συνεδρία455/8.12.2010) 1 1. ΓΕΝΙΚΟΠΛΑΙΣΙΟ Η αναγνώριση της Παιδείας ως κοινωνικού

Διαβάστε περισσότερα

1. Θέµατα που αφορούν στην έναρξη και λήξη της διδακτορικής έρευνας: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

1. Θέµατα που αφορούν στην έναρξη και λήξη της διδακτορικής έρευνας: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΣΠΟΥΔΑΣΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (πρώην ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ)

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (πρώην ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ) ΠΡΑΞΗ ΜΟ.ΔΙ.Π. του ΤΕΙ πρώην (ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ) ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ (πρώην ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ) Το Νομικό πλαίσιο της Διασφάλισης Ποιότητας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι το δεύτερο κρατικό Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και προσφέρει πτυχιακά

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι το δεύτερο κρατικό Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και προσφέρει πτυχιακά www.ouc.ac.cy ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι το δεύτερο κρατικό Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και προσφέρει πτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών επιπέδου Μάστερ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων

Πίνακας περιεχομένων 281 Πίνακας περιεχομένων Ν. 4009/2011 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο 1 Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης. Νομική μορφή των Α.Ε.Ι. Άρθρο 2 Ορισμοί Άρθρο 3 Ακαδημαϊκή ελευθερία Άρθρο 4 Αποστολή των Α.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ EΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ EΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ EΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ http://www.polhist.panteion.gr/ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ της 17.2.2016 Σύμφωνα με το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 05 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 9917 Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 05 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 9917 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ/ΑΔΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 05 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 9917 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Άρθρο 1 Σκοπός της ΜΟ.ΔΙ.Π. 1. Η ΜΟ.ΔΙ.Π. (Μονάδα Διασφάλισης της Ποιότητας)

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών. Κανονισμός εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών. Κανονισμός εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας Κανονισμός εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας Μάϊος 2015 Συντομογραφίες Α.Δ.Ι.Π. Α.Ε.Ι. Γ.Σ.Ε.Σ. Δ.Δ. Δ.Ε.Π. Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ΜΔ.Σ. Μ.Δ.Ε. Σ.Ε.Σ. Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας Ανώτατης Εκπαίδευσης Ανώτατα Εκπαιδευτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» Έχοντας υπόψη: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» 1. Το άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 «Για τη δομή και λειτουργία των ΑΕΙ», όπως ισχύει σήμερα, 2. Το άρθρο 28, παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ 89, 17671 ΑΘΗΝΑ -ΤΗΛ: 210-9549280, FAX: 210-9549281 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ Άρθρο 1 1. Υποψηφιότητες για την εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/Α /6-7-2008) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου Καθηγήτρια Τμήματος Νομικής. Αρμοδιότητες Συμβουλίου

Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου Καθηγήτρια Τμήματος Νομικής. Αρμοδιότητες Συμβουλίου Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου Καθηγήτρια Τμήματος Νομικής Αρμοδιότητες Συμβουλίου Οι αρμοδιότητες του Συμβουλίου είναι οι ακόλουθες: 1. Στρατηγική ανάπτυξης του Ιδρύματος. Ειδικότερα, το Συμβούλιο: α) Χαράσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Ευθύνες Πρύτανη για την παρούσα κατάσταση στο ΕΚΠΑ»

«Ευθύνες Πρύτανη για την παρούσα κατάσταση στο ΕΚΠΑ» «Ευθύνες Πρύτανη για την παρούσα κατάσταση στο ΕΚΠΑ» Το Συμβούλιο Ιδρύματος του ΕΚΠΑ, από την πρώτη στιγμή που συγκροτήθηκε, εργάστηκε για να ανταποκριθεί στα καθήκοντά του όπως περιγράφονται από τους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ: Η ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ: Η ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ: Η ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ Άρθρο ΣΤ1 Δικαιώματα και υποχρεώσεις των φοιτητών του Ιδρύματος 1. Οι φοιτητές του Ιδρύματος, έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα: α) Να ενημερώνονται έγκαιρα και επαρκώς για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 1 «ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ Η.Π.Α. ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΕΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΕΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ Συγχρηµατοδοτούµενο από την ΕΕ Επχι. Προγραµµα «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση» µε κωδικό ΟΠΣ: 348162. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΕΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.3685/08 - Απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Φαρμακευτικής του Ε.Κ.Π.Α., Συνεδρίασης της 22-11-2016 1. Αρμόδια όργανα

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρία από την εφαρμογή της αξιολόγησης στην Ανώτατη Εκπαίδευση: Έρευνα στο Δ.Π.Θ.

Εμπειρία από την εφαρμογή της αξιολόγησης στην Ανώτατη Εκπαίδευση: Έρευνα στο Δ.Π.Θ. Εμπειρία από την εφαρμογή της αξιολόγησης στην Ανώτατη Εκπαίδευση: Έρευνα στο Δ.Π.Θ. ΜΟ.ΔΙ.Π. Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης Καραμπίνης Αθανάσιος, Καθηγητής, Μέλος ΜΟ.ΔΙ.Π. Δ.Π.Θ. Σοφία Μαρσίδου, Εξωτερικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ/ΑΔΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 16 Ιουνίου 2015 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 6954 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του Οδηγού Σύναψης Μισθώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: 2η Τροποποίηση της Πράξης "ΜΟΔΙΠ ΤΟΥ ΑΠΘ" με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: 2η Τροποποίηση της Πράξης ΜΟΔΙΠ ΤΟΥ ΑΠΘ με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

3. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

3. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ . ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έτος Ίδρυσης: 9 ΠΑΛΙΕΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.). Η κατά φύλο σύνθεση των μελών ΔΕΠ (Συνολικά στοιχεία). Κατανομή

Διαβάστε περισσότερα

ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο

ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο μιας επιστήμης. Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος οδηγεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.uoc.gr/ Σ Υ Γ Κ Λ Η Τ Ο Σ Γραμματεία Συγκλήτου Πληροφορίες: Ελευθερία Αλεφαντινού Τηλέφωνο: 28310 77904 Τηλεομοιοτυπία: 28310 77970 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

περίπου νέοι επιστήμονες

περίπου νέοι επιστήμονες ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΚΑΤΟΧΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ Από/Προς: / ωφελούμενο: Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του Ε.Κ.Τ. ΠΡΟΣ ΑΕΙ & ΤΕΙ 15/3/2016 Υλοποιείται για πρώτη φορά το ακαδ.

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Υποστήριξης και Ανάπτυξης της Έρευνας. Πληροφορίες: Π. Παναγοπούλου, τηλ: 2610/969058

Μονάδα Υποστήριξης και Ανάπτυξης της Έρευνας.   Πληροφορίες: Π. Παναγοπούλου, τηλ: 2610/969058 Ο ΗΓΙΙΕΣ ΙΙΑΧΕΙΙΡΙΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "Κ.. Καραθεοδωρή 2013" Βασιική Έρευνα Μονάδα Υποστήριξης και Ανάπτυξης της Έρευνας email: researchsup@upatras.gr Πληροφορίες: Π. Παναγοπούλου, τηλ: 2610/969058 1 Πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 2014-2019 (Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ) Αξιότιμοι συνάδελφοι, Οι Δήμοι, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΘΑΛΗΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΘΑΛΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΘΑΛΗΣ Συνοπτικές Οδηγίες Ημερομηνίες Επιλεξιμότητας δαπανών...2 Χρηματοδότηση...2 Δομή Προτάσεων...2

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου Καθηγήτρια Νομικής Σχολής, ΑΠΘ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου Καθηγήτρια Νομικής Σχολής, ΑΠΘ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου 18.6.2014 Καθηγήτρια Νομικής Σχολής, ΑΠΘ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Οι αρμοδιότητες του Συμβουλίου 1 καταστρώνονται στις ακόλουθες ομάδες: 1. Στρατηγική ανάπτυξης του Ιδρύματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Αρχική ψήφιση: Ιούλιος 2007 Αναθεώρηση: Ιανουάριος 2015 1. Δομή - Τίτλος Σπουδών 1.1 Στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Μια εταιρία μπορεί να συμμετέχει το πολύ σε 2 προτάσεις. 3. Πτυχίο μεταπτυχιακών σπουδών

Μια εταιρία μπορεί να συμμετέχει το πολύ σε 2 προτάσεις. 3. Πτυχίο μεταπτυχιακών σπουδών Σε συνέχεια ερωτημάτων που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας σχετικά με την με αρ.πρωτ.: 015/2016-2672 εκδήλωση ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Υποστήριξη Βιομηχανικών Υποτροφιών» του

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

1. ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1. ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1.1 Θεσμικά Όργανα του Τμήματος Θεσμικά όργανα του Τμήματος σύμφωνα με το νόμο είναι η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.), το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) και ο Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. 11. Μεταπτυχιακές Σπουδές

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. 11. Μεταπτυχιακές Σπουδές ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 11. Μεταπτυχιακές Σπουδές 11.1 Εισαγωγή Οι μεταπτυχιακές σπουδές (ΜΣ) αποτελούν πλέον απαραίτητη προέκταση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας Στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας Tης Θεολογικής Σχολής Του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας Στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας Tης Θεολογικής Σχολής Του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας Στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας Tης Θεολογικής Σχολής Του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Άρθρο 1. Εκπόνηση Μεταδιδακτορικής Έρευνας στο Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010-2014

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010-2014 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010-2014 Κοζάνη, Δεκέμβριος 2014 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 3 2. Θεσμικό Πλαίσιο... 3 3. Αρμοδιότητες & Στόχοι... 5 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 2015 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

ΜΟΝΤΕΛΟ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 2015 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 2015 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Μυτιλήνη, 09 Σεπτεμβρίου 2014 Αριθμ. Πρωτ.: 7862 Θέμα: Ορισμός Αναπληρωτών Πρύτανη, μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αναπληρωτές Πρύτανη και καθορισμός σειράς αναπλήρωσης του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ Ιούλιος 2010 Άρθρο 1 ΣΤΟΧΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Η απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος διέπεται από τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 9 του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αριθ. ΔΥ5γ/Γ.Π./Οίκ. 75762/05 (ΦΕΚ 1037 Β/21-7-2005): Σύσταση Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στις Διοικήσεις Υγειονομικής Περιφέρειας (Δ.Υ.ΠΕ.). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΥ9-ΕΨΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛΓΥ9-ΕΨΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

Μεσολογγίου» στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση» με κωδικό ΟΠΣ » Ιδρυματικός υπεύθυνος: Κατσέλης Γεώργιος

Μεσολογγίου» στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση» με κωδικό ΟΠΣ » Ιδρυματικός υπεύθυνος: Κατσέλης Γεώργιος Τ.Ε.Ι. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Μεσολογγίου» στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση» με κωδικό ΟΠΣ 383566» Ιδρυματικός υπεύθυνος: Κατσέλης Γεώργιος Υποέργο 01.:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Πληροφορίες: Όλγα Μπουσίου Πάτρα 01/04/2016 Τηλ. : 2610 367.375 Fax: 2610 367.126 e-mail : tao@eap.gr Διεύθυνση: Πάροδος Αριστοτέλους 18, Τ.Κ. 263 35 Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ. 1 η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛΙΔΕΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ. 1 η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛΙΔΕΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 1 η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛΙΔΕΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη 1.Τις διατάξεις των άρθρων 10 έως 12 του Ν. 2083/1992

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Αριθμός Πρόσκλησης: 10/2016 Αριθμ. Πρωτοκόλλου: 4891 Ημερομηνία: 03/08/2016 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών. Πρόγραµµα Ενίσχυσης Βασικής Έρευνας (ΠΕΒΕ 2) 1 2009-2010

Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών. Πρόγραµµα Ενίσχυσης Βασικής Έρευνας (ΠΕΒΕ 2) 1 2009-2010 Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Πρόγραµµα Ενίσχυσης Βασικής Έρευνας (ΠΕΒΕ 2) 1 2009-2010 1. Στόχοι Μέσα Βασικός στόχος του ΠΕΒΕ είναι η ενδυνάµωση της ερευνητικής δραστηριότητας και συνεισφοράς των µελών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, για την

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, για την ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη 26-11-2013 Αριθμ.Πρωτ.Φ.Ε.Λ.1118 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ (Γ.Σ.Ε.Σ. Τμήματος της ) Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ (Γ.Σ.Ε.Σ. Τμήματος της ) Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ (Γ.Σ.Ε.Σ. Τμήματος της 10-6-2016) Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Άρθρο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ο εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Η παρούσα έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Διαβάστε περισσότερα

δομή δια βίου μάθησης

δομή δια βίου μάθησης Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ δομή δια βίου μάθησης α π ολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Μονομελή και συλλογικά όργανα διοίκησης & ο ρόλος των αντιπρυτάνεων στο νέο νομικό πλαίσιο λειτουργίας των Πανεπιστημίων

Θέμα: Μονομελή και συλλογικά όργανα διοίκησης & ο ρόλος των αντιπρυτάνεων στο νέο νομικό πλαίσιο λειτουργίας των Πανεπιστημίων 2 Η ΣΥΝΟΔΟΣ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Πανεπιστήμιο Πατρών 29/11/2012) Θέμα: Μονομελή και συλλογικά όργανα διοίκησης & ο ρόλος των αντιπρυτάνεων στο νέο νομικό πλαίσιο λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη Περιγραφή Παραδοτέων

Σύντομη Περιγραφή Παραδοτέων Σύντομη Περιγραφή Παραδοτέων Πακέτο Εργασίας 1 (Π.Ε. 1) Τίτλος: Ποιότητα Διδακτικού Έργου Προκειμένου για την αξιολόγηση του διδακτικού έργου, προτείνουμε τη δημιουργία μιας online βάσης δεδομένων με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Πληροφορίες Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Κα Ηλέκτρα Φράϊ, 2385055004 Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Κα Ελένη Φωτιάδου, 2385055100 Κοζάνη, 01/02/2016 Αρ. Πρωτ.: 621 Προκήρυξη Υποτρόφων ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Παραδοτέο 1.1.4 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ (ΥΠΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ) ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1: Οργάνωση του Συστήματος Αξιολόγησης της

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών. για το νέο νοµοθετικό πλαίσιο. για την Επιστηµονική Έρευνα. και Τεχνολογική Ανάπτυξη στην Ελλάδα

Προτάσεις της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών. για το νέο νοµοθετικό πλαίσιο. για την Επιστηµονική Έρευνα. και Τεχνολογική Ανάπτυξη στην Ελλάδα ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ Προτάσεις της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών για το νέο νοµοθετικό πλαίσιο για την Επιστηµονική Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη στην Ελλάδα http://www.eee.demokritos.gr/ Προτάσεις της

Διαβάστε περισσότερα

12. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

12. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης . Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Έτος Ίδρυσης: 97 ΠΑΛΙΕΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Περιεχόμενα. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ( ).... Η κατά φύλο σύνθεση των μελών ΔΕΠ (συνολικά στοιχεία).... Κατανομή των μελών ΔΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 25071 27 Ιουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2327 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Ίδρυση Εργαστηρίου με την επωνυμία «Εργαστήριο Υπολογιστικών Μαθηματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΣΕΠ Α ΜΕΡΟΣ: Περιγραφή στοιχείων

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΣΕΠ Α ΜΕΡΟΣ: Περιγραφή στοιχείων ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΣΕΠ 2010 Α ΜΕΡΟΣ: Περιγραφή στοιχείων ΠΡΟΛΟΓΟΣ- ΣΥΝΟΨΗ Η παρούσα έκθεση αναφέρεται στη λειτουργία του ΑΣΕΠ κατά το ημερολογιακό έτος 2010. Συντάχθηκε κατά τις διατάξεις του άρθρου 10 του

Διαβάστε περισσότερα

- ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ.

- ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. - ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. «Ίδρυση Εργαστηρίου Πληροφορικής στη Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και καθορισμός εσωτερικού κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 9. Β Κύκλος - Διδακτορικό Δίπλωμα

Άρθρο 9. Β Κύκλος - Διδακτορικό Δίπλωμα Σύμφωνα με τα άρθρα 9, 10 και 11 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Μεταπτυχιακού Προγράμματος του ΠΤΔΕ (β κύκλου) η Διαδικασία Εκπόνησης και Αξιολόγησης της Διδακτορικής Διατριβής έχει ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οργανώνει και λειτουργεί από το Ακαδημαϊκό Έτος 1998-1999, Πρόγραμμα Διδακτορικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Θεσσαλονίκη: 03 / 12 / 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 11907 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα