Μεσομερείς Δομές ή Δομές Συντονισμού

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μεσομερείς Δομές ή Δομές Συντονισμού"

Transcript

1 Μεσομερείς Δομές ή Δομές Συντονισμού Σε περίπτωση ενώσεων που περιέχουν πολλαπλούς δεσμούς όπως το αιθυλένιο (αιθένιο), ο διπλός δεσμός δημιουργείται με συνεισφορά ενός ηλεκτρονίου από κάθε άτομο άνθρακα όπως δείχνεται, πολύ απλοποιημένα, στη δομή 1. Εάν το αιθυλένιο προσεγγισθεί από άτομο Α, τα ηλεκτρόνιά τους θα αλληλοαπωθηθούν, με αποτέλεσμα την μετακίνηση των e του Α όπως δείχνεται στη δομή 2. Σε αυτή το αριστερό άτομο C περιβάλλεται από 6 ηλεκτρόνια συνολικά, άρα είναι ηλεκτρόφιλο. Συνολικά διαθέτει καταδικά του 3e άρα είναι θετικά φορτισμένο. Αντίστοιχα το δεξιά ευρισκόμενο άτομο άνθρακα στη δομή 2 περιβάλλεται από 8e και διαθέτει μονήρες ζεύγος e, άρα είναι πυρηνόφιλο. Καταδικά του διαθέτει 5e άρα είναι αρνητικά φορτισμένο. Οι δομές 1 και 2 την γράφονται χάριν συντομίας 3 και 4. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι δομές 3 και 4 δεν πρόκειται για διαφορετικά μόρια αλλά για το ίδιο μόριο. Η μόνη διαφορά τους είναι η κατανομή των π-e μεταξύ των ατόμων τους. Αυτό συμβολίζεται με βέλος με αιχμές και προς τις δύο διαφορετικές κατανομές ηλεκτρονίων. Αυτό το βέλος δεν πρέπει επ ουδενί να το μπερδεύουμε με τα δύο βέλη που συμβολίζουν μία αντίδραση ισορροπίας. Την μετακίνηση των δύο π-e του δεσμού την συμβολίζουμε με καμπύλο βέλος, του οποίου η αρχή είναι τα προς μετακίνηση e και αιχμή το άτομο στο οποίο καταλήγουν, όπως δείχνεται στη δομή 3. Αντίστοιχα εάν το αιθυλένιο προσεγγισθεί από άτομο ή ιόν Β με κενό ηλεκτρονίων στην εξωτερική του στιβάδα, το θετικό φορτίο του πυρήνα του Β θα τραβήξει τα ηλεκτρόνια του αιθυλενίου προς το μέρος του. Αποτέλεσμα θα είναι η μετακίνηση των e του 1 όπως δείχνεται στη δομή 5 του πάρα κάτω σχήματος. Σε αυτή, το αριστερό άτομο C περιβάλλεται από 8 e συνολικά, άρα είναι πυρηνόφιλο, με δικά του 5e, άρα είναι αρνητικά φορτισμένο. Αντίστοιχα το δεξιά ευρισκόμενο άτομο άνθρακα στη δομή 6 περιβάλλεται από 6e άρα είναι ηλεκτρόφιλο γιατί του λείπουν 2e για να συμπληρώσει την εξωτερική του στιβάδα. Παρατηρούμε ότι η προσέγγιση ενός μορίου που περιέχει πολλαπλούς δεσμούς από άλλο, προξενεί την μετακίνηση των π- e του πολλαπλού δεσμού. Την μετακίνηση των π-e την ονομάζουμε «μεσομέρεια» ή «συντονισμό». Η μετακίνηση αυτή, μας δείχνει ποιο άτομο του πολλαπλού δεσμού είναι συγκριτικά το πιο πυρηνόφιλο και ποιο το πιο ηλεκτρόφιλο, ποιο δηλ. από τα δύο άτομα θα προσφέρει ή δεχτεί το ζεύγος e στο πρώτο βήμα μίας χημικής

2 αντίδρασης στην οποία συμμετέχει. Στην περίπτωση βέβαια που τα άτομα που αποτελούν τον πολλαπλό δεσμό είναι ακριβώς ίδια όπως στην περίπτωσή μας του αιθυλενίου δεν έχει σημασία προς ποια διεύθυνση θα μετακινηθούν τα π-e. Έτσι είτε τα e μετακινηθούν προς τα αριστερά είτε προς τα δεξιά, το προϊόν που τελικά θα προκύψει είναι το ίδιο. Εάν όμως τα δύο άτομα του πολλαπλού δεσμού δεν είναι ακριβώς ίδια, είτε επειδή πρόκειται περί διαφορετικών ατόμων, είτε επειδή συνδέονται με διαφορετικές ομάδες (υποκαταστάτες) τότε, η πρόβλεψη της διεύθυνσης μετακίνησής των π-e είναι καθοριστική για τη σωστή πρόβλεψη της πορείας της χημικής αντίδρασης. Η πρόβλεψη της πορείας των π-e, δηλ. η σωστή μεσομερής δομή, προβλέπεται εάν χρησιμοποιήσουμε τους πάρα κάτω απλούς κανόνες: 1 ος Κανόνας Μεσομέρειας Στη μεσομέρεια παίρνουν μέρος π-e πολλαπλών δεσμών και μονήρη ζεύγη ηλεκτρονίων που συνδέονται με ένα από τα δύο άτομα του πολλαπλού δεσμού. Δηλ. τα άτομα αυτά πρέπει να έχουν χαρακτηριστικά πυρηνόφιλου ατόμου. 2 ος Κανόνας Μεσομέρειας Οι επιτρεπτές μετακινήσεις των π-e είναι οι εξής: α) Η Πρώτη επιτρεπτή μετακίνηση π-e είναι όταν o π-δεσμός μετακινείται προς ένα από τα άτομα του πολλαπλού δεσμού που τον περιέχει, όπως δείχνεται στο Σχήμα χχχ στην περίπτωση του αιθενίου 1.

3 Έτσι στην περίπτωση του 1 δεν παίζει ρόλο προς ποια διεύθυνση θα μετακινηθούν τα ηλεκτρόνια διότι προκύπτουν και στις δύο περιπτώσεις οι ταυτόσημες μεσομερείς δομές 2 και 3. Αντίθετα στο πάρα κάτω παράδειγμα του 1-βουτενίου με τη δομή 1 στο Σχήμα χχχ μπορεί το ζεύγος των π-ηλεκτρονίων να μετακινηθεί προς το δεξιά ευρισκόμενο άτομο C και να προκύψει η δομή 2 ή προς τα αριστερά και να προκύψει η δομή 3. Πράγματι η μετακίνηση των π-e γίνεται προς τα δεξιά. Αυτό, διότι η άλκυλο-ομάδα (αίθυλο) προωθεί με το επαγωγικό φαινόμενο που ασκεί, ηλεκτρόνια προς το αριστερό άτομο άνθρακα του π-δεσμού. Έτσι τα π-e απωθούνται προς το δεξιό άτομο του διπλού δεσμού δίδοντας τη δομή 2. Αντίθετα η μετακίνηση των π-e προς τα αριστερά είναι απαγορευμένη. Σχήμα χχ: Λανθασμένη μεσομέρεια στο βουτένιο β) Δεύτερη επιτρεπτή μετακίνηση είναι όταν π-δεσμός μετακινείται προς το γειτονικό δεσμό. Πρέπει να προσέξουμε σε μία τέτοια μετακίνηση ότι το γειτονικό άτομο πρέπει να έχει μετά την μετακίνηση τη δυνατότητα συγκράτησης των ηλεκτρονίων γύρω του. Έτσι όπως δείχνεται στο πάρα κάτω Σχήμα χχ, στην περίπτωση του προπενίου (1), τα π-e απαγορεύεται να μετακινηθούν προς τη μέθυλο ομάδα και να δώσουν τη δομή 2 διότι το άτομο C δεν μπορεί να συγκρατήσει 10e γύρω του. Παρόμοια, τα π-e απαγορεύεται να μετακινηθούν προς το άτομο Η όπως δείχνεται στη δομή 3 διότι αυτό δεν μπορεί να συγκρατήσει περισσότερα από 2e γύρω του. Σχήμα χχ: Λανθασμένη μεσομέρεια στο προπένιο. Σχήμα χχ: Μεσομέρεια στο βουταδιένιομεσομέρεια στο προπένιο.

4 Παρόμοια δεν είναι επιτρεπτή η μετακίνηση των π-e στο βουταδιένιο (1) όπως δείχνεται στο Σχήμα χχ, διότι το ένα άτομο C στη δομή 2 (το αρνητικά φορτισμένο) περιβάλλεται με περισσότερα από 8e. Εκείνο όμως που μπορεί να γίνει είναι μία συντονισμένη μετακίνηση όλων των π-e προς τα δεξιά, όπου λαμβάνεται η σωστή μεσομερής δομή 3 από την οποία θα προκύψει το κύριο προϊόν της αντίδρασης που συμμετέχει. Όταν υπάρχει εναλλαγή απλών και διπλών δεσμών, όπως στο βουταδιένιο, τους δεσμούς αυτούς τους ονομάζομε «συζυγείς». Επιτρεπτή είναι επίσης η μετακίνηση μόνο 2 π-e όπως δείχνεται στο Σχήμα χχ, όπου μετακινούνται μόνο τα 2 από τα συνολικά 4 π-e και όχι όπως πάρα πάνω και τα 4 π-e. Αυτή η μετακίνηση δεν είναι τόσο πιθανή όπως η προηγούμενη συντονισμένη μετακίνηση και για αυτό το λόγο θα προκύψει από αυτήν το δευτερεύον προϊόν της αντίδρασης. Σχήμα χχ: Μμεσομέρεια στο βουταδιένιο. Αυτό το καταλαβαίνουμε εύκολα, εάν σκεφτούμε τι σημαίνει η μετακίνηση μόνο του ενός ζεύγους e. Έτσι όπως φαίνεται στο πάρα κάτω Σχήμα χχ τα 4 άτομα C του βουταδιενίου (1) διαθέτουν από 1e στο μη υβριδοποιημένο π-τροχιακό τους. Η δομή 2 στο πάρα πάνω Σχήμα αντιστοιχεί στην 2 στο πάρα κάτω Σχήμα. Εκεί το τρίτο από αριστερά άτομο C μένει κενό από ηλεκτρόνια και προξενεί μετακίνηση των ηλεκτρονίων των αριστερά του ευρισκομένων ατόμων για να καλυφθεί το κενό. Αποτέλεσμα είναι να πάρουμε την κατανομή των π-e όπως δείχνεται στη δομή 3 η οποία αντιστοιχεί στη δομή 3 του πάρα πάνω Σχήματος χχ. γ) Τρίτη επιτρεπτή μετακίνηση είναι αυτή κατά την οποία μονήρες ζεύγος e επί ατόμου μετακινείται προς το γειτονικό δεσμό. Και σε αυτή την περίπτωση απαιτείται παράλληλη μετατόπιση του π-δεσμού διότι το αριστερό άτομο C θα ξεπερνούσε γύρω του τα 8 e μετά την μετακίνηση. Πάρα κάτω δίδονται μερικά συνηθισμένα παραδείγματα αυτού του τύπου.

5 Σχήμα χχ: Μμεσομέρεια με αρχή μετακίνησης άτομο με μονήρη ζεύγη ηλεκτρονίων που συνδέεται με διπλό δεσμό.. Από τη σωστή μεσομέρεια των πάρα κάτω παραδειγμάτων δείχνεται ότι η συντονισμένη μετακίνηση των π-e επεκτείνεται σε όλο το μήκος των μορίων όσο μεγάλη και να είναι η απόσταση από το σημείο της αρχής της μετακίνησης. Παρατηρούμε και στα δύο πάρα κάτω παραδείγματα ότι η μετακίνηση των π-e ξεκινά από το Ο που είναι το ηλεκτραρνητικότερο ατόμο που συμμετέχει στη μεσομέρεια. Το αριστερό άτομο άνθρακα δεν χωρά τόσα ηλεκτρόνια και για αυτό τα π-ηλεκτρόνια (πράσινα) προωθούνται προς το δεύτερο από αριστερά άτομο C. Έτσι προκύπτει μία μεσομερής δομή στην οποία άτομο με μονήρες ζεύγος ηλεκτρονίων (ο δεύτερος C) συνδέεται με τον δεύτερο π-δεσμό. Η μετακίνηση του μονήρους ζεύγους οδηγεί στην μετατόπιση προς την ίδια διεύθυνση και του δεύτερου π-δεσμου. Συνολικά έγινε μία συντονισμένη μετατόπιση 6π-e. Σχήμα χχ: Μεσομέρεια με συντονισμένη μετακίνηση 6 π-ε. Αντίστοιχα στο πάρα κάτω παράδειγμα γίνεται μία συντονισμένη μετατόπιση 8π-e. Σχήμα χχ: Μεσομέρεια με συντονισμένη μετακίνηση 8 π-ε.

6 δ) Τέταρτη επιτρεπτή μετακίνηση είναι αυτή κατά την οποία μονήρες ζεύγος e επί ατόμου μετακινείται προς γειτονικό άτομο που εμφανίζει κενό e στην εξωτερική του στιβάδα. Σχήμα χχ: Μεσομέρεια με μετακίνηση π-e προς άτομο με έλλειψη e. 3 ος Κανόνας Μεσομέρειας Η μετακίνηση των π-e, δηλ. η μεσομέρεια, ξεκινά πάντα από το ηλεκτραρνητικότερο άτομο που συμμετέχει στη μεσομέρεια και είναι ταυτόχρονα και καλύτερη αποχωρούσα ομάδα. Το ηλεκτραρνητικό άτομο έλκει προς το μέρος του τα π-e, εφόσον μετά την μετακίνηση τα e που το περιβάλλουν δεν ξεπερνούν τα 8. Αυτό απαγορεύεται, λόγω της αδυναμίας του θετικού φορτίου του πυρήνα να συγκρατήσει γύρω του περισσότερα από 8e, εφ όσον πρόκειται για άτομο της 2 ης περιόδου. Παρά το ότι η ηλεκτραρνητικότητα του ατόμου S είναι ελάχιστα μεγαλύτερη από αυτή του C, το S έλκει πολύ εύκολα προς το μέρος του τα π-e του πολλαπλού δεσμού (καλύτερη αποχωρούσα ομάδα, κάτι που προκύπτει επειδή το S στον περιοδικό πίνακα βρίσκεται δεξιότερα και πάρα κάτω από το άτομο του C). Σχήμα χχ: Μεσομέρεια με μετακίνηση π-e προς το ηλεκτραρνητικότερο άτομο. Πολύ ενδιαφέρον έχει το πάρα κάτω παράδειγμα (Σχήμα χχ) που δείχνει την μεσομέρεια στα καρβοξυλικά οξέα (1). Έτσι η μετακίνηση των π-e ξεκινά με το άτομο οξυγόνου του διπλού δεσμού στο 1 να τα αποσπά προς το μέρος του, αφήνοντας το γειτονικό άτομο C θετικά φορτισμένο όπως φαίνεται στη δομή 2. Κατόπιν προωθείται το μονήρες ζεύγος e του δεύτερου ατόμου οξυγόνου στο 2 προς

7 το κενό ηλεκτρονίων που έχει δημιουργηθεί στο άτομο άνθρακα. Έτσι προκύπτει η δομή 3 η οποία είναι απαραίτητη, για να καταλάβουμε, γιατί οι ενώσεις αυτού του τύπου είναι οξέα, δηλ. ελευθερώνουν εύκολα πρωτόνια (Η + ). Πράγματι παρατηρούμε στη δομή 3 ότι το πολύ ηλεκτραρνητικό άτομο οξυγόνου είναι θετικά φορτισμένο, έχει δηλ. έλλειψη e παρ όλον ότι συνδέεται με το κατά πολύ ηλεκτροθετικότερο άτομο υδρογόνου. Στον ανταγωνισμό που αναπτύσσεται μεταξύ των ατόμων οξυγόνου και υδρογόνου για τα e του δεσμού τους νικητής αναδεικνύεται φυσικά το κατά πολύ ηλεκτραρνητικότερο άτομο οξυγόνου, που αποσπά τα e αφήνοντας το υδρογόνο θετικά φορτισμένο (-Η + πάνω στο βέλος). Αντίθετα με τις δομές 1-3 που είναι μεσομερείς διότι είχαμε μόνο μετακίνηση π-e, η μετάβαση από την 3 στην 4 πρόκειται για χημική αντίδραση, διότι κατά τη διάρκεια μετακίνησης των e διασπάσθηκε σ-δεσμός. Η σωστή μεσομερής δομή του 4 είναι η δομή 5. Οι δομές 4 και 5 είναι ταυτόσημες, που σημαίνει ότι τα δύο άτομα οξυγόνου μοιράζονται το ζεύγος ηλεκτρονίων. Απλοποιημένα μπορούμε να πούμε, ότι τα αρνητικά φορτισμένα άτομα οξυγόνου στα 4 και 5 εμφανίζουν από μισό αρνητικό φορτίο το καθένα. Αυτό σημαίνει ότι είναι πολύ λιγότερο βασικά από ότι θα περιμέναμε και άρα αντιδρούν κατά πολύ πιο αργά με το Η +. Το φαινόμενο αυτό της μείωσης της δραστικότητας, δηλ. ενέργειας, του καρβοξυλικού ανιόντος, την αποδίδουμε στην «σταθεροποίηση λόγω μεσομέρειας» και οφείλεται στον διασκορπισμό των e σε περισσότερα άτομα. Ιδιαίτερα δραστική μείωση της ενέργειας μορίων και ιόντων επιτυγχάνεται στις περιπτώσεις που εμφανίζονται ταυτόσημες μεσομερείς δομές όπως στα καρβοξυλικά ανιόντα. Σχήμα χχ: Μεσομέρεια σε καρβοξυλικά οξέα.. Θα πρέπει εδώ να προσεχθεί ότι ιόντα που σταθεροποιούνται με μεσομέρεια ή/και επαγωγικό φαινόμενο (είναι δηλ. χαμηλής ενέργειας) δημιουργούνται εύκολα και για αυτό είναι αυτά που σχηματίζονται κατά τη διάρκεια της πορείας των αντιδράσεων. Σχήμα χχ: Σταθεροποίηση ανιόντων με μεσομέρεια Πάρα πάνω στο Σχήμα χχ δίνω μία σειρά ιόντων (1, 3, 5, 7) που σταθεροποιούνται με μεσομέρεια και για αυτό προκύπτουν εύκολα κατά τη διάρκεια χημικών αντιδράσεων. Παρατηρούμε ότι η σταθεροποίηση οφείλεται στην απόσπαση του μονήρους ζεύγους

8 ηλεκτρονίων από γειτονικά ευρισκόμενο διπλό δεσμό προς οξυγόνο. Ακόμα μεγαλύτερη σταθεροποίηση επιτυγχάνεται στα ανιόντα 1, 3, 5, 7 του πάρα κάτω Σχήματος ΧΧ. Αυτό διότι σε αυτές τις περιπτώσεις η σταθεροποίηση προκύπτει με συμβολή δύο ομάδων. Πολύ καλή σταθεροποίηση προσφέρουν σε ανιόντα πέραν των καρβονυλομάδων (-C=O) και οι νιτροομάδες (-ΝΟ 2 ) όπως στο 3, οι κυάνο ομάδες (-CN) όπως στο 5 και οι αρωματικοί δακτύλιοι όπως στο 7. Σχήμα χχ: Σταθεροποίηση ανιόντων με μεσομέρεια στην οποία συμμετέχουν στη σταθεροποίηση δύο ομάδες (δείχνεται η μεσομέρεια με την συμμετοχή της μίας ομάδας). Άλλα παραδείγματα μεσομερών δομών με μετακίνηση των π-e προς ηλεκτραρνητικά άτομα, δίδονται στα πάρα κάτω Σχήματα ΧΧ. Σχήμα χχ: Μεσομέρεια με μετακίνηση π-e προς ηλεκτραρνητικά άτομα.

9 4 ος Κανόνας Μεσομέρειας Εάν το ηλεκτραρνητικότερο άτομο δεν χωράει επί πλέον e, τότε η μετακίνηση ξεκινά πάλι από αυτό, αλλά αυτή τη φορά το ηλεκτραρνητικό άτομο προωθεί ζεύγος e προς το ηλεκτροθετικότερο γειτονικό του άτομο (κοίταξε τα παραδείγματα της μετακίνησης γ). 4 ος Κανόνας Μεσομέρειας Το συνολικό φορτίο όλων των πιθανών μεσομερών δομών σε ένα μόριο ή ιόν, παραμένει ίδιο πριν και μετά την μετακίνηση. Μεσομέρεια σε Αρωματικές Ενώσεις Μεγάλη σημασία για την πρόβλεψη των ιδιοτήτων και αντιδράσεων των αρωματικών ενώσεων, έχει η πρόβλεψη της μεσομέρειας σε αυτές. «Αρωματική» λέγεται μία επίπεδη κυκλική ένωση, η οποία διαθέτει εντός του κύκλου (τις περισσότερες περιπτώσεις τον ονομάζουμε δακτύλιο) 4n + 2 π-e, με εναλλασσόμενους πολλαπλούς (στη πλειοψηφία των περιπτώσεων διπλούς) και απλούς δεσμούς (δηλ. όλα τα άτομα πρέπει να είναι sp 2 υβριδοποιημένα). Αντίθετα με το τι υποδηλώνει το όνομά τους, οι περισσότερες αρωματικές ενώσεις κάθε άλλο παρά ευχάριστη οσμή διαθέτουν. Οι αρωματικές ενώσεις τοποθετούν τα π-ηλεκτρόνιά τους (τα σχεδιασμένα πράσινα) σε τροχιακά κάθετα στο επίπεδο που σχηματίζουν τα άτομα που αποτελούν το δακτύλιο. Έτσι διαθέτουν ηλεκτρόνια σε παράλληλα επίπεδα μπρος και πίσω από το επίπεδο του αρωματικού δακτυλίου. Όπως παρατηρούμε στο πάρα κάτω Σχήμα ΧΧ στην περίπτωση του βενζολίου (1) οι μεσομερείς δομές 1 και 2 είναι ταυτόσημες Σχήμα ΧΧ: Μεσομέρεια στο βενζόλιο. χωρίς μάλιστα το σχηματισμό φορτίων. Αυτό υποδηλώνει ότι οι αρωματικές ενώσεις είναι κατά πολύ σταθερότερες από ότι θα περιμέναμε και αντιδρουν πολύ δύσκολα με πυρηνόφιλα αλλά και με ηλεκτρόφιλα. Επίσης λόγω του ότι είναι πολύ σταθερές ενώσεις, σχηματίζονται και πάρα πολύ εύκολα και συνήθως πολύ γρήγορα. Η μεσομέρεια σε αρωματικές ενώσεις ακολουθεί τους ίδιους κανόνες, όπως και σε όλες τις άλλες χημικές ενώσεις που είδαμε πάρα πάνω. Έτσι στη περίπτωση του τολουολίου του Σχήματος ΧΧ η διεύθυνση μετακίνησης των π-e επιβάλλεται από το επαγωγικό φαινόμενο της μέθυλο-ομάδας, που απωθεί σ-e προς το δακτύλιο. Οι γειτονικές θέσεις προς τον μέθυλο-υποκαταστάτη ονομάζονται όρθο (ο), οι επόμενες μέτα (m) και η απέναντι από τον υποκαταστάτη θέση στο δακτυλίου πάρα (p). Έτσι παρατηρούμε ότι η επίδραση του μέθυλο-υποκαταστάτη έχει σαν αποτέλεσμα τον εμπλουτισμό των όρθο και πάρα θέσεων με e. Αυξάνεται δηλ. η πυρηνοφιλία των

10 ατόμων C σε αυτές τις θέσεις. Αντίθετα οι m-θέσεις επηρεάζονται κατά πολύ λιγότερο. Παρατηρούμε ότι η δεύτερη και η τέταρτη δομή είναι ταυτόσημες, άρα θα μπορούσε και να παραληφθεί η μία από τις δύο. Σχήμα ΖΖΖ. Μεσομέρεια στο τολουόλιο. Η μεσομέρεια στη ανιλίνη ξεκινά από το ηλεκτραρνητικότερο άτομο που είναι το άζωτο. Παρατηρούμε ότι αυτό δεν έχει τη δυνατότητα να τοποθετήσει γύρω του περισσότερα ηλεκτρόνια και για αυτό τα προωθεί προς το δακτύλιο και ιδιαίτερα στις θέσεις όρθο και πάρα. Παρά το ότι το άτομο αζώτου μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι sp 3 υβριδοποιημένο και άρα η δομή του θα έπρεπε να είναι τετραεδρική, στην πραγματικότητα το άζωτο τοποθετεί τα ηλεκτρόνια του μονήρους ζεύγους του παράλληλα με τα π-e του αρωματικού δακτυλίου. Έτσι υβριδοποίηση και δομή μοιάζουν και στη βασική του κατάσταση να είναι sp 2. Σχήμα χχχ: Μεσομέρεια στην ανιλίνη Παρόμοια με την ανιλίνη είναι και η μεσομέρεια στη φαινόλη. Παρατηρούμε ότι η μετακίνηση των π-e δημιουργεί ένα θετικά φορτισμένο οξυγόνο που μπορεί για αυτό το λόγο να αποσπάσει το ζεύγος ηλεκτρονίων που το συνδέει με το υδρογόνο. Για αυτό το λόγο η οξύτητα της φαινόλης είναι μεγαλύτερη του αναμενόμενου. Έτσι για παράδειγμα με επίδραση ΝaOH σε φαινόλη, λαμβάνεται εύκολα το ανιόν της φαινόλης (Σχήμα χχ) το οποίο επίσης σταθεροποιείται με μεσομέρεια. Το αρνητικά φορτισμένο οξυγόνο στην περίπτωση του ανιόντος της φαινόλης, προωθεί ευκολότερα τα π-ηλεκτρόνιά του προς τον αρωματικό δακτύλιο από ότι το οξυγόνο στη φαινόλη. Αυτό συμβαίνει διότι δεν φορτίζεται θετικά κατά την μετακίνηση των π-e όπως αυτό συμβαίνει στην περίπτωση της φαινόλης, όπου το ηλεκτραρνητικό οξυγόνο διεκδικεί έντονα την επιστροφή των e του από το γειτονικό άτομο C.

11 Σχήμα χχχ: Μεσομέρεια στην φαινόλη Σχήμα χχχ: Μεσομέρεια στο ανιόν της φαινόλης Παρόμοια με όλα τα πάρα πάνω παραδείγματα και στην περίπτωση των φθόροβενζολίου και χλωροβενζολίου (Σχήματα χχ) προωθούνται π-e στις όρθο και πάρα θέσεις του αρωματικού δακτυλίου. Σχήμα χχχ: Μεσομέρεια στο φθοροβενζόλιο Σχήμα χχχ: Μεσομέρεια στο χλωροβενζόλιο. Αντίθετα, στην περίπτωση του νίτρο-βενζολίου η μεσομέρεια οδηγεί σε σημαντική απόσπαση ηλεκτρονίων από το δακτύλιο και ειδικότερα από τις θέσεις όρθο και πάρα των οποίων τα e μειώνονται σημαντικότατα. Έτσι η μετακίνηση των π-e ξεκινά από

12 το οξυγόνο του διπλού δεσμου προς το άζωτο. Σαν ηλεκτραρνητικότερο άτομο αποσπά τα π-e του διπλού δεσμού προς το μέρος του, προξενώντας έντονη έλλειψη e στο γειτονικό του άζωτο, το οποίο μετατρέπεται σε διπλά θετικά φορτισμένο άτομο. Αυτό έχει σαν φυσιολογικό επακόλουθο την έντονη διεκδίκηση και απόσπαση των π- e του δακτυλίου και την έντονη μείωση της πυρηνοφιλίας των θέσεων όρθο και πάρα. Παρόμοια, αν και όχι με την ίδια ένταση, αποσπώνται τα ηλεκτρόνια των όρθο και πάρα θέσεων από την καρβονυλομάδα στην περίπτωση της βενζαλδεϋδης. Σχήμα χχχ: Μεσομέρεια στο νίτροβενζόλιο Σχήμα χχχ: Μεσομέρεια στη βενζαλδεύδη Η μεσομέρεια στο πάρα κάτω παράδειγμα του Σχήματος χχ του άλατος αμμωνίου 1 είναι ένα παράδειγμα μεσομέρειας, στην οποία ο υποκαταστάτης του αρωματικού δακτυλίου είναι έντονα ηλεκτραρνητικός, όπως το θετικά φορτισμένο άζωτο. Η μετακίνηση των π-e θα ξεκινούσε απ αυτό, εάν αυτό χωρούσε επί πλέον ηλεκτρόνια γύρω του. Αυτό όμως περιβάλλεται ήδη από 8e και άρα δεν μπορεί να δεχτεί επί πλέον. Έτσι το ηλεκτραρνητικότερο άτομο που συμμετέχει στη μεσομέρεια είναι το άτομο άθρακα που συνδέεται μαζί του.

13 Σχήμα χχχ: Μεσομέρεια στο βρωμιούχο τριμέθυλο φαίνυλο αμμώνιο. Αυτό άρα θα δεχθεί στο πρώτο βήμα της μετακίνησης το ζεύγος των π-e. To κατιόν που δημιουργείται στο 2 εξουδετερώνεται με τη μετακίνηση ενός δεύτερου π-δεσμού. Όπως αναφέραμε και πάρα πάνω ιόντα σταθεροποιούνται με μεσομέρεια. Έτσι, παρατηρούμε στα πάρα κάτω Σχήματα χχχ, το βένζυλο ανιόν όσο και το βένζυλο κατιόν σταθεροποιούνται με την μεσομέρεια του αρωματικού δακτυλίου κατά τη διάρκεια της οποίας διασπείρουν το φορτίο τους στα άτομα του δακτυλίου. Σχήμα χχχ: Μεσομέρεια στο βένζυλο κατιόν Σχήμα χχχ: Μεσομέρεια στο βένζυλο ανιόν. Μεσομέρεια σε Ετεροκυκλικές Αρωματικές Ενώσεις Εάν ο ετεροκυκλικός δακτύλιος περιέχει ένα η περισσότερα άτομα διαφορετικά από τον C η ένωση ονομάζεται ετεροκυκλική. Οι ενώσεις αυτές είναι αρωματικές εφ όσον πληρούν τις προϋποθέσεις για αρωματικότητα. Η μεσομέρεια σε ετεροκυκλικές ενώσεις ακολουθεί τους ίδιους ακριβώς κανόνες που καθορίζουν τη μετακίνηση π-e και σε όλες τις άλλες ενώσεις. Έτσι στο φουράνιο (Σχήμα χχ), το θειοφαίνιο (Σχήμα) Σχήμα χχχ: Μεσομέρεια στο φουράνιο.

14 χχ), το πυρρόλιο (Σχήμα χχ), το οξαζόλιο (Σχήμα χχ) και το ιμιδαζόλιο (Σχήμα χχ η πρώτη μετακίνηση των π-e ξεκινά από τα ηλεκτραρνητικα άτομα οξυγόνου, θείου ή αζώτου. Αυτά δεν χωρούν επί πλέον ηλεκτρόνια γύρω τους και για αυτό απωθούν το μονήρες ζεύγος ηλεκτρονίων που διαθέτουν προς το γειτονικό άτομο C, όπως δείχνεται στα Σχήματα χχ χχ. Σχήμα χχχ: Μεσομέρεια στο θειαζόλιο. Σχήμα χχχ: Μεσομέρεια στο πυρρόλιοο. Σχήμα χχχ: Μεσομέρεια στο οξαζόλιο. Σχήμα χχχ: Μεσομέρεια στο ημιδαζόλιο.

15 Σχήμα χχχ: Μεσομέρεια σην πυριδίνη. Στην πυριδίνη (1) στο Σχήμα χχ η μεσομέρεια ξεκινά πάλι από το άζωτο, που είναι το ηλεκτραρνητικότερο άτομο που συμμετέχει στη μεσομέρεια. Τώρα όμως το άζωτο διαθέτει ελεύθερο χώρο γύρω του και γι αυτό αποσπά τα ηλεκτρόνια του γειτονικού του δεσμού. Στη μεσομερή δομή 2 που προκύπτει, το θετικά φορτισμένο άτομο C αποσπά το γειτονικό ζεύγος ηλεκτρονίων, για να εξουδετερώσει την έλλειψη ηλεκτρονίων που έχει. Πρέπει εδώ να προσέξετε, ότι το μονήρες ζεύγος ηλεκτρονίων επί του αζώτου, δεν συμμετέχει στη μεσομέρεια. Αυτό διότι δεν πρόκειται περί π- ζεύγους ηλεκτρονίων, αλλά περί σ-ζεύγους. Αυτό διότι το άζωτο στο 1 είναι sp 2 υβριδοποιημένο και άρα βρίσκεται επάνω στο ίδιο επίπεδο με τα υπόλοιπα άτομα που απαρτίζουν τον αρωματικό δακτύλιο. Δεν πληρούν δηλ. την προϋπόθεση να μπορούν να διαταχθούν εμπρός ή πίσω από το επίπεδο της πυριδίνης, εντός ενός μη υβριδοποιημένου p-τροχιακού και να διαταχθούν παράλληλα με τα υπόλοιπα π-e του δακτυλίου. Το τελευταίο είναι προϋπόθεση για να μπορεί να γίνει μία συντονισμένη μετακίνηση π-e δηλ. μεσομέρεια. Επίσης το ζεύγος αυτό των ηλεκτρονίων δεν προσμετράτε στον κανόνα αρωματικότητας των 4n+2 π-ηλεκτρονίων. Δεν προσμετρούνται επίσης και τα δεύτερα ζεύγη π-e των ατόμων του οξυγόνου και του θείου όταν αυτά ευρίσκονται εντός του δακτυλίου. Άρα στην περίπτωση π.χ. του φουρανίου μόνο το ένα ζεύγος, από τα δύο μονήρη ζεύγη e, συνεισφέρεται στην αρωματικότητα.

O 3,44 S 2,58 N 3,04 P 2,19

O 3,44 S 2,58 N 3,04 P 2,19 Περιοδικός Πίνακας (Σύστημα) των Ατόμων Περιοδικό σύστημα είναι ο πίνακας στον οποίο κατατάσσονται όλα τα άτομα με βάση τον αριθμό των πρωτονίων (θετικά φορτισμένα σωματίδια) που ευρίσκονται στον πυρήνα

Διαβάστε περισσότερα

Καρβονυλοενώσεις 1α) 1α 1β, Σχήμα χχχ)) Σχήμα χχχχ)

Καρβονυλοενώσεις 1α) 1α 1β, Σχήμα χχχ)) Σχήμα χχχχ) Καρβονυλοενώσεις Καρβονυλοενώσεις (1α) είναι η σημαντικότερη κατηγορία χημικών ενώσεων και χαρακτηρίζεται από ένα διπλό δεσμό μεταξύ ενός ατόμου άνθρακα και ενός οξυγόνου (το καρβονύλιο). Περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Φαινόμενα

Ηλεκτρονικά Φαινόμενα Ηλεκτρονικά Φαινόμενα Το επαγωγικό όμως φαινόμενο οδηγεί στη διάχυση της πόλωσης και στο υπόλοιπο μόριο. Έτσι πολώνονται, με φθίνουσα όμως ένταση, και οι επόμενοι άνθρακες που είναι συνδεδεμένοι μέσω σ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ. 2 η θεματική ενότητα: Χημικοί δεσμοί και μοριακές ιδιότητες

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ. 2 η θεματική ενότητα: Χημικοί δεσμοί και μοριακές ιδιότητες ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 2 η θεματική ενότητα: Χημικοί δεσμοί και μοριακές ιδιότητες Σχολή: Περιβάλλοντος Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Εκπαιδευτής: Χαράλαμπος Καραντώνης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη 1 ου Κεφαλαίου

Περίληψη 1 ου Κεφαλαίου Περίληψη 1 ου Κεφαλαίου Άτοµο: θετικά φορτισµένος πυρήνας περικυκλωµένος από αρνητικά φορτισµένα ηλεκτρόνια Ηλεκτρονική δοµή ατόµου περιγράφεται από κυµατοσυνάρτηση Ηλεκτρόνια καταλαµβάνουν τροχιακά γύρω

Διαβάστε περισσότερα

Οργανική Χημεία. Κεφάλαιο 15: Βενζόλιο και αρωματικότητα

Οργανική Χημεία. Κεφάλαιο 15: Βενζόλιο και αρωματικότητα Οργανική Χημεία Κεφάλαιο 15: Βενζόλιο και αρωματικότητα 1. Αρωματικές ενώσεις Αρωματικές ενώσεις: ενώσεις με ευχάριστη οσμή Αρωματικές ενώσεις αναφέρονται συνήθως στο βενζόλιο και σε ενώσεις με συγγενική

Διαβάστε περισσότερα

Οργανική Χημεία. Κεφάλαιο 29: Βιομόρια: ετεροκυκλικές ενώσεις και νουκλεϊκά οξέα

Οργανική Χημεία. Κεφάλαιο 29: Βιομόρια: ετεροκυκλικές ενώσεις και νουκλεϊκά οξέα Οργανική Χημεία Κεφάλαιο 29: Βιομόρια: ετεροκυκλικές ενώσεις και νουκλεϊκά οξέα 1. Γενικά-ιδιότητες Κυκλικές οργανικές ενώσεις: καρβοκυκλικές (δακτύλιος περιέχει μόνο άτομα C) και ετεροκυκλικές (δακτύλιος

Διαβάστε περισσότερα

Οργανική Χημεία. Κεφάλαιο 1: Δομή και δεσμοί

Οργανική Χημεία. Κεφάλαιο 1: Δομή και δεσμοί Οργανική Χημεία Κεφάλαιο 1: Δομή και δεσμοί 1. Οργανική χημεία Οργανικές ενώσεις μέχριτομισότου1800 αναφέρονταν σε ενώσεις από ζωντανούς οργανισμούς Wöhler το 1828 έδειξε ότι η ουρία, μία οργανική ένωση,

Διαβάστε περισσότερα

Οργανική Χηµεία. Κεφάλαιο 29: Βιοµόρια: ετεροκυκλικές ενώσεις και νουκλεϊκά οξέα

Οργανική Χηµεία. Κεφάλαιο 29: Βιοµόρια: ετεροκυκλικές ενώσεις και νουκλεϊκά οξέα Οργανική Χηµεία Κεφάλαιο 29: Βιοµόρια: ετεροκυκλικές ενώσεις και νουκλεϊκά οξέα 1. Γενικά-ιδιότητες Κυκλικές οργανικές ενώσεις: καρβοκυκλικές (δακτύλιος περιέχει µόνο άτοµα C) και ετεροκυκλικές (δακτύλιος

Διαβάστε περισσότερα

2.9 Υποατομικά σωματίδια Ιόντα

2.9 Υποατομικά σωματίδια Ιόντα 1 Ερωτήσεις θεωρίας με απαντήσεις 2.9 Υποατομικά σωματίδια Ιόντα 9-1. Ποια είναι τα «υποατομικά σωματίδια»: 1. Τα πρωτόνια (ρ). Κάθε πρωτόνιο είναι ένα θετικά φορτισμένο σωματίδιο με μία μονάδα θετικού

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 6 Οργανικά οξέα και βάσεις (Β μέρος) McMurry σελ , , , , ,

Ενότητα 6 Οργανικά οξέα και βάσεις (Β μέρος) McMurry σελ , , , , , Οργανική Χημεία της συντήρησης (ή γενική οργανική χημεία για συντηρητές) Ενότητα 6 Οργανικά οξέα και βάσεις (Β μέρος) McMurry σελ. 62-73, 943-957, 1139-1144, 1148-1153, 1190-1195, 1207-1210 Διδάσκων: Στ.

Διαβάστε περισσότερα

2

2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Η μικρότερη σταθερότητα της βινυλικής ρίζας (για παράδειγμα σε σχέση με τη μεθυλική) θα μπορούσε να εξηγηθεί στη βάση του πόσο ισχυρά έλκονται τα ηλεκτρόνια από το κάθε άτομο άνθρακα.

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολή ορισμένων περιοδικών ιδιοτήτων

Μεταβολή ορισμένων περιοδικών ιδιοτήτων Μεταβολή ορισμένων περιοδικών ιδιοτήτων 1. Ερώτηση: Ποια θεωρούνται θεμελιώδη χαρακτηριστικά του ατόμου και γιατί; Θεμελιώδη χαρακτηριστικά του ατόμου είναι: η ατομική ακτίνα, η ενέργεια ιοντισμού και

Διαβάστε περισσότερα

Χημικός Δεσμός. Φώτης Καρβέλης

Χημικός Δεσμός. Φώτης Καρβέλης Χημικός Δεσμός Φώτης Καρβέλης Χημικός Δεσμός είναι η ελκτική δύναμη που συγκρατεί μεταξύ τους τα άτομα, τα ιόντα ή τα μόρια όταν σχηματίζουν χημικές ενώσεις. Η αιτία της δημιουργίας χημικών δεσμών είναι

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6. Κατάταξη των οργανικών ενώσεων

Κεφάλαιο 6. Κατάταξη των οργανικών ενώσεων Κεφάλαιο 6 Κατάταξη των οργανικών ενώσεων Σύνοψη Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται αναφορά στους τρόπους ταξινόμησης των οργανικών ενώσεων και παρέχονται κάποια στοιχεία για κάθε κατηγορία. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Ca. Να μεταφέρετε στην κόλλα σας συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα που αναφέρεται στο άτομο του ασβεστίου: ΣΤΙΒΑΔΕΣ νετρόνια K L M N Ca 2

Ca. Να μεταφέρετε στην κόλλα σας συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα που αναφέρεται στο άτομο του ασβεστίου: ΣΤΙΒΑΔΕΣ νετρόνια K L M N Ca 2 Ερωτήσεις Ανάπτυξης 1. Δίνεται ότι: 40 20 Ca. Να μεταφέρετε στην κόλλα σας συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα που αναφέρεται στο άτομο του ασβεστίου: ΣΤΙΒΑΔΕΣ νετρόνια K L M N Ca 2 2. Tι είδους δεσμός αναπτύσσεται

Διαβάστε περισσότερα

Σταθερά προστασίας. , αυτά προστατεύουν (αντίθετη κατεύθυνση ως προς το Β 0

Σταθερά προστασίας. , αυτά προστατεύουν (αντίθετη κατεύθυνση ως προς το Β 0 Σταθερά προστασίας Όπως αναφέραµε προηγουµένως, η χηµική µετατόπιση διαφόρων πυρήνων σ ένα µόριο οφείλεται στο χηµικό περιβάλλον των πυρήνων, το οποίο δηµιουργεί τοπικά µαγνητικά πεδία. Ανάλογα µε τον

Διαβάστε περισσότερα

Οργανική Χημεία της συντήρησης (ή γενική οργανική χημεία για συντηρητές) Ενότητα 2 - Ο σχηματισμός των δεσμών στις οργανικές χημικές ενώσεις

Οργανική Χημεία της συντήρησης (ή γενική οργανική χημεία για συντηρητές) Ενότητα 2 - Ο σχηματισμός των δεσμών στις οργανικές χημικές ενώσεις Οργανική Χημεία της συντήρησης (ή γενική οργανική χημεία για συντηρητές) Ενότητα 2 - Ο σχηματισμός των δεσμών στις οργανικές χημικές ενώσεις Βιβλίο McMurry: σελ. 3-22 Διδάσκων: Στ. Μπογιατζής Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

Α Ε Τ. ΤΕΙ Αθήνας. Στ. Μπογιατζής, επίκουρος καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας. ΤΕΙ Αθήνας / ΣΑΕΤ / Στ. Μπογιατζής

Α Ε Τ. ΤΕΙ Αθήνας. Στ. Μπογιατζής, επίκουρος καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας. ΤΕΙ Αθήνας / ΣΑΕΤ / Στ. Μπογιατζής Στ. Μπογιατζής, επίκουρος καθηγητής Ομοιοπολικές χημικές ενώσεις Ενώσεις του άνθρακα Χαρακτηριστικές ομάδες Τετραεδρική μοριακή δομή Επίπεδη τριγωνική μοριακή δομή Ευθύγραμμη μοριακή δομή Τα οργανικά μόρια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο H XHΜΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ. Χημεία της ζωής 1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο H XHΜΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ. Χημεία της ζωής 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο H XHΜΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ Χημεία της ζωής 1 2.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Η Βιολογία μπορεί να μελετηθεί μέσα από πολλά και διαφορετικά επίπεδα. Οι βιοχημικοί, για παράδειγμα, ενδιαφέρονται περισσότερο

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Μαλαμίδου-Ξενικάκη

Ε. Μαλαμίδου-Ξενικάκη Ε. Μαλαμίδου-Ξενικάκη Θεσσαλονίκη 2015 Ηλεκτρονιόφιλη προσβολή σε παράγωγα του βενζολίου Ασπιρίνη Η ασπιρίνη παρασκευάζεται βιομηχανικά με εκλεκτική ηλεκτρονιόφιλη αρωματική υποκατάσταση της φαινόλης.

Διαβάστε περισσότερα

Οργανική Χημεία. Κεφάλαια 20 & 21: Καρβοξυλικά οξέα, παράγωγα τους και αντιδράσεις ακυλο υποκατάστασης

Οργανική Χημεία. Κεφάλαια 20 & 21: Καρβοξυλικά οξέα, παράγωγα τους και αντιδράσεις ακυλο υποκατάστασης Οργανική Χημεία Κεφάλαια 20 & 21: Καρβοξυλικά οξέα, παράγωγα τους και αντιδράσεις ακυλο υποκατάστασης 1. Καρβοξυλικά οξέα Σημαντικά ακυλο (-COR) παράγωγα Πλήθος καρβοξυλικών ενώσεων στη φύση, π.χ. οξικό

Διαβάστε περισσότερα

Οργανική Χημεία. Χημεία καρβονυλικών ενώσεων & Κεφάλαιο 19: Αλδεϋδες και κετόνες

Οργανική Χημεία. Χημεία καρβονυλικών ενώσεων & Κεφάλαιο 19: Αλδεϋδες και κετόνες Οργανική Χημεία Χημεία καρβονυλικών ενώσεων & Κεφάλαιο 19: Αλδεϋδες και κετόνες 1. Καρβονυλικές ενώσεις Καρβονυλική ομάδα C=O σημαντικότερη λειτουργική ομάδα οργανικής χημείας Καρβονυλικές ομάδες βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

Οργανική Χημεία. Κεφάλαιο 5: Επισκόπηση οργανικών αντιδράσεων

Οργανική Χημεία. Κεφάλαιο 5: Επισκόπηση οργανικών αντιδράσεων Οργανική Χημεία Κεφάλαιο 5: Επισκόπηση οργανικών αντιδράσεων 1. Κατηγορίες οργανικών αντιδράσεων Γενικά, εξετάζουμε το είδος της αντίδρασης και τον τρόπο που αυτές συντελούνται Γενικοί τύποι αντιδράσεων

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήριο Αξιολόγησης: Μεταβολή περιοδικών ιδιοτήτων. Θέματα... 2 Απαντήσεις... 4

Κριτήριο Αξιολόγησης: Μεταβολή περιοδικών ιδιοτήτων. Θέματα... 2 Απαντήσεις... 4 Κριτήριο Αξιολόγησης: Μεταβολή περιοδικών ιδιοτήτων Θέματα... 2 Απαντήσεις... 4 1 Θέματα Θέμα 1 ο Να ορίσετε: Α. την ατομική ακτίνα Β. την ενέργεια πρώτου ιοντισμού των ατόμων Θέμα 2 Να αιτιολογήσετε πλήρως

Διαβάστε περισσότερα

Οργανική Χημεία 24 4

Οργανική Χημεία 24 4 Οργανική Χημεία 24 4 5. ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 5.1 Δομή οργανικών ενώσεων - διπλός και τριπλός δεσμός - επαγωγικό φαινόμενο Θεωρία δεσμού σθένους (Valence bond theory) Οι κυριότερες από τις διαφορετικές κβαντομηχανικές

Διαβάστε περισσότερα

2.3 Είδη χημικών δεσμών: Ιοντικός ομοιοπολικός δοτικός ομοιοπολικός δεσμός.

2.3 Είδη χημικών δεσμών: Ιοντικός ομοιοπολικός δοτικός ομοιοπολικός δεσμός. 2.3 Είδη χημικών δεσμών: Ιοντικός ομοιοπολικός δοτικός ομοιοπολικός δεσμός. 11.1. Ποια είδη χημικών δεσμών γνωρίζετε; Υπάρχουν δύο βασικά είδη χημικών δεσμών: ο ιοντικός ή ετεροπολικός δεσμός και ο ομοιοπολικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 11-11-2012

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 11-11-2012 ΘΕΜΑ Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 11-11-2012 Για τις ερωτήσεις Α.1 έως Α.5 να γράψετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση δίπλα στον αριθμό της ερώτησης. Α.1 Τα χημικά στοιχεία μιας κύριας ομάδας

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Ιωάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός. Όλα τα Θέματα της Τράπεζας στη Χημεία που σχετίζονται με το Χημικό Δεσμό

Δρ. Ιωάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός. Όλα τα Θέματα της Τράπεζας στη Χημεία που σχετίζονται με το Χημικό Δεσμό Όλα τα Θέματα της Τράπεζας στη Χημεία που σχετίζονται με το Χημικό Δεσμό Θέμα 1. Να αναφέρετε δυο διαφορές μεταξύ ομοιοπολικών και ιοντικών ενώσεων. Στις ιοντικές ενώσεις οι δομικές μονάδες είναι τα ιόντα,

Διαβάστε περισσότερα

ηλεκτρονιακές Κατανοµή

ηλεκτρονιακές Κατανοµή ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΙΚΟΙ ΕΣΜΟΙ 1. ίνεται ο πίκας: Σύµβολο Στοιχείου Να Ηλεκτρονιακή Κατανοµή X K (2) L(4) Ψ K (2) L(8) M(7) Ζ K (2) L(7) αντιγράψετε τον πίκα Οµάδα Π.Π. στη κόλλα Περίοδος Π.Π. σας τον

Διαβάστε περισσότερα

Οργανική Χημεία. Κεφάλαιο 17 & 18: Αλκοόλες, θειόλες, αιθέρες και εποξείδια

Οργανική Χημεία. Κεφάλαιο 17 & 18: Αλκοόλες, θειόλες, αιθέρες και εποξείδια Οργανική Χημεία Κεφάλαιο 17 & 18: Αλκοόλες, θειόλες, αιθέρες και εποξείδια 1. Αλκοόλες Ενώσεις που περιέχουν ομάδες υδροξυλίου συνδεδεμένες με κορεσμένα άτομα άνθρακα υβριδισμού sp 3 Βάσει παραπάνω ορισμού,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΤΟΜΟ. n Πυρήνας p Κ

ΤΟ ΑΤΟΜΟ. n Πυρήνας p Κ 1 ΤΟ ΑΤΟΜΟ e Στοιβάδες L n Πυρήνας p Κ Το άτοµο µοιάζει µε µια µικρή σφαίρα που αποτελείται από: Ι) Το πυρήνα δηλαδή µια µικρότερη σφαίρα στο κέντρο του ΙΙ) Τις στοιβάδες δηλαδή κυκλικές τροχιές πάνω στις

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΟΙ ΔΕΣΜΟΙ. Να δίδουν τον ορισμό του χημικού δεσμού. Να γνωρίζουν τα είδη των δεσμών. Να εξηγούν το σχηματισμό του ιοντικού ομοιοπολικού δεσμού.

ΧΗΜΙΚΟΙ ΔΕΣΜΟΙ. Να δίδουν τον ορισμό του χημικού δεσμού. Να γνωρίζουν τα είδη των δεσμών. Να εξηγούν το σχηματισμό του ιοντικού ομοιοπολικού δεσμού. ΧΗΜΙΚΟΙ ΔΕΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Στο τέλος αυτής της διδακτικής ενότητας οι μαθητές θα πρέπει να μπορούν: Να δίδουν τον ορισμό του χημικού δεσμού. Να γνωρίζουν τα είδη των δεσμών Να εξηγούν το σχηματισμό

Διαβάστε περισσότερα

1.3 Δομικά σωματίδια της ύλης - Δομή ατόμου - Ατομικός αριθμός - Μαζικός αριθμός - Ισότοπα

1.3 Δομικά σωματίδια της ύλης - Δομή ατόμου - Ατομικός αριθμός - Μαζικός αριθμός - Ισότοπα 1.3 Δομικά σωματίδια της ύλης - Δομή ατόμου - Ατομικός αριθμός - Μαζικός αριθμός - Ισότοπα Θεωρία 3.1. Ποια είναι τα δομικά σωματίδια της ύλης; Τα άτομα, τα μόρια και τα ιόντα. 3.2. SOS Τι ονομάζεται άτομο

Διαβάστε περισσότερα

Οργανική Χημεία. Κεφάλαιο 16: Χημεία του βενζολίου: ηλεκτρονιόφιλη αρωματική υποκατάσταση

Οργανική Χημεία. Κεφάλαιο 16: Χημεία του βενζολίου: ηλεκτρονιόφιλη αρωματική υποκατάσταση Οργανική Χημεία Κεφάλαιο 16: Χημεία του βενζολίου: ηλεκτρονιόφιλη αρωματική υποκατάσταση 1. Αντιδράσεις αρωματικών ενώσεων Σημαντικότερη αντίδραση αρωματικών ενώσεων: ηλεκτρονιόφιλη αρωματική υποκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2 Χημικοί Δεσμοί

Κεφάλαιο 2 Χημικοί Δεσμοί Κεφάλαιο 2 Χημικοί Δεσμοί Σύνοψη Παρουσιάζονται οι χημικοί δεσμοί, ιοντικός, μοριακός, ατομικός, μεταλλικός. Οι ιδιότητες των υλικών τόσο οι φυσικές όσο και οι χημικές εξαρτώνται από το είδος ή τα είδη

Διαβάστε περισσότερα

Δεσμικότητα των οργανικών ενώσεων: Σχηματισμός δεσμών για τη. Ιοντικός χαρακτήρας δεσμών. Οι ιοντικοί δεσμοί στα άλατα είναι αποτέλεσμα μεταφοράς e

Δεσμικότητα των οργανικών ενώσεων: Σχηματισμός δεσμών για τη. Ιοντικός χαρακτήρας δεσμών. Οι ιοντικοί δεσμοί στα άλατα είναι αποτέλεσμα μεταφοράς e Δεσμικότητα των οργανικών ενώσεων: Σχηματισμός δεσμών για τη δημιουργία ενώσεων πιο σταθερών από τα επιμέρους άτομα Ιοντικός χαρακτήρας δεσμών Οι ιοντικοί δεσμοί στα άλατα είναι αποτέλεσμα μεταφοράς e

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών. Χημεία. Ενότητα 7: Μοριακή γεωμετρία. Τόλης Ευάγγελος

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών. Χημεία. Ενότητα 7: Μοριακή γεωμετρία. Τόλης Ευάγγελος Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Χημεία Ενότητα 7: Μοριακή γεωμετρία Τόλης Ευάγγελος e-mail: etolis@uowm.gr Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Δομή. Ως συζυγιακά διένια ορίζουμε τους υδρογονάνθρακες που στην. κύριο χαρακτηριστικό την εναλλαγή των δεσμών (απλών και διπλών) στο μόριο.

Δομή. Ως συζυγιακά διένια ορίζουμε τους υδρογονάνθρακες που στην. κύριο χαρακτηριστικό την εναλλαγή των δεσμών (απλών και διπλών) στο μόριο. ΣΥΖΥΓΙΑΚA ΔΙΕΝΙA Δομή Ως συζυγιακά διένια ορίζουμε τους υδρογονάνθρακες που στην ανθρακική τους αλυσίδα περιέχουν δυο διπλούς δεσμούς με κύριο χαρακτηριστικό την εναλλαγή των δεσμών (απλών και διπλών)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ. Καθηγητής Μόσχος Πολυσίου / Εργαστήριο Γενικής Χημείας Γ.Π.Α.

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ. Καθηγητής Μόσχος Πολυσίου / Εργαστήριο Γενικής Χημείας Γ.Π.Α. ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Καθηγητής Μόσχος Πολυσίου / Εργαστήριο Γενικής Χημείας Γ.Π.Α. ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ Η Οργανική Χημεία μελετά τις ενώσεις του άνθρακα. Ο Wohler το828 πρώτος παρασκεύασε οργανική ένωση από ανόργανο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 1. Ο άργυρος έχει δύο φυσικά ισότοπα. Το ένα έχει μάζα 106,91 amu και το άλλο 108,90 amu. Υπολογίστε την κλασματική αφθονία των δύο ισοτόπων. Πώς συμβολίζονται τα δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Δρ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΟΚΟΤΟΣ Email: ckokotos@chem.uoa.gr ΠΥΡΗΝΟΦΙΛΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΣΕ ΚΑΡΒΟΝΥΛΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Στην ετικέτα φιάλης νερού Λουτρακίου (atural Mineral Water) αναγράφεται η τιμή ολικής σκληρότητας 89 αμερικανικοί βαθμοί σκληρότητας. Πόσα ml προτύπου διαλύματος EDTA

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις Σωστού Λάθους

Ερωτήσεις Σωστού Λάθους Ερωτήσεις Σωστού Λάθους Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασμένες (Λ) και να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 1. Το ιόν του νατρίου, 11 Na +, προκύπτει όταν το άτομο του Na προσλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις στο 2o κεφάλαιο από τράπεζα θεμάτων. Περιοδικός πίνακας. Σταυρακαντωνάκης Γιώργος Λύκειο Γαζίου Page 1

Ερωτήσεις στο 2o κεφάλαιο από τράπεζα θεμάτων. Περιοδικός πίνακας. Σταυρακαντωνάκης Γιώργος Λύκειο Γαζίου Page 1 Ερωτήσεις στο 2o κεφάλαιο από τράπεζα θεμάτων 1. Για τις ενέργειες ΕL και ΕN των στιβάδων L και N αντίστοιχα, ισχύει ότι ΕL < ΕN ΣΩΣΤΟ, Όσο απομακρυνόμαστε από τον πυρήνα τόσο αυξάνεται η ενεργειακή στάθμη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Αθήνας, ΣΑΕΤ 2 H ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΤΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΣΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ. 1.1 Εισαγωγή. 1.2 Γενικά

ΤΕΙ Αθήνας, ΣΑΕΤ 2 H ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΤΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΣΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ. 1.1 Εισαγωγή. 1.2 Γενικά 2 ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΤΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΣΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 1.1 Εισαγωγή Τα μόρια μπορεί κάποιος να τα αντιληφθεί σαν κατασκευές από άτομα τα οποία συνδέονται μεταξύ τους με δεσμούς. Οι κατασκευές αυτές μπορεί να έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 7: Μοριακή Δομή

Διάλεξη 7: Μοριακή Δομή Μεμονωμένα άτομα: Μόνο τα ευγενή αέρια Μόρια: Τα υπόλοιπα άτομα σχηματίζουν μόρια Γιατί; Διότι η ολική ενέργεια ενός ευσταθούς μορίου είναι μικρότερη από την ολική ενέργεια των μεμονωμένων ατόμων που αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία δεσµού σθένους - Υβριδισµός. Αντιδράσεις προσθήκης Αντιδράσεις απόσπασης. Αντιδράσεις υποκατάστασης Πολυµερισµός

Θεωρία δεσµού σθένους - Υβριδισµός. Αντιδράσεις προσθήκης Αντιδράσεις απόσπασης. Αντιδράσεις υποκατάστασης Πολυµερισµός 11 ο Μάθηµα: Θεωρία δεσµού σθένους - Υβριδισµός 12 ο Μάθηµα: Αντιδράσεις προσθήκης Αντιδράσεις απόσπασης 13 ο Μάθηµα: Αντιδράσεις υποκατάστασης Πολυµερισµός 14 ο Μάθηµα: Αντιδράσεις οξείδωσης - αναγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 10 ο. Ο Περιοδικός Πίνακας και ο Νόμος της Περιοδικότητας. Μέγεθος ατόμων Ενέργεια Ιοντισμού Ηλεκτρονιακή συγγένεια Ηλεκτραρνητικότητα

Μάθημα 10 ο. Ο Περιοδικός Πίνακας και ο Νόμος της Περιοδικότητας. Μέγεθος ατόμων Ενέργεια Ιοντισμού Ηλεκτρονιακή συγγένεια Ηλεκτραρνητικότητα Μάθημα 10 ο Ο Περιοδικός Πίνακας και ο Νόμος της Περιοδικότητας Μέγεθος ατόμων Ενέργεια Ιοντισμού Ηλεκτρονιακή συγγένεια Ηλεκτραρνητικότητα Σχέση σειράς συμπλήρωσης τροχιακών και ΠΠ Μνημονικός κανόνας

Διαβάστε περισσότερα

H περιοδικότητα των ιδιοτήτων των ατόμων των στοιχείων-iοντικός Δεσμός. Εισαγωγική Χημεία

H περιοδικότητα των ιδιοτήτων των ατόμων των στοιχείων-iοντικός Δεσμός. Εισαγωγική Χημεία H περιοδικότητα των ιδιοτήτων των ατόμων των στοιχείων-iοντικός Δεσμός Εισαγωγική Χημεία 2013-14 1 Μέγεθος Ιόντων Κατιόντα: Η ακτίνα τους είναι πάντοτε μικρότερη από την αντίστοιχη των ουδέτερων ατόμων.

Διαβάστε περισσότερα

Ατομική Ακτίνα ατομική ακτίνα δραστικού μείωση δραστικό πυρηνικό φορτίο και ο κύριος κβαντικός αριθμός των εξωτ. ηλεκτρονίων

Ατομική Ακτίνα ατομική ακτίνα δραστικού μείωση δραστικό πυρηνικό φορτίο και ο κύριος κβαντικός αριθμός των εξωτ. ηλεκτρονίων ATOMIKH AKTINA Ατομική Ακτίνα ορίζεται ως το μισό της απόστασης μεταξύ δύο γειτονικών ατόμων, όπως αυτά διατάσσονται στο κρυσταλλικό πλέγμα του στοιχείου. Η ατομική ακτίνα ενός στοιχείου: Κατά μήκος μιας

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΟΣ ΕΣΜΟΣ ΙΙ : ΚΒΑΝΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΣΜΟΥ

ΧΗΜΙΚΟΣ ΕΣΜΟΣ ΙΙ : ΚΒΑΝΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΣΜΟΥ ΧΗΜΙΚΟΣ ΕΣΜΟΣ ΙΙ : ΚΒΑΝΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΜΟΙΟΠΟΛΙΚΟΥ Ή ΟΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΕΣΜΟΥ Παππάς Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής Το μόριο του Η 2 Σύμφωνα με τη θεωρία του Lewis στο μόριο του Η 2 τα άτομα συγκρατούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΑ ΟΞΕΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΑ

ΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΑ ΟΞΕΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΑ ΟΞΕΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΑ Εισαγωγή στα Καρβοξυλικά Οξέα Ονοματολογία των Καρβοξυλικών Οξέων Δομή και Ιδιότητες των Καρβοξυλικών Οξέων Παρασκευή των Καρβοξυλικών Οξέων Αντιδράσεις των Καρβοξυλικών Οξέων

Διαβάστε περισσότερα

Άτομο: Η μικρότερη μονάδα ενός στοιχείου που διατηρεί τις χημικές του ιδιότητες

Άτομο: Η μικρότερη μονάδα ενός στοιχείου που διατηρεί τις χημικές του ιδιότητες Άτομο: Η μικρότερη μονάδα ενός στοιχείου που διατηρεί τις χημικές του ιδιότητες 1 Πυρήνας: Περιβάλλων: χώρος - πρωτόνια - νετρόνια - ηλεκτρόνια 2 fm (femtometre) = 10 15 m nm (nanometre) = 10-9 m Όνομα

Διαβάστε περισσότερα

1o Kριτήριο Αξιολόγησης

1o Kριτήριο Αξιολόγησης 1o Kριτήριο Αξιολόγησης 11 ΚΒΑΝΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ - ΑΡΧΕΣ ΟΜΗΣΗΣ ΠΟΛΥΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΖΗΤΗΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις 1-4 βάλτε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Κατά τις µεταπτώσεις: L

Διαβάστε περισσότερα

1.5 Αλκένια - αιθένιο ή αιθυλένιο

1.5 Αλκένια - αιθένιο ή αιθυλένιο 19 1.5 Αλκένια - αιθένιο ή αιθυλένιο Γενικά Αλκένια ονομάζονται οι άκυκλοι ακόρεστοι υδρογονάνθρακες, οι οποίοι περιέχουν ένα διπλό δεσμό στο μόριο. O γενικός τύπος των αλκενίων είναι C ν Η 2ν (ν 2). Στον

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΘΟΣ. Ζ = 17 & Α = 35. Γνωρίζουµε ότι Α = Ζ + Ν, όπου Ν = αριθµός νετρονίων. Άρα: Ν = Α-Ζ = 35-17 Ν =18 νετρόνια.

ΛΑΘΟΣ. Ζ = 17 & Α = 35. Γνωρίζουµε ότι Α = Ζ + Ν, όπου Ν = αριθµός νετρονίων. Άρα: Ν = Α-Ζ = 35-17 Ν =18 νετρόνια. ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΩΣΤΟ/ΛΑΘΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 1. Το άτοµο 35 17 Cl περιέχει 17 νετρόνια. ΛΑΘΟΣ. Ζ = 17 & Α = 35. Γνωρίζουµε ότι Α = Ζ + Ν, όπου Ν = αριθµός νετρονίων. Άρα: Ν = Α-Ζ = 35-17 Ν

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Ιωάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός. Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου

Δρ. Ιωάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός. Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου 1. Το ιόν του νατρίου, 11Νa +, προκύπτει όταν το άτομο του Na προσλαμβάνει ένα ηλεκτρόνιο. Λ, όταν αποβάλλει ένα ηλεκτρόνιο 2. Σε 2 mol NH3

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονιακοί τύποι κατά Lewis

Ηλεκτρονιακοί τύποι κατά Lewis Ηλεκτρονιακοί τύποι κατά Lewis 1. Ερώτηση: Τι είναι τα ηλεκτρόνια σθένους; Τα ηλεκτρόνια της εξωτερικής στιβάδας ονομάζονται ηλεκτρόνια σθένους (=δυνατά ηλεκτρόνια). 2. Ερώτηση: Τι λέει η ηλεκτρονιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Άτομα υδρογόνου απορροφούν ενέργεια και τα ηλεκτρόνιά τους διεγείρονται ανερχόμενα στο ενεργειακό επίπεδο με n = 7. Μερικές από τις ηλεκτρονικές μεταπτώσεις που ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

(Από το βιβλίο Γενική Χημεία των Ebbing, D. D., Gammon, S. D., Εκδόσεις Παπασωτηρίου )

(Από το βιβλίο Γενική Χημεία των Ebbing, D. D., Gammon, S. D., Εκδόσεις Παπασωτηρίου ) Δυνάμεις διπόλου διπόλου (Από το βιβλίο Γενική Χημεία των Ebbing, D. D., Gammon, S. D., Εκδόσεις Παπασωτηρίου ) Τα πολικά μόρια μπορούν να έλκονται αμοιβαία μέσω δυνάμεων διπόλου διπόλου. Η δύναμη διπόλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Κατατάξετε τα ακόλουθα υδατικά διαλύματα, συγκεντρώσεως 0,10 Μ το καθένα, κατά σειρά αυξανόμενου ph: (α) CaCl (β) NH 3 (γ) KNΟ (δ) HClO 4 (ε) NaOH (στ) CH 3 COOH Υπόδειξη:

Διαβάστε περισσότερα

5. Να βρείτε τον ατομικό αριθμό του 2ου μέλους της ομάδας των αλογόνων και να γράψετε την ηλεκτρονιακή δομή του.

5. Να βρείτε τον ατομικό αριθμό του 2ου μέλους της ομάδας των αλογόνων και να γράψετε την ηλεκτρονιακή δομή του. Ερωτήσεις στο 2o κεφάλαιο από τράπεζα θεμάτων 1. α) Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων που μπορεί να πάρει κάθε μία από τις στιβάδες: K, L, M, N. β) Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων που

Διαβάστε περισσότερα

Υλικά Ηλεκτρονικής & Διατάξεις

Υλικά Ηλεκτρονικής & Διατάξεις Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Υλικά Ηλεκτρονικής & Διατάξεις 2 η σειρά διαφανειών Δημήτριος Λαμπάκης ΜΟΡΙΑΚΗ ΔΟΜΗ Μεμονωμένα άτομα: Μόνο τα ευγενή αέρια Μόρια: Τα υπόλοιπα άτομα σχηματίζουν μόρια, γιατί

Διαβάστε περισσότερα

Η βαθμίδα του ηλεκτρικού πεδίου της μεμβράνης τείνει να συγκρατήσει τα θετικά φορτισμένα ιόντα.

Η βαθμίδα του ηλεκτρικού πεδίου της μεμβράνης τείνει να συγκρατήσει τα θετικά φορτισμένα ιόντα. Τα ιόντα χλωρίου βρίσκονται σε πολύ μεγαλύτερη πυκνότητα στο εξωτερικό παρά στο εσωτερικό του κυττάρου, με αποτέλεσμα να εμφανίζεται παθητικό ρεύμα εισόδου τους στο κύτταρο. Τα αρνητικά φορτισμένα ιόντα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2. Οξέα και βάσεις

Κεφάλαιο 2. Οξέα και βάσεις Κεφάλαιο 2 Οξέα και βάσεις Σύνοψη Στο κεφάλαιο αυτό δίνονται οι ορισμοί κατά Brønsted-Lowry και κατά Lewis για τον καθορισμό οξέων και βάσεων, με σχετικά παραδείγματα, γίνεται αναφορά στην ποιοτική και

Διαβάστε περισσότερα

Στην περσινή χρονιά έμαθες ότι η Χημεία έχει τη δική της γλώσσα! Στη γλώσσα της Χημείας:

Στην περσινή χρονιά έμαθες ότι η Χημεία έχει τη δική της γλώσσα! Στη γλώσσα της Χημείας: 12 Κεφάλαιο 1ο 1.2 ΟΞΕΑ ΚΑΤΑ ARRHENIUS Που οφείλεται ο όξινος χαρακτήρας; Στην περσινή χρονιά έμαθες ότι η Χημεία έχει τη δική της γλώσσα! Στη γλώσσα της Χημείας: Τα γράμματα είναι τα σύμβολα των χημικών

Διαβάστε περισσότερα

MAΘΗΜΑ 5 ο ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΣΤΕΡΟΠΟΙΗΣΗ

MAΘΗΜΑ 5 ο ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΣΤΕΡΟΠΟΙΗΣΗ MAΘΗΜΑ 5 ο ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΣΤΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ξικός αιθυλεστέρας ή Οξικό αιθύλιο Δρα. Κουκουλίτσα Αικατερίνη Χημικός Εργαστηριακός Συνεργάτης Τ.Ε.Ι Αθήνας ckoukoul@teiath.gr ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Ο άργυρος εμφανίζεται στη φύση υπό τη μορφή δύο ισοτόπων τα οποία έχουν ατομικές μάζες 106,905 amu και 108,905 amu. (α) Γράψτε το σύμβολο για καθένα ισότοπο του αργύρου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΕΑ ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ

ΟΞΕΑ ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΟΞΕΑ ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ Οι ορτανσίες σε όξινα εδάφη έχουν μπλε άνθη, σε βασικά ροζ και σε ουδέτερα μοβ. Δημήτρης Παπαδόπουλος, χημικός Βύρωνας, 2015 Ιοντικά υδατικά διαλύματα Ιοντικές ενώσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ε Τ. ΤΕΙ Αθήνας. Ενότητα 3 Κορεσμένες και ακόρεστες ενώσεις. Κανόνες ονοματολογίας

Α Ε Τ. ΤΕΙ Αθήνας. Ενότητα 3 Κορεσμένες και ακόρεστες ενώσεις. Κανόνες ονοματολογίας Οργανική Χημεία της συντήρησης (ή γενική οργανική χημεία για συντηρητές) Ενότητα 3 Κορεσμένες και ακόρεστες ενώσεις. Κανόνες ονοματολογίας Διδάσκων: Στ. Μπογιατζής Επίκουρος καθηγητής Το αιθυλένιο: ο πρώτος

Διαβάστε περισσότερα

2.1 Ηλεκτρονική δομή των ατόμων

2.1 Ηλεκτρονική δομή των ατόμων 2.1 Ηλεκτρονική δομή των ατόμων Θεωρία 7.1. Ποια είναι η εικόνα του ατόμου σύμφωνα με τον Bohr; Μία πολύ απλή εικόνα σχετικά με το άτομο, ξεπερασμένη βέβαια σήμερα, μας έχει δώσει ο Bohr, εμπνευσμένος

Διαβάστε περισσότερα

Aντιδράσεις Καρβονυλίου C=O (1)

Aντιδράσεις Καρβονυλίου C=O (1) Aντιδράσεις Καρβονυλίου = (1) Πυρηνόφιλη προσθήκη (αλδεΰδες, κετόνες) Πυρηνόφιλη ακυλο-υποκατάσταση (καρβοξυλικά οξέα και παράγωγα) α-υποκατάσταση (καρβονυλοενώσεις: αλδεΰδες, κετόνες, καρβοξυλικά οξέα

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη Κεφαλαίου 5

Περίληψη Κεφαλαίου 5 Περίληψη Κεφαλαίου 5 Είδη αντιδράσεων: προσθήκης, απόσπασης, υποκατάστασης & αναδιάταξης Μηχανισµός αντίδρασης: πλήρης περιγραφή τρόπου πραγµατοποίησης Μηχανισµοί µέσω ριζών ή πολικοί Πολική αντίδράση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΔΕΣΜΟΥ ΣΘΕΝΟΥΣ - ΥΒΡΙΔΙΣΜΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΔΕΣΜΟΥ ΣΘΕΝΟΥΣ - ΥΒΡΙΔΙΣΜΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΔΕΣΜΟΥ ΣΘΕΝΟΥΣ - ΥΒΡΙΔΙΣΜΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 7.2 Ποιες από τις προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος ; α) Λ β) Σ γ) Λ 7.3 Όχι. Θα πρέπει τα ατομικά τροχιακά που θα επικαλυφθούν,

Διαβάστε περισσότερα

2.1 Ηλεκτρονική δοµή των ατόµων

2.1 Ηλεκτρονική δοµή των ατόµων ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΤΟΥ 2ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2.1 Ηλεκτρονική δοµή των ατόµων ΕΡΩΤΗΣΗ 1 : Πως περιέγραψε ο Bohr την δοµή του ατόµου; ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Ο Bohr φαντάστηκε το άτοµο σαν ένα µικροσκοπικό

Διαβάστε περισσότερα

3. Τα άτομα για να είναι ουδέτερα πρέπει να έχουν τόσα ηλεκτρόνια όσα πρωτόνια. Άρα το άτομο του άνθρακα με Ζ=6, πρέπει να έχει 6 ηλεκτρόνια.

3. Τα άτομα για να είναι ουδέτερα πρέπει να έχουν τόσα ηλεκτρόνια όσα πρωτόνια. Άρα το άτομο του άνθρακα με Ζ=6, πρέπει να έχει 6 ηλεκτρόνια. Οδηγίες για την λύση των ασκήσεων 1. Όταν μας δίνεται ο ατομικός αριθμός ενός στοιχείου, αμέσως γνωρίζουμε τον αριθμό των πρωτονίων στον πυρήνα του αλλά και την ταυτότητα του ατόμου. Π.χ. άτομο με ατομικό

Διαβάστε περισσότερα

1.15 Ο δεσμός στο μεθάνιο και ο υβριδισμός τροχιακού

1.15 Ο δεσμός στο μεθάνιο και ο υβριδισμός τροχιακού 1.15 Ο δεσμός στο μεθάνιο και ο υβριδισμός τροχιακού Η δομή του Μεθανίου τετραεδρική γωνίες δεσμού = 109.5 Μήκη δεσμού = 110 pm αλλά η δομή εμφανίζεται ασυνεπής με την ηλεκτρονική διάταξη του άνθρακα Η

Διαβάστε περισσότερα

Β ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ

Β ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ Β ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014 2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ: Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ΩΡΕΣ (ΦΥΣΙΚΗ + ΧΗΜΕΙΑ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 05/06/2015 ΒΑΘΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Σχ. 1: Τυπική μορφή μοριακού δυναμικού.

Σχ. 1: Τυπική μορφή μοριακού δυναμικού. ΤΕΤΥ - Σύγχρονη Φυσική Κεφ. 6-1 Κεφάλαιο 6. Μόρια Εδάφια: 6.a. Μόρια και μοριακοί δεσμοί 6.b. Κβαντομηχανική περιγραφή του χημικού δεσμού 6.c. Περιστροφή και ταλάντωση μορίων 6.d. Μοριακά φάσματα 6.a.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Στην ένωση Χ 3 το κεντρικό άτομο Χ φέρει δύο μονήρη ζεύγη ηλεκτρονίων σθένους, ενώ στην ένωση Υ 2 το κεντρικό άτομο Υ φέρει τρία μονήρη ζεύγη ηλεκτρονίων σθένους.

Διαβάστε περισσότερα

Α ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Α ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Α ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 23/04/2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως Α4 να γράψετε στο τετράδιο σας το γράµµα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Οργανική Χημεία. Κεφάλαια 12 &13: Φασματοσκοπία μαζών και υπερύθρου

Οργανική Χημεία. Κεφάλαια 12 &13: Φασματοσκοπία μαζών και υπερύθρου Οργανική Χημεία Κεφάλαια 12 &13: Φασματοσκοπία μαζών και υπερύθρου 1. Γενικά Δυνατότητα προσδιορισμού δομών με σαφήνεια χρησιμοποιώντας τεχνικές φασματοσκοπίας Φασματοσκοπία μαζών Μέγεθος, μοριακός τύπος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΤΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

ΙΟΝΤΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΧΗΜΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ Είδη Δεσµών Ιοντικός Δεσµός (Ionic bond): σχηµατίζεται πάντα µεταξύ ηλεκτροθετικών και ηλεκτραρνητικών στοιχείων και περιλαµβάνει την πλήρη µεταφορά ενός ή περισσοτέρων ηλεκτρονίων από το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνσης Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 1 η Ενότητα Ανασκόπηση βασικών εννοιών της χημείας. Δημήτριος Λαμπάκης Περιοδικός πίνακας Περιοδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. Περισσότερες αντιδράσεις αλκοολών και η χημεία των αιθέρων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. Περισσότερες αντιδράσεις αλκοολών και η χημεία των αιθέρων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Περισσότερες αντιδράσεις αλκοολών και η χημεία των αιθέρων 1 Περισσότερες αντιδράσεις αλκοολών και η χημεία των αιθέρων Το αιθοξυαιθάνιο (διαιθυλαιθέρας ή απλώς «αιθέρας») ανακαλύφθηκε ως αναισθητικό

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη Κεφαλαίου 4

Περίληψη Κεφαλαίου 4 Περίληψη Κεφαλαίου 4 Αλκάνια: διαθέτουν διαµορφώσεις που αλληλοµετατρέπονται Προβολές κατά Newman: απεικόνιση αλλαγών λόγω περιστροφής απλού δεσµού Διαβαθµισµένη διαµόρφωση αιθανίου σταθερότερη κατά 12

Διαβάστε περισσότερα

Φάσµατα άνθρακα-13 ( 13 C NMR)

Φάσµατα άνθρακα-13 ( 13 C NMR) Φάσµατα άνθρακα-3 ( 3 NMR) I = ½ Φυσική αφθονία.% γ και µ Ευαισθησία Τ Χηµική µετατόπιση Ενταση κορυφών Φάσµατα ~ 4 φορές µικρότερα του πρωτονίου ~ 64 µικρότερη του πρωτονίου µεγαλύτερος από εκείνον του

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. + SO 4 Βάσεις είναι οι ενώσεις που όταν διαλύονται σε νερό δίνουν ανιόντα υδροξειδίου (ΟΗ - ). NaOH Na

ΧΗΜΕΙΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. + SO 4 Βάσεις είναι οι ενώσεις που όταν διαλύονται σε νερό δίνουν ανιόντα υδροξειδίου (ΟΗ - ). NaOH Na ΧΗΜΕΙΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΞΕΩΝ Αλλάζουν το χρώμα των δεικτών. Αντιδρούν με μέταλλα και παράγουν αέριο υδρογόνο (δες απλή αντικατάσταση) Αντιδρούν με ανθρακικά άλατα και παράγουν αέριο CO2. Έχουν όξινη

Διαβάστε περισσότερα

Έκτη Διάλεξη Ονοματολογία

Έκτη Διάλεξη Ονοματολογία Έκτη Διάλεξη Ονοματολογία Α) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΑ Στοιχείο Σύμβολο Σθένος Νάτριο Να 1 Κάλιο Κ 1 Μαγνήσιο Mg 2 Ασβέστιο Ca 2 Σίδηρος Fe 2 ή 3 Χαλκός Cu 2 Ψευδάργυρος Zn 2 Λίθιο Li 1 Άργυρος

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3. Ηλεκτρονιόφιλα, πυρηνόφιλα και αποχωρούσες ομάδες

Κεφάλαιο 3. Ηλεκτρονιόφιλα, πυρηνόφιλα και αποχωρούσες ομάδες Κεφάλαιο 3 Ηλεκτρονιόφιλα, πυρηνόφιλα και αποχωρούσες ομάδες Σύνοψη Στο κεφάλαιο αυτό δίνονται οι ορισμοί των ηλεκτρονιόφιλων και των πυρηνόφιλων αντιδραστηρίων και αναλύονται έννοιες που σχετίζονται με

Διαβάστε περισσότερα

Μοριακά Πρότυπα (Μοντέλα)

Μοριακά Πρότυπα (Μοντέλα) Μοριακά Πρότυπα (Μοντέλα) ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 1. ΟΜΕΣ LEWIS - ΤΥΠΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ (ΚΕΦ. 9.6, 9.9) 2. ΜΟΡΙΑΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ - ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ VSEPR (ΚΕΦ. 10.1) 3. ΥΒΡΙ ΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΤΡΟΧΙΑΚΩΝ (ΚΕΦ. 10.3) Αναγραφή τύπων

Διαβάστε περισσότερα

1.7 Συντακτικοί Τύποι των Οργανικών µορίων

1.7 Συντακτικοί Τύποι των Οργανικών µορίων 1.7 Συντακτικοί Τύποι των Οργανικών µορίων Σύνταξη Η σειρά µε την οποία συνδέονται τα άτοµα ενός µορίου ονοµάζεται σύνταξη ή συνδετικότητα. Για να γραφεί η δοµή Lewis πρέπει να προσδιοριστεί η σύνταξη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ. 5.1 Δομή οργανικών ενώσεων - διπλός και τριπλός δεσμός - επαγωγικό φαινόμενο. Θεωρία δεσμού σθένους (Valence bond theory)

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ. 5.1 Δομή οργανικών ενώσεων - διπλός και τριπλός δεσμός - επαγωγικό φαινόμενο. Θεωρία δεσμού σθένους (Valence bond theory) ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 5.1 Δομή οργανικών ενώσεων - διπλός και τριπλός δεσμός - επαγωγικό φαινόμενο Θεωρία δεσμού σθένους (Valence bond theory) Για την περιγραφή του ομοιοπολικού δεσμού έχουν διατυπωθεί πολλές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Γράφετε ευανάγνωστα και καθαρά! Όλες οι απαντήσεις να είναι επαρκώς αιτιολογημένες!!! Δώστε προσοχή στα σημαντικά ψηφία των αριθμητικών αποτελεσμάτων! Καλή επιτυχία. Δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

Οργανική Χημεία ΕΝΟΤΗΤΑ 7: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΧΕΣΗ ΔΟΜΗΣ-ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Ε. Αμανατίδης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Χημικών Μηχανικών

Οργανική Χημεία ΕΝΟΤΗΤΑ 7: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΧΕΣΗ ΔΟΜΗΣ-ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Ε. Αμανατίδης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Χημικών Μηχανικών Οργανική Χημεία ΕΝΟΤΗΤΑ 7: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΧΕΣΗ ΔΟΜΗΣ-ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ε. Αμανατίδης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Χημικών Μηχανικών Περίληψη Αντιδράσεις και οι μηχανισμοί τους: ΣΧΕΣΗ ΔΟΜΗΣ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. Μεμβρανικά δυναμικά του νευρικού κυττάρου

2. Μεμβρανικά δυναμικά του νευρικού κυττάρου 2. Μεμβρανικά δυναμικά του νευρικού κυττάρου Στόχοι κατανόησης: Διαφορά δυναμικού της κυτταρικής μεμβράνης ενός νευρικού κυττάρου: Τί είναι; Πώς δημιουργείται; Ποιά είδη διαφοράς δυναμικού της μεμβράνης

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3. Στοιχειώδεις αντιδράσεις στην Οργανική Χημεία

Κεφάλαιο 3. Στοιχειώδεις αντιδράσεις στην Οργανική Χημεία Κεφάλαιο 3 Στοιχειώδεις αντιδράσεις στην Οργανική Χημεία Σύνοψη Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται οι στοιχειώδεις αντιδράσεις στην Οργανική Χημεία, οι οποίες μπορούν να διαχωριστούν στις εξής κατηγορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Ποιο άτομο έχει το ακόλουθο διάγραμμα ηλεκτρονικής δομής; 3d 4s 4p Ar 2. Σε καθεμιά από τις ακόλουθες σφαίρες αντιστοιχείστε τα άτομα των στοιχείων K, Rb, Ca και Br.

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία β γυμνασίου ΜΕΛΕΤΗ ΜΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ Φόρης Μουρατίδης, ΠΕ 04

Χημεία β γυμνασίου ΜΕΛΕΤΗ ΜΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ Φόρης Μουρατίδης, ΠΕ 04 Φόρης Μουρατίδης, ΠΕ 04 ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 η Ανοίξτε το λογισµικό Χηµεία Β-Γ Γυµνασίου στο κεφάλαιο Από το Νερό στο Άτοµο και πηγαίνετε στην ενότητα Η διάσπαση του νερού. Παρακολουθείστε την προσοµοίωση της

Διαβάστε περισσότερα