ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ"

Transcript

1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΑΪΟΣ 2008

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 5 Ασφαλιστέα Πρόσωπα 5 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ 6 2. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ (ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ) ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (Α.Δ.Α.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Ο.Τ.Α.) ΕΠΑΡΧΕΙΑ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 104 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 105 Τακτικές κρατήσεις υπέρ Μ.Τ.Π.Υ ΜΕΤΟΧΟΙ ΜΤΠΥ ΜΗ ΜΕΤΟΧΟΙ 117 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 123 Χρόνος ασφάλισης Γενικά Χρόνος συμμετοχής (πραγματικής ασφάλισης) στο Ταμείο Χρόνος από αναγνώριση με την καταβολή εισφοράς εξαγοράς Οφειλή από αναγνώριση Ποιος χρόνος δεν είναι συντάξιμος Ποσοστά κρατήσεων Δικαίωμα εγγραφής 128 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 129 Προϋποθέσεις χορήγησης μερίσματος Προϋποθέσεις για τη χορήγηση μερίσματος λόγω απομάκρυνσης ή απόλυσης από την υπηρεσία Προϋποθέσεις για τη χορήγηση μερίσματος λόγω ανικανότητας Προϋποθέσεις για τη χορήγηση μερίσματος στην ορφανική οικογένεια Έναρξη και διακοπή του δικαιώματος για τη χορήγηση μερίσματος Μεταβίβαση του δικαιώματος στο μέρισμα Ποσό μερίσματος της ορφανικής οικογενείας Ειδικές περιπτώσεις 134 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 135 Υπολογισμός μερίσματος Τρόπος υπολογισμού του ποσού του μερίσματος Έκτακτο προσωρινό μέρισμα Αμετάβλητο των προϋποθέσεων πληρωμής του μερίσματος 136 1

3 4. Αναθεώρηση αποφάσεων απονομής μερίσματος Αναστολή σύνταξης Παραγραφή δικαιώματος 137 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ 138 Ισχύουσα νομοθεσία Νόμοι Νομοθετικά διατάγματα Αναγκαστικοί Νόμοι 141 2

4 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Οι στόχοι που έχουν τεθεί με τη στρατηγική ανάπτυξη αποβλέπουν όπως το Ταμείο οργανωθεί έτσι ώστε να οδηγηθεί στη νέα εποχή, στην εποχή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, στην εποχή της διαχείρισης της γνώσης και συγχρόνως να αποτελέσει το πρώτο πρότυπο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης της Ελλάδας. Για την επίτευξη του στόχου αυτού γίνεται για πρώτη φορά προσπάθεια να δημιουργήσουμε όλες τις αναγκαίες υποδομές και μέσα ώστε να διευκολύνεται η εργασία των υπαλλήλων του Ταμείου. Η συνεχής εκπαίδευση, η δημιουργία βοηθημάτων με μορφή αναλυτικών εγχειριδίων, η δημιουργία βιβλιοθήκης και η εύκολη πρόσβαση των υπαλλήλων σε αυτά θα συμβάλλουν αποφασιστικά στη διάχυση της γνώσης, έτσι ώστε το Ταμείο να διαθέτει άρτια και καλά καταρτισμένο προσωπικό. Ο κανονισμός του μερίσματος είναι η σημαντικότερη δραστηριότητα του Ταμείου, αφού σύμφωνα με τις καταστατικές του διατάξεις «το Μ.Τ.Π.Υ. έχει προορισμόν την, κατ αναλογίαν του ποσού των καταθέσεων εκάστου, παροχήν μερίσματος εις τους μετόχους του Ταμείου και τας οικογενείας αυτών». Με σκοπό να σας εφοδιάσουμε με τα απαραίτητα βοηθήματα σχετικά με τον κανονισμό του μερίσματος, το Τμήμα Απλούστευσης Διαδικασιών και Παραγωγικότητας, σε συνεργασία με τα καθ ύλη αρμόδια Τμήματα Κανονισμού Μερισμάτων, Μετόχων, Εσόδων και Παροχών, κατάρτισε το παρόν εγχειρίδιο. Το Εγχειρίδιο Κανονισμού Μερίσματος περιλαμβάνει 6 κεφάλαια: Το πρώτο κεφάλαιο περιλαμβάνει αναλυτικούς πίνακες ανά Υπουργείο, οι υπάλληλοι των οποίων είναι μέτοχοί μας ή όχι (ασφαλιστέα πρόσωπα). Οι πίνακες καταρτίστηκαν με βάση το «Μητρώο Υπηρεσιών και Φορέων της Ελληνικής Διοίκησης» (έκδοση 2005) της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. Η επεξεργασία των στοιχείων του Μητρώου αυτού είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες του Ταμείου και προστέθηκαν σε επιπλέον στήλες οι ακόλουθες πληροφορίες: 1. Ο κωδικός της κάθε υπηρεσίας στο Μ.Τ.Π.Υ. 2. Εάν οι υπηρεσίες μετέχουν στην ασφάλιση του Μ.Τ.Π.Υ. και 3. Παρατηρήσεις των υπαλλήλων που μετείχαν στην επεξεργασία είτε ήταν σημειωμένες στα ατομικά βιβλία άλλων. Επιπλέον, στο τέλος κάθε ενότητας έχουν προστεθεί σημειώσεις από τα ατομικά βιβλία των υπαλλήλων του ταμείου, οι οποίες δεν εντάχθηκαν στο βασικό πίνακα. Οι σημειώσεις αυτές έχουν κατηγοριοποιηθεί ως εξής: α) Γενικά, β) Υποχρεωτικά Μέτοχοι, γ) Αναδρομικά Μέτοχοι (με καταβολή εισφορών), δ) Μη Μέτοχοι και ε) Διάφορες κατηγορίες. Το δεύτερο κεφάλαιο περιλαμβάνει αναλυτικούς πίνακες με τις τακτικές κρατήσεις υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. στις οποίες υπόκεινται οι μέτοχοι και οι μη μέτοχοί μας, το ποσοστό κράτησης, καθώς και τις σχετικές διατάξεις βάσει των οποίων επιβάλλεται κάθε κράτηση.

5 Το τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται στο χρόνο ασφάλισης (πραγματική ή αναγνωρισμένη συμμετοχή) ο οποίος λαμβάνεται υπόψη για τη θεμελίωση του δικαιώματος λήψης μερίσματος. Το τέταρτο κεφάλαιο περιλαμβάνει τις προϋποθέσεις (κατά περίπτωση) χορήγησης μερίσματος. Το πέμπτο κεφάλαιο αναφέρεται στον υπολογισμό του μερίσματος. Τέλος, το έκτο κεφάλαιο περιλαμβάνει όλη την ισχύουσα νομοθεσία για τον κανονισμό του μερίσματος. Εκτός από τη φυσική του μορφή, το εγχειρίδιο διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή (PDF Adobe Reader) στους υπολογιστές όλων των υπαλλήλων, επιτρέποντας την ανάγνωση, τη γρήγορη αναζήτηση με λέξεις ή φράσεις «κλειδιά» και την εκτύπωση μέρους ή του συνόλου του. Το παρόν εγχειρίδιο είναι ένα δυναμικό, σύγχρονο και εξελίξιμο εργαλείο που διαρκώς θα ενημερώνεται. Η επικαιροποίηση των περιεχομένων του θα γίνεται σε τακτά διαστήματα από ειδικά εξουσιοδοτημένο υπάλληλο και γι αυτό καλείστε όλοι σας να συμβάλετε με προτάσεις, παρατηρήσεις και σχόλια προς το Τμήμα Απλούστευσης Διαδικασιών και Παραγωγικότητας, προκειμένου να παραμείνει σύγχρονο και χρήσιμο εργαλείο στα χέρια των υπαλλήλων του Ταμείου. Η Διοίκηση του Ταμείου ευελπιστεί ότι το εγχειρίδιο αυτό θα διευκολύνει σημαντικά τους υπαλλήλους στην εργασία τους και θα συμβάλει στην ευκολότερη και ταχύτερη διαδικασία απονομής του μερίσματος. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τους κ.κ. Ζαχαρία Τζανάκη, Δήμητρα Βαγενά, Μαρία Γραφάκου, Παναγιώτα Πουλοπούλου, Μαρία Κονταργύρη, Βασιλική Λαμπροπούλου, Γεώργιο Σκιαδά, Αναστασία Περογάμβρου, Βασιλική Μεγάλου, Ερωφύλη Καρακώστα, Ζαφείρη Παγιώτα, Μαρία Καλαμαρίδου, Παρασκευή Καρυώτη και Γιάννη Πανουτσόπουλο, που συνέβαλαν αποφασιστικά στην κατάρτιση και την επεξεργασία του παρόντος εγχειριδίου. Αθήνα, Μάϊος 2008 ΠΑΥΛΟΣ ΠΕΡΡΑΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 4

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ασφαλιστέα Πρόσωπα 1. Υπουργεία 2. Ανεξάρτητες (Αυτοτελείς) Δημόσιες Υπηρεσίες της Πολιτειακής Ηγεσίας του Κράτους 3. Δημόσιες Αρχές της Νομοθετικής Λειτουργίας του Κράτους 4. Δημόσιες Αρχές της Δικαστικής Λειτουργίας του Κράτους 5. Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές (ΑΔΑ) 6. Περιφέρειες 7. ΟΤΑ α & β βαθμού 8. Επαρχεία 9. Συμπολιτείες Δήμων & Κοινοτήτων 10. Δημοτικά & Κοινοτικά Νομικά Πρόσωπα 11. Νομαρχιακά Νομικά Πρόσωπα 12. Γενικά θέματα 5

7 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ 1. Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης 2. Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών 3. Υπουργείο Εξωτερικών 4. Υπουργείο Εθνικής Άμυνας 5. Υπουργείο Ανάπτυξης 6. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων 7. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων 8. Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας 9. Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 10. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 11. Υπουργείο Δικαιοσύνης 12. Υπουργείο Πολιτισμού 13. Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης 14. Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών 15. Υπουργείο Δημόσιας Τάξης 16. Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας 17. Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης 18. Υπουργείο Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (Η σειρά τάξης των Υπουργείων καθορίζεται στο άρθρο 48 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 Α 98). 6

8 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.1 Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης & Ηλεκτρον. Διακυβέρνησης NAI 1. Γ.Γ 1. Γ.Γ 1.2 Γενική Γραμματεία Τοπικής Αυτοδιοίκησης NAI 1. Γ.Γ 1.3 Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων NAI 1. Γ.Γ 1.4 Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας NAI 2. ΕΙΔ. ΓΡΑΜ./ΔΙΟΙΚ. ΤΟΜΕΙΣ 2.1 Εθνικό Τυπογραφείο (Ενιαίος Διοικητικός Τομέας) NAI 3. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕ- ΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 3.1 Ειδικό Ληξιαρχείο 3. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕ- ΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 3.2 (Σημείωση: ειδική κατηγορία υπηρεσιών του κράτους αποτελούν οι Συνοριακοί Σταθμοί των χερσαίων συνόρων της χώρας, οι οποίοι υπάγονται στη συντρέχουσα εποπτεία του Υπουργού ΕΣ.Δ.Δ.Α. και του οικείου Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, κατά λόγο αρμοδιότητας εκάστου.) ΚΩΔΙΚΟΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΜΕΤΟΧΟΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Οι υπάλληλοι του Ληξιαρχείου που λειτουργεί ως υπηρεσία του ΥΠΕΣΔΑ μετέχουν στο ΜΤΠΥ οι άλλοι όχι 1.Μετέχουν οι εισαγόμενοι στην ΕΣΔΔ και ΕΣΤΑ που δεν έχουν την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου 2. Ν 1388/83, άρθρο 80, απόφαση 32621/7614/ ΦΕΚ 143/ Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και 4. Ν.Π.Δ.Δ. Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) ΝΑΙ 5. Ν.Π.Ι.Δ. 5.1 Περιφερειακά Ταμεία Ανάπτυξης (13) 5. Ν.Π.Ι.Δ. 5.2 Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.) 5. Ν.Π.Ι.Δ. 5.3 Ινστιτούτο Μεταναστευτικής Πολιτικής (Ι.ΜΕ.ΠΟ.) 5.4. Επιστημονικό και Ερευνητικό Κέντρο Πολιτικής 5. Ν.Π.Ι.Δ. Προστασίας (Ε.Ε.ΚΕ.Π.Π.) 5.5. Ελληνικό Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας (συντρέχουσα εποπτεία με ΥΠ.ΟΙΚ. & 5. Ν.Π.Ι.Δ. ΟΙΚ.) 5.6. Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος Ν.Π.Ι.Δ. (Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.) 3005 Δεν ανήκουν στο δημόσιο τομέα 5. Ν.Π.Ι.Δ Τοπικές Ενώσεις Δήμων και Κοινοτήτων (Τ.Ε.Δ.Κ.) Δεν ανήκουν στο δημόσιο τομέα 5.8. Ένωση Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδας 5. Ν.Π.Ι.Δ. (Ε.Ν.Α.Ε.) Δεν ανήκουν στο δημόσιο τομέα 7

9 6. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 6.1 Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. 7. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 7. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 7. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Σημείωση : δεν ανήκει στο δημόσιο τομέα η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.) 7.1. Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.) (εκπαιδευτικές μονάδες του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) ΝΑΙ Ν ΦΕΚ 281/ Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Τ.Α.)( εκπαιδευτικές μονάδες του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) ΝΑΙ 7.3. Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) (εκπαιδευτικές μονάδες του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) 8. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ 8.1 Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης ΝΑΙ 8. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ 8.2 Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης ΝΑΙ Οι τακτικοί υπάλληλοι Υπουργείων διατηρήσαντες την προηγούμενη ασφάλιση του και συγκεκριμένα στο ΜΤΠΥ 8

10 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΑ Β.ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΕΤΟΧΟΙ Υφυπουργείο Δημόσιας Τάξεως * Αγορανομία * Αγροτική Ασφάλεια * Αγρονόμος * Αγροφύλακας (από την 1/1/1977) * Γραμματέας αγροφυλακής * Γενική Διοίκηση Κρήτης * Οι δημόσιοι υπάλληλοι μέτοχοι του Ταμείου που διορίζονται σε θέσεις Διευθύνοντος Συμβούλου σε ΝΠΔΔ & ΝΠΙΔ * Δόκιμος Μηχανικός * Οι μηχανικοί του δημοσίου που μετά την 1/1/1993 ασφαλίζονται στο κλαδικό τους Ταμείο ΤΣΜΕΔΕ και οι χημικοί μηχανικοί * Μηχανικές υπηρεσίες Κοινοτήτων & Νομαρχιών Η υπηρεσία τους πριν από την εφαρμογή του άρθρου 18 του Ν. 1747/1944 είναι συντάξιμη (10ετία) εφόσον αυτοί απέκτησαν στην συνέχεια τη είναι συντάξιμη δημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα (ΝΔ 3768/57) * Δημόσιοι Υπηρέτες Είναι υποχρεωτικά μέτοχοι από την ημέρα που απέκτησαν την ιδιότητα του τακτικού υπαλλήλου (1/7/ 1943) - Άρθρο 2 Ν. 440/43. Η υπηρεσία τους ως εκτάκτων αναγνωρίζεται με αναδρομική εγγραφή. * Αστυφύλακες : Μέτοχοι από την ημέρα που έγιναν μαθητευόμενοι * Φιλαρμονική του Δήμου Ιωαννίνων ΝΠΔΔ το προσωπικό της υπήχθη βάσει της υπ' αριθ / απόφασης του Υπ. Εσωτερικών στις διατάξεις του Ν. 1726/51 "Περί Κώδικος Καταστάσεως Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων" * Περιφέρεια Οι υπάλληλοι είναι μεταταγμένοι από διάφορα υπουργεία και είναι δημόσιοι υπάλληλοι Ν. 2503/97 (ΦΕΚ 107/ ). Γ. ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΜΕΤΟΧΟΙ (με καταβολή εισφορών) * Γραφέας αγροφυλακής * Αρχιφύλακας στην αγροτική ασφάλεια * Αναπληρωτής αγροφύλακας * Εισπράκτορας Αγροφυλακής * Δήμοι-Κοινότητες * Κοινοτικός Εισπράκτορας * ΚΥΠ (Κεντρική Υπηρεσίας Πληροφοριών, μετονομάστηκε σε ΕΥΠ το 1986) Δ. ΜΗ ΜΕΤΟΧΟΙ * Ταμείο Αγροφυλακής Δεν υπάγονται στο ΜΤΠΥ εάν δεν αποκτήσουν στη συνέχεια τη δημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα (ΝΔ 3030/54 & ΝΔ 3892/58 άρθρο 3). Ε. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Ε1. ΑΝΑΚΤΟΡΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Οι ανακτορικοί υπάλληλοι συνεχίζουν να μετέχουν στην ασφάλιση του Ταμείου μετά την μετατροπή της σύμβασης τους σε Ι.Δ. εφόσον την 31/7/1973 είχαν 15ετή συμμετοχή. Ε2. ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΑ Τα ληξιαρχεία υπάγονται στο Υπουργείο Εσωτερικών από τον Μάρτιο του 1969, Ν.Δ. 158/1969 (ΦΕΚ 46/1969 άρθρο 285). Υπάγεται το υπηρετούν προσωπικό κατά την δημοσίευση του ΝΔ 1/

11 Το προσωπικό εξακολουθεί να μετέχει στα Ασφαλιστικά Ταμεία που ήταν ασφαλισμένο και το προσωπικό διοριζόμενο εφεξής μετέχει στο ΜΤΠΥ. Ε3. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ (Ν.Α.) Ν. 2512/97 Το τακτικό προσωπικό των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων που υπάγεται και διέπεται από τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα είναι μέτοχοι του Ταμείου. Όσοι μετατάσσονται στις ΝΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν 2738/99 εξακολουθούν να διέπονται από το ασφαλιστικό καθεστώς που είχαν πριν την μετάταξη τους (άρθρο 29 Ν. 2768/99). Όσοι συνεπώς ήταν μέτοχοι πριν από τη Μετάταξή τους εξακολουθούν να υπάγονται στην ασφάλιση του ΜΤΠΥ. Όσον αφορά τους λοιπούς μεταταγέντες στις ΝΑ, εξετάζεται βάσει ποιων νόμων μετατάχθηκαν διοικητικών) και αν καλύπτει συνταξιοδοτικός νόμος το ασφαλιστικό καθεστώς (θα πρέπει να βλέπουμε την απάντηση του ΓΛΚ για να κρίνουμε εάν είναι μέτοχοι) Σημείωση : Θα πρέπει να γίνεται έρευνα για το αν γίνονταν κρατήσεις υπέρ ΜΤΠΥ από την μετάταξη μέχρι την ισχύ του Ν. 2512/97. Ε4. ΝΟΜΑΡΧΕΣ Αναγνωρίζουν προϋπηρεσία και λαμβάνουν μέρισμα με συμμετοχή άνω των 15 ετών βάσει του άρθρου 5 παρ. 1 του ΑΝ 401/68 (ΦΕΚ 106). Η οφειλή εξοφλείται με παρακράτηση του 1/5 του μερίσματος. Σύνταξη και μέρισμα επί προηγούμενου βαθμού (Απόφαση ΣΕ 859/69). Ε5. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΕΠΑΡΧΟΙ Δικαιούνται συντάξεως μετά 10ετή πραγματική υπηρεσία με 3ετή τουλάχιστο συνεχή τοιαύτην και αναγνώριση πάσης συντάξιμης υπηρεσίας (ΑΝ 401/68, ΝΔ 4242/62, ΝΔ 4432/64). Ε6. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΛΑΪΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΝΕΛΕ) Με το Ν. 1832/89 μονιμοποιήθηκαν όσοι υπηρετούσαν με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου (σύμφωνα με το Ν 1735/87). Το προσωπικό μονιμοποιήθηκε με το ΦΕΚ 189/4-9-89/τ.Γ. Ε7. ΤΥΔΚ & ΜΥΚ ΑΝ 1747/ Οι μονιμοποιηθέντες βάσει αυτού Από της ισχύος του νόμου αυτού ανεξαρτήτως χρόνου μονιμοποιήσεως τους. Μονιμοποίηση και ένταξη, τακτικοί δημόσιοι υπάλληλοι υποχρεωτικά μέτοχοι Κρατήσεις αποδίδουν από Προγενέστερη υπηρεσία είναι συντάξιμη με αναδρομική εγγραφή (άρθρο 13 παρ. 2 ΝΔ 3768/57) Οι προσληφθέντες βάσει των διατάξεων του ΝΔ 1258/49 δεν είναι μέτοχοι Απόφ. ΔΣ 6/3/64 & 10/7/64 Ε8. ΤΑΜΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Στους υπαλλήλους του προσδόθηκε η ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου από 18/9/42 χρονολογία ι- σχύος του ΝΔ 1762/42. Από την προγενέστερη υπηρεσία αναγνωρίζεται συντάξιμος χρόνος μίας 10ετίας Ε9. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Σύμφωνα με το ΠΔ 157/ από μετατρέπεται από ΝΠΔΔ σε ΑΕ και σύμφωνα με το Ν. 2592/98 το τακτικό προσωπικό εξακολουθεί να διέπεται από το ασφαλιστικό καθεστώς κύριας και επικουρικής ασφάλισης που είχε πριν την μετατροπή σε ΑΕ Σημειώνεται ότι οι υπάλληλοι αυτού δεν είναι μέτοχοι εκτός αν προέρχονται από μετάταξη και βάσει του Νόμου κρατούν το προηγούμενο ασφαλιστικό καθεστώς Ε10. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΟΤΑ) Τα αιρετά όργανα των ΟΤΑ Α Βαθμού (Δήμαρχοι & Πρόεδροι Κοινοτήτων) που είναι δημόσιοι υπάλληλοι μέτοχοι του ΜΤΠΥ και επιλέγουν τα έξοδα παράστασης (Ν. 3463/2006). Υπουργική απόφαση 70525/2006 (ΦΕΚ 1942/τ.Β/ ): για το χρονικό διάστημα της θητείας τους έχουν τακτικές κρατήσεις στο μισθό της οργανικής τους θέσης καθώς και στη διαφορά μεταξύ των αποδοχών της οργανικής θέσης και των εξόδων παράστασης. 10

12 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΜΕΤΟΧΟΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Γ.Γ. 1.2 Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης ΝΑΙ 1. Γ.Γ Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος (Ε.Σ.Υ.Ε.) ΝΑΙ 1. Γ.Γ Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής ΝΑΙ 1. Γ.Γ Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων ΝΑΙ 10. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ δεν ανήκουν στο δημόσιο τομέα : Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών (Σ.Ο.Ε.) (Ν.Π.Ι.Δ.)(συντρέχουσα εποπτεία με Υπουργείο Δικαιοσύνης) Δεν ανήκει στο δημόσιο τομέα 10. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ δεν ανήκουν στο δημόσιο τομέα : 11. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 11. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 11. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 12. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.)(εποπτεύεται από την «Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων») Δεν ανήκει στο δημόσιο τομέα Σχολή Επιμόρφωσης Υπαλλήλων Υπουργείου Οικονομικών (Ν.Π.Δ.Δ.) ΝΑΙ Ν 2343/ Περιφερειακό Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Χρηματιστηριακών Υπηρεσιών (Μονάδα της Α.Ε. Ε.Χ.Α.Ε.) Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Μελών του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Α.Ε. του Ο.Ε.Ε.) ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 12.1 Οικονομική Επιθεώρηση ΝΑΙ 12. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 12.2 Σώμα Επιθεωρητών Τυχερών Παιχνιδιών (της Α.Δ.Α. Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Τυχερών Παιχνιδιών) ΝΑΙ 12. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 12.3 Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων (ΥΠ.Ε.Ε.) (πρώην Σ.Δ.Ο.Ε.) ΝΑΙ 13. ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Ενιαίο συλλογικό ανώτατο όργανο του Κράτους και ιδιαίτερη δημόσια αρχή ΝΑΙ 2. ΕΙΔ. ΓΡΑΜ./ ΔΙΟΙΚ. ΤΟΜΕΙΣ 2.1. Ειδική Γραμματεία Αποκρατικοποιήσεων (Ε.Γ.Α.) 2.2. Ειδική Γραμματεία για την Κοινωνία της 2. ΕΙΔ. ΓΡΑΜ./ ΔΙΟΙΚ. ΤΟΜΕΙΣ Πληροφορίας 2.3. Ενιαίος Διοικητικός Τομέας Θησαυροφυλακίου και 2. ΕΙΔ. ΓΡΑΜ./ ΔΙΟΙΚ. ΤΟΜΕΙΣ Προϋπολογισμού του ΓΛΚ Πολιτικοί υπάλληλοι όχι οι δικαστικοί 11

13 2.4. Ειδική Γραμματεία Συμπράξεων Δημόσιου και 2. ΕΙΔ. ΓΡΑΜ./ ΔΙΟΙΚ. ΤΟΜΕΙΣ Ιδιωτικού Τομέα 2.5. Ειδική Γραμματεία Δημοσίων Επιχειρήσεων και 2. ΕΙΔ. ΓΡΑΜ./ ΔΙΟΙΚ. ΤΟΜΕΙΣ Οργανισμών 3. ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ 3.1. Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες Στατιστικής της ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ε.Σ.Υ.Ε. (Γ.Γ.Ε.Σ.Υ.Ε.) ΝΑΙ 3. ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ Διευθύνσεις Παρακολούθησης Αξίας ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Εμπορευμάτων (ΔΙ.Π.Α.Ε.) ΝΑΙ 3. ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Τελωνειακές Περιφέρειες ΝΑΙ 3. ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Διεύθυνση Τελωνείων Αττικής ΝΑΙ 3. ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Διεύθυνση Τελωνείων Θεσσαλονίκης ΝΑΙ 3. ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ Διεύθυνση Ελέγχου Τελωνειακών Αρχών ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΔΙ.Ε.Τ.Α.) ΝΑΙ 3. ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων ΝΑΙ 3. ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ελεγκτικά Κέντρα ΝΑΙ 3. ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ Διαπεριφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο (Δ.Ε.Κ.) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Αθηνών ΝΑΙ 3. ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ Διαπεριφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο (Δ.Ε.Κ.) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Θεσσαλονίκης ΝΑΙ 3. ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Περιφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ.) ΝΑΙ 3. ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ 3.2. Περιφερειακές Διευθύνσεις Υπηρεσίας Ειδικών ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ελέγχων (ΥΠ.Ε.Ε.) ΝΑΙ 3. ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 3.3. Οικονομικές Επιθεωρήσεις ΝΑΙ 3. ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ 3.4. Υπηρεσία Εκτύπωσης Εντύπων και Αξιών του ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Δημοσίου (Υ.Ε.Ε.Α.Δ.) ΝΑΙ 3. ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ 3.5. Υπηρεσία Διαχείρισης Εντύπων και Αξιών του ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Δημοσίου (Υ.Δ.Ε.Α.Δ.) ΝΑΙ 3. ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 3.6. Διεύθυνση Κρατικών Λαχείων ΝΑΙ 12

14 3. ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 3.7. Ελεγκτικές Υπηρεσίες Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.) ΝΑΙ 3. ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ 3.8. Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου και Ειδικά ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Λογιστήρια ΝΑΙ 3. ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ 3.9. Διεύθυνση Παρακολούθησης και Ελέγχου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ανασταλτικών Καθεστώτων (ΔΙ.Π.Ε.Α.Κ.) ΝΑΙ 4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 4.1. Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) ΝΑΙ 4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 4.2. Κτηματικές Υπηρεσίες ΝΑΙ 4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 4.3. Τελωνεία και Τοπικά Τελωνειακά Γραφεία ΝΑΙ 4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 4.4. Χημικές Υπηρεσίες και Τοπικά Γραφεία Αυτών ΝΑΙ 4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 4.5. Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου στους Νομούς ΝΑΙ 5. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 5.1. Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΜΕΑ- Ο.Ο.Σ.Α.) 5. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 5.2. Γραφείο Οικονομικού Συμβούλου στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στους Διεθνείς Οργανισμούς στη Γενεύη 6. Ν.Π.Δ.Δ Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Δεν ανήκει στο δημόσιο τομέα 6. Ν.Π.Δ.Δ Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΕΠ.Ε.Ι.Α.) Δεν ανήκει στο δημόσιο τομέα 6. Ν.Π.Δ.Δ Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) ,99-203/ Ν.Π.Δ.Δ Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου (Ο.Π.Α.Δ.) (συντρέχουσα εποπτεία με ΥΠ. ΥΓ. & ΚΟΙΝ. ΑΛΛ.) 4012 Δ.Ο.Υ. 6. Ν.Π.Δ.Δ Βαρβάκειο Ίδρυμα (συντρέχουσα εποπτεία με ΥΠ.Ε.Π.Θ.) ΝΑΙ 6. Ν.Π.Δ.Δ Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ. Π. κ Δ.) ΝΑΙ 6. Ν.Π.Δ.Δ Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων Ν.Π.Δ.Δ Ειδικό Ταμείο Ελέγχου, Παραγωγής και Ποιότητας Αλκοόλης και Αλκοολούχων Ποτών (Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α.) Ν.Π.Δ.Δ Σχολή Επιμόρφωσης Υπαλλήλων Υπουργείου Οικονομικών (Σ.Ε.Υ.Υ.Ο.) ΝΑΙ Ν. 2343/95 6. Ν.Π.Δ.Δ Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) 13

15 6.7. Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων 6. Ν.Π.Δ.Δ. (Ε.Λ.Τ.Ε.) 6. Ν.Π.Δ.Δ Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία Παγίων 6. Ν.Π.Δ.Δ Ε.Υ.Α.Θ. Παγίων (συντρέχουσα εποπτεία με Υ.ΜΑ.Θ.) 4012 Δ.Ο.Υ. 7.Ν.Π.Ι.Δ Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕ.Π.Ε.) ΝΑΙ 7.2. Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού 7.Ν.Π.Ι.Δ. Δικαίου (Κ.Δ.Ε.Ο.Δ.) 7.3. Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων 7.Ν.Π.Ι.Δ. (Ο.Α.Ε.Π.) 7.Ν.Π.Ι.Δ Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (Ο.Κ.Ε.) 7.5. Ελληνικό Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας (συντρέχουσα εποπτεία με 7.Ν.Π.Ι.Δ. ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.) 7.6. Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών(εποπτεύεται από την 7.Ν.Π.Ι.Δ. «Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς») Οι παλιοί υπάλληλοι, οι υπαχθέντες στην ασφάλιση του ΜΤΠΥ 7.Ν.Π.Ι.Δ Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων (Τ.Ε.Κ.) Δεν ανήκει στο δημόσιο τομέα 8. A.Ε Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. 8. A.Ε Ταμείο Ανάπτυξης Νέας Οικονομίας Α.Ε A.Ε Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.) (συντρέχουσα εποπτεία με Υ.ΜΑ.Θ.) A.Ε Ανώνυμη Εταιρεία Διώρυγα Κορίνθου Α.Ε (Α.Ε.ΔΙ.Κ) 8. A.Ε Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Μελών του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Α.Ε. του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας) 8. A.Ε Ολυμπιακά Ακίνητα Ανώνυμη Εταιρεία (συντρέχουσα εποπτεία με ΥΠ.ΠΟ.) Δεν ανήκει στο δημόσιο τομέα 8. A.Ε Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών (Ε.Χ.Α.Ε.) Δεν ανήκει στο δημόσιο τομέα 8. A.Ε Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών Α.Ε. Δεν ανήκει στο δημόσιο τομέα 8. A.Ε Χρηματιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης Α.Ε. Δεν ανήκει στο δημόσιο τομέα 14

16 8. A.Ε Εταιρία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Παραγώγων Α.Ε. (ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π.) Δεν ανήκει στο δημόσιο τομέα 8. A.Ε Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. Δεν ανήκει στο δημόσιο τομέα 8. A.Ε Ανάπτυξη Συστημάτων Υποστήριξης Κεφαλαιαγοράς Α.Ε. (Α.Σ.Υ.Κ.) Δεν ανήκει στο δημόσιο τομέα 8. A.Ε Περιφερειακό Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Χρηματιστηριακών Υπηρεσιών στο οποίο έχουν ανατεθεί αρμοδιότητες δημόσιου χαρακτήρα) Δεν ανήκει στο δημόσιο τομέα 8. A.Ε Τράπεζα της Ελλάδος (ανεξάρτητο νομικό πρόσωπο διφυούς χαρακτήρα ) Δεν ανήκει στο δημόσιο τομέα 8. A.Ε Ίδρυμα Εκτυπώσεως Τραπεζογραμματίων και Αξιών της ΤτΕ (Εθνικό Νομισματοκοπείο, υπηρεσιακή μονάδα της ΤτΕ) Δεν ανήκει στο δημόσιο τομέα 8. A.Ε Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης (Δ.Ε.Θ.)Α.Ε.(συντρέχουσα εποπτεία με Υ.ΜΑ.Θ.) 8. A.Ε Ελληνικό Κέντρο Επενδύσεων (ΕΛ.Κ.Ε.) Α.Ε. 8. A.Ε Κτηματική Εταιρεία Δημοσίου (Κ.Ε.Δ.) Α.Ε. 8. A.Ε Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας του Δημοσίου 8. A.Ε Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (Ε.Α.Β.) Α.Ε. 8. A.Ε Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού (Ο.Δ.Δ.Υ.) Α.Ε. Πρώην ΟΔΙΣΥ. Μετέχουν μόνο οι παλιοί υπάλληλοι. ΝΔ 89/69 (ΦΕΚ 1/ ) 8. A.Ε Δημόσια Επιχείρηση Κινητών Αξιών (Δ.Ε.Κ.Α.) Α.Ε. 8. A.Ε Μονάδα Οργάνωσης και Διαχείρισης του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (Μ.Ο.Δ.) Α.Ε A.Ε Ελληνικές Εκθέσεις HELEXPO A.E.(συντρέχουσα εποπτεία με Υ.ΜΑ.Θ) 9. ΕΘΝΙΚΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ 9.1. Κοινωφελή Ιδρύματα - Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου Δεν ανήκει στο δημόσιο τομέα 9. ΕΘΝΙΚΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ 9.2. Κεφάλαια Αυτοτελούς Διαχείρισης Δεν ανήκει στο δημόσιο τομέα 9. ΕΘΝΙΚΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ 9.3. Σχολάζουσες Κληρονομίες Δεν ανήκει στο δημόσιο τομέα 9. ΕΘΝΙΚΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ 9.4. Περιουσίες Υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου (συντρέχουσα εποπτεία με οικείο Γ.Γ. Περιφέρειας, κατά λόγο αρμοδιότητας εκάστου) Δεν ανήκει στο δημόσιο τομέα 15

17 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΑ Β. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΕΤΟΧΟΙ * Ανώτατο Οικονομικό Συμβούλιο * Υπηρεσία Απογραφών : Οι έκτακτοι μετέχουν υποχρεωτικά * Γενική Στατιστική Υπηρεσία (τέως Υπ. Εθνικής Οικονομίας) : Οι έκτακτοι μετέχουν υποχρεωτικά στην ασφάλιση του Ταμείου * Γενικό Χημείο του Κράτους (Ν. 4328/29) * Γερμανικές Αποζημιώσεις αρ. 9 ΝΔ 4178/61 : Οι έκτακτοι * Γραφείο Ζημιών Πολέμου * Εθνικό Τυπογραφείο * Ελεγκτικό Συνέδριο : Διοικητικοί και Δικαστικοί μετέχουν υποχρεωτικά * ΕΔΒΕ (Επιτροπή Διαχείρισης Βοηθημάτων Εξωτερικού) Οι έκτακτοι με μηνιαίο μισθό από 21/3/45 * Επόπτης Φορολ. Δημοσίων Θεαμάτων * Κρατικά Λαχεία * Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων ΠΔ 30/12/ * Υπηρεσία Γενικής Δ/νσης Απογραφών * Υπηρεσία Διώξεως Λαθρεμπορίου Είναι υποχρεωτικά μέτοχοι Κρατήσεις καταβάλλουν από 13/5/32 Οι δασμοφύλακες του είναι μέτοχοι αλλά δεν κατέβαλαν * Κέντρο Προγραμματισμού & Οικονομικών Ερευνών Υποχρεωτικά από 27/11/75 αν και είναι ιδιωτικού δικαίου Ν. 223/75 (ΦΕΚ 226/75) Γ. ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΜΕΤΟΧΟΙ (με καταβολή εισφορών) * Γραφείο Επισιτισμού Μυτιλήνης * Δ/νση Δημοσίων Κτημάτων * Επιτροπή Ολυμπίων & Κληροδοτημάτων Δ. ΜΗ ΜΕΤΟΧΟΙ *Ταμείο Ειδικής Εκκαθαρίσεως του Ν. 5891/34 Σχετική η υπ αριθμ. 605/1970 γνωμοδότηση του ΝΣΚ *Προνομιούχος Εταιρία Γενικών Αποθηκών Ελλάδος (ΠΑΕΓΑΕ) * ΟΔΔΧ Ε. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Ε1. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ Απόφαση ΔΣ 20/3/62: Οι φορολογικοί δικαστές οι προερχόμενοι εκ δημοσίων υπαλλήλων είναι υποχρεωτικά μέτοχοι του Ταμείου, οι οποίοι σύμφωνα με το Ν. 4114/60 δεν δικαιούνται να μετέχουν Του ΤΣΝ, δηλ. δεν έχουν 10ετή ασφάλιση στο ΤΣΝ. Άρθρο 9 ΝΔ 4600/66 (ΦΕΚ 242) & ΝΔ 1/68 άρθρο 36 π. 4: κλητήρες και υπάλληλοι Γραμματείς στο ΤΣΝ από 1/7/69 Μεταφορά της Εποπτείας των Φορολογικών Δικαστηρίων από το Υπ. Οικονομικών στο Υπ. Δικαιοσύνης. Μετατάσσονται στο Υπ. Δικαιοσύνης οι υπηρετούντες στη Δ/νση Διοικήσεως Φορολογικής Δικαιοσύνης της Κεντρικής Υπηρεσίας της Γεν. Δ/νσης Φορολογίας του Υπ. Οικονομικών. Ε2. ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΑΝ 427/45: Το τακτικό νομικό προσωπικό (δικαστικοί) μετέχει της ασφάλισης του Ταμείου Νομικών Άρθρο 7 ΝΔ 4114/60. Δεν μετέχουν στο Ταμείο. Το τακτικό διοικητικό προσωπικό μετέχει στο Ταμείο. 16

18 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΟΧΟΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Μ.Τ.Π.Υ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 1.Γ.Γ Γενική Γραμματεία Ευρωπαϊκών Υποθέσεων ΝΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1.Γ.Γ Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και ΝΑΙ Αναπτυξιακής Συνεργασίας 1.Γ.Γ Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού ΝΑΙ 2. ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 2.1. Διπλωματικές Αρχές ΝΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 2. ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ Πρεσβείες ΝΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 2. ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ Μόνιμες Αντιπροσωπείες σε Διεθνείς Οργανισμούς ΥΠΗΡΕΣΙΑ 2. ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ Διπλωματικές Αντιπροσωπείες ΥΠΗΡΕΣΙΑ 2. ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 2.2. Προξενικές Αρχές ΝΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 2. ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ Γενικά Προξενεία ΝΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 2. ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ Προξενεία ΝΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 2. ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ Υποπροξενεία ΝΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ 3.1. Υπηρεσία Πολιτικών Υποθέσεων (Υ.Π.Υ.) (έδρα Ξάνθη) ΝΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ 3.2. Υπηρεσία Διεθνών Σχέσεων (Υ.ΔΙ.Σ.) (έδρα ΝΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Θεσσαλονίκη) 3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 3.3. Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Βόρειας Ελλάδας (έδρα Θεσσαλονίκη) 4. ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 4.1. Διοίκηση του Αγίου Όρους 5.1. Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας (συντρέχουσα εποπτεία με ΥΠ.ΕΘ.Π.Θ.)

19 6. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 6. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 6. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 6.1 Ελληνικό Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών (Ε.Κ.Ε.Μ.) 6.2 Ίδρυμα Αποκατάστασης Ομογενών εξ Αλβανίας Δεν ανήκει στο δημόσιο τομέα 6.3 Διεθνές Κέντρο Μελετών Ευξείνου Πόντου (ΔΙ.ΚΕ.Μ.Ε.Π.) (διεθνής περιφερειακός οργανισμός) Δεν ανήκει στο δημόσιο τομέα 6. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 6.4. Εθνικό Ίδρυμα Υποδοχής και Αποκατάστασης Αποδήμων και Παλιννοστούντων Ομογενών Ελλήνων (Ε.Ι.Υ.Α.Α.Π.Ο.Ε) (υπό εκκαθάριση) Δεν ανήκει στο δημόσιο τομέα 6. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 6.5. Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Προαγωγής της Ανθρωπιστικής Παιδείας (κοινωφελές ίδρυμα) (συντρέχουσα εποπτεία με Υπουργείο ΟΙΚ. & ΟΙΚ. και ΥΠ.Ε.Π.Θ.) 6. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 6. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ δεν ανήκουν στο δημόσιο τομέα 7. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 8. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 9. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 6.6. Διεθνές Κέντρο Ολυμπιακής Εκεχειρίας (κοινωφελές ίδρυμα οργανισμός της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής) (συντρέχουσα εποπτεία με ΥΠ. ΟΙΚ.& ΟΙΚ. και ΥΠ.ΠΟ.) 6.7 Σημείωση : Οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.) αποτελούν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, το Ειδικό Μητρώο των οποίων τηρεί η Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας (Υ.Δ.Α.Σ.) του ΥΠ.ΕΞ. Είναι αυτονόητο, ότι δεν αποτελούν φορείς της Δημόσιας Διοίκησης) Αναπτυξιακή Εταιρεία Παραγωγικών Επενδύσεων (Α.Ε.Π.Ε.) 8.1. Διπλωματική Ακαδημία ΝΑΙ 9.1 Γενική Επιθεώρηση Υπουργείου Εξωτερικών ΝΑΙ Υπηρεσίες Εξωτερικού Εμπορίου ΝΑΙ 18

20 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΑ Β. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΕΤΟΧΟΙ Γ. ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΜΕΤΟΧΟΙ (με καταβολή εισφορών) Δ. ΜΗ ΜΕΤΟΧΟΙ Ε. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Ε1. ΜΙΚΤΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ Η υπηρεσία στην επιτροπή αυτή είναι έκτακτη δημόσια πολιτική υπηρεσία που δεν χρήζει αναγνώρισης κατά το άρθρο 41 του ΝΔ της 31/12/1923 (ΦΕΚ 387) και το άρθρο 11 περ. 3 του ΑΝ 1854/1951. Ε2. ΚΛΗΤΗΡΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΞΕΝΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Διορίζονται με το άρθρο 69 του Ν. 419/76 με σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και μονιμοποιούνται με τις διατάξεις του Ν. 1476/86. Διορίζονται αναδρομικά από 31/1/86. Υπολογίζεται αναδρομικά η η εγγραφή μέχρι 31/1/86 και κανονικές καταβολές από 31/1/86 μέχρι την ορκωμοσία. Ε3. ΚΛΗΤΗΡΕΣ-ΓΡΑΦΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ Οι κλητήρες του Υπουργείου δεν κατέβαλαν μέχρι 30/6/1943. Οι γραφείς κατέβαλαν από 1/4/

ΜΗΤΡΩΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΜΗΤΡΩΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΗΤΡΩΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΤΡΩΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΜΗΤΡΩΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΗΤΡΩΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΛΣ : Ενιαίο Γενικό Λογιστικό Σχέδιο ΕΓΣΣΕ : Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ΕΓΤΑΑ : Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης ΕΓΤΕ :

ΕΓΛΣ : Ενιαίο Γενικό Λογιστικό Σχέδιο ΕΓΣΣΕ : Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ΕΓΤΑΑ : Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης ΕΓΤΕ : Συντομογραφίες AEE : Ακαθάριστο Εθνικό Εισόδημα ΑΕ : Ανώνυμη Εταιρεία ΑΕΔΙΚ : Ανώνυμη Εταιρεία Διώρυγας Κορίνθου ΑΕΙ : Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ΑΕΜΥ : Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας ΑΕΠ : Ακαθάριστο

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μέρος Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Υπογράφθηκαν σήμερα από τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ.... 6 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

8. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

8. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 8. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ α. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙI. ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ 1. Γενική Γραµµατεία Θρησκευµάτων 2. Γενική Γραµµατεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΕ : Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΕ : Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΕΕΣ : Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός ΕΕΤΑΑ : Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης ΕΕΤΤ :

ΕΕ : Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΕ : Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΕΕΣ : Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός ΕΕΤΑΑ : Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης ΕΕΤΤ : Συντομογραφίες AEE : Ακαθάριστο Εθνικό Εισόδημα ΑΕ : Ανώνυμη Εταιρεία ΑΕΔΙΚ : Ανώνυμη Εταιρεία Διώρυγας Κορίνθου ΑΕΙ : Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ΑΕΠ : Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν ΑΜΕΑ : Άτομα με Ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ Μ.Τ.Π.Υ. ΠΟΥ ΔΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1087 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 40 29 Φεβρουαρίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4051 Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικού περιεχομένου και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ Α' 90/2.5.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2909 Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις.

ΦΕΚ Α' 90/2.5.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2909 Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. νόμος 2909/2001 ΦΕΚ Α' 90/2.5.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2909 Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Eπαγγέλματος. Μηχανικών Γεωτεχνολογίας & Περιβάλλοντος ΚΟΖΑΝΗ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2007

Οδηγός Eπαγγέλματος. Μηχανικών Γεωτεχνολογίας & Περιβάλλοντος ΚΟΖΑΝΗ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 Οδηγός Eπαγγέλματος Μηχανικών Γεωτεχνολογίας & Περιβάλλοντος ΚΟΖΑΝΗ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 Κύριος Ερευνητής: Δρ. Κ. Ι. Βατάλης Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δρ. Λ. Ι. Τσικριτζής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3ο Χαρτογράφηση των φορέων συνεχιζόμενης και Δια Βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3ο Χαρτογράφηση των φορέων συνεχιζόμενης και Δια Βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης. ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3 ο Χαρτογράφηση των φορέων συνεχιζόμενης και Δια Βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης. Αδυναμίες ή ελλείψεις και επικαλύψεις αρμοδιοτήτων Πρόταση σχεδίου ερευνών για τη μελλοντική διαμόρφωση ενός

Διαβάστε περισσότερα

1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Α. Φορείς εντός δηµοσίου: Ελληνικό Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών (Ε.Κ.Ε.Μ.), Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO Β. Φορείς εκτός ηµοσίου Τοµέα : ιεθνές Κέντρο Μελετών Ευξείνου Πόντου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. 179/38/2012. Ε Κ Θ Ε Σ Η Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγµατος)

Αριθµ. 179/38/2012. Ε Κ Θ Ε Σ Η Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγµατος) 488 Ε Κ Θ Ε Σ Η Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγµατος) Αριθµ. 179/38/2012 στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών «Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΑ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ Έκδοση: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ...5 Η εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Απολογισμός 2004 2007 2004 2007 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ i v ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 1 ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ 7 Ι. Οι Παρεμβάσεις στο χώρο του Ηλεκτρισμού 10 ΙΙ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 2819 Έτος: 2000 ΦΕΚ: Α 84 20000315 Τέθηκε σε ισχύ: 15.03.2000 Ημ.Υπογραφής: 15.03.2000 Τίτλος Ιδρυση Εταιρείας "Ολυμπιακό

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Κωδικών Αριθμών Εξόδων

Ανάλυση Κωδικών Αριθμών Εξόδων Ανάλυση Κωδικών Αριθμών Εξόδων Νέοι 0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 0000 0100 Προεδρική χορηγία, βουλευτικές αποζημιώσεις κ.λπ. 0100 0110 Προεδρική χορηγία 0110 0111 Χορηγία του Προέδρου της Δημοκρατίας 0111

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 2005-2008 ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Οκτώβριος 2007

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 2005-2008 ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Οκτώβριος 2007 ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 2005-2008 ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2007 Οκτώβριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 1.1 Διακυβέρνηση 2. Βιωσιμότητα των Δημοσίων Οικονομικών 2.1 Πλαίσιο πολιτικής 2.2 Μακροοικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3893 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 180 22 Αυγούστου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4002 Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΆΡΘΡΟ ΜΟΝΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.: ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016

ΆΡΘΡΟ ΜΟΝΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.: ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016 ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν.4046/2012 ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016» ΆΡΘΡΟ ΜΟΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ, ΤΟΥ ΕΣΣΑΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΣΑΑΛ (2007-2009)

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ, ΤΟΥ ΕΣΣΑΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΣΑΑΛ (2007-2009) ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΠΣ 2000-2006 ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κεφάλαιο 2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Κεφάλαιο 2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1. Περιφερειακή ανάπτυξη Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης και περιφερειακή ανάπτυξη Η υλοποίηση του Γ ΚΠΣ εντάσσεται στη

Διαβάστε περισσότερα

NATIONAL REPORT --------------------------------------------------------

NATIONAL REPORT -------------------------------------------------------- NATIONAL REPORT -------------------------------------------------------- Ανάλυση των εκπαιδευτικών αναγκών των δημοσίων υπαλλήλων ηλικίας 30- και 45+ στην Ελλάδα. 2013 1 / 64 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κατάλογος Συντομογραφιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ A.Ε. Μαιάνδρου 15, 115 28 Αθήνα, Τηλ.: 210 7292365-6 Fax: 210 7290942 e-mail: thesis@thesisltd.com http: www.thesissa.com ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Όπως είναι

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014

Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014 1 Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014 Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 8 Νοεμβρίου 2011

Αθήνα, 8 Νοεμβρίου 2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 8 Νοεμβρίου 2011 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρική Κυβέρνηση - Νομικά Πρόσωπα Κεντρικής Κυβέρνησης και Δημόσιες Eπιχειρήσεις (Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ.,Α.Ε) Υποτομέας S1311 1/35

Κεντρική Κυβέρνηση - Νομικά Πρόσωπα Κεντρικής Κυβέρνησης και Δημόσιες Eπιχειρήσεις (Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ.,Α.Ε) Υποτομέας S1311 1/35 1 1Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (Δ.Υ.Π.Ε.) ΑΤΤΙΚΗΣ 2 2Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (Δ.Υ.ΠΕ.) ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 3 3Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (Δ.Υ.ΠΕ.) ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 4 4Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (Δ.Υ.ΠΕ.) ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα