Απολογισµός_Εξόδων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 Αρ. Πρωτ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Απολογισµός_Εξόδων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 Αρ. Πρωτ. 14314"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 Αρ. Πρωτ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ ΩΝ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 30/6/2015 (Ν.4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15) ΚΑΕ Ονοµασία Προϋπολογισθέντα Ενταλµατοποιηθέντα Πληρωθέντα 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , , ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , , , ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙ ΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ , , , ειδικά τακτικά επιδόµατα) , , , Αµοιβές Ειδικών Συµβούλων - Συνεργατών -Γενικ.Γραµ , , , ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΙΚΗΓΟΡΟΥ 1.500,00 0,00 0,00 ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ , , , υπαλλήλων ειδικών θέσεων 8.500, , , υπαλλήλων ειδικών θέσεων , , , Ετήσια εισφορά στο ΤΑ ΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 Ν 4260/61 και Ν 5441/66) , , , ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , ,00 540,00 απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε συνέδρια και σεµινάρια , ,00 540,00 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ , , ,30 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ , , ,01 Page 1

2 Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων , , , Αµοιβές δικαστικών επιµελητών 5.000, , , Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία , , , Λοιπες αµοιβες λοιπων εκτελουντων ειδ.υπηρ.(δικασ.επιµ.-λοιπο)ι , , , απάνη στείρωσηςεµβολιασµού & θεραπευτικές πράξεις αδέσποτων ζώων ,00 0,00 0, Αµοιβή για Ιατρό εργασίας ,00 0,00 0, Αµοιβή για Τεχνικό Ασφαλείας ,00 0,00 0,00 Αµοιβή προσωπικού ΚΕΠ µε σύµβαση 1.000,00 0,00 0, Λοιπές αµοιβές ελευθέρων επαγγελµατιών ,00 0,00 0, Υπηρεσια Συµβουλου για υποβ.δρασης Αειφορ ενε.σ ΑΕ 5.000,00 0,00 0,00 Υπηρ.συµβ.για θεµατα Περιβαλλοντικων Επιπτωσεων 1.000,00 0,00 0,00 Αµοιβ. Εργασ.αποτιµησης της ποιοτ. υλικων Ν4014/ ,00 0,00 0,00 Ορισµός εκκαθαριστών.ε.τ.ε.μ ,00 0,00 0,00 Ορκ.ελεκτ. ΚΟΙΝ.ΕΠΙΧ.ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 2.500,00 0,00 0,00 Ορισµός ελ. Ορκωτών λύση Κ.Ε.Κ.Α 2.500,00 0,00 0,00 Ορισµός ελ. Ορκωτών λύση Κ.Ε.Ν.Α..Μ 2.500,00 0,00 0,00 Ορκωτ. Ελεκ. ηµοτ.κοιν. Επιχ. Ν. Πεντέλης 2.500,00 0,00 0,00 Ορισµ. Ορκ. Ελεκ. Για τη λύση.α.ε.μ ,00 0,00 0,00 Ορισµός ορκωτού για λύση & εκκαθάριση.ε.α.π ,00 0,00 0,00 Ορισµός ορκωτού για λύση & εκκαθάριση Ο.Ε..Μ.(Οργανισµό Εργασίας ήµου Μελισσίων) 2.500,00 0,00 0,00 Ορισµός ορκωτού για λύση & εκκαθάριση Κ.Ε.Κ.Α ,00 0,00 0,00 Αµοιβές ειδικών συµβούλων για την υλοποίηση του προγράµµατος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ,75 0,00 0,00 Page 2

3 Αµοιβές ειδικών συµβουλών για το πρόγραµµα περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη ,00 0,00 0, ΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ , , , Αντιµισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 230,242 και 248 Κ Κ) , , , Αντιµισθία αιρετων-εξοδ. Παραστασης.92ν3852/ , , , Αποζηµίωση και έξοδα κίνησης ηµοτικών Συµβούλων 500,00 0,00 0,00 Έξοδα κίνησης προέδρων δηµοτικών Συµβουλίων (άρθρο 4 Ν 2539/97) , , ,00 Έξοδα κηδείας ηµάρχων και προέδρων κοινοτήτων (άρθρο 140 παρ.4 Κ Κ, ν.2685/1999) 4.000,00 0,00 0,00 επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς , , ,08 ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 1.250,00 0,00 0,00 Αποζηµίωση για συµµετοχή σε συµβούλια και επιτροπές 500,00 0,00 0,00 Αποζηµιώσεις µελών και γραµµατέως φορολογικών Επιτροπών 500,00 0,00 0,00 Αποζηµίωση µελών και γραµµατέως υπηρεσιακού συµβουλίου 250,00 0,00 0,00 ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ Ι ΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ , , ,87 Αµοιβές νοµικών προσώπων ηµοσίου ικαίου 250,00 0,00 0,00 Αµοιβή ήµου Αµαρουσίου για δαπάνες λειτουργίας υπηρεσίας Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου 250,00 0,00 0,00 Αµοιβές νοµικών προσώπων ιδιωτικού ικαίου , , ,87 Αµοιβές για µαγνητοφώνηση πρακτικών Σ ,00 697,18 0,00 Αµοιβές ορκωτου-ελεγκτη Λογιστη χρ ,00 0,00 0,00 Αµοιβή σώµατος ορκωτών εκτιµητών ,00 0,00 0,00 Αµοιβή ΕΥ ΑΠ για παροχή υπηρεσιών , , ,87 Page 3

4 ΕΞΟ Α ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ , , , ικαιώµατα τρίτων ( ΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων , , , ικαιώµατα τρίτων ( ΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων , , , ικαιώµατα τρίτων ( ΕΗ κλπ)από εισπρ.ηλεκτρ.χωρων , , , ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ , , , ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ , , , Ταχυδροµικά τέλη 6.000, , ,00 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού , , , Κινητή Τηλεφωνία 6.000, , , Λοιπες Επικοινωνίες 3.000, , , ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ , , , ΦΟΡΟΙ , , , Λοιποί φόροι , , , Λοιποι φοροι 1.000,00 0,00 0,00 Λοιπές δαπάνες για φόρους ΚΤΕΟ , , , ΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ , , , Λοιποί φόροι και τέλη , , , ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α , , , Ο ΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟ Α ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΤΑΞΙ ΙΩΝ 4.500,00 966,18 966,18 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων αιρετών 4.500,00 966,18 966, ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟ Α ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 2.500, , , Λοιπές δαπάνες δηµοσίων σχέσεων 2.500, , , απάνη σίτισης αντιπροσώπων στις εκλογές 2.500, , , ΣΥΝΕ ΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ 1.500,00 337,87 337, απάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 1.500,00 337,87 337, απάνες εκδηλώσεων εθνικών ή τοπικών εορτών 1.500,00 337,87 337, ΣΥΝ ΡΟΜΕΣ ,00 0,00 0, Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα 7.000,00 0,00 0, Συνδροµές Internet 3.000,00 0,00 0, ΕΞΟ Α ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 9.000, , , Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 9.000, , , ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ Α ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ , , ,34 Page 4

5 ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων , , ,34 Έξοδα συµβολαιογράφων και δικαστικών επιµελητών 1.500,00 0,00 0, Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 5.500,00 0,00 0, Λοιπες δαπανες γενικης φυσεως 3.000,00 0,00 0,00 απάνες ίδρυσης & λειτ καταφυγίου αδεσ. Ζώων 1.000,00 0,00 0, Σύνταξη εντύπου ερωτηµατολογίου για συλλογή γνώµης ηµοτών για θέµατα Συγκοινωνίας 1.500,00 0,00 0, ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ , , , ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ( ΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ) 2.000,00 471,00 471, Συµβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων 500,00 0,00 0, Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών 1.500,00 471,00 471,00 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ( ΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ) , , , Τόκοι δανείων εσωτερικού , , ,55 Συµβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων 500,00 0,00 0,00 Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών 6.000, , , Χρεολύσια δανείων εσωτερικού , , , ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙ ΟΤΗΣΕΙΣ - ΩΡΕΕΣ , , ,26 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ , , ,62 Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές , , ,82 Απόδοση στη σχολ.επιτροπή Α/θµιας εκπαιδ.απο (ΚΑΠ) , , ,70 Απόδοση στη σχολ.επιτρ. Β/θµιας εκπαίδ.απο (ΚΑΠ) , , ,12 Page 5

6 Εκτακτη Επιχορήγηση στην Αθµια Σχολική επιτροπή , , , Επιχορήγηση δηµοτικών ή κοινοτικών ΝΠ , , , Επιχορήγηση στον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓ , , , Επιχ/ση στον Οργ. Πολ.& Αθλητισµού , , , ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ , , , Εισφορά υπέρ συνδέσµων ,00 0,00 0, Εισφορά υπέρ ΣΠΑΠ ΑΠ.ΥΠΟΥΡ.ΕΣΩΤ.13655/ ,00 0,00 0, Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές , , , Εισφορά υπέρ ΤΑΠ από ΕΗ ηµου Πεντελης , , , ΠΡΟΕΡΑΙΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ , , , Καταβολή χρηµατικών βοηθηµάτων σε δηµότες & οικονοµικές ενισχύσεις 3.000, , , Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωµατεία 8.000,00 0,00 0, Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωµατεία 3.000,00 0,00 0, Υλοποίηση προγραµµατικών συµβάσεων 2.000,00 0,00 0,00 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΜΝΕΠ 2.000,00 0,00 0, ΛΟΙΠΑ ΕΞΟ Α 3.000,00 0,00 0, ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟ Α 3.000,00 0,00 0,00 Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταµείων χρήσης 3.000,00 0,00 0,00 Προσαυξήσεις ασφαλιστικών ταµείων ( ΙΚΑ )&(.Ο.Υ) 3.000,00 0,00 0,00 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 10 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , , ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ , , ,25 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , , ,02 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ , , , ειδικά τακτικά επιδόµατα) , , ,12 µονίµου προσωπικού , , ,12 Page 6

7 εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 9.230, , ,08 εργασίας και λοιπές αµοιβές 7.800, , , Εκλογική Αποζηµίωση Μονίµων 1.430, , ,00 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ , , , ειδικά τακτικά επιδόµατα) , , , υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου , , ,36 Αποδοχές υπαλ. Λογω συνταξιοδότησης 5.000,00 0,00 0,00 εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 1.780,00 856,33 813,37 εργασίας υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 1.260,00 336,33 293, Εκλογική Αποζηµίωση προσ.ι 520,00 520,00 520, ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.) 3.000,00 0,00 0,00 ειδικά τακτικά επιδόµατα) 3.000,00 0,00 0,00 Πρακτική άσκηση σπουδαστών ΤΕΙ 3.000,00 0,00 0,00 ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ , , ,09 προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου , , ,13 Εργοδοτικές Εισφορές προσωπικού ΤΥ ΚΥ , , ,56 Page 7

8 προσωπικού- στο ΤΑ ΚΥ- ΤΕΑ Υ ΥΠΕΡ ΕΤΕΑ (ΠΡΩΗΝ ΤΕΑ Υ ΤΟΜΕΑΣ ΤΑ ΚΥ) , , , στο ΙΚΑ , , ,74 υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου , , , Εργοδοτικές Εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου (ΙΚΑ ) , , , έκτακτου προσωπικού 800,00 0,00 0, Εισφορά στο ΙΚΑ Πρακτική άσκηση σπουδαστών ΤΕΙ 800,00 0,00 0, ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 5.000,00 798,06 0, ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΤΡΙΤΩΝ 5.000,00 798,06 0, Λοιπά έξοδα τρίτων 5.000,00 798,06 0, Λοιπά έξοδα τρίτων 5.000,00 798,06 0, ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ , , , ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ , , , Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας , , ,79 Φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας , , , ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ , , ,16 Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων , , , Μισθώµατα κτιρίων , , , ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 1.200,00 0,00 0, Ασφάλιστρα ακινήτων 1.000,00 0,00 0, Ασφάλιστρα κτιρίων 1.000,00 0,00 0, Λοιπά Ασφάλιστρα 200,00 0,00 0, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ ,00 0,00 0,00 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων) 2.000,00 0,00 0,00 Συντήρηση και επισκευή κλιµατιστικών του ήµου 1.000,00 0,00 0,00 Συντήρηση & Επισκευή καυστήρων κτιρίων του ήµου 1.000,00 0,00 0,00 Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων 1.000,00 0,00 0,00 Page 8

9 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 1.000,00 0,00 0,00 Επισκευή & συντήρηση ηλεκτρονικών υπολογιστών 1.000,00 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού σκευών και λοιπού εξοπλισµού ,00 0,00 0, Συντήρηση & επισκευή φωτοτυπικού ,00 0,00 0, Συντήρηση & επισκευή επίπλων & σκευών 1.000,00 0,00 0, Συντήρηση& επισκευή τεχν. Εξοπλισµού Η/Υ 1.000,00 0,00 0, Συντ/ση αναγοµωση πυροσβεστήρων 2.000,00 0,00 0, Συντήρηση Εφαρµογών λογισµικού ,00 0,00 0, Συντήρηση εφαρµογών λογισµικού οικονοµικής υπηρεσίας ,00 0,00 0, Συντήρηση εφαρµογών λογισµικού διοικητικής υπηρεσίας ,00 0,00 0, Συντηρήσεις εφαρµογών πληροφορικής 4.000,00 0,00 0, ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α 8.500,00 810,58 635, ΕΞΟ Α ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 8.500,00 810,58 635, Έξοδα δηµοσίευσης οικονοµικών καταστάσεων 1.500,00 149,45 149,45 ηµοσιεύσεις οικονοµικών καταστάσεων 1.500,00 149,45 149, ηµοσίευση προκυρήξεων 7.000,00 661,13 485, ηµοσιεύσεις προκηρύξεων 5.000,00 92,25 92,25 Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων πληρωτέα απο αναδοχους έργων 2.000,00 568,88 393, ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ , ,78 368, ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚ ΟΣΕΙΣ , ,76 0, Προµήθεια βιβλίων κλπ 300,00 139,60 0, Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων ,00 0,00 0, Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων ,00 0,00 0, Προµήθεια χαρτιού για το Φωτοτυπικό µηχ ,00 0,00 0, Προµήθεια για µελανια-τονερ & drum ,00 0,00 0, Προµήθ.γραφικ. ύλης και λοιπά υλικά γραφείων ,00 0,00 0, Λοιπές προµήθειες ειδών γραφείου 3.000,00 654,14 0,00 Page 9

10 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 1.300, ,02 0,00 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 1.300, ,02 0,00 ΕΙ Η ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 3.500,00 193,77 0,00 Προµήθεια υγειονοµικού και φαρµακευτικού υλικού 1.000,00 45,26 0,00 Προµήθεια χηµικού υλικού (απολυµαντικά, χηµικά κλπ) 500,00 0,00 0, Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού 1.000,00 148,51 0, Προµήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 1.000,00 0,00 0, ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟ ΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 100,00 0,00 0, Προµήθεια λοιπού υλικού 100,00 0,00 0, ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 3.000,00 901,25 368, Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 3.000,00 901,25 368, ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 150,00 0,00 0, Υλικά φαρµακείου 150,00 0,00 0, ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 6.000,00 0,00 0, ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 6.000,00 0,00 0, ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 6.000,00 0,00 0,00 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά 6.000,00 0,00 0, Προµήθεια Η/Υ υπολογιστών 3.000,00 0,00 0, Προµήθεια οθονών Η/Υ 1.000,00 0,00 0, Προµήθεια εκτυπωτών 1.500,00 0,00 0, Προµήθεια εφαρµογών 500,00 0,00 0,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 15 ΠΟΛΙΤ , , , ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , , , ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ , , , ειδικά τακτικά επιδόµατα) , , ,65 Page 10

11 Αποδοχές προσωπικού µε σύµβαση αορίστου χρόνου , , , εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 200,00 10,53 10, απασχόλησης προσωπικού Ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 200,00 10,53 10, ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ , , , υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου , , , υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου στο ΙΚΑ , , , ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ , , , ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ , , , Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων , , , Μισθώµατα κτιρίων ΚΕΠ , , , ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ,00 0,00 0, ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ ,00 0,00 0, ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ ,00 0,00 0,00 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά ,00 0,00 0,00 ΙΑΧ.ΕΥΠΑ ΩΝ ΚΟΙΝ.ΟΜΑ ΩΝ MIS ΠΡΟΓ.ΑΤΤΙΚΗΣ ,00 0,00 0,00 20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ , , , ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , , , ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ , , , ειδικά τακτικά επιδόµατα) , , , Τακτικές αποδοχές(περιλαµβάνονται µισθός-δώρα εορτών γενικά και ειδικά επιδόµατα ) , , ,16 Page 11

12 εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές , , ,50 εργασίας , , , Εκλογική αποζηµίωση µονίµων 4.030, , ,00 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ , , , ειδικά τακτικά επιδόµατα) , , , Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου , , ,24 Αποδοχές λόγω συνταξιοδότησης , , ,74 εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές , , ,43 απασχόλησης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 9.000, , , Εκλογική Αποζηµίωση Ι 1.690, , , ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.) , , ,94 ειδικά τακτικά επιδόµατα) , , ,96 υπαλλήλων µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου , , ,96 εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 3.000, , ,98 εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 3.000, , ,98 Page 12

13 ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ , , ,54 προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου , , ,21 Εργοδοτικές Εισφορές προσωπικού στο ΤΥ ΚΥ , , ,20 Εργοδοτικές Εισφορές προσωπικού στο ΤΕΑ Υ- ΤΑ ΚΥ , , ,32 Εργοδοτικές Εισφορές προσωπικού στο ΙΚΑ 9.500, , ,69 υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου , , ,79 Εργοδοτικές Εισφορές προσωπικού µε σύµβαση αορίστου χρόνου ΙΚΑ , , ,79 έκτακτου προσωπικού , , , έκτ.προσωπ.ορισµ.χρόνου ΙΚΑ , , , ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , , , Παροχές ένδυσης (ενδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) , , ,00 Προµήθεια γάλακτος έτους , , ,00 Προµήθεια γάλακτος έτους ,00 0,00 0,00 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) ,00 0,00 0,00 Προµήθεια ειδών ατοµικής προστασίας ετους ,00 0,00 0,00 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 5.000,00 0,00 0,00 ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΤΡΙΤΩΝ 5.000,00 0,00 0, Λοιπά έξοδα τρίτων 5.000,00 0,00 0,00 Μίσθωση Γερανού Βαρέων οχηµάτων 5.000,00 0,00 0, ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ , , ,71 ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ , , , Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας , , ,88 Page 13

14 Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας.κ.μελισσίων , , , ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ , , , Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων , , , Μισθώµατα µηχανηµάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων 9.000,00 86,10 0, Μισθώµατα µηχανηµάτων για καθαρισµό 4.000,00 0,00 0, Μίσθωση µηχανηµάτων 5.000,00 86,10 0, ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ , , , Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων , , , Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων , , , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ , , , Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων) , , , Συντήρηση και επισκευή αγαθών Χρήσης τρίτων ΕΗ , , , Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 9.000,00 0,00 0, Επισκευή και συντήρηση αντλίας 7.000,00 0,00 0,00 Συντήρηση & Επισκευή C.B ,00 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού σκευών και λοιπού εξοπλισµού 1.000,00 0,00 0,00 Υ ΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) , , ,97 ΑΠΑΝΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ ΚΑΤΩΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ , , ,97 Page 14

15 απάνες συλλογής και µεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιµων υλικών µέσω δηµοσίων συµβάσεων(άρθρο 61 Ν 3979/2011) ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ , , ,97 απάνες συλλογής και µεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιµων υλικών (παρ. 7δ του άρθρου 24 του Ν 3613/2007) ΓΙΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ,00 0,00 0,00 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση,άρδευση,φωτισµό,καθα ριότητα 5.000,00 0,00 0,00 απάνες αποµάκρυνσης διαφηµιστικών πινακίδων 1.000,00 0,00 0, απάνη συντήρησης και καθαρισµού χηµικών τουαλετών 4.000,00 0,00 0, ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ,00 0,00 0, ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ,00 0,00 0, Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 2.000,00 0,00 0, Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων ,00 0,00 0, ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α , , , ΕΞΟ Α ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ , , ,00 Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων µεταφορικών µέσων (καύσιµα, λιπαντικά, διόδια κλπ) , , ,00 Εξοδα κίνησης µεταφορικών µέσων (διόδια) , , ,00 ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ , , ,82 ΕΙ Η ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ,00 0,00 0, Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού 9.000,00 0,00 0, Προµήθεια αναλωσίµων µικρών µηχ/κων σαρώθρων 5.000,00 0,00 0, Προµήθεια αναλωσίµων πλυντηρίου κάδων 4.000,00 0,00 0, Προµήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας ,00 0,00 0, Προµήθεια σάκκων απορριµµάτων ,00 0,00 0, Προµήθεια αναλωσίµων καθαριότητας 2.000,00 0,00 0, ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ , , ,88 Page 15

16 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων , , ,88 Προµήθεια καυσίµων µεταφορικών µέσων Συµβασ , , ,69 Προµήθεια καυσίµων µεταφορικών µέσων , , ,19 Προµήθεια λιπαντικών για αυτοκ. και λοιπά υλ ,00 0,00 0,00 ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ , , ,45 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων , , , Προµηθεια κατασκ.υλικων ,00 0,00 0, Προµηθεια κατασκ.υλικων , , , Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων , ,63 0,00 Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού & λαµπτήρων , ,63 0,00 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ , , ,89 Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων , , ,89 Προµήθεια ανταλλακτικών για τα αυτ/τα-µοτ , ,10 0,00 Προµήθεια ανταλλακτικών για τα αυτ/τα-µοτ , , ,89 Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων 2.000,00 0,00 0,00 Προµήθεια αντ/κων επισκευής κάδων µηχαν. Αποκοµιδής 2.000,00 0,00 0, ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ , , , Λοιπά υλικά άµεσης ανάλωσης , , , ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙ ΟΤΗΣΕΙΣ - ΩΡΕΕΣ , , , ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ , , , Εισφορά υπέρ συνδέσµων , , , Εισφορά υπέρ συνδ.φο ΣΑ.Φορ. ιαχ.στ.αποβ , , , ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ,00 265,00 265, ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ ,00 0,00 0, ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ ,00 0,00 0,00 Page 16

17 Μηχανήµατα και λοιπός εξοπλισµός 6.000,00 0,00 0, Προµήθεια (1) Σκούπα 6µ ,00 0,00 0,00 Προµήθεια ενός τριαξονικού φορτηγού µε ανατροπή 1.000,00 0,00 0, Προµήθεια αντλίας 1.000,00 0,00 0, Προµήθεια γεννήτριας 1.000,00 0,00 0, Προµήθεια (3) Βενζινοκίνητων µικρών σαρώθρων 1.000,00 0,00 0, Προµήθεια κοµπρεσέρ 1.000,00 0,00 0,00 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά 1.000,00 0,00 0, Εφαρµογή λογισµικού αποθήκης γραφείου κίνησης & παρακολούθησης οχηµάτων 1.000,00 0,00 0, Λοιπός εξοπλισµός ,00 0,00 0, Λοιπός εξοπλισµός συνεργείου 1.000,00 0,00 0, Προµήθειας C.B ,00 0,00 0,00 Προµήθεια σε καρότσια οδοκαθαρισµού 1.000,00 0,00 0,00 Προµήθεια δορυφορικού συστήµατος διαχείρισης στόλου οχηµάτων 1.000,00 0,00 0, Προµήθεια υδραυλικών κάδων 1.000,00 0,00 0,00 Προµήθεια καλαθίων καθαριότηττας 3.000,00 0,00 0, Προµήθεια εργαλείων για τον εξοπλ συνεργείου αυτοκινήτων 3.000,00 0,00 0, Προµήθεια κάδων για οικιακή κοµποστοποίηση 1.000,00 0,00 0, Προµήθεια κάδων απορριµµάτων 5.000,00 0,00 0, ΕΡΓΑ 1.000,00 265,00 265, ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1.000,00 265,00 265, ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.000,00 265,00 265, Καθαρισµός περιβάλλοντος χώρου συνεργείου καθαριότ 1.000,00 265,00 265,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ 25 ΑΡ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ , , , ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ , , ,26 Page 17

18 25-60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ,00 0,00 0, ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ,00 0,00 0, ειδικά τακτικά επιδόµατα) ,00 0,00 0, Αποδοχές υπαλλήλων λόγω συνταξιοδότησης ,00 0,00 0, ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ , , , Υ ΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) , , , Ύδρευση δηµοτικών κτιρίων κ.λ.π , , , απάνες καθαρισµού φρεατίων, δεξαµενών κ.λ.π ,00 184,50 184, Καθαρισµός φρεατίων οµβρίων υδάτων 2.000,00 184,50 184, απάνες εκκένωσης βόθρων 500,00 104,55 104, ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ , ,72 0, ΕΡΓΑ , ,72 0, ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΗΜΟΥ , ,72 0, ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ, ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ , ,72 0,00 ΚΑΤΑΣ.ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝ.ΜΕ ΤΟ ΙΚ.ΑΠΟΧΕΥΤ.ΕΤΟΣ , ,72 0,00 ΚΑΤΑΣ.ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝ.ΜΕ ΤΟ ΙΚ.ΑΠΟΧΕΥΤ.ΕΤΟΣ ,00 0,00 0,00 30 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ , , , ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , , , ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ , , , ειδικά τακτικά επιδόµατα) , , , µισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά επιδόµατα) , , ,65 Page 18

Xls_Tmp_QR_Group_ExodaApol2005

Xls_Tmp_QR_Group_ExodaApol2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 12 Μαρτ. 2015 Αρ. Πρωτ.4784 ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ ΩΝ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 28/2/2015 (Ν.4305/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ από 01/05/2015 έως 31/05/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ από 01/05/2015 έως 31/05/2015 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ 9.095.331,51 1.902.873,48 1.804.797,92 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.493.165,62 332.534,15 328.732,15 02.00.6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 1.493.165,62 332.534,15 328.732,15 02.00.60

Διαβάστε περισσότερα

5.745,00 0,00 9.477,00 9.477,00 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 02.00.6056 Ετησια εισφορά στο ΤΑ ΚΥ (άρθρα

5.745,00 0,00 9.477,00 9.477,00 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 02.00.6056 Ετησια εισφορά στο ΤΑ ΚΥ (άρθρα ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Γ.ΖΩΓΡΑΦΟΥ 7-ΤΚ 15772 Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: ΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2014 Κωδικός Αριθµός Περιγραφή ιαµορφωµένος Ενταλθέντα Προτεινόµενος

Διαβάστε περισσότερα

06/08/2015 6.000,00 9.250,00 18.200,00 18.200,00

06/08/2015 6.000,00 9.250,00 18.200,00 18.200,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ Οικονοµικό Έτος: 2015 & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Ηµ/νία Εκτύπωσης: 06/08/2015

Διαβάστε περισσότερα

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.000,00 183.551,20 160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 867.512,32 724.164,26 895.599,01 0,00 48.000,00 33.864,26 25.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.000,00 183.551,20 160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 867.512,32 724.164,26 895.599,01 0,00 48.000,00 33.864,26 25. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: ΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2013 Κωδικός Αριθµός Περιγραφή ιαµορφωµένος Ενταλθέντα Προηγ. Προτεινόµενος Εγκεκριµµένος Προηγ. Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ 2014 01/01/2014 Εως 30/11/2014

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ 2014 01/01/2014 Εως 30/11/2014 (ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) ΦΟΡΕΑΣ 0 10.259.845,35 10.075.901,05 7.776.866,93 7.745.406,73 7.728.760,46 16.646,27 6 ΧΡΗΣΗΣ 10.259.845,35 10.075.901,05 7.776.866,93 7.745.406,73 7.728.760,46 60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός απανών. Οικονοµικού Ετους 2012

Προϋπολογισµός απανών. Οικονοµικού Ετους 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Προϋπολογισµός απανών Οικονοµικού Ετους 2012 ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Σελίδα : 2 από 212 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός απανών. Οικονοµικού Ετους 2011

Προϋπολογισµός απανών. Οικονοµικού Ετους 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Προϋπολογισµός απανών Οικονοµικού Ετους 2011 ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Σελίδα : 2 από 198 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός απανών. Οικονοµικού Ετους 2013

Προϋπολογισµός απανών. Οικονοµικού Ετους 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Προϋπολογισµός απανών Οικονοµικού Ετους 2013 ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Σελίδα : 2 από 226 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία έως 31.7.2015 του Ν.4305/2014. Σύνολο

Στοιχεία έως 31.7.2015 του Ν.4305/2014. Σύνολο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚ. ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ ΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙ ΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/01/2015 έως 31/07/2015 Στοιχεία έως 31.7.2015 του Ν.4305/2014 Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Χρήση: 2012 ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 14/02/2013 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Χρήση: 2012 ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 14/02/2013 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/06/2015 έως 30/06/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/06/2015 έως 30/06/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Οικονοµικό Έτος: Ηµ/νία Εκτύπωσης: 2015 08/07/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/06/2015 έως 30/06/2015 Κωδικός Λογαριασµού Κ.Α.Ε. : 0 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1/1/2015-30/04/2015

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1/1/2015-30/04/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΗΜΟΣ ΕΟΡ ΑΙΑΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪ Α 12/5/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 18110 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1/1/2015-30/04/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 0 ΤΑΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟ Α

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟ Α 1. ΗΜΟΣ ΑΝ ΡΟΥ ΑΦΜ 998239700 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟ Α Κωδικός Περιγραφή ιαµορφωθέν Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 3.467.987,20 139.557,53 139.557,53 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 1ης/2015 Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 1ης/2015 Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµος Ρόδου ΕΤΟΥΣ 2011

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµος Ρόδου ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµος Ρόδου ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟ Α ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟ Α ήµος Ρόδου Οικ. έτος:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 58.422.538,11 31.726.798,39

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Χρήση: 2015 ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 10/03/2015 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Χρήση: 2015 ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 10/03/2015 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2015 ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2015 ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ 1 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2015 ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Κωδικός Αριθμός ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ : ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ 2015 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ 01/01/2015 ΕΩΣ 28/02/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ 01/01/2015 ΕΩΣ 28/02/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Οικονομικό Έτος 2015 Ημερομηνία Εκτύπωσης 28.02.2015 Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Εγκεκριμένος Διαμορφωμένος Σύνολο Βεβαιωθέντα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012. Διαμ/μένος Προηγ. Χρήσης 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 53.288.420,17 36.263.133,67 53.022.950,67 53.022.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012. Διαμ/μένος Προηγ. Χρήσης 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 53.288.420,17 36.263.133,67 53.022.950,67 53.022. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έσοδα Kωδικός Εσόδων Βεβ/ντα 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 53.288.420,17 36.263.133,67 53.022.950,67 53.022.950,67 06.00 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ 53.288.420,17 36.263.133,67 53.022.950,67

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Δαπανών. Οικονομικού Ετους 2015

Προϋπολογισμός Δαπανών. Οικονομικού Ετους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Προϋπολογισμός Δαπανών Οικονομικού Ετους 2015 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Σελίδα : 2 από 62 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 00-60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015. Προϋπολογισµός Εσόδων

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015. Προϋπολογισµός Εσόδων Προϋπολογισµός Εσόδων ΚΑΕ Περιγραφή Έγκριθέντα ιαµορφωθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0111.01 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΗΜ.ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ 2.775,00 0111.02 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμος Παλαιού Φαλήρου ΕΤΟΥΣ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμος Παλαιού Φαλήρου ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμος Παλαιού Φαλήρου ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 8/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 8/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 8/25 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού Aριθ. απόφασης 65/25 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Προέλεγχος απολογισμού οικονομικού έτους 24

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2011 - Δήμος Ωραιοκάστρου

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2011 - Δήμος Ωραιοκάστρου ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2011 - Δήμος Ωραιοκάστρου Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Προτεινόμενος Εγκεκριμμένος 02 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΑΠΌ 01/07/2015 ΕΩΣ 31/07/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΑΠΌ 01/07/2015 ΕΩΣ 31/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Φο..Σ.Α) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Οικονοµικό Έτος: Ηµ/νία Εκτύπωσης: 2015 06/08/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΑΠΌ 01/07/2015 ΕΩΣ 31/07/2015

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισµού απανών

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισµού απανών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ & ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισµού απανών 00-6 00-60 00-603 00-6031 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ Αµοιβές και έξοδα προσωπικού Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Φεβρουαρίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Αναµόρφωση προϋπολογισµού για τακτοποίηση πιστώσεων Π.Ο.Ε.

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Φεβρουαρίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Αναµόρφωση προϋπολογισµού για τακτοποίηση πιστώσεων Π.Ο.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Φεβρουαρίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Αναµόρφωση προϋπολογισµού για τακτοποίηση πιστώσεων Π.Ο.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Προϋπ/θέντα Ψηφισθέντα Εγκριθέντα

Περιγραφή Προϋπ/θέντα Ψηφισθέντα Εγκριθέντα 00.6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 00.6012 νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 00.6021 Αποδοχές Νομικού Συμβούλου και

Διαβάστε περισσότερα