Μια περίπτωση δίκης στο Διαρκές Εθνικό Μικτό Συµβούλιο: η «Δίκη των Αρχιγενείων Καθιδρυµάτων» Επιβατών Θράκης /1894.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μια περίπτωση δίκης στο Διαρκές Εθνικό Μικτό Συµβούλιο: η «Δίκη των Αρχιγενείων Καθιδρυµάτων» Επιβατών Θράκης 1887-1892/1894."

Transcript

1 Μια περίπτωση δίκης στο Διαρκές Εθνικό Μικτό Συµβούλιο: η «Δίκη των Αρχιγενείων Καθιδρυµάτων» Επιβατών Θράκης /1894 Μαριάνθη Παλάζη Η «Δίκη των Αρχιγενείων Καθιδρυµάτων», όπως δηλώνεται στον πατριαρχικό τύπο, 1 απασχόλησε µια επταετία την ελληνορθόδοξη ηγεσία της Κωνσταντινούπολης και, µέσω των δηµοσιεύσεων, την ευρύτερη κοινότητα. Παρόλο που υποδηλώνεται το σύνολο των κτιρίων που συναποτελούσαν το διµερές συγκρότηµα (θηλέων και αρρένων) των Αρχιγενείων, λόγω της διαφορετικής προικοδότησης των µερών, η δίκη αφορούσε το συγκρότηµα των θηλέων. Το τριανταπέντε στρεµµάτων συγκρότηµα των αρρένων, µε τα δύο κτίρια, την Αρχιγένειο Οικία και το Ελένειον Ελληνικόν Εκπαιδευτήριον (γυµνάσιο και ορφανοτροφείο-οικοτροφείο αρρένων, 1868), ιδρύθηκε και λειτουργούσε µε προσωπική δαπάνη της Ελένης Αρχιγένους, 2 η οποία, όπως αποκαλύφθηκε µε το θάνατό της κατά τη διάρκεια της δίκης, είχε κληροδοτήσει την περιουσία της στον γιατρό, καθηγητή και διευθυντή των Αρχιγενείων και, από το 1869, θετό της γιο Φώτιο Αρχιγένη. Το συγκρότηµα των θηλέων (πέντε στρεµµάτων), το οποίο υπήρξε το πρωταρχικό µέληµα του ζεύγους των ιδρυτών Σαράντη και Ελένης Αρχιγένους, µε το αρχαιότερο όλων κτίριο του Παρθεναγωγείου (1857), το Ναό των Τεσσαράκοντα Μαρτύρων (1863), το Ορφανοτροφείο-Οικοτροφείο (1872) και το Νηπιαγωγείο (1873), ιδρύθηκε ως βακούφι. Η λειτουργία του τµήµατος αυτού έπρεπε να ρυθµίζεται µε αφιερωτήρια, 3 σιγίλια 4 και κανονισµούς 5 και να καλύπτεται οικονοµικά από την κατατεθειµένη στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας περιουσία του ιδρυτή, σύµφωνα µε τη διαθήκη του, την οποία συνέταξε λίγο πριν το θάνατό του (1873). Με αυτήν καθιστούσε «γενικόν κληρονόµον της χρηµατικής και κτηµατικής περιουσίας» του το τµήµα αυτό των Αρχιγενείων, «δια βίου ανωτάτην αρχήν αυτών» και «απόλυτον πληρεξούσιον εκτελεστήν» της διαθήκης τη σύζυγό του Ελένη, διαχειριστή των χρηµάτων και νόµιµο διάδοχο τον θετό του γιο Φώτιο Αρχιγένη. 6 Με βάση τη διαθήκη και τα άλλα επίσηµα έγγραφα (αφιερωτήρια, σιγίλια και κανονισµούς), η κοινότητα Επιβατών στοιχειοθέτησε την αγωγή της εναντίον των κληρονόµων του ιδρυτή 7 και την έφερε Μαριάνθη Παλάζη, υπ. διδάκτωρ στο Τµήµα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Κρήτης ( 1 Βλ. τη στήλη «Δικαστικά. Διαρκές Εθνικόν Μικτόν Συµβούλιον. Δίκη των Αρχιγενείων Καθιδρυµάτων», ΕΑ [Εκκλησιαστική Αλήθεια] 8 (1887/88): 14-15, 23-25, 48-49, Αναφέρεται ως κτήτορας στην επιγραφή του Ελένειου (Δράκος 1892, 34-5). Στο όνοµά της υπήρχαν οµολογίες υπέρ του Ελένειου, ΙΑΕΤΕ [Ιστορικό Αρχείο Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος] Α1.Σ21.Υ18.Φ30.Μ/Τ Τρία αφιερωτήρια, από τα οποία το πρώτο (1864) δηµοσιεύθηκε πλήρες στα «Δικαστικά», ΕΑ 8 (1887/88): το δεύτερο (1869) συνοπτικά στο Ιωάννης Κ. Μαυρουδής, «Διατριβαί», Νεολόγος 6938/ για το τρίτο (1871) υπάρχει µόνο η αναφορά ότι εξετάστηκε από το Συµβούλιο στη συνεδρίαση της 28 ης Οκτωβρίου 1887, ΕΑ 8 (1887/88): Των πατριαρχών Γρηγορίου Στ (1869) και Ιωακείµ Γ (1879), από τα οποία το πρώτο υπάρχει πλήρες, «Δικαστικά», ΕΑ 8 (1887/88): και το δεύτερο σε περίληψη στο ίδιο και στο Ιωάννης Κ. Μαυρουδής, «Διατριβαί», Νεολόγος 6938/ Οι κανονισµοί των Αρχιγενείων, όχι µόνο βρέθηκαν στο επίκεντρο της αντιδικίας (µαζί µε τα βιβλία του ιδρυτή), αλλά υπήρξαν και θύµατά της, όπως θα φανεί παρακάτω. 6 «Δικαστικά», ΕΑ 8 (1887/88): «Δικαστικά. Διαρκές Εθνικόν Μικτόν Συµβούλιον. Απόφασις επί της Δίκης µεταξύ της Μουχταροδηµογεροντίας Επιβατών εναγούσης και Φ. Α. εναγοµένου», ΕΑ 12 (1892/93): και ΓΑΚ ΚΥ [Γενικά Αρχεία του Κράτους Κεντρική Υπηρεσία]. Κ99 [Κώδιξ Επιβατών Σηλυβρίας] Απόφασις επί της δίκης µεταξύ της Μουχταροδηµογεροντίας Επιβατών εναγούσης και Φωτίου Σ. Αρχιγένους εναγοµένου,

2 προς εκδίκαση εκεί όπου το βακούφι ως εξαιρετικό/µουστεσνά -µη µουσουλµανικής και ελληνορθόδοξης κοινότητας- 8 υπαγόταν, µετά την ψήφιση των Γενικών Κανονισµών, στο Διαρκές Εθνικό Μικτό Συµβούλιο, 9 στις 15 Σεπτεµβρίου 1887 (αρ. 3930). Σύµφωνα µε την αγωγή, τα Αρχιγένεια, παρά την προικοδότηση µε περίπου οθωµανικές λίρες «δια την δωρεάν εκπαίδευσιν της νεολαίας των Επιβατών και των πέριξ», περιήλθαν «εις δεινήν οικονοµικήν στενοχωρίαν», µε αποτέλεσµα η νεολαία των Επιβατών να υποχρεωθεί να πληρώνει δίδακτρα και το έλλειµµα των εκπαιδευτηρίων να πλησιάζει τις λίρες. Γι αυτό έπρεπε οι εναγόµενοι, αφού λογοδοτήσουν ενώπιον επιτροπής, να πληρώσουν το ποσό που θα αποδεικνυόταν ότι έλειπε, και να διαταχθούν «τα δέοντα» για τη σύµφωνη µε τη διαθήκη και τα σιγίλια λειτουργία των Αρχιγενείων «συν τη καταδίκη των αντιδίκων». 10 Οι εναγόµενοι, επικαλούµενοι τα ίδια έγγραφα, ζήτησαν την απόρριψη της αγωγής µε την ένσταση ότι «ουδείς έχει δικαίωµα ίνα ζητή λόγον παρά των εκτελεστών πολλώ δε µάλλον η κοινότης Επιβατών, ει µη µόνη η Μ. Εκκλησία» «επιβοηθητικώς» ανέφεραν ότι η αγωγή ήταν αόριστη και ότι την περιουσία του Σ. Αρχιγένους την αποτελούσαν 971 οµολογίες δανείων της αυτοκρατορικής κυβέρνησης αξίας οθωµανικών λιρών, που απέφεραν ετήσιο τόκο λίρες, αλλά µετά από δύο χρόνια, «ένεκα της σηµαντικής των χρεωγράφων εκπτώσεως», 150 λίρες, µερικά ακόµη χρεόγραφα και η οικία του αναγνώρισαν το έλλειµµα, αλλά δεν το ζήτησαν από κανέναν, όπως δήλωσαν. 11 Το Συµβούλιο καταρχάς ζήτησε να παρουσιάσουν οι εναγόµενοι τους κανονισµούς που µνηµονεύονται στα σιγίλια και τη διαθήκη (28 Οκτωβρίου 1887). Όταν εκείνοι προσκόµισαν σχέδια κανονισµών 12 -αρνήθηκαν την ύπαρξη κανονισµών επικυρωµένων από τον ιδρυτή, 13 τα συνεξέτασε µε τα νέα έγγραφα που προσκόµισε η κοινότητα 14 και, αφού έλαβε υπόψη: το πρώτο άρθρο της διαθήκης που καθιστούσε γενικό κληρονόµο τα Αρχιγένεια τη ρητή αναφορά στο δικαίωµα των κατοίκων των Επιβατών να επιβλέπουν το βακούφι, που υπήρχε στο πρώτο αφιερωτήριο (1864) και διατηρήθηκε και στο δεύτερο (1871), παρά την τροποποίηση κάποιων άλλων όρων τη θεσµοθέτηση ελεγκτικής επιτροπής (πατριαρχικό σιγίλιο 1869), 15 τέσσερα από τα µέλη της οποίας έπρεπε να εκλέγονται από τη δηµογεροντία µεταξύ των 8 Για την ειδική κατηγορία των µη µουσουλµανικών βακουφίων (Περί Βακουφίων 1914, 20). 9 Το Συµβούλιο εκδίκαζε, µεταξύ άλλων, διαφορές που απέρρεαν από διαθήκες και αφιερωτήρια έγγραφα (Ελευθεριάδου 1903, 85). 10 «Δικαστικά», ΕΑ 12 (1892/93): και ΓΑΚ ΚΥ.Κ99, Απόφασις επί της δίκης, Κατά τις τρεις πρώτες δικασίµους αναπτύχθηκε η αγωγή και η ένσταση (7, 14 και 21 Οκτωβρίου 1887), «Δικαστικά», ΕΑ 12 (1892/93): και ΓΑΚ ΚΥ.Κ99, Απόφασις επί της δίκης, «Δικαστικά», ΕΑ 8 (1887/88): Περί ιδιόχειρου κανονισµού του Σ. Αρχιγένους (Ραπτόπουλος, 121). Αξίζει να αναφερθεί ότι ο Σ. Αρχιγένης συνυπέγραψε τον πρώτο επίσηµο κανονισµό της Πατριαρχικής Ακαδηµίας το 1847 (Μαζαράκης, ), όπως και τον κανονισµό της Οικονοµικής Επιτροπής του Πατριαρχείου ως µέλος της συγκεκριµένης Επιτροπής, ΑΑ [Ανατολικός Αστήρ] 995/1) και Βυζαντίς 1598/ Δύο αποφοιτήρια του Παρθεναγωγείου µε χρονολογίες και , τα οποία εκτός από τις υπογραφές των ιδρυτών και των δασκάλων, έφεραν τις υπογραφές των µελών της επιτροπής το πρώτο και της εφορείας το δεύτερο, και µία επιστολή του Σ. Αρχιγένους προς τον Φώτιο ( ) που έκανε λόγο για τον κανονισµό του Παρθεναγωγείου, «Δικαστικά», ΕΑ 8 (1887/88): Οριζόταν µόνο ως «εσαεί» πρόεδρος ο «κατά καιρόν» πρόεδρος της Πατριαρχικής Ακαδηµίας, «Δικαστικά», ΕΑ 8 (1887/88):

3 κατοίκων των Επιβατών και να έχουν διοικητικά και ελεγκτικά καθήκοντα (ιδιόχειρες σηµειώσεις του ιδρυτή) το σιγίλιο που εκδόθηκε µετά από αίτηµα της Ελένης Αρχιγένους (1879) και µνηµόνευε τους κανονισµούς τα αποφοιτήρια που προσυπογράφονταν από τα µέλη της τότε εφορείας και την ιδιόχειρη προς τον Φώτιο επιστολή του Σ. Αρχιγένους, µε την οποία γινόταν σύσταση να αντικατασταθεί ένα µέλος της εφορείας, επειδή διορίστηκε ταυτοχρόνως και µέλος της εκκλησιαστικής επιτροπής, κατά παράβαση του κανονισµού, το Συµβούλιο κατέληξε στο συµπέρασµα ότι όχι µόνο υπήρχαν κανονισµοί αλλά και η εφορεία εκλεγόταν µεταξύ των κατοίκων. Ως επακόλουθο απέρριψε οµόφωνα την ένσταση των εναγοµένων, αναγνώρισε το δικαίωµα της κοινότητας να κινήσει αγωγή και να ζητήσει λογοδοσία (4 Νοεµβρίου 1887) και διόρισε τριµελή ελεγκτική επιτροπή, τον πρόεδρο του χρηµατιστηρίου στο Γαλατά Ν. Φωτιάδη, τον δικηγόρο Ν. Χαρισιάδη και τον µητροπολίτη Μυτιλήνης Κωνσταντίνο ως πρόεδρο, µε σκοπό να εξακριβώσει την περιουσία του Σ. Αρχιγένους και να ελέγξει τη διαχείριση των Αρχιγενείων από το θάνατο του ιδρυτή ως τη δίκη (11 Νοεµβρίου 1887). 16 Όταν η ελεγκτική επιτροπή κοινοποίησε την έκθεσή της (Έκθεση Α / , 20 η Ιουλίου 1888), ο δικηγόρος των εναγοµένων καταφέρθηκε κατά του περιεχοµένου της σε ότι αφορούσε την περιουσία του Σ. Αρχιγένους. Ισχυρίσθηκε δηλαδή ότι την εποχή του θανάτου του ιδρυτή «δεν ήτο δυνατόν ίνα γίνη απογραφή επίσηµος». Αλλά, κατά παράκληση της Ε. Αρχιγένους, δύο από τους κατοίκους των Επιβατών (οι Β. Α. Μαύρος και Γ. Ν. Φράγκος) αντιπαρέβαλαν «τα εν τη κάσση αυτού κατατεθειµένα χρεόγραφα προς τα βιβλία του µακαρίτου και εύρον αυτά σύµφωνα», το οποίο και δήλωσαν στην αναφερόµενη ως σηµείωση ή απόγραφο, που υπέγραψαν στις 16 Σεπτεµβρίου Ο δικηγόρος της κοινότητας όµως υποστήριξε την αναρµοδιότητα των συγκεκριµένων προσώπων, ενώ ο ένας εκ των δύο που ήταν παρών (Β. Α. Μαύρος) οµολόγησε ότι ο ίδιος έγραψε και υπέγραψε το απόγραφο, αλλά δεν µέτρησε τα χρεόγραφα σεβόµενος τη µνήµη του Σ. Αρχιγένους (7 Σεπτεµβρίου 1888). 17 Η επόµενη συνεδρίαση καθυστέρησε περισσότερο από ένα χρόνο (25 Απριλίου 1890), στη διάρκεια του οποίου εκδηλώθηκε καταστρεπτική πυρκαγιά στους Επιβάτες που άφησε πάνω από οκτακόσιους πυρόπληκτους στην ύπαιθρο το χειµώνα του Για την ανακούφισή τους, µέλος του Συµβουλίου, ο Β. Θ. Ελευθεριάδης, συνεργάστηκε στενά µε προκρίτους των Επιβατών στο πλαίσιο της επταµελούς επιτροπής που συστάθηκε µε πατριαρχική έγκριση για τη συγκέντρωση οικονοµικής βοήθειας. 18 Στο ίδιο διάστηµα σηµειώθηκε ο θάνατος του δικηγόρου των εναγοµένων (Ι. Γεωργαντόπουλου) και η αντικατάστασή του από νέο (Γ. Αποστολίδη). Ο νέος δικηγόρος, µε το επιχείρηµα ότι η επιτροπή δεν έλαβε γνώση του φακέλου διαχείρισης που κατέθεσαν οι εναγόµενοι, ζήτησε την απόρριψη της έκθεσης και το διορισµό νέας επιτροπής. Το Συµβούλιο έκανε δεκτό το αίτηµα και διόρισε νέα επιτροπή σε δύο συνεδριάσεις -για την αντικατάσταση ενός µέλους η δεύτερη (9 Μαΐου 1890 και 15 Φεβρουαρίου 1891). 19 Οι συνεδριάσεις απείχαν µεταξύ τους εννέα µήνες και συµπίπτουν µε την ενδυνάµωση της έντασης στις 16 «Δικαστικά», ΕΑ 8 (1887/88): «Δικαστικά», ΕΑ 12 (1892/93): και ΓΑΚ ΚΥ.Κ99, Απόφασις επί της δίκης, ΑΑ 13/ και 40/ Πρόεδρος ο Δέρκων Καλλίνικος και µέλη οι Γ. Κωνσταντινίδης και Κ. Σισµάνογλου, ο οποίος αντικαταστάθηκε από τον Κ. Χρυσάφη, «Δικαστικά», ΕΑ 8 (1892/93): 315 και ΓΑΚ ΚΥ.Κ99, Απόφασις επί της δίκης, 322.

4 σχέσεις Πατριαρχείου και Οθωµανικής διοίκησης, που προκλήθηκε από τη διαφαινόµενη πρόθεση της δεύτερης να ασκήσει συγκεντρωτική εξουσία σε τοµείς που έως τότε ήλεγχε το Πατριαρχείο, και στην εκτόνωση της µε την αναγνώριση, για δεύτερη φορά, του παλαιού καθεστώτος των «προνοµίων». 20 Ο θάνατος της Ελένης Αρχιγένους, στις 24 Οκτωβρίου 1891, 21 έστρεψε τη συζήτηση του Συµβουλίου στη διαθήκη της. Σε αυτήν βάσισε την απόφασή του να θεωρήσει µε απόλυτη πλειοψηφία τον Φ. Αρχιγένη, ως κληρονόµο της Ελένης, υπεύθυνο για τις υποχρεώσεις της προς τα Αρχιγένεια (4 Δεκεµβρίου 1891). Στις αµέσως δύο επόµενες συνεδριάσεις κοινοποιήθηκε και συζητήθηκε η έκθεση της δεύτερης ελεγκτικής επιτροπής (Έκθεση Β / , 11 Δεκεµβρίου 1891 και 15 Ιανουαρίου 1892) και στην τρίτη διορίσθηκε νέα (29 Ιανουαρίου 1892). Κατά την κοινοποίηση της έκθεσης της τρίτης κατά σειρά ελεγκτικής επιτροπής (Έκθεση Γ / , 16 Σεπτεµβρίου 1892) οι διάδικοι αντέδρασαν όπως και στις προηγούµενες, εµµένοντας στις θέσεις τους: η κοινότητα στην παραδοχή της αγωγής και ο Φ. Αρχιγένης στην απόρριψή της. 22 Όταν το Συµβούλιο εξέταζε όλη τη δικογραφία στις συνεδριάσεις του Σεπτεµβρίου και του Οκτωβρίου του 1892 (23 Σεπτεµβρίου1892 και 14 Οκτωβρίου 1892), δηµοσιεύτηκαν στον τύπο της Κωνσταντινούπολης τέσσερις µακροσκελέστατες επιστολές, δύο της κοινότητας, µία υπογεγραµµένη από εκπρόσωπό της και µία από σύσσωµη την κοινότητα 23 και δύο του Φ. Αρχιγένους απαντητικές στις προηγούµενες. 24 Αν η έως τότε εκδίκαση της υπόθεσης έδειξε το αµετακίνητο των θέσεών τους, η δηµοσίευση των επιστολών την εµπάθεια µε την οποία τις υποστήριζαν. Με εξαίρεση την επιστολή του εκπροσώπου της κοινότητας, 25 είναι γραµµένες στο ίδιο ύφος της υποτίµησης του αντιδίκου µε ειρωνικούς χαρακτηρισµούς -οι περισσότεροι και πιο ευφάνταστοι ανήκουν στην κοινότητα. Συνοπτικά, οι επιστολές της µεν κοινότητας απαριθµούν τα όσα έπραξε ή δεν έπραξε ο Φώτιος παρά τα επίσηµα έγγραφα, του δε Φ. Αρχιγένους τα όσα έπραξε, παρά την οικονοµική στενότητα, ή δεν έπραξε, λόγω της οικονοµικής στενότητας. Η επικέντρωση όµως στα επίµαχα σηµεία της αντιδικίας, όπως ήταν η άσκηση ελέγχου και εποπτείας των Αρχιγενείων, και η περιουσία των Αρχιγενείων και η διαχείρισή της, αποκαλύπτει τις βαθύτερες σκέψεις των αντιδίκων και την απόσταση που τις χώριζε και αποµάκρυνε οποιαδήποτε λύση «δι αµοιβαίων παραχωρήσεων», όπως καλοπροαίρετα γράφτηκε στον τύπο. 26 Η κοινότητα Επιβατών, αφού από την αρχή δήλωσε και στη συνέχεια επανέλαβε ότι ο Φώτιος πρόβαλε την Ελένη Αρχιγένους σαν να µην ήταν και ο ίδιος συνεκτελεστής της διαθήκης («τάσσων αυτήν αείποτε πονηρώς ως προπύργιον»), απέφυγε να στραφεί εναντίον της Ε. Αρχιγένους και έστρεψε τα βέλη της εναντίον 20 Στις 19 Ιουνίου 1890, ο Πατριάρχης Διονύσιος Ε ζήτησε επαναβεβαίωση των πατριαρχικών δικαιοδοσιών και στις 22 Ιανουαρίου 1891 εκδόθηκε σχετική βεζιρική εγκύκλιος (Βαλαής). 21 Δράκος 1892, Μέλη οι Β. Σαρακιώτη και Β. Ελευθεριάδη, και πρόεδρος ο Ηρακλείας Γερµανός, «Δικαστικά», ΕΑ 12 (1892/93): 315 και ΓΑΚ ΚΥ.Κ99, Απόφασις επί της δίκης, Βλ. την επιστολή του Ιωάννη Κ. Μαυρουδή, «Διατριβαί», Νεολόγος 6938/ , η οποία δηµοσιεύθηκε «κατ εντολήν της κοινότητος Επιβατών», όπως δήλωσε ο ίδιος σε δεύτερη σύντοµη επιστολή (Νεολόγος 6952/ ) και εκείνη που υπογράφουν οι Μικταροδηµογέροντες, οι Εφόροι και οι Επίτροποι των Επιβατών, «Διατριβαί», Νεολόγος 6952/ Δηµοσιεύτηκαν σε συνέχειες, Φώτιος Σ. Αρχιγένης, «Διατριβαί», Νεολόγος 6946/ και 6947/ και Φώτιος Κ. Σ. Αρχιγένης, «Διατριβαί», Νεολόγος 6958/ και 6959/ Αλλά, στη δεύτερη επιστολή του, υποστήριξε τη µε χρήση δόλου υιοθεσία του Φωτίου. 26 Νεολόγος 6890/

5 του Φωτίου. 27 Η κοινότητα υπερασπίστηκε την εµπλοκή µελών της στα πράγµατα των Αρχιγενείων, ότι δηλαδή Σ. Αρχιγένης «συνέστησεν εξελεγκτικήν επιτροπήν εκ µελών της κοινότητος προς ετησίαν θεώρησιν των λ)σµών, [ ] και είχε ήδη εν ενεργεία εφορίαν εκ µελών της κοινότητος προς εποπτείαν πάντως [sic] των εκπαιδευτηρίων», αλλά ισχυρίσθηκε ότι ο Φώτιος «µη θέλων ίνα έχη πράγµατα δια της αναµίξεως και άλλων εν τη καταστρώσει των ιδίων λ)σµών ολίγον µετά τον θάνατον του αοιδίµου απέπεµψε [ ] τα µέλη της εφορίας της εκ µελών της κοινότητος απαρτιζοµένης». 28 Όσον αφορά την περιουσία του Σ. Αρχιγένους, η κοινότητα υποστήριξε ότι, αµέσως µετά τον θάνατό του, η περιουσία του ήταν «επέκεινα των 60,000 λιρών πραγµατικών, ως οι ειδότες γινώσκουσιν» και ότι δεν υπήρχε επίσηµο πιστοποιητικό που να αποδεικνύει ότι «η ευρεθείσα περιουσία ανήρχετο εις 981 οµολογίας µόνον του οθωµ. δανείου». Υποστήριξε τέλος ότι η οικονοµική κατάσταση του Φωτίου, από την άφιξή του στους Επιβάτες ως τότε, παρουσίαζε αξιοσηµείωτη διαφορά. Για να την τονίσει, άγγιξε τη λεκτική ακρότητα, όταν ανέφερε ότι ο Σ. Αρχιγένης «ανυπόδητον και ρακένδυτον παραλαβών [τον Φώτιον], απεκατέστησεν ίδιον µέλος του οίκου αυτού [ ] ουχί αναγκασθείς ένεκα της εγνωσµένης ικανότητος αυτού περί το διευθύνειν τα Αρχιγένεια [ ] αλλ εξαναγκασθείς µοιραίως ίνα καταστήση αυτόν θετόν αυτού υιόν και παρέχοντα υιόν ίδιον οκταετή περίπου, τον νυν εν Λονδίνω σπουδάζοντα πριγκηπικώς», ώστε «ο ασεβής ιατρός, όστις ουδέν µεν είχε ότε ήλθεν εις Επιβάτας [ ], ήδη δ έχει κολοσσιαίαν περιουσίαν περισυλλεγείσαν επιτηδείως εκ της περιουσίας των Αρχιγενείων» και κατέληγε να θεωρεί εικονικό και το έλλειµµα και την κάλυψη του από τον ίδιο. 29 Η µοµφή της κοινότητας προκάλεσε την εκ βαθέων -και αγέρωχηεξοµολόγηση του Φωτίου «ότι ουδέποτε ξένος εν ξένη χώρα δύναται να συναγωνισθή προς εντόπιον, εάν µη υπερτερή κατά τε τον νουν, την πρακτικότητα και την πρωτοβουλίαν». 30 Στην εξοµολόγησή του, ο Φ. Αρχιγένης αναφέρθηκε στην πρώιµη γνωριµία του µε τον Σ. Αρχιγένη, για την οποία απόγονοί του δέχονται την εξ αίµατος συγγένειά τους, που παραµένει ωστόσο δυσερµήνευτη. 31 Αναφέρθηκε επίσης στη σχέση του µε την κοινότητα που δεν περιοριζόταν όµως στην παροχή ιατρικών υπηρεσιών. Υπήρξε ένας από τους προύχοντες που προσυπέγραφε σηµαντικά έγγραφα των Επιβατών πριν την υιοθεσία του (1866), 32 είτε διαθήκες ευεργετών ως διακεκριµένο µέλος της µετά την υιοθεσία και τον θάνατο του Σ. Αρχιγένους (1876). 33 Ακόµη και κατά τα τρία χρόνια πριν τη δίκη υπήρχε συνεργασία µεταξύ του Φωτίου και της κοινότητας, την οποία όµως στις επιστολές τους περιέγραψαν διαφορετικά: ως συµφωνία ο Φώτιος, προκειµένου να αναλάβει µε χαµηλό κόστος 27 Μικταροδηµογέροντες κ. ά., «Διατριβαί», Νεολόγος 6952/ Στο ίδιο. 29 Μικταροδηµογέροντες κ. ά., «Διατριβαί», Νεολόγος 6952/ Υπέγραψε τη δεύτερη επιστολή του και µε το αρχικό γράµµα του επιθέτου Κωνσταντινίδης, Φώτιος Κ. Σ. Αρχιγένης, «Διατριβαί», Νεολόγος 6959/ Γιος αδελφού του Σ. Αρχιγένους ήταν ο Φώτιος Αρχιγένης, σύµφωνα µε τον δισέγγονο του Φ. Αρχιγένους, Κώστα Φωτίου Αρχιγένη (συνέντευξη στη Μ. Παλάζη, Θεσσαλονίκη, 15 Μαρτίου 2014), στο προσωπικό αρχείο του οποίου υπάρχει δισέλιδο µε στοιχεία γενεαλογίας που συσκοτίζουν παρά διαφωτίζουν, καθώς εµφανίζουν και άλλο γιο του ζεύγους των ιδρυτών (ο οποίος πέθανε). Το µόνο επίσηµο στοιχείο για την ύπαρξη αδελφών του Σ. Αρχιγένους, χωρίς όµως διευκρίνιση αριθµού και γένους, βρίσκεται στον κανονισµό των Αρχιγενείων που θεσπίζει υποχρεωτική την παρουσία των µαθητριών στον ναό και στις 21 Μαΐου «υπέρ των γονέων και αδελφών του αοιδίµου ιδρυτού των Εκπαιδευτηρίων» (Κανονισµός 1901, 21). Υπάρχει επίσης µία αναφορά για αδελφή (Σακκίδου 1938, 8). 32 ΓΑΚ ΚΥ.Κ99, Το Ταµείον της Οικοδοµής, Ως πρώτος εκτελεστής, ΓΑΚ ΚΥ.Κ99, Διαθήκη Θεµιστοκλέους Γρηγοριάδου, 29.

6 και τη διεύθυνση του κοινοτικού σχολείου, ώστε να διευκολυνθεί οικονοµικά η κοινότητα, γιατί είχε ξεκινήσει, από το 1884, την ανέγερση µεγαλοπρεπούς ναού της Οσίας Παρασκευής 34 ως απόσπαση χρηµάτων η κοινότητα, προκειµένου ο Φώτιος να προσλάβει δάσκαλο για τα Αρχιγένεια, «πτωχείαν των Αρχιγενείων υποκρινόµενος». 35 Η συνεργασία θα µπορούσε ίσως δικαιολογηθεί από την οικονοµική πίεση στην οποία βρισκόταν η µία ή/και η άλλη πλευρά. Από την άλλη, επρόκειτο για διαφωνία προυχόντων που κάθε άλλο παρά σπάνια ήταν. Επειδή τα κοινά πράγµατα στην Οθωµανική αυτοκρατορία αφορούσαν τα σχολεία κυρίως, η προσπάθεια ελέγχου των σχολείων από τους κατά τόπους ισχυρούς, τα µετέτρεπε σε «παλαίστρα των διχονοιών και κοµµατικών ερίδων» 36 «δίκαι και έριδες ατελεύτητοι» 37 (ενώ οι υφέρπουν κρίσεις του βουλγαρικού 38 και προνοµιακού ζητήµατος 39 που αφορούσαν και τα σχολεία). Ο Ευστράτιος Ι. Δράκος, κατά την περιήγησή του στη Θράκη για τη συγγραφή σχετικού βιβλίου, βρήκε την κοινότητα Επιβατών στο αποκορύφωµα της κρίσης (πήρε το µέρος του Φωτίου), αλλά δεν ήταν η µόνη. Με αφορµή την κρίση στη Στέρνα της επαρχίας Μυριοφύτου και Περιστάσεως, που κρατούσε κλειστό το παρθεναγωγείο, έγραψε «η διχόνοια και ο κοµµατισµός πρυτανεύουσι και παρ αυτοίς ως και παρά πλείστοις, οις δεν εχαρακτήρισα φεισθείς της µελάνης» και συµπεριέλαβε τη φράση σεβάσµιου γέροντα που συνόψιζε επιγραµµατικά την κατάσταση: «όσοι προύχοντες ενταύθα τόσα και λάβαρα». 40 Ως προς τα επίµαχα σηµεία, και συγκεκριµένα την άσκηση ελέγχου στα Αρχιγένεια, ο Φ. Αρχιγένης υποστήριξε ότι «[κ]ατά τους Βακφιέδες πράγµατι οι επιβατινοί δικαιούνται να ζητώσι κατ έτος λογαριασµούς, αλλ ούτοι ουδέποτε εζήτησαν τοιούτους παρά του ιδρυτού, ούτε από της ιδρυτρίας µέχρι του έτους 1888, [ ] αλλ ούτε εκείνος έδωκέ ποτε λογαριασµούς εις ουδένα, ούτε εις έτερόν τινα έδωκέ ποτε το δικαίωµα ίνα ενόσω ζη ενοχλήση αυτήν [Ελένη Αρχιγένους]». 41 Αναγνώρισε στον εαυτό του το καθήκον να δώσει λογαριασµό ως «πρώτος Μουτεβελής», δηλαδή έφορος 42 ή διοικητής 43 του βακουφίου, µετά όµως τον θάνατο της Ελένης Αρχιγένους. Γι αυτό ζήτησε από τον πρόεδρο της Πατριαρχικής Ακαδηµίας, που είχε θεσπιστεί να είναι πρόεδρος της ελεγκτικής επιτροπής των Αρχιγενείων, να παραστεί στις εξετάσεις, ο οποίος πράγµατι παραβρέθηκε και αποκόµισε άριστες εντυπώσεις, σύµφωνα µε τον Φώτιο, 44 αλλά και την έκθεση που υπέβαλε. 45 Ο Φ. Αρχιγένης αναφέρθηκε στη σύσταση ελεγκτικής επιτροπής, επισηµαίνοντας όµως ότι µέλη της έπρεπε «να ώσιν οι κατά καιρούς πρόεδροι του Ελλην. Φιλολογικού και Θρακικού Συλλόγου», 46 για να συµπεράνει ότι «η 34 Φ. Σ. Αρχιγένης, «Διατριβαί», Νεολόγος 6947/ και Φ. Κ. Σ. Αρχιγένης, «Διατριβαί», Νεολόγος 6959/ «νεοδµείται [ναός] νυν λαµπρότερος και οµοιορρύθµως κτίζεται τω εν Σταυροδροµίω Κωνσταντινουπόλεως σωζοµένω ναώ τω αφιερωµένω τη Αγία Τριάδι η δαπάνη του έργου τούτου θα υπερβή τας δώδεκα χιλιάδας λιρών και ηµιτελής τυγχάνει» (Δράκος 1892, 29-30). 35 Μικταροδηµογέροντες κ. ά., «Διατριβαί», Νεολόγος 6952/ Ξανθόπουλος, ΑΣΔΕΓ [Αρχείο Συλλόγου προς Διάδοσιν των Ελληνικών Γραµµάτων].Γ5.190, Κ. Γεωργιάδης προς Πρόεδρον ΣΔΕΓ, Ραιδεστός 5 Αυγούστου 1873, Ματάλας 2003, Εξερτζόγλου, Δράκος 1892, Φώτιος Σ. Αρχιγένης, «Διατριβαί», Νεολόγος 6946/ Ελευθεριάδου 1903, Περί Βακουφίων, Φώτιος Σ. Αρχιγένης, «Διατριβαί», Νεολόγος 6946/ ΕΑ 12 (1892/93): Στο σιγίλιο του 1869, οριζόταν µόνο ο πρόεδρος, «Δικαστικά», ΕΑ 8 (1887/88):

7 αυτοαποκαλούµενη εξελεγκτική επιτροπή των Επιβαταίων διελύθη [ ], καθόσον ουδέποτε τα µέλη αυτής συνήρχοντο εις τας συνεδριάσεις, προσκαλούµενα υπ εµού του προέδρου της επιτροπής, [ ] δι ο αείµνηστος ιδρυτής ηναγκάσθη να µε υιοθετήση». 47 Στο σηµείο αυτό ο Φ. Αρχιγένης, εκτός από το ότι συµφύρει την ελεγκτική επιτροπή των Αρχιγενείων µε την εφορεία (αφού αναφέρει τον εαυτό του ως πρόεδρο της επιτροπής), αποδίδει την υιοθεσία του στην άρνηση της κοινότητας να αναλάβει ευθύνες υπέρ των Αρχιγενείων, αν και ο ίδιος Σ. Αρχιγένης είχε αποδώσει, δηµοσίως, την υιοθεσία σε πρόταση του πατριάρχη Γρηγορίου Στ για τις εξαιρετικές του υπηρεσίες προς τα Αρχιγένεια. 48 Αντιφατική προς την προσπάθειά του να προσελκύσει µέλη της κοινότητας, ώστε να εργαστούν για τα Αρχιγένεια, είναι η έµφαση του Φ. Αρχιγένους στην απόλυτη εξουσία της Ελένης Αρχιγένους και του ίδιου επί των Αρχιγενείων. Την στήριζε στους όρους της διαθήκης και σε πατριαρχικό έγγραφο, που ο ίδιος γνωστοποίησε ολοκληρώνοντας την επιχειρηµατολογία του στον τύπο, και το οποίο επαναλάµβανε σχετικούς όρους της διαθήκης. 49 Με αυτούς τους όρους δικαιολόγησε την µη εµφάνιση της ιδρύτριας στην πρώτη ελεγκτική επιτροπή. 50 Ο ίδιος δεν εµφανίσθηκε ενώπιον της δεύτερης επιτροπής και δικαιολογήθηκε, γι αυτό, διττά, ότι δηλαδή ίδιος δεν είχε ειδοποιηθεί εγκαίρως και ότι ο δικηγόρος του την προσέβαλε «ως παρανόµως συστηθείσαν και εργασθείσαν, της υποδίκου Ελένης Σ. Αρχιγένους αποβιωσάσης». 51 Εµφανίστηκε όµως ενώπιον της τρίτης επιτροπής. Εκεί επανέλαβε ότι δεν γνώριζε την περιουσία του Σ. Αρχιγένους, γνώριζε όµως το πιστοποιητικό της Εθνικής Τράπεζας για την κατάθεση των 971 οµολογιών και το πιστοποιητικό που εµφάνιζε ως περιουσία του Σ. Αρχιγένους «µόνον το ποσόν των διαληφθέντων χρεωγράφων, άτινα απέφερον µέχρι του φρ. ως έγγιστα από δε του έτους ούτε οβολόν απέφερον, από δε του 1882 µέχρι πέρυσιν απέφερον 150 λίρας περίπου». Για να καλύψει τις δαπάνες των Αρχιγενείων, υποστήριξε πως εκποιούσε χρεόγραφά του, σε όλο το διάστηµα της αναστολής πληρωµών από την κυβέρνηση, 52 δηλαδή από την ολική στάση πληρωµών το 1876 ως τη επανεκκίνηση της οικονοµίας µε την εγκαθίδρυση της Διεθνούς Επιτροπής Διαχείρισης του Οθωµανικού Χρέους το Ο Φ. Αρχιγένης είναι ο µόνος από τους αντιδίκους που αναφέρθηκε στη µεγαλύτερη οικονοµική κρίση της αυτοκρατορίας κατά το πρώτο επεισόδιο 54 ή νέο επίπεδο της παγκοσµιοποίησης, 55 η οποία, µε τη µείωση της αξίας των χρεογράφων, 56 άγγιξε και τα Αρχιγένεια. Μετά 47 Φώτιος Σ. Αρχιγένης, «Διατριβαί», Νεολόγος 6947/ «[ ] η Α.Ο.Π. ο Οικουµενικός Πατριάρχης, ο Σεβαστός ηµών Δεσπότης Κ. Κ. Γρηγόριος µαθών την απαραδειγµάτιστον ταύτην αυταπάρνησιν προς όφελος της οµογενούς νεολαίας, δια συνοδικών γραµµάτων και αποφάσεως του Εθνικού συµβουλίου ωνόµασεν αυτόν θετόν ηµών υιόν», ΓΑΚ Καβάλας, Αρχείο Mητροπολίτη Ελευθερουπόλεως Σωφρονίου Σταµούλη, ΑΒΕ: 82-ΑΕΕ: ΣΥΛΛ. 33. Λόγος εκφωνηθείς παρά του αοιδίµου Σαράντη Αρχιγένους, κατά την περίστασιν της του θεµελίου λίθου καταθέσεως της αιθούσης του ορφανοτροφείου [1869]. 49 Φώτιος Κ. Σ. Αρχιγένης, «Διατριβαί», Νεολόγος 6959/ Φώτιος Σ. Αρχιγένης, «Διατριβαί», Νεολόγος 6946/ Φώτιος Σ. Αρχιγένης, «Διατριβαί», Νεολόγος 6947/ Αντιθέτως η κοινότητα υποστήριξε ότι κλήθηκαν να παρουσιαστούν ενώ ήταν εν ζωή η Ελένη Αρχιγένους και «εν ενί λόγω συνεφώνησεν ως προς τα συµπεράσµατα µετά της πρώτης επιτροπής», Μικταροδηµογέροντες κ. ά., «Διατριβαί», Νεολόγος 6952/ Φώτιος Σ. Αρχιγένης, «Διατριβαί», Νεολόγος 6947/ Pamuk, Chang 2008, Steger 2013, Εξερτζόγλου 1989, 59.

8 την κατάθεσή του ένα από τα µέλη της (τρίτης) επιτροπής υιοθέτησε την άποψή του. 57 Για την τελική απόφαση του Συµβουλίου, καθοριστικές ήταν οι εκθέσεις των τριών επιτροπών. Σύµφωνα λοιπόν µε την έκθεση της πρώτης επιτροπής, µε την οποία συµφώνησαν και οι εκθέσεις των άλλων δύο επιτροπών (εκτός από ένα µέλος της τρίτης), 58 οι εναγόµενοι «απέφυγον να δώσωσιν [ ] λόγον της τε παραληφθείσης περιουσίας και της διαχειρίσεως αυτής, εκτός ασυναρτήτων τινών σηµειώσεων», ώστε η επιτροπή «ευρέθη απέναντι σχεδόν απροχωρήτου, καθό απολέσασα τον πρώτιστον και κύριον παράγοντα της εξελέγξεως, δηλ. τας καταθέσεις και διασαφήσεις των δοσιλόγων, ας υποβάλλουσα εις το κριτήριον της αντιπαραθέσεως προς άλλας άλλοθεν πληροφορίας αυτής, ηδύνατο τουντεύθεν να φθάση εις σχεδόν βέβαια, ασφαλή και αναµφισβήτητα συµπεράσµατα» δεν συνέταξαν απογραφή της περιουσίας του Σ. Αρχιγένους, παράλειψη που θεωρήθηκε η µεγαλύτερη µοµφή εναντίον τους. Διαπιστώθηκε επιπλέον «καταφανής διαφορά» µεταξύ του ποσού που κατέθεσαν οι διαχειριστές και του ποσού που ανέφερε ο Σ. Αρχιγένης στη διαθήκη του: 59 «ώστε υπάρχει [ ] έλλειµµα τουλάχιστον εκ λιρών οθωµανικών χρυσών οκτώ χιλιάδων». Και πρόσθετες παραλείψεις επιβάρυναν τους διαχειριστές, όπως η µη εκποίηση της οικίας του ιδρυτή στο Πέραν όταν η αξία της ήταν υψηλή, µε αποτέλεσµα να χάσουν τα Αρχιγένεια «την αίγλην και την σηµασίαν, ην εσκόπει ο αοίδιµος αυτών ιδρυτής». 60 Με βάση τις εκθέσεις διαµορφώθηκε το σκεπτικό του Συµβουλίου, ότι οι εναγόµενοι «ηρνήθησαν µέχρι τέλους ίνα παρουσιάσωσι τακτικούς και ακριβείς λογαριασµούς της διαχειρίσεως αυτών και εις τας τρεις αλλεπαλλήλους εξ οφφικίου διορισθείσας επιτροπάς, [ ], οι δε λογαριασµοί ους ισχυρίσθησαν ότι υπέβαλον εις το Συµβούλιον εν λεπτοµερεία ουδέν έτερον εισιν ει µη σηµείωσις εν απλώ φύλλω χάρτου φέρουσα αριθµούς τινας εν οις συµπεριλαµβάνονται και αι δαπάναι του Ελενείου αρρεναγωγείου» 61 «απέφυγον ωσαύτως παντός τρόπου ίνα παρουσιάσωσιν ου µόνον τους κανονισµούς των Αρχιγενείων καθιδρυµάτων [ ], αλλά και τα βιβλία του µακαρίτου» «ουδόλως συµµορφωθέντες προς τας διατάξεις της διαθήκης [ ], ή µάλλον ουδεµίαν ετήρησαν ου µόνον κατά την εποχήν της σηµαντικής εκπτώσεως των [ ] χρεωγράφων ότε ευρίσκοντο εις την απόλυτον αδυναµίαν της εκτελέσεως των όρων της διαθήκης, [ ], αλλά και εν καιρώ της υπερτιµήσεως των χρεωγράφων, ότε ταύτα έφερον τόκον λιρών ετησίως» γι αυτό το Συµβούλιο αποφάσισε, µε απόλυτη πλειοψηφία, να διορίσει πενταµελή Διοικητική και Διαχειριστική Επιτροπή από δύο µέλη του Συµβουλίου, δύο αντιπροσώπους της κοινότητας εκλεγµένους από γενική συνέλευση και τον Φ. 57 Φώτιος Σ. Αρχιγένης, «Διατριβαί», Νεολόγος 6947/ Ι. Κ. Μαυρουδής, 6938/ Μικταροδηµογέροντες κ.ά., «Διατριβαί», Νεολόγος 6952/ Η έκθεση της πρώτης ελεγκτικής επιτροπής σώζεται πλήρης (Ιωάννης Κ. Μαυρουδή, «Δικαστικά», Νεολόγος 6938/ ), η δεύτερη συνοπτικά στην επιστολή της κοινότητος, «Διατριβαί», Νεολόγος 6952/ για την έκθεση της τρίτης επιτροπής, βλ. προηγούµενη υποσηµείωση. 59 «Εν τω βακφιέ ανεγράφη ότι προικοδοτώ τα Αρχιγένεια καθιδρύµατα µε δέκα χιλιάδας λίρας οθωµανικάς χρυσάς. Έκτοτε αύται υπερεδιπλασιάσθησαν. Θέλω και διατάσσω, ότι µετά την αποβίωσίν µου τα χρήµατα ταύτα να κατατεθώσιν αµέσως εν τη εν Αθήναις εθνική Τραπέζη της Ελλάδος ήδη ευρίσκονται εν τω κιβωτίω µου µετηµφιεσµένα εις χρεώγραφα. Οι τόκοι αυτών εισι προωρισµένοι προς αΐδιον συντήρησιν των ρηθέντων καθιδρυµάτων», «Δικαστικά», ΕΑ 8 (1887/88): Ιωάννης Κ. Μαυρουδής, «Δικαστικά», Νεολόγος 6938/ «Δικαστικά», ΕΑ 12 (1892/93): και ΓΑΚ ΚΥ.Κ99, Απόφασις επί της δίκης, 320.

9 Αρχιγένη «εκ σεβασµού προς την µνήµην του µακαρίτου». 62 Στην επιτροπή ανατέθηκε η σύνταξη κανονισµού λειτουργίας των Αρχιγενείων και η εξακρίβωση της περιουσίας του ιδρυτού, «άνευ της συµπράξεως εν τω θέµατι τούτω του Φωτίου Αρχιγένους», σύµφωνα µε το απόγραφο, που έκανε δεκτό ως βάση της περιουσίας του ιδρυτή, και µε την πρόβλεψη να υποχρεωθεί ο Φώτιος να καταθέσει το ποσό που θα αποδεικνυόταν ότι έλειπε (14 Οκτωβρίου 1892). 63 Στον τύπο γράφτηκε ότι η «περί των Αρχιγενείων καθιδρυµάτων απόφασις του ΔΕΜ Συµβουλίου έτυχε της γενικής επιδοκιµασίας», 64 αναµφίβολα όχι και των αρχών της κοινότητας. Η Επιτροπή των Αρχιγενείων ενήγε τον Φ. Αρχιγένη για τη µη κατάθεση στην Εθνική Τράπεζα, τον Οκτώβριο του 1873, επτακοσίων χρεογράφων αιγυπτιακού δανείου 65 (5 Δεκεµβρίου 1892), για τα οποία ο δικηγόρος του Φ. Αρχιγένους ισχυρίσθηκε ότι επρόκειτο για επτακόσιες ονοµαστικές αγγλικές λίρες (5 Μαΐου 1893). Το Συµβούλιο, αφού εξέτασε τι αξία είχαν και ποιο τόκο έφεραν τα αιγυπτιακά δάνεια το 1873 (24 Νοεµβρίου 1893), 66 δέχθηκε µε απόλυτη πλειοψηφία ότι αυτά που σηµειώνονται στο απόγραφο είναι επτακόσια χρεόγραφα, 67 και, αφού εξέτασε ποιο ήταν το φθηνότερο αιγυπτιακό δάνειο µέχρι το 1874 (δικάσιµος χ.χ.), 68 αποφάσισε µε απόλυτη πλειοψηφία να καταδικάσει τον Φ. Αρχιγένη να συµπληρώσει την περιουσία του Σ. Αρχιγένους µε δέκα χιλιάδες οθωµανικές λίρες περίπου (16 Μαρτίου 1894). 69 Αµέσως η κοινότητα ζήτησε την παύση του Φωτίου από τη θέση του διευθυντή και διαχειριστή του Ελένειου και την προσάρτησή του στα Αρχιγένεια υπό τη διεύθυνση της Επιτροπής (1 Μαΐου 1894). 70 Ένας νέος δικαστικός γύρος άρχισε που εικάζεται ότι έκλεισε επτά χρόνια αργότερα, όταν το Πατριαρχείο επέβαλε τον κανονισµό του το ως τότε τα Αρχιγένεια λειτουργούν µε εσωτερικό κανονισµό και τα πτυχία φέρουν τα ονόµατα της Ελένης και του Φωτίου Αρχιγένους. 72 Αλλά το Ελένειο έπαψε να λειτουργεί, ή, όπως εύστοχα σηµειώθηκε, «συναπέθανε µετά της Ελένης τω 1893». 73 Η λειτουργία αφορούσε το νηπιαγωγείο και το παρθεναγωγείο, τα οποία στο εξής, µε την αλλαγή διοικητικού φορέα όπου συµµετείχαν δύο µέλη του Συµβουλίου, συνοδικός αρχιερέας και λαϊκό µέλος, θα ανήκουν στα εθνικά εκπαιδευτήρια 74 της Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως Ο θεσµός του µουτεβελή ως ισόβιος και κληρονοµητός είχε βαρύνουσα σηµασία (Ελευθεριάδου 1903, 80). Την ανεξαρτησία του όµως την περιόριζε η θέληση του ιδρυτή του βακουφίου ο δικαστής θα µπορούσε να τον πάψει, ακόµη και στην περίπτωση που µουτεβελής ήταν ο ίδιος ο ιδρυτής του βακουφίου (Περί βακουφίων, 19). 63 ΓΑΚ ΚΥ.Κ99, Απόφασις επί της δίκης, (Το τµήµα αυτό των πρακτικών απουσιάζει από την Εκκλησιαστική Αλήθεια). 64 «Εκκλησιαστικά», Νεολόγος 6959/ Τα χρεόγραφα και η επιστολή της Ε. Αρχιγένους που τα συνοδεύει, ΙΑΕΤΕ/ Α1. Σ21. Υ18. Φ30. Μ/Τ ΓΑΚ ΚΥ.Κ99, Απόφασις επί της δίκης µεταξύ της επιτροπής των Αρχιγενείων καθιδρυµάτων και του Φωτίου Αρχιγένους, Στο ίδιο, Στο ίδιο, Στο ίδιο, ΓΑΚ ΚΥ.Κ99, Ο Σηλυβρίας Κωνστάντιος επιβεβαιοί, Κανονισµός Βλ. το πτυχίο της Ζαφειρής Σ. Βαλσαµίδου, 4 Ιουλίου 1899 (Κοζαρίδης 2006, 461). 73 Αρχείο Άννας Ταµβακίδου-Αργυροπούλου/Αδαµάντιος Ταµβακίδης, Κείµενα για το Ραδιοφωνικό Σταθµό Κοµοτηνής (Δακτυλογραφηµένα). 74 Για τους τύπους διοίκησης των ανώτερων παρθεναγωγείων, Δαλακούρα 2004, Η εγκύκλιος, που τερµάτισε τη δεύτερη φάση του προνοµιακού ζητήµατος, επιµέριζε τις εκπαιδευτικές ευθύνες στο Πατριαρχείο και στις κατά τόπους µητροπόλεις, περιορίζοντας έτσι την εκπαιδευτική εµβέλεια της εξουσίας του Πατριαρχείου στα όρια της Αρχιεπισκοπής (Ζιώγου- Καραστεργίου 1998, 38).

10 Η δίκη των Αρχιγενείων καθιδρυµάτων, τίτλος ατυχής για το εκπαιδευτικό έργο των Αρχιγενείων και παραπλανητικός για το περιεχόµενο της δίκης, ήταν σφοδρή ενδοκοινοτική σύγκρουση για τον έλεγχό τους. Αναµετρήθηκε ο Φώτιος Αρχιγένης µε τις αρχές της κοινότητας, µεταξύ των οποίων συγκαταλεγόταν ο µετέπειτα πρώτος βουλευτής Μετρών Δηµήτριος Ζαφειρόπουλος. 76 Οι συναισθηµατικές επήρειες των εµπλεκοµένων που την προκάλεσαν, οργή και από τις δύο πλευρές για την παρέµβαση και τον αποκλεισµό αντίστοιχα, διατηρήθηκαν χωρίς τροποποίηση ως το τέλος. Δεν τις ανάκοψε ούτε η αναγκαιότητα συνεργασίας που δηµιουργούσε η µετριοπαθής απόφαση του Συµβουλίου ούτε η αναγκαιότητα λειτουργίας όλου του συγκροτήµατος. 77 Το Συµβούλιο, λειτουργώντας ως κυµατοθραύστης σε αυτές, οδήγησε τα Αρχιγένεια σε µια νέα φάση. Αλλά η δίκη δεν υπήρξε «µια θλιβερή παρένθεση» 78 επηρέασε τον τρόπο πρόσληψης του εκπαιδευτικού έργου των Αρχιγενείων. Κληροδότησε ένα σκεπτικισµό για την ποιότητα του παραγόµενου έργου, ώστε να υποχρεώνονται στο µέλλον τα Αρχιγένεια να λογοδοτούν 79 και να εκτιµάται συνήθως ως άξια λόγου η περίοδος λειτουργίας κατά την οποία ήταν εν ζωή ο ιδρυτής και να παραγνωρίζονται οι υπόλοιπες. Σε αυτό συνέβαλε η απώλεια των ιδρυτών και της δηµόσιας προβολής που η δράση τους προκαλούσε: εκπαιδευτική και πολιτιστική για την ιδρύτρια και διευθύντρια των Αρχιγενείων Ελένη Αρχιγένους επιστηµονική, πολιτιστική και πολιτική για τον ιδρυτή και καθηγητή της Αυτοκρατορικής Ιατρικής Σχολής Σαράντη Αρχιγένη. Έτσι η προβολή των Αρχιγενείων περιορίστηκε στο πατριαρχικό έντυπο και η γνώση για το έργο που παρήγαν σε όσους γνώριζαν από κοντά την κατάσταση που επικρατούσε. Και, αφού επιπλέον οι απόφοιτες των Αρχιγενείων συνήθιζαν να εργάζονται σε κωµοπόλεις και χωριά, 80 συνέπεια ήταν, όταν ξεκινούσαν την εκπαιδευτική τους πορεία τα νέα παρθεναγωγεία της Κωνσταντινούπολης, τα Αρχιγένεια να βρεθούν στη σκιά τους. Βιβλιογραφία Βαλαής, Διονύσιος: «Η θέση του Οικουµενικού Πατριαρχείου στο Οθωµανικό κράτος και η προάσπιση των δικαιωµάτων του: Η περίπτωση του Πατριάρχη. Διονυσίου Ε ( )». Θεολογικά Δρώµενα. 13ο Διαχριστιανικό Συµπόσιο «Χριστιανικός βίος και πολιτική εξουσία», Μιλάνο http//blogs.auth.gr/moschosg/2013/08/31/η-θέση-του-οικουµενικού-πατριαρχείου. Γαϊτανοπούλου, Αθ. Π.: «Από την ζωήν των περιχώρων. Μια επίσκεψις εις τα Αρχιγένεια». Νέον Πνεύµα 37 (1909): Αναφέρεται ως δήµαρχος µετά το 1885, όπως και ο Γ. Χατζηθεοφίλου (Ακαδηµία Αθηνών / Αρχείο Α.Κ.Π.Σταµούλη. Θρακικά, Επιβάται 114) ως ένας εκ των προυχόντων την περίοδο της δίκης (Δράκος 1892, 32) ως µέλος της εφορείας του κοινοτικού σχολείου το 1894 (ΙΑΕΤΕ, Α1.Σ21.Υ15.Φ61.Μ/Τ40). Για τη βουλευτική του ιδιότητα και την οικονοµική του επιφάνεια, Σουλιώτης-Νικολαΐδης 1984, 81, Για την αποδοχή µιας αναγκαιότητας που µετριάζει και τροποποιεί τα πάθη, Thomass, 2013, Γαϊτάνου-Γιαννιού 1956, Για παράδειγµα, το 1898 όταν οι έφοροι του Παρθεναγωγείου της Βλάγκας, ενόψει της πρόσληψης µιας απόφοιτης των Αρχιγενείων ως διδασκάλισσας ή και διευθύντριας, εξέφρασαν στην Πατριαρχική Κεντρική Εκπαιδευτική Επιτροπή το φόβο τους µήπως οι απόφοιτες των Αρχιγενείων δεν έχουν τα απαιτούµενα προσόντα. Μετά από έλεγχο του προγράµµατος όλων των τµηµάτων (νηπιαγωγείου, δηµοτικού, γυµνασίου, διδασκαλείου) και του αριθµού των διδασκόντων, διαπιστώθηκε η επάρκειά τους. (Ιστορικό Αρχείο Νεοελληνικής Εκπαίδευσης-Πατριαρχική, Κεντρική Εκπαιδευτική Επιτροπή, Συνεδριάσεις ΤΝΣΤ/ : , ΤΝΖ/ : , ΤΞΕ/ : ). Ακολούθησαν και άλλες κρίσεις των Αρχιγενείων. 80 Γαϊτανοπούλου,

11 Γαϊτάνου-Γιαννιού, Αθηνά: «Αρχιγένεια Διδασκαλεία Θράκης 1857». Στο Ε. Σταµούλη-Σαραντή (επιµ.), Από την Ανατολική Θράκη-Η Σηλύβρια µε τα γύρω της χωριά. Αθήναι: χ.ε., 1956: Chang, Ha-Joon: Bad Samaritans. The Myth of Free Trade and the Secret History of Capitalism. New York: Bloomsbury Press, Δαλακούρα, Κατερίνα: Η εκπαίδευση των γυναικών στις ελληνικές κοινότητες της οθωµανικής αυτοκρατορίας (19 ος αι-1922). Κοινωνικοποίηση στα πρότυπα της πατριαρχίας και του εθνικισµού. ΔΔ, Θεσσαλονίκη: ΑΠΘ, Δράκος, Ευστράτιος Ι.: Τα Θρακικά, ήτοι διάλεξις περί των Εκκλησιαστικών Επαρχιών Σηλυβρίας, Γάνου και Χώρας, Μετρών και Αθύρων, Μυριοφύτου και Περιστάσεως, Καλλιπόλεως και Μαδύτου. Αθήνησι, Ελευθεριάδου, Ν. Π.: Η ακίνητος ιδιοκτησία εν Τουρκία. Εν Αθήναις, Εξερτζόγλου, Χάρης: «Το προνοµιακό ζήτηµα». Τα Ιστορικά 16 (1992): Προσαρµοστικότητα και πολιτική οµογενειακών κεφαλαίων. Έλληνες Τραπεζίτες στην Κωνσταντινούπολη: το κατάστηµα «Ζαρίφης Ζαφειρόπουλος», Αθήνα: Ίδρυµα Έρευνας και Παιδείας της Εµπορικής Τράπεζας της Ελλάδος, Ζιώγου-Καραστεργίου Σ. (έκδ.-επιµ.): Το Οικουµενικό Πατριαρχείο, η Οθωµανική Διοίκηση και η Εκπαίδευση του Γένους. Κείµενα-Πήγες: Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη, Κανονισµός των εν Επιβάταις Αρχιγενείων Εκπαιδευτηρίων. Εν Κωνσταντινουπόλει: εκ του Πατριαρχικού Τυπογραφείου, Κοζαρίδης, Χρήστος Στ.: Από την Ανατολική Θράκη στην Επαρχία Νέστου. Ιστορική- Κοινωνική-Λαογραφική περιήγηση στους τόπους καταγωγής των Ανατολικοθρακιωτών προσφύγων της Επαρχίας Νέστου. Ξάνθη, Μαζαράκης, Άνθιµος: «Πατριαρχική Μεγάλη του Γένους Σχολή». Ηµερολόγιον των Εθνικών Φιλανθρωπικών Καταστηµάτων (1906): Ματάλας, Παρασκευάς: Έθνος και Ορθοδοξία, Έθνος και Ορθοδοξία. Οι περιπέτειες µιας σχέσης. Από το «Ελλαδικό» στο Βουλγαρικό Σχίσµα. Ηράκλειο: Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ξανθόπουλος, Κ.: «Οποία παρ ηµίν η εκπαίδευσις». Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως Παράρτηµα 18 ( ): Περί Βακουφίων. Υπουργείον Οικονοµικών, Τµήµα Κτηµάτων του Κράτους. Κατά µετάφρασιν του Κ. Α. Μητροµελέτη. Εν Αθήναις: εκ του Εθνικού Τυπογραφείου, Pamuk, Şevket: The Ottoman Empire in the Great Depression of The Journal of Economic History 44 no. 1 (1984): Ραπτόπουλος, Β.: «Τα εν Επιβάταις Αρχιγένεια». Βοσπορίς 6 (1907): 85-6, 105, 121. Σακκίδου, Ζωή Κ. (επιµ.): Σαράντης Αρχιγένης ο Εθνικός Ευεργέτης και Οσία Παρασκευή Πολιούχος Επιβατών. Αθήναι: τύποις Ι. Βάρτσου, Σουλιώτης-Νικολαΐδης, Αθανάσιος: Οργάνωσις Κωνσταντινουπόλεως, επιµ. Θ. Βερέµης και Κ. Μπούρα. Αθήνα-Γιάννινα: Δωδώνη, Steger, Manfred B.: Globalization. A Very Short Introduction. Oxford University Press, Thomass, Balthasar: Ο Σπινόζα και η τέχνη της ευτυχίας. Μτφρ. Έ. Κοροµηλά. Αθήνα: Μελάνι, 2013.

Αριθμός απόφασης 4013/2017 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων)

Αριθμός απόφασης 4013/2017 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων) ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ Αριθμός απόφασης 4013/2017 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων) Αποτελούμενο από το Δικαστή Δημήτριο Μακρή, Πρόεδρο Πρωτοδικών, τον οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Η Θράκη, η Μικρά Ασία και ο Πόντος, ακµαία ελληνικά κέντρα (σελ )

Κεφάλαιο 5. Η Θράκη, η Μικρά Ασία και ο Πόντος, ακµαία ελληνικά κέντρα (σελ ) Ιστορία ΣΤ τάξης 4 η Ενότητα «Η Ελλάδα στον 19 ο αιώνα» 1 Κεφάλαιο 5 Η Θράκη, η Μικρά Ασία και ο Πόντος, ακµαία ελληνικά κέντρα (σελ. 166 169) Με το πρωτόκολλο που υπέγραψαν στο Λονδίνο οι Μεγάλες υνάµεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 17.12.2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0230/2006, του Michael Reichart, αυστριακής ιθαγένειας, σχετικά με την αναγνώριση ιατρικής εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης : 274/ 2016 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Ι Α Ι Κ Τ Υ Ο

Αριθµός απόφασης : 274/ 2016 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Ι Α Ι Κ Τ Υ Ο Ελληνική Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Από το µε αριθµό 21/2016 πρακτικό συνεδρίασης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ -------------------- Αριθµός απόφασης : 274/ 2016 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Ι Α Ι Κ Τ Υ Ο Θέµα: Άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

1. Θέµατα που αφορούν στην έναρξη και λήξη της διδακτορικής έρευνας: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

1. Θέµατα που αφορούν στην έναρξη και λήξη της διδακτορικής έρευνας: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Use of this document is subject to the agreed Terms and Conditions and it is protected by digitally embedded signatures against unauthorized use

Use of this document is subject to the agreed Terms and Conditions and it is protected by digitally embedded signatures against unauthorized use KEΦΑΛΑΙΟ 41 ΑΓΑΘΟΕΡΓΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος 2. Με αίτηση εµπιστεύµατος οποιουδήποτε αγαθοεργού ιδρύµατος το Υπουργικό Συµβούλιο δύναται να χορηγήσει πιστοποιητικό ίδρυσης

Διαβάστε περισσότερα

Προς : ΘΕΜΑ:«Ψήφιση προϋπολογισμού κληροδοτήματος Τσαρούχη έτους ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Προς : ΘΕΜΑ:«Ψήφιση προϋπολογισμού κληροδοτήματος Τσαρούχη έτους ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ - ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Γραφείο: Δ3 Ταχ. Δ/νση : Βικέλα 4 Ταχ. Κωδ.: 59100, Βέροια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΠΟΡΙΣΜΑ. (Νόµος 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις» άρθρο 3 παρ. 5)

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΠΟΡΙΣΜΑ. (Νόµος 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις» άρθρο 3 παρ. 5) ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΠΟΡΙΣΜΑ (Νόµος 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις» άρθρο 3 παρ. 5) Θέµα: ιορισµός διακριθέντος αθλητή κατηγορίας Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) κλάδου ιοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑ: ΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:

ΟΝΟΜΑ: ΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ: ΟΝΟΜΑ: ΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ: ΓΩΝ ΟΜΑ Α Α ΘΕΜΑ Α1 Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθµούς της Στήλης Α και δίπλα σε κάθε αριθµό ένα από τα γράµµατα της Στήλης Β, ώστε να προκύπτει η σωστή αντιστοίχιση ΣΤΗΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 17.12.2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0930/2005, του Marc Stahl, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με την αναγνώριση ολλανδικών διπλωμάτων φυσικοθεραπείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ. 11ης/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΜΕΛΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ. 11ης/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΜΕΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ. 11ης/ 08-03-2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Αριθμ. απόφ. 74/2013 Περίληψη: «Λήψη απόφασης για την

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3610, 7/6/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3610, 7/6/2002 Ο περί Γονικής Άδειας και Άδειας για λόγους Ανωτέρας Βίας Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 69(I)

Διαβάστε περισσότερα

(Μαριάνθη & Ελένη Τεγοπούλου κατά ίσα µέρη) Ευρύ επενδυτικό κοινό & θεσµικοί επενδυτές 12.355.618 22,65 Σύνολο 54.547.634 100,00

(Μαριάνθη & Ελένη Τεγοπούλου κατά ίσα µέρη) Ευρύ επενδυτικό κοινό & θεσµικοί επενδυτές 12.355.618 22,65 Σύνολο 54.547.634 100,00 Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε. Επεξηγηµατική έκθεση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων σχετικά µε τις παρεχόµενες πληροφορίες σύµφωνα µε το άρθρο 11 α του Νόµου 3371/2005 για την χρήση 01.01.2006

Διαβάστε περισσότερα

Ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τµήµα Εκούσιας ικαιοδοσίας)

Ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τµήµα Εκούσιας ικαιοδοσίας) Ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τµήµα Εκούσιας ικαιοδοσίας) ΑΙΤΗΣΗ Του Α.Β.Γ., δικηγόρου Αθηνών, υπό την ιδιότητά του ως συνδίκου ενώσεως της σε κατάσταση πτώχευσης ανώνυµης εταιρείας µε την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθμ. αποφ.: 34/2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθμ. αποφ.: 34/2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθμ. αποφ.: 34/2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜOY 6/2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 24-2-2009 Σήμερα την 24 η του μηνός Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά Συνάντησης Πρωτοβουλίας Α-Λέκτωρ 28 Ιανουαρίου 2012

Πρακτικά Συνάντησης Πρωτοβουλίας Α-Λέκτωρ 28 Ιανουαρίου 2012 1 Πρακτικά Συνάντησης Πρωτοβουλίας Α-Λέκτωρ 28 Ιανουαρίου 2012 Το Σάββατο 28 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, η 7 η κατά σειρά Γενική Συνέλευση της Πρωτοβουλίας μελών ΔΕΠ υπό αναμονή τοποθέτησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ»

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 45 ης /2016 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 45 ης /2016 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Μητρώο εκτελεστών διαθηκών, εκκαθαριστών, διαχειριστών κοινωφελών περιουσιών ή ιδρυμάτων και κηδεμόνων σχολαζουσών κληρονομιών.

ΘΕΜΑ: Μητρώο εκτελεστών διαθηκών, εκκαθαριστών, διαχειριστών κοινωφελών περιουσιών ή ιδρυμάτων και κηδεμόνων σχολαζουσών κληρονομιών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 30-12-2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: Δ.Κ.Π. 1198619 ΕΞ 2013 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 Επιτροπή Αναφορών 2009 19.12.2007 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0460/2005, της Ελένης Δημακοπούλου, ελληνικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 2 υπογραφές, σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4076, 17/3/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4076, 17/3/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΩΣ) ΝΟΜΟΥΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 13(Ι) του 1993

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 ««««««««««««Επιτροπή Αναφορών 2009 13 Δεκεμβρίου 2004 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Αναφορά αριθ. 376/2000 του κ. Αλεξάνδρου Βασιλείου, έλληνα υπηκόου, συνοδευόμενη από 56 υπογραφές,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΖΩΣΙΜΑΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΖΩΣΙΜΑΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ιωάννινα 23 Νοεμβρίου 2016 Προς: 1. Τον Υπουργό Οικονομικών κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο Νίκης 5-7, Αθήνα, 105 62 2. Τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Κων/νο Γαβρόγλου Α. Παπανδρέου 37, Μαρούσι,

Διαβάστε περισσότερα

38η ιδακτική Ενότητα ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ. Παρατηρήσεις, Σχόλια, Επεξηγήσεις

38η ιδακτική Ενότητα ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ. Παρατηρήσεις, Σχόλια, Επεξηγήσεις 38η ιδακτική Ενότητα ΥΓΓΕΝΕΙΑ ΧΕΕΙ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ Παρατηρήσεις, χόλια, Επεξηγήσεις 1. υγγένεια το σηµείο αυτό χρήσιµο είναι ο µαθητής να γνωρίζει τους λόγους για τους οποίους είναι σηµαντική η γνώση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ υπ αρ. 42 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία COFFEE CONNECTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ υπ αρ. 42 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία COFFEE CONNECTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Σελίδα 603 ΠΡΑΚΤΙΚΟ υπ αρ. 42 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία COFFEE CONNECTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Στην Παιανία, σήµερα 14/11/2015 ηµέρα

Διαβάστε περισσότερα

811 Ν. 23/90. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Δικαστήρια Δικαστές Γραμματεία

811 Ν. 23/90. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Δικαστήρια Δικαστές Γραμματεία E.E., Παρ. I, Αρ. 2485, 2.3.90 811 Ν. 23/90 Ο περί Δικαστηρίων Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 23

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εταίροι: Νοµικός Ιωάννης του Μηνά, και Αλκης Κορνήλιος του ηµητρίου. Άρθρο 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εταίροι: Νοµικός Ιωάννης του Μηνά, και Αλκης Κορνήλιος του ηµητρίου. Άρθρο 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που κατετέθην στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών µε αυξ. Αριθµό 5427 το οποίο θεωρήθηκε για την νόµιµη σήµανση, Αθήνα, 6 Απριλίου 2006. Εταίροι:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Α) Το νοµοθετικό έργο ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Η παλαιότερη ιστορικά, αλλά και σηµαντικότερη αρµοδιότητα της Βουλής είναι η νοµοθετική, δηλαδή η θέσπιση γενικών και απρόσωπων κανόνων δικαίου. Τη νοµοθετική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.3685/08 - Απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Φαρμακευτικής του Ε.Κ.Π.Α., Συνεδρίασης της 22-11-2016 1. Αρμόδια όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ» ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ» ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ» ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Λεωφόρος Κέννεντυ 80, 1076 Λευκωσία Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 20 - Από την έξωση του Όθωνα (1862) έως το κίνημα στο Γουδί (1909) Ιστορία Γ Γυμνασίου. Η άφιξη του βασιλιά Γεωργίου του Α.

Ενότητα 20 - Από την έξωση του Όθωνα (1862) έως το κίνημα στο Γουδί (1909) Ιστορία Γ Γυμνασίου. Η άφιξη του βασιλιά Γεωργίου του Α. Ενότητα 20 - Από την έξωση του Όθωνα (1862) έως το κίνημα στο Γουδί (1909) Ιστορία Γ Γυμνασίου Η άφιξη του βασιλιά Γεωργίου του Α. Χρονολόγιο 1844: Συνταγματική μοναρχία (σύνταγμα) 1862: Έξωση του Όθωνα

Διαβάστε περισσότερα

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης 14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα,24 Ιανουαρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 125875/2909/2012 Πληροφορίες: ********

Αθήνα,24 Ιανουαρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 125875/2909/2012 Πληροφορίες: ******** Αθήνα,24 Ιανουαρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 125875/2909/2012 Πληροφορίες: ******** ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ 10187 Αθήνα ΘΕΜΑ: «Άρνηση εγγραφής µέλους στον Πανελλήνιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΑΤΟΥ ΑΡΜΟΣΤΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ. [ Απόφαση 428 (V) της Γενικής Συνέλευσης της ]

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΑΤΟΥ ΑΡΜΟΣΤΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ. [ Απόφαση 428 (V) της Γενικής Συνέλευσης της ] ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΑΤΟΥ ΑΡΜΟΣΤΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ [ Απόφαση 428 (V) της Γενικής Συνέλευσης της 14.12.1950] Η Γενική Συνέλευση, Λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση 319 Α (IV) της 3ης Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 3 o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Σ.Χ. ΕΤΟΣ 2011-2012 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΓΕΙΤΟΝΕΣ ΜΑΣ» ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ Εργασία της μαθήτριας:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΛ. ΝΙΚΗΣ ΚΟΖΑΝΗ ΤΗΛ FAX

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΛ. ΝΙΚΗΣ ΚΟΖΑΝΗ ΤΗΛ FAX Ελληνική ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ -------------------- Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το με αριθμό 17 / 2013 πρακτικό συνεδρίασης Αριθμός απόφασης : 321 / 2013 Θέμα: Εξέταση της με αριθμ. πρωτ. 6669/05.02.2013

Διαβάστε περισσότερα

5. Μάγγος Φώτιος, ήµαρχος Λειψών

5. Μάγγος Φώτιος, ήµαρχος Λειψών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 16/2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 167/2015

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 29 Οι Βαλκανικοί πόλεμοι Ιστορία Γ Γυμνασίου. Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης (26 Οκτωβρίου 1912)

Ενότητα 29 Οι Βαλκανικοί πόλεμοι Ιστορία Γ Γυμνασίου. Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης (26 Οκτωβρίου 1912) Ενότητα 29 Οι Βαλκανικοί πόλεμοι 1912-1913 Ιστορία Γ Γυμνασίου Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης (26 Οκτωβρίου 1912) Χρονολόγιο 1897-1908 Μακεδόνικος Αγώνας 1912-1913 Βαλκανικοί πόλεμοι 1914-1918 Α' Παγκόσμιος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (22), δηλαδή:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (22), δηλαδή: 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:10510/4-8-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 11 ης /2015 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.»,

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.», ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.» Α.Φ.Μ. 090090279

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 10 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 10 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διάλεξη 10 η Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

27 Ιουνίου 2016 Αριθµ. Πρωτ.: /23681/2016 Πληροφορίες: Γιάννης Κωστής

27 Ιουνίου 2016 Αριθµ. Πρωτ.: /23681/2016 Πληροφορίες: Γιάννης Κωστής 27 Ιουνίου 2016 Αριθµ. Πρωτ.: 213429/23681/2016 Πληροφορίες: Γιάννης Κωστής ΙΚΑ - ΕΤΑΜ Τοπικό Υποκατάστηµα Ευόσµου 1. Γραφείο ιευθύντριας 2. Γραµµατεία.Τ..Ε. (µε την παράκληση να διανεµηθεί στα µέλη της

Διαβάστε περισσότερα

Οµιλητής: Κώστας Χριστοφορίδης, Πρόεδρος Συλλόγου Ιµβρίων Αναγόρευση κ. Μιχάλη Μαυρόπουλου σε Επίτιµο Πρόεδρο του Παναγιότατε, Αξιότιµοι Προσκεκληµένοι, Το δεύτερο πρόσωπο που θα τιµήσουµε σήµερα είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173)

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ψηφίστηκε προ ολίγων ημερών από τη Βουλή ο νέος νόμος 3886/2010 σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης : 168 / 2014 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Ι Α Ι Κ Τ Υ Ο

Αριθµός απόφασης : 168 / 2014 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Ι Α Ι Κ Τ Υ Ο Ελληνική Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Από το µε αριθµό 11 / 2014 πρακτικό συνεδρίασης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ -------------------- Αριθµός απόφασης : 168 / 2014 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Ι Α Ι Κ Τ Υ Ο Θέµα:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.2.2017 COM(2017) 93 final 2017/0044 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την επιβολή προστίμου στην Αυστρία για παραποίηση στοιχείων για το χρέος στο ομόσπονδο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΑΡΙΘ. 02/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΓΝΩΜΗ ΑΡΙΘ. 02/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΝΩΜΗ ΑΡΙΘ. 02/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ σχετικά µε την πιθανότητα τροποποίησης του άρθρου 7.3 στοιχείο γ) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 της Επιτροπής για τη διαρκή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.10.2016 COM(2016) 650 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την άσκηση της εξουσιοδότησης που ανατέθηκε στην Επιτροπή βάσει

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3004/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 52/2014

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3004/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 52/2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 13-05-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3004/13-05-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 52/2014 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Καλαμβόκη 2 α 151 27 Μελίσσια Τηλ. 2132050002- Fax 2106132333 Μελίσσια, 5 Ιουνίου 2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 14370 ΠΡΟΣ Την Αποκεντρωμένη Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) Αρθρο :15. Πληροφορίες Νομολογίας & Αρθρογραφίας :6. Αρθρο :16

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) Αρθρο :15. Πληροφορίες Νομολογίας & Αρθρογραφίας :6. Αρθρο :16 + Μέγεθος Γραμμάτων - ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) Ν 2735/1999: Διεθνής Εμπορική Διαιτησία (276274) Αρθρο :15 Πληροφορίες Νομολογίας & Αρθρογραφίας :4 Αρθρο 15 Διορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Σχέσεων Κράτους - Πολίτη ΠΟΡΙΣΜΑ. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από δικαιούχους στον καταργηθέντα Ο.Ε.Ε.Κ.

Κύκλος Σχέσεων Κράτους - Πολίτη ΠΟΡΙΣΜΑ. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από δικαιούχους στον καταργηθέντα Ο.Ε.Ε.Κ. Κύκλος Σχέσεων Κράτους - Πολίτη ΠΟΡΙΣΜΑ (Ν. 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Άρθρο 3 5) Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από δικαιούχους στον καταργηθέντα Ο.Ε.Ε.Κ. Συνήγορος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠO ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 18/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠO ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 18/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠO ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 18/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Αριθ. Απόφασης 269/2011 Π ε ρ ί λ η ψ η Έγκριση Ισολογισμού έναρξης (Απογραφή) Δήμου Σαρωνικού της 1/1/2011 Στα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 Επιτροπή Αναφορών 2009 12.02.2008 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0296/2004, της Ειρήνης Σαββίδου, ελληνικής ιθαγένειας, εξ ονόματος του «Σωματείου Εργαζομένων στα Τοπικά

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Εγγραφές μαθητών για τη σχολική χρονιά 2008 2009

Θέμα: Εγγραφές μαθητών για τη σχολική χρονιά 2008 2009 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ. Φακ.: 7.11.11.2.8 Aρ. Τηλ.: 22800661 Αρ. Φαξ: 22428277 E-mail: 10 Δεκεμβρίου 2007 Διευθυντές/Διευθύντριες Δημοτικών Σχολείων Θέμα: Εγγραφές μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια έκθεση σχετικά µε τις δραστηριότητες της Επιτροπής Καταπολέµησης της Απάτης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για την περίοδο Μαρτίου

Ετήσια έκθεση σχετικά µε τις δραστηριότητες της Επιτροπής Καταπολέµησης της Απάτης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για την περίοδο Μαρτίου Ετήσια έκθεση σχετικά µε τις δραστηριότητες της Επιτροπής Καταπολέµησης της Απάτης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για την περίοδο Μαρτίου 2002 - Ιανουαρίου 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή... 3 2 Παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 Επιτροπή Αναφορών 2009 26.09.2008 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Αναφορά 0870/2004, του Χρήστου ασιούδη, ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά µε την ποιότητα του νερού στη Θεσσαλονίκη 1. Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

«O περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόµος του 2015» ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ

«O περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόµος του 2015» ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ «O περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόµος του 2015» ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ Στόχος του τροποποιητικού νόµου είναι ο εκσυγχρονισµός της διαδικασίας αναγκαστικής εκκαθάρισης

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : διευκρινήσεις από την νομική μας σύμβουλο.

Θέμα : διευκρινήσεις από την νομική μας σύμβουλο. 1 Πειραιάς 06-02 - 14 Θέμα : διευκρινήσεις από την νομική μας σύμβουλο. Προς απάντηση τιθέμενων από Σας ερωτήσεων και αποριών για τις νομικές ενέργειες που προτείνονται εν σχέσει με το εν θέματι εργασιακό

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 3/2016 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 17/2016

Διαβάστε περισσότερα

Κολλυβάδες και Νεοµάρτυρες - Αγιότητα και Θεολογία του Μαρτυρίου

Κολλυβάδες και Νεοµάρτυρες - Αγιότητα και Θεολογία του Μαρτυρίου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Κολλυβάδες και Νεοµάρτυρες - Αγιότητα και Θεολογία του Μαρτυρίου Ενότητα 8: Oι οµάδες των Νεοµαρτύρων Συµεών Πασχαλίδης Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 έως 2004 ---------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 έως 2004 ---------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 έως 2004 ---------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 108(Ι) του 1997 103(Ι) του 1999 114(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Εγγραφές μαθητών για τη σχολική χρονιά

Θέμα: Εγγραφές μαθητών για τη σχολική χρονιά ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ. Φακ.: 7.11.11.2.10 Aρ. Τηλ.: 22800723 Αρ. Φαξ: 22428277 E-mail: dde@moec.gov.cy 17 Δεκεμβρίου 2009 Διευθυντές/Διευθύντριες Δημοτικών Σχολείων Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού.

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Στο Πανεπιστήµιο της Γρανάδας της Ισπανίας, σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 6/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 5 ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 6/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 5 ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013 Ελληνική Αριθμ. απόφ. 46/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 6/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 5 ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΘΕΜΑ: 10 ο Έγκριση δαπάνης και διάθεση

Διαβάστε περισσότερα

COFFEE CONNECTION ABEE ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. 424 Α

COFFEE CONNECTION ABEE ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. 424 Α ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. 424 Α Στην Παιανία, σήµερα τη 14 η Μαρτίου 2016 ηµέρα ευτέρα και ώρα 11:00 πρωινή, συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας στην Παιανία (οδός Αγίου Λουκά), µετά από πρόσκληση του Προέδρου κ. Ιωάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Κ.Α. 00.6117.007 CPV: 85121100-4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η παρούσα µελέτη αφορά στην παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας για τις ανάγκες του Συνδέσµου ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Κέρκυρας

Διαβάστε περισσότερα

προσκοµίζουν στην αρµόδια αρχή είναι ο προβλεπόµενος από τη σχετική οδηγία, όπως αυτή περιέχεται στη Συνθήκη Προσχώρησης των 10 νέων κρατών- µελών».

προσκοµίζουν στην αρµόδια αρχή είναι ο προβλεπόµενος από τη σχετική οδηγία, όπως αυτή περιέχεται στη Συνθήκη Προσχώρησης των 10 νέων κρατών- µελών». 25/08/2005 ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ «Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας άσκησης επαγγέλµατος σε ιατρούς των οποίων τα πτυχία χορηγήθηκαν στα δέκα νέα κράτη-µέλη της Ε.Ε.» Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

18475/11 ΔΠ/νκ 1 DG H 2A

18475/11 ΔΠ/νκ 1 DG H 2A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 12 Δεκεμβρίου 2011 (13.12) (OR. en) 18475/11 Διοργανικός φάκελος : 2009/0157 (COD) JUSTCIV 356 CODEC 2397 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Προεδρίας προς : το Συμβούλιο αριθ. προηγ.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Ενότητα 1: Οι διωγμοί στην Ανατολική Θράκη Αν. Καθηγήτρια: Ι. Βαμβακίδου e-mail: ibambak@uowm.gr Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ 1/2014. Προς. Ι. Η καταγγελία

ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ 1/2014. Προς. Ι. Η καταγγελία Αρχειοθέτηση 1/2014 Σελίδα 1 ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ 1/2014 Προς Κύριο *** *** *** Κοινοποίηση 1. Γραφείο Δημάρχου 2. Γραφείο Αντιδημάρχου Συντονισμού 3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δήμου 4. Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ Ν. 112(I)/2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ Ν. 112(I)/2004 (Αρ. Φακέλου 16.07.002.002.009) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ Ν. 112(I)/2004 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ (Α) ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Δ.2)

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α./ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ και Β./ ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΧΩΡΙΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α./ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ και Β./ ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΧΩΡΙΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΚΑΘΙ ΡΥΜΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΤΑΛΑ ΤΟΥ ΛΑΚΕ ΑΙΜΟΝΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α./ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ και Β./ ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΧΩΡΙΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Έχοντας υπ όψιν τις διατάξεις του κεφαλαίου Α της

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 77/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 77/2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 22-05-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3720/22-05-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 77/2012 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε στην έδρα της την 20-1-2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθμ. αποφ.: 66 /2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθμ. αποφ.: 66 /2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθμ. αποφ.: 66 /2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜOY 7/2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 23-3-2009 Σήμερα την 23 η του μηνός Μάρτη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 40/2015

Α Π Ο Φ Α Σ Η 40/2015 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 06-04-2015 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2186/06-04-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η 40/2015 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΒΣΧ-ΞΦΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΔΑ: 45ΒΣΧ-ΞΦΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σοφίας Χλωρού. Έγραψα και υπέγραψα Εν τη Αθήναις τη 1 Νοεμβρίου 1898 Σοφία Ν. Χλωρού. - Αβραμιώτου 10, Αθήνα

Σοφίας Χλωρού. Έγραψα και υπέγραψα Εν τη Αθήναις τη 1 Νοεμβρίου 1898 Σοφία Ν. Χλωρού. - Αβραμιώτου 10, Αθήνα Κληροδότηματα Σοφίας Χλωρού Ακίνητα επί των οδών : - Πατησίων 146 & Χανίων, Αθήνα - Αβραμιώτου 10, Αθήνα Λίγα λόγια για τη δωρήτρια : Σύζυγος Νικολάου Χλωρού Στοιχεία Διαθήκης : διαθήκη 01/11/1998, Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ. ΕΡΓΑΣΙΑ 5 η :

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ. ΕΡΓΑΣΙΑ 5 η : ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ 5 η : ΟΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΒΟΥΛΗΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες της επιτροπής καταπολέµησης της απάτης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

Ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες της επιτροπής καταπολέµησης της απάτης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας EL Ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες της επιτροπής καταπολέµησης της απάτης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για την περίοδο Ιανουαρίου 2001 - Φεβρουαρίου 2002 14 Μαρτίου 2002 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή......3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Προς: ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ο ΥΕ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Προς: ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ο ΥΕ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο.Δ.Υ.Ε. Πρωτοδικείο Αθηνών Π. Σχολή Ευελπίδων κτίριο 13 γραφείο 201 Τηλ: 210-8253646, 210-8253649, 210-8826464 Fax: 210-8826172 http://www.odye.gr email:info@odye.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Αναφορών ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά αριθ. 0921/2012 του Sorin Stelian Torop, ρουμανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της Ένωσης Δημοσίων Υπαλλήλων DGASPC SANITAS Gorj,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36635/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου

Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36635/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου 22 εκεµβρίου 2011 Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36635/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου Γραφείο Υπουργού ΥΠΕΚΑ Αµαλιάδος 17 115 23 Αθήνα Θέµα : Αίτηµα σχετικά µε την οριστική ρύθµιση του νοµικού

Διαβάστε περισσότερα

Η Αλήθεια. για την ανέγερση. 8 Γυµνασίου & 9 Λυκείου. των νέων σχολικών µονάδων. του. στην Αγία Φιλοθέη

Η Αλήθεια. για την ανέγερση. 8 Γυµνασίου & 9 Λυκείου. των νέων σχολικών µονάδων. του. στην Αγία Φιλοθέη Η Αλήθεια για την ανέγερση των νέων σχολικών µονάδων του ου ου 8 Γυµνασίου & 9 Λυκείου Αµαρουσίου στην Αγία Φιλοθέη 1α 1β Tα Ντοκουµέντα της Αλήθειας 2α 2β Το πρόβληµα που κληθήκαµε να διαχειριστούµε Το

Διαβάστε περισσότερα

Δημοκρατική Κίνηση Ανεξάρτητων Μελών. 1 Χρόνος Δη.Κ.Α.Με.

Δημοκρατική Κίνηση Ανεξάρτητων Μελών. 1 Χρόνος Δη.Κ.Α.Με. Δημοκρατική Κίνηση Ανεξάρτητων Μελών 1 Χρόνος Δη.Κ.Α.Με. Δομή ΔΗ.Κ.Α.Με. Δημοκρατική Κίνηση Ανεξάρτητων Μελών Συλλόγου Δανειζομένου Προσωπικού Τραπεζικού Τομέα (Δη.Κ.Α.Με.-Συ.Δα.Π.Τ.Τ.) Δημοκρατική Κίνηση

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας».

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αγιος Στέφανος 30/4/2013 Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α.Π. 13372 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡ.: ΛΕΚΑΡΑΚΟΥ Γ. Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΑΡΑΣ ΖΩΣΙΜΑΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΑΡΑΣ ΖΩΣΙΜΑΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΑΡΑΣ ΖΩΣΙΜΑΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ Αριθµός πρωτοκόλλου ηµάρχου: 54569/3234/17.06.2013 Ιωάννινα 17 Ιουνίου 2013 Προς: τον ήµαρχο Ιωανιτών κ. Φίλιππο Φίλιο Κοιν.: Περιφερειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 4/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 20 ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 4/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 20 ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμ. απόφ. 84/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 4/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 20 ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΘΕΜΑ: 36 ο Έγκριση δαπάνης και διάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΓ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ

ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΓ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Απόφαση 1429/2015 ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΓ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ Συνεδρίασε δηµόσια στο ακροατήριό του στις 21Οκτωβρίου 2014, µε δικαστή το Φώτιο Βασιλειάδη,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ηµερίδα «Σπουδές στη Γεωγραφία και Προοπτικές Σταδιοδροµίας», Τµήµα Γεωγραφίας, Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2006. ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΑΘΗΝΑ

Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΑΘΗΝΑ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΑΘΗΝΑ 4 Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012 13 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΤΜΗΜΑ : Α4 ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΡΑΖΑΚΗ, ΜΑΡΙΑ ΜΕΡΑΜΒΕΛΙΩΤΑΚΗ, ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΠΑ ΑΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ : ΕΥ. ΣΕΡ ΑΚΗ 1 Ο ρόλος του οίκου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (διαγώνισμα 1)

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (διαγώνισμα 1) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (διαγώνισμα 1) ΟΜΑΔΑ Α ΘΕΜΑ Α1 Α.1.1.α Το Νοέμβριο του 1919 υπογράφηκε η συνθήκη του Νεϊγύ.πριν από την υπογραφή της συνθήκης) σελ 140 σχ.βιβλ. Β. Κατά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 315/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου, του κτηρίου των Γραφείων της (Κότσικα 1Α & Πατησίων), την 16 η Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

Να δώσετε το περιεχόµενο των παρακάτω όρων: α. Οργανικός νόµος 1900 β. Συνθήκη φιλίας και συνεργασίας γ. «Ηνωµένη αντιπολίτευσις»

Να δώσετε το περιεχόµενο των παρακάτω όρων: α. Οργανικός νόµος 1900 β. Συνθήκη φιλίας και συνεργασίας γ. «Ηνωµένη αντιπολίτευσις» Να δώσετε το περιεχόµενο των παρακάτω όρων: α. Οργανικός νόµος 1900 β. Συνθήκη φιλίας και συνεργασίας γ. «Ηνωµένη αντιπολίτευσις» Β. Να αντιστοιχίσετε τα γράµµατα της στήλης Α µε αυτά της στήλης 1.Επανάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 18/2012 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 18/2012 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. 8 Ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. ΕΤΟΥΣ 202 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 8/202 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 19/16

Πρακτικά Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 19/16 Πρακτικά Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 19/16 Ημερομηνία: 14 Ιουλίου 2016 Ώρα έναρξης: 18:30 Ώρα λήξης: 22:00 Παρόντες: κ. Θεόδωρος Πυρίλλης Δήμαρχος κ. Ανδρέας Οικονόμου Αντιδήμαρχος (μέχρι το θέμα

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικά Χρήση χώρων στην Πανεπιστημιακή Μονάδα Μυτιλήνης

Διοικητικά Χρήση χώρων στην Πανεπιστημιακή Μονάδα Μυτιλήνης ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 136/13.12.2002 Θέμα 2 ο : 2.9 : Διοικητικά Χρήση χώρων στην Πανεπιστημιακή Μονάδα Μυτιλήνης Το Πρυτανικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη : - Την με αριθμ. πρωτ. 6759/13.12.2002

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Απριλίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Απριλίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Απριλίου 2015 (OR. en) 8138/15 COPEN 93 EUROJUST 76 EJN 33 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: με ημερομηνία: 19 Μαρτίου 2015 Αποδέκτης: Θέμα: Αξιότιμε κύριε, κ. Alfonso

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4103, 22/12/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4103, 22/12/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟ Για σκοπούς αποτελεσματικότερης εφαρμογής των Κανονισμών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στον τομέα των τροφίμων, και, γενικά, για να καταστεί

Διαβάστε περισσότερα