Η διδασκαλία της Αγγλικής στην πρώιμη παιδική ηλικία: Διδακτικές πρακτικές στο 3 ο Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ευόσμου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η διδασκαλία της Αγγλικής στην πρώιμη παιδική ηλικία: Διδακτικές πρακτικές στο 3 ο Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ευόσμου"

Transcript

1 Η διδασκαλία της Αγγλικής στην πρώιμη παιδική ηλικία: Διδακτικές πρακτικές στο 3 ο Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ευόσμου Σωφρονιάδου Ελένη Εκπαιδευτικός Αγγλικής Γλώσσας, 3 ο Πρότυπο Πειραματικό ΔΣ Ευόσμου, ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας στην πρώιμη παιδική ηλικία είναι μία απαιτητική πρόκληση για τον/την εκπαιδευτικό ξένης γλώσσας επειδή καλείται να κινητοποιήσει και συγχρόνως να διατηρήσει το ενδιαφέρον μαθητών που δεν έχουν ακόμη εξοικειωθεί με το συστηματοποιημένο πρόγραμμα του Δημοτικού. Πλην όμως, μπορεί να είναι και μία τρομερά ευχάριστη εμπειρία αφού τα παιδιά αυτής της ηλικίας μιμούνται εύκολα τους νέους ήχους και, χάρη στο χαμηλό δείκτη συναισθηματικής ανασφάλειας, τολμούν τη διαπραγμάτευση νοήματος και επιτυγχάνουν την αποκωδικοποίηση μηνυμάτων και την ανακάλυψη νέων τρόπων έκφρασης. Η ανάγκη σχεδίασης διδακτέας ύλης, με κύριο γνώρισμα την επανάληψη γλωσσικών τύπων με εναλλακτικές μορφές για εξασφάλιση της διαρκούς ενεργητικής συμμετοχής των μικρών μαθητών, πολλές φορές αποτελεί πηγή ανησυχίας για τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι καλούνται να παίξουν πολλούς ρόλους μέσα στην τάξη. Στο 3 ο Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ευόσμου, ακολουθούμε τον πολυ-μεθοδολογικό εκλεκτισμό (eclectic approach) (Ματσαγγούρας 2006), χρησιμοποιώντας ανάλογα μεθοδολογικά εργαλεία για την εξοικείωση των μαθητών νεαρής ηλικίας με τον καινούργιο γλωσσικό κώδικα επικοινωνίας (την Αγγλική). Επιμένουμε σε θεματικές που εξασφαλίζουν ένα περιβάλλον συναισθηματικής ασφάλειας όπου οι παιδικές ιστορίες αποτελούν το κέντρο για τη δημιουργία βιωματικών σχεδίων εργασίας με παιχνίδια, ζωγραφική και κατασκευές, χορό και τραγούδι. Έμφαση δίνεται στον προφορικό λόγο και η εισαγωγή στο γραπτό λόγο γίνεται σταδιακά με τη διδασκαλία των ήχων των γραμμάτων μετά το πρώτο τετράμηνο της Β Δημοτικού. Η χρήση των νέων τεχνολογιών εξασφαλίζει τη δυνατότητα εξοικείωσης των μικρών μαθητών με τον καινούργιο κώδικα επικοινωνίας αφού συνδυάζει τον ήχο με την εικόνα και προσφέρει άπειρες εναλλακτικές λύσεις για επανάληψη. Στην παρουσίαση αυτή δίνονται παραδείγματα από την καθημερινή διδασκαλία της Αγγλικής στις δύο πρώτες τάξεις του σχολείου. Θα συζητηθούν οι βιωματικές πρακτικές που ακολουθούνται ώστε να μπορέσουν τα παιδιά να μοιραστούν με τον/την εκπαιδευτικό Αγγλικής μία εποικοδομητική και ευχάριστη, γεμάτη ενέργεια και φαντασία σχολική εμπειρία. Λέξεις κλειδιά: επιλεκτική προσέγγιση, βιωματικά σχέδια εργασίας, εναλλακτικές μορφές διδασκαλίας 1. Εισαγωγή Στον τομέα της εκμάθησης ξένων γλωσσών γίνεται πολύς λόγος όχι μόνο για την καλύτερη δυνατή μεθοδολογική προσέγγιση που μπορεί να οδηγήσει τον μαθητή στην επικοινωνιακή χρήση του καινούργιου γλωσσικού κώδικα αλλά και για το ποια είναι η κατάλληλη ηλικία για την έναρξη αυτού του γεμάτου καινούργιες εμπειρίες μαθησιακού ταξιδιού. Tο Συμβούλιο της Ευρώπης από το 1996 υποστηρίζει την εκμάθηση τριών τουλάχιστον ξένων γλωσσών από όλους τους πολίτες της, ξεκινώντας με την εκμάθηση της πρώτης ξένης γλώσσας από το Νηπιαγωγείο. Έτσι προωθείται η ιδέα μιας πολύγλωσσης Ευρώπης μιας Ευρώπης που σέβεται όλες τις γλώσσες όλων των λαών της και τα γλωσσικά δικαιώματα των πολιτών που ζούνε σε αυτές: «In order to make for proficiency in three languages, it is desirable for foreign language learning to start at pre-school level. It seems essential for such teaching to be placed on a systematic footing in primary education (European Commission White Paper, in Satchwell, 1998:3).

2 126 Πρακτικά 1 ου Πανελληνίου Συνεδρίου ΠΠΣ Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης 2. Η διδασκαλία της Αγγλικής στις πρώτες τάξεις του 3 ου Πρότυπου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Ευόσμου Από το 2002 αρκετά προγράμματα της ΕΕ έχουν συμβάλει στην προώθηση της πολύγλωσσίας και έχουν υποστηρίξει ουσιαστικά την ξενόγλωσση εκπαίδευση στο σχολείο από πολύ νεαρή ηλικία. Παραδείγματα έχουμε στην Αυστρία, Γαλλία, Εσθονία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Φινλανδία, Σουηδία, και Νορβηγία. Προγράμματα εκμάθησης ξένης γλώσσας από το νηπιαγωγείο προς το παρόν υπάρχουν στο Βέλγιο, την Ισπανία και τη Μάλτα. Το 3 ο Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ευόσμου είναι το πρώτο σχολείο στην Ελλάδα που πειραματίστηκε με την εισαγωγή της διδασκαλίας της ξένης γλώσσας στις δύο πρώτες τάξεις του Δημοτικού. Στόχος ήταν και είναι να φτάσουν οι μαθητές σε ένα σημείο ώστε να χρησιμοποιούν την ξένη γλώσσα επικοινωνιακά. Για να πραγματοποιηθεί αυτό θα πρέπει να ξεκινήσουν την εκμάθησή της όσο το δυνατό νωρίτερα ηλικιακά. Αυτό βέβαια βασίζεται σε έρευνες ετών σε σχολεία εντός και εκτός Ευρώπης: (Krashen s 1983, Singleton, D. 1989, Brewster et al, 1992, Bondlin et al, 1998, Cameron 2001, Driscoll & Frost 1999, Nikolov & Curtain 2000, 2007, Pinter 2010, Rixon 2000, Sharpe 2001). Βάσει αυτών των ερευνών, οι μαθητές μικρής ηλικίας μαθαίνουν καλύτερα μια ξένη γλώσσα επειδή, μεταξύ άλλων: «O εγκέφαλος, πριν την εφηβεία, έχει την ικανότητα να αξιοποιεί το μηχανισμό ενίσχυσης της μάθησης της μητρικής γλώσσας διευκολύνοντας την ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων και την αφύπνιση της επίγνωσης της λειτουργίας της γλώσσας για νοηματοδότηση.» (Δενδρινού, ηλεκτρονικό περιοδικό ΠΕΑΠ, τεύχος 1) Επομένως τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν από την πρώιμη εκμάθηση ξένης γλώσσας είναι πολλά. Μεταξύ αυτών: ευνοείται ιδιαίτερα η ανάπτυξη της ικανότητας κατανόησης αλλά κυρίως παραγωγής προφορικού λόγου, επειδή τα παιδιά έχουν μια τάση να «παίζουν» με τη γλώσσα και τους ήχους της. Αυτή η τάση περιορίζεται με την πάροδο του χρόνου, σύμφωνα με την θεωρία του Krashen, (1975) για τη σημασία του συναισθηματικού φίλτρου (affective filter): καθώς αναπτύσσονται οι νοητικές διεργασίες και μεταβάλλεται ο ψυχοσυναισθηματικός κόσμος των παιδιών, οι μεγαλύτεροι μαθητές διστάζουν ή ντρέπονται να υιοθετήσουν χαρακτηριστικά στοιχεία του προφορικού λόγου μιας ξένης γλώσσας. Αυτό υποστηρίζεται και από τον Richard Johnstone (2003) στην έκθεσή του στο Συμβούλιο της Ευρώπης, ο οποίος μεταξύ άλλων αναφέρει πως με τις κατάλληλες συνθήκες οι μαθητές ηλικίας 6-9: «are likely to be less "language anxious than many older learners and hence may be more able to absorb language rather than block it out.» σε μικρές ηλικίες τα παιδιά έχουν περισσότερα κίνητρα για μάθηση αφού τους είναι απόλύτως φυσικό να ανταποκρίνονται με ενθουσιασμό στις νέες εμπειρίες και σε τεχνικές επανάληψης, μίμησης, κτλ. που υπηρετούν την εκμάθηση. καθώς το παιδί ανακαλύπτει έναν άλλον γλωσσικό κώδικα, πέραν της μητρικής του γλώσσας, αποκτά μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και αναπτύσσει θετική στάση απέναντι σε άλλες γλώσσες και πολιτισμούς. Η εκμάθηση της άλλης γλώσσας βοηθά το παιδί: να συνειδητοποιήσει πώς λειτουργεί η μητρική του γλώσσα επειδή η μεταφορά στρατηγικών από τη μητρική στην ξένη γλώσσα ενισχύει τις νοητικές διεργασίες και προωθεί τη γλωσσική ανάπτυξη γενικότερα και να διευρύνει το γνωστικό ορίζοντα του παιδιού με το να του δείξει και έναν ακόμη πολιτισμό εκτός από το δικό του. Η φιλοσοφία μας στο σχολείο και οι ειδικότεροι στόχοι μας συνάδουν με αυτούς του ΠΕΑΠ: στοχεύουμε σε κοινωνικούς γραμματισμούς στην ξένη γλώσσα τους οποίους τα παιδιά έχουν ήδη αναπτύξει στη μητρική τους γλώσσα. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε το παιδί να αποκτήσει τη συναίσθηση ότι χρησιμοποιούμε το νέο γλωσσικό κώδικα για επικοινωνία. Για παράδειγμα, ερωτήσεις του είδους: How are you? I m fine, thank you ή Very well, thank you, What s the weather like? Do you have a marker? Can you take your

3 Η διδασκαλία της Αγγλικής στην πρώιμη παιδική ηλικία: Διδακτικές πρακτικές 127 folders? Where is your folder?, η χρήση του please and thank you, δημιουργούν ένα πλαίσιο επικοινωνίας στην ξένη γλώσσα χωρίς να αποκλείεται η μητρική σε περίπτωση ανασφάλειας του παιδιού. Έτσι η ξένη γλώσσα γίνεται μέρος μιας καθημερινής ρουτίνας και καταλήγει να είναι μία συνήθεια παρά μία επιβεβλημένη σχολική πρακτική. προωθούμε την καλλιέργεια ενός διαπολιτισμικού ήθους επικοινωνίας. Μιλούμε στα παιδιά για εορτές που γίνονται στις Αγγλόφωνες χώρες όπως Halloween και Thanksgiving και διοργανώνουμε διάφορα happenings. Επίσης συμμετέχουμε σε προγράμματα e-twinning ανταλλάσσοντας με άλλες χώρες κάρτες ή κατασκευές προκειμένου να διευρύνουμε τους ορίζοντες των μικρών παιδιών δείχνοντάς τους πως υπάρχουν και σε άλλες χώρες παιδιά με τις ίδιες ενασχολήσεις και ενδιαφέροντα και να τους δημιουργήσουμε κίνητρα για να μάθουν τον ξένο γλωσσικό κώδικα ώστε αργότερα να επικοινωνήσουν και λεκτικά με αυτά τα παιδιά. επικεντρωνόμαστε στην εξατομικευμένη μάθηση μέσα από κατάλληλες για την ηλικία δραστηριότητες και όχι στη διδασκαλία μιας συγκεκριμένης ύλης. Για το συγκεκριμένο στόχο χρησιμοποιούμε την επιλεκτική προσέγγιση όπου επιλέγονται διασκεδαστικές και δημιουργικές δραστηριότητες που καλύπτουν διαφορετικούς τρόπους προσέγγισης για την εκμάθηση της νέας γλώσσας. Η διαθεματικότητα είναι κάτι που προωθούμε αρκετά στις δύο πρώτες τάξεις και με συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς όλων των άλλων ειδικοτήτων εργαζόμαστε συχνά σε κοινά σχέδια εργασίας ακριβώς για να δείξουμε ότι τα Αγγλικά είναι απλώς ένα διαφορετικό μέσο επικοινωνίας. Έχοντας υπόψη τους διαφορετικούς τύπους μαθητών φροντίζουμε ώστε η προσέγγιση της διδασκαλίας να είναι «μαθησιοκεντρική» και βιωματική, όπου τα παιδιά μαθαίνουν πράττοντας (learning by doing). Επιλέγουμε στοιχεία από διάφορες μεθοδολογικές προσεγγίσεις. Χρησιμοποιείται η λειτουργική-επικοινωνιακή προσέγγιση (task-based learning) [Χαραλαμπόπουλος, Α & Χατζησαββίδης, Σ. (1997)], η οποία επικεντρώνεται στην αυθεντική χρήση της γλώσσας μέσα από ασκήσεις που βοηθούν τους μαθητές να επικοινωνούν (communicative acts). Επίσης γίνεται χρήση της λεξικής προσέγγισης (lexical approach) η οποία επικεντρώνεται στη διδασκαλία λεκτικών φράσεων μέσα από κείμενα. Μία άλλη προσέγγιση είναι αυτή της Suggestopedia σύμφωνα με την οποία για να είναι η διδασκαλία αποτελεσματική πρέπει να προσφέρει ένα πλούσιο για τις αισθήσεις διδακτικό περιβάλλον (με εικόνες, χρώμα, μουσική) και ένα διαφοροποιημένο πεδίο μεθόδων: δραματοποιημένη απόδοση ιστοριών, μουσική, ενεργή συμμετοχή σε τραγούδια και παιχνίδια κα. Επίσης χρησιμοποιείται η Ολική Σωματική Αντίδραση (Τotal Ρhysical Response), η οποία εμπλέκει ενεργά το παιδί στην κατανόηση και εκμάθηση της γλώσσας βιωματικά χωρίς το άγχος της άμεσης παραγωγής προφορικού λόγου. Δεν υπάρχει συγκεκριμένο βιβλίο. Το πρόγραμμα εκμάθησης της ξένης γλώσσας αποτελείται από πολυτροπικό λόγο και κείμενα που κινητοποιούν τη φαντασία των παιδιών. Το πρόγραμμά μας έχει σχεδιασθεί έτσι ώστε να αποσκοπεί στη συνολική ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού. Mε άλλα λόγια ενισχύει και βελτιώνει εξίσου τις νοητικές, συναισθηματικές, δημιουργικές, κοινωνικές και γλωσσικές του ικανότητες, με στόχο την επικοινωνία στην ξένη γλώσσα. Επιλέγουμε το theme-based teaching (Cameron, 2001: ), με άλλα λόγια, θεματικές σχετικές με την καθημερινότητα των παιδιών και με τη μέθοδο project, ασχολούμαστε με το σχετικό λεξιλόγιο της εκάστοτε θεματικής φροντίζοντας οι μαθητές μας να εξασκούνται στις ανάλογες φράσεις. Αρκετές θεματικές από την Α Δημοτικού επαναλαμβάνονται στη Β Δημοτικού και στη δεύτερη αυτή χρονιά υπάρχει επέκταση της ύλης στις παλιές θεματικές και εισαγωγή επιπλέον θεματικών, πάλι σχετικών με την καθημερινότητα των παιδιών. Ενδεικτικά παρατίθεται ο σχεδιασμός της ύλης για το σχολικό έτος : Α Δημοτικού Introduction School Objects Family Numbers, Colours Β Δημοτικού Introduction, School of objects, colours, numbers revision Health (Dental Hygiene and healthy activities) Halloween

4 128 Πρακτικά 1 ου Πανελληνίου Συνεδρίου ΠΠΣ Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Halloween Rooms of the house Animals Weather Christmas Clothes Food, fruit Spring / Easter Summer Food (healthy diet and food pyramid) Seasons Christmas Weather (seasons, clothes) Carnival Spring / Easter Summer Phonics Μία από τις καινοτομίες στη Β Δημοτικού είναι η διδασκαλία των φωνημάτων. Με την τεχνική αυτή, τα παιδιά εξοικειώνονται με τον ήχο των γραμμάτων της αλφαβήτου. Είναι μία διαδικασία η οποία τα βοηθά να οπτικοποιήσουν τον ήχο και έτσι να κάνουν τα πρώτα βήματα στην ανάγνωση. Μία συνηθισμένη άσκηση είναι όταν καλούνται τα παιδιά να γράψουν λέξεις που γνωρίζουν, όπως τις ακούν, χωρίς απαραίτητα να είναι σωστές ορθογραφικά. Χρησιμοποιούνται μαγνητικά γράμματα έτσι ώστε τα παιδιά να μην πιεστούν στο να κάνουν όμορφα γράμματα στον πίνακα. Με μικρά βιβλιαράκια (mini-books), που βρίσκουμε εύκολα στο διαδίκτυο, δίνουμε την ευκαιρία στους μικρούς μαθητές μας να κάνουν τις πρώτες επιτυχείς προσπάθειες στην ανάγνωση βασισμένοι στους ήχους που έχουν μάθει. Τα βιβλιαράκια αυτά μπορούν είτε να τα χρωματίσουν οι ίδιοι όπως θέλουν είτε ακόμη και να τα κατασκευάσουν δίνοντάς τους τις απαραίτητες εικόνες που μπορούν να κόψουν και να κολλήσουν στις κατάλληλες σελίδες. Έτσι έχουν την αίσθηση ότι δημιούργησαν το δικό τους βιβλίο το οποίο μπορούν να διαβάσουν στο σπίτι. Ο κορμός της κάθε θεματικής είναι μια ιστορία που αποτελεί το εφαλτήριο για την ανάπτυξη ολόκληρης της θεματικής. Οι δραστηριότητες που αξιοποιούν αυτές τις φανταστικές ιστορίες και τα παραμύθια, όπως τα τραγούδια, οι κατασκευές και τα παιχνίδια, παροτρύνουν τα παιδιά να αντιληφθούν τη γλώσσα ως ένα σύνολο από λέξεις και φράσεις που παράγουν νόημα. Με τη χρήση διαφόρων realia δίνουμε την ευκαιρία στους μαθητές να αγγίξουν το αντικείμενο που αντιπροσωπεύει η λέξη που ακούν. Έτσι, όλες οι αισθήσεις ενεργοποιούνται και γίνεται πιο εύκολη η απομνημόνευση. Επίσης χρησιμοποιούνται μαριoνέτες (puppets), είτε για αναπαραγωγή ήδη γνωστών διαλόγων είτε για να δημιουργηθούν νέοι διάλογοι μέσα στην τάξη. Οι κατασκευές ενισχύουν το κατανοητό γλωσσικό εισαγόμενο (comprehensible input) χρησιμοποιώντας τη φαντασία των παιδιών. Οι οδηγίες δίνονται στα Αγγλικά αλλά ο/η εκπαιδευτικός βοηθά στην κατανόηση με το να δείχνει στα παιδιά τι πρέπει να κάνουν. Τα τραγούδια επίσης χρησιμοποιούνται σε κάθε θεματική ως ευκαιρία για καταιγισμό ιδεών (brainstorming) αλλά και για να προσφέρουν την απαραίτητη κίνηση και εποικοδομητική φασαρία που θα κάνει πιο ενδιαφέρον το μάθημα για τους μικρούς μαθητές. Τα παιχνίδια που χρησιμοποιούνται μέσα στην τάξη δεν έχουν ως χαρακτηριστικό τους γνώρισμα τον ανταγωνισμό, αφού σε αυτή την ηλικία τα παιδιά δεν μπορούν να αποδεχτούν εύκολα την ήττα, αλλά προωθούν την ιδέα της ομαδικότητας και τη δημιουργία της συνολικής δημιουργίας. Το πρόγραμμά μας επίσης συμπληρώνεται με τις κατάλληλες εκπαιδευτικές επισκέψεις, οι οποίες με τη σειρά τους βοηθούν στην εμπέδωση της εκάστοτε ύλης με βιωματικό τρόπο. Πρέπει να τονίσω ότι αυτό που μας βοηθά ιδιαίτερα όλα αυτά τα χρόνια είναι η καθημερινή επαφή με τα παιδιά και η συστηματική διδασκαλία. Διδάσκουμε τη γλώσσα κάθε μέρα για 1 ώρα και αυτό μας βοηθά να διατηρούμε μία συνοχή στην ύλη των δύο τάξεων και να δίνουμε στα παιδιά όσο το δυνατό περισσότερη πρακτική στην ξένη γλώσσα. Η ανταμοιβή μας βρίσκεται στην ικανότητα των παιδιών να χρησιμοποιήσουν το νέο γλωσσικό κώδικα άφοβα και στη θέλησή τους να μάθουν περισσότερα στις επόμενες τάξεις του Δημοτικού. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Blondin, C., Candelier, M., Edelenbos, P., Johnstone, R., Kubanek, German, A., Taeschner, T.

5 Η διδασκαλία της Αγγλικής στην πρώιμη παιδική ηλικία: Διδακτικές πρακτικές 129 (1998). Les langues étrangères dès l école primaire ou maternelle: quels résultats, à quelles conditions? Bruxelles: De Boeck. Brewster, J., Ellis, G. & Girard, D., (1992). The Primary English Teacher s Guide. Penguin English. Cameron, L. (2001). Teaching Languages to Young Learners. Cambridge University Press. Cameron, L. (2003). Challenges in ELT from the expansion in teaching children. ELT Journal, 56/4, Δενδρινού, B. (2010). Hλεκτρονικό περιοδικό Π.Ε.Α.Π., τεύχος 1. Accessed on: 15/04/2013. Driscoll, P. (1999). Modern foreign languages in the primary school: a fresh start, in P. Driscoll and D. Frost (eds), The teaching of Modern Foreign Languages in the Primary School. Routledge. Johnstone, R. (2003). Addressing the age factor : some implications for language policy. Council of Europe for publication in its series of research-based texts for policy-makers in the expanding Europe. Strasbourg: Council of Europe. Krashen, S. and Terell, T. (1983). The Natural Approach Language Acquisition in the Classroom. Alemany Press Regents / Prentice Hall. Ματσαγγούρας, Η. (2006). Η Διαθεματικότητα στη Σχολική Γνώση. Αθήνα: εκδ. Γρηγόρη. Nikolov, M. & Curtain, Η. (eds) (2000). An Early Start: Young Learners and Modern Languages in Europe and Beyond. Council of Europe: European Centre for Modern Languages. Pinter, A. (2010). Teaching Young Language Learners. Oxford: Oxford University Press. Rixon, S. (2000). Young learners of English: background and issues, Modern English Teacher, 9/4, Sharpe, K.. (2001). Modern Foreign Languages in the Primary Curriculum: the what, why and how of early MFL teaching. London: Kogan Page. Satchwell, P. (1998). Foreign languages in primary schools a personal overview, in Studies in Modern Languages Education, vol. 6, April University of Leeds, School of Education. Singleton, D. (1989). Language Acquisition: The Age Factor. Multilingual Matters LTD. Χαραλαμπόπουλος, Α. & Χατζησαββίδης, Σ. (1997). Διδασκαλία της λειτουργικής χρήσης της γλώσσας. Θεσσαλονίκη: Κώδικας.

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Φιλοσοφική Σχολή ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ: Ι ΑΣΚΑΛΙΑ, ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΑΓΓΛΙΚΑ ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΑΓΓΛΙΚΑ ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΑΓΓΛΙΚΑ ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1 1. Εισαγωγή Γενικός σκοπός του μαθήματος είναι οι μαθητές/τριες να αναπτύξουν θετικές στάσεις απέναντι στα Αγγλικά και στις ξένες γλώσσες

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΑΓΓΛΙΚΑ ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΑΓΓΛΙΚΑ ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 121 ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΑΓΓΛΙΚΑ ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1. Εισαγωγή Γενικός σκοπός του μαθήματος είναι οι μαθητές/τριες να αναπτύξουν θετικές στάσεις απέναντι στα Αγγλικά και στις ξένες γλώσσες

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπαιδευτική προσέγγιση CLIL και οι προοπτικές εφαρμογής της στην Δημοτική και Προδημοτική Εκπαίδευση της Κύπρου

Η εκπαιδευτική προσέγγιση CLIL και οι προοπτικές εφαρμογής της στην Δημοτική και Προδημοτική Εκπαίδευση της Κύπρου Η εκπαιδευτική προσέγγιση CLIL και οι προοπτικές εφαρμογής της στην Δημοτική και Προδημοτική Εκπαίδευση της Κύπρου Παύλου Παύλος Πανεπιστήμιο Κύπρου & Ιωάννου-Γεωργίου Σοφία Πανεπιστήμιο Κύπρου Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Δομή του κεφαλαίου 1. Θεωρητικό υπόβαθρο και χαρακτηριστικά της Επικοινωνιακής Προσέγγισης 2. Ορισμός της «Επικοινωνίας» 3.

Δομή του κεφαλαίου 1. Θεωρητικό υπόβαθρο και χαρακτηριστικά της Επικοινωνιακής Προσέγγισης 2. Ορισμός της «Επικοινωνίας» 3. Δομή του κεφαλαίου 1. Θεωρητικό υπόβαθρο και χαρακτηριστικά της Επικοινωνιακής Προσέγγισης 2. Ορισμός της «Επικοινωνίας» 3. Ορισμός της «επικοινωνιακής ικανότητας» 4. Χαρακτηριστικά της Επικοινωνιακής

Διαβάστε περισσότερα

European Music Portfolio

European Music Portfolio European Music Portfolio A creative way into languages (EMP-L) Ευρωπαϊκός Εκπαιδευτικός Φάκελος Μουσικής Ένας δημιουργικός δρόμος για την εκμάθηση των γλωσσών Εγχειρίδιο πιλοτικής εφαρμογής του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΙΜΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ της Κλαίρης Κοσοβιτσα, Μέλους της Ομάδας Έργου

ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΙΜΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ της Κλαίρης Κοσοβιτσα, Μέλους της Ομάδας Έργου ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΙΜΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ της Κλαίρης Κοσοβιτσα, Μέλους της Ομάδας Έργου Όσο και αν επαινούνται και θεωρούνται ιδιαίτερα προοδευτικοί κάποιοι τρόποι διδασκαλίας και ορισμένες εκπαιδευτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ & ΓΥΜΝΑΣΙΟ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ & ΓΥΜΝΑΣΙΟ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ & ΓΥΜΝΑΣΙΟ) ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου

Διαβάστε περισσότερα

Μουσικh Α & Β Δημοτικοy

Μουσικh Α & Β Δημοτικοy ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Π Α Ι Δ Α Γ Ω Γ Ι Κ Ο Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Μαρία Αργυρίου Ελένη Τσούτσια Λουλάκη Μαρία Μαγαλιού Μουσικh Α & Β Δημοτικοy βιβλiο δασκαλου ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΩΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΩΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ DEAFVOC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΩΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Π 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.

Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ. Παιδαγωγική αξιοποίηση δραστηριοτήτων με ή χωρίς Εκπαιδευτικό Λογισμικό για τη Διδασκαλία Γραπτού Λόγου σε μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες: Μια συγκριτική μελέτη Ξάνθη Στυλιανή, Δρ., Εκπαιδευτικός ΠΕ70

Διαβάστε περισσότερα

Suggestions on the integration of etwinning platform to the teaching of foreign languages

Suggestions on the integration of etwinning platform to the teaching of foreign languages Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 1, Τεύχος 3, 2013 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576 Προτάσεις για ένταξη της δράσης etwinning στη διδασκαλία των μαθημάτων ξένων γλωσσών

Διαβάστε περισσότερα

Μαθαίνουμε. παίζοντας με Η/Υ: σχεδιαστικές αρχές και τρόποι αξιοποίησης εκπαιδευτικού λογισμικού στη βασική εκπαίδευση.

Μαθαίνουμε. παίζοντας με Η/Υ: σχεδιαστικές αρχές και τρόποι αξιοποίησης εκπαιδευτικού λογισμικού στη βασική εκπαίδευση. Μαθαίνουμε. παίζοντας με Η/Υ: σχεδιαστικές αρχές και τρόποι αξιοποίησης εκπαιδευτικού λογισμικού στη βασική εκπαίδευση. Μαρία Καραβελάκη, Ειρήνη Κέφη INTE*LEARN, Αγν. Στρατιώτη 46, Καλλιθέα 17673 Τηλ.95

Διαβάστε περισσότερα

«Νέες τεχνολογίες στο μάθημα των Αγγλικών στη δημόσια εκπαίδευση»

«Νέες τεχνολογίες στο μάθημα των Αγγλικών στη δημόσια εκπαίδευση» 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Νέες τεχνολογίες στο μάθημα των Αγγλικών στη δημόσια εκπαίδευση» Μαριάνθη Αλεξανδροπούλου Σχολική Σύμβουλος Αγγλικών Κέρκυρας, Παξών και Λευκάδας marianthialex@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ Εισαγωγή Δεύτερης Ξένης Γλώσσας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ Η πρώιμη εκμάθηση δεύτερης ξένης γλώσσας αποτελεί μία από τις προτεραιότητες της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Μ.Σ.: Σπουδές στις Γλώσσες και τον Πολιτισμό των Χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή στο CLIL 6 1.1. Η πρόοδος του CLIL...6 1.2. Λοιπόν, τι ακριβώς είναι το CLIL;...6 1.3. Χαρακτηριστικά του CLIL...

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή στο CLIL 6 1.1. Η πρόοδος του CLIL...6 1.2. Λοιπόν, τι ακριβώς είναι το CLIL;...6 1.3. Χαρακτηριστικά του CLIL... ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ CLIL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ CLIL Ορολογία:...4 Δομή του Εγχειριδίου...5 Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή στο CLIL 6 1.1. Η πρόοδος του CLIL...6 1.2. Λοιπόν, τι ακριβώς είναι το CLIL;...6 1.3. Χαρακτηριστικά του CLIL...7

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου. Σκοπός. Έννοιες-Κλειδιά. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου. Σκοπός. Έννοιες-Κλειδιά. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Σκοπός Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου Σκοπός του κεφαλαίου είναι η επισκόπηση και η συνοπτική παρουσίαση βασικών εννοιών που αφορούν τη Διδακτική, και ιδιαίτερα τη Διδακτική της Πληροφορικής,

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΕΠΠΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΠΙΑ-

1. ΔΕΠΠΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΠΙΑ- 1. ΔΕΠΠΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΠΙΑ- ΓΩΓΕΙΟ 1.1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός του Νηπιαγωγείου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία είναι να βοηθήσει τα παιδιά να αναπτυχθούν σωματικά, συναισθηματικά, νοητικά

Διαβάστε περισσότερα

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας Mediterranean School Magazine Practicing English Language and even more Ένα διαδικτυακό περιοδικό που ενώνει μαθητές, καθηγητές και σχολεία της Ευρώπης Τσιόπτσιας Δημήτριος 1, Πάσσα Μαρία 2, Γκαλένης Σπυρίδων

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολία Μπέκα Αποσπασμένη εκπαιδευτικός στη Δ/νση Α θμιας Εκπ/σης Ν. Μαγνησίας liampeka@hotmail.com. Περίληψη

Αποστολία Μπέκα Αποσπασμένη εκπαιδευτικός στη Δ/νση Α θμιας Εκπ/σης Ν. Μαγνησίας liampeka@hotmail.com. Περίληψη Σχεδιασμός Εκπαιδευτικού Σεναρίου με θέμα την Ταξινόμηση Αντικειμένων σε Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας με Χρήση των Εκπαιδευτικών Λογισμικών Tabletop Junior - Gcompris Tux Paint Αποστολία Μπέκα Αποσπασμένη

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιοποίηση του Web 2.0 για τη συμπληρωματική εξ αποστάσεως ηλεκτρονική εξάσκηση της αγγλικής γλώσσας στο δημοτικό σχολείο

Η αξιοποίηση του Web 2.0 για τη συμπληρωματική εξ αποστάσεως ηλεκτρονική εξάσκηση της αγγλικής γλώσσας στο δημοτικό σχολείο Η αξιοποίηση του Web 2.0 για τη συμπληρωματική εξ αποστάσεως ηλεκτρονική εξάσκηση της αγγλικής γλώσσας στο δημοτικό σχολείο Αδάμος Αναστασίου 1, Δέσποινα Ανδρούτσου 2, Παναγιώτης Γεωργάλας 3 adamosana@gmail.com,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ. Επιστημονικός Υπεύθυνος Προγράμματος: Κουρμπέτης Βασίλης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ. Επιστημονικός Υπεύθυνος Προγράμματος: Κουρμπέτης Βασίλης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Επιστημονικός Υπεύθυνος Προγράμματος: Κουρμπέτης Βασίλης Ομάδα Συγγραφής: Κουρμπέτης Βασίλης Hoffmeister Robert Czubeck Todd

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Tha ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: «ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα. Α Γυμνασίου. Τίτλος: «Ηλεκτρονικά παιχνίδια»

Νεοελληνική Γλώσσα. Α Γυμνασίου. Τίτλος: «Ηλεκτρονικά παιχνίδια» Π.3.2.1 Εκπαιδευτικά σενάρια και μαθησιακές δραστηριότητες, σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές, που αντιστοιχούν σε 30 διδακτικές ώρες ανά τάξη Νεοελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου Τίτλος: «Ηλεκτρονικά παιχνίδια»

Διαβάστε περισσότερα

Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας.

Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

«Ήλιος Ηλιάτορας» Μια εκπαιδευτική εφαρμογή για παιδιά προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας. Αθήνα, 19-20 Οκτωβρίου 2013

«Ήλιος Ηλιάτορας» Μια εκπαιδευτική εφαρμογή για παιδιά προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας. Αθήνα, 19-20 Οκτωβρίου 2013 «Ήλιος Ηλιάτορας» Μια εκπαιδευτική εφαρμογή για παιδιά προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας Αθήνα, 19-20 Οκτωβρίου 2013 Δήμητρα Βιδινιώτη 1, Ιωάννης Δεληγιάννης 2, Μαρία Ζερβού 3, Άγγελος Παπαβλασόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού: Μαθηματικά Β Δημοτικού

Δημιουργία και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού: Μαθηματικά Β Δημοτικού Δημιουργία και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού: Μαθηματικά Β Δημοτικού Π. Κωτσάκη, Κ. Μπαλάσης Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Πληροφορικής Καραολή & Δημητρίου 80, 18534 Πειραιάς {giota.kotsaki, kmpalasis}@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

i-teacher και τις εφαρµογές τους στην εκπαίδευση Το διαδικτυακό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε.

i-teacher και τις εφαρµογές τους στην εκπαίδευση Το διαδικτυακό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε. Το διαδικτυακό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε. και τις εφαρµογές τους στην εκπαίδευση i-teacher Τεύχος 10ο - Ιανουάριος 2015 ISSN: 1792-4146 http://i-teacher.gr 1/291 «I-TEACHER.GR» - ISSN 1792-4146 ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ:

Διαβάστε περισσότερα