ίκτυο ηµόσιας ιοίκησης και Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση στην Ελλάδα

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ίκτυο ηµόσιας ιοίκησης και Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση στην Ελλάδα"

Transcript

1 Καθ.. ηµήτριος Παπούλιας Στρατηγική ιοίκηση Επιχειρήσεων και Αλλαγών ίκτυο ηµόσιας ιοίκησης και Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση στην Ελλάδα Οµάδα Εργασίας: Ράπτης Τηλέµαχος Τσιµπάνης Κωνσταντίνος

2 Στόχος Παρουσίασης Η σύντοµη αλλά συνεπής προσέγγιση της Πληροφοριακής Επανίδρυσης της ηµόσιας ιοίκησης ( ικτυακής Υποδοµής Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση) αποφεύγοντας τις τεχνικές λεπτοµέρειες και τις θεωρητικές προεκτάσεις.

3 Από τη Γραφειοκρατία... Γράφω Γραφείο Γραφειοκρατία Ένα ρήµα-φορέας ανάπτυξης, µεταλλάχτηκε σε φρένο της, σε αναστολέα της δηµιουργίας Ωστόσο Η γραφειοκρατία είναι κάτι πολύ πιο επικίνδυνο από ένα έγγραφο που καθυστερεί να φτάσει στον δικαιούχο Μηχανισµός που επινοήθηκε για να προστατεύει και να διευκολύνει τις λειτουργικές διαδικασίες, κατέληξε να τις υπονοµεύει

4 ...στη Ηλεκτρονική Οργάνωση υστυχώς η αντίστροφη πορεία δεν είναι απλή ούτε αυτονόητη. Ακόµα και η θέληση της ηγεσίας της ηµόσιας ιοίκησης για ανασχε- διασµό και αναδιοργάνωση δεν αρκεί Χρειάζεται Μετατροπή του θεσµικού πλαισίου Αλλαγή της νοοτροπίας Η συµβολή των νέων τεχνολογιών και του ιαδικτύου

5 Το περιβάλλον της νέας Οικονοµίας Σύνοδος Κορυφής της Λισσαβόνα (e-europe) H οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνδέεται άµεσα µε τον εκσυγχρονισµό των δηµοσίων υπηρεσιών τους Η έκρηξη στον τοµέα των νέων τεχνολογιών και του ιαδικτύου και έχουν ανατρέψει τις παραδοσιακές λειτουργίες και θέτουν την οργάνωση και τη λειτουργία ολόκληρης της κοινωνίας και του κράτους σε νέες βάσεις. Μέσα στο περιβάλλον αυτό έχουν ωριµάσει οι συνθήκες στη χώρα µας για την πορεία προς την Κοινωνία της Πληροφορίας και τη δηµιουργία υποδοµών πληροφορικής.

6 ίκτυο ηµόσιας ιοίκησης - Σύζευξις

7 Το ίκτυο Σύζευξις Αποτελεί το Εθνικό ίκτυο της ηµόσιας ιοίκησης Είναι έργο µακράς πνοής και προοπτικής, ενταγµένο στο 3ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης και υλοποιείται στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράµµατος «Κοινωνία της Πληροφορίας» Υλοποιείται εξ-ολοκλήρου ως έξωθεν συνδροµή (out( out-sourcing) Παρέχει υπηρεσίες ιασύνδεσης, Ασφάλειας και Κατάρτισης Καθορισµένες από Συµφωνίες Επιπέδου Παρεχόµενων Υπηρεσιών SLAs Ο συνολικός προϋπολογισµός του έργου είναι 75 Μ Κατανεµηµένος 1: 3 Εθνικοί πόροι Ευρωπαϊκοί πόροι

8 Στόχοι του έργου Κύριοι Στόχοι ηµιουργία της απαραίτητης δικτυακής υποδοµής για την υποστήριξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνηση (εναρµόνιση µε την ΕΕ, e-europe) Καταπολέµηση της γραφειοκρατίας και υιοθέτηση µιας διαφοροποιηµένης κουλτούρας εµπνευσµένη από την Κοινωνία της Πληροφορίας Επιµέρους στόχοι ο εκσυγχρονισµός των δηµοσίων υπηρεσιών, η άµβλυνση του «ψηφιακού χάσµατος» που χωρίζει διαφορετικές εθνικές διοικήσεις στη σύγχρονη Κοινωνία της Πληροφορίας η κατάρτιση των στελεχών της Ελληνικής ηµόσιας ιοίκησης σε δικτυακές εφαρµογές η εκµετάλλευση των πληροφοριακών συστηµάτων των δηµοσίων φορέων η αποφυγή επαναλήψεων-επικαλύψεων επικαλύψεων σε βάσεις δεδοµένων και δικτυακές εγκαταστάσεις η µείωση του επικοινωνιακού κόστους η βελτίωση της ταχύτητας και της ασφάλειας των διακινούµενων δεδοµένων η παροχή υπηρεσιών µίας στάσης προς τον πολίτη (one( stop services) η αξιοποίηση των πλεονεκτηµάτων εκείνων που απέρρευσαν από την απελευθέρωση α της αγοράς των τηλεπικοινωνιών Η διαλειτουργικότητα και η συµβατότητα στις δικτυακές εγκαταστάσεις εις

9 Η ιάσταση του έργου 1800 Σηµεία ιασύνδεσης (Υπουργεία, Γενικές Γραµµατείες, Περιφέρειες, ΟΤΑ, Νοµαρχίες, ΚΕΠ, Στρατολογικά Γραφεία, Νοσοκοµεία, Κέντρα Υγείας, ιαχειριστικές Αρχές Γ ΚΠΣ) 180 κόµβοι πρόσβασης στην επικράτεια Εύρος πρόσβασης από 512kbps 8Mbps Περισσότερα από στελέχη της ηµόσιας ιοίκησης Περίπου στελέχη πληροφορικής ψηφιακά πιστοποιητικά (Smart Cards, Ηλεκτρονικές Υπογραφές)

10 ιασύνδεση ηµόσιων Φορέων Για την καλύτερη λειτουργία του δικτύου οι φορείς χωρίστηκαν σε 4 κατηγορίες: Κατηγορία 1 Φορείς ΥΠΕΣ Α Σύνολο φορέων: 1193 (Υπουργεία, Γενικές Γραµµατείες, Περιφέρειες, ΟΤΑ, Νοµαρχίες, ΚΕΠ) Κατηγορία 2 Φορείς Υγείας Σύνολο φορέων: 476 (ΠΕΣΥ, Νοσοκοµεία, Κέντρα Υγείας) Κατηγορία 3 ιαχειριστικές Αρχές Γ ΚΠΣ Σύνολο φορέων: 32 (Φορείς του ΥΠΕθΟ) Κατηγορία 4 Στρατολογικά Γραφεία Σύνολο φορέων: 65

11 Αρχιτεκτονική του ικτύου Οι φορείς οργανώνονται σε 4 VPN εξασφαλίζοντας: Ανοικτή επικοινωνία µε φορείς τις ίδιας κατηγορίας Ελεγχόµενη επικοινωνία µε φορείς άλλων κατηγοριών Ελεγχόµενη πρόσβαση στο ιαδίκτυο Ελεγχόµενη τηλεφωνική πρόσβαση ίκτυο Κορµού - IP VPN (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Πάτρα, Ηράκλειο) παρέχει δυνατότητες διασύνδεσης των επιµέρους δικτύων των φορέων ροµολογεί την κίνηση µεταξύ των διαφορετικών σηµείων πρόσβασης και προς το ιαδίκτυο ίκτυο Πρόσβασης Η πρόσβαση ενός φορέα στο δίκτυο κορµού γίνεται µέσα από WAN συνδέσεις που ποικίλουν ανάλογα µε τις τηλεπικοινωνιακές ανάγκες κάθε φορέα

12 Φάσεις Υλοποίησης του έργου Το έργο κατατµήθηκε σε δύο φάσεις: Στην φάση µελέτης και πιλοτικής εφαρµογής Στη τελική φάση της ολοκλήρωσης Για την οµαδική υλοποίηση του έργου οι φορείς χωρίστηκαν σε τρεις κατηγορίες ανάλογα µε το µέγεθός τους: Μικρός φορέας: : Μικρός αριθµός υπαλλήλων, µικρές επικοινωνιακές ανάγκες (µέγιστο απαιτούµενο εύρος ζώνης 512kbps), χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Μεσαίος φορέας: : Μέσος (50-100) αριθµός υπαλλήλων, µέτριες επικοινωνιακές ανάγκες (µέγιστο απαιτούµενο εύρος ζώνης 2Mbps), µικρό τηλεφωνικό κέντρο. Μεγάλος φορέας: : Μεγάλος αριθµός (>100) υπαλλήλων, υψηλές επικοινωνιακές ανάγκες (ελάχιστο απαιτούµενο εύρος ζώνης 2Mbps), ψηφιακό τηλεφωνικό κέντρο.

13 Προσφερόµενες υπηρεσίες Υπηρεσία ιασύνδεσης εδοµένων Εσωτερική στο Σύζευξις (Ανταλλαγή δεδοµένων, διαµοιρασµός εφαρµογών) Εξωτερική (στο ιαδίκτυο) (DNS,( , e web hosting κ.λπ.) Φωνής (τηλεφωνίας - τηλεοµοιοτυπίας) Εσωτερική στο Σύζευξις (ατελείς) Εξωτερική (Αστική Υπεραστική ιεθνής - Κινητή) Εικόνας Τηλεδιάσκεψη Τηλεργασία Τηλεκπαίδευση Υπηρεσία Ασφάλειας Εικονικά Ιδιωτικά δίκτυα VPN Υποδοµή ηµόσιου Κλειδιού PKI Υπηρεσία ιαχείρισης Κατάρτισης

14 Υλοποίηση - Πιλοτική εφαρµογή του έργου Μετείχαν συνολικά 15 φορείς ιήρκεσε 2,5 χρόνια ( εκ.1999 Απρ02) 1,5 χρόνο η φάση της µελέτης 1 χρόνο η υλοποίηση του πιλοτικού δικτύου Ανάδοχος για την υλοποίηση του πιλοτικού έργου αναδείχθηκε ύστερα από ανοικτό διαγωνισµό ο Οργανισµός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (Ο.Τ.Ε.) Βασίστηκε σε σύστηµα συνεργατικής υπεργολαβίας 01 Πληροφορική, ΙΝΤΡΑΚΟΜ, Space Hellas,, ΕΚΠΑ, ΕΜΠ, ΟΠΑ

15 Υλοποίηση Ολοκλήρωση σε εννέα υποέργα Υποέργο 1(Αττική 1) ΥΠΕΣ Α, Στρατολογία, ιαχ. Αρχές Υποέργο 2 (Αττική 2) Φορέας Υγείας, ΚΕΠ, ΟΤΑ Υποέργο 3 (Ν. Θεσσαλονίκης) Φορείς και των 4 κατηγοριών Υποέργο 4 (Κρήτη) Φορείς και των 4 κατηγοριών Υποέργο 5 (Ν. Ελλάδα) Φορείς και των 4 κατηγοριών Υποέργο 6 (Ν. Ελλάδα) Φορείς και των 4 κατηγοριών Υποέργο 7 ίκτυο Κορµού Υποέργο 8 ιαχείριση της Κατάρτισης Υποέργο 9 Υποδοµή ηµοσίου Κλειδιού PKI

16 Αναµενόµενες ωφέλειες Μείωση των τηλεπικοινωνιακών δαπανών κατά 50% Μείωση του κόστους συντήρησης και υποστήριξης των υποδοµών Ταχύτερη και αποτελεσµατικότερη ηλεκτρονική επικοινωνία Εκπαίδευση των στελεχών της ηµόσιας ιοίκησης στις νέες τεχνολογίες Ανάπτυξη ενιαίων ολοκληρωµένων πληροφοριακών συστηµάτων Πρόσβαση σε κοινές πηγές πληροφόρησης βάσεις δεδοµένων Ασφαλή µετάδοση των πληροφοριών Καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη (one( one-stop-shop) Εισαγωγή ηλεκτρονικού συστήµατος ελέγχου των δηµόσιων προµηθειών Ηλεκτρονική επικοινωνία µε τις συνεργαζόµενες επιχειρήσεις Υποστήριξη της πορείας για την Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση

17 Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση στην Ελλάδα

18 Μηχανογράφηση Επιχειρήσεις αποτελεί µια διαρκής προσπάθεια η υιοθέτησης της σε όσο το δυνατό µεγαλύτερη κλίµακα, Κράτος ηµόσια ιοίκηση αποτελεί τη µεγαλύτερη οργανωτική οντότητα, ίσως σε κάθε χώρα αυτού του πλανήτη επιθυµούν να αυξήσουν την παραγωγικότητά τους, να γίνουν πιο µεγάλες και πιο αποδοτικές όχι απαραίτητα λόγο του µεγέθους του (αριθµός εργαζοµένων, φορέων, οικονοµικά µεγέθη κλπ.), το οποίο είναι τεράστιο συγκρινόµενο µε οποιαδήποτε ιδιωτική επιχείρηση, όσο τα εκατοµµύρια "πελάτες" και "προµηθευτές" που διαθέτει, και µάλιστα σε όλο τον κόσµο.

19 Μηχανογράφηση της ηµόσιας ιοίκησης απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η ύπαρξη υποδοµής καθοριστικός παράγοντας στην υποδοµή αποτελεί το δίκτυο η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση (Η ), απαιτεί την ύπαρξη ενός ενιαίου δικτύου τηλεπικοινωνιών που να υποστηρίζει τις απαιτήσεις των εφαρµογών και υπηρεσιών που χρειάζεται για την αποτελεσµατική υλοποίηση της. στη χώρα µας υπάρχει το ίκτυο ηµόσιας ιοίκησης ίκτυο ηµόσιας ιοίκησης "ΣΥΖΕΥΞΙΣ", το οποίο αποτελεί το θεµέλιο λίθο για την υλοποίηση της Η

20 Οι διαστάσεις της Η στο σύγχρονο Κράτος πελάτες του Κράτους: πολίτες που συναλλάσσονται µαζί µέσα από ποικίλες διαδικασίες µέσα και έξω από τα σύνορα της χώρας πληθώρα προµηθευτών που αναλαµβάνουν να εκτελέσουν τα δηµόσια έργα, την εκτέλεση διαδικασιών για λογαριασµό του, που διαθέτουν διάφορα προϊόντα προς αυτό, κ.ο.κ. ο ευρύς ρόλος του κράτους δηµιουργεί από µόνος του µια τεράστια πολυπλοκότητα στη µηχανογράφηση του, η οποία αποτελεί ένα έργο : τεράστιο σε µέγεθος και µεγάλη επιρροή σε όλους µας, ιδιώτες και επιχειρήσεις, εντός και εκτός συνόρων

21 Οι διαστάσεις της Η στο σύγχρονο Κράτος TAXISnet : ένα χαρακτηριστικό έργο της Η που πολλοί έχουµε συνηθίσει να το ταυτίζουµε µε τη ίδια την Η. Τα όρια της ηλεκτρονικής πολιτείας ξεκινάνε πολύ πριν από το TAXISnet και καταλήγουν πολύ πιο πέρα από αυτό: από ένα απλό που στέλνουµε σε ένα φορέα ή το πληροφοριακό web site αυτού ως την πλήρη αυτοµατοποίηση των συναλλαγών. Ένας απλός πολλαπλασιασµός µε το πλήθος των φορέων πολλαπλασιασµός µε το πλήθος των φορέων του ηµοσίου, µπορεί εύκολα να δείξει το µέγεθος.

22 Οι διαστάσεις της Η στο σύγχρονο Κράτος Αποτελεί συνήθη διαδικασία ο "αφορισµός" των προσπαθειών του ηµοσίου για εκσυγχρονισµό (δυσκολία όχι µόνο Ελληνική) Αν προσπαθήσουµε να συλλάβουµε το µέγεθος αυτού που έχουµε όλοι στο µυαλό µας για την Η, αναµφίβολα θα γίνουµε περισσότερο ελαστικοί στις κρίσεις µας. Βέβαια, η ελαστικότητα αυτή δε σηµαίνει και απεριόριστη ανοχή προς τους φορείς του ηµοσίου, καθώς το οποιοδήποτε έργο, όσο µεγάλο κι εάν είναι, µε κατάλληλο προγραµµατισµό και τµηµατοποίηση µπορεί να έρθει εις πέρας.

23 Η έννοια της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ορισµός: είναι η συνεχής βελτίωση της διοίκησης και της παροχής υπηρεσιών του ηµοσίου, όπως αυτή προκύπτει από το µετασχηµατισµό εσωστρεφών και εξωστρεφών διαδικασιών και σχέσεων µε τη βοήθεια της τεχνολογίας, του Internet και των νέων µέσων. Πιο αναλυτικά προϋποθέτει: Συνεχή βελτίωση Παροχή υπηρεσιών και διοίκηση Μετασχηµατισµός διαδικασιών και σχέσεων Βοήθεια της τεχνολογίας, του ικτύου και των νέων µέσων.

24 Συνεχής βελτίωση εν πρόκειται για ένα έργο που τελειώνει κάπου. Η βελτίωση είναι διαρκής, χρησιµοποιώντας: τα νέα µέσα, τις νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, και προσαρµόζεται στις εκάστοτε ανάγκες του ηµοσίου και των συναλλασσόµενων µε αυτό.

25 Παροχή υπηρεσιών και διοίκηση ΗΗ δεν απευθύνεται µόνο στις σχέσεις κράτουςπολίτη. Βελτιώνει και τις εσωτερικές διαδικασίες, µε αποτέλεσµα: την καλύτερη λειτουργία εσωτερικά και την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη. Βελτίωση των υπηρεσιών Βελτίωση εσωτερικών διαδικασιών.

26 Μετασχηµατισµός διαδικασιών και σχέσεων Ένας τυπικός διάλογος ενός πολίτη που συναλλάσσεται µε µια δηµόσια υπηρεσία είναι και ο ακόλουθος: "Συµπληρώστε την αίτηση, περάστε από το πρωτόκολλο και µετά στο γραφείο 9"

27 Μετασχηµατισµός διαδικασιών και σχέσεων ΗΗ δε δηµιουργεί ή τουλάχιστον όχι πάντα, νέες διαδικασίες αλλά µετασχηµατίζει τις ήδη υπάρχουσες. Αιτήσεις, πρωτόκολλα, γραφεία, υπάλληλοι θα συνεχίσουν να υπάρχουν. Τι αλλάζει; οι αιτήσεις θα µπορούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά, να πρωτοκολλούνται αυτόµατα και να διαβιβάζονται στο "γραφείο 9" µε ηλεκτρονικό τρόπο.

28 Μετασχηµατισµός διαδικασιών και σχέσεων Έχουµε µετασχηµατισµό διαδικασιών (εσωτερικά) και αλλαγή στη σχέση ηµοσίου - πολίτη (εξωτερικά). Ειδικότερα για τις σχέσεις, µπορούµε να εντοπίσουµε τις εξωτερικές: Κράτος προς πολίτη. Κράτος προς επιχειρήσεις. και τις εσωτερικές: Κράτος προς κράτος (ενδοϋπηρεσιακές σχέσεις). Κράτος προς δηµοσίους υπαλλήλους Πολίτες και επιχειρήσεις, είναι τόσο χρήστες των υπηρεσιών του ηµοσίου όσο και πάροχοι υπηρεσιών προς αυτό.

29 Η τεχνολογία, το ίκτυο και τα νέα µέσα Η τεχνολογία είναι το µέσο και ο αρωγός στην προσπάθεια βελτίωσης του ηµοσίου. εν είναι αυτοσκοπός ούτε οδηγός στην όλη προσπάθεια. Οδηγός πρέπει να είναι η διαρκής προσπάθεια του ηµοσίου (όπως και κάθε άλλου οργανισµού) για βελτίωση εσωτερικών διαδικασιών και σχέσεων.

30 Η αναγκαιότητα της Η Πχ. πολύ σύντοµα, οι δηµόσιοι φορείς θα είναι δύσκολο να πείσουν τους σηµερινούς 13χρονους ότι θα πρέπει να κάνουν τις συναλλαγές τους µόνο συγκεκριµένες ώρες και να περιµένουν στην ουρά για να πάρουν ένα έγγραφο, όταν αυτοί θεωρούν φυσιολογικό και καθηµερινότητα να κάνουν συναλλαγές όλο το 24ωρο µέσω του Internet

31 Η αναγκαιότητα της Η Οι αλλαγές στο παγκόσµιο τοπίο ωθούν τις κυβερνήσεις στον εκσυγχρονισµό. Ο έντονος διεθνής ανταγωνισµός σηµαίνει ότι οι αποτελεσµατικές και ταχείς δράσεις του δηµόσιου τοµέα τοποθετούνται όλο και πιο ψηλά στη λίστα των απαιτήσεων των εταιριών. Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες επιτρέπουν ταχύτερη επεξεργασία των αιτήσεων και πιο σύντοµες διαδικασίες εγκρίσεων, οι οποίες έχουν άµεση σχέση µε τα κέρδη των επιχειρήσεων. Η πίεση για µείωση των δαπανών στην κρατική µηχανή. Βραχυπρόθεσµα, η µείωση των προϋπολογισµών µπορεί να αποτελέσει εµπόδιο στον εκσυγχρονισµό, Μεσοπρόθεσµα, όµως, οι επενδύσεις αυτές θα αποδώσουν τα µέγιστα (οφέλη παραγωγικότητας) και των οφελών από τις προµήθειες του ηµοσίου

32 Η εικονοποίηση (virtualization)) της πολιτείας Η µπορεί να θεωρηθεί ως η εικονοποίηση (virtualization) της πολιτείας (Jansen και Priddat, "Electronic Government. Neue Potentiale for einen modernen Staat", Στουτγάρδη 2001). Η ηλεκτρονική "one-stop non-stop" παροχή ενοποιηµένων και προσωπικών υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται διαρκώς) και σε αυτές περιλαµβάνεται η αυξηµένη συµµετοχή του πολίτη στα κοινά. Η βελτιστοποίηση της αλυσίδας προµηθειών του ηµοσίου, µε τους προµηθευτές µέσω ηλεκτρονικών διαδικασιών (e-procurement) να έχουν διαφανείς και συνεπείς πολιτικές προµηθειών προς το ηµόσιο. Η ηλεκτρονική υποστήριξη για εσωτερικές διαδικασίες (δι-υπηρεσιακές), συµπεριλαµβανοµένων κάθετων, οριζόντιων και διεθνών σχέσεων, µε στόχο τη συνεργασία µεταξύ φορέων του ηµοσίου. Η διαχείριση της γνώσης που περιέρχεται στο ηµόσιο από όλες τις πηγές.

33 Αλλαγή νοοτροπίας και επίκεντρου λειτουργίας Μέχρι τώρα, το ηµόσιο λειτουργεί παραδοσιακά µε επίκεντρο τον εαυτό του Σήµερα, υπάρχουν πλέον τα µέσα ( ίκτυο ηµόσιας ιοίκησης) για περισσότερο πελατοκεντρικές προσεγγίσεις, κάτι που έχουν κατανοήσει οι επιχειρήσεις και καλείται να κατανοήσει και να υλοποιήσει και το ηµόσιο.

34 Στην πράξη Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση σηµαίνει Αλλαγή νοοτροπίας, από δηµοσιοκεντρική σε πελατοκεντρική, χωρίς απαραίτητα αυτή να είναι εις βάρος του ηµοσίου ή των εργαζοµένων σε αυτό. Ανασχεδιασµό των διαδικασιών, ώστε να συµπεριληφθούν οι απαιτήσεις των νέων τρόπων διεκπεραίωσης τους. Αλλαγή στον τρόπο οργάνωσης των δηµόσιων υπηρεσιών, µε έµφαση στα ηλεκτρονικά κανάλια επικοινωνίας και την εσωτερική αυτοµατοποίηση. Αλλαγές στο νοµικό καθεστώς, ώστε να νοµιµοποιηθούν οι νέες πρακτικές (π.χ. ηλεκτρονικές υπογραφές, ηλεκτρονική αλληλογραφία) και να γίνουν ισότιµες µε τις παραδοσιακές. Συνεργασία µεταξύ των διάφορων φορέων του ηµοσίου για τη δηµιουργία µίας ηλεκτρονικής εικονικής κυβέρνησης. Το ηµόσιο οφείλει να παρέχει υπηρεσίες που βασίζονται στη λογική των πολιτών (ιδιωτών και επιχειρήσεων). Τα παραδοσιακά κανάλια επικοινωνίας συνυπάρχουν µε τα ηλεκτρονικά, ενώ η πρόσβαση στις υπηρεσίες του ηµοσίου γίνεται µέσω διαφόρων συσκευών.

35 Τα επίπεδα ωριµότητας της Η ιεθνώς έχουν προσδιοριστεί τέσσερα επίπεδα ανάπτυξης της Η, τα οποία δηλώνουν το βαθµό αυτοµατοποίησης των διαδικασιών του ηµοσίου όσον αφορά τις σχέσεις του µε τους πολίτες και την εσωτερική λειτουργία του. 1ο επίπεδο: Πληροφόρηση 2ο επίπεδο: Αλληλεπίδραση 3ο επίπεδο: Συναλλαγή 4ο επίπεδο: Ενοποίηση Τα επίπεδα αυτά έχουν υιοθετηθεί και από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην πρωτοβουλία e-europe, η οποία έχει τις βασικές κατευθύνσεις για την πορεία προς µια Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση µέσα στην ΕΕ.

36 Η ενοποίηση των πληροφοριακών συστηµάτων Το ηµόσιο αποτελεί µεγάλο συλλέκτη δεδοµένων από διάφορες πηγές. Οι ανάγκες που πηγάζουν από το παραπάνω: η διαχείριση των συγκεκριµένων δεδοµένων και η δηµιουργία αξίας από τον πλούτο αυτό της πληροφορίας.

37 Η ενοποίηση των πληροφοριακών συστηµάτων Η απουσία ενοποίησης των πληροφοριακών συστηµάτων των φορέων του ηµοσίου µοιραία οδηγεί σε καταστάσεις όπως: Υπερβολικό φόρτο εργασίας για τους εργαζοµένους στο ηµόσιο, καθώς κάθε υπηρεσία πρέπει να διατηρεί δικό της αρχείο, ενώ δεν υπάρχει δυνατότητα για επαναχρησιµοποίηση της διαθέσιµης πληροφορίας. Απώλεια χρόνου και αποδοτικότητας µέσα στις δηµόσιες υπηρεσίες. Περιορισµένες δυνατότητες επίτευξης των λειτουργικών στόχων και των πολιτικών εξυπηρέτησης. Αυξηµένες πιθανότητες λαθών, δολιοφθορών και απατών.

38 Η ενοποίηση των πληροφοριακών συστηµάτων Η ιδανική οργάνωση ενός ολοκληρωµένου πληροφοριακού συστήµατος (ΟΠΣ), η οποία ουσιαστικά βοηθά τη µετάβαση του ηµοσίου στο 4ο επίπεδο Η πρέπει να ακολουθεί τις παρακάτω βασικές αρχές: Αποκεντρωµένη συγκέντρωση των δεδοµένων σε συγκεκριµένα µέρη, ώστε κάθε στοιχείο να υπάρχει µόνο µία φορά στο σύστηµα. Αποκεντρωµένη διαχείριση των δεδοµένων. Ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδοµένων. Κάθε δηµόσια υπηρεσία δίνει και λαµβάνει πληροφορίες. Η ανταλλαγή των πληροφοριών µπορεί να γίνει είτε µε πρωτοβουλία της υπηρεσίας που χρειάζεται την πληροφορία είτε µε πρωτοβουλία της υπηρεσίας που την εισάγει.

39 Η ενοποίηση των πληροφοριακών συστηµάτων Επίσης, πρέπει να είναι εφικτή η ανταλλαγή των πληροφοριών µεταξύ εφαρµογών (π.χ. διασταύρωση) χωρίς την παρέµβαση ανθρώπων. Μοναδική ταυτότητα για κάθε οντότητα µέσα στο σύστηµα. Γενικός συντονισµός µε τη χρήση: κοινής αρχιτεκτονικής, κοινών προτύπων, κοινών οριζόντιων διαδικασιών και κοινής διαχείρισης έργων. Ελεγκτικοί µηχανισµοί από τρίτη ανεξάρτητη οντότητα, καθώς η πληροφορία που φιλοξενείται στο σύστηµα είναι συχνά ευαίσθητη. Νοµικό πλαίσιο για την οργάνωση και ενοποίηση των πληροφοριακών συστηµάτων και την εναρµόνιση των βασικών αντιλήψεων.

40 Η Η ως συνολική Ευρωπαϊκή προσπάθεια Ηπρωτοβουλία eeurope έχει δύο κύριες οµάδες δράσεων: Τις µοντέρνες ηλεκτρονικές δηµόσιες υπηρεσίες, στις οποίες περιλαµβάνεται το e-government, το e-learning και το e-health. Ένα δυναµικό περιβάλλον e-business. Οι πρωτοβουλίες για την Η υπάρχουν σε επίπεδο: εθνικό, περιφερειακό, τοπικό και δράσεις που υλοποιούνται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, ενδεικτικά: Το πρόγραµµα IDA (υποστηρίζει τη διαλειτουργικότητα των ΠΣ διαδικασιών καθώς και την προτυποποίηση στην παροχή πανευρωπαϊκών υπηρεσιών), Το πρόγραµµα ΙST (χρηµατοδοτεί ερευνητικές δράσεις)

41 Οι σχετικές δράσεις Ευρυζωνικές συνδέσεις (2005) ιαλειτουργικότητα (2003) Αλληλεπιδραστικές δηµόσιες υπηρεσίες (2004) Προµήθειες ηµοσίου (2005) ηµόσια σηµεία πρόσβασης στο Internet Πολιτισµός και τουρισµός (2005)

42 Λοιπές κατευθύνσεις στην ΕΕ Ηλεκτρονική Μάθηση (e-learning) Ηλεκτρονική Υγεία (e-health) Ηλεκτρονική Επιχειρηµατικότητα (e-business) Ηλεκτρονική ηµοκρατία (e-democracy)

43 Πολίτες και Η στην Ελλάδα Για τη µετάβαση από τη σηµερινή κατάσταση σ' ένα µοντέλο ηλεκτρονικής διακυβέρνησης οι καθοριστικοί παράγοντες επιτυχίας είναι τέσσερις: 1. η ύπαρξη οργανωµένων διαδικασιών εκ µέρους αυτού που θα παρέχει την ηλεκτρονική υπηρεσία (κράτος, τοπική αυτοδιοίκηση, οργανισµοί, κλπ). 2. το εκπαιδευµένο προσωπικό, 3. η χρήση ώριµων τεχνολογιών και ανοικτών προδιαγραφών / προτύπων εξασφαλίζουν τη διαλειτουργικότητα ανάµεσα στα πληροφοριακά συστήµατα και την επαναχρησιµοποίηση τους 4. η ύπαρξη ψηφιακά εγγράµµατων πολιτών, που θα αξιοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες.

44 Ο ρόλος της εκπαίδευσης Σε αυτό το πλαίσιο, η εκπαίδευση, αποτελεί προνοµιακό χώρο για τη διάδοση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην κοινωνία, λόγω του ρόλου της, αλλά και της δεκτικότητας των νέων ανθρώπων στις νέες τεχνολογίες. Σε ό,τι αφορά στις υποδοµές της εκπαίδευσης, αναµφίβολα έχουν γίνει σηµαντικά βήµατα στη χώρα µας: το υψηλών ταχυτήτων Εθνικό ίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (Ε ΕΤ), το Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο (GU-Net), το Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο (ΠΣ ), σύγχρονα εργαστήρια πληροφορικής σε όλα τα Ιδρύµατα της Τριτοβάθµιας, σε όλα τα σχολεία της ευτεροβάθµιας και στο 40% των σχολείων της Πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης λειτουργούν σήµερα.

45 Η στην Ελλάδα Βρισκόµαστε πλέον πολύ κοντά στην επιτυχή εισαγωγή των ΤΠΕ στη καθηµερινότητα της παιδείας. το ηµόσιο οφείλει και πρέπει να αναπτύξει νέες, σύγχρονες υπηρεσίες προς τους πολίτες, οι οποίες θα παρέχονται σε πραγµατικό χρόνο µέσω του ιαδικτύου. Υπηρεσίες που θα έχουν ως γνώµονα: τις ανάγκες των πολιτών, την αποτελεσµατικότητα και η διαφάνεια, που δεν θα αναπαράγουν ηλεκτρονικά τις υφιστάµενες γραφειοκρατικές δοµές του δηµοσίου µε όλες τις γνωστές αρνητικές επιπτώσεις (αδιαφάνεια, µονοπώληση πληροφορίας και διαφθορά).

46 Οι προκλήσεις στην υλοποίησης Η Η αναδιοργάνωση των διαδικασιών µε στόχο τη συνεπή παροχή υπηρεσιών Η δηµιουργία ενός συνεπούς πλαισίου δραστηριοποίησης για όλους τους φορείς Η δηµιουργία ενιαίας πλατφόρµας προµηθειών Η ενοποίηση των νέων συστηµάτων µε τα παραδοσιακά Απαίτηση για σηµαντικές επενδύσεις Οι ηλεκτρονικές υπογραφές και τα ψηφιακά πιστοποιητικά Η νοοτροπία των δηµόσιων υπηρεσιών

47 Συµπεράσµατα Για την προσφορά ποιοτικών υπηρεσιών είναι βασικό να υπάρξει συµµετοχή των πολιτών (π.χ. TAXISnet, όπου µε την αύξηση χρήσης του είχαµε και αντίστοιχη του αύξηση του e-banking, ενώ οι πολίτες άρχισαν να ζητούν πλέον από µόνοι τους νέες υπηρεσίες) Ο πολίτης πρέπει αρχικά να έρθει σε επαφή µε δείγµατα σύγχρονων υπηρεσιών και σταδιακά να εθιστεί στη χρήση τους. εν πρέπει να περιµένουµε από τους πολίτες να χρησιµοποιήσουν ή να συµµετάσχουν σε κάτι που δε γνωρίζουν. Είναι αποκλειστική ευθύνη του ηµοσίου να υλοποιήσει ποιοτικές υπηρεσίες και να τις προσφέρει µε τον κατάλληλο τρόπο στους πολίτες. Και τότε θα δούµε τόσο τους πολίτες όσο και τις επιχειρήσεις να χρησιµοποιούν τις υπηρεσίες αυτές βελτιώνοντας το επίπεδο της ζωής τους.

48 τέλος παρουσίασης Ευχαριστούµε για την προσοχή σας

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης& Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ Ο ΠΥΛΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ & ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα»

«Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα» Πανεπιστήµιο Πειραιά, Τµήµα Βιοµηχανικής ιοίκησης & Τεχνολογίας «Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα» Τί είναι το e-government Είναι η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛ , FAX Αθήνα 28 Μαΐου 2008 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΤΗΛ , FAX Αθήνα 28 Μαΐου 2008 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΛ. 213.131.3636, 213.131.3605 FAX. 210.3389197 Αθήνα 28 Μαΐου 2008 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Οι δυνατότητες ανάπτυξης της ελληνικής κοινωνίας μέσα από τις

«Οι δυνατότητες ανάπτυξης της ελληνικής κοινωνίας μέσα από τις «Οι δυνατότητες ανάπτυξης της ελληνικής κοινωνίας μέσα από τις ψηφιακές πόλεις/ περιφέρειες» Γιάννης Καλογήρου, Αν. Καθηγητής ΕΜΠ, Infostrag/ ΕΒΕΟ, Επιστημονικός Σύμβουλος ΚΕΔΚΕ 12 ο Greek ICT FORUM, Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

κατάστασηκαιµελλοντικές προοπτικές

κατάστασηκαιµελλοντικές προοπτικές Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση Υπάρχουσακατάσταση κατάστασηκαιµελλοντικές προοπτικές Εργασία γιατο µάθηµα Τηλεµατική και Εκπαίδευση από Απόσταση Χρίστος Ροδοσθένους Α.Μ 257 ιδάσκοντες Καθηγητές: Γ. Μητακίδης

Διαβάστε περισσότερα

1- Έννοιες, στόχοι, υπηρεσίες, δείκτες, πλεονεκτήματα, κρίσιμα ζητήματα και προκλήσεις ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

1- Έννοιες, στόχοι, υπηρεσίες, δείκτες, πλεονεκτήματα, κρίσιμα ζητήματα και προκλήσεις ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1- Έννοιες, στόχοι, υπηρεσίες, δείκτες, πλεονεκτήματα, κρίσιμα ζητήματα και προκλήσεις ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ενότητες Ορισμοί Σκοπός και βασικά χαρακτηριστικά Ανταποδοτική διακυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

ιαλειτουργικότητας στις ηµόσιες Ψηφιακές Προτάσεις για την επίτευξη ιαλειτουργικότητας

ιαλειτουργικότητας στις ηµόσιες Ψηφιακές Προτάσεις για την επίτευξη ιαλειτουργικότητας Τι κερδίζουµε µε την επίτευξη της ιαλειτουργικότητας στις ηµόσιες Ψηφιακές Υπηρεσίες Προτάσεις για την επίτευξη ιαλειτουργικότητας στις ηµόσιες Ψηφιακές Υπηρεσίες ιαλειτουργικότητα στην Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

«Στρατηγικές Κινήσεις για τη Μετάβαση στις Ψηφιακές Πόλεις»

«Στρατηγικές Κινήσεις για τη Μετάβαση στις Ψηφιακές Πόλεις» «Στρατηγικές Κινήσεις για τη Μετάβαση στις Ψηφιακές Πόλεις» Γιάννης Καλογήρου Αν. Καθηγητής, ΕΜΠ, Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG),

Διαβάστε περισσότερα

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ CLUSTERS Με σκοπό τον εντοπισμό των βασικών παραγόντων επιτυχίας

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Διεθνές Συνέδριο για το Ευρυζωνικό Διαδίκτυο

2 ο Διεθνές Συνέδριο για το Ευρυζωνικό Διαδίκτυο 2 ο Διεθνές Συνέδριο για το Ευρυζωνικό Διαδίκτυο Διεθνείς Εφαρμογές του Ευρυζωνικού Διαδικτύου Δημόσια Διοίκηση, Περιφερειακή Ανάπτυξη, Παιδεία Αθήνα, 2 Ιουνίου 2007 Νίκος Χριστοδούλου Ελένη Βέργη 1 1

Διαβάστε περισσότερα

Η πορεία του ελληνικής δηµόσιας διοίκησης προς την ηλεκτρονική διακυβέρνηση

Η πορεία του ελληνικής δηµόσιας διοίκησης προς την ηλεκτρονική διακυβέρνηση Η πορεία του ελληνικής δηµόσιας διοίκησης προς την ηλεκτρονική διακυβέρνηση Ηλίας Καστρίτης, 17.8.2004 Η Ευρώπη έχει θέσει υψηλούς στόχους στην αναπτυξιακή της πολιτική, η οποία υιοθετήθηκε στη στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

«Η αξιοποίηση των ψηφιακών υπηρεσιών από την Τοπική Αυτοδιοίκηση»

«Η αξιοποίηση των ψηφιακών υπηρεσιών από την Τοπική Αυτοδιοίκηση» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ Αθήνα 1 η Οκτωβρίου 2008 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ κ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΖΩΗ ΣΤΟ 10 Ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «THE GREEK ICT FORUM»- «Από τις

Διαβάστε περισσότερα

Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση. στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές

Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση. στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές 1 Εισαγωγή Οι σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας (Information and Communication Technology, I.C.T.) καθώς και οι ηλεκτρονικές

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Σχέδιο Κειμένου Βασικών Αρχών και Κατευθύνσεων Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 22 Μαΐου 2013 1 "Δεν μπορεί να υπάρξει διοικητική μεταρρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ»

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας»:

Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας»: Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας»: Η πορεία υλοποίησης του ΕΠ ΚτΠ και τα έως τώρα αποτελέσµατά του Θεόδωρος Καρούνος Προϊστάµενος της ιαχειριστικής Αρχής Του Επιχειρησιακού Προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΤεχνολογίεςΕπικοινωνιών και Πληροφορικής (ΤΠΕ) Στην περιφερειακήανάπτυξη. Ηλίας Κοντάκος, ΚτΠ Α.Ε.

ΤεχνολογίεςΕπικοινωνιών και Πληροφορικής (ΤΠΕ) Στην περιφερειακήανάπτυξη. Ηλίας Κοντάκος, ΚτΠ Α.Ε. ΤεχνολογίεςΕπικοινωνιών και Πληροφορικής (ΤΠΕ) Στην περιφερειακήανάπτυξη Ηλίας Κοντάκος, ΚτΠ Α.Ε. Περιεχόµενα Πλαίσιο της παρουσίασης ΤΠΕ στην αναπτυξιακή διαδικασία Οφέλη - παραδείγµατα Προϋποθέσεις Κόστος/Όφελος

Διαβάστε περισσότερα

Η επόµενη µέρα στην τοπική αυτοδιοίκηση

Η επόµενη µέρα στην τοπική αυτοδιοίκηση Η επόµενη µέρα στην τοπική αυτοδιοίκηση Μιχάλης Ταµήλος - ήµαρχος Τρικκαίων Πρόεδρος της επιτροπής νέων τεχνολογιών και τοπικής διακυβέρνησης της ΚΕ ΚΕ www.themegallery.com Η παρούσα κατάσταση 1 ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση»

«Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση» «Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση» ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠ ΚΤΠ Ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Στο πλαίσιο του ΕΠ ΚτΠ ο Δήμος Ηρακλείου σχεδίασε και υλοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές Πόλεις ΦΑΙΔΩΝ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ. Προϊστάμενος ΥΠΕΣΑ & ΗΔ/ΓΓΔΔ & ΗΔ

Ψηφιακές Πόλεις ΦΑΙΔΩΝ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ. Προϊστάμενος ΥΠΕΣΑ & ΗΔ/ΓΓΔΔ & ΗΔ Έργα Υποδομών και Υπηρεσίες για τις νέες Ψηφιακές Πόλεις ΦΑΙΔΩΝ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ Προϊστάμενος Υπηρεσίας Ανάπτυξης Πληροφορικής (Υ.Α.Π.).) ΥΠΕΣΑ & ΗΔ/ΓΓΔΔ & ΗΔ 1 Βασικές παθολογίες της Δημόσιας Διοίκησης (1)

Διαβάστε περισσότερα

Η αναδιοργάνωση της εσωτερικής λειτουργίας των ηµοσίων Υπηρεσιών (back-office) είναι προϋπόθεση για ποιοτικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες.

Η αναδιοργάνωση της εσωτερικής λειτουργίας των ηµοσίων Υπηρεσιών (back-office) είναι προϋπόθεση για ποιοτικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Η αναδιοργάνωση της εσωτερικής λειτουργίας των ηµοσίων Υπηρεσιών (back-office) είναι προϋπόθεση για ποιοτικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Ηλίας Καστρίτης, Στέλεχος, Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

«Η στρατηγική µετάβασης στον ψηφιακό δήµο ως οργανικό συστατικό στοιχείο της ιοικητικής Μεταρρύθµισης»

«Η στρατηγική µετάβασης στον ψηφιακό δήµο ως οργανικό συστατικό στοιχείο της ιοικητικής Μεταρρύθµισης» «Η στρατηγική µετάβασης στον ψηφιακό δήµο ως οργανικό συστατικό στοιχείο της ιοικητικής Μεταρρύθµισης» Γιάννης Καλογήρου Αν. Καθηγητής,, Οµάδα για την Τεχνολογική, Οικονοµική και Στρατηγική Ανάλυση της

Διαβάστε περισσότερα

«Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση: Στόχοι, Προϋποθέσεις

«Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση: Στόχοι, Προϋποθέσεις «Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση: Στόχοι, Προϋποθέσεις για περισσότερες (και καλύτερες)υπηρεσίες προς τον πολίτη (τις επιχειρήσεις και άλλους οργανισµούς) [και για µια καλύτερης ποιότητας διακυβέρνηση]» Γιάννης

Διαβάστε περισσότερα

3ο ΚΠΣ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Κοινωνία της Πληροφορίας (Ε/Π «ΚτΠ») Ηλεκτρονική Εξυπηρέτηση του Πολίτη. Έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» Εθνικό ίκτυο ηµόσιας ιοίκησης

3ο ΚΠΣ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Κοινωνία της Πληροφορίας (Ε/Π «ΚτΠ») Ηλεκτρονική Εξυπηρέτηση του Πολίτη. Έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» Εθνικό ίκτυο ηµόσιας ιοίκησης 3ο ΚΠΣ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Κοινωνία της Πληροφορίας (Ε/Π «ΚτΠ») Ηλεκτρονική Εξυπηρέτηση του Πολίτη Έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» Εθνικό ίκτυο ηµόσιας ιοίκησης Αν. Καθ. Π. Γεωργιάδης ρ. Ιωάννης Μαριάς εκ. 2005 DI262

Διαβάστε περισσότερα

Το ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΛΜΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Από το χθές στο Σήμερα

Το ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΛΜΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Από το χθές στο Σήμερα Πανεπιστήμιο Πατρών «Το Ελληνικό Πανεπιστήμιο στο δρόμο για την Αειφόρο Ανάπτυξη» Το ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΛΜΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Από το χθές στο Σήμερα Καθηγητής Σταύρος Α. Κουμπιάς Πρώην Πρύτανης Πάτρα, 1.2.2012

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραμματική Περίοδος

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραμματική Περίοδος Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραμματική Περίοδος 2014-2015 Στάθης Ραγκούσης Διευθύνων Σύμβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στάθης Ραγκούσης Διευθύνων Σύµβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Αναδιοργάνωση στους Οργανισμούς

Αναδιοργάνωση στους Οργανισμούς Περιεχόμενα Μέρους Α Αναδιοργάνωση στους Οργανισμούς Αναδιοργάνωση ιαδικασιών Οργανισμών με έμφαση στη ημόσια ιοίκηση (Public Sector BPR) - Μέρος Α - 1) Ορισμοί 2) Τα αναμενόμενα οφέλη από την αναδιοργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ. Στόχοι

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ. Στόχοι ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Στόχοι Τι είναι ένα πληροφοριακό σύστηµα; Ποιος είναι ο ρόλος των πληροφοριακών συστηµάτων στο σύγχρονο επιχειρηµατικό περιβάλλον; Οι βασικές προκλήσεις στην διοίκηση Π.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο Τεύχος 34, Νοέµβριος 2005 Ανταγωνιστικότητας

ελτίο Τεύχος 34, Νοέµβριος 2005 Ανταγωνιστικότητας Έρευνα και Ανάλυση Παρατηρητήριο Ανταγωνιστικότητας ελτίο Τεύχος 34, Νοέµβριος 2005 Ανταγωνιστικότητας Το Επίπεδο Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης στην Επιπτώσεις στην Ανταγωνιστικότητα Σύµφωνα µε διάφορες πηγές

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»: Πρόκληση ή ευσεβής πόθος? Στούμπου Μυλαίδη Business Development Manager Επιχειρηματικός Τομέας Integrator

«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»: Πρόκληση ή ευσεβής πόθος? Στούμπου Μυλαίδη Business Development Manager Επιχειρηματικός Τομέας Integrator «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»: Πρόκληση ή ευσεβής πόθος? Στούμπου Μυλαίδη Business Development Manager Επιχειρηματικός Τομέας Integrator Καλλικράτης Το σχέδιο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» είναι μια ριζική τομή στην Αρχιτεκτονική της

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Σεμινάρια για την ΚτΠ Σύρος 2011 Infostrag.gr/syros Καραµανώλης Γιώργος, Ψαλλίδας Μιχάλης Οµάδα Σύνταξης Επιχειρησιακού Σχεδίου Nόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Πλαίσιο παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών για: Πολίτες (G2C) Επιχειρήσεις και τα άλλα Νομικά Πρόσωπα (G2B) Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης (G2G) Ενοποιεί παλαιότερες

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτή Πλατφόρµα Ηλεκτρονικής Μάθησης. ΕΛ/ΛΑΚ Πλατφόρµες Ηλεκτρονικής Μάθησης

Ανοικτή Πλατφόρµα Ηλεκτρονικής Μάθησης. ΕΛ/ΛΑΚ Πλατφόρµες Ηλεκτρονικής Μάθησης Open eclass - GUnet Ανοικτή Πλατφόρµα Ηλεκτρονικής Μάθησης Ηµέρες Συνεργασίας ΕΛ/ΛΑΚ Πλατφόρµες Ηλεκτρονικής Μάθησης Τσιµπάνης Κωνσταντίνος, Ράπτης Τηλέµαχος Οµάδας Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet Νοέµβριος

Διαβάστε περισσότερα

Ηµερίδα. «Από τις Τηλεπικοινωνίες στις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες» Οµιλία της Άννας ιαµαντοπούλου Βουλευτή Επικρατείας.

Ηµερίδα. «Από τις Τηλεπικοινωνίες στις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες» Οµιλία της Άννας ιαµαντοπούλου Βουλευτή Επικρατείας. ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΩΝ Ηµερίδα «Από τις Τηλεπικοινωνίες στις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες» Οµιλία της Άννας ιαµαντοπούλου Βουλευτή Επικρατείας 28 Μαρτίου 200 «Grande Bretagne» Αθ.

Διαβάστε περισσότερα

Μεταρρύθμιση»: Χρηματοδοτικό Πλαίσιο

Μεταρρύθμιση»: Χρηματοδοτικό Πλαίσιο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΉΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση»: Χρηματοδοτικό Πλαίσιο ΟΤΑ, Περιφερειών και Αποκεντρωμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. mobile CRM ΔΩΣΤΕ ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ

ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. mobile CRM ΔΩΣΤΕ ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ mobile CRM ΔΩΣΤΕ ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ Για µια ανοικτή επιχείρηση Σήµερα περισσότερο από ποτέ, µια επιχείρηση που θέλει να ανοίξει νέους δρόµους ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν

Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Σειρά Σεμιναρίων 2013 «Ηλεκτρονικό εμπόριο η επιχείρηση στη νέα ψηφιακή εποχή» Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν Δρ. Μάρκος Κουργιαντάκης Διδάκτορας Τμ. Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 1 ì Οδικός Χάρτης Εφαρμογής του Νόμου για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Μιχάλης Ψαλλίδας, Ομάδα Σχεδιασμού Οδικού

Διαβάστε περισσότερα

Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας»:

Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας»: Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας»: Η Κοινωνία της Πληροφορίας προϋπόθεση της πραγµατικής σύγκλισης- ορόλοςτωνµηχανικών Γιάννης Καλογήρου Ειδικός Γραµµατέας ΚτΠ Υπουργείο Οικονοµίας

Διαβάστε περισσότερα

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση και οι Τ.Π.Ε. στο Γ ΚΠΣ (1)

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση και οι Τ.Π.Ε. στο Γ ΚΠΣ (1) Η Τοπική Αυτοδιοίκηση και οι Τ.Π.Ε. στο Γ ΚΠΣ (1) Πρωτοβουλίες για μια ισχυρή παρουσία των Δήμων στην Κοινωνία της Πληροφορίας: Ηλεκτρονικές υπηρεσίες σε πραγματικό χρόνο και διάθεσή τους με πολλαπλά μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Τηλε-εργασία εργασία - Έννοια

Τηλε-εργασία εργασία - Έννοια Τηλε-εργασία Τηλε-εργασία εργασία - Έννοια Η τηλεπικοινωνιακή υποδομή αξιοποιείται στη παροχή υπηρεσιών στα πλαίσια εργασιακών δραστηριοτήτων από απόσταση Η τηλε-εργασία πραγματοποιείται : Είτε από το

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ. Κωδικός Πρόσκλησης 105 ΘΕΜΑ:

Προς: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ. Κωδικός Πρόσκλησης 105 ΘΕΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 1. Προοίμιο Με το πρόγραμμα «Καλλικράτης» Ν3852/2010 επανασχεδιάζονται τα επίπεδα διακυβέρνησης, σε μια Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων

ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων ιάλεξη 4 η 4.1 Αρχιτεκτονική Επιχειρησιακών Εφαρµογών 4.2 1 Επιχειρησιακά Συστήµατα ή Επιχειρησιακά Συστήµατα ιαχείρισης Πόρων(ERPs) Συστήµατα ιαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο Εργασιών. Στρατηγικές Ευκαιρίες

Πλαίσιο Εργασιών. Στρατηγικές Ευκαιρίες 1 Πλαίσιο Εργασιών Στρατηγικές Κατευθύνσεις του Οργανισµού 2 3 Στρατηγικές Κατευθύνσεις των ΠΣ Κρίσιµοι Παράγοντες Επιτυχίας του Οργανισµού Κρίσιµοι Παράγοντες Επιτυχίας των ΠΣ 4 Βραχυχρόνια Στρατηγικές

Διαβάστε περισσότερα

Μια Νέα Ψηφιακή Στρατηγική για το Δημόσιο Τομέα

Μια Νέα Ψηφιακή Στρατηγική για το Δημόσιο Τομέα Μια νέα Ψηφιακή Στρατηγική Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Οι Στόχοι της εφαρμογής του Τι θα αλλάξει για τους Πολίτες, τις Επιχειρήσεις και τη Δημόσια Διοίκηση Σχέδιο Δράσης Μια Νέα Ψηφιακή

Διαβάστε περισσότερα

O πελάτης στο επίκεντρο

O πελάτης στο επίκεντρο Ημερίδα ΕΕΤΤ Ποιότητα Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών & Προστασία Καταναλωτών O πελάτης στο επίκεντρο Η εξυπηρέτηση του πελάτη κομβικό σημείο για την εδραίωση σχέσεων εμπιστοσύνης Tom Στράτος, Διευθυντής Εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 1: Εισαγωγικές Έννοιες. Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 1: Εισαγωγικές Έννοιες. Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ενότητα 1: Εισαγωγικές Έννοιες Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Καλογήρου Αν. Καθηγητής ΕΜΠ, Επιστημονικός Σύμβουλος της ΚΕΔΚΕ

Γιάννης Καλογήρου Αν. Καθηγητής ΕΜΠ, Επιστημονικός Σύμβουλος της ΚΕΔΚΕ «Προκλήσεις και προοπτικές της τοπικής αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα στην ψηφιακή εποχή» Γιάννης Καλογήρου Αν. Καθηγητής ΕΜΠ, Επιστημονικός Σύμβουλος της ΚΕΔΚΕ 1 Ο δήμος επαναπροσδιορίζει την αποστολή του

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Ενότητα 1 Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Εύρος Ζώνης και Ταχύτητα Μετάδοσης Η ταχύτητα µετάδοσης [εύρος ζώνης (banwidth)] των δεδοµένων αποτελεί ένα δείκτη επίδοσης των δικτύων και συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

www.ellak.gr ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΕΛ/ΛΑΚ www.eellak.gr

www.ellak.gr ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΕΛ/ΛΑΚ www.eellak.gr www.ellak.gr ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΕΛ/ΛΑΚ www.eellak.gr Εταιρεία ΕΛ/ΛΑΚ Η ΕΕΛ/ΛΑΚ (www.eellak.gr) είναι μη κερδοσκοπική εταιρεία που ιδρύθηκε το 2008 Αποτελείται σήμερα από 29 μέλη (Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελληνική περιφέρεια στο επίκεντρο των έργων ανάπτυξης υποδομών και υπηρεσιών Ευρυζωνικότητας

Η Ελληνική περιφέρεια στο επίκεντρο των έργων ανάπτυξης υποδομών και υπηρεσιών Ευρυζωνικότητας Η Ελληνική περιφέρεια στο επίκεντρο των έργων ανάπτυξης υποδομών και υπηρεσιών Ευρυζωνικότητας Γιώργος Μουζακίτης Strategic Marketing Manager Forthnet A.E. Η Ευρυζωνικότητα στη περιφέρεια σήμερα Δράσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 2. ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

στήριξη της ανάπτυξης καινοτόμων υπηρεσιών μέσα από τις δράσεις του Γ ΚΠΣ

στήριξη της ανάπτυξης καινοτόμων υπηρεσιών μέσα από τις δράσεις του Γ ΚΠΣ Καινοτόμες Εφαρμογές του Ευρυζωνικού Διαδικτύου στήριξη της ανάπτυξης καινοτόμων υπηρεσιών μέσα από τις δράσεις του Γ ΚΠΣ Κωνσταντίνος Δούκας Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. το

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2008

Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2008 Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2008 Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ Πάνος Κώτσιλας Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Π.Ε.Π Στερεάς Ελλάδας 2000-2006 Πρόσκληση στο Μέτρο 4.7 ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ðñüãñáììá êïéíùíßá ôçò ðëçñïöïñßáò

ðñüãñáììá êïéíùíßá ôçò ðëçñïöïñßáò êïéíùíßá ôçò ðëçñïöïñßáò ðñüãñáììá åðé åéñçóéáêü 2000-2006 - 1 - - 2 - - 3 - êïéíùíßá ôçò ðëçñïöïñßáò ðñüãñáììá åðé åéñçóéáêü 2000-2006 Σ τα πλαίσια του Γ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης δημιουργήθηκε ένα

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα Εργασίας ΣΤ 1. Εισαγωγές Παρατηρήσεις

Ομάδα Εργασίας ΣΤ 1. Εισαγωγές Παρατηρήσεις Ομάδα Εργασίας ΣΤ 1 Ανάλυση και Επίδραση του υπό διαμόρφωση Νέου Θεσμικού Πλαισίου στη Δικτυακή Οικονομία και στη διάθεση & προσφορά Νέων Υπηρεσιών- Εφαρμογών Εισαγωγές Παρατηρήσεις - Γενικές παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Μανιαδάκης Δημήτριος Κούντριας Θωμάς Ειδικά Θέματα Υπολογιστικών Συστημάτων και Εφαρμογών, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Αθήνα, 5 Ιουνίου 2006

Διαβάστε περισσότερα

2.5 Ενδιαφερόμενα Μέρη

2.5 Ενδιαφερόμενα Μέρη 2.5 Ενδιαφερόμενα Μέρη Τα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη του ΟΤΕ και της COSMOTE είναι οι εργαζόμενοι οι επενδυτές οι πελάτες, οι δημόσιοι και ρυθμιστικοί φορείς, τα Μ.Μ.Ε. και οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 15 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ , Τηλ: , Fax: ,

ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 15 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ , Τηλ: , Fax: , ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 15 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 115 26, Τηλ: 213-2144700, Fax: 210-7778992, E-mail:info@enpe.gr Αθήνα, 9 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠ: 1037 Προς Την Υφυπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ ΚΠΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟ ΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟ ΦΟΡΙΑΣ» ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ψηφιακή Σύγκλιση» Προσκλήσεις και διαδικασία αξιολόγησης πράξεων

Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ψηφιακή Σύγκλιση» Προσκλήσεις και διαδικασία αξιολόγησης πράξεων Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ψηφιακή Σύγκλιση» Προσκλήσεις και διαδικασία αξιολόγησης πράξεων Ειρήνη Σωπασή Μονάδα Α2 Κέρκυρα, 12/07/ 2011 Θέµατα Παρουσίασης Συνοπτική αναφορά

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Διαδικτυακές Εφαρμογές

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Διαδικτυακές Εφαρμογές Ψηφιακό Περιεχόμενο και Διαδικτυακές Εφαρμογές Θ.Καρούνος, karounos@netmode.ntua.gr «Forum Ευρυζωνικότητας: Διάλογος για την Ευρυζωνική Ανάπτυξη» Τρίτη, 26 Φεβρουαρίου 2008 Θέματα... Νέοι τρόποι παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα

Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα Εισηγητής: Γιώργος Καλπάκης MSc Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα 1 Θέµατα Κίνητρο της Ε1 Παρούσα Κατάσταση στην Ευρώπη Παρούσα Κατάσταση στην Ελλάδα Προϋποθέσεις Προώθησης της

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ INTERNET Το Internet είναι ένα τεράστιο, παγκόσμιο δίκτυο δικτύων, το οποίο δεν διοικείται από κανένα άνθρωπο, ομάδα ή οργανισμό.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΝΙΚΟΣ ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Νίκος Σαριδάκης - Α. Στασής ΥΠΕΣ 1 ΤΠΕ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ Τα ψηφιακά δίκτυα θα είναι άχρηστα

Διαβάστε περισσότερα

Ηµερίδα του ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ µε θέµα: «Πολιτικές ενίσχυσης της Απασχόλησης»

Ηµερίδα του ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ µε θέµα: «Πολιτικές ενίσχυσης της Απασχόλησης» Ηµερίδα του ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ µε θέµα: «Πολιτικές ενίσχυσης της Απασχόλησης» Ν. ΑΝΑΛΥΤΗΣ 27/3/2003 Κατά την έναρξη του 21 ου αιώνα, από τις κυριότερες προκλήσεις που απασχολούν την Ευρώπη και φυσικά και τη

Διαβάστε περισσότερα

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σας καλωσορίζει στα Προγράμματα εξ Αποστάσεως

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σας καλωσορίζει στα Προγράμματα εξ Αποστάσεως 1. Εισαγωγή Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σας καλωσορίζει στα Προγράμματα εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης για ημοσίους Υπαλλήλους και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Ανάπτυξη Επικοινωνιακών

Διαβάστε περισσότερα

240 ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας Οικονοµικού Παν. Αθήνας

240 ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας Οικονοµικού Παν. Αθήνας ΣΠΟΥ ΕΣ 2009 1 Οδηγίες χρήσης Η Εισαγωγή Τα Θέµατα Τα Μόρια Μηχανογραφικό Σχολές - Βάσεις ΕΠΑΛ Μεταπτυχιακά Ανοικτό Πανεπ. ΙΕΚ Κολέγια Στο Εξωτερικό Υποτροφίες Επαγγέλµατα Σχετικά 240 ιοικητικής Επιστήµης

Διαβάστε περισσότερα

Η ποιοτική εξυπηρέτηση του πολίτη αποτελεί πλέον µια από τις βασικές προτεραιότητες της πολιτείας, µε τις Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών, να καλούνται να παίξουν ένα σηµαντικό και υποστηρικτικό

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs «Στρατηγικές Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών στις Ελληνικές Περιφέρειες» Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΣΠΑ 2007 2013 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 3. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΟΡΑΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 3: Ηλεκτρονικό Επιχειρηματικό Σχέδιο Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 3: Ηλεκτρονικό Επιχειρηματικό Σχέδιο Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ενότητα 3: Ηλεκτρονικό Επιχειρηματικό Σχέδιο Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός του Ειδικού Γραμματέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας Καθ. Β. Ασημακόπουλου. στο συνέδριο «Cisco Expo»

Χαιρετισμός του Ειδικού Γραμματέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας Καθ. Β. Ασημακόπουλου. στο συνέδριο «Cisco Expo» Χαιρετισμός του Ειδικού Γραμματέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας Καθ. Β. Ασημακόπουλου στο συνέδριο «Cisco Expo» - 26.01.2005 Θέμα: «Οι προκλήσεις της Κοινωνίας της Πληροφορίας» Αγαπητοί σύνεδροι, φίλοι

Διαβάστε περισσότερα

εσμεύσεις Ευρωπαϊκών πόλεων με Πράσινο Ψηφιακό Χάρτη

εσμεύσεις Ευρωπαϊκών πόλεων με Πράσινο Ψηφιακό Χάρτη εσμεύσεις Ευρωπαϊκών πόλεων με Πράσινο Ψηφιακό Χάρτη Ο χάρτης δεσμεύσεων που ακολουθεί κάνει λόγο για τις προσπάθειες αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής μέσα από προσπάθειες και πρωτοβουλίες των Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

Μετάδοση πολυμεσικού περιεχομένου μέσω ευρυζωνικών συνδέσεων: δυνατότητες και προοπτικές

Μετάδοση πολυμεσικού περιεχομένου μέσω ευρυζωνικών συνδέσεων: δυνατότητες και προοπτικές Μετάδοση πολυμεσικού περιεχομένου μέσω ευρυζωνικών συνδέσεων: δυνατότητες και προοπτικές Σαγρή Μαρία Α.Μ. : 53114 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ 02 Δομή παρουσίασης Ιστορική αναδρομή Ευρυζωνικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Εφοδιαστική Αλυσίδα: Νέες Θέσεις Εργασίας Καλύτερες Υπηρεσίες. Τεκµηρίωση. Υποστήριξη

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Εφοδιαστική Αλυσίδα: Νέες Θέσεις Εργασίας Καλύτερες Υπηρεσίες. Τεκµηρίωση. Υποστήριξη ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Εφοδιαστική Αλυσίδα: Νέες Θέσεις Εργασίας Καλύτερες Υπηρεσίες Υποστήριξη Τεκµηρίωση // Ψηφιακή Οικονοµία Η εµβάθυνση της Ψηφιακής Οικονοµίας στον τοµέα της εφοδιαστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΣΗΜΑΙΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΣΗΜΑΙΑ Α/Α Τίτλος Έργου - Σημαία Συνοπτική Περιγραφή Φορέας Άσκησης Πολιτικής 1 Εφαρμογή της Μεταρρύθμισης του Δημοσιονομικο ύ Συστήματος στην Κεντρική Διοίκηση και την λοιπή Γενική Κυβέρνηση Οι προτεινόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ έτους 2010 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση »

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ έτους 2010 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση » 3 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης (8-06-) ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ έτους Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης έχοντας υπόψη τους στρατηγικούς στόχους

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις ηλεκτρονικής διακυβέρνησης της Ελληνικής Αστυνομίας

Δράσεις ηλεκτρονικής διακυβέρνησης της Ελληνικής Αστυνομίας Δράσεις ηλεκτρονικής διακυβέρνησης της Ελληνικής Αστυνομίας Ταξίαρχος Ελευθέριος Λώλος Προϊστάμενος Διεύθυνσης Πληροφορικής/Α.Ε.Α. elolos@astynomia.gr 11ο Greek ICT Forum,, 04-05 05 Νοεμβρίου 2009, Ξενοδοχείο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΜΕΡΙ ΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΟΕΚΛΕΓΕΝΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΉΣ Η. Λίτσος, Μηχανικός Παραγωγής, στέλεχος Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΣ Ο.Ε.Υ. Άρθρο 10, Ν. 3584/07 (Κώδικας προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Πίνακας Αποδεκτών

Προς: Πίνακας Αποδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

e-goverment Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση & Πολυμέσα ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΤΠ 61 ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - ΠΟΛΥΜΕΣΑ

e-goverment Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση & Πολυμέσα ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΤΠ 61 ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ / ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - ΠΟΛΥΜΕΣΑ e-goverment Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση & Πολυμέσα ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΤΠ 61 Υπεύθυνη Καθηγήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ. ΜΕ ΘΕΜΑ «IT: Excellence in Practice»

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ. ΜΕ ΘΕΜΑ «IT: Excellence in Practice» ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ 14 ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (WCIT 2004) ΜΕ ΘΕΜΑ «IT: Excellence in Practice» Αγαπητοί φίλοι

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Δημόσια Διαβούλευση για την Ανάδειξη Επιχειρηματικού Σχήματος εκμετάλλευσης αξιοποίησης (Διαχειριστή) των Μητροπολιτικών Δικτύων Οπτικών Ινών.

Θέμα : Δημόσια Διαβούλευση για την Ανάδειξη Επιχειρηματικού Σχήματος εκμετάλλευσης αξιοποίησης (Διαχειριστή) των Μητροπολιτικών Δικτύων Οπτικών Ινών. Θέμα : Δημόσια Διαβούλευση για την Ανάδειξη Επιχειρηματικού Σχήματος εκμετάλλευσης αξιοποίησης (Διαχειριστή) των Μητροπολιτικών Δικτύων Οπτικών Ινών. Στα πλαίσια της ολοκλήρωσης των έργων των προσκλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο

Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο Στόχος του Πανελλήνιου Σχολικού ικτύου Στόχος του Πανελλήνιου Σχολικού ικτύου είναι να διασυνδέσει όλα τα σχολεία της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης σε ένα εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική

Εισαγωγή στην Πληροφορική Εισαγωγή στην Πληροφορική Δίκτυα Δεδομένων ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς Βασικές Έννοιες Δίκτυο υπολογιστών: ένα σύνολο διασυνδεδεμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΚτΠ Α.Ε & Καλλικράτης

ΚτΠ Α.Ε & Καλλικράτης ΚτΠ Α.Ε & Καλλικράτης Σοφία Πλούμπη 6-10-2010 1 Πρόγραμμα «Καλλικράτης» Άξονες Παρέμβασης ΚτΠ Α.Ε «Λειτουργική Ενοποίηση Πληροφοριακών Συστημάτων, Δήμων/Περιφερειών». Π/Υ : 22.000.000 «Ηλεκτρονικός-ή Δήμος/Περιφέρεια/

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Διδάσκων:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Ως κλάδος τηλεπικοινωνιών ορίζεται η παραγωγή τηλεπικοινωνιακού υλικού και η χρήση των παραγόμενων τηλεπικοινωνιακών προϊόντων και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 27/07/2010 Α.Π. : 152.915/ΨΣ4835/Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 27/07/2010 Α.Π. : 152.915/ΨΣ4835/Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

«Πολιτιστική Πολιτική των ΟΤΑ και ηµοτικές Βιβλιοθήκες: Μια αναπτυξιακή. δυναµική και οι προοπτικές των ηµοτικών Βιβλιοθηκών»

«Πολιτιστική Πολιτική των ΟΤΑ και ηµοτικές Βιβλιοθήκες: Μια αναπτυξιακή. δυναµική και οι προοπτικές των ηµοτικών Βιβλιοθηκών» «Πολιτιστική Πολιτική των ΟΤΑ και ηµοτικές Βιβλιοθήκες: Μια αναπτυξιακή δυναµική και οι προοπτικές των ηµοτικών Βιβλιοθηκών» Παπάζογλου Έµµη, Σύµβουλος ΚΕ ΚΕ Είναι ιδιαίτερη τιµή και χαρά για µας στην

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικοί δικτυακοί τόποι: Λειτουργία και Χρησιµότητα

Εταιρικοί δικτυακοί τόποι: Λειτουργία και Χρησιµότητα Εταιρικοί δικτυακοί τόποι: Λειτουργία και Χρησιµότητα Στέλεχος του Εργαστηρίου Πολυµέσων Επικοινωνίας του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών Οκτώβριος 2007 1. Σκοπός της έρευνας Ποιοι είναι οι σηµαντικότεροι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ Το ERP είναι ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων. Διαχειρίζεται και συντονίζει όλες τις λειτουργίες και διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα σε μια επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα