Συνενώσεις νοσοκομείων. Περίπτωση νομού Αργολίδας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συνενώσεις νοσοκομείων. Περίπτωση νομού Αργολίδας"

Transcript

1 ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΘΡΟ SPECIAL ARTICLE Συνενώσεις νοσοκομείων. Περίπτωση νομού Αργολίδας Γιαννακούλης Μ. Ηλίας Πολιτικός Επιστήμων, MSc, Γ.Ν. Άργους ΠΕΡΙΛΗΨΗ Βάση του θεσμικού πλαισίου (ΦΕΚ 1681/Β / ), αναπτύξαμε μια πρόταση διασύνδεσης/συγχώνευσης που αφορά τα Γενικά Νοσοκομεία Άργους και Ναυπλίου με ζητούμενο την καλύτερη παροχή υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες με το μικρότερο δυνατό κόστος. Σκοπός: Υπόθεση εργασίας της μελέτης είναι η ορθολογική διαχείριση των πόρων και υποδομών των δύο νοσοκομείων στη βάση ενός ΝΠΔΔ με συγχώνευση τμημάτων, με ενιαίο οργανισμό και προϋπολογισμό. Υλικό Μέθοδος: Το υλικό ήταν τα δεδομένα των νοσοκομείων σε ανθρώπινους, οικονομικούς πόρους και υποδομές. Η μεθοδολογία αφορούσε την εξεύρεση του καλύτερου συνδυασμού των παραπάνω πόρων για την αποδοτικότερη χρήση όλων των παραγωγικών συντελεστών με τη χρήση δεικτών. Αποτελέσματα: Οι αναγκαίες κλίνες με βάση την πληρότητα του 2010, για το Γενικό Νοσοκομείο Άργους (ΓΝΑ) ήταν 109 και για το Γενικό Νοσοκομείο Ναυπλίου (ΓΝΝ) ήταν 38. Το νέο νοσοκομείο, με μία προσαύξηση 10% επί των κλινών, χρειάζεται 166 κλίνες. Οι δείκτες του προσωπικού είναι: γιατροί/κλίνη 0,84 και νοσηλευτές/κλίνη 1,34. Η ανάπτυξη κοινών outsourcing υπηρεσιών καθαριότητας, φύλαξης και εστίασης θα μας απέφερε οικονομικό όφελος Κοινές υπηρεσίες πλυντηρίων-σιδερωτηρίων-ραφείων, υπηρεσία σίτισης, προμήθειες κ.α. είναι στα πλαίσια της αναδιάρθρωσης των δύο Νοσοκομείων. Στα λειτουργικά έξοδα, μία συνένωση μπορεί να επιφέρει μείωση των δαπανών κατά 50%. Ακόμη η δυνατότητα επέκτασης των υποδομών του Γ.Ν. Άργους και κάλυψη όλων των νεφροπαθών του νομού είναι ένας εφικτός στόχος. Συμπεράσματα: Με τη δημιουργία ενός ΝΠΔΔ με κέντρο το Άργος, προσδοκούμε να έχομε: Ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας, βελτίωση της χωροταξικής κατανομής τους και μείωση των δαπανών, άμεση απόδοση των νέων συγχωνευμένων υπηρεσιών και θετική δράση στον τουρισμό. Το κόστος ευκαιρίας είναι τέτοιο που δεν μας επιτρέπεται να αγνοήσουμε το γεγονός ότι οι οικονομικοί και ανθρώπινοι πόροι μπορούν να χρησιμοποιηθούν πιο αποδοτικά δημιουργώντας οικονομίες κλίμακας. Copyright 2012 Σελίδα 388

2 Το Βήμα του Ασκληπιού 11 ος Τόμος, 3 ο Τεύχος, Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2012 Rostrum of Asclepius 11 th Volume, 3 rd Issue, July September 2012 Λέξεις κλειδιά: Διασύνδεση/ συγχώνευση, πληρότητα, δείκτες προσωπικού. Merging of hospitals. The case of Argolida prefecture Giannakoulis M. Ilias Political Scientist, MSc, General Hospital Argos ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ Γιαννακούλης Ηλίας, Φαρμακά 39, Άργος 21200, Τηλ: ABSTRACT Based on the institutional framework (Government s Newspaper Issue: 1681/B / ), we have developed a proposition of merging/consolidation between the General Hospitals of Argos and Nafplion as our interest is the best provision of health services to the citizens at the lowest possible cost. Purpose: Our case study is the rational management of the resources and facilities of the two hospitals in the form of a Corporate Body under Public Law with a single statute and budget and a merging of departments. Material- Methodology: The material used was the data from the two hospitals regarding human and financial resources and facilities. The methodology involved the use of ratings in order to find the best possible combination of the above resources for a more effective use of all the productive factors. Results: According to the hospital s capacity in 2010, the necessary beds for the General Hospital in Argos were 109 and for the General Hospital in Nafplion were 38. The new hospital, with a 10% superaddition, will need 166 beds. The personnel ratings are 0,84 doctors/ bed and 1,34 nurses/ bed. The development of unified outsourcing cleaning, security and cooking services would bring in a financial profit of Unified services of laundry-ironing-sawing, a catering service, provisions etc are within the framework of restructuring the two hospitals. As far as the operational expenses are concerned, a merging of the hospitals can bring in a reduction of expenses by 50%. Moreover, the expansion of the facilities in the General Hospital in Argos and providing for all the patients in the prefecture with kidney disease are a feasible target. Conclusions: With the creation of a Corporate Body under Public Law based in Argos we expect to have: an enhancement in the quality of health services, an improvement in their distribution in Copyright 2012 Σελίδα 389

3 terms of space and a reduction of expenses, an immediate performance of the new merged services and a positive impact on tourism. The opportunity cost is such that we are not allowed to ignore the fact that financial and human resources can be used more effectively creating scale economies. Keywords: Μerging / consolidation, capacity, personnel ratings. ΕΙΣΑΓΩΓΗ διασύνδεση των νοσοκομείων του ΕΣΥ Η έγινε βάση της υπ αριθμ. Υ4α/ΟΙΚ απόφαση του Υπ. Υγείας. Όπως αναφέρεται και στη απόφαση, σκοπός αυτής της ενέργειας είναι να καταστεί δυνατός αφενός μεν ο καλύτερος συντονισμός των Δημοσίων Νοσοκομείων αφετέρου δε ο περιορισμός των δαπανών τους που θα υλοποιηθεί με την εφαρμογή κοινών λειτουργιών υπό τη Διοίκηση Ενιαίου Συλλογικού Οργάνου Διοίκησης 2. Παράλληλα τα νοσοκομεία θα πρέπει έως να έχουν νέους οργανισμούς. Θεωρούμε ότι τα διασυνδεόμενα νοσοκομεία θα έπρεπε να έχουν ενιαίο οργανισμό και προϋπολογισμό εφόσον η διασύνδεση στόχο έχει αυτά που προαναφέρθηκαν ώστε η λειτουργίας τους να είναι πιο απλοποιημένη. Βάση αυτού του πλαισίου, αναπτύξαμε μια πρόταση διασύνδεσης συγχώνευσης - συνένωσης ή όπως αλλιώς μπορούμε να την πούμε - διότι το ζητούμενο είναι η καλύτερη CORRESPONDING AUTHOR Giannakoulis Ilias, 39 Farmaka St, Argos, Τel: , παροχή υπηρεσιών υγείας με το μικρότερο δυνατό κόστος και όχι ο χαρακτηρισμός - που αφορά δύο Γενικά Νοσοκομεία, αυτά του Άργους και του Ναυπλίου. Τα δύο Νοσοκομεία εφημερεύουν εκ περιτροπής τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες ενώ τις καθημερινές εφημερεύουν και τα δύο. Το μόνιμο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε με το σημερινό τρόπο λειτουργίας των δύο νοσοκομείων είναι η μη καθημερινή κάλυψη εφημεριών σε διάφορες ειδικότητες π.χ. Αναισθησιολόγου, Μαιευτήρα/Γυναικολόγου (Μ/Γ), Παιδιάτρου κ.α. που διαθέτουν και τα δύο νοσοκομεία, με αποτέλεσμα τη διακομιδή των περιστατικών εκτός νομού. Για να επιτευχθεί η καθημερινή κάλυψη με εφημερίες δεν επαρκούν οι γιατροί του κάθε νοσοκομείου ξεχωριστά αλλά αν υπήρχε κοινό πρόγραμμα εφημεριών θα επαρκούσαν. Στην παρούσα εργασία δεν ελήφθησαν υπόψη τα δύο Κέντρα Υγείας του νομού μαζί με τα Περιφερειακά Ιατρεία (Π.Ι.) και το Copyright 2012 Σελίδα 390

4 Το Βήμα του Ασκληπιού 11 ος Τόμος, 3 ο Τεύχος, Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2012 Rostrum of Asclepius 11 th Volume, 3 rd Issue, July September 2012 Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο (Π.Π.Ι.) που έχουν στην δύναμή τους, αλλά επικεντρωθήκαμε μόνο στα δύο νοσοκομεία, σε δεύτερο χρόνο θα υπάρξει μελέτη για τη συνολική διαχείριση των υποδομών υγείας του νομού. ΣΚΟΠΟΣ Στόχος της λειτουργίας των δύο Νοσοκομείων στο Νομό είναι η κάλυψη των υγειονομικών αναγκών του πληθυσμού ευθύνης τους. 3 Με τον τρόπο που αυτή παρέχετε έως σήμερα δείχνει ότι υπάρχουν μεγάλα περιθώρια βελτίωσης. Υπόθεση εργασίας της μελέτης είναι η ορθολογική διαχείριση των διαθέσιμων οικονομικών και ανθρώπινων πόρων των δύο νοσοκομείων για την επίτευξη του καλύτερου αποτελέσματος. 4 Η δημιουργία ενός ΝΠΔΔ με ενιαίο οργανισμού και η συγχώνευση κοινών τμημάτων των δύο νοσοκομείων είναι η βάση της πρότασης μας. ΥΛΙΚΟ - ΜΕΘΟΔΟΣ Οι ανθρώπινοι 5,6 και οικονομικοί πόροι 7 καθώς και οι υποδομές των δύο νοσοκομείων είναι το υλικό που χρησιμοποιήθηκε. Τα δεδομένα αφορούν την τελευταία διετία όπως οικονομικά στοιχεία, πληρότητα κ.α., η δυναμικότητα των νοσοκομείων είναι βάση του ΦΕΚ1681/Β / που δίνει 100 κλίνες στο ΓΝΝ και 140 στο ΓΝΑ. Η μεθοδολογία αφορούσε την εξεύρεση του καλύτερου συνδυασμού των παραπάνω πόρων για την αποδοτικότερη χρήση όλων των παραγωγικών συντελεστών με τη χρήση δεικτών. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Το Νοσοκομείο Ναυπλίου με δυναμικότητα 100 κλίνες, χωροταξικά βρίσκεται στο κέντρο της πόλης και μετά την κατασκευή της νέας πτέρυγας δεν έχει τη δυνατότητα περεταίρω επέκτασης. Το Νοσοκομείο Άργους με δυναμικότητα 140 κλίνες, βρίσκεται σε μια περιοχή η οποία δεν είναι πλήρως δομημένη. Το γεγονός αυτό του δίνει τη δυνατότητα επέκτασης με την απαλλοτρίωση παρακείμενων οικοπέδων διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη - ώστε να καλύψει μελλοντικές ανάγκες. Η πρόταση μας προσανατολίζεται στην αλλαγή χρήσης του Νοσοκομείου Ναυπλίου και τη δημιουργία ενός Νοσοκομείου που θα έχει όλες τις χειρουργικές ειδικότητες με συνένωση των κοινών κλινικών όπως είναι η Χειρουργική και η Μ/Γ και τη μεταφορά των μοναδικών χειρουργικών κλινικών ΩΡΛ και Οφθαλμολογικής στο Άργος, ώστε να μην υπάρχει ανάγκη ύπαρξης τμημάτων Χειρουργείου και Αποστείρωσης και στα δύο Νοσοκομεία. Ανάπτυξη Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) στο ΓΝ Άργους και λειτουργία Τακτικών Εξ. Ιατρείων στο ΓΝ Ναυπλίου, λειτουργία Παιδιατρικής κλινικής που απουσιάζει από το νομό στο ΓΝ Άργους Copyright 2012 Σελίδα 391

5 καθώς και ανάπτυξη Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ) που επίσης δεν υπάρχει σε τους νέους οργανισμούς των νοσοκομείων οι οποίοι θα φτιαχτούν βάση αυτού του ΠΔ, κανένα από τα δύο νοσοκομεία. προβλέπονται υποδιευθύνσεις στην Νοσηλευτική και Διοικητική υπηρεσία οι Υποδομές-κλίνες οποίες δεν υπάρχουν σήμερα καθώς και Στο Νοσοκομείο Άργους, μπορούν άμεσα να ειδικότητες που απουσιάζουν από τους αναπτυχθούν 44 νέα κρεβάτια σε χώρους σημερινούς οργανισμούς των δύο επιφάνειας 800m 2, οι οποίοι δεν νοσοκομείων. Ακόμη με βάση τη χρησιμοποιούνται σήμερα και χρειάζονται παρεμβάσεις, (Πίνακας 1). Τα κοινά τμήματα των δύο Νοσοκομείων συνενώνονται, με προσθήκη νέων κρεβατιών όπου χρειάζεται όπως στην Παθολογική και Χειρουργική κλινική. Στην Καρδιολογική και στην Μαιευτική/Γυναικολογική κλινική, ο αριθμός των κλινών θα μπορούσε να μειωθεί σύμφωνα με τις ανάγκες. Η Ορθοπεδική κλινική παρουσιάζει μια δυναμική και ένα ποσοστό κάλυψης της τάξης του 110% και θα δυναμικότητα των δύο νοσοκομείων που είναι 240 κλίνες ο αριθμός του προσωπικού σύμφωνα με το ΠΔ 87/86 κυμαίνεται από 480 έως 720 άτομα με συντελεστή 2 ή 3 αντίστοιχα, (Πίνακας 3). Νοσηλευτικό και Λοιπό προσωπικό Η συγχώνευση θα δώσει λύσεις όσον αφορά την στελέχωση του νέου νοσοκομείου με νοσηλευτικό προσωπικό, με τελικό όφελος αυτό των ασθενών. Τμήματα όπως η Μ/Γ κλινική του ΓΝ Άργους παρουσιάζουν μεγάλο μπορούσε να ενισχυθεί με νέες κλίνες. Το πρόβλημα λόγω έλλειψης μαιών (10 Ουρολογικό τμήμα είναι πλήρες με τις οργανικές θέσεις και υπηρετούν 5 μαίες). υπάρχουσες κλίνες, (Πίνακας 2). Οι αναγκαίες κλίνες του νέου νοσοκομείου Στην παρούσα φάση οι ανάγκες καλύπτονται με επικουρικό προσωπικό ορισμένου χρόνου. βάση του ποσοστού πληρότητας που Με τέτοιο προσωπικό καλύπτονται οι παρουσιάζουν είναι 166 όπως ανάγκες και σε άλλες ειδικότητες όπως, αποτυπώνονται στον πίνακα 1. Θα πρέπει να Τραυματιοφορείς, Ιατρικών Εργαστηρίων, επισημάνουμε ότι στόχος είναι η άμεση Χειριστών/Εμφανιστών κ.α.. Αυτό όμως λειτουργία Παιδιατρικής κλινικής που δεν προκαλεί μεγάλη επιβάρυνση του υπάρχει στο Νομό - με ανάπτυξη σε πρώτη προϋπολογισμού του νοσοκομείου. Το 2010 φάση 6 κρεβατιών στο ΓΝΑ. το κόστος μισθοδοσίας για επικουρικό Ανθρώπινοι πόροι Λάβαμε υπόψη μας το Π.Δ. 87/1986 «Ενιαίο προσωπικό στο Νοσοκομείο Άργους ανήλθε στις Πλαίσιο Οργάνωσης Νοσοκομείων» διότι με Copyright 2012 Σελίδα 392

6 Το Βήμα του Ασκληπιού 11 ος Τόμος, 3 ο Τεύχος, Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2012 Rostrum of Asclepius 11 th Volume, 3 rd Issue, July September 2012 Παράλληλα, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τα νέα δεδομένα στις προσλήψεις προσωπικού - μία πρόσληψη σε κάθε δέκα αποχωρήσεις - που ισχύει και για τα νοσηλευτικά ιδρύματα. Αυτό σημαίνει ότι με βάση των αριθμό αποχωρήσεων - 15 αποχωρήσεις το 2010 στο ΓΝΑ - που προβλέπεται να αυξημένος λόγω των αλλαγών στο συνταξιοδοτικό (μέχρι τον Οκτώβριο του 2011 έχουμε 10 αποχωρήσεις στο ΓΝΑ), θα πρέπει να κάνουμε μια ορθολογική διαχείριση του προσωπικού του νέου νοσοκομείου, βραχυπρόθεσμα αλλά και μεσοπρόθεσμα (πενταετία). Τα προσδοκόμενα οφέλη από την συνένωση, θα είναι η καλύτερη στελέχωση των τμημάτων με αποτέλεσμα την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών αλλά και η εξοικονόμηση πόρων εφόσον δεν θα υπάρχει ανάγκη πρόσληψης επικουρικού προσωπικού. Αυτό το κόστος ευκαιρίας θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε άλλες επενδύσεις π.χ. επέκταση Μονάδας Τεχνητού Νεφρού (ΜΤΝ), αγορά λογισμικού αξονικού τομογράφου, κ.α. Ο δείκτης του Νοσηλευτικού προσωπικού ανά κλίνη είναι 1,34 όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα, πιο ορθολογικός σε σχέση με τους δείκτες που έχουν το κάθε Νοσοκομείο ξεχωριστά, ΓΝΑ 1,37 και ΓΝΝ 1,92, (Πίνακας 4). Ιατρικό προσωπικό Με βάση τα στοιχεία που αποτυπώνονται στον πίνακα που ακολουθεί θα υπάρχει δυνατότητα στο Νέο Νοσοκομείο να: Γίνει στελέχωση των ΤΕΠ με παρουσία ειδικευμένων γιατρών όλο το 24ωρο. Κάλυψη εφημεριών όλο το μήνα για τις υπάρχουσες ειδικότητες Μείωση δαπανών (επιπλέον 9%) για εφημερίες. Αξιοποίηση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και το απόγευμα. Μείωση της διάρκειας αναμονής για ραντεβού π.χ. υπερήχους κ.α. με πιο γρήγορη εξυπηρέτηση των πολιτών, (Πίνακας 5). Το σύνολο των γιατρών όλων των κατηγοριών στο νέο Νοσοκομείο όπως αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα θα είναι 139 με το δείκτη γιατρός/κλίνη να είναι στο 0,84. Επιπλέον, οι ανάγκες του νοσοκομείου Άργους σε γιατρούς ειδικότητας Παθολογίας, Πνευμονολόγου, Χειρουργού, Καρδιολόγου και Μαιευτήρα το 2010 καλύφθηκαν από επικουρικό προσωπικό με ετήσιο κόστος Αντίστοιχα το νοσοκομείο Ναυπλίου είχε και αυτό δαπάνες για επικουρικούς γιατρούς. Στο χρονικό διάστημα μέχρι το 2015, η συνταξιοδότηση γιατρών του νοσοκομείου Άργους λόγω ορίου ηλικίας προβλέπεται να είναι 5 γιατροί. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει η δυνατότητα προγραμματισμού με δεδομένο Copyright 2012 Σελίδα 393

7 ότι δεν θα υπάρχουν σημαντικές τις οποίες θα προκύψουν τα οφέλη που αποχωρήσεις ιατρικού προσωπικού και θα προαναφέρονται, (Πίνακας 6). προσληφθούν γιατροί που αναμένονται από Προβλέπονται νέες ειδικότητες που προκηρύξεις που βρίσκονται σε εξέλιξη. απουσιάζουν και από τα δύο νοσοκομεία και Διοικητικό προσωπικό κρίνονται απαραίτητες με μετατροπή ή Η διοικητική ενοποίηση θα δώσει στο νέο σύσταση νέων θέσεων όπως π.χ. ΠΕ Νοσοκομείο πολλαπλά οφέλη για: Μηχανολόγων Μηχανικών, στελέχωση Πιο γρήγορη διεκπεραίωση των οικονομικού τμήματος με Λογιστές ΤΕ και ΠΕ διοικητικών λειτουργιών. λόγω αναγκαιότητας πλέον σύνταξης Στελέχωση Οικονομικού τμήματος με ισολογισμών, εφαρμογή λογιστικών ειδικευμένο προσωπικό (ΠΕ&ΤΕ προτύπων, αναλυτικής λογιστικής κλπ., Λογιστικής). εργασίες που γίνονται σήμερα από Σχεδιασμός και έλεγχος εξωτερικούς συνεργάτες. Φυσικά δεν θα εγκαταστάσεων και υποδομών από Μηχανολόγο-Μηχανικό. πρέπει να μας διαφεύγει η δυσκολία του εγχειρήματος της μετατροπής ή σύστασης Έλεγχος και παρακολούθηση του νέων θέσεων (μια χρονοβόρα διαδικασία) Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού αλλά από την άλλη δεν μπορούμε να μιλούμε Συστήματος Υγείας (ΟΠΣΥ) και στα για σύγχρονο νοσοκομείο χωρίς δύο Νοσοκομεία από ειδικευμένο εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό. προσωπικό (ΠΕ&ΤΕ Πληροφορικής). Τέλος, η προϋπολογιζόμενη δαπάνη για Συνένωση τμημάτων Προσωπικού, αμοιβές επικουρικού προσωπικού (ιατρικού, Οικονομικού κ.α. καθώς και κοινή νοσηλευτικού, διοικητικού) για το 2011 και λειτουργία των εξωτερικών στα δύο Νοσοκομεία ήταν, στο Άργος συνεργείων Φύλαξης, Εστίασης και Καθαριότητας. και στο Ναύπλιο Το οικονομικό όφελος από την συνένωση στην παράμετρο Στελέχωση της νυχτερινής βάρδιας με διοικητικό προσωπικό στο ΤΕΠ ώστε να περιοριστούν τα διαφυγόντα έσοδα του Νοσοκομείου Προσωπικό - θα είναι και θα προκύψει εφόσον δεν θα υπάρχει ανάγκη πρόσληψης επικουρικό προσωπικό στο νέο νοσοκομείο. Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνονται οι κατηγορίες/ειδικότητες προσωπικού που Κοινές Λειτουργίες ανήκουν στην Διοικητική Υπηρεσία και από Συνεργεία καθαριότητας, φύλαξης και εστίασης. Το νοσοκομείο Άργους θα πληρώσει Copyright 2012 Σελίδα 394

8 Το Βήμα του Ασκληπιού 11 ος Τόμος, 3 ο Τεύχος, Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2012 Rostrum of Asclepius 11 th Volume, 3 rd Issue, July September 2012 το 2011 γι αυτές τις υπηρεσίας (Εστίαση , Φύλαξη και Καθαριότητα ) και το Ναύπλιο (Φύλαξη , Εστίαση και Καθαριότητα ). Με την συνένωση μπορούμε να μειώσουμε άμεσα τις δαπάνες για τις υπηρεσίες των εξωτερικών συνεργείων λόγω της απουσίας συνεργείου εστίασης στο Ναύπλιο και της μισής δαπάνης για καθαριότητα και φύλαξη που θα χρειάζεται πλέον μετά την αλλαγή χρήσης του. Το οικονομικό όφελος για το νέο νοσοκομείο θα είναι από αυτές τις αλλαγές Υπηρεσίες πλυντηρίων- σιδερωτηρίωνραφείων. Οι υπηρεσίες αυτές μπορούν να λειτουργήσουν στο ΓΝΑ ή ΓΝΝ ανάλογα με τις υφιστάμενες υποδομές και τη δυνατότητα μεταφοράς του εξοπλισμού. Υπηρεσία σίτισης. Στον τομέα αυτό θα μπορούσαμε να δούμε την πιο αποδοτική λειτουργία αυτής της υπηρεσίας, με δεδομένο ότι οι μερίδες που παράγονται και στα δύο νοσοκομεία για τη σίτιση των ασθενών και των εφημερευόντων είναι λίγες σε σχέση με τις πραγματικές δυνατότητες του προσωπικού και του εξοπλισμού. Η συνένωση θα μπορούσε να δημιουργήσει μία μονάδα σίτισης η οποία θα μπορούσε να καλύψει τις ανάγκες και άλλων μονάδων πέρα από το νέο νοσοκομείο. Δημόσιες δομές όπως, ψυχιατρικός ξενώνας, γηροκομεία, παιδικοί σταθμοί, κ.α. και στις δύο πόλεις θα μπορούσαν να τροφοδοτούνται από αυτή τη μονάδα με οικονομικό όφελος για όλους. Η υπηρεσία του ΕΚΑΒ που εδρεύει στο ΓΝΝ, κρίνετε ότι θα πρέπει να μεταφερθεί στο ΓΝ Άργους, διότι δεν μπορεί να βρίσκετε μακριά από το Νοσοκομείο που θα διαθέτει ΤΕΠ και Χειρουργικό Τομέα. Η εγκατάστασή του μπορεί να γίνει σε παρακείμενο χώρο νοικιάζοντας το οικόπεδο άμεσα, ωσότου γίνει η αγορά του όπως έχει δρομολογηθεί ήδη. Τα εργαστήρια (ακτινολογικό, μικροβιολογικό, κ.α.) μετά την συνένωση και την αύξηση του προσωπικού, θα μπορούν να λειτουργούν και το απόγευμα εκμεταλλευόμενοι καλύτερα τον εξοπλισμό που θα διαθέτει το νέο Νοσοκομείο. Παράλληλα μειώνεται και η λίστα αναμονής για διάφορες εξετάσεις (υπέρηχο, μαστογραφία, κλπ) γεγονός που θα προσφέρει άμεση εξυπηρέτηση στους πολίτες, μείωση του κόστους με τη λειτουργία ενός εργαστηρίου αντί για δύο και τέλος αύξηση της αποδοτικότητας του Νοσοκομείου. Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη για χημικά αντιδραστήρια στο νοσοκομείο Άργους για το 2011 είναι και για το Ναύπλιο είναι Η συνένωση μπορεί να επιφέρει μείωση του κόστος της τάξης του 30% ή από τον προϋπολογιζόμενη δαπάνη του ΓΝΝ, μέσα από μια ορθολογική διαχείριση του όγκου των εξετάσεων και των απαιτούμενων αναλωσίμων υλικών που χρειάζονται για την διενέργειά τους στα Copyright 2012 Σελίδα 395

9 συγχωνευμένα πλέον εργαστήρια του νέου Νοσοκομείου. Λειτουργικά έξοδα. Η προβλεπόμενη δαπάνη ανάγκες περίπου 20 νεφροπαθών του νομού που σήμερα μετακινούνται εκτός νομού για αιμοκάθαρση. για λειτουργικά έξοδα (ύδρευση, τηλέφωνο, Κατασκευή ολοκληρωμένου Ψυχιατρικού κλπ.) και για τα δύο νοσοκομεία τομέα. Η πτέρυγα βρίσκεται στην φάση της (ΓΝΝ και ΓΝΑ ). Η κατασκευής με εγκεκριμένους πόρους συνένωση μπορεί να επιφέρει μείωση αυτών των δαπανών κατά 50% ή που θα προέλθει από τη μείωση των δαπανών στο για την ολοκλήρωση του έργου. Έχει προσληφθεί το απαραίτητο νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό για την στελέχωσή του νοσοκομείο Ναυπλίου μετά την αλλαγή και όσον αφορά το ιατρικό προσωπικό, οι χρήσης του. κενές θέσεις έχουν προκηρυχθεί και Προμήθεια υγειονομικού υλικού, φάρμακα και βρίσκονται σε εξέλιξη. Στην προκειμένη καταναλωτικά αγαθά. Η προβλεπόμενη περίπτωση θα προτείναμε αλλαγή χρήσης δαπάνη για αυτά τα αγαθά είναι για το ΓΝΝ και για το ΓΝΑ Μια μείωση αυτών των δαπανών κατά 20% ή από την προβλεπόμενη δαπάνη του ΓΝΝ, είναι εφικτή μετά από την συνένωση αυτής της πτέρυγας ώστε να αναπτυχθούν εκεί όλες οι λειτουργίες των συνενωμένων νοσοκομείων και μεταφορά του ψυχιατρικού τομέα στο Γ.Ν. Ναυπλίου. Η ένταξη του ΓΝΑ σε πρόγραμμα του Εθνικού των δύο Νοσοκομείων. Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) Τέλος, το άμεσα μετρήσιμο οικονομικό όφελος (εγκρίθηκε) για την εγκατάσταση που θα προκύψει από την συνένωση των δύο φωτοβολταϊκών συστημάτων και νοσοκομείων με βάση τα προαναφερόμενα θερμομόνωσης δημιουργούν ένα κτιριακό είναι , ποσό που θα μπορούσε να συγκρότημα με μειωμένες ενεργειακές διατεθεί σε νέες επενδύσεις για την υγεία στο Νομό μας, (Πίνακας 7). ανάγκες εξοικονομώντας οικονομικούς και περιβαλλοντικούς πόρους. Ένταξη σε πρόγραμμα του ΕΣΠΑ και των δύο Δυνατότητες επέκτασης - Στόχοι Νοσοκομείων για προμήθεια Μελλοντική κάλυψη όλων των νεφροπαθών του νομού με την αποπεράτωση της νέας πτέρυγας ΜΤΝ, είναι ένας από τους στόχους του νέου Νοσοκομείου. Η αποπεράτωση και ο ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. Απαλλοτρίωση παρακείμενων οικοπέδων στο Νοσοκομείο Άργους (διαδικασία που έχει προχωρήσει) μας δίνει τη δυνατότητα να εξοπλισμός της θα καλυφθεί από επιδότηση, δωρεά και ιδίους πόρους. Θα καλύψει τις προγραμματίσουμε μακροπρόθεσμα την Copyright 2012 Σελίδα 396

10 Το Βήμα του Ασκληπιού 11 ος Τόμος, 3 ο Τεύχος, Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2012 Rostrum of Asclepius 11 th Volume, 3 rd Issue, July September 2012 ανάπτυξη νέων τμημάτων για κάλυψη των αναγκών του πληθυσμού. Η πιστοποίηση των τμημάτων και τέλος η διαπίστευση του νέου νοσοκομείου, θεωρούμε ότι είναι ένας στόχος που αξίζει να εργαστούμε γι αυτόν παρ ότι σήμερα δεν υπάρχει κανένα διαπιστευμένο νοσοκομείο στο ΕΣΥ. Αλλαγή χρήσης Γ.Ν. Ναυπλίου. Η αλλαγή αυτή είναι αναπόφευκτη με δεδομένη την ορθολογική κατανομή των υπηρεσιών του ενιαίου νοσοκομείου που αναπτύξαμε παραπάνω. Η αλλαγή χρήσης αποβλέπει στην: Λειτουργία των τακτικών εξωτερικών ιατρείων όλων των ειδικοτήτων στο Γ.Ν. Ναυπλίου, γεγονός που θα αποσυμφόριζε το Γ.Ν. Άργους στο οποίο θα λειτουργεί ΤΕΠ, από την παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Δημιουργία Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ). Ανάπτυξη Ψυχιατρικού Τομέα, μοναδικού στο Νομό. Στέγαση αποασυλοποιημένων ασθενών του ξενώνα, που σήμερα καταβάλετε ενοίκιο γι αυτόν, σε μια αυτόνομη πτέρυγα του Νοσοκομείου. Δημογραφικά στοιχεία Ο νομός Αργολίδας είχε κατοίκους (1991), κατοίκους (2001) και σύμφωνα με τα προσωρινά δεδομένα της απογραφής του 2011 έχει κατοίκους, υπάρχει μια φθίνουσα πορεία απ ότι φαίνεται με επαναφορά του πληθυσμού στα επίπεδα του Τα δημογραφικά δεδομένα πρέπει πάντα να λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό των υπηρεσιών υγείας διότι αυτές πρέπει να καλύπτουν πραγματικές ανάγκες. Με βάση τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στους πίνακες 1 & 2 είδαμε ότι σύμφωνα με τα ποσοστά πληρότητας είναι αναγκαία 166 κρεβάτια για να καλύψουν τις ανάγκες του πληθυσμού. Τα δύο διασυνδεόμενα νοσοκομεία βάση των νέων οργανισμών τους έχουν δυναμικότητα 240 κρεβάτια, περίπου 70 κρεβάτια επιπλέον από τα αναγκαία. Το γεγονός αυτό ερμηνεύεται με δύο τρόπους, η πρώτη ερμηνεία είναι ότι μας δίνει τη δυνατότητα μελλοντικής ανάπτυξης τμημάτων που δεν υπάρχουν σήμερα π.χ. ΜΑΦ εφόσον περάσει στον οργανισμό, ώστε να προσφέρονται επιπλέον υπηρεσίες στον πληθυσμό του νομού και όχι μόνο. Η δεύτερη ερμηνεία, η οποία ελπίζουμε να μην επαληθευθεί, είναι ότι βάση των δημογραφικών στοιχείων και βάση της πληρότητας που παρουσίαζαν τα Νοσοκομεία, τα 240 κρεβάτια δεν είναι απαραίτητα. Γνωρίζοντας ότι οι οργανισμοί των νοσοκομείων αποτελούν το βασικό εργαλείο ανάπτυξής τους με χρονικό ορίζοντα που θα έπρεπε να είναι 10ετίας και με τη δυσκολία που αυτοί αλλάζουν ή τροποποιούνται - ως Copyright 2012 Σελίδα 397

11 γνωστό τα νοσοκομεία είχαν οργανισμούς από το 1986 και θα αλλάξουν φέτος θεωρούμε ότι ήταν ευκαιρία στη παρούσα φάση να προκύψει ένας οργανισμός και για τα δύο νοσοκομεία και όχι δύο όπως είναι σήμερα, οι οποίοι προβλέπουν τα ίδια τμήματα και στα δύο νοσοκομεία. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Οι συγχωνεύσεις όπου και αν εφαρμόζονται 8 γίνονται με σκοπό τη μείωση των δαπανών, τη βελτίωση της χωροταξικής κατανομής των υπηρεσιών υγείας και την ποιοτική αναβάθμιση τους. Στην προκειμένη περίπτωση μπορούμε να έχουμε άμεση απόδοση των νέων συγχωνευμένων υπηρεσιών λόγω επάρκειας των υποδομών στο ΓΝΑ. Επίσης η μικρή απόσταση μεταξύ των δύο νοσοκομείων (10 km), πιστεύουμε ότι θα δημιουργήσει αρχικά μια αντίδραση από την τοπική κοινωνία η οποία προσδοκούμε ότι θα πάψει στη συνέχεια με την παροχή καλύτερων υπηρεσιών από ένα οργανωμένο νέο νοσοκομείο 10 9 απ ότι ήταν οι υπηρεσίες που προσέφεραν τα δύο μικρά νοσοκομεία. Είναι σημαντικό να λάβουμε υπόψη ότι υφίστανται παράμετροι που είναι δύσκολο να υπολογιστούν όπως είναι οι αντιδράσεις των εργαζομένων που εκδηλώνουν απροθυμία στις αλλαγές και η ικανοποίηση των ασθενών. Η ποιότητα και η πληρότητα των υπηρεσιών του νέου νοσοκομείου, πιστεύουμε ότι θα δράσει θετικά και σε ένα σημαντικό τομέα της οικονομικής δραστηριότητας του νομού που είναι ο τουρισμός, με παροχή πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας. Με την συνένωση προσπαθούμε να δημιουργήσουμε οικονομίες κλίμακας. Το κόστος ευκαιρίας είναι τέτοιο που δεν μας επιτρέπεται να αγνοήσουμε το γεγονός ότι οι οικονομικοί και ανθρώπινοι πόροι μπορούν να χρησιμοποιηθούν αλλού πιο αποδοτικά. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. ΦΕΚ 1681/Β / «Διασύνδεση Νοσοκομείων και καθορισμός του τρόπου διασύνδεσης τους και λειτουργίας τους». 2. ΦΕΚ 2012/Β / «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Ενιαίου Συλλογικού Οργάνου Διοίκησης». 3. Goldberg LG. Health care consolidation and the changing health care marketplace. A review of the literature and issues. EBRI Issue Brief. 1999; 214: D. Dranove, R. Lindrooth, Hospital consolitadion and costs: another look at the evidence. Journal of Health Economics. 2003; 22 (6): ΦΕΚ 895/Β/ «Περί Αναμόρφωσης του Οργανισμού του Γενικού Νοσοκομείου Άργους», και τα ΦΕΚ σύστασης, τροποποίησης και συμπλήρωσης του Οργανισμού του ΓΝ Άργους όπως ισχύουν μέχρι σήμερα. Copyright 2012 Σελίδα 398

12 Το Βήμα του Ασκληπιού 11 ος Τόμος, 3 ο Τεύχος, Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2012 Rostrum of Asclepius 11 th Volume, 3 rd Issue, July September ΦΕΚ 899/Β / «Περί Αναμόρφωσης του Οργανισμού του Γενικού Νοσοκομείου Ναυπλίου», και τα ΦΕΚ σύστασης, τροποποίησης και συμπλήρωσης του Οργανισμού του ΓΝ Ναυπλίου όπως ισχύουν μέχρι σήμερα. 7. Προϋπολογισμοί Νοσοκομείων Άργους και Ναυπλίου Alison Evans Cuellar and Paul J. Gertler Trends In Hospital Consolidation: The Formation Of Local Systems Health Affairs. 2003; 22(6): G. D. Ferrier and V. G. Valdmanis, Do mergers improve hospital productivity? Journal of the Operational Research Society. 2004: 55: Vogt, William B.; Town, Robert How Has Hospital Consolidation Affected the Price and Quality of Hospital Care? Robert Wood Johnson Foundation Copyright 2012 Σελίδα 399

13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Πίνακας 1. Κατανομή κλινών βάση πληρότητας Γ.Ν. ΑΡΓΟΥΣ Γ.Ν. ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΝΕΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΚΛΙΝΕΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΚΛΙΝΕΣ (Βάση πληρότητας) ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΚΛΙΝΕΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΚΛΙΝΕΣ (Βάση πληρότητας) ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΚΛΙΝΕΣ ΝΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (βάση πληρότητας+10%) ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 32 77% % ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ 21 60% % 1 16 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ 0 6 5% 1 2 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 15 67% % ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟ % ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 11 80% ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ 20 47% % 3 14 ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ % 2 3 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ % 4 5 Ω.Ρ.Λ % 1 2 ΒΡΑΧΕΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ 7 100% ΜΤΝ % ΣΥΝΟΛΟ ΠΗΓΗ: ΟΠΣΥ ΓΝΑ & ΓΝΝ, Ιδίοις υπολογισμοί Πίνακας 2. Αναγκαίες κλίνες νέου νοσοκομείου ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΚΛΙΝΕΣ ΑΡΓΟΥΣ (ΒΑΣΗ % ΠΛΗΡΌΤΗΤΑΣ) ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΚΛΙΝΕΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ (ΒΑΣΗ % ΠΛΗΡΌΤΗΤΑΣ) 109 ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΕΩΝ ΚΛΙΝΩΝ ΣΤΟ ΑΡΓΟΣ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΚΛΙΝΕΣ ΣΤΟ ΑΡΓΟΣ 139 ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΚΛΙΝΩΝ 147 ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΜΕΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΛΙΝΩΝ ΑΡΓΟΥΣ 183 ΠΗΓΗ: Ιδίοις υπολογισμοί ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΚΛΙΝΩΝ ΝΟΜΟΥ (ΒΑΣΗ % ΠΛΗΡΌΤΗΤΑΣ) 147 Copyright 2012 Σελίδα 400

14 Το Βήμα του Ασκληπιού 11 ος Τόμος, 3 ο Τεύχος, Ιούλιος Σεπτέμβριος 2012 Rostrum of Asclepius 11 th Volume, 3 rd Issue, July September 2012 Πίνακας 3. Κατανομή προσωπικού βάση Π.Δ. 87/86 Π.Δ. 87/1986 «Ενιαίο Πλαίσιο Οργάνωσης Νοσοκομείων» ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ/ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ /ΠΟΣΟΣΤΟ 2 3 ΣΥΝΟΛΟ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΛΙΝΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 0, , ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 0, , ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 0, ,4 288 ΠΗΓΗ: Ιδίοις υπολογισμοί Copyright 2012 Σελίδα 401

15 Πίνακας 4. Νοσηλευτικό & Λοιπό προσωπικό ΝΕΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΚΛΙΝΕΣ (Βάση πληρότητας+10%) ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ * ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ* ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 3 6 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 22 ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ 5 Ω.Ρ.Λ. 2 6 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟ 20 9 Μ/Γ ΒΡΑΧΕΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ/ΤΕΠ 8 37 ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ/ΑΝΑΙΣΘ. 31 ΜΙΚΡ./ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 3 18 ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ 2 24 ΠΑΘ/ΑΝΑΤΟΜΙΚΟ 2 ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 5 4 ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ 4 ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ 3 1 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ/ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ 5 ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ/ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤ./ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ 2 5 ΒΟΗΘ. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣ. 34 ΣΥΝΟΛΟ * Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑ ΚΛΙΝΗ: 1,34 ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑ ΚΛΙΝΗ: 0,38 ΠΗΓΗ: ΟΠΣΥ ΓΝΑ & ΓΝΝ, ΠΗΓΗ: Ιδίοις υπολογισμοί Copyright 2012 Σελίδα 402

16 Το Βήμα του Ασκληπιού 11 ος Τόμος, 3 ο Τεύχος, Ιούλιος Σεπτέμβριος 2012 Rostrum of Asclepius 11 th Volume, 3 rd Issue, July September 2012 Πίνακας 5. Ιατρικό προσωπικό ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΙ Υ+ΕΠΙΚΟΥΡΙ ΚΟΥ (ΓΝΑ+ΓΝΝ) ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟ Ι ΓΝΑ+ΓΝΝ ΙΑΤΡΟΙ ΠΟΥ ΑΝΑΜΕΝΟ ΝΤΑΙ ΓΝΑ+ΓΝΝ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΚΛΙΝΕΣ (Βάση ποσοστού κάλυψης+10 %) ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ (με αναμενόμενους) ΑΝΑΚΑΤΑΝ ΟΜΗ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜ ΕΝΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩ Ν ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟ M/Γ ΑΝΑΙΣΘ/ΚΟ ΜΙΚΡΟΒ/ΚΟ ΑΚΤΙΝ/ΣΤΙΚΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΠΑΘΟΛ/ΜΙΚΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΝΕΥΜ/ΚΟ ΟΦΘ/ΚΟ ΩΡΛ ΒΡΑΧΕΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ 8 ΨΥΧΙΑΤΡΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 5 ΣΥΝΟΛΟ ΠΗΓΗ: Τμ. Προσωπικού ΓΝΑ & ΓΝΝ, Ιδίοις υπολογισμοί ΓΙΑΤΡΟΙ ΑΝΑ ΚΛΙΝΗ: 0,84 Copyright 2012 Σελίδα 403

17 Πίνακας 6. Διοικητικό προσωπικό ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΓΝΑ ΓΝΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2 6 ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 2 ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 2 3 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 3 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΠΗΓΗ: Τμ. Προσωπικού ΓΝΑ & ΓΝΝ, Ιδίοις υπολογισμοί Πίνακας 7. Προσδοκώμενα οικονομικά οφέλη συνένωσης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΗΜΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ, ΦΑΡΜΑΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΠΗΓΗ: Ιδίοις υπολογισμοί Copyright 2012 Σελίδα 404

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΗΜΑΘΙΑ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΗΜΑΘΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΗΜΑΘΙΑ Η παρούσα εισήγηση περιλαμβάνει τέσσερα μέρη: Α) Γενικές παρατηρήσεις για την προηγηθείσα λειτουργία του ΕΣΥ. Β) Διατύπωση γενικών αρχών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9/13.07.2011

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9/13.07.2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9/13.07.2011 Στην συνεδρίαση του Επιστημονικού Συμβουλίου του Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2016 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΩΝ 2015 ΚΑΙ 2016 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 31/01/2017 ΑΝΑΦΟΡΑ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2016 1. ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αύγουστος 2013 ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αύγουστος 2013 ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αύγουστος 2013 ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο σημερινό δυσχερές διεθνές οικονομικό περιβάλλον, τα σύγχρονα συστήματα υγείας αντιμετωπίζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (23-27-1o ΕΞΑΜΗΝΟ 28) 29 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Υπόμνημα Νοσηλευθέντες ασθενείς: Είναι ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΕΣΤΕ 23813+50+το τριψήφιο νούμερο που θελετε

ΚΑΛΕΣΤΕ 23813+50+το τριψήφιο νούμερο που θελετε ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ Π 1 127 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ Ν 2 177 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ Ν 2 276 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΓΡΑΜ. ΕΞ. ΙΑΤΡΕΙΩΝ - ΡΑΝΤΕΒΟΥ Ν 0

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΑΠΟ 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ Γ.Ν ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΑΠΟ 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ Γ.Ν ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΑΠΟ 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ Γ.Ν ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» Με αφορμή την πάροδο 4μηνου από την ανάληψη των καθηκόντων μου ως Διοικήτριας σας καταθέτω τα παρακάτω πεπραγμένα : Α. Με αποφάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πληθυσμός 2001: 601,131 χιλιάδες κάτοικοι = 5,5 % του πληθυσμού της χώρας.

Πληθυσμός 2001: 601,131 χιλιάδες κάτοικοι = 5,5 % του πληθυσμού της χώρας. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΗΣ 7ης ΥΠΕ 7η ΥΠΕ - ΚΡΗΤΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ Πληθυσμός 2001: 601,131 χιλιάδες κάτοικοι = 5,5 % του πληθυσμού της χώρας. Σύνολο εξετασθέντων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΝΙΑ, 2013 Παράρτημα 1.1: Φόρμα καταγραφής δεδομένων νοσοκομείων 2005-2009 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ Λεμεσός, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συνημμένα: Απόσπασμα Απόφασης (σελ.8) Μαρία Καραφώτη -Φωτιάδου

Συνημμένα: Απόσπασμα Απόφασης (σελ.8) Μαρία Καραφώτη -Φωτιάδου Ολυμπιακό Χωριό, 3677 Αχαρναί τηλ: 20 24 20 000, fax: 20 24 20 00 Γραφείο Διευθύνουσας Συμβούλου ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ολυμπιακό Χωριό, 6/03/206 Αριθμ. Πρωτ. 488 Προς :ΟΜΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (ΟΔΕ) «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 3: Αριθμός νοσηλευθέντων ανασφάλιστων και κόστος νοσηλείας...

Πίνακας 3: Αριθμός νοσηλευθέντων ανασφάλιστων και κόστος νοσηλείας... ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΕΤΟΥΣ 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πίνακας 1: Αριθμητικά στοιχεία υπηρεσιών ανά τομέα.... Σελ. 2 Πίνακας 2.: Αριθμός εξετασθέντων, χειρουργικών επεμβάσεων, εργαστηριακών εξετάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 2651366111 ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ Δ/ντης 26513 66436 Εργαστήριο 26513 66434 ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ Δ/ντης 26513 66424 Προϊσταμένη 26513 66523 Γραμματεία 26513 66520 Αδελφές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Συστάθηκε με τον 3293/2004 «Πολυκλινική Ολυμπιακού Χωριού, Συνήγορος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» και ως Ανώνυμη Εταιρεία του Δημοσίου που ανήκει στις Δημόσιες Επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 4. Την Α.Π. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΗ. 4. Την Α.Π. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΙΟΓΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παροχές Ομίλου ΥΓΕΙΑ 2016»

ΘΕΜΑ: «Παροχές Ομίλου ΥΓΕΙΑ 2016» Διεύθυνση Ατομικών Ασφαλίσεων Ζωής και Υγείας Προς: Όλο το Παραγωγικό Δίκτυο Περιφερειακές Υπηρεσιακές Ενότητες Αθήνα, 8 Ιουνίου 2016 ΘΕΜΑ: «Παροχές Ομίλου ΥΓΕΙΑ 2016» Αγαπητοί Συνεργάτες, Σε συνέχεια

Διαβάστε περισσότερα

Συνημμένα: Απόσπασμα Απόφασης (σελ.6) Μαρία Καραφώτη -Φωτιάδου

Συνημμένα: Απόσπασμα Απόφασης (σελ.6) Μαρία Καραφώτη -Φωτιάδου Ολυμπιακό Χωριό, 3677 Αχαρναί τηλ: 20 24 20 000, fax: 20 24 20 00 Γραφείο Διευθύνουσας Συμβούλου ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ολυμπιακό Χωριό, 23/03/206 Αριθμ. Πρωτ. 487/6.03.206 Προς :ΟΜΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (ΟΔΕ) «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ / ΣΤΟΧΟΙ ΩΣ ΒΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ / ΣΤΟΧΟΙ ΩΣ ΒΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΑ / ΣΤΟΧΟΙ ΩΣ ΒΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ Προς τις διοικήσεις των νοσοκομείων και των ΥΠΕ. Το Υπουργείο Υγείας, αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής διοικητών και αναπληρωτών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΩΝ 2010 ΚΑΙ 2011

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΩΝ 2010 ΚΑΙ 2011 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΩΝ 2010 ΚΑΙ 2011 ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ I Μέτρα και πολιτικές, που κληθήκαμε να εφαρμόσουμε από το τέλος του 2010 και τα αποτελέσματά τους φάνηκαν σταδιακά

Διαβάστε περισσότερα

Διερευνώντας τις απόψεις ιατρών και νοσηλευτών σχετικά με την απόφαση μη εφαρμογής αναζωογόνησης (MEA) σε ασθενείς της ΜΕΘ. Μια συστηματική ανασκόπηση

Διερευνώντας τις απόψεις ιατρών και νοσηλευτών σχετικά με την απόφαση μη εφαρμογής αναζωογόνησης (MEA) σε ασθενείς της ΜΕΘ. Μια συστηματική ανασκόπηση ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW Διερευνώντας τις απόψεις ιατρών και νοσηλευτών σχετικά με την απόφαση μη εφαρμογής αναζωογόνησης (MEA) σε ασθενείς της ΜΕΘ. Μια συστηματική ανασκόπηση Καδδά Όλγα 1, Αργυρίου Γιώργος 2

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜ ΗΜ Α ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜ ΗΜ Α ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ίο λ δ 7/ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜ ΗΜ Α ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΑΡΓΟΥΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΘΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προνόµια υγείας νοσοκοµειακών προγραµµάτων Premium. Η πιο ολοκληρω ένη φροντίδα για το πιο πολύτι ο αγαθό.

Προνόµια υγείας νοσοκοµειακών προγραµµάτων Premium. Η πιο ολοκληρω ένη φροντίδα για το πιο πολύτι ο αγαθό. Προνόµια υγείας νοσοκοµειακών προγραµµάτων Premium Η πιο ολοκληρω ένη φροντίδα για το πιο πολύτι ο αγαθό. Στην Eurolife ERB Ασφαλιστική πιστεύουµε ότι η υγεία, το πιο πολύτιµο αγαθό, αξίζει την πιο ολοκληρωµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ INTERASCO

ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ INTERASCO ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ INTERASCO Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π το όποιο λειτουργεί 24ώρες/365 μέρες): 1. Δωρεάν επίσκεψη σε: Παθολόγο, Καρδιολόγο, Ορθοπεδικό, Χειρουργό, ΩΡΛ, Νευροχειρουργό.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΙΛΙΑΚ-4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΑΔΑ: 4ΙΙΛΙΑΚ-4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ταχ. Δ/νση : 8ης Μεραρχίας 5-7 Ιωάννινα Ταχ.Κώδικας : 45445 Πληροφορίες : ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΓΚΟΣΙΟΥ Τηλέφωνο : 2651360500

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ Γ. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ Γ. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ Προβληματισμό και αγανάκτηση στους κόλπους των γιατρών και των εργαζομένων του νοσοκομείου Ρεθύμνου δημιούργησε η επί χρόνια διεκδικούμενη και αναμενόμενη δημοσίευση του νέου οργανισμού λειτουργίας του

Διαβάστε περισσότερα

Το Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας «ΕΛΕΝΗ Θ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» είναι Δευτεροβάθμιο μεσαίο νοσοκομείο (120 κλινών)

Το Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας «ΕΛΕΝΗ Θ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» είναι Δευτεροβάθμιο μεσαίο νοσοκομείο (120 κλινών) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η Δ.Υ.ΠΕ Γ. Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ «ΕΛΕΝΗ Θ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» ΠΡΟΣ: Διοικητή 3 ης ΥΠΕ κ. Γ. Κίρκο ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 2017 Το Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας «ΕΛΕΝΗ Θ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια και Ιδιωτική Υγεία. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΥΡΜΑΣ BSc, MSc, MBA ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Οκτ 2014

Δημόσια και Ιδιωτική Υγεία. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΥΡΜΑΣ BSc, MSc, MBA ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Οκτ 2014 Δημόσια και Ιδιωτική Υγεία ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΥΡΜΑΣ BSc, MSc, MBA ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Οκτ 2014 Ο ρόλος των Υπουργείων στο Εθνικό Σύστημα Υγείας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Βασική λειτουργία του Υπουργείου Υγείας εξακολουθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. Τμήμα Πληροφορικής 2313-324 378 it2@psychothes.gr 2313-324 370 2313-324 109 Γραφείο Προσωπικού-Προϊστάμενος prosop_pr@psychothes.

ΠΥΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. Τμήμα Πληροφορικής 2313-324 378 it2@psychothes.gr 2313-324 370 2313-324 109 Γραφείο Προσωπικού-Προϊστάμενος prosop_pr@psychothes. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΤΜΗΜΑ FAX E-MAIL 2313-324 314 2313-324 100 Τηλεφωνικό Κέντρο ΠΥΛΗ 2313-324 131 2313-324 245 Πύλη 2313-324 300 Προσωπικό Ασφάλειας (Security) ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2313-324 340 ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ dioikitis@psychothes.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Η πρόταση είναι βασισμένη: 1. Στην απόφαση του Πανεπιστημίου Αθηνών για το θέμα όπως διαμορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό πρόγραμμα υγείας. Για τα μέλη της Εταιρίας Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ)

Ειδικό πρόγραμμα υγείας. Για τα μέλη της Εταιρίας Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ) Ειδικό πρόγραμμα υγείας Για τα μέλη της Εταιρίας Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ) Βραβεία & Διακρίσεις Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ Νοσοκομείο ΜΗΤΕΡΑ Best International Hospital Award 2016 Best Workplace 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΡΤΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 1. (Για πελάτες που διαθέτουν ασφαλιστήρια συμβόλαια οχημάτων ή/και κατοικιών)

ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΡΤΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 1. (Για πελάτες που διαθέτουν ασφαλιστήρια συμβόλαια οχημάτων ή/και κατοικιών) ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΡΤΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 1 (Για πελάτες που διαθέτουν ασφαλιστήρια συμβόλαια οχημάτων ή/και κατοικιών) ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ 2 Η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Στοιχεία προγράμματος ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Πρωτόκολλα και διαδικασίες (διοικητικές, ιατρικές, νοσηλευτικές) στις Δημόσιες Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο: Διαγράμματα Δραστηριοτήτων & Διαγράμματα Ροής Δεδομένων. S 3 Laboratory

Εργαστήριο: Διαγράμματα Δραστηριοτήτων & Διαγράμματα Ροής Δεδομένων. S 3 Laboratory Εργαστήριο: Διαγράμματα Δραστηριοτήτων & Διαγράμματα Ροής Δεδομένων Διαδραστικό Εργαστήριο Οργάνωση Ομάδων o Παρουσίαση Προβλημάτων o Επεξεργασία και παρουσίαση προτεινόμενων λύσεων o Επεξήγηση σχεδιαστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΝΟΜΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Για όλους τους πελάτες της Groupama Ασφαλιστικής με προγράμματα νοσοκομειακής περίθαλψης.

ΠΡΟΝΟΜΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Για όλους τους πελάτες της Groupama Ασφαλιστικής με προγράμματα νοσοκομειακής περίθαλψης. ΠΡΟΝΟΜΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Για όλους τους πελάτες της Groupama Ασφαλιστικής με προγράμματα νοσοκομειακής περίθαλψης. Version 1 _ 2017 ΣΙΓΟΥΡΑ ΔΙΠΛΑ ΣΑΣ Δωρεάν παροχές και υπηρεσίες υγείας Η Groupama ασφαλιστική,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Παροχές ατομικών & ομαδικών συμβολαίων

Παροχές ατομικών & ομαδικών συμβολαίων Παροχές ατομικών & ομαδικών συμβολαίων Παροχές Επειγόντων 1) Διαγνωστικές εξετάσεις* αξίας 200 / περιστατικό για τους ενήλικες και 200 ετησίως για τα παιδιά. 2) Σε περίπτωση υπέρβασης του plafond, έκπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Συνημμένα: Απόσπασμα Απόφασης (σελ7 ) Μαρία Καραφώτη -Φωτιάδου

Συνημμένα: Απόσπασμα Απόφασης (σελ7 ) Μαρία Καραφώτη -Φωτιάδου Γραφείο Διευθύνουσας Συμβούλου Ολυμπιακό Χωριό, 04/07/206 Αριθμ. Πρωτ. 427 Προς :ΟΜΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (ΟΔΕ) «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΟΙΝ: Διεύθυνση Προγραμματισμού & Ανάπτυξης Δραστηριοτήτων Θέμα: Ανάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥ ΠΟΔΙΟΥ. Αποτελέσματα από τα Ιατρεία Διαβητικού Ποδιού : Δευτεροβάθμια φροντίδα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥ ΠΟΔΙΟΥ. Αποτελέσματα από τα Ιατρεία Διαβητικού Ποδιού : Δευτεροβάθμια φροντίδα ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥ ΠΟΔΙΟΥ Αποτελέσματα από τα Ιατρεία Διαβητικού Ποδιού : Δευτεροβάθμια φροντίδα Δρ., Μαγδαληνή Μπριστιάνου Δ/ντρια ΕΣΥ Υπεύθυνη Ιατρείου Διαβητικού Ποδιού Παθολογική

Διαβάστε περισσότερα

Σχέση στεφανιαίας νόσου και άγχους - κατάθλιψης

Σχέση στεφανιαίας νόσου και άγχους - κατάθλιψης Τρίμηνη, ηλεκτρονική έκδοση του Τμήματος Νοσηλευτικής Α, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας _ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ_ Πολυκανδριώτη Μαρία 1, Φούκα Γεωργία 2 1. Καθηγήτρια Εφαρμογών Νοσηλευτικής Α, ΤΕΙ Αθήνας 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΫ/ΣΜΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ ΤΟΠΙΚΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ΤΟΠΣΑ) Κ.Α.Π. 10.710.

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΫ/ΣΜΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ ΤΟΠΙΚΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ΤΟΠΣΑ) Κ.Α.Π. 10.710. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΫ/ΣΜΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ ΤΟΠΙΚΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ΤΟΠΣΑ) Κ.Α.Π. 10.710.607,00 ΕΠΑΝΑΔ 8.500.000,00 ΤΟΠΕΚΟ ΕΠΑΝΑΔ 6.100.000,00 ΕΠΑΝΑΔ

Διαβάστε περισσότερα

Δ) Οι δικαιούχοι του Προγράμματος "Χρυσή Υγεία" δικαιούνται μετά

Δ) Οι δικαιούχοι του Προγράμματος Χρυσή Υγεία δικαιούνται μετά Α) Μέσω του συνεργαζόμενου Συντονιστικού Κέντρου 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες τον χρόνο, δυνατότητα να κλείνονται ραντεβού με τις κλινικές και να παρέχονται ιατρικές συμβουλές ή να λαμβάνονται γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΙΑΤΡΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΣΩΤΗΡΙΑ» ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΙΑΤΡΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΣΩΤΗΡΙΑ» ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΙΑΤΡΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΣΩΤΗΡΙΑ» ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Το Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» αποτελεί ένα από τα παλαιότερα Νοσοκομεία της Ελλάδας. Ιδρύθηκε στις αρχές

Διαβάστε περισσότερα

Παροχές & Προνόμια συνεργαζόμενων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων

Παροχές & Προνόμια συνεργαζόμενων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Allianz Ελλάδος www.allianz.gr Παροχές & Προνόμια συνεργαζόμενων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Προσφορές ανά Νοσηλευτικό Ίδρυμα 23/06/2017 Αποκλειστικά για πελάτες Allianz Subject line Lorem Ipsum 3 Βιοκλινική

Διαβάστε περισσότερα

Συνημμένα: Απόσπασμα Απόφασης (σελ 6)

Συνημμένα: Απόσπασμα Απόφασης (σελ 6) Ολυμπιακό Χωριό, 3677 Αχαρναί τηλ: 20 24 20 000, fax: 20 24 20 00 Γραφείο Διευθύνουσας Συμβούλου ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ολυμπιακό Χωριό, 06/09/206 Αριθμ. Πρωτ. 5550 Προς :ΟΜΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (ΟΔΕ) «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ. Ν. Πολύζος Γενικός Γραμματέας Υ.Υ.Κ.Α.

ΒΕΛΤΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ. Ν. Πολύζος Γενικός Γραμματέας Υ.Υ.Κ.Α. ΒΕΛΤΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Ν. Πολύζος Γενικός Γραμματέας Υ.Υ.Κ.Α. τομέας των υπηρεσιών υγείας οδηγία CEN/TS 15224: 2005 1. ανθρωποκεντρική εστίαση (στο κάθε ασθενή χωριστά), 2. ηγεσία

Διαβάστε περισσότερα

3η Υ.ΠΕ. (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ Γ.Ν.ΦΛΩΡΙΝΑΣ. Δ/ντης. Επιμ.Α ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΓΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2017

3η Υ.ΠΕ. (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ Γ.Ν.ΦΛΩΡΙΝΑΣ. Δ/ντης. Επιμ.Α ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΓΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2017 ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΟΥΙΤΣΗΣ Δ/ντης ΕΤ ΕΦ R ΕΦ ΕΦ R ΕΦ ΕΦ ΕΤ ΕΤ ΕΦ ΚΕΣΙΣΙΔΟΥ Επιμ.Α ΕΦ Μ R ΕΦ ΕΤ ΕΦ R ΕΦ Μ ΕΦ ΕΦ R ΕΦ ΕΦ ΙΩΑΝΝΟΥ Επιμ.Α ΚΟΛΛΑΡΗ Επιμ.Β Μ ΕΦ R ΕΦ ΕΦ ΕΦ R R ΕΦ ΕΦ Μ R R ΕΦ ΕΦ R ΕΦ ΤΣΟΥΚΑΣ ΔΑΒΙΔ Επιμ.Β

Διαβάστε περισσότερα

Τα Κρίσιμα Σημεία Ανάπτυξης Προϋπολογισμού κατά Τμήμα, οι Απαντήσεις της Λογιστικής και η Πλευρά της Λήψης Αποφάσεων

Τα Κρίσιμα Σημεία Ανάπτυξης Προϋπολογισμού κατά Τμήμα, οι Απαντήσεις της Λογιστικής και η Πλευρά της Λήψης Αποφάσεων Τα Κρίσιμα Σημεία Ανάπτυξης Προϋπολογισμού κατά Τμήμα, οι Απαντήσεις της Λογιστικής και η Πλευρά της Λήψης Αποφάσεων Εισηγητής: Θωμάς Χ. Λάζαρης Οικονομολόγος Υγείας Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας 1

Διαβάστε περισσότερα

Παιδικό Πρόγραμμα Υγείας

Παιδικό Πρόγραμμα Υγείας Παιδικό Πρόγραμμα Υγείας KinderCARE99 Ολοκληρωμένο Παιδικό Πρόγραμμα Υγείας Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Περίθαλψης Το νέο Παιδικό Πρόγραμμα Υγείας KinderCARE99 προσφέρει τις απαιτούμενες καλύψεις νοσηλείας

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική παρουσίαση έργου-1 η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Συνοπτική παρουσίαση έργου-1 η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Συνοπτική παρουσίαση έργου-1 η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής 2015-2016 7.2.2017-ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Διοικητής: Άγγελος Α. Παπαδόπουλος Υποδιοικήτριες: Ιωάννα (Τζένη) Διαμαντοπούλου (με αρμοδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Σε ποιούς απευθυνόμαστε

Σε ποιούς απευθυνόμαστε Ποιοί είμαστε Εδώ και 4 χρόνια, το σύστημα υγείας ΠαρονClub, έχτισε ένα πανελλαδικό σύστημα υγείας, βασισμένο να καλύπτει τις πιο απαιτητικές και ραγδαίες αλλαγές αυτής της εύθραυστης εποχής. Σε μια εποχή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & Αθήνα 6/3/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & Αθήνα 6/3/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ 874/Β/12 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & Αθήνα 6/3/2012 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αριθμ. Πρωτ: Υ4δ/Γ.Π.οικ.22869 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός 2013 Οικονομικοί Υπουργείο & Λειτουργικοί Δείκτες. Στόχοι Διοικητών Νοσοκομείων. Πηγή Esy.net. Υγείας

Απολογισμός 2013 Οικονομικοί Υπουργείο & Λειτουργικοί Δείκτες. Στόχοι Διοικητών Νοσοκομείων. Πηγή Esy.net. Υγείας Απολογισμός 2013 Οικονομικοί Υπουργείο & Λειτουργικοί Δείκτες Υγείας Στόχοι Διοικητών Νοσοκομείων Πηγή Esy.net Απολογισμός 2013 1 Ευχαριστούμε! Τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Πειραιάς,1.06.2006 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 2004/2005 ΑΠΑΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ-ΓΙΑΤΡΟΙ- ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ-ΓΙΑΤΡΟΙ- ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ Τα στοιχεία που ακολουθούν αποτελούν ευρήματα της επιστημονικής ομάδας της ORIENTUM υπό την επίβλεψη των συμβούλων επαγγελματικού προσανατολισμού Νίκου Παυλάκου και Σπύρου Μιχαλούλη και της δημοσιογράφου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Υ4α/147881/10 (ΦΕΚ 1851 Β/25-11-2010) : Ολοήμερη λειτουργία Νοσοκομείων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Αριθμ. Υ4α/147881/10 (ΦΕΚ 1851 Β/25-11-2010) : Ολοήμερη λειτουργία Νοσοκομείων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αριθμ. Υ4α/147881/10 (ΦΕΚ 1851 Β/25-11-2010) : Ολοήμερη λειτουργία Νοσοκομείων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1. Του άρθρου 1 του Ν. 3868/2010 «Αναβάθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος μας, ίσως φιλόδοξος, αποσκοπεί μέσα από εκπαιδευτικά σεμινάρια να μεταφέρει την πληροφορία, γνώση και σοφία από την εκπαίδευση στην πράξη.

Ο στόχος μας, ίσως φιλόδοξος, αποσκοπεί μέσα από εκπαιδευτικά σεμινάρια να μεταφέρει την πληροφορία, γνώση και σοφία από την εκπαίδευση στην πράξη. Χαιρετισµός Αγαπητοί συνεργάτες, Οι πληροφορίες που καθημερινά βομβαρδίζουν τους παρόχους υγείας θα αυξάνονται συνεχώς, και φυσικά δεν θα μπορούμε να τις αγνοούμε. Ωστόσο, θα πρέπει να θεωρούνται ως γράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 1. 3. 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αρ. πρωτ. Υ3α/ΓΠ οικ 137463/11 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Το Π.Γ.Ν.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ είναι το μεγαλύτερο πληρέστερο νοσοκομείο της Δυτικής Ελλάδας και από τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Από τις ρυθμίσεις στις διαρθρωτικές αλλαγές: η αναγκαία παρέμβαση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας

Από τις ρυθμίσεις στις διαρθρωτικές αλλαγές: η αναγκαία παρέμβαση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας ΕΝΟΤΗΤΑ IV: ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Από τις ρυθμίσεις στις διαρθρωτικές αλλαγές: η αναγκαία παρέμβαση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας Κυριάκος Σουλιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Ζητήματα λειτουργίας των Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας στο Δημόσιο Νοσοκομείο. Η σημερινή κατάσταση.

Ζητήματα λειτουργίας των Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας στο Δημόσιο Νοσοκομείο. Η σημερινή κατάσταση. Ζητήματα λειτουργίας των Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας στο Δημόσιο Νοσοκομείο. Η σημερινή κατάσταση. Περικλής Τζιάρας, Κοινωνικός Λειτουργός Γ.Ν.Ελευσίνας "Θριάσιο", Μέλος ΔΣ ΣΚΛΕ Κοινωνική Εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 3 Απριλίου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 3 Απριλίου 2017 Αθήνα, 3 Απριλίου 2017 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Χωρίς Παιδιατρική Κλινική και με ελλείψεις σε ιατρικό προσωπικό λειτουργούν τα Νοσοκομεία Άργους και Ναυπλίου Επίσκεψη του Προέδρου του Π.Ι.Σ. στην Αργολίδα Χωρίς Παιδιατρική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου Έχοντας υπόψη:

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αλυκές Ποταμού Ταχ. Κώδικας : 49100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 2017 ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Συντονιστής Δ/ντής : Ανεζίνης Πλούταρχος, Επίκ. Καθηγητής Ουρολογίας Ιατροί ΕΣΥ : Τζουλάκης Σταύρος,

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις και θέσεις για το νέο ΝΠΔΔ, ΓΝΝΙ «Κωνσταντοπούλειο»-ΠΑΤΗΣΙΩΝ

Προτάσεις και θέσεις για το νέο ΝΠΔΔ, ΓΝΝΙ «Κωνσταντοπούλειο»-ΠΑΤΗΣΙΩΝ 1 Προτάσεις και θέσεις για το νέο ΝΠΔΔ, ΓΝΝΙ «Κωνσταντοπούλειο»-ΠΑΤΗΣΙΩΝ Τα Δεδομένα 1) Μέχρι τον Ιούνιο του 2011 τα 3 νοσοκομεία των Πατησίων (ΓΝ Πατησίων με 110, 7 ο ΙΚΑ με 100, Παμμακάριστος με 200

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Συνεργασία με τον Όμιλο του Ιατρικού Αθηνών Πρόσθετες Παροχές και Υπηρεσίες Υγείας

Θέμα: Συνεργασία με τον Όμιλο του Ιατρικού Αθηνών Πρόσθετες Παροχές και Υπηρεσίες Υγείας ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αρ. Πρωτ.: 10197 Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2013 ΠΡΟΣ Επιθεωρήσεις και τις λοιπές Μονάδες Παραγωγής Περιφερειακές Υποδιευθύνσεις, Υποκαταστήματα, Περιφερειακούς Τομείς. Θέμα: Συνεργασία με τον Όμιλο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Φοινίκη Αλεξάνδρου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση ΓενικούΓραµµατέαΥ.Υ.Κ.Α. 21/06/2011

Παρουσίαση ΓενικούΓραµµατέαΥ.Υ.Κ.Α. 21/06/2011 Παρουσίαση ΓενικούΓραµµατέαΥ.Υ.Κ.Α. 21/06/2011 1 Οικονοµικοί Στόχοι 2009-11 Το 2009 οι δαπάνες της Κεντρικής Κυβέρνηση ξεπέρασαν τα 7 δισ. ευρώ (1/2 αµοιβέςεσυ, 1/6 ΟΠΑ, 1/6 Πρόνοιακαι 1/6 λοιποίφορείς),

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ

Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ Νικόλας Χριστοδούλου Λευκωσία, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Privilege Club. Αθηνών Ψυχικού Π. Φαλήρου Περιστερίου Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

Privilege Club. Αθηνών Ψυχικού Π. Φαλήρου Περιστερίου Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης Το είναι ένα σύνολο υπηρεσιών που παρέχονται δωρεάν σε κάθε Ασφαλιζόμενο της PRIME INSURANCE, μέσω συνεργαζόμενων με την Εταιρία τρίτων φορέων, αρκεί να καλύπτεται με εν ισχύ συμβόλαιο των Γενικών Κλάδων.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρόλος των Συστημάτων Επιχειρηματικής Ευφυΐας (ΒΙ) ως Παράγων Λήψης Διοικητικών Αποφάσεων. Μελέτη Περίπτωσης: Γ.Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο» Εισηγητές:

Ο Ρόλος των Συστημάτων Επιχειρηματικής Ευφυΐας (ΒΙ) ως Παράγων Λήψης Διοικητικών Αποφάσεων. Μελέτη Περίπτωσης: Γ.Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο» Εισηγητές: Ο Ρόλος των Συστημάτων Επιχειρηματικής Ευφυΐας (ΒΙ) ως Παράγων Λήψης Διοικητικών Αποφάσεων. Μελέτη Περίπτωσης: Γ.Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο» Εισηγητές: Δαβαρίας Αλέξανδρος Σύμβουλος Λογιστικής ΔΜΥ, Στέλεχος

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π. Δ.Σ.: 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»

Α.Π. Δ.Σ.: 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσ/νίκη : 23-1-2017 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ Α.Π. Δ.Σ.: 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» Π Ρ Ο Σ κ.κ. Κ.Δαβράδο Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Προτεραιότητες της 3 ης ΥΠΕ στην Π. Φ. Υ.- Τα νέα προγράμματα Αγωγής Υγείας & Προληπτικής Ιατρικής.

Στόχοι και Προτεραιότητες της 3 ης ΥΠΕ στην Π. Φ. Υ.- Τα νέα προγράμματα Αγωγής Υγείας & Προληπτικής Ιατρικής. Στόχοι και Προτεραιότητες της 3 ης ΥΠΕ στην Π. Φ. Υ.- Τα νέα προγράμματα Αγωγής Υγείας & Προληπτικής Ιατρικής. Παναγιώτης Νάνος, Msc ΔΜΥΠ υποδιοικητής 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας Η πρόκληση των νέων στόχων: 18

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΓΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. ΝΟΜΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ (ΕΓΕΣΥΝΑ)

ΕΝΩΣΗ ΓΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. ΝΟΜΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ (ΕΓΕΣΥΝΑ) ΕΝΩΣΗ ΓΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΝΟΜΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ (ΕΓΕΣΥΝΑ) Τρίπολη, 14/5/2013 ΠΡΟΣ: ΟΕΝΓΕ ΘΕΜΑ: Κατάσταση Δομών ΕΣΥ Αρκαδίας - Προτάσεις Σχετικό: Έγγραφο ΟΕΝΓΕ με ΑΠ4155(β)/26-4-2013 Σας αποστέλλουμε τα προβλήματα των

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση της ΟΕΝΓΕ για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ)

Πρόταση της ΟΕΝΓΕ για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ) Ο.Ε.Ν.Γ.Ε. Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας O.E.N.G.E. Federation of Hospital Doctors of Greece Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2013 Πρόταση της ΟΕΝΓΕ για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ) Εισηγητικά

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ προς τον κ. Περιφερειάρχη Ι.Ν.

1 η ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ προς τον κ. Περιφερειάρχη Ι.Ν. 1 η ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ προς τον κ. Περιφερειάρχη Ι.Ν. Η Περιφερειακή Αρχή έχει δεσμευθεί να κάνει ό,τι είναι δυνατόν ώστε να υλοποιηθεί το λαϊκό αίτημα για ένα νέο σχολικό συγκρότημα στην περιοχή της σεισμόπληκτης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΕΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΠΑΘΗ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ Όνομα Φοιτήτριας: Μαρία Θωμά Αριθμός φοιτητικής ταυτότητας:2010221455

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ ΠΟΥ ΒΙΩΝΕΙ ΤΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Άντρη Αγαθαγγέλου Λεμεσός 2012 i ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΡΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΡΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΡΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νοσοκομεία Ιατρικά Κέντρα Αθήνας METROPOLITAL HOSPITAL Επικοινωνία Διεύθυνση: Εθνάρχου Μακαρίου & Ελ. Βενιζέλου 1, 18547 Ν. Φάληρο - Τηλ.: 210

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 22/5/2015 ΣΥΜΒΑΣΗ INTERASCO - ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που δείχνετε στην εταιρεία μας.

Αθήνα, 22/5/2015 ΣΥΜΒΑΣΗ INTERASCO - ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που δείχνετε στην εταιρεία μας. Αγαπητοί συνεργάτες, Αθήνα, 22/5/2015 ΣΥΜΒΑΣΗ INTERASCO - ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που δείχνετε στην εταιρεία μας. Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΜΙΝΕΤΤΑ

ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΜΙΝΕΤΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΜΙΝΕΤΤΑ Η ΜΙΝΕΤΤΑ παρέχει στους κατόχους συμβολαίων Ζωής και Υγείας τα προνόμια που ακολουθούν. Σε κάθε περίπτωση για καλύτερη εξυπηρέτησή σας κατά τη χρήση των προνομίων, τηλεφωνήστε στο

Διαβάστε περισσότερα

Privilege Club. Αθηνών Ψυχικού Π. Φαλήρου Περιστερίου Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

Privilege Club. Αθηνών Ψυχικού Π. Φαλήρου Περιστερίου Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης Το είναι ένα σύνολο υπηρεσιών που παρέχονται δωρεάν σε κάθε Ασφαλιζόμενο της PRIME INSURANCE, μέσω συνεργαζόμενων με την Εταιρία τρίτων φορέων, αρκεί να καλύπτεται με εν ισχύ συμβόλαιο των Γενικών Κλάδων.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚΘΘ-63Ε ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΈΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΊΚΤΥΟ. Αθήνα, 26/02/2014 Αρ. Γ.Π./οικ

ΑΔΑ: ΒΙΚΘΘ-63Ε ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΈΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΊΚΤΥΟ. Αθήνα, 26/02/2014 Αρ. Γ.Π./οικ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΈΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΊΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΆΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΊΔΑΣ ΥΓΕΊΑΣ 2) ΔΙΕΎΘΥΝΣΗ ΟΡΓΆΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗΣ ΤΩΝ Δ.Υ.ΠΕ.

Διαβάστε περισσότερα

E-Health. Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου

E-Health. Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου E-Health Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου 2 ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ Παροχή υπηρεσιών υγείας υποβοηθούμενη από ηλεκτρονικά μέσα Οι περισσότερες λύσεις και στρατηγικές εστιάζουν σε: υποδομές επικοινωνιών και δικτύων

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Γενικού Γραμματέα Υ.Υ.Κ.Α. Στοιχεία Ιαν-Φεβ 2012 19/3/2012

Παρουσίαση Γενικού Γραμματέα Υ.Υ.Κ.Α. Στοιχεία Ιαν-Φεβ 2012 19/3/2012 Παρουσίαση Γενικού Γραμματέα Υ.Υ.Κ.Α. Στοιχεία Ιαν-Φεβ 2012 19/3/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Οικονομικά στοιχεία ESY.net Ιαν Φεβρ. 2012 2. Λειτουργικά στοιχεία ESY.net Ιαν Φεβρ. 2012 3. Εσωτερικοί ελεγκτές Επιτροπές

Διαβάστε περισσότερα

Επιπλέον Υπηρεσίες Υγείας Μέσω Συνεργασιών (1/8)

Επιπλέον Υπηρεσίες Υγείας Μέσω Συνεργασιών (1/8) Επιπλέον Υπηρεσίες Υγείας Μέσω Συνεργασιών (1/8) Δευτεροβάθμια Περίθαλψη (Νοσηλεία) ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ EUROMEDICA ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αθανασιάδου 9, πάροδος Δ.Σούτσου, Αθήνα Τηλ. 10 17850 Μαρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. «ΔΙΟΙΚΗΣΗ της ΥΓΕΙΑΣ» ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. «ΔΙΟΙΚΗΣΗ της ΥΓΕΙΑΣ» ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ της ΥΓΕΙΑΣ» ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Μαστρογιάννη Μαρία Διπλωματική Εργασία υποβληθείσα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ Κ1 (ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ) ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ Αριθμός θαλάμων / κλινών ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ Κ1 (ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ) ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ Αριθμός θαλάμων / κλινών ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ Κ1 (ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ) ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ Αριθμός θαλάμων / κλινών ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Αριθμός θαλάμων Αριθμός κλινών 20 *(Αριθμός κλινών)/400 max=100 (μέγιστη βαθμ) για αρ κλινών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπων Καθηγητής: Δρ. Νίκος Μίτλεττον Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2 ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ονοματεπώνυμο: Ιωσηφίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΝΩΣΗΣ ΙΑΤΡΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΚΑΙ Κ.Υ. ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΡΟΣ ΟΕΝΓΕ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΝΩΣΗΣ ΙΑΤΡΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΚΑΙ Κ.Υ. ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΡΟΣ ΟΕΝΓΕ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΝΩΣΗΣ ΙΑΤΡΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΚΑΙ Κ.Υ. ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΡΟΣ ΟΕΝΓΕ ΓΕΝΙΚΑ: Η νήσος Εύβοια έχει πληθυσμό 210.000 κατοίκων σύμφωνα με την απογραφή του 2011. Παρουσιάζει ιδιόμορφο γεωγραφικό ανάγλυφο καθότι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΡΙΕΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΡΟΖΑ ΣΕΧΡΙΝ ΟΥΛΦΕΤ

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΡΙΕΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΡΟΖΑ ΣΕΧΡΙΝ ΟΥΛΦΕΤ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΡΙΕΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΡΟΖΑ ΣΕΧΡΙΝ ΟΥΛΦΕΤ ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Υγεία όπως ορίζεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), δεν σημαίνει μόνο απουσία της νόσου αλλά

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ɺÁ Ä ÅÂ, ±»Î¼ Neapolis University þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å

þÿ ɺÁ Ä ÅÂ, ±»Î¼ Neapolis University þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ ͽ Á ¼ µà±³³µ»¼±ä¹º  þÿµ¾ Å ½Éà  ³º» ³¹ºÎ½ ½ à þÿ ɺÁ Ä ÅÂ,

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Γενικού Γραμματέα Υ.Υ.Κ.Α. Τελικός Απολογισμός έτους 2011 ESY.net και στόχων MoU - Μεσοπρόθεσμου

Παρουσίαση Γενικού Γραμματέα Υ.Υ.Κ.Α. Τελικός Απολογισμός έτους 2011 ESY.net και στόχων MoU - Μεσοπρόθεσμου Παρουσίαση Γενικού Γραμματέα Υ.Υ.Κ.Α. Τελικός Απολογισμός έτους 2011 ESY.net και στόχων MoU - Μεσοπρόθεσμου 24/2/2012 1. Λειτουργικά Στοιχεία ESY.net 2011 2. Οικονομικά Στοιχεία ESY.net 2011 3. Εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 25 /5/ 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 25 /5/ 2017 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 25 /5/ 2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. πρωτ.: Γ3α/Γ.Π.10978 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δωρεάν Υπηρεσίες Υγείας

Δωρεάν Υπηρεσίες Υγείας Δωρεάν Υπηρεσίες Υγείας ΔΩΡΕΑΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 2 Όμιλος Υγεία Metropolitan Επείγοντα Περιστατικά (επισκέψεις & διαγνωστικές) Υγεία Γενική Κλινική Μητέρα (επισκέψεις) Παίδων Μητέρα Επείγοντα Περιστατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29489 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2123 28 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ4α/οικ.80672 Κατάργηση 1.665 οργανικών και προσωποπαγών θέσε ων μόνιμου και με

Διαβάστε περισσότερα

Επιπλέον Υπηρεσίες Υγείας Μέσω Συνεργασιών για κατόχους ΑΤΟΜΙΚΩΝ συμβολαίων (1/11)

Επιπλέον Υπηρεσίες Υγείας Μέσω Συνεργασιών για κατόχους ΑΤΟΜΙΚΩΝ συμβολαίων (1/11) σας, οι δωρεάν και οι εκπτώσεις για τα περιστατικά που αναγράφονται στον πίνακα ισχύουν μετά την εξάντληση του ετήσιου ορίου της κάλυψής σας για διαγνωστικές Επιπλέον Υπηρεσίες Υγείας Μέσω Συνεργασιών

Διαβάστε περισσότερα

3η Υ.ΠΕ. (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ Γ.Ν.ΦΛΩΡΙΝΑΣ. Επιμ.Β

3η Υ.ΠΕ. (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ Γ.Ν.ΦΛΩΡΙΝΑΣ. Επιμ.Β ΔΟΥΙΤΣΗΣ ΕΤ ΕΤ ΕΤ ΕΦ ΕΤ ΕΦ ΕΦ ΕΦ ΕΤ ΕΤ ΕΦ ΚΕΣΙΣΙΔΟΥ ΕΦ ΕΦ ΕΦ R R ΕΤ ΕΦ ΕΦ ΕΦ ΕΦ R R ΕΦ R R ΕΦ ΕΦ ΕΦ R ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΦ ΕΦ ΕΦ ΕΦ ΕΦ ΚΟΛΛΑΡΗ ΣΑΜΑΡΑΣ ΒΑΣ. ΕΦ ΕΦ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ Αποδειξη ΤΣΟΥΚΑΣ ΔΑΒΙΔ ΕΦ ΕΦ ΕΦ ΕΦ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική έκθεση πεπραγµένων από 06/11/2009 έως 13/12/2010:

Αναλυτική έκθεση πεπραγµένων από 06/11/2009 έως 13/12/2010: Σκύδρα 20/12/2010 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ (ΣΥ.ΝΟ. ΕΣΥ Ν. ΠΕΛΛΑΣ ) Αναλυτική έκθεση πεπραγµένων από 06/11/2009 έως 13/12/2010: 06/11/2009 Έγγραφο προς τη Διευθύντρια

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ Τηλέφωνο :5230844 FAX : 5239238 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

AΠΟΦΑΣΗ Τηλέφωνο :5230844 FAX : 5239238 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα: 4 / 4 / 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡ. ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝ. ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ : Υ4ε/ 28902 ΤΜΗΜΑ Ε Ταχ. Διεύθυνση : Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΑΤΡΟΙ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΙ ΙΑΤΡΟΙ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΙ 2 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 6 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 0 5 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 0 ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 4 Γ.Ν.Π.Α. "Π.&Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ" ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 3 Π.Ν.Α. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα