Πτυχιακή εργασία. Εισαγωγή

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πτυχιακή εργασία. Εισαγωγή"

Transcript

1 Εισαγωγή Η αλµατώδης εξέλιξη της τεχνολογίας είναι ένα γεγονός που δεν µπορεί να αφήσει ανεπηρέαστο κανέναν καταναλωτή και καµία επιχείρηση. Ειδικότερα στο εµπόριο που λαµβάνει µέρος στο χώρο του διαδικτύου, τα γεγονότα εξελίσσονται µε ταχύτατους ρυθµούς από την αρχή της δηµιουργίας του. Η ελευθερία που διαθέτει ο Κυβερνοχώρος τόσο κατά την πρόσβαση σε αυτόν όσο και στην ποσότητα ανταλλαγής δεδοµένων και πληροφοριών, αλλά και οι προοπτικές που προσφέρει όσον αφορά θέµατα κόστους και χρόνου, ωθεί όλο και περισσότερο κοινό στην είσοδό του σε αυτόν. Αναλυτές αναφέρουν, πως, οι δεκάδες εκατοµµύρια χρήστες του, έχουν δηµιουργήσει, νοητικά, µια ολόκληρη κοινωνία που αποτελείται από κοινότητες. Η κοινωνία αυτή, όπως και οι πραγµατικές, εγκυµονεί κινδύνους για τους πολίτες της, εποµένως απαιτείται και η ανάλογη προστασία απέναντί τους. Όσο αυξάνονται οι παραπάνω κοινότητες, δηλαδή όσοι περισσότεροι χρήστες εισχωρούν στο χώρο του διαδικτύου, τόσο µεγαλύτερη γίνεται η ανάγκη για προστασία και τόσο σηµαντικότερη θα πρέπει να θεωρείται η ασφάλεια που πρέπει να παρέχεται. Ειδικότερα σε θέµατα ασφάλειας που αφορούν τις αγορές από τον διαδικτυακό ιστό καθώς διαδίδονται προσωπικά δεδοµένα, τα πράγµατα γίνονται όλο και περισσότερο ευαίσθητα. Η παρούσα πτυχιακή εργασία δηµιουργήθηκε από την ανάγκη για ασφάλεια κατά τις ηλεκτρονικές συναλλαγές των καταναλωτών µε τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε πραγµατικό χρόνο (online), και έχει ως κύριο στόχο να κατανοήσουν οι καταναλωτές ότι πλέον µπορούν να πραγµατοποιούν τις αγορές τους µέσα από το διαδίκτυο µε τρόπο ασφαλή. Στο πρώτο κεφάλαιο δίνεται µια περιγραφή ορισµένων βασικών εννοιών που περιλαµβάνουν το διαδίκτυο, το Ηλεκτρονικό Εµπόριο καθώς και τα θετικά κι αρνητικά χαρακτηριστικά του είδους αυτού. Στο δεύτερο κεφάλαιο περιγράφεται η σηµαντικότητα της ασφάλειας κατά τις αγοραπωλησίες στο χώρο του internet, καθώς και οι τρόποι πληρωµής µε τους οποίους µπορεί να πραγµατοποιηθεί µια ηλεκτρονική συναλλαγή. Αναφέρονται, επίσης, οι κίνδυνοι που υφίστανται στον χώρο αυτό και είναι δυνατό να βλάψουν τους χρήστες, αλλά και τρόποι προστασίας από τους 1

2 παραπάνω. Αναλύονται και αξιολογούνται µέθοδοι ασφαλείας για το πόσο ασφαλείς είναι. Ακολουθεί µια αναφορά στην έννοια της κρυπτογραφίας, µιας πολύ σηµαντικής µεθόδου για την απόκρυψη προσωπικών δεδοµένων τα οποία επιλέγονται για µεταφορά στο διαδίκτυο. Η συγγραφή των παραπάνω στοιχείων προέκυψε από τη συλλογή κι επεξεργασία πληροφοριών µέσα από βιβλιογραφία, πηγές από διαδίκτυο καθώς και σηµειώσεις από σχετικά µαθήµατα του Τµήµατος Τυποποίησης και ιακίνησης Προϊόντων ( Logistics ). Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας στο τέταρτο κεφάλαιο επιλέχθηκε η µελέτη µιας πραγµατικής περίπτωσηs ηλεκτρονικής αγοράς, του website της αλυσίδας καταστηµάτων Multirama. Αρχικά αναφέρθηκαν ορισµένα στοιχεία για την εταιρία και την δραστηριότητά της στον Κυβερνοχώρο, µε ειδική αναφορά στον τρόπο που προστατεύονται τα δεδοµένα και διακινούνται. Στη συνέχεια ακολουθείται βήµα - βήµα µια online διαδικασία ηλεκτρονικής αγοράς, µέσα στο site της ιστοσελίδας της Multirama, µε εικονικές αναπαραστάσεις. Ακόµα, στο πέµπτο κεφάλαιο πραγµατοποιήθηκε πρωτογενής έρευνα που περιλαµβάνει συλλογή συµπερασµάτων από ερωτηµατολόγια, στόχος των οποίων είναι η µελέτη της αντίδρασης και της αντίληψης των καταναλωτών σε θέµατα που αφορούν το διαδίκτυο και την ασφάλεια σε αυτό. Οι ερωτήσεις σχετίζονται µε θέµατα που αφορούν το παρελθόν, το παρόν και το µέλλον, ενώ συνοδεύονται από γραφήµατα και πίνακες που κάνουν πιο εύκολη την κατανόηση των αποτελεσµάτων. Αξίζει να αναφερθεί, ότι, από το ελληνικό κοινό που συµµετείχε στην έρευνα, το 57,5% αυτού, φαίνεται πως επιλέγει τον παραδοσιακό τρόπο αγορών, δηλαδή δεν πραγµατοποιεί αγορές µέσω του διαδικτύου, ενώ το υπόλοιπο 43,5% έχει κάνει τουλάχιστον µια αγορά στο παρελθόν. Από τους καταναλωτές που αγοράζουν µέσω του διαδικτύου, παρατηρείται πως το 66,5% βλέπει θετικά µια επόµενη αγορά, ενώ όσων αφορά τις τιµές σε σύγκριση µε κάποιο φυσικό κατάστηµα, κρίνονται πιο ευνοϊκές οι τιµές που επικρατούν στο Internet, συγκεντρώνοντας ποσοστό της τάξης του 47,8%. Τέλος η διαπίστωση του κατά πόσο αποτελεσµατική θεωρείται η ασφάλεια από τους καταναλωτές, οι απόψεις διίστανται, καθώς, το 34,8% πιστεύει ότι η ασφάλεια που επικρατεί είναι αρκετά αποτελεσµατική, ενώ το 30,4% λιγότερο και µόλις το 6,5% ελάχιστα-καθόλου αποτελεσµατική. 2

3 Τέλος στο έκτο κεφάλαιο δίνονται κάποιες προτάσεις και εναλλακτικές λύσεις για την καλύτερη λειτουργία της εταιρίας Multirama στο κοµµάτι της ασφάλειας, του marketing, της στρατηγικής που θα πρέπει να ακολουθήσει, και φυσικά δίνεται προτεινόµενη λύση για περισσότερη ασφάλεια των ηλεκτρονικών αγορών. Στο µέλλον, αναµένεται µεγαλύτερη διείσδυση κοινού στον ηλεκτρονικό αυτό τρόπο αγορών, κάτι το οποίο το µετατρέπει να είναι περισσότερο ευαίσθητο στην διοχέτευση πληροφορίας. Εποµένως, τα µέτρα που θα λαµβάνονται για την ασφάλεια επιβάλλεται να ανταποκρίνονται στους κινδύνους που θα εγκυµονούν κάθε φορά. Πάντως, οι καταναλωτές είναι εκείνοι οι οποίοι, κρίνοντας τα θετικά και τα αρνητικά χαρακτηριστικά, θα επιλέξουν εάν µια αγορά είναι περισσότερο συµφέρουσα στο διαδίκτυο παρά σε κάποιο φυσικό κατάστηµα. 3

4 Κεφάλαιο 1. Βιβλιογραφική Επισκόπηση 1.1 Έννοιες περί Ηλεκτρονικού Εµπορίου Ένα ιδιαίτερα σηµαντικό κοµµάτι στις εµπορικές συναλλαγές σε όλο τον κόσµο λαµβάνει το Ηλεκτρονικό Εµπόριο (Electronic Commerce). Πιστεύεται πως είναι η συνέχεια της άνθισης της βιοµηχανίας σε ότι αφορά την έξαρση της τεχνολογίας. Στις µέρες µας χρήστες του είδους του εµπορίου αυτού, θεωρούνται πάνω από του πληθυσµού της γης, ενώ σε µερικά χρόνια φαίνεται πως όλοι θα χρησιµοποιούν τον ηλεκτρονικό αυτό τρόπο συναλλαγών. (http://www.tee.gr/online/news/2000/2132/) Ο Κυβερνοχώρος, δηλαδή το Internet, αποτελείται από εκατοµµύρια ηλεκτρονικούς υπολογιστές, συνδεδεµένους µεταξύ τους, για µεταφορά τεράστιου όγκου πληροφορίας. Όπως αναφέρεται στην ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια Wikipedia: Ο Κυβερνοχώρος µοιάζει µε το λευκό τρίγωνο της εικόνας, που εµφανίζεται εικονικά, που δεν υπάρχει πουθενά, ενώ ενώνει υπολογιστές σε όλο τον κόσµο. (http://el.wikipedia.org/wiki/% Σύµφωνα µε την Πηγή της Εθνικής Έρευνας για τις Νέες Τεχνολογίες και την Κοινωνία της Πληροφορίας (2008), το ηµερολογιακό έτος 2007 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι κατά µέσο όρο χρήστες του διαδικτύου, ανήκαν στο 7,7% του πληθυσµού, ενώ δύο χρόνια αργότερα, έτος 2009, εξελίχθηκαν σε ένα ογκώδη ποσοστό της τάξης του 65%! Όσων αφορά την Ελλάδα, το συγκεκριµένο ποσοστό των χρηστών, µετατρέπεται από 7,7% το 2006, σε 22,3% το καλοκαίρι του (http://www.businesswoman.gr/article.php?article=869&cat=5&lang=gr&offset=0 ) 4

5 Εικόνα 1: Λευκό Τρίγωνο Πηγή: Ιστοσελίδα Ορισµός διαδικτύου ( Internet). Το διαδίκτυο, Internet στα αγγλικά, είναι το µεγαλύτερο δίκτυο υπολογιστών στον κόσµο. Οι υπολογιστές συνδέονται µεταξύ τους µε τηλεφωνικές και άλλες γραµµές. Είναι δηλαδή ένα πλέγµα από εκατοµµύρια διασυνδεδεµένους υπολογιστές, το οποίο εκτείνεται σχεδόν σε κάθε σηµείο του πλανήτη και παρέχει τις υπηρεσίες του σε εκατοµµύρια χρήστες, ανεξάρτητα από το χώρο και το χρόνο. Είναι οι συνδεµένοι υπολογιστές που το απαρτίζουν. Είναι οι άνθρωποι που το χρησιµοποιούν. Είναι οι πληροφορίες που υπάρχουν αποθηκευµένες στους υπολογιστές. Πρέπει να γίνει σαφές ότι το Internet δεν είναι κάποια εταιρεία ή οργανισµός µε κεντρική διοίκηση που αποφασίζει για τις πληροφορίες που θα δηµοσιευτούν ή για τα πρόσωπα που θα έχουν δυνατότητα πρόσβασης ή δηµοσίευσης. Αυτό είναι τεχνολογικά και οργανωτικά αδύνατο. Αν κάποια στιγµή αποφάσιζαν οι χρήστες να κλείσουν τους υπολογιστές τους δεν θα υπήρχε Internet. el.wikipedia.org/wiki/ ιαδίκτυο Το διαδίκτυο µας δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης σε νέα, πληροφορίες και βάσεις δεδοµένων σε παγκόσµια κλίµακα. Επίσης, επιτρέπει τη χρήση πολλών και διαφορετικών εφαρµογών, που έχουν ως στόχο την επικοινωνία, όπως είναι το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ( ), οι ηλεκτρονικές οµάδες συζητήσεων 5

6 (newsgroups), οι ηλεκτρονικές λίστες ανακοινώσεων (mailing list), η επικοινωνία σε πραγµατικό χρόνο (chat), οι τηλεδιασκέψεις (net meeting) Όσον αφορά σε επιχειρησιακές εφαρµογές το διαδίκτυο δίνει τη δυνατότητα για ηλεκτρονικό εµπόριο (e-commerce), εκπαίδευση, και επιµόρφωση από απόσταση (e-learning & e-training), καθώς και εργασία από απόσταση, δηλαδή τηλέ-εργασία (teleworking). Εικόνα 2: Internet Πηγή: Ιστοσελίδα ύο βασικά χαρακτηριστικά του Internet Ένα βασικό χαρακτηριστικό του Internet είναι ότι µπορεί να συνδέει υπολογιστές διαφορετικού τύπου, δηλ. υπολογιστές που µπορεί να διαφέρουν όσον αφορά την αρχιτεκτονική του υλικού (hardware), το λειτουργικό σύστηµα που χρησιµοποιούν και το πρωτόκολλο δικτύωσης που εφαρµόζεται στο τοπικό τους δίκτυο. Ακριβώς εξαιτίας αυτής της ευελιξίας του, εξαπλώθηκε σε ολόκληρο τον πλανήτη κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών. Ένα άλλο ενδιαφέρον χαρακτηριστικό του Internet είναι ότι είναι αποκεντρωµένο και αυτοδιαχειριζόµενο. εν υπάρχει δηλαδή κάποιος κεντρικός 6

7 οργανισµός που να το διευθύνει και να παίρνει συνολικά αποφάσεις σχετικά µε το είδος των πληροφοριών που διακινούνται, τις υπηρεσίες που παρέχονται από τους διάφορους υπολογιστές του ή τη διαχείρισή του. Καθένα από τα µικρότερα δίκτυα που το αποτελούν διατηρεί την αυτονοµία του και είναι το ίδιο υπεύθυνο για το είδος των πληροφοριών που διακινεί, τις υπηρεσίες που προσφέρουν οι υπολογιστές του και τη διαχείρισή του Ορισµός και ιστορικά στοιχεία `Σύµφωνα µε τον ορισµό του Electronic Commerce Association (ECA) : Το Ηλεκτρονικό Εµπόριο καλύπτει οποιαδήποτε µορφή επιχειρηµατικής δραστηριότητας, διαχειριστικής δοσοληψίας ή ανταλλαγής πληροφοριών η οποία διεξάγεται χρησιµοποιώντας κάθε µορφής Τεχνολογίας Πληροφορικής ή Επικοινωνιών. Ο ορισµός αυτός αναφέρεται τόσο σε συναλλαγές που πραγµατοποιούνται στο χώρο του διαδικτύου, όσο και µέσω άλλων τρόπων συναλλαγών όπως για παράδειγµα µέσω της κινητής τηλεφωνίας. (Α. Κελέµης 2005) Η ιστορία του Ηλεκτρονικού Εµπορίου ξεκινάει πριν από τα τέλη του 1970, όπου τράπεζες πραγµατοποιούσαν ηλεκτρονικές µεταφορές δεδοµένων και πόρων µε χρήση ιδιωτικών δικτύων. Έπειτα, στο πέρας του 1970 δηµιουργήθηκε το Ηλεκτρονικό Σύστηµα Ανταλλαγής εδοµένων (Electronic Data Interchange, EDI) το οποίο ήταν: ένα ηλεκτρονικό σύστηµα µετάδοσης δεδοµένων, από εφαρµογή σε εφαρµογή, των διαφόρων εγγράφων µιας εταιρίας. Οι επιχειρήσεις πραγµατοποιούσαν µεταφορές δεδοµένων σε µορφή εγγράφων, µερικά από τα οποία ήταν όµοια, όπως κωδικοί προϊόντων και τιµές. Εποµένως θα ήταν ωφέλιµο να χρησιµοποιούσαν ένα κοινό σύστηµα µεταφοράς δεδοµένων και πληροφοριών. (Α. Ποµπόρτσης, Α. Τσούλφας, 2002) Το έτος 2000, παρόλο που υπήρχε ενδιαφέρον κι ενεργητικότητα από πολλές επιχειρήσεις για συναλλαγές, δεν κατάφεραν να διατηρήσουν την πορεία τους στο διαδίκτυο και τα οικονοµικά τους βρέθηκαν σε άσχηµη κατάσταση. Ειδικά εκείνη την περίοδο, σε ότι αφορά τις ηλεκτρονικές αγοραπωλησίες, γινόταν λόγος για τα ποσά 7

8 των συναλλαγών, που µπορούσαν να φτάσουν ακόµα και τα 100 δισεκατοµµύρια δολάρια! Έτσι χάθηκε η εµπιστοσύνη προς το µέσο αυτό και λεγόταν πως έπειτα µόνο από µεγάλο χρονικό διάστηµα θα µπορούσαν και πάλι οι επιχειρήσεις να το εµπιστευτούν και να το θεωρήσουν ως µέσο που θα τους προσκοµίσει έσοδα. Στις µέρες µας πλέον, φαίνεται πως υπάρχει µια ανοδική εξέλιξη του Ηλεκτρονικού Εµπορίου, όπου λαµβάνουν µέρος τεράστια ποσά της τάξης των δισεκατοµµυρίων δολαρίων, αλλά και όγκος επιχειρήσεων, έτσι ώστε τα κέρδη από τις αγοραπωλησίες και τη διαφήµιση να είναι απρόβλεπτα. (http://www.goonline. gr/ebusiness/specials/article.html?article_id=1014) Οι τελευταίες εξελίξεις Στο εξωτερικό (Ευρώπη και ΗΠΑ) πολλές είναι εκείνες οι επιχειρήσεις που χρησιµοποιούν το διαδίκτυο ως µέσο για εµπορικές συναλλαγές. Πρώτη σε προώθηση προϊόντων θεωρείται το ηλεκτρονικό κατάστηµα του βιβλιοπωλείου της Amazon (www.amazon.com). Όσον αφορά τον ελλαδικό χώρο, σηµειώνεται µικρότερο ποσοστό χρήσης του ηλεκτρονικού εµπορίου, µε συνεχή όµως άνοδο. (http://www.tee.gr/online/news/2000/2132/) Εστιάζοντας περισσότερο στα έσοδα από ένα τέτοιο µέσο συναλλαγών, πηγές από το U.S, αναφέρονται σε πωλήσεις ηλεκτρονικού λιανικού εµπορίου όπου έρευνες έδειξαν πως το 2008 οι πωλήσεις ξεπέρασαν τα 65 δις δολάρια, ενώ ο µέσος καταναλωτής φαίνεται πως δαπάνησε περισσότερα από δολάρια το έτος αυτό. (Γ. Β. Σαµαράς, 2006) Τον επόµενο χρόνο, σύµφωνα µε το Αµερικανικό Υπουργείο Εµπορίου, τα κέρδη από συναλλαγές µέσω του διαδικτύου σηµείωσαν αύξηση της τάξης του 26% στις ΗΠΑ και άγγιξαν τα 75 δις δολάρια! Αξίζει να σηµειωθεί πως στο παραπάνω εντυπωσιακό ποσό, δεν υπολογίστηκαν επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο των online αγορών όπως : 1. ο κλάδος των δηµοπρασιών (24 δις µόνο το site ebay) 2. ο κλάδος των στοιχηµάτων, παιχνιδιών τύχης κ.α. (περίπου 6 δις δολάρια) 8

9 3. ο κλάδος των φαρµάκων (περίπου 0,7 δις δολάρια) (http://www.goonline.gr/ebusiness/specials/article.html?article_id=10 Τέλος στη λευκή βίβλο της Forbes/eMarketer (2002), αναφέρεται πως, ως το 2010, στις ΗΠΑ, οι άνθρωποι που προβλεπόταν ότι θα χρησιµοποιούσαν το διαδίκτυο για τις αγορές τους θα άγγιζαν τα ανά τον κόσµο! (Γ. Β. Σαµαράς, 2006) Σήµερα, στο εµπόριο µέσω του διαδικτύου λαµβάνουν µέρος µεγάλα ποσά κατά τις συναλλαγές και πληθυσµός που δεν µπορεί να αγνοηθεί. (http://www.goonline. gr/ebusiness/specials/article.html?article_id=1014) Αυτή η τόσο ανοδική πορεία του Ηλεκτρονικού Εµπορίου όπως δείχνουν τα στοιχεία της έρευνας του Economist, οφείλεται στην τοποθέτηση της λεγόµενης γρήγορης σύνδεσης ή ευρυζωνικής. Με τις αγορές µέσω της σύνδεσης υψηλής ταχύτητας, σε σχέση µε εκείνες της απλής, διασφαλίζεται άνεση κι εµπιστοσύνη. Το φαινόµενο αυτό φαίνεται πως επικρατεί και στη χώρα µας Αγοραζόµενα είδη Εµπορικές συναλλαγές στο διαδίκτυο, πραγµατοποιούνται µέσω ηλεκτρονικών καταστηµάτων, όπου στον αγοραστή προβάλλονται τα προϊόντα της εταιρίας κι εκείνος επιλέγει όποια επιθυµεί να αγοράσει στην αντίστοιχη τιµή. (http://www.etl.uom.gr/greek/projects/e_c/chapter1004.htm#8emata%20e.c) Μέσω ειδικής (πιστωτικής) κάρτας ο αγοραστής πληρώνει µε ηλεκτρονικό τρόπο τα προϊόντα που έχει παραγγείλει. (http://www.tee.gr/online/news/2000/2132/) Ορισµένα είδη προϊόντων διαθέτουν µεγαλύτερη ευκολία πώλησης στο διαδίκτυο όπως: Βιβλία και cds Κάθε µορφής εισιτήρια Προγράµµατα hardware και software Αυτοκίνητα κι ανταλλακτικά οµικά υλικά Κινητά τηλέφωνα 9

10 Παιχνίδια Είδη δώρων (http://www.tee.gr/online/news/2000/2132/) Το έτος 2003 το πρώτο online καταναλωτικό είδος που συνέβαλε σε αύξηση κερδών ήταν προϊόντα ένδυσης, ενώ όσων αφορά το σύνολο των χαρακτηριστικών του online καταναλωτή το ποσοστό χρηµατικής δαπάνης του θηλυκού φύλλου ξεπερνάει κατά πολύ το αντίστοιχο των ανδρών. Το κοινό στο οποίο απευθύνεται ο κάθε δικτυακός τόπος είναι εκτενέστερο, ενώ τείνει πιο λίγο να εξειδικευτεί. Στα πλαίσια µιας επιχείρησης, το Ηλεκτρονικό Εµπόριο µπορεί να επηρεάσει διάφορους τοµείς όπως το Marketing και τις πωλήσεις, τον χρηµατοδοτικό τοµέα, τα logistics που αφορούν τις ηλεκτρονικές µεταφορές και προµήθειες. (http://www.etl.uom.gr/greek/projects/e_c/chapter1003.htm#pedio%20drasi) Κατηγορίες Ηλεκτρονικού Επιχειρείν Το ηλεκτρονικό εµπόριο αποτελείται από 4 τµήµατα / µέρη : 1. Επιχείρηση προς Επιχείρηση Business to Business (επιχείρηση που συναλλάσσεται µε την εφοδιαστική της). 2. Επιχείρηση προς Καταναλωτή - Business to Consumer (πελάτες που ενηµερώνονται για αγαθά µέσω του διαδικτύου και χρησιµοποιούν ηλεκτρονικούς τρόπους πληρωµής κατά τις συναλλαγές τους µε την επιχείρηση). 3. Επιχείρηση προς δηµόσια διοίκηση (επιχείρηση που συναλλάσσεται µε δηµόσιους οργανισµούς). 4. Καταναλωτής προς δηµόσια διοίκηση (το τµήµα αυτό βρίσκεται υπό ανάπτυξη).(http://www.etl.uom.gr/greek/projects/ec/chapter1002.htm/kategories%20 E.C) 10

11 Εικόνα 3: Κατηγορίες ηλεκτρονικού εµπορίου Πηγή: Ιστοσελίδα Λιανικό Εµπόριο Η παρούσα έρευνα εστιάζει στην δεύτερη κατηγορία Επιχείρηση προς Καταναλωτή - Business to Consumer (B2C). Η δεύτερη αυτή κατηγορία ταυτίζεται µε την ηλεκτρονική λιανική πώληση. Ένα τέτοιου είδους εµπόριο Ηλεκτρονικό Λιανικό Εµπόριο ορίζεται ως : Λιανικό Εµπόριο που διεξάγεται ηλεκτρονικά, µέσω του Internet. (Γ. Β. Σαµαράς, 2006) Συµπεράσµατα από µελέτη της εταιρίας συµβούλων Strategic International SA. έδειξε, πως, το έτος 2008 στις ΗΠΑ (την ισχυρότερη δύναµη στο χώρο) οι ηλεκτρονικές πωλήσεις ανάµεσα σε επιχείρηση και καταναλωτή αγγίζουν το 0,6% του πλήθους του Λιανικού Εµπορίου, ενώ στην Ελλάδα µόλις το 0,04% Υπολογίστηκε ακόµα πως, οι καταναλωτές στις ΗΠΑ ξόδεψαν 35 δις δολάρια για ηλεκτρονικές λιανικές πωλήσεις και µόλις 19 εκατοµµύρια δολάρια η ελληνική αγορά, ενώ για το έτος 2009 υπολογιζόταν πως το ποσό στην Ελλάδα θα έφτανε τα 574 εκ δολάρια, σύµφωνα µε την πηγή NUA. Ακόµα παρατηρείται πως οι Έλληνες αγοραστές του διαδικτύου είναι µόλις το 7% του συνόλου των ατόµων που 11

12 χρησιµοποιούν το µέσο αυτό, ενώ οι περισσότεροι το προτιµούν για ανάκτηση γνώσεων, δεδοµένων κι επικοινωνίας, σύµφωνα µε την πηγή Focus-Bari. (http://www.strategic.gr/whitepapers/wp_june2001.doc) Γενικά, οι αγοραστές επενδύουν ετησίως περισσότερα από 2,2 τρις δολάρια σε προϊόντα κι υπηρεσίες, ενώ τα 400 δις δολάρια από αυτά δαπανώνται για το λεγόµενο Direct Marketing που περιλαµβάνει : παραγγελίες µέσω , τηλεφωνικές παραγγελίες, κατάλογοι µε προϊόντα, τηλεόραση και διάφορες µορφές online(http://www.etl.uom.gr/greek/projects/e_c/chapter2002.htm#business%20to%2 0Cons umer%20c) Πλεονεκτήµατα Ηλεκτρονικού Εµπορίου Το Ηλεκτρονικό Εµπόριο προσφέρει αρκετά πλεονεκτήµατα για την επιχείρηση και τους καταναλωτές : i. Σύµφωνα µε τους Πασχόπουλο και Σκαλτσά (2001),οι καταναλωτές νιώθουν το αίσθηµα της άµεσης ευχαρίστησης καθώς η παραλαβή ενός προϊόντος γίνεται σε ελάχιστο χρόνο κι έτσι µπορεί να χρησιµοποιηθεί άµεσα. Εποµένως οι αγοραστές µπορούν να κάνουν τέτοιου είδους αγορές από τον προσωπικό τους χώρο. Επιπλέον εύκολη θεωρείται η µεταβολή του κόστους και των ιδιοτήτων των προϊόντων. (Α. Κελέµης. 2005) ii. Προσφέρονται περισσότερα είδη αγαθών στους καταναλωτές. Όσοι πιθανοί πελάτες διαµένουν µακριά από αστικά κέντρα και υπάρχει στενότητα επιλογών, µέσω του ηλεκτρονικού εµπορίου προσφέρονται υπηρεσίες κι οτιδήποτε χρειαστούν, ενώ η επιχείρηση δεν παραµένει στην παραδοσιακή της τοποθεσία, εποµένως ο αριθµός των αγοραστών µεγαλώνει. iii. Το ηλεκτρονικό κατάστηµα αναδεικνύεται σε όλη την υφήλιο, ενώ παράλληλα µειώνεται το κόστος για τους καταναλωτές. Αυτό συµβαίνει διότι από τη µια η κάθε επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να εισέλθει στον τοµέα της αγοράς, µέσω του 12

13 διαδικτύου κι από την άλλη το όφελος των αγοραστών εστιάζεται στην ποικιλία επιλογών που έχουν στη διάθεσή τους, ενώ συγχρόνως αναβαθµίζεται η ποιότητα ή µειώνεται το κόστος. iv. Το ηλεκτρονικό κατάστηµα λειτουργεί όλες τις ώρες τις ηµέρας, κάτι που σηµαίνει ότι υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης οποιαδήποτε στιγµή, πληροφόρησης των χαρακτηριστικών των προϊόντων καθώς και αγορών µέσω ειδικής κάρτας, χωρίς να χρειαστεί οι αγοραστές να µεταβούν σε κάποιο τόπο για την απόκτηση των προϊόντων που επέλεξαν. v. Το διαδίκτυο διαθέτει περισσότερες ικανότητες σε σχέση µε τους άλλους τρόπους επικοινωνίας, το γεγονός ότι έχει τη δυνατότητα να χρησιµοποιήσει οπτικοαουστικά και γραπτά µέσα, ενώ παράλληλα επικοινωνούν αµφίδροµα οι πελάτες µε τις επιχειρήσεις, καθιστά το internet πρώτο στην κατηγορία των µέσων επικοινωνίας. vi. Τέλος, ορισµένα ηλεκτρονικά καταστήµατα διαθέτουν καταλόγους σύµφωνα µε τους οποίους γνωρίζουν τις ενέργειες αγορών που πραγµατοποίησαν στο παρελθόν οι πελάτες κι έτσι µελλοντικά προτείνονται προϊόντα που είναι περισσότερο επιθυµητά στον κάθε πελάτη ξεχωριστά. (Α. Πασχόπουλος, Π. Σκαλτσάς, 2001) Ακόµα ένα συγκριτικό πλεονεκτήµατα είναι πως : Οι πελάτες µπορούν να ερευνήσουν ίδια προϊόντα µε διαφορετικά κόστη, σε ελάχιστο χρονικό διάστηµα. Για παράδειγµα ορισµένα site που διαθέτουν αυτή την λειτουργία είναι το skroutz.gr και το shopping.pathfinder.gr. ( Α.Κελέµης 2005), Μειονεκτήµατα Ηλεκτρονικού Εµπορίου παρακάτω : Μειονεκτήµατα και φραγµοί του Ηλεκτρονικού Εµπορίου αναφέρονται τα i. Κατά τους Ποµπόρτση και Τσούλφα (2002), επικρατεί µια αβεβαιότητα όσον αφορά την ποιότητα σε ορισµένα είδη προϊόντων όπως ένδυση και τρόφιµα. Επιπλέον 13

14 οι επιχειρήσεις που πωλούν προϊόντα µεγάλων διαστάσεων δεν έχουν ακόµα επεκταθεί στο χώρο αυτό. ii. Ακόµα, τόσο στην Ελλάδα όσο και σε άλλες χώρες, οι κυβερνήσεις δεν έχουν θεσπίσει νόµους που να αφορούν τις αγοραπωλησίες µέσω του διαδικτύου ως προς το σύνολό του. Όπως αναφέρθηκε προηγουµένως το Internet ως µέσο συναλλαγών δεν περιορίζεται γεωγραφικά, εποµένως, η κάθε χώρα επιβάλλεται να κάνει τις απαραίτητες συµφωνίες µε τις υπόλοιπες, καθώς έχουν θεσπιστεί νόµοι για την κάθε µια. iii. Ένας από τους κυριότερους ανασταλτικούς παράγοντες όπως αναφέρουν οι Ποµπόρτσης και Τσούλφας (2002), είναι πως το διαδίκτυο, από τη µεριά των χρηστών δεν θεωρείται ως αξιόπιστο µέσο εκτέλεσης εµπορικών πράξεων. Αυτό συµβαίνει διότι δεν επιθυµούν να γνωστοποιούν προσωπικά τους στοιχεία και δεδοµένα στον Κυβερνοχώρο κι ας έχουν δηµιουργηθεί ανάλογα εργαλεία ασφάλειας κι αξιοπιστίας. Από την άλλη, πιστεύεται πως τα προσωπικά αυτά δεδοµένα είναι περισσότερο ευαίσθητα όταν µεταδίδονται κατά τη διάρκεια µιας λιανικής αγοραπωλησίας (αγορά σε φυσικό κατάστηµα) παρά κατά τη διάρκεια µιας αγοραπωλησίας µέσω διαδικτύου. Όµως οι καταναλωτές και οι πωλητές που επιθυµούν να πραγµατοποιήσουν µια ηλεκτρονική συναλλαγή δεν γνωρίζουν αν πράγµατι ο καθένας είναι το άτοµο που ισχυρίζεται. Το θέµα αυτό σχετίζεται άµεσα µε τη διαδικασία πληρωµής της ηλεκτρονικής αγοραπωλησίας και ανησυχεί και τα δυο συναλλασσόµενα µέρη. (Α. Κελέµης 2005) Σύµφωνα µε τους χρήστες του Internet ανασταλτικός παράγοντας στην εξέλιξη του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν (που περιλαµβάνει το ηλεκτρονικό εµπόριο) είναι η Ασφάλεια. (Ν. Β. Γεωργόπουλος, Μ.Α.Α. Πανταζή, Χ. Θ. Νικολαράκος, Ι. Χ. Βαγγελάτος, 2001) 14

15 Προβλέψεις για το µέλλον Κατά τον καθηγητή Ι. Βασιλείου (εργαστήριο συστηµάτων βάσεων γνώσεων και δεδοµένων, Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ), το έτος 2011, τα άτοµα που θα χρησιµοποιούν το διαδίκτυο, θα προσεγγίσουν τα παγκοσµίως, ενώ οι µισοί από αυτόν τον πληθυσµό, θα πραγµατοποιούν αγορές µέσω του Ηλεκτρονικού Εµπορίου. %20Introduction%202005%20Final.pdf) Οι ειδικοί που ασχολούνται µε το Ηλεκτρονικό Εµπόριο πιστεύουν πως µέσα στα επόµενα 10 χρόνια θα υπάρξει µια αύξηση της τάξης του 15-20% σε αγορές µέσω του διαδικτύου. Η αύξηση αυτή είναι αρκετά µεγάλη και ωθεί αρκετές επιχειρήσεις να δραστηριοποιηθούν στο χώρο αυτό. Η έρευνα του Economist µας πληροφορεί πώς στο µέλλον ηλεκτρονικά και φυσικά καταστήµατα θα είναι όµοια κατασκευασµένα ώστε να αποτελέσουν ένα καινούριο σύνολο πωλήσεων, µε σηµαντικό χαρακτηριστικό το διαδίκτυο. Κυριαζόπουλος Π., Κονέα Μ. (2002), 15

16 1.2 Ασφάλεια Ηλεκτρονικών Συναλλαγών Η σηµασία της Ασφάλειας Ένα πολύ σηµαντικό θέµα στον χώρο του διαδικτύου και συγκεκριµένα στις ηλεκτρονικές αγοραπωλησίες αποτελεί η Ασφάλεια που πρέπει να διασφαλίζεται προκειµένου να προστατευτούν τα συναλλασσόµενα µέρη από τους διάφορους κινδύνους που υφίστανται. Κάθε επιχείρηση που δραστηριοποιείται στο διαδίκτυο, θα πρέπει να παίρνει µέτρα ασφάλειας ώστε να προστατεύει τους πελάτες της, όπως την ασφαλή µεταφορά προσωπικών δεδοµένων, µε χρήση ειδικών πρωτοκόλλων. (http://www.go-online.gr/training/enot1/kef5/math5/1_5_5_3.htm) Σύµφωνα µε τον Σαµαρά (2006),η ασφάλεια στα δίκτυα χρησιµοποιείται για να µην µπορεί ο καθένας που θέλει να βλάψει, να υποκλέπτει ή να καταστρέφει τα προσωπικά δεδοµένα µιας επιχείρησης ή ενός προσωπικού υπολογιστή. Έτσι χρησιµοποιούνται διάφορες µέθοδοι όπως κωδικοί πρόσβασης, συστήµατα και λογισµικά προστασίας. Παρόλα αυτά, είναι πραγµατικότητα πως ένα δίκτυο δεν µπορεί να προφυλαχθεί 100%. Σ αυτό σηµαντικό ρόλο παίζει σαν παράγοντας το κόστος. Μια έρευνα του International Data Corporation αναφέρει πως το έτος 2006 επιχειρήσεις που συµµετείχαν στο εµπόριο του διαδικτύου επένδυσαν 8,2 δις δολάρια σε θέµατα που αφορούν την ασφάλεια στα δίκτυά τους, ενώ στην ίδια έρευνα προβλεπόταν πως ως το 2009 το ποσό αυτό θα άγγιζε τα 16,8 δις δολάρια. Για πολλούς η ασφάλεια παραπέµπει στην κρυπτογραφία (κείµενο µε συνθηµατικά στοιχεία) κι αυτό γιατί οι χρήστες του διαδικτύου και ειδικότερα οι αγοραστές προϊόντων / υπηρεσιών γνωρίζουν ότι τα στοιχεία τους µπορεί να έχουν πρόσβαση σε µη εξουσιοδοτηµένα άτοµα. ( Α. Ποµπόρτσης, Α. Τσούλφας, 2002 ) 16

17 1.2.2 Συστήµατα Ηλεκτρονικών Συναλλαγών Για να γίνει µια αγοραπωλησία στο διαδίκτυο οι επιχειρήσεις διαθέτουν τα λεγόµενα Συστήµατα Ηλεκτρονικών Συναλλαγών. Στα συστήµατα Ηλεκτρονικών Συναλλαγών εντάσσεται κάθε µέθοδος που χρησιµοποιείται για να εξυπηρετήσει την πραγµατοποίηση αγορών µέσω του διαδικτύου (internet). Κάποια από τα κλασικά συστήµατα online συναλλαγών είναι οι πιστωτικές κάρτες και οι ηλεκτρονικές επιταγές, ενώ στις µέρες µας χρησιµοποιείται το έµβασµα και η αντικαταβολή. Μια διαδικασία αγοραπωλησίας, κατά τον Σαµαρά (2006), συνοδεύεται από την πληρωµή όπου µέσω του διαδικτύου ονοµάζεται ψηφιακή πληρωµή και τα συστήµατα πληρωµής, ψηφιακά συστήµατα πληρωµής (e-payment). Η πληρωµή αγορασθέντων ειδών µέσω του διαδικτύου δεν είναι ένα φαινόµενο που παραµένει πάγιο αλλά αναπτύσσεται διαρκώς. Η πιο δηµοφιλής ηλεκτρονική πληρωµή είναι οι λεγόµενες πιστωτικές κάρτες (credit cards). Προκαλούν παγκόσµιο ενδιαφέρον, τόσο για την χρήση τους που χαρακτηρίζεται απλή όσο και το γεγονός ότι µπορεί να αγοραστεί οποιοδήποτε αγαθό σε όποιο µέρος του κόσµου κι αν βρίσκεται. (http://www.go-online.gr/ebusiness/specials/article.html?article_id=1332) Οι Ποµπόρτσης και Τσούλφας (2002), αναφέρουν, πως η διαδικασία χρησιµοποιώντας τις πιστωτικές κάρτες έχει ως εξής : αρχικά ο χρήστης - αγοραστής δηλώνει τα στοιχεία του που αφορούν τον ίδιο, τη διεύθυνση που θα αποσταλεί το αγοραζόµενο προϊόν και πληροφορίες σχετικές µε την πιστωτική του κάρτα. Αυτά τα στοιχεία αποστέλλονται στον έµπορο. Εκείνος µε τη σειρά του τα στέλνει σε µια αρχή έκδοσης της πιστωτικής κάρτας του πελάτη µε συνθηµατική γραφή κι αν γίνει έγκριση τότε ξεκινά η διαδικασία αποστολής του προϊόντος που ζήτησε ο καταναλωτής. Αρνητικό θεωρείται το γεγονός ότι υπάρχουν κίνδυνοι υποκλοπής των προσωπικών στοιχείων του χρήστη. (http://www.go-online.gr/ebusiness/specials/article.html?article_id=1331) 17

18 Επιπλέον κάτι αρνητικό είναι το γεγονός πως η ηλικία του ατόµου που διαθέτει την κάρτα πρέπει να ξεπερνά το 18ο έτος αλλά και να κατέχει λογαριασµό σε τράπεζα. (http://www.go-online.gr/ebusiness/specials/article.html?article_id=1332) Υπάρχει και µια εναλλακτική µέθοδος, από τον παραπάνω τρόπο πληρωµής, που χρησιµοποιούν ορισµένες µόνο τράπεζες στην Ελλάδα. Σύµφωνα µε την περίπτωση της Winbank Easypay της τράπεζας Πειραιώς, ο πελάτης µπορεί να επισκεφτεί την ιστοσελίδα του easypay.gr ή ακόµα και να κάνει την αγορά του µέσω τηλεφώνου. Στη συνέχεια θα πρέπει να επιλέξει την πληρωµή που επιθυµεί και να συµπληρώσει και τα απαραίτητα στοιχεία όπως για παράδειγµα τον αριθµό της πιστωτικής του κάρτας, ο οποίος µεταδίδεται µε ασφάλεια στο διαδίκτυο. Τέλος η τράπεζα δίνει την δυνατότητα στους πελάτες να πληρώσουν µε οποιαδήποτε πιστωτική κάρτα Visa ή MasterCard και χρεωστική Visa Electron ή µε τον τραπεζικό τους λογαριασµό στην τράπεζα. (https://www.easypay.gr/paymentshome.asp#) Ένα άλλο παράδειγµα είναι η Eurobank, η οποία διαθέτει το σύστηµα ασφαλείας ProxyPay Secure Online Payment και σύµφωνα µε το οποίο η εκάστοτε επιχείρηση στέλνει τον πελάτη σε ασφαλή διακοµιστεί στην παραπάνω υπηρεσία της τράπεζας. Εποµένως, η τράπεζα διαχειρίζεται τα στοιχεία του πελάτη ώστε να πραγµατοποιηθεί η ηλεκτρονική του πληρωµή προς την κάθε επιχείρηση. (http://www.aquastore.gr/index.php?action=helpdoc&id=11). Στην κατηγορία των πιστωτικών καρτών ανήκουν και οι λεγόµενες προπληρωµένες πιστωτικές κάρτες, οι οποίες διαθέτουν ένα ποσό που µπορεί να το διαχειριστεί ο οποιοσδήποτε διαθέτει την κάρτα αυτή. Η χρήση τους ταυτίζεται µε τις τηλεκάρτες που χρησιµοποιούνται για τηλεφωνικές συνοµιλίες. Έτσι ο κάθε αγοραστής της προπληρωµένης πιστωτικής κάρτας επιλέγει κάθε φορά το ποσό που επιθυµεί να αγοράσει και να δαπανήσει. Παρόλα αυτά θα πρέπει το εκάστοτε κατάστηµα να εγκρίνει την συγκεκριµένη κάρτα κάθε φορά. (http://www.goonline.gr/ebusiness/specials/article.html?article_id=1333) 18

19 Συνεχίζοντας, αξίζει να αναφερθεί η µέθοδος της αντικαταβολής, κατά την οποία ο αγοραστής µόνο όταν του παραδοθεί το αγοραζόµενο προϊόν ή υπηρεσία καταβάλει το ποσό του είδους που επέλεξε. Με αυτόν τον τρόπο δεν εµπλέκεται τραπεζικός φορέας και εξαλείφεται ο φόβος της υποκλοπής ευαίσθητων προσωπικών δεδοµένων του αγοραστή. Από την άλλη, παρόλο που εξοικονοµούνται τα χρήµατα από το ποσοστό που θα λάµβανε η τράπεζα ως κέρδος της, παρατηρείται πως στον ίδιο τον πελάτη χρεώνονται τα επιπλέον έξοδα αντικαταβολής, δηλαδή τα έξοδα αποστολής που χρεώνει η επιχείρηση σε κάθε αγορά και που σε πολλές περιπτώσεις είναι περισσότερα. Χωρίς δυσκολία χαρακτηρίζεται η µέθοδος αυτή εµπορικών συναλλαγών καθώς ο αγοραστής συµπληρώνει µια φόρµα µε ορισµένα στοιχεία του στο ηλεκτρονικό κατάστηµα που θα επιλέξει, ενώ δεν εµπλέκεται τρίτος φορέας, η τράπεζα. Από την άλλη η µέθοδος της αντικαταβολής δεν θεωρείται κατάλληλη σε περιπτώσεις διεθνών εµπορικών συναλλαγών καθώς ο πελάτης επιβαρύνεται σε χρόνο (πιθανές καθυστερήσεις) και επιπλέον µεταφορικό κόστος (συµβολή µεσαζόντων). (http://www.goonline.gr/ebusiness/specials/article.html?articleid=1334) Άλλοι πιο σύνθετοι τρόποι συναλλαγής είναι µε κατάθεση σε λογαριασµό, έµβασµα και µεταφορά χρηµάτων. Εδώ ο αγοραστής συµπληρώνει την κατάλληλη φόρµα µε τα στοιχεία του και δίνει εντολή στην τράπεζα για πληρωµή, κάτι το οποίο αποτελεί δαπάνη χρόνου µέχρι να εγκριθεί από την τράπεζα και δαπάνη χρηµάτων από χρεώσεις των τραπεζών. Με αυτό τον τρόπο από τη µεριά των καταναλωτών επωφελούνται όσοι χρειάζεται για παράδειγµα να κάνουν µια κράτηση σε δωµάτιο κάποιου ξενοδοχείου, ακόµα και η πρόσβαση σε συνδροµητικά site. (http://www.goonline.gr/ebusiness/specials/article.html?article_id=1335) Οι Ποµπόρτσης και Τσούλφας (2002), προσθέτουν έναν ακόµη τρόπο ηλεκτρονικής πληρωµής, ο οποίος σχετίζεται µε τα ηλεκτρονικά πορτοφόλια (ewallets). Όπως τα πορτοφόλια που χρησιµοποιούνται στις φυσικές αγορές, µε παρόµοιο τρόπο λειτουργούν και αυτά της ηλεκτρονικής µορφής, µε πρόσθετα ορισµένα στοιχεία του πελάτη και της πιστωτικής του κάρτας. Η πληρωµή µε αυτόν τον τρόπο πραγµατοποιείται χωρίς καµία καθυστέρηση, τη στιγµή που επιθυµεί ο καταναλωτής. Η πληρωµή µιας αγοράς στο διαδίκτυο µπορεί να γίνει και µέσω του λεγόµενου ψηφιακού χρήµατος (digital cash), παρόλο που εφαρµόζονται από λίγες τράπεζες. Οι καταναλωτές διαθέτουν λογαριασµό στην τράπεζα όπου κάποια από τα 19

20 χρήµατα αυτά µετατρέπονται σε ψηφιακά για να πραγµατοποιηθεί η εκάστοτε συναλλαγή. Για Ηλεκτρονικό Εµπόριο περισσότερο µεταξύ επιχειρήσεων χρησιµοποιούνται οι εξελισσόµενες ηλεκτρονικές επιταγές (e-checks), οι οποίες λειτουργούν σαν τις καθιερωµένες επιταγές. Το ψηφιακό αυτό σύστηµα πληρωµής έχει τη δυνατότητα να διακινεί επιπλέον δεδοµένα όπως για παράδειγµα τα ακριβή στοιχεία µιας παραγγελίας. Τέλος, υπάρχουν οι έξυπνες κάρτες (smart cards) οι οποίες διαθέτουν και µεταφέρουν πολύ περισσότερες πληροφορίες σε σχέση µε τις πιστωτικές κάρτες και είναι ασφαλέστερες από τις δεύτερες διότι οι πληροφορίες που περιέχουν µπορούν να εµφανιστούν µόνο κάτω από ορισµένες συνθήκες και το µήνυµα που µεταφέρουν να γίνει αναγνωρίσιµο. (Α. Ποµπόρτσης, Α. Τσούλφας, 2002) Ο τρόπος του Paypal είναι µια µέθοδος του Ηλεκτρονικού Εµπορίου που επιτρέπει να γίνονται πληρωµές και µεταφορές χρηµάτων µέσω του διαδικτύου. Χρησιµεύει ως µια ηλεκτρονική εναλλακτική λύση στις παραδοσιακές µεθόδους όπως οι επιταγές και οι εντολές χρηµάτων. Το paypal ανήκει στην αµερικάνικη εταιρία Ebay που δραστηριοποιείται στο χώρο του διαδικτύου ( Επιθέσεις κι απώλειες δεδοµένων Από τα δυσάρεστα γεγονότα που µπορούν να συµβούν στην κάθε επιχείρηση που δραστηριοποιείται στο χώρο του Internet, είναι να προσβληθεί από εξωτερικούς παράγοντες και να χαθούν πολύτιµα δεδοµένα κατά τις συναλλαγές της. Οι παράγοντες αυτοί προκαλούν όχι µόνο απώλεια σηµαντικών δεδοµένων αλλά και δαπάνη επιπλέον χρόνου, προκειµένου να αποκατασταθούν οι ζηµιές. Σηµαντικό ρόλο παίζει και η δαπάνη χρηµάτων, προκειµένου να αποκατασταθεί η απώλεια. Τέλος ενδέχεται να κλαπούν δεδοµένα από επιτήδειους και να χρησιµοποιηθούν εις βάρος της εκάστοτε επιχείρησης. ( Συρµακέσης Σ. 2008) (Http://www.goonline. gr/ebusiness/specials/article.html?article_id=408) 20

7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής. 7.11.2 Βασικές και Προηγµένες Υπηρεσίες ιαδικτύου. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ

7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής. 7.11.2 Βασικές και Προηγµένες Υπηρεσίες ιαδικτύου. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ 7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής 104. Αναφέρετε ονοµαστικά τις πιο χαρακτηριστικές εφαρµογές που υποστηρίζει η τεχνολογία TCP/IP οι οποίες είναι διαθέσιµες στο ιαδίκτυο 1. Ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

8.3.4 Τεχνικές Ασφάλειας Συμμετρική Κρυπτογράφηση Ασυμμετρική Κρυπτογράφηση Ψηφιακές Υπογραφές

8.3.4 Τεχνικές Ασφάλειας Συμμετρική Κρυπτογράφηση Ασυμμετρική Κρυπτογράφηση Ψηφιακές Υπογραφές Κεφάλαιο 8 8.3.4 Τεχνικές Ασφάλειας Συμμετρική Κρυπτογράφηση Ασυμμετρική Κρυπτογράφηση Ψηφιακές Υπογραφές Σελ. 320-325 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr http://diktya-epal-g.ggia.info/ Creative

Διαβάστε περισσότερα

Οι απειλές. Απόρρητο επικοινωνίας. Αρχές ασφάλειας δεδομένων. Απόρρητο (privacy) Μέσω κρυπτογράφησης

Οι απειλές. Απόρρητο επικοινωνίας. Αρχές ασφάλειας δεδομένων. Απόρρητο (privacy) Μέσω κρυπτογράφησης Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-015 Ασφάλεια Δεδομένων http://www.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Οι απειλές Ένας κακόβουλος χρήστης Καταγράφει μηνύματα που ανταλλάσσονται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΩΣΤΗΣ ΚΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Α 2

ΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΩΣΤΗΣ ΚΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Α 2 ΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΩΣΤΗΣ ΚΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Α 2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ INTERNET Το Internet είναι ένα πλέγμα από εκατομμύρια διασυνδεδεμένους υπολογιστές που εκτείνεται σχεδόν σε κάθε γωνιά του πλανήτη και παρέχει τις υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ELECTRONIC DATA PROCESSING SOURCE SA

ELECTRONIC DATA PROCESSING SOURCE SA EDPS AE ELECTRONIC DATA PROCESSING SOURCE SA 28/09/00 1 ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ www.edps.gr 28/09/00 2 Το ηλεκτρονικό εµπόριο ως νέο µέσο συναλλαγής µεταξύ του αγοραστή και

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Λάζος Αλέξανδρος Α.Μ. 3530

Ασφάλεια Στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Λάζος Αλέξανδρος Α.Μ. 3530 Ασφάλεια Στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο Λάζος Αλέξανδρος Α.Μ. 3530 Ηλεκτρονικό Εμπόριο Χρησιμοποιείται για να περιγράψει την χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων (κυρίως δικτύων) για κάθε είδους εμπορικές συναλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

Ο SKROUTZ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Ο SKROUTZ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΑΛ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Ο SKROUTZ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Υπεύθυνοι καθηγητές: Αδάμος Δημήτριος, ΠΕ19 Φουρκιώτου Σταματία, ΠΕ18.02 Τμήματα: Β Πληροφορικής Β Οικονομίας - Διοίκησης Τι είναι το

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια στο Ηλεκτρονικό Επιχειρείν. ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Πάτρα Κουτσονίκος Γιάννης

Ασφάλεια στο Ηλεκτρονικό Επιχειρείν. ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Πάτρα Κουτσονίκος Γιάννης Ασφάλεια στο Ηλεκτρονικό Επιχειρείν ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Πάτρα Κουτσονίκος Γιάννης 1 Κίνδυνοι Η-Ε Μερικοί από τους κινδύνους ενός δικτυακού τόπου Ε-εμπορίου περιλαμβάνουν:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 2ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 2-1

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 2ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 2-1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελών ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Μάθημα 2ο Βελών - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίν Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 2-1 Τεχνολογίες Μεταγωγής Δεδομένων Δίκτυα Μεταγωγής Βελών Βελών Δίκτυα Μεταγωγής Δίκτυα Μεταγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 ο. Η ψηφιακή επιχείρηση: Ηλεκτρονικό εμπόριο και ηλεκτρονικό επιχειρείν

Κεφάλαιο 4 ο. Η ψηφιακή επιχείρηση: Ηλεκτρονικό εμπόριο και ηλεκτρονικό επιχειρείν Κεφάλαιο 4 ο Η ψηφιακή επιχείρηση: Ηλεκτρονικό εμπόριο και ηλεκτρονικό επιχειρείν Διδακτικοί στόχοι Να εξηγηθεί πώς το διαδίκτυο μετασχηματίζει τις επιχειρήσεις Να συγκριθούν οι κατηγορίες του ηλεκτρονικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 19/5/11 Αµφιθέατρο

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 19/5/11 Αµφιθέατρο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Θεµα : Τι είναι το SSL και πως χρησιµοποιείται. Τι χρειάζεται για να στηθεί ένα SSL. Οµάδα : Παναγιώτης Καλύβας Καρανίκας Γιώργος Μιχάλης Λιβάνιος ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 19/5/11 Αµφιθέατρο Εισαγωγή Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 674: Εργαστήριο 1 Ασφάλεια Επικοινωνιακών Συστημάτων - Κρυπτογραφία

ΕΠΛ 674: Εργαστήριο 1 Ασφάλεια Επικοινωνιακών Συστημάτων - Κρυπτογραφία ΕΠΛ 674: Εργαστήριο 1 Ασφάλεια Επικοινωνιακών Συστημάτων - Κρυπτογραφία Παύλος Αντωνίου Γραφείο: ΘΕΕ 02 B176 Εαρινό Εξάμηνο 2011 Department of Computer Science Ασφάλεια - Απειλές Ασφάλεια Γενικά (Ι) Τα

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι το Ηλεκτρονικό Εµπόριο Με έναν απλό ορισµό, θα µπορούσαµε να πούµε πως ηλεκτρονικό εµπόριο είναι η αγοραπωλησία προϊόντων και υπηρεσιών µέσω του Internet. Βέβαια, εάν θέλουµε να είµαστε πιο σωστοί

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστηµάτων

Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστηµάτων Ορισµοί Κρυπτογράφηση: η διεργασία µετασχηµατισµού ενός µηνύµατος µεταξύ ενός αποστολέα και ενός παραλήπτη σε µια ακατανόητη µορφή ώστε αυτό να µην είναι αναγνώσιµο από τρίτους Αποκρυπτογράφηση: η διεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Εισ. Στην ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ. Διάλεξη 8 η. Βασίλης Στεφανής

Εισ. Στην ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ. Διάλεξη 8 η. Βασίλης Στεφανής Εισ. Στην ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Διάλεξη 8 η Βασίλης Στεφανής Περιεχόμενα Τι είναι κρυπτογραφία Ιστορική αναδρομή Αλγόριθμοι: Καίσαρα Μονοαλφαβιτικοί Vigenere Vernam Κρυπτογραφία σήμερα Κρυπτογραφία Σκοπός Αποστολέας

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Αρχές. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ

Γενικές Αρχές. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ 7.1.1. Γενικές Αρχές 1. Τι ονοµάζεται επικοινωνιακό υποδίκτυο και ποιο είναι το έργο του; Το σύνολο όλων των ενδιάµεσων κόµβων που εξασφαλίζουν την επικοινωνία µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό εμπόριο Απρίλιος 2011

Ηλεκτρονικό εμπόριο Απρίλιος 2011 Ηλεκτρονικό εμπόριο Απρίλιος 2011 Ηλεκτρονικό Εμπόριο 3 Ηλεκτρονικό Εμπόριο τύπου Επιχείρησης - Πελάτη 4 Οργάνωση του ηλεκτρονικού εμπορίου 5 Ιστοσελίδα του Ηλεκτρονικού Καταστήματος 6 Ηλεκτρονικές Πληρωμές

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επιστήμη της Πληροφορικής και των. Aσφάλεια

Εισαγωγή στην επιστήμη της Πληροφορικής και των. Aσφάλεια Εισαγωγή στην επιστήμη της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών Aσφάλεια Περιεχόμενα Πλευρές Ασφάλειας Ιδιωτικό Απόρρητο Μέθοδος Μυστικού Κλειδιού (Συμμετρική Κρυπτογράφηση) Μέθοδος Δημόσιου Κλειδιού (Ασύμμετρη

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση Εφαρμογών και Υπηρεσιών Διαδικτύου 11η Διάλεξη: Ασφάλεια στο Web

Σχεδίαση Εφαρμογών και Υπηρεσιών Διαδικτύου 11η Διάλεξη: Ασφάλεια στο Web Σχεδίαση Εφαρμογών και Υπηρεσιών Διαδικτύου 11η Διάλεξη: Ασφάλεια στο Web Δρ. Απόστολος Γκάμας Λέκτορας (407/80) gkamas@uop.gr Σχεδίαση Εφαρμογών και Υπηρεσιών Διαδικτύου Διαφάνεια 1 1 Εισαγωγικά Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα (ΗΥ321)

Λειτουργικά Συστήματα (ΗΥ321) Λειτουργικά Συστήματα (ΗΥ321) Διάλεξη 19: Ασφάλεια Κρυπτογράφηση Βασική ιδέα: Αποθήκευσε και μετάδωσε την πληροφορία σε κρυπτογραφημένη μορφή που «δε βγάζει νόημα» Ο βασικός μηχανισμός: Ξεκίνησε από το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Η πρακτική εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου στο σύγχρονο επιχειρηματικό και καταναλωτικό περιβάλλον δημιούργησε την ανάγκη για ανάπτυξη νέων μορφών πληρωμών, περισσότερο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Ψηφιακές υπογραφές ΝΙΚΟΣ ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΥΠΕΣΔΔΑ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ ΠΟΛΙΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστημάτων

Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστημάτων Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστημάτων Ενότητα 6: SSL Νικολάου Σπύρος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2014-2015 ΓΛΩΣΣΑΡΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2014-2015 ΓΛΩΣΣΑΡΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2014-2015 ΓΛΩΣΣΑΡΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Λαρισα Καμπέρη ΓΕΝΑΡΗΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Adware : Λογισμικό που εμφανίζει διαφημιστικό περιεχ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Δ Εξάμηνο

ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Δ Εξάμηνο ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Δ Εξάμηνο Ψηφιακή Υπογραφή και Αυθεντικοποίηση Μηνύματος Διδάσκων : Δρ. Παρασκευάς Κίτσος Επίκουρος Καθηγητής e-mail: pkitsos@teimes.gr, pkitsos@ieee.org Αντίρριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET Κεφάλαιο 4: Τεχνικές Μετάδοσης ΜΕΤΑΓΩΓΗ Τεχνική µεταγωγής ονομάζεται ο τρόπος µε τον οποίο αποκαθίσταται η επικοινωνία ανάµεσα σε δύο κόµβους με σκοπό την

Διαβάστε περισσότερα

Οι Β2Β Ηλεκτρονικές Αγορές µε απλά λόγια

Οι Β2Β Ηλεκτρονικές Αγορές µε απλά λόγια Οι Β2Β Ηλεκτρονικές Αγορές µε απλά λόγια Κουργιαντάκης Μάρκος Υποψήφιος ιδάκτορας Τµήµατος Οικονοµικών Πανεπιστηµίου Κρήτης- Συνεργάτης του Επιµελητηρίου για τη δηµιουργία του Ηλεκτρονικού Κέντρου Εµπορίου

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Α Περισσότερα για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο

Παράρτημα Α Περισσότερα για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο Παράρτημα Α Περισσότερα για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο A.1 Κρυπτογράφηση Δημόσιου Κλειδιού Όπως αναφέρθηκε στην παράγραφο 2.3.2, η πιο διαδεδομένη μέθοδος κρυπτογραφίας στο Διαδίκτυο είναι η κρυπτογράφηση

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας Β5.1.2 Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας Τι θα μάθουμε σήμερα: Να ορίζουμε τι είναι πρωτόκολλο επικοινωνίας Να εξηγούμε τη χρησιμότητα των πρωτοκόλλων επικοινωνίας Να ονομάζουμε τα σημαντικότερα

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη παρουσίαση των εργαλείων/εντολών telnet, ping, traceroute nslookup και nmap, zenmap

Σύντομη παρουσίαση των εργαλείων/εντολών telnet, ping, traceroute nslookup και nmap, zenmap Σύντομη παρουσίαση των εργαλείων/εντολών telnet, ping, traceroute nslookup και nmap, zenmap Version 2.00 Επιμέλεια Σημειώσεων: Δημήτρης Κόγιας Πατρικάκης Χαράλαμπος Πίνακας περιεχομένων TELNET... 2 PING...

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής έρευνα για την εξάπλωση των Smartphones και Tablets

Διεθνής έρευνα για την εξάπλωση των Smartphones και Tablets Διαγραφή από τη λίστα Σε αυτό το τεύχος: Φεβρουάριος 2014 Mobile e-commerce από την Altec Software Mobile e-commerce από την Altec Software Διεθνής έρευνα για την εξάπλωση των Smartphones και Tablets Ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.7. Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονική Δικτύου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.7. Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονική Δικτύου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.7 Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονική Δικτύου Επικοινωνία δύο σταθμών Ύπαρξη διαδρομής Αποκατάσταση σύνδεσης Ο σταθμός-πηγή πρέπει να ξέρει πότε ο σταθμός-προορισμός είναι έτοιμος να λάβει δεδομένα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ σελ. 1 Κατανοώντας το Ηλεκτρονικό Εμπόριο Τι είναι; Ο όρος ηλεκτρονικό εμπόριο (e-commerce) αφορά στις επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ε3. Ηλεκτρονικές Πληρωµές: Προβλήµατα και Προοπτικές... Γεωργόπουλος ιευθυντής Εναλλακτικών ικτύων NovaBank

ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ε3. Ηλεκτρονικές Πληρωµές: Προβλήµατα και Προοπτικές... Γεωργόπουλος ιευθυντής Εναλλακτικών ικτύων NovaBank ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ε3 Ηλεκτρονικές Πληρωµές: Προβλήµατα και Προοπτικές.. Γεωργόπουλος ιευθυντής Εναλλακτικών ικτύων NovaBank 1 Ηοµάδα Εργασίας Ε3 Συντονιστές. Γεωργόπουλος, ιευθυντής Εναλλακτικών ικτύων, NovaBank

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Μεσολόγγι. 8 η Διάλεξη. Μάθημα: Τεχνολογίες Διαδικτύου

Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Μεσολόγγι. 8 η Διάλεξη. Μάθημα: Τεχνολογίες Διαδικτύου Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Μεσολόγγι 8 η Διάλεξη Μάθημα: Τεχνολογίες Διαδικτύου Περιεχόμενα 8 η διάλεξη Ηλεκτρονικό εμπόριο Ορισμός Ως Ηλεκτρονικό Εμπόριο, ή ευρέως γνωστό ως e-commerce

Διαβάστε περισσότερα

Τη φυσική (MAC) διεύθυνση που δίνει ο κατασκευαστής του δικτυακού υλικού στις συσκευές του (π.χ. στις κάρτες δικτύου). Η περιοχή διευθύνσεων που

Τη φυσική (MAC) διεύθυνση που δίνει ο κατασκευαστής του δικτυακού υλικού στις συσκευές του (π.χ. στις κάρτες δικτύου). Η περιοχή διευθύνσεων που 7.7 Πρωτόκολλο ARP 1 ύο είδη διευθύνσεων: MAC - IP Τη φυσική (MAC) διεύθυνση που δίνει ο κατασκευαστής του δικτυακού υλικού στις συσκευές του (π.χ. στις κάρτες δικτύου). Η περιοχή διευθύνσεων που µπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών Ενότητα 6: Secure Sockets Layer - SSL

Δίκτυα Υπολογιστών Ενότητα 6: Secure Sockets Layer - SSL Δίκτυα Υπολογιστών Ενότητα 6: Secure Sockets Layer - SSL Μιχάλας Άγγελος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

το ιαδίκτυο συνδέει εκατοµµύρια χρήστες αποτελώντας την µεγαλύτερη πηγή πληροφοριών και ανταλλαγής µηνυµάτων στον πλανήτη.

το ιαδίκτυο συνδέει εκατοµµύρια χρήστες αποτελώντας την µεγαλύτερη πηγή πληροφοριών και ανταλλαγής µηνυµάτων στον πλανήτη. το ιαδίκτυο Μέχρι τώρα µάθαµε να εργαζόµαστε σε έναν από τους υπολογιστές του Εργαστηρίου µας. Όµως παρατηρήσαµε ότι οι υπολογιστές αυτοί µπορούν να ανταλλάσσουν στοιχεία, να τυπώνουν όλοι σε έναν εκτυπωτή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ Γ Τάξη Ε.Π.Α.Λ.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ Γ Τάξη Ε.Π.Α.Λ. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ 2016 Γ Τάξη Ε.Π.Α.Λ. ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις και δίπλα το γράµµα Σ, αν είναι σωστή, ή το γράµµα

Διαβάστε περισσότερα

Ως Διαδίκτυο (Internet) ορίζεται το παγκόσμιο (διεθνές) δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών (international network).

Ως Διαδίκτυο (Internet) ορίζεται το παγκόσμιο (διεθνές) δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών (international network). ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Καλαμάτα, 2015 Το Διαδίκτυο Ως Διαδίκτυο (Internet) ορίζεται το παγκόσμιο (διεθνές) δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών (international network). Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Κρυπτογραφία και Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ: Κραβαρίτης Αλέξανδρος Μαργώνη Αγγελική Χαλιμούρδα Κων/να

Κρυπτογραφία και Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ: Κραβαρίτης Αλέξανδρος Μαργώνη Αγγελική Χαλιμούρδα Κων/να Κρυπτογραφία και Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ: Κραβαρίτης Αλέξανδρος Μαργώνη Αγγελική Χαλιμούρδα Κων/να Ορισμός κρυπτογραφίας Με τον όρο κρυπτογραφία, αναφερόμαστε στη μελέτη μαθηματικών τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια πανελλήνια έρευνα Ελλήνων on-line καταναλωτών

Ετήσια πανελλήνια έρευνα Ελλήνων on-line καταναλωτών Ετήσια πανελλήνια έρευνα Ελλήνων on-line καταναλωτών Καινοτομία στις Πωλήσεις μέσω Internet Social Media Καθ. Γεώργιος Ι. Δουκίδης, Διευθυντής Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εμπορίου-ELTRUN Τμήμα Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΡΑΦΗ. Ηλεκτρονική επικοινωνία. Κρυπτογραφία και ψηφιακές υπογραφές ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ & ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ. Ηλεκτρονική επικοινωνία. Κρυπτογραφία και ψηφιακές υπογραφές ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ & ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ & Γιώργος Ν.Γιαννόπουλος Λέκτορας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών gyannop@law.uoa.gr 1 ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΑΚ 160 και ΚΠολΔ 443 α Το έγγραφο πρέπει να έχει ιδιόχειρη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α. α. Πριν εμφανιστεί η τεχνολογία ISDN οι υπηρεσίες φωνής, εικόνας και δεδομένων απαιτούσαν διαφορετικά δίκτυα.

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α. α. Πριν εμφανιστεί η τεχνολογία ISDN οι υπηρεσίες φωνής, εικόνας και δεδομένων απαιτούσαν διαφορετικά δίκτυα. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α ) & ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΘΕΜΑ Α ΚΥΡΙΑΚΗ 04/05/2014- ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΟΚΤΩ (8) ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α1. Να χαρακτηρίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν

Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Σειρά Σεμιναρίων 2013 «Ηλεκτρονικό εμπόριο η επιχείρηση στη νέα ψηφιακή εποχή» Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν Δρ. Μάρκος Κουργιαντάκης Διδάκτορας Τμ. Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα - Internet Υπηρεσίες Internet O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία FTP (File Transfer Protocol)

ίκτυα - Internet Υπηρεσίες Internet O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία FTP (File Transfer Protocol) Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας Κέρκυρα ίκτυα - Internet 2 Υπηρεσίες Internet O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) ΜηχανέςΑναζήτησηςστοWeb Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 4 ης ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κλώνη Απόστολου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κρυπτογραφία Ψηφιακές υπογραφές Ψηφιακά πιστοποιητικά Ψηφιακή υδατογραφία 2 Κρυπτογραφία Η επιστήµη

Διαβάστε περισσότερα

E-Payments. ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ Άντσος Νίκος Ζώης Απόστολος Μαλακάσης Ευτύχης Μπίλας Αντώνης Ντέμπος Νικηφόρος

E-Payments. ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ Άντσος Νίκος Ζώης Απόστολος Μαλακάσης Ευτύχης Μπίλας Αντώνης Ντέμπος Νικηφόρος E-Payments ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ Άντσος Νίκος Ζώης Απόστολος Μαλακάσης Ευτύχης Μπίλας Αντώνης Ντέμπος Νικηφόρος Μέθοδοι Ηλεκτρονικών Πληρωμών «Έξυπνες κάρτες» (χρεωστικές-πιστωτικές) E-wallets ή E-purses (π.χ. Google-wallet)

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστηµάτων

Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστηµάτων Ταυτοποίηση και Πιστοποίηση (Identification & Authentication) Εισαγωγή - Βασικές Έννοιες Τεχνικές Ταυτοποίησης και Πιστοποίησης Συστήµατα που βασίζονται στην πληροφορία Συστήµατα που βασίζονται στην κατοχή

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική

Εισαγωγή στην Πληροφορική Εισαγωγή στην Πληροφορική Δίκτυα Δεδομένων ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς Βασικές Έννοιες Δίκτυο υπολογιστών: ένα σύνολο διασυνδεδεμένων

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων

Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων Ενότητα 5: Διαχείριση κλειδιών Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Ζευς Οδηγίες Διαχείρισης Ψηφοφορίας

Ζευς Οδηγίες Διαχείρισης Ψηφοφορίας Ζευς Οδηγίες Διαχείρισης Ψηφοφορίας Ομάδα Ανάπτυξης Συστήματος Ζευς 18 Οκτωβρίου 2012 Το παρόν κείμενο περιγράφει τη διαχείριση ψηφιακών ψηφοφοριών μέσω του συστήματος Ζευς. Απευθύνεται καταρχήν στον διαχειριστή

Διαβάστε περισσότερα

7.5 Πρωτόκολλο IP. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ

7.5 Πρωτόκολλο IP. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ 7.5 Πρωτόκολλο IP 38. Τι είναι το πρωτόκολλο ιαδικτύου (Internet Protocol, IP); Είναι το βασικό πρωτόκολλο του επιπέδου δικτύου της τεχνολογίας TCP/IP. Βασίζεται στα αυτοδύναµα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για αγορές με κάρτες Chip & PIN

Οδηγίες για αγορές με κάρτες Chip & PIN Η τεχνολογία εξελίσσεται ταχύτατα και μαζί της εξελίσσονται και οι συναλλαγές μας. Για την καλύτερη, ευκολότερη και κυρίως ασφαλέστερη χρήση τους, οι κάρτες έγιναν πιο έξυπνες. Ενσωματώνοντας την υπερσύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Χ. ΖΙΟΥΛΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Χ. ΖΙΟΥΛΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΕΠΙΛΟΓΗΣ - Α ΛΥΚΕΙΟΥ) ΚΕΦ. 8 ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 2014-2015 Καθηγητής ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Χ. ΖΙΟΥΛΑΣ e-mail: vczioulas@yahoo.com site: http://www.zioulas.gr ΚΕΦ.8 ΔΙΚΤΥΑ

Διαβάστε περισσότερα

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu.

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu. Managing Information Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων Learning Objectives Για ποιό λόγο

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Διαδικτύου Μέρος 2ο. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 3 ο

Πρωτόκολλα Διαδικτύου Μέρος 2ο. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 3 ο Πρωτόκολλα Διαδικτύου Μέρος 2ο Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 3 ο Internet Protocol (IP) Στο επίπεδο δικτύου της τεχνολογίας TCP/IP, συναντάμε το πρωτόκολλο IP. Η λειτουργία του IP βασίζεται αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γκιπάλη Δώρα, A.M. 7795 Καρρά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Δίκτυα Υπολογιστών

ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Δίκτυα Υπολογιστών ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δίκτυα Υπολογιστών Στόχοι 1 Να εξηγήσουμε τι είναι τα δίκτυα υπολογιστών, ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες τους και ποιες οι πιο συνηθισμένες τοπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

9 - Ασφάλεια Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

9 - Ασφάλεια Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 9 - Ασφάλεια Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ενότητες Πυλώνες εμπιστοσύνης ηλεκτρονικών συναλλαγών Κρυπτογράφηση Δημόσιο και ιδιωτικό κλειδί Ψηφιακή υπογραφή Ψηφιακά

Διαβάστε περισσότερα

e-market: Παρουσίαση του μοντέλου των Ηλεκτρονικών Αγορών B2B βήμα προς βήμα Σπανού Σοφία

e-market: Παρουσίαση του μοντέλου των Ηλεκτρονικών Αγορών B2B βήμα προς βήμα Σπανού Σοφία e-market: Παρουσίαση του μοντέλου των Ηλεκτρονικών Αγορών B2B βήμα προς βήμα Σπανού Σοφία Internet & Επιχειρήσεις Internet & Επιχειρήσεις Παλαιότερα: Η αγορά αγαθών από την οθόνη του υπολογιστή έμοιαζε

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7]

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7] Στόχοι ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 Να εξηγήσουμε τι είναι τα δίκτυα υπολογιστών, ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες τους και ποιες οι πιο συνηθισμένες τοπολογίες τους. Να περιγράψουμε

Διαβάστε περισσότερα

Τι σηµαίνει «πιστοποίηση πληρωτή» σε µια e-commerce πληρωµή?

Τι σηµαίνει «πιστοποίηση πληρωτή» σε µια e-commerce πληρωµή? Ρωτάω και µαθαίνω Τι σηµαίνει «πιστοποίηση πληρωτή» σε µια e-commerce πληρωµή? Πιστοποίηση Πληρωτή (payer authentication) σηµαίνει να µπορεί ένα e-shop να εξακριβώνει την νόµιµη κατοχή της κάρτας από τον

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα του εθνικού οδικού δικτύου (Αττική οδός)

Τμήμα του εθνικού οδικού δικτύου (Αττική οδός) Λέξεις Κλειδιά: Δίκτυο υπολογιστών (Computer Network), τοπικό δίκτυο (LAN), δίκτυο ευρείας περιοχής (WAN), μόντεμ (modem), κάρτα δικτύου, πρωτόκολλο επικοινωνίας, εξυπηρέτης (server), πελάτης (client),

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΜΣ 513. Ακαδημαϊκό Έτος Εαρινό Εξάμηνο

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΜΣ 513. Ακαδημαϊκό Έτος Εαρινό Εξάμηνο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΜΣ 513 Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 Εαρινό Εξάμηνο Agenda για σήμερα Διδάσκοντες Διδασκαλία και Εξέταση μαθήματος Περιεχόμενο Μαθήματος Εισαγωγή στο Η-Εμπόριο Εφαρμογές Η-Εμπορίου

Διαβάστε περισσότερα

Κρυπτογραφία. Κεφάλαιο 4 Αλγόριθμοι Δημοσίου Κλειδιού (ή ασύμμετροι αλγόριθμοι)

Κρυπτογραφία. Κεφάλαιο 4 Αλγόριθμοι Δημοσίου Κλειδιού (ή ασύμμετροι αλγόριθμοι) Κρυπτογραφία Κεφάλαιο 4 Αλγόριθμοι Δημοσίου Κλειδιού (ή ασύμμετροι αλγόριθμοι) Κρυπτοσυστήματα Δημοσίου κλειδιού Αποστολέας P Encryption C Decryption P Παραλήπτης Προτάθηκαν το 1976 Κάθε συμμετέχων στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 2 ης ιαβούλευσης

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 2 ης ιαβούλευσης ΟΜΑ Α Ε3: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 2 ης ιαβούλευσης ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ...1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ...3 ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ...3

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Εικονικών Δικτύων Ενότητα 6: Εικονικά Ιδιωτικά Δίκτυα Επιπέδου Μεταφοράς - Secure Sockets Layer (SSL) / Transport Layer Security (TLS)

Σχεδιασμός Εικονικών Δικτύων Ενότητα 6: Εικονικά Ιδιωτικά Δίκτυα Επιπέδου Μεταφοράς - Secure Sockets Layer (SSL) / Transport Layer Security (TLS) Σχεδιασμός Εικονικών Δικτύων Ενότητα 6: Εικονικά Ιδιωτικά Δίκτυα Επιπέδου Μεταφοράς - Secure Sockets Layer (SSL) / Transport Layer Security (TLS) Νικολάου Σπύρος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

8.3 Ασφάλεια ικτύων. Ερωτήσεις

8.3 Ασφάλεια ικτύων. Ερωτήσεις 8.3 Ασφάλεια ικτύων Ερωτήσεις 1. Με τι ασχολείται η ασφάλεια των συστηµάτων; 2. Τι είναι αυτό που προστατεύεται στην ασφάλεια των συστηµάτων και για ποιο λόγο γίνεται αυτό; 3. Ποια η διαφορά ανάµεσα στους

Διαβάστε περισσότερα

Το Ηλεκτρονικό Εμπόριο στην Ελλάδα: Προκλήσεις και Προοπτικές

Το Ηλεκτρονικό Εμπόριο στην Ελλάδα: Προκλήσεις και Προοπτικές . Το Ηλεκτρονικό Εμπόριο στην Ελλάδα: Προκλήσεις και Προοπτικές Καθ. Γεώργιος Ι. Δουκίδης*, Διευθυντής Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εμπορίου (ELTRUN) * Αντιπρόεδρος Δ.Σ. του GRECΑ 1 Καθ. Γ. Δουκίδης, ELTRUN

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Ασφάλειας και Εμπιστοσύνης σε Πολιτισμικά Περιβάλλοντα

Διαχείριση Ασφάλειας και Εμπιστοσύνης σε Πολιτισμικά Περιβάλλοντα Διαχείριση Ασφάλειας και Εμπιστοσύνης σε Πολιτισμικά Περιβάλλοντα Ενότητα 5: ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Δημήτριος Κουκόπουλος Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης Κατάλογος Περιεχομένων 1 ΑΣΎΜΜΕΤΡΗ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΊΑ ΚΑΙ PGP...- 3-1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΉ...- 3-1.2 ΤΙ ΕΊΝΑΙ ΤΟ PGP;...- 4-1.3 ΤΟ PGP ΒΉΜΑ ΒΉΜΑ......-

Διαβάστε περισσότερα

7.9 ροµολόγηση. Ερωτήσεις

7.9 ροµολόγηση. Ερωτήσεις 7.9 ροµολόγηση Ερωτήσεις 1. Να δώσετε τον ορισµό της δροµολόγησης; 2. Από τι εξαρτάται η χρονική στιγµή στην οποία λαµβάνονται οι αποφάσεις δροµολόγησης; Να αναφέρετε ποια είναι αυτή στην περίπτωση των

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 Διαδικτύωση-Internet. 7.2 Τεχνολογία TCP/IP

Κεφάλαιο 7 Διαδικτύωση-Internet. 7.2 Τεχνολογία TCP/IP Κεφάλαιο 7 Διαδικτύωση-Internet 7.2 Τεχνολογία TCP/IP Τι δηλώνει ο όρος «TCP/IP»; Ο όρος TCP/IP αναφέρεται σε μια ομάδα ομοειδών πρωτοκόλλων που χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία των δικτύων υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία TCP/IP ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗ- INTERNET. Τεχνολογίες Τηλεκπαίδευσης & Εφαρµογές - Ιούλιος 09 1 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.

Τεχνολογία TCP/IP ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗ- INTERNET. Τεχνολογίες Τηλεκπαίδευσης & Εφαρµογές - Ιούλιος 09 1 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3. Τεχνολογία TCP/IP ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗ- INTERNET Εφαρµογές - Ιούλιος 09 1 Εισαγωγή στην τεχνολογία TCP/IP Τεχνολογία TCP/IP TCP/IP Πρωτόκολλα TCP/IP ή τεχνολογία TCP/IP ή τεχνολογία ιαδικτύου (Internet)( ιαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

KΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

KΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ KΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 1 Γενικά Η ψηφιακή υπογραφή είναι µια µέθοδος ηλεκτρονικής υπογραφής όπου ο παραλήπτης ενός υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού µηνύµατος µπορεί να διαπιστώσει τη γνησιότητα του,

Διαβάστε περισσότερα

Αποκήρυξη ευθυνών. Συλλογή Προσωπικών Πληροφοριών

Αποκήρυξη ευθυνών. Συλλογή Προσωπικών Πληροφοριών Αποκήρυξη ευθυνών Του γραφείου προώθησης ιατροτεχνολογικών προϊόντων Δ.Καρβούνης δεσμεύεται να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να παρέχει στα μέλη του τα καλύτερα δυνατά προϊόντα και υπηρεσίες.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΚΕΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ EZISTORE

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΚΕΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ EZISTORE ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (M.I.S.) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΚΕΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ EZISTORE ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οόρος TCP/IPχρησιµοποιείται ευρέως σήµερα για να περιγράψει ένα σύνολοαπό διαφορετικές έννοιες. Η περισσότερο διαδεδοµένηχρήση του όρου αναφέρεται σε ένα επικοινωνιακό πρωτόκολλογια τη µεταφορά δεδοµένων.

Διαβάστε περισσότερα

Κρυπτογράφηση: Το Α και το Ω της δικτυακής ασφάλειας Παρελθόν και µέλλον Το παρελθόν: Ο αλγόριθµος του Καίσαρα

Κρυπτογράφηση: Το Α και το Ω της δικτυακής ασφάλειας Παρελθόν και µέλλον Το παρελθόν: Ο αλγόριθµος του Καίσαρα Κρυπτογράφηση: Το Α και το Ω της δικτυακής ασφάλειας Σε νοµικό και κοινωνικό επίπεδο, τίθεται ζήτηµα προστασίας του απορρήτου σε όλες τις εκδοχές δικτυακής συναλλαγής (email, εµπορικές συναλλαγές, τραπεζικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Ο προβληματισμός και οι ανησυχίες που προκαλεί η ασφάλεια στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο μπορούν να καταταχθούν σε δύο κατηγορίες : 1. σε 2. σε σε προβληματισμούς σχετικούς με

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση 1 η μεταγωγής κυκλώματος? : Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της. Ερώτηση 2 η : Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της μεταγωγής μηνύματος?

Ερώτηση 1 η μεταγωγής κυκλώματος? : Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της. Ερώτηση 2 η : Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της μεταγωγής μηνύματος? Μετάδοση Δεδομένων Δίκτυα Υπολογιστών 68 Ερώτηση 1 η μεταγωγής κυκλώματος? : Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της Απάντηση : Στα δίκτυα μεταγωγής κυκλώματος (circuit switching networks), η μετάδοση των

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ. Απόστολος Πλεξίδας Προϊστάµενος της ιεύθυνσης ιαφάνειας & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης της Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ. Απόστολος Πλεξίδας Προϊστάµενος της ιεύθυνσης ιαφάνειας & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης της Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ Προϊστάµενος της ιεύθυνσης ιαφάνειας & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης της Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Hλεκτρονική υπογραφή, τι είναι, τρόπος λειτουργίας Χειρογραφη Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Δ Εξάμηνο Συναρτήσεις Κατακερματισμού και Πιστοποίηση Μηνύματος Διδάσκων : Δρ. Παρασκευάς Κίτσος Επίκουρος Καθηγητής e-mail: pkitsos@teimes.gr, pkitsos@ieee.org Αντίρριο

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Διαδικτύου

Πρωτόκολλα Διαδικτύου Πρωτόκολλα Διαδικτύου Ερωτήσεις Ασκήσεις Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 3 ο Ερωτήσεις 1. Τι είναι το intranet και ποια τα πλεονεκτήματα που προσφέρει; 2. Τι δηλώνει ο όρος «TCP/IP»; 3. Να αναφέρετε τα πρωτόκολλα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ 4 η ΔΙΑΛΕΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδίκτυο: Ιστορία, Δομή, Υπηρεσίες

Διαδίκτυο: Ιστορία, Δομή, Υπηρεσίες Διαδίκτυο: Ιστορία, Δομή, Υπηρεσίες 1 η Ερώτηση (Ορισμός): Τι είναι το Διαδίκτυο; Διαδίκτυο είναι το παγκόσμιο δίκτυο όλων των επιμέρους δικτύων που έχουν συμφωνήσει σε κοινούς κανόνες επικοινωνίας και

Διαβάστε περισσότερα

1.2.2 Το μοντέλο δικτύωσης TCP/IP 1 / 26

1.2.2 Το μοντέλο δικτύωσης TCP/IP 1 / 26 1.2.2 Το μοντέλο δικτύωσης TCP/IP 1 / 26 Το δίκτυο ARPANET ήταν ένα δίκτυο μεταγωγής πακέτων που χρηματοδοτήθηκε από το υπουργείο άμυνας των Η.Π.Α. στα τέλη της δεκαετίας του '60. 2 / 26 Από την αρχή κύριος

Διαβάστε περισσότερα

B2B ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΟΣ Β

B2B ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΟΣ Β B2B ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΟΣ Β Ηλεκτρονική Αγορά Προσανατολισμένη σς Ενδιάμεσους : Η περίπτωση PART της BOEING Η Boeing στην προκειμένη περίπτωση, παίζει το ρόλο ενδιάμεσου στην παροχή ανταλλακτικών συντήρησης

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστηµάτων. Ορισµοί

Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστηµάτων. Ορισµοί Ορισµοί Πιστοποίηση: η διαδικασία της αντιστοίχησης και δέσµευσης ενός δηµοσίου κλειδιού σε ένα άτοµο, οργανισµό ή άλλη οντότητα αποτελεί βασική λειτουργία των Υποδοµών ηµοσίου Κλειδιού (Υ Κ) Ψηφιακά πιστοποιητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Πιστοποίησης Γνώσεων και Δεξιοτήτων H/Y ΕΝΟΤΗΤΑ 1: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

Πρόγραμμα Πιστοποίησης Γνώσεων και Δεξιοτήτων H/Y ΕΝΟΤΗΤΑ 1: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Πρόγραμμα Πιστοποίησης Γνώσεων και Δεξιοτήτων H/Y ΕΝΟΤΗΤΑ 1: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Μάθημα 0.2: Το Λογισμικό (Software) Δίκτυα υπολογιστών Αντώνης Χατζηνούσκας 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Σκοπός του Μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

χρήστες και υπηρεσίες

χρήστες και υπηρεσίες ιδακτικό υλικό µαθητή χρήστες και υπηρεσίες Από όσα αναφέρθηκαν, γίνεται αντιληπτό ότι όποιος έχει τον κατάλληλο εξοπλισµό και έχει εξασφαλίσει τον τρόπο σύνδεσής του µε το ιαδίκτυο, µπορεί να το χρησιµοποιήσει.

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Ειδοποιήσεων με Κινητές Συσκευές

Διαχείριση Ειδοποιήσεων με Κινητές Συσκευές Διαχείριση Ειδοποιήσεων με Κινητές Συσκευές Λαμπαδαρίδης Αντώνιος el04148@mail.ntua.gr Διπλωματική εργασία στο Εργαστήριο Συστημάτων Βάσεων Γνώσεων και Δεδομένων Επιβλέπων: Καθηγητής Τ. Σελλής Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Η Συμπεριφορά του Έλληνα Online Καταναλωτή

Η Συμπεριφορά του Έλληνα Online Καταναλωτή . Η Συμπεριφορά του Έλληνα Online Καταναλωτή Καθ. Γεώργιος Ι. Δουκίδης, * Διευθυντής Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εμπορίου (ELTRUN) Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών *Αντιπρόεδρος του GRECA 1 Καθ. Γ. Δουκίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Θωρακείστε την επιχείρηση σας

Θωρακείστε την επιχείρηση σας Θωρακείστε την επιχείρηση σας Χαµηλό κόστος Γρήγορη εκµάθηση w.agrosoft.gr Άµεσα αποτελέσµατα Εισαγωγή Το προϊόν Itemtracker, έκδοση 1.0, είναι η σύγχρονη και µοντέρνα λύση στην Ιχνηλασιµότητα των τροφίµων

Διαβάστε περισσότερα

1. Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται

1. Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται 1 Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται Επιχειρήσεις με περισσότερα από ένα σημεία παρουσίας (καταστήματα, γραφεία) πολύ συχνά αντιμετωπίζουν προβλήματα επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση 6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο Τοπικά δίκτυα (LAN): επικοινωνία με περιορισμένη απόσταση κάλυψης (μικρή εμβέλεια) Δίκτυα Ευρείας Περιοχής (WAN): επικοινωνία σε ευρύτερη γεωγραφική κάλυψη. Από την άποψη του

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων. Συναρτήσεις Κατακερματισμού

Εργαστήριο Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων. Συναρτήσεις Κατακερματισμού ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΉΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ Εργαστήριο Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων Συναρτήσεις Κατακερματισμού Ο όρος συνάρτηση κατακερματισμού (hash function) υποδηλώνει ένα μετασχηματισμό που παίρνει

Διαβάστε περισσότερα