τον κατασκευαστή της συσκευής που διανέµει το λογισµικό µε τη συσκευή ή

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "τον κατασκευαστή της συσκευής που διανέµει το λογισµικό µε τη συσκευή ή"

Transcript

1 ΟΡΟΙ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΗΣ MICROSOFT WINDOWS VISTA HOME BASIC WINDOWS VISTA HOME PREMIUM WINDOWS VISTA ULTIMATE Οι παρόντες όροι άδειας είναι µια σύµβαση ανάµεσα σε εσάς και τον κατασκευαστή της συσκευής που διανέµει το λογισµικό µε τη συσκευή ή ο υπεύθυνος εγκατάστασης του λογισµικού που διανέµει το λογισµικό µε τη συσκευή. Παρακαλούµε διαβάστε τους όρους αυτούς. Ισχύουν για το λογισµικό που αναφέρεται πιο πάνω, το οποίο περιλαµβάνει τα αποθηκευτικά µέσα επί των οποίων το παραλάβατε, εφόσον υπάρχουν. Οι όροι της άδειας χρήσης σε έντυπη µορφή, οι οποίοι ενδέχεται να συνοδεύουν το λογισµικό, υπερισχύουν έναντι τυχόν όρων άδειας χρήσης σε ηλεκτρονική µορφή. Οι όροι ισχύουν επίσης για τα παρακάτω στοιχεία της Microsoft: ενηµερώσεις, συµπληρώµατα, υπηρεσίες που βασίζονται στο Internet και υπηρεσίες υποστήριξης για το παρόν λογισµικό, εκτός εάν υπάρχουν άλλοι συνοδευτικοί όροι αυτών των προϊόντων. Σε αυτή την περίπτωση, ισχύουν οι συνοδευτικοί όροι. Εάν αποκτήσετε ενηµερώσεις ή συµπληρώµατα απευθείας από τη Microsoft, η Microsoft και όχι ο κατασκευαστής ή ο υπεύθυνος εγκατάστασης, θα χορηγήσει την άδεια χρήσης για αυτά. Εφόσον χρησιµοποιείτε το λογισµικό σηµαίνει ότι αποδέχεσθε τους παρόντες όρους. Εάν δεν αποδέχεσθε αυτούς τους όρους, µην εγκαταστήσετε το λογισµικό. Αντί αυτού, επικοινωνήστε µε τον κατασκευαστή ή τον υπεύθυνο εγκατάστασης, για πληροφορίες σχετικά µε την πολιτική επιστροφής που αφορά επιστροφή χρηµάτων ή πίστωση. Όπως περιγράφεται παρακάτω, εφόσον χρησιµοποιείτε το λογισµικό, σηµαίνει ότι δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη διαβίβαση ορισµένων πληροφοριών ηλεκτρονικού υπολογιστή κατά τη διάρκεια της ενεργοποίησης, επικύρωσης και σχετικά µε υπηρεσίες που βασίζονται στο Internet. Εάν συµµορφώνεστε µε τους παρόντες όρους της άδειας χρήσης, έχετε τα ακόλουθα δικαιώµατα για κάθε άδεια χρήσης που αποκτάτε. 1. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ. α. Λογισµικό. Το λογισµικό περιλαµβάνει λογισµικό λειτουργικού συστήµατος για επιτραπέζιους υπολογιστές. Το λογισµικό δεν περιλαµβάνει υπηρεσίες Windows Live. Τα Windows Live είναι µια υπηρεσία που διατίθεται από τη Microsoft µε ξεχωριστή σύµβαση.

2 β. Μοντέλο Χορήγησης Άδειας Χρήσης. Η άδεια χρήσης αφορά το λογισµικόανά άδεια αντιγράφου και συσκευής. γ. Συγκεκριµένα δικαιώµατα εκδόσεων. Ανατρέξτε στους Πρόσθετους Όρους Άδειας χρήσης στο τέλος της παρούσας σύµβασης για όρους άδειας χρήσης που ισχύουν σε συγκεκριµένες εκδόσεις του λογισµικού. 2. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ. Η άδεια χρήσης του λογισµικού εκχωρείται µόνιµα στη συσκευή, µε την οποία αποκτήσατε το λογισµικό. Αυτή η συσκευή είναι η συσκευή µε άδεια χρήσης. Ένα διαµέρισµα υλικού θεωρείται ότι αποτελεί ξεχωριστή συσκευή. α. Συσκευή µε Άδεια Χρήσης. Μπορείτε να εγκαταστήσετε ένα αντίγραφο του λογισµικού στη συσκευή µε άδεια χρήσης. Επιτρέπεται η χρήση του λογισµικού το πολύ σε δύο επεξεργαστές αυτής της συσκευής κάθε φορά. Δεν επιτρέπεται η χρήση του λογισµικού σε κάποια άλλη συσκευή. β. Αριθµός χρηστών. Με εξαίρεση όσα προβλέπονται στα άρθρα "Συνδέσεις Συσκευής" (όλες οι εκδόσεις), "Τεχνολογίες Αποµακρυσµένης Πρόσβασης" (Εκδόσεις Home Basic και Home Premium) και "Άλλες Τεχνολογίες Πρόσβασης" (Έκδοση Ultimate) παρακάτω, η χρήση του λογισµικού επιτρέπεται µόνο σε έναν χρήστη κάθε φορά. γ. Εναλλακτικές εκδόσεις. Το λογισµικό ενδέχεται να περιλαµβάνει περισσότερες από µία εκδόσεις, όπως εκδόσεις 32-bit και 64-bit. Επιτρέπεται να χρησιµοποιείτε µόνο µία έκδοση κάθε φορά. Εάν ο κατασκευαστής ή ο υπεύθυνος εγκατάστασης σας παράσχει µε µία µόνο επιλογή ανάµεσα σε εκδόσεις γλωσσών, επιτρέπεται να χρησιµοποιήσετε µόνο τη µία έκδοση γλώσσας που επιλέγετε. 3. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ Ή/ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ. α. Πολυπλεξία. Υλικό ή λογισµικό που χρησιµοποιείται για την οµαδοποίηση συνδέσεων ή τη µείωση του αριθµού συσκευών ή χρηστών που έχουν απευθείας πρόσβαση ή χρησιµοποιούν το λογισµικό (ενίοτε αποκαλείται "πολυπλεξία" ή "οµαδοποίηση") δεν µειώνει τον αριθµό αδειών διαχείρισης που χρειάζεστε. β. Συστατικά µέρη γραµµατοσειράς. Ενώ εκτελείται το λογισµικό, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τις γραµµατοσειρές του για την εµφάνιση και εκτύπωση περιεχοµένου. Επιτρέπεται µόνο η ενσωµάτωση γραµµατοσειρών σε περιεχόµενο σύµφωνα µε τους περιορισµούς ενσωµάτωσης στις γραµµατοσειρές και η προσωρινή λήψη τους σε έναν εκτυπωτή ή άλλη συσκευή εξόδου για την εκτύπωση περιεχοµένου. γ. Εικονίδια, εικόνες και ήχοι. Ενώ εκτελείται το λογισµικό, επιτρέπεται να χρησιµοποιήσετε, αλλά όχι να κάνετε κοινή χρήση των εικονιδίων, εικόνων, ήχων και µέσων του. 4. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ.

3 Η ενεργοποίηση σχετίζει τη χρήση του λογισµικού µε µια συγκεκριµένη συσκευή. Κατά τη διάρκεια της ενεργοποίησης, το λογισµικό θα αποστείλει πληροφορίες σχετικά µε το λογισµικό και τη συσκευή στη Microsoft. Αυτές οι πληροφορίες περιλαµβάνουν την έκδοση, τη γλώσσα και το κλειδί του προϊόντος του λογισµικού, τη διεύθυνση πρωτοκόλλου Internet της συσκευής και τις πληροφορίες που προέρχονται από τη ρύθµιση παραµέτρων του υλικού της συσκευής. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη διεύθυνση Εφόσον χρησιµοποιείτε το λογισµικό, σηµαίνει ότι αποδέχεσθε την αποστολή αυτών των πληροφοριών. Πριν από την ενεργοποίηση έχετε το δικαίωµα να χρησιµοποιήσετε την έκδοση του λογισµικού που έχει εγκατασταθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εγκατάστασης. Το δικαίωµα χρήσης του λογισµικού µετά από την ώρα που καθορίστηκε κατά τη διαδικασία εγκατάστασης περιορίζεται, εκτός κι αν έχει ενεργοποιηθεί το λογισµικό. Αυτό συµβαίνει για να αποτραπεί η χωρίς άδεια χρήση του λογισµικού. Δεν θα µπορείτε να συνεχίσετε τη χρήση του λογισµικού µετά από αυτό το χρόνο, εάν δεν το ενεργοποιήσετε. Εάν η συσκευή είναι συνδεδεµένη στο Internet, το λογισµικό ενδέχεται να συνδεθεί αυτόµατα µε τη Microsoft για ενεργοποίηση. Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε το λογισµικό µη αυτόµατα µέσω Internet ή µέσω τηλεφώνου. Εάν κάνετε κάτι τέτοιο, ενδέχεται να ισχύουν οι χρεώσεις των υπηρεσιών Internet και τηλεφωνικής κλήσης. Εάν αλλάξετε συστατικά µέρη του ηλεκτρονικού σας υπολογιστή ή το λογισµικό, ίσως χρειαστεί να ενεργοποιήσετε εκ νέου το λογισµικό. Εάν ο κατασκευαστής ή ο υπεύθυνος εγκατάστασης ενεργοποίησε το λογισµικό για εσάς, ενδέχεται να µην σας ζητηθεί να ενεργοποιήσετε το λογισµικό, όταν το χρησιµοποιήσετε για πρώτη φορά. Θα αποστέλλεται υπενθύµιση από το λογισµικό σχετικά µε την ενεργοποίησή του µέχρι να το ενεργοποιήσετε. 5. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ. α. Το λογισµικό θα προβαίνει από καιρού εις καιρό σε επικύρωση του λογισµικού, θα ενηµερώνει τη δυνατότητα επικύρωσης του λογισµικού ή θα απαιτεί λήψη της. Με την επικύρωση επαληθεύεται ότι το λογισµικό έχει ενεργοποιηθεί και διαθέτει κατάλληλη άδεια χρήσης. Η επικύρωση σας επιτρέπει επίσης να χρησιµοποιείτε ορισµένες δυνατότητες του λογισµικού ή να λαµβάνετε πρόσθετα οφέλη. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση β. Κατά τη διάρκεια ενός ελέγχου επικύρωσης, το λογισµικό στέλνει πληροφορίες σχετικά µε το λογισµικό και τη συσκευή στη Microsoft. Αυτές οι πληροφορίες περιλαµβάνουν την έκδοση και το κλειδί προϊόντος του λογισµικού, καθώς και τη διεύθυνση πρωτοκόλλου Internet της συσκευής. Η Microsoft δεν χρησιµοποιεί αυτές τις πληροφορίες για να σας αναγνωρίσει ή για να επικοινωνήσει µαζί σας. Εάν χρησιµοποιήσετε το λογισµικό, δηλώνετε τη συγκατάθεσή σας για τη µετάδοση αυτών των πληροφοριών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την επικύρωση και τις πληροφορίες που στέλνονται κατά τη διάρκεια ενός ελέγχου επικύρωσης, επισκεφτείτε τη διεύθυνση γ. Εάν, µετά από έναν έλεγχο επικύρωσης, διαπιστωθεί ότι το λογισµικό δεν διαθέτει κατάλληλη άδεια χρήσης, ίσως να επηρεαστούν οι λειτουργίες του λογισµικού. Για παράδειγµα, ίσως να χρειαστεί να επαναλάβετε την ενεργοποίηση του λογισµικού ή να λάβετε υπενθυµίσεις να αποκτήσετε ένα αντίγραφο του λογισµικού µε κατάλληλη άδεια χρήσης ή ίσως να µην µπορείτε να χρησιµοποιήσετε ή να συνεχίσετε να χρησιµοποιείτε ορισµένες από τις δυνατότητες του λογισµικού ή να συνδεθείτε στο Internet ή

4 να λάβετε ορισµένες ενηµερωµένες εκδόσεις ή αναβαθµίσεις από τη Microsoft. δ. Επιτρέπεται να λαµβάνετε ενηµερωµένες εκδόσεις ή αναβαθµίσεις για το λογισµικό µόνο από τη Microsoft ή από εξουσιοδοτηµένες πηγές. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τη λήψη ενηµερωµένων εκδόσεων από εξουσιοδοτηµένες πηγές, επισκεφτείτε τη διεύθυνση 6. ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ. Εάν ενεργοποιηθεί, το Windows Defender θα αναζητήσει στον υπολογιστή σας λογισµικό υποκλοπής spyware, προγράµµατα adware και άλλο δυνητικά ανεπιθύµητο λογισµικό. Εάν βρει δυνητικά ανεπιθύµητο λογισµικό, το λογισµικό θα σας ρωτήσει εάν θέλετε να το αγνοήσετε, να το απενεργοποιήσετε (θέσετε σε καραντίνα) ή να το καταργήσετε. Οποιοδήποτε δυνητικά ανεπιθύµητο λογισµικό µε χαρακτηρισµό υψηλό ή σοβαρό, θα καταργηθεί αυτόµατα µετά από τη σάρωση, εκτός κι αν αλλάξετε την προεπιλεγµένη ρύθµιση. Η κατάργηση ή η απενεργοποίηση δυνητικά ανεπιθύµητου λογισµικού ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσµα τη διακοπή λειτουργίας άλλου λογισµικού στον υπολογιστή σας ή την παραβίαση της άδειας χρήσης για χρήση άλλου λογισµικού στον υπολογιστή σας. Χρησιµοποιώντας αυτό το λογισµικό, ενδέχεται επίσης να καταργήσετε ή να απενεργοποιήσετε λογισµικό που δεν είναι δυνητικά ανεπιθύµητο. 7. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ INTERNET. Η Microsoft παρέχει µε το λογισµικό υπηρεσίες που βασίζονται στο Internet. Έχει το δικαίωµα να αλλάξει ή να καταργήσει τις υπηρεσίες αυτές ανά πάσα στιγµή. α. Συγκατάθεση για υπηρεσίες που βασίζονται στο Internet. Οι δυνατότητες του λογισµικού που περιγράφονται παρακάτω και στη δήλωση απορρήτου των Windows Vista, συνδέονται σε συστήµατα υπολογιστών της Microsoft ή υπηρεσιών παροχής µέσω του Internet. Σε µερικές περιπτώσεις, δεν πρόκειται να λάβετε ιδιαίτερη προειδοποίηση κατά τη σύνδεση. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτές τις δυνατότητες ή να µην τις χρησιµοποιείτε. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε αυτές τις δυνατότητες, ανατρέξτε στη δήλωση απορρήτου των Windows Vista στη διεύθυνση Εάν χρησιµοποιήσετε αυτές τις δυνατότητες, δηλώνετε τη συγκατάθεσή σας για τη µετάδοση αυτών των πληροφοριών. Η Microsoft δεν χρησιµοποιεί αυτές τις πληροφορίες για να σας αναγνωρίσει ή για να επικοινωνήσει µαζί σας. Πληροφορίες Υπολογιστή. Οι παρακάτω δυνατότητες χρησιµοποιούν πρωτόκολλα Internet, τα οποία αποστέλλουν στα κατάλληλα συστήµατα πληροφορίες υπολογιστών, όπως τη διεύθυνση πρωτοκόλλου Internet που χρησιµοποιείτε, τον τύπο του λειτουργικού συστήµατος και του προγράµµατος περιήγησής σας, το όνοµα και την έκδοση του λογισµικού που χρησιµοποιείτε, καθώς και τον κωδικό γλώσσας της συσκευής, στην οποία εγκαταστήσατε το λογισµικό. Η Microsoft χρησιµοποιεί αυτές τις πληροφορίες µόνο, για να διαθέσει σε εσάς τις υπηρεσίες στο Internet. Δυνατότητα Ενηµέρωσης Windows. Επιτρέπεται η σύνδεση νέου υλικού στη συσκευή σας. Ίσως η συσκευή σας να µην διαθέτει τους οδηγούς συσκευών (drivers) που απαιτούνται για την επικοινωνία µε αυτό το υλικό. Σε αυτή την περίπτωση, η δυνατότητα ενηµέρωσης του λογισµικού µπορεί να λάβει τους οδηγούς συσκευών (drivers) από τη Microsoft και να το εγκαταστήσει στη συσκευή σας. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα ενηµέρωσης. Δυνατότητες που αφορούν περιεχόµενο Web. Το λογισµικό διαθέτει δυνατότητες που

5 µπορούν να ανακτήσουν σχετικό περιεχόµενο από τη Microsoft και να το διαθέσουν σε εσάς. Παραδείγµατα αυτών των δυνατοτήτων είναι τα clip art, τα πρότυπα, η ηλεκτρονική εκπαίδευση και υποστήριξη και το Appshelp. Μπορείτε να µην χρησιµοποιήσετε αυτές τις δυνατότητες περιεχοµένου web. Ψηφιακά πιστοποιητικά. Το λογισµικό χρησιµοποιεί ψηφιακά πιστοποιητικά. Αυτά τα ψηφιακά πιστοποιητικά επιβεβαιώνουν την ταυτότητα των χρηστών Internet στέλνοντας κρυπτογραφηµένες πληροφορίες µε το πρότυπο X.509. Μπορούν επίσης να χρησιµοποιηθούν για να υπογράψουν αρχεία και µακροεντολές ψηφιακά και για να επαληθεύσουν την ακεραιότητα και την προέλευση των περιεχοµένων αρχείων. Το λογισµικό ανακτά πιστοποιητικά και ενηµερώνει τις λίστες ανάκλησης πιστοποιητικών µέσω Internet, όταν είναι διαθέσιµο. Αυτόµατη Ενηµέρωση Ρίζας. Η δυνατότητα Αυτόµατης Ενηµέρωσης Ρίζας ενηµερώνει τη λίστα µε τις αρχές αξιόπιστων πιστοποιητικών. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη δυνατότητα Αυτόµατης Ενηµέρωσης Ρίζας. Διαχείριση Ψηφιακών Δικαιωµάτων των Windows Media. Οι κάτοχοι περιεχοµένου χρησιµοποιούν την τεχνολογία διαχείρισης ψηφιακών δικαιωµάτων για εφαρµογές Windows Media (WMDRM) για την προστασία της πνευµατικής τους ιδιοκτησίας, συµπεριλαµβανοµένων και των πνευµατικών τους δικαιωµάτων. Το παρόν λογισµικό και το λογισµικό άλλων κατασκευαστών χρησιµοποιούν την τεχνολογία WMDRM για την αναπαραγωγή και αντιγραφή περιεχοµένου που προστατεύεται µε την τεχνολογία WMDRM. Εάν το λογισµικό δεν καταφέρει να προστατέψει το περιεχόµενο, οι δικαιούχοι περιεχοµένου µπορούν να ζητήσουν από τη Microsoft να ανακαλέσει τη δυνατότητα του λογισµικού να χρησιµοποιεί την τεχνολογία WMDRM για την αναπαραγωγή ή την αντιγραφή προστατευµένου περιεχοµένου. Η ανάκληση δεν επηρεάζει το υπόλοιπο περιεχόµενο. Όταν κάνετε λήψη αδειών για προστατευµένο περιεχόµενο, συµφωνείτε ότι η Microsoft έχει δικαίωµα να συµπεριλάβει µια λίστα ανάκλησης µαζί µε τις άδειες. Οι δικαιούχοι περιεχοµένου ενδέχεται να απαιτήσουν από εσάς να αναβαθµίσετε το WMDRM, προκειµένου να έχετε πρόσβαση στο περιεχόµενό τους. Το λογισµικό Microsoft που περιλαµβάνει WMDRM θα ζητήσει τη συγκατάθεσή σας πριν από την αναβάθµιση. Εάν απορρίψετε µια αίτηση αναβάθµισης, δεν θα µπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο περιεχόµενο που απαιτεί την αναβάθµιση. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τις δυνατότητες WMDRM που έχουν πρόσβαση στο Internet. Όταν οι δυνατότητες αυτές είναι απενεργοποιηµένες, εξακολουθεί να είναι δυνατή η αναπαραγωγή περιεχοµένου για το οποίο διαθέτετε νόµιµη άδεια. Windows Media Player. Όταν χρησιµοποιείτε το Windows Media Player, το τελευταίο ελέγχει τη Microsoft για συµβατές ηλεκτρονικές υπηρεσίες µουσικής στην περιοχή σας, νέες εκδόσεις του προγράµµατος αναπαραγωγής και κωδικοποιητές, εάν η συσκευή σας δεν διαθέτει τους σωστούς κωδικοποιητές για την αναπαραγωγή περιεχοµένου. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την τελευταία δυνατότητα. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στη διεύθυνση Κατάργηση κακόβουλου λογισµικού/καθαρισµός κατά την αναβάθµιση. Πριν από την εγκατάσταση του λογισµικού, το λογισµικό θα ελέγξει και θα καταργήσει από τη συσκευή σας το κακόβουλο λογισµικό που αναφέρεται στην τοποθεσία

6 ( Κακόβουλο λογισµικό ). Όταν το λογισµικό ελέγχει τη συσκευή σας για κακόβουλο λογισµικό, αποστέλλεται µια αναφορά στη Microsoft, σχετικά µε τυχόν κακόβουλο λογισµικό που εντοπίστηκε ή σχετικά µε σφάλµατα που παρουσιάστηκαν κατά τον έλεγχο για κακόβουλο λογισµικό. Στην αναφορά δεν περιέχονται πληροφορίες που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την αναγνώριση της ταυτότητάς σας. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη δυνατότητα αναφοράς κακόβουλου λογισµικού του λογισµικού, ακολουθώντας τις οδηγίες που βρίσκονται στην τοποθεσία Εικονίδιο κατάστασης συνδεσιµότητας δικτύου. Αυτή η δυνατότητα προσδιορίζει εάν ένα σύστηµα είναι συνδεδεµένο µε ένα δίκτυο είτε µε παθητική παρακολούθηση της κυκλοφορίας δικτύου είτε µε ενεργά ερωτήµατα DNS ή HTTP. Το ερώτηµα µεταφέρει µόνο τυπικές πληροφορίες TCP/IP ή DNS για σκοπούς δροµολόγησης. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την δυνατότητα ενεργών ερωτηµάτων µέσω µιας ρύθµισης µητρώου. Υπηρεσία ώρας των Windows. Αυτή η υπηρεσία συγχρονίζεται µε τη διεύθυνση µία φορά την εβδοµάδα, για να παράσχει στον υπολογιστή σας τη σωστή ώρα. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα ή να επιλέξετε την προτιµώµενη πηγή ώρας από τη βοηθητική εφαρµογή "Ηµεροµηνία και ώρα" του Πίνακα Ελέγχου Η σύνδεση χρησιµοποιεί τυπικό πρωτόκολλο NTP. Υπηρεσία µετάβασης IPv6 Μετάφρασης διευθύνσεων δικτύου (IPv6 NAT Traversal - Teredo). Αυτή η δυνατότητα διευκολύνει τη µετάβαση των υπαρχουσών οικιακών συσκευών πύλης Internet στο πρωτόκολλο IPv6. Το IPv6 είναι το πρωτόκολλο Internet επόµενης γενιάς. Βοηθά στην αποκατάσταση σύνδεσης από άκρη σε άκρη, η οποία πολλές φορές απαιτείται για εφαρµογές µεταξύ ισότιµων συσκευών. Για αυτόν το σκοπό, κάθε φορά που ξεκινάτε το λογισµικό, η υπηρεσία-πελάτης Teredo θα προσπαθεί να εντοπίσει µια δηµόσια υπηρεσία Teredo στο Internet. Αυτό το επιτυγχάνει στέλνοντας ένα ερώτηµα µέσω του Internet. Αυτό το ερώτηµα µεταβιβάζει µόνο τυποποιηµένες πληροφορίες της υπηρεσίας ονοµάτων τοµέων (DNS), ώστε να προσδιοριστεί αν ο υπολογιστής σας είναι συνδεδεµένος στο Internet και µπορεί να εντοπίσει µια δηµόσια υπηρεσία Teredo. Εάν χρησιµοποιείτε µια εφαρµογή (π.χ. το Windows Meeting Space) που χρειάζεται σύνδεση IPv6 ή έχετε διαµορφώσει το τείχος προστασίας σας ώστε να επιτρέπει πάντα τις συνδέσεις IPv6, εξ ορισµού θα στέλνονται τυποποιηµένες πληροφορίες πρωτοκόλλου Internet στην υπηρεσία Teredo της Microsoft, σε τακτά χρονικά διαστήµατα. Καµία άλλη πληροφορία δεν στέλνεται στη Microsoft. Μπορείτε να αλλάξετε αυτήν την προεπιλογή ώστε να χρησιµοποιούνται άλλοι διακοµιστές από αυτούς της Microsoft. Μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα, µε τη βοήθεια ενός βοηθητικού προγράµµατος γραµµής εντολών που ονοµάζεται netsh. β. Χρήση πληροφοριών. Η Microsoft ενδέχεται να χρησιµοποιήσει τις πληροφορίες του υπολογιστή, τις αναφορές σφάλµατος και τις αναφορές κακόβουλου λογισµικού, για να βελτιώσετε το λογισµικό και τις υπηρεσίες µας. Ενδέχεται επίσης να τις µοιραστούµε µε τρίτους, για παράδειγµα µε πωλητές υλικού και λογισµικού. Ενδέχεται να χρησιµοποιήσουν τις πληροφορίες, για να βελτιώσουν τον τρόπο εκτέλεσης των προϊόντων τους µε το λογισµικό της Microsoft. γ. Κακή Χρήση των Υπηρεσιών που βασίζονται στο Internet. Δεν επιτρέπεται να

7 χρησιµοποιείτε αυτές τις υπηρεσίες µε οποιονδήποτε τρόπο που θα µπορούσε να βλάψει τις ίδιες ή να εµποδίσει τη χρήση τους από οποιονδήποτε άλλο. Δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιείτε τις υπηρεσίες για να αποκτήσετε παράνοµη πρόσβαση σε οποιαδήποτε υπηρεσία, δεδοµένα, λογαριασµό ή δίκτυο µε οποιονδήποτε τρόπο. 8. ΕΚΤΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ. Παραχωρείται µόνο η άδεια χρήσης του λογισµικού. Δεν πωλείται το λογισµικό. Αυτή η σύµβαση σάς παρέχει µόνο ορισµένα δικαιώµατα για τη χρήση του λογισµικού. Ο κατασκευαστής ή ο υπεύθυνος εγκατάστασης και η Microsoft επιφυλάσσονται όλων των υπόλοιπων δικαιωµάτων. Εκτός εάν η ισχύουσα νοµοθεσία σάς παραχωρεί περισσότερα δικαιώµατα, παρά τον παρόντα περιορισµό, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε το λογισµικό µόνο σύµφωνα µε όσα προβλέπονται ρητά στην παρούσα σύµβαση. Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να συµµορφωθείτε µε όλους τους τεχνικούς περιορισµούς που υπάρχουν στο λογισµικό και οι οποίοι σας επιτρέπουν να το χρησιµοποιείτε µόνο µε συγκεκριµένους τρόπους. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην τεκµηρίωση του λογισµικού. Δεν επιτρέπεται η παράκαµψη οποιωνδήποτε τεχνικών περιορισµών του λογισµικού, η αποσυµπίληση ή η ανακατασκευή του πηγαίου ή του αντικειµενικού κώδικα του λογισµικού, µε εξαίρεση την περίπτωση και µόνο στην έκταση που τέτοιες δραστηριότητες επιτρέπονται ρητά από την ισχύουσα νοµοθεσία, παρά τον παραπάνω περιορισµό. η χρήση στοιχείων του λογισµικού για την εκτέλεση εφαρµογών που δεν εκτελούνται στο λογισµικό, η δηµιουργία περισσότερων αντιγράφων του λογισµικού απ' ό,τι ορίζεται σε αυτή τη σύµβαση ή σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, παρά τον παραπάνω περιορισµό, η δηµοσίευση του λογισµικού σε άλλους µε σκοπό την αντιγραφή του, η ενοικίαση, η µίσθωση ή ο δανεισµός του λογισµικού, ή η χρήση του λογισµικού για την παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας εµπορικού λογισµικού (commercial hosting). 9. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΤΟΥ MICROSOFT.NET. Το λογισµικό περιλαµβάνει ένα ή περισσότερα στοιχεία του.net Framework 3.0 ( Συστατικά µέρη.net ). Μπορείτε να διεξάγετε εσωτερικές µετρήσεις επιδόσεων αυτών των στοιχείων. Επιτρέπεται η αποκάλυψη των αποτελεσµάτων οποιασδήποτε δοκιµής επιδόσεων αυτών των συστατικών µερών, µε την προϋπόθεση ότι συµµορφώνεστε µε τους όρους που παρατίθενται στη διεύθυνση Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη σύµβαση έχετε µε τη Microsoft, εάν αποκαλύψετε τέτοια αποτελέσµατα µετρήσεων επιδόσεων, η Microsoft θα έχει το δικαίωµα να αποκαλύψει τα αποτελέσµατα µετρήσεων επιδόσεων που διεξάγει για τα δικά σας προϊόντα, τα οποία είναι ανταγωνιστικά του ισχύοντος Συστατικού Μέρους.NET, µε την προϋπόθεση ότι συµµορφώνεται µε τους ίδιους όρους που παρατίθενται στη διεύθυνση 10. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Επιτρέπεται να δηµιουργήσετε ένα αντίγραφο ασφαλείας των µέσων λογισµικού. Μπορείτε να το χρησιµοποιήσετε µόνο για επανεγκατάσταση του λογισµικού. 11. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ. Οποιοδήποτε πρόσωπο έχει έγκυρη πρόσβαση στον υπολογιστή σας ή στο εσωτερικό σας δίκτυο επιτρέπεται να αντιγράψει και να χρησιµοποιήσει την τεκµηρίωση για σκοπούς εσωτερικής αναφοράς.

8 12. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΜΕΤΑΠΩΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. Δεν επιτρέπεται η πώληση λογισµικού που φέρει την ένδειξη NFR ή Όχι για µεταπώληση (Not for Resale). 13. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ. Για να χρησιµοποιήσετε λογισµικό αναβάθµισης, πρέπει πρώτα να διαθέτετε άδεια χρήσης για λογισµικό που είναι κατάλληλο για αναβάθµιση. Κατά την αναβάθµιση, αυτή η σύµβαση θα αντικαταστήσει τη σύµβαση του παλαιότερου λογισµικού. Εφόσον έχει προηγηθεί αναβάθµιση, δεν επιτρέπεται η χρήση του παλαιότερου λογισµικού, εκτός κι αν πραγµατοποιείται σύµφωνα µε την ενότητα "Υποβάθµιση" που ακολουθεί (Έκδοση Ultimate). 14. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ. α. Εάν αποκτήσατε το λογισµικό σε συσκευή ή σε δίσκο ή άλλο µέσο, µια γνήσια ετικέτα Πιστοποιητικού Αυθεντικότητας (Certificate of Authenticity ή COA) της Microsoft και ένα γνήσιο αντίγραφο του λογισµικού πιστοποιούν ότι πρόκειται για λογισµικό µε άδεια χρήσης. Για να έχει ισχύ, αυτή η ετικέτα πρέπει να προσαρτάται στη συσκευή ή να εµφανίζεται στη συσκευασία του κατασκευαστή ή του υπεύθυνου εγκατάστασης. Εάν αποκτήσετε την ετικέτα ξεχωριστά, δεν είναι έγκυρη. Πρέπει να φυλάξετε την ετικέτα στη συσκευή ή τη συσκευασία που φέρει την ετικέτα, για να αποδείξετε ότι έχετε άδεια να χρησιµοποιείτε το λογισµικό. Εάν η συσκευή συνοδεύεται από περισσότερες από µία γνήσιες ετικέτες Πιστοποιητικού Αυθεντικότητας (COA), επιτρέπεται να χρησιµοποιήσετε κάθε έκδοση του λογισµικού που πιστοποιείται σε αυτές τις ετικέτες. β. Για να προσδιορίσετε τη γνησιότητα του λογισµικού Microsoft, ανατρέξτε στη διεύθυνση 15. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ. Μπορείτε να µεταβιβάσετε το λογισµικό απευθείας σε ένα τρίτο πρόσωπο µόνο µαζί µε τη συσκευή µε άδεια χρήσης. Δεν µπορείτε να κρατήσετε αντίγραφα του λογισµικού ή µιας παλαιότερης έκδοσης. Πριν από οποιαδήποτε επιτρεπόµενη µεταβίβαση, ο άλλος χρήστης πρέπει να συµφωνεί ότι η παρούσα σύµβαση ισχύει για τη µεταβίβαση και χρήση του λογισµικού. Η µεταβίβαση πρέπει να συµπεριλαµβάνει την ετικέτα Πιστοποιητικού Αυθεντικότητας (COA). 16. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΙΚΟΝΑΣ MPEG-4. Το παρόν λογισµικό περιλαµβάνει τεχνολογία αποκωδικοποίησης εικόνων MPEG-4. Η MPEG LA, L.L.C. θέτει τον εξής όρο: ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΙΚΟΝΑΣ MPEG-4, ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ΜΕ (A) ΔΕΔΟΜΕΝΑ Ή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (i) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ Ή ΛΗΦΘΕΙ ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΗΚΕΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ (ii) ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, ΚΑΙ (B) ΑΛΛΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΠΑΡΑΧΩΡΕΙΤΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣΤΗ ΑΔΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ MPEG LA, L.L.C. Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά µε τα πρότυπα εικόνας MPEG-4, επικοινωνήστε µε την MPEG LA, L.L.C., 250 Steele Street, Suite 300, Denver, Colorado 80206, 17. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΙΚΟΝΑΣ VC-1. Το παρόν λογισµικό ενδέχεται να περιλαµβάνει τεχνολογία αποκωδικοποίησης εικόνας VC-1. Η MPEG LA, L.L.C. θέτει τον εξής όρο: Η ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ VC-1 ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ (A) ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΝΤΕΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ VC-1 ( ΒΙΝΤΕΟ VC-1 ) Ή ΤΗΝ (B) ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΝΤΕΟ VC-1 ΠΟΥ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΣΣΕΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Ή/ΚΑΙ ΑΠΟΚΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΕΝΑ ΦΟΡΕΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΙΝΤΕΟ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ

9 ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΝΑ ΠΑΡΑΣΧΕΙ ΒΙΝΤΕΟ VC-1. ΔΕΝ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ Ή ΣΥΝΑΓΕΤΑΙ ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΜΙΑ ΑΛΛΗ ΧΡΗΣΗ. Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά µε τα πρότυπα εικόνας VC-1, επικοινωνήστε µε την MPEG LA, L.L.C., 250 Steele Street, Suite 300, Denver, Colorado 80206, 18. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΙΚΟΝΑΣ MPEG-2. Εάν το λογισµικό περιλαµβάνει λογισµικό αναπαραγωγής DVD της Microsoft για τα Windows Vista, περιέχει τεχνολογία αποκωδικοποίησης εικόνων MPEG-2. Η MPEG LA, L.L.C. θέτει τον εξής όρο: ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΙΚΟΝΑΣ MPEG2, ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ΜΕ (A) ΔΕΔΟΜΕΝΑ Ή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (i) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ Ή ΛΗΦΘΕΙ ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΗΚΕΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ (ii) ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, ΚΑΙ (B) ΑΛΛΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΠΑΡΑΧΩΡΕΙΤΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣΤΗ ΑΔΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ MPEG LA, L.L.C. Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά µε το πρότυπο εικόνας MPEG-2, επικοινωνήστε µε την MPEG LA, L.L.C., 250 Steele Street, Suite 300, Denver, Colorado 80206, 19. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΛΛΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ. Το λογισµικό περιλαµβάνει προγράµµατα άλλων κατασκευαστών. Οι όροι άδειας αυτών των προγραµµάτων ισχύουν για τη χρήση τους. 20. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΞΑΓΩΓΩΝ. Το λογισµικό υπόκειται στη νοµοθεσία και τους κανονισµούς των Η.Π.Α. σχετικά µε τις εξαγωγές. Πρέπει να συµµορφώνεστε µε την εθνική και διεθνή νοµοθεσία σχετικά µε τις εξαγωγές και τους κανονισµούς που ισχύουν για το λογισµικό Αυτή η νοµοθεσία περιλαµβάνει περιορισµούς προορισµού, τελικών χρηστών και τελικής χρήσης. Για περισσότερες πληροφορίες, µεταβείτε στη διεύθυνση 21. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ. Για το λογισµικό γενικά, επικοινωνήστε µε τον κατασκευαστή ή τον υπεύθυνο εγκατάστασης για επιλογές υποστήριξης. Ανατρέξτε στον αριθµό υποστήριξης που παρέχεται µε το λογισµικό. Για ενηµερώσεις και συµπληρώµατα που λαµβάνονται απευθείας από τη Microsoft, η Microsoft παρέχει υποστήριξη όπως περιγράφεται στη διεύθυνση Εάν χρησιµοποιείτε λογισµικό που δεν συνοδεύεται από την κατάλληλη άδεια χρήσης, δεν θα δικαιούστε να λαµβάνετε υπηρεσίες υποστήριξης. 22. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ. Αυτή η σύµβαση (συµπεριλαµβανοµένης της εγγύησης που ακολουθεί), οι πρόσθετοι όροι, καθώς και οι όροι για συµπληρώµατα, ενηµερώσεις, υπηρεσίες που βασίζονται στο Internet και υπηρεσίες υποστήριξης που χρησιµοποιείτε αποτελούν τη συνολική σύµβαση για το λογισµικό και τις υπηρεσίες υποστήριξης. 23. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ. α. Ηνωµένες Πολιτείες. Εάν αποκτήσατε το λογισµικό στις Ηνωµένες Πολιτείες, η παρούσα σύµβαση διέπεται από το δίκαιο της πολιτείας της Ουάσινγκτον, το οποίο ισχύει για αξιώσεις σε περίπτωση παραβίασης της σύµβασης, ανεξάρτητα από τους κανόνες ιδιωτικού διεθνούς δικαίου. Όλες οι υπόλοιπες αξιώσεις διέπονται από το δίκαιο της χώρας όπου διαµένετε, συµπεριλαµβανοµένων των αξιώσεων που καλύπτονται από το δίκαιο προστασίας καταναλωτή, αθέµιτου ανταγωνισµού και αδικοπραξίας. β. Χώρες εκτός των Ηνωµένων Πολιτειών. Εάν αποκτήσατε αυτό το λογισµικό σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, ισχύει το δίκαιο της χώρας όπου διαµένετε.

10 24. ΝΟΜΙΜΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ. Αυτή η σύµβαση περιγράφει συγκεκριµένα νόµιµα δικαιώµατα. Ενδέχεται να έχετε και άλλα δικαιώµατα σύµφωνα µε το δίκαιο της πολιτείας ή της χώρας σας. Ενδέχεται επίσης να έχετε δικαιώµατα έναντι του τρίτου µέρους από το οποίο προµηθευτήκατε το λογισµικό. Αυτή η σύµβαση δεν επηρεάζει τα δικαιώµατα που σας αναγνωρίζονται από το δίκαιο της πολιτείας ή της χώρας σας, εφόσον τούτο δεν επιτρέπεται σύµφωνα µε το δίκαιο αυτό. 25. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ. Εκτός από τυχόν επιστροφή χρηµάτων που ενδέχεται να παράσχει ο κατασκευαστής ή ο υπεύθυνος εγκατάστασης, δεν µπορείτε να λάβετε αποζηµίωση για άλλες ζηµίες, συµπεριλαµβανοµένης της αποζηµίωσης για αποθετική ζηµία, διαφυγόντα κέρδη, ηθική βλάβη ή εύλογη αποζηµίωση. Αυτός ο περιορισµός ισχύει για ζητήµατα που σχετίζονται µε το λογισµικό, υπηρεσίες, περιεχόµενο (συµπεριλαµβανοµένου του κώδικα) σε τοποθεσίες τρίτων κατασκευαστών στο Internet ή προγράµµατα τρίτων και αξιώσεις για παραβίαση σύµβασης, παραβίαση εγγύησης ή προϋποθέσεων, αντικειµενική ευθύνη, αµέλεια ή άλλη αδικοπραξία στο βαθµό που επιτρέπεται από το εφαρµοστέο δίκαιο. Επίσης ισχύει ακόµα και αν η επισκευή, αντικατάσταση ή η επιστροφή τιµήµατος του λογισµικού δεν σας αποζηµιώνει πλήρως για οποιαδήποτε απώλεια ή ο κατασκευαστής, ο υπεύθυνος εγκατάστασης ή η Microsoft γνώριζαν ή θα έπρεπε να γνωρίζουν για την πιθανότητα των ζηµιών. Το δίκαιο ορισµένων πολιτειών δεν επιτρέπει τον αποκλεισµό ή τον περιορισµό της ευθύνης για αποθετικές ζηµίες ή της ευθύνης για εύλογη αποζηµίωση ή για διαφυγόντα κέρδη. Συνεπώς, ο παραπάνω περιορισµός ή αποκλεισµός µπορεί να µην ισχύει στην περίπτωσή σας. Επίσης, µπορεί να µην ισχύει για την περίπτωσή σας εφόσον το δίκαιο της χώρας σας δεν επιτρέπει τον αποκλεισµό ή τον περιορισµό της ευθύνης για αποθετική ζηµία ή της ευθύνης για εύλογη αποζηµίωση ή διαφυγόντα κέρδη.

11 ******************************************************************************* ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ Α. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ. Εάν ακολουθείτε τις οδηγίες και το λογισµικό συνοδεύεται από την κατάλληλη άδεια χρήσης, τότε αυτό θα λειτουργεί ουσιαστικά όπως περιγράφεται στην τεκµηρίωση της Microsoft που συνοδεύει το λογισµικό. Β. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ, ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΥΧΟΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ. Η περιορισµένη εγγύηση καλύπτει το λογισµικό για 90 ηµέρες από την ηµεροµηνία απόκτησης από τον πρώτο χρήστη. Εάν λάβετε συµπληρώµατα, ενηµερώσεις ή νέο λογισµικό σε αντικατάσταση άλλου κατά τη διάρκεια αυτών των 90 ηµερών, τα προαναφερθέντα καλύπτονται για το υπόλοιπο της εγγύησης ή για 30 ηµέρες, όποιο από τα δύο έχει µεγαλύτερη διάρκεια. Εάν µεταβιβάζετε το λογισµικό, το υπόλοιπο της εγγύησης θα ισχύει για τον αποδέκτη. Στην έκταση που επιτρέπεται από το νόµο, οποιεσδήποτε σιωπηρές εγγυήσεις ή όροι, διαρκούν όσο το διάστηµα ισχύος της περιορισµένης εγγύησης. Ορισµένες πολιτείες δεν επιτρέπουν περιορισµούς στη χρονική διάρκεια σιωπηρών εγγυήσεων. Συνεπώς, οι ανωτέρω περιορισµοί µπορεί να µην ισχύουν στην περίπτωσή σας. Ενδέχεται επίσης να µην ισχύουν στην περίπτωσή σας, επειδή ορισµένα κράτη δεν επιτρέπουν περιορισµούς ως προς τη διάρκεια ισχύος των σιωπηρών εγγυήσεων ή προϋποθέσεων. Γ. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ. Αυτή η εγγύηση δεν καλύπτει προβλήµατα που οφείλονται σε δικές σας ενέργειές (ή αδυναµία ενέργειας), στις ενέργειες άλλων χρηστών ή σε συµβάντα που δεν περιλαµβάνονται στο εύλογο πεδίο ελέγχου του κατασκευαστή, του υπεύθυνου εγκατάστασης ή της Microsoft. Δ. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ. Υπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του κατασκευαστή ή του υπεύθυνου εγκατάστασης για το εάν (i) θα επισκευάσει ή αντικαταστήσει το λογισµικό χωρίς οικονοµική επιβάρυνση ή εάν (ii) θα αποδεκτεί την επιστροφή του(ων) προϊόντος(ων) για µια επιστροφή του τιµήµατος που τυχόν καταβλήθηκε. Ο κατασκευαστής ή ο υπεύθυνος εγκατάστασης µπορούν επίσης να επισκευάσουν ή να αντικαταστήσουν συµπληρώµατα, ενηµερώσεις και νέο λογισµικό για αντικατάσταση ή να παράσχουν επιστροφή του τιµήµατος που τυχόν καταβλήθηκε σε αυτούς. Επικοινωνήστε µε τον κατασκευαστή ή τον υπεύθυνο εγκατάστασης για πληροφορίες σχετικά µε την πολιτική τους. Αυτή είναι η µόνη αποζηµίωση σε περίπτωση παράβασης της περιορισµένης εγγύησης. E. ΔΕΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ. Ενδέχεται να έχετε επιπλέον δικαιώµατα ως καταναλωτής σύµφωνα µε την εγχώρια νοµοθεσία περί προστασίας καταναλωτή της χώρας σας, τα οποία η παρούσα σύµβαση δεν µπορεί να αλλάξει. ΣΤ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ. Επικοινωνήστε µε τον κατασκευαστή ή τον υπεύθυνο εγκατάστασης, για να µάθετε πώς θα αποκτήσετε υπηρεσίες που παρέχονται στο πλαίσιο της εγγύησης για το λογισµικό. Για µια επιστροφή χρηµάτων, θα πρέπει να συµµορφώνεστε µε τις πολιτικές επιστροφής του κατασκευαστή ή του υπεύθυνου εγκατάστασης. Ζ. ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ. Η περιορισµένη εγγύηση είναι η µόνη εγγύηση που παρέχεται απευθείας από τον κατασκευαστή, τον υπεύθυνο εγκατάστασης ή τη Microsoft. Ο κατασκευαστής ή ο υπεύθυνος εγκατάστασης και η Microsoft δεν παρέχουν άλλες ρητές εγγυήσεις ή όρους. Στην έκταση που επιτρέπεται από το τοπικό δίκαιο, ο κατασκευαστής ή ο υπεύθυνος εγκατάστασης και η Microsoft αποποιούνται των σιωπηρών εγγυήσεων

12 εµπορευσιµότητας, καταλληλότητας για συγκεκριµένο σκοπό και µη προσβολής δικαιωµάτων. Εάν το δίκαιο της χώρας σας προβλέπει οποιεσδήποτε σιωπηρές εγγυήσεις ή όρους., παρά την παρούσα αποποίηση, η αποζηµίωση που δικαιούστε περιγράφεται στην ανωτέρω διάταξη "Αποζηµίωση για Παραβίαση Εγγύησης", στην έκταση που επιτρέπεται από το δίκαιο της χώρας σας. Η. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ. Η διάταξη "Αποκλεισµός και Περιορισµός Ευθύνης προς Αποζηµίωση" ανωτέρω ισχύει για παραβιάσεις της παρούσας περιορισµένης εγγύησης. Η παρούσα εγγύηση σάς παραχωρεί συγκεκριµένα νόµιµα δικαιώµατα και ενδέχεται να έχετε και άλλα δικαιώµατα, τα οποία διαφέρουν ανάλογα µε την πολιτεία. Ενδέχεται επίσης να έχετε και άλλα δικαιώµατα, τα οποία διαφέρουν ανάλογα µε τη χώρα.

13 WINDOWS VISTA HOME BASIC ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οι ακόλουθοι πρόσθετοι όροι άδειας χρήσης ισχύουν για τα Windows Vista Home Basic. 1. ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. Επιτρέπεται το πολύ σε 5 άλλες συσκευές να έχουν πρόσβαση στο λογισµικό που έχει εγκατασταθεί στις συσκευές µε άδεια χρήσης για τη χρήση των Υπηρεσιών Αρχείων, των Υπηρεσιών Εκτύπωσης, των υπηρεσιών Internet Information Services, των Υπηρεσιών κοινόχρηστης σύνδεσης στο Internet, καθώς και των Υπηρεσιών Τηλεφωνίας. 2. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ. Επιτρέπεται η αποµακρυσµένη πρόσβαση και χρήση του λογισµικού που έχει εγκατασταθεί σε συσκευή µε άδεια χρήσης από άλλη συσκευή για την κοινή χρήση µιας συνεδρίας λειτουργίας µε χρήση τεχνολογιών αποµακρυσµένης βοήθειας ή παρόµοιων τεχνολογιών. "Συνεδρία λειτουργίας" σηµαίνει την εµπειρία αλληλεπίδρασης µε το λογισµικό, άµεσα ή έµµεσα, µέσω οποιουδήποτε συνδυασµού περιφερειακών συσκευών εισόδου, εξόδου και προβολής. 3. ΑΛΛΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΕΞ' ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ. Μπορείτε να επιτρέψετε σε οποιονδήποτε αριθµό συσκευών να έχουν πρόσβαση στο λογισµικό που έχει εγκατασταθεί στη συσκευή µε άδεια χρήσης για άλλους σκοπούς πέραν των όσων αναγράφονται στα παραπάνω άρθρα "Συνδέσεις Συσκευών" και "Τεχνολογίες Αποµακρυσµένης Πρόσβασης", όπως για το συγχρονισµό δεδοµένων µεταξύ συσκευών. 4. ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Δεν επιτρέπεται η χρήση του λογισµικού που έχει εγκατασταθεί στη συσκευή µε άδεια χρήσης σε ένα εικονικό (ή διαφορετικά προσοµοιωµένο) σύστηµα υλικού. WINDOWS VISTA HOME PREMIUM ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οι ακόλουθοι πρόσθετοι όροι άδειας χρήσης ισχύουν για τα Windows Vista Home Premium. 1. ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. Επιτρέπεται το πολύ σε 10 άλλες συσκευές να έχουν πρόσβαση στο λογισµικό που έχει εγκατασταθεί στις συσκευές µε άδεια χρήσης για τη χρήση των Υπηρεσιών Αρχείων, των Υπηρεσιών Εκτύπωσης, των υπηρεσιών Internet Information Services, των Υπηρεσιών κοινόχρηστης σύνδεσης στο Internet, καθώς και των Υπηρεσιών Τηλεφωνίας. 2. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ. Επιτρέπεται η αποµακρυσµένη πρόσβαση και χρήση του λογισµικού που έχει εγκατασταθεί σε συσκευή µε άδεια χρήσης από άλλη συσκευή για την κοινή χρήση µιας συνεδρίας λειτουργίας µε χρήση τεχνολογιών αποµακρυσµένης βοήθειας ή παρόµοιων τεχνολογιών. "Συνεδρία λειτουργίας" σηµαίνει την εµπειρία αλληλεπίδρασης µε το λογισµικό, άµεσα ή έµµεσα, µέσω οποιουδήποτε συνδυασµού περιφερειακών συσκευών εισόδου, εξόδου και προβολής. 3. ΑΛΛΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΕΞ' ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ. Μπορείτε να επιτρέψετε σε οποιονδήποτε αριθµό συσκευών να έχουν πρόσβαση στο λογισµικό που έχει εγκατασταθεί στη συσκευή µε άδεια χρήσης για άλλους σκοπούς πέραν των όσων αναγράφονται στα παραπάνω άρθρα "Συνδέσεις Συσκευών" και "Τεχνολογίες Αποµακρυσµένης Πρόσβασης", όπως για το συγχρονισµό δεδοµένων µεταξύ συσκευών. 4. ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Δεν επιτρέπεται η χρήση του λογισµικού που έχει εγκατασταθεί στη συσκευή µε άδεια χρήσης σε ένα εικονικό (ή διαφορετικά προσοµοιωµένο) σύστηµα υλικού.

14 5. ΕΠΕΚΤΑΣΗ MEDIA CENTER. Ενδέχεται να έχετε 5 συνεδρίες λειτουργίας Επέκτασης Media Center (ή άλλο λογισµικό ή συσκευές που παρέχουν παρόµοια λειτουργικότητα για παρόµοιο σκοπό), οι οποίες λειτουργούν ταυτόχρονα, για να προβάλλετε το περιβάλλον εργασίας χρήστη λογισµικού ή το περιεχόµενο σε άλλες οθόνες ή συσκευές. 6. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. Εάν το λογισµικό περιλαµβάνει πρόσβαση σε µια υπηρεσία ηλεκτρονικού οδηγού προγράµµατος που εµφανίζει προσαρµοσµένες καταχωρήσεις τηλεόρασης, ισχύει µια ξεχωριστή σύµβαση εξυπηρέτησης για την υπηρεσία. Εάν δεν συµφωνείτε µε τους όρους της σύµβασης εξυπηρέτησης, µπορείτε να συνεχίσετε να χρησιµοποιείτε το λογισµικό, αλλά δεν θα µπορείτε να χρησιµοποιήσετε την υπηρεσία του ηλεκτρονικού οδηγού προγράµµατος. Η υπηρεσία ενδέχεται να περιέχει διαφηµιστικό περιεχόµενο και σχετικά δεδοµένα, τα οποία λαµβάνονται και αποθηκεύονται από το λογισµικό. Η υπηρεσία δεν είναι διαθέσιµη σε όλες τις περιοχές. Συµβουλευτείτε τις πληροφορίες του λογισµικού για οδηγίες σχετικά µε την πρόσβαση στη σύµβαση εξυπηρέτησης. 7. ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΣΩΝ Εάν απαιτήσετε σχετικές πληροφορίες µέσων ως τµήµα της εµπειρίας αναπαραγωγής σας, τα δεδοµένα που σας παρέχονται ενδέχεται να µην είναι στην τοπική γλώσσα σας. Ορισµένες χώρες ή περιοχές έχουν νόµους και κανονισµούς, οι οποίοι ενδέχεται να περιορίσουν ή να µειώσουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε ορισµένου τύπου περιεχόµενο. 8. ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΕΡΥΘΡΟΥ ΠΟΜΠΟΥ/ΔΕΚΤΗ. Το λογισµικό ενδέχεται να περιέχει τεχνολογία, για να διασφαλίζει την κανονική λειτουργία της συσκευής υπέρυθρου ποµπού/δέκτη που αποστέλλεται µε ορισµένα προϊόντα που βασίζονται στο Media Center. Εφόσον αποδεχθείτε αυτούς τους όρους άδειας χρήσης, συµφωνείτε ότι το λογισµικό µπορεί να ενηµερώσει το υλικολογισµικό αυτής της συσκευής. 9. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ MEDIA CENTER ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ. Το Media Center δεν έχει σχεδιαστεί για χρήση σε κάθε χώρα. Για παράδειγµα, παρόλο που οι πληροφορίες του Media Center ενδέχεται να αναφέρονται σε συγκεκριµένες δυνατότητες όπως έναν ηλεκτρονικό οδηγό προγράµµατος να παράσχουν πληροφορίες σχετικά µε τον τρόπο ρύθµισης παραµέτρων ενός δέκτη τηλεόρασης, αυτές οι δυνατότητες ενδέχεται να µην λειτουργούν στην περιοχή σας. Ανατρέξτε στις πληροφορίες του Media Center για µια λίστα δυνατοτήτων που ενδέχεται να µην λειτουργούν στην περιοχή σας. WINDOWS VISTA ULTIMATE ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οι ακόλουθοι πρόσθετοι όροι άδειας χρήσης ισχύουν για τα Windows Vista Home Ultimate. 1. ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. Επιτρέπεται το πολύ σε 10 άλλες συσκευές να έχουν πρόσβαση στο λογισµικό που έχει εγκατασταθεί στις συσκευές µε άδεια χρήσης για τη χρήση των Υπηρεσιών Αρχείων, των Υπηρεσιών Εκτύπωσης, των υπηρεσιών Internet Information Services, των Υπηρεσιών κοινόχρηστης σύνδεσης στο Internet, καθώς και των Υπηρεσιών Τηλεφωνίας. 2. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ. Επιτρέπεται η εξ' αποστάσεως πρόσβαση και χρήση του λογισµικού που έχει εγκατασταθεί στη συσκευή µε άδεια χρήσης από άλλη συσκευή, µε χρήση τεχνολογιών πρόσβασης εξ' αποστάσεως, ως εξής. Αποµακρυσµένη Επιφάνεια Εργασίας. Ο µοναδικός βασικός χρήστης της συσκευής µε άδεια χρήσης έχει δικαίωµα πρόσβασης σε συνεδρία λειτουργίας από οποιαδήποτε άλλη συσκευή χρησιµοποιώντας την Αποµακρυσµένη Επιφάνεια Εργασίας ή παρόµοια τεχνολογία. "Συνεδρία λειτουργίας" σηµαίνει την εµπειρία αλληλεπίδρασης µε το λογισµικό, άµεσα ή έµµεσα, µέσω

15 οποιουδήποτε συνδυασµού περιφερειακών συσκευών εισόδου, εξόδου και προβολής. Επιτρέπεται σε άλλους χρήστες να έχουν πρόσβαση σε µια συνεδρία λειτουργίας από οποιαδήποτε συσκευή, χρησιµοποιώντας αυτές τις τεχνολογίες, εάν η αποµακρυσµένη συσκευή διαθέτει ξεχωριστή άδεια εκτέλεσης του λογισµικού. Άλλες Τεχνολογίες Πρόσβασης. Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε την Εξ' Αποστάσεως Βοήθεια ή άλλες παρόµοιες τεχνολογίες για να κάνετε κοινή χρήση µιας ενεργής συνεδρίας λειτουργίας. 3. ΑΛΛΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΕΞ' ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ. Μπορείτε να επιτρέψετε σε οποιονδήποτε αριθµό συσκευών να έχουν πρόσβαση στο λογισµικό που έχει εγκατασταθεί στη συσκευή µε άδεια χρήσης για άλλους σκοπούς πέραν των όσων αναγράφονται στα παραπάνω άρθρα "Συνδέσεις Συσκευών" και "Τεχνολογίες Αποµακρυσµένης Πρόσβασης", όπως για το συγχρονισµό δεδοµένων µεταξύ συσκευών. 4. ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Επιτρέπεται η χρήση του λογισµικού που έχει εγκατασταθεί στη συσκευή µε άδεια χρήσης σε ένα εικονικό (ή διαφορετικά προσοµοιωµένο) σύστηµα υλικού στη συσκευή µε άδεια χρήσης. Εάν κάνετε κάτι τέτοιο, δεν θα σας επιτρέπεται η αναπαραγωγή ή πρόσβαση περιεχοµένου ή η χρήση εφαρµογών που προστατεύονται από οποιαδήποτε τεχνολογία διαχείρισης ψηφιακών, πληροφοριακών ή επιχειρησιακών δικαιωµάτων της Microsoft ή άλλες υπηρεσίες διαχείρισης δικαιωµάτων της Microsoft ή η χρήση του BitLocker. Δεν συνιστάται η αναπαραγωγή ή η πρόσβαση περιεχοµένου ή χρήσης εφαρµογών που προστατεύονται από άλλες τεχνολογίες διαχείρισης ψηφιακών, πληροφοριακών ή επιχειρησιακών δικαιωµάτων ή άλλες υπηρεσίες διαχείρισης δικαιωµάτων ή η χρήση κρυπτογράφησης µονάδων δίσκου πλήρους τόµου. 5. ΕΠΕΚΤΑΣΗ MEDIA CENTER. Ενδέχεται να έχετε 5 συνεδρίες λειτουργίας Επέκτασης Media Center (ή άλλο λογισµικό ή συσκευές που παρέχουν παρόµοια λειτουργικότητα για παρόµοιο σκοπό), οι οποίες λειτουργούν ταυτόχρονα, για να προβάλλετε το περιβάλλον εργασίας χρήστη λογισµικού ή το περιεχόµενο σε άλλες οθόνες ή συσκευές. 6. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. Εάν το λογισµικό περιλαµβάνει πρόσβαση σε µια υπηρεσία ηλεκτρονικού οδηγού προγράµµατος που εµφανίζει προσαρµοσµένες καταχωρήσεις τηλεόρασης, ισχύει µια ξεχωριστή σύµβαση εξυπηρέτησης για την υπηρεσία. Εάν δεν συµφωνείτε µε τους όρους της σύµβασης εξυπηρέτησης, µπορείτε να συνεχίσετε να χρησιµοποιείτε το λογισµικό, αλλά δεν θα µπορείτε να χρησιµοποιήσετε την υπηρεσία του ηλεκτρονικού οδηγού προγράµµατος. Η υπηρεσία ενδέχεται να περιέχει διαφηµιστικό περιεχόµενο και σχετικά δεδοµένα, τα οποία λαµβάνονται και αποθηκεύονται από το λογισµικό. Η υπηρεσία δεν είναι διαθέσιµη σε όλες τις περιοχές. Συµβουλευτείτε τις πληροφορίες του λογισµικού για οδηγίες σχετικά µε την πρόσβαση στη σύµβαση εξυπηρέτησης. 7. ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΣΩΝ Εάν απαιτήσετε σχετικές πληροφορίες µέσων ως τµήµα της εµπειρίας αναπαραγωγής σας, τα δεδοµένα που σας παρέχονται ενδέχεται να µην είναι στην τοπική γλώσσα σας. Ορισµένες χώρες ή περιοχές έχουν νόµους και κανονισµούς, οι οποίοι ενδέχεται να περιορίσουν ή να µειώσουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε ορισµένου τύπου περιεχόµενο. 8. ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΕΡΥΘΡΟΥ ΠΟΜΠΟΥ/ΔΕΚΤΗ. Το λογισµικό ενδέχεται να περιέχει τεχνολογία, για να διασφαλίζει την κανονική λειτουργία της συσκευής υπέρυθρου ποµπού/δέκτη που αποστέλλεται µε ορισµένα προϊόντα που βασίζονται στο Media Center. Εφόσον αποδεχθείτε αυτούς τους όρους άδειας χρήσης, συµφωνείτε ότι το λογισµικό µπορεί να ενηµερώσει το υλικολογισµικό αυτής της συσκευής. 9. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ MEDIA CENTER ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ. Το Media Center δεν έχει σχεδιαστεί για χρήση σε κάθε χώρα. Για παράδειγµα, παρόλο που οι πληροφορίες του Media Center ενδέχεται να αναφέρονται σε συγκεκριµένες δυνατότητες όπως έναν ηλεκτρονικό οδηγό προγράµµατος να

16 παράσχουν πληροφορίες σχετικά µε τον τρόπο ρύθµισης παραµέτρων ενός δέκτη τηλεόρασης, αυτές οι δυνατότητες ενδέχεται να µην λειτουργούν στην περιοχή σας. Ανατρέξτε στις πληροφορίες του Media Center για µια λίστα δυνατοτήτων που ενδέχεται να µην λειτουργούν στην περιοχή σας. 10. ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ/ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ. Αντί να χρησιµοποιήσετε το λογισµικό, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε µία από τις ακόλουθες παλαιότερες εκδόσεις: Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows Professional x64 Edition ή Microsoft Windows XP Tablet PC Edition. Η παρούσα σύµβαση ισχύει για τη χρήση των παλαιότερων εκδόσεων. Εάν η παλαιότερη έκδοση περιλαµβάνει διαφορετικά στοιχεία, οι όροι που αφορούν τα στοιχεία αυτά στη σύµβαση που συνοδεύει την παλαιότερη έκδοση ισχύουν για τη χρήση αυτών από εσάς. Ούτε ο κατασκευαστής ή ο υπεύθυνος εγκατάστασης, ούτε η Microsoft υποχρεούνται να σας παράσχουν παλαιότερες εκδόσεις. Πρέπει να αποκτήσετε την παλαιότερη έκδοση ξεχωριστά. Οποιαδήποτε στιγµή, µπορείτε να αντικαταστήσετε παλαιότερη έκδοση µε την παρούσα έκδοση λογισµικού. EULAID:VISTA_RM.0_CONSUMER_OEM_el-GR

υϖηρεσίες εκτύϖωσης, υϖηρεσίες Internet Information Services, Κοινή χρήση σύνδεσης (Internet Connection Sharing) και υϖηρεσίες τηλεφωνίας.

υϖηρεσίες εκτύϖωσης, υϖηρεσίες Internet Information Services, Κοινή χρήση σύνδεσης (Internet Connection Sharing) και υϖηρεσίες τηλεφωνίας. ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΗΣ MICROSOFT MICROSOFT WINDOWS XP PROFESSIONAL EDITION SERVICE PACK 2 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ: Η ϖαρούσα Άδεια Χρήσης Τελικού Χρήστη ("Άδεια") αϖοτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Kindle για PC Άδεια και όροι χρήσης

Kindle για PC Άδεια και όροι χρήσης Kindle για PC Άδεια και όροι χρήσης ΔΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, Η "AMAZON" Ή "ΕΜΕΙΣ"). ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Άδεια Χρήσης Λογισμικού και Εφαρμογών. Η παρακάτω άδεια χρήσης ισχύει για όλες τις εφαρμογές της ΑΤΤΑΙΝ

Άδεια Χρήσης Λογισμικού και Εφαρμογών. Η παρακάτω άδεια χρήσης ισχύει για όλες τις εφαρμογές της ΑΤΤΑΙΝ Άδεια Χρήσης Λογισμικού και Εφαρμογών Η παρακάτω άδεια χρήσης ισχύει για όλες τις εφαρμογές της ΑΤΤΑΙΝ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ και ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΑΤΤΑΙΝ. Αυτή η Άδεια Χρήσης Τελικού Χρήστη

Διαβάστε περισσότερα

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 2 Περιεχόμενα F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1: Έναρξη...3 1.1 Διαχείριση συνδρομής...4 1.2 Πώς μπορώ να βεβαιωθώ ότι ο υπολογιστής μου προστατεύεται;...4

Διαβάστε περισσότερα

(α) να εγκαταστήσετε και να χρησιµοποιήσετε ένα αντίγραφο του Λογισµικού σε έναν προσωπικό υπολογιστή ή άλλη συσκευή και

(α) να εγκαταστήσετε και να χρησιµοποιήσετε ένα αντίγραφο του Λογισµικού σε έναν προσωπικό υπολογιστή ή άλλη συσκευή και Α ΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΗΣ MICROSOFT ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ: Αυτή η Άδεια Χρήσης Τελικού Χρήστη ( Άδεια ) αποτελεί νοµικά δεσµευτική συµφωνία ανάµεσα σε εσάς (είτε είστε φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ MICROSOFT WINDOWS 8.1 PRO

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ MICROSOFT WINDOWS 8.1 PRO ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ MICROSOFT WINDOWS 8.1 PRO Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα Microsoft Windows 8.1 Pro. Αυτή είναι μια σύμβαση άδειας χρήσης που συνάπτεται ανάμεσα σε εσάς και τη Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

Άδεια και Όροι Χρήσης του Kindle για iphone Ψηφιακό Περιεχόμενο Το Κατάστημα Kindle. Χρήση του Ψηφιακού Περιεχομένου. Περιορισμοί.

Άδεια και Όροι Χρήσης του Kindle για iphone Ψηφιακό Περιεχόμενο Το Κατάστημα Kindle. Χρήση του Ψηφιακού Περιεχομένου. Περιορισμοί. Άδεια και Όροι Χρήσης του Kindle για iphone ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (ΣΥΛΛΗΒΔΗΝ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ,, Η «AMAZON» Ή «ΕΜΕΙΣ»).

Διαβάστε περισσότερα

Δεκέμβριος 2012 Σελίδα 1

Δεκέμβριος 2012 Σελίδα 1 ΟΡΟΙ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΗΣ MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 Αυτοί οι όροι άδειας χρήσης αποτελούν σύμβαση («σύμβαση») ανάμεσα στη Microsoft Corporation (ή μία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ SEAGATE

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ SEAGATE ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ SEAGATE ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΧΤΙΚΑ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ (Σ.Α.Χ.Τ.Χ.). ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ «I AGREE» Ή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ

ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ SONY ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ. Η ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΣΑΣ ΤΕΚΜΑΙΡΕΤΑΙ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers Περιεχόμενα 1. Εισαγωγη...1 2. Τι πρέπει να διαθέτετε...1 3. Εγκατασταση Των Προγραμματων Οδηγησησ Nokia Connectivity

Διαβάστε περισσότερα

ESET NOD32 ANTIVIRUS 7

ESET NOD32 ANTIVIRUS 7 ESET NOD32 ANTIVIRUS 7 Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Οδηγός γρήγορης έναρξης Κάντε κλικ εδώ για λήψη της πιο πρόσφατης έκδοσης αυτού του εγγράφου Το ESET

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015

Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015 Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015 Πνευµατικά δικαιώµατα και Άδεια χρήσης 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, προσαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά εκτυπωτών DesignJet T900 και T1500. Περιορισμένη εγγύηση

Σειρά εκτυπωτών DesignJet T900 και T1500. Περιορισμένη εγγύηση Σειρά εκτυπωτών DesignJet T900 και T1500 Περιορισμένη εγγύηση Περιορισμένη εγγύηση HP Προϊόν HP Εκτυπωτής Λογισμικό Κεφαλή εκτύπωσης Δοχείο μελανιού Διάρκεια περιορισμένης εγγύησης 1 έτος 90 ημέρες από

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1: Έναρξη...3

Κεφάλαιο 1: Έναρξη...3 F-Secure Anti-Virus for Mac 2014 Περιεχόμενα 2 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1: Έναρξη...3 1.1 Τι πρέπει να κάνω μετά την εγκατάσταση;...4 1.1.1 Διαχείριση συνδρομής...4 1.1.2 Άνοιγμα του προϊόντος...4 1.2 Πώς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers Περιεχόμενα 1. Εισαγωγη...1 2. Τι πρέπει να διαθέτετε...1 3. Εγκατασταση Των Προγραμματων Οδηγησησ Nokia Connectivity

Διαβάστε περισσότερα

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Οδηγός γρήγορης έναρξης Κάντε κλικ εδώ για λήψη της πιο πρόσφατης έκδοσης αυτού του εγγράφου Το ESET

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρµατη λειτουργία (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα)

Ασύρµατη λειτουργία (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Ασύρµατη λειτουργία (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation.

Διαβάστε περισσότερα

Norton Internet Security

Norton Internet Security TM Norton Internet Security Online Οδηγός χρήσης Δείτε πίσω για τη γρήγορη εγκατάσταση Ενδιαφερθείτε για το Περιβάλλον μας, 'Είναι το σωστό.' Η Symantec έχει αφαιρέσει το εξώφυλλο από αυτό το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

2008 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Οι επωνυµίες Nokia, Nokia Connecting People και Nseries είναι εµπορικά σήµατα ή σήµατα κατατεθέντα

2008 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Οι επωνυµίες Nokia, Nokia Connecting People και Nseries είναι εµπορικά σήµατα ή σήµατα κατατεθέντα Λήψη! Τεύχος 1 2008 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Οι επωνυµίες Nokia, Nokia Connecting People και Nseries είναι εµπορικά σήµατα ή σήµατα κατατεθέντα της Nokia Corporation. Το Nokia tune είναι

Διαβάστε περισσότερα

XEROX - ΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ XRX05-004

XEROX - ΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ XRX05-004 XEROX - ΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ XRX05-004 Η ευπάθεια του διακοµιστή MicroServer της Xerox πιθανόν να µην επιτρέψει την πρόσβαση στην υπηρεσία. Το ακόλουθο λογισµικό και οι οδηγίες χρήστη παρέχονται για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρµατη λειτουργία( Μόνο σε επιλεγµένα µοντέλα)

Ασύρµατη λειτουργία( Μόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Ασύρµατη λειτουργία( Μόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα της εταιρίας Microsoft Corporation.

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρµατη λειτουργία (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα)

Ασύρµατη λειτουργία (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Ασύρµατη λειτουργία (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα κατατεθέντα της εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

Δείτε πίσω για τη γρήγορη εγκατάσταση

Δείτε πίσω για τη γρήγορη εγκατάσταση TM Norton AntiVirus Online Οδηγός χρήσης Δείτε πίσω για τη γρήγορη εγκατάσταση Ενδιαφερθείτε για το Περιβάλλον μας, 'Είναι το σωστό.' Η Symantec έχει αφαιρέσει το εξώφυλλο από αυτό το εγχειρίδιο προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.mobi (στο εξής «η Ιστοσελίδα») και της αντίστοιχης εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8

Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8 Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8 Τα Windows 8.1 και τα Windows RT 8.1 είναι βασισμένα στα Windows 8 και στα Windows RT, για να σας προσφέρουν βελτιώσεις στην εξατομίκευση, την αναζήτηση, τις εφαρμογές,

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών

Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών Τελευταία ενημέρωση: 06/06/2014 Οι υπηρεσίες που σας παρέχει η Εφαρμογή Ογκομέτρησης Δεξαμενών ( ΕΟΔ ) υπόκεινται στους ακόλουθους Όρους Παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ NOKIA ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ NOKIA ΜΕ WINDOWS PHONE

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ NOKIA ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ NOKIA ΜΕ WINDOWS PHONE ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ NOKIA ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ NOKIA ΜΕ WINDOWS PHONE ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Η παρούσα Περιορισμένη εγγύηση κατασκευαστή ( Εγγύηση ) ισχύει μόνο για τα γνήσια προϊόντα Nokia με Windows Phone τα

Διαβάστε περισσότερα

ESET SMART SECURITY 7

ESET SMART SECURITY 7 ESET SMART SECURITY 7 Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Οδηγός γρήγορης έναρξης Κάντε κλικ εδώ για λήψη της πιο πρόσφατης έκδοσης αυτού του εγγράφου Το ESET

Διαβάστε περισσότερα

Σαρωτής Designjet SD Pro. Περιορισμένη εγγύηση

Σαρωτής Designjet SD Pro. Περιορισμένη εγγύηση Σαρωτής Designjet SD Pro Περιορισμένη εγγύηση 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Έκδοση 1: Νομικές σημειώσεις Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν έγγραφο υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς ειδοποίηση.

Διαβάστε περισσότερα

Δείτε πίσω για τη γρήγορη εγκατάσταση

Δείτε πίσω για τη γρήγορη εγκατάσταση Οδηγός χρήσης Δείτε πίσω για τη γρήγορη εγκατάσταση Προστατεύουμε περισσότερους ανθρώπους από περισσότερες online απειλές, από οποιονδήποτε στον κόσμο. Ενδιαφερθείτε για το Περιβάλλον μας, Είναι το σωστό.

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεχειριστήριο HP Mobile (Μόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης

Τηλεχειριστήριο HP Mobile (Μόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Τηλεχειριστήριο HP Mobile (Μόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονοµασίες Windows και Windows Vista είναι σήµατα κατατεθέντα της Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

Άδειες χρήσης τελικού χρήστη

Άδειες χρήσης τελικού χρήστη Άδεια Χρήσης Τελικού Χρήστη για το λογισμικό KODAK Adaptive Picture Exchange και KODAK Picture Kiosk EASTMAN KODAK COMPANY ("EKC") ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ -- ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ: Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

XEROX - ΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ XRX Ευπάθεια στο σύστηµα ESS / Ελεγκτή δικτύου, που θα µπορούσε να επιτρέψει µη εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση.

XEROX - ΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ XRX Ευπάθεια στο σύστηµα ESS / Ελεγκτή δικτύου, που θα µπορούσε να επιτρέψει µη εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση. XEROX - ΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ XRX04-005 Ευπάθεια στο σύστηµα ESS / Ελεγκτή δικτύου, που θα µπορούσε να επιτρέψει µη εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση. Το ακόλουθο λογισµικό και οι οδηγίες χρήστη παρέχονται για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης του Norton 360

Οδηγός χρήσης του Norton 360 Οδηγός χρήσης Ενδιαφερθείτε για το Περιβάλλον μας, Είναι το σωστό. Η Symantec έχει αφαιρέσει το εξώφυλλο από αυτό το εγχειρίδιο προκειμένου να μειώσει τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο των προϊόντων μας. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα του λογισμικού με άλλα λειτουργικά συστήματα, επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης πελατών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα του λογισμικού με άλλα λειτουργικά συστήματα, επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης πελατών. Σελίδα 1 από 5 Οδηγός σύνδεσης Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Μπορείτε να πραγματοποιήσετε εγκατάσταση του λογισμικού του εκτυπωτή χρησιμοποιώντας το CD Λογισμικό και τεκμηρίωση για τα ακόλουθα λειτουργικά

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης. Γενικά. Πρόσβαση στο δικτυακό τόπο της RASH Media

Όροι Χρήσης. Γενικά. Πρόσβαση στο δικτυακό τόπο της RASH Media Όροι Χρήσης Εχετε επισκεφθεί τη δικτυακή μας πύλη http://www.rash.gr Ελπίζουμε ότι θα επωφεληθείτε από την περιήγησή σας και θα ανακαλύψετε άφθονες προτάσεις για να μορφοποιήσετε την προσωπική ή επαγγελματική

Διαβάστε περισσότερα

Εκτυπωτές Scitex FB550 και FB750. Περιορισμένη εγγύηση

Εκτυπωτές Scitex FB550 και FB750. Περιορισμένη εγγύηση Εκτυπωτές Scitex FB550 και FB750 Περιορισμένη εγγύηση 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. 1 Νομικές σημειώσεις Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προηγούμενη

Διαβάστε περισσότερα

Κοινό online 3.1. Τεύχος 1

Κοινό online 3.1. Τεύχος 1 Κοινό online 3.1 Τεύχος 1 2008 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Οι επωνυµίες Nokia, Nokia Connecting People και Nseries είναι εµπορικά σήµατα ή σήµατα κατατεθέντα της Nokia Corporation. Το Nokia

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά Οδηγός χρήσης

ηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά Οδηγός χρήσης ηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονοµασίες Windows και Windows Vista είναι εµπορικά σήµατα ή σήµατα κατατεθέντα της

Διαβάστε περισσότερα

Δείτε πίσω για τη γρήγορη εγκατάσταση

Δείτε πίσω για τη γρήγορη εγκατάσταση Οδηγός χρήσης Δείτε πίσω για τη γρήγορη εγκατάσταση Ενδιαφερθείτε για το Περιβάλλον μας, Είναι το σωστό. Η Symantec έχει αφαιρέσει το εξώφυλλο από αυτό το εγχειρίδιο προκειμένου να μειώσει τον περιβαλλοντικό

Διαβάστε περισσότερα

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME ΣΥΜΒΑΣΗ Α ΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME ΣΥΜΒΑΣΗ Α ΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME ΣΥΜΒΑΣΗ Α ΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Άδειας Χρήσης (εφεξής η «Άδεια») µεταξύ της TOTAL IMMERSION και

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης

Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι κατοχυρωµένο εµπορικό σήµα της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλείς εργασίες εκτύπωσης σε αναμονή

Ασφαλείς εργασίες εκτύπωσης σε αναμονή Ασφαλείς εργασίες εκτύπωσης σε αναμονή Έκδοση 3.0 Οδηγός διαχειριστή Ιανουάριος 2016 www.lexmark.com Περιεχόμενα 2 Περιεχόμενα Ιστορικό αλλαγών...3 Επισκόπηση... 4 Λίστα ελέγχων ετοιμότητας για μαζική

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης

Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι κατοχυρωµένο εµπορικό σήµα της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και προϋποθέσεις χρήσης

Όροι και προϋποθέσεις χρήσης Όροι και προϋποθέσεις χρήσης 1. Αποδοχή Η πρόσβαση και η χρήση αυτού του δικτυακού τόπου υπόκεινται στους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις και σε όλους τους νόμους που εφαρμόζονται σχετικά. Με την πρόσβαση

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View Όροι και Προϋποθέσεις HSBC Global View Η υπηρεσία HSBC Global View (η «Υπηρεσία») παρέχεται από την HSBC Holdings plc και τις θυγατρικές της σε όλο τον κόσμο (κάθε μια από τις οποίες θα εννοείται όταν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Εισαγωγή : Ο παρών διαδικτυακός τόπος αποτελεί την ηλεκτρονική ιστοσελίδα της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός χωρητικότητας HP NonStop Server

Σχεδιασμός χωρητικότητας HP NonStop Server Σχεδιασμός χωρητικότητας HP NonStop Server Υπηρεσίες HP Τεχνικά δεδομένα Ο καθορισμός των μελλοντικών αναγκών χώρου αποθήκευσης των συνεχώς αναπτυσσόμενων συστημάτων NonStop της επιχείρησής σας είναι ζωτικής

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP

Τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP Τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP Τεχνολογικές υπηρεσίες HP βάσει συμβολαίου Τεχνικά δεδομένα Η τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες απομακρυσμένης υποστήριξης για προϊόντα λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Microsoft Office 365

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Microsoft Office 365 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Microsoft Office 365 Περιγραφή της Υπηρεσίας Η Vodafone σε συνεργασία με την Microsoft παρέχει στους συνδρομητές της την υπηρεσία Microsoft Office 365 (στο εξής η «Υπηρεσία»).

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης του Norton Internet Security

Οδηγός χρήσης του Norton Internet Security Οδηγός χρήσης Ενδιαφερθείτε για το Περιβάλλον μας, 'Είναι το σωστό.' Η Symantec έχει αφαιρέσει το εξώφυλλο από αυτό το εγχειρίδιο προκειμένου να μειώσει τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο των προϊόντων μας.

Διαβάστε περισσότερα

Αντίγραφα ασφαλείας και επαναφορά Οδηγίες χρήσης

Αντίγραφα ασφαλείας και επαναφορά Οδηγίες χρήσης Αντίγραφα ασφαλείας και επαναφορά Οδηγίες χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεχειριστήριο HP Mobile (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης

Τηλεχειριστήριο HP Mobile (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης Τηλεχειριστήριο HP Mobile (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονομασίες Windows και Windows Vista είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα

Διαβάστε περισσότερα

Εκτύπωση online 4.0. Τεύχος 1

Εκτύπωση online 4.0. Τεύχος 1 Εκτύπωση online 4.0 Τεύχος 1 2008 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Οι επωνυµίες Nokia, Nokia Connecting People και Nseries είναι εµπορικά σήµατα ή σήµατα κατατεθέντα της Nokia Corporation. Το

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεχειριστήριο HP Mobile (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης

Τηλεχειριστήριο HP Mobile (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης Τηλεχειριστήριο HP Mobile (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονομασίες Windows και Windows Vista είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεχειριστήριο HP Media (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης

Τηλεχειριστήριο HP Media (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Τηλεχειριστήριο HP Media (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονοµασίες Windows και Windows Vista είναι σήµατα κατατεθέντα της Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λειτουργίας Σάρωση σε e-mail

Εγκατάσταση λειτουργίας Σάρωση σε e-mail Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης λειτουργιών σάρωσης XE3024EL0-2 Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει οδηγίες για: Εγκατάσταση λειτουργίας Σάρωση σε e-mail στη σελίδα 1 Εγκατάσταση της λειτουργίας Σάρωση σε θυρίδα

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé

Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé Ευχαριστούμε που επισκεφτήκατε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους χρήσης του διαδικτυακού τόπου της Nestlé που περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική για τα cookie

Πολιτική για τα cookie Πολιτική για τα cookie Η BSEU χρησιµοποιεί cookie για να βελτιώνει συνεχώς την εµπειρία των επισκεπτών της διαδικτυακής τοποθεσίας της. Πρώτα από όλα, τα cookie µπορούν να βελτιώσουν άµεσα αυτή την εµπειρία,

Διαβάστε περισσότερα

Αντιµετώπιση προβληµάτων MPEG

Αντιµετώπιση προβληµάτων MPEG MPEG Η ενότητα αυτή αφορά τους χρήστες καρδιολογίας που προβάλλουν αρχεία MPEG. Ανατρέξτε στα θέµατα που ακολουθούν για βοήθεια στα προβλήµατα που ενδεχοµένως αντιµετωπίζετε κατά την προβολή αρχείων MPEG.

Διαβάστε περισσότερα

HDD Password Tool. Εγχειρίδιο χρήσης. Ελληνικά

HDD Password Tool. Εγχειρίδιο χρήσης. Ελληνικά HDD Password Tool Εγχειρίδιο χρήσης Ελληνικά 1 Πίνακας περιεχομένων Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή... 3 Εμπορικά σήματα... 4 Κεφάλαιο 2: Απαιτούμενο λειτουργικό σύστημα... 5 - HDD Password Tool για Windows... 5

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ Πρόσθετα Δικαιώματα δυνάμει των Νόμων περί Προστασίας Καταναλωτών. Εάν ΕΣΕΙΣ είστε καταναλωτής, ενδέχεται να έχετε έννομα (κατοχυρωμένα) δικαιώματα επιπλέον αυτών που καθορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ WEBINARS και στα διαδικτυακά µαθήµατα. Τα webinars και τα διαδικτυακά µαθήµατα πραγµατοποιούνται από τον Πανελλήνιο Σύλλογο ιαδικτυακής

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1: Εγκατάσταση...4

Κεφάλαιο 1: Εγκατάσταση...4 F-Secure Anti-Virus 2014 F-Secure Anti-Virus 2014 TOC 2 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1: Εγκατάσταση...4 1.1 Πριν από την πρώτη εγκατάσταση...5 1.2 Εγκατάσταση του προϊόντος για πρώτη φορά...6 1.3 Εγκατάσταση και

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύουμε περισσότερους ανθρώπους από περισσότερες online απειλές, από οποιονδήποτε στον κόσμο.

Προστατεύουμε περισσότερους ανθρώπους από περισσότερες online απειλές, από οποιονδήποτε στον κόσμο. Οδηγός χρήσης Προστατεύουμε περισσότερους ανθρώπους από περισσότερες online απειλές, από οποιονδήποτε στον κόσμο. Ενδιαφερθείτε για το Περιβάλλον μας, Είναι το σωστό. Η Symantec έχει αφαιρέσει το εξώφυλλο

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεχειριστήριο μέσων HP (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης

Τηλεχειριστήριο μέσων HP (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης Τηλεχειριστήριο μέσων HP (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονομασίες Windows και Windows Vista είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό Aegate - Όροι χρήσης

Λογισμικό Aegate - Όροι χρήσης Λογισμικό Aegate - Όροι χρήσης Οι παρόντες όροι χρήσης ("Όροι") ισχύουν ανάμεσα σε εσάς ("Εσείς") και την Aegate Limited της Aegate Ltd, H9 The Courtyard, Melbourn Science Park, Melbourn, Herts, SG8 6HB,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ O παρών δικτυακός τόπος http: //www.playopap.gr ( εφεξής η «ιστοσελίδα»), ανήκει στην ΟΠΑΠ Α.Ε. και έχει ως στόχο την πληροφόρηση/ προσωπική ενημέρωση των συνεργατών

Διαβάστε περισσότερα

HP Workspace. Οδηγός χρήσης

HP Workspace. Οδηγός χρήσης HP Workspace Οδηγός χρήσης Copyright 2016 HP Development Company, L.P. 2016 Google Inc. Με επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Η ονομασία Google Drive είναι εμπορικό σήμα της Google Inc. Η ονομασία Windows είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης του Microsoft PowerPoint 2013 έχει διαφορετική εμφάνιση από προηγούμενες εκδόσεις. Γι αυτό το λόγο, δημιουργήσαμε αυτόν τον οδηγό για να ελαχιστοποιήσουμε την καμπύλη εκμάθησης.

Διαβάστε περισσότερα

Ταχύτερα και πιο ευέλικτα

Ταχύτερα και πιο ευέλικτα Windows 7 Professional Όλα όσα χρειάζεστε για την εργασία και το σπίτι Με τα Windows 7 Professional, λιγότερα τείχη υψώνονται ανάµεσα σ' εσάς και την επιτυχία σας. Μπορείτε να εκτελείτε πολλά προγράµµατα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης του PowerSuite

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης του PowerSuite Το PowerSuite είναι η ολοκληρωμένη λύση απόδοσης για τον υπολογιστή σας. Ενσωματώνοντας το RegistryBooster, το DriverScanner και το SpeedUpMyPC σε ένα ενιαίο περιβάλλον εργασίας σάρωσης, το PowerSuite

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας ιάχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι.

Όροι Χρήσης της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας ιάχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι. Όροι Χρήσης της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας ιάχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι. Η χρήση της διαδικτυακής υπηρεσίας διαχείρισης µετεγγραφών υπόκειται στους όρους που παρατίθενται στη συνέχεια. Η χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. Ενημέρωση Χρηστών. του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. Ενημέρωση Χρηστών. του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών Ενημέρωση Χρηστών Η Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς, σύμφωνα με το περιεχόμενο και την εφαρμογή του ν. 2472/1997, ενημέρωνει

Διαβάστε περισσότερα

Δείτε πίσω για τη γρήγορη εγκατάσταση

Δείτε πίσω για τη γρήγορη εγκατάσταση Οδηγός χρήσης Δείτε πίσω για τη γρήγορη εγκατάσταση Προστατεύουμε περισσότερους ανθρώπους από περισσότερες online απειλές, από οποιονδήποτε στον κόσμο. Ενδιαφερθείτε για το Περιβάλλον μας, Είναι το σωστό.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και διαχείρισης του F-Secure Internet Security 2013

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και διαχείρισης του F-Secure Internet Security 2013 TECHNICAL DOCUMENT Εγχειρίδιο εγκατάστασης και διαχείρισης του F-Secure Internet Security 2013 Εισαγωγή...2 Εγκατάσταση...2 ιαχείριση...6 Computer Security...6 ηµοφιλέστερες εργασίες διαχείρισης:...8 Φιλτράρισµα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ των Διαδικτυακών Τοποθεσιών της TomTom

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ των Διαδικτυακών Τοποθεσιών της TomTom ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ των Διαδικτυακών Τοποθεσιών της TomTom 1 Αντικείμενο Οι παρόντες Όροι χρήσης διέπουν τη χρήση των Διαδικτυακών Τοποθεσιών της TomTom και περιλαμβάνουν τα δικαιώματά σας, τις υποχρεώσεις και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός των Ελληνικών Microsoft WINDOWS 7

Οδηγός των Ελληνικών Microsoft WINDOWS 7 Οδηγός των Ελληνικών Microsoft WINDOWS 7 Chris Fehily Απόδοση: Αγαμέμνων Μήλιος Μηχανικός Λογισμικού Εκδόσεις: Μ. Γκιούρδας Ζωοδόχου Πηγής 70-74 - Τηλ.: 210 3630219 106 81 Αθήνα, 2010 www.mgiurdas.gr Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

Δείτε πίσω για τη γρήγορη εγκατάσταση

Δείτε πίσω για τη γρήγορη εγκατάσταση Norton TM AntiVirus Οδηγός χρήσης Δείτε πίσω για τη γρήγορη εγκατάσταση Ενδιαφερθείτε για το Περιβάλλον μας, 'Είναι το σωστό.' Η Symantec έχει αφαιρέσει το εξώφυλλο από αυτό το εγχειρίδιο προκειμένου να

Διαβάστε περισσότερα

Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγουμε από εσάς μπορεί να περιέχουν: το όνομα,

Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγουμε από εσάς μπορεί να περιέχουν: το όνομα, Πολιτική Απορρήτου 1. Εισαγωγή Είμαστε η Supplies Distributors SA, με έδρα επί της οδού Louis Blériot 5, 4460 Grâce- Hollogne, αριθμό εγγραφής στο Εμπορικό Μητρώο Λιέγης 208.795 και αριθμό φορολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης

Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

Σαρωτής HP SD Pro 44 ιντσών. Περιορισμένη εγγύηση

Σαρωτής HP SD Pro 44 ιντσών. Περιορισμένη εγγύηση Σαρωτής HP SD Pro 44 ιντσών Περιορισμένη εγγύηση Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Έκδοση 1: Νομικές σημειώσεις Η HP δεν φέρει καμία ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά σφάλματα και παραλείψεις στον

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

TouchPad και πληκτρολόγιο

TouchPad και πληκτρολόγιο TouchPad και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή προγράμματος οδήγησης. Οδηγός διαχειριστή

Αποστολή προγράμματος οδήγησης. Οδηγός διαχειριστή Αποστολή προγράμματος οδήγησης Οδηγός διαχειριστή Ιανουάριος 2013 www.lexmark.com Επισκόπηση 2 Επισκόπηση Η επιλογή Αποστολή προγράμματος οδήγησης σάς επιτρέπει να λαμβάνετε εύκολα ένα πρόγραμμα οδήγησης

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις διαχείρισης υπολογιστών-πελατών και φορητής εκτύπωσης

Λύσεις διαχείρισης υπολογιστών-πελατών και φορητής εκτύπωσης Λύσεις διαχείρισης υπολογιστών-πελατών και φορητής εκτύπωσης Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

Περιορισμένη εγγύηση και οδηγός υποστήριξης

Περιορισμένη εγγύηση και οδηγός υποστήριξης Περιορισμένη εγγύηση και οδηγός υποστήριξης Δήλωση Εγγύησης Άδεια χρήσης τελικού χρήστη Πληροφορίες ασφάλειας Πληροφορίες Yποστήριξης Πριν επικοινωνήσετε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της HP είναι

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1: Εγκατάσταση...4. Κεφάλαιο 2: Έναρξη...7. Κεφάλαιο 3: Security Cloud...14. Κεφάλαιο 4: Σάρωση του υπολογιστή για επιβλαβή αρχεία...

Κεφάλαιο 1: Εγκατάσταση...4. Κεφάλαιο 2: Έναρξη...7. Κεφάλαιο 3: Security Cloud...14. Κεφάλαιο 4: Σάρωση του υπολογιστή για επιβλαβή αρχεία... Anti-Virus 2015 2 Περιεχόμενα Anti-Virus 2015 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1: Εγκατάσταση...4 1.1 Πριν από την πρώτη εγκατάσταση...5 1.2 Εγκατάσταση του προϊόντος για πρώτη φορά...5 1.3 Εγκατάσταση και αναβάθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Antivirus + Firewall

Antivirus + Firewall Panda Antivirus + Firewall NEO Titanium 2007 Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Σημαντικό! Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά την ενότητα εγγραφή online του παρόντος οδηγού. Οι πληροφορίες αυτής της ενότητας είναι

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Μέρος I Βασικά στοιχεία των Microsoft Windows XP Professional. Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19

Περιεχόµενα. Μέρος I Βασικά στοιχεία των Microsoft Windows XP Professional. Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19 Περιεχόµενα Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19 Μέρος I Βασικά στοιχεία των Microsoft Windows XP Professional 1 Εισαγωγή στη διαχείριση των Microsoft Windows XP Professional... 25 Ξεκίνηµα µε τα Windows XP

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή χρήση πόρων με τα Windows XP

Κοινή χρήση πόρων με τα Windows XP Κοινή χρήση πόρων με τα Windows XP Α. Κοινή χρήση αρχείων και φακέλων Θα μάθετε: Να θέτετε σε κοινή χρήση ένα αρχείο ή ένα φάκελο του υπολογιστή με τα Windows XP. Να θέτετε σε κοινή χρήση στο δίκτυο μουσική,

Διαβάστε περισσότερα

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Copyright Huawei Technologies Co., Ltd. 2011. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή και η μετάδοση οποιουδήποτε τμήματος της παρούσας, σε οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

EPSON COVERPLUS Όροι

EPSON COVERPLUS Όροι EPSON COVERPLUS Όροι 1. Ορισμοί Ερμηνείες όρων: «Δήλωση» είναι η διαδικασία που ακολουθείτε στην ιστοσελίδα εγγραφής CoverPlus της EPSON, εισάγοντας τον αριθμό ενεργοποίησης που προμηθευτήκατε (ή σας παρασχέθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Για τους Χρήστες του RICOH Smart Device Connector: Διαμόρφωση του Μηχανήματος

Για τους Χρήστες του RICOH Smart Device Connector: Διαμόρφωση του Μηχανήματος Για τους Χρήστες του RICOH Smart Device Connector: Διαμόρφωση του Μηχανήματος ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Για όλους τους χρήστες Εισαγωγή... 3 Τρόπος ανάγνωσης του παρόντος εγχειριδίου...3 Εμπορικά σήματα...4

Διαβάστε περισσότερα

ιεθνής Περιορισµένη Εγγύηση και Τεχνική Υποστήριξη

ιεθνής Περιορισµένη Εγγύηση και Τεχνική Υποστήριξη ιεθνής Περιορισµένη Εγγύηση και Τεχνική Υποστήριξη Η παρούσα εγγύηση καλύπτει προϊόντα, τα οποία καθορίζονται στο παρόν έγγραφο και αγοράστηκαν µετά την 1η Μαρτίου 2003. Γενικοί όροι ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΟΣΑ ΙΑΤΥΠΩΝΟΝΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 1/53

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 1/53 Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 1/53 Περιεχόμενα 1. 1. Διαδικασία των Windows 8 2. Απαιτήσεις συστήματος 3. Προετοιμασία 2. 3. 4. 5. με τη 6. 1. Εξατομίκευση 2. Ασύρματο 3.

Διαβάστε περισσότερα