Ηενεργός ενσωµάτωση των Τεχνολογιών της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ηενεργός ενσωµάτωση των Τεχνολογιών της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών"

Transcript

1 18 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH KPIΣIMA ΘEMATA ΣTHN ΠOPEIA ΠPOΣ THN HΛEKTPONIKH IOIKHΣH KAI IAKYBEPNHΣH: OI ΠAPEMBAΣEIΣ TOY KPATOYΣ KAI H KOINΩNIA TΩN ΠOΛITΩN Του Ιωάννη Αποστολάκη I. Εισαγωγή Ηενεργός ενσωµάτωση των Τεχνολογιών της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) σε όλες τις διαστάσεις της καθηµερινής µας ζωής αλλάζει ουσιωδώς την υφή βασικών δοµών και δηµιουργεί µία νέα µορφή κοινωνικής, πολιτικής και οικονοµικής πραγ- µατικότητας, αποκαλούµενη ως Κοινωνία της Πληροφορίας (Information Society). Βαθ- µιαία γεννάται µία νέα Ηλεκτρονική ηµόσια ιοίκηση (e-government), η οποία βασίζεται όλο και περισσότερο στην ευρεία χρήση των ΤΠΕ, τόσο για την υλοποίηση των εσωτερικών λειτουργιών της, όσο και για την επικοινωνία και συναλλαγή της µε τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Οι ΤΠΕ αποτελούν έναν βασικό καταλύτη για τον µετασχηµατισµό του γενικότερου µοντέλου λειτουργίας της ηµόσιας ιοίκησης και την βαθµιαία δηµιουργία νέων λειτουργικών µοντέλων Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης (e-governance), τα οποία βασίζονται στις ΤΠΕ και χαρακτηρίζονται από υψηλότερη αποτελεσµατικότητα όσον αφορά την αντιµετώπιση των κοινωνικών προβληµάτων και την κάλυψη των αναγκών των πολιτών. Την ίδια στιγµή, η αντιπροσωπευτική δηµοκρατία δυτικού τύπου διέρχεται µια περίοδο κρίσης. Σηµαντικό λοιπόν ζητούµενο είναι η αξιοποίηση των ΤΠΕ, και ιδιαίτερα των τεχνολογιών του διαδικτύου για την υποστήριξη και αύξηση της συµµετοχής των πολιτών στα κοινά και την πολιτική, µε στόχο την Ηλεκτρονική ηµοκρατία (e-democracy) (Αποστολάκης et al., 2004b). Στην παρούσα εργασία αφού γίνει αναφορά στο µοντέλο της σύγχρονης διακυβέρνησης α- ναλύονται κρίσιµα θέµατα που αφορούν την πορεία µας προς την Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση. Τέλος, παρατίθενται προβληµατισµοί σχετικά µε τους κινδύνους και τις προκλήσεις που αναδύονται και αποτυπώνονται οι αναγκαίες παρεµβάσεις από την µεριά του κράτους. Ο ρ. Ιωάννης A. Αποστολάκης είναι Αν. Καθηγητής(Π 407/80), Πολυτεχνείο Κρήτης. ιδάσκει στην Εθνική Σχολή ηµόσιας Υγείας,

2 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 19 II. Τι είναι και τι δεν είναι η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση. Κρίσιµα ερωτήµατα προς την ηγεσία H Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση δεν είναι τεχνοκρατικό πρόβληµα ή αλγεβρικό άθροισµα τεχνολογικών έργων υποδοµής. Είναι ένα διεπιστηµονικό αντικείµενο πολλών επιµέρους γνωστικών περιοχών, κατά κύριο λόγο αντικείµενο της επιστήµης της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών και αφορά το σύνολο των πολιτών µε απώτερο σκοπό να περιοριστεί το ψηφιακό χάσµα. εν είναι απλά εφαρµογή της τεχνολογίας για καλύτερη και αποτελεσµατικότερη διακυβέρνηση αλλά ριζική αλλαγή τρόπου σκέψης και ενεργειών της ίδιας της διακυβέρνησης καθώς και θέµα τακτικής σε επιµέρους τοµείς όπως και στρατηγικών στοχεύσεων της ανώτερης ηγεσίας. Τα βασικά και κρίσιµα ερωτήµατα που διατυπώνονται προς την ηγεσία συνοψίζονται παρακάτω (Γεωργιάδης, 2004) : Υπάρχει σαφές όραµα και πολιτικές προτεραιότητες για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση; Για ποιους λόγους προωθούµε την ηλεκτρονική διακυβέρνηση (εξυπηρέτησης, διαφάνειας, παραγωγικότητας, κοινωνικής συµµετοχής κ.λπ.); Πώς έχουµε σχεδιάσει να διαχειριστούµε τα έργα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης ως κλειστά συστήµατα µε γραφειοκρατικές δοµές ή ως ανοικτά συστήµατα µε όρους ευρύτερης συνεργασίας; Πώς θα µετρήσουµε τα αποτελέσµατα και πώς θα τα δηµοσιοποιήσουµε; Πώς θα µάθουµε αν έχουµε αποτύχει; III. Νέα µοντέλα λειτουργίας της ηµόσιας ιοίκησης Σε αντίθεση µε την παραδοσιακή έννοια της Κυβέρνησης/ ηµόσιας ιοίκησης (Government) στην ηλεκτρονική της µορφή (e-government), η ιακυβέρνηση δίνεται ως µία ευρύτερη έννοια που προϋποθέτει δύο επιπλέον εννοιολογικούς προσδιορισµούς: α) µια νέα ο- πτική ενός µικρότερου, λιγότερο ιεραρχικού, φιλικού προς τον πολίτη κράτους που συνδιαλέγεται συνεχώς - και µερικές φορές συναποφασίζει - κυρίως µε την κοινωνία πολιτών αλλά και τον ιδιωτικό τοµέα, β) µια σαφή εδραίωση του κράτους ως βασικού αλλά όχι αποκλειστικού στην τελική απόφαση στα πλαίσια µιας πλουραλιστικής, τριπολικής κοινωνίας µε τρεις διακριτούς χώρους. Κράτος, Αγορά, Τρίτος Τοµέας/Κοινωνία Πολιτών (Βασιλόπουλος, 2005). Στην νέα αυτή σχέση του Κράτους µε την κοινωνία πολιτών που αποτελεί το ειδοποιό χαρακτηριστικό της ιακυβέρνησης (Governance) προστίθενται στην αλυσίδα των διαδικασιών της δηµόσιας απόφασης και οι δύο άλλοι πόλοι/χώροι των σύγχρονων κοινωνιών (Σχήµα 1). Εάν το ζητούµενο στις κοινωνίες του 21ου αιώνα είναι η ισορροπία των τριών χώρων µε α- νάδειξη στο επίκεντρο της νέας ιδιότητας του πολίτη (Habermas, 2003) χωρίς την αποικιοποίηση της κοινωνίας είτε από το κράτος είτε από την αγορά, τότε µια σειρά νέοι θεσµοί και διαδικασίες πρέπει να εφευρεθούν και να ενδυναµωθούν. Οι µέθοδοι, που εφαρµόζονται στον ιδιωτικό τοµέα για τη διαχείριση της παραγωγής και της παροχής υπηρεσιών, δηµιουργούν δοµικές και διαδικαστικές καινοτοµίες, τις οποίες οι παραδοσιακές, γραφειοκρατικές ηµόσιες ιοικήσεις δεν µπορούν να αγνοήσουν. Ιδιαίτερα ση- µαντική είναι προς την κατεύθυνση αυτή η ανάπτυξη και πρακτική εφαρµογή ενός νέου µοντέλου λειτουργίας της ηµόσιας ιοίκησης: του µοντέλου του Νέου ηµόσιου Μάνατζµεντ (New Public Management) (Michalopoulos, 2001), (Gruening, 2001), το οποίο στόχο έχει να συ- µπληρώσει ή και να υποκαταστήσει το παραδοσιακό Βεµπεριανό Γραφειοκρατικό µοντέλο λειτουργίας της (Bureaucracy). Το Γραφειοκρατικό µοντέλο έχει αναπτυχθεί και λειτουργήσει µε επιτυχία για εκατονταετίες σε κοινωνίες που χαρακτηρίζονται από σταθερότητα και χαµηλή πολυπλοκότητα, των οποίων οι ανάγκες που πρέπει το κράτος να ικανοποιήσει είναι απλές,

3 20 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH KYBEPNHΣH Eκλογικό σώµα Public administration ηµόσια ιοίκηση EKO BOYΛH Political system Πολιτικό Σύστηµα Business Eπιχειρήσεις Aνεξ. ιοικ. Aρχές Citizens - NGO Πολίτες - χρήστες MKO Σχήµα 1: Μοντέλο ιακυβέρνησης (Βασιλόπουλος, 2005) προβλέψιµες, επαναλαµβανόµενες και οµοιογενείς. Βασικά στοιχεία του µοντέλου αυτού είναι η νοµιµότητα (lawful action), η αµεροληψία (impartiality) και η πιστή - άκαµπτη εφαρµογή κάποιων προκαθορισµένων διαδικασιών (procedures). Όµως οι σηµερινές κοινωνίες δεν έχουν πλέον τα προαναφερθέντα χαρακτηριστικά, αλλά αντίθετα χαρακτηρίζονται από ταχύτατες αλλαγές, υψηλή πολυπλοκότητα προβληµάτων και αναγκών καθώς επίσης και µεγάλη ανοµοιογένεια ως προς τις διάφορες οµάδες πληθυσµού και τις ανάγκες τους. Για αυτόν τον λόγο το παραδοσιακό Γραφειοκρατικό µοντέλο παρουσιάζει αδυναµίες αντιµετώπισης της νέας αυτής κατάστασης, πράγµα το οποίο οδηγεί στην ανάπτυξη και πρακτική εφαρµογή του νέου αυτού µοντέλου του Νέου ηµόσιου Μάνατζµεντ. Το µοντέλο αυτό προσθέτει στα προαναφερθέντα βασικά στοιχεία του Γραφειοκρατικού µοντέλου ορισµένα νέα κρίσιµα στοιχεία και επιτυχηµένες µεθόδους του ιδιωτικού τοµέα, προσαρµοσµένα όµως στις ιδιαιτερότητες της ηµόσιας ιοίκησης: σύµφωνα µε τον Καθηγητή A. Gray (Gray, 1999) είναι Business-like, but not like a business. Τα κυριότερα από τα νέα αυτά κρίσιµα στοιχεία είναι η διαφάνεια και η ανοικτότητα (transparency and openness) απέναντι στους πολίτες και στην κοινωνία, η ποιότητα υπηρεσιών (quality), η αποδοτικότητα (efficiency) και η αποτελεσµατικότητα (effectiveness). Η κύρια έµφαση δίδεται στην επίτευξη κάποιων στόχων και αποτελεσµάτων όσον αφορά την ικανοποίηση των αναγκών των πολιτών, τους οποίους θα πρέπει η ηµόσια ιοίκηση να θεωρεί και ως πελάτες της, και όχι µόνον στην πιστή και άκαµπτη εφαρµογή κάποιων προκαθορισµένων διαδικασιών (results objectives oriented and not procedures oriented). IV. Κοινωνία των πολιτών και Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση A. Κρίσιµα θέµατα 1. Ασφάλεια προσωπικών και ευαίσθητων δεδοµένων Ο όρος που χρησιµοποιείται για τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα σύµφωνα µε τους ο- ρισµούς της οδηγίας 95/46/EΚ για την προστασία των δεδοµένων αναφέρεται σε οιεσδήποτε

4 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 21 πληροφορίες αφορούν ένα προσδιορισµένο ή προσδιορίσιµο φυσικό πρόσωπο. Ένα προσδιορίσιµο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο το πρόσωπο το οποίο µπορεί να προσδιοριστεί άµεσα ή έµ- µεσα, ειδικότερα σε σχέση µε τον αριθµό ταυτοποίησής του ή ένα ή περισσότερα στοιχεία που αφορούν την φυσική, φυσιολογική, διανοητική, οικονοµική, πολιτιστική ή κοινωνική του ταυτότητα. Είναι σαφές ότι η διαχείριση δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, που έχουν ανταλλαγεί κατά τη διαδικασία της διάδρασης πρέπει να συµµορφούται µε τις απαιτήσεις των οδηγιών για την προστασία των δεδοµένων (EUR 95/46/EC, 1995). Οι πιο σηµαντικές νοµοθετικές παρεµβάσεις στην Ελλάδα αναφέρονται (Αποστολάκης, 2002): α) Ν.2472/97 για την προστασία του ατόµου έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και γίνεται υπό την εποπτεία της Αρχής Προστασίας Προσωπικών εδοµένων και β) Π 150/2001 για τη χρήση των ψηφιακών υπογραφών (digital signatures). 2. Ασφάλεια πληροφοριακών συστηµάτων και ηλεκτρονικών συναλλαγών Η αυτοµατοποίηση των συναλλαγών προσφέρει σηµαντικά οφέλη σε όλα τα εµπλεκόµενα µέρη. Για να επιτευχθούν τα οφέλη αυτά πρέπει να ικανοποιούνται κάποιες βασικές απαιτήσεις ασφάλειας. Αρχικά κατά τον σχεδιασµό των Πληροφοριακών Συστηµάτων είναι απαραίτητο να εξασφαλίζονται οι παρακάτω θεµελιώδεις στόχοι (Bakker et al., 2000): Εµπιστευτικότητα: η διαβεβαίωση ότι τα στοιχεία δεν παρέχονται ή αποκαλύπτονται σε α- ναρµόδια άτοµα. Ακεραιότητα: η εξασφάλιση ότι τα στοιχεία δεν µπορούν να µεταβληθούν ή να διαγραφούν από αναρµόδια άτοµα. Επικύρωση (Αυθεντικότητα ή Ταυτοποίηση): η επιβεβαίωση ότι ένα πρόσωπο είναι πράγ- µατι αυτό που ισχυρίζεται ότι είναι. Υπευθυνότητα: όταν οι ενέργειες ενός προσώπου, ειδικά οι τροποποιήσεις που εκτελεί στα στοιχεία που αποθηκεύονται, µπορούν να εντοπιστούν-επισηµανθούν (auditing files). ιαθεσιµότητα: σηµαίνει η κατόπιν απαίτησης του κατόχου προσέγγιση και χρησιµοποίηση όλων των στοιχείων που τον αφορούν. Τα προβλήµατα ασφάλειας που µπορεί να εµφανιστούν εξετάζονται σύµφωνα µε τις πιθανές απειλές, τα µέσα που χρησιµοποιούνται, ή/και τους πιθανούς δράστες (Miller & Cooper, 1996): Οι απειλές (δηλ. οι ενέργειες που προστατεύουν από): παράνοµη µελέτη των στοιχείων, παράνοµη καταστροφή των στοιχείων, παράνοµη εισαγωγή των στοιχείων, παράνοµη τροποποίηση των στοιχείων και πρόσβαση σε προστατευµένα στοιχεία από το συσχετισµό άλλων (ενδεχοµένως νόµιµα αποκτηθέντων) στοιχείων. Τα µέσα (δηλ. τα πιθανά σηµεία παράνοµης πρόσβασης): το λειτουργικό σύστηµα, το σύστηµα διαχείρισης βάσεων δεδοµένων (ή/και οποιοδήποτε άλλο στρώµα λογισµικού µεταξύ του λειτουργικού συστήµατος και των στοιχείων), οι γραµµές επικοινωνίας, φυσική κλοπή στοιχείων (π.χ. κλέβοντας έναν δίσκο ή έναν υπολογιστή). Οι πιθανοί κακοποιοί: αναρµόδιοι χρήστες, εξουσιοδοτηµένοι χρήστες που έχουν πρόσβαση στα στοιχεία και δεν έχουν το δικαίωµα παρέµβασης στα στοιχεία, εξουσιοδοτηµένοι χρήστες που χρησιµοποιούν την πρόσβαση που τους έχει παραχωρηθεί εκτελώντας όµως παράνο- µες ενέργειες (π.χ. σκόπιµη ανακριβής τροποποίηση των στοιχείων). Από τις ευρύτερα σήµερα χρησιµοποιούµενες τεχνολογίες για την ικανοποίηση των απαιτήσεων ασφάλειας είναι η κρυπτογράφηση (encryption). Ως κρυπτογράφηση ορίζεται o µετασχηµατισµός του αρχικού µηνύµατος (plaintext) από τον αποστολέα, ώστε αυτό να λάβει µια ακατανόητη µορφή για οποιονδήποτε τρίτο. Η ακατανόητη µορφή αυτή του µηνύµατος ο- νοµάζεται κρυπτοµήνυµα (ciphertext). Όταν τελικά ο αποδέκτης παραλάβει το κρυπτοµήνυ- µα πραγµατοποιεί αποκρυπτογράφηση και µε αυτόν τον τρόπο ο αποδέκτης έχει το αρχικό µή-

5 22 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH νυµα (Ζορκάδης, 2004). Εκτός όµως από την κρυπτογράφηση που µας εξασφαλίζει την εµπιστευτικότητα θα πρέπει να εξασφαλίζεται και η ακεραιότητα και η επικύρωση (ταυτοποίηση) του αποστολέα. Για το σκοπό αυτό χρησιµοποιούµε την Ψηφιακή Υπογραφή (Digital Signature). Ως Ψηφιακή Υπογραφή ορίζεται η σύνοψη ενός κρυπτογραφηµένου µηνύµατος. Η Ψηφιακή Υπογραφή χαρακτηρίζει µονοσήµαντα ένα ζεύγος µηνύµατος-χρήστη, και όχι µόνο έναν συγκεκριµένο χρήστη-άτοµο όπως η φυσική υπογραφή (Ramakrishnan & Gehrke, 2002). Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η χρήση της ψηφιακής υπογραφής εξασφαλίζει την ακεραιότητα, την επικύρωση του αποστολέα αλλά και την µη-αποποίηση των ηλεκτρονικών µηνυ- µάτων-εγγραφών (δεν είναι δυνατόν να αµφισβητηθούν ούτε το περιεχόµενο του µηνύµατος εγγράφου αλλά ούτε και ο αποστολέας του) (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 1999), (Π 150/2000, 2001). Τέλος ένα ακόµα µέσο για µεγαλύτερη ασφάλεια είναι τα Ψηφιακά Πιστοποιητικά (Digital Certificates) τα οποία εκδίδονται από εξειδικευµένους Φορείς Παροχής Υπηρεσιών Πιστοποίησης (Certification Services Providers). Το Ψηφιακό Πιστοποιητικό, ουσιαστικά δρα ως ψηφιακό διαβατήριο. Το πιστοποιητικό αυτό δεν είναι τίποτα περισσότερο από µία λίστα δεδο- µένων που περιλαµβάνει το όνοµα της οντότητας και το όνοµα µιας τρίτης έµπιστης οντότητας που εκδίδει το πιστοποιητικό. Η τρίτη έµπιστη οντότητα υπογράφει το πιστοποιητικό αυτό και έτσι κανείς δεν µπορεί να αµφισβητήσει την γνησιότητά του (Jackson, 2000). 3. ιαλειτουργικότητα συστηµάτων Ως ιαλειτουργικότητα ορίζεται η δυνατότητα µεταφοράς και χρησιµοποίησης της πληροφορίας και των δυνατοτήτων ενός πληροφοριακού συστήµατος µε οµοιογενή και αποτελεσµατικό τρόπο µεταξύ συνεργαζοµένων πληροφοριακών συστηµάτων διαφόρων οργανισµών. Η διαλειτουργικότητα παρέχει πολλαπλά πλεονεκτήµατα σε επιχειρήσεις, στην κυβέρνηση και την ευρύτερη οικονοµία µέσα από το ηλεκτρονικό επιχειρείν. Το Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης (Π Η ) θέτει τις τεχνικές πολιτικές και προδιαγραφές για την επίτευξη της διαλειτουργικότητας και συνοχής των συστη- µάτων πληροφορικής του δηµοσίου τοµέα, αποτελώντας απαραίτητη προϋπόθεση µιας ολοκληρωµένης ηλεκτρονικής ηµόσιας ιοίκησης. Όσον αφορά την χώρα µας η διαλειτουργικότητα θα πρέπει να εξασφαλίζεται µεταξύ των πληροφοριακών συστηµάτων όλων των Ελληνικών ηµοσίων Οργανισµών (Υπουργεία, Νο- µαρχίες, ήµοι, Περιφέρειες), ιδιωτικών επιχειρήσεων, πολιτών και στην ιδανική περίπτωση και πληροφοριακών συστηµάτων άλλων χωρών (π.χ. Ευρωπαϊκή Ένωση, Ηνωµένων Πολιτειών, κ.λπ.) καθώς επίσης και να καλύπτει όλους τους τοµείς της οικονοµίας. Για την επίτευξη των στόχων του το Π Η παρέχει τις τεχνολογικές προδιαγραφές για την επίτευξη της διαλειτουργικότητας και συνοχής των πληροφοριακών συστηµάτων ολόκληρου του δηµόσιου τοµέα. Συγκεκριµένα το πλαίσιο προτυποποιεί τα εξής (Αποστολάκης et al., 2004b): την µορφή πληροφοριών για ανταλλαγή (µορφή πληροφορίας και δεδοµένων): καθορίζει τα γενικά πρότυπα δόµησης της πληροφορίας και της µετα-πληροφορίας (µετα-δεδοµένων) που θα πρέπει να υιοθετηθούν από κάθε πληροφοριακό σύστηµα του δηµοσίου για να υποστηρίζουν δυνατότητα επικοινωνίας µε άλλα συστήµατα. τον τρόπο ανταλλαγής πληροφοριών (επικοινωνία / πρωτόκολλα). Καθορίζεται ένα σύνολο από τεχνολογίες επικοινωνίας που µπορούν να χρησιµοποιηθούν από συστήµατα που θα είναι συµβατά µε το Π Η, µέσω των οποίων θα υλοποιείται η µεταφορά των δεδοµένων.

6 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 23 τον τρόπο πρόσβασης πληροφοριών (ασφάλεια / έλεγχος πρόσβασης). Το πλαίσιο προσδιορίζει και το σύνολο των τεχνολογιών που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να διασφαλίσουν την προστασία των υπηρεσιών διαλειτουργικότητας που θα προσφέρουν τα διάφορα πληροφοριακά συστήµατα. Βέβαια, η ασφάλεια ενός πληροφοριακού συστήµατος δεν ε- ξαρτάται µόνο από την ασφάλεια του υποσυστήµατος διαλειτουργικότητας. τον τρόπο αναζήτησης πληροφοριών (υπηρεσίες καταλόγου): το Π Η καθορίζει επίσης τις τεχνολογίες µεταδεδοµένων και καταλόγου για την αναζήτηση των απαιτούµενων e- services και πληροφοριών στο πλήρως διαλειτουργικό µέλλον των πληροφοριακών συστη- µάτων που προτείνει. Τα νέα πληροφοριακά συστήµατα του ηµοσίου πρέπει υποχρεωτικά να σχεδιάζονται και να υλοποιούνται, ώστε να ικανοποιούν συγκεκριµένες τεχνικές προδιαγραφές που καθορίζονται από το Π Η. Συγκεκριµένα οι τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται από το Π Η διακρίνονται στις παρακάτω πέντε κατηγορίες: Προδιαγραφές ιασυνδεσιµότητας (Interconnection Specifications) Προδιαγραφές Ολοκλήρωσης εδοµένων (Data Integration Specifications) Προδιαγραφές ιαχείρισης Περιεχοµένου και Μεταδεδοµένων (Content Management and Metadata Specifications) Προδιαγραφές Πρόσβασης Πληροφοριών (Information Access Specifications) Προδιαγραφές XML για Επιχειρησιακούς Τοµείς (XML Specifications for Business Areas) 4. Ευχρηστία και ιαδικτυακοί Τόποι Για τους διαδικτυακούς τόπους που δηµιουργούνται δεν υπάρχει ακόµα τρόπος να ελέγχονται στο σύνολό τους για την ποιότητα και το σκοπό που δηµιουργούνται. Προκειµένου οι πληροφορίες να καθίστανται κατά το δυνατόν πιο προσιτές στους πολίτες, πρέπει να χρησιµοποιηθούν και πρότυπα ευχρηστίας. Η ευχρηστία λογισµικού σύµφωνα µε το πρότυπο ISO (Αβούρης et al., 2002) ορίζεται ως ο βαθµός στον οποίο ένα σύστηµα µπορεί να χρησιµοποιηθεί από συγκεκριµένους χρήστες για να επιτύχουν συγκεκριµένους στόχους, υπό καθορισµένες συνθήκες χρήσης µε αποτελεσµατικότητα και αποδοτικότητα, παρέχοντας υποκειµενική ικανοποίηση στους χρήστες του. Οι κατηγορίες που µπορούν να οµαδοποιηθούν τα θέµατα που σχετίζονται µε την ευχρηστία είναι (Τσέλιος, 2004, Nielsen, 2000, Αποστολάκης, 2004c): Συντήρηση/ ιαχείριση: δεν πρέπει να υπάρχουν µη ενεργά links ή πεπαλαιωµένα δεδοµένα. Τεχνολογικοί περιορισµοί: η ιστοσελίδα πρέπει να δουλεύει σε κάθε πλατφόρµα. Περιήγηση: δεν πρέπει να υπάρχουν προβλήµατα στη περιήγηση του χρήστη µέσα στην ι- στοσελίδα. οµή: η οργάνωση της ιστοσελίδας πρέπει ανταποκρίνεται στο κοινό στο οποίο απευθύνεται. Περιεχόµενο: πρέπει να εξυπηρετούνται οι ανάγκες των χρηστών και η ιστοσελίδα να χρησιµοποιεί κατάλληλη γλώσσα. Λάθος ταίριασµα στόχων: απαραίτητο να συµπίπτουν οι απαιτήσεις των χρηστών µε αυτές των σχεδιαστών. ιάταξη σελίδας: χρειάζεται η διάταξη να διευκολύνει τους χρήστες να διεκπεραιώσουν τις εργασίες τους και να υπάρχει µια συνέπεια σε ολόκληρο το site (http://www.ee.upatras.gr/hci/usability/webusability3.htm). Έχει αναπτυχθεί από τον οργανισµό πιστοποίησης ISO το πρότυπο το ISO για το διαδίκτυο. Το πρότυπο αυτό περιγράφει το πώς θα πρέπει να γίνεται ο σχεδιασµός τον ιστοσελίδων, η υλοποίηση τους και τέλος η αξιολόγηση αυτών. Το πρότυπο επικεντρώνεται στον το- µέα της σχεδίασης µε τα ακόλουθα επίπεδα: α) σκοπός και στρατηγική, β) περιεχόµενο και λειτουργικότητα, γ) πλοήγηση και αλληλεπίδραση και δ) παρουσίαση και σχεδιασµός υπερµέσων.

7 24 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH Η διαδικασία υλοποίησης αφορά τον τρόπο σχεδιασµού, όπως περιγράφεται στο πρότυπο ISO για την ανάπτυξη µέσων αλληλεπίδρασης. Η διαδικασία αποτίµησης περιέχει τα εργαλεία και τις τεχνικές για την ολοκλήρωση του τελικού σχεδίου, όπως είναι οι δοκιµασίες ευχρηστίας (Travis, 2004). Θα πρέπει λοιπόν οι διαδικτυακοί τόποι-πύλες που κατασκευάζονται να είναι σχεδιασµένοι µε βάση τα παραπάνω πρότυπα, έτσι ώστε να παρέχουν στον χρήστη την µέγιστη δυνατή ευχρηστία και να διευκολύνουν έτσι την πρόσβασή του στους φορείς που το παρέχουν. 5. ηµιουργία Πλαισίου Υλοποίησης Έργων ΤΠΕ Ο καθορισµός του πλαισίου υλοποίησης των έργων ΤΠΕ, βοηθά στον καλύτερο συντονισµό και παρακολούθηση, τόσο του κάθε έργου χωριστά, όσο και συνολικά όλων των έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη. Σύµφωνα µε το πλαίσιο αυτό για κάθε έργο ΤΠΕ είναι απαραίτητο να πραγµατοποιηθούν οι εξής βασικοί σχεδιασµοί (Αποστολάκης et al., 2004b): 1. Καθορισµός Οργανωτικού Σχήµατος Υλοποίησης: περιλαµβάνει όλους τους απαιτούµενους ρόλους του οργανωτικού σχήµατος που θα συσταθεί στον συγκεκριµένο δηµόσιο οργανισµό για την υλοποίηση του έργου, τις αντίστοιχες αρµοδιότητες και υπευθυνότητές τους, καθώς και τον τρόπο και την συχνότητα της µεταξύ τους επικοινωνίας. Επίσης θα περιλαµβάνει τις απαιτούµενες διεπαφές µε την οµάδα έργου του αναδόχου. 2. Σχεδιασµός Υλοποίησης Έργου: περιλαµβάνει µια σειρά εξειδικευµένων υπο-σχεδίων, για καθένα από τα οποία πρέπει να ορίζονται οι στόχοι, οι παραδοχές, οι περιορισµοί και οι αλληλεξαρτήσεις µε τα σχέδια υλοποίησης άλλων έργων που ευρίσκονται σε εξέλιξη. Ειδικότερα, ο σχεδιασµός της υλοποίησης ενός έργου ΤΠΕ πρέπει να περιλαµβάνει τα ακόλουθα υπο-σχέδια: Το Τεχνικό Σχέδιο, µε τον αναλυτικό προσδιορισµό όλων των δραστηριοτήτων και των προϊόντων του έργου και τη γραφική απεικόνισή τους σε διάγραµµα Gantt, που επιτρέπει τη βέλτιστη κατανόηση της ακολουθίας των δραστηριοτήτων, των αλληλεπιδράσεων µεταξύ τους, της διάρκειας τους και των κρίσιµων σηµείων της υλοποίησης, Το Σχέδιο Πόρων Υλοποίησης, όπου το Τεχνικό Σχέδιο συσχετίζεται µε τους απαιτού- µενους για κάθε δραστηριότητα ανθρώπινους πόρους (αριθµητικά και ποιοτικά) και τα υπόλοιπα κόστη υλοποίησης, λαµβάνοντας επίσης υπόψη και τους πιθανούς κινδύνους, που ενδεχοµένως να επιβαρύνουν τον προϋπολογισµό του έργου. Από το σχέδιο αυτό, προκύπτει τελικά ο προϋπολογισµός του έργου στο σύνολό του, αλλά και ανά φάση υλοποίησης, ανά ηµερολογιακή περίοδο, κ.λπ.., Το Σχέδιο Ποιότητας του Έργου, όπου πρέπει να καθορίζονται τα πρότυπα ποιότητας που θα ακολουθηθούν και µε βάση το Τεχνικό Σχέδιο, καθώς επίσης και να ορίζονται οι επιθεωρήσεις ποιότητας των προϊόντων και των ενδιάµεσων προϊόντων του έργου που θα πραγµατοποιηθούν, τα αποτελέσµατα των οποίων θα κρίνουν τη λήψη διορθωτικών µέτρων ή τελικά την παραλαβή των παραδοτέων, Το Σχέδιο Παρακολούθησης του Έργου, που συνδυάζει τις παραπάνω πληροφορίες και αποτελεί τον οδηγό παρακολούθησης της προόδου του φυσικού και του οικονοµικού του αντικειµένου. B. Παρεµβάσεις του κράτους: Κίνδυνοι και προκλήσεις Όσον αφορά το κοινωνικό σύνολο γενικά, ανακύπτει ο κίνδυνος δηµιουργίας ενός νέου τύπου κοινωνικού αποκλεισµού ορισµένων οµάδων του πληθυσµού. Πρόκειται για τον κίνδυνο

8 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 25 δηµιουργίας µιας νέου τύπου διάκρισης ανάµεσα σε πληροφοριο πλούσιους ή πληροφοριακά έχοντες (information rich) και σε πληροφοριο φτωχούς ή πληροφοριακά µη έχοντες. Επίσης η συσσώρευση µεγάλου όγκου πληροφοριών που αφορούν το άτοµο σε ενοποιηµένες βάσεις δεδοµένων ενδέχεται να οδηγήσει σε καταπάτηση των ατοµικών ελευθεριών και στην παραβίαση της ιδιωτικής σφαίρας του ατόµου. Η υλοποίηση Ηλεκτρονικών υπηρεσιών παρουσιάζει πολλές προκλήσεις προκειµένου οι πολίτες, αλλά και το κοινωνικό σύνολο γενικότερα να έχουν ουσιώδη οφέλη από αυτή (Αποστολάκης, 2004a). Πρώτα απ όλα η διοίκηση µέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών θα πρέπει να έχει τα χαρακτηριστικά της δηµοκρατικής διοίκησης και κατά συνέπεια θα πρέπει να απολαµβάνει της εµπιστοσύνης τόσο του κοινωνικού συνόλου όσο και των πολιτών που συναλλάσσονται µε αυτή. Για το σκοπό αυτό µια σειρά από παρεµβάσεις (πολιτικές, οικονοµικές, κοινωνικές και τεχνολογικές) κρίνονται απαραίτητες. Τα κύρια σηµεία συνοψίζονται στα: Κάλυψη των αναγκών ευρέων οµάδων του πληθυσµού και αποφυγή αποκλεισµού ορισµένων από αυτές, Αναδιοργάνωση της διοίκησης και απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών, ιασφάλιση ε- παρκούς επιπέδου ασφάλειας:-ηλεκτρονική πιστοποίηση ταυτότητας µε ψηφιακά πιστοποιητικά και Υποδοµή ηµόσιου Κλειδιού (Public Key Infrastructure - PKI), Προστασία των δεδο- µένων προσωπικού χαρακτήρα, Εξασφάλιση της διαφάνειας των διαδικασιών, Αξιοπιστία και ευχρηστία των συστηµάτων πληροφορικής, Πρόσβαση στο σύνολο των υπηρεσιών της µέσω µιας µοναδικής πύλης εισόδου ( one stop shopping ), Εξασφάλιση δυνατότητας πολλαπλής πρόσβασης στις υπηρεσίες τόσο µέσω των παραδοσιακών µεθόδων όσο και κάνοντας χρήση των σύγχρονων ΤΠΕ (διαδίκτυο, τηλέφωνο, γραφεία συναλλαγής, διαπροσωπική επαφή µε τον ίδιο τον υπάλληλο), ηµιουργία του κατάλληλου νοµοθετικού πλαισίου κ.λπ. V. Επίλογος Οι νέες Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) χαρακτηρίζονται πλέον ως τεχνολογίες υποδοµής. Η τεχνολογική της διάσταση της ΚτΠ αποτελεί µεν το βασικό σκέλος της, αλλά ουσιαστικά δεν είναι παρά µία µόνον όψη της. Η Κοινωνία της Πληροφορίας αναδύεται µέσα από ένα σύνολο µετασχηµατισµών στις οργανωτικές δοµές, στις κοινωνικές σχέσεις και τις ατοµικές και συλλογικές συµπεριφορές. Καθοριστικοί παράγοντες επιτυχίας του φιλόδοξου αυτού µετασχηµατισµού της Ελληνικής Κοινωνίας είναι: η ισχυρή δέσµευση στο ανώτατο δυνατό επίπεδο διοίκησης και λήψης αποφάσεων στο πλαίσιο µιας σαφώς προσδιορισµένης στρατηγικής, η οργανωµένη, συντονισµένη και συνεχής προσπάθεια, η εµµονή στους στόχους, η συγκρότηση ανθρώπινων δικτύων και πυρήνων γνώσης, η κινητοποίηση και η κατάρτιση του ανθρώπινου δυναµικού, οι αναγκαίες οργανωτικές και διοικητικές προσαρµογές. Πολλές από τις δυσκολίες που ανακύπτουν ή/ και τις αιτίες αποτυχίας είναι συχνά οργανωτικής και διοικητικής φύσης ή συνδέονται µε την έλλειψη κινήτρων και κυρίως µε την αδυναµία κινητοποίησης και τη δυσκολία διαχείρισης του ανθρώπινου κεφαλαίου. Κρίσιµη πτυχή αποτελεί η αντιµετώπιση θεσµικών θεµάτων, δηµιουργώντας ένα κλίµα ασφάλειας µέσα από παρεµβάσεις σε όλους τους τοµείς της καθηµερινότητας (Αποστολάκης et al., 2004b). VI. Βιβλιογραφία Αβούρης, Ν. Τσέλιος, Ν. Κοµνηνού, Μ. (2002), Ευχρηστία Εκπαιδευτικού Λογισµικού: Προβλήµατα και Προτάσεις, Πανεπιστήµιο Πατρών Αποστολάκης, Ι. (2002), Πληροφοριακά Συστήµατα Υγείας, Εκδόσεις Παπαζήσης, Αθήνα

9 26 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH Αποστολάκης, Ι. (2004a), Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών στις Μονάδες Υγείας: Προϋποθέσεις και Κρίσιµα Θέµατα, Περιοδικό Νέα Υγεία, Τεύχος 43 Αποστολάκης, Ι. Λουκής, Ε. Χάλαρης, Ι. (2004b), Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση, Εθνική Σχολή ηµόσιας ιοίκησης, Πρόγραµµα Πληροφορικής Αποστολάκης, Ι. (2004c), ιδακτική της Πληροφορικής, Πανεπιστηµιακές Σηµειώσεις, Τµήµα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης Bakker, A. Barber, B. Moehr, J. (2000), Security of the distributed electronic patient record: conclusions, recommendations and guidance, Int. J. Med. Inf. 60, Βασιλόπουλος Π. (2005), ιακυβέρνηση και Κοινωνία των πολιτών, ιαθέσιµο στο Γεωργιάδης, Π.(2004), Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση : Επιχειρησιακές Αρχές και Τεχνολογικές υποδοµές, Επιστηµονική Ηµερίδα, Πανεπιστήµιο Αθηνών EUR 95/46/EC (1995), From: Official Journal of the European Communities, L281, pp Ευρωπαϊκή Επιτροπή, (1999), Οδηγία 99/93/ΕΚ, Σχετικά µε το Κοινοτικό Πλαίσιο για τις Ηλεκτρονικές Υπογραφές, 13 εκεµβρίου Ζορκάδης, Β. (2004), Ασφάλεια Πληροφοριών, Πανεπιστηµιακές Σηµειώσεις, Τµήµα ιδακτική της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστηµάτων, Πανεπιστήµιο Πειραιώς Jackson, G. (2000), Digital Certificates: How, Why, What to Do Next, Educause Review, September/October Habermas J. (2003), Ο µεταεθνικός αστερισµός, Αθήνα, Πόλις. Gray A.(1999): Business like but not like a business: the challenge for human resources in the public sector, Conference Human Resources for Development: People and Performance, University of Manchester, June. Michalopoulos N. (2001): Methods of management and organisation of state-citizen relations, in Public Administration in Greece edited by Spiliotopoulos, E,. and Makrydemetres, A., Hellenic Institute of Administrative Sciences, καθώς επίσης και Nielsen, J. (2000), Designing Web Usability, Indianapolis, IN: New Riders. Gruening G. (2001): Origins and theoretical basis of New Public Management, International Public Management Journal, pp Miller M. & Cooper J. (1996), Security Considerations for Present and Future Medical Databases, International Journal of Bio-Medical Computing 41, Ramakrishnan, R. & Gehrke, J. (2002), Database Management Systems, Volume 2, 2 nd Edition, the McGraw- Hill Companies, Inc Προεδρικό ιάταγµα 150/2000 (2001), Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως της Ελληνικής ηµοκρατίας, Τεύχος 1 ο, Αρ. Φύλου 125 Τσέλιος, Ν.(2004), Ευχρηστία και διαδίκτυο, Web Usability Survey, available at: Travis, D. (2004), Web Usability: A New International Standard, 5 February, available at:

Κρίσιμα θέματα στην πορεία προς την Ηλεκτρονική Διοίκηση και Διακυβέρνηση: Οι παρεμβάσεις του κράτους και η κοινωνία των πολιτών

Κρίσιμα θέματα στην πορεία προς την Ηλεκτρονική Διοίκηση και Διακυβέρνηση: Οι παρεμβάσεις του κράτους και η κοινωνία των πολιτών Κρίσιμα θέματα στην πορεία προς την Ηλεκτρονική Διοίκηση και Διακυβέρνηση: Οι παρεμβάσεις του κράτους και η κοινωνία των πολιτών Ιωάννης Αποστολάκης 1.Εισαγωγή Η ενεργός ενσωμάτωση των Τεχνολογιών της

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Σχέδιο Κειμένου Βασικών Αρχών και Κατευθύνσεων Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 22 Μαΐου 2013 1 "Δεν μπορεί να υπάρξει διοικητική μεταρρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

«Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα»

«Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα» Πανεπιστήµιο Πειραιά, Τµήµα Βιοµηχανικής ιοίκησης & Τεχνολογίας «Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα» Τί είναι το e-government Είναι η

Διαβάστε περισσότερα

Αναδιοργάνωση στους Οργανισμούς

Αναδιοργάνωση στους Οργανισμούς Περιεχόμενα Μέρους Α Αναδιοργάνωση στους Οργανισμούς Αναδιοργάνωση ιαδικασιών Οργανισμών με έμφαση στη ημόσια ιοίκηση (Public Sector BPR) - Μέρος Α - 1) Ορισμοί 2) Τα αναμενόμενα οφέλη από την αναδιοργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤεχνολογίεςΕπικοινωνιών και Πληροφορικής (ΤΠΕ) Στην περιφερειακήανάπτυξη. Ηλίας Κοντάκος, ΚτΠ Α.Ε.

ΤεχνολογίεςΕπικοινωνιών και Πληροφορικής (ΤΠΕ) Στην περιφερειακήανάπτυξη. Ηλίας Κοντάκος, ΚτΠ Α.Ε. ΤεχνολογίεςΕπικοινωνιών και Πληροφορικής (ΤΠΕ) Στην περιφερειακήανάπτυξη Ηλίας Κοντάκος, ΚτΠ Α.Ε. Περιεχόµενα Πλαίσιο της παρουσίασης ΤΠΕ στην αναπτυξιακή διαδικασία Οφέλη - παραδείγµατα Προϋποθέσεις Κόστος/Όφελος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΜΕΡΙ Α ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο 07 εκεµβρίου, 2004 ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ιοργάνωση: Ίδρυµα Μελετών Λαµπράκη σε συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία

Διαβάστε περισσότερα

1- Έννοιες, στόχοι, υπηρεσίες, δείκτες, πλεονεκτήματα, κρίσιμα ζητήματα και προκλήσεις ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

1- Έννοιες, στόχοι, υπηρεσίες, δείκτες, πλεονεκτήματα, κρίσιμα ζητήματα και προκλήσεις ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1- Έννοιες, στόχοι, υπηρεσίες, δείκτες, πλεονεκτήματα, κρίσιμα ζητήματα και προκλήσεις ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ενότητες Ορισμοί Σκοπός και βασικά χαρακτηριστικά Ανταποδοτική διακυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Σχεδιαστής Ιστοσελίδων 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Γνωστό και ως Συνοπτική Ένας σχεδιαστής ιστοσελίδων κατασκευάζει και ενημερώνει ιστοσελίδες ως προς τη σχεδίαση και τη διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Εργασίας ΜΟΤΕΚ

Κείμενα Εργασίας ΜΟΤΕΚ Κείμενα Εργασίας ΜΟΤΕΚ ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΜΕΤΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΛΕΞΕΙΣ-ΦΡΑΣΕΙΣ ΚΛΕΙ ΙΑ ΣΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΕΚ Α 1 Ιούνιος 2012 ΜΕΤΑ Ε ΟΜΕΝΑ - Εισαγωγή Ο πρωταρχικός στόχος του Αποθετηρίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης& Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ Ο ΠΥΛΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ & ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οι απειλές. Απόρρητο επικοινωνίας. Αρχές ασφάλειας δεδομένων. Απόρρητο (privacy) Μέσω κρυπτογράφησης

Οι απειλές. Απόρρητο επικοινωνίας. Αρχές ασφάλειας δεδομένων. Απόρρητο (privacy) Μέσω κρυπτογράφησης Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-015 Ασφάλεια Δεδομένων http://www.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Οι απειλές Ένας κακόβουλος χρήστης Καταγράφει μηνύματα που ανταλλάσσονται

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Πλαίσιο παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών για: Πολίτες (G2C) Επιχειρήσεις και τα άλλα Νομικά Πρόσωπα (G2B) Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης (G2G) Ενοποιεί παλαιότερες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛ , FAX Αθήνα 28 Μαΐου 2008 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΤΗΛ , FAX Αθήνα 28 Μαΐου 2008 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΛ. 213.131.3636, 213.131.3605 FAX. 210.3389197 Αθήνα 28 Μαΐου 2008 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστηµάτων

Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστηµάτων Ορισµοί Κρυπτογράφηση: η διεργασία µετασχηµατισµού ενός µηνύµατος µεταξύ ενός αποστολέα και ενός παραλήπτη σε µια ακατανόητη µορφή ώστε αυτό να µην είναι αναγνώσιµο από τρίτους Αποκρυπτογράφηση: η διεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Η Ασφάλεια Πληροφοριών στο χώρο της Εκκαθάρισης των Χρηµατιστηριακών Συναλλαγών

Η Ασφάλεια Πληροφοριών στο χώρο της Εκκαθάρισης των Χρηµατιστηριακών Συναλλαγών Η Ασφάλεια Πληροφοριών στο χώρο της Εκκαθάρισης των Χρηµατιστηριακών Συναλλαγών Η πρόκληση & η πρακτική προσέγγιση Η Προστασία της Κρίσιµης Υποδοµής της Χώρας Αθήνα 14 Μαΐου 2003 Παναγιώτης Ηλιόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Σεμινάρια για την ΚτΠ Σύρος 2011 Infostrag.gr/syros Καραµανώλης Γιώργος, Ψαλλίδας Μιχάλης Οµάδα Σύνταξης Επιχειρησιακού Σχεδίου Nόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΡΑΦΗ. Ηλεκτρονική επικοινωνία. Κρυπτογραφία και ψηφιακές υπογραφές ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ & ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ. Ηλεκτρονική επικοινωνία. Κρυπτογραφία και ψηφιακές υπογραφές ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ & ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ & Γιώργος Ν.Γιαννόπουλος Λέκτορας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών gyannop@law.uoa.gr 1 ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΑΚ 160 και ΚΠολΔ 443 α Το έγγραφο πρέπει να έχει ιδιόχειρη

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων. Σωκράτης Κ. Κάτσικας Τμήμα Μηχ/κών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Πολιτικές Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων. Σωκράτης Κ. Κάτσικας Τμήμα Μηχ/κών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων Πανεπιστήμιο Αιγαίου Πολιτικές Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων Σωκράτης Κ. Κάτσικας Τμήμα Μηχ/κών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων Πανεπιστήμιο Αιγαίου Στόχοι της παρουσίασης H παρουσίαση αυτή στοχεύει στην απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

1. Το Περιβάλλον του Έργου

1. Το Περιβάλλον του Έργου Περιεχόμενα 1. Το Περιβάλλον του Έργου... 2 2. Πλαίσιο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης... 3 3. Στόχοι και Κύρια Ζητήματα του Έργου... 6 3.1 Στόχοι του Έργου... 6 3.2 Διαλειτουργικότητα και Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες:

Διαβάστε περισσότερα

Επιστηµονική Ηµερίδα. 15 Χρόνια Προσφοράς στην Εκπαίδευση και την Έρευνα. 1η η Οκτωβρίου 2004

Επιστηµονική Ηµερίδα. 15 Χρόνια Προσφοράς στην Εκπαίδευση και την Έρευνα. 1η η Οκτωβρίου 2004 Επιστηµονική Ηµερίδα Τµήµατος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 15 Χρόνια Προσφοράς στην Εκπαίδευση και την Έρευνα Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση Επιχειρησιακές Αρχές και Τεχνολογικές Υποδοµές Αναπλ. Καθ. Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχε Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator Γνωστό και ως Ειδικός Σχεδιασμού 2Δ- 3Δ γραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

Η Διαλειτουργικότητα στην Υπηρεσία του Πολίτη

Η Διαλειτουργικότητα στην Υπηρεσία του Πολίτη Η Διαλειτουργικότητα στην Υπηρεσία του Πολίτη Μαρίκα Λάμπρου Διευθύνουσα Σύμβουλος SingularLogic Integrator ICT Forum Περιεχόμενα Ορισμός Διαλειτουργικότητας Στόχοι Διαλειτουργικότητας Πρότυπο Ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ»

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η αναδιοργάνωση της εσωτερικής λειτουργίας των ηµοσίων Υπηρεσιών (back-office) είναι προϋπόθεση για ποιοτικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες.

Η αναδιοργάνωση της εσωτερικής λειτουργίας των ηµοσίων Υπηρεσιών (back-office) είναι προϋπόθεση για ποιοτικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Η αναδιοργάνωση της εσωτερικής λειτουργίας των ηµοσίων Υπηρεσιών (back-office) είναι προϋπόθεση για ποιοτικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Ηλίας Καστρίτης, Στέλεχος, Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ιαλειτουργικότητας στις ηµόσιες Ψηφιακές Προτάσεις για την επίτευξη ιαλειτουργικότητας

ιαλειτουργικότητας στις ηµόσιες Ψηφιακές Προτάσεις για την επίτευξη ιαλειτουργικότητας Τι κερδίζουµε µε την επίτευξη της ιαλειτουργικότητας στις ηµόσιες Ψηφιακές Υπηρεσίες Προτάσεις για την επίτευξη ιαλειτουργικότητας στις ηµόσιες Ψηφιακές Υπηρεσίες ιαλειτουργικότητα στην Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

Μια Νέα Ψηφιακή Στρατηγική για το Δημόσιο Τομέα

Μια Νέα Ψηφιακή Στρατηγική για το Δημόσιο Τομέα Μια νέα Ψηφιακή Στρατηγική Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Οι Στόχοι της εφαρμογής του Τι θα αλλάξει για τους Πολίτες, τις Επιχειρήσεις και τη Δημόσια Διοίκηση Σχέδιο Δράσης Μια Νέα Ψηφιακή

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές Πόλεις ΦΑΙΔΩΝ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ. Προϊστάμενος ΥΠΕΣΑ & ΗΔ/ΓΓΔΔ & ΗΔ

Ψηφιακές Πόλεις ΦΑΙΔΩΝ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ. Προϊστάμενος ΥΠΕΣΑ & ΗΔ/ΓΓΔΔ & ΗΔ Έργα Υποδομών και Υπηρεσίες για τις νέες Ψηφιακές Πόλεις ΦΑΙΔΩΝ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ Προϊστάμενος Υπηρεσίας Ανάπτυξης Πληροφορικής (Υ.Α.Π.).) ΥΠΕΣΑ & ΗΔ/ΓΓΔΔ & ΗΔ 1 Βασικές παθολογίες της Δημόσιας Διοίκησης (1)

Διαβάστε περισσότερα

«Δράσεις. Υπουργείου Εσωτερικών για την προώθηση της διαλειτουργικότητας στη Δημόσια διοίκηση» Στασής Αντώνης, ρ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΗΜΜΥ ΕΜΠ

«Δράσεις. Υπουργείου Εσωτερικών για την προώθηση της διαλειτουργικότητας στη Δημόσια διοίκηση» Στασής Αντώνης, ρ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΗΜΜΥ ΕΜΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ «Δράσεις Υπουργείου Εσωτερικών για την προώθηση της διαλειτουργικότητας στη Δημόσια διοίκηση» Στασής Αντώνης, ρ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ποιοτική εξυπηρέτηση του πολίτη αποτελεί πλέον µια από τις βασικές προτεραιότητες της πολιτείας, µε τις Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών, να καλούνται να παίξουν ένα σηµαντικό και υποστηρικτικό

Διαβάστε περισσότερα

Μεναίχµου & Θεοφιλοπούλου 18, 117 43 Αθήνα Τηλ.: 210 92 88 700 Fax: 210 92 13 200 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr

Μεναίχµου & Θεοφιλοπούλου 18, 117 43 Αθήνα Τηλ.: 210 92 88 700 Fax: 210 92 13 200 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ KAI ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Κουφός Κωνσταντίνος Τηλέφωνο : 210-9288723 Fax : 210-9213 E-mail : koufosk@ktpae.gr Επιχειρήσεων». ΘΕΜΑ: Παροχή συµπληρωµατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων: Εισαγωγή ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Υπεύθυνος µαθήµατος: Ειασηγητής:Dr. Σκάρλας Λάµπρος Email:

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας Διασφάλιση ποιότητας Εργαλεία πιστοποίησης

Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας Διασφάλιση ποιότητας Εργαλεία πιστοποίησης Αθήνα, 17 Μαΐου 2012 Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας Διασφάλιση ποιότητας Εργαλεία πιστοποίησης Αγγελίνα Κουρούμπαλη Διδάκτωρ Πανεπιστημίου του Cambridge Συνεργαζόμενη Ερευνήτρια ΙΤΕ-ΙΠ Πρόγραμμα Προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Ανάθεση του ΥΠΟΙΟ στον ΕΛΟΤ τον Αύγ. 07 για την ανάπτυξη Ελληνικών Προτύπων ιαχείρισης Έργων µέχρι το τέλος του 2008. Τα πρότυπα & οι προδιαγραφές θα

Ανάθεση του ΥΠΟΙΟ στον ΕΛΟΤ τον Αύγ. 07 για την ανάπτυξη Ελληνικών Προτύπων ιαχείρισης Έργων µέχρι το τέλος του 2008. Τα πρότυπα & οι προδιαγραφές θα Το νέο πρότυπο για τη διαχειριστική επάρκεια ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1429 Γρηγόρης Γρηγορόπουλος Καθηγητής ΕΜΠ Η παρουσίαση θα αναφερθεί στα εξής: Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΟΙ & ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

9 - Ασφάλεια Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

9 - Ασφάλεια Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 9 - Ασφάλεια Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ενότητες Πυλώνες εμπιστοσύνης ηλεκτρονικών συναλλαγών Κρυπτογράφηση Δημόσιο και ιδιωτικό κλειδί Ψηφιακή υπογραφή Ψηφιακά

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 9: Ασφάλεια Ηλεκτρονικού Εμπορίου Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 9: Ασφάλεια Ηλεκτρονικού Εμπορίου Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ενότητα 9: Ασφάλεια Ηλεκτρονικού Εμπορίου Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Ψηφιακές υπογραφές ΝΙΚΟΣ ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΥΠΕΣΔΔΑ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ ΠΟΛΙΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι ορισµοί των ΠΣ στο πλαίσιο της

Οι ορισµοί των ΠΣ στο πλαίσιο της Κωνσταντίνος Ταραμπάνης Καθηγητής kat@uom.gr Οι ορισµοί των ΠΣ στο πλαίσιο της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗ - Κ. - Κ. ΤΑΡΑΜΠΑΝΗΣ 2015 2015 1/ 1 Πληροφοριακό Σύστηµα κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Διοίκηση Επιχειρήσεων Έννοια του Μάνατζμεντ Ικανότητες των Μάνατζερ Στόχοι του Μάνατζμεντ Βασικές Λειτουργίες του Μάνατζμεντ Σχεδιασμός Οργάνωση Διεύθυνση Έλεγχος Εφαρμογή του Μάνατζμεντ

Διαβάστε περισσότερα

...στις µέρες µας, όσο ποτέ άλλοτε, οι χώρες καταναλώνουν χρόνο και χρήµα στη µέτρηση της απόδοσης του δηµόσιου τοµέα...(oecd)

...στις µέρες µας, όσο ποτέ άλλοτε, οι χώρες καταναλώνουν χρόνο και χρήµα στη µέτρηση της απόδοσης του δηµόσιου τοµέα...(oecd) Κατηγορία Καλύτερης Εφαρµογής 4-delta: ηµιουργία & ιαχείριση ιαδικασιών Αξιολόγησης στο ηµόσιο τοµέα Χονδρογιάννης Θεόδωρος Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Αλεξόπουλος Χαράλαµπος Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ. Απόστολος Πλεξίδας Προϊστάµενος της ιεύθυνσης ιαφάνειας & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης της Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ. Απόστολος Πλεξίδας Προϊστάµενος της ιεύθυνσης ιαφάνειας & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης της Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ Προϊστάµενος της ιεύθυνσης ιαφάνειας & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης της Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Hλεκτρονική υπογραφή, τι είναι, τρόπος λειτουργίας Χειρογραφη Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων

Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων Μάθημα 1 Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων Τζανέτος Πομόνης ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς Τι είναι οι Βάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο Εργασιών. Στρατηγικές Ευκαιρίες

Πλαίσιο Εργασιών. Στρατηγικές Ευκαιρίες 1 Πλαίσιο Εργασιών Στρατηγικές Κατευθύνσεις του Οργανισµού 2 3 Στρατηγικές Κατευθύνσεις των ΠΣ Κρίσιµοι Παράγοντες Επιτυχίας του Οργανισµού Κρίσιµοι Παράγοντες Επιτυχίας των ΠΣ 4 Βραχυχρόνια Στρατηγικές

Διαβάστε περισσότερα

Ο Νόμος για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Ο Νόμος για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Ο Νόμος για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Ο νόμος για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση προδιαγράφει τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση ενός πλαισίου για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών με εμπλεκόμενους τους

Διαβάστε περισσότερα

Ο Νόμος για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Ο Νόμος για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Ο Νόμος για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Ο νόμος για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση προδιαγράφει τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση ενός πλαισίου για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών με εμπλεκόμενους τους

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος της παρουσίασης

Στόχος της παρουσίασης Τεχνολογίες ιαχείρισης Ταυτότητας ρ. Κωνσταντίνος Μουλίνος Αρχή Προστασίας Προσωπικών εδοµένων Στόχος της παρουσίασης Να δοθεί ορισµός της ψηφιακής ταυτότητας Να δοθούν παραδείγµατα (paradigms) διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ «Η Η διαλειτουργικότητα στη ημόσια ιοίκηση: Το Ελληνικό Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας και Ηλεκτρονικών συναλλαγών και

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή και χρήση ψηφιακής υπογραφής και κρυπτογράφησης στη ηµόσια ιοίκηση.

Εφαρµογή και χρήση ψηφιακής υπογραφής και κρυπτογράφησης στη ηµόσια ιοίκηση. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ Αθήνα, 11 Μαΐου 2007 ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ& Η. ΑΡΧΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ (ΑΠΕ ) Αριθ. Πρωτ. ΥΑΠ/Φ.60/10/217

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας Γενική επισκόποηση και Επεκτάσεις- Διάλεξη 8

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας Γενική επισκόποηση και Επεκτάσεις- Διάλεξη 8 Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας Γενική επισκόποηση και Επεκτάσεις- Διάλεξη 8 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

«Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση: Στόχοι, Προϋποθέσεις

«Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση: Στόχοι, Προϋποθέσεις «Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση: Στόχοι, Προϋποθέσεις για περισσότερες (και καλύτερες)υπηρεσίες προς τον πολίτη (τις επιχειρήσεις και άλλους οργανισµούς) [και για µια καλύτερης ποιότητας διακυβέρνηση]» Γιάννης

Διαβάστε περισσότερα

Διευκρινίσεις για τον Ανοιχτό τακτικό διαγωνισμό με αρ. πρωτ. 675/28-02-2012

Διευκρινίσεις για τον Ανοιχτό τακτικό διαγωνισμό με αρ. πρωτ. 675/28-02-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Σπυρίδωνος 28 & Μήλου 1-122 10 ΑΙΓΑΛΕΩ Τηλέφωνο : 210-53.85.174-717

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων Γιάννης Γιαννάκος Ηλεκτρονικός Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών/ Α.Δ.Α.Ε. Ηράκλειο,1Δεκεμβρίου 2008 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Τεχνικές Προδιαγραφές Υλοποίησης της Οδηγίας INSPIRE και ο ρόλος του ΤΕΕ

Οι Τεχνικές Προδιαγραφές Υλοποίησης της Οδηγίας INSPIRE και ο ρόλος του ΤΕΕ «Υποδοµή χωρικών πληροφοριών σε εθνικό & ευρωπαϊκό επίπεδο σύµφωνα µε την οδηγία INSPIRE» Ηµερίδα ΤΕΕ 15 Νοεµβρίου 2006 Οι Τεχνικές Προδιαγραφές Υλοποίησης της Οδηγίας INSPIRE και ο ρόλος του ΤΕΕ Γιώργος

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο Τεύχος 34, Νοέµβριος 2005 Ανταγωνιστικότητας

ελτίο Τεύχος 34, Νοέµβριος 2005 Ανταγωνιστικότητας Έρευνα και Ανάλυση Παρατηρητήριο Ανταγωνιστικότητας ελτίο Τεύχος 34, Νοέµβριος 2005 Ανταγωνιστικότητας Το Επίπεδο Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης στην Επιπτώσεις στην Ανταγωνιστικότητα Σύµφωνα µε διάφορες πηγές

Διαβάστε περισσότερα

8.3.4 Τεχνικές Ασφάλειας Συμμετρική Κρυπτογράφηση Ασυμμετρική Κρυπτογράφηση Ψηφιακές Υπογραφές

8.3.4 Τεχνικές Ασφάλειας Συμμετρική Κρυπτογράφηση Ασυμμετρική Κρυπτογράφηση Ψηφιακές Υπογραφές Κεφάλαιο 8 8.3.4 Τεχνικές Ασφάλειας Συμμετρική Κρυπτογράφηση Ασυμμετρική Κρυπτογράφηση Ψηφιακές Υπογραφές Σελ. 320-325 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr http://diktya-epal-g.ggia.info/ Creative

Διαβάστε περισσότερα

1.Ηλεκτρονικά έγγραφα µε ηλεκτρονική υπογραφή: Μπορούµε να διακρίνουµε τις δύο παρακάτω υποκατηγορίες: Α) Ηλεκτρονικά έγγραφα µε προηγµένη

1.Ηλεκτρονικά έγγραφα µε ηλεκτρονική υπογραφή: Μπορούµε να διακρίνουµε τις δύο παρακάτω υποκατηγορίες: Α) Ηλεκτρονικά έγγραφα µε προηγµένη 1.Ηλεκτρονικά έγγραφα µε ηλεκτρονική υπογραφή: Μπορούµε να διακρίνουµε τις δύο παρακάτω υποκατηγορίες: Α) Ηλεκτρονικά έγγραφα µε προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή Σύµφωνα µε το Νοµοθέτη (άρθρο 3&1 Π.. 150/2001),

Διαβάστε περισσότερα

Υ104 Πληροφοριακά Συστήματα ιοίκησης και ιαχείρισης Έργων

Υ104 Πληροφοριακά Συστήματα ιοίκησης και ιαχείρισης Έργων Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη ιοίκηση και ιαχείριση Έργων και Προγραμμάτων Υ104 Πληροφοριακά Συστήματα ιοίκησης και ιαχείρισης Έργων Υπεύθυνος καθηγητής: Ανθόπουλος Λεωνίδας Άλλοι ιδάσκοντες: Τσέλιος

Διαβάστε περισσότερα

«CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND BUSINESS MORALITY»

«CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND BUSINESS MORALITY» Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ω Ν Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Ω Ν Οµιλία του Γενικού ιευθυντή, Μέλους του Σ του ΣΕΒ κ. Ιωάννη ραπανιώτη στο ιεθνές Συνέδριο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη «Εξασφαλίζοντας ένα µέλλον

Διαβάστε περισσότερα

Καθ. Στέφανος Γκρίτζαλης Ειδικός Γραμματέας Διοικητικής Μεταρρύθμισης

Καθ. Στέφανος Γκρίτζαλης Ειδικός Γραμματέας Διοικητικής Μεταρρύθμισης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ «ΦΟΡΟΥΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2020» Καθ. Στέφανος Γκρίτζαλης Ειδικός Γραμματέας Διοικητικής Μεταρρύθμισης Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης 0.1 Σύσταση Υψηλού Επιπέδου Ομάδας Αναδιάρθρωσης της Δημόσιας Διοίκησης 0.2 Σύσταση Ομάδας Υποστήριξης της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S. Services in South Aegean. Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S. Services in South Aegean. Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S Ιnnοvation for Sustainable Tourism & Services in South Aegean Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο DG REGIO ΥΠ.ΟΙ.Ο Το Πρόγραµµα Αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΚΤΥΩΣΗ. Ενότητα 98 η ίκτυα ΟΠ νθρώπινου υναµικού 1

ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΚΤΥΩΣΗ. Ενότητα 98 η ίκτυα ΟΠ νθρώπινου υναµικού 1 ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΚΤΥΩΣΗ [1] εν εφαρµόζονται τυπικές συνταγές. Αδυναµία επίβλεψης και ελέγχου. Περιορισµένη και έµµεση επιρροή της κοινής πολιτιστικής ταυτότητας. [2] Ένταξη οργανωτικών αναγκών σε ρεύµατα ενεργειών.

Διαβάστε περισσότερα

Ζητήματα Ασφάλειας στο σχεδιασμό Επιχειρησιακής Συνέχειας. Τσώχου Αγγελική atsohou@ionio.gr

Ζητήματα Ασφάλειας στο σχεδιασμό Επιχειρησιακής Συνέχειας. Τσώχου Αγγελική atsohou@ionio.gr Ζητήματα Ασφάλειας στο σχεδιασμό Επιχειρησιακής Συνέχειας Τσώχου Αγγελική atsohou@ionio.gr Περιεχόμενα 2 Βασικές έννοιες Επιχειρησιακή Συνέχεια και Ανάλυση Επικινδυνότητας Πλαίσιο Διοίκησης Επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Εφοδιαστική Αλυσίδα: Νέες Θέσεις Εργασίας Καλύτερες Υπηρεσίες. Τεκµηρίωση. Υποστήριξη

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Εφοδιαστική Αλυσίδα: Νέες Θέσεις Εργασίας Καλύτερες Υπηρεσίες. Τεκµηρίωση. Υποστήριξη ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Εφοδιαστική Αλυσίδα: Νέες Θέσεις Εργασίας Καλύτερες Υπηρεσίες Υποστήριξη Τεκµηρίωση // Ψηφιακή Οικονοµία Η εµβάθυνση της Ψηφιακής Οικονοµίας στον τοµέα της εφοδιαστικής

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα. Ενότητα 9: Πληροφοριακά Συστήματα Ορισμοί

Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα. Ενότητα 9: Πληροφοριακά Συστήματα Ορισμοί Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα Ενότητα 9: Πληροφοριακά Συστήματα Ορισμοί Κωνσταντίνος Ταραμπάνης Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Κωνσταντίνος Ταραμπάνης

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής. Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων. Π.Σ. ιοίκησης. Κατηγορίες Π.Σ. Ο κύκλος ζωής Π.Σ.

Περιεχόµενα. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής. Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων. Π.Σ. ιοίκησης. Κατηγορίες Π.Σ. Ο κύκλος ζωής Π.Σ. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής Περιεχόµενα Κατηγορίες Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων ιοίκησης Υποστήριξης Αποφάσεων Έµπειρα Συστήµατα Ατόµων και Οµάδων Ο κύκλος ζωής Π.Σ. Ορισµός Φάσεις Χρήστες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Απονοµή Δικαιοσύνης: Νέες Θέσεις Εργασίας Καλύτερες Υπηρεσίες. Τεκµηρίωση. Υποστήριξη

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Απονοµή Δικαιοσύνης: Νέες Θέσεις Εργασίας Καλύτερες Υπηρεσίες. Τεκµηρίωση. Υποστήριξη ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Απονοµή Δικαιοσύνης: Νέες Θέσεις Εργασίας Καλύτερες Υπηρεσίες Υποστήριξη Τεκµηρίωση // Ψηφιακή Οικονοµία Η ταχύτητα, το προσιτό κόστος και η εύκολη πρόσβαση αποτελούν απαραίτητα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 6. Σχήµατα ιαλειτουργικότητας Μεταδεδοµένων. Το RDF Το Warwick Framework. Ιόνιο Πανεπιστήµιο - Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας

ΜΑΘΗΜΑ 6. Σχήµατα ιαλειτουργικότητας Μεταδεδοµένων. Το RDF Το Warwick Framework. Ιόνιο Πανεπιστήµιο - Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας ΜΑΘΗΜΑ 6 195 Σχήµατα ιαλειτουργικότητας Μεταδεδοµένων Το RDF Το Warwick Framework 196 1 Resource Data Framework RDF Τα πολλαπλά και πολλαπλής προέλευσης σχήµατα παραγωγής δηµιουργούν την ανάγκη δηµιουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση. στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές

Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση. στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές 1 Εισαγωγή Οι σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας (Information and Communication Technology, I.C.T.) καθώς και οι ηλεκτρονικές

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθµ. 18183/02.04.2007 (ΦΕΚ 534/13.04.2007 τεύχος Β ) Περιεχόµενο, δοµή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραµµάτων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθµού. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ERP Τι Είναι - Χαρακτηριστικά Οφέλη από την Εφαρµογή τους 2. Μεθοδολογική Προσέγγιση Επιλογής & Υλοποίησης Συστηµάτων ERP

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Ενότητα 1: Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων. Αθανάσιος Σπυριδάκος Διοίκηση Επιχειρήσεων

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Ενότητα 1: Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων. Αθανάσιος Σπυριδάκος Διοίκηση Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ενότητα 1: Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων Αθανάσιος Σπυριδάκος Διοίκηση Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη Συμπερασμάτων & Προτάσεις της Ομάδας Εργασίας Ε2

Σύνοψη Συμπερασμάτων & Προτάσεις της Ομάδας Εργασίας Ε2 ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ε2 : «Ηλεκτρονικές Υπογραφές & Ηλεκτρονικά Πιστοποιητικά Ταυτοποίησης» (Τεχνική & Νομική Ανάλυση) Μέρος ΣΤ: Σύνοψη Συμπερασμάτων & Προτάσεις της Ομάδας Εργασίας Ε2 Παρουσίαση Δρακούλης Μαρτάκος

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS)

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS) Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών (Geographical Information Systems GIS) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΣΓΠ Ένα σύστηµα γεωγραφικών πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Learning and Teaching Conference 25 Ιανουαρίου 2014, ΑΘΗΝΑ

Learning and Teaching Conference 25 Ιανουαρίου 2014, ΑΘΗΝΑ Learning and Teaching Conference 25 Ιανουαρίου 2014, ΑΘΗΝΑ Δημήτριος Λεκκός Πολιτικός Μηχανικός TE, Ελεγκτής Δόμησης Β Τάξης MSc in Environment pollution Control MEDITERRANEAN COLLEGE School of Engineering

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS)

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) ρ. ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ xalkias@hua.gr Χ. Χαλκιάς - Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΓΠΣ Ένα γεωγραφικό πληροφοριακό σύστηµα Geographic Information

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΙ. Σύστηµα: το σύνολο αλληλοσχετιζόµενων ή αλληλεπιδρώντων στοιχείων

ΟΡΙΣΜΟΙ. Σύστηµα: το σύνολο αλληλοσχετιζόµενων ή αλληλεπιδρώντων στοιχείων ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σεμινάριο ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ -ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ Θέμα: «Πιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

"Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ."

Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ. "Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ." Διπλωματική Εργασία ΡΑΠΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΓΥΠΤΙΑΔΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, Προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

, & .:615/ & & & :

, &  .:615/ & & & : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αθήνα, 26.11. 2013 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθµ. Πρωτ.:615/145887 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Οι δυνατότητες ανάπτυξης της ελληνικής κοινωνίας μέσα από τις

«Οι δυνατότητες ανάπτυξης της ελληνικής κοινωνίας μέσα από τις «Οι δυνατότητες ανάπτυξης της ελληνικής κοινωνίας μέσα από τις ψηφιακές πόλεις/ περιφέρειες» Γιάννης Καλογήρου, Αν. Καθηγητής ΕΜΠ, Infostrag/ ΕΒΕΟ, Επιστημονικός Σύμβουλος ΚΕΔΚΕ 12 ο Greek ICT FORUM, Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) 1.1 Κωνσταντίνος Ταραμπάνης Καθηγητής Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Γρ. 307 2310-891-578 kat@uom.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ. Στόχοι

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ. Στόχοι ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Στόχοι Τι είναι ένα πληροφοριακό σύστηµα; Ποιος είναι ο ρόλος των πληροφοριακών συστηµάτων στο σύγχρονο επιχειρηµατικό περιβάλλον; Οι βασικές προκλήσεις στην διοίκηση Π.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ETSI TS 101 456. HARICA ( www.harica.

ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ETSI TS 101 456. HARICA ( www.harica. Τίτλος ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ETSI TS 101 456 Πελάτης HARICA ( www.harica.gr ) Προς ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Ημερομηνία 20 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 ο. Διοίκηση και διαχείριση της ψηφιακής επιχείρησης

Κεφάλαιο 1 ο. Διοίκηση και διαχείριση της ψηφιακής επιχείρησης Κεφάλαιο 1 ο Διοίκηση και διαχείριση της ψηφιακής επιχείρησης Διδακτικοί στόχοι Να αναλυθεί ο ρόλος των πληροφοριακών συστημάτων στο επιχειρηματικό περιβάλλον Ναοριστείτοπληροφοριακόσύστημα, η ορολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Στην παρούσα εργασία ο βασικός σκοπός είναι η δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου και ενιαίου Συστήµατος Mετρήσεων Στρατηγικής Αποτελεσµατικότητας/

Στην παρούσα εργασία ο βασικός σκοπός είναι η δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου και ενιαίου Συστήµατος Mετρήσεων Στρατηγικής Αποτελεσµατικότητας/ Πιλοτική εφαρµογή του ΣΜΣΑΑ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σε πολλές επιχειρήσεις παρατηρείται η ανάγκη προσδιορισµού δεικτών για την αποτελεσµατικότητα της στρατηγικής που εφαρµόζεται και των διαδικασιών και δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αθήνα, 23-4-2012 Αριθ. Πρωτ. ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031 Ταχ. Δ/ση : Φιλοξένου 2-4 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστηµάτων. Ορισµοί

Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστηµάτων. Ορισµοί Ορισµοί Πιστοποίηση: η διαδικασία της αντιστοίχησης και δέσµευσης ενός δηµοσίου κλειδιού σε ένα άτοµο, οργανισµό ή άλλη οντότητα αποτελεί βασική λειτουργία των Υποδοµών ηµοσίου Κλειδιού (Υ Κ) Ψηφιακά πιστοποιητικά

Διαβάστε περισσότερα

«Η στρατηγική µετάβασης στον ψηφιακό δήµο ως οργανικό συστατικό στοιχείο της ιοικητικής Μεταρρύθµισης»

«Η στρατηγική µετάβασης στον ψηφιακό δήµο ως οργανικό συστατικό στοιχείο της ιοικητικής Μεταρρύθµισης» «Η στρατηγική µετάβασης στον ψηφιακό δήµο ως οργανικό συστατικό στοιχείο της ιοικητικής Μεταρρύθµισης» Γιάννης Καλογήρου Αν. Καθηγητής,, Οµάδα για την Τεχνολογική, Οικονοµική και Στρατηγική Ανάλυση της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020. Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΕΥ ΟΠΣ) 1/17

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020. Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΕΥ ΟΠΣ) 1/17 ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 1/17 ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Διαχειριστικές Αρχές & Ενδιάμεσοι Φορείς Εμπλεκόμενοι: Δικαιούχοι Αρχή Πληρωμής, ΕΔΕΛ Υπουργεία, Περιφέρειες 8.000 χρήστες δικαιούχων 1.500 διαχειριστικών Μερικοί

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών

Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών Ημερίδα για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία 3 Μαρτίου 2012 Αναστασία Οικονόμου Προϊσταμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ: GP2_2 ΣΕΛ: 1 / 9 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ CQS & Paladino ΕΚΔΟΣΗ 2 η ΑΘΗΝΑ, 01/03/2016 ΚΩΔΙΚΟΣ: GP2_2 ΣΕΛ: 2 / 9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρειες για Καλύτερες Ευρυζωνικές Συνδέσεις. Regions for Better Broadband Connection

Περιφέρειες για Καλύτερες Ευρυζωνικές Συνδέσεις. Regions for Better Broadband Connection Περιφέρειες για Καλύτερες Ευρυζωνικές Συνδέσεις Regions for Better Broadband Connection Βασικά Στοιχεία του Έργου To Eυρωπαϊκό Πρόγραµµα «Regions for Better Broadband Connection (B3 Regions) υλοποιείταισταπλαίσιατου

Διαβάστε περισσότερα

«Σχεδιασμός, Οργάνωση, Εκτέλεση, Ηγεσία, Επικοινωνία, και Αξιολόγηση Δράσεων που αναλαμβάνουν τα στελέχη»

«Σχεδιασμός, Οργάνωση, Εκτέλεση, Ηγεσία, Επικοινωνία, και Αξιολόγηση Δράσεων που αναλαμβάνουν τα στελέχη» 1 ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ «Σχεδιασμός, Οργάνωση, Εκτέλεση, Ηγεσία, Επικοινωνία, και Αξιολόγηση Δράσεων που αναλαμβάνουν τα στελέχη» Thanos Kriemadis, Ph.D., M.B.A. Professor

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωσιακή μάθηση. Εισηγητής : Δρ. Γιάννης Χατζηκιάν

Οργανωσιακή μάθηση. Εισηγητής : Δρ. Γιάννης Χατζηκιάν Οργανωσιακή μάθηση Εισηγητής : Δρ. Γιάννης Χατζηκιάν 1 Μάθηση είναι: Η δραστηριοποίηση και κατεύθυνση δυνάμεων για την όσο το δυνα-τόν καλύτερη προσαρμογή στο φυσικό και ιστορικό περιβάλλον. Η απόκτηση

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακός Πόλος Καινοτοµίας Κεντρικής Μακεδονίας: Αποτίµηση Αποτελεσµάτων, Στρατηγική και Προοπτικές για το Μέλλον

Περιφερειακός Πόλος Καινοτοµίας Κεντρικής Μακεδονίας: Αποτίµηση Αποτελεσµάτων, Στρατηγική και Προοπτικές για το Μέλλον ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Περιφερειακός Πόλος Καινοτοµίας Κεντρικής Μακεδονίας:

Διαβάστε περισσότερα

Με το παρόν σας υποβάλουµε τις παρατηρήσεις της ΑΠ ΠΧ επί του σχεδίου κανονισµού της Α ΑΕ σχετικά µε τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών.

Με το παρόν σας υποβάλουµε τις παρατηρήσεις της ΑΠ ΠΧ επί του σχεδίου κανονισµού της Α ΑΕ σχετικά µε τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών. ιεύθυνση Γραµµατείας Αθήνα, 17.05.2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3409 Προς Αρχή ιασφάλισης Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α ΑΕ) Ιερού Λόχου 3, Μαρούσι 151 24, Αθήνα Email: kanonismos@adae.gr. ΘΕΜΑ: Παρατηρήσεις της

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής και Ελληνική Βιβλιογραφία

Διεθνής και Ελληνική Βιβλιογραφία Η αναγκαιότητα εξασφάλισης «Quality Management» & Συστημάτων Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων Μπορμπουδάκη Λ., Οικονομολόγος TEI Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ Διεθνής

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα