ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ"

Transcript

1 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΑ Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 3343/ Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/ ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ120/Α/ ), β) την υπ αριθμ. K / απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης «καθορισμός κριτηρίων επιλογής και προσόντων εξεταστών της Υπηρεσίας Σημάτων κατ εφαρμογή του Ν. 4072/2012» γ) την υπ αριθμ. Κ / πράξη του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας Σημάτων «ορισμός εξεταστών» Η εξεταστής Ελισάβετ Καραγιαμπή, υπάλληλος της ως άνω Υπηρεσίας, δέχεται τη με αριθμό δήλωση του σήματος : Της εταιρείας με την επωνυμία MasterCard International Incorporated που εδρεύει 2000 Purchase Street, Purchase, New York 10577, Η.Π.Α., με πληρεξούσιο δικηγόρο την Ελισάβετ Ζουλάμογλου-Βόζεμπεργκ Ζαλοκώστα 38 & Συγγρού, Χαλάνδρι, Αττική Τηλ: / Φαξ: / και αντίκλητο τον Νικόλαο Βόζεμπεργκ-Βρετό Ζαλοκώστα 38 & Συγγρού, Χαλάνδρι, Αττική Τηλ: / Φαξ: / η οποία κατατέθηκε στις 23/5/2014, για να διακρίνει τα ακόλουθα προϊόντα ταξινομημένα κατά κλάσεις Κλάση 9: Πλατφόρμες υλικού και λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών για την υποβοήθηση και τη διαχείριση πληρωμών, τραπεζικών εργασιών, πιστωτικών καρτών, καρτών αναλήψεων, καρτών πληρωμής, αυτόματων ταμειολογιστικών μηχανημάτων (ΑΤΜ), υπηρεσιών αποθηκευμένης αξίας, ηλεκτρονικής μεταφοράς κεφαλαίων, ηλεκτρονικών πληρωμών, ηλεκτρονικής επεξεργασίας και μετάδοσης δεδομένων πληρωμής λογαριασμών, εκταμίευσης μετρητών, αυθεντικοποίησης συναλλαγών, δρομολόγησης, υπηρεσιών έγκρισης και διακανονισμού, ανίχνευσης απάτης και ελέγχου, αποκατάστασης καταστροφών και υπηρεσιών κρυπτογράφησης Επιστημονικές συσκευές και όργανα Μέσα αποθήκευσης μαγνητικών δεδομένων, δίσκοι εγγραφών Μηχανισμοί με κερματοδέκτη Ταμειακές μηχανές Εξοπλισμός για την 1/23

2 επεξεργασία δεδομένων Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, υλικό ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών και προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών Συσκευές και όργανα τηλεπικοινωνίας και ηλεκτρικά, συγκεκριμένα, συσκευές για την εγγραφή, μετάδοση και αναπαραγωγή δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου ήχου και εικόνας Λογιστικές μηχανές Συσκευές για την εγγραφή, μετάδοση, ή αναπαραγωγή δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου ήχου και εικόνας Μαγνητικά μέσα εγγραφής Συσκευές για τον εντοπισμό, τη διαχείριση και την ανάλυση χρηματοπιστωτικών λογαριασμών μέσω παγκόσμιου δικτύου ηλεκτρονικών υπολογιστών Υλικό και λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών, συγκεκριμένα για την ανάπτυξη, συντήρηση και χρήση δικτύων ηλεκτρονικών υπολογιστών τοπικών και ευρείας περιοχής Συστήματα ανάγνωσης καρτών μνήμης και συστήματα ανάγνωσης δεδομένων σε μνήμες συμπεριλαμβανομένων των μνημών ολοκληρωμένου κυκλώματος και των μνημών τραπεζικών καρτών Ηλεκτρονικές εκδόσεις με δυνατότητα τηλεφόρτωσης Συσκευές εκτύπωσης όπου περιλαμβάνονται συσκευές εκτύπωσης για συστήματα επεξεργασίας δεδομένων και συστήματα χρηματοπιστωτικών συναλλαγών Αυτόματες ταμειολογιστικές μηχανές και μηχανές μετρητών για τραπεζικά ιδρύματα Εξοπλισμός κρυπτογράφησης Διαποδιαμορφωτές (modem) Υλικό και λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών για διευκόλυνση συναλλαγών πληρωμών με ηλεκτρονικά μέσα Υλισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισμικό κρυπτογράφησης, κλειδιά κρυπτογράφησης, ψηφιακά πιστοποιητικά, ψηφιακές υπογραφές, λογισμικό για ασφαλή αποθήκευση και ανάκτηση δεδομένων και για μετάδοση εμπιστευτικών πληροφοριών σχετικά με πελάτες, που χρησιμοποιούνται από ιδιώτες, τραπεζικά και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα Μαγνητικά κωδικοποιημένες κάρτες και κάρτες που περιλαμβάνουν πλινθίο (τσιπ) ολοκληρωμένου κυκλώματος ("έξυπνες κάρτες") Κωδικοποιημένες κάρτες ασφαλείας Κάρτες κωδικοποιημένες με στοιχεία ασφαλείας για χρήση στην αυθεντικοποίηση Κάρτες κωδικοποιημένες με στοιχεία ασφαλείας για χρήση στην αναγνώριση ταυτότητας Κάρτες με ολόγραμμα Χρεωστικές κάρτες, τραπεζικές κάρτες, πιστωτικές κάρτες, κάρτες ανάληψης, κάρτες με πλινθίο, κάρτες αποθηκευμένης αξίας, κάρτες αποθήκευσης ηλεκτρονικών δεδομένων, κάρτες πληρωμής και κάρτες πληρωμής στο σύνολό τους κωδικοποιημένες Τραπεζικές κάρτες συγκεκριμένα τυπωμένες τραπεζικές κάρτες και τραπεζικές κάρτες που κάνουν χρήση μαγνητικών μνημών και μνημών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων Αναγνώστες κάρτας Αναγνώστες μαγνητικών κωδικοποιημένων καρτών, κάρτες φορέων ηλεκτρονικών δεδομένων, αναγνώστες μαγνητικών κωδικοποιημένων καρτών, αναγνώστες καρτών φορέων ηλεκτρονικών δεδομένων, ηλεκτρονικές μονάδες κωδικοποίησης, υλικό ηλεκτρονικών υπολογιστών, τερματικά ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών για χρήση στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και στον τομέα της τραπεζικής και των τηλεπικοινωνιών Λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών σχεδιασμένο ώστε να επιτρέπει την αλληλεπίδραση των έξυπνων καρτών με τερματικά και αναγνώστες καρτών Πλινθία ηλεκτρονικών υπολογιστών ενσωματωμένα σε τηλέφωνα και άλλες διατάξεις επικοινωνίας Τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός Τερματικά συναλλαγών σημείου πώλησης και λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών για μεταβίβαση, οπτική παρουσίαση και αποθήκευση συναλλαγών, πιστοποίηση ταυτότητας και παροχή χρηματοπιστωτικών πληροφοριών για χρήση σε χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, στον τραπεζικό τομέα και στη βιομηχανία των τηλεπικοινωνιών Διατάξεις αναγνώρισης ραδιοσυχνοτήτων (αναμεταδότες) Ηλεκτρονικές συσκευές επαλήθευσης για την βεβαίωση της γνησιότητας χρεωστικών καρτών, τραπεζικών καρτών, πιστωτικών καρτών, καρτών ανάληψης και καρτών πληρωμής Αυτόματες ταμειακές μηχανές (ΑΤΜ τραπεζών) Αυτόματοι πωλητές Περιφερειακές διατάξεις για ηλεκτρονικούς υπολογιστές και ηλεκτρονικά είδη, συγκεκριμένα αριθμομηχανές, οργανωτές τσέπης, προσωπικοί ψηφιακοί βοηθοί και συναγερμοί. Κλάση 16: Χαρτί, χαρτόνι και είδη από αυτά τα υλικά μη περιλαμβανόμενα σε άλλες κλάσεις Έντυπο υλικό Υλικό βιβλιοδεσίας Φωτογραφίες Είδη χαρτοπωλείου Κόλλες για χαρτικά ή οικιακές χρήσεις Υλικά για καλλιτέχνες, πινέλα. Γραφομηχανές και είδη γραφείου (εκτός των επίπλων) Υλικό διδασκαλίας και εκπαίδευσης (εκτός συσκευών) Πλαστικά υλικά συσκευασίας (μη περιλαμβανόμενα σε άλλες κλάσεις) Τυπογραφικά στοιχεία Στερεότυπα (κλισέ) Έντυπες εκδόσεις, φυλλάδια, διαφημιστικά φυλλάδια, εφημερίδες και περιοδικά, εγχειρίδια, έντυπο υλικό στο σύνολό του σχετικά με τραπεζικές υπηρεσίες, πιστωτικές κάρτες, χρεωστικές κάρτες, περιοδικά. Κλάση 35: Υπηρεσίες διοίκησης επιχειρήσεων και παροχής συμβουλών Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα εμπορίας (μάρκετινγκ) Υπηρεσίες έρευνας αγοράς Ιχνηλάτηση, ανάλυση, πρόβλεψη και 2/23

3 αναφορά της αγοραστικής συμπεριφοράς κατόχων καρτών Προώθηση της πώλησης αγαθών και υπηρεσιών τρίτων μέσω επιβραβεύσεων και κινήτρων βάσει της χρήσης πιστωτικών καρτών, καρτών αναλήψεων και καρτών πληρωμής Διαχείριση προγραμμάτων για πιστούς πελάτες και προγραμμάτων επιβράβευσης Διαφήμιση Διαχείριση επιχειρήσεων Εργασίες γραφείου Υπηρεσίες παροχής βοήθειας στη διοίκηση επιχειρήσεων και την εμπορική και βιομηχανική διοίκηση Εκτιμήσεις επιχειρήσεων Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σχετικά με τη διοίκηση επιχειρήσεων Μελέτες εμπορίας (μάρκετινγκ) Παροχή επιχειρηματικών στατιστικών στοιχείων Σύνταξη καταστάσεων κίνησης λογαριασμού Λογιστικά Επιχειρηματική έρευνα Δημόσιες σχέσεις Δημοσίευση διαφημιστικών κειμένων Έκδοση διαφημιστικών φυλλαδίων Υπηρεσίες λιανικής πώλησης παρεχόμενες από μέσα κινητής τηλεπικοινωνίας σε συνδυασμό με την παροχή πιστωτικών καρτών και χρεωστικών καρτών Υπηρεσίες λιανικής πώλησης παρεχόμενες επί γραμμής, μέσω δικτύων ή με άλλα ηλεκτρονικά μέσα που κάνουν χρήση ηλεκτρονικά ψηφιοποιημένων πληροφοριών σε σχέση με την παροχή πιστωτικών καρτών και χρεωστικών καρτών Διαχείριση ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων Υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων και επαλήθευσης δεδομένων Υπηρεσίες αποθήκευσης και ανάκτησης δεδομένων Προώθηση συναυλιών και πολιτιστικών εκδηλώσεων τρίτων, οργάνωση εκθέσεων για εμπορική ή διαφημιστική χρήση Διαφήμιση μεταφορών, ταξιδιών, ξενοδοχείων, καταλυμάτων, εστίασης, αθλητικών εκδηλώσεων, ψυχαγωγίας και περιηγήσεων σε αξιοθέατα, υπηρεσιών τουριστικών πρακτορείων και πληροφόρησης σχετικά με τιμολόγια, δρομολόγια και μεθόδους μεταφοράς και οργάνωση ταξιδιών Παροχή πληροφοριών σχετικά με την αγορά προϊόντων και υπηρεσιών επί γραμμής μέσω του Διαδικτύου και άλλων ηλεκτρονικών δικτύων Υπηρεσίες τράπεζας δεδομένων και παροχής πληροφοριών για προφίλ πελατών Υπηρεσίες παροχής πληροφοριών και συμβουλών σε σχέση με το σύνολο των προαναφερόμενων. Κλάση 36: Οικονομικές υπηρεσίες, ιδία υπηρεσίες τραπεζικές και πιστωτικές Υπηρεσίες πιστωτικών καρτών, Υπηρεσίες χρεωστικών καρτών, Υπηρεσίες καρτών χρέωσης, Υπηρεσίες προπληρωμένων καρτών παρεχόμενες μέσω καρτών αποθηκευμένης αξίας, Ηλεκτρονικές πιστωτικές και χρεωστικές συναλλαγές, Υπηρεσίες πληρωμής λογαριασμών και παρουσίασης λογαριασμών, Υπηρεσίες εκταμίευσης μετρητών, Επαλήθευση επιταγών, Εξαργύρωση επιταγών, Υπηρεσίες αυτόματων ταμειολογιστικών μηχανών και πρόσβασης σε καταθέσεις, Υπηρεσίες έγκρισης και διακανονισμού συναλλαγών, Διευθέτηση συναλλαγών, Διαχείριση μετρητών, διακανονισμός ενοποιημένων κεφαλαίων, επεξεργασία ενοποιημένων οικονομικών διαφορών, αποθήκευση δεδομένων και υπηρεσίες πληροφοριών προφίλ πελατών και σχετικές υπηρεσίες μεταγωγής, πύλης, διακανονισμού/διευθέτησης και κίνησης κεφαλαίων στον τομέα των καρτών πληρωμής, Υπηρεσίες ηλεκτρονικής επεξεργασίας πληρωμών, Υπηρεσίες επαλήθευσης και ελέγχου συναλλαγών πληρωμών, Υπηρεσίες ανταλλαγής αξίας, Ασφαλείς ηλεκτρονικές συναλλαγές μετρητών και Ηλεκτρονική μετάδοση μετρητών, μέσω δημόσιων δικτύων ηλεκτρονικών υπολογιστών για τη διευκόλυνση του ηλεκτρονικού εμπορίου, Ηλεκτρονική μεταφορά κεφαλαίων, Διάθεση χρηματοπιστωτικών πληροφοριών, όπου περιλαμβάνονται δεδομένα και εκθέσεις σε σχέση με πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες, Διαχείριση χρηματοπιστωτικών εγγράφων, Υπηρεσίες ηλεκτρονικής μεταφοράς κεφαλαίων και εργασιών συναλλάγματος, Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες αξιολόγησης και διαχείρισης κινδύνων για λογαριασμό τρίτων στον τομέα της καταναλωτικής πίστης Διάδοση χρηματοπιστωτικών πληροφοριών μέσω παγκοσμίου ηλεκτρονικού δικτύου, παροχή χρηματοπιστωτικών πληροφοριών από ηλεκτρονικό υπολογιστή μέσω ηλεκτρονικού δικτύου ασφαλούς παροχής πληροφοριών και υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε σχέση με το σύνολο των προαναφερόμενων υπηρεσιών Παροχή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών για την υποστήριξη υπηρεσιών λιανικής πώλησης οι οποίες παρέχονται μέσω κινητών τηλεπικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών πληρωμών μέσω ασύρματων διατάξεων Επιγραμμική παροχή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών μέσω ηλεκτρονικών δικτύων προς υποστήριξη υπηρεσιών λιανικής πώλησης Χρηματοπιστωτική ανάλυση και παροχή συμβουλών Ασφαλιστικές υπηρεσίες Οικονομικές και νομισματικές υποθέσεις Οικονομικές υπηρεσίες Υπηρεσίες τραπεζικές και πιστωτικές Παροχή υπηρεσιών πιστωτικών καρτών, καρτών ανάληψης, καρτών χρέωσης και προπληρωμένων καρτών μεταγενέστερης εξόφλησης Υπηρεσίες τραπεζικές, πληρωμής, πίστωσης, ανάληψης, χρέωσης, εκταμίευσης μετρητών, πρόσβασης σε καταθέσεις αποθηκευμένης αξίας Υπηρεσίες πληρωμής λογαριασμών Υπηρεσίες πιστωτικών καρτών, χρεωστικών καρτών, καρτών χρέωσης, προπληρωμένων καρτών και καρτών αποθηκευμένης αξίας Υπηρεσίες εξακρίβωσης της γνησιότητας επιταγών και εξαργύρωσης επιταγών Υπηρεσίες αυτόματων 3/23

4 ταμειολογιστικών μηχανών Επεξεργασία χρηματοπιστωτικών συναλλαγών τόσο επί γραμμής μέσω βάσης δεδομένων ηλεκτρονικών υπολογιστών ή μέσω τηλεπικοινωνιών όσο και στα σημεία πώλησης Υπηρεσίες επεξεργασίας για χρηματοπιστωτικές συναλλαγές από κατόχους κάρτας μέσω αυτόματων ταμειολογιστικών μηχανών (ΑΤΜ) Παροχή λεπτομερειών ισολογισμού, καταθέσεων και αναλήψεων χρημάτων σε κατόχους κάρτας μέσω αυτόματων ταμειολογιστικών μηχανών (ΑΤΜ) Υπηρεσίες χρηματοπιστωτικού διακανονισμού και χρηματοπιστωτικής έγκρισης σε σχέση με την επεξεργασια χρηματοπιστωτικών συναλλαγών πληρωμών Υπηρεσίες ασφαλειών ταξιδίων Έκδοση και εξαργύρωση ταξιδιωτικών επιταγών και ταξιδιωτικών κουπονιών Υπηρεσίες πιστοποίησης γνησιότητας πληρωτών Εξακρίβωση χρηματοπιστωτικών πληροφοριών Τήρηση χρηματοοικονομικών αρχείων Υπηρεσίες ηλεκτρονικής μεταφοράς κεφαλαίων και εργασιών συναλλάγματος Υπηρεσίες πληρωμής εξ αποστάσεως Υπηρεσίες ηλεκτρονικών μέσων μεταγενέστερης εξόφλησης, στις οποίες περιλαμβάνονται υπηρεσίες ηλεκτρονικής μεταφοράς κεφαλαίων και συναλλάγματος, υπηρεσίες ηλεκτρονικών πληρωμών, υπηρεσίες προπληρωμένων τηλεκαρτών, υπηρεσίες εκταμίευσης μετρητών και υπηρεσίες έγκρισης και διακανονισμού συναλλαγών Παροχή υπηρεσιών χρεωστικών και πιστωτικών μέσω διατάξεων αναγνώρισης ραδιοσυχνοτήτων (αναμεταδοτών) Παροχή χρεωστικών και πιστωτικών υπηρεσιών μέσω διατάξεων επικοινωνίας και τηλεπικοινωνίας Υπηρεσίες επαλήθευσης επιταγών Υπηρεσίες έκδοσης και εξόφλησης στο σύνολό τους σχετικές με ταξιδιωτικές επιταγές και αποδείξεις καταβολής του αντίτιμου εισιτηρίου Παροχή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών για την υποστήριξη υπηρεσιών λιανικής πώλησης οι οποίες παρέχονται μέσω κινητών τηλεπικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών πληρωμών μέσω ασύρματων διατάξεων Επεξεργασία πιστωτικών και χρεωστικών συναλλαγών μέσω τηλεφωνικής και τηλεπικοινωνιακής ζεύξης Παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών για την υποστήριξη υπηρεσιών λιανικής πώλησης που παρέχονται επί γραμμής, μέσω δικτύων ή άλλων ηλεκτρονικών μέσων με τη χρήση ηλεκτρονικά ψηφιοποιημένων πληροφοριών Υπηρεσίες ανταλλαγής αξίας, συγκεκριμένα ασφαλής ανταλλαγή αξίας, συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού χρήματος, μέσω δικτύων ηλεκτρονικών υπολογιστών προσβάσιμων με τη χρήση έξυπνων καρτών Υπηρεσίες πληρωμής λογαριασμών που παρέχονται μέσω ιστοθέσης Τραπεζικές υπηρεσίες επί γραμμής Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες που περέχονται μέσω τηλεφώνου και μέσω παγκόσμιου δικτύου ηλεκτρονικών υπολογιστών ή μέσω του Διαδικτύου Παροχή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών μέσω παγκόσμιου δικτύου ηλεκτρονικών υπολογιστών ή του Διαδικτύου Υπηρεσίες που αφορούν τα ακίνητα Υπηρεσίες που σχετίζονται με ακίνητη περιουσία Πραγματογνωμοσύνες επί θεμάτων ακινήτων Διαχείριση επενδύσεων σε ακίνητα Επενδύσεις ακινήτων Ασφάλειες σχετικά με ακίνητα Ασφαλιστικές υπηρεσίες για ιδιοκτήτες περιουσιών Υπηρεσίες ασφάλισης ιδιοκτησίας Χρηματοδότηση ακινήτων Δραστηριότητες διαμεσολάβησης στον τομέα των ακινήτων (εκτιμήσεις) ακινήτων Μεσιτικά γραφεία ακινήτων Υπηρεσίες αποτίμησης και κοστολόγησης ακίνητης περιουσίας Διαχείριση ακίνητης περιουσίας Διαχείριση οικονομικών υποθέσεων σχετικά με ακίνητα Χορήγηση δανείων για ακίνητα Υπηρεσίες χρηματοδότησης σε σχέση με την ανάπτυξη ακινήτων Υπηρεσίες οικονομικής διαπραγμάτευσης στον τομέα των ακινήτων Οικονομικές υπηρεσίες στον τομέα των ακινήτων Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες για την αγορά ακινήτων Διακανονισμός συμβολαίων δανείων με υποθήκη ακίνητα Οργάνωση της από κοινού ιδιοκτησίας ακινήτων Οργάνωση της παροχής χρηματοδότησης για την αγορά ακινήτων Παροχή βοήθειας στην εξαγορά ακινήτων και στην εξασφάλιση σχετικών προνομίων Επενδύσεις κεφαλαίων σε ακίνητα Υπηρεσίες επενδύσεων για εμπορικά ακίνητα Οικονομικές υπηρεσίες που σχετίζονται με την εξαγορά περιουσιακών στοιχείων Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες σε σχέση με την πώληση περιουσιακών στοιχείων Οικονομική εκτίμηση ακινήτων απόλυτης κυριότητας Οικονομική εκτίμηση μισθωμένων ακινήτων Οργάνωση της εκμίσθωσης ακινήτων Ρύθμιση χρηματοδοτικών μισθώσεων ακινήτων Χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτων Χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτων περιουσιακών στοιχείων Χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτων απόλυτης κυριότητας Υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων σχετικά με συναλλαγές στον τομέα των ακινήτων Εκτιμήσεις περιουσιακών στοιχείων Υπηρεσίες διαχείρισης χαρτοφυλακίου ακινήτων Διαχείριση περιουσιακών στοιχείων Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σχετικά με ιδιοκτησία ακινήτων Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σχετικά με τις εκτιμήσεις ακινήτων Υπηρεσίες παροχής συμβούλων για εταιρικά ακίνητα Υπηρεσίες παροχής ηλεκτρονικών πληροφοριών σε σχέση με ακίνητα Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σχετικά με ακίνητα Παροχή πληροφοριών σε σχέση με ακίνητη περιουσία Παροχή πληροφοριών σχετικά με την αγορά ακινήτων Υπηρεσίες έρευνας σε σχέση με την αγορά ακινήτων Υπηρεσίες έρευνας σε σχέση με την επιλογή ακινήτων Ενυπόθηκη χρηματοδότηση και μετοχοποίηση περιουσιακών στοιχείων Υπηρεσίες παροχής 4/23

5 συμβουλών σχετικών με λύσεις πληρωμής, τραπεζικές εργασίες, πιστωτικές κάρτες, κάρτες αναλήψεων, κάρτες πληρωμής και υπηρεσίες αυτόματων ταμειολογιστικών μηχανημάτων. Κλάση 38: Τηλεπικοινωνίες Υπηρεσίες δικτύων κινητών τηλεπικοινωνιών Υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών βασιζόμενες στο Διαδίκτυο (Internet) Υπηρεσίες επικοινωνίας δεδομένων Ηλεκτρική μετάδοση δεδομένων μέσω παγκόσμιου απομακρυσμένου δικτύου επεξεργασίας δεδομένων, όπου συμπεριλαμβάνεται το Διαδίκτυο (Internet) Υπηρεσίες μετάδοσης, παροχής ή οπτικής παρουσίασης πληροφοριών από τράπεζα δεδομένων αποθηκευμένη σε ηλεκτρονικό υπολογιστή ή μέσω του Διαδικτύου στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών Μετάδοση δεδομένων με χρήση ηλεκτρονικής επεξεργασίας εικόνας μέσω τηλεφωνικής ζεύξης Υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αποστολής και λήψης μηνυμάτων Υπηρεσίες ραδιο-τηλεοπτικών εκπομπών Παροχή πρόσβασης σε ασφαλές ηλεκτρονικό δίκτυο πληροφοριών για περισσότερους του ενός χρήστες για τη μεταφορά και διάδοση φάσματος πληροφοριών στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών Χρηματοδοτική μίσθωση χρόνου πρόσβασης σε διακομιστή ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων. Κλάση 39: Υπηρεσίες μεταφοράς, διοργάνωσης κρουαζιερών, ενοικίασης αυτοκινήτων, ενοικίασης θέσεων στάθμευσης, παράδοσης αγαθών, αποθήκευσης αγαθών, μεταφοράς αγαθών, περιτυλίγματος και συσκευασίας αγαθών, παράδοσης δεμάτων, διανομής δεμάτων, συσκευασίας και αποθήκευσης αγάθων. Υπηρεσίες μετατόπισης (μεταφοράς). Διοργάνωση εκδρομών, υπηρεσίες ταξιδιωτικού πρακτορείου για κράτηση καταλύματος, υπηρεσίες ταξιδιωτικών μεταφορών, υπηρεσίες ταξιδιωτικού οδηγού, υπηρεσίες ταξιδιωτικών κρατήσεων, συνοδείας ταξιδιωτών, μεταφοράς ταξιδιωτών, διακανονισμού ταξιδιών, υπηρεσίες κρατήσεων ταξιδιών και μεταφορών. Κλάση 42: Τεχνολογικές και επιστημονικές υπηρεσίες και σχετικές υπηρεσίες έρευνας και σχεδιασμού Υπηρεσίες βιομηχανικής ανάλυσης και έρευνας Σχεδιασμός και ανάπτυξη υλισμικού και λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών Υπηρεσίες παροχής συμβουλών υλικού εξοπλισμού και λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών Υπηρεσίες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών Υπηρεσίες υποστήριξης και παροχής συμβουλών σχετικά με τη διαχείριση συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, βάσεων δεδομένων και εφαρμογών Γραφικό σχέδιο για τη σύνταξη ιστοσελίδων (web pages) στο Διαδίκτυο Υπηρεσίες πληροφόρησης σχετικά με υλικό εξοπλισμό ή λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών παρεχόμενες επί γραμμής μέσω παγκόσμιου ηλεκτρονικού δικτύου ή του Διαδικτύου Δημιουργία και συντήρηση ιστοθέσεων Φιλοξενία ιστοθέσεων για λογαριασμό τρίτων Δημιουργία ιστοσελίδων Σχεδιασμός, δημιουργία και φιλοξενία εμπορικών ιστοθέσεων Σχεδιασμός, δημιουργία και φιλοξενία ιστοθέσεων εξόφλησης λογαριασμών Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και Υπηρεσίες σε σχέση με Διαδίκτυο, Συγκεκριμένα, παροχή επιγραμμικών ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων μέσω παγκόσμιου δικτύου ηλεκτρονικών υπολογιστών στον τομέα της επαλήθευσης και εξακρίβωσης στοιχείων ταυτότητας Κρυπτογράφηση και αποκρυπτογράφηση δεδομένων σε σχέση με χρηματοπιστωτικές πληροφορίες Υπηρεσίες παροχής τεχνικών συμβουλών στον τομέα του προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, των χρηματοπιστωτικών δικτύων ηλεκτρονικών υπολογιστών, της επεξεργασίας δεδομένων, της ασφαλούς επικοινωνίας, της κρυπτογράφησης και αποκρυπτογράφησης δεδομένων και της ασφάλειας τοπικού δικτύου Διάδοση πληροφοριών μέσω παγκόσμιου ηλεκτρονικού δικτύου στους τομείς του λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών, του υλικού ηλεκτρονικών υπολογιστών, των χρηματοπιστωτικών δικτύων ηλεκτρονικών υπολογιστών και των τοπικών δικτύων. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στο δικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου. Η εξεταστής Ελισάβετ Καραγιαμπή 5/23

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 2019 / 25-04-2014 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/11-4- 2012), β) τον Νόμο 2783/2000, ΦΕΚ Α 1/7-1-2000

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ Αθήνα 2-6-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 2779/2-6-2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/11-4- 2012), β) την υπ αριθμ. K4-13977/12-11-12

Διαβάστε περισσότερα

GREC. Μέρος A... 2 Μέρος B... 140 Μέρος C... 173 Μέρος D... 194 Μέρος M... 196

GREC. Μέρος A... 2 Μέρος B... 140 Μέρος C... 173 Μέρος D... 194 Μέρος M... 196 GREC Μέρος A... 2 Μέρος B... 14 Μέρος C... 173 Μέρος D... 194 Μέρος M... 196 ΜΕΡΟΣ A A.1. 8681835 12/11/29 FRESH AND FROZEN Lapin Liha Oy Ahjotie 9 9632 Rovaniemi FI BERGGREN OY AB Antinkatu 3 C 1 Helsinki

Διαβάστε περισσότερα

GREC. Μέρος A... 2 Μέρος B... 204 Μέρος C... 233 Μέρος D... 257 Μέρος M... 259

GREC. Μέρος A... 2 Μέρος B... 204 Μέρος C... 233 Μέρος D... 257 Μέρος M... 259 GREC Μέρος A... 2 Μέρος B... 24 Μέρος C... 233 Μέρος D... 257 Μέρος M... 259 ΜΕΡΟΣ A A.1. 9798431 9/3/211 VI.VI Fernandez, Francois Walter An Der Ling 27 5739 Cologne EN 6 - Κοινά μέταλλα και κράματα αυτών

Διαβάστε περισσότερα

GREC. Μέρος A... 2 Μέρος B... 126 Μέρος C... 158 Μέρος D... 193 Μέρος M... 195

GREC. Μέρος A... 2 Μέρος B... 126 Μέρος C... 158 Μέρος D... 193 Μέρος M... 195 GREC Μέρος A... 2 Μέρος B... 126 Μέρος C... 158 Μέρος D... 193 Μέρος M... 195 ΜΕΡΟΣ A A.1. 93651 15/4/21 GREEN PERFORMANCE PIRELLI & C. S.P.A. Viale Piero E Alberto Pirelli, 25 2126 Milano IT PORTA, CHECCACCI

Διαβάστε περισσότερα

GREC. Μέρος A... 2 Μέρος B... 4 Μέρος C... 92 Μέρος D... 255 Μέρος M... 257

GREC. Μέρος A... 2 Μέρος B... 4 Μέρος C... 92 Μέρος D... 255 Μέρος M... 257 GREC Μέρος A... 2 Μέρος B... 4 Μέρος C... 92 Μέρος D... 255 Μέρος M... 257 ΜΕΡΟΣ A A.1. 2 Μέρος CTM A.2. A.2.1. 2.1.1. 2.1.2. A.2.2. A.2.3. A.2.4. 2.4.1. 2.4.2. A.2.5. 2.5.1. 2.5.2. 3 ΜΕΡΟΣ B B.1. 4 Μέρος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ Τ.Π.Ε. ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΤΙΤΛΟΣ: Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ Τ.Π.Ε. ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΙΤΛΟΣ: Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ Τ.Π.Ε. ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ονοματεπώνυμο Φοιτητή: ΜΗΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Επιβλέπων Καθηγητής: Ονοματεπώνυμο: Μπεληγιάννης Γρηγόριος Αγρίνιο, Απρίλιος 2014 Δήλωση περί μη λογοκλοπής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ

ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΑΦΝΗ Ν. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Επόπτης Καθηγητής: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΝ ΡΙΑΝΑΚΗ ΑΘΗΝΑ ΜΑΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 4 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 1.1 Γενικά στοιχεία...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ φδφσ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ: ΚΟΥΤΣΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ»

«ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ιανουάριος 2009 «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Κ.Α.Δ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Κ.Α.Δ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Κ.Α..Δ.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Κ.Α.Δ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Κ.Α.Δ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Κ.Α..Δ. 194 catering (τροφοδοσίας) συνεστιάσεων - εκδηλώσεων σε επαγγελματικούς χώρους 56.21.19.01 catering (τροφοδοσίας) συνεστιάσεων - εκδηλώσεων σε ιδιωτικές οικίες 56.21.11.01 cd, μετατροπής και διόρθωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό εμπόριο παραδοσιακών προϊόντων - γυναίκες 50+

Ηλεκτρονικό εμπόριο παραδοσιακών προϊόντων - γυναίκες 50+ 34 EUROPEAN PROGRAMME LLP - Leonardo da Vinci - Transfer for Innovation Ηλεκτρονικό εμπόριο παραδοσιακών προϊόντων - γυναίκες 50+ Αριθμός προγράμματος: 2009-1-GR1-LEO 05-01858 www.e50plus.eu ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

GREC. Μέρος A... 2 Μέρος B... 183 Μέρος C... 217 Μέρος D... 247 Μέρος M... 249

GREC. Μέρος A... 2 Μέρος B... 183 Μέρος C... 217 Μέρος D... 247 Μέρος M... 249 GREC Μέρος A... 2 Μέρος B... 183 Μέρος C... 217 Μέρος D... 247 Μέρος M... 249 ΜΕΡΟΣ A A.1. 9835232 23/3/211 EP IN YOUR SKIN FERRER INTERNACIONAL, S.A. Gran Vía Carlos III, 94 Edificio Trade 828 Barcelona

Διαβάστε περισσότερα

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ»

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ» ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΡΑΔΟΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

GREC. Μέρος A... 2 Μέρος B... 246 Μέρος C... 350 Μέρος D... 360 Μέρος M... 362

GREC. Μέρος A... 2 Μέρος B... 246 Μέρος C... 350 Μέρος D... 360 Μέρος M... 362 GREC Μέρος A... 2 Μέρος B... 246 Μέρος C... 350 Μέρος D... 360 Μέρος M... 362 ΜΕΡΟΣ A A.1. 521 002818029 20/08/2002 ZURICH CAPITAL MARKETS Zürich Versicherungs-Gesellschaft Mythenquai 2 8002 Zürich CH

Διαβάστε περισσότερα

Τελικές κατευθυντήριες γραμμές

Τελικές κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2014/12 19 Δεκεμβρίου 2014 Τελικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την ασφάλεια των πληρωμών μέσω διαδικτύου 1 Περιεχόμενα Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την ασφάλεια των πληρωμών μέσω διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΔΑΠΑ 1/2015 BIOLACTUM

ΗΜΕΔΑΠΑ 1/2015 BIOLACTUM ΗΜΕΔΑΠΑ 1/2015 173670 (Απεικ.) ΗΜ/ΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ: 07/05/2004 & ΩΡΑ: 11:50. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑ -ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΕ. ΛΕΩΦ.ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ. ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ: ΣΤΑΥΡΟΣ ΡΙΖΟΣ του ΘΕΟΦΑΝΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΙΚΗΓΟΡΟΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ- ΒΡΕΤΟΣ, ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ 38 & ΣΥΓΓΡΟΥ, 152 33

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΙΚΗΓΟΡΟΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ- ΒΡΕΤΟΣ, ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ 38 & ΣΥΓΓΡΟΥ, 152 33 ΗΜΕ ΑΠΑ 215754 (Απεικ. µε ορισµένη έγχρωµη σύνθεση) ΗΜ/ΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ: 24/01/2012 & ΩΡΑ: 12:10. ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: MARFIN INVESTMENT GROUP, ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ µε δ.τ. ΜARFIN INVESTMENT GROUP ('MIG'),

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΓΟΡΩΝ

ΤΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΓΟΡΩΝ ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΓΟΡΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΓΙΑΝΝΟΥΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

GREC. Μέρος A... 2 Μέρος B... 241 Μέρος C... 273 Μέρος D... 293 Μέρος M... 295

GREC. Μέρος A... 2 Μέρος B... 241 Μέρος C... 273 Μέρος D... 293 Μέρος M... 295 GREC Μέρος A... 2 Μέρος B... 241 Μέρος C... 273 Μέρος D... 293 Μέρος M... 295 ΜΕΡΟΣ A A.1. 9169574 11/6/21 Linkus Herbion International Inc. Ansbacher House, 2nd Floor, East & Shirley Street, North Nassau

Διαβάστε περισσότερα

GREC. Μέρος A... 2 Μέρος B... 141 Μέρος C... 173 Μέρος D... 184 Μέρος M... 186

GREC. Μέρος A... 2 Μέρος B... 141 Μέρος C... 173 Μέρος D... 184 Μέρος M... 186 GREC Μέρος A... 2 Μέρος B... 141 Μέρος C... 173 Μέρος D... 184 Μέρος M... 186 ΜΕΡΟΣ A A.1. 22 22 971286 4/2/211 EASYdrive Franz Nüsing GmbH & Co. KG Borkstr. 5 48163 Münster HABBEL & HABBEL Am Kanonengraben

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. & Εφαρμογές Λογιστικών Γραφείων

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. & Εφαρμογές Λογιστικών Γραφείων Α.Τ.Ε.Ι. Σερρών Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Ηλεκτρονικό Εμπόριο & Εφαρμογές Λογιστικών Γραφείων Σπουδάστρια Εμμανουηλίδου Παναγιώτα Επιβλέπων Αθανασίου Δημήτριος 1 0BΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1BΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩN (ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ) ΕΤΟΥΣ 2013

ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩN (ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ) ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ Ε Ρ ΩΤ Η Μ ΑΤ ΟΛΟ Γ Ι Ο 1 ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ ΓENIKH ΔIEYΘYNΣH ΣTATIΣTIKΩN EPEYNΩN ΔIEYΘYNΣH ΣTATIΣTIKΩN TOMEA EMΠO PIOY KAI YΠHPEΣIΩN TMHMA ΔIANEMHTIKOY

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία με θέμα: ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Σπουδαστες:Πασχαλίδου Γεωργία Λουκανάρη Αλεξάνδρα Επιβλέπων Καθηγητής: Τσούκας

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυση ηλεκτρονικής επιχείρησης

Ίδρυση ηλεκτρονικής επιχείρησης «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) 2007-2013, Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013. «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (II)» Οδηγός Υλοποίησης Έργων Δικαιούχων

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013. «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (II)» Οδηγός Υλοποίησης Έργων Δικαιούχων ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (II)» Οδηγός Υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός υλοποίησης έργων Δικαιούχων

Οδηγός υλοποίησης έργων Δικαιούχων Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ, Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΗΠΕΙΡΟΥ, Π.Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ -ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη (E-MBA) ΕΞΥΠΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ: το κλειδί για το εθνικό σύστημα υγείας του μέλλοντος Κουτσούκου Κατερίνα Α.Μ.: E-MBA 0220

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 26.10.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1042/2013 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Οκτωβρίου 2013 για την τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΪΓ^Η ^Μ ΐΕΠ ΙίΜ ) ΙΕίΜΜΜΕΪΠΠΙΕΠ)

ΪΓ^Η ^Μ ΐΕΠ ΙίΜ ) ΙΕίΜΜΜΕΪΠΠΙΕΠ) ΪΓ^Η ^Μ ΐΕΠ ΙίΜ ) ΙΕίΜΜΜΕΪΠΠΙΕΠ) ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Υποβληθείσα στον Αναπλ. Καθηγητή Χατζούδη Δημήτριο από τον σπουδαστή

Διαβάστε περισσότερα