Ανάπτυξη αποθετηρίων ανοικτής πρόσβασης: Ζητήματα και λύσεις

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ανάπτυξη αποθετηρίων ανοικτής πρόσβασης: Ζητήματα και λύσεις"

Transcript

1 Ανάπτυξη αποθετηρίων ανοικτής πρόσβασης: Ζητήματα και λύσεις Νίκος Χούσος, Δέσποινα Χαρδούβελη, Παναγιώτης Σταθόπουλος, Κώστας Σταμάτης, Ηλίας Σταυράκης {nhoussos; dxardo; pstath; stavrakis; Περίληψη Η παρούσα εργασία αναφέρεται στην υλοποίηση δύο αποθετηρίων με αρκετά διαφορετικά χαρακτηριστικά του διεπιστημονικού ιδρυματικού αποθετηρίου του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (Ήλιος) και ενός επικεντρωμένου στις ανθρωπιστικές επιστήμες και το ιστορικό / πολιτιστικό περιεχόμενο (Πανδέκτης). Δίνονται στοιχεία για το περιεχόμενο των αποθετηρίων και παρουσιάζονται επιλεκτικά διάφορες πτυχές της υλοποίησης της τεχνικής υποδομής των παραπάνω Αποθετηρίων όπως επεκτάσεις στο λογισμικό DSpace (διαχείριση καταλόγου καθιερωμένων ονομάτων, πρόσθετες λειτουργίες αναζήτησης, δυναμική αλλαγή γλώσσας, διασύνδεση αντικειμένων μέσω υπερσυνδέσμων κα.) Τέλος παρουσιάζονται τεχνικά θέματα που αφορούν στην ανάπτυξη και συντήρηση της απαραίτητης υποδομής των συστημάτων. Λέξεις κλειδιά: αποθετήρια, ανοικτή πρόσβαση, περιεχόμενο, DSpace, έλεγχος καθιερωμένων ονομάτων, πολυγλωσσικότητα, αναζήτηση, lucene, virtualisation. Ε ΙΣΑΓΩΓΗ Η ανάπτυξη αποθετηρίων ανοικτής πρόσβασης είναι ένα αντικείμενο στο οποίο παρατηρείται ιδιαίτερη αυξημένη δραστηριότητα από την ελληνική και διεθνή επιστημονική κοινότητα τα τελευταία χρόνια [1][2][3][4]. Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης συμμετέχοντας ενεργά σε αυτή τη διεθνή τάση προχώρησε στη δημιουργία ενός διεπιστημονικού ιδρυματικού αποθετηρίου που αφορά το σύνολο της ερευνητικής παραγωγής του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών («Ήλιος») καθώς κι ενός αποθετηρίου επικεντρωμένου στις ανθρωπιστικές επιστήμες και το ιστορικό / πολιτιστικό περιεχόμενο («Πανδέκτης»). Βασικός στόχος απετέλεσε η παρουσίαση και η ελεύθερη διάθεση μέσω διαδικτύου στο ευρύ κοινό, της ερευνητικής δραστηριότητας και του πνευματικού κεφαλαίου του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών αλλά και σημαντικών έργων της ελληνικής ιστορίας και της πολιτισμικής κληρονομιάς. Η εμπειρία και η τεχνογνωσία που αποκτήθηκε μέσω των συγκεκριμένων υλοποιήσεων αποθετηρίων στα θέματα ανοικτής πρόσβασης μπορεί να συμβάλει στη περαιτέρω εξέλιξη, διάδοση και υιοθέτηση υποδομών ανοικτής πρόσβασης στην ελληνική επιστημονική κοινότητα. Η οργάνωση και λειτουργία των αποθετηρίων αποτελεί ένα σύνθετο σύνολο δράσεων που περιλαμβάνει ποικιλία ενεργειών, από τη συγκέντρωση και ψηφιοποίηση του υλικού, την επιλογή τύπων και μορφών περιεχομένου, το χειρισμό νομικών θεμάτων και πνευματικών δικαιωμάτων, τον προσδιορισμό σχημάτων μεταδεδομένων και την επικοινωνία με τους ερευνητές μέχρι την ανάπτυξη των κατάλληλων υποδομών λογισμικού και συστημάτων [1][3]. Το παρόν άρθρο, στην περιορισμένη έκταση του οποίου είναι αδύνατον να καλυφθούν σφαιρικά οι προαναφερθείσες δράσεις, παρουσιάζονται επιλεκτικά κάποια από τα ζητήματα που

2 αντιμετωπίστηκαν με έμφαση σε τεχνικά θέματα που αφορούν τα πληροφοριακά συστήματα και εφαρμογές υποστήριξης της λειτουργίας των αποθετηρίων. Δ ΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΕΚΤ Η παρούσα ενότητα επιχειρεί να παρουσιάσει συνοπτικά τις δράσεις του ΕΚΤ που σχετίζονται με την ανάπτυξη των αποθετηρίων Ήλιος και Πανδέκτης. Ήλιος Ο «Ήλιος» αποτελεί το ιδρυματικό αποθετήριο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ), όπου συγκεντρώνεται σε ψηφιακή μορφή η ερευνητική δραστηριότητα του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) & προσφέρονται υπηρεσίες υποδοχής, οργανωμένης διαχείρισης και διάχυσης της επιστημονικής εκροής του οργανισμού σε ψηφιακή μορφή, αλλά και συλλογής, πρόσβασης, αποθήκευσης του ψηφιακού υλικού. Στη βάση των έξι ερευνητικών ινστιτούτων του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (Ινστιτούτο Βιολογικών Ερευνών και Βιοτεχνολογίας, Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας, Ινστιτούτο Οργανικής και Φαρμακευτικής Χημείας, Ινστιτούτο Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητας, Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών), του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και των ειδικών μορφωτικών εκδηλώσεων του ΕΙΕ, δημιουργήθηκε υποδομή αποθετηρίου, με σκοπό την εισαγωγή και διαδικτυακή διάθεση των επιστημονικών δημοσιευμάτων και ερευνητικών εργασιών που παράγονται από τους ερευνητές τους. Αυτή τη στιγμή μέσω του αποθετηρίου διατίθενται ελεύθερα στο Διαδίκτυο (στη διεύθυνση eie.ekt.gr) εγγραφές δημοσιευμάτων, εκ των οποίων περισσότερες από 1000 διαθέτουν ελεύθερα το πλήρες κείμενο. Το περιεχόμενο του Ήλιου ταξινομείται σε συλλογές σύμφωνα με τη διοικητική οργάνωση του ΕΙΕ. Οι κυριότεροι τύποι τεκμηρίων που περιλαμβάνονται στον Ήλιο είναι οι εξής: άρθρα επιστημονικών περιοδικών, μονογραφίες, βιβλία, κεφάλαια βιβλίων, περιοδικά, άρθρα σε περιοδικό και ημερήσιο τύπο, τεκμήρια επιστημονικών συνεδρίων και ημερίδων (πρακτικά, άρθρα, περιλήψεις, posters, παρουσιάσες), κείμενα εργασίας, εκθέσεις, εκπαιδευτικό υλικό, εγχειρίδια, οδηγοί, ενημερωτικά δελτία, video, κ.α. Στο αποθετήριο «ΉΛΙΟΣ» γίνονται αποδεκτές οι περισσότερες μορφές υλικού οι οποίες μετατρέπονται σε κατάλληλο μορφότυπο και εν τέλει διατίθενται κυρίως σε μορφή pdf και ppt. Κατά την υλοποίηση του αποθετηρίου, πριν ακόμα από τη δημόσια λειτουργία του, δόθηκε έμφαση στη μαζική εισαγωγή αναδρομικού υλικού που έχει παραχθεί από τα Ερευνητικά Ινστιτούτα του ΕΙΕ. Αυτό κρίθηκε απαραίτητο κυρίως για να καταστεί εφικτή η διάθεση στο διαδίκτυο όσο το δυνατόν μεγαλύτερου μέρους της πλούσιου επιστημονικού έργου του ΕΙΕ σε σύντομο χρονικό διάστημα, γεγονός που αναδεικνύει το έργο του ΕΙΕ αλλά και για να αποτελέσει πυρήνα προσέλκυσης για τη συνεχή ενημέρωση του αποθετηρίου με νέο υλικό. Το πρώτο βήμα για την αναδρομική εισαγωγή υλικού ήταν η καταγραφή και ο εντοπισμός των δημοσιευμάτων είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή. Αυτό έγινε κυρίως μέσω της προσέγγισης των ιδίων των ερευνητών και των σχετικών υπηρεσιών του ΕΙΕ, αλλά και μέσω ηλεκτρονικών υπηρεσιών εκδοτών, βάσεων δεδομένων, πηγών στο Internet και έντυπων εκδόσεων περιοδικών. Αποτέλεσε μια ιδιαίτερα χρονοβόρα και επίπονη διαδικασία η οποία απαιτούσε την εξασφάλιση της συνεργασίας των ερευνητών αλλά και τη συστηματική αναζήτηση, ανάκτηση και οργάνωση περιεχομένου σε ηλεκτρονικές πηγές και πληροφοριακά συστήματα. Αξίζει να αναφερθεί η διαφοροποίηση ανάμεσα στα θετικά και στα ανθρωπιστικά ινστιτούτα του ΕΙΕ, αφού όσο αφορά στα πρώτα, μεγάλο ποσοστό των πλήρων κειμένων κατέστη εφικτό να εντοπιστεί ηλεκτρονικά ενώ αντίθετα όσον αφορά στα ανθρωπιστικά Ινστιτούτα το συντριπτικό

3 μέρος του υλικού συγκεντρώθηκε σε έντυπη μορφή κατευθείαν από τους ερευνητές ή τις συναφείς υπηρεσίες των ινστιτούτων. Τα επόμενα στάδια επεξεργασίας του υλικού μετά τη συγκέντρωσή του περιλάμβαναν ψηφιοποίηση, έλεγχο, μετατροπή σε μορφές αποδεκτές από το αποθετήριο και αποθήκευση με οργανωμένο τρόπο. Η παραπάνω διαδικασία, η οποία θα συνεχιστεί στο μέλλον για αναδρομικό υλικό που δεν έχει ακόμα εισαχθεί στο αποθετήριο, ενέχει ιδιαίτερες δυσκολίες λόγω του μεγάλου όγκου του υλικού, των ιδιαιτεροτήτων του υλικού (π.χ. χάρτες, εικόνες, έντυπα μεγάλης παλαιότητας, κ.α.), των απαιτούμενων διαδικασιών προσαρμογής της εικόνας του ψηφιοποιημένου αντικειμένου, ελέγχου και αποθήκευσης. Το κάθε τεκμήριο ψηφιοποιείται ολόκληρο αλλά και κατά άρθρο ή κεφάλαιο που περιλαμβάνει. Συνολικά συγκεντρώθηκαν 1500 τεκμήρια σε έντυπη μορφή, (συμπόσια, συνέδρια, περιοδικά, τετράδια εργασίας, βιβλία, μονογραφίες, αυτοτελή δημοσιεύματα, άρθρα περιοδικών και πρακτικών συνεδρίων) που περιλαμβάνουν περισσότερα από 1700 κεφάλαια ή άρθρα). Από αυτά ψηφιοποιήθηκαν 900 τεκμήρια ολόκληρα αλλά και κατά άρθρο ή κεφάλαιο που περιλαμβάνουν, με σύνολο σελίδες. Πανδέκτης Ο Πανδέκτης Ψηφιακός Θησαυρός Πρωτογενών Τεκμηρίων Ελληνικής Ιστορίας και Πολιτισμού" περιλαμβάνει σημαντικές ψηφιακές συλλογές ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού, που συνοδεύονται από επιστημονική τεκμηρίωση των ανθρωπιστικών ινστιτούτων του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Μέσω του συγκεκριμένου αποθετηρίου διατίθενται ελεύθερα στο Διαδίκτυο (στη διεύθυνση πάνω από εγγραφές και ψηφιακά τεκμήρια. Τα περιεχόμενα των συλλογών, τα οποία προέρχονται από καταγραφές δεδομένων σε διάφορες μορφές από ερευνητές του ΕΙΕ, έχουν δομηθεί σε σχήμα βασισμένο σε qualified Dublin Core και είναι διαθέσιμα για αναζήτηση σε ενιαίο περιβάλλον. Αυτή τη στιγμή ο Πανδέκτης αποτελείται από τις εξής συλλογές: Νεοελληνική Εικονιστική Προσωπογραφία, Ταξιδιωτική Γραμματεία, 15ος 19ος αιώνας, Τεκμήρια Ελληνικής Χαρτογραφίας, Μετονομασίες των Οικισμών της Ελλάδας, Αρχείο Εραλδικών Μνημείων του Ελλαδικού Χώρου, Έλληνες Ζωγράφοι μετά την Άλωση, , Οι Λειτουργοί της Ανώτατης, Μέσης και Δημοτικής Εκπαίδευσης (19ος αι.), Ελληνικός Τύπος του Εξωτερικού, Βιομηχανικές και Βιοτεχνικές Επιχειρήσεις στο Αιγαίο, Μοναστηριακά αρχεία: Έγγραφα Αγίου Όρους και Πάτμου, Αρχαίες ελληνικές και λατινικές επιγραφές της Άνω Μακεδονίας, της Αιγαιακής Θράκης και της Αχαΐας. Ε ΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΩΝ Στην τρέχουσα ενότητα παρέχεται μια επισκόπηση των κυριότερων επιμέρους δράσεων που αφορούν την ανάπτυξη της τεχνικής υποδομής πληροφοριακών συστημάτων που είναι απαραίτητη για τη λειτουργία ψηφιακών αποθετηρίων επιστημονικού περιεχομένου και συγκεκριμένα: (α) την επιλογή πλατφόρμας λογισμικού αποθετηρίων, (β) τις αναγκαίες επεκτάσεις στην εν λόγω πλατφόρμα και (γ) τη δημιουργία της κατάλληλης υποδομής συστημάτων για την υποστήριξη τόσο των διαδικασιών ανάπτυξης όσο και της διάθεσης των αποθετηρίων. Επιλογή λογισμικού Για την επιλογή της πλατφόρμας λογισμικού ακολουθήθηκε μια αναλυτική διαδικασία αξιολόγησης των διαθέσιμων επιλογών. Διαπιστώθηκε από μια πρώτη έρευνα της κατάστασης διεθνώς ότι υπάρχουν αρκετά αξιόπιστα συστήματα ΕΛ/ΛΑΚ (Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό

4 Ανοικτού Κώδικα), οπότε η προσοχή μας επικεντρώθηκε σε αυτά. Μετά από ποιοτική αξιολόγηση με κύριο κριτήριο τη διεθνή αποδοχή και ωριμότητα εντοπίστηκαν ως επικρατέστερα τρία συστήματα: EPrints, Fedora/Fez, DSpace, για τα οποία πραγματοποιήθηκαν δοκιμαστικές εγκαταστάσεις και αναλυτικές δοκιμές με πραγματικά δεδομένα. Τελικά επιλέχθηκε το DSpace που, παρά τους περιορισμούς στην τρέχουσα (1.5.2) έκδοσή του (περιορισμένη υποστήριξη για σχήματα μεταδεδομένων, όχι τόσο σύγχρονες τεχνολογίες υλοποίησης, προβλήματα στη διαχείριση και τον έλεγχο πρόσβασης χρηστών), παρουσιάζει μια καλή ισορροπία ανάμεσα στην αξιοπιστία και την απλότητα δημιουργίας νέων εγκαταστάσεων με την υποστήριξη προηγμένων λειτουργιών. Επεκτάσεις στο λογισμικό DSpace Στην πορεία της δημιουργίας των αποθετηρίων Ήλιος και Πανδέκτης, παρουσιάστηκε η ανάγκη για σημαντικές επεκτάσεις του DSpace που απαιτούσαν αλλαγές στον κώδικά του. Οι συγκεκριμένες επεκτάσεις ήταν πέραν των συνηθισμένων παραμετροποιήσεων που είναι αναμενόμενες σε μια εγκατάσταση αποθετηρίου και για τις οποίες παρέχονται μηχανισμοί από το ίδιο το σύστημα (π.χ. διαφοροποιήσεις στην εμφάνιση, προσθήκη πεδίων μεταδεδομένων, προσδιορισμός και ευρετηρίαση αναζητήσιμων πεδίων). Συνοπτικά οι κυριότερες επεκτάσεις που πραγματοποιήθηκαν είναι οι εξής: Σύστημα διαχείρισης καταλόγου καθιερωμένων ονομάτων συγγραφέων. Στα αποθετήρια, όπως και γενικά σε συστήματα που περιέχουν βιβλιογραφικές εγγραφές, εμφανίζεται το πρόβλημα των πολλών διαφορετικών γραφών του ονόματος του ίδιου συγγραφέα. Για τη μερική επίλυση του ζητήματος αυτού, που είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο και δεν έχει αντιμετωπιστεί επαρκώς και σε διεθνές επίπεδο [5], έχει εφαρμοστεί ημιαυτόματη διαδικασία που αναπτύχθηκε από το ΕΚΤ και βασίζεται εν μέρει σε πρωτότυπο μηχανισμό αυτοματοποιημένης παραγωγής καταλόγου καθιερωμένων όρων (authority file) για τα ονόματα των συγγραφέων που περιέχονται στο αποθετήριο. Η λειτουργία αυτή επιτρέπει την ενιαία γραφή του ονόματος του κάθε συγγραφέα στο αποθετήριο, ώστε να μπορούν να παρέχονται αξιόπιστα στους χρήστες υπηρεσίες πλοήγησης και αναζήτησης με βάση το όνομα συγγραφέα. Πρόσθετες λειτουργίες αναζήτησης. Στην πρότυπη εφαρμογή του DSpace οι υπηρεσίες αναζήτησης που προσφέρονται έχουν κάποιες βασικές ελλείψεις, οι οποίες έχουν καλυφθεί στις υλοποιήσεις των αποθετηρίων Ήλιος και Πανδέκτης. Οι κύριες βελτιώσεις που έχουν αναπτυχθεί αφορούν τη δυνατότητα αναζήτησης με χρονικά διαστήματα (ετών) και την ανεξαρτησία της αναζήτησης από τόνους και διαλυτικά (κάτι που προϋποθέτει στοιχεία υποστήριξης πολυγλωσσικότητας). Δυνατότητα δυναμικής αλλαγής γλώσσας από το χρήστη Η λειτουργία αυτή επιτρέπει στο χρήστη να αλλάξει την γλώσσα της γραφικής διεπαφής του αποθετηρίου σε πραγματικό χρόνο, με διατήρησή του στη σελίδα που βρίσκεται κατά την αλλαγή. Προηγμένες λειτουργίες παρουσίασης για εικόνες Δυνατότητες όπως μεγέθυνση/σμίκρυνση, προβολή σε πλήρες μέγεθος, περιστροφή και άλλες κρίνονται απαραίτητες για την πλήρη αξιοποίηση ψηφιακών εικόνων από ερευνητές αλλά και απλούς ενδιαφερόμενους/επισκέπτες του αποθετηρίου. Λαμβάνοντας υπόψη τα

5 παραπάνω, αναπτύχθηκε για το αποθετήριο Πανδέκτης ειδικό λογισμικό παρουσίασης εικόνων σε γλώσσα javascript που παρέχει τις προαναφερθείσες δυνατότητες, χωρίς να εξαρτάται καθόλου από το DSpace, άλλωστε μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε οποιοδήποτε ιστότοπο (όχι μόνο σε αποθετήρια). Το εν λόγω λογισμικό βασίζεται εν μέρει σε διάφορες εφαρμογές ΕΛ/ΛΑΚ και διατίθεται και το ίδιο από το ΕΚΤ ελεύθερα συμπεριλαμβανομένου του πηγαίου κώδικά του. Προσαρμογή της παρουσίασης βάσει του περιβάλλοντος (context) Στον Ήλιο και τον Πανδέκτη έχει ενσωματωθεί με συστηματικό τρόπο η δυνατότητα διαφοροποίησης της παρουσίασης σε επίπεδο συλλογής, εγγραφής αλλά και ψηφιακού τεκμηρίου (π.χ. διαφορετική εμφάνιση ανά συλλογή, διαφορετική ανάλυση εικόνων ανάλογα με περιορισμούς πνευματικών δικαιωμάτων). Οι απαραίτητοι κανόνες για την προσαρμογή της εμφάνισης εισάγονται με πολύ εύκολο τρόπο σε κώδικα Java. Η επέκταση αυτή έχει εφαρμοστεί στο μηχανισμό δημιουργίας γραφικών διεπαφών JSP UI του DSpace αν και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανεξάρτητα από αυτό. Το πλεονέκτημά της είναι ότι προσφέρει σημαντική ευελιξία αν και είναι πολύ απλή στην εφαρμογή της, σε αντίθεση με πιο εξεζητημένες λύσεις, όπως το Manakin [6] που εισάγει ιδιαίτερη πολυπλοκότητα προσφέροντας εν πολλοίς τα ίδια οφέλη. Σημειώνεται πως η συγκεκριμένη λειτουργία αφορά αποκλειστικά θέματα εμφάνισης/παρουσίασης στο ίδιο αποθετήριο υλικού διάφορων μορφών και απαιτήσεων. Για τη συνολικότερη αντιμετώπιση της ποικιλομορφίας του περιεχομένου και στο επίπεδο της διαχείρισης μεταδεδομένων απαιτούνται μεγαλύτερου εύρους λύσεις όπως αυτή που έχει εφαρμοστεί στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Πέργαμος σε περιβάλλον αποθετηρίου Fedora για την αναπαράσταση και τη διαδικτυακή διάθεση συλλογών με υψηλό βαθμό ετερογένειας όσον αφορά τόσο τα μεταδεδομένα όσο και το ψηφιακό υλικό [7][8]. Διασύνδεση συγκεκριμένων συγγενών αντικειμένων μέσω υπερ συνδέσμων. Η επέκταση αυτή, αφορά αντικείμενα του αποθετηρίου μεταξύ των οποίων υπάρχει κάποια σχέση και επιτρέπει τη αμφίδρομη μετακίνηση του χρήστη μεταξύ των αντικειμένων μέσω υπερσυνδέσμων (π.χ. σύνδεση μεταξύ εικονογραφήσεων και των περιεχόντων βιβλίων στη συλλογή Ταξιδιωτικής Γραμματείας του Πανδέκτη). Εξελιγμένη λειτουργία αυτό αρχειοθέτησης. Για το αποθετήριο Ήλιος έχει αναπτυχθεί φόρμα αυτο αρχειοθέτησης πέρα από αυτή που παρέχει το DSpace, με δυνατότητες auto complete για τους συγγραφείς και τους τίτλους περιοδικών Συγγραφέας,) καθώς και αυτόματης εξαγωγής και συμπλήρωσης στοιχείων όπου αυτό είναι εφικτό (π.χ. τα πεδία URL περιοδικού, ISSN, εκδότης συνάγονται από τον τίτλο περιοδικού). Εισαγωγή λειτουργιών προσανατολισμένης πλοήγησης. Η προσανατολισμένη πλοήγηση (faceted browsing) που δίνει στον χρήστη τη δυνατότητα «φιλτραρίσματος» στα μεταδεδομένα του αποθετηρίου με πολλά συνδυασμένα κριτήρια και οπτικοποίησης των αποτελεσμάτων με διάφορες μεθόδους (π.χ. σε χάρτη, σε χρονοδιάγραμμα, κλπ.) Η λειτουργία αυτή έχει ενσωματωθεί στη συλλογή των Εραλδικών μνημείων του Πανδέκτη. Για την υλοποίησή της χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό ανοικτού κώδικα Exhibit [9] σε συνδυασμό με την υπηρεσία χαρτών Google Maps και αναπτύχθηκαν

6 επεκτάσεις για σύνδεση με αποθετήρια συμβατά με το πρωτόκολλο OAI PMH, καθιστώντας το σύστημα ανεξάρτητο από το λογισμικό DSpace. Όπως φαίνεται στην παραπάνω συνοπτική παρουσίαση, κατά την ανάπτυξη των επεκτάσεων έχει ληφθεί υπόψη ως μια από τις κύριες απαιτήσεις η ανεξαρτησία από την υφιστάμενη πλατφόρμα λογισμικού αποθετηρίων (το DSpace στις συγκεκριμένες υλοποιήσεις). Αξίζει να σημειωθεί πως κάτι τέτοιο δεν έχει καταστεί πλήρως εφικτό σε κάποιες περιπτώσεις, λόγω της απουσίας μιας πρότυπης προγραμματιστικής διεπαφής για λειτουργίες διαχείρισης περιεχομένου των αποθετηρίων. Σχετικές διεθνείς προσπάθειες έχουν καταλήξει στον ορισμό της διεπαφής SWORD [10] που υποστηρίζεται από τις κύριες πλατφόρμες αποθετηρίων, αλλά προς το παρόν αφορά μόνο την εισαγωγή περιεχομένου και όχι την ενημέρωση ή διαγραφή του, στοιχεία που είναι αναγκαία για τη διαλειτουργικότητα συστημάτων για αυτό αρχειοθέτηση και χρήση καταλόγων καθιερωμένων όρων. Στην Ενότητα 4 θα παρουσιαστούν με περισσότερες λεπτομέρειες οι επεκτάσεις που αφορούν την διαχείριση καταλόγου καθιερωμένων ονομάτων και της πολυγλωσσικότητας στην αναζήτηση. Υποδομή συστημάτων Οι σύγχρονες ψηφιακές βιβλιοθήκες/αποθετήρια απαιτούν εξελιγμένες τόσο τεχνολογικά όσο και οργανωτικά υποδομές συστημάτων για την αδιάλειπτη και αξιόπιστη παροχή υπηρεσιών προς τους χρήστες, την υποστήριξη μακροχρόνιας διατήρησης στο επίπεδο των συστημάτων καθώς και την ευελιξία στις διαδικασίες ανάπτυξη και παραγωγικής διάθεσης των υπηρεσιών. Οι παραπάνω ανάγκες δεν ικανοποιούνται από το μοντέλο της απλής εγκατάστασης μια σειράς πακέτων λογισμικού σε μονολιθικά συστήματα εξυπηρετητών, ούτε εξαντλούνται στην φάση ανάπτυξης και παραμετροποίησης του λογισμικού, αλλά απαιτούν μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στα συστήματα υποδομής η οποία να αξιοποιεί τις διαθέσιμες τεχνολογικές λύσεις και τις διεθνώς αναγνωρισμένες καλές πρακτικές. Με βάση αυτό το πλαίσιο, οι κύριες απαιτήσεις υποδομής συστημάτων για την υποστήριξη αποθετηρίων είναι η ασφάλεια και ακεραιότητα των δεδομένων, η υψηλότερη δυνατή διαθεσιμότητα των υπηρεσιών, η ευελιξία για ικανοποίηση συνεχώς διαφοροποιούμεων αναγκών με αποδοτικό τρόπο (χωρίς υπερ διαστασιολόγηση), η υποστήριξη πολλών παράλληλων δράσεων ανάπτυξης και ποιοτικού ελέγχου για ανάπτυξη σε σύντομο χρονικό διάστημα καθώς και η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας (υπολογίζεται ότι πάνω από το 2% τουλάχιστον της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας στις ΗΠΑ π.χ. προέρχεται από συστήματα και υποδομές υπολογιστών [14]). Για τους παραπάνω λόγους επιλέχθηκε η υποδομή συστημάτων του Ήλιου να έχει τα παρακάτω κύρια τεχνολογικά χαρακτηριστικά: Χρήση της τεχνολογίας virtualization [13], η οποία δίνει την δυνατότητα για τον ορισμό σε έναν εξυπηρετητή, πολλαπλών εικονικών μηχανών. Με αυτό τον τρόπο μπορούν να οριστούν «δεξαμενές» (pools) πόρων συστημάτων και αυτές να διαμοιράζονται ευέλικτα και δυναμικά σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες κάθε εξυπηρετητή. Η υιοθέτηση του virtualization είχε ως αποτέλεσμα την σημαντική μείωση των απαιτούμενων φυσικών εξυπηρετητών καθώς και την αύξηση της διαθεσιμότητας υπηρεσιών αφού δεν υπάρχει καμία εξάρτηση ανάμεσα στην υπηρεσία και σε συγκεκριμένους φυσικούς εξυπηρετητές. Η διάθεση των αποθετηρίων σύμφωνα με το μοντέλο three tier δηλ. εγκατάσταση και λειτουργία σε διαφορετικούς εξυπηρετητές του τμήματος του web server, του application server, (δηλ. του DSpace στην συγκεκριμένη περίπτωση) και του εξυπηρετητή της Β.Δ. (PostgreSQL).

7 Δημιουργία ξεχωριστών περιβαλλόντων εξυπηρετητών ανάπτυξης και δοκιμών από το περιβάλλον διάθεσης υπηρεσιών προς τους τελικούς χρήστες. Αυτός ο διαχωρισμός είναι στοιχειωδώς απαραίτητος όπως αναφέρεται και σε σειρά διεθνών προτύπων [11][12], αφού εξασφαλίζει την απομόνωση του περιβάλλοντος δοκιμών από αυτό το οποίο διατίθενται οι υπηρεσίες προς τους χρήστες. Στο χώρο των αποθετηρίων η πρακτική αυτή είναι επιτακτική, καθώς υπάρχει η ανάγκη για δημιουργία εγκαταστάσεων εκτός των παραγωγικών, για παράδειγμα, για έλεγχο λειτουργικότητας από τους ίδιους τους χρήστες και τους υπεύθυνους των συλλογών του αποθετηρίου ή/και για δοκιμαστική φόρτωση δεδομένων για ελέγχους από τους παραγωγούς περιεχομένου. Χρήση ΕΛ/ΛΑΚ, όπου είναι εφικτό, για λόγους ευελιξίας στη διαχείριση. Τη χρήση εργαλείων και συστημάτων παρακολούθησης επιδόσεων και υπηρεσιών καθώς και μηχανισμών έγκαιρης ειδοποίησης για προβλήματα που τυχόν ανακύπτουν σε συνδυασμό με μια εξειδικευμένη ολιγομελή ομάδα διαχειριστών συστημάτων. Τα παραπάνω συνδυαζόμενα και με άλλες υποδομές όπως κεντρικό σύστημα λήψης αντιγράφων ασφαλείας, συστήματα ελέγχου φυσικής ασφάλειας, ταυτοποίηση διαχειριστών με ψηφιακά πιστοποιητικά, συνιστούν ένα κεντρικά διαχειριζόμενο περιβάλλον που παρέχει τα επιθυμητά χαρακτηριστικά για την λειτουργία των αποθετηρίων. Ε ΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Διαχείριση καταλόγου καθιερωμένων ονομάτων συγγραφέων Η γενική διαδικασία για τον διαχείρισης καταλόγου καθιερωμένων ονομάτων συγγραφέων απεικονίζεται στην Εικόνα 1. Εξετάζοντας την περίπτωση ενός υπάρχοντος αποθετηρίου χωρίς οποιοδήποτε έλεγχο ονομάτων, το πρώτο βήμα είναι να παραχθεί αυτόματα ένα authority file σύμφωνο με το σχήμα MADS XML [16] μέσω κατάλληλου λογισμικού που έχει αναπτυχθεί από το ΕΚΤ και στηρίζεται σε μηχανισμό εντοπισμού ταυτότητας οντότητας μέσω του ονόματος (entity name disambiguation). Συγκεκριμένα, χρησιμοποιούνται τεχνικές χωρίς επίβλεψη (unsupervised) και ιδιαίτερα συσταδοποίηση (clustering). Το παραχθέν αρχείο είναι σύμφωνο με το πρότυπο MADS σε ό,τι αφορά τα καθιερωμένα ονόματα συγγραφέων και αποτελεί στη συνέχεια αντικείμενο επεξεργασίας από εξειδικευμένο προσωπικό, μέσω κατάλληλης εφαρμογής Java που έχει επίσης αναπτυχθεί εσωτερικά στο EKT. Στην περίπτωσή μας, η χειρωνακτική επεξεργασία περιέλαβε και την προσθήκη επιπλέον πεδίων (π.χ., οργανισμός, θέση, στοιχεία επικοινωνίας) που συμπεριλαμβάνoνται ως προαιρετικά στην προδιαγραφή MADS. Το προκύπτον διορθωμένο αρχείο χρησιμοποιείται για να ενημερώσει αυτόματα το αποθετήριο Ηλιος σύμφωνα με την πολιτική μας που είναι να αντικαθίστανται τα εναλλακτικά ονόματα συντακτών με τα αντίστοιχα καθιερωμένα ονόματα. Για την ενημέρωση αυτή χρειάστηκε ειδική εφαρμογή που ενημερώνει τα περιεχόμενα του αποθετηρίου μέσω τεχνολογίας web services. Σημειώνεται πως καθιερωμένα ονόματα εφαρμόζονται μόνο για το ερευνητικό προσωπικό ΕΙΕ, για το οποίο είναι ρεαλιστικά εφικτός ο αξιόπιστος ποιοτικός έλεγχος των ονομάτων.

8 Εικόνα 1: Επισκόπηση διαχείρισης καταλόγου καθιερωμένων ονομάτων. Η πρώτη εκτέλεση της προαναφερθείσας διαδικασίας οδήγησε στην δημιουργία του authority file μετά την αυτόματη διαδικασία παραγωγής και τον ανθρώπινο ποιοτικό έλεγχο. Στο τελευταίο αυτό στάδιο, μετρήθηκε ότι πραγματοποιήθηκαν από το προσωπικό του ΕΚΤ 40 διορθώσεις (μετακινήσεις ονομάτων από μια συστάδα σε άλλη), ενώ το αυτόματο πρόγραμμα εκτέλεσε 523 μετακινήσεις, κάτι που καταδεικνύει το κέρδος σε όγκο εργασίας από την εισαγωγή του εν λόγω προγράμματος. Πιο αναλυτικά, και με βάση τα αποτελέσματα της χειρωνακτικής παρέμβασης, η ακρίβεια της αντιστοίχησης ονομάτων σε συγγραφείς (precision πόσα από τα εξευρεθέντα εναλλακτικά ονόματα ταξινομήθηκαν στο σωστό καθιερωμένο όνομα) έφτασε το 94.8%, ενώ η ανάκληση (recall για πόσα από τα εναλλακτικά ονόματα που περιέχονταν στα δεδομένα εισόδου επιεύχθηκε αντιστοίχιση με καθιερωμένα ονόματα) ήταν 97.4%. Όσον αφορά τις αναπροσαρμογές του περιεχομένου, κάποια πρέπει να εξετάσει τους ακόλουθους τρόπους ενημέρωσης ενός ιδρυματικού αποθετηρίου: Χειρωνακτικές αναπροσαρμογές από το προσωπικό βιβλιοθηκών και σε μερικές περιπτώσεις τους ίδους τους ερευνητές. Αυτός ο τύπος αναπροσαρμογής είναι ιδιαίτερα επιρρεπής σε τυπογραφικά λάθη και ασυμφωνίες, κάτι που αποφεύγεται σε κάποιο βαθμό με τις λειτουργίες auto complete για ονόματα συγγραφέων που έχουμε εισάγει στη φόρμα αυτό αρχειοθέτησης του Ηλιου. Μαζικές αναπροσαρμογές, με εισαγωγή υλικού από διαθέσιμες πηγές όπως προϋπάρχουσες βάσεις δεδομένων, καταλόγους βιβλιοθηκών, ηλεκτρονικά περιοδικά ανοικτής πρόσβασης και άλλα συστήματα. Ένα νέο authority file παράγεται αυτόματα μετά από κάθε μαζική αναπροσαρμογή batch και επίσης περιοδικά (π.χ., κάθε νύχτα ή κάθε εβδομάδα) για να ικανοποιήσει τις τροποποιήσεις που εκτελούνται μέσω της χειρωνακτικής εισαγωγής δεδομένων. Αυτό βελτιώνει την απόδοση και διευκολύνει τη συντήρηση των προηγουμένως εφαρμοσμένων χειρωνακτικών διορθώσεων. Η διαδικασία ενημέρωσης του αποθετηρίου εκτελείται πάντα μετά από την ολοκλήρωση, σε κάθε κύκλο αναπροσαρμογών, του χειρωνακτικού ποιοτικού ελέγχου. Η προτεινόμενη προσέγγιση, σε σύγκριση με τον κατά κάποιο τρόπο σχετικό μηχανισμό που είναι σε διαδικασία ανάπτυξης για την επερχόμενη έκδοση 1.6 του DSpace [17], παρουσιάζει τις εξής διαφοροποιήσεις: Η προτεινόμενη από εμάς διαδικασία προβλέπει αμφίδρομη ανταλλαγή δεδομένων και λειτουργίες ενημέρωσης μεταξύ του συστήματος διαχείρισης του authority file και του DSpace, γεγονός που συντείνει στη βελτίωση της ποιότητας των δεδομένων και των δύο

9 συστημάτων (π.χ σε ακρίβεια για το αποθετήριο και κάλυψη για το authority file). Αντίθετα, στον υπό ανάπτυξη στοιχείο του DSpace υπάρχει ροή δεδομένων μόνο στην κατεύθυνση από το authority file προς το αποθετήριο. Το σύστημά μας καλύπτει και την πλήρη διαχείριση του authority file με βάση το πρότυπο MADS εκτός του αποθετηρίου με ειδική γραφική διεπαφή, κάτι που είναι εκτός πεδίου για το μηχανισμό του DSpace. Ο τελευταίος περιέχει και πολλές δυνατότητες διαμόρφωσης της πλατφόρμας του DSpace που δεν καλύπτονται στην υλοποίησή μας, αλλά δεν είναι και αναγκαία βάσει της διαδικασίας που προτείνουμε. Επέκταση του Lucene για αναζήτηση στα ελληνικά Η αναζήτηση στο DSpace υποστηρίζεται από το ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικό Lucene, μια δημοφιλή μηχανή ευρετηρίασης και αναζήτησης υλοποιημένη σε γλώσσα Java. Κάποια παραδείγματα από το πλούσιο σύνολο λειτουργιών που παρέχονται από το Lucene είναι η σύνθετη αναζήτηση με boolean παραστάσεις, η ανεξαρτησία από πεζά κεφαλαία και η «ασαφής» (fuzzy) αναζήτηση όπου επιστρέφονται αποτελέσματα που περιέχουν παρεμφερείς (όχι απολύτως ίδιες) φράσεις σε σχέση με το ερώτημα του χρήστη. Το πρόβλημα για τα ελληνικά αποθετήρια που βασίζονται στο DSpace είναι το γεγονός πως στην αναζήτηση δεν υπάρχει ανεξαρτησία από τον τονισμό λέξεων στην ελληνική γλώσσα. Συνεπώς αν ο χρήστης σε ένα ερώτημά του παραλείψει τους τόνους ή/και τα διαλυτικά (π.χ. αν δώσει τον όρο «βιολογια»), το σύστημα δεν θα του επιστρέψει κανένα αποτέλεσμα, αν ο συγκεκριμένος όρος περιέχεται σε εγγραφές του αποθετηρίου μόνο στην τονισμένη του μορφή. Για την επίλυση του ζητήματος αυτού, χρειάστηκε η προσαρμογή του Lucene και ειδικότερα ενός στοιχείου του που ονομάζεται αναλυτής (analyzer). Κατά την ευρετηρίαση, ο αναλυτής χωρίζει το κείμενο σε αδιάσπαστα τμήματα/λέξεις (tokens), τα οποία αποτελούν τις καταχωρήσεις του ευρετηρίου. Η σημαντικότερη δουλειά του αναλυτή είναι η επεξεργασία των tokens που συνήθως συνίσταται στην στη μετατροπή όλων των γραμμάτων σε πεζά και σε αφαίρεση tokens που αντιστοιχούν σε συνήθεις λέξεις (stop words). Πιο εξελιγμένες εργασίες επεξεργασίας είναι η μετατροπή των τονισμένων χαρακτήρων σε άτονους και η αντικατάσταση των λέξεων με τις ρίζες τους (stemming). Κατά την αναζήτηση, ο αναλυτής εφαρμόζει τις ίδιες επεξεργασίες στο ερώτημα που θέτει ο χρήστης, ώστε τα tokens που προκύπτουν να είναι αντίστοιχα με αυτά που υπάρχουν στο ευρετήριο. Για παράδειγμα, η λέξη «Βιολογία» μετατρέπεται από το σύστημα σε «βιολογ» και με αυτή τη μορφή αποθηκεύεται στο ευρετήριο. Κάθε φορά που ο χρήστης περιλαμβάνει τον όρο αυτό (ή κάποιον με την ίδια ρίζα) στο ερώτημά του, ο αναλυτής τον μετατρέπει σε «βιολογ» ώστε να ταιριάζει με την καταχώρηση στο ευρετήριο. Συνεπώς ερωτήματα όπως «ΒΙΟΛΟΓΙΑ», «βιολογία», «Βιολογικός», «ΒΙΟΛΌΓΟΣ» επιστρέφουν τα ίδια αποτελέσματα. Είναι προφανές ότι η επεξεργασία που πραγματοποιείται από τον αναλυτή είναι άμεσα συναρτώμενη με τη γλώσσα (π.χ. τα stop words, ο τονισμός, το stemming). Η προφανής προσέγγιση λοιπόν είναι η ύπαρξη ενός αναλυτή ανά γλώσσα. Στην τρέχουσα έκδοση του Lucene διατίθενται αναλυτές για πολλές γλώσσες, μεταξύ των οποίων και τα ελληνικά (η υλοποίηση του αντίστοιχου αναλυτή, που υποστηρίζει ανεξαρτησία από πεζά κεφαλαία και από τονισμό έχει γίνει από τον Δρ Παναγιώτη Αστίθα, μηχανικό λογισμικού της ελληνικής εταιρίας EBS). Υπάρχει όμως ο περιορισμός ότι μόνο ένας αναλυτής μπορεί να είναι ενεργός στο σύστημα, άρα στην περίπτωση περιεχομένου σε πολλές γλώσσες οι παραπάνω λειτουργίες είναι διαθέσιμες για μία μόνο γλώσσα. Σημειώνεται ότι αυτό είναι πολύ σύνηθες σε αποθετήρια (για παράδειγμα στον Ήλιο υπάρχει περιεχόμενο σε τουλάχιστον τέσσερις διαφορετικές γλώσσες). Από την κοινότητα του DSpace έχει αναπτυχθεί ένας ξεχωριστός αναλυτής που πραγματοποιεί βασικές επεξεργασίες

10 (π.χ. όσον αφορά θέματα του τονισμού) για διάφορες δυτικο ευρωπαϊκές γλώσσες (αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά) όχι όμως και για τα ελληνικά. Ως λύση στα προαναφερθέντα προβλήματα, δημιουργήσαμε έναν παραμετρικό analyzer πολλαπλών γλωσσών με την χρήση των δυνατοτήτων που μας προσέφερε το Lucene. O analyzer αυτός μπορεί να δεχτεί ως διαμόρφωση, με την μορφή XML αρχείων, τα δεδομένα που χρειάζονται οι λειτουργίες που επιτελεί, δίνοντάς τους έτσι την δυνατότητα να επεξεργαστούν σωστά κείμενα από διαφορετικές γλώσσες. Στο αρχείο παραμετροποίησης του DSpace μπορεί εύκολα να ενεργοποιηθεί ο παραμετρικός αλγόριθμος ανάλυσης που περιγράψαμε αντί για τον αλγόριθμο ανάλυσης του DSpace (DSpace Analyzer). Στην συνέχεια μέσω αρχείων XML μπορεί κανείς να προσδιορίσει την σωστή κατάτμηση των κειμένων από τις γλώσσες της επιλογής του, π.χ. όσον αφορά stop words και αντικαταστάσεις γραμμάτων. Ο συγκεκριμένος αναλυτής, ο οποίος διαθέτει υποστήριξη για την ελληνική γλώσσα, έχει ενσωματωθεί στα αποθετήρια Ήλιος και Πανδέκτης, πρέπει όμως να τονιστεί ότι είναι ανεξάρτητος του DSpace, καθώς μπορεί να λειτουργήσει σε οποιοδήποτε σύστημα χρησιμοποιεί το Lucene ως μηχανή ευρετηρίασης / αναζήτησης. Σημειώνεται επίσης ότι πιο απλοϊκές λύσεις στο προαναφερθέν πρόβλημα, όπως η επέκταση του ερωτήματος (query expansion) πάσχει από περιορισμούς στην κλιμάκωση, ειδικά όταν έχουμε ερωτήματα του τύπου ακριβούς φράσης (π.χ. όταν ένα ερώτημα με πολλές λέξεις περικλείεται από το χρήστη σε διπλά εισαγωγικά στο πλαίσιο κειμένου της μηχανής αναζήτησης). Οργάνωση περιβάλλοντος ανάπτυξης και διάθεσης των αποθετηρίων Η προσφορά των υπηρεσιών των αποθετηρίων γίνεται σε σημαντικό βαθμό μέσω της πλατφόρμας virtualization που έχει δημιουργήσει ο φορέας. Η πλατφόρμα απαρτίζεται από έξι εξυπηρετητές x86 με διπλούς τετραπύρηνους επεξεργαστές Intel Xeon και με συνολική διαθέσιμη μνήμη 176GB (τέσσερις με 32GB και δύο με 16GB). Οι εικονικές μηχανές εκτελούνται κατά βούληση στον εξυπηρετητή που έχει τους απαιτούμενους υπολογιστικούς πόρους. Η μετακίνηση των εικονικών μηχανών σε διαφορετικό φυσικό εξυπηρετητή γίνεται χωρίς καμία διακοπή της λειτουργίας τους μέσω της τεχνολογίας live migration. Για να είναι δυνατή η μετακίνηση αυτή, το σύνολο των αρχείων και οι ίδιες οι εικονικές μηχανές αποθηκεύονται σε κεντρικό σύστημα Storage Area Network. Στην πλατφόρμα εικονικών μηχανών έχουν αποδοθεί 8TB και ο κάθε φυσικός εξυπηρετητής συνδέεται με το σύστημα SAN με διπλές οπτικές οδεύσεις Fiber Channel 4Gbps και με δίσκους διαμορφωμένους σε RAID5. Παράλληλα συνδέονται με το δίκτυο με τέσσερις κάρτες δικτύου Gigabit Ethernet για την υποστήριξη του συνόλου των εκτελουμένων εικονικών μηχανών. Οι παραπάνω φυσικές συνδέσεις και εξαρτήματα χαρακτηρίζονται από τουλάχιστον N+1 υπερεπάρκεια. Η συγκεκριμένη υποδομή απεικονίζεται σχηματικά στην Εικόνα 2.

11 Εικόνα 2: Απεικόνιση της υποδομής συστημάτων βασισμένης σε τεχνολογίες virtualization και SAN. Πάνω από αυτή την υποδομή δεν εκτελούνται μόνο οι υπηρεσίες των αποθετηρίων, αλλά και άλλες υποστηρικτικές υπηρεσίες που απαιτούνται για την λειτουργία και τον έλεγχο των αποθετηρίων, αλλά και επιπρόσθετες υπηρεσίες του φορέα. Πιο αναλυτικά εκτελούνται συνολικά 36 εικονικές μηχανές με λειτουργικό σύστημα Linux CentOS (έκδοση 5). Το πλεονέκτημα είναι ότι οι παραπάνω υπηρεσίες μπορούν να μοιράζονται πόρους, αυξάνοντας ή μειώνοντας δεσμεύσεις πόρων ανά εικονικό εξυπηρετητή ανάλογα με τις ανάγκες. Σε περίπτωση που δεν είχε χρησιμοποιηθεί η τεχνολογία virtualization κάποιες υπηρεσίες θα ήταν υπερδιαστασιολογημένες ενώ κάποιες άλλες θα απαιτούσαν επιπλέον πόρους, με βάση τον δυναμικό και εξελισσόμενο χαρακτήρα τους. Υπογραμμίζεται ωστόσο ότι από την μέχρι στιγμής εμπειρία ο εξυπηρετητής που υποστηρίζει το DSpace παραμένει αυτός με τις μεγαλύτερες τεχνικές απαιτήσεις και συγκεκριμένα 8GB μνήμης και πολλά εκατοντάδες GB χώρου. Η πολιτική που ακολουθείται είναι της απόδοσης πόρων σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες και όχι με βάση αρχική υπερδιαστασιολόγηση, μιας και αυτή η πολιτική γρήγορα θα εξαντλούσε τους πόρους με βάση υποθετικές ανάγκες χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα για απόδοση τους σε επόμενο χρόνο και σε υπηρεσίες που πραγματικά τις απαιτούν. Πέρα από την σημαντική αύξηση στην διαθεσιμότητα, μιας και σε περίπτωση αστοχίας ενός φυσικού εξυπηρετητή απλά οι εικονικές μηχανές επανεκινούνται μέσω του διαμοιραζόμενου αποθηκευτικού χώρου σε άλλο φυσικό εξυπηρετητή, επιτευχθηκε και σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας, η οποία στην φάση της ανάπτυξης έχει υπολογιστεί ότι ήταν 45% σε σχέση με μια αντίστοιχη μη virtualized υποδομή [15]. Για την παρακολούθηση επιδόσεων και την διαχείριση του συστήματος χρησιμοποιούνται τα συστήματα ΕΛΛΑΚ Cacti και Nagios τα οποία παρακολουθούν δεκάδες συστήματα για εκατοντάδες παραμέτρους και υπηρεσίες εκτέλεσης. Σ ΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Μ ΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Στην παρούσα εργασία παρουσιάστηκαν επιλεκτικά διάφορες πτυχές της υλοποίησης δύο αποθετηρίων με αρκετά διαφορετικά χαρακτηριστικά, ενός διεπιστημονικού ιδρυματικού που αφορά το σύνολο της ερευνητικής παραγωγής του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (Ήλιος) και ένος επικεντρωμένου στις ανθρωπιστικές επιστήμες και το ιστορικό / πολιτιστικό περιεχόμενο (Πανδέκτης). Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη περιγραφή του περιεχομένου των αποθετηρίων καθώς και σε τεχνικά θέματα κυρίως όσον αφορά επεκτάσεις σε ΕΛ/ΛΑΚ πλατφόρμες αποθετηρίων και στην ανάπτυξη και συντήρηση της απαραίτητης υποδομής συστημάτων.

12 Δράσεις που σχεδιάζονται για το μέλλον περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την ακόμα μεγαλύτερη βελτίωση και αυτοματοποίηση των διαδικασιών αυτό αρχειοθέτησης ώστε να γίνουν ελκυστικότερες για τους παραγωγούς περιεχομένου (π.χ. ερευνητές, ερευνητικούς οργανισμούς), την ανάπτυξη υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας που θα αποτελέσουν ένα επιπλέον κίνητρο τακτικότερης χρήσης των αποθετηρίων από την ερευνητική κοινότητα καθώς και την περαιτέρω διερεύνηση και επίλυση θεμάτων σχετικών με πνευματικά δικαιώματα ώστε να εξασφαλιστεί η ανοικτή πρόσβαση σε όσο το δυνατόν περισσότερο επιστημονικό περιεχόμενο. Σε πιο τεχνικό επίπεδο βρίσκονται σε εξέλιξη ενέργειες για τη διάθεση των διάφορων εφαρμογών και λειτουργιών που έχουν αναπτυχθεί σε κάθε ενδιαφερόμενο. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της σταδιακής προσθήκης σχετικής τεκμηρίωσης στο wiki της ελληνικής κοινότητας χρηστών του DSpace που διατηρείται από τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Πατρών [18], ενώ για μεγαλύτερου εύρους επεκτάσεις εξετάζεται η αξιοποίησή τους ως ΕΛ/ΛΑΚ είτε αυτόνομα είτε ως τμήμα μεγαλύτερων συστημάτων (π.χ. του DSpace). Επιπλέον, το ΕΚΤ σκοπεύει να συνεχίσει με αυξανόμενη ένταση τις δράσεις για την προώθηση της ιδέας της ανοικτής πρόσβασης ώστε να εξασφαλιστεί η όσον το δυνατόν μεγαλύτερη αποδοχή και υιοθέτησή της από την ελληνική ερευνητική κοινότητα. Ε ΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Η ανάπτυξη των αποθετηρίων Ήλιος και Πανδέκτης πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της «Ψηφιακής Ελλάδας» (έργα: «Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΠΣΕ+Τ Γ Φάση» και «Πανδέκτης: Ψηφιακός Θησαυρός Πρωτογενών Τεκμηρίων Ελληνικής Ιστορίας και Πολιτισμού») που συγχρηματοδοτήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και το Ελληνικό Δημόσιο (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνίας της Πληροφορίας», Γ ΚΠΣ). Οι συγγραφείς επιθυμούν να εκφράσουν τις ευχαριστίες τους στην διεπιστημονική ομάδα συνεργατών που συνέβαλλε στην υλοποίηση των δράσεων που περιγράφονται στο παρόν άρθρο. Α ΝΑΦΟΡΕΣ [1] Barton, M., M. Waters (2005). LEADIRS: Learning About Digital Institutional Repositories, Creating an Institutional Repository. MIT Libraries. [2] Crow, R (2002). The case of Institutional repositories: A SPARC Position Paper. [3] Lam K. T., D.L.H. Chan (2007). Building an institutional repository: Sharing experiences at the HKUST library. OCLC Systems and Services, 23 (3), pp [4] Greig, M. and Nixon, W.J. (2007) On the road to Enlightenment: establishing an institutional repository service for the University of Glasgow. OCLC Systems & Services 23(3):pp [5] Salo, D. (2009, April). Name authority control in institutional repositories. Cataloging and Classification Quarterly 47 (3/4). [6] Phillips, S., J. Creel, C. Green, Y. Li, A. Maslov, P. Mattingly, A. Mikeal, J. Paz, J. Leggett, and M. McFarland (2008, April). Manakin: Lessons learned. In Third International Conference on Open Repositories, Southampton, UK. [7] Saidis, K., G. Pyrounakis, M. Nikolaidou, and A. Delis (2006). Digital object prototypes: An effective realization of digital object types. pp [8] Πυρουνάκης, Γ., Κ. Σαΐδης, Κ. Βίγλας, Ε. Λουρδή, και Μ. Νικολαΐδου (2006, Νοέμβριος). Αναπαράσταση και Διαχείριση Ετερογενών Ψηφιακών Συλλογών στο Σύστημα Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Πέργαμος. Πρακτικά 15ου Πανελλήνιου Συνέδριου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών.

13 [9] Huynh, D. F., D. R. Karger, and R. C. Miller (2007). Exhibit: lightweight structured data publishing. In WWW '07: Proceedings of the 16th international conference on World Wide Web, New York, NY, USA, pp ACM. [10] Allinson, J., S. François, and S. Lewis (2008, January). SWORD: Simple web service offering repository deposit. Ariadne (54). [11] Office of Government Commerce, ICT Infrastructure Management. The Stationery Office, [12] ISO/IEC 27001:2005 committee, Information technology Security techniques Specification for an Information Security Management System, [13] Rosenblum, Μ. and T. Garfinkel (2005) Virtual machine monitors: Current Technology and Future Trends, IEEE Internet Computing, May 2005, Vol. 38, No. 5. [14] Koomey, J.G. Estimating Total Power Consumption by Servers in the U.S. and the World, Technical Report Final Report, Lawrence Berkeley National Laboratory, February 2007, [15] Stathopoulos, P., A. Soumplis, N. Houssos (2009). The case study of an F/OSS virtualization platform deployment and quantitative results, Open Source Ecosystems: Diverse Communities Interacting, 5th IFIP WG 2.13 International Conference on Open Source Systems, OSS 2009, Skövde, Sweden, June 3 6, Proceedings, IFIP 299 Springer [16] MADS specification, [17] Authority Control of Metadata Values. DSpace Wiki, [18] Wiki της Ελληνικής Κοινότητας χρηστών του DSpace, Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πανεπιστήμιο Πατρών,

Υλοποίηση συστημάτων ανοικτής πρόσβασης στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Υλοποίηση συστημάτων ανοικτής πρόσβασης στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Υλοποίηση συστημάτων ανοικτής πρόσβασης στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Δρ Νίκος Χούσος Υπεύθυνος Μονάδας Ανάπτυξης Εφαρμογών, ΕΚΤ / ΕΙΕ www.ekt.gr Διεθνές Συνέδριο Υποδομές Ανοικτής Πρόσβασης: το Μέλλον

Διαβάστε περισσότερα

Ήλιος: Το ψηφιακό Αποθετήριο Ανοικτής Πρόσβασης του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών

Ήλιος: Το ψηφιακό Αποθετήριο Ανοικτής Πρόσβασης του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών Ιούλιος, 2013 Δέσποινα Χαρδούβελη, Msc Ψηφιακή Βιβλιοθήκη ΕΚΤ Η Πράξη Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας/Κοινωνικά Δίκτυα Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες (Κωδικός ΟΠΣ 296115) υλοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση, προώθηση και συνεισφορά ΕΛ/ΛΑΚ από το ΕΚΤ

Χρήση, προώθηση και συνεισφορά ΕΛ/ΛΑΚ από το ΕΚΤ Χρήση, προώθηση και συνεισφορά ΕΛ/ΛΑΚ από το ΕΚΤ Γενική Συνέλευση ΕΕΛ/ΛΑΚ, 21/02/2014, Δρ. Νίκος Χούσος Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης To EKT Θεσμικός ρόλος: "η εξασφάλιση της ροής επιστημονικών και τεχνολογικών

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός του Ολοκληρωμένου Συστήματος Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αθηνών

Σχεδιασμός του Ολοκληρωμένου Συστήματος Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αθηνών Σχεδιασμός του Ολοκληρωμένου Συστήματος Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αθηνών Κώστας Βίγλας, Ειρήνη Λουρδή, Μάρα Νικολαΐδη, Γιώργος Πυρουνάκης, Κώστας Σαΐδης Περιεχόμενα Πώς οδηγούμαστε στο σχεδιασμό

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακά Αποθετήρια: Η Ελληνική Πραγματικότητα

Ψηφιακά Αποθετήρια: Η Ελληνική Πραγματικότητα ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ψηφιακά Αποθετήρια: Η Ελληνική Πραγματικότητα Μάρα Νικολαΐδου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Διεθνές Συνέδριο Υποδομές Ανοικτής Πρόσβασης Εθνικό Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού''

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Οι παρακάτω προσκλήσεις εντάσσονται στο Έργο «ΠΑΝ ΕΚΤΗΣ Νο2- Ψηφιακός Θησαυρός Πρωτογενών

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση, προώθηση και συνεισφορά ΕΛ/ΛΑΚ από το ΕΚΤ

Χρήση, προώθηση και συνεισφορά ΕΛ/ΛΑΚ από το ΕΚΤ Χρήση, προώθηση και συνεισφορά ΕΛ/ΛΑΚ από το ΕΚΤ Γενική Συνέλευση ΕΕΛ/ΛΑΚ, 27/1/2012, Δρ. Ε. Σαχίνη, Εθνικό Τμήματος Κέντρο Τεκμηρίωσης Προϊστάμενη Στρατηγικής & Ανάπτυξης To EKT Θεσμικός ρόλος: "η εξασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

Πέργαµος: Το Σύστηµα Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Αθηνών

Πέργαµος: Το Σύστηµα Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Αθηνών Institutional Repositories, Θεσσαλονίκη 8-9 Μαΐου 2006 Πέργαµος: Το Σύστηµα Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Αθηνών Γιώργος Πυρουνάκης (forky@libadm.uoa.gr) Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Μάρτιος 2013 Μάιος 2013 Όνομα : Παπαχριστόπουλος Λεωνίδας

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Μάρτιος 2013 Μάιος 2013 Όνομα : Παπαχριστόπουλος Λεωνίδας Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθμιση και Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου». Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Σεπτέμβριος Νοέμβριος 2012

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Σεπτέμβριος Νοέμβριος 2012 Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθμιση και Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου». Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

Οι δράσεις του ΕΚΤ για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες

Οι δράσεις του ΕΚΤ για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες Οι δράσεις του ΕΚΤ για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες Δέσποινα Χαρδούβελη Αλέξανδρος Ναυπλιώτης Ημερίδα «Ψηφιακά Αποθετήρια: Ανοιχτή Πρόσβαση και Ανάπτυξη Γνώσης» Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 15 Ιουνίου 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό Open Source στις Υπηρεσίες των Βιβλιοθηκών του Πανεπιστημίου Αθηνών

Λογισμικό Open Source στις Υπηρεσίες των Βιβλιοθηκών του Πανεπιστημίου Αθηνών Λογισμικό Open Source στις Υπηρεσίες των Βιβλιοθηκών του Πανεπιστημίου Αθηνών Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών ΕΚΠΑ http://www.lib.uoa.gr Εισαγωγή Και στις ΒΥΠ του ΕΚΠΑ, οι ανάγκες για υλοποίηση υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Λογισμικού ΙΑ

Εγχειρίδιο Χρήσης Λογισμικού ΙΑ Εγχειρίδιο Χρήσης Λογισμικού ΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΘΕΤΕΣ Ομάδα Διαχείρισης Ιδρυματικών Αποθετηρίων Σ.Ε.Α.Β ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9, ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Περιεχόμενα Περίληψη...

Διαβάστε περισσότερα

Αποθετήρια. Κλειώ Σγουροπούλου. Αριστεία ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας

Αποθετήρια. Κλειώ Σγουροπούλου. Αριστεία ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Αποθετήρια Κλειώ Σγουροπούλου Αριστεία ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Περιεχόμενα 2 Αποθετήρια, ψηφιακά αποθετήρια Άδειες ανοικτού περιεχομένου, Μεταδεδομένα Ψηφιακό Αποθετήριο 3 Πληροφοριακό σύστημα που αναλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΑ (ΙΑ): ΡΟΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ, ΔΙΕΠΑΦΕΣ ΧΡΗΣΤΗ, ΥΠΟΔΟΜΗ

ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΑ (ΙΑ): ΡΟΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ, ΔΙΕΠΑΦΕΣ ΧΡΗΣΤΗ, ΥΠΟΔΟΜΗ 21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 18-19/10/2012 ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΑ (ΙΑ): ΡΟΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ, ΔΙΕΠΑΦΕΣ ΧΡΗΣΤΗ, ΥΠΟΔΟΜΗ Δημήτριος Σπανός, ΕΜΠ-ΣΕΑΒ Άγγελος Αναγνωστόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη ψηφιακής βιβλιοθήκης και ιδρυματικού αποθετηρίου στην Κεντρική Βιβλιοθήκη ΕΜΠ

Ανάπτυξη ψηφιακής βιβλιοθήκης και ιδρυματικού αποθετηρίου στην Κεντρική Βιβλιοθήκη ΕΜΠ 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 1-3 Οκτωβρίου 2007 Ανάπτυξη ψηφιακής βιβλιοθήκης και ιδρυματικού αποθετηρίου στην Κεντρική Βιβλιοθήκη ΕΜΠ Αλέξανδρος Κουλούρης, Διονύσης

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων

Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων Μάθημα 9 Μεταδεδομένα Τζανέτος Πομόνης ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς Τι είναι τα Μεταδεδομένα; Ο όρος

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες Υποστήριξης, Δικτύωσης, Προδιαγραφών & Πιστοποίησης Ιδρυματικών Αποθετηρίων

Υπηρεσίες Υποστήριξης, Δικτύωσης, Προδιαγραφών & Πιστοποίησης Ιδρυματικών Αποθετηρίων Υπηρεσίες Υποστήριξης, Δικτύωσης, Προδιαγραφών & Πιστοποίησης Ιδρυματικών Αποθετηρίων Δημήτρης Σπανός Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Στόχοι 1. Λειτουργικές και

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Βερονίκης Σπύρος Τμήμα Αρχειονομίας- Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο spver@ionio.gr Stoica Adrian Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

e-publishing Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών εκδόσεων- Τίτλος παρουσίασης epublishing Open Book Press

e-publishing Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών εκδόσεων- Τίτλος παρουσίασης epublishing Open Book Press e-publishing Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών εκδόσεων- Τίτλος παρουσίασης epublishing Open Book Press Οι υπηρεσίες epublishing Για τον εκδότη Διάθεση & προβολή του εκδοτικού περιεχομένου Φιλοξενία σε servers του

Διαβάστε περισσότερα

1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών

1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών 1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών Τα Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση καταχωρήσεων βιβλιοθηκών. Τα περιεχόμενα των βιβλιοθηκών αυτών είναι έντυπα έγγραφα, όπως βιβλία

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχημένα παραδείγματα. σε ελληνικά αποθετήρια και σχετικά τεχνολογικά εργαλεία

Επιτυχημένα παραδείγματα. σε ελληνικά αποθετήρια και σχετικά τεχνολογικά εργαλεία Επιτυχημένα παραδείγματα διαλειτουργικότητας σε ελληνικά αποθετήρια και σχετικά τεχνολογικά εργαλεία Νίκος Χούσος, Κωνσταντίνος Σταμάτης Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης / Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Αλέξανδρος Κουλούρης

Διαβάστε περισσότερα

«Εμπειρία ανάπτυξης συστημάτων βιβλιοθηκών Συνεργασίες με βιβλιοθήκες ββ Εξέλιξη ξη ΑΒΕΚΤ»

«Εμπειρία ανάπτυξης συστημάτων βιβλιοθηκών Συνεργασίες με βιβλιοθήκες ββ Εξέλιξη ξη ΑΒΕΚΤ» «Εμπειρία ανάπτυξης συστημάτων βιβλιοθηκών Συνεργασίες με βιβλιοθήκες ββ Εξέλιξη ξη ΑΒΕΚΤ» o Πρόγραμμα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών ΕΚΤ (ΑΒΕΚΤ) Ανάπτυξη του Λογισμικού Πορεία εξέλιξης Στόχοι Συστήματος Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Η υπηρεσία αποθετηρίων SaaS του ΕΚΤ

Η υπηρεσία αποθετηρίων SaaS του ΕΚΤ Η υπηρεσία αποθετηρίων SaaS του ΕΚΤ Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ Μονάδα Τεκμηρίωσης ΕΚΤ Υπεύθυνη έκδοσης: Δέσποινα Χαρδούβελη Επιμέλεια Έκδοσης: Έλενα Λαγούδη Σχεδιασμός Έκδοσης: Δήμητρα Πελεκάνου Copyright

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το δίμηνο Μάϊος Ιούνιος Ανάδοχος. Καμάτσος Παρασκευάς

Αναφορά εργασιών για το δίμηνο Μάϊος Ιούνιος Ανάδοχος. Καμάτσος Παρασκευάς Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθμιση και Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου». Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαίο Σύστημα Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αθηνών

Ενιαίο Σύστημα Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αθηνών Ενιαίο Σύστημα Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αθηνών http://pergamos.lib.uoa.gr Γιώργος Πυρουνάκης (forky@libadm.uoa.gr) Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Δραστηριότητες και Εργαλεία για τις Βιβλιοθήκες

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Δραστηριότητες και Εργαλεία για τις Βιβλιοθήκες Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Δραστηριότητες και Εργαλεία για τις Βιβλιοθήκες Αποστολή και Στόχος του ΕΚΤ Το ΕΚΤ είναι ο Εθνικός οργανισμός για την τεκμηρίωση, την πληροφόρηση και την υποστήριξη σε θέματα

Διαβάστε περισσότερα

Ιδρυματικό Αποθετήριο ΕΜΠ

Ιδρυματικό Αποθετήριο ΕΜΠ Πλατφόρμες, εργαλεία και τεχνολογίες υλοποίησης υποδομών ανοικτής πρόσβασης EIE, 15/12/2008 Ιδρυματικό Αποθετήριο ΕΜΠ Δρ. Αλέξανδρος Κουλούρης Βιβλιοθηκονόμος, Ph.D. Υπεύθυνος ανάπτυξης και διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Η εφαρμογή "Υδροληψίες Αττικής" είναι ένα πληροφοριακό σύστημα (αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Εμμανουήλ Γαρουφάλλου. Δρ. Αλέξανδρος Κουλούρης

Δρ. Εμμανουήλ Γαρουφάλλου. Δρ. Αλέξανδρος Κουλούρης Δρ. Εμμανουήλ Γαρουφάλλου e-mail: garoufallou@yahoo.co.uk Δρ. Αλέξανδρος Κουλούρης e-mail: koulouris.a@gmail.com 3 ο Συνέδριο Βιβλιοθηκών Τέχνης Αθήνα, 5-6 Φεβρουαρίου 2010 Διαδραματίζουν ένα σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακά Αποθετήρια στη Διοίκηση: Μια αρχική προσέγγιση

Ψηφιακά Αποθετήρια στη Διοίκηση: Μια αρχική προσέγγιση Ψηφιακά Αποθετήρια στη Διοίκηση: Μια αρχική προσέγγιση Ιωάννης Αποστολάκης Επιστημονικός Συνεργάτης Μονάδας Τεκμηρίωσης & Καινοτομιών iapostolakis@ekdd.gr www.iapostolakis.gr Εννοιολογικά θέματα Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Σεπτέμβριος Νοέμβριος 2012 Όνομα : Μπελούλη Αγάθη

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Σεπτέμβριος Νοέμβριος 2012 Όνομα : Μπελούλη Αγάθη Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθμιση και Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου». Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 1 - ΠΑΙ ΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΟ: 1.3 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Ενότητα 1: Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων. Αθανάσιος Σπυριδάκος Διοίκηση Επιχειρήσεων

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Ενότητα 1: Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων. Αθανάσιος Σπυριδάκος Διοίκηση Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ενότητα 1: Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων Αθανάσιος Σπυριδάκος Διοίκηση Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ Dspace

ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ Dspace ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ Dspace Οδηγός Χρήσης ΤΡΙΠΟΛΗ 2015 Μ ε τ η σ υ γ χ ρ η μ α τ ο δ ό τ η σ η τ η ς Ε λ λ ά δ α ς κ α ι τ η ς Ε υ ρ ω π α

Διαβάστε περισσότερα

CESSDA ATTIKH: Παρουσίαση αποτελεσμάτων υποέργων Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών. Ερευνητική Ομάδα ΕΚΚΕ

CESSDA ATTIKH: Παρουσίαση αποτελεσμάτων υποέργων Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών. Ερευνητική Ομάδα ΕΚΚΕ CESSDA ATTIKH: Παρουσίαση αποτελεσμάτων υποέργων Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών Ερευνητική Ομάδα ΕΚΚΕ CESSDA ATTIKH: Υποέργα Α/Α Υποέργου 1 2 3 Τίτλος Υπεύθυνος Φορέας Ενέργεια ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό Αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου. Οδηγίες κατάθεσης δημοσίευσης στο σύστημα Ερευνητικού Αποθετηρίου CRIS

Ερευνητικό Αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου. Οδηγίες κατάθεσης δημοσίευσης στο σύστημα Ερευνητικού Αποθετηρίου CRIS Ερευνητικό Αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου Οδηγίες κατάθεσης δημοσίευσης στο σύστημα Ερευνητικού Αποθετηρίου CRIS 2014 1. Είσοδος στο σύστημα 1. Ανοίγουμε ένα γνωστό φυλλομετρητή (browser) όπως Mozilla Firefox,

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Ηπείρου Ιδρυματικό αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου Ερευνητικό αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου:

Κατάλογος Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Ηπείρου Ιδρυματικό αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου Ερευνητικό αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου: Κατάλογος Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Ηπείρου Ιδρυματικό αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου Ερευνητικό αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου: Περιγραφή και οδηγός χρήσης για φοιτητές και ερευνητές Βιβλιοθήκη ΤΕΙ Ηπείρου Οκτώβριος 2015 Ο κατάλογος

Διαβάστε περισσότερα

Συσσωρεύοντας και αναδεικνύοντας το ψηφιακό πολιτιστικό απόθεμα της χώρας

Συσσωρεύοντας και αναδεικνύοντας το ψηφιακό πολιτιστικό απόθεμα της χώρας Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Συσσωρεύοντας και αναδεικνύοντας το ψηφιακό πολιτιστικό απόθεμα της χώρας Έλενα Λαγούδη Μουσειολόγος, Τμήμα Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Επιστήμης & Πολιτισμού HΜΕΡΙΔΑ 7.12.2015 ΤΕΛΛΟΓΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων

Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων Μάθημα 1 Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων Τζανέτος Πομόνης ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς Τι είναι οι Βάσεις

Διαβάστε περισσότερα

XΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

XΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ XΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Βιβλιοθήκες και ανοικτό περιεχόμενο Ιφιγένεια Βαρδακώστα Βιβλιοθηκονόμος,Msc Υπεύθυνη Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης Χαροκοπείου Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Αναπαράσταση και Διαχείριση Ετερογενών Ψηφιακών Συλλογών στο Σύστημα Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Πέργαμος

Αναπαράσταση και Διαχείριση Ετερογενών Ψηφιακών Συλλογών στο Σύστημα Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Πέργαμος Αναπαράσταση και Διαχείριση Ετερογενών Ψηφιακών Συλλογών στο Σύστημα Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Πέργαμος Γιώργος Πυρουνάκης, Κώστας Σαΐδης, Κώστας Βίγλας, Ειρήνη Λουρδή, Μαρία Νικολαΐδη Εθνικό και Καποδιστριακό

Διαβάστε περισσότερα

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2013 9 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΜΑΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΗΘΕΙΑ για τη χρήση του ιδρυματικού αποθετηρίου ΥΠΑΤΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΒΟΗΘΕΙΑ για τη χρήση του ιδρυματικού αποθετηρίου ΥΠΑΤΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΒΟΗΘΕΙΑ για τη χρήση του ιδρυματικού αποθετηρίου ΥΠΑΤΙΑ Το Ιδρυματικό Αποθετήριο του ΤΕΙ Αθήνας συλλέγει, τεκμηριώνει, αποθηκεύει και διατηρεί ψηφιακό περιεχόμενο έρευνας και εκπαίδευσης. Περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883. Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων

01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883. Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων 01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883 e Prtcl-01 Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων Συνοπτική Παρουσίαση Το σύστημα e Prtcl-01 Το σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού''

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Οι παρακάτω προσκλήσεις εντάσσονται στο Έργο «ΠΑΝ ΕΚΤΗΣ- Ψηφιακός Θησαυρός Πρωτογενών

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 2. Η φιλοσοφία της ΒΚΠ

1. Εισαγωγή. 2. Η φιλοσοφία της ΒΚΠ Οι ψηφιακές συλλογές της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών: Εργαλεία συνεργασίας για τη συστηματική ανάδειξη του ελληνικού επιστημονικού και πολιτιστικού αποθέματος Κατερίνα Συνέλλη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ Παναγιώτης Σταθόπουλος, email: pstath@ekt.gr, τηλ: 210 7273 996 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης/Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Τμήμα Πληροφοριακών Συστημάτων Υπεύθυνος Μονάδας

Διαβάστε περισσότερα

Θέλετε να διαθέσετε ένα αρχείο στο διαδίκτυο;

Θέλετε να διαθέσετε ένα αρχείο στο διαδίκτυο; Θέλετε να διαθέσετε ένα αρχείο στο διαδίκτυο; Θέλετε να διαθέσετε ένα αρχείο στο διαδίκτυο; Ένας σύντομος οδηγός για να σας διευκολύνει στη λήψη αποφάσεων για τη διάθεση του αρχείου σας σε αποθετήριο του

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτά δεδομένα & Ανοικτές Συλλογές Η συμβολή του crowdcollεκτ και του Searchculture

Ανοικτά δεδομένα & Ανοικτές Συλλογές Η συμβολή του crowdcollεκτ και του Searchculture Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Ανοικτά δεδομένα & Ανοικτές Συλλογές Η συμβολή του crowdcollεκτ και του Searchculture Ελένη Αγγελίδη Υπεύθυνη Μονάδας Υπηρεσιών ΑΒΕΚΤ Τμήμα Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Επιστήμης & Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

H υπηρεσία αποθετηρίων SaaS του ΕΚΤ. Απρίλιος 2016

H υπηρεσία αποθετηρίων SaaS του ΕΚΤ. Απρίλιος 2016 H υπηρεσία αποθετηρίων SaaS του ΕΚΤ Απρίλιος 2016 Στο ΕΚΤ στοχεύουμε στην κυκλοφορία της γνώσης Διαδραματίζουμε κεντρικό ρόλο στην οικολογία της επαναχρησιμοποιήσιμης γνώσης, ως οριζόντια και σε εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλον Διαχείρισης Συνεδρίων και άλλων Επιστημονικών Εκδηλώσεων. Πολιτική Χρήσης

Περιβάλλον Διαχείρισης Συνεδρίων και άλλων Επιστημονικών Εκδηλώσεων. Πολιτική Χρήσης Περιβάλλον Διαχείρισης Συνεδρίων και άλλων Επιστημονικών Εκδηλώσεων Πολιτική Χρήσης Θεσσαλονίκη 30/11/2012 Πίνακας Περιεχομένων Εισαγωγή... 3 1. Πολιτική περιεχοµένου... 4 2. Πολιτική κατάθεσης εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιώτης Γεωργίου panos@lis.upatras.gr

Παναγιώτης Γεωργίου panos@lis.upatras.gr Πρωτοβουλίες Ανοικτής Πρόσβασης στη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης (ΒΚΠ) του Πανεπιστημίου Πατρών Παναγιώτης Γεωργίου panos@lis.upatras.gr Πανεπιστήμιο Πατρών Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης http://www.lis.upatras.gr/

Διαβάστε περισσότερα

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρμας Η πλατφόρμα eclass είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και αποτελεί την πρόταση του Ακαδημαϊκού Διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΛΥΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΛΥΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ E-INVOICING 1 η Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στην Ελλάδα 1 η Ολοκληρωμένη εφαρμογή Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης βασισμένη στην Ελληνική Νομοθεσία και το Φορολογικό Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων ΥΠ.ΠΟ.Τ. Ψηφιακός πολιτισμός και επιμέλεια

Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων ΥΠ.ΠΟ.Τ. Ψηφιακός πολιτισμός και επιμέλεια Μουσειολογία και ψηφιακή επιμέλεια: το ευρωπαϊκό δίκτυο προβολής ATHENA-EUROPEANA στο πλαίσιο διεπιστημονικής συνεργασίας για την ανάδειξη του ψηφιακού πολιτισμού. Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ποτελεσματικότητα διαδικασίες sms ταχύτητα οργανόγραμμα ανάθεσηαρχειοθέτηση υτοματοποιημένη εκτέλεση ψηφιακή υπογραφή ISO ενημερώσεις διαγράμματα

ποτελεσματικότητα διαδικασίες sms ταχύτητα οργανόγραμμα ανάθεσηαρχειοθέτηση υτοματοποιημένη εκτέλεση ψηφιακή υπογραφή ISO ενημερώσεις διαγράμματα ργασίες διαδικασίες ειδικότητες παρατηρήσεις διαγράμματα οργανόγραμμα μειωμένο κόστος αποθήκευσης ανάθεσηαρχειοθέτηση email στατιστικά Ηλεκτρονική Διαχείριση Διαδικασιών υτοματοποιημένη εκτέλεση χρόνοι

Διαβάστε περισσότερα

Ασπασία Τόγια Ελευθερία Κοσέογλου

Ασπασία Τόγια Ελευθερία Κοσέογλου 9.4.1 Υπηρεσία Ηλεκτρονικού Ευρετηρίου Ελληνικών Επιστημονικών Περιοδικών Εκδόσεων της Πράξης ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΑNΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Σ.Ε.Α.Β. Ασπασία Τόγια Ελευθερία Κοσέογλου

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήμιο - Τμήμα Αρχειονομίας - Βιβλιοθηκονομίας

Ιόνιο Πανεπιστήμιο - Τμήμα Αρχειονομίας - Βιβλιοθηκονομίας Μεταδεδομένα για Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Γ. Δ. Μπώκος Μεταδεδομένα: Ο όρος Μεταδεδομένα: «Δεδομένα σχετικά με Δεδομένα» Αναλυτικότερα: «Το σύνολο όσων θα μπορούσε να πει κανείς για ένα πληροφοριακό αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ. Σαράντος Καπιδάκης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ. Σαράντος Καπιδάκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ Σαράντος Καπιδάκης 0_CONT_Ω.indd iii τίτλος: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ συγγραφέας: Καπιδάκης Σαράντος 2014 Εκδόσεις Δίσιγμα Για την ελληνική γλώσσα σε όλον τον

Διαβάστε περισσότερα

Οριζόντιες Δράσεις ΣΕΑΒ - Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση

Οριζόντιες Δράσεις ΣΕΑΒ - Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση Οριζόντιες Δράσεις ΣΕΑΒ - Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση Υποέργο 9 Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξία για Βιβλιοθήκες και Υπηρεσίες Πληροφόρησης, Λοιπούς Φορείς και Τελικούς Χρήστες Δράση 9.6 Δικτυακή Υπηρεσία Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

GoDigital.Store E-Commerce Platform

GoDigital.Store E-Commerce Platform GoDigital.Store E-Commerce Platform Πλήρης διαχείριση καταλόγου και καταστήματος banet Α.Ε. Βαλαωρίτου 20 54625 Θεσσαλονίκη Τ.2310253999 F.2310253998 www.banet.gr info@banet.gr GoDigital.Store Γενική περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ. Copyright 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Ι EIE

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ. Copyright 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Ι EIE Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ Copyright 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Ι EIE δ. Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, 11635 Αθήνα τ.: 210 7273900 f: 210 7246824 e: ekt@ekt.gr www.ekt.gr Το έργο αυτό διατίθεται με

Διαβάστε περισσότερα

Gary Hall, Open Humanity Press

Gary Hall, Open Humanity Press Το έργο Η ελληνική πραγµατικότητα Χαρακτηριστικά της επιστηµονικής επικοινωνίας στις ανθρωπιστικές επιστήµες Τα περιοδικά Επιλογές & ιαδικασίες ανάπτυξης Επιτεύγµατα, συντελεστές, προοπτικές Το έργο Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: Εκπαιδευτικό Λογισμικό. Αποθετήρια & Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι Ανάλυση εφαρμογής

Θεματική Ενότητα: Εκπαιδευτικό Λογισμικό. Αποθετήρια & Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι Ανάλυση εφαρμογής Θεματική Ενότητα: Εκπαιδευτικό Λογισμικό Αποθετήρια & Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι Ανάλυση εφαρμογής Ηράκλειο, 11/6/2014 Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι (ΑΕΠ) Οι ανοικτοί εκπαιδευτικοί πόροι είναι ψηφιοποιημένο

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Ακαδηµαϊκά Αποθετήρια και Ψηφιακές Βιβλιοθήκες ανοικτής πρόσβασης

Ελληνικά Ακαδηµαϊκά Αποθετήρια και Ψηφιακές Βιβλιοθήκες ανοικτής πρόσβασης Ελληνικά Ακαδηµαϊκά Αποθετήρια και Ψηφιακές Βιβλιοθήκες ανοικτής πρόσβασης Ευάγγελος Μπάνος Μηχανικός Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστηµάτων openarchives.gr Μηχανή αναζήτησης ελληνικών ψηφιακών βιβλιοθηκών

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΑ (ΙΑ): ΡΟΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ, ΙΕΠΑΦΕΣ ΧΡΗΣΤΗ, ΥΠΟ ΟΜΗ. ηµήτριος Σπανός Άγγελος Αναγνωστόπουλος

Ι ΡΥΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΑ (ΙΑ): ΡΟΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ, ΙΕΠΑΦΕΣ ΧΡΗΣΤΗ, ΥΠΟ ΟΜΗ. ηµήτριος Σπανός Άγγελος Αναγνωστόπουλος 21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών Πανεπιστήµιο Πειραιώς, 1818-19/10/2012 Ι ΡΥΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΑ (ΙΑ): ΡΟΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ, ΙΕΠΑΦΕΣ ΧΡΗΣΤΗ, ΥΠΟ ΟΜΗ ηµήτριος Σπανός Άγγελος Αναγνωστόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Δεκέμβριος 2012 Φεβρουάριος 2013 Όνομα : Μπελούλη Αγάθη

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Δεκέμβριος 2012 Φεβρουάριος 2013 Όνομα : Μπελούλη Αγάθη Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθμιση και Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου». Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΗΜΟΣ Ψηφιακή Βιβλιοθήκη. Οδηγός χρήσης

ΠΑΝΔΗΜΟΣ Ψηφιακή Βιβλιοθήκη. Οδηγός χρήσης ΠΑΝΔΗΜΟΣ Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Οδηγός χρήσης Τι είναι ο ΠΑΝΔΗΜΟΣ Ο ΠΑΝΔΗΜΟΣ αποτελεί τον χώρο ηλεκτρονικής δημοσίευσης της συγγραφικής δραστηριότητας των μελών της επιστημονικής κοινότητας του Παντείου Πανεπιστημίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 6. Σχήµατα ιαλειτουργικότητας Μεταδεδοµένων. Το RDF Το Warwick Framework. Ιόνιο Πανεπιστήµιο - Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας

ΜΑΘΗΜΑ 6. Σχήµατα ιαλειτουργικότητας Μεταδεδοµένων. Το RDF Το Warwick Framework. Ιόνιο Πανεπιστήµιο - Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας ΜΑΘΗΜΑ 6 195 Σχήµατα ιαλειτουργικότητας Μεταδεδοµένων Το RDF Το Warwick Framework 196 1 Resource Data Framework RDF Τα πολλαπλά και πολλαπλής προέλευσης σχήµατα παραγωγής δηµιουργούν την ανάγκη δηµιουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ «ΟΛΥΜΠΙΑΣ» Διαλειτουργικότητα Ιδρυματικών Αποθετηρίων

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ «ΟΛΥΜΠΙΑΣ» Διαλειτουργικότητα Ιδρυματικών Αποθετηρίων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ «ΟΛΥΜΠΙΑΣ» Διαλειτουργικότητα Ιδρυματικών Αποθετηρίων Δημητριάδης Σάββας Πληροφορικός, MSc. Συνεργάτης Έργου Το Ιδρυματικό

Διαβάστε περισσότερα

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAVIS-V1-2012 TRAVIS Λογισμικό Διαχείρισης Παραβάσεων Φωτοεπισήμανσης Το σύστημα διαχείρισης παραβάσεων φωτοεπισήμανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρμας Η πλατφόρμα η-τάξη είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και υποστηρίζει την Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 4 1.1 Περιβάλλον Moodle...4 1.2 Χρήση ονόματος χρήστη και κωδικού...4 1.3 Δημιουργία νέου μαθήματος...4 1.3.1

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου

Σύστημα Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου Σύστημα Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου Το Σύστημα Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου της OPTIONSNET, αποτελεί ένα ολοκληρωμένο λογισμικό για τη διαχείριση όλων των διεργασιών ενός τυπικού πρωτοκόλλου για Δημόσιους και

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Πολιτική Ανοικτής Πρόσβασης στην Κυπριακή Δημοκρατία

Εθνική Πολιτική Ανοικτής Πρόσβασης στην Κυπριακή Δημοκρατία Εθνική Πολιτική Ανοικτής Πρόσβασης στην Κυπριακή Δημοκρατία 1. Εισαγωγή Το παρόν κείμενο πολιτικής για την Ανοικτή Πρόσβαση στην Κυπριακή Δημοκρατία ετοιμάστηκε σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης.

Διαβάστε περισσότερα

Το Αναδυόµενο Οικοσύστηµα της Πρόσβασης στη Γνώση. ρ. Εύη Σαχίνη Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης

Το Αναδυόµενο Οικοσύστηµα της Πρόσβασης στη Γνώση. ρ. Εύη Σαχίνη Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης Το Αναδυόµενο Οικοσύστηµα της Πρόσβασης στη Γνώση ρ. Εύη Σαχίνη Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης ΕΠΣΕΤ- Κοινωνικά ίκτυα & Περιεχόµενο Παραγόµενο από Χρήστες Νέες υποδοµές τεχνολογίες αιχµής, ΕΛ/ΛΑΚ, αυξηµένη

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές πηγές για την έρευνα στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες

Ψηφιακές πηγές για την έρευνα στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες Ψηφιακές πηγές για την έρευνα στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 5.11.2016 Πώς να δικτυωθούμε με τις ψηφιακές πήγες / ΕΠΟ 20 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Μαρία Πάσχου Υπεύθυνη Μονάδας Υπηρεσιών Επιστημονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ Υποέργο «Υπηρεσίες Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» Πράξη «Ψηφιακή Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας» κωδικός ΟΠΣ «304216» ΣΑΕ «3458» Ενάριθμος «2011ΣΕ34580038» Δράση Δ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση και διάθεση ελληνικού ψηφιακού έγκριτου περιεχομένου

Αξιοποίηση και διάθεση ελληνικού ψηφιακού έγκριτου περιεχομένου Εισαγωγικός Οδηγός Το έργο Πλατφόρμα Παροχής Υπηρεσιών Κατάθεσης, Διαχείρισης και Διάθεσης Ανοικτών Δεδομένων & Ψηφιακού Περιεχομένου Αξιοποίηση και διάθεση ελληνικού ψηφιακού έγκριτου περιεχομένου To

Διαβάστε περισσότερα

STORAGE AREA NETWORK. Σπουδαστές: Δόση Νικολέτα Καρακούση Πελαγία 30/5/2014 1

STORAGE AREA NETWORK. Σπουδαστές: Δόση Νικολέτα Καρακούση Πελαγία 30/5/2014 1 STORAGE AREA NETWORK Σπουδαστές: Δόση Νικολέτα Καρακούση Πελαγία 30/5/2014 1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (SAN) ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (SAN) Οποιοδήποτε, υψηλής απόδοσης, δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιοθήκη ΑΤΕΙΘ. Τίτλος Πράξης: «Υπηρεσίες Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Ανοικτής Πρόσβασης του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης» Κωδικός πράξης ΟΠΣ

Βιβλιοθήκη ΑΤΕΙΘ. Τίτλος Πράξης: «Υπηρεσίες Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Ανοικτής Πρόσβασης του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης» Κωδικός πράξης ΟΠΣ Τίτλος Πράξης: «Υπηρεσίες Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Ανοικτής Πρόσβασης του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης» Κωδικός πράξης ΟΠΣ 304182 Τίτλος Υποέργου: «Ψηφιακές Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας της Βιβλιοθήκης προς

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήματα διαλειτουργικότητας κατά την ταυτόχρονη πρόσβαση σε πηγές μέσω του πρωτοκόλλου Z39.50 & Το περιβάλλον πρόσβασης "Η ΑΡΓΩ"

Προβλήματα διαλειτουργικότητας κατά την ταυτόχρονη πρόσβαση σε πηγές μέσω του πρωτοκόλλου Z39.50 & Το περιβάλλον πρόσβασης Η ΑΡΓΩ Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Προβλήματα διαλειτουργικότητας κατά την ταυτόχρονη πρόσβαση σε πηγές μέσω του πρωτοκόλλου Z39.50 & Το περιβάλλον πρόσβασης "Η ΑΡΓΩ" Μανόλης Πεπονάκης Ντίνα Τρούτπεγλη Μιχάλης

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος

Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος Ερωτήσεις 1. Να αναφέρετε συνοπτικά τις κατηγορίες στις οποίες διακρίνεται το λογισμικό συστήματος. Σε ποια ευρύτερη κατηγορία εντάσσεται αυτό; Το λογισμικό συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο & πορεία έργων Ακαδ. Βιβλιοθηκών

Περιεχόμενο & πορεία έργων Ακαδ. Βιβλιοθηκών Περιεχόμενο & πορεία έργων Ακαδ. Βιβλιοθηκών (Ψηφιακής Σύγκλισης) Θεσσαλονίκη, 15 Νοεμβρίου 2011 Νικόλαος Μήτρου Καθ. ΕΜΠ, Πρόεδρος ΣΕΑΒ Οριζοντια πράξη & κάθετες δράσεις Οριζόντια Πράξη Σ.Ε.Α.Β.: Κάθετες,

Διαβάστε περισσότερα

Μεταδεδομένα ψηφιακού περιεχομένου

Μεταδεδομένα ψηφιακού περιεχομένου Μεταδεδομένα ψηφιακού περιεχομένου Ελεύθερο λογισμικό και λογισμικό ανοιχτού κώδικα για τη δημιουργία ψηφιακών βιβλιοθηκών - αποθετηρίων Αλέξανδρος Ταγκούλης Αριστεία ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας 2 Μεταδεδομένα Δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Πληροφοριακό Σύστηµα Έρευνας και Τεχνολογίας: Η Εξέλιξη των Yποδοµών Ανοικτής Πρόσβασης- ράσεις και Προκλήσεις

Εθνικό Πληροφοριακό Σύστηµα Έρευνας και Τεχνολογίας: Η Εξέλιξη των Yποδοµών Ανοικτής Πρόσβασης- ράσεις και Προκλήσεις Εθνικό Πληροφοριακό Σύστηµα Έρευνας και Τεχνολογίας: Η Εξέλιξη των Yποδοµών Ανοικτής Πρόσβασης- ράσεις και Προκλήσεις ρ. Π.Σταθόπουλος ΜονάδαΣυστηµάτων & ικτύω ρ. Ν.Χούσος Μονάδα Ανάπτυξης Εφαρµογών Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

Ησυνδυαστικήαναζήτηση& ο ρόλος της στην εκπαιδευτική διαδικασία: το παράδειγμα του Livesearch

Ησυνδυαστικήαναζήτηση& ο ρόλος της στην εκπαιδευτική διαδικασία: το παράδειγμα του Livesearch Ησυνδυαστικήαναζήτηση& ο ρόλος της στην εκπαιδευτική διαδικασία: το παράδειγμα του Livesearch Κατερίνα Λενάκη, Πόπη Παπαδάκη, Γιάννης Κοσμάς Βιβλιοθήκη Πανεπιστήμιου Κρήτης 1 ο Επιστημονικό Συμπόσιο «Πληροφοριακή

Διαβάστε περισσότερα

SilverPlatter WebSPIRS 4.1.

SilverPlatter WebSPIRS 4.1. WebSPIRS 4.1. Η υπηρεσία WebSPIRS από τη SilverPlatter αποτελεί ένα φιλικό εργαλείο πρόσβασης και αναζήτησης σε περιεχόμενα βάσεων δεδομένων. Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΝΕΦΟΣ (CLOUD COMPUTING) ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΝΤΡΩΝ.

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΝΕΦΟΣ (CLOUD COMPUTING) ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΝΤΡΩΝ. ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΗΥΣ Θέμα: ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΝΕΦΟΣ (CLOUD COMPUTING) ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΝΤΡΩΝ. Εισηγητής: Δ. Ν. Καλλέργης, MSc. Φοιτήτρια: Κοντζοπούλου Παναγιώτα Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Βοήθεια για τη χρήση του Αποθετηρίου Ήλιος

Βοήθεια για τη χρήση του Αποθετηρίου Ήλιος Βοήθεια για τη χρήση του Αποθετηρίου Ήλιος Το αποθετήριο Ήλιος δημιουργήθηκε, αναπτύσσεται και υποστηρίζεται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), ακολουθώντας διεθνή πρότυπα και διεθνείς πρακτικές.

Διαβάστε περισσότερα

ΨηφιακόΕλληνικόΠεριεχόμενοκαι Ανοικτή Πρόσβαση

ΨηφιακόΕλληνικόΠεριεχόμενοκαι Ανοικτή Πρόσβαση ΨηφιακόΕλληνικόΠεριεχόμενοκαι Ανοικτή Πρόσβαση Γεωργίου Παναγιώτης panos@lis.upatras.gr Φιόρη Παπαδάτου fiori@lis.upatras.gr Πανεπιστήμιο Πατρών Βιβλιοθήκη & Υπηρεσία Πληροφόρησης http://www.lis.upatras.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ, ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ, ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ, ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Περιήγηση στις δυνατότητες του λογισμικού και στον τρόπο χρήσης του ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«DARIAH-ΑΤΤΙΚΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ» Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015

«DARIAH-ΑΤΤΙΚΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ» Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015 Αξιότιμες

Διαβάστε περισσότερα

Ιδρυματικό Αποθετήριο ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ.

Ιδρυματικό Αποθετήριο ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. Ιδρυματικό Αποθετήριο ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. Οδηγίες κατάθεσης εργασίας στο σύστημα διαχείρισης αποθετηρίου DSpace 2 Κατάθεση εργασίας στο σύστημα Ιδρυματικού Αποθετηρίου 1. Είσοδος στο σύστημα 1. Ανοίγουμε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Βαγγελάτος 2, Γ. Ορφανός 2, Χ. Τσαλίδης 2, Χ. Καλαμαρά 3

Α. Βαγγελάτος 2, Γ. Ορφανός 2, Χ. Τσαλίδης 2, Χ. Καλαμαρά 3 Ανάπτυξη Οντολογίας Βιοϊατρικών Όρων Α. Βαγγελάτος 2, Γ. Ορφανός 2, Χ. Τσαλίδης 2, Χ. Καλαμαρά 3 www.iatrolexi.cti.gr 1 Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΕΑΙΤΥ) Σελίδα 1 Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Ειδοποιήσεων με Κινητές Συσκευές

Διαχείριση Ειδοποιήσεων με Κινητές Συσκευές Διαχείριση Ειδοποιήσεων με Κινητές Συσκευές Λαμπαδαρίδης Αντώνιος el04148@mail.ntua.gr Διπλωματική εργασία στο Εργαστήριο Συστημάτων Βάσεων Γνώσεων και Δεδομένων Επιβλέπων: Καθηγητής Τ. Σελλής Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Ιδρυματικό Αποθετήριο ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ιδρυματικό Αποθετήριο ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Οδηγίες κατάθεσης εργασίας στο σύστημα διαχείρισης αποθετηρίου DSpace 2 Κατάθεση εργασίας στο σύστημαdspace 1. Είσοδος στο σύστημα 1. Ανοίγουμε ένα γνωστό φυλλομετρητή

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας. ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Κωδικός Πράξης ΟΠΣ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα:

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας. ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Κωδικός Πράξης ΟΠΣ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Κωδικός Πράξης ΟΠΣ: 335662 Τίτλος Πράξης: ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Άξονας Προτεραιότητας: Στοιχεία επιστημονικά

Διαβάστε περισσότερα

Πλοήγηση και Αναζήτηση

Πλοήγηση και Αναζήτηση Πλοήγηση και Αναζήτηση Περιήγηση Το Eprints παρέχει πολλούς διαφορετικούς τρόπους να επιμεριστεί το καταθετήριο σε διαφορετικές συλλογές και να προσεγγίζεται το περιεχόμενό του από διαφορετικές οπτικές

Διαβάστε περισσότερα