Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων"

Transcript

1 Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων Κρυπτογραφία/Ψηφιακές Υπογραφές Διάλεξη 2η Δρ. Β. Βασιλειάδης Τμ. Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας

2 Kρυπτανάλυση Προσπαθούμε να σπάσουμε τον κώδικα. Ξέρουμε το C Προσπαθούμε να βρούμε το K έτσι ώστε να πάρουμε το Μ Τεχνικές: Στατιστικές μέθοδοι Brutal force

3 Μέσος χρόνος που απαιτείται για εξαντλητική αναζήτηση κλειδιών

4 Στατιστικές μέθοδοι (μέθοδοι μετατόπισης /αντικατάστασης) Έλεγχος Kasiski: προσπαθεί να προσδιορίσει το μέγεθος του κλειδιού από το C. Βήματα: 1. Εξετάζουμε εάν μία ακολουθία χαρακτήρων εμφανίζεται στο C 2 ή περισσότερες φορές. 2. Υποθέτουμε ότι η ίδια ακολουθία χαρακτήρων κρυπτογραφήθηκε από το ίδιο κλειδί. Άρα η απόσταση μεταξύ των δύο ακολουθιών είναι πολλαπλάσια του μήκους του κλειδιού.

5 Έλεγχος Kasiski Η τεχνική αυτή βασίστηκε στην παρακάτω παρατήρηση Μ= AΛΛΟ Κ=Β (μετάθεση 1 θέση δεξιά) Άρα C= BMMΠ Παρατηρούμε ότι στο C υπάρχουν 2 ίδιοι χαρακτήρες. Εφόσον η κωδικοποίηση έγινε με αντικατάσταση (δηλ. δεν άλλαξε η θέση των αρχικών χαρακτήρων), τότε τα 2 Μ αντιστοιχούν στον ίδιο αρχικό χαρακτήρα. Επειδή η απόστασή τους είναι 1, τότε μάλλον το κλειδί έχει μήκος 1.

6 Έλεγχος Kasiski-Σημασία της τεχνικής Η τεχνική δεν υπολογίζει το κλειδί αλλά κάνει κάτι εξίσου σημαντικό: υπολογίζει το πιθανό μήκος. Στη συνέχεια με τεχνικές στατιστικής ανάλυσης ή brute force αποκαλύπτεται το κλειδί. -> η γνώση του μήκους του κλειδιού μειώνει σημαντικά το μέγεθος των υπολογισμών που θα πρέπει να γίνουν και άρα το χρόνο που απαιτείται

7 Έλεγχος Kasiski-Σημασία της τεχνικής Αν θέλουμε να μπούμε στο σύστημα, θα πρέπει να δοκιμάσουμε χιλιάδες κωδικούς διαφορετικού μήκους. Αν ξέρουμε ότι ο κωδικός έχει μήκος 5 χαρακτήρες, τότε δοκιμάζουμε μόνο 5ψήφιους κωδικούς.

8 Έλεγχος Kasiski - Παράδειγμα Δίνεται το C= UWZAKPRUWZLZAKZT. Ποια τα πιθανά μήκη του κλειδιού; (Ελέγχουμε καταρχήν για επαναλήψεις 3-γραμμάτων. Αν δεν βρούμε 2-γραμμάτων κτλ.) UWZAKPRUWZLZAKZT 1.Βρίσκουμε τα UWZ, AK. 2. Υπολογίζουμε τις αποστάσεις των αρχικών γραμμάτων τους UWZ: 8-1=7 AK: 13-4=9 3. Οι αποστάσεις είναι πολλαπλάσια του μήκους του κλειδιού. Άρα βρίσκω ποιοι αριθμοί διαιρούν ακριβώς και τις δύο αποστάσεις. 7: 1,7 9: 1,3,9 4. Οι κοινοί διαιρέτες είναι τα πιθανά μήκη του κλειδιού: εδώ μόνο το 1. Άρα το μήκος του κλειδιού είναι 1

9 Ο αλγόριθμος RSA Ο RSA είναι ένας κρυπταλγόριθμος ασύμμετρου κλειδιού, το όνομα του οποίου προέρχεται από τους δημιουργούς του, Ron Rivest, Adi Shamir and Len Adleman. Επιτρέπει όχι μόνο την κωδικοποίηση μηνυμάτων αλλά μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και ως ψηφιακή υπογραφή. Ο RSA βασίζεται στην δυσκολία παραγοντοποίησης μεγάλων πρώτων αριθμών (σήμερα, συνήθως της τάξης των 1024 με 2048 bit). Χρησιμοποιούνται δυο κλειδιά, ένα δημόσιο κατά τη διάρκεια της κρυπτογράφησης και ένα κρυφό (ιδιωτικό) για την αποκρυπτογράφηση.

10 Ο αλγόριθμος RSA- Δημιουργία κλειδιών ΜΚΔ Μπορούμε τώρα να δημοσιεύσουμε το πρώτο κλειδί, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα σε οποιονδήποτε να μας στείλει κρυπτογραφημένα μηνύματα που μόνο εμείς (χάρη στο κρυφό κλειδί) μπορούμε να αποκρυπτογραφήσουμε.

11 Κρυπτογράφηση Το κρυπτογραφημένο μήνυμα υπολογίζεται με τον εξής τρόπο: Για να κρυπτογραφηθεί ο αποστολέας έχει το δημόσιο κλειδί.

12 Αποκρυπτογράφηση M= C d mod n

13 Κάποιες λεπτομέρειες a b(mod n) σχέση ισοτιμίας του α, b modn δηλ. το a-b είναι ένα ακέραιο πολλαπλάσιο του n. Π.χ (mod 2) γιατί 38-14=24=2* (mod 12) γιατί 38-2=36=3*12.

14 Παράδειγμα Έστω το μήνυμα Μ=2. Να κρυπτογραφηθεί με τον αλγόριθμο RSA εάν p=5 και q=11. Λύση: 1. Υπολογίζουμε το n=p*q=5*11=55 2. Yπολογίζουμε το φ(n)=(p-1)(q-1)=4*10=40 3. Eπιλέγουμε e=7, έτσι ώστε ο ΜΚΔ του φ(n) και του e να είναι το 1. Πράγματι, ΜΚΔ(40,7)=1 Το δημόσιο κλειδί είναι το {n,e}={55,7}

15 Παράδειγμα 4. Iσχύει: d*e 1 (mod φ(n)) d*7 1(mod 40) (Σχέση ισοτιμίας) d*7-1 πολλαπλάσιο του 40. Υπάρχει δηλ. ακέραιος k για τον οποίο ισχύει: d*7-1 = k * 40 d= k * Η διαίρεση θα πρέπει να μην έχει υπόλοιπο. Δοκιμάζουμε: k=1, d= 41/7 δεν διαιρείται ακριβώς. k=2, d=81/7 k=4, d=161/7=23. Άρα d=23 και το ιδιωτικό κλειδί {n,d}={55,23}

16 Κωδικοποίηση C= M e (modn)=2 7 mod55=128mod55=18 Aποκωδικοποίηση: M= C d mod n=18 23 mod55=2 Αν το Μ ήταν Μ=234, κωδικοποιούμε κάθε ψηφίο ξεχωριστά (το 2, το 3 και το 4.)

17 Πλεονεκτήματα/Μειονεκτήματα Όσο πιο μεγάλο το Ν -> μεγαλύτερη ασφάλεια δυσκολία στον υπολογισμό p,q Γίνεται αργός ο αλγόριθμος Τα p,q πρέπει να έχουν μεγάλη διαφορά μεταξύ τους! Αλλιώς p N και το p,q μπορούν να υπολογιστούν 512bit RSA σπάει σε λίγες εβδομάδες! Προτείνεται μέγεθος 1024 bits.

18 Ασκήσεις 1. Δίνεται το μήνυμα Μ= AENAO και το κλειδί Κ=ABΓ. Κρυπτογραφήστε το με τη μέθοδο της πολύ-αλφαβητικής αντικατάστασης (με αντικατάσταση προς τα αριστερά.)

19 Λύση Μ= A E N A O Κ= A B Γ Α Β C= Α Η Π Α Ρ Γιατί Α-> 1 θέση αριστερά Β-> 2 θέσεις Γ-> 3 θέσεις

20 Άσκηση 2 2. Δίνεται το μήνυμα M= ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΕΛΟΣ. Κρυπτογραφήστε το με την απλή μέθοδο της μετάθεσης όπου Κ=4. Α Λ Τ Σ Σ Ε Ε Ε -> Φ Ι Λ Ε Α Α Ο Ε C= AΛΤΣΣΕΕΕΦΙΛΕΑΑΟΕ

21 Άσκηση 3 3. Δίνεται το μήνυμα Μ= Ποιο είναι το κρυπτογραφημένο μήνυμα εάν χρησιμοποιηθεί o Κωδικοποιητής Vernam; Χρησιμοποιείστε ως κλειδί K, τη 8-bit δυαδική αναπαράσταση του 13.

22 Λύση 8-bit δυαδική αναπαράσταση του 13: > (8+4+1=13) Άρα: Μ= Κ= ΧΟR C=

23 Άσκηση 4 4. Δίνεται το μήνυμα M= ΣΗΜΕΡΑ ΑΥΡΙΟ ΚΑΙ ΕΧΘΕΣ ΟΛΕΣ. Κρυπτογραφήστε σε πολλαπλή μετάθεση έχοντας υπόψην ότι το πλήθος των στοιχείων κάθε στήλης είναι 5 και Κα=

24 Άσκηση 5 5. Δίνεται το κρυπτογραφημένο μήνυμα C= ERDFGERFJKELJGTKLAIOEFDFGKLA. Ποια είναι τα πιθανά μήκη του κλειδιού σύμφωνα με τη μέθοδο Kasiski;

25 Λύση ERDFGERFJKELJGTKLAIOGERDFGΝ KLA Αποστάσεις: GER: 21-5=16, διαιρείται από:1,2,4,8,16 ΚLA: 28-16=12, διαιρείται από:1,2,3,4,6,12 Κοινοί διαιρέτες: 1,2,4. Άρα αυτά είναι τα πιθανά μήκη του κλειδιού.

26 Άσκηση 6 6. Στον αλγόριθμο RSA, δίνονται τα p, q και το μήνυμα Μ=23. Υπολογίστε το δημόσιο και το ιδιωτικό κλειδί και περιγράψτε τη διαδικασία κρυπτογράφησης και αποκρυπτογράφησης. Δίνονται p=4,q=10.

27 Λύση 1. Υπολογίζουμε το n=p*q= 4*10=40 2. Υπολογίζουμε το φ(n)=(p-1)(q-1)=3*9=27 3. Επιλέγουμε e: ΜΚΔ(e,φ(n))=1, δηλ. ΜΚΔ(e,27)=1. Επιλέγω e=7 Το 27 διαιρείται από: 1,3,9,27 Το 7 διαιρείται από: 1,7. Άρα ΜΚΔ(7,27)=1. Το e=7 είναι ορθή επιλογή

28 Λύση Το δημόσιο κλειδί είναι το {n,e}={40,7} Iσχύει: d*e 1 (mod φ(n)) d*7 1(mod 27) d*7-1 πολλαπλάσιο του 27. Υπάρχει δηλ. ακέραιος k για τον οποίο ισχύει: d*7-1 = k * 27 d= k* Η διαίρεση θα πρέπει να μην έχει υπόλοιπο. Δοκιμάζουμε: k=1, d= 28/7 δεν διαιρείται ακριβώς. k=2, d=55/7 k=8, d=217/7=31. Άρα d= και το ιδιωτικό κλειδί {n,d}={40,31}

29 Λύση Κωδικοποίηση Μ=23, το δημόσιο κλειδί είναι το {n,e}={40,7} M=M 1 M 2 =2 3 2: C 1 = M e 1 mod n =2 7 mod 40 = 128 mod 40= 8 3: C 2 = M 2 e mod n =3 7 mod 40 = 2187 mod 40= 27. Άρα C=C 1 C 2 =827

30 Παράδειγμα RSA Αρχικό κείμενο = Κρυπτογράφηση = με υπόλοιπο το 66 Κρυπτογράφημα Αποκρυπτογράφηση = x = x με υπόλοιπο το 19 Αρχικό κείμενο 19 KU = 5, 119 KR = 77, 119

31 Ψηφιακές Υπογραφές- Βασικές Αρχές Η Ψηφιακή Υπογραφή είναι ένα μαθηματικό σύστημα χρησιμοποιείται για την απόδειξη της γνησιότητας ενός ψηφιακού μηνύματος ή εγγράφου. 1. Πιστοποιεί τον αποστολέα 2. Ότι το μύνημα δεν παραποιήθηκε κατά τη μετάδοση Μέθοδοι Ψηφιακής Υπογραφής Κρυπτογραφική συνάρτηση κετατεμαχισμού (hash function)-> σύνοψη Ασσύμετρη κρυπτογραφία -> κρυπτογράφηση/αποκρυπτογράφηση σύνοψης

32 Εφαρμογές Έχουν νομική υπόσταση! Χρησιμοποιούνται αντί για τις χειρόγραφες Μπορούν να συμπεριλάβουν και την ημερομηνία! Ο υπογράφων δεν μπορεί να αρνηθεί ότι υπέγραψε! Η ψηφιακή υπογραφή μπορεί να προστεθεί σε οποιαδήποτε ακολουθία bits: Ηλεκτρονικά έγγραφα (doc, xls, pdf, bmp,jpeg, tiff)

33 Ψηφιακή Υπογραφή

34 Μέρη του Αλγορίθμου

35 Πάροχος υπηρεσιών πιστοποίησης Ένα πρόβλημα με τις ψηφιακές υπογραφές είναι ότι δεν γνωρίζουμε αν το δημόσιο κλειδί (κατά την διάρκεια ελέγχου της υπογραφής) που έχουμε ανήκει σε αυτόν που ισχυρίζεται ότι είναι! Πάροχος Υπηρεσιών Πιστοποίησης: οργανισμός-οντότητα ο οποίος πιστοποιεί την σχέση ενός ανθρώπου με το δημόσιο κλειδί του. εμπνέει εμπιστοσύνη γιατί είναι η αρχή η οποία εκδίδει ψηφιακά πιστοποιητικά. Τα ψηφιακά πιστοποιητικά ταυτοποιούν ένα δημόσιο κλειδί με τον δικαιούχο του. Επισυνάπτεται στο έγγραφο μαζί με την ψηφιακή υπογραφή και το ψηφιακό πιστοποιητικό του δημόσιου κλειδιού.

36 Ανάλυση Βημάτων- Αποστολή Ένα μήνυμα υπογράφεται ως εξής: Ο Αποστολέας περνά το μήνυμα από ένα Hash Function δίνει αποτέλεσμα μια σειρά χαρακτήρων Α (message digest), είναι πάντα ίδιου μήκους ασχέτως με το μήκος του μηνύματος. Η σειρά χαρακτήρων Α κρυπτογραφείται με το ιδιωτικό κλειδί του Αποστολέα σε Α Το Α ( Ψηφιακή Υπογραφή) στέλνεται μαζί με το μήνυμα (χωρίς το σώμα του μηνύματος να είναι αναγκαστικά κρυπτογραφημένο).

37 Ανάλυση Βημάτων- Παραλαβή Ο Παραλήπτης παίρνει το μήνυμα μαζί με την Ψηφιακή υπογραφή Α. Περνά το μήνυμα από την ίδια Hash Function με αποτέλεσμα μια σειρά χαρακτήρων Β. Με το δημόσιο του κλειδί αποκρυπτογραφεί την Α σε Α. Αν τα Α και Β είναι τα ίδια το μήνυμα δεν έχει αλλοιωθεί.

38 Hash Function H συνάρτηση δέχεται ως είσοδο το μήνυμα Παράγει έναν μοναδικό αριθμό ανεξαρτήτως μεγέθους μηνύματος!

39 Λογισμικό ΨΥ PGP! Pretty Good Privacy (1991)

40 Aσφάλεια Δικτύων Βασικές Έννοιες

Ψηφιακές Υπογραφές (Digital Signatures)

Ψηφιακές Υπογραφές (Digital Signatures) Ψηφιακές Υπογραφές (Digital Signatures) 1 Ψηφιακές υπογραφές (Digital signatures) ψηφιακός ( digital ): αποτελείται από ακολουθίες ψηφίων Συμπέρασμα: οτιδήποτε ψηφιακό μπορεί να αντιγραφεί π.χ., αντιγράφοντας

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επιστήμη της Πληροφορικής και των. Aσφάλεια

Εισαγωγή στην επιστήμη της Πληροφορικής και των. Aσφάλεια Εισαγωγή στην επιστήμη της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών Aσφάλεια Περιεχόμενα Πλευρές Ασφάλειας Ιδιωτικό Απόρρητο Μέθοδος Μυστικού Κλειδιού (Συμμετρική Κρυπτογράφηση) Μέθοδος Δημόσιου Κλειδιού (Ασύμμετρη

Διαβάστε περισσότερα

8.3.4 Τεχνικές Ασφάλειας Συμμετρική Κρυπτογράφηση Ασυμμετρική Κρυπτογράφηση Ψηφιακές Υπογραφές

8.3.4 Τεχνικές Ασφάλειας Συμμετρική Κρυπτογράφηση Ασυμμετρική Κρυπτογράφηση Ψηφιακές Υπογραφές Κεφάλαιο 8 8.3.4 Τεχνικές Ασφάλειας Συμμετρική Κρυπτογράφηση Ασυμμετρική Κρυπτογράφηση Ψηφιακές Υπογραφές Σελ. 320-325 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr http://diktya-epal-g.ggia.info/ Creative

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης Κατάλογος Περιεχομένων ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΣΤΟ CRYPTOOL... 3 DOWNLOADING CRYPTOOL... 3 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΊ ΚΑΙ ΑΛΓΌΡΙΘΜΟΙ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΊΑΣ ΣΤΟ CRYPTOOL...

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. Βασικές έννοιες στην κρυπτογραφία

Κεφάλαιο 1. Βασικές έννοιες στην κρυπτογραφία Κεφάλαιο 1. Κρυπτογραφία (cryptography) είναι η μελέτη τεχνικών που βασίζονται σε μαθηματικά προβλήματα δύσκολο να λυθούν, με σκοπό την εξασφάλιση της ασφάλειας (εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα, αυθεντικότητα)

Διαβάστε περισσότερα

Cryptography and Network Security Chapter 9. Fifth Edition by William Stallings

Cryptography and Network Security Chapter 9. Fifth Edition by William Stallings Cryptography and Network Security Chapter 9 Fifth Edition by William Stallings Chapter 9 Κρυπτογραφια Δημοσιου Κλειδιου και RSA Every Egyptian received two names, which were known respectively as the true

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια στο Ηλεκτρονικό Επιχειρείν. ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Πάτρα Κουτσονίκος Γιάννης

Ασφάλεια στο Ηλεκτρονικό Επιχειρείν. ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Πάτρα Κουτσονίκος Γιάννης Ασφάλεια στο Ηλεκτρονικό Επιχειρείν ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Πάτρα Κουτσονίκος Γιάννης 1 Κίνδυνοι Η-Ε Μερικοί από τους κινδύνους ενός δικτυακού τόπου Ε-εμπορίου περιλαμβάνουν:

Διαβάστε περισσότερα

Κρυπτογραφία. Εργαστηριακό μάθημα 10 (Επαναληπτικές ασκήσεις)

Κρυπτογραφία. Εργαστηριακό μάθημα 10 (Επαναληπτικές ασκήσεις) Κρυπτογραφία Εργαστηριακό μάθημα 10 (Επαναληπτικές ασκήσεις) Εύρεση αντίστροφου αριθμού Mod n Έχουμε ήδη δει ότι πολύ συχνά συναντάμε την ανάγκη να βρούμε τον αντίστροφο ενός αριθμού a modulo n, δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο. Ψηφιακές Υπογραφές. 11.1 Εισαγωγή. Πίνακας Περιεχομένων

Κεφάλαιο. Ψηφιακές Υπογραφές. 11.1 Εισαγωγή. Πίνακας Περιεχομένων Κεφάλαιο Ψηφιακές Υπογραφές Πίνακας Περιεχομένων 11.1 Εισαγωγή..............................................1 11.2 Ένα πλαίσιο για μηχανισμούς ψηφιακών υπογραφών........... 2 11.3 RSA και σχετικά σχήματα

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Επισκόπηση της Κρυπτογραφίας

Γενική Επισκόπηση της Κρυπτογραφίας Κεφάλαιο 1 Γενική Επισκόπηση της Κρυπτογραφίας Πίνακας Περιεχομένων 1.1 Εισαγωγή..............................................1 1.2 Ασφάλεια πληροφοριών και κρυπτογραφία................... 3 1.3 Υπόβαθρο

Διαβάστε περισσότερα

Κρυπτογραφικά ασφαλής επικοινωνία µεταξύ µελών Ο Π του ΕΑΠ: οργάνωση, εµπειρίες και συµπεράσµατα από τη θεµατική ενότητα «Εισαγωγή στην Πληροφορική»

Κρυπτογραφικά ασφαλής επικοινωνία µεταξύ µελών Ο Π του ΕΑΠ: οργάνωση, εµπειρίες και συµπεράσµατα από τη θεµατική ενότητα «Εισαγωγή στην Πληροφορική» Technical Report HOU-CS-TR-2004-04-GR Κρυπτογραφικά ασφαλής επικοινωνία µεταξύ µελών Ο Π του ΕΑΠ: οργάνωση, εµπειρίες και συµπεράσµατα από τη θεµατική ενότητα «Εισαγωγή στην Πληροφορική» Γιάννης Σταµατίου,

Διαβάστε περισσότερα

Οι απειλές. Απόρρητο επικοινωνίας. Αρχές ασφάλειας δεδομένων. Απόρρητο (privacy) Μέσω κρυπτογράφησης

Οι απειλές. Απόρρητο επικοινωνίας. Αρχές ασφάλειας δεδομένων. Απόρρητο (privacy) Μέσω κρυπτογράφησης Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-015 Ασφάλεια Δεδομένων http://www.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Οι απειλές Ένας κακόβουλος χρήστης Καταγράφει μηνύματα που ανταλλάσσονται

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη Κρυπτογραφία Ι

Εφαρμοσμένη Κρυπτογραφία Ι Εφαρμοσμένη Κρυπτογραφία Ι Κωνσταντίνου Ελισάβετ ekonstantinou@aegean.gr http://www.icsd.aegean.gr/ekonstantinou Ψηφιακές Υπογραφές Ορίζονται πάνω σε μηνύματα και είναι αριθμοί που εξαρτώνται από κάποιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Υλοποίηση σε αναδιατασσόμενη λογική των πινάκων ουρανίου τόξου (rainbow tables)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Α.Μ 2012 ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΧΑΤΖΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κρυπτογράφηση: Το Α και το Ω της δικτυακής ασφάλειας Παρελθόν και µέλλον Το παρελθόν: Ο αλγόριθµος του Καίσαρα

Κρυπτογράφηση: Το Α και το Ω της δικτυακής ασφάλειας Παρελθόν και µέλλον Το παρελθόν: Ο αλγόριθµος του Καίσαρα Κρυπτογράφηση: Το Α και το Ω της δικτυακής ασφάλειας Σε νοµικό και κοινωνικό επίπεδο, τίθεται ζήτηµα προστασίας του απορρήτου σε όλες τις εκδοχές δικτυακής συναλλαγής (email, εµπορικές συναλλαγές, τραπεζικό

Διαβάστε περισσότερα

8 ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ. 8.1. Εισαγωγή. 8.2. Απαιτήσεις ορισµοί

8 ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ. 8.1. Εισαγωγή. 8.2. Απαιτήσεις ορισµοί 8 ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 8.1. Εισαγωγή Όπως είδαµε στο προηγούµενο κεφάλαιο, η ανταλλαγή κλειδιών πολλές φορές συνοδεύεται από αυθεντικοποίηση. Η αυθεντικοποίηση µπορεί να περιλαµβάνει ψηφιακές υπογραφές όπου

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Μεθόδων Ασφάλειας Ιατρικών Δεδομένων

Μελέτη Μεθόδων Ασφάλειας Ιατρικών Δεδομένων Μελέτη Μεθόδων Ασφάλειας Ιατρικών Δεδομένων Του Παγωμένου Απόστολου ΑΜ: 85 Διπλωματική Εργασία Επιβλέπων Καθηγητής Αγγελίδης Παντελής Κοζάνη 2013 1 Μελέτη Μεθόδων Ασφάλειας Ιατρικών Δεδομένων 2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

3 ΟΙ ΚΡΥΠΤΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ

3 ΟΙ ΚΡΥΠΤΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ 3 ΟΙ ΚΡΥΠΤΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ 3.. Θεωρία της πληροφορίας Το 948 και το 949 ο Shannon παρουσίασε δύο εργασίες ορόσημα στις επικοινωνίες και στην ασφάλεια της πληροφορίας. Στο σημείο αυτό θα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ιδάσκων: Ζορκάδης (Χ) Γεωργίου Χάρης, ΑΜ:4 e-mail: csst9328@cs.uoi.gr Μακρής Ηλίας. ΑΜ:ΧΧ e-mail: csst93xx@cs.uoi.gr Παπαδόπουλος ηµήτρης, ΑΜ:ΧΧ e-mail: csst9337@cs.uoi.gr ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ : «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ : «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο» Τ. Ε. Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ. Δ. Ο) ------------------------------- ------------------------------------------------ T. E. I. OF EPIRUS SCHOOL OF MANAGEMENT AND ECONOMICS DEPARTMENT

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Ιοί ιός

Περιεχόμενα 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Ιοί ιός Περιεχόμενα: Ιοί 1. Ιοί, Σκουλήκια, Δούρειοι Ίπποι, Φάρσες, Προστασία από τους ιούς, Προστασία από Δούρειους Ίππους. 2. Υποκλοπές δεδομένων, Προβλήματα στο Διαδίκτυο, Hacer και Hacing, Cracer. 3. Τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

KΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

KΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ KΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 1 Γενικά Η ψηφιακή υπογραφή είναι µια µέθοδος ηλεκτρονικής υπογραφής όπου ο παραλήπτης ενός υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού µηνύµατος µπορεί να διαπιστώσει τη γνησιότητα του,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ. Η κρυπτογραφία παρέχει 4 βασικές λειτουργίες (αντικειμενικοί σκοποί):

ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ. Η κρυπτογραφία παρέχει 4 βασικές λειτουργίες (αντικειμενικοί σκοποί): ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ Η λέξη κρυπτογραφία προέρχεται από τα συνθετικά "κρυπτός" + "γράφω" και είναι ένας επιστημονικός κλάδος που ασχολείται με την μελέτη, την ανάπτυξη και την χρήση τεχνικών κρυπτογράφησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΑΜ 2769 Επιβλέπων Καθηγητής Κώστας

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ»

«ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ» Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ «ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ» ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΛΑΖΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Μ:3530 ΛΙΟΝΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ Α.Μ:3531 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

8.3 Ασφάλεια ικτύων. Ερωτήσεις

8.3 Ασφάλεια ικτύων. Ερωτήσεις 8.3 Ασφάλεια ικτύων Ερωτήσεις 1. Με τι ασχολείται η ασφάλεια των συστηµάτων; 2. Τι είναι αυτό που προστατεύεται στην ασφάλεια των συστηµάτων και για ποιο λόγο γίνεται αυτό; 3. Ποια η διαφορά ανάµεσα στους

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Ψηφιακές υπογραφές ΝΙΚΟΣ ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΥΠΕΣΔΔΑ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ ΠΟΛΙΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ BYTE. BYTE General CA ΠΠ (CP) Πολιτική Πιστοποιητικών (ΠΠ)

ΚΕΝΤΡΟ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ BYTE. BYTE General CA ΠΠ (CP) Πολιτική Πιστοποιητικών (ΠΠ) ΚΕΝΤΡΟ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ BYTE BYTE General CA ΠΠ (CP) Αναγνωρισμένα πιστοποιητικά για τη δημιουργία ψηφιακών υπογραφών Πολιτική Πιστοποιητικών (ΠΠ) Υπεύθυνος του Έργου: Έμπιστη Αρχή BYTE Στοιχεία της ΑΠ: Αρχή

Διαβάστε περισσότερα

Κρυπτογραφία. Κεφάλαιο 1 Γενική επισκόπηση

Κρυπτογραφία. Κεφάλαιο 1 Γενική επισκόπηση Κρυπτογραφία Κεφάλαιο 1 Γενική επισκόπηση Ανασκόπηση ύλης Στόχοι της κρυπτογραφίας Ιστορικό Γενικά χαρακτηριστικά Κλασσική κρυπτογραφία Συμμετρικού κλειδιού (block ciphers stream ciphers) Δημοσίου κλειδιού

Διαβάστε περισσότερα