A Π Ο Φ Α Σ Η. Έχοντας υπόψη:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "A Π Ο Φ Α Σ Η. Έχοντας υπόψη:"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ και ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ στους ΤΟΜΕΙΣ της ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ και της ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ) Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων 14-18, Αθήνα Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες: Ι. Καραδήμας Τηλ. : Fax: Αθήνα, Α.Π.: ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ 2154 A Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Δημόσιου Τακτικού Διαγωνισμού για το έργο «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος διαχείρισης εγγράφων και ροής εργασιών για τις ανάγκες της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής δράσεων στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ) του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων». Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Π.Δ. 63/2005, Α 98), β. του Π.Δ. 24/2015 (ΦΕΚ Α 20/ ) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων», γ. Την υπ αριθμ. Y148 (ΦΕΚ 483/B/ ) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Κωνσταντίνο Φωτάκη» δ. Την με αριθ /Γ2/ (ΦΕΚ Τ.Υ.Ο.Δ.Δ. 295/ ) Απόφαση με θέμα: «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Έρευνας & Tεχνολογίας, του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων για το διορισμό του Θωμά Μαλούτα ως Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας. ε. Την με αριθ /Α1 (ΦΕΚ 1132/Β/ ) για την «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» και «Αναπληρωτή Υπουργού» στο Θεματικό Γενικό 1

2 Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας ΥΠΟΠΑΙΘ» 2. το ΠΔ 118/ Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) με αναλογική εφαρμογή, όπου στην παρούσα γίνεται ρητή αναφορά στα άρθρα του 3. το Π.Δ. 60/2007 περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 4. το N. 3614/2007 (Α 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο », ως ισχύει 5. το Ν. 4013/ (ΦΕΚ 204 Α ) «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 6. το Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120 Α / ) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 7. το Ν.4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/ ) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει 8. την υπ αριθμ /14 (ΦΕΚ 1893 Β/ ) υπουργική απόφαση «Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρισης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου.» 9. την υπ αριθμ. 5143/ απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός του τρόπου υπολογισμού, της διαδικασίας παρακράτησης υπέρ της Ε.Α.Α.Α.Δ.Η.Σ.Υ, καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του Ν. 4013/2011(Α 204) όπως ισχύει» (ΦΕΚ 3335Β / ) όπως ισχύει 10. την υπ αριθμ. Π1/2380/ (ΦΕΚ 3400 Β) ΚΥΑ «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» όπως ισχύει 11. την υπ αριθ. ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/12 (ΦΕΚ 1301 Β/ ): «Κύρωση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» όπως ισχύει 12. το N. 3979/11 (ΦΕΚ 138 Α/ ): «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις», και ειδικότερα το άρθρο 19 αυτού όπως ισχύει 13. την υπ αριθμ. 10/2012/2280/12 (ΦΕΚ 69 Β/ ): Ρύθμιση Θεμάτων Λειτουργίας Δικτύου Δημόσιου Τομέα και ένταξης Φορέων» όπως ισχύει 14. Την υπ αριθμ. ΥΑΠ/Φ.40.4/4345/14 (ΦΕΚ 1860 Β/ ): «Μητρώο Ψηφιακής Υποδομής των δημοσίων φορέων» όπως ισχύει 15. Την Υπ. Απόφαση Π1/2390 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) (ΦΕΚ 2677/Β/ ) όπως ισχύει 16. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α/ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 2

3 αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις, όπως ισχύει 17. Το άρθρο 24 του Ν. 4024/ (ΦΕΚ Α/226) για τη συγκρότηση των συλλογικών οργάνων σε δημόσιους διαγωνισμούς όπως ισχύει 18. Το Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α 68/ ), «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει 19. Το Ν.2472/1997 όπως τροποποιήθηκε από τον Ν.3471/2006 «Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών» (ΦΕΚ 133/Α / ) όπως ισχύει 20. Το Ν. 3471/2006, Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του Ν. 2472/97, Ν.3783/2009 Ταυτοποίηση των κατόχων και χρηστών εξοπλισμού και υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και άλλες διατάξεις και Ν. 3917/2011 Διατήρηση δεδομένων που παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία σε συνάρτηση με την παροχή διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δημόσιων δικτύων επικοινωνιών, χρήση συστημάτων επιτήρησης με τη λήψη ή καταγραφή ήχου ή εικόνας σε δημόσιους χώρους και συναφείς διατάξεις και όπως ισχύει. 21. Το Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74 A / ) «Διοικητικές Απλουστεύσεις, Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις, Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις» όπως ισχύει. 22. Το Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160/ ) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει. 23. Την παράγραφο 8 του άρθρου 59 του νόμου 3966/2011 (ΦΕΚ Α/118/ ) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις με την οποία στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων οργανώνεται ηλεκτρονικό σύστημα, αποτελούμενο από σύνολο ηλεκτρονικών εφαρμογών, για την υποβολή και αξιολόγηση προτάσεων υλοποίησης ερευνητικών προγραμμάτων ή χορήγησης υποτροφιών για έρευνα, μεταπτυχιακές σπουδές και εκπόνηση διδακτορικής διατριβής όπως ισχύει. 24. Την υπ αριθ. ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ 2580/ (ΦΕΚ 3115/Β/ ) Απόφαση της Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με θέμα «Ανάθεση της οργάνωσης, συντήρησης, λειτουργίας και βελτίωσης του ηλεκτρονικού συστήματος, αποτελούμενου από σύνολο ηλεκτρονικών εφαρμογών, για την υποβολή και αξιολόγηση προτάσεων υλοποίησης ερευνητικών προγραμμάτων ή χορήγησης υποτροφιών για έρευνα, μεταπτυχιακές σπουδές και εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής των Δράσεων του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων στους Τομείς της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας (Ε.Υ.Δ.Ε. Ε.Τ.Α.Κ.)». 25. Την υπ αριθ / 8/8/2013 απόφαση ένταξης της Οριζόντιας Πράξης "Δράσεις Υποστήριξης Ανάπτυξης της Λειτουργίας της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας- e-valuation" με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». 26. Την με Α.Π / σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔ Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 3

4 .Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε I. Προκηρύσσουμε Ανοικτό Ηλεκτρονικό Δημόσιου Τακτικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την επιλογή αναδόχου του έργου «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος διαχείρισης εγγράφων και ροής εργασιών για τις ανάγκες της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής δράσεων στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ) του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων».. II. Ο Προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των ,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) - (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: ,09 - ΦΠΑ (23%): ,91). III. Το Έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση». (Άξονες προτεραιότητας 13 «Τεχνική βοήθεια για την εφαρμογή του ΕΠ στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης», 14 «Τεχνική βοήθεια για την εφαρμογή του ΕΠ στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» και 15 «Τεχνική βοήθεια για την εφαρμογή του ΕΠ στις 2 Σταδιακής Εισόδου»), από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) με κωδικό 2013ΣΕ IV. Οι γενικοί και ειδικοί όροι της διακήρυξης περιγράφονται αναλυτικά στο επισυναπτόμενο Τεύχος το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. V. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης του συστήματος (http://www.promitheus.gov.gr, Οι προσφορές υποβάλλονται από τους υποψήφιους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (http://www.promitheus.gov.gr, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Διακήρυξη το αργότερο μέχρι τις 21/09/2015 και ώρα <17.00>, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/ ), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/ ) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», στο ΠΔ60/07 και συμπληρωματικά στο Π.Δ. 118/07. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1/2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». Η παροχή των υπηρεσιών χρονοσήμανσης αποδεικνύεται με σχετική ηλεκτρονική επιβεβαίωση λήψης, η οποία διαβιβάζεται στον χρήστη μέσω του ΕΣΗΔΗΣ με ασφαλή κρυπτογραφημένο τρόπο και η οποία επέχει θέση εγγράφου βέβαιης χρονολογίας. Διαδικτυακός τόπος υποβολής προσφορών: Η Διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (http://www.promitheus.gov.gr, Η διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής, Οδός Μεσογείων 14-18, Αθήνα, ΤΚ , είναι ο τόπος υποβολής των στοιχείων των προσφορών που απαιτούνται να υποβληθούν σε έντυπη μορφή. Εναλλακτικές Προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 4

5 VI. Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί ηλεκτρονικά στις 23/09/2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα Ελλάδος 12:00, στην έδρα της ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ, Οδός Μεσογείων 14-18, Αθήνα, ΤΚ VII. Η Περίληψη της διακήρυξης να δημοσιευθεί στο ΦΕΚ (τεύχος ΔΔΣ) και στον ελληνικό τύπο. VIII. Η περιληπτική, η αναλυτική διακήρυξη καθώς και τα παραρτήματα αυτής να αναρτηθούν στο Ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας Θωμάς Μαλούτας Συνημμένα: Τεύχος διακήρυξης διαγωνισμού και παραρτήματα αυτού 5

6 Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Δημόσιου Τακτικού Διαγωνισμού για το Έργο «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος διαχείρισης εγγράφων και ροής εργασιών για τις ανάγκες της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής δράσεων στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ) του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων» Κωδ. MIS: Δράση: «Δράσεις Υποστήριξης Ανάπτυξης της Λειτουργίας της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας- e-valuation» Υποέργο 2: «Προμήθεια εξοπλισμού υποστήριξης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και γενικότερα της διαδικασίας αξιολόγησης ερευνητικών προγραμμάτων» Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Προϋπολογισμός: Κριτήριο Ανάθεσης: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» (Άξονες προτεραιότητας 13 «Τεχνική βοήθεια για την εφαρμογή του ΕΠ στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης», 14 «Τεχνική βοήθεια για την εφαρμογή του ΕΠ στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» και 15 ««Τεχνική βοήθεια για την εφαρμογή του ΕΠ στις 2 Σταδιακής Εισόδου») και από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) ,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) - (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: ,09 - ΦΠΑ (23%): ,91). Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά Ημερομηνία Διενέργειας: 21/09/2015 6

7 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 10 Συνοπτικά στοιχεία Έργου 10 Συντομογραφίες - γενικά 12 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 13 A.1 Περιβάλλον του Έργου 13 Α.1.1. Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του αντικειμένου του 'Εργου 13 Α.1.2. Συνοπτική παρουσίαση του Φορέα 13 Α.1.3. Άλλοι Φορείς που εμπλέκονται στην επιτυχή έκβαση του Έργου 14 Α.1.4. Όργανα και Επιτροπές (Διακυβέρνηση του Έργου) 15 A.2 Αντικείμενο, στόχοι και κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του 'Εργου 15 Α.2.1. Αντικείμενο του Εργου 15 Α.2.2. Σκοπός του 'Εργου 17 Α.2.3. Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Εργου 18 Α.5 Μεθοδολογία Διοίκησης και Υλοποίησης Έργου 27 Α.5.1 Σχήμα Διοίκησης Έργου 27 Α.5.2 Μεθοδολογία διοίκησης και διασφάλισης ποιότητας Έργου 27 Α.5.3 Διαδικασία παραλαβής Έργου 27 Α.5.4 Μέθοδοι και Τεχνικές υλοποίησης και υποστήριξης 28 Α.5.5 Προϋποθέσεις και Κίνδυνοι Υλοποίησης 28 ΜΕΡΟΣ Β : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 30 Β.1.1 Αντικείμενο Διαγωνισμού 30 Β.1.2 Προϋπολογισμός Έργου 30 Β.1.3 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 30 Β.1.4 Νομικό και Θεσμικό πλαίσιο Διαγωνισμού 30 Β.1.5 Ημερομηνία Αποστολής της Προκήρυξης 32 Β.1.6 Τόπος και χρόνος υποβολής προσφορών 33 Β.1.7 Τρόπος λήψης εγγράφων Διαγωνισμού 33 Β.1.8 Παροχή Διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης 33 Β.2.1 Δικαίωμα Συμμετοχής / Αποκλεισμός Συμμετοχής 34 Β.2.2 Δικαιολογητικά Συμμετοχής 37 Β.2.3 Δικαιολογητικά Κατακύρωσης 43 Β Οι Έλληνες Πολίτες 44 Β Οι Αλλοδαποί Πολίτες 46 Β Τα ημεδαπά Νομικά Πρόσωπα 49 7

8 Β Οι συνεταιρισμοί 52 Β Τα αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα 55 Β.2.4 Οι Ενώσεις / Κοινοπραξίες 58 Β.2.5 Λοιπές Υποχρεώσεις / διευκρινίσεις 58 Β.2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής 60 Β Οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα 60 Β Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 60 Β.2.7 Εγγύηση Συμμετοχής 65 Β.3.1 Τρόπος Υποβολής Προσφορών 66 Β.3.2 Περιεχόμενο Προσφορών 67 Β Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 67 Β Περιεχόμενα Φακέλου «Τεχνική Προσφορά» 68 Β Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» 70 Β Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» 70 Β.3.3 Ισχύς Προσφορών 70 Β.3.4 Εναλλακτικές Προσφορές 71 Β.3.5 Τιμές Προσφορών Νόμισμα 71 Β.4.1 Διαδικασία Διενέργειας Διαγωνισμού, Αξιολόγησης Προσφορών και Κατακύρωσης του Διαγωνισμού72 Β Διαδικασία διενέργειας Διαγωνισμού - αποσφράγιση προσφορών 72 Β Διαδικασία αξιολόγησης προσφορών 74 Β Βαθμολόγηση τεχνικών προσφορών 75 Β Ομάδες και συντελεστές κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης 75 Β Διαμόρφωση συγκριτικού κόστους Προσφοράς 76 Β Διαδικασία κατακύρωσης Διαγωνισμού 76 Β.4.2 Απόρριψη προσφορών 77 Β.4.3 Ενστάσεις 78 Β.4.4 Αποτελέσματα Κατακύρωση - Ματαίωση Διαγωνισμού 79 Β.5 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 80 Β.5.1 Κατάρτιση, υπογραφή, διάρκεια Σύμβασης Εγγυήσεις 80 Β.5.3 Περίοδοι Εγγύησης και Συντήρησης 82 Β.5.4 Ποινικές Ρήτρες Έκπτωση Αναδόχου 82 Β.5.5 Υποχρεώσεις Αναδόχου 83 Β.5.6 Υπεργολαβίες 86 Β.5.7 Εμπιστευτικότητα 86 Β.5.8 Πνευματικά δικαιώματα 87 Β.5.9 Εφαρμοστέο Δίκαιο Διαιτησία 88 ΜΕΡΟΣ Γ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 89 8

9 Γ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 89 Γ.1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 89 Γ.1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης 91 Γ.1.3 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής 92 Γ.1.4 Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας 93 Γ.2 : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ 95 Γ.3 : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 97 Γ.3.1 Γενικές Απαιτήσεις Έργου 97 Γ.3.2 Σύστημα Διαχείρισης Εγγράφων & Ροής Εργασιών Γ.4 : ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 118 Γ Έτοιμο Λογισμικό 118 Γ Εφαρμογή/ές 118 Γ Υπηρεσίες 118 Γ Άλλες δαπάνες Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. Γ Εκπαίδευση χρηστών 119 Γ Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Έργου 119 Γ.5 : ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 120 9

10 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Συνοπτικά στοιχεία Έργου ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: «Δράσεις Υποστήριξης Ανάπτυξης της Λειτουργίας της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας- e-valuation» με κωδικό MIS ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: Υποέργο 2 «Προμήθεια εξοπλισμού υποστήριξης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και γενικότερα της διαδικασίας αξιολόγησης ερευνητικών προγραμμάτων» «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος διαχείρισης εγγράφων και ροής εργασιών για τις ανάγκες της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής δράσεων στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ- ΕΤΑΚ) του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων» CPV ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ (Πακέτα λογισμικού διαχείρισης) Ε.Υ.Δ.Ε. Ε.Τ.Α.Κ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΣΕ ΕΝΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ Κριτήριο Ανάθεσης: Ε.Υ.Δ.Ε. Ε.Τ.Α.Κ. Ανοικτός Ηλεκτρονικός Δημόσιος Τακτικός Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) - (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: ,09 - ΦΠΑ (23%): ,91). Το Έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση». - (Άξονες προτεραιότητας 13 «Τεχνική βοήθεια για την εφαρμογή του ΕΠ στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης», 14 «Τεχνική βοήθεια για την εφαρμογή του ΕΠ στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» και 15 ««Τεχνική βοήθεια για την εφαρμογή του ΕΠ στις 2 Σταδιακής Εισόδου»), από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) Εξήντα (60) ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης Η Διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Η έδρα της Ε.Υ.Δ.Ε. Ε.Τ.Α.Κ. - Μεσογείων 14-18, Αθήνα Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 21/08/2015 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ 21/08/2015 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ 10/09/2015 ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ 21/09/2015 και ώρα 17:00 10

11 Συνοπτικά στοιχεία Έργου ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. 22/09/2015 και ώρα 12:00 11

12 Συντομογραφίες - γενικά ΑΑ ΕΠ ΕΔΒΜ ΕΣΠΑ ΕΥΔ ΕΔΒΜ ΝΠΔΔ ΝΠΙΔ ΣΑΕ ΤΠΕ ΟΠΣ ΕΔΔΑΠ ΕΑΕ ΕΠΠΕ Αναθέτουσα Αρχή Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο Συλλογική Απόφαση Έργου Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου 12

13 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ A.1 Περιβάλλον του Έργου Α.1.1. Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του αντικειμένου του 'Εργου Την ευθύνη διεκπεραίωσης της διαγωνιστικής διαδικασίας, ανάδειξης του αναδόχου, παρακολούθησης της υλοποίησης, διασφάλισης της ομαλής λειτουργίας και παραλαβής του έργου, φέρει αποκλειστικά η Ε.Υ.Δ.Ε Ε.Τ.Α.Κ., υπό την ιδιότητα της Αναθέτουσας Αρχής κατά την διαδικασία ανάθεσης και εν γένει ως Φορέας Λειτουργίας (θα αναφέρεται στο παρόν έγγραφο ως Φορέας, για λόγους συντομίας) του έργου. Α.1.2. Συνοπτική παρουσίαση του Φορέα Η ΑΝΑΘΈΤΟΥΣΑ ΑΡΧΉ συστάθηκε το 2008 ως Ειδική Υπηρεσία που υπάγεται στο Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας, με αποστολή το σχεδιασμό, την εφαρμογή και τη διαχείριση Δράσεων στους τομείς της ρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας. Αποτελεί μία ευέλικτη δομή που στελεχώνεται από προσωπικό με μεγάλη εξειδίκευση και εμπειρία στους τομείς ΕΤΑΚ και στις Συγχρηματοδοτούμενες Δράσεις. Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ , λειτουργεί ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης σε Δράσεις Κρατικών Ενισχύσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα" (ΕΠΑΝ ΙΙ), με προϋπολογισμό μεγαλύτερο από 240 εκ.. Για την υλοποίηση του έργου της, η Αναθέτουσα Αρχή εφαρμόζει τους ακόλουθους άξονες πολιτικής: Ανάπτυξη και προώθηση καινοτόμων προϊόντων/υπηρεσιών/διεργασιών τόσο στην εγχώρια όσο και τη διεθνή αγορά, εστιάζοντας σε τομείς με ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, για την τόνωση των επενδύσεων και τη δημιουργία βιώσιμων θέσεων εξειδικευμένης απασχόλησης Ενίσχυση επιχειρήσεων και συνεργασιών Ιδιωτικού Τομέα και Πανεπιστημίων/ Ερευνητικών Φορέων για την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας με αιχμή την τεχνολογική και πρακτικά εφαρμοσμένη καινοτομία Επιτάχυνση απορρόφησης και πληρωμών, εκσυγχρονισμός και απλοποίηση των διαδικασιών διαχείρισης και υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων έργων με ταυτόχρονη εξασφάλιση της τήρησης της νομιμότητας στη διάθεση των αναπτυξιακών πόρων Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της η Ειδική Υπηρεσία στοχεύει στην εξοικονόμηση πόρων, την επιτάχυνση των διαδικασιών και τη διασφάλιση της τήρησης των αρχών της νομιμότητας, της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης. Στο πλαίσιο αυτό αναπτύσσει σύγχρονες, αυτοματοποιημένες διαδικασίες διαχείρισης έργων, αξιοποιώντας ηλεκτρονικά εργαλεία και συστήματα όπως, ηλεκτρονικές πλατφόρμες αξιολογήσεων και πιστοποιήσεων, ηλεκτρονικά μητρώα αξιολογητών και πιστοποιητών, ομογενοποιημένο σύστημα αξιολόγησης, σύστημα πιστοποιήσεων εξ αποστάσεως. Σημαντικό εργαλείο για την υλοποίηση του προηγούμενου πλαισίου αποτελεί η πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Υποβολής και Αξιολόγησης Προτάσεων (e-valuation), η οποία έχει σχεδιαστεί και αναπτύσσεται in situ από την Αναθέτουσα 13

14 Αρχή και είναι διαθέσιμη με τη μορφή ηλεκτρονικής υπηρεσίας. Με τη χρήση της πλατφόρμας, η υποβολή προτάσεων γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω του διαδικτύου. Για την αξιολόγηση των προτάσεων έχει δημιουργηθεί ηλεκτρονική βάση αξιολογητών, με εμπειρογνώμονες από όλο τον κόσμο, οι οποίοι μπορούν να συμμετέχουν στις διαδικασίες χωρίς υποχρεωτική φυσική παρουσία, καταργώντας τους όποιους γεωγραφικούς και χρονικούς περιορισμούς και μειώνοντας τον απαιτούμενο χρόνο αξιολόγησης. Η υλοποίηση της διαδικασίας αυτής, μέσα από την χρήση της πλατφόρμας, παρουσιάζει τις εξής διαχειριστικές ιδιαιτερότητες: Μεγάλο πλήθος υποβαλλόμενων προτάσεων. Αναφέρεται ότι στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο η ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ διαχειρίστηκε την υποβολή και αξιολόγηση περισσότερων των προτάσεων έργων, που αφορούσαν σε Δράσεις της ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ και της ΓΓΕΤ. Παράλληλα με την ηλεκτρονική υποβολή μέσω της πλατφόρμας λειτουργεί επιμέρους διαδικασία υποβολής φυσικού φακέλου της πρότασης μέσω του κεντρικού πρωτοκόλλου της Υπηρεσίας. Η ύπαρξη διαφορετικών διακριτών σταδίων στην όλη διαδικασία: δημοσιοποίηση προτάσεων,υποβολή, έλεγχος πληρότητας, αξιολόγηση από εμπειρογνώμονες, ενστάσεις ή/και αιτήματα θεραπείας διαμόρφωση τελικής εισήγησης για την έγκριση από τον ΕΦΔ, δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων, και το γεγονός ότι η έναρξη ενός σταδίου προϋποθέτει την ολοκλήρωση του προηγούμενου. Επίσης κάθε ένα από τα παραπάνω επιμέρους στάδια εμπλέκει διαφορετικούς διαχειριστικούς ρόλους και έχει σαν αποτέλεσμα την παραγωγή σχετικών εγγράφων (αποφάσεων-εισηγήσεων) που οφείλουν να είναι τυποποιημένα και υπογεγραμμένα από τον αρμόδιο εμπλεκόμενο. Η γεωγραφική κατανομή των υποψηφίων δικαιούχων όσο και των αξιολογητών-εμπειρογνωμόνων καλύπτει το σύνολο της Επικράτειας, ενώ ενίοτε συμμετέχουν στην διαδικασία και αξιολογητές-εμπειρογνώμονες προερχόμενοι από το εξωτερικό. Στην διαδικασία οι εμπλεκόμενοι συμμετέχουν εξ αποστάσεως. Η ανάγκη δημιουργίας προϋποθέσεων για την διαλειτουργικότητα και άλλων συστημάτων της ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ (π.χ. Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης Έργων, Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Δαπανών Έργων κ.ά.) Οι Δράσεις της Ε.Υ.Δ.Ε. Ε.Τ.Α.Κ. είναι Εθνικής Εμβέλειας και απευθύνονται τόσο σε παραγωγικούς (επιχειρήσεις, συνεταιρισμοί) όσο και σε ερευνητικούς φορείς: (ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα, ΑΕΙ, ΤΕΙ, δημοσίων και άλλων φορέων). Οι δραστηριότητες οι οποίες επιχορηγούνται καθορίζονται στην εκάστοτε προκήρυξη και καλύπτουν μεταξύ άλλων τις θεματικές περιοχές της υγείας και της βιοτεχνολογίας, της γεωργίας, της αλιείας και της κτηνοτροφίας, της ενέργειας και του περιβάλλοντος, των μεταφορών, των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής, της μεταποίησης καθώς και των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών. Αναλυτική παρουσίαση του έργου της Αναθέτουσας Αρχής (Φορέας Έργου) είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα Α.1.3. Άλλοι Φορείς που εμπλέκονται στην επιτυχή έκβαση του Έργου Δεν εμπλέκονται άλλοι φορείς. 14

15 Α.1.4. Όργανα και Επιτροπές (Διακυβέρνηση του Έργου) Επιτροπή Διενέργειας Διανωνισμού και Αξιολόγσης Προσφορών (ΕΔΔΑΠ) Για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου της παρούσας Διακήρυξης θα οριστεί «Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών (ΕΔΔΑΠ)», που θα αποτελείται από τρία έως πέντε τακτικά μέλη (και τα αντίστοιχα αναπληρωματικά) λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 38 του Π.Δ. 118/2007 και το άρθρο 26 του Ν.4024/2012. Αρμοδιότητα της ΕΔΔΑΠ αποτελεί η διενέργεια του διαγωνισμού και η αξιολόγηση των προσφορών του παρόντος Έργου. Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ) Για τις ανάγκες παρακολούθησης και τελικής παραλαβής του Έργου όπως θα προκηρυχθεί από την παρούσα διακήρυξη θα οριστεί από τον Φορέα τριμελής (3 τακτικά και 3 αναπληρωματικά μέλη) «Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ)», λαμβάνοντας υπόψη και το άρθρο 26 του Ν.4024/2012. Αρμοδιότητα της ΕΠΠΕ είναι η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης και η τμηματική και οριστική παραλαβή του παρόντος Έργου. Επίσης αρμοδιότητα της ΕΠΠΕ είναι η ανάπτυξη στρατηγικής και η υποστήριξη του υπό προμήθεια και υπό επέκταση συστήματος, προκειμένου να γίνει ευκολότερα η μετάβαση στην νέα επέκταση του συστήματος. Επιτροπή Ελέγχου Ενστάσεων Είναι αρμόδια για την αξιολόγηση των τυχόν ενστάσεων στις διάφορες φάσεις έως και την κατακύρωση του διαγωνισμού και την εισήγηση στην Αναθέτουσα Αρχή επί των υποβληθεισών ενστάσεων. Στελεχώνεται από τρία έως πέντε τακτικά μέλη (και τα αντίστοιχα αναπληρωματικά) διάφορα της ΕΔΔΑΠ λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 38 του Π.Δ. 118/2007 και το άρθρο 26 του Ν.4024/2011. A.2 Αντικείμενο, στόχοι και κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του 'Εργου Η ΕΥΔΕ - ΕΤΑΚ προκηρύσσει ανοικτό ήλεκτρονικό δημόσιο τακτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, συνολικής δαπάνης κατά ανώτατο όριο ,09 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για την επιλογή Αναδόχου υλοποίησης του έργου «Προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος διαχείρισης εγγράφων και ροής εργασιών για τις ανάγκες της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής δράσεων στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ) του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων» με κωδικό MIS και σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην παρούσα προκήρυξη. Α.2.1. Αντικείμενο του Εργου Το αντικείμενο του έργου είναι η θέση σε παραγωγική λειτουργία ενός πληροφοριακού σύστηματος το οποίο θα παρέχει λειτουργίες ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων με χρήση ψηφιακών υπογραφών και υποστήριξης ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου, δυνατότητα ψηφιοποίησης και ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης όλων των εγγράφων, τυποποίησης της ροής, της παρακολούθησης και του ελέγχου διοικητικών και επιχειρησιακών διαδικασιών παραγωγής και διακίνησης πληροφορίας της Αναθέτουσας Αρχής, υποστηρίζοντας πλήρως τις αρχές της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 15

16 Το πληροφοριακό σύστημα θα εξυπηρετεί τις ανάγκες ψηφιακής διεκπεραίωσης των εγγράφων όλων των εμπλεκόμενων μερών του αντικειμένου δραστηριοποίησης της Αναθέτουσας Αρχής και συγκεκριμένα: Διοίκηση, Στελέχη, Διοικητικό προσωπικό Υποψήφιοι προτάσεων και Τελικοί Δικαιούχοι Αξιολογητές προτάσεων Πιστοποιητές ολοκλήρωσης αντικειμένου έργων Το σύστημα αυτό θα καλύψει τις ανάγκες διακοσίων (200) εσωτερικών χρηστών της Αναθέτουσας Αρχής, που συμμετέχουν σε όλο τον κύκλο ζωής των πάσης φύσης εγγράφων, καθώς και της πρόσβασης στο αποθετήριο ψηφιακών εγγράφων των λοιπών εξωτερικών χρηστών, με κανόνες διαβαθμισμένης πρόσβασης. Βασική ανάγκη είναι η διαλειτουργικότητα και ολοκλήρωση του λογισμικού διαχείρισης εγγράφων και ροής εργασιών, σε επίπεδο δεδομένων, τηρούμενων ψηφιακών εγγράφων αλλά και διεπαφής χρήστη (user interface), με τα παρακάτω συστήματα πληροφορικής της Αναθέτουσας Αρχής: Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Υποβολής και Αξιολόγησης Προτάσεων (e-valuation) Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης Διαχείρισης Έργων ΕΣΠΑ Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης. Πληροφοριακό Σύστημα για την ηλεκτρονική υποβολή δαπανών έργων και ελέγχου εκθέσεων προόδου δικαιούχων πράξεων κρατικών ενισχύσεων. Πιο συγκεκριμένα στο αντικείμενο της σύμβασης που θα συναφθεί με τον Ανάδοχο του παρόντος διαγωνισμού περιλαμβάνονται: - Προμήθεια διακοσίων (200) αδειών χρήσης λογισμικού διαχείρισης εγγράφων και ροής εργασιών εκ των οποίων έξι (6) θα είναι σε θέση να ψηφιοποιούν τα έγγραφα στη βασική πύλη εισόδου της αλληλογραφίας καθώς επίσης και δυνατότητα πρόσβασης εξωτερικών χρηστών σε έγγραφα και κατάσταση (status) ροών εργασιών, που τους αφορούν. - Προμήθεια περιβάλλοντος δημιουργίας δομών αρχειοθέτησης εγγράφων και υλοποίησης σεναρίων ροής εργασιών για παραμετροποίηση συστήματος. - Προμήθεια υποσυστήματος Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου, του λογισμικού διαχείρισης εγγράφων και ροής εργασιών και παραμετροποίηση αυτού ώστε να καλύπτει το σύνολο των λειτουργιών, που εκτελούνται εσωτερικά στην Αναθέτουσα Αρχή και αποτυπώνονται σε έγγραφα. - Εισαγωγή στοιχείων της οργανωτικής δομής, της ιεραρχίας και των αρμοδιοτήτων των υπαλλήλων Καθορισμός κανόνων πρόσβασης και ρόλων χρηστών. - Μοντελοποίηση Ροών Εργασίας (workflows) σχετικών με τη διακίνηση της αλληλογραφίας. - Δημιουργία πρότυπων (templates) εγγράφων για ψηφιακή διαχείρισης της παραγωγής και διακίνησης των εξερχόμενων εγγράφων (paperless). - Εγκατάσταση του λογισμικού στις υφιστάμενες υποδομές εξοπλισμού και λογισμικού συστημάτων. - Διασύνδεση με την πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Υποβολής και Αξιολόγησης Προτάσεων (e-valuation) για χρήση κοινών δεδομένων, πρόσβαση των τηρούμενων ψηφιακών εγγράφων στο σχετικό αποθετήριο της 16

17 πλατφόρμας αλλά και διεπαφής χρήστη ώστε να διεκπεραιώνονται οι διαδικασίες των χρηστών μέσω εύκολης πρόσβασης στο σύνολο των αναγκαίων πληροφοριών και λειτουργιών - Διασύνδεση με το υφιστάμενο σύστημα Παρακολούθησης Διαχείρισης Έργων ΕΣΠΑ Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης για χρήση κοινών δεδομένων, πρόσβαση των τηρούμενων ψηφιακών εγγράφων στο σχετικό αποθετήριο βασισμένο σε λογισμικό Πάπυρος Millennium III, αλλά και διεπαφής χρήστη ώστε να διεκπεραιώνονται οι διαδικασίες των χρηστών μέσω εύκολης πρόσβασης στο σύνολο των αναγκαίων πληροφοριών και λειτουργιών. Υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης με την υπάρχουσα πλατφόρμα μέσω web services. - Διασύνδεση με το υφιστάμενο σύστημα για την ηλεκτρονική υποβολή δαπανών έργων και ελέγχου εκθέσεων προόδου δικαιούχων πράξεων κρατικών ενισχύσεων για χρήση κοινών δεδομένων, πρόσβαση των τηρούμενων ψηφιακών εγγράφων στο υφιστάμενο αποθετήριο βασισμένο σε λογισμικό Πάπυρος Millennium III, αλλά και διεπαφής χρήστη ώστε να διεκπεραιώνονται οι διαδικασίες των χρηστών μέσω εύκολης πρόσβασης στο σύνολο των αναγκαίων πληροφοριών και λειτουργιών. - Μετάπτωση δεδομένων από τα υφιστάμενα ηλεκτρονικά αρχεία τήρησης πρωτοκόλλων αν αυτό κριθεί σκόπιμο από την υπηρεσία. - Παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης Διαχειριστών - Μεταφορά τεχνογνωσίας στα εργαλεία Διαχείρισης - Παραμετροποίησης (Developers Kit) (1 ομάδα) - Διάρκειας 10 ημερών - Παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης στους χρήστες ψηφιοποίησης και εισαγωγής δεδομένων (διάρκειας 4 ημερών). - Παρουσίαση του συστήματος (διάρκειας 1 ημέρας) στους λοιπούς χρήστες που θα έχουν πρόσβαση στην εφαρμογή. - Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού (quick reference manual) για τις διαφορετικές ομάδες χρηστών (εσωτερικών & εξωτερικών). - Παροχή υπηρεσιών εγγύησης και συντήρησης του λογισμικού για διάστημα ενός (1) έτους από την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του συστήματος. Α.2.2. Σκοπός του 'Εργου Το παρόν έργο έχει ως κύριο στόχο την αποτελεσματική διαχείριση των ψηφιακών εγγράφων της Αναθέτουσας Αρχής και τη βέλτιστη αξιοποίηση των πληροφοριών της. Η υιοθέτηση εφαρμογής ενός συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων προσφέρει τόσο στην Αναθέτουσα Αρχή όσο και στους υπαλλήλους της αλλά και στους εξωτερικούς συνεργάτες της (Αξιολογητές, Πιστοποιητές) και στους τελικούς δικαιούχους ερευνητικών προγραμμάτων, τα ακόλουθα πλεονεκτήματα: Ελαχιστοποίηση της διακίνησης έντυπου υλικού μεταξύ των υπηρεσιακών μονάδων Διασύνδεση του συστήματος με τον ιστότοπο της ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ για αυτόματη δημοσιοποίηση δεδομένων που αφορούν τις προτάσεις (δημοσιότητα, αποτελέσματα). Αυτοματοποίηση της διακίνησης εγγράφων από την είσοδο τους στην Αναθέτουσα Αρχή έως την έξοδο (εισερχόμενα - εξερχόμενα). 17

18 Βελτίωση της ταχύτητας αναζήτησης, αποστολής και λήψης εγγράφων καθώς και την ελαχιστοποίηση των τυχόν καθυστερήσεων. Ασφαλέστερη αποθήκευση και διασφάλιση του περιεχομένου σημαντικών εγγράφων. Μείωση των απαιτούμενων φυσικών χώρων αποθήκευσης. Αποδοτικότερη και ευέλικτη πρόσβαση σε αρχειοθετημένα έγγραφα. Αυτοματοποίηση της ανάθεσης και παρακολούθησης της υλοποίησης εργασιών, με βάση το ιεραρχικό μοντέλο της Αναθέτουσας Αρχής. Απλοποίηση της καθημερινής εργασίας των υπαλλήλων και εξωτερικών συνεργατών με την παροχή ενός ενιαίου περιβάλλοντος εργασίας. Εύκολη πρόσβαση στον ψηφιακό φάκελο υπαγωγής και ενημέρωση των τελικών δικαιούχων για την κατάσταση (status), της αξιολόγησης / πιστοποίησης της πρότασής τους. Αύξηση της ασφάλειας με χρήση κανόνων κρυπτογράφησης και ψηφιακών υπογραφών. Α.2.3. Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Εργου Ως κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας για το προσφερόμενο πληροφοριακό σύστημα κρίνονται οι ακόλουθοι: Σωστός σχεδιασμός και προσαρμογή της διεπαφής χρηστών (user interface) και ώστε να είναι φιλική προς τους χρήστες και να τους ενθαρρύνει να τη χρησιμοποιήσουν. Παρακολούθηση του έργου με δομημένες διαδικασίες παρακολούθησης και διαχείρισης για έλεγχο και επίλυση τυχόν δυσλειτουργιών. Πολύ καλή τεχνογνωσία του Αναδόχου σε θέματα διασύνδεσης και διαλειτουργικότητας πληροφοριακών συστημάτων. Ισχυρό και ευέλικτο σχήμα Διοίκησης του έργου. Επισημαίνεται ότι οι παραπάνω κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας το έργου είναι ενδεικτικοί. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι οφείλουν στην προσφορά τους να αναπτύξουν την δική τους προσέγγιση πάνω στους παράγοντες επιτυχίας και κινδύνους του έργου. Α.3 Λειτουργικές και Τεχνικές Προδιαγραφές του Έργου Α.3.1 Λειτουργικές & Τεχνικές Απαιτήσεις Η απρόσκοπτη και ασφαλής διακίνηση εγγράφων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την αποτελεσματική λειτουργία της Αναθέτουσας Αρχής και την άμεση εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων. Το προσφερόμενο σύστημα θα πρέπει να καλύπτει τις απαιτήσεις διαχείρισης και διακίνησης όλων των εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων για ολόκληρο τον κύκλο ζωής τους. Το προτεινόμενο σύστημα θα πρέπει να καλύπτει κατ ελάχιστον τα ακόλουθα: 18

19 Α. Διαχείριση και διακίνηση εισερχομένων εγγράφων Β. Διαχείριση και διακίνηση εξερχομένων εγγράφων με χρήση ψηφιακών υπογραφών Γ. Διαχείριση και διακίνηση εσωτερικής αλληλογραφίας Αναλυτικότερα, το προτεινόμενο σύστημα θα πρέπει να υποστηρίζει τις ακόλουθες λειτουργικές απαιτήσεις: - Ηλεκτρονική Πρωτοκόλληση όλων των εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων με βάση τους κανόνες που διέπουν την Αναθέτουσα Αρχή. - Ψηφιοποίηση της έντυπης αλληλογραφίας στην πύλη εισόδου των εγγράφων. - Εισαγωγή ηλεκτρονικών εγγράφων ( s, fax,.doc,.pdf, κτλ) με δυνατότητα χρήσης κατάλληλης εργαλειοθήκης από το περιβάλλον του MS Office. - Δυνατότητα υποστήριξης πολλαπλών Πρωτοκόλλων. - Ταξινόμηση, Αρχειοθέτηση και Οργάνωση του αρχείου της κάθε διεύθυνσης / τμήματος. - Αυτοματοποιημένη δρομολόγηση διακίνηση των εγγράφων με χρέωση στους αρμόδιους υπαλλήλους και εξωτερικούς συνεργάτες. - Προώθηση εγγράφων σε χρήστες και ρόλους με καθορισμό προθεσμίας διεκπεραίωσης, προτεραιότητας, σχολίων, κλπ. - Αυτοματοποίηση πρότυπων διαδικασιών ροών εργασιών (workflows). o Ο ανάδοχος οφείλει να συμπεριλάβει στο παραδοτέο έξι (6) πρότυπες ροές εργασίας (workflow scenarios), ο σχεδιασμός των οποίων θα οριστικοποιηθεί κατά τη φάση «Ανάλυση Απαιτήσεων - Μελέτη Εφαρμογής». - Απλοποιημένη διαδικασία δημιουργίας ροών εργασιών (workflows), σε επίπεδο διαχειριστή. Μοντελοποίηση και λειτουργία των ροών εργασιών (workflows) μέσα από γραφικό περιβάλλον χωρίς να απαιτείται η παραγωγή κώδικα. - Αυτοματοποιημένη δημιουργία εγγράφων με βάση πρότυπα έγγραφα (templates) και χρήση μεταδεδομένων που αποδίδονται ανά περίπτωση. o Ο ανάδοχος οφείλει να συμπεριλάβει στο παραδοτέο δέκα (10) πρότυπα έντυπα (Templates), ο σχεδιασμός των οποίων θα οριστικοποιηθεί κατά τη φάση «Ανάλυση Απαιτήσεων - Μελέτη Εφαρμογής». - Αυτόματη ειδοποίηση (notification) για ανατεθείσες εργασίες, μέσα από το σύστημα. - Ασφάλεια πρόσβασης σε πληροφοριακά στοιχεία και έγγραφα. - Εύκολη παρακολούθηση της διακίνησης του εγγράφου εντός της Αναθέτουσας Αρχής από τους χρήστες με κατάλληλα δικαιώματα πρόσβασης. - Καταγραφή ιστορικού ενεργειών, διαδικασιών όπου θα περιγράφεται κάθε βήμα, πότε ελήφθη, πότε απαντήθηκε, η απόφαση που ελήφθη, όνομα, ημερομηνία κλπ. 19

20 - Υποστήριξη αναζήτησης καταχωρήσεων βάσει των μεταδεδομένων, μεμονωμένα ή συνδυαστικά, με συμπλήρωση των εκάστοτε επιθυμητών κριτηρίων αναζήτησης εγγράφου (π.χ. αριθμός πρωτοκόλλου, αποστολέας, παραλήπτης, θέμα, κατηγορία, ημερομηνία, κλπ) σε κατάλληλα σχεδιασμένες ηλεκτρονικές φόρμες αναζήτησης. - Απλοποιημένη διαδικασία δημιουργίας αναφορών. Δυνατότητα παραγωγής δυναμικών αναφορών με χρήση συγκεκριμένων κριτηρίων και εξαγωγή τους σε εκτυπώσιμη ή ηλεκτρονική μορφή (π.χ. αρχεία xls). - Δυνατότητα διαχείρισης εξερχόμενου εγγράφου με χρήση ψηφιακής υπογραφής. - Δυνατότητα εισαγωγής ενός εγγράφου τύπου σχεδίου (χωρίς άμεση πρωτοκόλληση), το οποίο θα δημιουργείται από τον συντάκτη του και στη συνέχεια θα ακολουθεί (μέσω του συστήματος) την προκαθορισμένη (βάση της ιεραρχίας) πορεία για έγκριση. o o Σε κάθε στάδιο της διακίνησής του εγγράφου κατά τη διαδικασία της έγκρισής του θα πρέπει να ενσωματώνονται και οι ψηφιακές υπογραφές του αντίστοιχου υπογράφοντα (εφόσον αυτός διαθέτει τα απαραίτητα ψηφιακά πιστοποιητικά). Η ενσωμάτωση της ψηφιακής υπογραφής θα πρέπει να γίνεται χωρίς την απαίτηση για εγκατάσταση και χρήση οποιασδήποτε desktop εφαρμογής (λ.χ. office, acrobat, κλπ). Το σύστημα να υποστηρίζει και ψηφιακή υπογραφή που χρησιμοποιεί ψηφιακά πιστοποιητικά σκληρής αποθήκευσης σε usb tokens ή smart cards, συμβατά με την υποδομή δημόσιου κλειδιού που διατηρεί η Αρχή Πιστοποίησης Ελληνικού Δημοσίου και η Εθνική Διαδικτυακή Πύλη ΕΡΜΗΣ. Όταν το σχέδιο λαμβάνει την τελική υπογραφή (από τον δηλωθέντα ως τελικό υπογράφοντα), τότε αυτό θα πρέπει να επιστρέφεται στον συντάκτη του για την μετατροπή του σε εξερχόμενο, το οποίο στη συνέχεια ακολουθεί την πορεία εξερχομένου εγγράφου. - Δυνατότητα το έγγραφο να επισυνάπτεται αυτόματα σε μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και να αποστέλλεται στον παραλήπτη τα στοιχεία του οποίου καταχωρήθηκαν κατά την εισαγωγή του εγγράφου στο σύστημα. - Δυνατότητα σε κάθε εμπλεκόμενο στην διαδικασία έγκρισης του σχεδίου εγγράφου να καταχωρεί τις παρατηρήσεις του και να τροποποιεί το ψηφιακό αρχείο, ενσωματώνοντάς τες σε αυτό ή δημιουργώντας νέα έκδοση. - Μηχανισμός ελέγχου & δημιουργίας εκδόσεων (version control) εγγράφων με πλήρες ιστορικό των διαφορετικών εγγράφων και στοιχεία των εκδοτών. - Δημιουργία απαντητικών εγγράφων και σύνδεση με το αντίστοιχο εισερχόμενο. - Κρυπτογράφηση για τη διασφάλιση τόσο της πιστοποίησης της ταυτότητας του υπογράφοντος όσο και για την ασφαλή ροή των εγγράφων στο δίκτυο, ώστε να μη μπορούν να χρησιμοποιηθούν από μη νόμιμους χρήστες. - Διαλειτουργικότητα με τα υφιστάμενα ψηφιακά αποθετήρια εγγράφων. Το προτεινόμενο λογισμικό θα πρέπει: - Να εγκατασταθεί κεντρικά, σε υπολογιστικό και δικτυακό εξοπλισμό που θα διαθέσει η Αναθέτουσα Αρχή. Πιο συγκεκριμένα οι υπολογιστικοί πόροι διατίθενται ως εικονικές μηχανές. Οι εικονικές μηχανές είναι 20

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)»

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)» ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΑΞΗ: «Αναδιοργάνωση και ενίσχυση υπηρεσιών Ε.Σ.Ε.Ε.» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση για το Έργο

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση για το Έργο Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση για το Έργο «Αναβάθμιση - Επέκταση Πληροφοριακού Συστήματος Φοιτητολογίου στο Τ.Ε.Ι. Σερρών» Αναθέτουσα Αρχή: Τ.Ε.Ι. Σερρών διαμέσου του ΕΛΚΕ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%.

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%. Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%. ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο 1 «Ψηφιακές Υπηρεσίες Ιεράς Μητροπόλεως Ιωαννίνων» της Πράξης «Ψηφιακές Υπηρεσίες Ιεράς Μητροπόλεως Ιωαννίνων»

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο 1 «Ψηφιακές Υπηρεσίες Ιεράς Μητροπόλεως Ιωαννίνων» της Πράξης «Ψηφιακές Υπηρεσίες Ιεράς Μητροπόλεως Ιωαννίνων» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο 1 «Ψηφιακές Υπηρεσίες Ιεράς Μητροπόλεως Ιωαννίνων» της Πράξης «Ψηφιακές Υπηρεσίες Ιεράς Μητροπόλεως Ιωαννίνων» Αναθέτουσα Αρχή: Ιερά Μητρόπολη Ιωαννίνων Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, 3/8/2010 Αριθμ.Πρωτ.:153364/ΨΣ6 734/ΔΦ308

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002813788 2015-05-29

15PROC002813788 2015-05-29 15PROC002813788 2015-05-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΑΦΗ7ΛΛ-2ΞΓ Θεσσαλονίκη, 27 Μαΐου 2015 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός ΟΠΣ: 377754 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013

Κωδικός ΟΠΣ: 377754 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013 Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσίες λειτουργίας Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Σχέσεων με τους Πολίτες και τις Επιχειρήσεις» Κωδικός ΟΠΣ: 377754 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη υπ αρ. 01/2013 Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη υπ αρ. 01/2013 Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη υπ αρ. 01/2013 Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2008 και τις Εθνικές Κατευθυντήριες Γραμμές του ΕΚΑΠΤΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Επέκταση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών - Πληροφοριακά Συστήματα Υποδομής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών» Αναθέτουσα Αρχή: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ειδικός Λογαριασμός

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη εφαρμογών υποστήριξης Ενιαίας Αρχής Πληρωμής Μισθοδοσίας» με χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Προϋπολογισμός: 3.939.600,00

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, 25-5-2011 Αρ. Πρωτ.:153.874/ΨΣ2420 /Δ

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού. Με τίτλο

Προκήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού. Με τίτλο ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ. ΕΣΩΤ. ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚ. & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την «Ανάπτυξη εφαρμογών για την αξιοποίηση των προηγμένων υπηρεσιών του ΕΔΕΤ» σε έξι (6) τμήματα

Προκήρυξη Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την «Ανάπτυξη εφαρμογών για την αξιοποίηση των προηγμένων υπηρεσιών του ΕΔΕΤ» σε έξι (6) τμήματα Προκήρυξη Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την «Ανάπτυξη εφαρμογών για την αξιοποίηση των προηγμένων υπηρεσιών του ΕΔΕΤ» σε έξι (6) τμήματα στο πλαίσιο του Υποέργου «Ανάπτυξη καινοτόμων δικτυακών εφαρμογών

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την υποστήριξη πιλοτικών εφαρμογών των παρεχόμενων υπηρεσιών» σε δύο (2) τμήματα

Προκήρυξη Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την υποστήριξη πιλοτικών εφαρμογών των παρεχόμενων υπηρεσιών» σε δύο (2) τμήματα ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Προκήρυξη Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την υποστήριξη πιλοτικών εφαρμογών των παρεχόμενων υπηρεσιών» σε δύο (2) τμήματα στο πλαίσιο του Υποέργου «Προμήθεια εξοπλισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ και ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Μεσογείων 396 GR 153 41, Αγία Παρασκευή ΑΤΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 2250/2014

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 2250/2014 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ /νση: Φωκίδος 7 Κέντρο για την Μελέτη και Πρόληψη της 5 26 Αθήνα Κακοποίησης & Παραµέλησης του Παιδιού Τηλ: (210) 77.15.791 ιευθυντής: Γ. Νικολαΐδης, MD,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. Αναθέτουσα Αρχή : Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας, ΕΔΕΤ Α.Ε.

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. Αναθέτουσα Αρχή : Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας, ΕΔΕΤ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή με τίτλο στο πλαίσιο του Υποέργου «Κεντρικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες Διαχείρισης Εθνικού Μητρώου Εθελοντών Αιμοδοτών» της

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση»

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ EKT / EIE: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ / ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ EKT / NHR: NATIONAL DOCUMENTATION CENTRE / NATIONAL HELLENIC RESEARCH FOUNDATION Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΑ: ΒΛ92ΟΡΙΝ-ΙΝΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 25-09-2013 Αρ. Γεν. Πρωτ.: 1457 /25-09-2013 Αρ. Πρωτ. ΕΥΥΑΠ: 1077/25-09-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το Έργο «Προηγμένες υπηρεσίες μεταδόσεων και τηλεδιασκέψεων -Τμήμα Γ»

Προκήρυξη Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το Έργο «Προηγμένες υπηρεσίες μεταδόσεων και τηλεδιασκέψεων -Τμήμα Γ» «Προηγμένες υπηρεσίες μεταδόσεων και τηλεδιασκέψεων -Τμήμα Γ» στο πλαίσιο του Υποέργου «Ψηφιακές εφαρμογές μεταδόσεων υψηλής ευκρίνειας και υπηρεσίες τηλεδιάσκεψης υψηλής ανάλυσης» της Πράξης «Προηγμένες

Διαβάστε περισσότερα

για το έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΥΛΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Μ.2.2. ΕΠ ΚτΠ 2000-2006

για το έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΥΛΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Μ.2.2. ΕΠ ΚτΠ 2000-2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «Κεντρικές Υπηρεσίες ISP και SLA»

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «Κεντρικές Υπηρεσίες ISP και SLA» Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «Κεντρικές Υπηρεσίες ISP και SLA» Κωδ. ΟΠΣ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Προϋπολογισμός: Δικαίωμα Προαίρεσης: Προϋπολογισμός συμπεριλαμβανομένου του Δικαιώματος

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Υπηρεσίες Λογιστικής Υποστήριξης του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Στοιχεία διακήρυξης: 18/2014 Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Παροχή Λογιστικών Υπηρεσιών για την υποστήριξη του έργου του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ Στοιχεία διακήρυξης: 28/19.10.2012 Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Παροχή υπηρεσιών τηλεφωνικής υποστήριξης (Call Center 1500)»

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Παροχή υπηρεσιών τηλεφωνικής υποστήριξης (Call Center 1500)» ΑΔΑ: ΩΜΡ1Χ-5ΒΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, 09 Ιουλίου 2014 Αρ. Πρ.:ΔΙΟΙΚ/Φ.937/1/17190 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Απλοποίηση Διαδικασίας Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης & Ελέγχου Αγροτικών Ενισχύσεων» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Απλούστευση Διαδικασίας του Ολοκληρωμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Αθήνα, 17/04/2013 Αριθ. Πρωτ.: 8303 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αναθέτουσα Αρχή: Προϋπολογισμός: Πλέον Δικαιώματα Προαίρεσης: Διάρκεια: Διαδικασία Ανάθεσης:

Αναθέτουσα Αρχή: Προϋπολογισμός: Πλέον Δικαιώματα Προαίρεσης: Διάρκεια: Διαδικασία Ανάθεσης: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο 3: «Ψηφιοποίηση πρωτογενούς υλικού και συναφείς υπηρεσίες» της Πράξης «Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε κύριους τομείς Εκκλησιαστικής Διοίκησης» Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση: Χρονική διάρκεια έργου:

Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση: Χρονική διάρκεια έργου: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παπάγου, 20 Νοεμβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ. Βαθμ. Προτ/τας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας Α.Π. 7 & 8» με MIS 375686 & 375687

Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας Α.Π. 7 & 8» με MIS 375686 & 375687 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για το υποέργο 7 «Επικοινωνιακά Υλικά Προβολής και Δημοσιοποίηση της Πράξης στα ΜΜΕ» Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα