ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Διεύθυνση Ανάπτυξης & Μηχ/σης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Διεύθυνση Ανάπτυξης & Μηχ/σης"

Transcript

1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Διεύθυνση Ανάπτυξης & Μηχ/σης ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Πειραιάς, 24 Απριλίου 2008 Πληροφορίες: Α. Κουνά Οδυσ. Ανδρούτσου & Κανάρη Πειραιάς Τηλ.: Fax: Αρ. Πρωτ: Προς: Κοιν. Διεύθυνση Προμηθειών Γραφείο Νομικών Υποθέσεων Ανακ. κ. Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Γενικό Διευθυντή Θέμα: Απαντήσεις επί των Διευκρινιστικών ερωτήσεων που ετέθησαν αναφορικά με τη Διακήρυξη Νο 3/2008 για την «Αναβάθμιση-Επέκταση Συστήματος P-MIS» Σε απάντηση διευκρινιστικών ερωτήσεων που εστάλησαν από πλευράς εταιριών που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον συμμετοχής στο Διαγωνισμό που αφορά την «Αναβάθμιση-Επέκταση Συστήματος P-MIS» σας γνωρίζουμε τα εξής: Ερώτηση 1 «Βάσει του Β Μέρους Γενικοί και Ειδικοί Όροι του Διαγωνισμού, ενότητα Β Ελάχιστες προϋποθέσεις απαιτείται ο Προσφέρων να πληρεί και να τεκμηριώνει μεταξύ άλλων τα κάτωθι: Να έχει αποδεδειγμένη εξειδίκευση και εμπειρία σε μελέτη-σχεδιασμό διαδικασιών και υλοποίηση συστημάτων εφαρμογών Διαχειριστικής και Λογιστικής παρακολούθησης δραστηριοτήτων και παροχής υπηρεσιών Λιμένα Να προσφέρει Επιχειρησιακές λύσεις στην τελευταία παραγωγική τους έκδοση, οι οποίες να έχουν εγκατασταθεί και λειτουργήσει παραγωγικά για 3 και πλέον χρόνια, σε τουλάχιστον 3 λιμάνια, ένα εκ των οποίων να είναι αναλόγου τουλάχιστον μεγέθους σε διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων με το λιμάνι του Πειραιά. Από την έρευνα αγοράς που κάναμε διαπιστώσαμε ότι τα ανωτέρω μπορούν να καλυφθούν σε επίπεδο Προσφέροντος/Αναδόχου μόνο από την Σελίδα 1 σελίδα 21

2 υφιστάμενη ανάδοχο του έργου του ΟΛΠ, ενώ προκειμένου να συμμετάσχει κάποια άλλη Ελληνική εταιρεία, θα πρέπει να συνεργαστεί υπό μορφή της Ένωσης εταιρειών με εξωχώριες εταιρείες. Το γεγονός αυτό καθιστά από πολύ δύσκολη έως και ανέφικτη τη συλλογή των απαιτούμενων δικαιολογητικών συμμετοχής που διέπουν το διαγωνισμό από πλευράς της εξωχώριας εταιρείας. Αυτό καθιστά αποτρεπτική για τους ενδιαφερόμενους τη συμμετοχή στο διαγωνισμό κάτι που δεν είναι σαφώς υπέρ του δημοσίου συμφέροντος. Στα πλαίσια αυτά ζητούμε να διευκρινιστεί ότι η απαίτηση εμπειρίαςτου Προσφέροντος μπορεί να καλυφθεί και μέσω των υπεργολάβων αυτού οι οποίοι εξάλλου δεσμεύονται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για τη συμφωνία συνεργασίας τους με αυτόν. Ως εκ τούτου θα καθίσταται δυνατή η συμπλήρωση του σχετικού πίνακα έργων της ενότητας Β και με έργα του υπεργολάβου, εκ των οπίων ένα θα επιλεγεί σχετικά προκειμένου να επιδειχθεί στην Επιτροπή Αξιολόγησης.» Ναι μπορεί να καλυφθεί και μέσω των υπεργολάβων. (Άρθρο 45 (Κριτήρια ποιοτικής επιλογής) παράγραφος 6 του Π.Δ. 59/2007 που διέπει το Νομικό και Θεσμικό πλαίσιο του Διαγωνισμού. (βλέπε παράγραφος Β.1.4 του Β Παραρτήματος της Διακήρυξης)) Ερώτηση 2 «Όσον αφορά το/τα έργο/α του σχετικού καταλόγου του Προσφέοντος, ο οποίος περιλαμβάνεται και έχει υποβληθεί στον Υποφάκελο Δικαιολογητικά, το/τα οποίο/α και θα είναι προτεινόμενο/α προς επίδειξη, ζητούμε να επιβεβαιωθεί ότι η συμμετοχή του Προσφέροντος (ή του υπεργολάβου αυτού εφόσον επιβεβαιωθεί) μπορεί να είναι τόσο με τη μορφή κύριου συμβαλλόμενου όσο και με τη μορφή υπεργολαβίας, όπως σαφώς κατανοούμε βάσει των αναφερομένων στο Μέρος Β. ενότητα Β.3.2.2, Κεφ. 4, παράγραφο 4.2.1, σελ Αναλυτικά στοιχεία του έργου: Φορέας / Πελάτης, Χρονολογία έναρξης του έργου, Διάρκεια του έργου (από - έως), Προϋπολογισμός του έργου (χωρίς ΦΠΑ), Απασχόληση (σε ανθρωπομήνες), Αντικείμενο του έργου, Ρόλος του Προσφέροντος (κύριος συμβαλλόμενος, υπεργολάβος, κλπ), Άλλοι συμμετέχοντες, Ποσοστό συμμετοχής του Προσφέροντος σε οικονομικά μεγέθη, Αρμόδιος ή αρμόδια υπηρεσία του πελάτη από όπου μπορούν να ζητηθούν στοιχεία (όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax), Παρούσα κατάσταση Έργου.» Σχετικά με την αληθή έννοια της φράσης «Ρόλος του Προσφέροντος (κύριος συμβαλλόμενος, υπεργολάβος κλπ)» που περιέχεται στην παρ του Κεφαλαίου 4 της ενότητας Β , σας επισημαίνουμε ότι οι Σελίδα 2 σελίδα 21

3 περιεχόμενοι εντός παρενθέσεως όροι «κύριος συμβαλλόμενος, υπεργολάβος κλπ.» διευκρινίζουν τη λέξη «Ρόλος» και αναφέρονται αποκλειστικά και μόνο στην ιδιότητα με την οποία συμμετείχε ο Προσφέρων στο ήδη υλοποιηθέν έργο του σχετικού καταλόγου που επιδεικνύει. Συνεπώς η συμμετοχή του προσφέροντος μπορεί να είναι τόσο με τη μορφή κύριου συμβαλλόμενου, όσο και με τη μορφή υπεργλαβίας. Ερώτηση 3 «Από το γράμμα και το πνεύμα της Διακήρυξης συνάγεται ότι η ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής της παραγράφου Β (σελ του Μέρους Β της Διακήρυξης) που αναφέρει ότι: «Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ υποχρεούται να προσφέρει Επιχειρησιακές λύσεις στην τελευταία τους έκδοση, οι οποίες: Να έχουν εγκατασταθεί και λειτουργήσει παραγωγικά για 3 και πλέον χρόνια, σε τουλάχιστον 3 λιμάνια, ένα εκ των οποίων να είναι αναλόγου τουλάχιστον μεγέθους σε διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων με το λιμάνι του Πειραιά.» πρέπει να αποδειχθεί με την παράθεση αντίστοιχων εγκαταστάσεων της Επιχειρησιακής λύσης, ανεξάρτητα από την υλοποίησή τους ή όχι από τον Προσφέροντα. Ως εκ τούτου η συμπλήρωση του Πίνακα 1.1 της Παραγράφου Β «Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής» (σελ. 12 του Μέρους Β της Διακήρυξης) καθώς και οι απαντήσεις στις απαιτήσεις της παραγράφου (σελίδα 44 Κεφάλαιο 4: Επίδειξη Προτεινόμενης Λύσης (τμημάτων ή συνόλου αυτής)) θα γίνει επί της ανωτέρω βάσης. Παρακαλούμε επιβεβαιώστε τα ανωτέρω.» Μπορεί να αποδειχθεί με την παράθεση αντίστοιχων εγκαταστάσεων της Επχειρησιακής λύσης τόσο από τον Προσφέροντα, όσο και από τον υπεργολάβο τους. (Άρθρο 45 (Κριτήρια ποιοτικής επιλογής) παράγραφος 6 του Π.Δ. 59/2007 που διέπει το Νομικό και Θεσμικό πλαίσιο του Διαγωνισμού. (βλέπε παράγραφος Β.1.4 του Β Παραρτήματος της Διακήρυξης)) Ερώτηση 4 Στο Μέρος Γ (Σκοπός & Αντικείμενο του Έργου), παρ. Γ , σελ. 114, δίνεται ο Πίνακας 2 με τους απαιτούμενους χρόνους αποκατάστασης και τα μέγιστα ποσοστά μη διαθεσιμότητας, όπου αναφέρεται ότι ο χρόνος αποκατάστασης στην περίπτωση Ολικής απώλειας είναι 1 ώρα (ΚΩΚ), και 2 ώρες (ΕΩΚ). Σελίδα 3 σελίδα 21

4 Δεδομένου ότι το παρόν έργο δεν περιλαμβάνει την υλοποίηση ολοκληρωμένου εφεδρικού μηχανογραφικού κέντρου (Disaster Recovery Site) ώστε να αναλάβει εντός του απαιτούμενου χρόνου την εξυπηρέτηση των εφαρμογών και υπηρεσιών του Πρωτεύοντος κέντρου (Καστράκι), δεν είναι εφικτή η ικανοποίηση της απαίτησης με καμία τεχνολογία υψηλής διαθεσιμότητας ή ανάκαμψης εφαρμοσμένης σε τοπικό επίπεδο (Πρωτεύον site Καστρακίου). Επιπλέον, και επειδή η ολική ή μερική απώλεια διάθεσης των εφαρμογών και υπηρεσιών μπορεί να προέλθει από εξωτερικούς παράγοντες μη οφειλόμενους σε εξοπλισμό του παρόντος έργου (όπως π.χ. καταστροφή του οπτικού δακτυλίου από εσφαλμένη ανασκαφή), θεωρούμε απαραίτητη την αύξηση των χρονικών ορίων επισκευής βλάβης, και την περαιτέρω ανάλυση και εξαίρεση των περιπτώσεων που οφείλονται σε εξωγενείς προς τον Ανάδοχο αιτίες. Παρακαλούμε όπως επαναδιατυπώσετε τις απαιτήσεις χρονικής απόκρισης του Πίνακα 2 ώστε να ευρίσκονται εντός ρεαλιστικών ορίων. Ο Προσφέρων στο Φάκελο «Τεχνική Προσφορά» θα υποβάλλει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ενότητα B Περιεχόμενα Φακέλου «Τεχνική Προσφορά»-Β Μέρος της Διακήρυξης,(Κεφάλαιο 3, παράγραφος ) Πίνακα «Χρόνων αποκατάστασης και μέγιστων ποσοστών μη διαθεσιμότητας» σύμφωνα με τη μορφή του Πίνακα 2 της ενότητας Γ του Γ Μέρος της Διακήρυξης, ο οποίος και θα αξιολογηθεί μεταξύ άλλων στην Ομάδα Γ κριτηρίων (3. Προσφερόμενες Υπηρεσίες- Κριτήριο 3.7 Υπηρεσίες Παραγωγικής Λειτουργίας) Όσον αφορά την ολική ή μερική απώλεια διάθεσης εξοπλισμού, λογισμικού συστήματος(λειτουργικού, βάση δεδομένων), λογισμικού εφαρμογών, εάν αυτή οφείλεται σε εξωτερικούς παράγοντες και όχι σε οφειλόμενους σε εξοπλισμό του παρόντος έργου, οι χρόνοι που θα προσφέρει θα ισχύουν μετά την επίλυση των προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από τους εξωγενείς παράγοντες. Ερώτηση 5 Στο Μέρος Γ (Σκοπός & Αντικείμενο του Έργου), παρ. Γ , σελ. 114, δίνεται ο Πίνακας 2 με τους απαιτούμενους χρόνους αποκατάστασης και τα μέγιστα ποσοστά μη διαθεσιμότητας, όπου αναφέρεται ότι ο χρόνος αποκατάστασης στην περίπτωση απώλειας υποσυστήματος εφαρμογών είναι 3 ώρες. Στην κατηγορία αυτή των προβλημάτων υπάγεται και η περίπτωση προβλημάτων (bugs) του λογισμικού συστήματος και εφαρμογών, όπως αναφέρεται στην παράγραφο Γ του ίδιου κεφαλαίου. Δεδομένου ότι το λογισμικό συστήματος (λειτουργικό σύστημα εξυπηρετητών, drivers κτλ), και το έτοιμο λογισμικό εφαρμογών (πλατφόρμα Oracle, λογισμικό εφαρμογών τύπου «NAVIS» κτλ) δεν Σελίδα 4 σελίδα 21

5 κατασκευάζεται από τον Ανάδοχο και υπόκειται στους όρους υποστήριξης του κατασκευαστή τους, δεν είναι δυνατή η ανάληψη της ευθύνης επισκευής των bug fixes στον περιορισμένο οριζόμενο χρόνο, ούτε η υποχρέωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή του λογισμικού ως προς τους χρόνους αυτούς. Παρακαλούμε όπως επαναδιατυπώσετε τις απαιτήσεις χρονικής απόκρισης του Πίνακα 2 ώστε να ευρίσκονται εντός ρεαλιστικών ορίων. Στην περίπτωση προβλημάτων bug fixes του λειτουργικού συστήματος, των βάσεων δεδομένων και των επιχειρησιακών εφαρμογών, εφόσον ο χρόνος αποκατάστασης ορίζεται από την κατασκευάστρια εταιρεία, θα πρέπει αυτός ο χρόνος να υποβληθεί από τον Προσφέροντα στο Φάκελο «Τεχνική Προσφορά», στον Πίνακα «Χρόνων αποκατάστασης και μέγιστων ποσοστών μη διαθεσιμότητας» (B Περιεχόμενα Φακέλου «Τεχνική Προσφορά»-Β Μέρος της Διακήρυξης,(Κεφάλαιο 3, παράγραφος ) ) «Χρόνων αποκατάστασης και μέγιστων ποσοστών μη διαθεσιμότητας» ο οποίος και θα αξιολογηθεί μεταξύ άλλων στην Ομάδα Γ κριτηρίων (3. Προσφερόμενες Υπηρεσίες-Κριτήριο 3.7 Υπηρεσίες Παραγωγικής Λειτουργίας) Όσον αφορά τις εφαρμογές που αναπτύσσονται ειδικά για τον ΟΛΠ, η διαθεσιμότητά τους θα υπολογίζεται σε μηνιαία βάση όπως αυτό αναλύεται στο παράρτημα Γ Ερώτηση 6 Στο Μέρος Γ (Σκοπός & Αντικείμενο του Έργου), παρ. Γ , σελ. 115, δίνεται ο Πίνακας 3 με τους απαιτούμενους χρόνους ολοκλήρωσης ειδικών απαιτήσεων των εφαρμογών. Στις απαιτήσεις αυτές η μεγαλύτερη κατηγορία αναφέρεται σε διαδικασίες batch και οι χρόνοι ολοκλήρωσης κυμαίνονται σε χρονικά διαστήματα της τάξης μερικών δευτερολέπτων ή λεπτών. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι batch εργασίες εκτελούνται σε χαμηλότερη προτεραιότητα από τις Online αντίστοιχες (ώστε να μην καθυστερούν τους ενεργούς χρήστες του συστήματος), θεωρούμε ότι οι παραπάνω χρόνοι ολοκλήρωσης είναι ανέφικτοι. Παρακαλούμε όπως επαναδιατυπώσετε τις απαιτήσεις χρονικής απόκρισης του Πίνακα 3 ώστε να ευρίσκονται εντός ρεαλιστικών ορίων. Ο πίνακας 3 των χρόνων ολοκλήρωσης των ειδικών απαιτήσεων των εφαρμογών είναι ενδεικτικός. Ο Προσφέρων στο Φάκελο «Τεχνική Προσφορά» θα υποβάλλει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ενότητα B Περιεχόμενα Φακέλου «Τεχνική Προσφορά»-Β Μέρος της Διακήρυξης,(Κεφάλαιο 3, παράγραφος ), Πίνακα «Χρόνων απόκρισης διαδικασιών μέσω των συστημάτων εφαρμογών» σύμφωνα με τη μορφή του Πίνακα 3 της ενότητας Γ του Γ Μέρος της Σελίδα 5 σελίδα 21

6 Διακήρυξης, ο οποίος και θα αξιολογηθεί μεταξύ άλλων στην Ομάδα Γ κριτηρίων (3. Προσφερόμενες Υπηρεσίες-Κριτήριο 3.7 Υπηρεσίες Παραγωγικής Λειτουργίας) Ερώτηση 7 Στην σελίδα 142 του Μέρους Γ - Σκοπός και Αντικείμενο Έργου της Διακήρυξης, αναφέρεται ότι ο Ανάδοχος θα πρέπει να προδιαγράψει το τεχνολογικό σχήμα διεπαφής του πληροφοριακού συστήματος με τα κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών. Δεδομένου ότι στην Διακήρυξη δεν παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τις λειτουργίες που εξυπηρετούν τα κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών παρακαλούμε διευκρινίστε αν απαιτείται η προαναφερόμενη διεπαφή. Αν ναι, παρακαλούμε διευκρινίστε την φύση της ζητούμενης διεπαφής. Δεν απαιτείται η αναφερόμενη διεπαφή του νέου ΟΠΣ με τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών. Ωστόσο Το νέο Πληροφοριακό Σύστημα θα περιλαμβάνει πλην των εσωτερικών χρηστών και εξωτερικούς εξουσιοδοτημένους ή όχι χρήστες: Μη εξουσιοδοτημένοι εξωτερικοί χρήστες: είναι το ευρύ κοινό, στο οποίο θα δίνεται δυνατότητα ανάκτησης δημοσιευμένων πληροφοριών από τη διαδικτυακή πύλη (portal) του P-MIS, για το οποίο έχει ζητηθεί μελέτη Παραδοτέο ΠΕ Α16-1:Μελέτη για την υλοποίηση του Portal (βλέπε Γ )) Οι εξωτερικοί εξουσιοδοτημένοι χρήστες: είναι μεμονωμένοι χρήστες, εταιρείες, τράπεζες η Δημόσιες Υπηρεσίες, οι οποίοι θα έχουν δικαίωμα πιστοποιημένης πρόσβασης σε συγκεκριμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες μέσω διαδικτυακής πύλης, που θα αναπτυχθεί από τον Ανάδοχο για το Intranet του ΟΛΠ (VPN). Η διασύνδεση με το σύστημα θα γίνεται με χρήση προσωπικού κωδικού πρόσβασης και ψηφιακών πιστοποιητικών. Οι χρήστες αυτοί θα έχουν δυνατότητα χρήσης σχετικών φορμών η και να υποβάλλουν δομημένα αρχεία δεδομένων (π.χ. XML), αξιοποιώντας την τεχνολογία web services ή ισοδύναμη. Τα δεδομένα ως και ο τρόπος πρόσβασης σε αυτά από τους παραπάνω εξουσιοδοτημένους χρήστες, θα προσδιοριστεί επακριβώς κατά την Φάση Α Ερώτηση 8 Στην σελίδα 64 της Παραγράφου Γ Express_J του Μέρους Γ - Σκοπός και Αντικείμενο Έργου της Διακήρυξης και συγκεκριμένα στο σημείο 26, αναφέρεται ότι ο Ανάδοχος υποχρεούται να υλοποιήσει την «Μηχανογραφική παρακολούθηση εισιτηρίων επιβατών που πηγαίνουν Σαλαμίνα». Δεδομένου ότι στην Διακήρυξη δεν παρέχονται πληροφορίες σχετικά με την συγκεκριμένη λειτουργία, παρακαλούμε διευκρινίστε αν Σελίδα 6 σελίδα 21

7 απαιτείται η υλοποίηση της προαναφερόμενης εφαρμογής και αν ναι παρακαλούμε διευκρινίστε την φύση της ζητούμενης εφαρμογής. Συνοπτική περιγραφή της διαδικασίας υπάρχει στο Παράρτημα Διαδικασιών-Λειτουργιών Διευθύνσεων ΟΛΠ_1 (Διεύθυνση Φορτοεκφόρτωσης / Διαδικασία Είδος Πληροφορίας ΦΟΡΤ/ΣΗ2.9) Ορθή μορφή σημείων Στην σελίδα 64 της Παραγράφου Γ Express_J του Μέρους Γ - Σκοπός και Αντικείμενο Έργου της Διακήρυξης κειμένου της Διακήρυξης ως ακολούθως: 26.Μηχανογραφική παρακολούθηση εισιτηρίων επιβατών που πηγαίνουν Σαλαμίνα Με βάση την κατάσταση (τεμαχίων οχημάτων, εσόδων Ο.Λ.Π. ανά είδος οχήματος και συνολική αξία), και το τιμολόγιο της ακτοπλοϊκής εταιρείας εκδίδεται από τον Ο.Λ.Π.. τιμολόγιο επί πιστώσει. (για την προμήθεια επί των εισιτηρίων). 27. Δημιουργία ηλεκτρονικού οικονομικού φακέλου πλοίου με τα πιο κάτω στοιχεία: Δηλωτικά εισαγωγής εξαγωγής ΔΕΔΕΟ Δελτίο Εκτελεσθείσης Εργασίας Προκαταβολή (Γραμμάτιο Εισπράξεως) Σημείωμα πρακτορείου για έκδοση Προκαταβολής Αίτηση Διάθεσης Εργατικής Ομάδας Τιμολόγιο Ερώτηση 9 Στον Πίνακα Συμμόρφωσης Γ.7.3 Εκπαίδευση για τη Διαχείριση & λειτουργία συστημάτων, λειτουργικών συστημάτων, υπηρεσιών, βάσης δεδομένων, Portal, του Γ μέρους της διακήρυξης στην σελίδα 127/216 αναφέρεται η παρακάτω εκπαίδευση. «9. ΝΝΜ 10. Operations 11. Service Desk 12. Rerformance Insight 13. Internet Services 14. Configuration Manager» Οι παραπάνω εκπαιδεύσεις αφορούν ξεχωριστά προϊόντα η υποπροϊόντα μιας ενιαίας πλατφόρμας ενός συγκεκριμένου κατασκευαστή. Από τον Πινάκα Δ.1.13 Λογισμικό Διαχείρισης Δικτύων του Δ μέρους της διακήρυξης σελίδα 79, καθώς και το κεφάλαιο Γ.4.2 Σύστημα Διαχείρισης Δικτύου Γ Μέρος σελίδα 42, προκύπτει ότι πολλές από τις παραπάνω εκπαιδεύσεις δεν αντιστοιχούν σε προϊόν ή προϊόντα Σελίδα 7 σελίδα 21

8 που προδιαγράφονται στον Πινάκα Δ.1.13 Λογισμικό Διαχείρισης Δικτύων ή σε κάποιον άλλο πινάκα της διακήρυξης. Λόγω της προαναφερόμενης αναντιστοιχίας μεταξύ των απαιτήσεων του τεχνικού μέρους (Πίνακας Δ.1.13) και των απαιτήσεων εκπαιδευτικού μέρους (Γ.7.3 Εκπαίδευση) που αφορούν το Σύστημα Διαχείρισης Δικτύων, παρακαλούμε διευκρινίστε ποια θα είναι η ορθή απαιτουμένη εκπαίδευση του Συστήματος Διαχείρισης Δικτύων. Η αναφορά στις συγκεκριμένες ενότητες που είναι προϊόντα η υποπροϊόντα μιας ενιαίας πλατφόρμας ενός συγκεκριμένου κατασκευαστή είναι ενδεικτική και αναφέρεται σε εκπαίδευση του Συστήματος Διαχείρισης Δικτύου του κατασκευαστή του υπάρχοντος Λογισμικού Διαχείρισης Δικτύου, το οποίο όπως φαίνεται στην απάντησή μας (ερώτηση 22), επιτρέπεται να αναβαθμίσει ο Ανάδοχος σε νεώτερη έκδοση, κάνοντας χρήση των υπαρχουσών αδειών. Έτσι σε ότι αφορά τις απαιτήσεις για εκπαίδευση για το σύστημα Διαχείρισης Δικτύου, ο Ανάδοχος θα προσφέρει τον ελάχιστο αριθμό ωρών εκπαίδευσης στα προϊόντα που θα προσφέρει για τη Διαχείριση του Δικτύου, σύμφωνα με τους Πίνακες Δ.1.13 και Δ.1.15 και σε καμιά περίπτωση δεν θα είναι μικρότερος συνολικά, από το συνολικό αριθμό ωρών εκπαίδευσης που προβλέπονται στον πιο κάτω αναδιαμορφωμένο πίνακα Γ.7.3 Εκπαίδευση για τη Διαχείριση & λειτουργία συστημάτων, λειτουργικών συστημάτων, υπηρεσιών, βάσης δεδομένων, Portal ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝA ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ ΑΤΟΜA ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ Λογισμικό διαχείρισης εταιρικού δικτύου. 30 <=10 1 Διαχείριση συστημάτων /εξυπηρετητών δικτύου 30 <=10 1 Λογισμικό συλλογής και αναφοράς απόδοσης του δικτύου και υπηρεσιών. 18 <=10 1 ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΜΑΔΩΝ 12 Λογισμικό παρακολούθησης πρωτοκόλλων και απόδοσης συστημάτων/εφαρμογών και υπηρεσιών του τμήματος πληροφορικής μέσω του δικτύου. 18 <= Λογισμικό διαχείρισης διαμόρφωσης συστημάτων ΣΥΝΟΛΟ <=10 1 Σελίδα 8 σελίδα 21

9 Ερώτηση 10 Στον Πίνακα Συμμόρφωσης Δ.1.15 Λογισμικό Διαχείρισης ενεργών συσκευών δικτύου του μέρους Δ της διακήρυξης,σελίδα 86 αναφέρεται ως απαίτηση «3.15 Δυνατότητα ενσωμάτωσης εργαλείων και γραφικών παραθύρων άλλων εταιρειών.» Παρακαλούμε διευκρινίστε αν με την παραπάνω τεχνική προδιαγραφή απαιτείται το προσφερόμενο Λογισμικό Διαχείρισης ενεργών συσκευών δικτύου να έχει το ίδιο την δυνατότητα ενσωμάτωσης σε άλλα εργαλεία ή πλατφόρμες και γραφικών παραθύρων άλλων εταιρειών. Με την τεχνική προδιαγραφή 3.15 του Πίνακα Συμμόρφωσης Δ.1.15 Λογισμικό Διαχείρισης ενεργών συσκευών δικτύου, εννοούμε ότι το προσφερόμενο Λογισμικό Διαχείρισης ενεργών συσκευών δικτύου να έχει το ίδιο την δυνατότητα ενσωμάτωσης σε άλλα εργαλεία ή πλατφόρμες γραφικών παραθύρων άλλων εταιρειών είτε βρίσκεται στο ίδιο εξυπηρετητή με αυτά είτε βρίσκεται σε διαφορετικό εξυπηρετητή και διαλειτουργεί με αυτά μέσω δικτύου. Ερώτηση 11 Στο Μέρος Γ της διακήρυξης στο Κεφάλαιο Υποδομές Οδεύσεων Χωματουργικά σελίδα 196/216, γίνονται αναφορές σε Νέες εκσκαφές, Πλέγμα Σήμανσης, Χωματουργικές εργασίες, Υλικοτεχνική υποδομή και Μελέτη Χωματουργικών (Υλοποίηση Μελέτης Εφαρμογής σελ 199/216), κ.λ.π Στο Μέρος Γ της διακήρυξης στο Κεφάλαιο Γ4.1 Δίκτυο Επικοινωνίες, σελίδα 39 παράγραφος 1 αναφέρεται ότι Ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να προμηθεύσει, τοποθετήσει, τερματίσει και τυχόν να μουφάρει τις οπτικές ίνες. Οι φυσικές οδεύσεις των ινών (σκαπτικά, κανάλια, φρεάτια, κ.λ.π), θα γίνουν με ευθύνη του Οργανισμού.. Επίσης στην παράγραφο 3 αναφέρεται ότι Η προμήθεια και τοποθέτηση των πυλώνων που θα υποδείξει η μελέτη καθώς και η δημιουργία των φυσικών οδεύσεων των ινών (σκαπτικά, κανάλια, φρεάτια, κ.λ.π) από το κτίριο 16 προς τους πυλώνες θα γίνουν με ευθύνη του οργανισμού. Ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να προμηθεύσει, τοποθετήσει και να τερματίσει τις οπτικές ίνες. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η ΟΛΠ ΑΕ είναι υπεύθυνη για το σύνολο των Οδεύσεων Χωματουργικά (σκαπτικά, κανάλια, φρεάτια, κ.λ.π) ενώ ο ανάδοχος υποχρεούται να προμηθεύσει, τοποθετήσει και να τερματίσει τις οπτικές ίνες. Παρακαλούμε επιβεβαιώστε Σελίδα 9 σελίδα 21

10 Ο ΟΛΠ ΑΕ είναι υπεύθυνος για το σύνολο πάντως είδους φυσικών Οδεύσεων Χωματουργικών εργασιών (σκαπτικά, κανάλια, φρεάτια, κ.λ.π), Μελέτη Χωματουργικών και προμήθεια και τοποθέτηση των πυλώνων ασύρματου δικτύου όπως αυτά ορίζονται στις ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΟΔΕΥΣΕΩΝ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ και στο κεφάλαιο Γ4.1 Δίκτυο Επικοινωνίες. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προμηθεύσει, τοποθετήσει και να τερματίσει τις οπτικές ίνες με τον απαιτούμενο παρελκόμενο εξοπλισμό οπτικών καλωδιώσεων. Ο ΟΛΠ ΑΕ θα είναι υπεύθυνος να παραδώσει στον ανάδοχο Μελέτη Χωματουργικών, κατόψεις οδεύσεων και ότι άλλο χρειαστεί έτσι ώστε να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση του δικτύου των οπτικών ινών για τους σκοπούς του παρόντος έργου. Ερώτηση 12 Στον Πίνακα Συμμόρφωσης Δ.14 Πίνακας συμμόρφωσης καλωδιακού τμήματος του μέρους Δ της διακήρυξης,σελίδα 84 αναφέρεται ως απαίτηση 4. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να δώσει όλα τα τοπογραφικά σχέδια, οδεύσεις, φρεάτια, κλπ σε ηλεκτρονική μορφή. Στο Μέρος Γ της διακήρυξης στο Κεφάλαιο Γ4.1 Δίκτυο Επικοινωνίες, σελίδα 39 παράγραφος 1 αναφέρεται ότι Ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να προμηθεύσει, τοποθετήσει, τερματίσει και τυχόν να μουφάρει τις οπτικές ίνες. Οι φυσικές οδεύσεις των ινών (σκαπτικά, κανάλια, φρεάτια, κ.λ.π), θα γίνουν με ευθύνη του Οργανισμού. και στην παράγραφο 3 αναφέρεται ότι Η προμήθεια και τοποθέτηση των πυλώνων που θα υποδείξει η μελέτη καθώς και η δημιουργία των φυσικών οδεύσεων των ινών (σκαπτικά, κανάλια, φρεάτια, κ.λ.π) από το κτίριο 16 προς τους πυλώνες θα γίνουν με ευθύνη του οργανισμού. Ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να προμηθεύσει, τοποθετήσει και να τερματίσει τις οπτικές ίνες. Σύμφωνα με τα παραπάνω η ΟΛΠ ΑΕ είναι υποχρεωμένη να δώσει όλα τα τοπογραφικά σχέδια, οδεύσεις, φρεάτια, κλπ σε ηλεκτρονική μορφή και όχι ο Ανάδοχος, εφόσον σύμφωνα με τα περιγραφόμενα στο Κεφάλαιο Γ4.1 Δίκτυο Επικοινωνίες, σελίδα 39 παράγραφος 1 και 3, οι φυσικές οδεύσεις των ινών (σκαπτικά, κανάλια, φρεάτια, κ.λ.π, θα γίνουν με ευθύνη του Οργανισμού. Βάση των παραπάνω τοπογραφικών θα οδηγηθούν οι υποψήφιοι ανάδοχοι για την εγκατάσταση των οπτικών ινών. Παρακαλούμε επιβεβαιώστε. Ο ΟΛΠ ΑΕ είναι υπεύθυνος για το σύνολο παντός είδους φυσικών Οδεύσεων Χωματουργικών εργασιών (σκαπτικά, κανάλια, φρεάτια, κ.λ.π), Μελέτη Χωματουργικών και προμήθεια και τοποθέτηση των Σελίδα 10 σελίδα 21

11 πυλώνων ασύρματου δικτύου όπως αυτά ορίζονται στις ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΟΔΕΥΣΕΩΝ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ και στο κεφάλαιο Γ4.1 Δίκτυο Επικοινωνίες. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προμηθεύσει, τοποθετήσει και να τερματίσει τις οπτικές ίνες με τον απαιτούμενο παρελκόμενο εξοπλισμό οπτικών καλωδιώσεων. Ο ανάδοχος υποχρεούται να υποδείξει τα ακριβή σημεία εγκατάστασης των πυλώνων του ασύρματου δικτύου σύμφωνα με την Μελέτη κάλυψης σήματος του νέου Σ.ΕΜΠΟ. Ο ΟΛΠ ΑΕ θα είναι υπεύθυνη να παραδώσει στον ανάδοχο Μελέτη Χωματουργικών, κατόψεις οδεύσεων, όλα τα τοπογραφικά σχέδια, οδεύσεις, φρεάτια, κλπ σε ηλεκτρονική μορφή και ότι άλλο χρειαστεί έτσι ώστε να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση του δικτύου των οπτικών ινών για τους σκοπούς του παρόντος έργου ώστε να οδηγηθούν οι υποψήφιοι ανάδοχοι στην ορθή εγκατάσταση των οπτικών ινών. Ερώτηση 13 Στο Μέρος Γ της διακήρυξης σελίδα 175/216 παράγραφος Υποχρεώσεις Αναδόχου ο Ανάδοχος αιτείται να διενεργήσει μελέτη στα πλαίσια της δημιουργίας υποδομών δομημένης καλωδίωσης και διέλευση καλωδίου οπτικών ινών στις κτιριακές εγκαταστάσεις της ΟΛΠ σε συνεργασία τον ΟΛΠ ΑΕ. Παρακαλούμε διευκρινίστε τα παρακάτω : Α. Αν η μελέτη αφορά μόνο τα κτίρια στο Καστράκι (Κεντρικό Site) και το κτίριο Βασιλειάδη (Disaster Recovery site), σύμφωνα με το Κεφάλαιο Γ.13.1 σελίδα 168/216 στο Μέρος Γ της διακήρυξης Β. Σε ποια φάση του έργου θα πραγματοποιηθεί η συγκεκριμένη μελέτη Α. Η μελέτη αφορά μόνο τα κτίρια στο Καστράκι (Κεντρικό Site) και το κτίριο Βασιλειάδη (Disaster Recovery site), σύμφωνα με το Κεφάλαιο Γ.13.1 σελίδα 168/216 στο Μέρος Γ της διακήρυξης Β. Η συγκεκριμένη μελέτη θα αρχίσει και θα ολοκληρωθεί στην ΦΑΣΗ Α και θα περιέχει (σύμφωνα με την ενότητα Γ.13.1 Προδιαγραφές Εγκατάστασης Δομημένης Καλωδίωσης Κτιρίων/ Υποχρεώσεις Αναδόχου) τα εξής στα αναφερόμενα παραδοτέα: την αποτύπωση της υπάρχουσας καλωδιακής υποδομής των κτιρίων (ΠΕ-Α1-1:Καταγραφή υφισταμένης κατάστασης) τον σχεδιασμό της νέας καλωδιακής υποδομής σύμφωνα με την διακήρυξη (ΠΕ Α2-1: Επικαιροποιημένο Σχέδιο Υλοποίησης Έργου) τα υπάρχοντα υλικά και υποδομές που θα αξιοποιηθούν (Παραδοτέο ΠΕ-Α14-1: Μελέτη διατηρησιμότητας) Σελίδα 11 σελίδα 21

12 τον απαιτούμενο αριθμό και την θέση των νέων κατανεμητών ορόφου (ΠΕ Α2-1: Επικαιροποιημένο Σχέδιο Υλοποίησης Έργου) το πλήθος των νέων πριζών που θα εγκατασταθούν σε κάθε δωμάτιο του κτηρίου και θα τερματιστούν στον κατανεμητή του ορόφου (ΠΕ Α2-1: Επικαιροποιημένο Σχέδιο Υλοποίησης Έργου) το πλήθος των νέων κάθετων συνδέσεων χαλκού και οπτικών ινών (ΠΕ Α2-1: Επικαιροποιημένο Σχέδιο Υλοποίησης Έργου) την ακριβή θέση του νέου Κατανεμητή κτηρίου (ΠΕ Α2-1: Επικαιροποιημένο Σχέδιο Υλοποίησης Έργου) τις διαδρομές και το μήκος των οδεύσεων οριζοντίων και καθέτων (παλαιών και νέων) (ΠΕ Α2-1: Επικαιροποιημένο Σχέδιο Υλοποίησης Έργου) Την διαδικασία μετάπτωσης στο νέο καλωδιακό σύστημα ανά κτίριο (ΠΕ Α2-1: Επικαιροποιημένο Σχέδιο Υλοποίησης Έργου) Ερώτηση 14 Στον Πίνακα Συμμόρφωσης Δ.14 Πίνακας συμμόρφωσης καλωδιακού τμήματος του μέρους Δ της διακήρυξης,σελίδα 84 αναφέρεται ως απαίτηση Όσον αφορά τη δομημένη καλωδίωση ο Ανάδοχος πρέπει στην Τεχνική να αναφερθεί στην τοποθέτηση, εγκατάσταση και πιστοποίηση 50 θέσεων εργασίας, τα οποία και θα κοστολογήσει ανά μονάδα μέτρησης και συνολικά στην Οικονομική του προσφορά. Παρακαλούμε διευκρινίστε τα παρακάτω : Α. Αν η δομημένη καλωδίωση των 50 θέσεων αφορά μόνο τα κτίρια στο Καστράκι (Κεντρικό Site) και το κτίριο Βασιλειάδη (Disaster Recovery site), σύμφωνα με το Κεφάλαιο Γ.13.1 σελίδα 168/216 στο Μέρος Γ της διακήρυξης. B. Παρακαλούμε διευκρινίστε το όρο ανά μονάδα μέτρησης. Α. Η δομημένη καλωδίωση των 50 θέσεων μπορεί να αφορά και άλλα κτίρια εκτός από αυτά του Καστρακίου (Κεντρικό Site) και του Βασιλειάδη. B. Με τον όρο ανά μονάδα μέτρησης εννοείται το κόστος μίας ολοκληρωμένης θέσης εργασίας όπως αυτή ορίζεται σε ένα Σύστημα Δομημένης Καλωδίωσης (δηλαδή, από τον κεντρικό κατανεμητή έως και την πρίζα του τελικού χρήστη). Τα υλικά θα περιλαμβάνονται στην οικονομική προσφορά. Ερώτηση 15 Σελίδα 12 σελίδα 21

13 Στον Πίνακα Συμμόρφωσης Δ.1.13 Πίνακας συμμόρφωσης Λογισμικό Διαχείρισης Δικτύων του μέρους Δ της διακήρυξης,σελίδα 82 αναφέρεται ως απαίτηση: Δυνατότητα ανεύρεσης χαρτογράφησης και παρακολούθησης των ακόλουθων πρωτοκόλλων επικοινωνίας με σχετική επέκταση του λογισμικού: Frame Relay (όχι μέρος της παρούσας προσφοράς) ATM (όχι μέρος της παρούσας προσφοράς) OSPF (μέρος της παρούσας προσφοράς) RIP/RIP V2 (μέρος της παρούσας προσφοράς) IPv6 (μέρος της παρούσας προσφοράς) HSRP (μέρος της παρούσας προσφοράς) MPLS VPN (όχι μέρος της παρούσας προσφοράς) Δυναμική δρομολόγηση με BGP,EGRP (μέρος της παρούσας προσφοράς) Παρακαλούμε διευκρινίστε αν είναι αποδεκτό η παραπάνω δυνατότητα(ες) του Λογισμικού, ιδιαίτερα η Δυναμική δρομολόγηση με BGP,EGRP (μέρος της παρούσας προσφοράς) να είναι εφικτή κατόπιν αναβάθμισης, δεδομένου ότι παρόμοια λειτουργικότητα μπορεί να επιτευχθεί μέσω του προϊόντος που προδιαγράφεται Στον Πίνακα Συμμόρφωσης Δ.1.15 Λογισμικό Διαχείρισης ενεργών συσκευών του Δικτύου. Εκ παραδρομής αναφέρεται ο όρος (μέρος της παρούσας προσφοράς) για τnν Δυναμική δρομολόγηση με BGP,EGRP. Η Δυνατότητα ανεύρεσης χαρτογράφησης και παρακολούθησης τnς Δυναμικής δρομολόγησης με BGP,EGRP θα είναι δυνατή μετά από μελλοντική αναβάθμιση του λογισμικού. H ορθή σύνταξη της τεχνικής προδιαγραφής με α/α 10 στον Πίνακα Συμμόρφωσης Δ.1.13 Λογισμικό Διαχείρισης Δικτύων του μέρους Δ της διακήρυξης έχει ως εξής: 10 Δυνατότητα ανεύρεσης χαρτογράφησης και παρακολούθησης των ακόλουθων πρωτοκόλλων επικοινωνίας με σχετική επέκταση του λογισμικού: Frame Relay (όχι μέρος της παρούσας προσφοράς) ATM (όχι μέρος της παρούσας προσφοράς) OSPF (μέρος της παρούσας ΝΑΙ Σελίδα 13 σελίδα 21

14 προσφοράς) RIP/RIP V2 (μέρος της παρούσας προσφοράς) IPv6 (μέρος της παρούσας προσφοράς) HSRP (μέρος της παρούσας προσφοράς) MPLS VPN (όχι μέρος της παρούσας προσφοράς) Δυναμική δρομολόγηση με BGP, EGRP (όχι μέρος της παρούσας προσφοράς) Ερώτηση 16 Στον Πίνακα Συμμόρφωσης Δ.1.13 Πίνακας συμμόρφωσης Λογισμικό Διαχείρισης Δικτύων του μέρους Δ της διακήρυξης,σελίδα 82 αναφέρεται ως απαίτηση Δυνατότητα διαχείρισης και χαρτογράφησης της λειτουργικότητας της τηλεφωνίας IP. Παρακαλούμε διευκρινίστε εάν το παραπάνω τεχνικό χαρακτηριστικό πρέπει να είναι ενσωματωμένο στο λογισμικό κατά την παράδοση του Λογισμικού, δεδομένου ότι ο ΟΛΠ δεν παρέχει στοιχεία για IP τηλεφωνία ή να υποστηρίζεται κατόπιν μελλοντικής αναβάθμισης. Η τεχνική προδιαγραφή με α/α 11 στον Πίνακα Συμμόρφωσης Δ.1.13 Λογισμικό Διαχείρισης Δικτύων του μέρους Δ σελίδα 82 της διακήρυξης, θα υποστηρίζεται κατόπιν μελλοντικής αναβάθμισης του προσφερόμενου λογισμικού. Ερώτηση 17 Στον πίνακα Συμμόρφωσης Δ.1.13 Πίνακας συμμόρφωσης Λογισμικό Διαχείρισης Δικτύων του μέρους Δ της διακήρυξης,σελίδα 82 αναφέρεται ως απαίτηση Δυνατότητα παραγωγής διαφόρων αναφορών απόδοσης της τηλεφωνίας IP μέσω σύνδεσης με τον element manager. Να αναφερθούν. Παρακαλούμε διευκρινίστε εάν το παραπάνω τεχνικό χαρακτηριστικό πρέπει να είναι ενσωματωμένο στο λογισμικό κατά την παράδοση του Λογισμικού, δεδομένου ότι ο ΟΛΠ δεν παρέχει στοιχεία για IP τηλεφωνία ή να υποστηρίζεται κατόπιν μελλοντικής αναβάθμισης. Το πιο πάνω τεχνικό χαρακτηριστικό δεν αποτελεί μέρος της παρούσας προσφοράς, αλλά αφορά τη δυνατότητα που θα έχει το λογισμικό μετά από μελλοντική επέκταση, με προϊόντα(modules) του ίδιου κατασκευαστικού οίκου. Σελίδα 14 σελίδα 21

15 Επομένως η λειτουργική απαίτηση στα πλαίσια του παρόντος έργου, αφορά : τη δυνατότητα για μελλοντική επέκταση, μέσω της οποίας θα παράγονται αναφορές απόδοσης της τηλεφωνίας IP μέσω σύνδεσης με τον element manager. Τέλος, ο Προσφέρων στην τεχνική του προσφορά υποχρεούται να αναφέρει προϊόντα (modules) του ίδιου κατασκευαστικού οίκου που απαιτείται να προμηθευτεί ο Ο.Λ.Π. Α.Ε. για την πιο πάνω επέκταση. Ερώτηση 18 Στον Πίνακα Συμμόρφωσης Δ Δρομολογητής Internet του μέρους Δ της διακήρυξης,σελίδα 33 αναφέρεται ως απαίτηση Τουλάχιστον οκτώ (8) υποδοχές παντός τύπου για την προσθήκη καρτών επέκτασης. Παρακαλούμε διευκρινίστε τον όρο παντός τύπου Ο δρομολογητής απαιτείται κατ ελάχιστον να φέρει οκτώ (8) υποδοχές για την προσθήκη καρτών επέκτασης. Δεν απαιτείται και οι οκτώ (8) υποδοχές να είναι του ιδίου τύπου, αρκεί ο δρομολογητής να δύναται να υποστηρίξει όλα τα δομοστοιχεία τα οποία ο κατασκευαστής έχει προβλέψει για το προσφερόμενο μοντέλο. Ερώτηση 19 Στη Σελ 22 του Μέρους Γ της Διακήρυξης, στη παράγραφο Γ αναφέρεται ότι «η εγκατάσταση του περιβάλλοντος Ανάπτυξης / Δοκιμών και αυτού των Δοκιμών Αποδοχής και Εκπαιδεύσεων είναι απαραίτητη για την παροχή των Υπηρεσιών Παραμετροποίησης και Ανάπτυξης και άρα πρέπει να πραγματοποιηθεί στην αρχή της Φάσης Β', ενώ η προμήθεια και εγκατάσταση του περιβάλλοντος Παραγωγικής Εκμετάλλευσης απαιτείται να έχει ολοκληρωθεί προς τέλος της Φάσης Β', έτσι ώστε να είναι δυνατή, κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας για παραγωγική λειτουργία, η μετάπτωση όλων των απαιτούμενων δεδομένων» Επίσης ως παρεχόμενες υπηρεσίες της Φάσης Β ζητείται εκτός από την Εκπόνηση Μελέτης παρακολούθησης Εγγυημένου Επιπέδου Υπηρεσιών και η Έναρξη παρακολούθησης εγγυημένου επιπέδου εργασίας των συστημάτων (Δίκτυο, ΗΥ,Systems SW,RDBMS) με παραδοτέο ΠΕ-Β10-1 Αναφορά Παρακολούθησης Εγγυημένου Επιπέδου Υπηρεσιών. Παρακαλούμε διευκρινίστε αν η έναρξη παρακολούθησης εγγυημένου επιπέδου εργασίας των συστημάτων αναφέρεται στο Περιβάλλον Παραγωγικής εκμετάλλευσης. Αν ναι, ποιο είναι το νόημα του παραδοτέου ΠΕ-Β10-1 Αναφορά Παρακολούθησης Εγγυημένου Επιπέδου Υπηρεσιών, εφόσον η εγκατάσταση του Σελίδα 15 σελίδα 21

16 περιβάλλοντος Παραγωγικής Εκμετάλλευσης θα έχει ολοκληρωθεί προς τέλος της Φάσης Β', όπως αναφέρεται στη διακήρυξη. Η έναρξη παρακολούθησης εγγυημένου επιπέδου εργασίας των συστημάτων συμπεριλαμβανομένων και των εφαρμογών, αναφέρεται στο Περιβάλλον Παραγωγικής εκμετάλλευσης. Σύμφωνα με τον Πίνακα 1 Φάσεις Υλοποίησης έργου, Φάση Β και την ενότητα Γ.3.5 «Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι υποχρεούνται στο προτεινόμενο εκ μέρους τους χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου, στη Φάση Β, να ορίσουν για κάθε υποσύστημα του έργου, δύο τουλάχιστον σημεία ελέγχου, καθορίζοντας και το ενδιάμεσο προς έλεγχο παραδοτέο.» Θεωρούμε ότι το περιβάλλον παραγωγικής εκμετάλλευσης σε ότι αφορά (Δίκτυο, ΗΥ,Systems SW,RDBMS) αποτελεί ενδιάμεσο παραδοτέο της Φάσης Β, επομένως το εν λόγω παραδοτέο αφορά σημείο ελέγχου των πιο πάνω συστημάτων μη συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών. Αντίστοιχα για το σύνολο των συστημάτων, αυτονόητο είναι ότι θα παραδοθούν αναφορές παρακολούθησης εγγυημένου επιπέδου εργασίας (Δικτύου, ΗΥ, Systems SW, RDBMS και εφαρμογών) στο τέλος των φάσεων Γ και Δ, οι οποίες εκ παραδρομής δεν συμπεριελήφθησαν στον Πίνακα 1 Φάσεις Υλοποίησης έργου και θα είναι τα πιο κάτω παραδοτέα: ΠΕ-Γ10-1: Αναφορά Παρακολούθησης Εγγυημένου Επιπέδου Υπηρεσιών(Δίκτυο, ΗΥ, Systems SW, RDBMS και εφαρμογών) ΠΕ-Δ5-1: Αναφορά Παρακολούθησης Εγγυημένου Επιπέδου Υπηρεσιών(Δίκτυο, ΗΥ, Systems SW, RDBMS και εφαρμογών) Ερώτηση 20 Στο Μέρος Γ (Σκοπός & Αντικείμενο του Έργου), παρ. Γ.10.2, σελ. 134 από 216, αναφέρεται: «Βασική απαίτηση για το συνολικό έργο θα πρέπει να είναι ο μοναδικός και ενιαίος χρήστης για όλα τα επιμέρους υποσυστήματα. Έτσι, και κατά τις βέλτιστες σύγχρονες διεθνείς πρακτικές (best practices), θα πρέπει να υπάρχει μία κεντρική ασφαλής δεξαμενή αποθήκευσης των χρηστών, που θα δρα και ως μία κεντρική «αυθεντία» στην οποία θα απευθύνεται το κάθε υποσύστημα όταν ένας χρήστης ζητά πρόσβαση σε αυτό. 1. Το κεντρικό αυτό σύστημα διαχείρισης χρηστών θα αποθηκεύει μία φορά τα στοιχεία για τον κάθε χρήστη (username/password, ψηφιακά πιστοποιητικά, λοιπά στοιχεία, επίπεδα πρόσβασης στα υποσυστήματα πληροφορία επιμέρους εφαρμογές, κ.λπ.). Άρα, ο οργανισμός θα διατηρεί και θα διαχειρίζεται τους χρήστες του σε ένα σημείο, με δυνατότητες π.χ. ο χρήστης να περαιώνει μόνος του Σελίδα 16 σελίδα 21

17 εργασίες όπως αλλαγή password, προσωπικών στοιχείων, κ.λπ., χωρίς την ανάγκη του διαχειριστή» Η παραπάνω απαίτηση παραπέμπει σε κεντρικοποιημένους και ενιαίους μηχανισμούς πιστοποίησης χρηστών. Στην περίπτωση που το σύνολο των εφαρμογών (Επιχειρησιακές & Διοικητικό-οικονομικές) δεν χρησιμοποιεί την ίδια τεχνολογία & πλατφόρμα ανάπτυξης, ή δεν αποτελεί ένα ολοκληρωμένο ενιαίο εμπορικό προϊόν «off the shelf» (COTS), αλλά απαρτίζεται από το «πακέτο» των Επιχειρησιακών εφαρμογών «τύπου» NAVIS και τις Διοικητικό-οικονομικές εφαρμογές (custom ή τρίτου κατασκευαστή), δεν είναι δυνατή η κεντρικοποίηση της διαχείρισης των χρηστών χωρίς επέμβαση στο έτοιμο λογισμικό των επιμέρους εφαρμογών. Επειδή όμως κάτι τέτοιο είναι δυνατό να μην υποστηρίζεται από τον κατασκευαστή του «πακέτου», δεν είναι εφικτή η υλοποίηση ενιαίου μηχανισμού πιστοποίησης. Παρακαλούμε διευκρινίσατε αν η παραπάνω απαίτηση δεν αφορά το μέρος των υποσυστημάτων & εφαρμογών που θα καλυφθεί με έτοιμα προϊόντα λογισμικού. Σε κάθε περίπτωση, θα ήταν επιθυμητή η ολοκληρωμένη κεντρικοποιημένη προσέγγιση διαχείρισης χρηστών. Στην περίπτωση που η παραπάνω απαίτηση δεν καλύπτεται από το μέρος των υποσυστημάτων & εφαρμογών που θα καλυφθεί με έτοιμα προϊόντα λογισμικού (COTS), θα πρέπει να καλυφθεί για το μέρος των υποσυστημάτων που θα υλοποιηθεί από τον Ανάδοχο στα πλαίσια του έργου, και για το οποίο απαιτείται η συνεργασία του με μηχανισμό τήρησης κεντρικών καταλόγων συμβατού τύπου με το πρότυπο LDAP v3. Ερώτηση 21 Στο Μέρος Γ (Σκοπός & Αντικείμενο του Έργου), παρ. Γ.3.1.2, σελ. 22 & 23 από 216, αναφέρονται τρία περιβάλλοντα εγκατάστασης: Περιβάλλον Παραγωγικής Εκμετάλλευσης Περιβάλλον Ανάπτυξης / Δοκιμών Περιβάλλον Αποδοχής και Εκπαιδεύσεων Παρόμοια κατηγοριοποίηση αναφέρεται και στην παράγραφο Γ , σελ. 95, και Γ.12.1 σελ 161 (Φάση Γ) του ιδίου κεφαλαίου. Σε αντίθεση με τα παραπάνω, στην παράγραφο Γ.4.3, σελ. 42, 43 (Εξοπλισμός Κεντρικών Συστημάτων) καθώς και στο σχήμα 4 της αρχιτεκτονικής (σελ. 44), αλλά και στην κατανομή των blades ανά περιβάλλοντα και ρόλους στον σχετικό πίνακα της σελ. 46, αναφέρονται δύο περιβάλλοντα: Περιβάλλον Παραγωγής Περιβάλλον Ανάπτυξης & Δοκιμών Σελίδα 17 σελίδα 21

18 Επιπλέον, και στους πίνακες τεχνικών προδιαγραφών, δεν ζητούνται πρόσθετοι blade servers για το περιβάλλον Αποδοχής και Εκπαιδεύσεων. Παρακαλούμε, επιβεβαιώσατε ότι το περιβάλλον Αποδοχής και Εκπαιδεύσεων θα εγκατασταθεί στον προαναφερόμενο εξοπλισμό του περιβάλλοντος Ανάπτυξης / Δοκιμών ή προσδιορίσατε τις τεχνικές και ποσοτικές προδιαγραφές του νέου αυτού περιβάλλοντος. Διευκρινίζεται ότι τόσο ο πίνακας στη σελίδα 46 «ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΡΟΛΩΝ», καθώς και ο περιγραφόμενος εξοπλισμός στο σχήμα 4 «Ενδεικτική Λογική Αρχιτεκτονική» είναι ενδεικτικός, και κατά την κρίση μας ο ελάχιστα απαιτούμενος ποσοτικά, λαμβανομένων υπόψη των τεχνικών χαρακτηριστικών όπως λεπτομερώς περιγράφονται στις ενότητες Δ.1.8 και Δ.1.9 του Δ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ της Διακήρυξης Νο 3/2008. Σε κάθε περίπτωση είναι σαφές, ότι ο Προσφέρων μπορεί να προσφέρει επί πλέον εξοπλισμό για τη δημιουργία ανεξάρτητου, ως φυσικής οντότητας, περιβάλλοντος Αποδοχής και Εκπαιδεύσεων, είτε να κατανείμει τον Προσφερόμενο Εξοπλισμό (Test Servers) σε δύο περιβάλλοντα Περιβάλλον Ανάπτυξης / Δοκιμών Περιβάλλον Αποδοχής και Εκπαιδεύσεων Προκειμένου τα δύο περιβάλλοντα να λειτουργούν απρόσκοπτα και χωρίς προβλήματα. Ερώτηση 22 Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε αν υπάρχει ήδη εγκατεστημένο λογισμικό διαχείρισης δικτύων ( αναφέρατε όνομα, έκδοση, άδειες χρήσης πχ. HP OpenView NNM 250 nodes, Tivoli NetView κ.λ.π) και αν επιτρέπεται η χρήση των υπαρχόντων αδειών αυτού για την παροχή αναβάθμισης του σε νεώτερη έκδοση που θα προσφέρουμε στα πλαίσια του έργου. Υπάρχει ήδη εγκατεστημένο λογισμικό διαχείρισης δικτύων Το εγκατεστημένο λογισμικό διαχείρισης δικτύων είναι Open View Network Node Manager for Solaris version Υπάρχουν δύο άδειες χρήσης και είναι για 250 κόμβους. Επιτρέπεται να αναβαθμίσει ο Ανάδοχος σε νεώτερη έκδοση το υπάρχον λογισμικό, κάνοντας χρήση των υπαρχουσών αδειών. Ερώτηση 23 Σελίδα 18 σελίδα 21

19 Στο Μέρος Β.2.2.2,παρ.4.2, στην σελ. 15 από 75 της σχετικής διακήρυξης υπ. αριθμ 3/08 και συγκεκριμένα στο άρθρο Β Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής παρ. 4.2 αναγράφεται το εξής : «Αναλυτική παρουσίαση του δικτύου υποστήριξης και συντήρησης του ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ στην ημεδαπή, την αλλοδαπή. Να δοθεί ο τρόπος κάλυψης του δικτύου στην Ελλάδα, στην ευρύτερη περιοχή του λεκανοπεδίου Αττικής, σύμφωνα με τον ακόλουθο Πίνακα στον οποίο θα επισυνάπτονται οι δηλούμενες Συμβάσεις Συνεργασίας ή Δηλώσεις Αποδοχής Συνεργασίας : Περιοχή κάλυψης Επωνυμία ή Ονοματεπώνυμο Τρόπος κάλυψης * Σύμβαση Συνεργασίας Δήλωση Αποδοχής Συνεργασίας ή * Δυνατές τιμές τρόπου κάλυψης, υποκατάστημα, μόνιμος αντιπρόσωπος, συνεργάτης.» Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε εάν η συγκεκριμένη απαίτηση αφορά το δίκτυο υποστήριξης και συντήρησης που διαθέτει ο προσφέρων ειδικά για το συγκεκριμένο έργο (δηλαδή το λεκανοπέδιο Αττικής, δεδομένου ότι ο ΟΛΠ Α.Ε. δραστηριοποιείται στο λεκανοπέδιο Αττικής) ή χρειάζεται να δηλωθεί το δίκτυο υποστήριξης και συντήρησης που διαθέτει ο προσφέρων γενικά σε πανελλαδικό ή/και σε διεθνές επίπεδο, ανεξαρτήτως του έργου του συγκεκριμένου διαγωνισμού. Η ως άνω απαίτηση αφορά στο δίκτυο υποστήριξης και συντήρησης που διαθέτει ο προσφέρων σε τοπικό(αττική) ή πανελλαδικό επίπεδο. Η απαίτηση για την αναλυτική παρουσίαση του δικτύου υποστήριξης και συντήρησης του ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ στην αλλοδαπή αφορά τους αλλοδαπούς συμμετέχοντες στο διαγωνισμό. Ερώτηση 24 Στο Μέρος Β.5.6, παρ 14,παρακαλούμε διευκρινίστε κατά πόσον το νόημα της παραγράφου αυτής αφορά στην παροχή επιβεβαίωσης προς τον Οργανισμό για την εκ μέρους του Αναδόχου υποχρέωση παροχής νέων εκδόσεων του συνόλου του προσφερόμενου λογισμικού Δεν είναι κατανοητή η ερώτηση, με βάση το περιεχόμενο της παρ. 14 της ενότητας Β.5.6 του Β Μέρους της Διακήρυξης 3/2008. Ερώτηση 25 Σελίδα 19 σελίδα 21

20 Στο μέρος Β.5.8 παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι στην έννοια του όρου «εμπιστευτικές πληροφορίες» δεν περιλαμβάνονται: α. πληροφορίες οι οποίες, πριν αποκτηθούν από τον ΟΛΠ, ήταν στην κατοχή ή στην σύννομη γνώση του Αναδόχου ή υπεργολάβου του και β. πληροφορίες οι οποίες δημιουργήθηκαν από τον Ανάδοχο ή υπεργολάβο του ανεξάρτητα, χωρίς τη συμμετοχή των μελών του προσωπικού του Αναδόχου ή υπεργολάβου οι οποίοι είχαν πρόσβαση στις εμπιστευτικές πληροφορίες του ΟΛΠ. Επιβεβαιώνουμε ότι στην έννοια του όρου «εμπιστευτικές πληροφορίες» δεν περιλαμβάνονται οι προαναφερόμενες πληροφορίες. Ερώτηση 26 Στο μέρος Β.5.9,παρ.2 και 3, 1. Οι κατασκευαστές του λογισμικού, του οποίου παραχωρείται η άδεια χρήσης, κατά πάγια διεθνή πρακτική, δεν παραδίδουν τον πηγαίο κώδικα του εν λόγω λογισμικού στους πελάτες στους οποίους παραχωρούν άδεια χρήσης. Για το λόγο αυτό συνάπτονται οι συμβάσεις Μεσεγγύησης ( Escrow Agreements ), βάσει των οποίων ο κατασκευαστής παραδίδει τον πηγαίο κώδικα σε μεσεγγυούχο, ο δε μεσεγγυούχος αναλαμβάνει να παραδώσει τον πηγαίο κώδικα στον πελάτη εάν συντρέξουν κάποιες προϋποθέσεις. Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι η αληθής έννοια των παραγράφων 2 και 3 του όρου Β.5.9 είναι ότι δεν ζητείται η παράδοση του πηγαίου κώδικα του λογισμικού, του οποίου παραχωρείται η άδεια χρήσης. 1. Παρακαλούμε διευκρινίστε επίσης, εάν απαιτείται η παράδοση του εκτελέσιμου κώδικα του ως άνω λογισμικού, πέραν της εγκατάστασής του στον server. 1. Επιβεβαιώνουμε ότι θα ισχύσουν τα όσα αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 της παραγράφου Β.5.9 του Β τεύχους της Διακήρυξης. Για τα προϊόντα λογισμικού που θα παραχωρηθούν άδειες χρήσης, οι κατασκευαστές θα συνάψουν συμβάσεις Μεσεγγύησης ( Escrow Agreements ), βάσει των οποίων οι κατασκευαστές θα παραδώσουν τον πηγαίο κώδικα σε μεσεγγυούχο, ο δε μεσεγγυούχος θα αναλάβει να παραδώσει τον πηγαίο κώδικα στον Ο.Λ.Π. Α.Ε. εάν συντρέξουν κάποιες προϋποθέσεις. Τα πιο πάνω θα γνωστοποιηθούν εγγράφως από τον μεσεγγυούχο στον Ο.Λ.Π. Α.Ε., ο οποίος θα ενημερώνεται για τις όποιες αλλαγές τον διέπουν. 2. Απαιτείται η παράδοση του εκτελέσιμου κώδικα του ως άνω λογισμικού, πέραν της εγκατάστασής του στον server. Σελίδα 20 σελίδα 21

Στη σελίδα 143, C3.9 Desktop GIS ο αριθμός αδειών είναι 300 (Α/Α 2) σε συμφωνία με τον πίνακα της σελίδας 17.

Στη σελίδα 143, C3.9 Desktop GIS ο αριθμός αδειών είναι 300 (Α/Α 2) σε συμφωνία με τον πίνακα της σελίδας 17. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» Ερώτηση 1 Σύστημα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18, 117 43 Αθήνα Τηλ.: 2109288700 Fax:2109213200. http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr

Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18, 117 43 Αθήνα Τηλ.: 2109288700 Fax:2109213200. http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ KAI ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Κουφός Κωνσταντίνος Τηλέφωνο : 210-9288723 Fax : 210-9213200 E-mail : koufosk@ktpae.gr Αθήνα, 17 Ιουλίου 2006 Αριθ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού»

Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού» Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού» Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1. Μέρος Γ., Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού.

Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού. Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού. 1. Στην ενότητα Α1.2.4 (σελ. 20 της διακήρυξης) αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Διευκρινίσεις. Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με τίτλο: «Ανάπτυξη πλατφόρμας CRIS» Κωδικός: EPSETKD0601

Διευκρινίσεις. Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με τίτλο: «Ανάπτυξη πλατφόρμας CRIS» Κωδικός: EPSETKD0601 Διευκρινίσεις Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με τίτλο: «Ανάπτυξη πλατφόρμας CRIS» Κωδικός: EPSETKD0601 Διευκρίνιση 1. Το πρότυπο CERIF στο οποίο αναφέρεστε στη διακήρυξη και με το οποίο ζητείτε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 «Δομή Φιλοξενίας και Στήριξης Νεοφυών Επιχειρήσεων με Υψηλή Εμπορική Ελκυστικότητα και Προστιθέμενη Αξία στον Κλάδο της Δημιουργικής Βιομηχανίας»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Διακήρυξη διεθνούς δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού του υποέργου 6 «Ανάπτυξη Πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Μάθησης προσαρμοσμένη στις Απαιτήσεις του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ» της Πράξης «Εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτημα 1: Στην προκήρυξη σας στην ενότητα εμπειρία σε συναφή έργα αναφέρετε (σελ. 25. παρ.β2):

Ερώτημα 1: Στην προκήρυξη σας στην ενότητα εμπειρία σε συναφή έργα αναφέρετε (σελ. 25. παρ.β2): Διευκρινίσεις επί των ερωτημάτων που τέθηκαν από τους Υποψηφίους Αναδόχους του Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού με τίτλο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η απαίτηση δεν αφορά στις συγκεκριμένες υλοποιήσεις ΠΣ που ήδη λειτουργούν στα Πανεπιστήμια/ΤΕΙ αλλά στις κατηγορίες των ΠΣ γενικότερα.

Η απαίτηση δεν αφορά στις συγκεκριμένες υλοποιήσεις ΠΣ που ήδη λειτουργούν στα Πανεπιστήμια/ΤΕΙ αλλά στις κατηγορίες των ΠΣ γενικότερα. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑЇΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας & της Ευρωπαϊκής Ένωσης Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης Νο 1/2013 Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για την

Διαβάστε περισσότερα

Να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του Έργου. Συγκεκριμένα απαιτείται:

Να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του Έργου. Συγκεκριμένα απαιτείται: Ερώτημα 1: Στην παράγραφο C.2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής της Διακήρυξης, αναφέρεται ως ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής στον διαγωνισμό το εξής: Παρακαλούμε, διευκρινίστε αν στην κατηγορία συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης (υποστήριξης παραγωγικής λειτουργίας) πληροφοριακών συστημάτων

Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης (υποστήριξης παραγωγικής λειτουργίας) πληροφοριακών συστημάτων Απαντήσεις στο πλαίσιο του διευκρινίσεων που υποβλήθηκαν για το έργο: Απομακρυσμένη βοήθεια ηλικιωμένων και ανάπτυξη ενιαίου ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης, MIS

Διαβάστε περισσότερα

Α. Σχετικά με τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής και τις Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Α. Σχετικά με τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής και τις Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Λ. Συγγρού 56, 11742 ΑΘΗΝΑ Ημερομηνία : 04-09-2013 Πληροφορίες: : Ιωάννης Τσάνης

Διαβάστε περισσότερα

ψηφιοποίηση μπορεί να γίνει σε χώρους της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού ΕΛΤΑ (ΔΑΔ) με μέσα και πόρους του αναδόχου».

ψηφιοποίηση μπορεί να γίνει σε χώρους της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού ΕΛΤΑ (ΔΑΔ) με μέσα και πόρους του αναδόχου». Page 1 of 10 ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Παραπομπή στην Διακήρυξη Ενότητα Σελίδα Διευκρινιστική ερώτηση Απάντηση ΔΑΔ ΕΛΤΑ 1 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 2 Αναφέρεται ότι «Η ψηφιοποίηση μπορεί να γίνει σε χώρους της Διεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 2/2015

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 2/2015 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 2/2015 13/5/2015 Σε συνέχεια ερωτημάτων που έχουν τεθεί από υποψήφιους συμμετέχοντες στον Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό που προκηρύχθηκε από το ΙΝΣΕΤΕ στις 09.04.2015 για την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

,00. «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης» Υποέργο 2 «Υλοποίηση Π.Σ. Λειτουργικών Υπηρεσιών ΗΜ & ΜΥ Δ.Π.Θ.

,00. «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης» Υποέργο 2 «Υλοποίηση Π.Σ. Λειτουργικών Υπηρεσιών ΗΜ & ΜΥ Δ.Π.Θ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 671 00 ΞΑΝΘΗ Πληροφορίες: Τμ. Προμηθειών Ε.Λ./ΔΠΘ, Τηλ.: 25410-79410, Φαξ.: 2541079454, email: supplies@rescom.duth.gr Θέμα : Παροχή

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA ΞENOΔOXEIAKO EΠIMEΛHTHPIO THΣ EΛΛAΔOΣ Aθήνα 21 Νοεμβρίου 2014 Ν.Π.Δ.Δ. Aριθ. Πρωτ.: 33846

EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA ΞENOΔOXEIAKO EΠIMEΛHTHPIO THΣ EΛΛAΔOΣ Aθήνα 21 Νοεμβρίου 2014 Ν.Π.Δ.Δ. Aριθ. Πρωτ.: 33846 EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA ΞENOΔOXEIAKO EΠIMEΛHTHPIO THΣ EΛΛAΔOΣ Aθήνα 21 Νοεμβρίου 2014 Ν.Π.Δ.Δ. Aριθ. Πρωτ.: 33846 Tαχ. Δ/νση : Σταδίου 24-105 64 Aθήνα ΠPOΣ: Πίνακας Αποδεκτών Πληροφορίες : X. Ανδρουτσάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 2 Απριλίου 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 2 Απριλίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 2 Απριλίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθµ. πρωτ.:4402/a2-2592 Ταχ. /νση: Πειραιώς 46

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Στο πλαίσιο του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού του Έργου «Ψηφιακή Πύλη, e Δημοκρατία και Ηλεκτρονική Μάθηση» της οριζόντιας πράξης «Ψηφιακή Σύγκλιση της ΓΣΕΕ με ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος ενότητας / υπο-ενότητας της τεχνικής προσφοράς

Τίτλος ενότητας / υπο-ενότητας της τεχνικής προσφοράς ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑЇΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας & της Ευρωπαϊκής Ένωσης Aθήνα, 2/12/2014 Αρ.Πρωτ.:423 Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης No 3/14 Ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 304172 Πράξη Θεματική Ενότητα Α2: Ψηφιακές Υπηρεσίες Υποστήριξης και Εξυπηρέτησης της Ακαδημαϊκής Κοινότητας στο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 304231 Πράξη Υπηρεσίες υποστήριξης και προσωποποιημένης ενημέρωσης αποφοίτων Υποέργο Ανάπτυξη υπηρεσιών αποφοίτων και προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

Χανδρή 3, Μοσχάτο (Αττική) Τηλ.: Fax:

Χανδρή 3, Μοσχάτο (Αττική) Τηλ.: Fax: ΤΟΜΕΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τµήµα Προµηθειών Πληροφορίες : Σπύρου ώρα Τηλέφωνο : 213-13 00 771 Fax : 213-13 00 801 e-mail : dspyrou@ktpae.gr Μοσχάτο, 22 Ιουλίου 2013 Αρ. Πρωτ.: 9160 ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόµενο

Διαβάστε περισσότερα

Διευκρινίσεις για τον Ανοιχτό τακτικό διαγωνισμό με αρ. πρωτ. 675/28-02-2012

Διευκρινίσεις για τον Ανοιχτό τακτικό διαγωνισμό με αρ. πρωτ. 675/28-02-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Σπυρίδωνος 28 & Μήλου 1-122 10 ΑΙΓΑΛΕΩ Τηλέφωνο : 210-53.85.174-717

Διαβάστε περισσότερα

Διευκρινήσεις σχετικά με τη Διακήρυξη «ΜΙΣΘΩΣΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΝΤΕΡΝΕΤ».

Διευκρινήσεις σχετικά με τη Διακήρυξη «ΜΙΣΘΩΣΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΝΤΕΡΝΕΤ». Διευκρινήσεις σχετικά με τη Διακήρυξη «ΜΙΣΘΩΣΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΝΤΕΡΝΕΤ». Ερώτημα 1 ο Δεδομένου ότι για την εγκατάσταση του παραπάνω δικτύου απαιτείται αδειοδότηση από τους αρμόδιους

Διαβάστε περισσότερα

22/3/2011 ΕΡΩΤΗΣΗ 1 ΑΠΑΝΤΗΣΗ

22/3/2011 ΕΡΩΤΗΣΗ 1 ΑΠΑΝΤΗΣΗ 22/3/2011 Απαντήσεις σε ερωτήσεις που τέθηκαν στο πλαίσιο πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση του έργου: «Υποστήριξη για την ανάπτυξη διαδικτυακού εργαλείου παρουσίασης στοιχείων συγχρηματοδοτούμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Επί των ερωτήσεων στο πλαίσιο της Διακήρυξης 82/ με τίτλο: «Ανάπτυξη Συστήματος Σύγχρονης και Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης της ΚΕΕΕ»

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Επί των ερωτήσεων στο πλαίσιο της Διακήρυξης 82/ με τίτλο: «Ανάπτυξη Συστήματος Σύγχρονης και Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης της ΚΕΕΕ» ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Επί των ερωτήσεων στο πλαίσιο της Διακήρυξης 82/14-1-2016 με τίτλο: «Ανάπτυξη Συστήματος Σύγχρονης και Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης της ΚΕΕΕ» ΕΡΩΤΗΣΗ 1: Σύμφωνα με το κείμενο της διακήρυξης και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κωδ ΟΠΣ (MIS) 372942 Πράξη «Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε Κύριους Τομείς Εκκλησιαστικής Διοίκησης» Υποέργο Διάρκεια Διαβούλευσης Φορέας (Αναθέτουσα Αρχή) Όνοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2. Αθήνα Ημερομηνία: 11/03/2013 Α.Πρωτ.:682

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2. Αθήνα Ημερομηνία: 11/03/2013 Α.Πρωτ.:682 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2 Αθήνα Ημερομηνία: 11/03/2013 Α.Πρωτ.:682 Aπό: Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών Διεύθυνση: Αγίας Φιλοθέης 21 Τ.Κ: 10556 Aθήνα Γραφείο: Διαχείρισης Έργων Email: e.papagiannis@iaath.gr Τηλέφωνα:

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε αιτήματα διευκρινίσεων επί των όρων της Διακήρυξης του Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του έργου:

Απαντήσεις σε αιτήματα διευκρινίσεων επί των όρων της Διακήρυξης του Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του έργου: ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΡΜΕΙΟΝ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Π. 7 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ (ΚΩΔ. ΟΠΣ: 277690) Α.Π. 8 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Πειραιάς, 15 1 2015 Κωδ ΟΠΣ (MIS) 380300 Πράξη Μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα δράσης Διεύθυνσης Πληροφορικής ΕΛΣΤΑΤ Υποέργο Σύστημα Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων Διάρκεια Διαβούλευσης

Διαβάστε περισσότερα

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Οδυσσέα Ανδρούτσου 1 και Κανάρη Δραπετσώνα- Πειραιάς (18648)

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Οδυσσέα Ανδρούτσου 1 και Κανάρη Δραπετσώνα- Πειραιάς (18648) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Ταχυδρομική Διεύθυνση: Οδυσσέα Ανδρούτσου 1 και Κανάρη Δραπετσώνα- Πειραιάς (18648) Διακήρυξη Νο 3/08 Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

Η συγκεκριμένη πρόσκληση αφορά την εκτέλεση εργασιών στα πλαίσια της Ενότητας Δράσεων Α και συγκεκριμένα στις Δράσεις:

Η συγκεκριμένη πρόσκληση αφορά την εκτέλεση εργασιών στα πλαίσια της Ενότητας Δράσεων Α και συγκεκριμένα στις Δράσεις: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ (έως 6) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π893_13-09-2012 (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝ2ΩΨ8-ΔΑΧ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ. Αχαρνές,17/05/2013. Αριθ. πρωτ.: 39214

ΑΔΑ: ΒΕΝ2ΩΨ8-ΔΑΧ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ. Αχαρνές,17/05/2013. Αριθ. πρωτ.: 39214 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αχαρνές,17/05/2013 Αριθ. πρωτ.: 39214 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές σήμερα 17 του μηνός Μαΐου, του έτους 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ., στο Δημοτικό κατάστημα, οι κάτωθι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «Παροχή υπηρεσιών Δημοσιότητας του έργου Κυψέλες Επιχειρηματικότητας»

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «Παροχή υπηρεσιών Δημοσιότητας του έργου Κυψέλες Επιχειρηματικότητας» Ερώτημα 1 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «Παροχή υπηρεσιών Δημοσιότητας του έργου Κυψέλες Επιχειρηματικότητας» «Δεν αναφέρεται σε κανένα σημείο της προκήρυξης του ως άνω διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό Σύστημα Λιμένος Πειραιώς Port Management Information System P-MIS

Πληροφοριακό Σύστημα Λιμένος Πειραιώς Port Management Information System P-MIS Πληροφοριακό Σύστημα Λιμένος Πειραιώς Port Management Information System P-MIS Εισηγητές Δημήτρης Σπύρου Θανάσης Κοΐνης Διεύθυνση Ανάπτυξης και Μηχανογράφησης Ο.Λ.Π. Α.Ε Εμπορικό Λιμάνι Μεγαλύτερη Εμπορική

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002629225 2015-03-11

15REQ002629225 2015-03-11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 1 Τεχνική Περιγραφή 2 Αρ. Μελέτης: 3/2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α) Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η ανάθεση των εργασιών αναβάθμισης δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ.ΠΡ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ.ΠΡ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Άνω Λιόσια, 11/01/2017 ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ.ΠΡ. 66154 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Σε συνέχεια σχετικών ερωτημάτων που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία θα θέλαμε να θέσουμε τα εξής: Εταιρεία S.M.R. Consultants

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΝΕΑ ΚΤΗΡΙΑ ΙΤΕ\ΕΙΧΗΜΥΘ»

ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΝΕΑ ΚΤΗΡΙΑ ΙΤΕ\ΕΙΧΗΜΥΘ» ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 17068 ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Α «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 4 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΜΕΡΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Γ ΜΕΡΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P- Γ ΜΕΡΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

http://www.gunet.gr/09_03.php

http://www.gunet.gr/09_03.php ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 157 84 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: (210) 7275611 FAX: (210) 7275601 www.gunet.gr ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κωδ ΟΠΣ (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

Απάντηση 8: Σύμφωνα με την διακήρυξη, απαιτείται η ανάπτυξη ενός συστήματος με υψηλές δυνατότητες αναφορών και συνδυασμού δεδομένων από πολλές πηγές.

Απάντηση 8: Σύμφωνα με την διακήρυξη, απαιτείται η ανάπτυξη ενός συστήματος με υψηλές δυνατότητες αναφορών και συνδυασμού δεδομένων από πολλές πηγές. Ερώτηση 8: Αναφορικά με την ανάπτυξη συστήματος και παραγωγής αναφορών όπως αυτό προδιαγράφεται στο τεύχος διαγωνισμού «Ανάπτυξη Ψηφιακών Εφαρμογών για την συλλογή και αξιοποίηση δεδομένων προώθησης της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Προηγμένες e-υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη στους Μητροπολιτικούς Δήμους της Κρήτης.

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Προηγμένες e-υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη στους Μητροπολιτικούς Δήμους της Κρήτης. ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Κωδ ΟΠΣ (MIS) 327679 Πράξη Προηγμένες e-υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη στους Μητροπολιτικούς Δήμους της Κρήτης. Υποέργο - Αίτηση για παροχή 31/10/2012

Διαβάστε περισσότερα

«Προβολή του έργου και των δράσεων της ΕΣΕΕ» Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης του Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του έργου:

«Προβολή του έργου και των δράσεων της ΕΣΕΕ» Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης του Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του έργου: ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «Προβολή του έργου των δράσεων της ΕΣΕΕ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ποσότητα

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ποσότητα ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ«προμήθειας ανταλλακτικών και την αποκατάσταση βλαβών του συστήματος Πυρανίχνευσης - Μεγαφωνικής Αναγγελίας του Νοσοκομείου Σάμου και επέκταση του συστήματος Πυρανίχνευσης σε 53 δωμάτια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 373955 Πράξη Ψηφιακός Διαδραστικός Οδηγός και εφαρμογές για την Προβολή και Ανάδειξη του Πολιτιστικού Περιεχομένου του ΝΠΙΔ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18-11-2014. Αριθ. Πρωτ. 3319

Αθήνα, 18-11-2014. Αριθ. Πρωτ. 3319 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΜΟΝΑΔΑ Δ Αθήνα, 18-11-2014 Αριθ. Πρωτ. 3319 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ (ΟΚΑΝΑ) Αβέρωφ 21, Αθήνα 104 33 Τηλ.: 210-8898200 Fax: 210-8253760 Γενική Διεύθυνση Διεύθυνση: Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Αθήνα, 25/10/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 21/1/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & Α.Π. οικ.: 570 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Διεύθυνση : Κότσικα 1

Διαβάστε περισσότερα

Απάντηση: Πρόκειται για τις τεχνικές προδιαγραφές που περιγράφονται στην παρούσα προκήρυξη (Παράρτημα Ά).

Απάντηση: Πρόκειται για τις τεχνικές προδιαγραφές που περιγράφονται στην παρούσα προκήρυξη (Παράρτημα Ά). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛ. ΔΙΑΚ/ΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές προδιαγραφές αναβάθμισης του Ιστότοπου του ΓΝ Άρτας

Τεχνικές προδιαγραφές αναβάθμισης του Ιστότοπου του ΓΝ Άρτας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άρτα, 27-11-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ Αριθμ. Πρωτ :19780 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ Γραφείο : Προμηθειών Ταχ.Δ/νση : Λόφος Περάνθης 47100- Άρτα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝAΚΑΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ 2674/17.10.2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝAΚΑΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ 2674/17.10.2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝAΚΑΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ 2674/17.10.2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α Μέρος Α/Α Ενότητα Τεύχους Διακήρυξης Ερώτημα 1 Α.3.1.2 Οι agents του τηλεματικού κέντρου θα διαχειρίζονται μόνο τηλεφωνικές

Διαβάστε περισσότερα

Λεωφ. Ηλιουπόλεως 2-4, Υµηττός (Αττική) Τηλ.: Fax:

Λεωφ. Ηλιουπόλεως 2-4, Υµηττός (Αττική) Τηλ.: Fax: ΤΟΜΕΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τµήµα Προµηθειών Πληροφορίες : Παντελής Αλµπάνης Τηλέφωνο : 213-13 00 840 Fax : 213-13 00 801 e-mail : palba@ktpae.gr Υµηττός, 9 εκεµβρίου 2011 Αρ. Πρωτ.: 11463 Προς: Παραλήπτες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. σε ερωτήσεις ενδιαφερόμενων για τη συμμετοχή τους στο. Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό για την:

ΘΕΜΑ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. σε ερωτήσεις ενδιαφερόμενων για τη συμμετοχή τους στο. Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό για την: ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ (ΤΕΟ Α.Ε.) Βυτίνης 14-18, ΤΚ: 143 42 Νέα Φιλαδέλφεια Τηλ. (210) 2598000, fax (210) 2523232 GR18591Q Ημερομηνία 14-12-2012 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 19/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Q&R 1.(Αριθμός Πρωτοκόλλου 52385)

Q&R 1.(Αριθμός Πρωτοκόλλου 52385) ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις-Απαντήσεις για τον Ανοικτό Διαγωνισμό «Ολοκληρωμένο Σύστημα Ηλεκτρονικής Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων Οίκου Ναύτου e-οίκος Ναύτου» με Αρ Πρωτ. 23906 13/9/2006 Q&R 1.(Αριθμός Πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: "Διευκρινήσεις σε ερωτήματα που τέθηκαν για την διακήρυξη με αρ. πρωτ. 156/ Συνοπτικού διαγωνισμού".

Θέμα: Διευκρινήσεις σε ερωτήματα που τέθηκαν για την διακήρυξη με αρ. πρωτ. 156/ Συνοπτικού διαγωνισμού. Αρμόδιος: Τσαμπουράκης Ευάγγελος Δ/ντής Λιμενικών Υπηρεσιών ΟΛΗ ΑΕ Υ.Α.Λ.Ε. Τηλ: 2810 284202, 2810 338115 Fax: 2810 226110 e-mail: inf@prtheraklin.gr Ηράκλειο: 23/01/2017 Αρ. Πρωτ: 245/20-1-2017 Σχετ:

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε ερωτήματα αναφορικά με το διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για το έργο με τίτλο:

Απαντήσεις σε ερωτήματα αναφορικά με το διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για το έργο με τίτλο: Τελευταία ενημέρωση: 7 Μαρτίου 2013 Απαντήσεις σε ερωτήματα αναφορικά με το διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για το έργο με τίτλο: «Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθμ. 2311/5-9-2014. Διευκρινήσεις επί της ανωτέρω διακήρυξης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθμ. 2311/5-9-2014. Διευκρινήσεις επί της ανωτέρω διακήρυξης ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθμ. 2311/5-9-2014 «e-master: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΗΣ ΕΣΔΥ» Αθήνα 8.10.2014 Προς κάθε ενδιαφερόμενο 1 Διευκρινήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε ερωτήσεις

Απαντήσεις σε ερωτήσεις Απαντήσεις σε ερωτήσεις Ερώτηση 1 Στη σελίδα 53 της διακήρυξης αναγράφεται «Μέχρι τώρα οι εφαρμογές των υπηρεσιών ΓΕΜΗ (Μητρώο/ www.businessregistry.gr και Υπηρεσίες Εξωστρέφειας για την εξυπηρέτηση των

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015 Διεύθυνση Οικονομικών Λειτουργιών Λεωφ. Συγγρού 49 117 43 Αθήνα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015 Έργο : «Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης, Αρχειοθέτησης και Ηλεκτρονικής Ανταλλαγής Δομημένης Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ: (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) Π244_12-04-2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ: Α) ΕΜΠΕΙΡΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 304213 Πράξη Υπηρεσίες Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Ανοιχτής Πρόσβασης ιεθνούς Πανεπιστηµίου Ελλάδος ( Ι.ΠΑ.Ε.) Υποέργο ηµιουργία &

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόµενο

ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόµενο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τµήµα Μελετών & Κατασκευών έργων Καρπενήσι 26-08-2016 Αρ. πρωτ.: 11232 Ταχ. /νση: Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: Fax Υδρας

Διαβάστε περισσότερα

«Περί τις 1100 επιχειρήσεις μέλη του Επιμελητηρίου που θα αποκτήσουν ολοκληρωμένες υποδομές αξιοποίησης του η-επιχειρείν».

«Περί τις 1100 επιχειρήσεις μέλη του Επιμελητηρίου που θα αποκτήσουν ολοκληρωμένες υποδομές αξιοποίησης του η-επιχειρείν». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 1 42100 ΤΡΙΚΑΛΑ Αρ. Πρωτ. 5346 Τρίκαλα, 12/05/2011 ΠΡΟΣ: ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ Διακήρυξη του Υποέργου 1 «Σχεδιασμός & Υλοποίηση Ολοκληρωμένης Πλατφόρμας Ενημέρωσης & Παροχής Εξατομικευμένων Ψηφιακών Υπηρεσιών» της Πράξης «ΠΥΛΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Διεύθυνση: Λυκαβηττού 21, 10671 Αθήνα 06-06-2014 Τηλέφωνο: 211 4000551 Αρ. Πρωτ. 35

Ταχ. Διεύθυνση: Λυκαβηττού 21, 10671 Αθήνα 06-06-2014 Τηλέφωνο: 211 4000551 Αρ. Πρωτ. 35 Ταχ. Διεύθυνση: Λυκαβηττού 21, 10671 Αθήνα 06-06-2014 Τηλέφωνο: 211 4000551 Αρ. Πρωτ. 35 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή μίσθωσης χώρου για την λειτουργία του υποέργου 1 «ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «Υλοποίηση Σύγχρονων Ψηφιακών εφαρμογών ανάδειξης της Επιχειρηματικότητας του Ν. Κυκλάδων με χρήση Web 2.0 / Social Media / Mobile Technologies

Διαβάστε περισσότερα

συνομολογήθηκαν και συμφωνήθηκαν τα εξής:

συνομολογήθηκαν και συμφωνήθηκαν τα εξής: ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την , ημέρα , μεταξύ Αφενός της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.» (ΕΤΑΔ Α.Ε.), που εδρεύει στην

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001924286 2014-03-14

14PROC001924286 2014-03-14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη 14/03/2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ. :104530(3515) Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Προηγμένες e-υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη στους Μητροπολιτικούς Δήμους της Κρήτης.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Προηγμένες e-υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη στους Μητροπολιτικούς Δήμους της Κρήτης. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 327679 Πράξη Προηγμένες e-υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη στους Μητροπολιτικούς Δήμους της Κρήτης. Υποέργο - Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

DO Y O Y U S PEAK K F U F TURE R?

DO Y O Y U S PEAK K F U F TURE R? GALAXY είναι Τεχνολογία αιχμής που αξιοποιεί τις πλέον σύγχρονες διεθνείς τάσεις, συνδυάζοντας τo Microsoft.NET Framework 3.5 και τα εξελιγμένα εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών της SingularLogic. Εξασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟYΠΟΛΗΣ

ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟYΠΟΛΗΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟYΠΟΛΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗ 1 η Στην παράγραφο 20.1.β ζητείται η απόδειξη της ιδιότητας του συγκοινωνιολόγου από εγγραφή του στον Σύλλογο Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΣ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΜΕΡΩΝ ΠΑΘ/ΛΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΣ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΜΕΡΩΝ ΠΑΘ/ΛΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΣ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΜΕΡΩΝ ΠΑΘ/ΛΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΣ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΜΕΡΩΝ ΠΑΘ/ΛΣ Προϋπολογισμός : 2.500.000 απαλλάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 495549 Πράξη ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΡΟΧΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΕΣΩ ΜΟΝΙΜΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΜΕ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΡΟΧΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΕΣΩ ΜΟΝΙΜΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΜΕ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΡΟΧΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΕΣΩ ΜΟΝΙΜΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΜΕ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑ Γενικά Σύμφωνα με την απόφαση 353 (πρακτικό 32/2012) του Συμβουλίου του ΤΕΙ Σερρών, το Τ.Ε.Ι. Σερρών προκηρύσσει πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 375909 Πράξη «Πολιτιστικά μονοπάτια Δήμου Ρεθύμνου και ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών ανάδειξης και προβολής πολιτιστικού αποθέματος

Διαβάστε περισσότερα

Διευκρινίσεις επί της διακήρυξης Διαγωνισμού για το Έργο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΔΙ.ΠΑ.

Διευκρινίσεις επί της διακήρυξης Διαγωνισμού για το Έργο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΔΙ.ΠΑ. Διευκρινίσεις επί της διακήρυξης Διαγωνισμού για το Έργο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΔΙ.ΠΑ.Ε)» 14/11/2013 Απαντήσεις επί ερωτημάτων ενδιαφερομένων:

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη Αριθ. Πρωτ. : 8278 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θεσσαλονίκη Αριθ. Πρωτ. : 8278 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 'apothiki.gpapanikolau@n3.syzefxis.gov.gr'7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΠΕ. (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - Ψ.Ν.Θ. Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004696190 2016-07-01 Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς στο πλαίσιο Πρόχειρου Διαγωνισμού για την αναβάθμιση του τηλεφωνικού κέντρου του ΕΙΕ 1. Την οδηγία 2004/18 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΦΧΚ-5. μετάπτωσή τους στο νέο back office των ΚΕΠ» που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΠΟΛΙΤΕΙΑ ».

ΑΔΑ: 4ΙΦΧΚ-5. μετάπτωσή τους στο νέο back office των ΚΕΠ» που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΠΟΛΙΤΕΙΑ ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛ. ΔΙΑΚ/ΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Τ. Π. Λογιστική Υποστήριξη 2015.doc5

Τ. Π. Λογιστική Υποστήριξη 2015.doc5 Έχοντας υπόψη την Απόφαση Διοικητή 679/14.10.2015 ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Για τον επικείμενο Πρόχειρο Κοινό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την Χαμηλότερη τιμή, για την Υλοποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Ν 2 ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΔ-202

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Ν 2 ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΔ-202 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Ν 2 ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΔ-202 Το παρόν συμπλήρωμα εκδίδεται προκειμένου να γίνουν οι ακόλουθες τροποποιήσεις: 1 Τροποποίηση του Άρθρου 1 της Πρόσκλησης Στο άρθρο 1 της Πρόσκλησης

Διαβάστε περισσότερα

3.1.1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ. Θεσσαλονίκη, 27/11/2015 Αρ. Πρωτ.: Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ.: ,363 Fax:

3.1.1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ. Θεσσαλονίκη, 27/11/2015 Αρ. Πρωτ.: Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ.: ,363 Fax: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΟΛΘ ΑΕ) Αρ ΜΑΕ: 42807/06/Β/99/30 Αρ ΓΕΜΗ 58231004000 ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ: 2310593360,363 Fax: 2310526243 Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΟΛΟΣ: 8-5-2015 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.:41682 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612 ΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ, ΦΟΡΤΩΣΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη, 4.5.2015 Αριθμ. πρωτ.: 18715 ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 6533/ΓΕΔΧΕ/Δ.Ο.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Θ.Αντωντζίκη ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210-8200859 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: τις εταιρείες: Στη σελίδα 173-174 της διακήρυξης και πιο συγκεκριμένα στον πίνακα 3, αριθμό 2, ζητάτε είκοσι (20) άδειες για το

ΠΡΟΣ: τις εταιρείες: Στη σελίδα 173-174 της διακήρυξης και πιο συγκεκριμένα στον πίνακα 3, αριθμό 2, ζητάτε είκοσι (20) άδειες για το ΑΘΗΝΑ, 17-4 - 2007 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 1038410/11809/0005 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ 5 Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Β ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΚΟΛΩΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ: Ετήσιας Συντήρησης και Υποστήριξης Λειτουργίας Δημοτικής Διαδικτυακής Πύλης

ΕΡΓΑΣΙΑ: Ετήσιας Συντήρησης και Υποστήριξης Λειτουργίας Δημοτικής Διαδικτυακής Πύλης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Τηλ.: 2313-3010 60,94,95 Fax: 2310-300782 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ », η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του

Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ », η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ερωτήσεις και απαντήσεις για τον ανοικτό διαγωνισμό «Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

Χανδρή 3, 18346, Μοσχάτo Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800-1 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr

Χανδρή 3, 18346, Μοσχάτo Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800-1 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΘΕΜΑ: : Περίληψη προκήρυξης για τη σύναψη σύμβασης με απευθείας ανάθεση για την Επιλογή Εξειδικευμένου Συμβούλου για το έργο «Δημιουργία και θέση σε λειτουργία πλήρους κόμβου φιλοξενίας προηγμένου υπολογιστικού

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 26/4/2013 ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονοµικού Αρ. πρωτ ΤΜΗΜΑ: Προµηθειών,.Υ & Αποθηκών. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. Παχατουρίδου

Θεσσαλονίκη 26/4/2013 ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονοµικού Αρ. πρωτ ΤΜΗΜΑ: Προµηθειών,.Υ & Αποθηκών. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. Παχατουρίδου Θεσσαλονίκη 26/4/2013 ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονοµικού Αρ. πρωτ. 7334 ΤΜΗΜΑ: Προµηθειών,.Υ & Αποθηκών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. Παχατουρίδου Τηλέφωνο: 2310966968 e-mail: epahatouridou@eyath.gr Προς Κάθε ενδιαφερόµενο Θέµα:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 162.433,69 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ Γ.Π.Α.»

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ Γ.Π.Α.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 3-12-2013 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αθανάσιος Μακρανδρεου Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, 11855, Τηλ.: 210-529 4202 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Γ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ. Κ. Πόλη

Διαβάστε περισσότερα

Dynamic Business Systems. Παρουσίαση Εφαρμογής

Dynamic Business Systems. Παρουσίαση Εφαρμογής Παρουσίαση Εφαρμογής Διαχείριση Αποθήκης Ειδών, Μητρώου και Τιμοκαταλόγων Προμηθευτών, Αξιολόγηση Προμηθειών μέσω Προσφορών Ειδών Dynamic Business Systems (Dynamic Supplies) Περιεχόμενα A. Η Εφαρμογή Dynamic

Διαβάστε περισσότερα

συνέπεια η ενδιαφερόμενη εταιρία δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό. Στην σελίδα 51 Β.3.2. Ομάδα Έργου της προκήρυξης αναφέρει:

συνέπεια η ενδιαφερόμενη εταιρία δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό. Στην σελίδα 51 Β.3.2. Ομάδα Έργου της προκήρυξης αναφέρει: Σχετικά με την προκήρυξη με αρ.1/2010 για τον διαγωνισμό με θέμα : 1.Δράσεις Επικοινωνίας, Πληροφόρησης και Δημοσιότητας στις οκτώ περιφέρειες σύγκλισης 2. Δράσεις Επικοινωνίας, Πληροφόρησης και Δημοσιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Σύμβαση για την Προμήθεια, Εγκατάσταση, Δοκιμαστική Λειτουργία, Εκπαίδευση στη Χρήση και Συντήρηση ενός Ψηφιακού μαστογράφου (A Digital Mammography System)

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 1.- Γκουντάρας Αντώνιος 1) Καλαγιάς Γρηγόριος 2.- Κορτέσης Κων/νος 2) Δημηνίκος Γεώργιος 3.- Μπελιάς Αντώνιος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 1.- Γκουντάρας Αντώνιος 1) Καλαγιάς Γρηγόριος 2.- Κορτέσης Κων/νος 2) Δημηνίκος Γεώργιος 3.- Μπελιάς Αντώνιος ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικό 6/2009 συνεδριάσεως της Δημαρχιακής Επιτροπής Σήμερα στις 25 του μηνός Ιουνίου 2009, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ., η Δημαρχιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προμήθειας Εξοπλισμού Πληροφορικής προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της ΑΔΑΕ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προμήθειας Εξοπλισμού Πληροφορικής προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της ΑΔΑΕ Μαρούσι 23-07-06 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προμήθειας Εξοπλισμού Πληροφορικής προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της ΑΔΑΕ 1. Πιστοποιήσεις Συμμορφώσεις Όλα τα προϊόντα θα πρέπει να είναι πιστοποιημένα κατά ISO

Διαβάστε περισσότερα