Ολοκληρωµένα συστήµατα διαχείρισης κρίσεων δασικών πυρκαγιών: το σύστηµα firementor

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ολοκληρωµένα συστήµατα διαχείρισης κρίσεων δασικών πυρκαγιών: το σύστηµα firementor"

Transcript

1 Ολοκληρωµένα συστήµατα διαχείρισης κρίσεων δασικών πυρκαγιών: το σύστηµα firementor Νίκος Μαρκάτος, Καθ. ΕΜΠ Βασίλης Βεσκούκης, Επ.Καθ Καθ.ΕΜΠ Τεχνικό Επιµελητήριο της Ελλάδας Τεχνολογίες πληροφορικής και Επικοινωνιών στην υπηρεσία της πρόληψης και της προστασίας του Πολίτη και του Οικοσυστήµατος από τις ασικές Πυρκαγιές. Αξιολόγηση, Προοπτικές 5 Μαΐου 2008

2 ιαχείριση κρίσεων γενικά Μια διαδικασία λήψης αποφάσεων για την αντιµετώπιση µιας κρίσης µε στόχο την ελαχιστοποίηση Ανθρώπινων απωλειών Περιβαλλοντικών επιπτώσεων Καταστροφών σε υποδοµές Αποδιοργάνωσης της κοινωνικής ζωής FIREMENTOR. ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ 5 ΜΑΙΟΥ

3 ιαχείριση κρίσεων: µια πρόκληση Ηπρόκλησητης διαχείρισης κρίσεων βρίσκεται στην ισορροπία επιπτώσεωνκόστους FIREMENTOR. ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ 5 ΜΑΙΟΥ

4 Πόροι για τη διαχείριση κρίσεων Επιχειρησιακοί πόροι Οχήµατα, αεροσκάφη, κλπ Αστυνοµία, πυροσβεστική, πολιτική προστασία, εθελοντές, ειδικές δυνάµεις Υποδοµές Οδικά δίκτυα, γέφυρες, φράγµατα, κ.ά. Προγραµµατισµός Σενάρια κρίσεων Εκπαίδευση προσωπικού Επαγρύπνηση γενικού πληθυσµού FIREMENTOR. ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ 5 ΜΑΙΟΥ

5 Απαιτείται κατάλληλος προγραµµατισµός FIREMENTOR. ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ 5 ΜΑΙΟΥ

6 ιαχείριση κρίσεων Χρειάζονται διεπιστηµονικά εργαλεία όπως Προσοµοίωση φαινοµένων, Βελτιστοποίηση επιχειρήσεων, ιαχείριση γνώσης, Γεωγραφικά δεδοµένα, Συστήµατα επικοινωνιών, Αισθητήρες, κ.ά. προκειµένου να βελτιστοποιηθεί Οχρόνοςαπόκρισης, Ηχρήσητωνµέσων, Το κόστος, Η επάρκεια γενικά FIREMENTOR. ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ 5 ΜΑΙΟΥ

7 Ο ρόλος της έρευνας Να παρέχει προηγµένη τεχνολογία υποστήριξης κρίσεων, η οποία συνδυάζει Υπολογιστική ρευστοδυναµική Προσοµοίωση φυσικών φαινοµένων Επιχειρησιακή βελτιστοποίηση ιαχείριση γνώσης Γεωγραφικές εφαρµογές ίκτυα αισθητήρων Τεχνολογίες λογισµικού FIREMENTOR. ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ 5 ΜΑΙΟΥ

8 Ολοκληρωµένη διαχείριση κρίσεων Προϋποθέτει τη χρήση εργαλείων και τεχνικών έτσι ώστε να Υποστηρίζονται Συµπληρώνονται Αιτιολογούνται Βελτιστοποιούνται οι αποφάσεις και οι ανθρώπινες ενέργειες Στον έγκαιρο σχεδιασµό Στην αντιµετώπιση περιστατικών FIREMENTOR. ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ 5 ΜΑΙΟΥ

9 Ολοκληρωµένη διαχείριση κρίσεων FIREMENTOR. ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ 5 ΜΑΙΟΥ

10 Το σύστηµα Firementor στην πράξη

11 Το Firementor Αναπτύχθηκε την περίοδο Από το ΕΜΠ και ιδιωτικούς φορείς Πρόκειται για Λογισµικό για προγραµµατισµό και διαχείριση κρίσεων δασικών πυρκαγιών Μέρος ενός ολοκληρωµένου συστήµατος που περιλαµβάνει αισθητήρες κ.ά. Εργαλείο για τη δηµιουργία τοπικά-προσαρµοσµένου εκπαιδευτικού υλικού για πυροσβέστες, πολιτική προστασία, εθελοντές, κ.ά. FIREMENTOR. ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ 5 ΜΑΙΟΥ

12 Τα τµήµατα του λογισµικού Firementor FIREMENTOR. ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ 5 ΜΑΙΟΥ

13 Εργασίες εφαρµογής του Firementor FIREMENTOR. ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ 5 ΜΑΙΟΥ

14 εδοµένα: Τι χρειάζεται; Κατ ελάχιστον Οδικός χάρτης Επιθυµητό 3-D χάρτης περιοχής ασικός χάρτης Σηµεία ενδιαφέροντος Στοιχεία πληθυσµού FIREMENTOR. ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ 5 ΜΑΙΟΥ

15 Αισθητήρες και επικοινωνίες Απαιτήσεις Χάρτης αισθητήρων Επικοινωνίες αισθητήρων Ροές δεδοµένων Ροές µετρήσεων αισθητήρων Μετεωρολογικοί σταθµοί Επικοινωνίες VPNs, Certificates Υποδοµές δικτύων FIREMENTOR. ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ 5 ΜΑΙΟΥ

16 Προσοµοίωση πυρκαγιάς Χρήσιµο για προσοµοίωση πυρκαγιάς Με µετεωρολογικά στοιχεία σε πραγµατικό χρόνο Με µετεωρολογικά στοιχεία υποθετικά Εναρξη από συναγερµό αισθητήρων ή τον χρήστη Απαντά σε ερωτήσεις σχεδιασµού όπως: Πόση ώρα µέχρι η φωτιά να φτάσει στο σηµείο Χ; Ποιο θα είναι το µέτωπο της φωτιάς µετά από Y ώρες; Σηµείωση: η ακρίβεια εξαρτάται από τους χάρτες FIREMENTOR. ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ 5 ΜΑΙΟΥ

17 ροµολόγηση σε µέτωπα Χρήσιµο όταν διαχειριζόµαστε οχήµατα επέµβασης από έναν ή περισσότερους σταθµούς Πώς φτάνουµε στο µέτωπο πυρκαγιάς; Πώς κατανέµουµε δυνάµεις σε πολλά µέτωπα από πολλούς σταθµούς οχηµάτων; Συµβάλλει η διάνοιξη νέων δρόµων; FIREMENTOR. ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ 5 ΜΑΙΟΥ

18 Βελτιστοποίηση χωροθέτησης Χρήσιµο για την κατανοµή µονάδων επέµβασης Ελαφρά πυροσβεστικά άµεσης επέµβασης Ασθενοφόρα, οµάδες εθελοντών Απαντά σε ερωτήσεις σχεδιασµού όπως: Πόσα οχήµατα απαιτούνται για απόκριση σε «10-λεπτά» σε όλη την περιοχή; Πού να τοποθετηθούν; Βελτιώνει την απόκριση η διάνοιξη νέων δασικών δρόµων; FIREMENTOR. ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ 5 ΜΑΙΟΥ

19 ιαχείριση εκκένωσης Υπολογισµός φορτίου δρόµων κατά την εκκένωση περιοχής Πού θα προκύψουν προβλήµατα; Μήπως να διανοίξουµε τονδρόµο Χ; Μπορούµε ναδεσµεύσουµε τονδρόµο Χγιαχρήση επιχειρησιακών µέσων µόνο; FIREMENTOR. ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ 5 ΜΑΙΟΥ

20 ιαχείριση γνώσης Χρήσιµο ανέχουµε Γνώση αντιµετώπισης πυρκαγιών Ειδικούς κανόνες δράσης για τον συγκεκριµένο τόπο Ανάγκη παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού για εθελοντές, γενικό πληθυσµό κλπ Ταξινόµηση κινδύνων και επιχειρησιακών καταστάσεων Με τον τρόπο αυτό Συνδυάζουµε περιπτώσεις κρίσεων ηµιουργούµε εκπαιδευτικό υλικό προστιθέµενης αξίας µε αναφορά στον τόπο ενδιαφέροντος FIREMENTOR. ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ 5 ΜΑΙΟΥ

21 Σενάρια Σενάρια: γιατί χρησιµοποιούνται; Για να αποθηκεύσουν και να ταξινοµήσουµε τα αποτελέσµατα των λειτουργιών του firementor ως οδηγό επιχειρήσεων Γιαναπροετοιµάσουµε την απόκριση σε συγκεκριµένες υποθέσεις δασικών πυρκαγιών Γιανατεκµηριώσουµε τιςαποφάσειςπριναπότην εκδήλωση της κρίσης Για την έγκαιρη ενηµέρωση και επαγρύπνηση του γενικού πληθυσµού FIREMENTOR. ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ 5 ΜΑΙΟΥ

22 ιαχείριση αισθητήρων Εχει νόηµα να χρησιµοποιείται όταν Εγκαθίσταται δίκτυο αισθητήρων στο δάσος Υπάρχουν οι κατάλληλες επικοινωνίες Λειτουργεί µε ανοιχτά πρότυπα και τεχνολογίες αισθητήρων FIREMENTOR. ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ 5 ΜΑΙΟΥ

23 xml data Απαιτείται προκειµένου Να αποθηκεύονται εναλλακτικοί χάρτες χαρτογραφικών δεδοµένων Να αποθηκεύονται σενάρια Να αποθηκεύονται µετρήσεις Να διατίθενται τα δεδοµένα για εµφάνιση σε portal Να υπάρχουν πολλαπλές προσβάσεις στα ίδια δεδοµένα FIREMENTOR. ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ 5 ΜΑΙΟΥ

24 Εφαρµογή του firementor (1) Τοπική εγκατάσταση σε προσωπικό ΗΥ εν απαιτείται κεντρική βάση δεδοµένων εν απαιτείται µηχανισµός διαχείρισης σεναρίων FIREMENTOR. ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ 5 ΜΑΙΟΥ

25 Εφαρµογή του firementor (2) ιάταξη client-server Υπάρχουν χαρτογραφικά δεδοµένα Πολλά είδη χρηστών έχουν πρόσβαση εν εµπλέκονται τρίτα µέρη FIREMENTOR. ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ 5 ΜΑΙΟΥ

26 Εφαρµογή του firementor (3) Πλήρης διάταξη multi-tier εδοµένα από διαφορετικές πηγές Πολλά είδη χρηστών έχουν πρόσβαση Πλήρες δίκτυο επικοινωνιών FIREMENTOR. ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ 5 ΜΑΙΟΥ

27 Τοπική εγκατάσταση FIREMENTOR. ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ 5 ΜΑΙΟΥ

28 Client-server / multi tier FIREMENTOR. ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ 5 ΜΑΙΟΥ

29 Απαιτήσεις Σταθµοί εργασίας Windows workstations (XP SP2 and newer) Βάσεις δεδοµένων MS SQL Server MySQL υνατότητα και άλλων Επικοινωνίες Internet, VPNs GSM/GPRS, Wi-fi ορυφορικές FIREMENTOR. ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ 5 ΜΑΙΟΥ

30 Ασφάλεια Ασφάλεια επικοινωνιών Σε συνεργασία µε το δίκτυο Ακεραιότητα δεδοµένων Ψηφιακά πιστοποιητικά Ακεραιότητα λογισµικού Node-locked τµήµατα λογισµικού FIREMENTOR. ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ 5 ΜΑΙΟΥ

31 Επικοινωνία Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Επ.Καθ. Βασίλειος Βεσκούκης Ηρ. Πολυτεχνείου 9, Ζωγράφου Τηλ: FIREMENTOR. ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ 5 ΜΑΙΟΥ

Ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης κρίσεων Μελέτη περίπτωσης δασικών πυρκαγιών

Ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης κρίσεων Μελέτη περίπτωσης δασικών πυρκαγιών Ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης κρίσεων Μελέτη περίπτωσης δασικών πυρκαγιών Βασίλης Βεσκούκης, Επ.Καθ. ΣΑΤΜ ΕΜΠ v.vescoukis@cs.ntua.gr ΗΜΕΡΙ Α: Πρόληψη - ιαχείριση των Φυσικών Καταστροφών. Ο ρόλος του

Διαβάστε περισσότερα

ορυφορικό σύστηµα διαχείρισης στόλου οχηµάτων 2013 Edition

ορυφορικό σύστηµα διαχείρισης στόλου οχηµάτων 2013 Edition ορυφορικό σύστηµα διαχείρισης στόλου οχηµάτων 2013 Edition «Περιεχόµενα www.mobilefleet.gr «03 Εισαγωγή Γιατί Mobile Fleet 04 Oφέλη Επένδυση στην απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος 05 Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Πολυκαναλικό Σύστημα Διαχείρισης και Παρακολούθησης Συνθηκών Κίνησης στο Οδικό Δίκτυο των Καλλικράτειων Δήμων Λαμιέων, Δομοκού, Μακρακώμης, Στυλίδας Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

NRG Security Ι ΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

NRG Security Ι ΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΘΕΣΗΣ - ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΟΛΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Fleet Management) Ο Εντοπισµός Θέσης ή ιαχείριση Στόλου Οχηµάτων (Fleet Management), ανταποκρίνεται στις ειδικές ανάγκες επιχειρήσεων και οργανισµών, που επιθυµούν

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Δασικών Πυρκαγιών

Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Δασικών Πυρκαγιών Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Δασικών Πυρκαγιών Γιώργος Ευτυχίδης ασολόγος Τι είναι τα ΠΣΔΠ? Συστήματα πληροφορικής που χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη του έργου της διαχείρισης των πυρκαγιών.

Διαβάστε περισσότερα

«Υιοθέτηση τηλεµατικής ιατρικής και νοσηλευτικής στην πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας στα νησιά του νοτίου αιγαίου» Εισαγωγή.

«Υιοθέτηση τηλεµατικής ιατρικής και νοσηλευτικής στην πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας στα νησιά του νοτίου αιγαίου» Εισαγωγή. «Υιοθέτηση τηλεµατικής ιατρικής και νοσηλευτικής στην πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας στα νησιά του νοτίου αιγαίου» Εισαγωγή. Στους δύσκολους καιρούς που ζούµε και έχοντας γνώση των αντικειµενικών δυσκολιών

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο ! Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο «Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε. και εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο ! Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο «Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Α.Ε. και εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

Aνάπτυξη αυτόνοµης εφαρµογής. Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών. για τη πόλη της Λάρισας

Aνάπτυξη αυτόνοµης εφαρµογής. Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών. για τη πόλη της Λάρισας Aνάπτυξη αυτόνοµης εφαρµογής Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών για τη πόλη της Λάρισας (µε τη χρήση της Visual Basic και των MapObjects της ESRI) Χρήστος Ε. Σωµαράς Μηχανικός Χωροταξίας Πολεοδοµίας και

Διαβάστε περισσότερα

Για την επιχείρησή σας. ModernBiz Glossary. 2014 Microsoft Corporation. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

Για την επιχείρησή σας. ModernBiz Glossary. 2014 Microsoft Corporation. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. Για την επιχείρησή σας ModernBiz Glossary 2014 Microsoft Corporation. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. A Apache Hadoop: Ένα πλαίσιο λογισμικού ανοιχτού κώδικα που διευκολύνει και καθιστά αποδοτικότερη

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Διαδικτυακή Πλατφόρμα Εξυπηρέτησης Συναλλασσομένων Αναθέτουσα Αρχή: Ενιαίος Δημοσιογραφικός Οργανισμός Επικουρικής Ασφαλίσεως και Περιθάλψεως (ΕΔΟΕΑΠ) Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρητήριο Χωρικών Επιδράσεων της Εγνατίας Οδού

Παρατηρητήριο Χωρικών Επιδράσεων της Εγνατίας Οδού Παρατηρητήριο Χωρικών Επιδράσεων της Εγνατίας Οδού ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΟΥΡΚΑΣ, ΖΩΗ ΠΑΠΑΣΙΩΠΗ Περίληψη Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η προσπάθεια της Εγνατία Οδός Α.Ε. για την ανάπτυξη µηχανισµού παρατήρησης

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση στόλου οχηµάτων, µια συστεµική προσέγγιση µε χρήση προγραµµάτων βέλτιστης δροµολόγησης και εποπτείας στόλου µε χρήση τηλεµατικής

ιαχείριση στόλου οχηµάτων, µια συστεµική προσέγγιση µε χρήση προγραµµάτων βέλτιστης δροµολόγησης και εποπτείας στόλου µε χρήση τηλεµατικής ιαχείριση στόλου οχηµάτων, µια συστεµική προσέγγιση µε χρήση προγραµµάτων βέλτιστης δροµολόγησης και εποπτείας στόλου µε χρήση τηλεµατικής 1. Γενικά εν θα µπορούσαµε να χαρακτηριστούµε καινοτόµοι αν αναφέραµε

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ευφυές τηλεματικό σύστημα πληροφόρησης οδηγών και πολιτών για τις μετακινήσεις και τη στάθμευση στο Δήμο Καλαμάτας μέσω πολλαπλών καναλιών ενημέρωσης ευφυής μετακίνηση»

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΤΕΛ ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΣΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΣΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΣΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

MDS Marathon Data Systems - 1 -

MDS Marathon Data Systems - 1 - Π ΑΡ ΑΡ Τ ΗΜ Α ΙΙ ΙΙ ΤΕΧΝ ΙΙ ΚΗ Π Ρ ΟΣ Φ Ο Ρ Α ΑΝ ΑΔ Ο Χ ΟΥ MDS Marathon Data Systems - 1 - Περιεχόμενα Τεχνικής Προσφοράς MDS Marathon Data Systems - 2 - ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ -----------------------------9

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Καινοτόμο σύστημα διαχείρισης και βελτιστοποίησης της συλλογής απορριμμάτων στο Δήμο Κατερίνης για την εξοικονόμηση πόρων και καυσίμων Αρ. Διακήρυξης: 37496/16-5-2012

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη ιαγωνισµού για τοέργο

ιακήρυξη ιαγωνισµού για τοέργο ιακήρυξη ιαγωνισµού για τοέργο «ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ», ΥΠΟΕΡΓΟ 3 : «ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ Αναθέτουσα Αρχή: «ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Οµάδα Εργασίας µε θέµα : «Νέες Ειδικότητες Μηχανικών Καταγραφή Προγράµµατα Σπουδών» Μέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σε αυτό το τμήμα μπορείτε να βρείτε τις περιγραφές των θέσεων εργασίας των κύριων επαγγελμάτων στην αγορά εργασίας των ΑΠΕ. Η πλειοψηφία των θέσεων εργασίας μπορεί να βρεθεί

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΟΜΒΟΥ (PORTAL) ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΠΗ- ΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ, ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΣΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Κέρκυρας Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού Αναθέτουσα Αρχή: ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε. Προϋπολογισμός: 751.284,00

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Σύστημα παρακολούθησης της εφαρμογής στρατηγικής αειφορίας για τον Δήμο Ιεράπετρας και εφαρμογές ηλεκτρονικής δημοκρατίας Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ιεράπετρας Προϋπολογισμός:202.260,00

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Θερμαϊκού Προϋπολογισμός: 103.252,03 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες τεχνολογίες τηλεπισκόπησης για την ανίχνευση, καταγραφή, αποτίµηση πυρκαγιών και προστασία των πληγέντων περιοχών. Α. Τζώτσος,.

Σύγχρονες τεχνολογίες τηλεπισκόπησης για την ανίχνευση, καταγραφή, αποτίµηση πυρκαγιών και προστασία των πληγέντων περιοχών. Α. Τζώτσος,. Σύγχρονες τεχνολογίες τηλεπισκόπησης για την ανίχνευση, καταγραφή, αποτίµηση πυρκαγιών και προστασία των πληγέντων περιοχών. Α. Τζώτσος,. Αργιαλάς Η τηλεπισκόπηση είναι η επιστήµη της απόκτησης ποιοτικής

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Πλατφόρμα Επιχειρησιακής Ευφυΐας και παρακολούθησης υποθέσεων για τον προγραμματισμό και τη διαχείριση της λειτουργίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1. Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1. Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1 Ο ΗΓΟΣ Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2013 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συµβολή της Τηλεπισκόπησης και των Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών στην Πρόληψη και Καταγραφή Φυσικών Καταστροφών

Συµβολή της Τηλεπισκόπησης και των Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών στην Πρόληψη και Καταγραφή Φυσικών Καταστροφών ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ Ηµερίδα ΤΕΕ / ΤΚΜ, Θεσσαλονίκη 6 Ιουνίου 2011 Συµβολή της Τηλεπισκόπησης και των Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών στην

Διαβάστε περισσότερα