Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15PROC ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤ. ΕΛΛΑ ΑΣ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΙΕΘΝΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛ. ΦΠΑ 23% ,00 Ευρώ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 23% ,07Ευρώ ΑΡΙΘΜ. ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 598/ CPV ΗΜΕΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Ο ήµαρχος Αγρινίου Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: Το Π.. 60/2007 Την Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών 11389/ «Ενιαίος Κανονισµός Προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» Τον Ν. 3463/2006 (Κ..Κ.) Τον Ν. 3852/2010 Τον Ν. 3886/2010 Τον Ν. 3548/2007 Τον Ν. 4152/2013 (παρ. Ζ) Τον Κανονισµό Ε.Ε. 1336/2013 της Επιτροπής της 13ης/12/2013 Την Π1/358/ Υπ. Απόφαση ως ισχύει περί εξαιρέσεως από το Ε.Π.Π. προµηθειών που πραγµατοποιούνται µε την ανάδειξη προµηθευτών χορηγητών σε συνδυασµό µε την Π1/1280/ αντίστοιχη. Το άρθρο 48 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18α/ ) µε το οποίο κυρώθηκε το άρθρο 4 της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Π.Ν.Π.) της 12ης/12/2012 (Φ.Ε.Κ. 240/Α/ ) Τον Ν. 2362/1995 Το Π.. 113/2010 1

2 Τον Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες διατάξεις»,όπως τροποποιήθηκε µε την υποπαράγραφο ΣΤ20 του πρώτου άρθρου του Ν.4254/2014(φεκ85/Α/ ) Την Υ.Α. Π1/2390/2013 Τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις» Τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 4257/14 «Επείγουσες ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» το άρθρο 4 της από Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ τεύχος Α 240), που κυρώθηκε µε το Ν.4111/2013(ΦΕΚ τεύχος Α 18) την εγκύκλιο 3/11534/ Ο Ν.4205/2013 (ΦΕΚ 242/Α/ ) «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων και άλλες διατάξεις», (άρθ. 9, παρ.4β). Η Υ.Α. Π1/2390/ (ΦΕΚ 2677/Β/ ) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η. Η.Σ.)» Η µε αριθµ. πρωτ. Π1/542/ 4/3/ 2014 (Α Α: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιος µε θέµα «Ενηµέρωση για το Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ ΗΣ)» Τα σχετικά αιτήµατα των Νοµικών Προσώπων του ήµου Την αριθ.104/ Μελέτη που συνέταξε η /νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του ήµου για την προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών συνολικού προϋπολογισµού ,00 µε ΦΠΑ 23%. Τις σχετικές αποφάσεις των.σ. των Νοµικών Προσώπων σχετικά µε :Έγκριση διενέργειας προµήθειας και διάθεση πίστωσης για την προµήθεια καυσίµων για τις ανάγκες των τµηµάτων και των µονάδων τους. Την υπ αριθ.336/2014 Απόφαση ηµοτικού Συµβουλίου σχετικά µε την έγκριση διενέργειας προµήθειας καυσίµων για τις ανάγκες του ήµου και των Νοµικών του Προσώπων. Την υπ αριθ.325/2014 απόφαση οικονοµικής Επιτροπής σχετικά µε την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προµήθεια υγρών καυσίµων (πετρελαίου θέρµανσης, πετρελαίου κίνησης, βενζίνης αµόλυβδης και βενζίνης µε υποκατάστατο µολύβδου L.R.P.), για τις ανάγκες του ήµου έτους Τις υπ αριθ. Β-813,814,815,816,817,818,819,820,821,822/ Π.Α.Υ ήµου Αγρινίου Την υπ αριθ.326/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίσθηκαν οι όροι του διαγωνισµού για την προµήθεια υγρών καυσίµων (πετρελαίου θέρµανσης, πετρελαίου κίνησης, βενζίνης αµόλυβδης και βενζίνης µε υποκατάστατο µολύβδου L.R.P. ) για τις ανάγκες του ήµου και των Νοµικών του Προσώπων έτους Την υπ αριθ.332/ απόφαση ηµάρχου Αγρινίου περί ορισµού αρµοδιοτήτων Αντιδηµάρχων. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 2

3 Ηλεκτρονικό Ανοικτό διεθνή επαναληπτικό διαγωνισµό σε ευρώ, µε σφραγισµένες προσφορές για την «Προµήθεια υγρών καυσίµων (πετρελαίου θέρµανσης, πετρελαίου κίνησης, βενζίνης αµόλυβδης βενζίνης µε υποκατάστατο µολύβδου L.R.P. ) για τις ανάγκες του ήµου και των Νοµικών Προσώπων για χρονικό διάστηµα ενός έτους από την υπογραφή της σύµβασης, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, η οποία θα δοθεί µε ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%), το οποίο υπολογίζεται στη διαµορφούµενη, για έκαστο είδος, µέση τιµή λιανικής πώλησης στο Νοµό Αιτωλ/νίας, του Παρατηρητηρίου Τιµών Υγρών Καυσίµων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ή τον αρµόδιο φορά φορέα όπως ισχύει κάθε φορά σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, την ηµέρα παράδοσης του. Το ανωτέρω ποσοστό µπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 5% (άρθρο 63 του Ν.4257/14). ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ Η ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ CPV ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ CPV ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒ Η CPV ΒΕΝΖΙΝΗ ΜΕ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΟ ΜΟΛΥΒ ΟΥ CPV Τα υπό προµήθεια είδη, η ποσότητα και οι προδιαγραφές αναφέρονται αναλυτικά στην 104/ µελέτη που συντάχθηκε από την /νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του ήµου. ΑΡΘΡΟ 1 ο : ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλη του συστήµατος, ύστερα από συντετµηµένη προθεσµία σαράντα ηµερών, από την ηµεροµηνία ηλεκτρονικής αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και της δηµοσίευσης περίληψης της διακήρυξης αυτής στο Τεύχος ιακηρύξεων ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό Τύπο, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/ ), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/ ) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η. Η.Σ.)», και στο Π 60/07. ΑΡΘΡΟ 2 ο : ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τα στοιχεία της σύµβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος είναι: 1.Η διακήρυξη του διαγωνισµού 2.H 104/ µελέτη 3.Οι εγκεκριµένες Τεχνικές Προδιαγραφές της µελέτης 4.Η προσφορά του αναδόχου Άρθρο 3ο :Προϋπολογισµός Οµαδοποίηση Ο συνολικός προϋπολογισµός για την προµήθεια των καυσίµων και λιπαντικών ήµου και Νοµικών Προσώπων ανέρχεται συνολικά στο ποσό των ,00 Ευρώ µε ΦΠΑ 23%, για χρονικό διάστηµα ενός έτους. Τα υπό προµήθεια είδη αναγράφονται αναλυτικά παρακάτω, είναι διαιρετά και χωρίζονται 3

4 στις εξής οµάδες, υποοµάδες και τµήµατα: α/α ΤΜΗΜΑ 1 ΤΜΗΜΑ 2 ΟΜΑ Α 1 (ΚΟΙ.Π.Α.) Περιγραφή Πετρέλαιο θέρµανσης (Fuel oil), όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές Αµόλυβδη βενζίνη (premium RON/MON 95/85), όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές Κωδικός Ενδεικτική Τιµή CPV Μονάδα Συνολική (Common Ποσότητα χωρίς ΦΠΑ Μέτρησης Τιµή Purchase ( /lit) Vocabulary) lt ,51 0, , lt ,58 1, ,187 Σύνολο ,98 Φ.Π.Α. 23 % ,02 Σύνολο οµάδα ,00 Η δαπάνη θα βαρύνει τους ΚΑ και ΚΑ προϋπολογισµού οικονοµικού έτους και θα χρηµατοδοτηθεί από ιδίους πόρους του Νοµικού Προσώπου. Οι παραπάνω ποσότητες προορίζονται για την κίνηση των οχηµάτων και την θέρµανση των κτιρίων των τµηµάτων της ΚΟΙ.ΠΑ. (ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΠ ΚΟΙ.ΠΑ. ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ). Η παράδοση της αµόλυβδης βενζίνης θα γίνεται τµηµατικά και καθηµερινά εντός του ήµου, στα οχήµατα της ΚΟΙΠΑ. Ο προµηθευτής αναλαµβάνει την ευθύνη για την έγκαιρη, σωστή και χωρίς οποιοδήποτε πρακτικό πρόβληµα για την αναθέτουσα αρχή παράδοση των καυσίµων. Το πετρέλαιο θέρµανσης θα παραδίδεται τµηµατικά ανάλογα µε τις προκύπτουσες ανάγκες και κατόπιν εντολής, µε ευθύνη του αναδόχου και δικό του µεταφορικό µέσο επιτόπου στις δεξαµενές των κτιρίων της ΚΟΙ.ΠΑ. ΟΜΑ Α 2 (ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΝΑ ΩΝ ΠΡΩΤ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ) α/α Περιγραφή Κωδικός CPV Μονάδα Μέτρησης Ποσότητα Ενδεικτική Τιµή χωρίς ΦΠΑ ( /lit) Συνολική Τιµή ΤΜΗΜΑ 1 Πετρέλαιο θέρµανσης (Fuel oil), όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές lt ,879 0, ,000 4

5 ΤΜΗΜΑ 2 Αµόλυβδη βενζίνη (premium RON/MON 95/85), όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές lt ,963 1, ,000 Σύνολο ,00 Φ.Π.Α. 23 % ,00 Σύνολο οµάδα ,00 Η δαπάνη θα χρηµατοδοτηθεί από τακτικές επιχορηγήσεις τις οποίες θα λάβει το Νοµικό Πρόσωπο από το Υπουργείο Εσωτερικών έτους Οι παραπάνω ποσότητες προορίζονται για την κίνηση των οχηµάτων και την θέρµανση των µονάδων της Πρωτ/θµίας Εκπαίδευσης(ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΠΡΩΤ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ). Η παράδοση της αµόλυβδης βενζίνης θα γίνεται τµηµατικά εντός του ήµου, στα οχήµατα του νοµικού προσώπου. Ο προµηθευτής αναλαµβάνει την ευθύνη για την έγκαιρη, σωστή και χωρίς οποιοδήποτε πρακτικό πρόβληµα για την αναθέτουσα αρχή παράδοση των καυσίµων. Το πετρέλαιο θέρµανσης θα παραδίδεται τµηµατικά ανάλογα µε τις προκύπτουσες ανάγκες και κατόπιν εντολής, µε ευθύνη του αναδόχου και δικό του µεταφορικό µέσο επιτόπου στις δεξαµενές των µονάδων της Πρωτ/θµίας Εκπαίδευσης. α/α ΤΜΗΜΑ 1 ΟΜΑ Α 3 (ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΝΑ ΩΝ ΕΥΤ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ) Περιγραφή Ενδεικτική Τιµή Κωδικός Μονάδα Συνολική Ποσότητα χωρίς ΦΠΑ CPV Μέτρησης Τιµή ( /lit) Πετρέλαιο θέρµανσης (Fuel oil), όπως περιγράφεται στις lt ,440 0, ,004 τεχνικές προδιαγραφές Σύνολο ,00 Φ.Π.Α. 23 % ,00 Σύνολο οµάδα ,00 Η δαπάνη θα χρηµατοδοτηθεί από τακτικές επιχορηγήσεις τις οποίες θα λάβει το Νοµικό Πρόσωπο από το Υπουργείο Εσωτερικών έτους Οι παραπάνω ποσότητες προορίζονται για την θέρµανση των µονάδων της ευτ/θµίας Εκπαίδευσης και θα παραδίδονται τµηµατικά ανάλογα µε τις προκύπτουσες ανάγκες και κατόπιν εντολής, µε ευθύνη του αναδόχου και δικό του µεταφορικό µέσο επιτόπου στις δεξαµενές των µονάδων της ευτ/θµίας Εκπαίδευσης. (ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΕΥΤ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ) ΟΜΑ Α 4(Κ.Ε..Α.) 5

6 α/α ΤΜΗΜΑ 1 ΤΜΗΜΑ 2 Περιγραφή Πετρέλαιο θέρµανσης (Fuel oil), όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές Πετρέλαιο κίνησης (Diesel), όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές Ενδεικτική Τιµή Κωδικός Μονάδα Συνολική Ποσότητα χωρίς ΦΠΑ CPV Μέτρησης Τιµή ( /lit) lt. 946,459 0, , lt ,131 1, ,512 Σύνολο 2.032,52 Φ.Π.Α. 23 % 467,48 Σύνολο οµάδα ,00 Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ προϋπολογισµού οικονοµικού έτους και θα χρηµατοδοτηθεί από ιδίους πόρους του Νοµικού Προσώπου. Οι παραπάνω ποσότητες προορίζονται για την κίνηση των οχηµάτων και την θέρµανση των κτιρίων της ΚΕ. Α. Η παράδοση του πετρελαίου κίνησης θα γίνεται τµηµατικά, εντός του ήµου, στα οχήµατα της ΚΕ Α. Ο προµηθευτής αναλαµβάνει την ευθύνη για την έγκαιρη, σωστή και χωρίς οποιοδήποτε πρακτικό πρόβληµα για την αναθέτουσα αρχή παράδοση των καυσίµων. Το πετρέλαιο θέρµανσης θα παραδίδεται τµηµατικά ανάλογα µε τις προκύπτουσες ανάγκες και κατόπιν εντολής, µε ευθύνη του αναδόχου και δικό του µεταφορικό µέσο επιτόπου στις δεξαµενές των κτιρίων της ΚΕ. Α. ΟΜΑ Α 5 ( ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ) ΥΠΟΟΜΑ Α 1 α/α Περιγραφή Κωδικός CPV Μονάδα Μέτρησης Ποσότητα Ενδεικτική Τιµή χωρίς ΦΠΑ ( /lit) Συνολική Τιµή Πετρέλαιο κίνησης (Diesel) για ΤΜΗΜΑ 1 κολυµβητικές δεξαµενές ΑΚ Αγρινίου, όπως περιγράφεται lt ,360 1, ,868 στις τεχνικές προδιαγραφές Σύνολο ,87 Φ.Π.Α. 23 % ,13 Σύνολο υποοµάδα ,00 Οι παραπάνω ποσότητες προορίζονται για τη θέρµανση των κολυµβητικών δεξαµενών ΑΚ Αγρινίου και θα παραδίδονται τµηµατικά ανάλογα µε τις προκύπτουσες ανάγκες και κατόπιν εντολής µε ευθύνη του αναδόχου και δικό του µεταφορικό µέσο στις δεξαµενές των εγκαταστάσεων του ΑΚ ( ηµοτικό Αθλητικό Κέντρο) Αγρινίου. 6

7 α/α ΤΜΗΜΑ 1 ΥΠΟΟΜΑ Α 2 Περιγραφή Πετρέλαιο θέρµανσης (Fuel oil) λοιπών εγκαταστάσεων ΑΚ Αγρινίου, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές Κωδικός Μονάδα Ενδεικτική Τιµή Συνολική Ποσότητα CPV Μέτρησης ( /lit) Τιµή lt ,012 0, ,195 Σύνολο ,20 Φ.Π.Α. 23 % 4.487,80 Σύνολο υποοµάδα ,00 Οι παραπάνω ποσότητες προορίζονται για τη θέρµανση των λοιπών χώρων στις εγκαταστάσεις του ΑΚ ( ηµοτικό Αθλητικό Κέντρο) Αγρινίου και θα παραδίδονται τµηµατικά ανάλογα µε τις προκύπτουσες ανάγκες και κατόπιν εντολής, µε ευθύνη του αναδόχου και δικό του µεταφορικό µέσο επιτόπου στις δεξαµενές των κτιρίων των αθλητικών εγκαταστάσεων του ήµου. α/α ΤΜΗΜΑ 1 ΥΠΟΟΜΑ Α 3 Περιγραφή Πετρέλαιο θέρµανσης (Fuel oil) κτιρίων & εγκαταστάσεων ήµου Αγρινίου, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές Κωδικός Μονάδα Ενδεικτική Τιµή Συνολική Ποσότητα CPV Μέτρησης χωρίς ΦΠΑ ( /lit) Τιµή lt ,885 0, ,124 Σύνολο ,12 Φ.Π.Α. 23 % 2.804,88 Σύνολο υποοµάδα ,00 Οι παραπάνω ποσότητες προορίζονται για τη θέρµανση των κτιρίων του ήµου και θα παραδίδονται τµηµατικά ανάλογα µε τις προκύπτουσες ανάγκες και κατόπιν εντολής µε ευθύνη του αναδόχου και δικό του µεταφορικό µέσο στις δεξαµενές των κτιρίων και των εγκαταστάσεων του ήµου. ΥΠΟΟΜΑ Α 4 α/α Περιγραφή Κωδικός CPV Μονάδα Μέτρησης Ποσότητα Ενδεικτική Τιµή χωρίς ΦΠΑ ( /lit) Συνολική Τιµή 7

8 ΤΜΗΜΑ 1 ΤΜΗΜΑ 2 Αµόλυβδη βενζίνη (premium RON/MON 95/85), όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές Βενζίνη µε υποκατάστατο µολύβδου (L.R.P.), όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές lt ,595 1, , lt ,000 1, ,500 Σύνολο ,38 Φ.Π.Α. 23 % ,62 Σύνολο υποοµάδα ,00 Οι παραπάνω ποσότητες καυσίµων προορίζονται για την κίνηση των οχηµάτων- µηχανηµάτων κλπ του ήµου. Η παράδοση θα γίνεται εντός του ήµου, στα οχήµατα και µηχανήµατα αυτού. Ο προµηθευτής αναλαµβάνει την ευθύνη για την έγκαιρη, σωστή και χωρίς οποιοδήποτε πρακτικό πρόβληµα για την αναθέτουσα αρχή παράδοση των καυσίµων. Η δαπάνη θα βαρύνει τους Κ.Α , ΚΑ ,ΚΑ , ΚΑ , ΚΑ ,ΚΑ ,ΚΑ , ΚΑ , ΚΑ του προϋπολογισµού έτους και θα χρηµατοδοτηθεί από ίδια και ανταποδοτικά έσοδα του ήµου. Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό υποψήφιοι προµηθευτές, µπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε για το σύνολο των οµάδων της προµήθειας ή για µέρος αυτών δηλαδή για ένα ή περισσότερα τµήµατα των οµάδων και Υποοµάδων (ανά Οµάδα, ανά υποοµάδα Οµάδας,ανά τµήµα Οµάδας / Υποοµάδας). Προσφορά η οποία θα δίδεται για µέρος της προκηρυχθείσας ποσότητας Τµήµατος/Τµηµάτων, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. ΑΡΘΡΟ 4 ο : ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ - ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 4.1 Στοιχεία αναθέτουσας αρχής ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Α.Φ.Μ Ο.Υ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Χαριλάου Τρικούπη Αγρίνιο ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΦΑΞ: Στοιχεία φορέων υλοποίησης της προµήθειας: ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Α.Φ.Μ Ο.Υ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ, έδρα: Χαριλάου Τρικούπη Αγρίνιο Ν.Π.. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΚΟΙΠΑ) ΗΜΟΥ Αγρινίου», ΑΦΜ ,.Ο.Υ. Αγρινίου, έδρα: Βλαχοπούλου 25 ΑΓΡΙΝΙΟ Ν.Π... «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (Κ.Ε..Α.) ΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ», ΑΦΜ ,.Ο.Υ. Αγρινίου, έδρα: αγκλή 27 Αγρίνιο 8

9 4.2.4 Ν.Π... «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ», ΑΦΜ: ,.Ο.Υ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ, έδρα: αγκλή 27 Αγρίνιο Ν.Π... «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ», ΑΦΜ: ,.Ο.Υ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ, έδρα: αγκλή 27 Αγρίνιο 4.3 Τόπος -Χρόνος διενέργειας διαγωνισµού ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ιαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η. Η.Σ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Πέµπτη Και ώρα 8:00 π.µ. ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Τετάρτη και ώρα 15:00 µ.µ.. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστηµα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η. Η.Σ.)». Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να πληροφορηθούν σχετικά µε την ανωτέρω προµήθεια από το Τµήµα Προµηθειών (κ. Μιχάλη Αθηνά) οδός Παλαµά και Μαβίλη 6 και στα τηλέφωνα κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται όπως περιγράφεται στο άρθρο 17 της παρούσας. Άρθρο 5ο : ΕΚΤΟΙ ΣΤΟΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν: α) τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα β) ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά γ) συνεταιρισµοί δ) κοινοπραξίες προµηθευτών Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαµβάνουν ορισµένη νοµική µορφή προκειµένου να υποβάλλουν προσφορά εν έχουν δικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό αυτοί που στερήθηκαν του δικαιώµατος αυτού µε δικαστική απόφαση ή άλλη διαδικασία που προβλέπει η νοµοθεσία της χώρας εγκατάστασής τους Σε περίπτωση µετασχηµατισµού επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του διαγωνισµού, η νέα επιχείρηση που υπεισέρχεται στα δικαιώµατα και στις υποχρεώσεις της προηγούµενης, υποχρεούται να γνωστοποιήσει στην υπηρεσία την επελθούσα µεταβολή και να προσκοµίσει τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, προκειµένου να κριθεί εάν και αυτή συγκεντρώνει τις τυπικές προϋποθέσεις συµµετοχής στο διαγωνισµό. 5.2.ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Για την συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς(προμηθευτεσ) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούµενη από πιστοποιηµένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα (Ε.Σ.Η. Η.Σ. - ιαδικτυακή πύλη ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής 1 Οι οικονοµικοί φορείς-χρήστες, αιτούνται, µέσω της ιστοσελίδας συστήµατος και από τον σύνδεσµο 9

10 «Εγγραφείτε ως οικονοµικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόµενοι τους όρους χρήσης του) ταυτοποιούµενοι ως εξής:: Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστηµα TAXISNet της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών. Οι οικονοµικοί φορείς χρήστες των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συµπληρώνοντας τον αριθµό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστηµα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών. Οι οικονοµικοί φορείς χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας: - είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη µε επίσηµη µετάφραση στην ελληνική. - είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε µορφή αρχείου.pdf µε επίσηµη µετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτηµα IX Α για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων, στο Παράρτηµα IX Β για τις δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών και στο Παράρτηµα IX Γ για τις δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών του π.δ. 60/2007, και σύµφωνα µε τους προβλεπόµενους όρους στο κράτος µέλος εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο, προσκοµιζόµενα εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών και σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια υπηρεσία. Το αίτηµα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά µέσω του Συστήµατος. 2 Ο υποψήφιος χρήστης ενηµερώνεται από το Σύστηµα ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σχετικά µε την εξέλιξη του αιτήµατος εγγραφής του. Εφόσον το αίτηµα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαµβάνει σύνδεσµο ενεργοποίησης λογαριασµού ως πιστοποιηµένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασµού του. Άρθρο 6ο: Πληροφορίες- ιευκρινήσεις Εφόσον ο ενδιαφερόµενος προµηθευτής ζητήσει εµπρόθεσµα έγγραφα και συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικά µε την συγκεκριµένη προµήθεια, αυτές παρέχονται έξι (6) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών. Οι συµπληρωµατικές πληροφορίες αποστέλλονται ή παραδίδονται το αργότερο τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά τη λήψη της σχετικής αίτησης. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες επείγοντες λόγοι καθιστούν την προθεσµία αυτή ανεφάρµοστη, τότε αυτή µπορεί να ορισθεί σε τέσσερις (4) ηµέρες, πριν από την ηµεροµηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών. Τα σχετικά αιτήµατα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του διαγωνισµού µέσω της ιαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η. Η.Σ. Αιτήµατα παροχής συµπληρωµατικών πληροφοριών διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραµµένους στο σύστηµα οικονοµικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο µε το κείµενο των ερωτηµάτων είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο. Αιτήµατα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε µε άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι 10

11 ψηφιακά υπογεγραµµένο, δεν εξετάζονται. Κανένας υποψήφιος δεν µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ µέρους της υπηρεσίας, σχετικές µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης. Άρθρο 7 ο : ικαιολογητικά συµµετοχής Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά µαζί µε την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισµού, τα εξής δικαιολογητικά, σε µορφή αρχείου.pdf σύµφωνα µε το ν. 4155/13((ΦΕΚ/Α/ ) και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η. Η.Σ.)», όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω : Όλα τα δικαιολογητικά συµµετοχής στο διαγωνισµό πρέπει να έχουν εκδοθεί το πολύ τρεις (3) µήνες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών και να είναι σε ισχύ την ηµέρα του διαγωνισµού. Οι υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86 πρέπει να φέρουν ηµεροµηνία σύνταξης από την ηµεροµηνία τελευταίας δηµοσίευσης στον τύπο έως και την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών. Η µη προσκόµιση κάποιου από τα παρακάτω δικαιολογητικά αποτελεί λόγο αποκλεισµού του συµµετέχοντος. Α) ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ. 1. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 8 της παρούσας διακήρυξης. Η εγγύηση αυτή θα ισχύει για 150 ηµερολογιακές ηµέρες από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών. 2. Πιστοποιητικό από αρµόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ηµέρα του διαγωνισµού, το οποίο θα εκδοθεί για συµµετοχή σε διαγωνισµό. Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας θα εκδοθεί για όλους τους εργαζόµενους στην επιχείρηση του συµµετέχοντος, συµπεριλαµβανοµένων των εργοδοτών(φυσικά και Νοµικά Πρόσωπα) µε βάση την υποχρεωτική η µη υπαγωγή τους σε οποιοδήποτε φορέα ασφάλισης προβλέπει η ασφαλιστική νοµοθεσία. Για τον έλεγχο των ανωτέρω στοιχείων, οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να προσκοµίσουν, µαζί µε το πιστοποιητικό ή τα πιστοποιητικά ασφαλιστικής ενηµερότητας, υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία να δηλώνονται οι τυχόν απαλλασσόµενοι µε βάση ειδικές διατάξεις από την υποχρεωτική ασφάλιση. Σε περίπτωση απαλλαγής θα προσκοµισθεί και το αντίστοιχο πιστοποιητικό του ασφαλιστικού φορέα. 3. Πιστοποιητικό περί εγγραφής τους στα µητρώα του οικείου επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις. όπου θα φαίνεται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό είδος των εργασιών τους, το οποίο εάν δεν συνάδει µε το είδος των υπό προµήθεια ειδών θα οδηγεί σε αποκλεισµό του συµµετέχοντος. 4. Απόσπασµα ποινικού µητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί για ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα αδικήµατα: α. Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 2 της Κοινής ράσης 98/773/ ΕΥ του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. β. ωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 της Πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαίου 1997 και στο άρθρο 3 παρ. 1 της Κοινής ράσης 98/742/ ΕΥ του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. γ. Απάτη κατά την έννοια του άρθρου 1 της Σύµβασης για την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 11

12 δ. Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες κατά την έννοια του άρθρου 1 της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου. Για να νοµικά πρόσωπα υπόχρεοι στην προσκόµιση ποινικού µητρώου είναι: - οι οµόρρυθµοι εταίροι και οι διαχειριστές των οµορρύθµων και των ετερορρύθµων εταιρειών (ΟΕ και ΕΕ), - οι διαχειριστές των εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (ΕΠΕ), - ο πρόεδρος και ο διευθύνων σύµβουλος των ανωνύµων εταιρειών (ΑΕ), - ο πρόεδρος και τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου των συνεταιρισµών, - σε κάθε άλλη περίπτωση οι νόµιµοι εκπρόσωποι του νοµικού προσώπου. Σε περίπτωση αλλοδαπών νοµικών προσώπων, η ανωτέρω υποχρέωση αφορά στα φυσικά πρόσωπα που έχουν τις αντίστοιχες ιδιότητες κατά τη νοµοθεσία από την οποία διέπονται. Εάν από το υποβληθέν ποινικό µητρώο δεν προκύπτει το είδος του αδικήµατος για το οποίο καταδικάσθηκε ο ενδιαφερόµενος, υποβάλλεται από αυτόν υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν 1599/86 ή του τύπου που προβλέπει η νοµοθεσία της χώρας εγκατάστασής του, όπου αναφέρονται µε σαφήνεια τα αδικήµατα αυτά. Η επιτροπή του διαγωνισµού µπορεί σε κάθε περίπτωση να ζητήσει από τον ενδιαφερόµενο να προσκοµίσει αντίγραφα των καταδικαστικών αποφάσεων. 5. Πιστοποιητικό από αρµόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ηµέρα του διαγωνισµού. 6. Πιστοποιητικά αρµόδιας ικαστικής ή ιοικητικής Αρχής από τα οποία να προκύπτει ότι: - εν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. - εν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. Συγκεκριµένα: Για τα φυσικά πρόσωπα: Ότι δεν τελούν υπό πτώχευση και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. Επίσης, ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση. Για τα νοµικά πρόσωπα: Ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. Επίσης ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συµβιβασµό ή σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη διαδικασία Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται κάποιο από τα ανωτέρω πιστοποιητικά ή δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις, αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του νοµίµου εκπροσώπου της επιχείρησης. Β)ΟΙ ΑΛΛΟ ΑΠΟΙ 1. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στον διαγωνισµό σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 8 της παρούσας διακήρυξης. Η εγγύηση αυτή θα ισχύει 150 ηµερολογιακές ηµέρες από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών. 2. Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας ιοικητικής ή ικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα αδικήµατα: α. Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 2 της Κοινής ράσης 98/773/ ΕΥ του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. β. ωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 της Πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαίου 1997 και στο άρθρο 3 παρ. 1 της Κοινής ράσης 98/742/ ΕΥ του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 12

13 γ. Απάτη κατά την έννοια του άρθρου 1 της Σύµβασης για την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. δ. Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες κατά την έννοια του άρθρου 1 της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου. 3. Πιστοποιητικό αρµόδιας ικαστικής ή ιοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι: εν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. εν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. Για τα φυσικά αλλοδαπά πρόσωπα: Ότι δεν τελούν υπό πτώχευση και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. Επίσης, ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση. Για τα νοµικά αλλοδαπά πρόσωπα: Ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. Επίσης ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συµβιβασµό ή σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη διαδικασία. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ή που αυτό που εκδίδεται δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις, µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του νοµίµου εκπροσώπου ή στα κράτη µέλη που δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης. 4. Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ηµέρα του διαγωνισµού. 5. Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, σχετικά µε την εγγραφή τους στα µητρώα του οικείου επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµους επαγγελµατικούς καταλόγους. Γ)ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕ ΑΠΑ Η ΑΛΛΟ ΑΠΑ Όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παραπάνω. Εφόσον ο διαγωνιζόµενος έχει τη µορφή νοµικού προσώπου (εταιρείας), στα δικαιολογητικά συµµετοχής συµπεριλαµβάνονται: - Τα φύλλα των εφηµερίδων της κυβέρνησης (ΦΕΚ) στα οποία δηµοσιεύθηκαν το ιδρυτικό καταστατικό και οι τυχόν τροποποιήσεις του ή το τελευταίο κωδικοποιηµένο καταστατικό, εάν πρόκειται για ΑΕ και ΕΠΕ. - Το τελευταίο καταστατικό θεωρηµένο από το πρωτοδικείο ή νόµιµα επικυρωµένο καθώς και οι τυχόν τροποποιήσεις του θεωρηµένες ή επικυρωµένες κατά τον ίδιο τρόπο, εάν πρόκειται για ΟΕ και ΕΕ. Εάν η προσφορά υπογράφεται από πρόσωπο που δεν προκύπτει από τα ανωτέρω έγγραφα ότι έχει την ιδιότητα του νοµίµου εκπροσώπου της εταιρείας, πρέπει να υποβληθούν τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι έχει νοµίµως εξουσιοδοτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό. Σε περίπτωση αλλοδαπών νοµικών προσώπων τα ανωτέρω δικαιολογητικά και στοιχεία έχουν τη µορφή και τον τύπο που προβλέπεται από τη νοµοθεσία από την οποία διέπονται. )ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 1. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται παραπάνω. 2. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 3. Πιστοποιητικά αρµόδιας ικαστικής ή ιοικητικής Αρχής από τα οποία να προκύπτει ότι: - εν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. - εν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, 13

14 πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. Ε) ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ (ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ) 1. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην ένωση, σύµφωνα µε άρθρο 8 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. Οι ενώσεις προµηθευτών (ή Κοινοπραξίες) που υποβάλλουν κοινή προσφορά έχουν δικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό, υπό τις κατωτέρω επί πλέον προϋποθέσεις: i. Ότι στην προσφορά τους αναγράφεται επί ποινή αποκλεισµού το ποσοστό συµµετοχής κάθε συµµετέχοντα προµηθευτή στο κοινό σχήµα, καθώς και το ειδικό µέρος του δηµοπρατούµενου αντικειµένου µε το οποίο θα ασχοληθεί στο πλαίσιο υλοποίησης της σύµβασης. ii. Ότι όλα τα µέλη της ένωσης (ή Κοινοπραξίας) καλύπτουν την απαίτηση της νόµιµης λειτουργίας τους στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21(Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συµφωνία ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκοσµίου Οργανισµού Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε στην Ελλάδα µε το Ν. 2513/1997 και των πολυµερών διαπραγµατεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, καθώς και από τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συµφωνίες σύνδεσης ή διµερείς συµφωνίες µε την Ε.Ε. Οι ενώσεις προµηθευτών που θα λάβουν µέρος στο διαγωνισµό δεν υποχρεούνται να λάβουν νοµική µορφή προκειµένου να υποβάλλουν προσφορά. Οι ενώσεις προµηθευτών σε περίπτωση που επιλεγούν ως Ανάδοχος θα πρέπει υποχρεωτικά -µόνο εφόσον αυτό ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή (Φορέας Προµήθειας) πριν την υπογραφή της σύµβασης, να προσκοµίσουν συµβολαιογραφική πράξη σύστασης Κοινοπραξίας, υπογεγραµµένη από τους νόµιµους εκπρόσωπους των κοινοπρακτικών επιχειρήσεων ή/και φυσικών προσώπων όπου ρητά και κατ ελάχιστον θα διατυπώνονται: ότι τα µέλη της Κοινοπραξίας ευθύνονται εξ ολοκλήρου προς την Αναθέτουσα Αρχή (Φορά Προµήθειας) για οποιαδήποτε υποχρέωση της Κοινοπραξίας σχετικά µε τη συγκεκριµένη προµήθεια, η έδρα της Κοινοπραξίας, οι νόµιµοι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων ή/και τα φυσικά Πρόσωπα που κοινοπρακτούν και ο κοινός εκπρόσωπος αυτών, τα ποσοστά συµµετοχής καθεµιάς από τις συµµετέχουσες επιχειρήσεις ή/και φυσικών προσώπων στην Κοινοπραξία και το ειδικότερο µέρος του δηµοπρατούµενου αντικειµένου που θα εκτελέσει έκαστη εξ αυτών. 2. Κάθε διαγωνιζόµενος, φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, δεν µπορεί να συµµετέχει σε περισσότερες από µία προσφορές. Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που συµµετέχουν αυτόνοµα ή ως µέλη ένωσης προµηθευτών (ή Κοινοπραξίας) σε παραπάνω από µία προσφορές αποκλείονται από το διαγωνισµό. Ο αποκλεισµός τους επιφέρει και τον αποκλεισµό της κάθε προσφοράς στην οποία συµµετέχουν. Εκτός των ανωτέρω κατά περίπτωση δικαιολογητικών, προκειµένου να διαπιστωθεί η φερεγγυότητα, η επαγγελµατική αξιοπιστία και η τεχνική ικανότητα οφείλουν να προσκοµίσουν µε ποινή αποκλεισµού από το διαγωνισµό, τα ακόλουθα: 1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/86 µε την οποία δηλώνουν ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα, εκτός εάν στην προσφορά τους ρητά αναφέρουν τα σηµεία που τυχόν δεν αποδέχονται. Στην περίπτωση αυτή, ο διαγωνιζόµενος πρέπει να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους αυτής που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειµένου να αξιολογηθούν. 2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/86 µε την οποία να βεβαιώνεται ότι: - εν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή του από διαγωνισµούς του ηµοσίου, των Ν.Π... και των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. - Η επιχείρηση του συµµετέχοντος νοµικού προσώπου δεν λειτουργεί υπό καθεστώς νοµικών περιορισµών. - εν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωµα κατά την άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας, για τη συνέπεια της επιχείρησης στην εκπλήρωση τόσο των συµβατικών υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεων της 14

15 προς τις υπηρεσίες του δηµόσιου τοµέα, καθώς και εάν η επιχείρηση έχει υποπέσει στο παράπτωµα ψευδούς δήλωσης ή και ανακριβών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από το ήµο. 3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/86, που θα αναφέρει το εργοστάσιο στο οποίο γίνεται η διύλιση και η επεξεργασία του κάθε προσφερόµενου είδους καθώς και ο τόπος εγκατάστασής του( Άρθρο 16 της διακήρυξης). 4. Αδεία εµπορίας αργού πετρελαίου και πετρελαιοειδών προϊόντων κατηγορίας Α, σύµφωνα µε το άρθρο 6 του Ν.6054/2002 ή άδεια λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίµων από την αρµόδια υπηρεσία σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία σύµφωνα µε το άρθρο 7 του Ν.6054/2002.Για τους προµηθευτές που διεκδικούν µόνο το µέρος της προµήθειας που αφορά πετρέλαιο θέρµανσης αρκεί η άδεια λειτουργίας Εµπορίας Πωλητή θέρµανσης σύµφωνα µε το άρθρο 7 του Ν.3054/ Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία να δηλώνονται οι εγκαταστάσεις (πρακτορεία ή πρατήρια ή αντιπροσώπους) που θα χρησιµοποιηθούν για τον ανεφοδιασµό των οχηµάτων και µηχανηµάτων των Φορέων Προµήθειας και τα στοιχεία διεύθυνσης. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ Εάν σε κάποια χώρα (συµπεριλαµβανοµένης της Ελλάδας) δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή αν αυτά που εκδίδονται δεν καλύπτουν όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, µπορεί να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση (βεβαίωση) του προµηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου. Αν στη χώρα του προµηθευτή δεν προβλέπεται από το νόµο η ένορκη δήλωση, µπορεί αντί αυτής να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντος από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφο. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, µαζί µε την ένορκη βεβαίωση ή την υπεύθυνη δήλωση προσκοµίζεται και το έγγραφο της δικαστικής ή διοικητικής αρχής που βεβαιώνει την αδυναµία έκδοσης του αντίστοιχου πιστοποιητικού ή εγγράφου. Οι ένορκες βεβαιώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να έχουν εκδοθεί µέσα στο χρόνο που προβλέπεται για τα πιστοποιητικά, αντί των οποίων υποβάλλονται. Σηµειώνεται ότι όλες οι αναφερόµενες υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86, πρέπει να φέρουν σφραγίδα της επιχείρησης και να υπογράφονται -από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο που συµµετέχει στο διαγωνισµό, ή - όταν πρόκειται για εταιρεία από τον νόµιµο εκπρόσωπο αυτής, Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται ψηφιακά από τον προσφέροντα και δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής. Οι υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86 που προβλέπονται στη διακήρυξη πρέπει να φέρουν ηµεροµηνία σύνταξης από την ηµέρα δηµοσίευσης της διακήρυξης έως και την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού. Θα απορρίπτονται προσφορές των διαγωνιζοµένων που κατά παράβαση των Άρθρων 138 και 182 της ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας απασχολούν ή εκµεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών. Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε εκπροσώπους τους υποβάλλουν βεβαίωση εκπροσώπησης, ψηφιακά υπογεγραµµένη από τον εκπροσωπούµενο Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εµπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντά του, τότε ο προσφέρων οικονοµικός φορέας οφείλει να σηµαίνει τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του µε χρήση του σχετικού πεδίου του συστήµατος. Στην αντίθετη περίπτωση θα µπορούν να λαµβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόµενοι. Η έννοια της πληροφορίας εµπιστευτικού χαρακτήρα αφορά µόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα της επιχείρησης του ενδιαφερόµενου 15

16 ιευκρινίζεται ότι τα ζητούµενα δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί από το ηµόσιο, τους Ο.Τ.Α., τα Ν.Π..., τα ικαστήρια όλων των βαθµών κλπ. ως ορίζεται στο αρ.1 του Ν. 4250/2014, γίνονται δεκτά και σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων που εκδόθηκαν από τις υπηρεσίες και τους φορείς αυτούς ή των ακριβών αντιγράφων τους. Οµοίως, γίνονται δεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς και λοιπά φωτοαντίγραφα κατά τα οριζόµενα στον Ν. 4250/2014. Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συµµετοχή του προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου.pdf και προσκοµίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των ΦΕΚ. (Τα δικαιολογητικά προσκοµίζονται στην υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισµό µε διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκοµιζόµενα δικαιολογητικά) Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Οι απαιτούµενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. Επισηµαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου «ικαιολογητικά συµµετοχής-τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί µε την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκοµισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόµενης προθεσµίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονοµικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι : η εγγύηση συµµετοχής, πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δηµόσιες αρχές ή άλλους φορείς. ΑΡΘΡΟ 8 ο : ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Οι κατωτέρω αναφερόµενες εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, ή στα κράτη µέλη της Συµφωνίας ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκοσµίου Οργανισµού Εµπορίου, που κυρώθηκε µε το ν. 2513/1997 (Α 139) και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. Τ.Σ.Μ.Ε..Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωµένα στην Ελληνική γλώσσα θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση. Στην περίπτωση υποβολής γραµµατίου σύστασης παρακαταθήκης υπέρ του ήµου στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ανείων, το περιεχόµενο της παρακαταθήκης πρέπει να αναφέρει ότι διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 157 του Ν.4281/2014 και του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ. εν επιτρέπεται η κατάθεση εγγυήσεων που έχουν εκδοθεί σε συνάλλαγµα. Σε περίπτωση ένωσης προµηθευτών, η εγγύηση εκδίδεται στο όνοµα όλων των µελών της ένωσης και περιλαµβάνει τον όρο ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών. Α. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συµµετοχής υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει (1,5) ενάµιση τοις εκατό (%) του προϋπολογισµού της µελέτης, χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι 7492,56 Ευρώ, εφ όσον ο προσφέρων συµµετέχει για το σύνολο των υπό προµήθεια ειδών, άλλως για ποσό που θα καλύπτει το 1,5% της προϋπολογισθείσας δαπάνης προ Φ.Π.Α. για την µια ή περισσότερες οµάδες ή υποοµάδες ή ένα ή περισσότερα τµήµατα της Οµάδας / Υποοµάδας της µελέτης(µέρος της προµήθειας), για την οποία θα καταθέσει προσφορά. - Η εγγύηση αυτή θα ισχύει τουλάχιστον για 150 (εκατόν πενήντα) ηµερολογιακές ηµέρες, προσµετρούµενες από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών. 16

17 - Η εγγύηση συµµετοχής ανεξάρτητα από το όργανο που θα την εκδώσει, πρέπει να περιλαµβάνει τα ακόλουθα: ηµεροµηνία έκδοσης, τον εκδότη, το ότι απευθύνεται στο ήµο Αγρινίου, τον αριθµό της εγγύησης, το ποσό που καλύπτει, τον χρόνο ισχύος και την πλήρη επωνυµία και τη διεύθυνση του συµµετέχοντος υπέρ του οποίου εκδίδεται. - Η εγγυητική επιστολή θα πρέπει να έχει συνταχθεί µε τον τρόπο που ορίζει το άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ(παρ. 1 περ. β. γ. στ. και ζ.) - Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω, εγγύηση θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν θα λαµβάνονται υπ όψιν. Β. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - Ο προµηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προµήθειας, υποχρεούται να καταθέσει προ ή κατά την υπογραφή των σχετικών συµβάσεων µε τους φορείς υλοποίησης της προµήθειας, εγγύηση καλής εκτέλεσης για ποσό ίσο µε το 4,5% (τεσσεράµισι επί τοις εκατό) της συµβατικής αξίας µε τον κάθε φορέα χωρίς τον Φ.Π.Α. - Το περιεχόµενο της εγγυητικής επιστολής διαµορφώνεται κατά τον τρόπο που ορίζει η παρ. 2 περ. γ, δ και ε του αρ. 26 του ΕΚΠΟΤΑ (Υ.Α /93) Κατά τα λοιπά για τις ανωτέρω εγγυήσεις ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ (παρ. 1 περ. β. γ. στ. και ζ., παρ. 2 περ. γ, δ και ε και των παραγράφων 3,4 και 5) ΑΡΘΡΟ 9 Ο : ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 9.1 Τρόπος υποβολής προσφορών Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η. Η.Σ. µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/ ), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/ ) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η. Η.Σ.)», στο Π.. 60/07 και συµπληρωµατικά στον Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (Απόφαση Υπ. Εσωτερικών 11389/ΦΕΚ 185Β / ). 9.2 Περιεχόµενο προσφορών Τα περιεχόµενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής : (α) ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική προσφορά» και (β) ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά». [*(υπο)φάκελος : κατηγορία επισυναπτόµενων αρχείων στο σύστηµα ] Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονοµικό φορέα σηµαίνονται από αυτόν µε χρήση του σχετικού πεδίου του συστήµατος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εµπιστευτικό χαρακτήρα Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «ικαιολογητικά συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά» Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική προσφορά» υποβάλλονται η εγγύηση συµµετοχής, και όλα τα απαιτούµενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά καθώς και τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς. Συγκεκριµένα, στον προαναφερόµενο (υπο)φάκελο περιλαµβάνονται : ικαιολογητικά συµµετοχής Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά µαζί µε την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισµού, τα δικαιολογητικά, σε µορφή αρχείου.pdf σύµφωνα µε το άρθρο 7 της παρούσας διακήρυξης, το Ν.4155/13((ΦΕΚ/Α / ) και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων(Ε.Σ.Η. Η.Σ.)». 17

18 Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συµµετοχή του προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου.pdf και προσκοµίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των Φ.Ε.Κ. και των εγγράφων που φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. Επισηµαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία του υποφακέλου «ικαιολογητικά Συµµετοχής Τεχνική Προσφορά» που έχουν υποβληθεί µε την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκοµισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόµενης προθεσµίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί /συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονοµικό φορέα (Προµηθευτή) και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι η Εγγυητική Επιστολή συµµετοχής, Πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δηµόσιες αρχές ή άλλους φορείς. Τεχνική προσφορά Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συµπληρώνοντας την ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος. Στην συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. (ιδίως την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ του) Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» Στον (υπο)φάκελο* µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» περιλαµβάνεται η οικονοµική προσφορά του οικονοµικού φορέα (Προµηθευτή). Η Οικονοµική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) φάκελο «Οικονοµική Προσφορά». Η οικονοµική προσφορά, συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος. Στην συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. Για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστηµα, στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα της οικονοµικής προσφοράς του συστήµατος, οι συµµετέχοντες θα συµπληρώσουν ως τιµή προσφοράς την τιµή µε τρία (3) δεκαδικά ψηφία (αριθµό) που προκύπτει µετά την αφαίρεση του ποσοστού της έκπτωσης που προσφέρουν από την Τιµή Αναφοράς που τίθεται στην παρούσα ιακήρυξη για το αντίστοιχο υπό προµήθεια είδος. Παράδειγµα Τιµές Αναφοράς για σύγκριση των προσφορών : Τιµή αναφοράς Πετρελαίου Θέρµανσης : = 0,859 Τιµή αναφοράς Πετρελαίου Κίνησης : = 1,053 Τιµή αναφοράς Βενζίνη Αµόλυβδη : = 1,283 Τιµή αναφοράς Βενζίνη µε υποκατάστατο µολύβδου : = 1,415 Παράδειγµα : Έστω ότι ο συµµετέχων έχει προσφέρει έκπτωση επί της τιµής (όπως ακριβώς ζητείται από τη ιακήρυξη) 12% για το Πετρέλαιο Κίνησης. Στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα της οικονοµικής προσφοράς του συστήµατος θα συµπληρώσει ως τιµή προσφοράς 1,053 - (1,053x 0,12)=0,926 18

19 Αν προσφερθεί αρνητικό ποσοστό έκπτωσης π.χ. 2% για το Πετρέλαιο Κίνησης τότε στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα της οικονοµικής προσφοράς του συστήµατος θα συµπληρώσει ως τιµή προσφοράς 1,053 +(1,053x 0,02)=1,074 Καθώς η οικονοµική προσφορά, δηλαδή το προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης, έχει αποτυπωθεί έµµεσα στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων θα επισυνάψει στην ηλεκτρονική οικονοµική προσφορά του ψηφιακά υπογεγραµµένα και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία, σύµφωνα µε το υπόδειγµα της οικονοµικής προσφοράς του παραρτήµατος Γ, σε µορφή pdf. Άρθρο 10ο :Γλώσσα Οι προσφορές και τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σε αυτόν, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. Άρθρο 11:Μετάφραση ξενόγλωσσων εγγράφων Τα δικαιολογητικά που έχουν συνταχθεί σε ξένη γλώσσα, γίνονται δεκτά εφόσον: - έχουν µεταφρασθεί και επικυρωθεί από δικηγόρο κατά τις διατάξεις του άρθρου 53 του Κώδικα ικηγόρων ή - έχουν µεταφρασθεί και επικυρωθεί από την πρεσβεία ή το προξενείο της Ελλάδας στη χώρα προέλευσης του εγγράφου ή από την πρεσβεία ή το προξενείο της χώρας αυτής στην Ελλάδα ή - έχουν µεταφρασθεί και επικυρωθεί από τη µεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ή από ορκωτούς Άρθρο 12ο :Τιµή Προσφοράς 1. Η τιµή προσφοράς πρέπει να αναγράφεται ολογράφως και αριθµητικώς και δίδεται : α) Για τα καύσιµα το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης, το οποίο υπολογίζεται στη διαµορφούµενη, για έκαστο είδος, µέση τιµή λιανικής πώλησης στο Νοµό Αιτωλ/νίας, του Παρατηρητηρίου Τιµών Υγρών Καυσίµων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ή τον αρµόδιο φορά φορέα όπως ισχύει κάθε φορά σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, την ηµέρα παράδοσης του. Το ανωτέρω ποσοστό µπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 5% (άρθρο 63 του Ν.4257/14). Στην τιµή περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το Φ.Π.Α., για παράδοση του υλικού στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη. Για τη σύγκριση των προσφορών λαµβάνεται υπ όψη η τιµή µε κρατήσεις χωρίς ΦΠΑ. Οι τιµές προσφοράς θα παραµείνουν σταθερές ως την ολοκλήρωση της προµήθειας. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 2.Ο ήµος και τα Νοµικά Πρόσωπα δεν είναι υποχρεωµένα να καταναλώσουν όλες τις αναγραφόµενες στον προϋπολογισµό ποσότητες των ειδών. 3.Προσφορά που υποβάλλεται µε οιονδήποτε άλλο τρόπο πέραν αυτού που περιγράφεται στο άρθρο 9, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 4.Επίσης, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής που εκδίδεται ύστερα από γνωµοδότηση της επιτροπής διαγωνισµού, η προσφορά από την οποία δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή ή µε την οποία δεν δίνεται ενιαία τιµή για ολόκληρη την προσφερόµενη ποσότητα. 5. Σε περίπτωση υποβολής ασυνήθιστα χαµηλής προσφοράς, ο προµηθευτής οφείλει να παράσχει γραπτώς στην επιτροπή του διαγωνισµού τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν από αυτή, προκειµένου να εκτιµηθεί η σοβαρότητα και η αξιοπιστία της προσφοράς του. Οι διευκρινίσεις αυτές µπορεί ενδεικτικά να αναφέρονται: - στον οικονοµικό χαρακτήρα της µεθόδου κατασκευής των προϊόντων, - στις τεχνικές λύσεις που επελέγησαν ή/και τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την προµήθεια των προϊόντων, - στην πρωτοτυπία των υλικών που προτείνει ο προσφέρων και 19

20 - στην ενδεχόµενη χορήγηση κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα. Εάν δεν δοθούν οι διευκρινίσεις αυτές ή αν αυτές που δόθηκαν κριθούν αιτιολογηµένα ανεπαρκείς ή ανακριβείς, η προσφορά απορρίπτεται. Εφόσον διαπιστωθεί ότι η προσφορά είναι ασυνήθιστα χαµηλή λόγω χορήγησης κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα, απορρίπτεται αποκλειστικά για αυτόν το λόγο µε αιτιολογηµένη απόφαση της οικονοµικής επιτροπής, εφόσον ο προσφέρων δεν είναι σε θέση να αποδείξει, εντός προθεσµίας. ηµερών (θα καθοριστεί από την υπηρεσία) από τη σχετική πρόσκληση της επιτροπής διαγωνισµού, ότι η εν λόγω ενίσχυση χορηγήθηκε σε νόµιµα πλαίσια. 6. Ο κάθε διαγωνιζόµενος µπορεί να προσφέρει διαφορετικό ποσοστό έκπτωσης για κάθε είδος καυσίµου. Άρθρο 13ο:Ισχύς των προσφορών Οι προσφορές ισχύουν µε ποινή αποκλεισµού χωρίς καµία αλλαγή για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120) ηµερολογιακές ηµέρες από την ηµέρα του διαγωνισµού(καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών). Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο των εκατόν είκοσι (120) ηµερολογιακών ηµερών, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς την προσφοράς µπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία, πριν από την λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το προβλεπόµενο από την διακήρυξη. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, µαταιώνονται τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού µε την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 20 παρ.5 και 23 παρ. 2. του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. Άρθρο 14 Ο :Αποκλίσεις ιευκρινίσεις 1.Ο διαγωνιζόµενος θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας διακήρυξης, εκτός αν στην προσφορά του αναφέρει ρητά τα σηµεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή, ο διαγωνιζόµενος πρέπει να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους αυτής που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειµένου να αξιολογηθούν από την επιτροπή και να γίνουν δεκτοί ή να απορριφθούν κατά την κρίση της. 2.Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται δεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. ιευκρινίσεις δίνονται από τον προσφέροντα µόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή διαγωνισµού, είτε ενώπιον της είτε ύστερα από έγγραφο του ήµου. Από τις διευκρινίσεις αυτές λαµβάνονται υπ όψη µόνο εκείνες που ζητήθηκαν. Άρθρο 15 Ο : Εναλλακτικές Προσφορές - Αντιπροσφορές Εναλλακτικές προσφορές - αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές και σε περίπτωση που υποβληθούν δε λαµβάνονται υπόψη. Άρθρο 16ο : Προέλευση των προσφερόµενων ειδών 1) Ο προσφέρων πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του το εργοστάσιο, στο οποίο γίνεται η διύλιση και η επεξεργασία του κάθε προσφερόµενου είδους καθώς και τον τόπο εγκατάστασής του. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η παραπάνω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Μετά την υποβολή προσφοράς απαγορεύεται η αλλαγή του εργοστασίου που δηλώθηκε. Εάν διαπιστωθεί από τον ήµο ανυπαρξία του εργοστασίου που δηλώθηκε µε την προσφορά του, τότε αυτή απορρίπτεται και η σχετική απόφαση ηµοτικού Συµβουλίου κοινοποιείται στο Υπουργείο Ανάπτυξης- Γενική Γραµµατεία Εµπορίου για την επιβολή ποινής αποκλεισµού από τους διαγωνισµούς του ηµόσιου και των Ο.Τ.Α. για ορισµένο χρονικό διάστηµα. Η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη και όταν στο εργοστάσιο που δηλώνεται για την διύλιση και επεξεργασία µερικώς ή ολικώς των προσφερόµενων ειδών έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισµού από τους διαγωνισµούς του δηµόσιου και των Ο.Τ.Α., που ισχύει κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 2)Μετά τη σύναψη σύµβασης δε επιτρέπεται η αλλαγή του εργοστασίου που δηλώθηκε µε την προσφορά του και 20

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΗΜΟΣ Ω ΩΝΗΣ [Αρ. Πρωτ.: 454/19.1.2015] ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΜΟ Ω ΩΝΗΣ ΚΑΙ ΤΑ Ν.Π... ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Φ.Π.Α.: ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ: 157.570,73

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ: 646 /15 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ:

ΑΠΟΦΑΣΗ: 646 /15 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ΑΜ: 15PROC002806802 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Α Α: ΩΟ6 ΩΡΜ-7ΕΡ ********** ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Θήβα:27/5/2015 ----------- Πληροφ:Σ. Χαριζάνη Αρ. Πρωτ. : 12627 Τηλ.: 2262 350 618 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγρίνιο, 31-3-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 17861 ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ήµαρχος Αγρινίου Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: Τις διατάξεις του Ν.3463/2006«ηµοτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 641.523.73 ΕΥΡΩ Φ.Π.Α. : 147.550.46 ΕΥΡΩ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 789.074.19 ΕΥΡΩ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002729869 2015-04-27

15PROC002729869 2015-04-27 15PROC002729869 2015-04-27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Δ/νση : Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα : Ηλεκτροφωτισμού Ταχ. Δ/νση : Ελ.Βενιζέλου 14, 17121 Ν.Σμύρνη Πληροφ. : Γ.Στεφανάτος Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη : 1) Τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002649236 2015-03-18

15PROC002649236 2015-03-18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 2449/18-03-2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ 2015 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Δήμαρχος Τοπείρου έχοντας υπόψη: 1. Τις σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα αριθμ. πρωτ. : 22562 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Αποφ. 305/2015 Από το Πρακτικό της 23ης/2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

Α ΑΜ : 15PROC002610655

Α ΑΜ : 15PROC002610655 Α ΑΜ : 15PROC002610655 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ: 17943/26-02-2015 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡOI ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη,

Ο ήµαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 7ΥΘ9ΩΗΜ-Λ25 ΑΔΑΜ: 15PROC002583382

ΑΔΑ: 7ΥΘ9ΩΗΜ-Λ25 ΑΔΑΜ: 15PROC002583382 Γούρνες 18-02-2015 Αριθμός πρωτ. 3019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια τροφίμων και ποτών (συσσίτια παιδικών σταθμών γάλα για τους εργαζόμενους ) ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Προμήθεια τροφίμων και ποτών (συσσίτια παιδικών σταθμών γάλα για τους εργαζόμενους ) ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προμήθεια τροφίμων και ποτών (συσσίτια παιδικών σταθμών γάλα για τους εργαζόμενους ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ- ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ»

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ- ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ» Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ- ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ- ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 CPV 44613700-7 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 CPV 44613700-7 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Αρµόδιος :Τζουβελέκης ηµήτριος Τηλέφωνο: 2261351112

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002923091 2015-07-20

15PROC002923091 2015-07-20 Ελληνική Δημοκρατία Νομός Σερρών Δήμος Ηράκλειας Πλατεία Μπακογιάννη 2 ΤΚ 62400 e-mail: info@dimosiraklias.gr web : www.dimosiraklias.gr Ημερομηνία: 20/07/2015 Αριθμ. Πρωτοκ.: 12252 Αριθμός μελέτης: 6/2015

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Τραχανάς Κωνσταντίνος Τηλ.:2531352405 E-mail: k.traxanas@komotini.gr «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΔΑ: 60ΟΤΩΞ2-53Ρ 14PROC002389614 2014-11-09ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔIΚΤYΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΕΣΗΔΗΣ) Ο Δήμαρχος Πεντέλης διακηρύσσει

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΕΣΗΔΗΣ) Ο Δήμαρχος Πεντέλης διακηρύσσει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αντικείμενο: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002811372 2015-05-29

15PROC002811372 2015-05-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αλίαρτος 20-5-2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: 4540 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ: «Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών 2015-2016 για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Αλιάρτου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002931228 2015-07-23

15PROC002931228 2015-07-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Νεομάρτυρος Γεωργίου 1, Συν. Πεντέλης Τ.Κ. 45332,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 20304 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. α) Λειτουργίας Περιήγησης και Επιτήρησης Λιμνοσπηλαίου Μελισσάνης

ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 20304 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. α) Λειτουργίας Περιήγησης και Επιτήρησης Λιμνοσπηλαίου Μελισσάνης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aργοστόλι:29/05/2015 ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 20304 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΔΙΑΚ.: Για τις εργασίες: Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η α) Λειτουργίας Περιήγησης και Επιτήρησης

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΙΟ» Γ.Ν. Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ Ταχ. Δ/νση : Γεωργίου

Διαβάστε περισσότερα

&,19/01/2015 11/ /1296/946 & : . 01/ 2015 2 0 1 5 &

&,19/01/2015 11/ /1296/946 & : . 01/ 2015          2 0 1 5 & ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ,19/01/2015 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 11/Ε/1296/946 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Έχοντας υπόψη:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Έχοντας υπόψη: INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α.Διάκου Τ.Κ. : 14565, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες : Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002638963 2015-03-13

15PROC002638963 2015-03-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 12/3/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Διακήρυξη -- Προμήθεια Τροφίμων & Λοιπών Αναλώσιμων Ειδών Παντοπωλείου -- 2016 Σελίδα 1

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Διακήρυξη -- Προμήθεια Τροφίμων & Λοιπών Αναλώσιμων Ειδών Παντοπωλείου -- 2016 Σελίδα 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμας, 18 Αυγούστου 2015 ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ.: 35397 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου 66100 Δράμα Πληρ: Μ. Μελιάδης Τηλ: 2521 350

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002527586 2015-01-15

15PROC002527586 2015-01-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ 1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αναρτητέα στο Μητρώο Αναρτητέα στο ιαδίκτυο Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Επεξεργασία απορριμμάτων με κινητό σύστημα κομποστοποίησης»

Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Επεξεργασία απορριμμάτων με κινητό σύστημα κομποστοποίησης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ - ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Διεύθυνση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών Ταχ. Διεύθυνση: Ελευθερολακώνων 1, Γύθειο Λακωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 05-05 - 2015 ΟΡΟΙ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Υ Α Ν ΟΙ Κ Τ Ο Υ Δ ΙΑ Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 05-05 - 2015 ΟΡΟΙ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Υ Α Ν ΟΙ Κ Τ Ο Υ Δ ΙΑ Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 05-05 - 2015 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρ. πρωτ.:40432 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Διεύθυνση : Πλατεία Ρήγα Φεραίου 1 Ταχ. Κώδικας : 38001 Πληροφορίες : Καντόλα Ζηνοβία

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ 15PROC002603797 ΕΛΛΗΝΙΚΗ 2015-02-27 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΙΟ» Γ.Ν. Κ.Υ.

Διαβάστε περισσότερα