ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Εισαγωγή... 5 ΜΕΡΟΣ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : ΕΣΔΑ και μειονότητες... 12

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Εισαγωγή... 5 ΜΕΡΟΣ Α... 12 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : ΕΣΔΑ και μειονότητες... 12"

Transcript

1 ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΜΣ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ & ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ Προστασία των μειονοτήτων και Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Η συλλογική διάσταση του μειονοτικού φαινομένου ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤ. ΔΡΑΜΑΛΙΩΤΗ Αθήνα 2012

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή... 5 ΜΕΡΟΣ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : ΕΣΔΑ και μειονότητες Το Δικαστήριο του Στρασβούργου αντιμέτωπο με τις σύγχρονες εξελίξεις και προκλήσεις στο χώρο της μειονοτικής προστασίας Τι είναι η μειονότητα; ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο :Τα όρια της δικαστικής προστασίας Η απαγόρευση διακρίσεων του άρθρου 14 της ΕΣΔΑ Νομολογιακές κατασκευές στην υπηρεσία των μειονοτικών υποθέσεων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο :Πεδία δικαστικής προστασίας Αυτοπροσδιορισμός Ελευθερία του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι Δικαίωμα στην ταυτότητα Γλώσσα Εκπαίδευση Προστασία θρησκευτικής ετερότητας ΜΕΡΟΣ Β Προστασία των μειονοτήτων: Ατομικό ή συλλογικό δικαίωμα; Εξελίξεις, πηγή έμπνευσης για το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο : Η συλλογική διάσταση του μειονοτικού φαινομένου Γενικά Συλλογική όψη ενός ατομικού δικαιώματος;

3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Ο : Τα σύγχρονα διεθνή κείμενα: Η εξέλιξη του διεθνούς δικαίου στο πεδίο της προστασίας των μειονοτήτων Σε οικουμενικό επίπεδο: Σε ευρωπαϊκό επίπεδο Επίλογος Καταληκτικές σκέψεις, ιδέες, προτάσεις Βιβλιογραφία Παράρτημα

4 Συντοµογραφίες ΕΔΔΑ Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΕΣΔΑ Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου CESCR Η Επιτροπή για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Μορφωτικά Δικαιώματα είναι ένα όργανο εμπειρογνωμόνων, το οποίο δημιουργήθηκε από το ECOSOC για να παρακολουθεί την συμμόρφωση των κρατών με την Διεθνή Σύμβαση για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα εξετάζοντας εκθέσεις κρατών που υποβάλλονται από κράτη που έχουν επικυρώσει τη Σύμβαση. ΟΑΣΕ/ΔΑΣΕ- Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη. Είναι ένας περιφερειακός οργανισμός ο οποίος περιλαμβάνει περισσότερα από 50 κράτη στην Ευρώπη, την Κεντρική Ασία και τη Βόρειο Αμερική (πρώην CSCE, τώρα OSCE: Organization for Security and Co-operation in Europe). Advisory Committee to the Framework Convention for National Minorities (FCNM) Είναι μια ανεξάρτητη επιτροπή εμπειρογνωμόνων, αρμόδια για την αξιολόγηση της εφαρμογής της Σύμβασης-Πλαισίου για την προστασία των εθνικών μειονοτήτων - ICCPR Το Διεθνές Σύμφωνο Ατομικών και Πολιτικών Δικαιωμάτων είναι μια συνθήκη που έχει επικυρωθεί από περισσότερα από 140 κράτη. ICESCR Το Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Μορφωτικά Δικαιώματα είναι μια συνθήκη που έχει επικυρωθεί από περισσότερα από 140 κράτη. ΜΚΟ Μη κυβερνητική οργάνωση. Framework Convention for the Protection of National Minorities (FCNM)- Σύμβαση-Πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των εθνικών μειονοτήτων 4

5 Εισαγωγή Α ντικείμενο της παρούσας εργασίας θα αποτελέσει η ανάπτυξη και ανάλυση της νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου με αντικείμενο την προστασία των δικαιωμάτων των μειονοτήτων σε συνδυασμό με μια ευρύτερη παρουσίαση των διεθνών ή μη κειμένων, αλλά και των απόψεων που κυριαρχούν σε σχέση με τη φύση του δικαιώματος. Η παρούσα εργασία διακρίνεται σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος είναι αφιερωμένο στην αναλυτική παρουσίαση της προσφοράς του δικαστηρίου στο πλαίσιο της ανάπτυξης της προστασίας των μειονοτήτων. Οι αποφάσεις με μειονοτικό ενδιαφέρον αναλύονται σε ενότητες ανάλογα με την προστασία του δικαιώματος της ΕΣΔΑ που προστατεύεται, σε συνδυασμό και με το άρθρο 14 της ΕΣΔΑ περί απαγόρευσης των διακρίσεων. Οι υπό ανάλυση ενότητα διακρίνονται ως εξής: Αυτοπροσδιορισμός, Δικαίωμα στην ταυτότητα, Δικαίωμα του συνέρχεσθαι και συνεταιρίζεσθαι, Θρησκευτική ετερότητα, Γλώσσα, Εκπαίδευση. Τομείς με ζωτική σημασία για τη διατήρηση της (εθνικής) ταυτότητας και της μειονοτικής συνείδησης των μειονοτήτων ανά την Ευρώπη. Το δεύτερο μέρος επιχειρεί να προβάλλει τα κείμενα προάσπισης των δικαιωμάτων των μειονοτήτων σε διεθνές και ευρωπαϊκό πεδίο, επιχειρώντας να γεννήσει επιχειρήματα και σκέψεις γύρω από το αιωρούμενο ερώτημα περί της φύσης των δικαιωμάτων των μειονοτήτων: Έχουν τελικά συλλογική διάσταση; Πρόκειται για ατομικά ή συλλογικά δικαιώματα; Στο πλαίσιο αυτό, θα επιχειρήσω, ανοίγοντας το παράθυρο στη συλλογιστική που αναπτύσσει το ευρωπαϊκό δικαστήριο, το λεγόμενο λίκνο της προστασίας, όταν έρχεται αντιμέτωπο με τις πλέον αδύναμες ομάδες, με περιπτώσεις διακρίσεων που υφίστανται τα άτομα που ανήκουν σε μειονότητες από τα κράτη στα οποία κατοικούν, να αναδείξω την επιρροή του στις εθνικές έννομες τάξεις, αλλά και στην εξέλιξη του θετικού διεθνούς δικαίου σε σχέση με τις σύγχρονες ανάγκες των μειονοτήτων, αλλά και τις σύγχρονες πληγές, τα νέα προβλήματα που επιβαρύνουν 5

6 τη ζωή τους, την εκπαίδευση των παιδιών τους, τη διατήρηση της γλώσσας, της θρησκείας, του πολιτισμού και του τρόπου ζωής τους εν γένει. Το δικαστήριο, όπως σε πολλές περιπτώσεις φαίνεται, αντιμετωπίζει την ΕΣΔΑ ως ένα «ζωντανό» κείμενο, ένα «ζωντανό» εργαλείο στα χέρια του δικαστή. Ανάλογα με τις αλλαγές που σημειώνονται με το πέρασμα του χρόνου, προσαρμόζεται, καλλιεργεί νέες αντιλήψεις, διαμορφώνει ενδιαφέρον νομολογιακό προηγούμενο, αποτελεί μοχλό δημιουργίας νέων δρόμων στον ορίζοντα της πληρέστερης προάσπισης των δικαιωμάτων του ανθρώπου και, ας μην το παραγνωρίζουμε, συνεπικουρεί σημαντικά στην εξέλιξη του θετικού διεθνούς δικαίου προστασίας των μειονοτήτων. Δεν παραλείπεται, όμως, και η αναφορά σε περιπτώσεις στις οποίες το δικαστήριο δεν υπήρξε ιδιαίτερα τολμηρό ερμηνεύοντας το γράμμα και το πνεύμα της ΕΣΔΑ, αφήνοντας «χαμένες» ευκαιρίες στο πεδίο της πληρέστερης κατανόησης των προβλημάτων των μειονοτήτων και της παροχής κατ επέκταση αποτελεσματικότερης προστασίας και μπαίνοντας στο στόχαστρο των επικριτών του. Αυτό το ταξίδι που επέλεξα να κάνω, βαδίζοντας από τη θεωρία στην πράξη, συνδυάζοντας τα ισχύοντα διεθνή και ευρωπαϊκά κείμενα προστασίας των δικαιωμάτων με τη δικαστική πρακτική, εσωτερική-εθνική και πανευρωπαϊκή, με οδήγησε αναπόφευκτα και στη μεγάλη συζήτηση που διεξάγεται εντόνως σχετικά με τη φύση του δικαιώματος: η προστασία που παρέχεται στα άτομα που ανήκουν σε μειονότητες συνιστά τελικά ένα δικαίωμα ατομικό ή συλλογικό; Μιλάμε ακόμη, 63 σχεδόν χρόνια μετά την υιοθέτηση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου, αποκλειστικά για ατομικά δικαιώματα ή υπάρχει η διάθεση, νομική, αλλά και πολιτική, να γίνει ένα βήμα μπροστά, τολμηρότερο από τα προηγούμενα, προκειμένου να αναγνωριστεί, σε ορισμένες φυσικά και μόνο περιπτώσεις και όπου αυτό κριθεί ότι απαιτείται, η συλλογική διάσταση της άσκησης δικαιωμάτων; Πρόκειται για ερωτήματα που ακόμη ψάχνουν την απάντησή τους. Σε αυτή την κατεύθυνση, η εκτενής παρουσίαση στο κείμενο της παρούσας ανάλυσης της δράσης υπέρ των μειονοτήτων μηχανισμών του ΟΗΕ και του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία την Ευρώπη, αναδεικνύει νέες πτυχές και ανοίγει το δρόμο για καινούριο προσανατολισμό στο ζήτημα της 6

7 προσέγγισης των προβλημάτων των μειονοτήτων. Προβλημάτων που σαφώς και οξύνονται την παρούσα περίοδο, που η δριμύτητα της οικονομικής κρίσης, διατρέχοντας σχεδόν το σύνολο των ευρωπαϊκών κρατών, αδυνατίζει την προστασία των δικαιωμάτων και καθιστά ακόμη πιο επιτακτική την αποτελεσματικότητα των διεθνών σωμάτων παροχής προστασίας και κυρίως του διεθνούς δικαιοδοτικού μηχανισμού του Συμβουλίου της Ευρώπης. Ξεχωρίζω και αναφέρω τη χρησιμότητα των προωθούμενων κειμένων, των αποφάσεων, ακόμη και των σχολίων που προβάλλονται μέσα από τη δράση λχ του Forum on Minority Issues του ΟΗΕ (Sessions, Thematic Recommendations), όπως και του High Commissioner on Minorities του ΟΑΣΕ (Osce, Thematic Recommendations and Guidelines, Visits). Ιδιαίτερη μνεία οφείλεται στη δυναμική συνεισφορά της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης, του οργάνου αυτού του Συμβουλίου της Ευρώπης, το οποίο από τη γέννησή του λειτουργεί ως ο θεματοφύλακας της μειονοτικής προστασίας που παρέχεται στο πλαίσιο της σχετικής δράσης του Οργανισμού (watchdog of minority protection at the Council of Europe). Θεωρείται γενικώς παραδεδεγμένη η πλέον θετική στάση της Συνέλευσης απέναντι στο ζήτημα της πιο ανοιχτής ερμηνείας και κατ επέκταση ευρύτερης εξέλιξης του δικαίου προστασίας των μειονοτήτων, σε σχέση μάλιστα με τις απόψεις που αναπτύσσουν σχετικά με τα ζητήματα αυτά οι διακυβερνητικές δομές που λειτουργούν στο πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης. Η δράση, άλλωστε, της Συνέλευσης στο πεδίο της μειονοτικής προστασίας ξεκινά ήδη από το 1949 (η τότε Συμβουλευτική Συνέλευση-Consultative Assembly), και τις προσπάθειες της Committee on Legal and Administrative Questions να εισαχθεί στην ΕΣΔΑ ένα άρθρο, το οποίο να παρέχει ειδική προστασία στις μειονότητες. Παρά την αποτυχία τελικά να γίνει δεκτή η εισήγηση αυτή, η Κοινοβουλευτική Συνέλευση κατάφερε να διατηρήσει το θέμα στην agenda. Είναι γνωστή και η προσπάθεια του 1961, όταν η sub-committee for the protection on minorities (Committee on Legal; and Administrative Questions) επεξεργάστηκε την ιδέα περί υιοθέτησης ενός πρόσθετου Πρωτοκόλλου στην ΕΣΔΑ. Τελικά, υιοθετήθηκαν η Σύμβαση-Πλαίσιο για την Προστασία των Μειονοτήτων, αλλά και ο Ευρωπαϊκός Χάρτης για την προστασία των περιφερειακών ή μειονοτικών γλωσσών. Στην 7

8 παρούσα ανάλυση γίνεται αναφορά στο ρόλο της Συμβουλευτικής Επιτροπής που λειτουργεί στο πλαίσιο του μηχανισμού εποπτείας της Σύμβασης-Πλαισίου. Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον να μελετήσει κανείς τα κείμενα της Επιτροπής, τα οποία, συμπλέοντας με το πνεύμα του ΟΑΣΕ, διαπιστώνει κανείς ότι είναι πιο χαλαρά στη διατύπωση και πιο κοντά, ίσως, στις ανάγκες και στα προβλήματα, όπως περιγράφονται από τις ίδιες τις μειονοτικές ομάδες, συμβάλλοντας έτσι στην εξέλιξη πιο θετικών τάσεων σε ό, τι αφορά την παρεχόμενη προστασία και το μέλλον της. Αυτό, βέβαια, θα μπορούσε να πει κανείς ότι οφείλεται στη μη δικαστική φύση των μηχανισμών εποπτείας που διαθέτουν. Είναι φυσικό ο δικαστικός έλεγχος, αποτελώντας το αυστηρότερο είδος ελέγχου που συνοδεύεται από υποχρεωτικές για τα κράτη αποφάσεις, να κάνει α αρμόδια όργανα πιο σφιχτά, πιο προσεκτικά στις διατυπώσεις των αποφάσεών τους και στις κατευθυντήριες γραμμές που δίνονται για την αντιμετώπιση του εκάστοτε προβλήματος. Παρά τον πιο χαλαρό (soft) χαρακτήρα του μηχανισμού αυτού, δεν μπορεί να αγνοηθεί η αναφορά εκ μέρους της Συμβουλευτικής Επιτροπής στη συλλογική διάσταση ορισμένων δικαιωμάτων που αποδίδονται στα άτομα που ανήκουν στις μειονότητες (βλ. Commentaries of the Advisory Committee, Language Rights -24/05/2012, Participation -07/02/2008, Education -02/03/2006). Μεγάλη σημασία αποδίδεται, ταυτόχρονα, στις εκθέσεις της ECRI, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά του ρατσισμού και της μη ανεκτικότητας, καθώς βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τις αρμόδιες κυβερνητικές και διοικητικές αρχές των κρατών μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης, όπως και με ΜΚΟ και αντιπροσωπείες των θιγόμενων ομάδων, καλλιεργώντας το διάλογο μεταξύ τους και αυτό έχει τη σημασία του. Η ανάδειξη, μεταξύ άλλων, μέσω της ECRI, των μειονοτικών ζητημάτων, του προβλήματος των Ρομά και της ισλαμοφοβίας συμβάλλει καθοριστικά στον εντοπισμό των προβλημάτων, επιτρέποντας στη συνέχεια τη δημόσια διαβούλευση για την ανεύρεση λύσεων (βλ. σχετ. ECRI Reports on Greece). Συνεχής και αδιάλειπτη και η προσφορά του Επιτρόπου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, όπως και της Επιτροπής για τη Δημοκρατία μέσω του Δικαίου (βλ. παρακάτω σχέδιο Σύμβασης για την 8

9 ειδική προστασία των μειονοτήτων, σύμφωνα με το οποίο οι μειονότητες αναγνωρίζονται ως ξεχωριστές οντότητες σε σχέση με ορισμένα δικαιώματα). Συμπυκνώνοντας όλη αυτή τη διάσπαρτη, αλλά συγκεντρωμένη στα προβλήματα των μειονοτήτων, αφοσιωμένη προσπάθεια, βλέπει κανείς πόση σημασία έχει η ύπαρξη και λειτουργία αυτών των θεσμών, αυτών των σωμάτων, ιδίως τη στιγμή που οι γεωγραφικές αλλαγές, οι αποσχιστικές τάσεις (ακόμη και στον ευρωπαϊκό χώρο, βλ. περιφέρεια της Καταλωνίας, Χώρα των Βάσκων, Σκωτία), η διευρυνόμενη οικονομική κρίση που τροφοδοτεί τις αποσχιστικές τάσεις, τα αυτονομιστικά κινήματα, την ξενοφοβία (τα σύγχρονα προβλήματα της ευρωπαϊκής κοινωνίας), οι εμφύλιες/ εθνικές κρίσεις, οξύνουν τα προβλήματα. Πλην των μειονοτήτων, τα όργανα ελέγχου και παροχής προστασίας που παρουσιάζονται οφείλουν να μεριμνήσουν, με δεδομένες τις εξελίξεις στη διεθνή σκηνή, πλέον, και για τους «νέους» μετανάστες, τους πρόσφυγες και τους αναζητούντες άσυλο, τους μετακινούμενους πληθυσμούς, τα ασυνόδευτα παιδιά. Μέσα σε όλο αυτό το υπό διαμόρφωση σκηνικό, με την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων να «αδυνατίζει» σε αρκετές περιπτώσεις σε εθνικό επίπεδο, και πέραν της λειτουργίας των ιδιαίτερα σημαντικών κατά τα άλλα διεθνών μηχανισμών εποπτείας του επιπέδου προστασίας, η εργασία αυτή καταλήγει να υπογραμμίσει τη μεγάλη χρησιμότητα της νομολογιακής εξέλιξης του δικαστηρίου του Στρασβούργου. Η ολοένα και πιο αναπτυγμένη αξιολόγηση της κατάστασης που επικρατεί σε κάθε κράτος μέλους του Συμβουλίου της Ευρώπης κερδίζει το ενδιαφέρον και γεννά μεγάλες και υψηλές προσδοκίες. Παρά τη σωστή διαπίστωση ότι τα όργανα του Στρασβούργου έχουν επικουρικόπαρακολουθηματικό χαρακτήρα, καθώς αρμόδια για τη διασφάλιση της προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι καταρχήν τα ίδια τα κράτη, το δικαστήριο δεν παύει να αποτελεί τον βασικό πυλώνα της προστασίας. Υπό το βάρος της αυξημένης ευθύνης του, καλείται να διαμορφώσει μια ενιαία ευρωπαϊκή αντίληψη για το επίπεδο της προστασίας που πρέπει να προσφέρεται στα εκατομμύρια ανθρώπων που διαβιούν στη διευρυμένη Ευρώπη, να συνεχίσει να αναζητά νέα όρια, νέες ερμηνευτικές προσεγγίσεις, απλώνοντας ένα πέπλο 9

10 ενότητας και ομοιογένειας της διεθνούς προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου (με δεδομένη και τη διασπορά της προστασίας σε περιφερειακό επίπεδο). Αυτή τη δυναμική του είναι που επιχειρώ μέσα από το πόνημα αυτό να αναδείξω. 10

11 ΜΕΡΟΣ Α ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 11

12 ΜΕΡΟΣ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : ΕΣΔΑ και μειονότητες 1.1 Το Δικαστήριο του Στρασβούργου αντιμέτωπο με τις σύγχρονες εξελίξεις και προκλήσεις στο χώρο της μειονοτικής προστασίας Σημασία της ΕΣΔΑ ως νομικού εργαλείου προστασίας των μειονοτήτων του ευρύτερου ευρωπαϊκού χώρου. Διαρκώς αυξανόμενη είναι η ροή υποθέσεων στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (στο εξής ΕΔΔΑ) με μειονοτικές προεκτάσεις, δεδομένης και της διεύρυνσης του Συμβουλίου της Ευρώπης σε βαλκανικές και ανατολικές χώρες, καθώς και της υποχρεωτικής αποδοχής της ατομικής προσφυγής με την εισαγωγή του Ενδέκατου Πρωτοκόλλου. Ο ρόλος του δικαστηρίου στην απονομή δικαστικού διεθνούς ελέγχου σε σχέση με την προστασία των εθνικών μειονοτήτων αποδεικνύεται εξαιρετικά σημαντικός, καθώς κατά κανόνα τα κράτη αποφεύγουν τον δικαστικό έλεγχο λόγω της δεσμευτικότητάς του, δείχνοντας προτίμηση σε μηχανισμούς ελέγχου μηδικαστικού χαρακτήρα. Στο πλαίσιο, λοιπόν, ερμηνείας της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (στο εξής ΕΣΔΑ), κείμενα προστασίας ανθρωπίνων και μειονοτικών δικαιωμάτων καλούνται να συλλειτουργήσουν. Ενώ γίνεται παράλληλη αξιοποίηση της Σύμβασης - Πλαισίου του ίδιου οργανισμού για την προστασία των μειονοτήτων (το μόνο νομικά δεσμευτικό κείμενο, το οποίο κατοχυρώνει ειδικά μειονοτικά δικαιώματα με συλλογικές μεν αναφορές, αλλά με προφανή χαλαρότητα ρυθμίσεων και μηχανισμού εφαρμογής). Εντούτοις, κράτη - παραδοσιακά μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης- Γαλλία, Τουρκία, Βέλγιο, Ελλάδα - επιλέγουν να μην δεσμεύονται από τις διατάξεις της Σύμβασης-Πλαισίου, διατηρώντας σημαντικές επιφυλάξεις στα μειονοτικά θέματα. 12

13 1.2 Τι είναι η μειονότητα; Υπάρχει ορισμός; Παρά το διαρκώς αυξανόμενο διεθνές ενδιαφέρον για το καθεστώς προστασίας των μειονοτήτων, δεν φαίνεται να έχει επικρατήσει στη θεωρία ένας ευρύτερα αποδεκτός ορισμός της έννοιας. Αντιθέτως, αυτή παραμένει αμφιλεγόμενη, προκαλώντας διχασμούς τόσο στο χώρο της επιστήμης, όσο και της πολιτικής. Ο πλέον αποδεκτός, πάντως, ορισμός της έννοιας «εθνική μειονότητα», -μεταξύ πολλών διατυπώσεων-, θεωρείται αυτός του Capotorti, όπως αποδόθηκε στο πλαίσιο μελέτης για τον Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών 1. Σύμφωνα με τον ορισμό αυτό, η «μειονότητα» αποτελεί μια κοινότητα, η οποία: α)βρίσκεται εγκατεστημένη στην περιοχή ενός κράτους β)είναι μικρότερη σε αριθμό συγκριτικά με τον υπόλοιπο πληθυσμό του κράτους γ)τα μέλη της είναι πολίτες αυτού του κράτους δ) τα μέλη της έχουν εθνικά, γλωσσικά ή πολιτιστικά χαρακτηριστικά διαφορετικά από αυτά του υπόλοιπου πληθυσμού ε) τα μέλη της προσβλέπουν στη διατήρηση αυτών των χαρακτηριστικών 2. Με τη Σύσταση 1201 (1993), η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης επιχείρησε να δώσει έναν ορισμό στο σχέδιο Πρόσθετου Πρωτοκόλλου στην ΕΣΔΑ για την ειδικότερη προστασία των μειονοτήτων, που προετοίμασε μεν, αλλά τελικά απορρίφθηκε: Σύμφωνα με αυτόν, μεταξύ άλλων, μια εθνική μειονότητα θα πρέπει να διαμένει στο έδαφος του κράτους 3. Το βέβαιο, πάντως, είναι ότι προς το παρόν δεν υφίσταται ένας κοινά αποδεκτός ορισμός της έννοιας «μειονότητα» στο διεθνές δίκαιο. 1 United Nations Human Rights, Minorities under international law, όπου αναφέρεται ότι: According to a definition offered in 1977 by Francesco Capotorti, Special Rapporteur of the United Nations Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities, a minority is: A group numerically inferior to the rest of the population of a State, in a non-dominant position, whose members - being nationals of the State - possess ethnic, religious or linguistic characteristics differing from those of the rest of the population and show, if only implicitly, a sense of solidarity, directed towards preserving their culture, traditions, religion or language. 2 Benedikter Thomas, Legal instruments of minority protection in Europe-An overview, Bolzano/Bozen, 30 November Cumper Peter and Steven Wheatley, Minority rights in the new Europe, Martinus Nijhoff Publishers, The Hgue/London/Boston, 1999, σελ. 55, όπου αναφέρεται ότι: «a national minority would, inter alia, reside as citizens on the state s territory». 13

14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο :Τα όρια της δικαστικής προστασίας 2.1 Η απαγόρευση διακρίσεων του άρθρου 14 της ΕΣΔΑ Η ΕΣΔΑ, τουλάχιστον προς το παρόν, δεν παρέχει διατάξεις που να εγγυώνται την ειδική προστασία των μειονοτήτων. Αντίβαρο στην απουσία ειδικής πρόβλεψης στην ΕΣΔΑ παραμένει η μοναδική διάταξη της Σύμβασης που αναφέρεται, inter alia, στις μειονότητες: Άρθρο 14 Απαγόρευση τωv διακρίσεωv Η χρήσις τωv αvαγvωριζoμέvωv εv τη παρoύση Συμβάσει δικαιωμάτωv και ελευθεριώv δέov vα εξασφαλισθή ασχέτως διακρίσεως φύλoυ, φυλής, χρώματoς, γλώσσης, θρησκείας, πoλιτικώv ή άλλωv πεπoιθήσεωv, εθvικής ή κoιvωvικής πρoελεύσεως, συμμετoχής εις εθvικήv μειovότητα, περιoυσίας, γεvvήσεως ή άλλης καταστάσεως. Το άρθρο 14 της ΕΣΔΑ (the non-discrimination clause) δεν είναι αυτοτελής διάταξη, καθώς συνδέεται με την επίκληση άλλων δικαιωμάτων κατοχυρωμένων στη Σύμβαση και τα Πρωτόκολλα αυτής 4 και, επομένως, δεν έχει σχεδιαστεί για να παρέχει προστασία σε μειονοτικά δικαιώματα. Αντίθετα, εγγυάται μόνο την ισότητα των ατόμων απέναντι στη Σύμβαση. Γι αυτό και, πρακτικά, υφίστανται πολλοί περιορισμοί στη μειονοτική χρήση του εν λόγω άρθρου. Δεν πρέπει, πάντως, σε καμία περίπτωση, να υποβαθμιστούν οι σημαντικές δυνατότητες που μπορεί να αναπτύξει μια ελαστική, ευρεία χρήση της συγκεκριμένης διάταξης. Το γεγονός ότι το άρθρο αυτό της ΕΣΔΑ αναφέρεται σε διακρίσεις βάσει φυλής, γλώσσας ή θρησκείας, καθώς και σε συμμετοχή σε εθνική μειονότητα, υπενθυμίζει στα κράτη ότι δεν μπορούν να αγνοούν τα υπάρχοντα μειονοτικά ζητήματα. Ήδη, για παράδειγμα, στην υπόθεση Abdulaziz, Cabales and Balkandali v. UK αναγνωρίζεται ότι η έννοια της φυλής θα πρέπει να ερμηνεύεται με ευρύτητα ώστε να περιλαμβάνει και την εθνική καταγωγή 5. Επιπλέον, σύμφωνα με την κρίση του 4 Pamphlet No. 7, Minority Rights under the European Convention on Human Rights. 5 Henrard Kristin, Devising an Adequate System of Minority Protection, Individual Human Rights, Minority Rights and the right to Self-Determination, Martinus Nijhoff Publishers, Για περισσότερα, βλ. και Handbook on European Non-Discrimination Law, European Union Agency for Fundamental Rights, Council of Europe,

15 δικαστηρίου στις υποθέσεις Belgian Linguistic Case 6, Petrovic v. Austria 7 και Larcos v. Cyprus 8, η διαφορετική μεταχείριση ανάλογων ή συγκρίσιμων καταστάσεων που δεν στηρίζεται σε αντικειμενικά και λογικά κριτήρια συνιστά παραβίαση της διάταξης του άρθρου Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί και η καταγραφείσα άποψη του δικαστηρίου ότι δεν απαιτείται η ξεχωριστή εξέταση του άρθρου 14, όταν ένα άλλο άρθρο της ΕΣΔΑ παραβιάζεται και αυτοτελώς (όχι δηλαδή απαραιτήτως σε συνδυασμό με το άρθρο 14) 10.Αυτή η στάση, όμως, στερεί μια σημαντική ευκαιρία για την ανοιχτή και ευρεία αξιοποίηση της συγκεκριμένης διάταξης προς ενδυνάμωση της μειονοτικής προστασίας. Από την άλλη πλευρά, ο μειονοτικός μπορεί μεν να μην υποφέρει από διακρίσεις, αλλά να μην έχει τη δυνατότητα να εκφράσει και να αναπτύξει την ιδιαίτερη ταυτότητά του, στο πλαίσιο μιας ισοπεδωτικής αντιμετώπισής του από το νόμο 11. Αν και το ΕΔΔΑ έχει κατανοήσει το γεγονός ότι ίση μεταχείριση δεν σημαίνει ίδια μεταχείριση, δεν είναι όμως εύκολο να εμπεδωθεί στις κρατικές αρχές η αντίληψη ότι οφείλουν να συμμετέχουν ενεργά στη διατήρηση και ανάπτυξη των μειονοτικών χαρακτηριστικών. Και ασφαλώς αυτή η νομολογιακή απόσταση δεν είναι εύκολο να καλυφθεί. Επιπλέον, η γενίκευση της απαγόρευσης των διακρίσεων με τη θέση σε ισχύ του 12ου Πρωτοκόλλου αποκτά μια σημαντική δυναμική και στην κατεύθυνση της μειονοτικής προστασίας, δίνοντας τη δυνατότητα στους μειονοτικούς να αξιώσουν το σεβασμό των επιμέρους δικαιωμάτων τους, σε κάθε έκφανση της οικονομικής, κοινωνικοπολιτικής, πολιτιστικής κλπ. δραστηριότητάς τους. Αναμφίβολα σημαντικό βήμα αποτελεί και η αναγνώριση - δυστυχώς, μόνο στο προοίμιο του πρωτοκόλλου, της δυνατότητας λήψης θετικών μέτρων για την ενίσχυση της ισότητας προς όφελος μειονεκτούντων ομάδων. Δε μένει, λοιπόν, παρά να επιβεβαιωθεί στην πράξη η σημασία της επίκλησης του από τους μειονοτικούς. Το έργο του ΕΔΔΑ σαφώς θα είναι δύσκολο και η σχετική νομολογία ενδιαφέρουσα 12., δεδομένης και της κριτικής που συχνά ασκείται επί των αποφάσεων του δικαστηρίου ότι διστάζουν να λάβουν σαφή θέση κατοχυρώνοντας δικαστικά ειδικά δικαιώματα υπέρ των μειονοτήτων, λχ εκπαιδευτικά, γλωσσικά ή 6 Eur. Crt HR, 23 July 1968, Series a No 6 par Petrovic v. Austria, Eur Crt HR, 27 March 1998, par Larcos v. Cyprus, Eur Crt HR, 18 February 1999, par Ο.π. Distein. 10 Ο.π.. Βλ. και την υπόθεση Airey v. Ireland. 11 Ζάκουλα Μαρία. 12 Το Σύνταγμα Διμηνιαία Επιθεώρηση Συνταγματικής Θεωρίας και Πράξης, Ζάκουλα Μαρία, ΕΣΔΑ και μειονότητες, Το Δικαστήριο του Στρασβούργου αντιμέτωπο με τις σύγχρονες εξελίξεις και προκλήσεις στο χώρο της μειονοτικής προστασίας, Τεύχος 2/

16 πολιτιστικά, ενδίδοντας σε μια ευρύτερη ερμηνεία ορισμένων διατάξεων της ΕΣΔΑ Νομολογιακές κατασκευές στην υπηρεσία των μειονοτικών υποθέσεων Είναι αρκετές οι απόπειρες του ΕΔΔΑ να ερμηνεύσει νομικές έννοιες κατά τρόπο ευρύτερο, λειτουργώντας υπέρ των μειονοτικών προσφευγόντων: οι έννοιες του «θεμιτού σκοπού», της «αναλογικότητας» και του «περιθωρίου εκτίμησης» ερμηνεύονται συχνά κατά τρόπο που ευνοεί την προστασία στις μειονοτικές υποθέσεις. Αλλά και πολλές διατάξεις της ΕΣΔΑ, αν και δεν αναφέρονται αποκλειστικά στις μειονότητες, προσφέρουν ένα επαρκές πέπλο προστασίας στην κατοχύρωση των δικαιωμάτων τους. Για παράδειγμα, η χρήση των διατάξεων των άρθρων της ΕΣΔΑ : 6 (δικαίωμα στη χρηστή απονομή δικαιοσύνης), 9 (ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας), 10 (ελευθερία έκφρασης), 11 (ελευθερία του συνέρχεσθαι και συνεταιρίζεσθαι) και 13 (δικαίωμα πραγματικής προσφυγής) έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμη προς την κατεύθυνση της διασφάλισης της μειονοτικής προστασίας. Σε αυτή την κατεύθυνση, μια δυναμική νομολογία του ΕΔΔΑ που θα αγγίζει δύσκολα θέματα όπως αυτά της εκπαίδευσης, της χρήσης της μειονοτικής γλώσσας στη δημόσια ζωή, της διαμόρφωσης των εκλογικών συστημάτων κτλ, τα οποία το κράτος έχει ευρεία διακριτική ευχέρεια να διαμορφώσει, και που θα σταθμίζει τα υπό σύγκρουση αγαθά, κατά περίπτωση, και υπέρ της προστασίας των μειονοτήτων, θα άλλαζε ριζικά τα δεδομένα και θα επηρέαζε θετικά την ίδια την εξέλιξη του διεθνούς δικαίου στο συγκεκριμένο πεδίο. 13 Για παράδειγμα, αρνητική υπήρξε η στάση της Ευρ. Επιτροπής στο ζήτημα της αναγνώρισης του δικαιώματος στη χωριστή πολιτική εκπροσώπηση των εθνικών μειονοτήτων στα Εθνικά Κοινοβούλια. 16

17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο :Πεδία δικαστικής προστασίας Με τη συνεχή διεύρυνση του Συμβουλίου της Ευρώπης σε βαλκανικές και ανατολικές χώρες, το δικαστήριο απασχολούν ολοένα και περισσότερες υποθέσεις με μειονοτικές προεκτάσεις. Σε σχέση με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, ιστορικά, αξίζει να αναφερθούν τα εξής: Παρά το ότι ήδη από το 1961 η Νομική Επιτροπή της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης εξέτασε την πιθανότητα υιοθέτησης ενός πρόσθετου πρωτοκόλλου στην ΕΣΔΑ, αυτό ακόμη δεν έχει συμφωνηθεί (θα αναλυθεί εκτενώς στη συνέχεια) 14. Στη συνέχεια, η Σύνοδος κορυφής της Βιέννης το 1993 των επικεφαλής κρατών και κυβερνήσεων του Συμβουλίου της Ευρώπης, απορρίπτοντας μια τέτοια ιδέα, περιορίστηκε να δώσει το έναυσμα στην Επιτροπή των Υπουργών να προετοιμάσει τη Σύμβαση- Πλαίσιο για την προστασία των μειονοτήτων, καθώς και ένα σχέδιο πρωτοκόλλου για την προστασία του πολιτισμού των εθνικών μειονοτήτων 15. Η προσπάθεια 14 Βλ. Parliamentary Assembly Doc. 1299, 26 April Draft article- Persons belonging to a national minority shall not be denied the right, in community with the other members of their group, and as far as compatible with public order, to enjoy their own culture, to use their own language, to establish their own schools and receive teaching in the language of their choice, or to profess and practice their own religion. 15 Vienna Declaration, 9 October 1993, Appendix II, National Minorities, όπου: We, Heads of State and Government of the member States of the Council of Europe, have agreed as follows, concerning the protection of national minorities: The national minorities which the upheavals of history have established in Europe should be protected and respected so that they can contribute to stability and peace. In this Europe which we wish to build, we must respond to this challenge: assuring the protection of the rights of persons belonging to national minorities within the rule of law, respecting the territorial integrity and the national sovereignty of States. On these conditions, these minorities will make a valuable contribution to the life of our societies. The creation of a climate of tolerance and dialogue is necessary for the participation of all in political life. In this regard an important contribution should be made by regional and local authorities. In their actions, States should ensure the respect of the principles which are fundamental to our common European tradition: equality before the law, non-discrimination, equal opportunity, freedom of association and assembly as well as to participate actively in public life. States should create the conditions necessary for persons belonging to national minorities to develop their culture, while preserving their religion, traditions and customs. These persons must be able to use their language both in private and in public and should be able to use it, under certain conditions, in their relations with the public authorities. We stress the importance which bilateral agreements between States, aimed at assuring the protection of the national minorities concerned, can have for stability and peace in Europe. We confirm our determination to implement fully the commitments concerning the protection of national minorities contained in the Copenhagen and other documents of the CSCE. We consider that the Council of Europe should apply itself to transforming, to the greatest possible extent, these political commitments into legal obligations. 17

18 υιοθέτησης ενός τέτοιου πρωτοκόλλου φαίνεται να εγκαταλείφθηκε από την Επιτροπή των Υπουργών το 1996, ενώ στη συνέχεια αποφασίστηκε η διεύρυνση του πεδίου προστασίας του άρθρου 14 με την υιοθέτηση του πρωτοκόλλου Νο Having regard to its fundamental vocation, the Council of Europe is particularly well placed to contribute to the settlement of problems of national minorities. In this connection, we intend to pursue the close co-operation engaged between the Council of Europe and the OSCE High Commissioner for National Minorities. In consequence, we decide to instruct the Committee of Ministers: to draw up confidence-building measures aimed at increasing tolerance and understanding among peoples; to respond to requests for assistance for the negotiation and implementation of treaties on questions concerning national minorities as well as agreements on transfrontier co-operation; to draft with minimum delay a framework convention specifying the principles which contracting States ommit themselves to respect, in order to assure the protection of national minorities. This instrument would also be open for signature by non-member States; to begin work on drafting a protocol complementing the European Convention on Human Rights in the cultural field by provisions guaranteeing individual rights, in particular for persons belonging to national minorities. 16 Thornberry Patrick and Estenabez Maria Amor, Minority rights in Europe, Council of Europe, 2004, p Committee of Ministers Decision 656/4.1.APPENDIX.Opinion of the CDDH (Steering Committee for Human Rights) on Recommendation 1345 (1997) of the Parliamentary Assembly on the protection of national minorities; όπου αναφέρονται τα εξής: 9. (11iv.) The CDDH recalls that the Ministers' Deputies in January 1996 suspended the work of the CAHMIN on the drafting of an Additional Protocol to safeguard the rights of the individual in the cultural field and further decided to continue reflection on the feasibility of further standard-setting in the cultural field and in the field of the protection of national minorities, taking into account the Declaration adopted at Vienna. It seems doubtful that an attempt to prepare an additional protocol would at this stage have the chance of achieving a more successful result than the previous attempt. It therefore would not recommend that this work currently be taken up again. The CDDH does not exclude the possibility that further developments and in particular the experience drawn from the implementation of the Framework Convention for the Protection of National Minorities may reveal a need to consider further standard setting. The CDDH furthermore draws attention to the fact that it is currently carrying out work on the elaboration of a possible additional protocol to the European Convention on Human Rights, widening the scope of Article 14, which expressly refers to national minorities. Βλ. Και Human Rights Information Bulletin, Directorate General of Human Rights, July-October 1999, January 2000, p Intergovernmental activities depending on the CDDH. At its 47th meeting (30 November-3 December 1999) the Steering Committee for Human Rights (CDDH), in particular: i. adopted, for the attention of the Committee of Ministers its Final Activity Report on the elaboration of a draft Protocol No. 12 to the European Convention on Human Rights broadening, in a general fashion, the field of application of Article 14 and containing a non-exhaustive list of discrimination grounds, and its draft Explanatory Report. Σχετικά με το πρωτόκολλο Νο. 12 της ΕΣΔΑ, επιχειρήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης η θέση σε ισχύ μιας γενικής ρήτρας, αντίστοιχης του άρθρου 1 της Οικουμενικής Διακήρυξης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου - ΟΔΔΑ (ελευθερία και ισότητα στην αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα), Βλ. σχετική αναφορά: Χρυσόγονος Κώστας, Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου μισό αιώνα μετά, Το Σύνταγμα, Τεύχος 5/2001. Βλ. και υπόθεση Sejdic and Finci v. Bosnia and Herzegovina, ECtHR, Grand Chamber, 22 December 2009, Application nos /06 and 34836/06.Οι δύο προσφεύγοντες, ο πρώτος ρομά και ο δεύτερος Εβραίος, ισχυρίστηκαν ότι το Σύνταγμα της χώρας και ο ισχύων εκλογικός νόμος προκαλούσαν διακρίσεις σε βάρος των εθνικών μειονοτήτων. Ειδικότερα, σύμφωνα με το Σύνταγμα της Βοσνίας (Προοίμιο), γίνεται διάκριση σε δυο κατηγορίες πολιτών: οι constituent peoples (Bosniacs, Croats and Serbs) και οι υπόλοιποι, others (Jews, Roma and other national minorities together with those who do not declare affiliation with any ethnic group, the House of Peoples of the Parliamentary Assembly (the second chamber) and the Presidency are composed only of persons belonging to the three constituent peoples.) Το ΕΔΔΑ διαπίστωσε ότι υπήρξε παραβίαση του 12 ου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ (equal treatment-non discrimination), καθώς και του άρθρου 14 σε συνδυασμό με το άρθρο 3 του 1 ου Πρωτοκόλλου 18

19 Επομένως, η μόνη διάταξη της ΕΣΔΑ που αναφέρεται στις μειονότητες παραμένει, όπως προείπαμε, το άρθρο 14, δεδομένου ότι τα κράτη μέλη δεν τόλμησαν να προχωρήσουν στην υιοθέτηση ενός πρόσθετου πρωτοκόλλου που να κατοχυρώνει ειδικά την προστασία των μειονοτήτων. Το δικαστήριο, ερμηνεύοντας κάθε φορά τις ισχύουσες διατάξεις, σε άλλες περιπτώσεις τολμά να αντιμετωπίσει απευθείας το πρόβλημα, σε άλλες βέβαια η παρεχόμενη προστασία εξακολουθεί να συναντά αδυναμίες. Στη συνέχεια, θα αναλυθούν οι ειδικότερες εκφάνσεις της μειονοτικής προστασίας όπως εκείνη διασφαλίζεται, σε άλλες περιπτώσεις σε μεγαλύτερο και σε κάποιες σε μικρότερο βαθμό, μέσα από την ανάπτυξη της σχετικής νομολογίας του ευρωπαϊκού δικαστηρίου. (Δικαίωμα για ελεύθερες εκλογές). Για περισσότερα, βλ. Minority Rights Group International, Discrimination and political participation in Bosnia and Herzegovina, Sejdic and Finci v. Bosnia and Herzegovina, by Lucy Claridge. Είναι εξαιρετικά σημαντικό ότι σε αντίθεση με το άρθρο 14 της ΕΣΔΑ, το 12 ο Πρωτόκολλο αποτελεί μια «stand alone» διάταξη, η οποία επεκτείνει το δικαίωμα της ίσης μεταχείρισης σε όλα τα νόμιμα δικαιώματα. Δεν προκύπτει, πάντως, από την απόφαση η βούληση να διαμορφωθούν ειδικότεροι κανόνες για την εφαρμογή του Πρωτοκόλλου, καθώς η κρίση των δικαστών βασίστηκε κυρίως στις προϋποθέσεις που δικαιολογούν την επίκληση του άρθρου 14. Βλ. και Dissenting Opinion of judge Mijovic, joined by judge Hajiyev. 17 Βλ. στο προοίμιο του πρωτοκόλλου: «Being resolved to take further steps to promote the equality of all persons through the collective enforcement of a general prohibition of discrimination by means of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms signed at Rome on 4 November 1950 (hereinafter referred to as "the Convention")». 19

20 3.1 Αυτοπροσδιορισμός Σύμφωνα με τα ισχύοντα κείμενα του διεθνούς δικαίου, ο αυτοπροσδιορισμός του ατόμου ως μέλους μιας μειονότητας ή όχι είναι περισσότερο ένα πραγματικό παρά ένα νομικό γεγονός. Η νομολογία του δικαστηρίου του Στρασβούργου δεν φαίνεται προς το παρόν να έχει ξεκαθαρίσει απολύτως το ζήτημα αυτό: -Υποθέσεις Κούρδων της Τουρκίας Καταρχήν, θα πρέπει να παρατηρήσουμε ότι η Τουρκία συγκαταλέγεται στα κράτη που κατέχουν πρωτιά στον αριθμό προσφυγών που δέχονται για παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων: Στο διάστημα, μάλιστα, μεταξύ 1ης Νοεμβρίου 1998 και 2006, η Τουρκία δέχτηκε προσφυγές και κατετάγη 6 η μεταξύ των 46 τότε κρατών μελών 18. Μέχρι τον Ιανουάριο του 2007, το 10% (9.000) του συνολικού αριθμού των υποθέσεων που εκκρεμούσαν ενώπιον του ΕΔΔΑ (89.900) στρέφονταν κατά της Τουρκίας 19. Αυτά τα στοιχεία εμφανίζονται τη στιγμή που από το 1999, όταν δηλαδή ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις για την ένταξη της χώρας στην ΕΕ, το θέμα της προστασίας των μειονοτήτων ως προαπαιτούμενο για την ένταξη- απασχολεί τη δημόσια συζήτηση στη χώρα. Ειδικότερα, στις υποθέσεις των Κούρδων της Τουρκίας 20 που απασχόλησαν το ευρωπαϊκό δικαστήριο, κεντρικό ζήτημα αποτέλεσε το δικαίωμα του αυτοκαθορισμού του ατόμου και η ελευθερία της έκφρασης. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι το δικαστήριο προτιμά να μην βασίζει τις κρίσεις του σε παραβιάσεις του άρθρου 14 της ΕΣΔΑ. Σε μια περίπτωση που κρίθηκε ότι υπήρξε μια τέτοια παραβίαση, το δικαστήριο επικαλέστηκε την αιτία της φυλετικής διάκρισης 21, δεν προκύπτει λοιπόν μια τέτοια παραβίαση υπέρ της προστασίας ορισμένης μειονότητας. Ειδικότερα, το δικαστήριο έκρινε ότι η κα Unal Tekeli υπέστη φυλετική διάκριση, όταν σύμφωνα με τον Τουρκικό Αστικό Κώδικα- στις συναλλαγές που έκανε κατά τη διάρκεια του έγγαμου βίου της όφειλε να χρησιμοποιεί το επώνυμο του συζύγου της και όχι το δικό της. Σημειώνεται ότι η 18 Dia Anagnostou & Evangelia Psychogiopoulou, βλ. Και υποσημ. 61, όπου αναφέρεται ότι η Τουρκία ακλούθησε τις-ρωσία, Πολωνία, Ρουμανία, Ιταλία και Γαλλία. Πηγή: ECtHR, Registry of the European Court of Human Rights, Survey of activities 2006 (Strasbourg, Council of Europe, 2007), pp Ο.π. 20 Βλ. Ζάκουλα Μαρία, όπου γίνεται αναφορά στις: Υποθέσεις θανάτων κατά τη διάρκεια της αστυνομικής κράτησης (Tanli-10/04/2001, Avsar-10/07/2001), εξαφανίσεων (Cakici-08/07/99, Kaya- 28/03/2000, Cicek-27/02/2001), δολοφονιών (Kilic-28/03/2000), κακομεταχείρισης υπόπτων στα χέρια της αστυνομίας (Tekin- 09/06/98, Ilhan-27/06/2000, Kurt-25/05/98, Aydin-25/09/97) και καταστροφής σπιτιών και επαγγελματικών χώρων - ολόκληρων χωριών στη νοτιοανατολική Τουρκία (Akdivar-16/09/96, Selkuk & Asker-24/04/98, Bilgin-16/11/2000). 21 ECtHR, Unal Tekeli v. Turkey (n /96), 16 November

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ Declaration on freedom of political debate in the media Greek version* ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ιακήρυξη για την Ελευθερία του Πολιτικού ιαλόγου στα Μέσα (Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Υπουργών

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Ερωτήσεις και Απαντήσεις

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Ερωτήσεις και Απαντήσεις Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Ερωτήσεις και Απαντήσεις Ερωτήσεις και Απαντήσεις ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑЇΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ; Τις ανωτέρω ερωτήσεις και απαντήσεις επιμελήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Για μεγάλο χρονικό διάστημα, τη νομική βάση για τα θεμελιώδη δικαιώματα σε επίπεδο ΕΕ αποτελούσε ουσιαστικά η αναφορά που γίνεται από τις Συνθήκες στην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 1.ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ,ΓΕΝΙΚΑ Ο σύγχρονος πολιτισμός αναπτύσσεται με κέντρο και σημείο αναφοράς τον Άνθρωπο. Η έννομη τάξη, διεθνής και εγχώρια, υπάρχουν για να υπηρετούν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Οµιλία κυρίας Μαριέττας Γιαννάκου, Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, στην τελετή εγκαινίων της νέας πτέρυγος του Μουσείου Ολοκαυτώµος Yad Vashem Ιεροσόλυµα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ... 9 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 11 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 27 ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η ιστορική εξέλιξη της προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Από την αρχαιότητα μέχρι τη δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : TO ΔΙΚΑΙΟ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : TO ΔΙΚΑΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : TO ΔΙΚΑΙΟ Κεφάλαιο 2: Ατομικά & Κοινωνικά Δικαιώματα Περιεχόμενα 1. Δικαιώματα & υποχρεώσεις 2. Άσκηση & κατάχρηση δικαιώματος 3. Τα ατομικά δικαιώματα 4. Τα πολιτικά δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ)

Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ) Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ) Σύμφωνα με το άρθρο 19 του ελληνικού Συντάγματος: "1. Το απόρρητο των

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4229, 5/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4229, 5/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΛΟΓΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ --------------------- Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Αναφορών 16.12.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0171/2012, του Klaus Träger, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με διαφορετικές προθεσμίες παραγραφής στην

Διαβάστε περισσότερα

http://hdl.handle.net/11728/6817 Downloaded from HEPHAESTUS Repository, Neapolis University institutional repository

http://hdl.handle.net/11728/6817 Downloaded from HEPHAESTUS Repository, Neapolis University institutional repository Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Law and Social Sciences http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ ÅÁÉÀ±Êº ˆ½Éà º±¹ ı ±½ þÿ º º±, œ±á ± þÿ Á̳Á±¼¼± ¹µ ½  º±¹ ÅÁÉÀ±ÊºÌ

Διαβάστε περισσότερα

BULLETIN 74. Κυβερνητική Πράξη / Πράξη Κανονιστικού Χαρακτήρα. Εμείς από την άλλη πλευρά, εισηγηθήκαμε στο Δικαστήριο ότι:

BULLETIN 74. Κυβερνητική Πράξη / Πράξη Κανονιστικού Χαρακτήρα. Εμείς από την άλλη πλευρά, εισηγηθήκαμε στο Δικαστήριο ότι: BULLETIN 74 ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ (HAIRCUT) ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ (ΜΕΜΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΝΩΠΙΟΝ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΒΗΜΑΤΩΝ) Προδικαστική Ένσταση: Ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας εισηγήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές για το Ρόλο των Δικηγόρων 1

Βασικές Αρχές για το Ρόλο των Δικηγόρων 1 Βασικές Αρχές για το Ρόλο των Δικηγόρων 1 Υιοθετήθηκαν από το Όγδοο Συνέδριο των Ηνωμένων Εθνών για την Πρόληψη των Εγκλήματος και τη Μεταχείριση των Εγκληματιών Αβάνα, Κούβα, 27 Αυγούστου έως 7 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1 /2005

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1 /2005 Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2005 Αριθ.Πρωτ.: 893 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1 /2005 Η Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών, συνήλθε μετά από πρόσκληση του Προέδρου της σε τακτική συνεδρίαση την 2α Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΡΩΤΗΜΑ Ερωτάται αν αν είναι στα πλαίσια ή όχι του Συντάγματος η εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 139 του Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών με την έκδοση της προβλεπόμενης Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης 14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ Το κείµενο Σε αντιστοιχία µε την ΕΣΔΑ, η οποία κατοχυρώνει τα ατοµικά και πολιτικά δικαιώµατα, ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης κατοχυρώνει τα κοινωνικά δικαιώµατα. Το κείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Α. Γενικό μέρος

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Α. Γενικό μέρος 1 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Α. Γενικό μέρος 1. - Αποτελεί σταθερή επιλογή της Ελληνικής δημοκρατικής Πολιτείας η ουσιαστική προώθηση της ισότητας

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οργανισμός είναι ένα σύνολο κρατών, που δημιουργείται με διεθνή συνθήκη, διαθέτει μόνιμα όργανα νομική προσωπικότητα διαφορετική από τα κράτη

Διεθνής Οργανισμός είναι ένα σύνολο κρατών, που δημιουργείται με διεθνή συνθήκη, διαθέτει μόνιμα όργανα νομική προσωπικότητα διαφορετική από τα κράτη Διεθνείς Οργανισμοί Περιεχόμενα Σελ.3 Τι είναι διεθνής οργανισμός; Σελ.4 Κατηγορίες διεθνών οργανισμών Σελ.5-6 Σημαντικότεροι Διεθνείς Οργανισμοί Σελ.7 Τι είναι Μη Κυβερνητικός Οργανισμός Σελ.8-11 Μ.Κ.Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ένα κουίζ για μικρούς και μεγάλους!

Ένα κουίζ για μικρούς και μεγάλους! Πόσο καλά ξέρεις τα δικαιώματά σου; Ένα κουίζ για μικρούς και μεγάλους! Στις 20 Νοεμβρίου 2015 η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού γίνεται 26 χρονών. Πόσο την χρησιμοποιούμε για να διεκδικούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1948 ΠΡΟΟΙΜΙΟ Επειδή η αναγνώριση της αξιοπρέπειας, που είναι σύμφυτη σε όλα τα μέλη της ανθρώπινης οικογένειας, καθώς και των ίσων και αναπαλλοτρίωτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3018 της 24ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1995 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3018 της 24ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1995 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 28(ΙΙΙ)/95 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3018 της 24ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1995 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Συμβάσεως Πλαισίου για την Προστασία των Εθνικών Μειονοτήτων (Κυρωτικός)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ "ΠΡΟΣΒΑΣΗ"

ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ "ΠΡΟΣΒΑΣΗ" Εισαγωγικός Διαγωνισμός για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 2014 Δείγμα Σημειώσεων για το μάθημα Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα ΠΡΟΟΙΜΙΟ Άρθρο 1.- Άρθρο 2.-

Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα ΠΡΟΟΙΜΙΟ Άρθρο 1.- Άρθρο 2.- Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Υιοθετήθηκε με την από 10.12.1948 υπ αριθμ. 217 Α(ΙΙΙ) απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών Κείμενο: UN Document A/810, p. 71 (1948) ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ EQUALITY in HEALTH Πέμπτη 14 και Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2006 Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ Πανεπιστημίου 52 - Αθήνα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ EQUALITY in HEALTH Πέμπτη 14 και Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2006 Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ Πανεπιστημίου 52 - Αθήνα ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Ι.Α.Π.Α.Δ.) ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ EQUALITY in HEALTH Πέμπτη 14 και Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Τ Ο Υ Π Ο Λ Ι Τ Η Κ Α Ι Τ Η Σ Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Η Σ Ειδική Πρόταση 2/2015 Εφαρμογή των ανθρώπινων δικαιωμάτων από την Περιφέρεια Αττικής προς Την Περιφερειάρχη Αττικής κ. Ρ.Δούρου

Διαβάστε περισσότερα

Π. Νάσκου - Περράκη ΚΩΔΙΚΑΣ Διεθνών Πράξεων Προστασίας Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Π. Νάσκου - Περράκη ΚΩΔΙΚΑΣ Διεθνών Πράξεων Προστασίας Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Π. Νάσκου - Περράκη ΚΩΔΙΚΑΣ Διεθνών Πράξεων Προστασίας Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Παγκόσμιο και Περιφερειακό Επίπεδο Θεσσαλονίκη 2012 Π. Νάσκου - Περράκη & Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας Θεσσαλονίκη 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών Ημερίδα της 30.3.2015 Ζητήματα Φορολογικού Δικαίου

Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών Ημερίδα της 30.3.2015 Ζητήματα Φορολογικού Δικαίου Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών Ημερίδα της 30.3.2015 Ζητήματα Φορολογικού Δικαίου Η αρχή της αναδρομικής εφαρμογής του ηπιότερου νόμου περί φορολογικών κυρώσεων Ι. Δημητρακόπουλος Πάρεδρος Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: H έννομη προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Περιεχόμενο: H έννομη προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση Περιεχόμενο: H έννομη προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση ΠΗΓΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. Η ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΕ Η έννομη προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.9.2015 COM(2015) 452 final 2015/0211 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέσπιση ενωσιακού κοινού καταλόγου ασφαλών χωρών καταγωγής

Διαβάστε περισσότερα

New Technologies in Security and Citizens Rights. Λίλιαν Μήτρου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο Αιγαίου

New Technologies in Security and Citizens Rights. Λίλιαν Μήτρου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο Αιγαίου New Technologies in Security and Citizens Rights Λίλιαν Μήτρου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο Αιγαίου Νέες προκλήσεις Για την (κυβερνο)ασφάλεια Για την προστασία κρίσιμων υποδομών Για την σύλληψη,

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιευμένη στην Επετηρίδα Δικαίου Προσφύγων και Αλλοδαπών 2003, εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα. Κομοτηνή.

Δημοσιευμένη στην Επετηρίδα Δικαίου Προσφύγων και Αλλοδαπών 2003, εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα. Κομοτηνή. Υπόθεση Boultif κατά Ελβετίας 1 Ισόβια απέλαση από τη χώρα αλλοδαπού, συζύγου Ελβετίδας Συνεπαγόμενη αδυναμία των συζύγων να συμβιώσουν λόγω εμποδίων της συζύγου να εργαστεί και κερδίζει τα προς το ζην

Διαβάστε περισσότερα

Ζητήματα Ιθαγένειας και Ανιθαγένειας στην Κύπρο ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Ζητήματα Ιθαγένειας και Ανιθαγένειας στην Κύπρο ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Ζητήματα Ιθαγένειας και Ανιθαγένειας στην Κύπρο ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Νομοθετικό Πλαίσιο Συνθήκη Εγκαθίδρυσης της Κυπριακής Δημοκρατίας Περί Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης

Διαβάστε περισσότερα

Τί ισχύει στις άλλες χώρες της Ε.Ε. σχετικά µε την κτήση ιθαγένειας από τέκνα αλλοδαπών που γεννιούνται και/ή ανατρέφονται στην επικράτειά τους;

Τί ισχύει στις άλλες χώρες της Ε.Ε. σχετικά µε την κτήση ιθαγένειας από τέκνα αλλοδαπών που γεννιούνται και/ή ανατρέφονται στην επικράτειά τους; Τί ισχύει στις άλλες χώρες της Ε.Ε. σχετικά µε την κτήση ιθαγένειας από τέκνα αλλοδαπών που γεννιούνται και/ή ανατρέφονται στην επικράτειά τους; Με το ν.3838/2010 εισήχθησαν στην ελληνική έννοµη τάξη ρυθµίσεις

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.»

«ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.» Από τη δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση με την επωνυμία «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.» τέθηκαν υπόψη μου το εξής περιστατικά: Οκτώ (8) από τα είκοσι ένα (21) μέλη του Δ.Σ., το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, Μ.Δ.Ε., Υπ. Δ.Ν ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ 2011 ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α) Πηγες Διοικητικου Δικαιου Ως πηγή διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ο διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης προϋποθέτει, ως γνωστόν, συνδυασμό συνδυαστικής γνώσης της εξεταστέας ύλης και θεμάτων πολιτικής και οικονομικής επικαιρότητας. Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Παιδαγωγικό Σχόλιο σε Νομικά Πορίσματα και Αποφάσεις

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Παιδαγωγικό Σχόλιο σε Νομικά Πορίσματα και Αποφάσεις ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Παιδαγωγικό Σχόλιο σε Νομικά Πορίσματα και Αποφάσεις ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΙΑΓΚΑΖΟΓΛΟΥ Συμβούλου του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Στη σκιά του ζητήματος των ταυτοτήτων, το πρόβλημα της αναγραφής

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος: Εκπαίδευση για την ειρήνη και τα ανθρώπινα δικαιώματα Τα δικαιώματα του παιδιού

Τίτλος Μαθήματος: Εκπαίδευση για την ειρήνη και τα ανθρώπινα δικαιώματα Τα δικαιώματα του παιδιού Τίτλος Μαθήματος: Εκπαίδευση για την ειρήνη και τα ανθρώπινα δικαιώματα Τα δικαιώματα του παιδιού Κωδικός Μαθήματος: ΠΔ1220 Διδάσκων: Βασίλης Πανταζής, pantazisv@uth.gr Είδος Μαθήματος: Επιλογής Εξάμηνο:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 1. Ταυτότητα, Παιδική Ηλικία, Ελευθερία Έκφρασης. Άρθρο 1 : Ορισμός του Παιδιού Άρθρο 7 : Όνομα και εθνικότητα Άρθρο 8 : Κατοχύρωση

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση της Επιτρόπου Προστασίας των ικαιωµάτων του Παιδιού Λήδας Κουρσουµπά στη διάλεξη µε θέµα «Ανθρώπινα ικαιώµατα,

Εισήγηση της Επιτρόπου Προστασίας των ικαιωµάτων του Παιδιού Λήδας Κουρσουµπά στη διάλεξη µε θέµα «Ανθρώπινα ικαιώµατα, 1 Εισήγηση της Επιτρόπου Προστασίας των ικαιωµάτων του Παιδιού Λήδας Κουρσουµπά στη διάλεξη µε θέµα «Ανθρώπινα ικαιώµατα, Κοινωνική ικαιοσύνη: Ο ρόλος της Εκπαίδευσης», ευτέρα 22 Μαρτίου 2011, ώρα 19:00

Διαβάστε περισσότερα

Η νομολογία του ΔΕΚ και του ΣτΕ σχετικά με την ίση κοινωνικοασφαλιστική μεταχείριση ανδρών και γυναικών συμπλέουν.

Η νομολογία του ΔΕΚ και του ΣτΕ σχετικά με την ίση κοινωνικοασφαλιστική μεταχείριση ανδρών και γυναικών συμπλέουν. Η νομολογία του ΔΕΚ και του ΣτΕ σχετικά με την ίση κοινωνικοασφαλιστική μεταχείριση ανδρών και γυναικών συμπλέουν. Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου-Πεχλιβανίδη Επ. Καθηγήτρια Παν/μίου Αθηνών, Δικηγόρος Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 104/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Kοινοποίηση

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 104/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Kοινοποίηση Διαμεσολάβηση 104/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 104/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Τμήμα Εσόδων Δ/νσης Οικονομικών esoda@cityofathens.gr 2) Κυρία *** *** *** Kοινοποίηση 1) Γραφείο Δημάρχου mayor@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

Ποια δικαιώματα προκηρύσσονται στην Οικουμενική Διακήρυξη

Ποια δικαιώματα προκηρύσσονται στην Οικουμενική Διακήρυξη Σελίδα 1 Ενεργοί Δεσμοί (links) Τοποθετήστε τον κέρσορα σε οποιαδήποτε λέξη των δικαιωμάτων (με γαλάζιο χρώμα) που προκηρύσσονται και πιέστε το πλήκτρο του ποντικιού. Αμέσως θα μεταβείτε στο πλήρες κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιευμένη στην Επετηρίδα Δικαίου Προσφύγων και Αλλοδαπών 2003, εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα. Κομοτηνή.

Δημοσιευμένη στην Επετηρίδα Δικαίου Προσφύγων και Αλλοδαπών 2003, εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα. Κομοτηνή. Υπόθεση Yildiz κατά Αυστρίας 1 Απέλαση αλλοδαπού λόγω καταδίκης του για διάπραξη εγκλημάτων ήσσονος σημασίας και επιβολής προστίμου για διοικητικές παραβάσεις Δημιουργία οικογένειας στην Αυστρία με ομοεθνή

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΚΡΑΜΒΗΣ,.: 1. Ο εφεσείων παραδέχθηκε ενοχή σε κατηγορία κατοχής. παιδικού πορνογραφικού υλικού και του επιβλήθηκε ποινή προστίµου 1000.

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΚΡΑΜΒΗΣ,.: 1. Ο εφεσείων παραδέχθηκε ενοχή σε κατηγορία κατοχής. παιδικού πορνογραφικού υλικού και του επιβλήθηκε ποινή προστίµου 1000. Α Π Ο Φ Α Σ Η ΚΡΑΜΒΗΣ,.: 1. Ο εφεσείων παραδέχθηκε ενοχή σε κατηγορία κατοχής παιδικού πορνογραφικού υλικού και του επιβλήθηκε ποινή προστίµου 1000. Ο Γενικός Εισαγγελέας θεωρεί ότι η επιβληθείσα ποινή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 Σκυρόδεμα με Πιστοποίηση ελέγχου παραγωγής. Κ. Γεωργίου Πολ.Μηχανικός Ε.Μ.Π. Ειδικευμένος στην τεχνολογία σκυροδέματος

ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 Σκυρόδεμα με Πιστοποίηση ελέγχου παραγωγής. Κ. Γεωργίου Πολ.Μηχανικός Ε.Μ.Π. Ειδικευμένος στην τεχνολογία σκυροδέματος ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 Σκυρόδεμα με Πιστοποίηση ελέγχου παραγωγής Κ. Γεωργίου Πολ.Μηχανικός Ε.Μ.Π. Ειδικευμένος στην τεχνολογία σκυροδέματος ΚΤΣ ΕΝ 206 (89/106) Παρόμοια κριτήρια συμμόρφωσης Τελείως διαφορετική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Προλογικό σημείωμα Καθηγητή Σ. Περράκη... Ευχαριστίες Συγγραφέα... Κυριότερες Συντομογραφίες... ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Προλογικό σημείωμα Καθηγητή Σ. Περράκη... Ευχαριστίες Συγγραφέα... Κυριότερες Συντομογραφίες... ΕΙΣΑΓΩΓΗ... ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Προλογικό σημείωμα Καθηγητή Σ. Περράκη... Ευχαριστίες Συγγραφέα... Κυριότερες Συντομογραφίες... Σελ. ΙΧ ΧΙ ΧΙΧ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ Η.Π.Α. ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

- Η διάταξη του άρθρου 3 της Σύμβασης 74. - Η απόφαση του Δικαστηρίου της 18 ης Δεκεμβρίου 1996, Λοϊζίδου κατά Τουρκίας 31 - Ανάλυση:

- Η διάταξη του άρθρου 3 της Σύμβασης 74. - Η απόφαση του Δικαστηρίου της 18 ης Δεκεμβρίου 1996, Λοϊζίδου κατά Τουρκίας 31 - Ανάλυση: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ: Γιώργου Παπαδημητρίου, Καθηγητού του συνταγματικού δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών 5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 9 Κεφάλαιο Πρώτο Η ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΣΕΒΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

Νο 85 (XLIX) Διεθνής Προστασία των Προσφύγων *

Νο 85 (XLIX) Διεθνής Προστασία των Προσφύγων * Νο 85 (XLIX) Διεθνής Προστασία των Προσφύγων * Η Εκτελεστική Επιτροπή, Η κατάσταση προστασίας των προσφύγων α) Καλωσορίζει τα κράτη που, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τις διεθνώς αναγνωρισμένες αρχές

Διαβάστε περισσότερα

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Ιουνίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2008/0140 (CNS) 9011/15 ΕΚΘΕΣΗ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία SOC 330 ANTIDISCRIM 6 JAI 338 MI 326 FREMP 114 Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006

Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006 Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006 Θέμα 2 ον : Η δικαστική λειτουργία αποτελεί μία από τις τρεις θεμελιώδεις λειτουργίες του κράτους.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΡΟΣ ΕΡΑΤΩΣ ΚΟΖΑΚΟΥ-ΜΑΡΚΟΥΛΛΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015, 11:00 πμ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τη ιακήρυξη και το Πρόγραµµα ράσης της Κοπεγχάγης που υιοθετήθηκε στην

Τη ιακήρυξη και το Πρόγραµµα ράσης της Κοπεγχάγης που υιοθετήθηκε στην ιακήρυξη των Αρχών για την Ανοχή * Προοίµιο Έχοντας κατά νου πως ο Χάρτης των Ηνωµένων Εθνών αναφέρει ότι «εµείς οι λαοί των Ηνωµένων Εθνών, αποφασισµένοι να σώσουµε τις ερχόµενες γενεές από τη µάστιγα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΡΕΙΟ ΙΡΑΚ. Ιούλιος 2009. www.geostrategy.gr. Γιαννακόπουλος Βασίλειος

ΒΟΡΕΙΟ ΙΡΑΚ. Ιούλιος 2009. www.geostrategy.gr. Γιαννακόπουλος Βασίλειος 1 ΒΟΡΕΙΟ ΙΡΑΚ Ιούλιος 2009 www.geostrategy.gr Γιαννακόπουλος Βασίλειος 2 Εισαγωγή Θα μπορούσαμε να πούμε ότι το Ιράκ είναι ένα «τεχνητό κοσμικό κράτος». Η ενότητά του ουσιαστικά δεν υφίσταται ούτε εθνικά

Διαβάστε περισσότερα

Η Ευρωπαϊκή εμπειρία από θεσμούς ένταξης μεταναστών

Η Ευρωπαϊκή εμπειρία από θεσμούς ένταξης μεταναστών Η Ευρωπαϊκή εμπειρία από θεσμούς ένταξης μεταναστών Δήμητρα Κονδύλη, ερευνήτρια ΕΚΚΕ Καλαμάτα 6/6/2010 Η Ευρωπαϊκή Εμπειρία στον τομέα ένταξης μεταναστών Το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο για τη μετανάστευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτική εκδήλωση για τις ερευνητικές υποδομές 26.04.2013. Δημήτρης Δενιόζος Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ

Ενημερωτική εκδήλωση για τις ερευνητικές υποδομές 26.04.2013. Δημήτρης Δενιόζος Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ Ενημερωτική εκδήλωση για τις ερευνητικές υποδομές 26.04.2013 Δημήτρης Δενιόζος Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ Οι «αιρεσιμότητες» του «νέου ΕΣΠΑ» Θεματικός στόχος 1: Ενδυνάμωση της έρευνας,

Διαβάστε περισσότερα

Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ

Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ Όλοι έχουν δικαιώματα. Επιπλέον, σαν αγόρι ή κορίτσι ηλικίας κάτω των 18 ετών, έχεις ορισμένα

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμια Ιατρική Ένωση

Παγκόσμια Ιατρική Ένωση Δράση: «Κατάρτιση δημοσίων λειτουργών (ιατρικών λειτουργών, ψυχολόγων κτλ) για διαπίστωση βασανιστηρίων και ανίχνευση ειδικών αναγκών σε θύματα βασανιστηρίων» Εκπαιδευτής: Dr. Thomas Wenzel Medical University

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 ««««««««««««2009 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 13.6.2007 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με τη διπλωματική και προξενική προστασία των πολιτών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (Συνοπτική παρουσίαση) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΦΩΤΗΣ ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (Συνοπτική παρουσίαση) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΦΩΤΗΣ ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ:ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΑ: ΤΟ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (Συνοπτική παρουσίαση)

Διαβάστε περισσότερα

ΗΝΩΜΕΝΑ ΕΘΝΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Α/RES/53/144. 8 Μαρτίου 1999. Διακήρυξη για το Δικαίωμα και την Ευθύνη των Ατόμων και

ΗΝΩΜΕΝΑ ΕΘΝΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Α/RES/53/144. 8 Μαρτίου 1999. Διακήρυξη για το Δικαίωμα και την Ευθύνη των Ατόμων και 1 ΗΝΩΜΕΝΑ ΕΘΝΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Α/RES/53/144 8 Μαρτίου 1999 Διακήρυξη για το Δικαίωμα και την Ευθύνη των Ατόμων και Κοινωνικών Ομάδων και Φορέων για την Προώθηση και την Προάσπιση των Διεθνώς

Διαβάστε περισσότερα

Case 1: Original version of a bill available in only one language.

Case 1: Original version of a bill available in only one language. currentid originalid attributes currentid attribute is used to identify an element and must be unique inside the document. originalid is used to mark the identifier that the structure used to have in the

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

Λίνα Παπαδοπούλου Επ. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου

Λίνα Παπαδοπούλου Επ. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 7 η : Οικονομικήελευθερία Λίνα Παπαδοπούλου Επ. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία

Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία ΕΝ ΙΚΑ ΜΕΣΑ, ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Οι δικαστικές αποφάσεις υπόκεινται σε αιτήσεις διόρθωσης ουσιαστικών

Διαβάστε περισσότερα

1. Έκδοση Άδειας Γάμου. 2. Πιστοποιητικό Ελευθερίας. 3. Τέλεση Γάμου - Ενημέρωση. 4. Έκδοση Άδειας Γάμου (Στην αγγλική)

1. Έκδοση Άδειας Γάμου. 2. Πιστοποιητικό Ελευθερίας. 3. Τέλεση Γάμου - Ενημέρωση. 4. Έκδοση Άδειας Γάμου (Στην αγγλική) 1. Έκδοση Άδειας Γάμου 2. Πιστοποιητικό Ελευθερίας 3. Τέλεση Γάμου - Ενημέρωση 4. Έκδοση Άδειας Γάμου (Στην αγγλική) 5. Λύση Γάμου 6. Πιστοποιητικό Τελέσεως Γάμου 7. Επικοινωνία 1.Έκδοση Άδειας Γάμου Α.

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική μελέτη για το καθεστώς της παρένθετης μητρότητας στα κράτη μέλη της ΕΕ

Συγκριτική μελέτη για το καθεστώς της παρένθετης μητρότητας στα κράτη μέλη της ΕΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Συγκριτική μελέτη για το καθεστώς της παρένθετης μητρότητας στα κράτη μέλη της ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Στα πλαίσια των συναντήσεων της ομάδας που συνιστά αυτή την βάση δεδομένων πραγματοποιήθηκε μια συζήτηση για τα κωλύματα εγγραφής ως μέλος στα αθλητικά σωματεία,όπως αυτά έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ: ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ NOMOΣ: 3520/2006 ΦΕΚ: Α 274/22.12.2006 ΤΙΤΛΟΣ: ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Σύμφωνα με την Ανακοίνωση Υπ.Εξωτ. Φ.0544/Μ.5848/ΑΣ.46/2007

Διαβάστε περισσότερα

Διαπραγματεύσεις, συλλογικές συμβάσεις εργασίας και κοινωνικός διάλογος σε καιρούς κρίσης. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαπραγματεύσεις, συλλογικές συμβάσεις εργασίας και κοινωνικός διάλογος σε καιρούς κρίσης. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Διαπραγματεύσεις, συλλογικές συμβάσεις εργασίας και κοινωνικός διάλογος σε καιρούς κρίσης 1 Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Μερικά απλά λόγια για την κρίση Η κρίση ξεκίνησε στις ΗΠΑ το 2008

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ H ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΣΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ ---------------------------------------------------- Επίσημη Εφημερίδα Ε.Ε.: L 204

Διαβάστε περισσότερα

JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises

JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αθήνα, 1 η Ιουνίου 2010 Σχετικά με την Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στο «Σχέδιο Επιμερισμού Ρίσκου και Συγχρηματοδότησης» της

Διαβάστε περισσότερα

Π. Νάσκου - Περράκη ΚΩΔΙΚΑΣ Πράξεων Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου Νομολογία - Λημματικός Κατάλογος

Π. Νάσκου - Περράκη ΚΩΔΙΚΑΣ Πράξεων Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου Νομολογία - Λημματικός Κατάλογος λευκή σελίδα λευκή σελίδα Π. Νάσκου - Περράκη ΚΩΔΙΚΑΣ Πράξεων Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου Νομολογία - Λημματικός Κατάλογος Θεσσαλονίκη 2013 Π. Νάσκου - Περράκη & Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Green Marketing. στον Αγροδιατροφικό κλάδο. Δρ. Β. Γρούγιου Δρ. Φ. Αναστασιάδης Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές GREEN-AgriChains

Green Marketing. στον Αγροδιατροφικό κλάδο. Δρ. Β. Γρούγιου Δρ. Φ. Αναστασιάδης Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές GREEN-AgriChains Green Marketing στον Αγροδιατροφικό κλάδο Δρ. Β. Γρούγιου Δρ. Φ. Αναστασιάδης Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές GREEN-AgriChains Green-AgriChains Info Day Θεσσαλονίκη 29 Οκτωβρίου 2013 Agenda Εισαγωγή Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4430, 21.2.2014 Ν. 18(Ι)/2014 18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L. 280, 26.10.2010,

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Συνάντησης. Υποστηρικτικό Υλικό Συνάντησης 1

Θέματα Συνάντησης. Υποστηρικτικό Υλικό Συνάντησης 1 ΤΡΙΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ «ΕΛΕΝΗ ΣΚΟΥΡΑ» για την «Ενίσχυση της Συμμετοχής των Γυναικών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες» στις Θέματα Συνάντησης Ολοκλήρωση προτάσεων για την

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιευμένη στην Επετηρίδα Δικαίου Προσφύγων και Αλλοδαπών 2000, εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή.

Δημοσιευμένη στην Επετηρίδα Δικαίου Προσφύγων και Αλλοδαπών 2000, εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή. Υπόθεση Abdulaziz, Cabales & Balkandali κατά Ηνωμένου Βασιλείου 1 Σεβασμός του δικαιώματος στην οικογενειακή ζωή Απαγόρευση διακριτικής μεταχείρισης λόγω φύλου, φυλής και γέννησης στο πλαίσιο του σεβασμού

Διαβάστε περισσότερα

Μετεκλογική μελέτη ΕΕ 2014 ΜΕΤΕΚΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2014

Μετεκλογική μελέτη ΕΕ 2014 ΜΕΤΕΚΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2014 Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Μετεκλογική μελέτη ΕΕ 2014 ΜΕΤΕΚΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2014 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Κάλυψη : Πληθυσμός

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ CENTRE FOR EUROPEAN CONSTITUTIONAL LAW THEMISTOKLES AND DIMITRIS TSATSOS FOUNDATION Victims Protection eu Protecting Victims Rights in the EU: The theory and practice of diversity of treatment during the

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 Περιεχόμενα Πρόλογος... 15 Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 1 Πολίτευμα...19 Θεωρία... 19 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ... 19 Το κράτος... 20 Το πολίτευμα... 21 Το συνταγματικό δίκαιο... 21 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Φακ.: Α.Κ.Ι. 101/2007, Α.Κ.Ι. 2/2008 και Α.Κ.Ι. 20/2008

Αρ. Φακ.: Α.Κ.Ι. 101/2007, Α.Κ.Ι. 2/2008 και Α.Κ.Ι. 20/2008 Αρ. Φακ.: Α.Κ.Ι. 101/2007, Α.Κ.Ι. 2/2008 και Α.Κ.Ι. 20/2008 Έκθεση της Αρχής Ισότητας αναφορικά με καταγγελία για διάκριση λόγω ηλικίας στις διατάξεις που ρυθμίζουν το όριο υποχρεωτικής αφυπηρέτησης των

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173)

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ψηφίστηκε προ ολίγων ημερών από τη Βουλή ο νέος νόμος 3886/2010 σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ: Η ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΙΚΑΙΟΥ

ΕΡΓΑΣΙΑ: Η ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΙΚΑΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ: Η ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΙΚΑΙΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Αναγκαία προϋπόθεση για την εφαρµογή των κανόνων δικαίου συνιστά σε πρώτο επίπεδο η ερµηνεία τους προκειµένου να διακριβωθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 40 2 ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 40 2 ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ Διεθνές Σύμφωνο Ατομικών και Πολιτικών Δικαιωμάτων 1 Επιτροπή των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 83 η Σύνοδος ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Το δικαίωµα της υγείας στις ιδιωτικές σχέσεις Ζήσης Κωνσταντίνου Χατζηµπύρρος, 9-2-2004. Ι. Εισαγωγή

Το δικαίωµα της υγείας στις ιδιωτικές σχέσεις Ζήσης Κωνσταντίνου Χατζηµπύρρος, 9-2-2004. Ι. Εισαγωγή Το δικαίωµα της υγείας στις ιδιωτικές σχέσεις Ζήσης Κωνσταντίνου Χατζηµπύρρος, 9-2-2004 Περιεχόµενα Ι. Εισαγωγή ΙΙ. Η απόφαση ΜονΠρΑθ 24377/1994 (Ασφ.) 1. Τα πραγµατικά περιστατικά 2. Η κρίση του ικαστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: ΘΕΣΜΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

: HELP : HELP TRAINING FOR NATIONAL TUTORS

: HELP : HELP TRAINING FOR NATIONAL TUTORS Φορέας Υλοποίησης Τόπος ιεξαγωγής : HELP : Στρασβούργο Ηµεροµηνία : 10-11/10/2013 Τίτλος Σεµιναρίου : HELP TRAINING FOR NATIONAL TUTORS Συµµετέχοντες : ΠέτροςΑλικάκος Πρωτοδίκης Σχόλια Το διήµερο 10 και

Διαβάστε περισσότερα

Τι σηµαίνει πρόσφυγας και ποια τα δικαιώµατα του Γ Γυµνασίου Γ Λυκείου

Τι σηµαίνει πρόσφυγας και ποια τα δικαιώµατα του Γ Γυµνασίου Γ Λυκείου Σχέδιο Μαθήµατος Τι σηµαίνει πρόσφυγας και ποια τα δικαιώµατα του Γ Γυµνασίου Γ Λυκείου Σκοπιµότητα Πρόσφυγας δεν είναι απλώς κάθε ξένος που ζητά να µείνει στη χώρα µας, αλλά ένας από τους πιο ευάλωτους,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Α) Το νοµοθετικό έργο ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Η παλαιότερη ιστορικά, αλλά και σηµαντικότερη αρµοδιότητα της Βουλής είναι η νοµοθετική, δηλαδή η θέσπιση γενικών και απρόσωπων κανόνων δικαίου. Τη νοµοθετική

Διαβάστε περισσότερα

LEGAL INSIGHT. Γιώργος Ψαράκης ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015

LEGAL INSIGHT. Γιώργος Ψαράκης ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 LEGAL INSIGHT ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΕΥΣΤΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (ΜΕΤΡΗΤΩΝ) ΠΟΥ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ Ή ΕΞΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Γιώργος Ψαράκης Βάσει κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας κάθε εξερχόμενο ή εισερχόμενο στην Ε.Ε. φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

μεταναστευτικό ζήτημα θετικό βήμα το εγχείρημα της συγκέντρωσης της σχετικής νομοθεσίας σε ενιαίο κείμενο νόμου.

μεταναστευτικό ζήτημα θετικό βήμα το εγχείρημα της συγκέντρωσης της σχετικής νομοθεσίας σε ενιαίο κείμενο νόμου. Ομιλία της Συνηγόρου του Πολίτη Καλλιόπης Σπανού στη Διεθνή Συνδιάσκεψη της ΟΚΕ στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με θέμα: «Μια ολοκληρωμένη και κοινή μεταναστευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ Greek version ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ 7η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΑ Μ.Μ.Ε. (ΚΙΕΒΟ, 10-11/3/05) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 1. Οι Υπουργοί των κρατών που συµµετέχουν στην 7η

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΠΕΣΕΔΕ ΤΑΣΟΥ ΓΑΚΙΔΗ: Με το υπ αριθ. πρωτ. 94292/ΕΥΘΥ738/14.9. 2015 έγγραφό του (με θέμα:

ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΠΕΣΕΔΕ ΤΑΣΟΥ ΓΑΚΙΔΗ: Με το υπ αριθ. πρωτ. 94292/ΕΥΘΥ738/14.9. 2015 έγγραφό του (με θέμα: ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΠΕΣΕΔΕ ΤΑΣΟΥ ΓΑΚΙΔΗ: Με το υπ αριθ. πρωτ. 94292/ΕΥΘΥ738/14.9. 2015 έγγραφό του (με θέμα: «Αντιμετώπιση θεμάτων λόγω κεφαλαιακών ελέγχων») ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα