ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Εισαγωγή... 5 ΜΕΡΟΣ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : ΕΣΔΑ και μειονότητες... 12

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Εισαγωγή... 5 ΜΕΡΟΣ Α... 12 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : ΕΣΔΑ και μειονότητες... 12"

Transcript

1 ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΜΣ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ & ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ Προστασία των μειονοτήτων και Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Η συλλογική διάσταση του μειονοτικού φαινομένου ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤ. ΔΡΑΜΑΛΙΩΤΗ Αθήνα 2012

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή... 5 ΜΕΡΟΣ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : ΕΣΔΑ και μειονότητες Το Δικαστήριο του Στρασβούργου αντιμέτωπο με τις σύγχρονες εξελίξεις και προκλήσεις στο χώρο της μειονοτικής προστασίας Τι είναι η μειονότητα; ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο :Τα όρια της δικαστικής προστασίας Η απαγόρευση διακρίσεων του άρθρου 14 της ΕΣΔΑ Νομολογιακές κατασκευές στην υπηρεσία των μειονοτικών υποθέσεων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο :Πεδία δικαστικής προστασίας Αυτοπροσδιορισμός Ελευθερία του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι Δικαίωμα στην ταυτότητα Γλώσσα Εκπαίδευση Προστασία θρησκευτικής ετερότητας ΜΕΡΟΣ Β Προστασία των μειονοτήτων: Ατομικό ή συλλογικό δικαίωμα; Εξελίξεις, πηγή έμπνευσης για το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο : Η συλλογική διάσταση του μειονοτικού φαινομένου Γενικά Συλλογική όψη ενός ατομικού δικαιώματος;

3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Ο : Τα σύγχρονα διεθνή κείμενα: Η εξέλιξη του διεθνούς δικαίου στο πεδίο της προστασίας των μειονοτήτων Σε οικουμενικό επίπεδο: Σε ευρωπαϊκό επίπεδο Επίλογος Καταληκτικές σκέψεις, ιδέες, προτάσεις Βιβλιογραφία Παράρτημα

4 Συντοµογραφίες ΕΔΔΑ Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΕΣΔΑ Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου CESCR Η Επιτροπή για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Μορφωτικά Δικαιώματα είναι ένα όργανο εμπειρογνωμόνων, το οποίο δημιουργήθηκε από το ECOSOC για να παρακολουθεί την συμμόρφωση των κρατών με την Διεθνή Σύμβαση για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα εξετάζοντας εκθέσεις κρατών που υποβάλλονται από κράτη που έχουν επικυρώσει τη Σύμβαση. ΟΑΣΕ/ΔΑΣΕ- Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη. Είναι ένας περιφερειακός οργανισμός ο οποίος περιλαμβάνει περισσότερα από 50 κράτη στην Ευρώπη, την Κεντρική Ασία και τη Βόρειο Αμερική (πρώην CSCE, τώρα OSCE: Organization for Security and Co-operation in Europe). Advisory Committee to the Framework Convention for National Minorities (FCNM) Είναι μια ανεξάρτητη επιτροπή εμπειρογνωμόνων, αρμόδια για την αξιολόγηση της εφαρμογής της Σύμβασης-Πλαισίου για την προστασία των εθνικών μειονοτήτων - ICCPR Το Διεθνές Σύμφωνο Ατομικών και Πολιτικών Δικαιωμάτων είναι μια συνθήκη που έχει επικυρωθεί από περισσότερα από 140 κράτη. ICESCR Το Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Μορφωτικά Δικαιώματα είναι μια συνθήκη που έχει επικυρωθεί από περισσότερα από 140 κράτη. ΜΚΟ Μη κυβερνητική οργάνωση. Framework Convention for the Protection of National Minorities (FCNM)- Σύμβαση-Πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των εθνικών μειονοτήτων 4

5 Εισαγωγή Α ντικείμενο της παρούσας εργασίας θα αποτελέσει η ανάπτυξη και ανάλυση της νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου με αντικείμενο την προστασία των δικαιωμάτων των μειονοτήτων σε συνδυασμό με μια ευρύτερη παρουσίαση των διεθνών ή μη κειμένων, αλλά και των απόψεων που κυριαρχούν σε σχέση με τη φύση του δικαιώματος. Η παρούσα εργασία διακρίνεται σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος είναι αφιερωμένο στην αναλυτική παρουσίαση της προσφοράς του δικαστηρίου στο πλαίσιο της ανάπτυξης της προστασίας των μειονοτήτων. Οι αποφάσεις με μειονοτικό ενδιαφέρον αναλύονται σε ενότητες ανάλογα με την προστασία του δικαιώματος της ΕΣΔΑ που προστατεύεται, σε συνδυασμό και με το άρθρο 14 της ΕΣΔΑ περί απαγόρευσης των διακρίσεων. Οι υπό ανάλυση ενότητα διακρίνονται ως εξής: Αυτοπροσδιορισμός, Δικαίωμα στην ταυτότητα, Δικαίωμα του συνέρχεσθαι και συνεταιρίζεσθαι, Θρησκευτική ετερότητα, Γλώσσα, Εκπαίδευση. Τομείς με ζωτική σημασία για τη διατήρηση της (εθνικής) ταυτότητας και της μειονοτικής συνείδησης των μειονοτήτων ανά την Ευρώπη. Το δεύτερο μέρος επιχειρεί να προβάλλει τα κείμενα προάσπισης των δικαιωμάτων των μειονοτήτων σε διεθνές και ευρωπαϊκό πεδίο, επιχειρώντας να γεννήσει επιχειρήματα και σκέψεις γύρω από το αιωρούμενο ερώτημα περί της φύσης των δικαιωμάτων των μειονοτήτων: Έχουν τελικά συλλογική διάσταση; Πρόκειται για ατομικά ή συλλογικά δικαιώματα; Στο πλαίσιο αυτό, θα επιχειρήσω, ανοίγοντας το παράθυρο στη συλλογιστική που αναπτύσσει το ευρωπαϊκό δικαστήριο, το λεγόμενο λίκνο της προστασίας, όταν έρχεται αντιμέτωπο με τις πλέον αδύναμες ομάδες, με περιπτώσεις διακρίσεων που υφίστανται τα άτομα που ανήκουν σε μειονότητες από τα κράτη στα οποία κατοικούν, να αναδείξω την επιρροή του στις εθνικές έννομες τάξεις, αλλά και στην εξέλιξη του θετικού διεθνούς δικαίου σε σχέση με τις σύγχρονες ανάγκες των μειονοτήτων, αλλά και τις σύγχρονες πληγές, τα νέα προβλήματα που επιβαρύνουν 5

6 τη ζωή τους, την εκπαίδευση των παιδιών τους, τη διατήρηση της γλώσσας, της θρησκείας, του πολιτισμού και του τρόπου ζωής τους εν γένει. Το δικαστήριο, όπως σε πολλές περιπτώσεις φαίνεται, αντιμετωπίζει την ΕΣΔΑ ως ένα «ζωντανό» κείμενο, ένα «ζωντανό» εργαλείο στα χέρια του δικαστή. Ανάλογα με τις αλλαγές που σημειώνονται με το πέρασμα του χρόνου, προσαρμόζεται, καλλιεργεί νέες αντιλήψεις, διαμορφώνει ενδιαφέρον νομολογιακό προηγούμενο, αποτελεί μοχλό δημιουργίας νέων δρόμων στον ορίζοντα της πληρέστερης προάσπισης των δικαιωμάτων του ανθρώπου και, ας μην το παραγνωρίζουμε, συνεπικουρεί σημαντικά στην εξέλιξη του θετικού διεθνούς δικαίου προστασίας των μειονοτήτων. Δεν παραλείπεται, όμως, και η αναφορά σε περιπτώσεις στις οποίες το δικαστήριο δεν υπήρξε ιδιαίτερα τολμηρό ερμηνεύοντας το γράμμα και το πνεύμα της ΕΣΔΑ, αφήνοντας «χαμένες» ευκαιρίες στο πεδίο της πληρέστερης κατανόησης των προβλημάτων των μειονοτήτων και της παροχής κατ επέκταση αποτελεσματικότερης προστασίας και μπαίνοντας στο στόχαστρο των επικριτών του. Αυτό το ταξίδι που επέλεξα να κάνω, βαδίζοντας από τη θεωρία στην πράξη, συνδυάζοντας τα ισχύοντα διεθνή και ευρωπαϊκά κείμενα προστασίας των δικαιωμάτων με τη δικαστική πρακτική, εσωτερική-εθνική και πανευρωπαϊκή, με οδήγησε αναπόφευκτα και στη μεγάλη συζήτηση που διεξάγεται εντόνως σχετικά με τη φύση του δικαιώματος: η προστασία που παρέχεται στα άτομα που ανήκουν σε μειονότητες συνιστά τελικά ένα δικαίωμα ατομικό ή συλλογικό; Μιλάμε ακόμη, 63 σχεδόν χρόνια μετά την υιοθέτηση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου, αποκλειστικά για ατομικά δικαιώματα ή υπάρχει η διάθεση, νομική, αλλά και πολιτική, να γίνει ένα βήμα μπροστά, τολμηρότερο από τα προηγούμενα, προκειμένου να αναγνωριστεί, σε ορισμένες φυσικά και μόνο περιπτώσεις και όπου αυτό κριθεί ότι απαιτείται, η συλλογική διάσταση της άσκησης δικαιωμάτων; Πρόκειται για ερωτήματα που ακόμη ψάχνουν την απάντησή τους. Σε αυτή την κατεύθυνση, η εκτενής παρουσίαση στο κείμενο της παρούσας ανάλυσης της δράσης υπέρ των μειονοτήτων μηχανισμών του ΟΗΕ και του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία την Ευρώπη, αναδεικνύει νέες πτυχές και ανοίγει το δρόμο για καινούριο προσανατολισμό στο ζήτημα της 6

7 προσέγγισης των προβλημάτων των μειονοτήτων. Προβλημάτων που σαφώς και οξύνονται την παρούσα περίοδο, που η δριμύτητα της οικονομικής κρίσης, διατρέχοντας σχεδόν το σύνολο των ευρωπαϊκών κρατών, αδυνατίζει την προστασία των δικαιωμάτων και καθιστά ακόμη πιο επιτακτική την αποτελεσματικότητα των διεθνών σωμάτων παροχής προστασίας και κυρίως του διεθνούς δικαιοδοτικού μηχανισμού του Συμβουλίου της Ευρώπης. Ξεχωρίζω και αναφέρω τη χρησιμότητα των προωθούμενων κειμένων, των αποφάσεων, ακόμη και των σχολίων που προβάλλονται μέσα από τη δράση λχ του Forum on Minority Issues του ΟΗΕ (Sessions, Thematic Recommendations), όπως και του High Commissioner on Minorities του ΟΑΣΕ (Osce, Thematic Recommendations and Guidelines, Visits). Ιδιαίτερη μνεία οφείλεται στη δυναμική συνεισφορά της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης, του οργάνου αυτού του Συμβουλίου της Ευρώπης, το οποίο από τη γέννησή του λειτουργεί ως ο θεματοφύλακας της μειονοτικής προστασίας που παρέχεται στο πλαίσιο της σχετικής δράσης του Οργανισμού (watchdog of minority protection at the Council of Europe). Θεωρείται γενικώς παραδεδεγμένη η πλέον θετική στάση της Συνέλευσης απέναντι στο ζήτημα της πιο ανοιχτής ερμηνείας και κατ επέκταση ευρύτερης εξέλιξης του δικαίου προστασίας των μειονοτήτων, σε σχέση μάλιστα με τις απόψεις που αναπτύσσουν σχετικά με τα ζητήματα αυτά οι διακυβερνητικές δομές που λειτουργούν στο πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης. Η δράση, άλλωστε, της Συνέλευσης στο πεδίο της μειονοτικής προστασίας ξεκινά ήδη από το 1949 (η τότε Συμβουλευτική Συνέλευση-Consultative Assembly), και τις προσπάθειες της Committee on Legal and Administrative Questions να εισαχθεί στην ΕΣΔΑ ένα άρθρο, το οποίο να παρέχει ειδική προστασία στις μειονότητες. Παρά την αποτυχία τελικά να γίνει δεκτή η εισήγηση αυτή, η Κοινοβουλευτική Συνέλευση κατάφερε να διατηρήσει το θέμα στην agenda. Είναι γνωστή και η προσπάθεια του 1961, όταν η sub-committee for the protection on minorities (Committee on Legal; and Administrative Questions) επεξεργάστηκε την ιδέα περί υιοθέτησης ενός πρόσθετου Πρωτοκόλλου στην ΕΣΔΑ. Τελικά, υιοθετήθηκαν η Σύμβαση-Πλαίσιο για την Προστασία των Μειονοτήτων, αλλά και ο Ευρωπαϊκός Χάρτης για την προστασία των περιφερειακών ή μειονοτικών γλωσσών. Στην 7

8 παρούσα ανάλυση γίνεται αναφορά στο ρόλο της Συμβουλευτικής Επιτροπής που λειτουργεί στο πλαίσιο του μηχανισμού εποπτείας της Σύμβασης-Πλαισίου. Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον να μελετήσει κανείς τα κείμενα της Επιτροπής, τα οποία, συμπλέοντας με το πνεύμα του ΟΑΣΕ, διαπιστώνει κανείς ότι είναι πιο χαλαρά στη διατύπωση και πιο κοντά, ίσως, στις ανάγκες και στα προβλήματα, όπως περιγράφονται από τις ίδιες τις μειονοτικές ομάδες, συμβάλλοντας έτσι στην εξέλιξη πιο θετικών τάσεων σε ό, τι αφορά την παρεχόμενη προστασία και το μέλλον της. Αυτό, βέβαια, θα μπορούσε να πει κανείς ότι οφείλεται στη μη δικαστική φύση των μηχανισμών εποπτείας που διαθέτουν. Είναι φυσικό ο δικαστικός έλεγχος, αποτελώντας το αυστηρότερο είδος ελέγχου που συνοδεύεται από υποχρεωτικές για τα κράτη αποφάσεις, να κάνει α αρμόδια όργανα πιο σφιχτά, πιο προσεκτικά στις διατυπώσεις των αποφάσεών τους και στις κατευθυντήριες γραμμές που δίνονται για την αντιμετώπιση του εκάστοτε προβλήματος. Παρά τον πιο χαλαρό (soft) χαρακτήρα του μηχανισμού αυτού, δεν μπορεί να αγνοηθεί η αναφορά εκ μέρους της Συμβουλευτικής Επιτροπής στη συλλογική διάσταση ορισμένων δικαιωμάτων που αποδίδονται στα άτομα που ανήκουν στις μειονότητες (βλ. Commentaries of the Advisory Committee, Language Rights -24/05/2012, Participation -07/02/2008, Education -02/03/2006). Μεγάλη σημασία αποδίδεται, ταυτόχρονα, στις εκθέσεις της ECRI, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά του ρατσισμού και της μη ανεκτικότητας, καθώς βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τις αρμόδιες κυβερνητικές και διοικητικές αρχές των κρατών μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης, όπως και με ΜΚΟ και αντιπροσωπείες των θιγόμενων ομάδων, καλλιεργώντας το διάλογο μεταξύ τους και αυτό έχει τη σημασία του. Η ανάδειξη, μεταξύ άλλων, μέσω της ECRI, των μειονοτικών ζητημάτων, του προβλήματος των Ρομά και της ισλαμοφοβίας συμβάλλει καθοριστικά στον εντοπισμό των προβλημάτων, επιτρέποντας στη συνέχεια τη δημόσια διαβούλευση για την ανεύρεση λύσεων (βλ. σχετ. ECRI Reports on Greece). Συνεχής και αδιάλειπτη και η προσφορά του Επιτρόπου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, όπως και της Επιτροπής για τη Δημοκρατία μέσω του Δικαίου (βλ. παρακάτω σχέδιο Σύμβασης για την 8

9 ειδική προστασία των μειονοτήτων, σύμφωνα με το οποίο οι μειονότητες αναγνωρίζονται ως ξεχωριστές οντότητες σε σχέση με ορισμένα δικαιώματα). Συμπυκνώνοντας όλη αυτή τη διάσπαρτη, αλλά συγκεντρωμένη στα προβλήματα των μειονοτήτων, αφοσιωμένη προσπάθεια, βλέπει κανείς πόση σημασία έχει η ύπαρξη και λειτουργία αυτών των θεσμών, αυτών των σωμάτων, ιδίως τη στιγμή που οι γεωγραφικές αλλαγές, οι αποσχιστικές τάσεις (ακόμη και στον ευρωπαϊκό χώρο, βλ. περιφέρεια της Καταλωνίας, Χώρα των Βάσκων, Σκωτία), η διευρυνόμενη οικονομική κρίση που τροφοδοτεί τις αποσχιστικές τάσεις, τα αυτονομιστικά κινήματα, την ξενοφοβία (τα σύγχρονα προβλήματα της ευρωπαϊκής κοινωνίας), οι εμφύλιες/ εθνικές κρίσεις, οξύνουν τα προβλήματα. Πλην των μειονοτήτων, τα όργανα ελέγχου και παροχής προστασίας που παρουσιάζονται οφείλουν να μεριμνήσουν, με δεδομένες τις εξελίξεις στη διεθνή σκηνή, πλέον, και για τους «νέους» μετανάστες, τους πρόσφυγες και τους αναζητούντες άσυλο, τους μετακινούμενους πληθυσμούς, τα ασυνόδευτα παιδιά. Μέσα σε όλο αυτό το υπό διαμόρφωση σκηνικό, με την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων να «αδυνατίζει» σε αρκετές περιπτώσεις σε εθνικό επίπεδο, και πέραν της λειτουργίας των ιδιαίτερα σημαντικών κατά τα άλλα διεθνών μηχανισμών εποπτείας του επιπέδου προστασίας, η εργασία αυτή καταλήγει να υπογραμμίσει τη μεγάλη χρησιμότητα της νομολογιακής εξέλιξης του δικαστηρίου του Στρασβούργου. Η ολοένα και πιο αναπτυγμένη αξιολόγηση της κατάστασης που επικρατεί σε κάθε κράτος μέλους του Συμβουλίου της Ευρώπης κερδίζει το ενδιαφέρον και γεννά μεγάλες και υψηλές προσδοκίες. Παρά τη σωστή διαπίστωση ότι τα όργανα του Στρασβούργου έχουν επικουρικόπαρακολουθηματικό χαρακτήρα, καθώς αρμόδια για τη διασφάλιση της προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι καταρχήν τα ίδια τα κράτη, το δικαστήριο δεν παύει να αποτελεί τον βασικό πυλώνα της προστασίας. Υπό το βάρος της αυξημένης ευθύνης του, καλείται να διαμορφώσει μια ενιαία ευρωπαϊκή αντίληψη για το επίπεδο της προστασίας που πρέπει να προσφέρεται στα εκατομμύρια ανθρώπων που διαβιούν στη διευρυμένη Ευρώπη, να συνεχίσει να αναζητά νέα όρια, νέες ερμηνευτικές προσεγγίσεις, απλώνοντας ένα πέπλο 9

10 ενότητας και ομοιογένειας της διεθνούς προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου (με δεδομένη και τη διασπορά της προστασίας σε περιφερειακό επίπεδο). Αυτή τη δυναμική του είναι που επιχειρώ μέσα από το πόνημα αυτό να αναδείξω. 10

11 ΜΕΡΟΣ Α ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 11

12 ΜΕΡΟΣ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : ΕΣΔΑ και μειονότητες 1.1 Το Δικαστήριο του Στρασβούργου αντιμέτωπο με τις σύγχρονες εξελίξεις και προκλήσεις στο χώρο της μειονοτικής προστασίας Σημασία της ΕΣΔΑ ως νομικού εργαλείου προστασίας των μειονοτήτων του ευρύτερου ευρωπαϊκού χώρου. Διαρκώς αυξανόμενη είναι η ροή υποθέσεων στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (στο εξής ΕΔΔΑ) με μειονοτικές προεκτάσεις, δεδομένης και της διεύρυνσης του Συμβουλίου της Ευρώπης σε βαλκανικές και ανατολικές χώρες, καθώς και της υποχρεωτικής αποδοχής της ατομικής προσφυγής με την εισαγωγή του Ενδέκατου Πρωτοκόλλου. Ο ρόλος του δικαστηρίου στην απονομή δικαστικού διεθνούς ελέγχου σε σχέση με την προστασία των εθνικών μειονοτήτων αποδεικνύεται εξαιρετικά σημαντικός, καθώς κατά κανόνα τα κράτη αποφεύγουν τον δικαστικό έλεγχο λόγω της δεσμευτικότητάς του, δείχνοντας προτίμηση σε μηχανισμούς ελέγχου μηδικαστικού χαρακτήρα. Στο πλαίσιο, λοιπόν, ερμηνείας της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (στο εξής ΕΣΔΑ), κείμενα προστασίας ανθρωπίνων και μειονοτικών δικαιωμάτων καλούνται να συλλειτουργήσουν. Ενώ γίνεται παράλληλη αξιοποίηση της Σύμβασης - Πλαισίου του ίδιου οργανισμού για την προστασία των μειονοτήτων (το μόνο νομικά δεσμευτικό κείμενο, το οποίο κατοχυρώνει ειδικά μειονοτικά δικαιώματα με συλλογικές μεν αναφορές, αλλά με προφανή χαλαρότητα ρυθμίσεων και μηχανισμού εφαρμογής). Εντούτοις, κράτη - παραδοσιακά μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης- Γαλλία, Τουρκία, Βέλγιο, Ελλάδα - επιλέγουν να μην δεσμεύονται από τις διατάξεις της Σύμβασης-Πλαισίου, διατηρώντας σημαντικές επιφυλάξεις στα μειονοτικά θέματα. 12

13 1.2 Τι είναι η μειονότητα; Υπάρχει ορισμός; Παρά το διαρκώς αυξανόμενο διεθνές ενδιαφέρον για το καθεστώς προστασίας των μειονοτήτων, δεν φαίνεται να έχει επικρατήσει στη θεωρία ένας ευρύτερα αποδεκτός ορισμός της έννοιας. Αντιθέτως, αυτή παραμένει αμφιλεγόμενη, προκαλώντας διχασμούς τόσο στο χώρο της επιστήμης, όσο και της πολιτικής. Ο πλέον αποδεκτός, πάντως, ορισμός της έννοιας «εθνική μειονότητα», -μεταξύ πολλών διατυπώσεων-, θεωρείται αυτός του Capotorti, όπως αποδόθηκε στο πλαίσιο μελέτης για τον Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών 1. Σύμφωνα με τον ορισμό αυτό, η «μειονότητα» αποτελεί μια κοινότητα, η οποία: α)βρίσκεται εγκατεστημένη στην περιοχή ενός κράτους β)είναι μικρότερη σε αριθμό συγκριτικά με τον υπόλοιπο πληθυσμό του κράτους γ)τα μέλη της είναι πολίτες αυτού του κράτους δ) τα μέλη της έχουν εθνικά, γλωσσικά ή πολιτιστικά χαρακτηριστικά διαφορετικά από αυτά του υπόλοιπου πληθυσμού ε) τα μέλη της προσβλέπουν στη διατήρηση αυτών των χαρακτηριστικών 2. Με τη Σύσταση 1201 (1993), η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης επιχείρησε να δώσει έναν ορισμό στο σχέδιο Πρόσθετου Πρωτοκόλλου στην ΕΣΔΑ για την ειδικότερη προστασία των μειονοτήτων, που προετοίμασε μεν, αλλά τελικά απορρίφθηκε: Σύμφωνα με αυτόν, μεταξύ άλλων, μια εθνική μειονότητα θα πρέπει να διαμένει στο έδαφος του κράτους 3. Το βέβαιο, πάντως, είναι ότι προς το παρόν δεν υφίσταται ένας κοινά αποδεκτός ορισμός της έννοιας «μειονότητα» στο διεθνές δίκαιο. 1 United Nations Human Rights, Minorities under international law, όπου αναφέρεται ότι: According to a definition offered in 1977 by Francesco Capotorti, Special Rapporteur of the United Nations Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities, a minority is: A group numerically inferior to the rest of the population of a State, in a non-dominant position, whose members - being nationals of the State - possess ethnic, religious or linguistic characteristics differing from those of the rest of the population and show, if only implicitly, a sense of solidarity, directed towards preserving their culture, traditions, religion or language. 2 Benedikter Thomas, Legal instruments of minority protection in Europe-An overview, Bolzano/Bozen, 30 November Cumper Peter and Steven Wheatley, Minority rights in the new Europe, Martinus Nijhoff Publishers, The Hgue/London/Boston, 1999, σελ. 55, όπου αναφέρεται ότι: «a national minority would, inter alia, reside as citizens on the state s territory». 13

14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο :Τα όρια της δικαστικής προστασίας 2.1 Η απαγόρευση διακρίσεων του άρθρου 14 της ΕΣΔΑ Η ΕΣΔΑ, τουλάχιστον προς το παρόν, δεν παρέχει διατάξεις που να εγγυώνται την ειδική προστασία των μειονοτήτων. Αντίβαρο στην απουσία ειδικής πρόβλεψης στην ΕΣΔΑ παραμένει η μοναδική διάταξη της Σύμβασης που αναφέρεται, inter alia, στις μειονότητες: Άρθρο 14 Απαγόρευση τωv διακρίσεωv Η χρήσις τωv αvαγvωριζoμέvωv εv τη παρoύση Συμβάσει δικαιωμάτωv και ελευθεριώv δέov vα εξασφαλισθή ασχέτως διακρίσεως φύλoυ, φυλής, χρώματoς, γλώσσης, θρησκείας, πoλιτικώv ή άλλωv πεπoιθήσεωv, εθvικής ή κoιvωvικής πρoελεύσεως, συμμετoχής εις εθvικήv μειovότητα, περιoυσίας, γεvvήσεως ή άλλης καταστάσεως. Το άρθρο 14 της ΕΣΔΑ (the non-discrimination clause) δεν είναι αυτοτελής διάταξη, καθώς συνδέεται με την επίκληση άλλων δικαιωμάτων κατοχυρωμένων στη Σύμβαση και τα Πρωτόκολλα αυτής 4 και, επομένως, δεν έχει σχεδιαστεί για να παρέχει προστασία σε μειονοτικά δικαιώματα. Αντίθετα, εγγυάται μόνο την ισότητα των ατόμων απέναντι στη Σύμβαση. Γι αυτό και, πρακτικά, υφίστανται πολλοί περιορισμοί στη μειονοτική χρήση του εν λόγω άρθρου. Δεν πρέπει, πάντως, σε καμία περίπτωση, να υποβαθμιστούν οι σημαντικές δυνατότητες που μπορεί να αναπτύξει μια ελαστική, ευρεία χρήση της συγκεκριμένης διάταξης. Το γεγονός ότι το άρθρο αυτό της ΕΣΔΑ αναφέρεται σε διακρίσεις βάσει φυλής, γλώσσας ή θρησκείας, καθώς και σε συμμετοχή σε εθνική μειονότητα, υπενθυμίζει στα κράτη ότι δεν μπορούν να αγνοούν τα υπάρχοντα μειονοτικά ζητήματα. Ήδη, για παράδειγμα, στην υπόθεση Abdulaziz, Cabales and Balkandali v. UK αναγνωρίζεται ότι η έννοια της φυλής θα πρέπει να ερμηνεύεται με ευρύτητα ώστε να περιλαμβάνει και την εθνική καταγωγή 5. Επιπλέον, σύμφωνα με την κρίση του 4 Pamphlet No. 7, Minority Rights under the European Convention on Human Rights. 5 Henrard Kristin, Devising an Adequate System of Minority Protection, Individual Human Rights, Minority Rights and the right to Self-Determination, Martinus Nijhoff Publishers, Για περισσότερα, βλ. και Handbook on European Non-Discrimination Law, European Union Agency for Fundamental Rights, Council of Europe,

15 δικαστηρίου στις υποθέσεις Belgian Linguistic Case 6, Petrovic v. Austria 7 και Larcos v. Cyprus 8, η διαφορετική μεταχείριση ανάλογων ή συγκρίσιμων καταστάσεων που δεν στηρίζεται σε αντικειμενικά και λογικά κριτήρια συνιστά παραβίαση της διάταξης του άρθρου Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί και η καταγραφείσα άποψη του δικαστηρίου ότι δεν απαιτείται η ξεχωριστή εξέταση του άρθρου 14, όταν ένα άλλο άρθρο της ΕΣΔΑ παραβιάζεται και αυτοτελώς (όχι δηλαδή απαραιτήτως σε συνδυασμό με το άρθρο 14) 10.Αυτή η στάση, όμως, στερεί μια σημαντική ευκαιρία για την ανοιχτή και ευρεία αξιοποίηση της συγκεκριμένης διάταξης προς ενδυνάμωση της μειονοτικής προστασίας. Από την άλλη πλευρά, ο μειονοτικός μπορεί μεν να μην υποφέρει από διακρίσεις, αλλά να μην έχει τη δυνατότητα να εκφράσει και να αναπτύξει την ιδιαίτερη ταυτότητά του, στο πλαίσιο μιας ισοπεδωτικής αντιμετώπισής του από το νόμο 11. Αν και το ΕΔΔΑ έχει κατανοήσει το γεγονός ότι ίση μεταχείριση δεν σημαίνει ίδια μεταχείριση, δεν είναι όμως εύκολο να εμπεδωθεί στις κρατικές αρχές η αντίληψη ότι οφείλουν να συμμετέχουν ενεργά στη διατήρηση και ανάπτυξη των μειονοτικών χαρακτηριστικών. Και ασφαλώς αυτή η νομολογιακή απόσταση δεν είναι εύκολο να καλυφθεί. Επιπλέον, η γενίκευση της απαγόρευσης των διακρίσεων με τη θέση σε ισχύ του 12ου Πρωτοκόλλου αποκτά μια σημαντική δυναμική και στην κατεύθυνση της μειονοτικής προστασίας, δίνοντας τη δυνατότητα στους μειονοτικούς να αξιώσουν το σεβασμό των επιμέρους δικαιωμάτων τους, σε κάθε έκφανση της οικονομικής, κοινωνικοπολιτικής, πολιτιστικής κλπ. δραστηριότητάς τους. Αναμφίβολα σημαντικό βήμα αποτελεί και η αναγνώριση - δυστυχώς, μόνο στο προοίμιο του πρωτοκόλλου, της δυνατότητας λήψης θετικών μέτρων για την ενίσχυση της ισότητας προς όφελος μειονεκτούντων ομάδων. Δε μένει, λοιπόν, παρά να επιβεβαιωθεί στην πράξη η σημασία της επίκλησης του από τους μειονοτικούς. Το έργο του ΕΔΔΑ σαφώς θα είναι δύσκολο και η σχετική νομολογία ενδιαφέρουσα 12., δεδομένης και της κριτικής που συχνά ασκείται επί των αποφάσεων του δικαστηρίου ότι διστάζουν να λάβουν σαφή θέση κατοχυρώνοντας δικαστικά ειδικά δικαιώματα υπέρ των μειονοτήτων, λχ εκπαιδευτικά, γλωσσικά ή 6 Eur. Crt HR, 23 July 1968, Series a No 6 par Petrovic v. Austria, Eur Crt HR, 27 March 1998, par Larcos v. Cyprus, Eur Crt HR, 18 February 1999, par Ο.π. Distein. 10 Ο.π.. Βλ. και την υπόθεση Airey v. Ireland. 11 Ζάκουλα Μαρία. 12 Το Σύνταγμα Διμηνιαία Επιθεώρηση Συνταγματικής Θεωρίας και Πράξης, Ζάκουλα Μαρία, ΕΣΔΑ και μειονότητες, Το Δικαστήριο του Στρασβούργου αντιμέτωπο με τις σύγχρονες εξελίξεις και προκλήσεις στο χώρο της μειονοτικής προστασίας, Τεύχος 2/

16 πολιτιστικά, ενδίδοντας σε μια ευρύτερη ερμηνεία ορισμένων διατάξεων της ΕΣΔΑ Νομολογιακές κατασκευές στην υπηρεσία των μειονοτικών υποθέσεων Είναι αρκετές οι απόπειρες του ΕΔΔΑ να ερμηνεύσει νομικές έννοιες κατά τρόπο ευρύτερο, λειτουργώντας υπέρ των μειονοτικών προσφευγόντων: οι έννοιες του «θεμιτού σκοπού», της «αναλογικότητας» και του «περιθωρίου εκτίμησης» ερμηνεύονται συχνά κατά τρόπο που ευνοεί την προστασία στις μειονοτικές υποθέσεις. Αλλά και πολλές διατάξεις της ΕΣΔΑ, αν και δεν αναφέρονται αποκλειστικά στις μειονότητες, προσφέρουν ένα επαρκές πέπλο προστασίας στην κατοχύρωση των δικαιωμάτων τους. Για παράδειγμα, η χρήση των διατάξεων των άρθρων της ΕΣΔΑ : 6 (δικαίωμα στη χρηστή απονομή δικαιοσύνης), 9 (ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας), 10 (ελευθερία έκφρασης), 11 (ελευθερία του συνέρχεσθαι και συνεταιρίζεσθαι) και 13 (δικαίωμα πραγματικής προσφυγής) έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμη προς την κατεύθυνση της διασφάλισης της μειονοτικής προστασίας. Σε αυτή την κατεύθυνση, μια δυναμική νομολογία του ΕΔΔΑ που θα αγγίζει δύσκολα θέματα όπως αυτά της εκπαίδευσης, της χρήσης της μειονοτικής γλώσσας στη δημόσια ζωή, της διαμόρφωσης των εκλογικών συστημάτων κτλ, τα οποία το κράτος έχει ευρεία διακριτική ευχέρεια να διαμορφώσει, και που θα σταθμίζει τα υπό σύγκρουση αγαθά, κατά περίπτωση, και υπέρ της προστασίας των μειονοτήτων, θα άλλαζε ριζικά τα δεδομένα και θα επηρέαζε θετικά την ίδια την εξέλιξη του διεθνούς δικαίου στο συγκεκριμένο πεδίο. 13 Για παράδειγμα, αρνητική υπήρξε η στάση της Ευρ. Επιτροπής στο ζήτημα της αναγνώρισης του δικαιώματος στη χωριστή πολιτική εκπροσώπηση των εθνικών μειονοτήτων στα Εθνικά Κοινοβούλια. 16

17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο :Πεδία δικαστικής προστασίας Με τη συνεχή διεύρυνση του Συμβουλίου της Ευρώπης σε βαλκανικές και ανατολικές χώρες, το δικαστήριο απασχολούν ολοένα και περισσότερες υποθέσεις με μειονοτικές προεκτάσεις. Σε σχέση με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, ιστορικά, αξίζει να αναφερθούν τα εξής: Παρά το ότι ήδη από το 1961 η Νομική Επιτροπή της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης εξέτασε την πιθανότητα υιοθέτησης ενός πρόσθετου πρωτοκόλλου στην ΕΣΔΑ, αυτό ακόμη δεν έχει συμφωνηθεί (θα αναλυθεί εκτενώς στη συνέχεια) 14. Στη συνέχεια, η Σύνοδος κορυφής της Βιέννης το 1993 των επικεφαλής κρατών και κυβερνήσεων του Συμβουλίου της Ευρώπης, απορρίπτοντας μια τέτοια ιδέα, περιορίστηκε να δώσει το έναυσμα στην Επιτροπή των Υπουργών να προετοιμάσει τη Σύμβαση- Πλαίσιο για την προστασία των μειονοτήτων, καθώς και ένα σχέδιο πρωτοκόλλου για την προστασία του πολιτισμού των εθνικών μειονοτήτων 15. Η προσπάθεια 14 Βλ. Parliamentary Assembly Doc. 1299, 26 April Draft article- Persons belonging to a national minority shall not be denied the right, in community with the other members of their group, and as far as compatible with public order, to enjoy their own culture, to use their own language, to establish their own schools and receive teaching in the language of their choice, or to profess and practice their own religion. 15 Vienna Declaration, 9 October 1993, Appendix II, National Minorities, όπου: We, Heads of State and Government of the member States of the Council of Europe, have agreed as follows, concerning the protection of national minorities: The national minorities which the upheavals of history have established in Europe should be protected and respected so that they can contribute to stability and peace. In this Europe which we wish to build, we must respond to this challenge: assuring the protection of the rights of persons belonging to national minorities within the rule of law, respecting the territorial integrity and the national sovereignty of States. On these conditions, these minorities will make a valuable contribution to the life of our societies. The creation of a climate of tolerance and dialogue is necessary for the participation of all in political life. In this regard an important contribution should be made by regional and local authorities. In their actions, States should ensure the respect of the principles which are fundamental to our common European tradition: equality before the law, non-discrimination, equal opportunity, freedom of association and assembly as well as to participate actively in public life. States should create the conditions necessary for persons belonging to national minorities to develop their culture, while preserving their religion, traditions and customs. These persons must be able to use their language both in private and in public and should be able to use it, under certain conditions, in their relations with the public authorities. We stress the importance which bilateral agreements between States, aimed at assuring the protection of the national minorities concerned, can have for stability and peace in Europe. We confirm our determination to implement fully the commitments concerning the protection of national minorities contained in the Copenhagen and other documents of the CSCE. We consider that the Council of Europe should apply itself to transforming, to the greatest possible extent, these political commitments into legal obligations. 17

18 υιοθέτησης ενός τέτοιου πρωτοκόλλου φαίνεται να εγκαταλείφθηκε από την Επιτροπή των Υπουργών το 1996, ενώ στη συνέχεια αποφασίστηκε η διεύρυνση του πεδίου προστασίας του άρθρου 14 με την υιοθέτηση του πρωτοκόλλου Νο Having regard to its fundamental vocation, the Council of Europe is particularly well placed to contribute to the settlement of problems of national minorities. In this connection, we intend to pursue the close co-operation engaged between the Council of Europe and the OSCE High Commissioner for National Minorities. In consequence, we decide to instruct the Committee of Ministers: to draw up confidence-building measures aimed at increasing tolerance and understanding among peoples; to respond to requests for assistance for the negotiation and implementation of treaties on questions concerning national minorities as well as agreements on transfrontier co-operation; to draft with minimum delay a framework convention specifying the principles which contracting States ommit themselves to respect, in order to assure the protection of national minorities. This instrument would also be open for signature by non-member States; to begin work on drafting a protocol complementing the European Convention on Human Rights in the cultural field by provisions guaranteeing individual rights, in particular for persons belonging to national minorities. 16 Thornberry Patrick and Estenabez Maria Amor, Minority rights in Europe, Council of Europe, 2004, p Committee of Ministers Decision 656/4.1.APPENDIX.Opinion of the CDDH (Steering Committee for Human Rights) on Recommendation 1345 (1997) of the Parliamentary Assembly on the protection of national minorities; όπου αναφέρονται τα εξής: 9. (11iv.) The CDDH recalls that the Ministers' Deputies in January 1996 suspended the work of the CAHMIN on the drafting of an Additional Protocol to safeguard the rights of the individual in the cultural field and further decided to continue reflection on the feasibility of further standard-setting in the cultural field and in the field of the protection of national minorities, taking into account the Declaration adopted at Vienna. It seems doubtful that an attempt to prepare an additional protocol would at this stage have the chance of achieving a more successful result than the previous attempt. It therefore would not recommend that this work currently be taken up again. The CDDH does not exclude the possibility that further developments and in particular the experience drawn from the implementation of the Framework Convention for the Protection of National Minorities may reveal a need to consider further standard setting. The CDDH furthermore draws attention to the fact that it is currently carrying out work on the elaboration of a possible additional protocol to the European Convention on Human Rights, widening the scope of Article 14, which expressly refers to national minorities. Βλ. Και Human Rights Information Bulletin, Directorate General of Human Rights, July-October 1999, January 2000, p Intergovernmental activities depending on the CDDH. At its 47th meeting (30 November-3 December 1999) the Steering Committee for Human Rights (CDDH), in particular: i. adopted, for the attention of the Committee of Ministers its Final Activity Report on the elaboration of a draft Protocol No. 12 to the European Convention on Human Rights broadening, in a general fashion, the field of application of Article 14 and containing a non-exhaustive list of discrimination grounds, and its draft Explanatory Report. Σχετικά με το πρωτόκολλο Νο. 12 της ΕΣΔΑ, επιχειρήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης η θέση σε ισχύ μιας γενικής ρήτρας, αντίστοιχης του άρθρου 1 της Οικουμενικής Διακήρυξης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου - ΟΔΔΑ (ελευθερία και ισότητα στην αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα), Βλ. σχετική αναφορά: Χρυσόγονος Κώστας, Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου μισό αιώνα μετά, Το Σύνταγμα, Τεύχος 5/2001. Βλ. και υπόθεση Sejdic and Finci v. Bosnia and Herzegovina, ECtHR, Grand Chamber, 22 December 2009, Application nos /06 and 34836/06.Οι δύο προσφεύγοντες, ο πρώτος ρομά και ο δεύτερος Εβραίος, ισχυρίστηκαν ότι το Σύνταγμα της χώρας και ο ισχύων εκλογικός νόμος προκαλούσαν διακρίσεις σε βάρος των εθνικών μειονοτήτων. Ειδικότερα, σύμφωνα με το Σύνταγμα της Βοσνίας (Προοίμιο), γίνεται διάκριση σε δυο κατηγορίες πολιτών: οι constituent peoples (Bosniacs, Croats and Serbs) και οι υπόλοιποι, others (Jews, Roma and other national minorities together with those who do not declare affiliation with any ethnic group, the House of Peoples of the Parliamentary Assembly (the second chamber) and the Presidency are composed only of persons belonging to the three constituent peoples.) Το ΕΔΔΑ διαπίστωσε ότι υπήρξε παραβίαση του 12 ου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ (equal treatment-non discrimination), καθώς και του άρθρου 14 σε συνδυασμό με το άρθρο 3 του 1 ου Πρωτοκόλλου 18

19 Επομένως, η μόνη διάταξη της ΕΣΔΑ που αναφέρεται στις μειονότητες παραμένει, όπως προείπαμε, το άρθρο 14, δεδομένου ότι τα κράτη μέλη δεν τόλμησαν να προχωρήσουν στην υιοθέτηση ενός πρόσθετου πρωτοκόλλου που να κατοχυρώνει ειδικά την προστασία των μειονοτήτων. Το δικαστήριο, ερμηνεύοντας κάθε φορά τις ισχύουσες διατάξεις, σε άλλες περιπτώσεις τολμά να αντιμετωπίσει απευθείας το πρόβλημα, σε άλλες βέβαια η παρεχόμενη προστασία εξακολουθεί να συναντά αδυναμίες. Στη συνέχεια, θα αναλυθούν οι ειδικότερες εκφάνσεις της μειονοτικής προστασίας όπως εκείνη διασφαλίζεται, σε άλλες περιπτώσεις σε μεγαλύτερο και σε κάποιες σε μικρότερο βαθμό, μέσα από την ανάπτυξη της σχετικής νομολογίας του ευρωπαϊκού δικαστηρίου. (Δικαίωμα για ελεύθερες εκλογές). Για περισσότερα, βλ. Minority Rights Group International, Discrimination and political participation in Bosnia and Herzegovina, Sejdic and Finci v. Bosnia and Herzegovina, by Lucy Claridge. Είναι εξαιρετικά σημαντικό ότι σε αντίθεση με το άρθρο 14 της ΕΣΔΑ, το 12 ο Πρωτόκολλο αποτελεί μια «stand alone» διάταξη, η οποία επεκτείνει το δικαίωμα της ίσης μεταχείρισης σε όλα τα νόμιμα δικαιώματα. Δεν προκύπτει, πάντως, από την απόφαση η βούληση να διαμορφωθούν ειδικότεροι κανόνες για την εφαρμογή του Πρωτοκόλλου, καθώς η κρίση των δικαστών βασίστηκε κυρίως στις προϋποθέσεις που δικαιολογούν την επίκληση του άρθρου 14. Βλ. και Dissenting Opinion of judge Mijovic, joined by judge Hajiyev. 17 Βλ. στο προοίμιο του πρωτοκόλλου: «Being resolved to take further steps to promote the equality of all persons through the collective enforcement of a general prohibition of discrimination by means of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms signed at Rome on 4 November 1950 (hereinafter referred to as "the Convention")». 19

20 3.1 Αυτοπροσδιορισμός Σύμφωνα με τα ισχύοντα κείμενα του διεθνούς δικαίου, ο αυτοπροσδιορισμός του ατόμου ως μέλους μιας μειονότητας ή όχι είναι περισσότερο ένα πραγματικό παρά ένα νομικό γεγονός. Η νομολογία του δικαστηρίου του Στρασβούργου δεν φαίνεται προς το παρόν να έχει ξεκαθαρίσει απολύτως το ζήτημα αυτό: -Υποθέσεις Κούρδων της Τουρκίας Καταρχήν, θα πρέπει να παρατηρήσουμε ότι η Τουρκία συγκαταλέγεται στα κράτη που κατέχουν πρωτιά στον αριθμό προσφυγών που δέχονται για παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων: Στο διάστημα, μάλιστα, μεταξύ 1ης Νοεμβρίου 1998 και 2006, η Τουρκία δέχτηκε προσφυγές και κατετάγη 6 η μεταξύ των 46 τότε κρατών μελών 18. Μέχρι τον Ιανουάριο του 2007, το 10% (9.000) του συνολικού αριθμού των υποθέσεων που εκκρεμούσαν ενώπιον του ΕΔΔΑ (89.900) στρέφονταν κατά της Τουρκίας 19. Αυτά τα στοιχεία εμφανίζονται τη στιγμή που από το 1999, όταν δηλαδή ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις για την ένταξη της χώρας στην ΕΕ, το θέμα της προστασίας των μειονοτήτων ως προαπαιτούμενο για την ένταξη- απασχολεί τη δημόσια συζήτηση στη χώρα. Ειδικότερα, στις υποθέσεις των Κούρδων της Τουρκίας 20 που απασχόλησαν το ευρωπαϊκό δικαστήριο, κεντρικό ζήτημα αποτέλεσε το δικαίωμα του αυτοκαθορισμού του ατόμου και η ελευθερία της έκφρασης. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι το δικαστήριο προτιμά να μην βασίζει τις κρίσεις του σε παραβιάσεις του άρθρου 14 της ΕΣΔΑ. Σε μια περίπτωση που κρίθηκε ότι υπήρξε μια τέτοια παραβίαση, το δικαστήριο επικαλέστηκε την αιτία της φυλετικής διάκρισης 21, δεν προκύπτει λοιπόν μια τέτοια παραβίαση υπέρ της προστασίας ορισμένης μειονότητας. Ειδικότερα, το δικαστήριο έκρινε ότι η κα Unal Tekeli υπέστη φυλετική διάκριση, όταν σύμφωνα με τον Τουρκικό Αστικό Κώδικα- στις συναλλαγές που έκανε κατά τη διάρκεια του έγγαμου βίου της όφειλε να χρησιμοποιεί το επώνυμο του συζύγου της και όχι το δικό της. Σημειώνεται ότι η 18 Dia Anagnostou & Evangelia Psychogiopoulou, βλ. Και υποσημ. 61, όπου αναφέρεται ότι η Τουρκία ακλούθησε τις-ρωσία, Πολωνία, Ρουμανία, Ιταλία και Γαλλία. Πηγή: ECtHR, Registry of the European Court of Human Rights, Survey of activities 2006 (Strasbourg, Council of Europe, 2007), pp Ο.π. 20 Βλ. Ζάκουλα Μαρία, όπου γίνεται αναφορά στις: Υποθέσεις θανάτων κατά τη διάρκεια της αστυνομικής κράτησης (Tanli-10/04/2001, Avsar-10/07/2001), εξαφανίσεων (Cakici-08/07/99, Kaya- 28/03/2000, Cicek-27/02/2001), δολοφονιών (Kilic-28/03/2000), κακομεταχείρισης υπόπτων στα χέρια της αστυνομίας (Tekin- 09/06/98, Ilhan-27/06/2000, Kurt-25/05/98, Aydin-25/09/97) και καταστροφής σπιτιών και επαγγελματικών χώρων - ολόκληρων χωριών στη νοτιοανατολική Τουρκία (Akdivar-16/09/96, Selkuk & Asker-24/04/98, Bilgin-16/11/2000). 21 ECtHR, Unal Tekeli v. Turkey (n /96), 16 November

ΣΥΛΛΟΓΗ Τ Ν ΓΕΝΙΚ Ν ΣΥΣΤΑΣΕ Ν ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ECRI

ΣΥΛΛΟΓΗ Τ Ν ΓΕΝΙΚ Ν ΣΥΣΤΑΣΕ Ν ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ECRI CRI(2007)38 Version grecque Greek version Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά του Ρατσισµού και της Μισαλλοδοξίας ΣΥΛΛΟΓΗ Τ Ν ΓΕΝΙΚ Ν ΣΥΣΤΑΣΕ Ν ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ECRI Στρασβούργο, Οκτώβρης 2007 Secrétariat de l'ecri /

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: «ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε.»

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: «ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε.» 1 ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΠΟΥ ΕΣ Ν.Α. ΕΥΡΩΠΗΣ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: «ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τελική Εργασία

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τελική Εργασία ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τελική Εργασία Θέμα: «Κοινωνική ένταξη μεταναστών. Αρχές που πρέπει να διέπουν τις πολιτικές κοινωνικής ένταξης των μεταναστών. Προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

Το αλφάβητο του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το αλφάβητο του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Το αλφάβητο του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Καθ. Klaus Dieter Borchardt Το περιεχόμενο της παρούσας έκδοσης δεν αντανακλά οπωσδήποτε την επίσημη γνώμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνος υπεύθυνος για τις πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ECRI ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ECRI ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ CRI(2015)1 Version grecque Greek version ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ECRI ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (πέμπτος κύκλος επιτήρησης) Υιοθετήθηκε στις 10 Δεκεμβρίου 2014 Δημοσιεύτηκε στις 24 Φεβρουαρίου 2015 ECRI Secretariat Directorate

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ECRI ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ECRI ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ CRI(2015)1 Version grecque Greek version ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ECRI ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (πέμπτος κύκλος επιτήρησης) Υιοθετήθηκε στις 10 Δεκεμβρίου 2014 Δημοσιεύτηκε στις 24 Φεβρουαρίου 2015 ECRI Secretariat Directorate

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Β ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Το µεταναστευτικό ζήτηµα στην ελληνική διοίκηση. Η εφαρ-µογή του Κώδικα ιοικητικής ιαδικασίας.

Διαβάστε περισσότερα

ZHTHMATA EΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 14 ΕΣΔΑ ΣΕ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

ZHTHMATA EΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 14 ΕΣΔΑ ΣΕ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ZHTHMATA EΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 14 ΕΣΔΑ ΣΕ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Νίκος Φραγκάκης * I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η αρχή της ισότητας και η απαγόρευση των διακρίσεων είναι πρωταρχικής σημασίας αξιώματα στο όλο σύστημα προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ

EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΙΤΛΟΣ: ΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ:

ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ: Eπιμέλεια: Αλέξανδρος Αφουξενίδης Νίκος Σαρρής Όλγα Τσακηρίδη ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ: ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ, ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ: ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ, ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα του Ανθρώπου

Δικαιώματα του Ανθρώπου ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Δικαιώματα του Ανθρώπου Εθνικό Σχέδιο Δράσης ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΑ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ

ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ι ΙΩΤΙΚΟ ΙΕΘΝΕΣ ΙΚΑΙΟ «Η ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ 2001

ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ 2001 ΥΠΑΤΗ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ 2001 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΤ. Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΑΘΗΝΑ-ΚΟΜΟΤΗΝΗ 2002 ISBN 960-15-0827-9 ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ECRI ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ECRI ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α CRI(2009)31 Version grecque Greek version ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ECRI ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α (τέταρτος κύκλος επιτήρησης) Υιοθετήθηκε στις 2 Απριλίου 2009 ηµοσιεύθηκε στις 15 Σεπτεµβρίου 2009 ECRI Secretariat Directorate

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΦΥΛΕΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΑΛΛΟΔΟΞΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ *

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΦΥΛΕΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΑΛΛΟΔΟΞΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ * ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΦΥΛΕΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΑΛΛΟΔΟΞΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ * Νίκος Φραγκάκης ** Εισαγωγή Η συστηματικότερη και πληρέστερη από διεθνές όργανο εξέταση του ρατσισμού, της μισαλλοδοξίας, της ξενοφοβίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH ΕΡΕΥΝΑ- ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH ΕΡΕΥΝΑ- ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH ΕΡΕΥΝΑ- ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΝΙΚΟΣ ΣΑΡΡΗΣ Κείμενα Εργασίας 2008/18 Working Papers

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΩΣ ΕΚΦΡΑΣΤΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε.ΚΑΙ Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΚΡΑΤΩΝ

ΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΩΣ ΕΚΦΡΑΣΤΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε.ΚΑΙ Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ ΜΑΙΟΣ 2013 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ (Αλφαβητικά) Ζυγούλης Φώτιος Πλιάκη Αικατερίνη ΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΩΣ ΕΚΦΡΑΣΤΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε.ΚΑΙ Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ, ΤΟ ΑΡΘΡΟ 19 Σ

ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ, ΤΟ ΑΡΘΡΟ 19 Σ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ, ΤΟ ΑΡΘΡΟ 19 Σ Εργασία στο μάθημα: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Υπεύθυνος διδάσκων καθηγητής: Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΕΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διπλωματική Εργασία. «Ισότητα των δύο φύλων στις εργασιακές σχέσεις» του

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΕΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διπλωματική Εργασία. «Ισότητα των δύο φύλων στις εργασιακές σχέσεις» του ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΕΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία «Ισότητα των δύο φύλων στις εργασιακές σχέσεις» του ΧΡΗΣΤΟΥ Ν. ΚΥΡΓΟΤΑΣΗ (ΜΣ 65/11) Υποβλήθηκε ως απαιτούμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ 1999

ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ 1999 ΥΠΑΤΗ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ 1999 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΤ. Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΑΘΗΝΑ-ΚΟΜΟΤΗΝΗ 2000 ISBN 960-15-0187-8 ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΥΠΑΤΟΥ ΑΡΜΟΣΤΗ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ σύμφωνα με τη Σύμβαση του 1951 και το Πρωτόκολλο

Διαβάστε περισσότερα

Τα Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών στο πλαίσιο της πολιτικής ένταξης υπηκόων τρίτων χωρών

Τα Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών στο πλαίσιο της πολιτικής ένταξης υπηκόων τρίτων χωρών Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη 2013 8 (2), 107-126 Social Cohesion and Development 2013 8 (2), 107-126 Τα Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών στο πλαίσιο της πολιτικής ένταξης υπηκόων τρίτων χωρών Μάρκος Παπακωνσταντής,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 2011. Καθηγητής Αντώνης Μανιτάκης, Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Νομικής Θεσσαλονίκης

Αθήνα Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 2011. Καθηγητής Αντώνης Μανιτάκης, Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Νομικής Θεσσαλονίκης 1 Πρόλογος Η αρχικά πειραματική προσπάθεια κοινού μεταπτυχιακού σεμιναρίου των μεταπτυχιακών προγραμμάτων δημοσίου δικαίου της Νομικής Θεσσαλονίκης και της Νομικής Αθηνών, που ξεκίνησε το 2009 με το πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά κείµενα. Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού. κοινοτικού δικαίου. του Dr Klaus-Dieter Borchardt. Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ευρωπαϊκά κείµενα. Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού. κοινοτικού δικαίου. του Dr Klaus-Dieter Borchardt. Ευρωπαϊκή Επιτροπή Το αλφάβητο του κοινοτικού δικαίου Ευρωπαϊκά κείµενα Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού Το αλφάβητο του κοινοτικού δικαίου του Dr Klaus-Dieter Borchardt Ευρωπαϊκή Επιτροπή Το έντυπο αυτό εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Περίληψη 2 Εισαγωγή 4. Μέρος Πρώτο: Οψεις της εσωτερικής γλωσσικής πολιτικής της Ε.Ε. 7

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Περίληψη 2 Εισαγωγή 4. Μέρος Πρώτο: Οψεις της εσωτερικής γλωσσικής πολιτικής της Ε.Ε. 7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περίληψη 2 Εισαγωγή 4 Μέρος Πρώτο: Οψεις της εσωτερικής γλωσσικής πολιτικής της Ε.Ε. 7 1.1 Επίσημες γλώσσες και γλώσσες εργασίας στην Ε.Ε. 7 1.2 Το ζήτημα της εκμάθησης Ευρωπαϊκών Γλωσσών.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΑΖΑΚΗΣ, ΕΣΠΟΙΝΑ ΣΥΡΡΗ, ΑΝ ΡΕΑΣ ΤΑΚΗΣ ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΣΗΜΕΡΑ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΑΖΑΚΗΣ, ΕΣΠΟΙΝΑ ΣΥΡΡΗ, ΑΝ ΡΕΑΣ ΤΑΚΗΣ ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΣΗΜΕΡΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΑΖΑΚΗΣ, ΕΣΠΟΙΝΑ ΣΥΡΡΗ, ΑΝ ΡΕΑΣ ΤΑΚΗΣ ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΣΗΜΕΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2014 i δ ρ υ μ α Χ a ϊ ν ρ ι Χ μ π ε λ ε λ λ α δ α ς αριστοτέλους 3, 54624 Θεσσαλονίκη Τ +30 2310 282829,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ

Η ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΤΟΜΙΚΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Η ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ ΣΤΥΛΙΑΝΗ Δ. ΒΙΤΕΤΖΑΚΗ Α.Μ. 1340200700520 ΑΘΗΝΑ 2009 Η ελεύθερη διακίνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ Η ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΔΔΑ

ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ Η ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΔΔΑ Κ Ι Ν Η Σ Η Π Ο Λ Ι Τ Ω Ν ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ Η ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΔΔΑ Εισηγήσεις - Συζήτηση ΑΘΗΝΑ 2011 Κ Ι Ν Η Σ Η Π Ο Λ Ι Τ Ω Ν ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η διοίκηση των φυλακών Μια θεώρηση υπό το πρίσμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Η διοίκηση των φυλακών Μια θεώρηση υπό το πρίσμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Andrew Coyle Η διοίκηση των φυλακών Μια θεώρηση υπό το πρίσμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Εγχειρίδιο για το σωφρονιστικό προσωπικό Μετάφραση και γλωσσική επιμέλεια: Νικόλαος Βαρβατάκος Επιστημονική επιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

H εξάλειψη της σωματικής τιμωρίας στα παιδιά

H εξάλειψη της σωματικής τιμωρίας στα παιδιά H εξάλειψη της σωματικής τιμωρίας στα παιδιά Ερωτήσεις και απαντήσεις ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΜΙΑ ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ H εξάλειψη της σωματικής τιμωρίας στα παιδιά Ερωτήσεις και απαντήσεις Χτίζοντας

Διαβάστε περισσότερα