Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου"

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Μανιάειο 6ο Δημοτικό Σχολείο Καλύμνου Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδιο Έκθεσης 2 ου Τετραμήνου Ιεράρχηση Προτεραιοτήτων, Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίων Δράσης

2 Έκθεση Ιεράρχησης Προτεραιοτήτων, Επιλογής και Διαμόρφωσης Σχεδίων Δράσης Σχ. έτος Η Έκθεση συνοψίζει με σύντομο και περιεκτικό τρόπο τις δραστηριότητες τις οποίες ανέπτυξε το σχολείο κατά το 2 ο τετράμηνο υλοποίησης του έργου της ΑΕΕ, που αφορούν στην ιεράρχηση των προτεραιοτήτων, την επιλογή και τη διαμόρφωση των Σχεδίων Δράσης. Η Έκθεση συνοδεύεται από την αναλυτική παρουσίαση των Σχεδίων Δράσης που θα υλοποιηθούν την επόμενη σχολική χρονιά (παρουσιάζονται οι στόχοι της κάθε δράσης, τα κριτήρια επιτυχίας, οι στρατηγικές εφαρμογής, το χρονοδιάγραμμα, οι διαδικασίες παρακολούθησης και αξιολόγησης κ.λπ.). 1. Ιεράρχηση των Προτεραιοτήτων/ Επιλογή Σχεδίων Δράσης Καταγράφονται: α. η διαδικασία ιεράρχησης των προτεραιοτήτων για δράση (αναφορά στο χρόνο και τη διάρκεια της διαδικασίας, στη συμμετοχή γονέων, μαθητών ή άλλων παραγόντων της εκπαιδευτικής κοινότητας κ.λπ.) β. ιερaρχημένες οι προτεραιότητες για δράση που ανέδειξε η αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου ή τέθηκαν ως αποτέλεσμα εξωτερικών απαιτήσεων. γ. η τελική επιλογή των Σχεδίων Δράσης στην οποία κατέληξε το σχολείο, το βασικό κριτήριο επιλογής τους (π.χ. τα αποτελέσματα της Συστηματικής Διερεύνησης, εξωτερική προτεραιότητα, το ιδιαίτερο ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών) καθώς και ο προβλεπόμενος χρόνος υλοποίησής τους. Α. Με τη λήξη των εργασιών του α τετραμήνου έγινε συνάντηση των μελών της ολομέλειας στην οποία ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της συστηματικής διερεύνησης των δεικτών με τους οποίους ασχοληθήκαμε καθώς και οι δράσεις που προκύπτουν από την ανωτέρω διαδικασία. Η συνάντηση αυτή έγινε στις Μετά ακολούθησε συζήτηση αναφορικά με τις δράσεις και ζητήθηκε από τους συναδέλφους να εκφράσουν την άποψή τους. Όσον αφορά στην ιεράρχησή τους, αυτή έγινε σε επόμενη συνάντησή τους στις , στην οποία ήταν παρών και ο Σχολικός μας Σύμβουλος. Εκεί, έγινε αρχικά ενημέρωση για τις ενέργειες του β τετραμήνου από το Σχολικό μας Σύμβουλο. Μετά το τέλος των συζητήσεων ακολούθησε ιεράρχηση των δράσεων από τα μέλη των ομάδων της ολομέλειας. Β. 1η δράση: Αναβάθμιση των χώρων του σχολείου: Αλλάζοντας τους χώρους, αλλάζοντας τη μάθηση. 2η δράση: Εμπλουτισμός της ήδη υπάρχουσας ιστοσελίδας του σχολείου. 3η δράση: Δημιουργία εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του σχολείου. Γ. Μετά την ιεράρχηση των δράσεων έγινε η επιλογή των τριών παραπάνω. Κριτήριο της επιλογής ήταν, εκτός από την αναγκαιότητα που προέκυψε από τη συστηματική διερεύνηση των δεικτών, το ιδιαίτερο ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών για κάποια από αυτά όπως οι Νέες Τεχνολογίες και οι αισθητικές παρεμβάσεις στους χώρους του σχολείου με σκοπό την αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Τα σχέδια δράσης θα εφαρμοστούν με την έναρξη της νέας Σχολικής Χρονιάς όπως προβλέπεται από το χρονοδιάγραμμα της ΑΕΕ. Σελ. 1 από 15

3 2. Οργάνωση - Διαμόρφωση Σχεδίων Δράσης α. Περιγράφονται βασικά στοιχεία που αφορούν στη διαδικασία της διαμόρφωσης των Σχεδίων Δράσης, όπως: το χρονικό διάστημα που απαιτήθηκε για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο χρόνος που αφιερώθηκε στη διαδικασία (αριθμός συναντήσεων/ ώρες κατά προσέγγιση), οι ομάδες εργασίας που δημιουργήθηκαν, η συμμετοχή στη διαδικασία παραγόντων της εκπαιδευτικής κοινότητας (μαθητών, γονέων, Σχολικών Συμβούλων, φορέων της ευρύτερης κοινότητας του σχολείου), καθώς και προβλήματα και δυσκολίες που παρουσιάστηκαν. Το χρονικό διάστημα που χρειάστηκε για τη διαμόρφωση των Σχεδίων Δράσης ήταν έξι εβδομάδες. Κάθε δύο εβδομάδες γινόταν συναντήσεις για την παράδοση του σχετικού υλικού στις συντονίστριες των ομάδων και συζητήσεις για τη δημιουργία του νέου σχεδίου δράσης. Οι ομάδες που σχηματίστηκαν ήταν δύο, όπως και στις διαδικασίες του α τετραμήνου. Συνολικά έγιναν πέντε συναντήσεις η καθεμία από τις οποίες διαρκούσε από μία έως δύο ώρες. Σε μία από αυτές συμμετείχε και ο Σχολικός Σύμβουλος. Εκτός από αυτές έγινε συνάντηση με τους εκπροσώπους του συλλόγου γονέων οι οποίοι αποφασίστηκε να εμπλακούν στην υλοποίηση των σχεδίων δράσης με όποιο τρόπο μπορούν. β. Επισυνάπτεται το Σχέδιο Δράσης, το οποίο εκπόνησε το σχολείο σύμφωνα με το ενδεικτικό πλαίσιο που έχει δοθεί (βλ. Τόμος IV: Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός Παραδείγματα Σχεδίων Δράσης, σ ). Σελ. 2 από 15

4 Σχέδιο δράσης 1: Τίτλος: Αναβάθμιση των χώρων του σχολείου: Αλλάζοντας τους χώρους, αλλάζοντας τη μάθηση Α. Αναγκαιότητα της υλοποίησης του σχεδίου δράσης 1. Λόγοι που επιβάλλουν την υλοποίηση της δράσης Μετά τη συστηματική διερεύνηση καταλήξαμε στο ότι οι χώροι του σχολείου μας αν και είναι καινούριοι, ευρύχωροι και καλοδιατηρημένοι, ωστόσο δεν είναι επαρκείς και δεν υποστηρίζουν κατάλληλα κάποιες από τις εκπαιδευτικές διαδικασίες. Η σχολική μονάδα στεγάζεται σε καινούργιο κτίριο, ο αριθμός όμως των αιθουσών δεν επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες του μαθητικού δυναμικού που συνεχώς αυξάνεται. Παρουσιάζεται επίσης έλλειψη ειδικού χώρου βιβλιοθήκης, ειδικής αίθουσας στέγασης του εστιατορίου του ολοήμερου, αίθουσας στέγασης του εργαστηρίου ηλεκτρονικών υπολογιστών, γραφείου εκπαιδευτικών και αίθουσας εκδηλώσεων η οποία να μπορεί να φιλοξενήσει όλους τους γονείς των παιδιών στις διάφορες εκδηλώσεις και συγκεντρώσεις. Επειδή όμως οι παραπάνω δράσεις στην πλειοψηφία τους είναι πολυδάπανες και δεν υπάρχουν οι αντίστοιχοι οικονομικοί πόροι για την υλοποίησή τους, η ολομέλεια αποφάσισε να προχωρήσει στην αισθητική αναβάθμιση των χώρων του σχολείου με δράσεις που είναι εφικτές και έχουν κόστος που μπορεί να καλυφθεί από τα χρήματα της σχολικής επιτροπής (π.χ φιλοτέχνηση των αιθουσών, εξοπλισμός τους με ατομικά ντουλάπια για κάθε μαθητή, εξοπλισμός με σύγχρονα εποπτικά μέσα, βιβλιοθήκη τάξης, φιλοτέχνηση παραδοσιακών παιχνιδιών στην αυλή του σχολείου καθώς και παιχνιδιών όπως σκάκι και τρίλιζα στα παγκάκια του αύλειου χώρου κ.α). Κοινός στόχος όλων είναι το σχολικό περιβάλλον να διαμορφωθεί κατά τρόπο, που να ενθαρρύνει και αναπτύσσει την μάθηση, να αξιοποιεί τις νέες τεχνολογίες, να καλλιεργεί τις σχέσεις μαθητών και εκπαιδευτικών, και να είναι ευχάριστο και φιλικό για όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας. 2. Αλληλεπίδραση με άλλους δείκτες. Η υλοποίηση του συγκεκριμένου σχεδίου δράσης συνδέεται με παράγοντες, όπως ο συντονισμός της σχολικής ζωής, η ανάπτυξη και εφαρμογή εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και παρεμβάσεων, η βελτίωση των διδακτικών πρακτικών, η ενίσχυση των σχέσεων σχολείου φορέων και η αξιοποίηση των πόρων του σχολείου. 3. Αναφορές σε καλές πρακτικές ή συμπληρωματικές δράσεις του σχολείου. Μια πρώτη προσπάθεια αναβάθμισης των χώρων του σχολείου έγινε στα πλαίσια του προγράμματος Σωκράτης Comenius, όπου βάψαμε τους τοίχους του αύλειου χώρου και στολίσαμε την είσοδο με διάφορες κατασκευές. Σελ. 3 από 15

5 Β. Σκοπός στόχοι του σχεδίου δράσης 1. Σκοπός του σχεδίου δράσης Σκοπός του σχεδίου δράσης είναι η βελτίωση, η αναβάθμιση και ο εμπλουτισμός των χώρων και υποδομών του σχολείου, ώστε να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον φιλικό και υποστηρικτικό των παιδαγωγικών διαδικασιών και διαδικασιών μάθησης. 2. Ειδικοί στόχοι του σχεδίου δράσης Να κατανοήσουν οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές τη σημασία της αναβάθμισης των χώρων του σχολείου στην εκπαιδευτική διαδικασία. Γ. Κριτήρια Επιτυχίας της Δράσης Τα κριτήρια για την επιτυχία της δράσης είναι τα ακόλουθα: Συμμετοχή όλων των εκπαιδευτικών του σχολείου στη διαμόρφωση και υλοποίηση προτάσεων σχεδίων για την αναβάθμιση και τη βελτίωση των χώρων του σχολείου. Συμμετοχή σημαντικού αριθμού μαθητών και γονέων στις επιμέρους δράσεις. Αναβάθμιση του εξοπλισμού των αιθουσών του σχολείου και αισθητική παρέμβαση. Αναμόρφωση του αύλειου χώρου. Δημιουργία, οργάνωση και λειτουργία βιβλιοθήκης στις αίθουσες διδασκαλίας του διδακτηρίου. Δ. Μεθοδολογία υλοποίησης του σχεδίου δράσης Για την αποτελεσματική υλοποίηση του σχεδίου δράσης απαιτούνται καλά οργανωμένες και προγραμματισμένες ενέργειες. Έτσι, θεωρήσαμε σκόπιμο να γίνουν τα εξής: 1. Ενημέρωση των μαθητών και των γονέων όσον αφορά στο ρόλο του σχολείου στις εκπαιδευτικές παιδαγωγικές διαδικασίες. Παράλληλα θα γίνει ενημέρωση της σχολικής επιτροπής, του κριτικού φίλου και του σχολικού συμβούλου ενώ θα ζητηθεί και η παρέμβαση διακοσμήτριας για τις αισθητικές παρεμβάσεις. 2. Καταγραφή όλων των δράσεων. 3. Χωρισμός των εκπαιδευτικών, των μαθητών και των γονέων σε ομάδες εργασίας. 4. Καταγραφή του απαιτούμενου εξοπλισμού και των μέσων που απαιτούνται, προκειμένου να υλοποιηθούν οι επιμέρους δράσεις. 5. Εξεύρεση πόρων για την αγορά τους. 6. Προσδιορισμός των φορέων που εμπλέκονται στην υλοποίηση των παρεμβάσεων (Σχολική Επιτροπή, Δήμος, Σύλλογος Γονέων). 7. Υλοποίηση των παρεμβάσεων. 8. Παρακολούθηση της πορείας. 9. Αξιολόγηση. Σελ. 4 από 15

6 Ε. Πόροι Μέσα του σχεδίου δράσης 1. Ανθρώπινο δυναμικό Σύλλογος διδασκόντων Μαθητές Σύλλογος Γονέων Σχολική Επιτροπή Κριτικός φίλος - Εκπρόσωποι του Δήμου Διακοσμήτρια. 2. Χρόνος Το σχέδιο δράσης θα υλοποιηθεί κατά τη διάρκεια ενός σχολικού έτους. Πιο συγκεκριμένα τον πρώτο μήνα θα γίνουν οι ενημερωτικές συναντήσεις και η ιεράρχηση των παρεμβάσεων, το δεύτερο μήνα ο χωρισμός των ομάδων εργασίας και η προμήθεια των υλικών, ενώ τον τρίτο μήνα θα πρέπει να ξεκινήσει η υλοποίηση των παρεμβάσεων η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Μαΐου. 3. Υλικοτεχνικός εξοπλισμός Για τις απλές, αλλά και για τις πιο μεγάλης κλίμακας παρεμβάσεις ο προβλεπόμενος εξοπλισμός θα είναι αντίστοιχος με τον διαμορφούμενο χώρο (Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, Βιντεοπροβολείς, Διαδραστικοί πίνακες, Ειδικός Εξοπλισμός ανά θεματική αίθουσα, βιβλιοθήκες, γραφεία, τραπέζια, καθίσματα, χρώματα, υφάσματα, ντουλαπάκια για κάθε μαθητή κ.λ.π). 4. Οικονομικοί πόροι Το κόστος των απλών παρεμβάσεων που αφορούν στη λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση σχολικών αιθουσών και βοηθητικών χώρων είναι περιορισμένο και μπορεί να καλυφθεί από τη σχολική επιτροπή. Αν τυχόν προκύψουν δράσεις για τις οποίες δεν επαρκούν τα χρήματα, θα ζητηθεί οικονομική ενίσχυση από το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων. 5. Εργαλεία Ημερολόγιο εβδομαδιαίων δραστηριοτήτων. Φόρμες καταγραφής υλικών, εξοπλισμού κλπ. Προτάσεις διαμόρφωσης χώρων. Σχέδια των υπό διαμόρφωση χώρων. Ερωτηματολόγια εκπαιδευτικών και μαθητών για τον έλεγχο των αποτελεσμάτων. 6. Πηγές Στα αρχεία του σχολείου, καθώς και στα πρακτικά του Συλλόγου Διδασκόντων αναζητούνται: α. Αναφορές σε προβλήματα υποδομών ή ελλείψεις εξοπλισμού. β. Καταστάσεις υπάρχοντος εξοπλισμού. Σελ. 5 από 15

7 ΣΤ. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του σχεδίου δράσης 1ο τρίμ. 2ο τρίμ. 3ο τρίμ. Διαδικασίες υλοποίησης Σεπ-Νοεμ Δεκ-Φεβ Μαρ-Μαι Ενημέρωση εκπαιδευτικών, μαθητών και λοιπών συντελεστών σχολικής μονάδας (σχολικού συμβούλου, γονέων, σχολικής επιτροπής) Επικοινωνία, συνεργασία με υποστηρικτικούς φορείς Σχεδιασμός των παρεμβάσεων Προμήθεια αναγκαίων υλικών εξοπλισμού Παρεμβάσεις στους χώρους του σχολείου Παρακολούθηση Ανατροφοδότηση της δράσης Αξιολόγηση της δράσης Ζ. Διαδικασίες παρακολούθησης της πορείας υλοποίησης και αξιολόγησης του σχεδίου δράσης 1. Διαδικασίες παρακολούθησης. Η πρόοδος της δράσης και η πορεία των ενεργειών των επιμέρους ομάδων εργασίας θα παρακολουθείται από τους συντονιστές του προγράμματος με επικεφαλής τον Διευθυντή. Για την ενδιάμεση αποτίμηση της πορείας των εργασιών θα οριστούν εκ των προτέρων τακτικές συνεδριάσεις της συντονιστικής ομάδας. Την παρακολούθηση της υλοποίησης των δράσεων σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό και το χρονοδιάγραμμα θα παρακολουθεί ο Διευθυντής, ο οποίος θα επισημαίνει τις παρεκκλίσεις και τα προβλήματα που θα παρουσιαστούν κατά την πορεία της υλοποίησης στις ομάδες εργασίας. Εάν χρειαστεί, θα γίνονται διορθωτικές κινήσεις, θα εγκαταλείπονται ορισμένες δράσεις ή αντιθέτως θα εμπλουτίζονται. Όλες οι ενέργειες θα ελέγχονται από το ημερολόγιο της ομάδας εργασίας, τα Πρακτικά του Συλλόγου Διδασκόντων και το χρονοδιάγραμμα εργασιών με τις σχετικές προθεσμίες. Σελ. 6 από 15

8 Σχέδιο δράσης 2: Τίτλος: Εμπλουτισμός της ήδη υπάρχουσας ιστοσελίδας του σχολείου Α. Αναγκαιότητα της υλοποίησης του σχεδίου δράσης 1. Λόγοι που επιβάλλουν την υλοποίηση της δράσης Τα αποτελέσματα της συστηματικής διερεύνησης αναδεικνύουν μεν την καλή λειτουργία, επισημαίνουν όμως έλλειμμα στην ψηφιακή υποδομή του σχολείου για την υποστήριξη εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και παρεμβάσεων στο πλαίσιο της κοινωνίας της πληροφορίας και της γνώσης. Πιο συγκεκριμένα οι εκπαιδευτικοί επισήμαναν την αναγκαιότητα να αξιοποιηθούν οι ΤΠΕ για την προβολή της επιστημονικής, κοινωνικής και πολιτισμικής διάστασης του εκπαιδευτικού έργου στο σχολείο, την ανάδειξη των καλών πρακτικών και το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία με σύγχρονα εργαλεία και μέσα επικοινωνίας. Τόνισαν την επίδραση που έχουν οι ΤΠΕ στην εξέλιξη της προσωπικότητας των παιδιών, της δράσης και της αλληλεπίδρασής τους τόσο στο χώρο του σχολείου, όσο και στο ευρύτερο οικογενειακό και κοινωνικό τους περιβάλλον, αλλά και τα οφέλη για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των παιδιών και την επέκταση των εμπειριών τους μέσω αυτών. Τέλος αναφέρθηκαν στο γεγονός ότι εκτός από την προαναφερόμενη ανάπτυξη των δεξιοτήτων των παιδιών, θα βοηθηθούν και οι ίδιοι και θα ξεπεραστούν υλικά και τεχνικά εμπόδια στη διδασκαλία και στη μάθηση. 2. Αλληλεπίδραση με άλλους δείκτες Η υλοποίηση του ΣΔ αναμένεται να αναδείξει τις καλές πρακτικές του σχολείου, να υποστηρίξει τις σχέσεις μεταξύ των μαθητών, μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών, μεταξύ σχολείου-γ ονέων, καθώς και να συμβάλλε ι θετικά στην οργάνωση της σχολικής ζωής. 3. Αναφορές σε καλές πρακτικές ή συμπληρωματικές δράσεις του σχολείου. Στα πλ αίσια της όσο το δυνατόν καλύτερης ένταξης των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία το σχολείο προωθεί την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων, όπως το Σωκράτης - Comenius και το e-twinning, αλλά και προγραμμάτων με τηλεδιασκέψεις όπως το πρόγραμμα Οίκαδε της Τράπεζας Κύπρου και το Οδυσσέας του Πανεπιστημίου του Ρεθύμνου. Τα προγράμματα αυτά απαιτούν τη χρήση των ΤΠΕ και έτσι συνδράμουν στην ενίσχυση της τεχνογνωσίας των εκπαιδευτικών οι οποίοι μπορούν να ανταπεξέλθουν στις όποιες απαιτήσεις της συγκεκριμένης δράσης. Σελ. 7 από 15

9 Β. Σκοπός στόχοι του σχεδίου δράσης 1. Σκοπός του σχεδίου δράσης Η ανάπτυξη, η βελτίωση και η αποτελεσματική αξιοποίηση της ψηφιακής υποδομής του σχολείου με σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου. 2. Ειδικοί στόχοι του σχεδίου δράσης Ανάπτυξη ή βελτίωση της ήδη υπάρχουσας ιστοσελίδας του σχολείου. Ενεργοποίηση της συνεργατικής διδασκαλίας. Δημιουργία ενός μαθησιακού περιβάλλοντος που να διευκολύνει τη μάθηση. Υποστήριξη εκπαιδευτικών και διδακτικών πρακτικών. Οργάνωση και υποστήριξη της συνεργασίας και επικοινωνίας μεταξύ σχολείου, μαθητών και γονέων μέσω της ιστοσελίδας. Προβολή του έργου του σχολείου στην κοινωνία. Διαρκής και αποτελεσματική συνεργασία των μαθητών με την καθοδήγηση των δασκάλων τους για το σχεδιασμό, τη δημιουργία και τη συνεχή ενημέρωση του διαδικτυακού τόπου του σχολείου, ώστε το περιεχόμενό του να είναι επίκαιρο. Χρησιμοποίηση των λειτουργιών της ιστοσελίδας από τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς για την μεταξύ τους σύγχρονη και ασύγχρονη - επικοινωνία και συνεργασία (forum, chat, κτλ.), αλλά και για την ενημέρωσή τους για τις δραστηριότητες του σχολείου. Δημοσιοποίηση των δράσεων και των καλών πρακτικών του σχολείου τόσο στην παροχή εκπαιδευτικού έργου, όσο και για τις δραστηριότητες της μαθητικής κοινότητας και του συλλόγου γονέων. Γ. Κριτήρια Επιτυχίας της Δράσης Προκειμένου να επιτύχει το Σχέδιο Δράσης χρειάζεται: Αποτελεσματική συνεργασία των μαθητών με την καθοδήγηση του δασκάλου τους και των εκπαιδευτικών για το σχεδιασμό, τη δημιουργία και τη συνεχή ενημέρωση του διαδικτυακού τόπου του σχολείου, ώστε το περιεχόμενό του να είναι επίκαιρο. Αναβαθμισμένη, λειτουργική και ενημερωμένη ιστοσελίδα του σχολείου. Στο τέλος της σχολικής χρονιάς όλα τα μαθήματα υποστηρίζονται και ηλεκτρονικά μέσω της ανάρτησης σχετικού εκπαιδευτικού υλικού στη σχολική ιστοσελίδα. Μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς να χρησιμοποιούν λειτουργίες που παρέχονται από τη σχολική ιστοσελίδα για την μεταξύ τους σύγχρονη και ασύγχρονη - επικοινωνία και συνεργασία (forum, chat, κτλ.), αλλά και για την ενημέρωσή τους για τις δραστηριότητες του σχολείου. Δημοσιοποίηση των δράσεων και των καλών πρακτικών του σχολείου τόσο στην παροχή εκπαιδευτικού έργου, όσο και για τις δραστηριότητες της μαθητικής κοινότητας και του συλλόγου γονέων. Δ. Μεθοδολογία υλοποίησης του σχεδίου δράσης Για την αποτελεσματική υλοποίηση του σχεδίου δράσης απαιτούνται καλά οργανωμένες και προγραμματισμένες ενέργειες. Έτσι, θεωρήσαμε σκόπιμο να γίνουν τα εξής: 1. Στρατηγικές εφαρμογής του σχεδίου δράσης α. Προετοιμασία της δράσης Καθορισμός πλαισίου λειτουργίας της ιστοσελίδας (στόχοι, εύρος της πρόσβασης και χρήσης κλπ.) με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων. Οργάνωση ομάδων (σχεδιασμού, συγκέντρωσης υλικού, συγγραφής κειμένων, προγραμματισμού). Ορισμός διαχειριστή ιστοσελίδας με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων. β. Επιμόρφωση-ενημέρωση εκπαιδευτικών μαθητών Επιμόρφωση-ενημέρωση Σελ. 8 από 15

10 εκπαιδευτικών και μαθητών του σχολείου σε θέματα κατασκευής και ανατροφοδότησης της ιστοσελίδας (χειρισμό του κατάλληλου λογισμικού). γ. Σχεδιασμός ιστοσελίδας (δομή και περιεχόμενο) Η ομάδα σχεδιασμού (εκπαιδευτικοί και μαθητές) συνεδριάζει και καταγράφει στο ημερολόγιο τις προτάσεις της σχετικά με τη δομή και το περιεχόμενο της ιστοσελίδας και ενημερώνει τις υπόλοιπες υποομάδες. δ. Συγκέντρωση υλικού συγγραφή κειμένων Η ομάδα επιλογής υλικού έχει στην ευθύνη της τη συγκέντρωση έτοιμου υλικού και κειμένων που θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα (εκπαιδευτικό υλικό, υλικό από δραστηριότητες του σχολείου, ενημερωτικά κείμενα κτλ). Συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα και καταγράφει στο ημερολόγιο το υλικό που έχει ήδη συγκεντρώσει και αυτό που εκκρεμεί για το επόμενο διάστημα. ε. Δημιουργία (προγραμματισμός) και δημοσίευση ιστοσελίδας. στ. Διαχείριση και αναβάθμιση του περιεχομένου της ιστοσελίδας από τους εκπαιδευτικούς που έχουν επιμορφωθεί σχετικά. 2. Οργανωτικές δομές Υπεύθυνος εφαρμογής της δράσης θα είναι λόγω θέσης ο Διευθυντής της Σχολικής Μονάδας ο οποίος έχει και την ευθύνη για το περιεχόμενο της ιστοσελίδας. Θα συντονίζει τις επιμέρους ομάδες, θα παρακολουθεί την πορεία των εργασιών σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα και σε περίπτωση απόκλισης θα είναι εκείνος που θα φροντίζει για την ανατροφοδότηση των ομάδων εργασίας. Ο διαχειριστής της σχολικής ιστοσελίδας θα οριστεί από τον Σύλλογο Διδασκόντων. Θα είναι εκείνος που θα καταχωρεί τις αλλαγές και θα φροντίζει για την τακτική ενημέρωση της ιστοσελίδας. Την ανάπτυξη και λειτουργία της ιστοσελίδας θα υποστηρίζει με την ενημέρωση που παρέχει για τους διαθέσιμους πόρους, τα εργαλεία και τις υπηρεσίες που διαθέτει στη σχολική μονάδα το ΠΣΔ (Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο) και ο εκπαιδευτικός της Πληροφορικής με τον Επιμορφωτή με τη συμμετοχή τους στην επιμόρφωση των μελών στης σχολικής κοινότητας σε θέματα σχεδιασμού, λειτουργίας και χρήσης της ιστοσελίδα. Ο Σύλλογος Γονέων θα υποστηρίζει τη δράση διευκολύνοντας την ενημέρωση των μελών του για τις δυνατότητες που τους δίνει η ιστοσελίδα και για τους νέους τρόπους επικοινωνίας με τους εκπαιδευτικούς και τη διεύθυνση του σχολείου. 3. Παρεμβάσεις σε επίπεδο σχολείου ή σχολικής τάξης Το σχέδιο δράσης θα υλοποιηθεί χωρίς ιδιαίτερη παρέμβαση στους χώρους και το τακτικό πρόγραμμα του σχολείου. Το μόνο που θα χρειαστεί είναι συνεργασία εκπαιδευτικών με τον εκπαιδευτικό Πληροφορικής και συνδιδασκαλία στο μάθημα της Πληροφορικής καθώς και κάποιες επιπλέον επιμορφώσεις από ειδικούς επιμορφωτές. Ε. Πόροι Μέσα του σχεδίου δράσης 1. Ανθρώπινο δυναμικό Εκπαιδευτικοί με καλή γνώση και εμπειρία στη χρήση ΤΠΕ για δημιουργία και συντήρηση ιστοσελίδας Όλοι οι εκπαιδευτικοί για τον σχεδιασμό, τη συγκέντρωση υλικού, τη συγγραφή κειμένων και τη συνεχή ανατροφοδότηση με υλικό Μαθητές / μαθήτριες για τον σχεδιασμό, συγκέντρωση υλικού, συγγραφή κειμένων και προγραμματισμό. Γονείς καθηγητής Πληροφορικής Επιμορφωτής στις Νέες τεχνολογίες Σελ. 9 από 15

11 2. Χρόνος Ορισμένες ενέργειες για την υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης (παραγωγή κειμένων υλικού, δημοσίευση, ενημέρωση) θα ολοκληρωθούν εντός του σχολικού χρόνου. Για το σχεδιασμό και τη δημιουργία ιστοσελίδας απαιτείται αρκετός χρόνος ιδιαίτερα από τον διαχειριστή ανάλογα πάντα με την εμπειρία και την εξοικείωσή του σε θέματα σχεδιασμού και ανάπτυξης ιστοσελίδων. Επίσης, θα πρέπει να προβλεφθούν και οι τακτικές (π.χ. μια φορά την εβδομάδα) συναντήσεις επιμέρους ομάδων εργασίας που είναι απαραίτητες για την υλοποίηση του έργου και μπορούν να πραγματοποιούνται μετά τη λήξη της σχολικής ημέρας. Επίσης, για την ενημέρωση και την επιμόρφωση-εκπαίδευση εκπαιδευτικών, μαθητών και ενδεχομένως γονέων θα απαιτηθεί επιπλέον χρόνος που θα προγραμματιστεί ανάλογα με τον αριθμό των συναντήσεων και τις ανάγκες των συμμετεχόντων. 3. Υλικοτεχνική υποδομή Εργαστήριο πληροφορικής με σύνδεση στο διαδίκτυο (ή τουλάχιστον 1 υπολογιστής με σύνδεση στο διαδίκτυο). Μέσα αποθήκευσης (memory sticks, cd, dvd κ.τλ.) για μεταφορά αρχείων. Λογισμικό κατασκευής και λειτουργίας ιστοσελίδας 4. Οικονομικοί πόροι Κόστος αγοράς μέσων αποθήκευσης (memory sticks, cd, dvd κ.τλ) Πιθανό κόστος αγοράς Η/Υ. 5. Εργαλεία παρακολούθησης και αξιολόγησης Ημερολόγια ομάδων εργασίας, πρακτικά συνεδριάσεων, δελτία παρακολούθησης επιμορφωτικών προγραμμάτων Πρωτόκολλο παράδοσης και ανάρτησης κειμένων και υλικού στην ιστοσελίδα, ημερολόγιο κίνησης της ιστοσελίδας. 6. Πηγές Η ομάδα δράσης θα συμβουλευτεί, όπου αυτό είναι αναγκαίο, το Νομοθετικό και Διοικητικό Πλαίσιο Λειτουργίας Σχολικών Ιστοσελίδων, έρευνες σχετικές με τη δομή και το περιεχόμενο σχολικών δικτυακών τόπων. Σελ. 10 από 15

12 ΣΤ. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του σχεδίου δράσης 1ο τρίμ. 2ο τρίμ. 3ο τρίμ. Διαδικασίες υλοποίησης Σεπ-Νοεμ Δεκ-Φεβ Μαρ-Μαι Ενέργειες προετοιμασίας της δράσης Σχεδιασμός ιστοσελίδας Ενημέρωση-επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μαθητών του σχολείου στο χειρισμό του κατάλληλου λογισμικού Συγκέντρωση εκπαιδευτικού υλικού, συγγραφή κειμένων Διαχείριση, αναβάθμιση και τακτική ενημέρωση ιστοσελίδας Παρακολούθηση Ανατροφοδότηση της δράσης Αξιολόγηση της δράσης Ζ. Διαδικασίες παρακολούθησης της πορείας υλοποίησης και αξιολόγησης του σχεδίου δράσης 1. Παρακολούθηση Ανατροφοδότηση Ενεργειών. Το συγκεκριμένο σχέδιο δράσης θα το εισηγηθεί ο Διευθυντής και θα εγκριθεί από τον Σύλλογο Διδασκόντων μαζί με τη σύνθεση των ομάδων και το χρονοδιάγραμμα των εργασιών τους. Η πρόοδος της δράσης και η πορεία των ενεργειών των επιμέρους ομάδων εργασίας θα παρακολουθηθεί με οδηγό αυτό το σχέδιο και το πλάνο εργασιών από μια συντονιστική ομάδα με επικεφαλής τον Διευθυντή. Για την ενδιάμεση αποτίμηση της πορείας των εργασιών θα οριστούν εκ των προτέρων τακτικές συνεδριάσεις της συντονιστικής ομάδας. α. Όλες οι ενέργειες από την ενημέρωση για τη διαθέσιμη υποδομή μέχρι και την ολοκλήρωση του σχεδιασμού της ιστοσελίδας θα ελέγχονται από το ημερολόγιο της ομάδας εργασίας, τα Πρακτικά του Συλλόγου Διδασκόντων και το χρονοδιάγραμμα εργασιών με τις σχετικές προθεσμίες. β. Ο ρυθμός επεξεργασίας και το θεματολόγιο των κειμένων και του υλικού που προορίζονται για ανάρτηση θα παρακολουθείται με κριτήριο το βασικό σχεδιασμό της ιστοσελίδας και τη συχνότητα ενημέρωσής της. γ. Η αρμόδια ομάδα εργασίας θα παρακολουθεί και θα καταγράφει στο ημερολόγιό της αν το Πρόγραμμα των επιμορφωτικών συναντήσεων και ενημερώσεων εξελίσσεται ομαλά βάσει χρονοδιαγράμματος. Θα καταγράφονται επίσης οι τυχόν δυσκολίες και οι τρόποι αντιμετώπισής τους. δ. Βασικά σημεία ελέγχου της προόδου της δράσης θα είναι η αναβάθμιση της ιστοσελίδας και στη συνέχεια οι τακτικές ενημερώσεις της, όπως έχουν σχεδιαστεί στο παραπάνω χρονοδιάγραμμα. Η συντονιστική ομάδα θα παρακολουθεί την τήρηση των προθεσμιών και θα ανατροφοδοτεί τις ομάδες εργασίας με προτάσεις για την υπέρβαση τυχόν δυσκολιών. Σελ. 11 από 15

13 Σχέδιο δράσης 3: Τίτλος: Διαμόρφωση Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας του σχολείου Α. Αναγκαιότητα της υλοποίησης του σχεδίου δράσης 1. Λόγοι που επιβάλλουν την υλοποίηση της δράσης. Κατά τη συστηματική διερεύνηση του δείκτη Συντονισμός της σχολικής ζωής αναδείχθηκαν ζητήματα, όπως: Απουσίες μεμονωμένων μαθητών από εκδηλώσεις του σχολείου, καθώς και ελλιπής συνεργασία κάποιων γονέων με το ΣύλλογοΔιδασκόντων. Επισημάνθηκε επίσης η αναγκαιότητα κατανόησης του διακριτού ρόλου ανάμεσα στο Σύλλογο Διδασκόντων και το Σύλλογο Γονέων. Ο ακόμη καλύτερος συντονισμός της σχολικής ζωής θα μπορούσε να δώσει λύσεις σε πολλά από τα παραπάνω ζητήματα. Για το σκοπό αυτό συμφωνήθηκε από το τους εκπαιδευτικούς η ανάγκη δημιουργίας και τήρησης ενός πλαισίου αρχών. Ενός συνόλου ρυθμιστικών κανόνων για όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας. 2.Αλληλεπίδραση με άλλους δείκτες. Η υλοποίηση του συγκεκριμένου σχεδίου δράσης αναμένεται να επηρεάσει παράγοντες, όπως: σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών, σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών μαθητών, σχέσεις μεταξύ σχολείου γονέων / κηδεμόνων, ανάπτυξη και εφαρμογή εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και παρεμβάσεων, ενισχυτικές, υποστηρικτικές παρεμβάσεις. 3. Αναφορές σε καλές πρακτικές ή συμπληρωματικές δράσεις του σχολείου. Το σχολείο προκειμένου να ενισχύσει την επικοινωνία των εκπαιδευτικών με τους γονείς έχει ως αρχή του την εβδομαδιαία ενημέρωση των γονέων από το δάσκαλο/τη δασκάλα της τάξης και όχι τη μηνιαία όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Σελ. 12 από 15

14 Β. Σκοπός στόχοι του σχεδίου δράσης 1. Σκοπός του σχεδίου δράσης. Σκοπός του σχεδίου δράσης είναι η δημιουργία και η εφαρμογή κάποιων κανονισμών μέσα στο νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας του σχολείου για την αποτελεσματική και ομαλή λειτουργία της σχολικής ζωής. 2. Ειδικοί στόχοι του σχεδίου δράσης α. Αποδοχή ενός πλαισίου αρχών που διέπουν την καθημερινή λειτουργία του σχολείου. β. Εκπόνηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Σχολείου γ. Εμπλοκή των μαθητών στην εκπόνηση του Εσωτερικού Κανονισμού και δέσμευσή τους για την τήρησή του. Γ. Κριτήρια Επιτυχίας της Δράσης Συμμετοχή όλων των εκπαιδευτικών του σχολείου στη διαμόρφωση και υλοποίηση προτάσεων σχεδίων για τη δημιουργία ενός εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του σχολείου. Eπίτευξη των προγραμματισμένων στόχων με τη σειρά προτεραιότητας και στα χρονικά όρια που αποφασίζει συντονιστική ομάδα. Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Σχολείου να αποτελέσει τη βάση συνεργασίας μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας Μεγαλύτερη συμμετοχή των μαθητών στη λήψη αποφάσεων για θέματα που τους αφορούν. Δ. Μεθοδολογία υλοποίησης του σχεδίου δράσης Για την αποτελεσματική υλοποίηση του σχεδίου δράσης απαιτούνται καλά οργανωμένες και προγραμματισμένες ενέργειες. Έτσι, θεωρήσαμε σκόπιμο να γίνουν τα εξής: Σύγκληση του Συλλόγου διδασκόντων με θέμα την καθιέρωση ενός πλαισίου αρχών και ομόφωνη απόφαση για την ανάπτυξη συγκεκριμένου σχεδίου δράσης και τήρηση από όλους. Η πρόταση συζητήθηκε στην ολομέλεια του συλλόγου, η οποία την επικύρωσε μετά από συζήτηση. Ο Σύλλογος Διδασκόντων θα ορίσει «συντονιστική επιτροπή» με έργο την επεξεργασία πρότασης για κατάρτιση ή αναθεώρηση του Εσωτερικού Κανονισμού του σχολείου. Επίσης θα ορίσει το χρονοδιάγραμμα των εργασιών και την τελική ημερομηνία κατάθεσης της πρότασης στο Σχολικό Συμβούλιο. Οι ομάδες εργασίας θα συμβουλεύονται την ισχύουσα νομοθεσία, τις εγκυκλίους και τους παλαιότερους Κανονισμούς. Στην τελική φάση θα συγκληθεί το Σχολικό Συμβούλιο και θα συζητήσει τις προτάσεις των ομάδων και θα ψηφίσει τον Εσωτερικό κανονισμό. Η «συντονιστική επιτροπή» ενθαρρύνει τη συμμετοχή των μαθητών στην όλη διαδικασία επιδιώκοντας την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη εμπλοκή τους, ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή δέσμευσή τους για την τήρησή του. Οι μαθητές θα εργάζονται σε ομάδες με την υποστήριξη ενός εκπαιδευτικού. Στην τελική φάση συγκαλείται το Σχολικό Συμβούλιο θα προσέλθει με τη δέσμευση να ψηφίσει τον Εσωτερικό Κανονισμό. 2. Οργανωτικές δομές Η δράση στο σύνολό της θα στηριχθεί στις υπάρχουσες οργανωτικές δομές του σχολείου, όπως ο Σύλλογος Διδασκόντων, ο Σύλλογος Γονέων και ο Σχολικός Σύμβουλος. Τη γενική ευθύνη προγραμματισμού και εποπτείας θα έχει ο Διευθυντής. Σελ. 13 από 15

15 -Για την προετοιμασία το σχεδιασμό και τον προγραμματισμό της Δράσης θα σχηματιστεί Συντονιστική Επιτροπή που αποτελείται από τον Διευθυντή, ένα ή δυο μέλη από το Σύλλογο Διδασκόντων. -θα ακολουθήσει χωρισμός σε ομάδες εργασίας και επιμέρους «ενέργειες», επικοινωνία μεταξύ των ομάδων, καθώς και κοινοποίηση των αποτελεσμάτων της εργασίας τους. Στις ομάδες εργασίας θα συμμετέχουν μέλη του συλλόγου των διδασκόντων, μαθητές, και, όπου το θέμα τούς αφορά, μέλη του Συλλόγου Γονέων. 3. Παρεμβάσεις σε επίπεδο σχολείου ή σχολικής τάξης Η εφαρμογή του σχεδίου δράσης δεν απαιτεί αξιοσημείωτες παρεμβάσεις σε επίπεδο σχολικής μονάδας ή σχολικής τάξης. Κάποιες τροποποιήσεις του ημερησίου προγράμματος θα απαιτηθούν για την σύγκληση του Συλλόγου των Διδασκόντων ή του Σχολικού Συμβουλίου. Οι υπόλοιπες δραστηριότητες θα αναπτυχθούν κατά τη διάρκεια του τακτικού σχολικού ωραρίου και αν χρειαστεί σε ώρες εκτός ωραρίου. Ε. Πόροι Μέσα του σχεδίου δράσης 1.Ανθρώπινο δυναμικό. Σύλλογος διδασκόντων, εκπρόσωποι των μαθητών του σχολείου, εκπρόσωπος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, Σχολικός Σύμβουλος παιδαγωγικής ευθύνης, πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής. Στις διάφορες δράσεις θα εμπλέκονται αντιπροσωπευτικά: α) Ο Διευθυντής και αντιπρόσωποι του Συλλόγου διδασκόντων. β) Ο Σχολικός Σύμβουλος, ο επιφορτισμένος με την «παιδαγωγική ευθύνη» του σχολείου. γ) Αντιπρόσωπος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων. ε) Ομάδες εργασίας που αναλαμβάνουν επιμέρους «ενέργειες». 2. Χρόνος Το σχέδιο δράσης θα αναπτυχθεί σε δύο χρονικές φάσεις: α) Συγκρότηση πρότασης και αποδοχή του γενικού πλαισίου αρχών: διάρκεια 3 μήνες β) Διαδικασίες εκπόνησης Εσωτερικού Κανονισμού: 5 μήνες Το σχέδιο δράσης δεν έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις σχολικού ή εξωσχολικού χρόνου, αφού αφορά το Συντονισμό της Σχολικής Ζωής, την καλύτερη δηλαδή οργάνωση και προγραμματισμό του εκπαιδευτικού έργου, καθώς και λειτουργικούς τρόπους επικοινωνίας μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας. 3. Υλικοτεχνική υποδομή Το συγκεκριμένο σχέδιο δράσης δεν εξαρτάται από την διαθεσιμότητα ειδικής υλικοτεχνικής υποδομής. Μπορεί να υλοποιηθεί τόσο με απλά και λιτά εργαλεία, όσο και με σύνθετη ηλεκτρονική υποδομή και απαιτητικά λογισμικά για την οργάνωση της Γραμματείας του σχολείου. Απαραίτητος είναι ένας χώρος για τις συνεδριάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων και για τα Σχολικά Συμβούλια. Η ελάχιστη απαραίτητη υποδομή υπάρχει σε όλα τα σχολεία. 4. Οικονομικοί πόροι Ελάχιστα έξοδα είναι απαραίτητα για γραφική ύλη και φωτοτυπίες που καλύπτονται από το κονδύλι που διαχειρίζεται η Σχολική επιτροπή για τις ανάγκες του σχολείου. 5. Εργαλεία παρακολούθησης και αξιολόγησης α) Σχέδιο ημερήσιας διάταξης, καθώς και σχέδια οργάνωσης του διαλόγου και τρόπων λήψης αποφάσεων. β) Ερωτηματολόγια για την επικοινωνία με τους μαθητές και τους γονείς στις περιπτώσεις που υπάρχει διαθέσιμη υποδομή και καταρτισμένο προσωπικό μπορεί να αξιοποιηθούν. γ) Ιστοχώρος για ανοιχτή επικοινωνία μεταξύ των μελών της Σχολικής Κοινότητας σε ένα είδος «Κοινωνικής Δικτύωσης» με συζητήσεις, ανακοινώσεις, προαναγγελίες συνεδριάσεων κλπ. Σελ. 14 από 15

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

Ταυτότητα του σχολείου. Σχέδιο Δράσης

Ταυτότητα του σχολείου. Σχέδιο Δράσης Σελίδα 1 από 11 Ταυτότητα του σχολείου ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Διεύθυνση: Πρώην Στρατόπεδο Στρεμπενιώτη.. Τηλέφωνο: 2310 587149 e-mail: mail@lyk.peir.uom.sch.gr Ιστοσελίδα: http://.sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Προσχολική Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στο Νηπιαγωγείο

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Προσχολική Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στο Νηπιαγωγείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Προσχολική Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στο Νηπιαγωγείο Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.»

ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ» www.epimorfosi.edu.gr Τελικός

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Προσχολική Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Προσχολική Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Προσχολική Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1 Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 7 «Σχεδίαση και εφαρμογή εξειδικευμένης εκπαίδευσης» της Πράξης «Δημιουργία γραφείων Επαγγελματικού Προσανατολισμού και σύνδεσης με την Αγορά Εργασίας» (Γ ΚΠΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Η Αυτοαξιολόγηση. με μια ματιά

Η Αυτοαξιολόγηση. με μια ματιά ΥΠΑΙΘ / ΙΕΠ ΕΡΓΟ : Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης (ΑΕΕ) Η Αυτοαξιολόγηση με μια ματιά Οκτώβριος 2013 2 Το παρόν κείμενο αποτελεί μέρος του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.1. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1.1. Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο 1 και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 Σέρρες, Δεκέμβριος 2011 Πίνακας περιεχομένων 1. Η διαδικασία της εσωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή. E2-Λογισμικό

ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή. E2-Λογισμικό ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή E2-Λογισμικό Οργάνωση και Σχεδίαση Δομικών Έργων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ για Επιμορφωτές Τεχνολογιών της Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://www.elemedu.upatras.gr ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ακαδημαϊκού Έτους 2012-201 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία Ρόδου

Πρότυπα Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία Ρόδου 2013 Πρότυπα Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία Ρόδου Περιεχόμενα 1. Εισαγωγικές πληροφορίες για τα Πειραματικά Σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα... 3 2. Εποπτεία Πειραματικών Σχολείων από το Π.Τ.Δ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»

«ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ (ΤΠΕ) ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» ΜΕ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Περίληψη Η ΜΟΔΙΠ του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας αποτελεί μια νέα δομή που αποκτά ιδιαίτερη σημασία μέσα στις νέες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Κωδικός: ΕΠ Έκδοση: 04 Σελ. 1 από 43 ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Κωδικός: ΕΠ Έκδοση: 04 Σελ. 2 από 43 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Αρ. Έκδοσης Ημερομηνία Περιγραφή Παράγραφοι

Διαβάστε περισσότερα

«Ynof3oA.11 'EK8Eu11~ EuoYrEptKll~ A~wA.6y11u11~ Tou

«Ynof3oA.11 'EK8Eu11~ EuoYrEptKll~ A~wA.6y11u11~ Tou EAAHNIKH.l1HMOKPATIA ITacpa 27/12/2010 llaneiiiethmio llatpqn EXOl\.H AN0POlliETIKON & KOINONIKON ElliETHMON TMHMA ~IAOAOriAE OMMA EEOTEPIKHE A8IOAOrHEHE IIPO"E Tov ITp608po 'lou T).tf]).tacoc;

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τις Βιωματικές Δράσεις της Α τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού Γυμνασίου για το σχ. έτος 2013-2014

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τις Βιωματικές Δράσεις της Α τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού Γυμνασίου για το σχ. έτος 2013-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 2010-2011 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 2010 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ NOEMBΡΙΟΣ 2014 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος 2 Περίληψη Πρότασης 4 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura +

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + V Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura+ Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + 1 Η διαδικασία των Βημάτων Εισαγωγή 41 2 Τα Βήματα της Εκστρατείας Procura+ 43 3 Διάρκεια της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Πολυτεχνική Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Πολυτεχνική Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Πολυτεχνική Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 Βόλος Έκδοση 2,0 Μάιος 2013 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ÅÎÅÉÄÉÊÅÕÌÅÍÇ ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÇ ÕÐÏÓÔÇÑÉÎÇ ãéá Ýíôáîç ìáèçôþí ìå áíáðçñßá Þ/êáé åéäéêýò åêðáéäåõôéêýò

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗ&ΜΜΕ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗ&ΜΜΕ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΥΡΓΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΜΕ ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗ&ΜΜΕ Ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 http://www.infomm.teipat.gr Πύργος, Νοέμβριος 2011 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΠΥΡΟΣ ΓΚΟΥΜΑΣ, ΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΟΥΛΑΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΙΟΝΑΡΑΚΗΣ Έργο συγχρηματοδοτούμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Τ Ε Ι Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ Σ Χ Ο Λ Η Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ & Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Σ Τ Μ Η Μ Α Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Μ Ο Ν Α Ω Ν Υ Γ Ε Ι Α Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚ ΟΣΗ 1.0 Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α, Ι Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, Φεβρουάριος 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 4 Άρθρο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα