ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 6147 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών » Οικονομίας και Οικονομικών » Δικαιοσύνης Περιφέρειες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις Οργανισμοί Λοιποί Φορείς ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (1) Με την υπ αριθμ / κοινή απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών και του Υφυπουργού Πολι τισμού, διορίζεται ο διακριθείς αθλητής Σπυρίδωνας Καραχάλιος του Αποστόλου, στο Δ βαθμό με 18 μι σθολογικό κλιμάκιο, σε κενή οργανική θέση του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, ειδικότητας Διοικητικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών Πειραιώς/Νομαρχιακού Διαμερίσματος Αθηνών, σύμ φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 παρ. 2, 8 του ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 121/τ.Α / ). (Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Υπ. Εσωτερικών 9354/ ). Με την υπ αριθμ / κοινή απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών και του Υφυπουργού Πολιτι σμού, διορίζεται η διακριθείσα αθλήτρια Μαρία Σαμο ρούκοβα του Ανατόλι, στο Δ βαθμό με 18 μισθολογικό κλιμάκιο, σε κενή οργανική θέση του κλάδου ΔΕ1 Διοι κητικού του Δήμου Αθηναίων Ν. Αττικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 παρ. 2,8 του ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 121/τ.Α / ). (Το α.π / έγγραφο ύπαρξης απαιτούμε νης πίστωσης του Δήμου Αθηναίων Ν. Αττικής). ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΘΑΝΑΣΗΣ ΝΑΚΟΣ ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ι. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (2) Με την υπ αριθμ. 2/7401/0004/ απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 69, 73 και 74 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ Α 26), μετατάσσεται ο μόνιμος υπάλληλος με βαθμό Β του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών του Υπουργεί ου Οικονομίας και Οικονομικών, Γεώργιος Κορφιάτης του Παναγή, σε κενή ομοιόβαθμη οργανική θέση του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους/ Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών (Υ.Δ.Ε. στο Ν. Αχαΐας). (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών 12121/ ) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ (3) Με την υπ αριθμ / απόφαση του Αν. Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Δικηγορικού Λειτουρ γήματος του Υπουργείου Δικαιοσύνης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 14, 19 και 20 του ν.δ. 3026/1954 «Περί του Κώδικος των Δικηγόρων», διορίζονται δικηγόροι οι παρακάτω πτυχιούχοι της Νο μικής Σχολής, που πέτυχαν στις εξετάσεις υποψηφίων δικηγόρων του Εφετείου Θεσσαλονίκης, Α εξεταστικής περιόδου 2008 και έχουν και τα λοιπά νόμιμα προσόντα, ως ακολούθως: Στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης Χριστίνα ΤΣΙΟΤΡΑ του Παναγιώτη με βαθμό «πολύ καλά» 9,60 Γεώργιος ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ του Αποστόλου» 9,20

2 6148 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) Κωνσταντίνος ΚΟΡΤΣΑΡΗΣ του Αλεξάνδρου» 9,10 Παύλος ΚΕΣΟΓΛΟΥ του Σωτηρίου» 9,10 Σοφία ΛΑΚΙΑΡΑ του Κωνσταντίνου» 8,90 Ευτυχία ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ του Θεμιστοκλή» 8,70 Ισαάκ ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ του Λουκά» 8,60 Ουρανία ΜΠΡΙΚΟΥ του Χρήστου» 8,50 Στο Πρωτοδικείο Βόλου Ευαγγελία ΜΟΥΖΟΥΡΗ του Αδάμου με βαθμό «πολύ καλά» 8 Στο Πρωτοδικείο Koζάνης Δημοσθένης ΣΑΡΑΤΣΗΣ του Νικολάου με βαθμό «καλά» 7,30 Με την υπ αριθμ / απόφαση του Ανα πληρωτή Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Δικηγορικού Λειτουργήματος του Υπουργείου Δικαιοσύνης, που εκ δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 14, 19 και 20 του ν.δ. 3026/1954 «Περί του Κώδικος των Δικη γόρων», διορίζονται δικηγόροι οι παρακάτω πτυχιούχοι της Νομικής Σχολής, που πέτυχαν στις εξετάσεις υπο ψηφίων δικηγόρων του Εφετείου Αθηνών, Α εξεταστι κής περιόδου 2008 και έχουν και τα λοιπά νόμιμα προ σόντα, ως ακολούθως: Στο Πρωτοδικείο Αθηνών Τατιάνα ΔΟΥΡΟΥ του Βασιλείου με βαθμό «καλά» 7,48 Αναστασία ΖΥΜΗ του Μιχαήλ» 7,32 Ανδρομάχη ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ του Αθανασίου» 7,28 Χριστίνα ΑΝΔΡΕΟΥ του Περικλή» 7,20 Μαρία ΛΑΤΤΑ του Χρήστου» 7,20 Κωνσταντίνα Όλγα ΛΟΥΠΕΪΔΟΥ του Λεωνίδα» 7,20 Χρήστος ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ του Αντωνίου» 7,12 Βασιλική ΛΕΠΕΣΗ του Γεωργίου» 6,84 Φιλόστρατος ΣΤΡΟΥΜΠΟΣ του Βασιλείου» 6,84 Γεωργία ΜΗΛΙΩΤΗ του Ευαγγέλου» 6,80 Ευγενία ΖΕΡΒΟΠΟΥΛΟΥ του Στυλιανού» 6,72 Ναταλί ΣΑΪΤΑΚΗ του Αρτέμιου» 6,72 Δημήτριος ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ του Νικολάου» 6,68 Ζωή ΛΑΟΥΤΑΡΗ του Νικολάου» 6,68 Κωνσταντίνος ΝΤΑΦΕΤΣΟΣ του Αλεξάνδρου» 6,56 Μαριλένα ΡΟΚΑ του Δημητρίου» 6,44 Καλλιόπη ΑΛΠΙΤΣΗ του Παναγιώτη» 6,36 Διονύσιος ΤΕΜΠΟΝΕΡΑΣ του Κωνσταντίνου» 6,32 Ιωάννης ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ του Αναστασίου» 6 Στο Πρωτοδικείο Κορίνθου Γεωργία ΡΟΘΩΝΗ του Σπυρίδωνα με βαθμό «καλά» 6,84 Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης ΒΛΑΣΙΟΣ ΡΗΓΟΠΟΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Με την υπ αριθμ. 18/ απόφαση του Προέ με τη σύμφωνη γνωμοδότηση του αρμόδιου Υπηρεσια κού Συμβουλίου, μετατάσσεται η υπάλληλος με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου ΤΕΡΖΗ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Κωνσταντίνου κλάδου ΤΕ Μουσικών από το Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Νεολαίας και Άθλησης (ΟΝΑ)» του Δήμου Χαλανδρίου στο Ν.Π.Δ.Δ. «Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δήμου Χαλανδρί ου» με μεταφορά της θέσης της. (Αριθμ. αποφ. Περιφ. Αττικής 7392/20910/ ). Με την υπ αριθμ. 17/ απόφαση του Προέ με τη σύμφωνη γνωμοδότηση του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, μετατάσσεται η υπάλληλος με σχέση ερ γασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του Γεωργίου κλάδου ΤΕ Μουσικών από το Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Νεολαίας και Άθλησης (ΟΝΑ)» του Δήμου Χαλανδρίου στο Ν.Π.Δ.Δ. «Παιδικοί και Βρε φονηπιακοί Σταθμοί Δήμου Χαλανδρίου» με μεταφορά της θέσης της. (Αριθμ. αποφ. Περιφ. Αττικής 7391/20909/ ). Με την υπ αριθμ. 16/ απόφαση του Προέ με τη σύμφωνη γνωμοδότηση του αρμόδιου Υπηρεσια κού Συμβουλίου, μετατάσσεται η υπάλληλος με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου ΛΕΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ του Ανδρέα κλάδου ΠΕ Νηπιαγωγών από το Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Νεολαίας και Άθλησης (ΟΝΑ)» του Δήμου Χαλανδρίου στο Ν.Π.Δ.Δ. «Παιδικοί και Βρε φονηπιακοί Σταθμοί Δήμου Χαλανδρίου» με μεταφορά της θέσης της. (Αριθμ. αποφ. Περιφ. Αττικής 7376/20895/ ). Με την υπ αριθμ. 19/ απόφαση του Προέ με τη σύμφωνη γνωμοδότηση του αρμόδιου Υπηρεσι ακού Συμβουλίου, μετατάσσεται η υπάλληλος με σχέ ση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου ΔΕΔΕ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Ιωάννη κλάδου ΔΕ Βοηθών Βρεφοκό μων Παιδοκόμων από το Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Νεο λαίας και Άθλησης(ΟΝΑ)» του Δήμου Χαλανδρίου στο Ν.Π.Δ.Δ. «Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δήμου Χαλανδρίου» με μεταφορά της θέσης της. (Αριθμ. αποφ. Περιφ. Αττικής 7401 /20916/ ). Με την υπ αριθμ. 20/ απόφαση του Προέ (4)

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 6149 με τη σύμφωνη γνωμοδότηση του αρμόδιου Υπηρεσια κού Συμβουλίου, μετατάσσεται η υπάλληλος με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου ΖΩΝΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ του Βασιλείου κλάδου ΔΕ Βοηθών Βρεφοκό μων Παιδοκόμων από το Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Νεο λαίας και Άθλησης (ΟΝΑ)» του Δήμου Χαλανδρίου στο Ν.Π.Δ.Δ. «Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δήμου Χαλανδρίου» με μεταφορά της θέσης της. (Αριθμ. αποφ. Περιφ. Αττικής 7402/20917/ ). Με την υπ αριθμ. 15/ απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δήμου Χαλανδρίου», που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια τάξεις του άρθρου 181 του ν. 3584/2007 και με τη σύμφω νη γνωμοδότηση του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, μετατάσσεται η υπάλληλος με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου ΛΑΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ του Ιωάννη κλάδου ΠΕ Νηπιαγωγών από το Ν.Π.Δ.Δ. «Οργα νισμός Νεολαίας και Άθλησης (ΟΝΑ)» του Δήμου Χαλαν δρίου στο Ν.Π.Δ.Δ. «Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δήμου Χαλανδρίου» με μεταφορά της θέσης της. (Αριθμ. αποφ. Περιφ. Αττικής 7373/20892/ ). Με την υπ αριθμ. 492/ απόφαση της Δημάρ χου Ν. Ερυθραίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια τάξεις των άρθρων 74 και 79 του ν. 3584/2007 και με τη σύμφωνη γνωμοδότηση των αρμόδιων Υπηρεσια κών Συμβουλίων, μετατάσσεται η υπάλληλος ΜΑΛΛΙΑ ΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του Παναγιώτη κλάδου ΥΕ Εργατών Καθαριότητας με βαθμό Δ από το Δήμο Αθηναίων στο Δήμο Νέας Ερυθραίας σε κενή οργανική θέση του ίδι ου κλάδου και βαθμού. (Αριθμ. αποφ. Περιφ. Αττικής 10953/23421/ ). Με την υπ αριθμ. 21/ απόφαση του Προέ με τη σύμφωνη γνωμοδότηση του αρμόδιου Υπηρεσια κού Συμβουλίου, μετατάσσεται η υπάλληλος με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου ΠΕΤΡΟ ΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Γιαννούλη κλάδου ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων Παιδοκόμων από το Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Νεολαίας και Άθλησης (ΟΝΑ)» του Δήμου Χαλανδρίου στο Ν.Π.Δ.Δ. «Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δή μου Χαλανδρίου» με μεταφορά της θέσης της. (Αριθμ. αποφ. Περιφ. Αττικής 7403/20918/ ). Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Η Διευθύντρια ΚΩΝ/ΝΑ ΤΣΟΓΚΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Με την υπ αριθμ. 133/2008 απόφαση του Δήμαρχου Μυκόνου Ν. Κυκλάδων που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2190/1994, των άρθρων 22 και 23 του ν. 3584/2007 και ύστερα από την υπ αριθμ. 1846/ απόφαση ΑΣΕΠ, σύμφωνα με την υπ αριθμ. 4Κ/2007 προκήρυξη πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας 524 θέσεων μόνιμου προσωπικού ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ των ΚΕΠ στους ΟΤΑ Α και Β βαθμού (ΦΕΚ 218/τ.ΑΣΕΠ/ ), διορί ζεται η ΣΑΤΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Γεωργίου σε συσταθείσα με την υπ αριθμ. 4886/ υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 294/Β/ ) θέση μόνιμου προσωπικού κλάδου ΔΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών με εισαγωγι κό βαθμό Δ στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) Δήμου Μυκόνου. (Αριθμ. αποφ. Περιφ. Νοτίου Αιγαίου 9637/ ). Με την υπ αριθμ. 322/ απόφασης της Προέ δρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου Αντι πάρου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 181 και 230, παρ. 1 του ν. 3584/2007, μετά την σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου Δημάρχου και τις σχε τικές θετικές γνωμοδοτήσεις των αρμόδιων Υπηρεσια κών Συμβουλίων, μετατάσσεται η υπάλληλος ΚΩΝ/ΝΑ ΤΣΙΑΚΑΛΟΥ του Αλκιβιάδη, κλάδου ΔΕ Διοικητικών με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ., από το Δημοτικό Οργανισμό Νεολαίας και Αθλησης Δήμου Χαλανδρίου Αττικής στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πάρου Αντιπάρου με μετα φορά της θέσης της. (Αριθμ. αποφ. Περιφ. Νοτίου Αιγαίου 9652/ ). Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Με την υπ αριθμ. 112/ απόφαση του Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. «Παιδικός Σταθμός του Δήμου Μακρακώμης», που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2190/ 1994 και του άρθρου 23. παρ. 1γ του ν. 3584/2007, δι ορίζεται ως συμπεριληφθείσα στον συμπληρωματι κό πίνακα διοριστέων του ΑΣΕΠ, μετά την υπ αριθμ. 1742/ , απόφαση του Γ Τμήματος του ΑΣΕΠ, στον Παιδικό Σταθμό Δήμου Μακρακώμης, η Αντίνου Παναγιώτα του Βασιλείου, σε κενή μόνιμη οργανική θέση, κατηγορίας ΤΕ, κλάδου ΤΕ 9 Βρεφονηπιοκόμων, με εισαγωγικό βαθμό Δ. (Αριθμ. αποφ. Περιφ. Στερεά Ελλάδας: 60223/11927/ ). Με την υπ αριθμ. 3/166/ απόφαση του Προέ δρου του Δ.Σ. του Βρεφονηπιακού Σταθμού Λιβανατών του Δήμου Δαφνουσίων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2190/1994 και του άρθρου 23, παρ. 1γ, του ν. 3584/2007, διορίζεται, ως συμπεριληφθείσα στον δημοσιευθέντα πίνακα διοριστέων του ΑΣΕΠ, μετά την υπ αριθμ. 1199/ απόφαση του Α Τμήματος του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 518/τ.Γ / ), στο Βρεφονηπιακό Σταθμό Λιβανατών Δήμου Δαφνουσίων, η Κοτσιαφίτη Αγγελι κή του Δημητρίου, σε κενή μόνιμη οργανική θέση κλά δου ΔΕ 8 Βοηθών Βρεφοκόμων Παιδοκόμων, με εισα γωγικό βαθμό Δ. (Αριθμ. αποφ. Περιφ. Στερεάς Ελλάδας: 60245/11931/ ). Με την υπ αριθμ. 4/167/ απόφαση του Προέ δρου του Δ.Σ. του Βρεφονηπιακού Σταθμού Λιβανατών του Δήμου Δαφνουσίων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2190/1994 και του άρθρου 23, παρ. 1γ, του ν. 3584/2007, διορίζεται, ως συμπεριληφθείσα στον δημοσιευθέντα πίνακα διοριστέων του ΑΣΕΠ, μετά την υπ αριθμ. 1199/ απόφαση του Α Τμήματος του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 518/τ.Γ / ), στο Βρεφονηπιακό Σταθμό Λιβανατών Δήμου Δαφνουσίων, η Νικολάου Χρυσάνθη του Νικολάου, σε κενή μόνιμη οργανική θέση κλάδου

4 6150 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων Παιδοκόμων με εισαγωγι κό βαθμό Δ. (Αριθμ. αποφ. Περιφ. Στερεάς Ελλάδας: 60243/11930/ ). Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας H Προϊσταμένη Τμήματος Δ. ΚΟΤΡΩΤΣΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ ΑΧΑΪΑΣ Με την υπ αριθμ. 9663/ Πράξη του Νομάρχη Αχαΐας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 148 του ν. 3528/2007 και 112 του π.δ. 30/1996 έγινε αποδεκτή η παραίτηση του υπαλλήλου της Ν.Α. Αχαΐας Σταύρου Λέκκα του Νικολάου του κλάδου ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού με βαθμό Α από , καθόσον την ημερομηνία αυτή υποβλήθηκε η δεύτερη αίτηση του με την οποία εμμένει στην από αρχική αίτηση παραίτησης του από την υπηρεσία. Ο Νομάρχης κ.α.α. Ο Αναπληρωτής Νομάρχης ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ (6) Αριθμ. 4291/ Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Δι οικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομι κού Πανεπιστημίου Αθηνών. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 1268/1982, του άρθρου 6 κεφ. Α του ν. 2083/1992, όπως μετονομάστηκε με το ν. 2188/ Τις διατάξεις των άρθρων 21, 23, παρ. 1 του ν. 3549/ 2007 και 3. Την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύν θεσης του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνο λογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (συνε δρία 6 η / ) Προκηρύσσουμε την πλήρωση: Μίας (1) θέσης στη βαθμίδα του Λέκτορα στο γνωστι κό αντικείμενο «Διοίκηση Συστημάτων Μεταφορών». Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας στη Γραμματεία του Τμήματος μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης (άρθρο 6 περίπτ. Α του ν. 2188/1994). Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλλουν: 1. Βιογραφικό σημείωμα σχετικά με τις σπουδές και τη δράση τους σε τόσα αντίτυπα όσα είναι τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος και τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης που ανήκουν στις ίδιες βαθμίδες με τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος, όπως αυτά ορίζονται από το αντίστοιχο Τμήμα. (5) των υποψηφίων. τότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα σε τόσα αντίτυπα όσα είναι τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος και τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης που ανήκουν στις ίδιες βαθμίδες με τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος, όπως αυτά ορίζονται από το αντίστοιχο Τμήμα. 4. Τέσσερα (4) αντίτυπα όλων των επιστημονικών ερ γασιών τους. 5. Πιστοποιητικό του αρμόδιου Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητας στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος και ο χρόνος απόκτησης της Ελληνικής Ιθαγένειας. Προκειμέ νου για πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος. 6. Πλήρες αντίγραφο Ποινικού Μητρώου (για δικαστική χρήση) 7. Πιστοποιητικό Υγείας και αρτιμέλειας από Πρωτο βάθμια Υγειονομική Επιτροπή. Τα δικαιολογητικά με στοιχεία 1, 2, 3 και 4 θα πρέ πει να κατατεθούν το αργότερο μέχρι την προθεσμία υποβολής. Τα δικαιολογητικά με στοιχεία 5 και 6 θα αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. Το δικαιολογητικό με στοιχείο 7 θα πρέπει να κατατεθεί το αργότερο μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής της σχετικής διαδικασίας εκλογής. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατι ωτικές τους υποχρεώσεις ή να μην υπέχουν χρηματική υποχρέωση για αυτές ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατά το χρόνο έκδοσης της πρυτανικής πράξης διορισμού τους. Το πιστοποιητικό τύπου Α του αρμό διου στρατολογικού γραφείου θα αναζητηθεί αυτεπάγ γελτα από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. Με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι που δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώ σεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατά το χρόνο υποβολής της υποψηφιότητας τους, δεσμεύονται ότι θα προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά πριν την έκδοση της πρυτανικής πράξης διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού. Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλλουν, εκτός ακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελλη ελληνομάθειας Δ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας. Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δε μπορεί να προσδιοριστεί θα καλυφθεί από πιστώσεις του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (ειδ ΚΑΕ5113). Αθήνα, 24 Ιουλίου 2008 Ο Πρύτανης ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΡΑΣΤΑΚΟΣ

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 6151 Αριθμ. 4323/ Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του Τμήματος Βαλ κανικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μα κεδονίας. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Η Διοικούσα Επιτροπή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη συνεδρίαση της υπ αριθμ. 94/ ύστερα από πρόταση της Προσωρινής Γενικής Συνέ λευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Βαλκανικών Σπουδών (αριθμ. 86/ ), αποφάσισε, σε εφαρμογή του εγγράφου του ΥΠΕΠΘ με υπ αριθμ. Φ.121.2/20/43777/ Β2/ , στα πλαίσια του ετήσιου προγραμματι σμού για το ακαδημαϊκό έτος , την προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικεί μενο: «Μικροοικονομική Ανάλυση με έμφαση στα Οικο νομικά της Εργασίας». Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης αυτής καλύπτει, σύμφωνα με το άρθρο 23, παρ. 2 του ν. 3549/2007 (ΦΕΚ 69/τ.Α / ), ένα τουλάχιστον από τα αυτοτελή γνωστικά αντικείμενα που εντάσσονται στο Τμήμα Βαλ κανικών Σπουδών του Π.Δ.Μ. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμ ματεία του Τμήματος Βαλκανικών Σπουδών (Φλώρινα) αίτηση υποψηφιότητας, μέσα σε αποκλειστική προθε σμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης στον ημερήσιο Τύπο, σύμφωνα με την παρ. 3 της περ. Α του άρθρου 6 του ν. 2083/1992, όπως μετονομάστηκε από Γ με το άρθρο 1 παρ. 6 του ν. 2188/ 1994 και το π.δ. 134/1999 (ΦΕΚ 132/τ.Α / ). Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλουν: 1. Αντίγραφο πτυχίου, αντίγραφο διδακτορικού δι πλώματος και λοιπούς τίτλους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. του εξωτερικού, θα πρέπει να υποβληθούν και σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας. 2. Τα έργα τους με βιογραφικό σημείωμα και αναλυ τικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επι στημονικά δημοσιεύματα (σε 16 αντίτυπα). 3. Πιστοποιητικό εγγραφής στα μητρώα δήμου ή κοι νότητας και περί του τρόπου και χρόνου αποκτήσεως της ελληνικής ιθαγένειας. 4. Πιστοποιητικό του αρμόδιου στρατολογικού γρα φείου τύπου Α. 5. Αντίγραφο ποινικού μητρώου για δικαστική χρήση (αναζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία). 6. Πιστοποιητικό υγείας και φυσικής καταλληλότη τας. 7. Προκειμένου για πολίτες κρατών μελών της Ευρω παϊκής Ένωσης, πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους, την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος. 8. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται νόμιμο κώλυμα διορισμού. 9. Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός ακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελ ληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ επιπέδου από το κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας. Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δε μπο ρεί να προσδιορισθεί θα καλυφθεί από πιστώσεις του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (ειδ. Φορέα ΚΑΕ 5113). Κοζάνη, 3 Ιουλίου 2008 Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΣΣΑΛΑΣ Αριθμ. Α11531 Έγκριση προκήρυξης τριών (3) θέσεων Δ.Ε.Π. του Τμή ματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 1268/1982 και το άρθρο 6 περ. Γ παρ. 2, 3, 4, 5, 6 περ. Δ, Ε, ΣΤ του ν. 2083/1992 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρ θρο 1 παρ.6 του ν. 2188/1994) 2. τις διατάξεις των άρθρων 21 και 23 του ν. 3549/2007 (ΦΕΚ 69/τ.Α / ) 3. την υπ αριθμ. Φ121.1/23/Β2 6042/ (ΦΕΚ 1089/ τ.β / ) υπουργική απόφαση 4. το υπ αριθμ. Φ121.1/1/75702(11)/Β2/ έγγραφο του ΥΠ.Ε.Π.Θ. 5. την υπ αριθμ. Α 767/ (ΦΕΚ 2162/τ.Β / ) Πρυτανική Πράξη του Δ.Π.Θ. 6. την υπ αριθμ. 4/13 Μαΐου 2008 απόφαση της Προ σωρινής Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και της Συγκλή του Ειδικής Σύνθεσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (συν. 75/26 Ιουνίου 2008), 7. το υπ αριθμ. 1250/13 Μαΐου 2008 (ΦΕΚ 9371/τ.Α / ) έγγραφο του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μη χανικών αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την προκήρυξη των παρακάτω θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) ως εξής: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικεί μενο «Πολεοδομία Αστικός Σχεδιασμός» με περιγραφή «Πολεοδομικές Συνθέσεις, σε σχέση και συνάρτηση με την οργάνωση χρήσεων γης, το σχεδιασμό του αστικού χώρου, την οργάνωση και σύνθεση των υπαίθριων χώ ρων της πόλης, τις αναπλάσεις υποβαθμισμένων αστι κών περιοχών και την ένταξη των βιοκλιματικών αρχών στον αστικό σχεδιασμό». ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικεί μενο «Αρχιτεκτονικές Συνθέσεις» με περιγραφή «Μελέτη κτιρίων μικρής και μεγάλης κλίμακας, κτιρίων σύνθετων

6 6152 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) λειτουργιών, διαμορφώσεις αστικών και υπαίθριων χώ ρων». Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Κα θηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονική Τεχνολογία Βιοκλιματικός Σχεδιασμός» με περιγραφή «Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός κτιρίων με έμφαση στις βιοκλιματικές παραμέτρους (φυσικός ηλι ασμός, φυσικός δροσισμός, αερισμός). Οικοδομικές εφαρμογές και παθητικά ενεργειακά συστήματα για την εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια». Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμ ματεία του Τμήματος, αίτηση υποψηφιότητας μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερο μηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της Προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 1. Βιογραφικό Σημείωμα. των υποψηφίων (απαραίτητη η κατοχή διδακτορικού διπλώματος). τότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα σε τόσα αντίτυπα, όσα είναι τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος και τα μέλη της γενικής συνέλευσης που ανήκουν στις ίδιες βαθμίδες με τα μέλη του εκλεκτορικού σώματα όπως αυτά ορίζονται από το αντίστοιχο Τμήμα. 4. Πιστοποιητικό Υγείας από Πρωτοβάθμια Υγειονο μική Επιτροπή 5. Προκειμένου για πολίτες κρατών μελών της Ευρω παϊκής Ένωσης, πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος. Τα δικαιολογητικά 4 και 5 θα κατατεθούν από τους υποψηφίους το αργότερο μέχρι την ημερομηνία διεξα γωγής της σχετικής διαδικασίας εκλογής. Το πιστοποιητικό του αρμόδιου Δημάρχου ή Προέ δρου Κοινότητας στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος και ο χρόνος αποκτήσεως της Ελληνικής ιθαγένειας, καθώς και το αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης, θα αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από την υπη ρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατι ωτικές τους υποχρεώσεις ή να μην υπέχουν χρηματική υποχρέωση για αυτές ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατά το χρόνο έκδοσης της πρυτανικής πράξης διορισμού τους. Το πιστοποιητικό τύπου Α του αρμό διου στρατολογικού γραφείου θα αναζητηθεί αυτεπάγ γελτα από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. Με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι που δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώ σεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατά το χρόνο υποβολής της υποψηφιότητας τους, δεσμεύονται ότι θα προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά πριν την έκδοση της πρυτανικής πράξης διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού. Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός ακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελλη ελληνομάθειας Δ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας. Η προκαλούμενη δαπάνη, της οποίας το ύψος δεν μπορεί να προσδιοριστεί, θα καλυφθεί από πιστώσεις του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (Ειδ. Φορέα ΚΑΕ 5113). Κομοτηνή, 11 Ιουλίου 2008 Ο Πρύτανης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ Αριθμ Προκήρυξη μίας (1) θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προ σωπικού (Δ.Ε.Π.) στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθη γητή στο γνωστικό αντικείμενο «Ποσοτικές Μέθοδοι στη Χρηματοοικονομική». ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τρα πεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς, στην συνεδρίαση της , αποφάσισε την προκήρυξη μίας (1) θέσης Δ.Ε.Π., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 2517/1997 και των άρθρων 21 και 23 του ν. 3549/2007, ως εξής: Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Επίκουρου Κα θηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Ποσοτικές Μέθοδοι στη Χρηματοοικονομική». Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους στη Γραμματεία του Τμήματος, μέσα σε αποκλει στική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της προκήρυξης στον ημερήσιο τύπο, μαζί με όλα τα ανα γκαία για την κρίση δικαιολογητικά: Μαζί με την αίτηση υποψηφιότητας πρέπει να υπο βάλλουν: 1. Βιογραφικό σημείωμα τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. εξωτερικού θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις και να συνοδεύονται από την απόφαση ισοτιμίας τότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα σε τόσα αντίτυπα, όσα είναι τα μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος και τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης που ανήκουν στις ίδιες βαθμίδες με τα μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος όπως αυτά ορίζονται από το αντίστοιχο τμήμα 4. Πιστοποιητικό υγείας και φυσικής καταλληλότητας από πρωτοβάθμια Υγειονομική επιτροπή Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγ γέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος Το αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διο ρισμού.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 6153 Με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, οι υποψήφιοι δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτι κές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της πρυτανικής πράξης διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κρά τους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού. Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός ακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι., ή απολυτήριο Ελλη ελληνομάθειας Δ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας. Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δε μπο ρεί να προσδιορισθεί θα καλυφθεί από πιστώσεις του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (ειδ. Φορέα ΚΑΕ 5113). Πληροφορίες στο τηλέφωνο: Πειραιάς, 14 Ιουλίου 2008 Ο Πρύτανης ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ Αριθμ Προκήρυξη θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προ σωπικού (Δ.Ε.Π.) στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθη γητή στο γνωστικό αντικείμενο «Χρηματοοικονομι κά Μαθηματικά». ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τρα πεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς, στην συνεδρίαση της , αποφάσισε την προκήρυξη μίας (1) θέσης ΔΕΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ θρου 1 παρ. 2 του ν 2517/1997 και των άρθρων 21 και 23 του ν. 3549/2007, ως εξής: Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Κα θηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά». Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους στη Γραμματεία του Τμήματος, μέσα σε αποκλει στική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της προκήρυξης στον ημερήσιο τύπο, μαζί με όλα τα ανα γκαία για την κρίση δικαιολογητικά: Μαζί με την αίτηση υποψηφιότητας πρέπει να υπο βάλλουν: 1. Βιογραφικό σημείωμα τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. εξωτερικού θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις και να συνοδεύονται από την απόφαση ισοτιμίας τότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα σε τόσα αντίτυπα, όσα είναι τα μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος και τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης που ανήκουν στις ίδιες βαθμίδες με τα μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος όπως αυτά ορίζονται από το αντίστοιχο τμήμα 4. Πιστοποιητικό υγείας και φυσικής καταλληλότητας από πρωτοβάθμια Υγειονομική επιτροπή Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγ γέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος Το αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. Με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, οι υποψήφιοι δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτι κές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της πρυτανικής πράξης διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κρά τους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού. Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός ακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι., ή απολυτήριο Ελλη ελληνομάθειας Δ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας. Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δε μπο ρεί να προσδιορισθεί θα καλυφθεί από πιστώσεις του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (ειδ. Φορέα ΚΑΕ 5113). Πληροφορίες στο τηλέφωνο: Πειραιάς, 14 Ιουλίου 2008 Ο Πρύτανης ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ Αριθμ. 4314/ Έγκριση προκήρυξης Διδακτικού Ερευνητικού Προσω πικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Νοσηλευτικής του Πα νεπιστημίου Πελοποννήσου. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 1268/1982 και το άρθρο 6 παρ. Γ. παρ. 2, 3, 4, 5, 6 περ. Δ, Ε, ΣΤ του ν. 2083/1992 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρ θρο 1 παρ 6 του ν. 2188/1994) 2. τις διατάξεις των άρθρων 21 και 23 του ν. 3549/200/ (ΦΕΚ 69/τ.Α / ) 3. το άρθρο 25, παρ. 4 του ν. 3549/ την υπ αριθμ. Φ121 1/23/Β2 6042/ (ΦΕΚ 1089/ τ.β / ) υπουργική απόφαση 5. το υπ αριθμ. Φ.121.1/1/115744(15)/Β2/ έγγρα φο του ΥΠ.Ε.Π.Θ. 6. την υπ αριθμ. 401/ απόφαση της Διοικού σας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, απο φασίζουμε: Εγκρίνουμε την προκήρυξη της παρακάτω θέσης Δι δακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) ως εξής:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1939 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 240 31 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Εξωτερικών............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10145 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 990 11 Δεκεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων..................... 1» Αγροτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7963 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 728 4 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών............... 1» Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1599 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 197 12 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Εθνικής Άμυνας........................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8061 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1034 25 Σεπτεμβρίου 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Με την υπ αριθμ. 2370/12.9.2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1643 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 203 17 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Οικονομίας και Οικονομικών...............

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 502 26 Ιουλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων......................... 1 Αποκεντρωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6597 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 809 30 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1» Παιδείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8863 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1203 21 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων... 1 Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων... 2» Δικαιοσύνης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7913 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 972 13 Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1» Οικονομικών.............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4015 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 547 28 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αποκεντρωμένες Διοικήσεις... 1 Οργανισμοί Λοιποί Φορείς... 2 Πίνακες Διοριστέων... 3 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8485 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1046 12 Νοεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Εξωτερικών............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6157 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 759 20 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων......................... 1 Οργανισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5965 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 735 17 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομικών.............................. 1» Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.......................2»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2543 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 346 26 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Οργανισμοί Λοιποί Φορείς...1 Πίνακες Διοριστέων...2 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 765 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 117 31 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων... 1» Υγείας... 2» Ναυτιλίας και Αιγαίου... 3 Αποκεντρωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8889 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1143 24 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη... 1 Περιφέρειες... 2 Οργανισμοί Λοιποί

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Σ. Ηλίας Θεσσαλονίκη, 15 Ιανουαρίου 2013 Τηλ. : 2310 99 6649 Fax: 2310 99 6872 Αριθμ. Πρωτ. 6870 e-mail: gramm-syg@ad.auth.

Πληροφορίες: Σ. Ηλίας Θεσσαλονίκη, 15 Ιανουαρίου 2013 Τηλ. : 2310 99 6649 Fax: 2310 99 6872 Αριθμ. Πρωτ. 6870 e-mail: gramm-syg@ad.auth. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πληροφορίες: Σ. Ηλίας Θεσσαλονίκη, 15 Ιανουαρίου 2013 Τηλ. : 2310 99 6649 Fax: 2310 99 6872 Αριθμ. Πρωτ. 6870 e-mail: gramm-syg@ad.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6101 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 752 19 Αυγούστου 2010 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 0910032189 Προκήρυξη θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Καλαμάτα 10 Ιουνίου 2015 Αριθμ. πρωτ.:1450

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Καλαμάτα 10 Ιουνίου 2015 Αριθμ. πρωτ.:1450 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Καλαμάτα 10 Ιουνίου 2015 Αριθμ. πρωτ.:1450 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Ημερομηνία : 31-5-2013 ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ Αριθμ. πρωτ. : Φε. 16α/5518

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Ημερομηνία : 31-5-2013 ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ Αριθμ. πρωτ. : Φε. 16α/5518 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Ημερομηνία : 31-5-2013 ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ Αριθμ. πρωτ. : Φε. 16α/5518 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΔΩΔΕΚΑ (12) ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Π) ΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5459 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 752 19 Ιουλίου 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Αριθμ. 20159 Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Κινηματο γράφου της Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

Εφημερίδα ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά ΤΕΥΧΟΣ 130 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Εφημερίδα ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά ΤΕΥΧΟΣ 130 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ Εκατοστή τριακοστή ηλεκτρονική έκδοση εβδομαδιαίας εφημερίδας του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά τεύχος 130 προκηρύξεις Πίνακας περιεχομένων ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΕΥΧΟΣ 107 ΠΡΟΚΥΡΗΞΕΙΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΕΥΧΟΣ 107 ΠΡΟΚΥΡΗΞΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 407/80 Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 350 17 Απριλίου 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αριθμ. Φ.121/74/127535 π.έ./β2 Έγκριση προκήρυξης θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10353 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1259 31 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων....... 1» Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.......

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5531 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 428 14 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΣΤ4/Φ.084/ΑΣ1823/ΦΕΚ/ Β/262/15.3.2010 υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10313 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1254 31 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1» Υποδομών,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΕΥΧΟΣ 111 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΕΥΧΟΣ 111 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών ανακοινώνει ότι προκηρύσσονται δύο (2) θέσεις Διδακτικού - Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) ως εξής: ΤΜΗΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα