Επιμέλεια Εντύπου: Δρ A. Kούρου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επιμέλεια Εντύπου: Δρ A. Kούρου"

Transcript

1

2 Επιμέλεια Εντύπου: Δρ A. Kούρου

3 Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 2010 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ A Θ H N A

4 Περιεχόμενα 1. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ Ο.Α.Σ.Π Αρμοδιότητες Ο.Α.Σ.Π Οργάνωση - Λειτουργία Διοικητικό Συμβούλιο Γενικός Διευθυντής Οργανόγραμμα Επιστημονικές Επιτροπές ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ Ο.Α.Σ.Π Βελτίωση της Γνώσης ως προς τη Σεισμική Επικινδυνότητα Εθνικά Δίκτυα Σεισμογράφων και Επιταχυνσιογράφων Ενίσχυση της Σεισμικής Ικανότητας των Κατασκευών Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός (Ε.Α.Κ. 2000) Ελληνικός Κανονισμός Ωπλισμένου Σκυροδέματος (Ε.Κ.Ω.Σ. 2000) Ευρωκώδικες Προσεισμικός Έλεγχος Κτιρίων Δημόσιας και Κοινωφελούς Χρήσης Κανονισμός Επεμβάσεων σε Κτίρια από Ωπλισμένο Σκυρόδεμα (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) Σχεδιασμός Μέτρων Ετοιμότητας Μικτή Ελληνο-Τουρκική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών Ενημέρωση Εκπαίδευση του Πληθυσμού Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Ενημέρωση Μαθητών Επιμορφωτικά Σεμινάρια για Εθελοντές Ενημερωτικά Προγράμματα για Ομάδες του Πληθυσμού Πρακτικές Ασκήσεις - Εργασίες Φοιτητών ή Σπουδαστών 33

5 Ενημερωτικό - Εκπαιδευτικό Υλικό Έντυπο υλικό του Ο.Α.Σ.Π Δικτυακός τόπος Ο.Α.Σ.Π Ενίσχυση της Εφαρμοσμένης Έρευνας Προκήρυξη ερευνητικών προγραμμάτων Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα Ψηφιοποίηση φωτογραφικού αρχείου του Ο.Α.Σ.Π Εγγραφή του Ο.Α.Σ.Π. στη βάση δεδομένων του FP Aνάπτυξη Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας του Ο.Α.Σ.Π Αντιμετώπιση Σεισμικών Συμβάντων ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 3.1. Συμμετοχή σε επιστημονικές εκδηλώσεις Επιχορήγηση επιστημονικών εκδηλώσεων Ανακοινώσεις σε Συνέδρια Δημοσιεύσεις ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΕΙΣΜΩΝ (Ε.Κ.Π.Π.Σ.) 4.1. Γενικά για την Aνοικτή Mερική Συμφωνία του Συμβουλίου της Eυρώπης Δραστηριότητες του E.K.Π.Π.Σ. 58

6 Εισαγωγικό Προέδρου Από άποψη σεισμικών γεγονότων το 2010 ήταν μια ήρεμη χρονιά για τη χώρα μας, όπως και το Η σεισμική αυτή ηρεμία βοήθησε τον Οργανισμό να ασχοληθεί με μια σειρά δράσεων προς την κατεύθυνση τόσο της βελτίωσης των υπηρεσιών του προς τον πολίτη όσο και της οργανωτικής του ανασυγκρότησης με στόχο τη βελτιστοποίηση της απόδοσής του. Οι κυριότερες από τις δράσεις αυτές είναι οι εξής: Συνέχιση της χρηματοδότησης του Εθνικού Δικτύου Επιταχυνσιογράφων, το οποίο είναι σε εξέλιξη. Ήδη λαμβάνονται οι πρώτες καταγραφές στους σταθμούς που έχουν εγκατασταθεί με μέριμνα και ευθύνη του Ι.Τ.Σ.Α.Κ. και του Γ.Ι./Ε.Α.Α. Χρηματοδότηση του Γ.Ι./Ε.Α.Α. για τις ανάγκες λειτουργίας του δικτύου σεισμογράφων Εποπτεία των προγραμμάτων εφαρμοσμένης έρευνας για την αντιμετώπιση των ιδιαίτερα τρωτών κτιρίων με πιλοτή Εποπτεία των προγραμμάτων υποστήριξης και τεκμηρίωσης του ΚΑΝ.ΕΠΕ. Υποστήριξη όλων των Ευρωκωδίκων, ιδιαίτερα του αντισεισμικού κανονισμού Προσαρμογή του ΚΑΝ.ΕΠΕ. προς τις απαιτήσεις συμβατότητας των Ευρωκωδίκων Συνέχιση των προγραμμάτων αποτελεσματικής πληροφόρησης και εκπαίδευσης του πληθυσμού σε θέματα σεισμού, με έμφαση στους μαθητές Επικαιροποίηση των σχεδίων έκτακτης ανάγκης Συνέχιση της συγκέντρωσης στοιχείων πρωτοβάθμιας επιθεώρησης κτιρίων δημόσιας και κοινωφελούς χρήσης. Ο Οργανισμός έχει ήδη συντάξει και έχει υποβάλει προς το Υπουργείο το πρόγραμμα δράσης του για το Όλοι γνωρίζουμε ότι οι τρέχουσες δημοσιονομικές συγκυρίες είναι δύσκολες. Όμως ο Ο.Α.Σ.Π. θα συνεχίσει να επιτελεί το έργο του, προτάσσοντας την ολοκλήρωση ανειλημμένων υποχρεώσεων της προηγούμενης Διοίκησης, τις οποίες υποστηρίζει και η σημερινή Διοίκηση, και την έναρξη αρκετών νέων δράσεων οι οποίες έχουν υψηλή προτεραιότητα και σχετικά χαμηλό κόστος. Απαραίτητη και μέχρι στιγμής απλόχερη είναι: Η στήριξη της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του πολιτικού κόσμου της χώρας Η στήριξη της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης

7 Η πρόθυμη και ανιδιοτελής προσφορά των μελών του Δ.Σ. του Οργανισμού τα οποία, πέραν της συμμετοχής τους στη διαμόρφωση του προγράμματος και τη λήψη των αποφάσεων, θα εποπτεύσουν την εκτέλεση των νέων δράσεων Η αφιλοκερδής προσφορά των μελών των Επιστημονικών Επιτροπών και των Ομάδων Εργασίας του Οργανισμού Η υπεύθυνη ανταπόκριση του επιστημονικού και διοικητικού προσωπικού του Οργανισμού Πέραν όμως των δράσεων που εκτελούνται στο στενό πλαίσιο του Ο.Α.Σ.Π. και των συνεργατών του, φαίνεται ότι έχουν ωριμάσει πλέον οι συνθήκες για την ανάληψη των εξής πρωτοβουλιών σε υψηλότερο επίπεδο, τις οποίες ο Οργανισμός μπορεί να υποστηρίξει στο πλαίσιο των δυνατοτήτων και αρμοδιοτήτων του. Θεσμοθέτηση Ενιαίου Εθνικού Δικτύου Σεισμικής Παρακολούθησης (σεισμογράφοι, επιταχυνσιογράφοι κ.λπ.). Η μέχρι τώρα θετική εμπειρία από τη λειτουργία του Εθνικού Δικτύου Σεισμογράφων και τη δρομολόγηση του Εθνικού Δικτύου Επιταχυνσιογράφων, δίνει την ευκαιρία δημιουργίας Ενιαίου Φορέα Σεισμικής Παρακολούθησης με πολλαπλασιαστική δυναμική. Απαιτούνται πολιτική βούληση, ρυθμίσεις διυπουργικού χαρακτήρα και καλή πρόθεση των εμπλεκομένων. Θεσμοθέτηση νομικού πλαισίου ενίσχυσης υφισταμένων κατασκευών, η οποία αποτελεί δραστηριότητα υψηλής προστιθέμενης αξίας. Ήδη διατίθεται κανονιστικό πλαίσιο (Ευρωκώδικες, ΚΑΝ.ΕΠΕ.), αρκετή εμπειρία στην επιλογή των προτεραιοτήτων (πρωτοβάθμιος έλεγχος κτιρίων δημόσιας και κοινωφελούς χρήσης), αναλογία εγχειρημάτων (ΚΕΝΑΚ). Κι εδώ απαιτείται πολιτική βούληση σε διυπουργικό επίπεδο και ένταξη του εγχειρήματος σε συγκεκριμένο χρηματοδοτικό πλαίσιο με κίνητρα. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ο.Α.Σ.Π. Κοσμάς Στυλιανίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ.

8 1. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ Ο.Α.Σ.Π. Η Ελλάδα είναι η πιο σεισμογενής χώρα στην Ευρώπη και η έκτη σε παγκόσμιο επίπεδο. Σεισμοί πλήττουν συχνά τη χώρα μας, μερικοί από τους οποίους είναι πολύ ισχυροί και προκαλούν επιπτώσεις στον άνθρωπο και στο δομημένο περιβάλλον. Ο Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) ιδρύ θηκε το 1983, μετά από τρεις ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν με - γά λα αστικά κέντρα (Θεσσαλονίκη 1978, Βόλος 1980, Αθήνα 1981), με στόχο το σχεδιασμό και την υλοποίηση της αντισεισμικής πολιτικής της χώρας. Είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και εποπτεύεται από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Ο Ο.Α.Σ.Π. από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα, συνέβαλε και συνεχίζει να συμβάλει ουσιαστικά στην αντιμετώπιση του σεισμικού κινδύνου.

9 1.1. Αρμοδιότητες Ο.Α.Σ.Π. Σκοπός του Ο.Α.Σ.Π. είναι η επεξεργασία και ο σχεδιασμός της αντισεισμικής πολιτικής της χώρας στo πλαίσιo των κυβερνητικών κατευθύνσεων, καθώς και ο συντονισμός των ενεργειών δημοσίου και ιδιωτικού δυναμικού για την εφαρμογή της πολιτικής αυτής. Πιο συγκεκριμένα στο σκοπό αυτό περιλαμβάνονται: Η ευθύνη για τη σύνταξη, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, των αντισεισμικών κανονισμών των κατασκευών και η παροχή των στοιχείων που χρειάζονται για τους οικιστικούς - πολεοδομικούς - χωροταξικούς - αντισεισμικούς σχεδιασμούς Ο προγραμματισμός, ο συντονισμός και η ενδεχόμενη ενίσχυση για την εγκατάσταση στη χώρα δικτύου σεισμογράφων, επιταχυνσιογράφων ή άλλων επιστημονικών οργάνων και τη σύνταξη γεωλογικών και άλλων χαρτών ή μικροζωνικών μελετών. Ο καθορισμός, ο συντονισμός και η παρακολούθηση του έργου της πληροφόρησης και εκπαίδευσης του πληθυσμού σε θέματα σχετικά με το σεισμό, η εισήγηση σχετικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων στη στοιχειώδη, μέση, και ανώτερη παιδεία και η ενίσχυση προγραμμάτων σχετικής εκπαίδευσης στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Η σύνταξη σχεδίων έκτακτης ανάγκης, ο συντονισμός και η κατεύθυνση γενικά κάθε προσπάθειας για τη μετασεισμική αποκατάσταση του δομικού πλούτου. Η συγκέντρωση επιστημονικών και άλλων πληροφοριών γύρω από τα προβλήματα που σχετίζονται με την αντισεισμική πολιτική της χώρας και η διατήρηση κέντρου τεκμηρίωσης πληροφοριών που παρέχονται από όλους τους φορείς. Η προώθηση των σχέσεων της χώρας με τους σχετικούς διεθνείς οργανισμούς, η αντιπροσώπευσή της στους οργανισμούς αυτούς, ο συντονισμός της επιστημονικής βοήθειας σε ξένες χώρες που πλήττονται από τους σεισμούς και η αξιοποίηση παρόμοιας βοήθειας. Η κατάστρωση και η ενδεχόμενη χρηματοδότηση, μερική ή ολική, προγραμμάτων εφαρμοσμένης έρευνας.

10 1. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ Ο.Α.Σ.Π Οργάνωση Λειτουργία Διοικητικό Συμβούλιο Ο Ο.Α.Σ.Π. διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο ασκεί κάθε πράξη διοίκησης και διαχείρισης που σχετίζεται με τον Οργανισμό και το έργο του. Το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει και υποβάλλει στην Κυβέρνηση τα προγράμματα αντισεισμικής προστασίας. Για το πρώτο οκτάμηνο του 2010 το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Α.Σ.Π., όπως αυτό ορίστηκε με την Δ16γ/619/9/569/Γ Απόφαση Yφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (Φ.Ε.Κ. 466/ ) και συμπληρώθηκε με την Δ16γ/646/8/28/Γ / , αποτελούνταν από τους: 1. Μακρόπουλο Κωνσταντίνο, Καθηγητή Σεισμολογίας Ε.Κ.Π.Α., Πρόεδρο 2. Αναγνωστόπουλο Σταύρο, Καθηγητή Τμημ. Πολιτικών Μηχανικών Παν. Πατρών, Αντιπρόεδρο 3. Συνολάκη Κωνσταντίνο, Καθηγητή Πολυτεχνείου Κρήτης 4. Bιντζηλαίου Ελισάβετ, Καθηγήτρια Σχολής Πολιτικών Μηχανικών Ε.Μ.Π. 5. Παπαζάχο Κωνσταντίνο, Αναπλ. Καθηγητή Γεωφυσικής Α.Π.Θ. 6. Πρέζα Αλεξάνδρα, Πολ. Μηχανικό, Πρόεδρο του Ελλην. Τμήματος Σκυροδέματος 7. Αμπακούμκιν Βίκτορα, Πολ. Μηχανικό, εκπρόσωπο του Τ.Ε.Ε. με αναπληρωτή του το Βλάχο Ιωάννη, Πολ. Μηχανικό 8. Μαραβέλια Δημήτριο, εκπρόσωπο της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., με αναπληρωτή του τον Χανακούλα Αθανάσιο. Τα μέλη από το (3) έως το (6) αναπληρώνονταν από τους: 1. Μπέσκο Δημήτριο, Καθηγητή Σιδηρών Κατασκευών Παν. Πατρών 2. Λάππα Γερτούδη, Λέκτορα Ε.Μ.Π. 3. Λιναρδάτου Ασπασία, Πολ. Μηχανικό 4. Ζυγούρη Νικόλαο, Πολ. Μηχανικό.

11 Σύμφωνα με την Δ16γ/04/600/Γ / Απόφαση του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων τροποποιήθηκε η προαναφερόμενη Δ16γ/619/9/569/ Γ Απόφαση «Διορισμού Μελών και Συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Σ.Π.» (Φ.Ε.Κ. 293/Υ.Ο.Δ.Δ./ ) και ορίστηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού, το οποίο αποτελείται από τους: 1. Στυλιανίδη Κοσμά, Καθηγητή του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ., Πρόεδρο 2. Λέκκα Ευθύμιο, Καθηγητή του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Ε.Κ.Π.Α., Αντιπρόεδρο 3. Κυρατζή Αναστασία, Καθηγήτρια Σεισμολογίας του Τμήματος Γεωλογίας του Α.Π.Θ. 4. Bιντζηλαίου Ελισάβετ, Καθηγήτρια της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π. 5. Γκανά Αθανάσιο, Δρ Γεωλόγο, Κύριο Ερευνητή του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Ε.Α.Α. 6. Δρίτσο Στέφανο, Καθηγητή του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Παν. Πατρών 7. Αμπακούμκιν Βίκτορα, Πολιτικό Μηχανικό, εκπρόσωπο του Τ.Ε.Ε. με αναπληρωτή του το Βλάχο Ιωάννη, Πολιτικό Μηχανικό 8. Μαραβέλια Δημήτριο, εκπρόσωπο της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., με αναπληρωτή του το Χανακούλα Αθανάσιο Τα μέλη από το (3) έως το (6) αναπληρώνονται από τους: 1. Καραντώνη Τριανταφυλλιά, Λέκτορα του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Παν. Πατρών 2. Μαλακάτα Νικόλαο, Δρ Πολιτικό Μηχανικό, Διευθυντή της Διεύθυνσης Μελετών Έργων Οδοποιΐας της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 3. Μιλτιάδου Ανδρονίκη, Δρ Πολιτικό Μηχανικό, Διευθύντρια της Διεύθυνσης Μελετών Μουσείων και Πολιτιστικών Κτιρίων του Υπουργείου Πολιτισμού 4. Βαρτή - Ματαράγκα Μυρσίνη, Δρ Γεωλόγο Γενικός Διευθυντής Ο Γενικός Διευθυντής του Ο.Α.Σ.Π. ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Είναι προϊστάμενος όλων των Διευθύνσεων του Οργανισμού και συμμετέχει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου όπου εισηγείται τα θέματα χωρίς ψήφο. Γενικός Διευθυντής του Ο.Α.Σ.Π. είναι ο Παπαδόπουλος Νικήτας, Πολιτικός Μηχανικός.

12 1. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ Ο.Α.Σ.Π Οργανόγραμμα ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Tμήμα Προγραμματισμού Τμήμα Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης - Πρόληψης Τμήμα Διοικητικού Tμήμα Σεισμοτεκτονικής Τμήμα Ετοιμότητας - Παροχής Βοήθειας Τμήμα Γραμματείας Tμήμα Αντισεισμικής Τεχνολογίας Τμήμα Εκπαίδευσης - Ενημέρωσης Τμήμα Οικονομικού Κέντρο Ηλεκτρονικής Επεξεργασίας Στοιχείων Τμήμα Οικονομικού Ελέγχου Επιστημονικές Επιτροπές Οι Μόνιμες Επιστημονικές Επιτροπές του Οργανισμού και οι Ομάδες Εργασίας συμβουλευτικού χαρακτήρα έχουν στελεχωθεί από αναγνωρισμένους επιστήμονες. Oι Επιτροπές αυτές έχουν συγκροτηθεί το 2009, σύμφωνα με απόφαση του Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., κατόπιν σχετικής εισήγησης του Δ.Σ. του Οργανισμού. Η σύγκληση των Επιτροπών και ο καθορισμός των θεμάτων που εξετάζουν γίνεται είτε μετά από απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Α.Σ.Π., είτε σε περιπτώσεις επειγόντων θεμάτων μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. ή του μόνιμου αναπληρωτή του προς

13 τον Πρόεδρο της Επιτροπής. Ο Πρόεδρος της κάθε Επιτροπής (ή ο αναπληρωτής του) είναι ο σύνδεσμος της Επιτροπής με τον Ο.Α.Σ.Π. και έχει την ευθύνη της σύγκλησής της, της εσωτερικής λειτουργίας της και της διατύπωσης των προτάσεών της προς τον Oργανισμό. Η θητεία των Επιτροπών είναι διετής, με δυνατότητα παράτασης για ένα χρόνο, εφόσον δεν εκδοθεί εν τω μεταξύ νέα απόφαση συγκρότησης. Μόνιμη Ειδική Επιστημονική Επιτροπή Εκτίμησης Σεισμικής Επικινδυνότητας και Αξιολόγησης Σεισμικού Κινδύνου Η Επιτροπή αυτή έχει ως αντικείμενο τη γνωμοδότηση σε περιπτώσεις ύπαρξης προσεισμικών πληροφοριών ή προγνώσεων ή σε περιπτώσεις σεισμικών εξάρσεων ή κατά τη διάρκεια μετασεισμικών περιόδων. Έως τις τα μέλη της Επιτροπής σύμφωνα με την Απόφαση Δ16γ/241/8/ 234/Γ του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Φ.Ε.Κ. 238/ ), ήταν τα ακόλουθα: 1. Σταυρακάκης Γεώργιος, Δρ Σεισμολόγος, Μέλος του Ευρωκοινοβουλίου, Πρόεδρος της Επιτροπής 2. Αναγνωστόπουλος Σταύρος, Πολ. Μηχανικός, Καθηγητής Παν. Πατρών, Αναπληρωτής Πρόεδρος 3. Βούλγαρης Νικόλαος, Αναπλ. Καθηγητής Σεισμολογίας Ε.Κ.Π.Α. 4. Γκαζέτας Γεώργιος, Πολ. Μηχανικός, Καθηγητής Ε.Μ.Π. 5. Γκανάς Αθανάσιος, Κύριος Ερευνητής Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Ε.Α.Α. 6. Ευταξίας Κωνσταντίνος, Αναπλ. Καθηγητής Τμημ. Φυσικής Ε.Κ.Π.Α. 7. Καλογεράς Ιωάννης, Δρ Σεισμολόγος, Διευθυντής Ερευνών Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Ε.Α.Α. 8. Καρακαΐσης Γεώργιος, Καθηγητής Σεισμολογίας Α.Π.Θ. 9. Καραμπίνης Αθανάσιος, Πολ. Μηχανικός, Καθηγητής Δ.Π.Θ. 10. Καρύδης Παναγιώτης, Πολ. Μηχανικός, Ομ. Καθηγητής Ε.Μ.Π. 11. Κούκης Γεώργιος, Καθηγητής Τεχν. Γεωλογίας Παν. Πατρών 12. Κουσκουνά Βασιλική, Αναπλ. Καθηγήτρια Σεισμολογίας Ε.Κ.Π.Α. 13. Κυρατζή Αναστασία, Καθηγήτρια Σεισμολογίας Α.Π.Θ. 14. Μαρίνος Παύλος, Καθηγητής Γεωτεχνικής Ε.Μ.Π. 15. Μελής Νικόλαος, Δρ Σεισμολόγος, Κύριος Ερευνητής Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Ε.Α.Α. 16. Μερτίκας Στυλιανός, Καθηγητής Τμημ. Ορυκτών Πόρων Παν. Κρήτης 17. Μουντράκης Δημοσθένης, Καθηγητής Τεκτον. Γεωλογίας Α.Π.Θ. 18. Μπουκοβάλας Γεώργιος, Πολ. Μηχανικός, Καθηγητής Ε.Μ.Π. 19. Παπαγεωργίου Απόστολος, Πολ. Μηχανικός, Καθηγητής Παν. Πατρών 20. Παπαζάχος Κωνσταντίνος, Καθηγητής Γεωφυσικής Α.Π.Θ. 21. Παπαμαρινόπουλος Σταύρος, Καθηγητής Γεωφυσικής Παν. Πατρών 22. Παπαναστασίου Δημήτριος, Δρ Σεισμολόγος, Διευθυντής Ερευνών Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Ε.Α.Α. 23. Συνολάκης Κωνσταντίνος, Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης 12 13

14 1. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ Ο.Α.Σ.Π. 24. Τάσιος Θεοδόσιος, Πολ. Μηχανικός, Ομ. Καθηγητής Ε.Μ.Π. 25. Χατζηδημητρίου Παναγιώτης, Καθηγητής Σεισμολογίας Α.Π.Θ. 26. Εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.). Από τις σύμφωνα με την Απόφαση Δ16γ/680/13/ 834/Γ (Φ.Ε.Κ. 401/ ) που τροποποίησε την προηγούμενη απόφαση του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ορίστηκαν: α) ως Πρόεδρος της ανωτέρω Επιτροπής ο Μακρόπουλος Κωνσταντίνος, Καθηγητής Σεισμολογίας του Ε.Κ.Π.Α., Διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Ε.Α.Α., σε αντικατάσταση του Δρ Γ. Σταυρακάκη ο οποίος παραμένει ως μέλος της Επιτροπής β) ως Αναπληρώτρια Πρόεδρος η Κυρατζή Αναστασία, Καθηγήτρια Σεισμολογίας του Α.Π.Θ., σε αντικατάσταση του Καθηγητή Στ. Αναγνωστόπουλου, ο οποίος παραμένει ως μέλος της Επιτροπής. Μόνιμη Επιστημονική Επιτροπή Εκτίμησης Βραχυπρόθεσμης Εξέλιξης Σεισμικότητας Ο Ο.Α.Σ.Π. με την 82/ Απόφαση του Δ.Σ. του (Φ.E.K. 417/ ) αποφάσισε τη συγκρότηση Μόνιμης Επιστημονικής Επιτροπής Εκτίμησης Βραχυπρόθεσμης Εξέλιξης Σεισμικότητας, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.1349/83. Η Επιτροπή, η οποία είναι συμβουλευτικού χαρακτήρα, έχει ως σκοπούς: α) την αξιολόγηση των επιστημονικών δεδομένων σε περίπτωση βραχυπρόθεσμων σεισμικών προγνώσεων, σεισμικών εξάρσεων και πρόδρομων ή συνοδών γεωδυναμικών φαινομένων, τα οποία δημιουργούν έκτακτες και επείγουσες ανάγκες. β) την άμεση γνωμοδότηση και εισήγηση επί των ενδεικνυόμενων κατά περίπτωση μέτρων προστασίας. Η σύνθεση της Επιτροπής είναι η ακόλουθη: 1. Μακρόπουλος Κωνσταντίνος, Καθηγητής Σεισμολογίας Ε.Κ.Π.Α., Διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Ε.Α.Α., Πρόεδρος 2. Κυρατζή Αναστασία, Καθηγήτρια Σεισμολογίας Α.Π.Θ., μέλος του Δ.Σ. του Ο.Α.Σ.Π., Αναπληρώτρια Πρόεδρος 3. Στυλιανίδης Κοσμάς, Καθηγητής Τμημ. Πολ. Μηχανικών Α.Π.Θ., Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ο.Α.Σ.Π. 4. Λέκκας Ευθύμιος, Καθηγητής Δυναμικής Τεκτονικής & Εφαρμ. Γεωλογίας Ε.Κ.Π.Α., Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του Ο.Α.Σ.Π. 5. Αναγνωστόπουλος Σταύρος, Καθηγητής Τμημ. Πολ. Μηχανκών Παν. Πατρών 6. Τσελέντης Γεράσιμος, Καθηγητής Σεισμολογίας Παν. Πατρών 7. Δρακάτος Γεώργιος, Δρ Σεισμολογίας, Διευθυντής Ερευνών Γεωδυν. Ινστιτούτου Ε.Α.Α. Η θητεία της Επιτροπής είναι διετής, με δυνατότητα παρατάσης για ένα έτος ακόμα, εφόσον δεν θα έχει εκδοθεί εν τω μεταξύ νέα απόφαση συγκρότησης. Μόνιμη Επιστημονική Επιτροπή Υποστήριξης Αντισεισμικού Κανονισμού Μέλη της Επιτροπής αυτής, σύμφωνα με την Απόφαση Δ16γ/334/2/341/Γ (Φ.Ε.Κ. 312/ ), είναι οι:

15 1. Αναγνωστόπουλος Σταύρος, Πολ. Μηχανικός, Καθηγητής Παν. Πατρών, Πρόεδρος της Επιτροπής 2. Βουδικλάρης Θεόδωρος, Πολ. Μηχανικός, Αναπληρωτής Πρόεδρος 3. Αβραμίδης Ιωάννης, Πολ. Μηχανικός, Καθηγητής Α.Π.Θ. 4. Αμπακούμκιν Βίκτωρ, Πολ. Μηχανικός, μέλος του Δ.Σ. του Ο.Α.Σ.Π. 5. Βιντζηλαίου Ελισάβετ, Πολ. Μηχανικός, Καθηγήτρια Ε.Μ.Π., μέλος του Δ.Σ. του Ο.Α.Σ.Π. 6. Βουγιούκας Εμμανουήλ, μέλος ΕΕΔΙΠ Σχολής Πολ. Μηχανικών Ε.Μ.Π. 7. Γιαννόπουλος Πλούταρχος, Πολ. Μηχανικός, Αναπλ. Καθηγητής Ε.Μ.Π. 8. Γκαζέτας Γεώργιος, Πολ. Μηχανικός, Καθηγητής Ε.Μ.Π. 9. Ζυγούρης Νικόλαος, Πολ. Μηχανικός 10. Κάππος Ανδρέας, Πολ. Μηχανικός, Καθηγητής Α.Π.Θ., Πρόεδρος Ι.Τ.Σ.Α.Κ. 11. Καραμάνος Αντώνιος, Πολ. Μηχανικός 12. Καραμπίνης Αθανάσιος, Πολ. Μηχανικός, Καθηγητής Δ.Π.Θ. 13. Καρύδης Παναγιώτης, Πολ. Μηχανικός, Ομ. Καθηγητής Ε.Μ.Π. 14. Κατσαραγάκης Ελισσαίος, Πολ. Μηχανικός, Επικ. Καθηγητής Ε.Μ.Π. 15. Κόλιας Βασίλειος, Πολ. Μηχανικός 16. Κοτσανόπουλος Παναγιώτης, Πολ. Μηχανικός MSc 17. Κωσταντόπουλος Ιωάννης, Πολ. Μηχανικός, Καθηγητής Ecole Polytechnique Πανεπ. Βρυξελλών 18. Κωστίκας Χρήστος, Πολ. Μηχανικός 19. Λάππα Γερτρούδη, Δρ Πολ. Μηχανικός 20. Λεκίδης Βασίλειος, Δρ Πολ. Μηχανικός, Διευθυντής Ερευνών Ι.Τ.Σ.Α.Κ. 21. Μακρής Νικόλαος, Καθηγητής Τμημ. Πολ. Μηχανικών Παν. Πατρών 22. Μακρόπουλος Κωνσταντίνος, Καθηγητής Σεισμολογίας Ε.Κ.Π.Α., Διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Ε.Α.Α. 23. Μαλακάτας Νικόλαος, Δρ Πολ. Μηχανικός της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, μέλος του Δ.Σ. του Ο.Α.Σ.Π. 24. Μάνος Γεώργιος, Πολ. Μηχανικός, Καθηγητής Α.Π.Θ. 25. Μπέσκος Δημήτριος, Πολ. Μηχανικός, Καθηγητής Παν. Πατρών 26. Μπουκοβάλας Γεώργιος, Πολ. Μηχανικός, Καθηγητής Ε.Μ.Π. 27. Μυλωνάκης Γεώργιος, Αναπλ. Καθηγητής Τμημ. Πολ. Μηχανικών Παν. Πατρών 28. Παπαδόπουλος Νικήτας, Πολ. Μηχανικός, Διευθυντής του Ο.Α.Σ.Π. 29. Περδικάρης Φίλιππος, Καθηγητής Τμημ. Πολ. Μηχανικών Παν. Θεσσαλίας 30. Πρέζα Αλεξάνδρα, Πολ. Μηχανικός, Αναπλ. Μέλος Ελληνικού Τμήματος Σκυροδέματος 31. Σπυράκος Κωνσταντίνος, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών Ε.Μ.Π. 32. Στυλιανίδης Κοσμάς, Πολ. Μηχανικός, Καθηγητής Α.Π.Θ., Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ο.Α.Σ.Π. 33. Τάσιος Θεοδόσιος, Πολ. Μηχανικός, Ομ. Καθηγητής Ε.Μ.Π. 34. Τρέζος Κωνσταντίνος, Πολ. Μηχανικός, Επίκ. Καθηγητής Ε.Μ.Π. 35. Φαρδής Μιχαήλ, Πολ. Μηχανικός, Καθηγητής Παν. Πατρών 36. Χρονέας Νικόλαος, Πολ. Μηχανικός 37. Τσαρτίνογλου Φρόσω, Πολ. Μηχανικός, Εκπρόσωπος Δ.Ο.Κ.Κ./ Υ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ

16 1. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ Ο.Α.Σ.Π. Α Μόνιμη Επιστημονική Επιτροπή Σεισμοτεκτονικής Τα μέλη της Επιτροπής αυτής, σύμφωνα με την Απόφαση Δ16γ/334/2/341/Γ (Φ.Ε.Κ. 312/ ), είναι τα ακόλουθα: 1. Μουντράκης Δημοσθένης, Καθηγητής Τεκτον. Γεωλογίας Α.Π.Θ., Πρόεδρος της Επι - τροπής 2. Παπαμαρινόπουλος Σταύρος, Καθηγητής Γεωφυσικής Παν. Πατρών, Αναπληρωτής Πρόεδρος 3. Βαφείδης Αντώνιος, Καθηγητής Γεωφυσικής Πολυτεχνείου Κρήτης 4. Δρακάτος Γεώργιος, Δρ Σεισμολόγος, Διευθυντής Ερευνών Γεωδυν. Ινστιτούτου Ε.Α.Α. 5. Καρακαΐσης Γεώργιος, Καθηγητής Σεισμολογίας Α.Π.Θ. 6. Κούκης Γεώργιος, Καθηγητής Τεχν. Γεωλογίας Παν. Πατρών 7. Κούτσικος Ηλίας, Δρ Γεωφυσικής, Πάρεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 8. Λατουσάκης Ιωάννης, Δρ Σεισμολόγος, Διευθυντής Ερευνών Γεωδυν. Ινστιτούτου Ε.Α.Α. 9. Μάργαρης Βασίλειος, Δρ Σεισμολόγος, Διευθυντής Ερευνών Ι.Τ.Σ.Α.Κ. 10. Μαρίνος Παύλος, Καθηγητής Γεωτεχνικής Ε.Μ.Π. 11. Μπαλτατζής Εμμανουήλ, Καθηγητής Πετρολογίας Ε.Κ.Π.Α. 12. Νικολάου Νικόλαος, Γεωλόγος MSc, Διευθυντής Τεχν. Γεωλογίας Ι.Γ.Μ.Ε. 13. Παναγιωτόπουλος Δημήτριος, Καθηγητής Σεισμολογίας Α.Π.Θ. 14. Παπαγεωργίου Απόστολος, Πολ. Μηχανικός, Καθηγητής Παν. Πατρών 15. Παπαδημητρίου Παναγιώτης, Αναπλ. Καθηγητής Σεισμολογίας Ε.Κ.Π.Α. 16. Ροντογιάννη Θεοδώρα, Επίκ. Καθηγήτρια Γεωλογίας Ε.Μ.Π. 17. Τσάπανος Θεόδωρος, Καθηγητής Σεισμολογίας Α.Π.Θ. Β Μόνιμη Επιστημονική Επιτροπή Αντισεισμικών Κατασκευών & Τεχνικής Σεισμολογίας Τα μέλη της, σύμφωνα με την Απόφαση Δ16γ/334/2/341/Γ (Φ.Ε.Κ. 312/ ), είναι τα ακόλουθα: 1. Αναγνωστόπουλος Σταύρος, Πολ. Μηχανικός, Καθηγητής Παν. Πατρών, Πρόεδρος της Επιτροπής 2. Κωνσταντόπουλος Ιωάννης, Πολ. Μηχανικός, Καθηγητής Ecole Polytechnique Παν. Βρυξελλών, Αναπληρωτής Πρόεδρος 3. Βούλγαρης Νικόλαος, Αναπλ. Καθηγητής Σεισμολογίας Ε.Κ.Π.Α. 4. Γκαζέτας Γεώργιος, Πολ. Μηχανικός, Καθηγητής Ε.Μ.Π. 5. Καλογεράς Ιωάννης, Δρ Σεισμολόγος, Κύριος Ερευνητής Γεωδ. Ινστιτούτου Ε.Α.Α. 6. Κάππος Ανδρέας, Πολ. Μηχανικός, Καθηγητής Α.Π.Θ., Πρόεδρος Ι.Τ.Σ.Α.Κ. 7. Καραμπίνης Αθανάσιος, Πολ. Μηχανικός, Καθηγητής Δ.Π.Θ. 8. Καρύδης Παναγιώτης, Πολ. Μηχανικός, Ομ. Καθηγητής Ε.Μ.Π. 9. Κυρατζή Αναστασία, Καθηγήτρια Σεισμολογίας Α.Π.Θ. 10. Λεκίδης Βασίλειος, Δρ Πολ. Μηχανικός, Διευθυντής Ερευνών Ι.Τ.Σ.Α.Κ. 11. Μακρής Νικόλαος, Καθηγητής Τμημ. Πολ. Μηχανικών Παν. Πατρών 12. Μάνος Γεώργιος, Πολ. Μηχανικός, Καθηγητής Α.Π.Θ.

17 13. Μαρίνος Παύλος, Καθηγητής Γεωτεχνικής Ε.Μ.Π. 14. Μπουκοβάλας Γεώργιος, Πολ. Μηχανικός, Καθηγητής Ε.Μ.Π. 15. Μυλωνάκης Γεώργιος, Πολ. Μηχανικός, Αναπλ. Καθηγητής Παν. Πατρών 16. Παπαγεωργίου Απόστολος, Πολ. Μηχανικός, Καθηγητής Παν. Πατρών 17. Παπαϊωάννου Χρήστος, Δρ Σεισμολόγος, Διευθυντής Ερευνών Ι.Τ.Σ.Α.Κ. 18. Σπυράκος Κωνσταντίνος, Πολ. Μηχανικός, Καθηγητής Ε.Μ.Π. 19. Συνολάκης Κωνσταντίνος, Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης 20. Τάσιος Θεοδόσιος, Πολ. Μηχανικός, Ομ. Καθηγητής Ε.Μ.Π. 21. Ψυχάρης Ιωάννης, Πολ. Μηχανικός, Αναπλ. Καθηγητής Ε.Μ.Π. Γ Μόνιμη Επιστημονική Επιτροπή Κοινωνικής Αντισεισμικής Άμυνας Τα μέλη της, σύμφωνα με την Απόφαση Δ16γ/334/2/341/Γ (Φ.Ε.Κ. 312/ ), είναι τα ακόλουθα: 1. Βλάχος Ιωάννης, Πολ. Μηχανικός, μέλος του Δ.Σ. του Ο.Α.Σ.Π., Πρόεδρος της Επιτροπής 2. Συνολάκης Κωνσταντίνος, Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης, Αναπληρωτής Πρόεδρος 3. Θεοδουλίδης Νικόλαος, Δρ Σεισμολόγος, Κύριος Ερευνητής Ι.Τ.Σ.Α.Κ. 4. Καρακώστας Βασίλειος, Αναπλ. Καθηγητής Σεισμολογίας Α.Π.Θ. 5. Καραστάθης Βασίλειος, Δρ Σεισμολόγος, Κύριος Ερευνητής Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Ε.Α.Α. 6. Κούτσικος Ηλίας, Δρ Γεωφυσικής, Πάρεδρος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 7. Κυριαζής Εμμανουήλ, Πολ. Μηχανικός 8. Μπεργιαννάκη - Δερμιτζάκη Ιωάννα, Αναπλ. Καθηγήτρια Ψυχιατρικής Κλινικής Ε.Κ.Π.Α. 9. Πύρρος Δημήτριος, Διευθυντής Ιατρικών Υπηρεσιών Ε.Κ.Α.Β. 10. Σκορδύλης Εμμανουήλ, Αναπλ. Καθηγητής Σεισμολογίας Α.Π.Θ. 11. Τάσσος Σταύρος, Δρ Σεισμολόγος, Εντεταλμένος Ερευνητής Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Ε.Α.Α. 12. Τσάγκλας Αναστάσιος, Πολ. Μηχανικός, Διευθυντής Κοινωνικής Αντισεισμικής Άμυνας του Ο.Α.Σ.Π. 13. Φιλολία Αργυρώ, Καθηγήτρια Πυροσβεστικής Ακαδημίας, με ειδίκευση σε θέματα Ολικής Ποιότητας και Διαχείρισης Κινδύνου 14. Χρηστάκης Μιχαήλ, Καθηγητής Πυροσβεστικής Ακαδημίας, Σύμβουλος Υπουργείου Υγείας σε θέματα Διαχείρισης Κινδύνων 15. Εκπρόσωπος Γ.Γ.Δ.Ε./Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 16. Εκπρόσωπος Π.Σ.Ε.Α./Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 17. Εκπρόσωπος Γ.Γ.Π.Π./Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη 18. Εκπρόσωπος Πυροσβεστικού Σώματος (Ε.Μ.Α.Κ.) 19. Εκπρόσωπος Ο.Λ.Μ.Ε. 20. Εκπρόσωπος Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. 21. Εκπρόσωπος Ε.Σ.Η.Ε.Α

18 2. TO EΡΓΟ ΤΟΥ Ο.Α.Σ.Π. Ο Ο.Α.Σ.Π. αξιοποιεί τις γνώσεις και συντονίζει το επιστημονικό δυναμικό της χώρας για το σχεδιασμό και την εφαρμογή μιας αποτελεσματικής αντισεισμικής πολιτικής. Στην κατεύθυνση αυτή ο Οργανισμός επεξεργάζεται θέματα και επιλέγει δράσεις που εμπίπτουν στους ακόλουθους τομείς: Βελτίωση της Γνώσης ως προς τη Σεισμική Επικινδυνότητα Ενίσχυση της Σεισμικής Ικανότητας των Κατασκευών Σχεδιασμός Μέτρων Ετοιμότητας Ενημέρωση Εκπαίδευση του Πληθυσμού Ενίσχυση της Εφαρμοσμένης Έρευνας Αντιμετώπιση Σεισμικών Συμβάντων.

19 2.1. Βελτίωση της Γνώσης ως προς τη Σεισμική Επικινδυνότητα Ο Ο.Α.Σ.Π. παρέχει έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση στην πολιτεία για το σεισμικό κίνδυνο προκειμένου να καταστεί δυνατός ο σχεδιασμός και η αντιμετώπιση. Για το λόγο αυτό: ενισχύει το Εθνικό Δίκτυο Σεισμογράφων ενισχύει το Εθνικό Δίκτυο Επιταχυνσιογράφων αναθέτει μελέτες ή προγράμματα σχετικά με το αντικείμενο του Οργανισμού αναθέτει, συντονίζει και εκδίδει φύλλα του Νεοτεκτονικού Χάρτη της Ελλάδας (κλ. 1: ) Εθνικά Δίκτυα Σεισμογράφων και Επιταχυνσιογράφων Στο πλαίσιο της προσπάθειας ενίσχυσης των σεισμολογικών φορέων της χώρας ο Ο.Α.Σ.Π. επιχορήγησε το 2010 τους ακόλουθους φορείς: το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών με το ποσό των , για τις ανάγκες λειτουργίας του Δικτύου του. το Ι.Τ.Σ.Α.Κ. με το ποσό των για τη λειτουργία του Εθνικού Δικτύου Επιτα χυνσιογράφων. Το ποσό αυτό αποτελούσε τη β δόση επί συνόλου Δίκτυο Επιταχυνσιογράφων Γ.Ι. Εθνικό Δίκτυο Σεισμογράφων Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Πανεπιστήμιο Πάτρας

20 2. ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ Ο.Α.Σ.Π Ενίσχυση της Σεισμικής Ικανότητας των Κατασκευών Η αντισεισμική κατασκευή των κτιρίων αλλά και των άλλων τεχνικών έργων υποδομής αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών σε περίπτωση σεισμού. Στην κατεύθυνση αυτή ο Ο.Α.Σ.Π. αναθέτει τη σύνταξη και την αναμόρφωση των κανονισμών δόμησης της χώρας σε ειδικές επιστημονικές επιτροπές. Τα πεδία δραστηριοτήτων του Οργανισμού κατά το 2010 ήταν τα εξής: Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός Ελληνικός Κανονισμός Ωπλισμένου Σκυροδέματος Ευρωκώδικες Προσεισμικός Έλεγχος Κτιρίων Δημόσιας και Κοινωφελούς Χρήσης Κανονισμός Επεμβάσεων σε Κτίρια από Ωπλισμένο Σκυρόδεμα (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) Σύνταξη Κανονιστικού Κειμένου για τις Δομητικές Επεμβάσεις και την Αντισεισμική Προστασία των Ελληνικών Μνημείων Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός (Ε.Α.Κ. 2000) Η αρμόδια Μόνιμη Επιστημονική Επιτροπή Υποστήριξης του Αντισεισμικού Κανονισμού του Ο.Α.Σ.Π. προχώρησε σε τροποποιήσεις, συμπληρώσεις και διευκρινήσεις του Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού Ε.Α.Κ που αφορούν στο σεισμικό αρμό, στη διάταξη τοιχωμάτων και στην αλληλεπίδραση φέροντος οργανισμού και τοιχοπληρώσεων και στο Συντελεστή Σπουδαιότητας Κτιρίων, οι οποίες δημοσιεύθηκαν το 2010 στο Φ.Ε.Κ. 270/Β / και έχουν αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο του Οργανισμού Ελληνικός Κανονισμός Ωπλισμένου Σκυροδέματος (Ε.Κ.Ω.Σ. 2000) Η αρμόδια Μόνιμη Επιστημονική Επιτροπή Υποστήριξης του Αντισεισμικού Κανονισμού του Ο.Α.Σ.Π. προχώρησε σε αναθεώρηση - αντικατάσταση του άρθρου του Ε.Κ.Ω.Σ που αφορά στα Κοντά Υποστυλώματα, η οποία δημοσιεύθηκε το 2010 στο Φ.Ε.Κ. 270/Β / και έχει αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο του Οργανισμού.

21 Ευρωκώδικες Από το 2005 έχει συγκροτηθεί η Επιτροπή Ευρωκωδίκων Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., της οποίας κύριο έργο είναι η μετάφραση των Ευρωκωδίκων και η σύνταξη των Εθνικών Προσαρτημάτων και των αιτιολογικών εκθέσεων. Η Επιτροπή αυτή είναι υπεύθυνη για όλες τις ενέργειες που σχετίζονται με την υλοποίηση της εφαρμογής των Ευρωκωδίκων στη χώρα μας. Tο 2009 ολοκληρώθηκε το έργο της. Οι Ευρωκώδικες απαρτίζονται από 10 κύρια ευρωπαϊκά πρότυπα και υποδιαιρούνται σε 58 μέρη. Αναλυτικότερα, υπάρχουν οι εξής Ευρωκώδικες: Ευρωκώδικας: Βάσεις σχεδιασμού δομημάτων, Ευρωκώδικας 1: Δράσεις σε δομήματα, Ευρω κώ δικας 2: Σχεδιασμός κατασκευών από σκυρόδεμα, Ευρωκώδικας 3: Σχεδιασμός κατασκευών από χάλυβα, Ευρωκώδικας 4: Σχεδιασμός σύμμεικτων κατασκευών από χάλυβα και σκυρό δεμα, Ευρωκώδικας 5: Σχεδιασμός ξύλινων κατασκευών, Ευρωκώδικας 6: Σχε διασμός κατασκευών από τοιχοποιΐα, Ευρωκώδικας 7: Γεωτεχνικός σχεδιασμός, Ευρω κώ δικας 8: Αντισεισμικός σχεδιασμός των κατασκευών, Ευρωκώδικας 9: Σχεδιασμός κατασκευών από αλουμίνιο Προσεισμικός Έλεγχος Κτιρίων Δημόσιας και Κοινωφελούς Χρήσης Συνεχίστηκε η εισαγωγή Δελτίων Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου που αφορούν σε Κτίρια Δημόσιας και Κοινωφελούς Χρήσης στην ηλεκτρονική βάση του Οργανισμού. Τα Δελτία συμπληρώνονται από τους τεχνικούς των φορέων που έχουν την ευθύνη της λειτουργίας και της ασφάλειας των προαναφερόμενων κτιρίων και στέλνονται στον Ο.Α.Σ.Π. (περίπου δελτία έχουν έρθει στον Oργανισμό έως σήμερα). Τα αποτελέσματα της βαθμονόμησης των Δελτίων που προκύπτουν από την επεξεργασία τους, στέλνονται από τον Ο.Α.Σ.Π. στους αντίστοιχους φορείς προέλευσής τους. Παράλληλα η Επιτροπή Προσεισμικού Ελέγχου Κτιρίων ολοκλήρωσε τον καθορισμό της διαδικασίας του Δευτεροβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου Κτιρίων Ωπλισμένου Σκυροδέματος Κανονισμός Επεμβάσεων σε Κτίρια από Ωπλισμένο Σκυρόδεμα (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) Ο Ο.Α.Σ.Π., από το 2001, έχει συστήσει μια 17-μελή επιτροπή ειδικών για τη σύνταξη Σχεδίου Κανονισμού για την αντισεισμική επισκευή και ενίσχυση υφισταμένων κτιρίων από ωπλισμένο σκυρόδεμα (ΚΑΝ.ΕΠΕ.). Το 2009 η αρμόδια αυτή επιτροπή παρέδωσε το έργο της, το οποίο τέθηκε σε διαβούλευση. Mετά την αξιολόγηση των αποκρίσεων οριστικοποιήθηκε το κείμενο του Kανονισμού και υποβλήθηκε στον O.A.Σ.Π. Tο τελικό αυτό κείμενο αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του O.A.Σ.Π. (ενότητα Kανονισμοί). Eπιπλέον, το 2010 συγκροτήθηκε από τον Ο.Α.Σ.Π. Oμάδα Mελέτης για την εναρμόνιση του ΚΑΝ.ΕΠΕ. με τους Eυρωκώδικες.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ο.Α.Σ.Π.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ο.Α.Σ.Π. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ο.Α.Σ.Π. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 2011-2012 ΑΘΗΝΑ - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Επιμέλεια Ύλης: Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Α.Σ.Π. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Ο.Α.Σ.Π. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣµΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣµΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣµΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Ο.Α.Σ.Π.) Ο.Α.Σ.Π. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 2014 ΑΘΗΝΑ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 Ο.Α.Σ.Π. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 2014 2 Επιμέλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΣΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΣΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΣΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Ο.Α.Σ.Π.)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Ο.Α.Σ.Π.) Σ Ε Ι Σ Μ Ο Σ - Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ 2009 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Ο.Α.Σ.Π.) ΣΕΙΣΜΟΣ - Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Συγγραφή Κειμένων (για το τεύχος του 2004): Κέρπελης Πλούταρχος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 2007 2009 Μια πλούσια δραστηριότητα ανέπτυξε το Τμήμα Κέρκυρας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, κατά τη τριετία 2007-2009,

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Πολυτεχνική Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Πολυτεχνική Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Πολυτεχνική Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 Βόλος Έκδοση 2,0 Μάιος 2013 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 ΒΟΛΟΣ Ο Oδηγός Σπουδών 2010-2011 του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Ο Oδηγός Σπουδών 2013-2014 του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας συντάχθηκε τον Ιούνιο - Σεπτέμβριο του 2013.

Ο Oδηγός Σπουδών 2013-2014 του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας συντάχθηκε τον Ιούνιο - Σεπτέμβριο του 2013. Ο Oδηγός Σπουδών 2013-2014 του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας συντάχθηκε τον Ιούνιο - Σεπτέμβριο του 2013. Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών Eπιτροπή Οδηγού Σπουδών: Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 2007-2009

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 2007-2009 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 2007-2009 Ο απολογισμός που παρουσιάζεται αφορά την περίοδο μετά τις τελευταίες εκλογές του Τ.Ε.Ε. το Νοέμβρη του 2006 και πιο συγκεκριμένα

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιος Απολογισμός Περιφέρειας Κρήτης

Ετήσιος Απολογισμός Περιφέρειας Κρήτης 2012 Ετήσιος Απολογισμός Περιφέρειας Κρήτης Περιφέρεια Κρήτης Φεβρουάριος 2013 2 Περιεχόμενα Μήνυμα Περιφερειάρχη... 4 Μέρος 1 ο : Πρόγραμμα Δράσης Περιφέρειας Κρήτης... 7 Προπαρασκευή για τους Εορτασμούς

Διαβάστε περισσότερα

2 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΥ ΤΟΥ ΥπΕΠΘ

2 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΥ ΤΟΥ ΥπΕΠΘ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στα πλαίσια της εργασίας αυτής μελετάται η εξέλιξη της Διεύθυνσης Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΣΔΕ) της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΥπΕΠΘ μέσα από το πρίσμα των καινοτομιών που εισήγαγε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ 2000-06 ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ 2000-06 ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 ΣΕΛ. 1/234 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...6 1.1. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ...6 1.2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ...9 2. ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Έκθεση για τη Νεολαία

Εθνική Έκθεση για τη Νεολαία Εθνική Έκθεση για τη Νεολαία (National Report) Δεκέμβριος 2012 Τεχνικοί Σύμβουλοι Οι απόψεις που εκφράζονται στην παρούσα μελέτη δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα τη γνώμη και τη θέση της Γενικής Γραμματείας

Διαβάστε περισσότερα

Eurybase The Information Database on Education Systems in Europe

Eurybase The Information Database on Education Systems in Europe Directorate-General for Education and Culture Eurybase The Information Database on Education Systems in Europe Οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήματος στην Ελλάδα 2005/06 European Commission 7. Διά Βίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 48. Ψήφιση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 48. Ψήφιση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 48 Ψήφιση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου. Πρακτικό της με αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα Ιούλιος 2013 - 2 - Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων... 3 Α. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ... 7 Α1. Νομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Σεπτέµβριος 2014 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Χίος, Μάρτιος 2015. Περιεχόμενα TΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ... 5 ΊΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ... 5 ΔΙΟΙΚΗΣΗ... 7 Το Συμβούλιο... 7

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Προτάσεις ορθολογικής και αποτελεσματικής αναδιάρθρωσης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Προτάσεις ορθολογικής και αποτελεσματικής αναδιάρθρωσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Προτάσεις ορθολογικής και αποτελεσματικής αναδιάρθρωσης Ρέθυμνο / Ηράκλειο, 31 Αυγούστου 2013 1 Σχέδιο Νέου Οργανογράμματος Με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης από το

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 Σέρρες, Δεκέμβριος 2011 Πίνακας περιεχομένων 1. Η διαδικασία της εσωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιος Απολογισμός 2013

Ετήσιος Απολογισμός 2013 Ετήσιος Απολογισμός 2013 Ετήσιος Απολογισμός 2013 1 2 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Κεντρικά Γραφεία: Παλαιολόγου 9 Μαρούσι - Τ.Κ. 151 24, 3ος Οροφος Τηλ.: 210 8067888, 213 2031930-9 Fax: 210 2031950,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Ε.Ε. ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ «ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ»

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Ε.Ε. ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ «ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ» ΑΘΗΝΑ, 16/10/2008 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 7766 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Ε.Ε. ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ «ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ» ΜΕΤΡΟ 4.1 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ» ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

"Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων

Άθληση για Όλους Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων "Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων Επιµέλεια Έκδοσης: Αθανάσιος Κουστέλιος Πρόλογος «...η Δημόσια Υγεία είναι επένδυση για τη διατήρηση και βελτίωση του ανθρώπινου κεφαλαίου της χώρας...»

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.ΔΙ.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δεύτερη και Τρίτη Περιοδική Έκθεση της Ελλάδας

Δεύτερη και Τρίτη Περιοδική Έκθεση της Ελλάδας Φ092.22 / 4836 Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Παιδιών Δεύτερη και Τρίτη Περιοδική Έκθεση της Ελλάδας 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Η Ελλάδα υπέγραψε την Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Παιδιών, η οποία ψηφίστηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάρια και Ημερίδες στο

Σεμινάρια και Ημερίδες στο Περιοδική Ενημερωτική Έκδοση Τεύχος 40 Απρίλιος 2011 Πρόγραμμα Δράσης ΤΕΕ Μαγνησίας 2010-2013 Σεμινάρια και Ημερίδες στο ΤΕΕ Μαγνησίας Γνωμοδοτήσεις για ΣΧΟΟΑΠ και ΓΠΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιοδική Ενημερωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΩ9-5ΝΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛΓΩ9-5ΝΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛΓΩ9-5ΝΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ B1 Μαρούσι,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Δι@ύγεια

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Δι@ύγεια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Δι@ύγεια «ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ & ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

NATIONAL REPORT --------------------------------------------------------

NATIONAL REPORT -------------------------------------------------------- NATIONAL REPORT -------------------------------------------------------- Ανάλυση των εκπαιδευτικών αναγκών των δημοσίων υπαλλήλων ηλικίας 30- και 45+ στην Ελλάδα. 2013 1 / 64 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κατάλογος Συντομογραφιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ.

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 Απόσπασμα Πρακτικού της Συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα