Η φτώχεια και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Η περίπτωση της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η φτώχεια και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Η περίπτωση της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας"

Transcript

1 Αγορά Χωρίς Σύνορα Τόμος 13 (2) 2007: Έκθεση του Ινστιτούτου Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων Η φτώχεια και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Η περίπτωση της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας Περίληψη: Στην παρούσα εργασία αναλύουμε τον ρόλο του ΔΝΤ στο ζήτημα περιορισμού της φτώχειας στην πγδμ. Όπως αποδεικνύεται, οι παρεμβάσεις του στην διαμόρφωση του προγράμματος για τον περιορισμό της φτώχειας και η πολιτική δανειοδοτήσεων που ακολούθησε δεν υπήρξαν επιτυχείς. Στις 23 Μαΐου 2007, η κυβέρνηση της χώρας ανακοίνωσε πως θα προχωρήσει σε αποπληρωμή των οφειλών της προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, αλλά ήδη από τον Ιανουάριο του 2007, η οικονομία περιήλθε εκ νέου σε ύφεση, αποδεικνύοντας το περιορισμένο εύρος της επίδρασης της πολιτικής χρηματοδοτήσεων των διεθνών οργανισμών, όταν η διαρθρωτική μεταρρύθμιση δεν προκύπτει ως ανάγκη από τη βάση της κοινωνίας, αλλά επιβάλλεται άνωθεν. Λέξεις Κλειδιά: Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ΠΓΔΜ, φτώχεια

2 8 Αγορά Χωρίς Σύνορα Εισαγωγή Η πληθώρα μελετών σχετικά με τον ρόλο των διεθνών οργανισμών στο πρόβλημα καταπολέμησης της φτώχειας τροφοδότησε συζητήσεις όχι μόνον εντός της επιστημονικής κοινότητας, αλλά και στους λοιπούς φορείς κοινωνικής ανάπτυξης. Εντούτοις, το πρόβλημα παραμένει. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) ακρογωνιαίος λίθος του διεθνούς νομισματικού συστήματος, έχει απομακρυνθεί από τον παραδοσιακό του ρόλο και προτείνει πολιτικές σταθεροποίησης και ανάπτυξης, χωρίς να μπορεί να διασφαλίσει τη υλοποίησή τους ενώ αδυνατεί να κατανοήσει τη σύγχρονη πραγματικότητα, πεισματικά προσκολλημένο σε ανεπιτυχείς συνταγές του παρελθόντος. Στο ασταθές κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον των χωρών της ΝΑ Ευρώπης, όπου οι ατέλειες στους μηχανισμούς της αγοράς και η αναζωπύρωση μειονοτικών αιτημάτων διαμορφώνουν την κοινωνική πραγματικότητα, η διαδικασία της μετάβασης στην οικονομία της αγοράς αποδεικνύεται χρονοβόρος, δαπανηρή και επιφέρει πλήγματα στον κοινωνικό ιστό. Η διαρκής αναστολή της οικονομικής ανάπτυξης στην πγδμ, λόγω διαδοχικών οικονομικών και κοινωνικών κρίσεων κινητοποίησε μεταξύ άλλων και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Το σύνθετο φαινόμενο της φτώχειας στις οικονομίες υπό μετάβαση «Η αληθινή συνεργασία προϋποθέτει την αυτονομία της ευεργετηθείσας χώρας, στη χάραξη της εθνικής πολιτικής της...συχνά τα προγράμματα οικονομικής συνεργασίας μας επιβάλλονται από τις δωρήτριες χώρες...άνθρωποι που δεν έχουν δει στη ζωή τους πως παράγεται το βαμβάκι μας δίνουν κατευθύνσεις για το πως να παράγουμε βαμβάκι...καμμία χώρα δεν μπορεί να εφαρμόσει τους όρους δέσμευσης χορήγησης της ξένης βοήθειας. Είναι τόσο πολύπλοκοι, ώστε και αυτοί που τους δημιούργησαν αδυνατούν να τις αντιληφθούν. Αυτό δεν είναι συνεργασία. Αυτό είναι συμπεριφορά δασκάλου προς μαθητή». 1 Ο Οργανισμός για την Ανάπτυξη των Ηνωμένων Εθνών ορίζει τη φτώχεια ως την κατάσταση απώλειας των βασικών στοιχείων διαβίωσης, δηλαδή στέγασης, διατροφής, απασχόλησης και πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας. Πρόκειται για μία κατάσταση, ηθικά απαράδεκτη και η κοινωνία έχει υποχρέωση να καταβάλει προσπάθειες για την απάλειψή της. 2 Ο στόχος περιορισμού της 1 Απόσπασμα ομιλίας του Amadou Toumani Touré, Προέδρου της Δημοκρατίας του Μάλι, στο Διεθνές Συνέδριο για την Ανάπτυξη (Development Cooperation Forum), στην Ουάσιγκτον, το UNDP, Poverty, Inequality and Redistribution: A Methodology to Define the Rich. International Poverty Centre, Working Paper No. 18, May 2006, p.5.

3 Η φτώχεια και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Η περίπτωση της ΠΓΔΜ 85 φτώχειας και η προώθηση της συνεργασίας για την ανάπτυξη αποτελούν δύο από τους οκτώ βασικούς στόχους της Χιλιετίας που έθεσαν τα Ηνωμένα Έθνη (Millennium Development Goals, MDGs). Στην Έκθεση της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη αναφέρεται ότι ο περιορισμός της φτώχειας στις φτωχές υπήρξε ένα από τα τρία βασικά ζητήματα της Διεθνούς Διάσκεψης της Κοπεγχάγης του 1995 (World Social Summit). Η επίτευξη του στόχου είναι εφικτή μέσω υιοθέτησης πολιτικής βιώσιμης ανάπτυξης, σε πλαίσιο ενίσχυσης της διαδικασίας της οικονομικής μεγέθυνσης, ανάπτυξης του εμπορίου, αύξησης της απασχόλησης, ενίσχυσης της κοινωνικής πρόνοιας, εφαρμογής προγραμμάτων στέγασης και ανάπτυξης των υποδομών στις φτωχές και τις περίκλειστες χώρες της πρώην Ανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης. 3 Τον Οκτώβριο του 200, στο πλαίσιο εκπόνησης μελέτης για τον περιορισμό της φτώχειας στις οικονομίες υπό μετάβαση της Ευρώπης, η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη, διοργάνωσε σεμινάριο σχετικά με τις εισοδηματικές ανισότητες και τη φτώχεια στην περιοχή, όπου τονίσθηκε ότι το φαινόμενο της φτώχειας εντάθηκε και οι εισοδηματικές ανισότητες ενισχύθηκαν, όπως φαίνεται από: την αύξηση της ανεργίας τον περιορισμό του πραγματικού εισοδήματος τη διάλυση των συστημάτων υγείας και πρόνοιας την αύξηση του παιδικού υποσιτισμού την διάδοση του υιού του HIV/AIDS την επιδείνωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης και την υποχώρηση της κοινωνικής προστασίας. Σύμφωνα με την ανωτέρω Έκθεση, ο περιορισμός της φτώχειας στις χώρες της Ανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης επιβάλλει ενίσχυση της προσπάθειας εκ μέρους των διεθνών οργανισμών και των κυβερνήσεων για: την εξασφάλιση στέγασης την ενίσχυση της απασχόλησης 5 την ανάπτυξη αποτελεσματικών υποδομών 6 την ενίσχυση των εμπορικών συναλλαγών, όχι ως στόχου per se, αλλά ως μέσου περιορισμού της φτώχειας 7 την υποστήριξη της διαδικασίας της βιώσιμης ανάπτυξης, όπως ορίζεται από τρία βασικά κείμενα: την Agenda 21, το Σχέδιο εφαρμογής των αποτελεσμάτων της Διεθνούς Διάσκεψης της Κοπεγχάγης για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη 3 The UN, Economic and Social Council, Economic Commission for Europe, E/ECE/12, , Sixtieth session February 200, Provisional agenda item 8, παρ. 23. Ibid., παρ Ibid., παρ Ibid., παρ Ibid., παρ. 29.

4 86 Αγορά Χωρίς Σύνορα Η διαρκής αναστολή της (Plan of Implementation of the World Summit on οικονομικής ανάπτυξης Sustainable Development, WSSD) και την Διακήρυξη των οκτώ στόχων των Ηνωμένων Εθνών (Millennium στην πγδμ, λόγω Declaration). Ειδικότερα, το Σχέδιο WSSD εξουσιοδοτούσε περιφερειακές επιτροπές να «υποστηρίξουν την διαδοχικών οικονομικών και κοινωνικών κρίσεων εφαρμογή στρατηγικών, προγραμμάτων και δράσεων κινητοποίησε μεταξύ άλλων περιφερειακής βιώσιμης ανάπτυξης, που να εκφράζουν εθνικές προτεραιότητες 8...να διευκολύνουν την και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. ανταλλαγή τεχνογνωσίας για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων και να υποστηρίξουν τη συμμετοχή των φορέων της κοινωνίας για την επίτευξη των στόχων της Agenda 21». 9 Εξάλλου, στον έβδομο στόχο της Διακήρυξης των Ηνωμένων Εθνών (Millennium Declaration) αναφέρεται ότι «καλούνται τα κράτη-μέλη των Ηνωμένων Εθνών να ενσωματώσουν τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης στη χάραξη των εθνικών πολιτικών για την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη και να ανακόψουν τη διαδικασία σπατάλης των περιβαλλοντικών πόρων». Οικονομική ανάπτυξη και Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) Στην εισαγωγή του κλασσικού κειμένου των στόχων των Ηνωμένων Εθνών, για την ανάπτυξη (Millenium Development Goals) ο Γενικός Γραμματέας του διεθνούς οργανισμού εκφράζει τις ευχαριστίες του, μεταξύ άλλων και στους εκπροσώπους του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για τη συμβολή τους στην κατάρτιση αυτής της Έκθεσης και συνεπώς στην καταπολέμηση και της φτώχειας, διεθνώς και κατ επέκταση και στις χώρες υπό μετάβαση της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. 10 Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο του διεθνούς νομισματικού συστήματος. Σύμφωνα με το καταστατικό του, στόχοι της λειτουργίας του ΔΝΤ είναι: η προώθηση της διεθνούς συνεργασίας σε νομισματικά θέματα, η διευκόλυνση της ισόρροπης ανάπτυξης του διεθνούς εμπορίου, η προώθηση της συναλλαγματικής σταθερότητας, η υποστήριξη της δημιουργίας ενός πολυμερούς συστήματος πληρωμών, η διάθεση πόρων από τα μέλη του σ όσα αντιμετωπίζουν δυσχέρειες στο ισοζύγιο πληρωμών και η ελάττωση της διάρκειας, αλλά και η διόρθωση των ανισορροπιών στα ισοζύγια πληρωμών των μελών. Το 2007, σε κλίμα οικονομικής ευφορίας (χαμηλά επιτόκια, μεγέθυνση της παγκόσμιας οικονομίας 5% το 2006, προσδοκίες υψηλών επιδόσεων οικονομιών 8 Ibid., παρ Ibid., παρ Millennium Development Goals Report, New York :United Nations, 2006.

5 Η φτώχεια και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Η περίπτωση της ΠΓΔΜ 87 Ευρώπης, Ιαπωνίας, επαναφορά της αμερικανικής οικονομίας σε τροχιά ανάπτυξης, δυναμική ένταξη των αναδυόμενων αγορών της Κίνας και της Ινδίας στο διεθνές σύστημα, βελτίωση του επενδυτικού κλίματος στη Μέση Ανατολή) που θυμίζει την αισιοδοξία των πρώτων ετών της δεκαετίας του 70, οι πρόσφατες Εκθέσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου τόνιζαν την αναγκαιότητα σαφούς διάκρισης των αρμοδιοτήτων του Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας: επικέντρωση του Ταμείου στην επίτευξη μακροοικονομικής σταθερότητας και συνεπώς σταδιακή υποχώρηση των αρμοδιοτήτων του από τα Προγράμματα περιορισμού της φτώχειας (PGRF) και μεταβίβασή τους στην Παγκόσμια Τράπεζα. Κεντρική ιδέα παραμένει η αποτίμηση των ειδικών όρων δανειοδότησης εκ μέρους του ΔΝΤ (conditionalities) ως μοχλού επίτευξης μακροοικονομικής σταθερότητας και περιορισμού της φτώχειας. 11 Νέες συνθήκες και Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) Το ΔΝΤ συνεχίζει να αναλύει σύγχρονα φαινόμενα χρησιμοποιώντας παλιές μεθόδους. Όμως, από την εποχή του Bretton Woods στη δεκαετία 0, πολλά άλλαξαν. Η διαδικασία παγκοσμιοποίησης αποσάθρωσε το παλαιό σύστημα των εθνικών οικονομιών, των σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών και του εμπορικού προστατευτισμού. Η τεχνολογική πρόοδος και η ανάπτυξη των μέσων επικοινωνίας δημιούργησε νέα δεδομένα στην οργάνωση του οικονομικού και κοινωνικού χώρου. Φαίνεται πως το υψηλό επίπεδο εξειδίκευσης των στελεχών του ΔΝΤ δεν αποτελεί εγγύηση για τη θεώρηση της διαδικασίας της ανάπτυξης ως σύνθετης κοινωνικής πραγματικότητας. Οι οικονομολόγοι του διεθνούς οργανισμού «αντιμετωπίζουν τα πράγματα, με στενή οικονομίστικη αντίληψη». 12 Είναι γνωστή η περίπτωση του νομπελίστα οικονομολόγου Joseph Stiglitz. Η Παγκόσμια Τράπεζα τον απέλυσε το 1999, διότι τόλμησε να ασκήσει κριτική κατά της λειτουργίας των διεθνών οικονομικών οργανισμών (Παγκόσμια Τράπεζα και ΔΝΤ), τονίζοντας ότι «επεξεργάζονται πολιτικές που καταδικάζουν ανθρώπους σε θάνατο». 13 O διάσημος δε οικονομολόγος Jeffrey Sachs, τόνιζε το 2005, ότι «όλα τα προβλήματα δεν είναι ίδια, όπως και για όλες οι ασθένειες δεν χορηγούμε το ίδιο φάρμακο. Το ΔΝΤ επικεντρώνεται σ ορισμένα ζητήματα, όπως η καταπολέμηση της διαφθοράς, τα εμπόδια στη λειτουργία των ιδιωτικών επιχειρήσεων, τα δημοσιονομικά ελλείμματα και η κρατική ιδιοκτησία παραγωγικών συντελεστών, θεωρώντας πως κάθε εμπύρετος νόσος πρέπει να αντιμε- 11 Statement by Nout Wellink, President of the Nederlansche Bank, International Monetary and Financial Committee, Washington: IMF, , p.7 12 Βλ.Κατάθεση στην Επιτροπή Οικονομικών του Βρετανικού Κοινοβουλίου, της κυρίας Romilly, στελέχους της Action Aid, την House of Commons, Treasury Committee, Globalisation: Τhe Role of the IMF, Ninth Report of Session , 2006, p J.E. Stiglitz, Globalization and Its Discontents. New York: WW Norton and Company, 2002.

6 88 Αγορά Χωρίς Σύνορα Ο στόχος περιορισμού της τωπισθεί με τα ίδια φάρμακα: περικοπή δημοσιονομικών δαπανών, απελευθέρωση εμπορίου και ιδιωτικο- φτώχειας και η προώθηση ποιήσεις. Καμμία αναφορά στα μεγάλα προβλήματα της συνεργασίας για την της φτώχειας, της αγροτικής ανάπτυξης, του κλίματος, των επιδημιών, των μεταφορών, των δύο φύλων ανάπτυξη αποτελούν δύο από τους οκτώ βασικούς και λοιπών παθολογικών καταστάσεων που υπονομεύουν την ανάπτυξη». 1 στόχους της Χιλιετίας που έθεσαν τα Ηνωμένα Έθνη Τα νέα δεδομένα επιτάσσουν άμεση και αποτελεσματική μεταρρύθμιση της λειτουργίας του ΔΝΤ. Σε (Millennium Development Goals, MDGs). έκθεσή του το βρετανικό κοινοβούλιο, το 2006, ζήτησε τον περιορισμό των αρμοδιοτήτων του ΔΝΤ σε ζητήματα πρόληψης κρίσεων, αλλά και την διεύρυνση και εμπλουτισμό των μακροοικονομικών αναλύσεών του, με τη βοήθεια εμπειρογνωμόνων από την Παγκόσμια Τράπεζα, διότι δεν είναι δυνατόν, οι όροι δανειοδότησης των κρατών να βασίζονται στην ίδια οικονομική οπτική, η οποία αγνοεί την ιδιαιτερότητα των οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών και συνεπώς πλήττει την δημοκρατία. 15 Όμως, όπως με ευστοχία έχει δείξει ο Thomas Palley, μέλος της Μικτής Επιτροπής Οικονομικών και Ασφαλείας ΗΠΑ-Κίνας (US China Economic and Security Review Commission), «σε περιόδους οικονομικής κρίσης, οι μεταρρυθμίσεις στη λειτουργία του ΔΝΤ θεωρούνται επισφαλείς, ενώ σε εποχή ευφορίας δεν υπάρχει λόγος αλλαγών». 16 Μεταξύ των αιτημάτων που έθεσαν οι μεγάλες μη κυβερνητικές οργανώσεις για την προώθηση της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης, κατά τη διάρκεια της συνάντησης των οκτώ εκπροσώπων των πλουσιότερων κρατών (G8) στο Essen της Γερμανίας, το 2007, ήταν και η αναμόρφωση της λειτουργίας του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας. Πρόσφατα οι δύο οργανισμοί (Παγκόσμια Τράπεζα και Διεθνές Νομισματικό Ταμείο) αποφάσισαν, ενδεχομένως και κάτω από την πίεση της κριτικής σε διεθνές επίπεδο, την αλλαγή της ονομασίας «προγράμματα διαρθρωτικής προσαρμογής» (SAP, Structural Adjustments) σε «προγράμματα οικονομικής μεγέθυνσης και περιορισμού της φτώχειας» (PGRF, Poverty Reduction and Growth Programs ). Δυστυχώς, η εμπειρία έδειξε πως, οι όροι δανειοδότησης των κρατών δεν αφορούσαν στην αποτίμηση της οικονομικής βοήθειας με όρους κοινωνικής ανάπτυξης και περιορισμού της φτώχειας. 17 Λανθασμένες επιλογές διαρθρωτικών με- 1 D. Sachs, The End of Poverty. Economic Possibilities for Our Time. London: Penguin, House of Commons, Treasury Committee, Globalisation: Τhe Ρole of the IMF, op.cit., p T. Palley, Real IMF Reform: Carpe Diem. Thomas Palley Blog, Χαρακτηριστική περίπτωση το Μάλι, όπου η απελευθέρωση της κλωστοϋφαντουργίας και της ιδιωτικοποίησης του νερού και της ηλεκτρικής ενέργειας, όπως είχαν προτείνει εκπρόσωποι του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας, οδήγησαν τον πληθυσμό σε κοινωνική εξαθλίωση. Βλ. Oxfam, Kicking the Habit: How the World Bank and the IMF are Still Addicted to Attaching Economic Policy Conditions to Aid, Briefing Papers 96, November p.2.

7 Η φτώχεια και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Η περίπτωση της ΠΓΔΜ 89 ταρρυθμίσεων οδήγησαν σε κατασπατάληση πόρων αναπτυξιακής πολιτικής, υπό την πίεση, μεταξύ άλλων και ανεπαρκών διοικητικών μηχανισμών. 18 Ακόμα και η Παγκόσμια Τράπεζα, τα στελέχη της οποίας διαθέτουν ευρύτερη νοοτροπία από τους συναδέλφους τους στο ΔΝΤ, διέθεσε πόρους διοικητικής υποστήριξης αποτυχημένων προγραμμάτων. 19 Η διαδικασία χρηματοδότησης πρέπει να χαρακτηρίζεται από διαφάνεια, να αποτελεί προϊόν εμπλοκής όλων των κοινωνικών εταίρων στην υπό δανειοδότηση χώρα και να αποτιμάται σε όρους κοινωνικής ανάπτυξης, όπως με σαφήνεια περιγράφονται από τον ΟΗΕ (Millennium Development Goals). Η ικανοποίηση του δημοσίου συμφέροντος πρέπει να αποτελεί υπέρτατο στόχο μίας ευνομούμενης πολιτείας, αλλά και της λειτουργίας των διεθνών οργανισμών. Το πλαίσιο ανάλυσης Η ανάπτυξη της επιχειρηματολογίας της Έκθεσης βασίζεται στην διερεύνηση του βαθμού αποτελεσματικότητας των προτεινομένων δράσεων του ΔΝΤ, στο πλαίσιο του Προγράμματος περιορισμού της φτώχειας στην πγδμ ( ). Η διερεύνηση αυτή γίνεται με βάση τους στόχους που η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή για την Ευρώπη των Ηνωμένων Εθνών έχει διατυπώσει. Το ερώτημα που προκύπτει κατά την εξέταση παρομοίων δράσεων είναι γιατί ή πότε ενώ μία χώρα έχει επιλέξει να προβεί σε διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, αδυνατεί να προχωρήσει σε εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων. Η αιτιολογία που προβάλλουν οι εκπρόσωποι της Παγκόσμιας Τράπεζας και του ΔΝΤ, είναι ότι ο δανεισμός για την υλοποίηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων έχει βραχυχρόνιο κόστος και η παροχή ξένης βοήθειας εξασφαλίζει μετριασμό του κόστους. Φυσικά, η βοήθεια εξαρτάται από την υλοποίηση των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων. Τίποτα δεν εμποδίζει μία κυβέρνηση να ξεκινήσει τη μεταρρύθμιση, ώστε να απορροφήσει τη ξένη βοήθεια, αλλά στη συνέχεια να μην καταβάλει τις απαιτούμενες προσπάθειες για την ολοκλήρωση των μεταρρυθμίσεων. 20 Το επιχείρημα έχει τεκμηριωθεί και εμπειρικά. 21 Όπως φαίνεται από την πρόσφατη βιβλιογραφία, αρκετοί παράγοντες επιδρούν στην πιθανότητα υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων στη χώρα υπό δανειοδότηση, 22 όπως: 18 C. Burnside - D. Dollar, Aid Policies and Growth, Policy Research Working paper, No. 1777, The World Bank, K. Deininger- L. Squire S. Basu, Does Economic Analysis Improve the Quality of Foreign Assistance?, World Bank Economic Review, Vol.12.,No.3, 1998, pp D. Rodrik, Understanding Economic Policy Reform, Journal of Economic Literature, Vol. 3, No , pp P. Collier, The Failure of Conditionality στο C. Gwin - J. Nelson, (eds) Perspectives on Aid and Development, Washington, DC: Overseas Development Council., 1997, pp M. Tommasi - A. Velasco, A Model of Endogenous Fiscal Deficits and Delayed Fiscal Reforms, C.V. Starr Center Report 93-, NYU, 1995.

8 90 Αγορά Χωρίς Σύνορα Το ΔΝΤ συνεχίζει να Πρώτον, πολιτική αστάθεια, η οποία περιορίζει το αναλύει σύγχρονα φαινόμενα χρόνο υλοποίησης των προσπαθειών της κυβέρνησης (ασυμμετρία μεταξύ κόστους και οφέλους των μεταρρυθμίσεων), καθιστώντας αβέβαια την απόλαυση του χρησιμοποιώντας παλιές μεθόδους. Όμως, από την οφέλους από την ίδια κυβέρνηση. 23 εποχή του Bretton Woods Δεύτερον, συγκρούσεις μεταξύ ισχυρών φορέων στη δεκαετία 40, πολλά της κοινωνίας, για την διανομή της βοήθειας, με επίπτωση στην κοινωνική συνοχή. Ενδεχομένως, ο κάθε άλλαξαν. φορέας έχει συμφέρον να καθυστερήσει την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων, με στόχο τη χρονική παρέλκυση του «αντιπάλου». 2 Τρίτον, η ιδεολογική ταυτότητα της κυβέρνησης, που συνάδει και με τον βαθμό αξιοπιστίας της (σχέση δημοκρατίας και οικονομικών μεταρρυθμίσεων). Παρά τη λογική θεώρηση πως οι κυβερνήσεις οι οποίες συντάσσονται με την πολιτική της αγοράς είναι ευεπίφορες στην ολοκλήρωση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, εντούτοις το επιχείρημα του λαϊκού ερείσματος της κυβέρνησης αντιτίθεται στη λήψη αντιλαϊκών μέτρων. 25 Ενώ, ο βαθμός πληροφόρησης των πολιτών της χώρας αποτελεί επιπλέον παράγοντα. Τέταρτον, η οικονομική κρίση. Το κόστος της χρονικής μετάθεσης εφαρμογής των κατάλληλων μέτρων (προσδοκώμενος πληθωρισμός) ενδεχομένως να επιταχύνει την υλοποίησή τους. 26 Εντούτοις, η άσκηση περιοριστικής δημοσιονομικής πολιτικής κατά την περίοδο οικονομικής ύφεσης θεωρείται δυσχερής, λόγω του πολιτικού κόστους. Το ζήτημα της αποτελεσματικότητας της υπό όρους δανειοδότησης (conditionality) εκ μέρους των διεθνών οργανισμών, βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο των συζητήσεων. 27 Σε αρκετές περιπτώσεις, η σύνδεση της βοήθειας με τη λήψη μέτρων δεν φαίνεται να απέδωσε, 28 παρά μόνον όταν αφορούσε ορισμένους ποσοτικοποιημένους στόχους. 29 Σε εμπειρική μελέτη τους, οι Craig 23 T. Persson - L.E.O. Svensson, Why a Stubborn Conservative Would Run a Deficit: Policy With Time- Inconsistent Preferences, Quarterly Journal of Economics, Vol. 10, No.2, 1989, pp , G. Tabellini - A. Alesina, Voting on the Budget Deficit, American Economic Review, Vol. 80 No.1, 1990, pp. 37-9, J. Svennson, When is Foreign Aid Policy Credible? Aid Dependence and Conditionality? Policy Research Working Paper, No. 170, World Bank, A. Alesina - A. Drazen, Why are Stabilizations Delayed, American Economic Review, Vol. 81, No.5, 1991, pp A. Cukierman - M. Tommasi, Why Does it Take a Nixon to Get to China, mimeo, Harvard University, M. Tommasi - A. Velasco, A Model of Endogenous Fίscal Deficits and Delayed Fiscal Reforms, op.cit. 27 P. Mosley - J. Harrigan - J. Toye, Aid and Power, Vol. 1, London: Routledge, 1995, V. Thomas et al. (eds), Restructuring Economies in Distress: Policy Reform and the World Bank, Oxford : Oxford University Press, 1991, P. Mosley, Conditionality as a Bargaining Process: Structural Adjustment Lending, , Princeton Essays in International Finance, No. 168, P. Mosley - J. Harrigan and J. Toye, Aid and Power, op.cit. p W. Branson - C. Jayarajah, Structural and Sectoral Adjustment: World Bank Experience, ,Washington D.C: OECD, World Bank, 1995.

9 Η φτώχεια και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Η περίπτωση της ΠΓΔΜ 91 Burnside και David Dollar έδειξαν ότι η παροχή βοήθειας δεν επέδρασε στην άσκηση μακροοικονομικής πολιτικής, διότι, μεταξύ άλλων, πολιτικοί παράγοντες σε τοπικό επίπεδο διαμόρφωσαν το περιβάλλον επιτυχούς αξιοποίησης της οικονομικής βοήθειας. 30 Το Τμήμα Αξιολόγησης της Παγκόσμιας Τράπεζας (Operations Evaluation Department, OED) αναγνώρισε ότι, την περίοδο , το ένα τρίτο των δανείων της Παγκόσμιας Τράπεζας προς τις φτωχές χώρες, απέτυχε. 31 Η θέση μας είναι ότι στο πρόβλημα αντιμετώπισης της φτώχειας, το οποίο αποτελεί σύνθετο και δυναμικό φαινόμενο της διαδικασίας της ανάπτυξης, απαιτείται η διεπιστημονική προσέγγιση και η εμπλοκή πολλών φορέων και οργανισμών. Το πρόγραμμα της κυβέρνησης της πγδμ, για τον περιορισμό της φτώχειας στην επεξεργασία του οποίου συνέβαλε κυρίως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Παγκόσμια Τράπεζα, απέτυχε, κυρίως εξαιτίας ανεπιτυχούς προσδιορισμού της συνολικής διάστασης του προβλήματος και ως εκ τούτου υποβολής μη ολοκληρωμένων προτάσεων εκ μέρους του ΔΝΤ. Παρότι, το ΔΝΤ συνέχισε τη δανειοδότηση της κυβέρνησης της πγδμ, η οποία και ολοκλήρωσε την αποπληρωμή των οφειλών της (US$,2 εκατ.) στις , 32 εντούτοις η κοινωνική και η οικονομική κατάσταση της πγδμ χειροτέρευσε, όπως φαίνεται από την αδυναμία επίτευξης των στόχων των Ηνωμένων Εθνών για τον περιορισμό της φτώχειας. Φτώχεια και οικονομία στην πγδμ Η οικονομική και κοινωνική κρίση στις οικονομίες των κρατών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, οφείλεται κυρίως στην επίδραση της διαδικασίας της μετάβασης στο σύστημα κατανομής των πόρων και της δημιουργίας διαστρεβλώσεων στη λειτουργία της αγοράς. Ήδη από το 1976 ο William Baumol είχε εξετάσει την επίπτωση της μεταβολής στην κατανομή των πόρων, μεταξύ συγκεκριμένων κλάδων της οικονομίας, στην οικονομική ανάπτυξη, 33 ενώ σύγχρονες μελέτες συνέχισαν την παράδοση του σπουδαίου οικονομολόγου. 3 Οι αναλύσεις επικέντρωσαν στο φαινόμενο της αποβιομηχανοποίησης, γνωστό στις ΗΠΑ από τη δεκαετία του 70, το οποίο εμφανίζεται πλέον σ όλες τις αναπτυγμένες οικονομίες 35 αλλά και στις υπό μετάβαση οικονομίες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, τα τελευταία δεκαπέντε έτη. Αρκετές προσπάθειες έγιναν, 30 C. Burnside - D. Dollar, Aid Policies and Growth, op.cit. 31 Portfolio Improvement Program: Review of Adjustment Operations, Draft, 1996, Washington DC: The World Bank, IMF, Press Release, No. 05/ W. J. Baumol, Macroeconomics of Unbalanced Growth: Τhe Anatomy of Urban Crisis. American Economic Review Vol. 56, No. 5, 1997, pp P. Kongsamut - S. Rebelo - D. Xie, Beyond Balanced Growth, University of Rochester, mimeo, A. Spilimbergo, Deindustrialisation and Trade, IMF mimeo, 1997.

10 92 Αγορά Χωρίς Σύνορα Δυστυχώς, η εμπειρία σε επίπεδο θεωρίας και κατασκευής ερμηνευτικών έδειξε πως, οι όροι υποδειγμάτων, με στόχο την ανάλυση των επιπτώσεων της διαδικασίας της μετάβασης, στο επίπεδο της δανειοδότησης των κρατών βιομηχανικής ανάπτυξης. 36 Ο Jan Winiecki στην εργασία του συγκριτικής μελέτης της διάρθρωσης της δεν αφορούσαν στην αποτίμηση της οικονομικής απασχόλησης στις σοσιαλιστικές οικονομίες, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η ανεργία έπληξε κυρίως τον βοήθειας με όρους κοινωνικής ανάπτυξης και δευτερογενή τομέα, 37 συμπέρασμα στο οποίο κατέληξαν και οι Roland Döhrn και Ullrich Heilemann ξεκι- περιορισμού της φτώχειας. νώντας από διαφορετική θεωρητική αφετηρία. 38 Η οικονομία της πγδμ, υπέστη τρεις διαδοχικές κρίσεις: Πρώτον, την απόσχισή της το 1991 από την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας (ΟΔΓ), ενώ ήδη στις λοιπές χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης είχε ξεκινήσει η διαδικασία μετάβασης στην οικονομία της αγοράς. Την ίδια περίοδο αντιμετώπισε την αποβιομηχανοποίηση μονάδων που ανήκαν στο ευρύτερο σύστημα της κλαδικής κατανομής της εργασίας στην ΟΔΓ, που εξυπηρετούσε τη μεγάλη αγορά της Γιουγκοσλαβίας. Με την απόσχιση, η αγορά και συνεπώς η ζήτηση έπαψε να υφίσταται, οι μονάδες συρρικνώθηκαν, η τεχνολογία απαξιώθηκε και η ανεργία αυξήθηκε. Δεύτερον, ακολούθησε το 1999 η πολεμική σύρραξη και η κρίση του Κοσσυφοπεδίου, με τις γνωστές επιπτώσεις: πρόσφυγες, καταστροφή υποδομών και διάρρηξη κοινωνικού ιστού και Τρίτον, η εθνοτική κρίση που οδήγησε το καλοκαίρι του 2001 σε πολεμική σύγκρουση, αποσταθεροποιώντας, ακόμα μια φορά, την οικονομία της χώρας. Η δε δυνατότητα ειρηνικής συνύπαρξης δύο εθνοτήτων καθορίζει οποιαδήποτε πολιτική ανάπτυξης στην πγδμ. Η διάβρωση του εργατικού δυναμικού της πγδμ, η παρατεταμένη ανεργία (το μεγαλύτερο ποσοστό μεταξύ των βαλκανικών κρατών), η αποτυχία της διαδικασίας ιδιωτικοποιήσεων, η δημιουργία παραοικονομίας οφείλονται στο ανεπαρκές θεσμικό πλαίσιο προστασίας της λειτουργίας της αγοράς εργασίας και στην καθυστέρηση εκσυγχρονισμού των δομών της αγοράς εργασίας της πγδμ, σε σύγκριση με τα λοιπά βαλκανικά κράτη. 39 Όπως σ όλες τις οικονομίες των 36 R. Rowthorn - R. Ramaswamy, Deindustrialisation: Causes and Implications, IMF Working Paper No. 2, 1997, H.B. Chenery - L. Taylor, Development Patterns: Among Countries and Over Time. The Review of Economics and Statistics, Vol. 50, No., 1968, pp , H.B. Chenery - M. Syrquin, Patterns of Development, , London: Oxford University Press, 1975, M. Syrquin - H.B. Chenery, Patterns of Development 1950 to 1983, World Bank Discussion Paper, No. 1, J. Winiecki, The Distorted World of Soviet Type Economies. London: Routledge, R. Döhrn - U. Heilemann, The Chenery Hypothesis and Structural Change in Eastern Europe. Economics of Transition, Vol., No. 2, 1996, pp M. Micevska - D. Eftimoski - T. Petkovska Mircevska, Failure of the Labour Market in the FYROM: A Labour Demand Analysis, Skopje: Association for Socio-Economic Development, University of St. Cyril and Methodius, Institute of Economics, 200.

11 Η φτώχεια και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Η περίπτωση της ΠΓΔΜ 93 κρατών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, η ανεργία στην πγδμ πλήττει κυρίως τους νέους, 0 ενώ η μακροχρόνια ανεργία αποδεικνύει την ακαμψία της λειτουργίας της αγοράς εργασίας. 1 Το 20% περίπου του πληθυσμού της πγδμ ζει κάτω από τα όρια της φτώχειας (ποσοστό το οποίο παρουσίασε αύξηση μετά το 1996), ενώ η επίσημη ανεργία εκτιμάται σε 32%. Η υγεία του πληθυσμού της χώρας πλήττεται από τα χαμηλά επίπεδα ανάπτυξης και προστασίας του περιβάλλοντος. Η Έκθεση του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO) κατατάσσει την πγδμ στην τρίτη θέση παγκοσμίως, σε παραγόμενο όγκο τοξικών αποβλήτων ( τόννους ετησίως). Η καύση κακής ποιότητας λιγνίτη σε τρία θερμοηλεκτρικά εργοστάσια της εταιρείας REK-BITOLA (μεταλλεία σε περιοχή Μοναστηρίου) και η συνεχής μόλυνση του ποταμού Αξιού έχει προκαλέσει ανησυχητική αύξηση της διασυνοριακής ρύπανσης και αλλαγή των κλιματολογικών συνθηκών της περιοχής. Στην Έκθεση για την οικονομικοκοινωνική κατάσταση σε πγδμ, που συνέταξε το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για την ανάπτυξη (UNDP), τον Ιούλιο 2006, αναφέρεται ότι: η φτώχεια και η ανεργία, αποτελούν πρωταρχικά προβλήματα (το 55% ζει υπό συνθήκες απόλυτης φτώχειας, το 35% του στατιστικού δείγματος δήλωσε ότι δεν έχουν εργασία, το 58% δήλωσε ότι επίκειται απόλυση από την εργασία τους και το 2,5% δεν διαθέτει καμμία πηγή εισοδήματος) οι δαπάνες για την αγορά τροφίμων καταλαμβάνουν το 0% του διαθεσίμου εισοδήματος το 55-70% δεν τρέφει εμπιστοσύνη στο πολιτικό σύστημα της χώρας το 63% φαίνεται ότι διατηρεί λανθασμένα πρότυπα καταναλωτικής συμπεριφοράς το 90% των ερωτηθέντων δεν κατανοεί την επίδραση της προσέλκυσης ξένων επενδύσεων και της βελτίωσης του εμπορικού ισοζυγίου στην οικονομία της πγδμ. Σύμφωνα με την Έκθεση Blue Ribbon του UNDP (Οκτώβριος 2006) το δυσμενές επιχειρηματικό κλίμα στην πγδμ, η ατελής λειτουργία των θεσμών και η ισχυρή επίδραση της σφαίρας της πολιτικής στη λειτουργία της αγοράς, αναστέλλουν την ανάπτυξη. 0 S. Scarpetta, Assessing the Role of Labour Market Policies and Institutional Settings on Unemployment: A Cross-Country Study, OECD Economic Studies, No. 26, 1996, pp S. Bentolila G. Beetle, Firing Costs and Labour Demand: How Bad is Eurosclerosis? Review of Economic Studies, Vol.57, No.3, 1990, pp , S. Nickell, Unemployment and Labour Market Rigidities: Europe versus North America, Journal of Economic Perspectives Vol. 11, No. 3, 1997, pp. 55-7, S. Nickell R.Layard, Labour Market Institutions and Economic Performance στο O. Ashenfelter and D. Card (eds) Handbook of Labour Economics, Amsterdam: Elsevier, 1999, pp , OECD, Employment Outlook, Paris: OECD, 1999.

12 9 Αγορά Χωρίς Σύνορα Τίποτα δεν εμποδίζει μία κυβέρνηση να ξεκινήσει τη μεταρρύθμιση, ώστε να απορροφήσει τη ξένη βοήθεια, αλλά στη συνέχεια να μην καταβάλει τις απαιτούμενες προσπάθειες για την ολοκλήρωση των μεταρρυθμίσεων. Το Πρόγραμμα περιορισμού της φτώχειας στην πγδμ ( ) και οι προτάσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Η πγδμ είναι μέλος του ΔΝΤ από την 1 Δεκεμβρίου Σε ευρεία σύσκεψη των Υπουργείων Οικονομικών, Υγείας, Παιδείας, Εργασίας και Τοπικής Αυτοδιοίκησης της πγδμ, τον Ιανουάριο 2001, αποφασίσθηκε η επί μέρους επεξεργασία συγκεκριμένων προτάσεων, με στόχο την από κοινού υποβολή με εκπροσώπους του ΔΝΤ, της Παγκόσμιας Τράπεζας, του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας και της κυβέρνησης της Ολλανδίας προτάσεων περιορισμού της φτώχειας. Μετά τη σύσκεψη του Οκτωβρίου 2001, δημοσιεύθηκε το κείμενο Poverty Reduction Strategy. Λίγους μήνες αργότερα, τον Αύγουστο του 2001, η εθνοτική κρίση οδήγησε σε πόλεμο, με ανυπολόγιστες συνέπειες για την οικονομία και την κοινωνία. Το 2001, το ΔΝΤ υπήρξε ο κύριος σύμβουλος (lead advisor) της κυβέρνησης της πγδμ σε ζητήματα κατάρτισης και διάρθρωσης προϋπολογισμού, νομισματικής πολιτικής και αγοράς συναλλάγματος, ιδιωτικοποιήσεων και αναδιάρθρωσης του ιδιωτικού τομέα, εμπορικής πολιτικής και διαχείρισης στατιστικών πληροφοριών. To ΔΝΤ δεν συμμετείχε στην διαδικασία επεξεργασίας και υποβολής προτάσεων σε ζητήματα πολιτικής απασχόλησης και λειτουργίας της αγοράς εργασίας, λειτουργίας των ταμείων συντάξεων, περιφερειακής και αγροτικής ανάπτυξης, παιδείας και υγείας, όπου εκπρόσωποι της Παγκόσμιας Τράπεζας, του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας και της ολλανδικής κυβέρνησης υπέβαλαν σχετικές προτάσεις. Εντούτοις, όπως θα δούμε στη συνέχεια, δεν παρέλειπε να προτείνει πολιτικές στις κυβερνήσεις της πγδμ, σε πεδία που δεν έχει αρμοδιότητα. Η αντίφαση υϊοθέτησης μέτρων που προέρχονταν από διαφορετικούς οργανισμούς, με διαφορετική αντίληψη περί οικονομίας και φιλοσοφίας, ήταν προφανής. Ακόμα και το μέρος που αφορούσε το κρίσιμο ζήτημα ενίσχυσης των ιδιωτικών επενδύσεων υπέφερε από την ανωτέρω διάκριση. Εντάχθηκε δε στο κεφάλαιο περί πολιτικής απασχόλησης, χωρίς να συνδέεται με τα μεγάλα θέματα της δημοσιονομικής και της νομισματικής πολιτικής. Το ΔΝΤ υπέβαλε τις εξής προτάσεις, οι οποίες ενσωματώθηκαν στο κείμενο περί στρατηγικής περιορισμού της φτώχειας στην πγδμ: Πρόγραμμα περιορισμού της φτώχειας σε πγδμ ( ) Προτάσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου 1. Δημοσιονομική πολιτική 1.1. Διάρθρωση προϋπολογισμού

Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών. Η Ελληνική Οικονομία 2/10

Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών. Η Ελληνική Οικονομία 2/10 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών Η Ελληνική Οικονομία 2/10 Τριμηνιαία Έκθεση Αρ. Τεύχους 60, Ιούλιος 2010 Οι Συγγραφείς Η ανάλυση της πορείας της Ελληνικής Οικονομίας αποτελεί προϊόν συλλογικής

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακές και κοινωνικές επιπτώσεις των πολιτικών σταθερότητας του ΔΝΤ

Αναπτυξιακές και κοινωνικές επιπτώσεις των πολιτικών σταθερότητας του ΔΝΤ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ Μελέτες (Studies) / 21 Αναπτυξιακές και κοινωνικές επιπτώσεις των πολιτικών σταθερότητας του ΔΝΤ ΣΤΕΛΛΑ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προλογος TOY Διοικητη

Προλογος TOY Διοικητη Προλογος TOY Διοικητη Το 2001, όταν η Ελλάδα έγινε μέλος της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης και υιοθέτησε το ενιαίο νόμισμα, οι οιωνοί ήταν αίσιοι και οι προσδοκίες μεγάλες. Δημιουργήθηκε τότε η εντύπωση

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα άμεσης δημιουργίας θέσεων εργασίας σε συνθήκες κρίσης στην Ελλάδα

Προγράμματα άμεσης δημιουργίας θέσεων εργασίας σε συνθήκες κρίσης στην Ελλάδα ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ Μελέτες (Studies) / 15 Προγράμματα άμεσης δημιουργίας θέσεων εργασίας σε συνθήκες κρίσης στην Ελλάδα ΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

60 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH. Η Ελληνική Οικονομία 1/15

60 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH. Η Ελληνική Οικονομία 1/15 60 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Η Ελληνική Οικονομία 1/15 Τριμηνιαία Έκθεση Αρ. Τεύχους 79, Απρίλιος 2015 Οι Συγγραφείς Η ανάλυση της πορείας

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή EUR/006 Ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης 2014 Βρυξέλλες, 26 Φεβρουαρίου 2014 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα Ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών. Η Ελληνική Οικονομία 4/12

Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών. Η Ελληνική Οικονομία 4/12 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών Η Ελληνική Οικονομία 4/12 Τριμηνιαία Έκθεση Αρ. Τεύχους 70, Ιανουάριος 2013 Οι Συγγραφείς Η ανάλυση της πορείας της Ελληνικής Οικονομίας αποτελεί προϊόν συλλογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων»

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» του Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ. 2007-2013 (κωδ. ΟΠΣ 393311) Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2010 Δεκέμβριος 2007 Το Επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης υποβάλλεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ

Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ Θέσεις της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) για την αντιμετώπιση της Οικονομικής Κρίσης και για την ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας. ΑΘΗΝΑ - ΜΑΡΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της Κίνας στο σύγχρονο χρηματοοικονομικό περιβάλλον

Ο ρόλος της Κίνας στο σύγχρονο χρηματοοικονομικό περιβάλλον ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ INSTITUTE OF INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS Ο ρόλος της Κίνας στο σύγχρονο χρηματοοικονομικό περιβάλλον Ερευνητής:Σπύρος Μελίτσας Βοηθοί ερευνητές: Ευαγγελία Αθανασούλη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Στρατηγική και Πολιτικές για Ταχεία Περιφερειακή Ανάπτυξη, Ισχυρές Επιχειρήσεις και Αποτελεσματικό Ανθρώπινο Δυναμικό ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά

Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά McKinsey&Company, Athens Office WORK IN PROGRESS Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας Σύνοψη Σεπτέμβριος 2011 2 Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά: Προσδιορίζοντας το

Διαβάστε περισσότερα

1 Επίτευξη υγιών δημοσίων οικονομικών... 6

1 Επίτευξη υγιών δημοσίων οικονομικών... 6 Περιεχόμενα 1 Επίτευξη υγιών δημοσίων οικονομικών... 6 2 Διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις με δημοσιονομικό ενδιαφέρον... 8 2.1 Αποκρατικοποίηση για την ώθηση της αποτελεσματικότητας στην οικονομία και την μείωση

Διαβάστε περισσότερα

Η περίπτωση της Αργεντινής. Αίτια της χρεοκοπίας του 2001 & σύγκριση με Ελλάδα. Θεοδόσης Σαμπανιώτης Senior Economic Analyst tsabaniotis@eurobank.

Η περίπτωση της Αργεντινής. Αίτια της χρεοκοπίας του 2001 & σύγκριση με Ελλάδα. Θεοδόσης Σαμπανιώτης Senior Economic Analyst tsabaniotis@eurobank. Τόμος V, Τεύχος 3, Μάιος 2010 Η περίπτωση της Αργεντινής. ιεύθυνση Οικονομικών Μελετών & Προβλέψεων Θεοδόσης Σαμπανιώτης Senior Economic Analyst tsabaniotis@eurobank.gr Αίτια της χρεοκοπίας του 2001 &

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (8086) Σαράντης-Ευάγγελος Λώλος Αναπληρωτής Καθηγητής Ε Εξάμηνο Οκτώβριος 2007 Α. Κατάλογος

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις οικονομικής ανάκαμψης

Κατευθύνσεις οικονομικής ανάκαμψης Κατευθύνσεις οικονομικής ανάκαμψης www.pwc.gr Εισαγωγικό Σημείωμα Βιώνουμε ακόμα τη μακροβιότερη ύφεση στη σύγχρονη δυτική ιστορία. Η ελληνική οικονομία υποφέρει από ένα αναποτελεσματικό δημόσιο τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ π À ª π π À ª ƒπ À ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κείμενο πολιτικής ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ π À ª π π À ª ƒπ À ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 -

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «ΕΥΡΩΠΗ 2020» ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ...6 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική μελέτη Σουηδικού και Ιταλικού μοντέλου οικονομίας, καθώς και διαχείριση ανεργίας και πληθωρισμού που επικρατεί στα δύο αυτά κράτη.

Συγκριτική μελέτη Σουηδικού και Ιταλικού μοντέλου οικονομίας, καθώς και διαχείριση ανεργίας και πληθωρισμού που επικρατεί στα δύο αυτά κράτη. Συγκριτική μελέτη Σουηδικού και Ιταλικού μοντέλου οικονομίας, καθώς και διαχείριση ανεργίας και πληθωρισμού που επικρατεί στα δύο αυτά κράτη. Παρασκευόπουλος Κωνσταντίνος, Α.Μ 14224 Παρασκευόπουλος Χρήστος,

Διαβάστε περισσότερα

Το Κυπριακό Φορολογικό Σύστημα: Λειτουργία και Αποτελεσματικότητα

Το Κυπριακό Φορολογικό Σύστημα: Λειτουργία και Αποτελεσματικότητα Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πρόγραμμα MBA Το Κυπριακό Φορολογικό Σύστημα: Λειτουργία και Αποτελεσματικότητα Ερευνητική Ομάδα Στυλιανός Στέφανος Ιωάννης Αγαθοκλέους

Διαβάστε περισσότερα

Παγκοσµιοποίηση και ευρωπαϊκό κοινωνικό πρότυπο: Τάσεις προς µια νέα ευρωπαϊκή κοινωνική ταυτότητα. Το παράδειγµα της ευελισφάλειας

Παγκοσµιοποίηση και ευρωπαϊκό κοινωνικό πρότυπο: Τάσεις προς µια νέα ευρωπαϊκή κοινωνική ταυτότητα. Το παράδειγµα της ευελισφάλειας Παγκοσµιοποίηση και ευρωπαϊκό κοινωνικό πρότυπο: Τάσεις προς µια νέα ευρωπαϊκή κοινωνική ταυτότητα. Το παράδειγµα της ευελισφάλειας Κωνσταντίνος Γ. Κούγιας* Τµήµα Πολιτικής Επιστήµης Σχολή Κοινωνικών Επιστηµών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΛΑΚΕΝ 14 ΚΑΙ 15 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001 SN 300/1/01 REV 1 EL

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΛΑΚΕΝ 14 ΚΑΙ 15 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001 SN 300/1/01 REV 1 EL ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΛΑΚΕΝ 14 ΚΑΙ 15 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001 SN 300/1/01 REV 1 Συµπεράσµατα της Προεδρίας - Λάκεν, 14 και 15 εκεµβρίου 2001 1. Τη στιγµή που η Ευρωπαϊκή Ένωση καθιερώνει

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Στρατηγική και Οδικός. Χάρτης για τη Διευκόλυνση του. Εξωτερικού Εμπορίου

Εθνική Στρατηγική και Οδικός. Χάρτης για τη Διευκόλυνση του. Εξωτερικού Εμπορίου Φ092.22/6842 Εθνική Στρατηγική και Οδικός Greece Trade Facilitation Roadmap Χάρτης για τη Διευκόλυνση του September 2012 Εξωτερικού Εμπορίου Draft Οκτώβριος Version 0.1 2012 " 25 δράσεις για τη μείωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.11.2014 COM(2014) 904 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020. Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020. Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.3.2010 COM(2010) 2020 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη EL EL Πρόλογος Το 2010 πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ : ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ : ΚΑΝΛΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική οικονομία 1960-2007

Η ελληνική οικονομία 1960-2007 Η ελληνική οικονομία 1960-2007 Ανάπτυξη, παραγωγική δομή και αγορά εργασίας Ηλίας Ιωακείμογλου Ιανουάριος 2008 Οι ρυθμοί μεταβολής του ΑΕΠ στην Ελλάδα κατά τα έτη 1960-2007 ήταν υψηλότεροι από τους αντίστοιχους

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Υλικό. Θεματική Ενότητα. Συστήματα Κοινωνικής Aσφάλισης ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥΛΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ

Εκπαιδευτικό Υλικό. Θεματική Ενότητα. Συστήματα Κοινωνικής Aσφάλισης ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥΛΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ ISBN: 978-960-9571-16-6 ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥΛΑΚΗΣ Συστήματα Κοινωνικής Aσφάλισης ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ Εκπαιδευτικό Υλικό Θεματική Ενότητα Συστήματα Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα