Ο,τι αξίζει αρχίζει από Α

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο,τι αξίζει αρχίζει από Α"

Transcript

1 Ο,τι αξίζει αρχίζει από Α

2 Η ιστορία μας Το πάθος μας για τη Μεσογειακή Διατροφή, την ποιότητα της γεύσης αλλά και η γνώση για τις τροφές που προσφέρει η ελληνική φύση και παράδοση, αποτέλεσε το έναυσμα για τη δημιουργία της εταιρείας μας. Το 2010 ιδρύθηκε η Angelo s Gourmet αφού προηγήθηκαν αρκετά χρόνια έρευνας πάνω σε όλα τα εδώδιμα εδέσματα που παράγονται από την ελληνική γη. Ταξιδεύοντας σε όλη την Ελλάδα, ερευνώντας τις μικρές κοινωνίες της, τις αξίες και τις παραδόσεις της, οδηγηθήκαμε στον οραματισμό της διάδοσης όλων αυτών των φυσικών πολύτιμων προϊόντων. Τα πρώτα προϊόντα της Angelo s Gourmet, τα εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα ποικιλίας Μανάκι καθώς και το μέλι της ελληνικής φύσης, κέρδισαν τη δική τους θέση στην ελληνική και ευρωπαϊκή αγορά. Η επιτυχημένη έναρξη της Angelo s Gourmet δημιούργησε όλες τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη και διαμόρφωση μιας γκάμας τροφίμων και ποτών με υψηλά στάνταρ ποιότητας, γευστικότητας και καλαισθησίας. Επιλέγοντας προσεκτικά μόνο τα καλύτερα προϊόντα που ικανοποιούν τις αρχές και τις προδιαγραφές μας, είμαστε στην ευχάριστη θέση να συνεχίζουμε το ταξίδι στη γεύση και την ποιότητα με γνώμονα τις αξίες και τις παραδόσεις μας.

3 Η εταιρεία μας Διεύθυνση: Κολοκοτρϊνθ 18, Κιάτο Κορινκίασ Τ.Κ

4 Η φιλοσοφία μας Η Μεσογειακή διατροφή θεωρείται η καλύτερη στον κόσμο για μια υγιεινή ζωή, καθημερινά οι επιστήμονες υγείας διαπιστώνουν τα οφέλη αυτής της διατροφής. Το ελαιόλαδο, το μέλι, τα φρούτα, τα όσπρια, τα ζυμαρικά και το κρασί αποτελούν τις βασικές τροφές της. Πιστοί στη Μεσογειακή διατροφή και ύστερα από επισταμένη και προσεκτική έρευνα επιλέγουμε φυσικά προϊόντα υψηλής ποιότητας και διατροφικής αξίας. Στόχος μας είναι η δημιουργία μιας ποικιλίας προϊόντων απολύτως φυσικών, χωρίς πρόσθετα, χωρίς συντηρητικά, χωρίς χημικές επεξεργασίες. Τα προϊόντα της Angelo s Gourmet είναι φτιαγμένα όπως ακριβώς τα γευτήκαμε πρώτη φορά από την οικογένεια μας: φρέσκα, παραδοσιακά, γεμάτα γεύση, άρωμα και αναμνήσεις. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο πλούσιο σε πολυφαινόλες, μέλι από περιοχές με πλούσια άγρια βλάστηση, κρασιά από τον πιο φημισμένο τόπο της Ελλάδας, παραδοσιακά γλυκά και μαρμελάδες από φρέσκα φρούτα εποχής, ζυμαρικά από κατσικίσιο γάλα και όσπρια Φενεού, συνθέτουν τη συλλογή των προϊόντων της Angelo s Gourmet. Όλες οι γραμμές παραγωγής πιστοποιούνται σύμφωνα με τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας ISO και υγιεινής τροφίμων HACCP προκειμένου να εξασφαλιστεί η σταθερά υψηλή ποιότητα και ασφάλεια. Η Angelo s Gourmet έχει στόχο να αναπτύξει ένα πλούσιο καλάθι με παραδοσιακά ελληνικά προϊόντα, αξεπέραστης ποιότητας, γεύσης και αξίας με δημιουργική και ιδιαίτερη αισθητική.

5 Η Μεσογειακή Διατροφή

6 Σα προϊόντα μας Εξαιπεηικό Παπθένο Ελαιόλαδο

7 Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο Elladi Το δικό ςασ γευςτικό αποτύπωμα! Το χρώμα, το άρωμα και η γεύση του εξαιρετικού παρθένου ελαιόλαδου ποικιλίας Μανάκι Elladi συμπληρώνει τέλεια κάθε γεύμα, δίνοντας έμπνευση για γαστρονομικές δημιουργίες κάθε μέρα. Το Elladi εμφιαλώνεται σε γυάλινες φιάλες UVAG* των 250ml, 500ml και 750ml καθώς και σε λευκοσιδηρό δοχείο των 5 λίτρων. Ποιοηικά χαπακηηπιζηικά Οξύηηηα <0,08% Υπεποξείδια Κηποί <20mEq <250ppm K-232 <2.5 K-270 <0.22 ΔΚ <0.01 *Οι γυϊλινεσ φιϊλεσ UVAG προςτατεύουν το ελαιόλαδο από την ακτινοβολύαuv ώςτε το προώόν να παραμεύνει αςφαλϋσ και αναλλούωτο.

8 Σα προϊόντα μας 100% Ελληνικό Μέλι

9 100% Ελληνικό Μέλι My Meli Θυμαρίςιο Θύμος ο Κεφαλωτός (Thymus capitalus), εύναι μια ποικιλύα θυμαριού που φύεται ςτην Πελοποννηςιακό γη και τα ϊνθη του εύναι αγαπημϋνα των μελιςςών. Το εκλεκτό μϋλι που παρϊγεται από το ςυγκεκριμϋνο εύδοσ ϋχει δυνατό γεύςη με θεςπϋςιο ϊρωμα. Το My Meli Θυμαρύςιο ςυςκευϊζεται ςε βϊζα των 470gr και 810gr.

10 100% Ελληνικό Μέλι My Meli Δάςουσ Οι μϋλιςςεσ ταξιδεύοντασ ςτα παρθϋνα Πελοποννηςιακϊ δϊςη γεμϊτα πεύκο, ϋλατο και ερεύκη ςυλλϋγουν και δημιουργούν αυτό το ιδιαύτερο πλούςιο ςε γεύςη μϋλι. Το My Meli Δϊςουσ ςυςκευϊζεται ςε βϊζα των 470gr και 810gr.

11 100% Ελληνικό Μέλι Μελίτιμον Τα εξαιρετικήσ ποιότητασ Ελληνικά μέλια «Μελίτιμον» αποτελούν τον πιο φυςικό γευςτικό πειραςμό, ςε ποικιλία γεύςεων: Κρέμα Μελιού: ολόλευκο αρωματικό μϋλι με ιδιαύτερη εμφϊνιςη και απολύτωσ φυςικό Μέλι Ερείκησ: το καλύτερο μϋλι τησ φύςησ γεμϊτο βιταμύνεσ και ιχνοςτοιχεύα Μέλι με ταχίνι: ϋνα θρεπτικό και πεντανόςτιμο μϋλι που εμπλουτύζει τη διατροφό με ενϋργεια Μέλι με πραλίνα φουντουκιού: μϋλι με φουντούκι, κακϊο, ταχύνι και χαρουπϊλευρο, ιδιαύτερο και αγαπητό ςε μικρούσ και μεγϊλουσ! Τα μέλια «Μελίτιμον» ςυςκευάζονται ςε βάζα των 470gr. και 850gr.

12 Σα προϊόντα μας Χειποποίηηα γλςκά & μαπμελάδερ

13 Γλυκά του κουταλιού Παραδοςιακϊ χειροπούητα γλυκϊ του κουταλιού Η παραδοςιακό ςυνταγό των γλυκών του κουταλιού μασ απαιτεύ τα πιο απλϊ πρϊγματα: φρϋςκα φρούτα, πόςιμο νερό, ζϊχαρη και λεμόνι. Απλϊ και φύνα. Τα γλυκϊ του κουταλιού ςυςκευϊζονται ςε βϊζα των 450gr.

14 Μαρμελάδες Χειροπούητεσ ςπιτικϋσ μαρμελϊδεσ Τα καλύτερα διαλεγμϋνα ολόφρεςκα φρούτα με τη ςωςτό αναλογύα ζϊχαρησ και λεμονιού δύνουν τισ πιο νόςτιμεσ και υγιεινϋσ μαρμελϊδεσ μασ, χωρύσ κανϋνα πρόςθετο, γεμϊτεσ φυςικϊ αρώματα και τϋλεια γεύςη. Οι μαρμελϊδεσ ςυςκευϊζονται ςε βϊζα των 450gr.

15 Βιολογικές Μαρμελάδες Χειροπούητεσ μαρμελϊδεσ βιολογικόσ γεωργύασ Οι μαρμελϊδεσ γύνονται από φρϋςκα φρούτα βιολογικόσ καλλιϋργειασ μαζύ με καςτανό βιολογικό ζϊχαρη ειδικϊ διαπιςτευμϋνη για τουσ Vegan. Οι μαρμελϊδεσ φϋρουν ςόμανςη ειδικό για τουσ χορτοφϊγουσ και ϋχουν πιςτοποιηθεύ από την acert. Διατύθενται ςε τρεισ γεύςεισ: Μούςμουλο Κερϊςι Βερύκοκο Οι βιολογικϋσ μαρμελϊδεσ ςυςκευϊζονται ςε βϊζα των 230gr.

16 Σα προϊόντα μας Τοςπζιά - Σάληζερ

17 Σουρσιά Χειροπούητα τουρςιϊ Όλα τα φρϋςκα λαχανικϊ τησ τυπικόσ ελληνικόσ κουζύνασ αγκαλιϊζονται με εξαιρετικό παρθϋνο ελαιόλαδο, δημιουργώντασ ϋνα ϋδεςμα γεμϊτο γευςτικϋσ αναμνόςεισ! Τα τουρςιϊ ςυςκευϊζονται ςε γυϊλινα βϊζα των 700gr.

18 άλτσες Χειροπούητη ςϊλτςα βαλςαμικού Το εξαιρετικό παρθϋνο ελαιόλαδο και το μϋλι μασ ςε ςυνδυαςμό με το βαλςαμικό ξύδι και αγαπημϋνα ελληνικϊ βότανα δύνουν την πιο αρμονικό γεύςη και την καλύτερη ιδϋα για πιϊτα που θυμύζουν Μεςόγειο. Οι ςϊλτςεσ βαλςϊμικου ςυςκευϊζονται ςε φιϊλεσ UVAG των 250ml.

19 Πετιμέζι Καθαρόσ μούςτοσ βρϊζεται και δημιουργεύται το φυςικό γλυκαντικό που οι αρχαύοι Έλληνεσ και Ρωμαύοι χρηςιμοποιούςαν αντύ τησ ζϊχαρησ. Εύναι γνωςτό ότι το πετιμϋζι όπωσ και το μϋλι αποτελούν τα φυςικϊ προώόντα με γλυκιϊ γεύςη εμπλουτιςμϋνα ςε θρεπτικϋσ ουςύεσ και βιταμύνεσ. Προςθϋτοντασ πετιμϋζι ςτα γλυκϊ, ςτισ ςαλϊτεσ ό ςτο τςϊι δημιουργεύται μια υπϋροχη γλυκιϊ γεύςη που παρϊλληλα ωφελεύ την υγεύα. Το πετιμϋζι ςυςκευϊζεται ςε φιϊλεσ UVAG των 250ml.

20 Σα προϊόντα μας Ζςμαπικά Αλάηι

21 Ζυμαρικά συμβατικά Η ςυνταγό τουσ εύναι βαςιςμϋνη ςε παραδοςιακό ςυνταγό από την Ζϊχολη Κορινθύασ. Το μυςτικό ςε αυτϊ τα νόςτιμα μυρωδϊτα και πλούςια ςε γεύςη ζυμαρικϊ εύναι το κατςικύςιο γϊλα και τα φρϋςκα αυγϊ ημϋρασ. Τα ζυμαρικϊ ςυςκευϊζονται ςε διϊφανα ςακουλϊκια των 500γρ.

22 Βιολογικά ζυμαρικά Τα χειροπούητα βιολογικϊ ζυμαρικϊ γύνονται από αλεύρι, ςιμιγδϊλι και αυγϊ βιολογικόσ γεωργύασ και εύναι κατϊλληλα για τουσ vegetarian. Η παραγωγό και ξόρανςη των ζυμαρικών γύνεται ςτο χωριό Ζϊχολη Κορινθύασ, ςε 700 μϋτρα υψόμετρο, ςε περιβϊλλον υγιεινό μακριϊ από περιοχϋσ με ϋντονη ανθρώπινη δραςτηριότητα. Τα ζυμαρικϊ ςυςκευϊζονται ςε διϊφανα ςακουλϊκια των 500γρ.

23 Θαλασσινό αλάτι Το αλϊτι efcharisto εύναι θαλαςςινό ακατϋργαςτο αλϊτι χωρύσ χημικϊ πρόςθετα βελτύωςησ ροόσ. Εύναι εμπλουτιςμϋνο με ρύγανη και θυμϊρι βιολογικόσ γεωργύασ. Το αλϊτι ςυςκευϊζεται ςε γυϊλινο βϊζο των 200γρ.

24 Σα προϊόντα μας Κπαζιά Τζίποςπο

25 Κρασιά Νεμϋα Ο.Π.Α.Π. Νεμέα Ερυθρός Ξηρός Αμπελώνας: Ημι-ορεινοί αμπελώνες στο Λεόντιο Νεμέας Ποικιλιακή σύνθεση: Αγιωργίτικο Αλκοολικός τίτλος: 13% Οργανοληπτικά χαρακτηριστικά: βαθύ πορφυρό χρώμα, σύνθετο άρωμα βανίλιας και κόκκινων φρούτων, πλούσια ισορροπημένη γεύση, ευχάριστες τανίνες και μακράς διάρκειας επίγευση Αρμονία γεύσεων: κυνήγι, πιάτα αλλαντικών και τυριών Διακρίσεις: Silver Metal Best Greek Wine Oinothiki 2010

26 Κρασιά Κοκκινόβραχοσ Τοπικός Πελοποννησιακός ερυθρός ξηρός Αμπελώνας: Ημι-ορεινοί αμπελώνες στο Λεόντιο Νεμέας Ποικιλιακή σύνθεση: Cabernet Sauvignon - Merlot Αλκοολικός τίτλος: 13.5% Οργανοληπτικά χαρακτηριστικά: βαθύ κόκκινο χρώμα, εντυπωσιακό μπουκέτο αρωμάτων με έντονη την παρουσία κόκκινων φρούτων και μπαχαρικών, πλούσιο καλά δομημένο σώμα. Αρμονία γεύσεων: κυνήγι, πιάτα αλλαντικών και τυριών Διακρίσεις: -Bronze Metal DECANTER 2010London -Silver Metal Cabernet Merlot Intimissimi Consorzio Tutela Valcalepio

27 Κρασιά Blanco de blancos Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη Πελοπόννησος λευκός ξηρός Αμπελώνας: Αμπελώνας στο Λεόντιο Νεμέας 450μ. υψόμετρο Ποικιλιακή σύνθεση: Ασύρτικο 15/9 Αλκοολικός τίτλος: 13% Οργανοληπτικά χαρακτηριστικά: Αχυροκίτρινο χρώμα με χρυσές ανταύγες, αρώματα εξωτικών φρούτων και εσπεριδοειδών, ξηρό με γεμάτο λιπαρό σώμα, τονισμένη οξύτητα με αρώματα άνγκου και λίντσι, με μακριά ευχάριστη επίγευση σε λεμονάτο φόντο Αρμονία γεύσεων: πουλερικά, οστρακοειδή, σολομός, σαλάτες θαλασσινών, ζυμαρικά με λευκές σάλτσες και ψάρια ψητά Διακρίσεις: Χρυσό μετάλλιο στο διεθνή διαγωνισμό Θεσσαλονίκης 2013

28 Κρασιά Μεςόγειοσ Τοπικός Κορινθιακός ερυθρός ξηρός Αμπελώνας: Ημι-ορεινοί αμπελώνες στο Λεόντιο Νεμέας Ποικιλιακή σύνθεση: Αγιωργίτικο Αλκοολικός τίτλος: 13% Οργανοληπτικά χαρακτηριστικά : βαθύ κόκκινο χρώμα, αρώματα κερασιού και βύσσινου, πλούσια ισορροπημένη γεύση Αρμονία γεύσεων: πιάτα κρεατικών με κόκκινη σάλτσα και πιάτα τυριών

29 Κρασιά Μεςόγειοσ Τοπικός Πελοποννησιακός λευκός ξηρός Αμπελώνας: Ημι-ορεινοί αμπελώνες στο Λεόντιο Νεμέας Ποικιλιακή σύνθεση: Ροδίτης - Μοσχοφίλερο Αλκοολικός τίτλος: 12% Οργανοληπτικά χαρακτηριστικά: λαμπερό διαυγές χρώμα με πρασινωπές ανταύγες, αρωματικά κυριαρχούν τα εξωτικά φρούτα, λιπαρό και ισορροπημένο με λεπτή οξύτητα και καθαρή φρουτώδη επίγευση Αρμπνία γεύσεων: πουλερικά, θαλασσινά, ψάρια και πράσινες σαλάτες

30 Κρασιά Rosato Ημιαφρώδης ημίγλυκος ροζέ Αμπελώνας: Ημι-ορεινοί αμπελώνες στο Λεόντιο Νεμέας Ποικιλιακή σύνθεση: Αγιωργίτικο Αλκοολικός τίτλος: 12% Οργανοληπτικά χαρακτηριστικά: ανοιχτό ροδί χρώμα, ευγενή αρώματα κερασιού και φράουλας, πλούσιο φρουτώδες ζωηρό στόμα με έντονη παρουσία διοξειδίου που ισορροπεί με τη μακριά γλυκιά επίγευση Αρμονία γεύσεων: πιάτα ζυμαρικών, λευκών κρεάτων, τυριών και φρούτων, τάρτες φράουλας και μήλου, σουφλέ σοκολάτας, cheese cake

31 Σσίπουρο Νταραύοσ Το γνιςιο απόςταγμα των ςτζμφυλων του ςταφυλιοφ, με παράδοςθ ςτθν παραγωγι τςίπουρου εδϊ και τρεισ γενιζσ. Για τουσ λάτρεισ του κακαροφ τςίπουρου χωρίσ γλυκάνιςο. Διατίκεται ςε φιάλεσ των 50ml, 200ml και 500ml.

32 Σα προϊόντα μας Φςζικά καλλςνηικά

33 Φυτικά έλαια Βαλςαμόλαδο: από αρχαιοτάτων χρόνων γνωςτό για τισ επουλωτικζσ του ιδιότθτεσ. Η βαςικι του ιδιότθτα είναι θ ψυκτικι του ικανότθτα ςε ερεκιςμζνο δζρμα (π.χ. εγκαφματα). Επίςθσ χρθςιμοποιείται για μαςάη κακϊσ χαλαρϊνει τουσ πιαςμζνουσ μυσ και αποτοξινϊνει το δζρμα. Καρυδόλαδο: Κατάλλθλο για χριςθ ςε περιοχζσ του δζρματοσ που ξθραίνονται εφκολα (αγκϊνεσ, πατοφςεσ). Επιςτθμονικζσ ζρευνεσ αναφζρουν ότι είναι εξαιρετικά επουλωτικό ςε αυτοάνοςεσ δερματικζσ πακιςεισ (πχ ψωρίαςθ). Θρζφει το ταλαιπωρθμζνο δζρμα και χαρίηει ξανά τθ φυςικι υγραςία των ιςτϊν. Τα φυτικά ζλαια διατίκενται ςε γιάλινεσ φιάλεσ των 115ml.

34 Επικοινωνία Κολοκοτρώνη 18 Angelo s Gourmet Τ.Κ Κιϊτο Κορινθύασ Ελλϊδα Τηλ./Fax: Website: Social media: Facebook: https://www.facebook.com/angelosgourm et Twitter: https://www.twitter.com/angelosgourmet Linkedin: Angelos Gourmet

Ο,τι αξίζει αρχίζει από Α

Ο,τι αξίζει αρχίζει από Α Ο,τι αξίζει αρχίζει από Α Η ιστορία μας Το πάθος μας για τη Μεσογειακή Διατροφή, την ποιότητα της γεύσης αλλά και η γνώση για τις τροφές που προσφέρει η ελληνική φύση και παράδοση, αποτέλεσε το έναυσμα

Διαβάστε περισσότερα

η μας από τα προϊόντα της ελληνικής γης

η μας από τα προϊόντα της ελληνικής γης η μας από τα προϊόντα της ελληνικής γης Τα κρασιά μας ΝAΟΥΣΑ VAENI ΟΠΑΠ 750ml Οίνος ερυθρός ξηρός Α.Α.Ο.Σ ΝΑΟΥΣΑ VAENI Τόπος προέλευσης: αμπελουργική ζώνη Νάουσας Ποικιλία: 100% Ξινόμαυρο. Υπέροχο κόκκινο

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοσιακά Ελληνικά κρασιά Πάρου «Μωραϊτης» ΖΩΝΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

Παραδοσιακά Ελληνικά κρασιά Πάρου «Μωραϊτης» ΖΩΝΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ Παραδοσιακά Ελληνικά κρασιά Πάρου «Μωραϊτης» ΖΩΝΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ Τα τοπικά κρασιά από τους αμπελώνες της Πάρου, της οικογένειας Μωραϊτη, παράγονται με παραδοσιακές μεθόδους αμπελοκαλλιέργειας, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

ΤO ΚΤΗΜΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ

ΤO ΚΤΗΜΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ ΤO ΚΤΗΜΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ 2015 Κτήμα Μερκούρη Α.Ε. Ανώνυμη Εταιρεία Παραγωγής Οίνου & Λοιπών Αγροτικών Προϊόντων - 271 00 Κορακοχώρι Ηλείας - Τηλ. : 26210 41601 - Fax : 26210 41901 - e-mail

Διαβάστε περισσότερα

real WINE EXTRA TEYXOΣ FRANCOIS FREReS Κυριάκος Κυνηγόπουλος

real WINE EXTRA TEYXOΣ FRANCOIS FREReS Κυριάκος Κυνηγόπουλος taste EXTRA TEYXOΣ real &style ΣΑΒΒΑΤΟ 24.12.2011 WINE ΕΛΛΗΝΟΦΡΕΝΕΙΑ ΤΙ ΠΙΝΟΥΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΑΣ ΔΙΝΟΥΝ! ΤΑ ΚΡΑΣΙΑ ΤΟΥ ΧΕΙΜΩΝΑ ΝΟΣΤΙΜΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΒΡΙΣΚΟΥΝ ΤΟ ΟΙΝΙΚΟ ΤΑΙΡΙ ΤΟΥΣ FRANCOIS FREReS TO KAΛΥΤΕΡΟ ΒΑΡΕΛΟΠΟΙΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο όρος Ονομασία Προέλευσης που έχει αναγνωριστεί ως κοινόχρηστο εμπορικό όνομα των οίνων μιας περιοχής όταν αυτά πληρούν ορισμένους όρους.

Ο όρος Ονομασία Προέλευσης που έχει αναγνωριστεί ως κοινόχρηστο εμπορικό όνομα των οίνων μιας περιοχής όταν αυτά πληρούν ορισμένους όρους. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΡΑΣΙΩΝ Το κρασί είναι ένα προϊόν τα χαρακτηριστικά του οποίου εξαρτώνται άμεσα από την ποικιλία σταφυλιού από την οποία προέρχεται, την περιοχή όπου αυτή καλλιεργήθηκε, τις συνθήκες οινοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

real ΙΩΑΝΝΑ ΤΣΟΛΟΜΙΤΗ «ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΑ» ΜΑΧΑΙΡΟΠΙΡΟΥΝΑ ΤΟ ΦΑΓΗΤΟ ΣΤΟ ΠΑΛΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΙΝΕΜΑ ΕΥΚΟΛΕΣ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΓΛΥΚΑ ΜΕ ΦΙΣΤΙΚΙ TEYXOΣ #37

real ΙΩΑΝΝΑ ΤΣΟΛΟΜΙΤΗ «ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΑ» ΜΑΧΑΙΡΟΠΙΡΟΥΝΑ ΤΟ ΦΑΓΗΤΟ ΣΤΟ ΠΑΛΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΙΝΕΜΑ ΕΥΚΟΛΕΣ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΓΛΥΚΑ ΜΕ ΦΙΣΤΙΚΙ TEYXOΣ #37 taste TEYXOΣ #37 real «ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΑ» ΜΑΧΑΙΡΟΠΙΡΟΥΝΑ ΤΟ ΦΑΓΗΤΟ ΣΤΟ ΠΑΛΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΙΝΕΜΑ ΙΩΑΝΝΑ ΤΣΟΛΟΜΙΤΗ ΕΥΚΟΛΕΣ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ &style ΚΥΡΙΑΚΗ 14.10.2012 ΓΛΥΚΑ ΜΕ ΦΙΣΤΙΚΙ Κυκλοφορεί μαζί με τη Realnews

Διαβάστε περισσότερα

Τα ελληνικά κρασιά χωρίζονται σε 4 κατηγορίες:

Τα ελληνικά κρασιά χωρίζονται σε 4 κατηγορίες: Tα Ελληνικά κρασιά Η Ελλάδα, πέραν του ότι είναι η γενέτειρα του ιονύσου, του θεού του κρασιού, είναι και η γενέτειρα του πρώτου οίνου Ο.Π.Α.Π. στην ιστορία. Αυτά ήταν τα κρασιά από τα νησιά της Χίου και

Διαβάστε περισσότερα

real ΙΩΑΝΝΑ ΤΣΟΛΟΜΙΤΗ ΓΛΥΚΑ ΜΕΤΑΞΥ ΦΙΛΩΝ ΜΗΝ ΠΕΤΑΤΕ ΤΙΠΟΤΑ! ΞΑΝΑΜΑΓΕΙΡΕΨΤΕ ΤΟ! ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΑΠΛΟ ΜΠΟΥΦΕ ΜΕ... ΑΛΚΟΟΛ!

real ΙΩΑΝΝΑ ΤΣΟΛΟΜΙΤΗ ΓΛΥΚΑ ΜΕΤΑΞΥ ΦΙΛΩΝ ΜΗΝ ΠΕΤΑΤΕ ΤΙΠΟΤΑ! ΞΑΝΑΜΑΓΕΙΡΕΨΤΕ ΤΟ! ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΑΠΛΟ ΜΠΟΥΦΕ ΜΕ... ΑΛΚΟΟΛ! real taste &style TEYXOΣ #41 ΚΥΡΙΑΚΗ 10.02.2013 ΙΩΑΝΝΑ ΤΣΟΛΟΜΙΤΗ ΜΗΝ ΠΕΤΑΤΕ ΤΙΠΟΤΑ! ΞΑΝΑΜΑΓΕΙΡΕΨΤΕ ΤΟ! ΜΕΤΑΞΥ ΦΙΛΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΑΠΛΟ ΜΠΟΥΦΕ ΓΛΥΚΑ ΜΕ... ΑΛΚΟΟΛ! Κυκλοφορεί μαζί με τη Realnews byrealnews

Διαβάστε περισσότερα

Η «Μεσογειακή διατροφή»

Η «Μεσογειακή διατροφή» Book Preview Chapter: 1 Chapter: Πρόλογος Μεσσογειακή Διατροφή Η «Μεσογειακή διατροφή» χαρακτηρίζεται από τις διατροφικές συνήθειες που βρέθηκε ότι είχαν οι κάτοικοι της http://myebookmaker.com/books.php?u=20804&popid=24915

Διαβάστε περισσότερα

real ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΕΛΙΑ ATUL KOCHHAR AIX EN PROVENCE Μυστικά, συμβουλές και πρωτότυπες συνταγές O γκουρού της ινδικής κουζίνας Παγγαίο-Πίνδος

real ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΕΛΙΑ ATUL KOCHHAR AIX EN PROVENCE Μυστικά, συμβουλές και πρωτότυπες συνταγές O γκουρού της ινδικής κουζίνας Παγγαίο-Πίνδος taste TEYXOΣ #14 real ATUL KOCHHAR O γκουρού της ινδικής κουζίνας ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ Παγγαίο-Πίνδος Μεζέδες για μπίρα Εμπνευσμένες συνταγές AIX EN PROVENCE Βόλτα στη ρομαντική της αγορά &style ΚΥΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος ΤΕΧΝΙΚΌΣ ΦΆΚΕΛΟΣ 1 /19 Αριθμός πρωτοκόλλου: PGI-GR-A1606 Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος I. ΌΝΟΜΑ (Ή ΟΝΌΜΑΤΑ) ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΧΏΡΗΣΗ Πελοπόννησος (el) II. ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΑΙΤΟΎΝΤΑ Όνομα και τίτλος αιτούντα:

Διαβάστε περισσότερα

Aγαπητοί φίλοι της ελληνικής γαστρονομίας

Aγαπητοί φίλοι της ελληνικής γαστρονομίας Aγαπητοί φίλοι της ελληνικής γαστρονομίας Σας καλωσορίζουμε στις «Ημέρες Γαστρονομίας - Ονομασία Προέλευσης Ελληνική» μια πρότυπη και πρωτόγνωρη για τα ελληνικά δεδομένα διοργάνωση που αναζητά και παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

Ολα για τον κιμά 40 AΠΟΛΑΥΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ 67 ΜΑΪΟΣ 2012. Τα τυρένια γλυκά του Βασίλη Καλλίδη. Φρέσκα ελληνικά τυριά

Ολα για τον κιμά 40 AΠΟΛΑΥΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ 67 ΜΑΪΟΣ 2012. Τα τυρένια γλυκά του Βασίλη Καλλίδη. Φρέσκα ελληνικά τυριά 67 ΜΑΪΟΣ 2012 Φρέσκα ελληνικά τυριά Τα τυρένια γλυκά του Βασίλη Καλλίδη Τα καλύτερα λευκά κρασιά κάτω από 6 ευρώ Ολα για τον κιμά 40 AΠΟΛΑΥΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ l Το κρέας, η κοπή, τα μείγματα l Η κατσαρόλα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤHΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ. Ελαιόλαδο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤHΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ. Ελαιόλαδο Ελαιόλαδο Όταν, στα τέλη της δεκαετίας του 1950, ήρθαν στην Κρήτη Αμερικανοί διαιτολόγοι για να εξετάσουν το φαινόμενο της μακροζωίας των Κρητικών δεν πίστευαν στα μάτια τους! "Πόσο λάδι τρώνε, θεέ μου",

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Σελίδα 1 Περίληψη. Σελίδα 2-4 Εισαγωγή. Σελίδα 5 26 Πλαίσιο. Σελίδα 5-8 Οι γιορτές. Σελίδα 8 11 Το ελαιόλαδο. Σελίδα 11-13 Το κρασί

Περιεχόμενα. Σελίδα 1 Περίληψη. Σελίδα 2-4 Εισαγωγή. Σελίδα 5 26 Πλαίσιο. Σελίδα 5-8 Οι γιορτές. Σελίδα 8 11 Το ελαιόλαδο. Σελίδα 11-13 Το κρασί Περιεχόμενα Σελίδα 1 Περίληψη Σελίδα 2-4 Εισαγωγή Σελίδα 5 26 Πλαίσιο Σελίδα 5-8 Οι γιορτές Σελίδα 8 11 Το ελαιόλαδο Σελίδα 11-13 Το κρασί Σελίδα 14 15 Ρακί Σελίδα 16 20 Κρητικό Ψωµί - παξιµάδι Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Το Λευκό αυτό ρούµι µένει πάνω από 3 χρόνια σε δρύινα βαρέλια µέχρι να είναι έτοιµο να το απολαύσετε. Τότε, φιλτράρεται για να αποµακρυνθεί οποιοδήποτε χρώµα δηµιουργήθηκε από την διαδικασία της παλαίωσης.

Διαβάστε περισσότερα

Αποκλειστικός δωρητής: Andrea Bonetti

Αποκλειστικός δωρητής: Andrea Bonetti Αποκλειστικός δωρητής: Andrea Bonetti Αν όντως «είμαστε ό,τι τρώμε», τότε δεν είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε τι τρώμε, πώς το επιλέγουμε και σε τι ποσότητες πρέπει να το καταναλώνουμε εμείς και η οικογένειά

Διαβάστε περισσότερα

Aμπελώνες Οικογένειας Ζουμπεράκη 30. Οινοποιείο Κλάδος 32. Οινοποιείο Αλεξάκη 34. Silva Δασκαλάκη 36. Οινοποιείο Διαμαντάκης 38

Aμπελώνες Οικογένειας Ζουμπεράκη 30. Οινοποιείο Κλάδος 32. Οινοποιείο Αλεξάκη 34. Silva Δασκαλάκη 36. Οινοποιείο Διαμαντάκης 38 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Η σύγχρονη οινική Κρήτη: Μια επανάσταση χωρίς προηγούμενο 4 Και εγένετο... οίνος! 6 ΡΕΘΥΜΝΟ: Κτήμα Μιχαλάκη 52 Γη ευλογημένη, με ανθρώπους αυθεντικούς 10 Γηγενείς ποικιλίες του κρητικού αμπελώνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΕΣ ΑΛΧΗΜΕΙΕΣ. Προκλητικά γλυκά, αφροδισιακά τρόφιμα, ροζ λιχουδιές και «απαγορευμένες» συνταγές για δύο JEAN MICHEL LORAIN

ΕΡΩΤΙΚΕΣ ΑΛΧΗΜΕΙΕΣ. Προκλητικά γλυκά, αφροδισιακά τρόφιμα, ροζ λιχουδιές και «απαγορευμένες» συνταγές για δύο JEAN MICHEL LORAIN taste TEYXOΣ #17 real &style ΚΥΡΙΑΚΗ 06.02.2011 Κυκλοφορεί στις 06/02/11 μαζί με τη Realnews Προκλητικά γλυκά, αφροδισιακά τρόφιμα, ροζ λιχουδιές και «απαγορευμένες» συνταγές για δύο JEAN MICHEL LORAIN

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Παρασκευή αρτοσκευασμάτων με χαμηλή θερμιδική αξία Πτυχιακή Μελέτη Σουροπάνη Αργυρώ Επιβλέπων καθηγητής : Γεωργόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

FERRAN ADRIA. real. ΧΩΡΙΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ Παραδοσιακά γιορτινά πιάτα από 4 χώρες EKTΟΡΑΣ ΜΠΟΤΡΙΝΙ. ΓΛΥΚΑ Κλασικά και παραδοσιακά

FERRAN ADRIA. real. ΧΩΡΙΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ Παραδοσιακά γιορτινά πιάτα από 4 χώρες EKTΟΡΑΣ ΜΠΟΤΡΙΝΙ. ΓΛΥΚΑ Κλασικά και παραδοσιακά real TEYXOΣ #3taste &style KYΡΙΑΚΗ 6.12.2009 ΧΩΡΙΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ Παραδοσιακά γιορτινά πιάτα από 4 χώρες EKTΟΡΑΣ ΜΠΟΤΡΙΝΙ Δοκιμάστε μαζί του ένα πλήρες μενού ΓΛΥΚΑ Κλασικά και παραδοσιακά Κυκλοφορεί την 6/12/09

Διαβάστε περισσότερα

Οι Δρόµοι του Κρασιού της Βορείου Ελλάδος. Ένας µικρός οδηγός

Οι Δρόµοι του Κρασιού της Βορείου Ελλάδος. Ένας µικρός οδηγός Οι Δρόµοι του Κρασιού της Βορείου Ελλάδος Ένας µικρός οδηγός Περιεχόµενα Ετικέτα. Η ταυτότητα του κρασιού Ο δεκάλογος της απόλαυσης του κρασιού Χάρτης των Δρόµων του Κρασιού της Βορείου Ελλάδος Οι Δρόµοι

Διαβάστε περισσότερα

«Βιολογικές καλλιέργειες - Μεσογειακή διατροφή- Δίαιτα»

«Βιολογικές καλλιέργειες - Μεσογειακή διατροφή- Δίαιτα» ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ Β ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Βιολογικές καλλιέργειες - Μεσογειακή διατροφή- Δίαιτα» Ορεστιάδα, 2013-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος ΜΕΡΟΣ Ι Α. Εισαγωγή στα Βιολογικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΡΩΙΝΟΥ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΡΩΙΝΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΡΩΙΝΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ- ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΡΩΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ρίγανη Αχλαδοκάστρου: Το ισχυρότερο Φάρμακο της Φύσης Γρηγοροπούλου Ιωάννα Χημικός & Τεχνολόγος Τροφίμων

Ρίγανη Αχλαδοκάστρου: Το ισχυρότερο Φάρμακο της Φύσης Γρηγοροπούλου Ιωάννα Χημικός & Τεχνολόγος Τροφίμων Ρίγανη Αχλαδοκάστρου: Το ισχυρότερο Φάρμακο της Φύσης Γρηγοροπούλου Ιωάννα Χημικός & Τεχνολόγος Τροφίμων Αγαπητοί φίλοι του χωριού μας και συγχωριανοί, ο τόπος μας είναι ευλογημένος, γιατί σ αυτό τον τόπο,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Ο φιλόσοφος του κρασιού. ΑΝΤΗΟNY DEMETRE Mοναδικές συνταγές από τον διάσημο σεφ ΕΚΤΟΡΑΣ ΜΠΟΤΡΙΝΙ. Δημιουργίες με μανιτάρια

ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Ο φιλόσοφος του κρασιού. ΑΝΤΗΟNY DEMETRE Mοναδικές συνταγές από τον διάσημο σεφ ΕΚΤΟΡΑΣ ΜΠΟΤΡΙΝΙ. Δημιουργίες με μανιτάρια real taste &style TEYXOΣ #1 KYΡΙΑΚΗ ΤΕΥΧΟΣ 4.10.2009 #1 Κυκλοφορεί στις 4/10/09 μαζί με τη Realnews Στη συνέχεια στα περίπτερα με 4 ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Ο φιλόσοφος του κρασιού ΑΝΤΗΟNY DEMETRE Mοναδικές

Διαβάστε περισσότερα

Ένα βήμα μπροστά. στη Γεύση. Νέα. από. Προϊόντα. Φθινόπωρο - Χειμώνας 2014/15

Ένα βήμα μπροστά. στη Γεύση. Νέα. από. Προϊόντα. Φθινόπωρο - Χειμώνας 2014/15 Ένα βήμα μπροστά στη Γεύση 15 Νέα Φθινόπωρο - Χειμώνας 2014/15 από 160 Προϊόντα κάθε μέρα μία όμορφη ιδέα σας φτιάχνει το κέφι σελ Λαχανικά σελ Ψάρια σελ Πίτες 6 24 40 Ξεφυλλίστε τον κατάλογο της Για την

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΞΙΩΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΞΙΩΣΗΣ Food Professionals ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΞΙΩΣΗΣ 2013 - Food Professionals Εισαγωγικό Πόσο σημαντικές είναι οι πρώτες ύλες για την τέχνη της μαγειρικής;

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΚΡΑΣΙΟΥ ΣΤΟΝ Ν. ΔΡΑΜΑΣ

Η ΑΓΟΡΑ ΚΡΑΣΙΟΥ ΣΤΟΝ Ν. ΔΡΑΜΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΑΓΟΡΑ ΚΡΑΣΙΟΥ ΣΤΟΝ Ν. ΔΡΑΜΑΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΡΑΚΙΔΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΧΑΤΖΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα