ΠΟΛΥ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (GC-MS/MS) MULTI RESIDUE ANALYSIS (GC-MS/MS) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ( Results ) (mg / kg)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΟΛΥ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (GC-MS/MS) MULTI RESIDUE ANALYSIS (GC-MS/MS) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ( Results ) (mg / kg)"

Transcript

1 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΚΩΔΙΚΟΣ OLITECN : ΠΕΛΑΤΗΣ: ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΡΓ. ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΙΚ. ΚΑΛΛΙΕΡΓ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ : 08/11/2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ : 11/11/2013 ΔΗΛΟΥΜΕΝΟΣ ΤΥΠΟΣ ΕΛΑΙΟΥ : ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ : 200 lt KLEOLIA SILVER lt KLEOLIA 200ml ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΣΕ ΓΥΑΛΙΝΗ ΣΚΟΥΡΟΧΡΩΜΗ ΦΙΑΛΗ ΤΩΝ 200ml ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ : ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ ΠΟΛΥ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (GC-MS/MS) MULTI RESIDUE ANALYSIS (GC-MS/MS) Acephate < R.L. 0,01 Acetochlor < R.L. 0,01 Acrinathrin* 1 < R.L. 0,01 Alachlor < R.L. 0,01 Aldrin < R.L. 0,01 Atrazine < R.L. 0,01 Azaconazole* 1 < R.L. 0,01 Azinphos ethyl < R.L. 0,01 Azinphos methyl < R.L. 0,01 Azoxystrobin < R.L. 0,01 Benfluralin < R.L. 0,01 Bifenox < R.L. 0,01 Bifenthrin < R.L. 0,01 Biphenyl < R.L. 0,01 Bromacil* 1 < R.L. 0,01 Bromocyclen < R.L. 0,01 Bromophos ethyl < R.L. 0,01 Bromophos methyl < R.L. 0,01 Bromopropylate < R.L. 0,01 Butralin < R.L. 0,01 Captan < R.L. 0,01 Chinomethionat < R.L. 0,01 Chlordane < R.L. 0,01 Chlorfenapyr < R.L. 0,01 Chlorfenson < R.L. 0,01 Chlorfenvinphos* 1 < R.L. 0,01 Chlorobenzilate < R.L. 0,01 Chloroneb < R.L. 0,01 Chlorothalonil < R.L. 0,01 Chlorpropham < R.L. 0,01 Chlorpyrifos < R.L. 0,01 Chlorpyrifos methyl < R.L. 0,01 Chlorthal-dimethyl < R.L. 0,01 Chlorthion < R.L. 0,01 Chlozolinate < R.L. 0,01 Coumaphos < R.L. 0,01 Cyanazine < R.L. 0,01 Cyanofenphos < R.L. 0,01 Cyanophos* 1 < R.L. 0,01 o,p-ddt < R.L. 0,01 p,p-ddt < R.L. 0,01 o,p-dde < R.L. 0,01 p-p-dde < R.L. 0,01 1

2 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ o,p-ddd < R.L. 0,01 p,p-ddd < R.L. 0,01 Deltamethrin < R.L. 0,01 Diazinon* 1 < R.L. 0,01 Dichlobenil < R.L. 0,01 Dichlofenthion < R.L. 0,01 Dichloran < R.L. 0,01 Dichlorvos* 1 < R.L. 0,01 Diclobutrazole < R.L. 0,01 Diclofop methyl < R.L. 0,01 Dicofol < R.L. 0,01 Dieldrin < R.L. 0,01 Diflufenican* 1 < R.L. 0,01 Dimoxystrobin* 1 < R.L. 0,01 Diniconazole < R.L. 0,01 Disulfoton < R.L. 0,01 Disulfoton-sulfone < R.L. 0,01 Ditalimfos < R.L. 0,01 α-endosulfan < R.L. 0,01 β-endosulfan < R.L. 0,01 Endosulfan sulfate < R.L. 0,01 Endrin < R.L. 0,01 EPN* 1 < R.L. 0,01 Etaconazole < R.L. 0,01 Ethalfluralin < R.L. 0,01 Ethion < R.L. 0,01 Ethoprophos* 1 < R.L. 0,01 Etridiazole < R.L. 0,01 Etrimfos < R.L. 0,01 Famophos < R.L. 0,01 Fenarimol < R.L. 0,01 Fenazaquin < R.L. 0,01 Fenchlorphos < R.L. 0,01 Fenhexamid < R.L. 0,01 Fenitrothion* 1 < R.L. 0,01 Fenpropathrin < R.L. 0,01 Fenson < R.L. 0,01 Fensulfothion* 1 < R.L. 0,01 Fenthion < R.L. 0,01 Fenthion-sulfoxide < R.L. 0,01 Fipronil* 1 < R.L. 0,01 Fluchloralin* 1 < R.L. 0,01 Flufenacet < R.L. 0,01 Flumetralin* 1 < R.L. 0,01 Flumioxazin < R.L. 0,01 Fluopicolide* 1 < R.L. 0,01 Fluotrimazole < R.L. 0,01 Folpet < R.L. 0,01 Fonofos < R.L. 0,01 Formothion < R.L. 0,01 α-hch < R.L. 0,01 β-hch < R.L. 0,01 δ-hch < R.L. 0,01 Halfenprox < R.L. 0,01 2

3 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ Heptachlor 0,01 Heptachlor-endo-epoxide < R.L. 0,01 Heptachlor-exo-epoxide < R.L. 0,01 Heptenophos* 1 < R.L. 0,01 Hexachloro-benzene < R.L. 0,01 Hexaconazole < R.L. 0,01 Indoxacarb < R.L. 0,01 Iprobenfos * 1 < R.L. 0,01 Iprodione < R.L. 0,01 Isazophos * 1 < R.L. 0,01 Isodrin < R.L. 0,01 Isofenphos < R.L. 0,01 Isofenphos methyl* 1 < R.L. 0,01 Isopropalin < R.L. 0,01 Jodofenphos < R.L. 0,01 Kresoxim methyl < R.L. 0,01 Lamda- cyhalothrin* 1 < R.L. 0,01 Leptophos < R.L. 0,01 Lindane (γ-hch) < R.L. 0,01 Malaoxon < R.L. 0,01 Malathion * 1 < R.L. 0,01 Mecarbam < R.L. 0,01 Mefenpyr diethyl* 1 < R.L. 0,01 Metazachlor* 1 < R.L. 0,01 Methacrifos* 1 < R.L. 0,01 Methamidophos < R.L. 0,01 Methidathion* 1 < R.L. 0,01 Methoxychlor < R.L. 0,01 Metolachlor < R.L. 0,01 S-metolachlor < R.L. 0,01 Metribuzin* 1 < R.L. 0,01 Mevinphos* 1 < R.L. 0,01 Mirex < R.L. 0,01 Myclobutanil < R.L. 0,01 Nitralin < R.L. 0,01 Nitrofen < R.L. 0,01 Nitrothal isopropyl < R.L. 0,01 Nuarimol < R.L. 0,01 Ofurace* 1 < R.L. 0,01 Oxadiazon < R.L. 0,01 Oxyfluorfen < R.L. 0,01 Paclobutrazole < R.L. 0,01 Parathion < R.L. 0,01 Paraoxon ethyl < R.L. 0,01 Parathion methyl* 1 < R.L. 0,01 Paraoxon methyl < R.L. 0,01 Pebulate < R.L. 0,01 Penconazole < R.L. 0,01 Pendimethalin < R.L. 0,01 Pentachloraniline < R.L. 0,01 Pentachloranisole < R.L. 0,01 Perthane < R.L. 0,01 Phenthoate* 1 < R.L. 0,01 2-phenyl-phenol < R.L. 0,01 Phorate < R.L. 0,01 Phosalone < R.L. 0,01 Phosmet* 1 < R.L. 0,01 Picolinafen < R.L. 0,01 Pirimiphos ethyl < R.L 0,01 3

4 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ Pirimiphos methyl < R.L. 0,01 Procymidone < R.L. 0,01 Profenophos < R.L. 0,01 Profluralin* 1 < R.L. 0,01 Propachlor* 1 < R.L. 0,01 Propanil < R.L. 0,01 Propetamfos* 1 < R.L. 0,01 Propyzamide < R.L. 0,01 Proquinazid < R.L. 0,01 Prothiophos < R.L. 0,01 Pyrazophos < R.L. 0,01 Pyridafenthion < R.L. 0,01 Pyrifenox < R.L. 0,01 Quinalphos < R.L. 0,01 Quinoxyfen < R.L. 0,01 Quintozene < R.L. 0,01 Simazine < R.L. 0,01 Spirodiclofen < R.L. 0,01 Sulprofos < R.L. 0,01 Tecnazene < R.L. 0,01 Tefluthrin < R.L. 0,01 Terbacil* 1 < R.L. 0,01 Terbufos < R.L. 0,01 Terbuthylazine < R.L. 0,01 Tetrachlorvinphos < R.L. 0,01 Tetradifon < R.L. 0,01 Tetramethrin < R.L. 0,01 Tetrasul < R.L. 0,01 Thionazin < R.L. 0,01 Tolclofos methyl < R.L. 0,01 Tolyfluanid < R.L. 0,01 Transfluthrin < R.L. 0,01 Triadimefon < R.L. 0,01 Triallate < R.L. 0,01 Triazophos < R.L. 0,01 Trichloronat < R.L. 0,01 Trifloxystrobin* 1 < R.L. 0,01 Triflumizole < R.L. 0,01 Trifluralin < R.L. 0,01 Uniconazole < R.L. 0,01 Vamidothion < R.L. 0,01 Vinclozolin < R.L. 0,01 Zoxamide* 1 < R.L. 0,01 ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Η ένδειξη «<R.L.» σημαίνει ότι η φυτοπροστατευτική ουσία είτε δεν ανιχνεύτηκε, είτε ανιχνεύτηκε σε συγκέντρωση μικρότερη από το όριο αναφοράς της μεθόδου. ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Η ένδειξη «* 1» σημαίνει ότι οι συγκεκριμένες δραστικές ουσίες είναι εντός του πεδίου διαπίστευσης. ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3: Τα αποτελέσματα αφορούν μόνο το αναλυθέν δείγμα. ΣΗΜΕΙΩΣΗ 4: Απαγορεύεται η τροποποήση ή η μερική αναπαραγωγή της έκθεσης χωρίς την έγκριση του εργαστηρίου. ΣΗΜΕΙΩΣΗ 5: Οι παραπάνω αναλύσεις πραγματοποιήθηκαν σε συνεργαζόμενο διαπιστευμένο εργαστήριο. 4

5 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ NPD ΠΟΛΥ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (GC-NPD-ECD) MULTI RESIDUE ANALYSIS (GC-NPD-ECD) Chlorpyrifos* 1 < R.L. 0,03 Chlorpyrifos methyl* 1 < R.L. 0,03 Diazinon* 1 < R.L. 0,02 Dimethoate* 1 < R.L. 0,03 Fenitrothion* 1 < R.L. 0,03 Fenthion* 1 < R.L. 0,03 Malathion* 1 < R.L. 0,03 Methidathion * 1 < R.L. 0,05 ECD Butafenacil < R.L. 0,05 Carbophenothion methyl < R.L. 0,05 Cyfluthrin < R.L. 0,05 β- cyfluthrin < R.L. 0,05 Cypermethrin < R.L. 0,05 α-cypermethrin < R.L. 0,05 Dichlofluanid < R.L. 0,05 Dinocap < R.L. 0,2 Fenfluthrin < R.L. 0,01 Fenvalerate < R.L. 0,01 Esfenvalerate < R.L. 0,01 Fluazinam < R.L. 0,01 Flucythrinate < R.L. 0,01 Fluthiacet methyl < R.L. 0,2 Isoxadifen ethyl < R.L. 0,2 Meptyldinocap < R.L. 0,05 Permethrin < R.L. 0,1 Phenkapton < R.L. 0,01 Pyrethrins < R.L. 0,2 Pyridalyl < R.L. 0,05 S421 < R.L. 0,05 Sulfentrazone < R.L. 0,2 Tau-fluvalinate < R.L. 0,05 ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Η ένδειξη «<R.L.» σημαίνει ότι η φυτοπροστατευτική ουσία είτε δεν ανιχνεύτηκε, είτε ανιχνεύτηκε σε συγκέντρωση μικρότερη από το όριο αναφοράς της μεθόδου. ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Η ένδειξη «* 1» σημαίνει ότι οι συγκεκριμένες δραστικές ουσίες είναι εντός του πεδίου διαπίστευσης. ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3: Τα αποτελέσματα αφορούν μόνο το αναλυθέν δείγμα. ΣΗΜΕΙΩΣΗ 4: Απαγορεύεται η τροποποήση ή η μερική αναπαραγωγή της έκθεσης χωρίς την έγκριση του εργαστηρίου. ΣΗΜΕΙΩΣΗ 5: Οι παραπάνω αναλύσεις πραγματοποιήθηκαν σε συνεργαζόμενο διαπιστευμένο εργαστήριο. 5

6 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΛΥ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (LC-MS/MS) MULTI RESIDUE ANALYSIS (LC-MS/MS) Abamectin < R.L. 0,01 Acetamiprid < R.L. 0,01 Acibenzolar-S-methyl < R.L. 0,01 Aldicarb < R.L. 0,01 Aldicarb Sulfone < R.L. 0,01 Aldicarb Sulfoxide < R.L. 0,01 Ametoctradin < R.L. 0,01 Ametryn < R.L. 0,01 Aminocarb < R.L. 0,01 Amitraz < R.L. 0,01 Azadirachtin < R.L. 0,01 Benalaxyl < R.L. 0,005 Bendiocarb < R.L. 0,01 Benfuracarb < R.L. 0,005 Benthiavalicarb-isopropyl < R.L. 0,01 Bifenazate < R.L. 0,01 Bitertanol < R.L. 0,005 Boscalid < R.L. 0,01 Bromoxynil < R.L. 0,01 Bromuconazole < R.L. 0,005 Bupirimate < R.L. 0,01 Buprofezin < R.L. 0,005 BYI-cis-enol < R.L. 0,01 BYI-cis-keto-hydroxy < R.L. 0,01 BYI-enol-glucoside < R.L. 0,01 BYI-mono-hydroxy < R.L. 0,01 Buturon < R.L. 0,01 Cadusafos < R.L. 0,01 Carbaryl < R.L. 0,01 Carbendazim και Benonyl < R.L. 0,01 Carbofuran < R.L. 0,01 1-hydroxy-carbofuran < R.L. 0,01 Carbosulfan < R.L. 0,005 Carboxin < R.L. 0,01 Chlorantraniliprole < R.L. 0,01 Chlorfluazuron < R.L. 0,01 Chloridazon < R.L. 0,005 Chlormequat < R.L. 0,01 Chlorotoluron < R.L. 0,01 Chlorsulfuron < R.L. 0,01 Clethodim < R.L. 0,005 Climbazole < R.L. 0,01 Clodinafop propargyl < R.L. 0,01 Clofentezine < R.L. 0,005 Clomazone < R.L. 0,005 Cloquintocet mexyl < R.L. 0,01 Clothianidin < R.L. 0,005 Crimidin < R.L. 0,01 Cyazofamid < R.L. 0,01 Cycloate < R.L. 0,01 Cycloxydim < R.L. 0,005 Cyhexatin < R.L. 0,01 Cymoxanil < R.L. 0,01 Cyproconazole < R.L. 0,005 Cyprodinil < R.L. 0,01 6

7 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ Cyromazine < R.L. 0,01 2,4D < R.L. 0,01 Demeton-S-methyl sulfone < R.L. 0,01 Demeton-S-methyl < R.L. 0,01 Desmetryn < R.L. 0,01 Diafenthiuron < R.L. 0,01 Dicrotophos < R.L. 0,01 Diethofencarb < R.L. 0,005 Difenoconazole < R.L. 0,005 Diflubenzuron < R.L. 0,01 Dimethenamid < R.L. 0,01 Dimethoate < R.L. 0,01 Dimethomorph < R.L. 0,01 Diphenylamine < R.L. 0,01 Dipropetryn < R.L. 0,01 Diquat < R.L. 0,01 Diuron < R.L. 0,005 Dodine < R.L. 0,01 Emamectin benzoate < R.L. 0,01 Epoxiconazole < R.L. 0,01 EPTC < R.L. 0,01 Ethiofencarb < R.L. 0,01 Ethiofencarb sulfone < R.L. 0,01 Ethiofencarb sulfoxide < R.L. 0,01 Ethirimol < R.L. 0,01 Ethofumesate < R.L. 0,01 Ethoxyquin < R.L. 0,005 Etofenprox < R.L. 0,005 Etoxazole < R.L. 0,01 Famoxadone < R.L. 0,01 Fenamidone < R.L. 0,01 Fenamiphos < R.L. 0,005 Fenamiphos sulfoxide < R.L. 0,01 Fenbuconazole < R.L. 0,005 Fenbutatin oxide < R.L. 0,01 Fenoxycarb < R.L. 0,01 Fenpropidin < R.L. 0,005 Fenpropimorph < R.L. 0,005 Fenpyroximate < R.L. 0,005 Flonicamid < R.L. 0,01 Fluazifop butyl < R.L. 0,005 Fluazifop-P < R.L. 0,01 Flubendiamide < R.L. 0,01 Fludioxonil < R.L. 0,01 Flufenoxuron < R.L. 0,01 Fluquinoconazole < R.L. 0,005 Flusilazole < R.L. 0,01 Flutolanil < R.L. 0,01 Flutriafol < R.L. 0,005 Foramsulfuron < R.L. 0,005 Forchlorfenuron < R.L. 0,005 Formetanate < R.L. 0,01 Fosthiazate < R.L. 0,005 Fuberidazole < R.L. 0,01 Furalaxyl < R.L. 0,01 Hexazinone < R.L. 0,01 Hexythiazox < R.L. 0,005 Imazalil < R.L. 0,01 7

8 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ Imazaquin < R.L. 0,01 Imazethapyr < R.L. 0,01 Imidacloprid < R.L. 0,01 Iodosulfuron-methyl < R.L. 0,01 Ioxynil < R.L. 0,01 Iprovalicarb < R.L. 0,01 Isoprocarb < R.L. 0,01 Isoproturon < R.L. 0,01 Isoxaflutole < R.L. 0,01 Lenacil < R.L. 0,005 Linuron < R.L. 0,01 Lufenuron < R.L. 0,01 Mandipropamid < R.L. 0,01 MCPA < R.L. 0,01 Mecoprop < R.L. 0,01 Mecoprop-P < R.L. 0,01 Mepanipyrim < R.L. 0,005 Mepronil < R.L. 0,005 Metaflumizone < R.L. 0,01 Metalaxyl < R.L. 0,01 Metalaxyl-M < R.L. 0,01 Metamitron < R.L. 0,01 Methabenzthiazuron < R.L. 0,01 Methiocarb < R.L. 0,01 Methiocarb sulfone < R.L. 0,01 Methiocarb sulfoxide < R.L. 0,01 Methomyl < R.L. 0,005 Methoprotryne < R.L. 0,01 Methoxyfenozide < R.L. 0,01 Metobromuron < R.L. 0,01 Metolcarb < R.L. 0,01 Metosulam < R.L. 0,01 Metoxuron < R.L. 0,01 Metrafenone < R.L. 0,005 Monocrotophos < R.L. 0,01 Monolinuron < R.L. 0,01 Monuron < R.L. 0,01 Naled < R.L. 0,01 Napropamide < R.L. 0,005 Neburon < R.L. 0,01 Nicosulfuron < R.L. 0,01 Nitenpyram < R.L. 0,01 Norflurazon < R.L. 0,01 Omethoate < R.L. 0,01 Oxadixyl < R.L. 0,01 Oxamyl < R.L. 0,01 Oxamyl oxime < R.L. 0,01 Oxydemeton-methyl < R.L. 0,01 Pencycuron < R.L. 0,005 Phenmedipham < R.L. 0,01 Phosphamidon < R.L. 0,01 Phoxim < R.L. 0,01 Picoxystrobin < R.L. 0,005 Pinoxaden < R.L. 0,01 Piperonyl-butoxide < R.L. 0,01 Pirimicarb < R.L. 0,005 Pirimicarb desmethyl < R.L. 0,01 Pirimicarb-desmethyl-formamido < R.L. 0,01 8

9 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ Prochloraz < R.L. 0,01 Profoxydim < R.L. 0,01 Promecarb < R.L. 0,01 Prometryn < R.L. 0,005 Propamocarb < R.L. 0,01 Propanil < R.L. 0,01 Propargite < R.L. 0,01 Propazine < R.L. 0,005 Propham < R.L. 0,01 Propiconazole < R.L. 0,01 Propoxur < R.L. 0,005 Propoxycarbazone < R.L. 0,01 Prosulfocarb < R.L. 0,005 Pymetrozine < R.L. 0,01 Pyraclostrobin < R.L. 0,01 Pyridaben < R.L. 0,005 Pyridat < R.L. 0,01 Pyrimethanil < R.L. 0,01 Pyriproxyfen < R.L. 0,01 Rotenone < R.L. 0,005 Sethoxydim < R.L. 0,01 Silthiofam < R.L. 0,01 Spinosad < R.L. 0,01 Spiromesifen < R.L. 0,01 Spirotetramat < R.L. 0,01 Spiroxamine < R.L. 0,01 Sulfotep < R.L. 0,01 Tebuconazole < R.L. 0,01 Tebufenozide < R.L. 0,01 Tebufenpyrad < R.L. 0,005 Teflubenzuron < R.L. 0,01 Tepraloxydim < R.L. 0,01 Terbumeton < R.L. 0,01 Terbutryn < R.L. 0,01 Tetraconazole < R.L. 0,01 Thiabendazole < R.L. 0,01 Thiacloprid < R.L. 0,01 Thiamethoxam < R.L. 0,01 Thidiazuron < R.L. 0,005 Thifensulfuron-methyl < R.L. 0,01 Thiodicarb < R.L. 0,01 Thiofanox < R.L. 0,01 Thiofanox sulfone < R.L. 0,01 Thiofanox sulfoxide < R.L. 0,01 Thiodencarb < R.L. 0,01 Thiophanate methyl < R.L. 0,01 Tralkoxydim < R.L. 0,005 Triadimenol < R.L. 0,01 Triasulfuron < R.L. 0,01 Triazamate < R.L. 0,01 Tribenuron-methyl < R.L. 0,01 Trichlorfon < R.L. 0,01 Tricyclazole < R.L. 0,01 Tridemorph < R.L. 0,01 Triflumuron < R.L. 0,005 Triforine < R.L. 0,01 Triticonazole < R.L. 0,01 9

10 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Η ένδειξη «<R.L.» σημαίνει ότι η φυτοπροστατευτική ουσία είτε δεν ανιχνεύτηκε, είτε ανιχνεύτηκε σε συγκέντρωση μικρότερη από το όριο αναφοράς της μεθόδου. ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Η ένδειξη «* 1» σημαίνει ότι οι συγκεκριμένες δραστικές ουσίες είναι εντός του πεδίου διαπίστευσης. ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3: Τα αποτελέσματα αφορούν μόνο το αναλυθέν δείγμα. ΣΗΜΕΙΩΣΗ 4: Απαγορεύεται η τροποποήση ή η μερική αναπαραγωγή της έκθεσης χωρίς την έγκριση του εργαστηρίου. ΣΗΜΕΙΩΣΗ 5: Οι παραπάνω αναλύσεις πραγματοποιήθηκαν σε συνεργαζόμενο διαπιστευμένο εργαστήριο. Βασιλική Μανιού Χημικός M.Sc. 10

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ . ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Πελάτης / Client SOTIRALE BIO Ηµεροµηνία Έκδοσης / Date 8/1/2015 Ηµεροµηνία δειγµατοληψίας / Date of sampling 29/12/2014 Κωδικός δείγµατος / Sample code N61014 Είδος δείγµατος

Διαβάστε περισσότερα

Αζωτούχα Φυτοφάρμακα Nitrogen-containing Pesticides

Αζωτούχα Φυτοφάρμακα Nitrogen-containing Pesticides Αζωτούχα Φυτοφάρμακα Nitrogen-containing Pesticides Απαιτούμενη ποσότητα δείγματος : Βέλτιστο 400g / Ελάχιστο 200g Μέθοδος : Το δείγμα εκχυλίζεται με ακετόνη. Προ της εκχύλισης προστίθεται κατάλληλη ποσότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Ε ΑΦΟΫ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Τµήµα Γ' (Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (4) Όταν ο ορισμός των υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων περιλαμβάνει

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (4) Όταν ο ορισμός των υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων περιλαμβάνει 6.12.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 328/9 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1213/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Δεκεμβρίου 2008 για ένα συντονισμένο πολυετές κοινοτικό πρόγραμμα ελέγχου για τα έτη 2009,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΦΥΤΟ-ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ) ΣΤΙΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ

ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΦΥΤΟ-ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ) ΣΤΙΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ ρ. Φανή Χατζήνα Βιολόγος, ιδάκτορας Μελισσοκοµίας Επικονίασης Ερευνήτρια Ινστ. Μελισσοκοµίας (ΕΘΙΑΓΕ) Τηλ. 23730-91297 Email: fhatjina@instmelissocomias.gr ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΦΥΤΟ-ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 Εντοµοκτόνα, Ακαρεοκτόνα, Νηµατωδοκτόνα

Κεφάλαιο 5 Εντοµοκτόνα, Ακαρεοκτόνα, Νηµατωδοκτόνα Κεφάλαιο 5 Εντοµοκτόνα, Ακαρεοκτόνα, Νηµατωδοκτόνα Στο κεφάλαιο αυτό θα εξετασθούν οι τρεις παραπάνω κατηγορίες ουσιών µαζί, εξαιτίας της χηµικής τους συγγένειας. Επιπλέον πολλά εντοµοκτόνα έχουν ακαρεοκτόνες

Διαβάστε περισσότερα

MRL. mg / kg) 0.03 0.01

MRL. mg / kg) 0.03 0.01 ΑΡ. ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΗΜ. ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 61 766-24/04/13 Πατάτες (χώρα Αίγυπτος) 61 767-24/04/13 Πατάτες (χώρα ΕΥΡΗΜΑΤΑ ( ραστικές ουσίες) MRL (σε mg/kg) ΕΥΡΗΜΑΤΑ ( ραστική σε mg / kg) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ -

Διαβάστε περισσότερα

MRL (σε mg/kg) Μέγιστα επίπεδα υπολειμμάτων φυτοφαραρμάκων 0.03 0.01

MRL (σε mg/kg) Μέγιστα επίπεδα υπολειμμάτων φυτοφαραρμάκων 0.03 0.01 ΑΡ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΗΜ. ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 61 766-24/04/13 Πατάτες (χώρα Αίγυπτος) ΕΥΡΗΜΑΤΑ (Δραστικές ουσίες) MRL (σε mg/kg) Μέγιστα επίπεδα υπολειμμάτων φυτοφαραρμάκων ΕΥΡΗΜΑΤΑ (Δραστική σε mg / kg)

Διαβάστε περισσότερα

Εγκεκριμένα Μυκητοκτόνα - Βακτηριοκτόνα (Σκευάσματα) για το Αμπέλι έτους 2014

Εγκεκριμένα Μυκητοκτόνα - Βακτηριοκτόνα (Σκευάσματα) για το Αμπέλι έτους 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΧΑΪΑΣ Τηλ.: 2610.224.629, Fax: 2610.623.238, pkpfpatr@otenet.gr Πληροφορίες: Πέττας Ν. Πάτρα, 17 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικά προιόντα. Βιολογικής προέλευσης. Mικροβιακά. 1. Νικοτίνη, Ροτενόνη, Πύρεθρο, Λιμονίνη 2. Neem/Azadirachtin. 1. Αβερμεκτίνες 2.

Φυσικά προιόντα. Βιολογικής προέλευσης. Mικροβιακά. 1. Νικοτίνη, Ροτενόνη, Πύρεθρο, Λιμονίνη 2. Neem/Azadirachtin. 1. Αβερμεκτίνες 2. Λοιπές ομάδες εντομοκτόνων Πυραζόλια Οξαδιαζίνες Παρεμποδιστές Ανάπτυξης 1. Ανάλογα Νεανικής Ορμόνης 2. Αναστολείς Σύνθεσης Χιτίνης 3. Ανταγωνιστές Εκδυσόνης Ανάλογα Φυτικών Προϊόντων 1. Νεονικοτινοειδή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2004 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Όλοι οι εργαζόµενοι των οποίων η εργασία απαιτεί την χρήση επικινδύνων

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ. Δρ. Γ. Ε. Μηλιάδης. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς g.miliadis@bpi.

ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ. Δρ. Γ. Ε. Μηλιάδης. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς g.miliadis@bpi. ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ Δρ. Γ. Ε. Μηλιάδης Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς g.miliadis@bpi.gr Σχεδιασμός αναλυτικών μεθόδων: Οι παράγοντες που πρέπει να ληφθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ 2011

ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ 2011 ΛΛΝΚΟ ΝΤΤΟΥΤΟ ΥΓΝ ΚΑ ΑΦΑΛΑ Τ ΡΓΑΑ ΟΡΑΚ Τ ΚΘ ΧΚΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΝ (λληνική νομοθεσία,, DFG) Αφροδίτη Δαΐκου, πύρος Δοντάς, Δρ. ΑΘΝΑ ενημέρωση των πινάκων της έκδοσης, με τις τιμές του, πραγματοποιήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ ΣΠΥΡΟΣ ΚΙΝΤΖΙΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ ΣΠΥΡΟΣ ΚΙΝΤΖΙΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ ΣΠΥΡΟΣ ΚΙΝΤΖΙΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟ ΑΔΙΕΞΟΔΟ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΜΠΕΛΟΥ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Aνίχνευση ί οργανοφωσφορικών φ ενώσεων σε δείγματα ελαιολάδου με χρήση της τεχνικής SPME, GC ECD

Aνίχνευση ί οργανοφωσφορικών φ ενώσεων σε δείγματα ελαιολάδου με χρήση της τεχνικής SPME, GC ECD ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Aνίχνευση ί οργανοφωσφορικών φ ενώσεων σε δείγματα ελαιολάδου με χρήση της τεχνικής SPME, GC ECD Άρτεμις Παλαιογιάννη-Μπέλλου Εξεταστική

Διαβάστε περισσότερα

Πόσο μας απειλούν τα ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ

Πόσο μας απειλούν τα ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ Πόσο μας απειλούν τα ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ Λίμνες και ποτάμια της Ελλάδας έχουν μετατραπεί σε κοκτέιλ φυτοφαρμάκων. Τοξικές ουσίες εισέρχονται στην τροφική αλυσίδα και δυστυχώς σε βαθμό που δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2 Παρασιτοκτόνος ενέργεια των φυτοφαρµάκων

Κεφάλαιο 2 Παρασιτοκτόνος ενέργεια των φυτοφαρµάκων Κεφάλαιο 2 Παρασιτοκτόνος ενέργεια των φυτοφαρµάκων 2.1. ιείσδυση των φυτοφαρµάκων σε ζωικούς και φυτικούς οργανισµούς Για να εκδηλωθεί η δράση των φυτοφαρµάκων στα παράσιτα των φυτών, µέλη του ζωικού

Διαβάστε περισσότερα

FiberMax and Gaucho: Ένας µοναδικός συνδυασµός για την καλλιέργεια του βαµβακιού

FiberMax and Gaucho: Ένας µοναδικός συνδυασµός για την καλλιέργεια του βαµβακιού TAXΥ ΡΟMΟΣ Ταχυδρόµος Φυτοπροστασίας Το περιοδικό της Bayer CropScience για την Σύγχρονη Γεωργία 1/04 FiberMax and Gaucho: Ένας µοναδικός συνδυασµός για την καλλιέργεια του βαµβακιού ΕΡΕΥΝΑ & ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΕXOMENA

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ.: 210-5212891 e-mail: kefaloudi@keelpno.gr. Τηλ.: 210-8180307 e-mail: g.koliopoulos@bpi.gr

Τηλ.: 210-5212891 e-mail: kefaloudi@keelpno.gr. Τηλ.: 210-8180307 e-mail: g.koliopoulos@bpi.gr Τα Κουνούπια και η Αντιµετώπισή τους Χρυσοβαλάντου Κεφαλούδη Περιβαλλοντολόγος, MSc Γραφείο Περιβαλλοντικής Υγείας, ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. Αγράφων 3-5, Μαρούσι Τηλ.: 210-5212891 e-mail: kefaloudi@keelpno.gr ρ. Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

16 o ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

16 o ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ 16 o ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Επιστημονικό Συνέδριο «Ζιζανιολογία και Βιοποικιλότητα» Ελληνική Ζιζανιολογική Εταιρεία Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα / 3 / 2015 Αρ. Πρωτ. Υ1/Γ.Π.οικ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΩΝ & ΜΗ ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΦΘ-Ρ7Σ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 23 / 12 / 2013 Αρ. Πρωτ. Υ1/Γ.Π.οικ.118894. ΠΡΟΣ: Όπως Πίνακας Διανομής

ΑΔΑ: ΒΛΓΦΘ-Ρ7Σ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 23 / 12 / 2013 Αρ. Πρωτ. Υ1/Γ.Π.οικ.118894. ΠΡΟΣ: Όπως Πίνακας Διανομής ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 23 / 12 / 2013 Αρ. Πρωτ. Υ1/Γ.Π.οικ.118894 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΜΉΜΑ EΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΊΑΣ ΝΟΣΗΜΆΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Μαΐου 1991 σχετικά µε τα παρασκευάσµατα για βρέφη και τα παρασκευάσµατα δεύτερης βρεφικής ηλικίας (91/321/ΕΟΚ)

Ο ΗΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Μαΐου 1991 σχετικά µε τα παρασκευάσµατα για βρέφη και τα παρασκευάσµατα δεύτερης βρεφικής ηλικίας (91/321/ΕΟΚ) 1991L0321 EL 01.05.2004 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Μαΐου 1991 σχετικά µε τα παρασκευάσµατα για βρέφη και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΟΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΦΥΤΟΠΛΑΓΚΤΟΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ Tetraselmis suecica

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΟΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΦΥΤΟΠΛΑΓΚΤΟΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ Tetraselmis suecica 9 ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 2009 - Πρακτικά, Τόμος ΙΙ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΟΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΦΥΤΟΠΛΑΓΚΤΟΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ Tetraselmis

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Τμ. Χημ. Αναλύσεων & Οργανολ. Δοκιμών Αριθμός πρωτοκόλλου: 65549/447 Διεύθυνση: Πλ. Κάνιγγος, 10181 Αθήνα Πληροφορίες: Α. Γαλή Τηλέφωνο: 0030 210 3829166 Φαξ: 0030 210 3829166 ΠΡΟΣ: Ν. ΠΟΤΙΔΑΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ( ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ )

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ( ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ( ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ) Έτος - Τόπος Γέννησης : 1960 - Βόλος Οικογενειακή κατάσταση : Έγγαμος, δύο παιδιά Επαγγελματική κατάσταση : Επίκουρος Καθηγητής Χημείας - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΜΑ ΑΜΠΕΛΟΥ. Χρήστος Γ. Αθανασίου. Lobesia botrana (Lepidoptera: Tortricidae) ευδεμίδα της αμπέλου, σκουλήκι των σταφυλιών

ΕΝΤΟΜΑ ΑΜΠΕΛΟΥ. Χρήστος Γ. Αθανασίου. Lobesia botrana (Lepidoptera: Tortricidae) ευδεμίδα της αμπέλου, σκουλήκι των σταφυλιών ΕΝΤΟΜΑ ΑΜΠΕΛΟΥ Χρήστος Γ. Αθανασίου Lobesia botrana (Lepidoptera: Tortricidae) ευδεμίδα της αμπέλου, σκουλήκι των σταφυλιών Κυρίως αμπέλι, αλλά και ελιά (ανθοταξίες), πυρηνόκαρπα κα. εν φαίνεται πέραν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για τα Υπολείµµατα Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων στα Προϊόντα Φυτικής Προέλευσης

Οδηγός για τα Υπολείµµατα Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων στα Προϊόντα Φυτικής Προέλευσης Οδηγός για τα Υπολείµµατα Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων στα Προϊόντα Φυτικής Προέλευσης Α. Υπολείµµατα Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων Τι είναι υπόλειµµα; Είναι µία ή περισσότερες ουσίες, παρούσες είτε εντός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ?

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ? ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ? ΚΙΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ-ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΟΣ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΟΣ MSc, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &

Διαβάστε περισσότερα