Χηµεία και Ανάλυση Τροφίµων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Χηµεία και Ανάλυση Τροφίµων"

Transcript

1 Φασµατοσκοπία NMR Χηµειοµετρία Χηµεία και Ανάλυση Τροφίµων Ποιοτικός έλεγχος ελαιόλαδου (σύνθεση, ηλικία) Γεωγραφική και βοτανική ταξινόµηση Ελαιοκοµική περίοδος Φυτικά έλαια, ελαιόλαδα κατώτερης ποιότητας Ανίχνευσηνοθείαςελαιόλαδου (φυτικάέλαια, ελαιόλαδα κατώτερης ποιότητας) Γλυκεριδική σύσταση γάλακτος

2 Χρωµατογραφικές τεχνικές προσδιορισµού λιπιδίων GC HPLC HPEC (χρωµατογραφία α οκλεισµού µεγέθους) Μέθοδοι ευαίσθητες σε χαµηλά όρια συγκέντρωσης αλλά χρονοβόρες εν καταστρέφει το δείγµα Φασµατοσκο ία NMR Άµεση και γρήγορη ληροφορία (15-20 min) Ποσοτική µέθοδος εν α αιτεί βαθµονόµηση µε ρότυ ες ουσίες

3 O R-OH + P HCl + R O I Φάσµα 31 Ρ NMRτουελαιόλαδου Γλυκεριδική σύσταση O P II O O Ελεύθερες στερόλες Ελεύθερα λιπαρά οξέα CH CH 2 OCOR CH 2 OCOR CH 2 OH CHOCOR CH 2 OH CHOH CH 2 OCOR 1,3-DG CH 2 OCOR CHOCOR 2- MG CHOH CH 2 OH CH 2 OH 1,2- DG 1- MG 1- MG (ppm) A. Spyros, P. Dais, J. Agric. Food. Chem., 48, 802 (2000)

4 Φάσµα 1 H NMRτουελαιόλαδου Λιπιδική σύσταση Κορυφή δ (ppm) Πρωτόνιο Χηµική ένωση CHCl 3 Χλωροφόρµιο (διαλύτης) CH=CH Ολα τα ακόρεστα οξέα CH-OCOR Γλυκερόλη (τριάκυλογλυκερόλη) CH 2 -OCOR Γλυκερόλη (τριάκυλογλυκερόλη) 5 (Α) 2.75 CH=CH-CH 2 -CH=CH Λινελαϊκό και λινολενικό οξύ 6 (Β) 2.29 CH 2 -COOH Ολα τα ακύλια 7 (Γ) 2.00 CH 2 -CH=CH Ολα τα ακόρεστα λιπαρά οξέα 8 ( ) 1.60 CH 2 -CH 2 COOH Ολα τα ακύλια (CH 2 ) n Ολα τα ακύλια 10 (Ε) 0.96 CH=CH-CH 2 -CH 3 Λινολενικό οξύ 11 (Ζ) 0.86 CH 2 CH 2 CH 2 -CH 3 Ολα τα οξέα εκτός του λινολενικού (ppm) P. Fronimaki, A. Spyros, S. Christoforidou, P. Dais, J. Agric. Food. Chem., 50, 2207 (2002)

5 Φάσµα 1 H NMRτουελαιόλαδου Λιπιδική σύσταση COOH Παλµιτικό οξύ COOH COOH COOH 1 COOH Στεαρικό οξύ Eλαϊκό οξύ Λινελαϊκό οξύ Λινολενικό οξύ Περιεκτικότητα σε: κορεσµένα µονοακόρεστα διακόρεστα πολυακόρεστα λιπαρά οξέα συνολικές στερόλες Αριθµός Ιωδίου H 2 C HC H 2 C O O O O O O Τριπαλµιτίνη

6 Χηµειοµετρία 1,2-DGs, 1,3-DGs, 1-MGs, 2-MGs, H, DGs, Ste, Hste, LN, LO, OL, SAT, IV x ~100 διαφορετικά δείγµατα ελαίων >1500 πειραµατικέςµετρήσεις Χηµειοµετρία Εφαρµογή µαθηµατικών και στατιστικών µεθόδων σε χηµικά δεδοµένα

7 Γεωγραφική και Βοτανική Ταξινόµηση Ελληνικών Παρθένων Ελαιολάδων Σητεία (14) Κολυµπάρι (10) Πεζά (15) Ηράκλειο (10) Πήλιο (6) Λέσβος (8) Ηλεία (5) Μεσσηνία (6)

8 Ανάλυση ιαχωρισµού (Discriminant Analysis) Κατάστρωση συναρτήσεων διάκρισης(r i ) Γραµµικός συνδυασµός ανεξάρτητων µεταβλητών(x m ) R i = c i +b i1 x 1 +b i2 x 2 + +b im x m Διάκριση οµάδων Έλεγχος εγκυρότητας µοντέλου

9 Γεωγραφική Ταξινόµηση Ελληνικών Παρθένων Ελαιολάδων Root Root 1 Κρήτη Πελοπόννησος Λέσβος Πήλιο

10 Ταξινόµηση Ελληνικών Παρθένων Ελαιολάδων ως προς την Ποικιλία του Ελαιοκάρπου Root Root 1 Κορωνέικη Κολοβή Πηλίου

11 Ταξινόµηση Ελληνικών Παρθένων Ελαιολάδων κατά Ελαιοκοµική Περίοδο Root Root

12 Ταξινόµηση παρθένων ελαιολάδων Συµπεράσµατα Συνδυασµός NMR και Χηµειοµετρίας Γεωγραφική Ταξινόµηση Ικανοποιητική Διάκριση Τεσσάρων Περιοχών Βοτανική Ταξινόµηση Πολύ Καλή Διάκριση για Τρεις Ποικιλίες Ελαιοκάρπου Πιστοποίηση Αυθεντικότητας Επίδραση της Ελαιοκοµικής Περιόδου Ποιοτικά χαρακτηριστικά περιοχής -ποικιλίας Κλιµατολογικές συνθήκες, ελαιοκοµική πρακτική, ασθένειες της ελιάς

13 Ταξινόµηση φυτικών ελαίων Ανίχνευση νοθείας του εξαιρετικού παρθένου ελαιόλαδου Παρθένα ελαιόλαδα (56) Φουντουκέλαια (21) Αραβοσιτέλαια (16) Σογιέλαια (14) Καρυδέλαια (14) Σησαµέλαια (13) Ηλιέλαια (12) Αµυγδαλέλαια (10) Έλαια ζαφοράς (10) Ινδικά καρυέλαια (10) Φοινικέλαια (7) Αραχιδέλαια (9) Κραµβέλαια (5)

14 Λόγος D Γλυκεριδική σύσταση φυτικών ελαίων 1,2-DGs 1,3-DGs DGs D= 1,2 DGs/DGs

15 Λιπιδική σύσταση εδώδιµων ελαίων Λινολενικό οξύ Λινελαϊκό οξύ Ελαϊκό οξύ Κορεσµένα οξέα Ινδικό Καρυέλαιο Φοινικέλαιο Έλαιο Ζαφοράς Αµυγδαλέλαιο Ηλιέλαιο Κραµβέλαιο Καρυδέλαιο Αραχιδέλαιο Σησαµέλαιο Αραβοσιτέλαιο Φουντουκέλαιο Σογιέλαιο Παρθένο Ελαιόλαδο

16 Ανάλυση ιαχωρισµού 13 κατηγορίες φυτικών ελαίων Root virgin olive soybean hazelnut corn sesame groundnut sunflower almond safflower palm coconut walnut rapeseed Root 1

17 Ανίχνευση νοθείας του εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου µε φυτικά έλαια virgin olive hazelnut sunflower soybean corn mhazelnut msun msoybean mcorn Root Root 1 G. Vigli, A. Filippidis, A. Spyros, P. Dais, J.Agric. Food. Chem., 51, 5715 (2003)

18 Ταξινόµηση ελαιολάδων κατώτερης ποιότητας Ανίχνευση νοθείας του εξαιρετικού παρθένου ελαιόλαδου Παρθένα Ελαιόλαδα κατάλληλα για κατανάλωση Παρθένα ελαιόλαδα ακατάλληλα για κατανάλωση έξτρα παρθένο οξύτητα <1% παρθένο οξύτητα <2% κοινό παρθένο οξύτητα <3% λαµπάντε οξύτητα >3% 32 ραφιναρισµένα αγνό παρθένο 15 Πυρηνέλαια ακατέργαστο εξευγενισµένο µίγµα ραφιναρισµένο µε παρθένο ελαιολάδο ραφιναρισµένο

19 Ανάλυση Συστάδων (Cluster Analysis) Διαµόρφωση οµάδων µε κοινά χαρακτηριστικά Ταξινόµηση οµογενών οµάδων ή οµάδων µε την ίδια ταυτότητα κατά συστάδες Συνδυασµός δειγµάτων µε µεγάλη οµοιότητα δενδροδιάγραµµα

20 Ανάλυση συστάδων: ελαιόλαδα κατώτερης ποιότητας ραφιναρισµένα παρθένα λαµπάντε πυρηνέλαια Linkage Distance V32 V28 V26 V34 V27 V31 V29 V25 V24 V23 V22 V15 V8 V30 V19 V10 V5 V33 V9 V7 V13 V2 V21 V20 V18 V17 V16 V3 V14 V12 V11 V6 V4 V1 R9 R7 R6 R12 R5 R10 R3 R8 R2 R4 R1 R11 R13 L8 L7 P5 P15 L14 L13 P1 L10 L9 L11 L6 P12 P11 P10 L4 P8 P9 P6 P2 P4 P3 P7 L5 L3 L12 L2 P14 P13 L1 G. Fragkaki, A. Spyros, P. Dais, J.Agric. Food. Chem., submitted

21 Ανίχνευση νοθείας του εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου µε κατώτερα ελαιόλαδα λαµπάντε πυρηνέλαια 4 2 παρθένα 5% 1% Root % -6-8 ραφιναρισµένα Root 1 LOO ROO OPO EVOO EVOO-ROO EVOO-OPO CPOO EVOO-LOO G. Fragkaki, A. Spyros, P. Dais, J.Agric. Food. Chem., submitted

22 Προσδιορισµός της γλυκεριδικής σύστασης και των ελεύθερων στερολών στο γάλα Συστατικά Μέσος όρος (% ) ιακύµανση (% ) Νερό 8 7, Λίπος 3,7 2,5-6,0 Στερεά µη λιπαρά 8,8 6,7-1 1,7 Ολικά στερεά 1 2, Πρωτεΐνες 3,2 2,6-4,9 Λακτόζη 4,9 3,5-6,0 Ιχνοστοιχεία 0,7 0,6-0,8

23 Κυριότερες διαδικασίες που υφίσταται το γάλα προκειµένου να διατεθεί στην κατανάλωση Παστερίωση Χαµηλή (63 o C, 30min) Υψηλή (72 o C, 15sec) UHT (138 o C, 2sec) Καταστροφή αθογόνων µικροβίων ιήθηση Α οµάκρυνση ξένων στοιχείων Τυ ο οίηση ως ρος το λί ος Οµογενο οίηση Σταθερή αναλογία λί ους Παρεµ όδιση της κορύφωσης του λί ους

24 Λιπιδική σύσταση του αγελαδινού γάλακτος Συστατικά Μέσος όρος (% ) ιακύµανση (% ) Τριγλυκερίδια 9 6, ιγλυκερίδια 1,1 0,3 2,2 Μονογλυκερίδια 0,0 5 0,0 2 0,0 8 Ελεύθερα λιπαρά 0,2 5 0,1 0,4 Φωσφολιπίδια 0,7 0,2 1,2 Χοληστερόλη 0,3 5 0,2 0,5 Υδρογονάνθρακες Ίχνη Ποσοστά Χοληστερόλης Σταθερά ανεξάρτητα α ό το είδος του γάλακτος. Η λι ιδική σύσταση του γάλακτος αίζει σηµαντικό ρόλο τόσο για την οιότητα (γεύση, υφή) όσο και για την διατροφική αξία των γαλακτοκοµικών ροϊόντων.

25 Χηµικές µεταβολές στο γαλακτικό λίπος κατά την αποθήκευσή του Το γαλακτικό λί ος είναι σχετικά σταθερό ως ρος την οξείδωση λόγω: υψηλής εριεκτικότητας σε κορεσµένα λι αρά οξέα ύ αρξη φυσικών αντιοξειδωτικών (τοκοφερόλες) ε εξεργασία σε υψηλές θερµοκρασίες Οξείδωση: ακόρεστα λι αρά οξέα + O 2 Καρβονυλικές ενώσεις υ εροξείδια α οσύνθεση όξινη γεύση Λι ολυτικό τάγγισµα: Λι άσες υδρόλυση των τριγλυκεριδίων α ελευθέρωση ελεύθερων λι αρών οξέων

26 είγµατα γάλακτος ΕΙ ΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Φρέσκο αγελαδινό χαµηλής παστερίωσης Φρέσκο αγελαδινό υψηλής παστερίωσης Φρέσκο κατσικίσιο Μακράς ιαρκείας UHT Συµπυκνωµένα ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΤΑ ΦΑΓΕ ΚΡΙΑΡΑΣ ΦΑΓΕ ΝΟΥΝΟΥ ΒΛΑΧΑΣ ΑΡΙΘ. ΕΙΓΜΑΤΩΝ Η ροµήθεια των δειγµάτων έγινε α ό τα super market και η ανάλυση τους, αµέσως µετά την αγορά τους.

27 Αποτελέσµατα Λίπος/δείγµα 1,2-DGs 1,3-DGs Ολικά DGs D Ολικές στερόλες Αγελαδινό γάλα (Υ.Π) Αγελαδινό γάλα (Χ.Π) Κατσικίσιο γάλα Συµπυκνωµένο γάλα UHT ραστικήκατεργασία: Χαµηλό D Υψηλά DGs ιαφοροποίηση αγελαδινού-κατσικίσιου γάλακτος

28 Σύνοψη Ποιοτικός έλεγχος ελαιόλαδου (σύνθεση, ηλικία) Γεωγραφική και βοτανική ταξινόµηση Ελαιοκοµική περίοδος Φυτικά έλαια, ελαιόλαδα κατώτερης ποιότητας Ανίχνευσηνοθείαςελαιόλαδου (φυτικάέλαια, ελαιόλαδα κατώτερης ποιότητας) Ανάλυση γάλακτος Πολυφαινόλες Οξειδωτικές διαδικασίες κατά την αποθήκευση του ελαιόλαδου Καρπός ελιάς ελιές εµπορίου

ΛΙΠΙΔΙΑ ΛΙΠΑΡΕΣ ΥΛΕΣ

ΛΙΠΙΔΙΑ ΛΙΠΑΡΕΣ ΥΛΕΣ ΛΙΠΙΔΙΑ ΛΙΠΑΡΕΣ ΥΛΕΣ Τα λιπίδια είναι μια χημικά ετερογενής ομάδα ενώσεων με έντονη υδροφοβικότητα. Κοινό χαρακτηριστικό τους είναι ότι δεν διαλύονται στο νερό (ή διαλύονται πολύ λίγο), ενώ είναι διαλυτά

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Ιωάννης Τσαγκατάκης Σύμβουλος Διατροφικής Αγωγής Οι λιπαρές ύλες

Δρ. Ιωάννης Τσαγκατάκης Σύμβουλος Διατροφικής Αγωγής Οι λιπαρές ύλες Δρ. Ιωάννης Τσαγκατάκης Σύμβουλος Διατροφικής Αγωγής Οι λιπαρές ύλες Περιφερειακό Τμήμα Κρήτης Λιπαρές ύλες ή λιπίδια είναι οι οργανικές χημικές ενώσεις που αποτελούνται σχεδόν αποκλειστικά από τα χημικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΛΙΠΑΡΩΝ ΟΞΕΩΝ ΣΤΟ ΚΡΟΚΟ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥ ΣΕ ΕΙΓΜΑΤΑ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟ Ο ΤΗΣ ΑΕΡΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΛΙΠΑΡΩΝ ΟΞΕΩΝ ΣΤΟ ΚΡΟΚΟ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥ ΣΕ ΕΙΓΜΑΤΑ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟ Ο ΤΗΣ ΑΕΡΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΛΙΠΑΡΩΝ ΟΞΕΩΝ ΣΤΟ ΚΡΟΚΟ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥ ΣΕ ΕΙΓΜΑΤΑ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟ Ο ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισµός και έλεγχος λιπαρών υλών και λιπιδίων. Ε. Κατσανίδης

Προσδιορισµός και έλεγχος λιπαρών υλών και λιπιδίων. Ε. Κατσανίδης Προσδιορισµός και έλεγχος λιπαρών υλών και λιπιδίων Ε.. Κατσανίδης Ορισµός Λιπαρές ύλες ή λιπίδια καλούνται τα συστατικά των τροφίµων που είναι αδιάλυτα στο νερό και διαλυτά σε οργανικούς διαλύτες. Λιπαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΤΑ ΦΥΤΙΚΑ ΛΙΠΗ ΚΑΙ ΕΛΑΙΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες τάσεις στον Τοµέα των λιπών και ελαίων

Σύγχρονες τάσεις στον Τοµέα των λιπών και ελαίων Το Ελληνικό Φόρουµ Λιποειδών (Greek Lipid Forum), ιδρύθηκε το εκέµβριο του 2003 και είναι µέλος του European Federation for the Science and Technology of Lipids (Euro Fed Lipid). Στόχος του είναι να φέρει

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων

Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων Πανεπιστήμιο Πατρών Σχολή Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων Αθανάσιος Λάνταβος (Καθηγητής) Αλεξάνδρα

Διαβάστε περισσότερα

Επισήμανσης ελαιολάδου

Επισήμανσης ελαιολάδου Κανόνες Εμπορίας & Επισήμανσης ελαιολάδου 2012 Δ/ΝΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 11526- Αθήνα Ιστοσελίδα: www.efet.gr ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΥΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΕΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΥΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΕΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΥΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΕΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΟΥΡΜΠΕΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Δρ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΟΥΚΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Απόστολος Σπύρος

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Απόστολος Σπύρος ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Απόστολος Σπύρος Επίκουρος καθηγητής Τοµέας Χηµείας Περιβάλλοντος και Αναλυτικής Χηµείας Τµήµα Χηµείας Πανεπιστήµιο Κρήτης Ηράκλειο, Απρίλιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS (ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ RANCIMAT ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ RANCIMAT ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ RANCIMAT ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΝΟΜΑ: Κοντοπρία Παναγιώτα ΚΑΘ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Υ ΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ Οι υδατάνθρακες έχουν ευρεία διάδοση στη φύση, συνιστώντας τα /4 του βιολογικού κόσµου. Οι υδατάνθρακες σχηµατίζονται στα φυτά µε τη διαδικασία της φωτοσύνθεσης.

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή φωτογραφικού υλικού: Δρ. Ι. Μετζιδάκης, Lime Creative Μελέτη επικοινωνιακού σκεπτικού & σχεδιασμός: Lime Creative

Επιλογή φωτογραφικού υλικού: Δρ. Ι. Μετζιδάκης, Lime Creative Μελέτη επικοινωνιακού σκεπτικού & σχεδιασμός: Lime Creative Επιμέλεια εντύπου: Δρ. Γ. Α. Παπαδάκης, Ε. Βαγγέλογλου, Κ.Λίτου, Πολυτεχνείο Κρήτης Επιστημονική επιμέλεια κειμένων: Δρ. Ι. Μετζιδάκης, συνεργάτης Α. Γιαννακάκη, ΕΘΙΑΓΕ Λαογραφικό κείμενο: Το λάδι στον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΝΕΡΓΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΛΙΠΑΡΩΝ ΟΞΕΩΝ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το ελαιόλαδο αποτελείται κατά κύριο λόγο από μίγμα τριγλυκεριδίων λιπαρών οξέων της μορφής:

Το ελαιόλαδο αποτελείται κατά κύριο λόγο από μίγμα τριγλυκεριδίων λιπαρών οξέων της μορφής: 204 ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΛΙΠΑΡΩΝ ΟΞΕΩΝ ΣΕ ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΝΟΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΓΝΟΥ ΠΑΡΘΕΝΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΥΡΗΝΙΚΟΥ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ-13 («ΚΙ NMR) Θ. Μαυμομούστακος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ - ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟ

ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ - ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟ Αθήνα, Noέμβριος 2009 ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ - ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟ Απαγορεύεται η με κάθε μηχανικό, ηλεκτρονικό ή άλλο μέσο αντιγραφή, αναπαραγωγή ή ανατύπωση του παρόντος, η μετάφραση, διασκευή ή τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Π.Μ.Σ. : «Έλεγχος Ποιότητας & ιαχείριση Περιβάλλοντος» Μεταπτυχιακή ιατριβή ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Επιβλέπων καθηγητής Καλογεράκης Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ MARKETING ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ

Ο ΗΓΟΣ MARKETING ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Ο ΗΓΟΣ MARKETING ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ Νοέµβριος 2003 Επικαιροποίηση στοιχείων: Φεβρουάριος 2005 Τα Κέντρα Επιχειρηµατικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΙΙΙ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΕΞΙΑ ΜΑΡΙΑ M. KANAKAPAKH ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑ Ι. ΣΙΝΑΝΟΓΛΟΥ 2014 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Εισαγωγή 2 Τρόφιμο - Ορισμός Με τον όρο Τρόφιμο χαρακτηρίζεται ένα ευρύ φάσμα εδώδιμων υλικών που αποτελούνται από απαραίτητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΗΤΕΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΗΤΕΙΑΣ Τα ωµέγα-3 λιπαρά οξέα σε προϊόντα πρωτογενούς παραγωγής τα οποία συµµετέχουν στο µεσογειακό διατροφικό πρότυπο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΦΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ. Α.Δεληγιάννης, Γ.Χρυσανθόπουλος, Φ.

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΦΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ. Α.Δεληγιάννης, Γ.Χρυσανθόπουλος, Φ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΦΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ Α.Δεληγιάννης, Γ.Χρυσανθόπουλος, Φ.Ζαννίκος Εργαστήριο Τεχνολογίας Καυσίμων & Λιπαντικών, Σχολή Χημικών Μηχανικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ. ΣΥΑΛ= Στερεό υπόλειµµα άνευ λίπους. Kg=κιλά gr= γραµµάρια Ε.Β.= Ειδικό βάρος ΚΤΠ= Κώδικας Τροφίµων και Ποτών

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ. ΣΥΑΛ= Στερεό υπόλειµµα άνευ λίπους. Kg=κιλά gr= γραµµάρια Ε.Β.= Ειδικό βάρος ΚΤΠ= Κώδικας Τροφίµων και Ποτών ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑΣ ΧΑΤΖΗ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΟΥΤΥΡΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

KEΦΑΛΑΙΟ 5ο ΒΙΟΜΟΡΙΑ και ΑΛΛΑ ΜΟΡΙΑ

KEΦΑΛΑΙΟ 5ο ΒΙΟΜΟΡΙΑ και ΑΛΛΑ ΜΟΡΙΑ KEΦΑΛΑΙΟ 5ο ΒΙΟΜΟΡΙΑ και ΑΛΛΑ ΜΟΡΙΑ 5.1. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Οδηγία: Στις παρακάτω ερωτήσεις (1-53) να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Βιοµόρια είναι: α. τα µόρια

Διαβάστε περισσότερα

«Ο κλάδος του ελαιόλαδου στην Ελλάδα, οι τρόποι διάθεσης του στις αγορές, προκλήσεις και προοπτικές για το μέλλον»

«Ο κλάδος του ελαιόλαδου στην Ελλάδα, οι τρόποι διάθεσης του στις αγορές, προκλήσεις και προοπτικές για το μέλλον» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ο κλάδος του ελαιόλαδου στην Ελλάδα, οι τρόποι διάθεσης του στις αγορές, προκλήσεις και

Διαβάστε περισσότερα

Διαφάνειες Παραδόσεων Χημείας Τροφίμων 2014-15. Ιωάννης Ρούσσης

Διαφάνειες Παραδόσεων Χημείας Τροφίμων 2014-15. Ιωάννης Ρούσσης Διαφάνειες Παραδόσεων Χημείας Τροφίμων 2014-15 Ενότητα Α Εισαγωγή στη Χημεία Τροφίμων, Εισαγωγή στη Διατροφή Ενότητα Β Συστατικά των Τροφίμων Ενότητα Γ Χημεία των διαφόρων Τροφίμων Ενότητα Δ Εισαγωγή στην

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΟΞΙΝΗΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ ΑΠΟ ΤΟ ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΟΞΙΝΗΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ ΑΠΟ ΤΟ ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΟΞΙΝΗΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ ΑΠΟ ΤΟ ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑ ΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΥΑΧΑΜΠ ΝΑΤΑΣΑ Τ Ρ Ι Μ Ε Λ Η Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η : XANIA, 2011 Αναπλ. Καθηγητής ΘΕΟΧΑΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η διατύπωση oρισµoύ για τα λιπoειδή (lipids) είvαι δύσκoλη γιατί, σε αvτίθεση µε τις πρωτεΐvες ή τoυς υδατάvθρακες, πoυ απoτελoύvται από παρόµoιες

Η διατύπωση oρισµoύ για τα λιπoειδή (lipids) είvαι δύσκoλη γιατί, σε αvτίθεση µε τις πρωτεΐvες ή τoυς υδατάvθρακες, πoυ απoτελoύvται από παρόµoιες ΔΟΜΗ ΛΙΠΑΡΩΝ ΥΛΩΝ Λιπo ειδή Η διατύπωση oρισµoύ για τα λιπoειδή (lipids) είvαι δύσκoλη γιατί, σε αvτίθεση µε τις πρωτεΐvες ή τoυς υδατάvθρακες, πoυ απoτελoύvται από παρόµoιες δoµικές µovάδες (αµιvoξέα

Διαβάστε περισσότερα

«Ενδοκλαδική ανάλυση εμπορίου ελαιολάδου και επιτραπέζιας ελιάς»

«Ενδοκλαδική ανάλυση εμπορίου ελαιολάδου και επιτραπέζιας ελιάς» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» «Ενδοκλαδική ανάλυση εμπορίου ελαιολάδου και επιτραπέζιας ελιάς» ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Ζουκίδου

Διαβάστε περισσότερα