ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ Χρυσό, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 150 ΔΗΜΟΥ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ ( ΚΑ.Κ.ΠΟ.)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ Χρυσό, 12-07-2011 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 150 ΔΗΜΟΥ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ ( ΚΑ.Κ.ΠΟ.)"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ Χρυσό, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 150 ΔΗΜΟΥ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ ( ΚΑ.Κ.ΠΟ.) Ταχ. Δ/νση: ΧΡΥΣΟ -ΣΕΡΡΩΝ Πληροφορίες: Τσιλεδάκη Μαρία-Όρσολα Τηλέφωνο FAX: ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια των ειδών τροφίμων: ΦΡΕΣΚΟΥ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΤΟΣ- ΈΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ- ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΨΑΡΙΩΝ- ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ- ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ- ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ- ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ-ΠΑΤΑΤΕΣ-ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ-ΕΙΔΩΝ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ) για την σίτιση των νηπίων των παιδικών σταθμών του ΚΑ.Κ.ΠΟ. και για την παροχή τροφής για το δικαιούχο προσωπικό ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ 13 /2012 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ (ΚΑ.Κ.ΠΟ.) Έχοντας λάβει υπόψη: 1) Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 12 του Ν. 2286/95 2) Τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 10 και 23 παρ.4,5,6 του ΕΚΠΟΤΑ 3) Την Π1/3305/ απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Φ.Ε.Κ. 1789/ τεύχος B) 4) Τον προϋπολογισμό του ΚΑ.Κ.ΠΟ. του έτους 2012, στον Κ.Α στον οποίο προβλέπεται πίστωση ΕΥΡΩ για έξοδα λειτουργίας συσσιτίων από αρχές του έτους. 5) Την ανάγκη του Δήμου για την προμήθεια των αναφερομένων στο θέμα ειδών. 6) Τo άρθ. 103 & 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ) 7) Την υπ αριθ. 2/2012 απόφαση του Δ.Σ. του ΚΑ.Κ.ΠΟ. Δήμου Εμμ.Παππά περί συγκροτήσεως Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών [1]

2 προμηθειών και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών έτους )Την υπ αριθ. 44/ 2011 απόφαση του Δ.Σ. του ΚΑ.Κ.ΠΟ. περί διεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισμού για τις προμήθειες : φρέσκου παστεριωμένου γάλατος- έξτρα παρθένου ελαιόλαδουκατεψυγμένων ψαριών- κατεψυγμένων λαχανικών- λοιπών ειδών παντοπωλείου, ειδών κρεοπωλείου- ειδών αρτοποιείου, πατάτωνκρεμμυδιών- ειδών οπωροπωλείου (Φρούτων- Λαχανικών) για τους Παιδικούς Σταθμούς του ΚΑ.Κ.ΠΟ, έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών, τον καθορισμό των όρων του πρόχειρου διαγωνισμού και την ψήφιση της πίστωσης ποσού ,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α του προϋπολογισμού του έτους 2011 για το χρονικό διάστημα από 1/9/2012 μέχρι 31/12/ ) Τις Τεχνικές- Ειδικές προδιαγραφές, όπως αναλυτικά αναγράφονται στο ειδικό παράρτημα που ακολουθεί και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας αποφάσεως- διακηρύξεως. ΠΡΟΚΗΡΥΣΕΙ: ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Α) Τη διενέργεια-διαξαγωγή πρόχειρου διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ για τις προμήθειες των παρακάτω ειδών τροφίμων( συνολικά ή κατά κατηγορία-είδος): ΦΡΕΣΚΟΥ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΤΟΣ- ΈΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ- ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΨΑΡΙΩΝ- ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ- ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ- ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ- ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ- ΠΑΤΑΤΕΣ- ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ- ΕΙΔΩΝ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ για τις ανάγκες σίτισης νηπίων των παιδικών σταθμών του ΚΑ.Κ.ΠΟ. και την παροχή τροφής για το δικαιούχο προσωπικό από την 01/09/2012 μέχρι 31/7/2013, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή: 1) της προμήθειας των παρακάτω ειδών: φρέσκου παστεριωμένου γάλατος- έξτρα παρθένου ελαιόλαδου- κατεψυγμένων ψαριώνκατεψυγμένων λαχανικών-ειδών κρεοπωλείου- πατάτες κρεμμύδια και ειδών οπωροπωλείου (φρούτων και λαχανικών), η οποία θα γίνει σε προμηθευτή (ή προμηθευτές) που θα προσφέρουν το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας Εμπορίου της οικείας Περιφέρειας Σερρών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 13 του Ν. 3438/2006 και [2]

3 2)για τα υπόλοιπα είδη τροφίμων (Λοιπά είδη παντοπωλείου - είδη αρτοποιείου) η ανάθεση θα γίνει σε προμηθευτή (ή προμηθευτές) που θα προσφέρουν την χαμηλότερη τιμή στις τιμές της μελέτης {και με την προϋπόθεση ότι τα προσφερόμενα από αυτόν-ούς τρόφιμα καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας ( Κωδικοί CPV που ισχύουν: Παστεριωμένο Γάλα, :Ελαιόλαδο, Κατεψυγμένα Ψάρια, : Κατεψυγμένα Λαχανικά, : Ζωίκά προϊόντα, κρέας και προϊόντα κρέατος, :Προϊόντα αρτοποιϊας, : Πατάτες, : Κρεμμύδια, : Φρούτα, λαχανικά και συναφή προϊόντα. )}, ενδεικτικής συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης ποσού ,75 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με Φ.Π.Α. 13%) για το χρονικό διάστημα από 01/09/2012 μέχρι 31/7/2012, για τα παρακάτω είδη τροφίμων, ήτοι: Φρέσκο Παστεριωμένο Γάλα Έξτρα Παρθένο Ελαιόλαδο Κατεψυγμένα Ψάρια Κατεψυγμένα Λαχανικά Λοιπά Είδη Παντοπωλείου Είδη Κρεοπωλείου Είδη Αρτοποιείου Πατάτες- Κρεμμύδια Είδη Οπωροπωλείου ( Φρούτα- Λαχανικά) Διατηρώντας πάντα το δικαίωμα να αυξήσει ή και να μειώσει την αναγραφόμενη προϋπολογισθείσα ποσότητα των προσφερόμενων ειδών σε ποσοστό 20% και σε ποσοστό 20% αντίστοιχα, με την ίδια τιμή που θα πετύχει στην δημοπρασία οπότε η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη θα αυξηθεί ή θα μειωθεί κατά το ποσοστό 20% αντίστοιχα προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τους οικείους Κ.Α. του προϋπολογισμού εξόδων του έτους 2012 κατά το ποσό των:13.100,00( συμπεριλαμβανόμενου και του Φ.Π.Α. 13%) για το χρονικό διάστημα από 1/9/2012 μέχρι 31/12/2012 και του ποσού των: ,75 του προϋπολογισμού του έτους 2013 (συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.) για το χρονικό διάστημα από 1/1/2013 μέχρι την 31/7/2013. Ειδικότερα η προμήθεια θα διενεργηθεί με τους κάτωθι όρους: Άρθρο 1 ο Προϋπολογισμός Προμήθειας [3]

4 Η Δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά στο συνολικό ποσό των τριάντα πέντε χιλιάδων εννιακόσια εβδομήντα τρία ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών ,75 Ευρώ ( συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 13%). Θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α.: με τίτλο: Έξοδα λειτουργίας συσσιτίου, προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2011 ( κατά το ποσό των ,00 Ευρώ για το χρονικό διάστημα από 01/09/2012 μέχρι 31/12/2012) και 2012 ( κατά το ποσό των ,75 για το χρονικό διάστημα από 1/1/2013 μέχρι 31/07/2013) Άρθρο 2 ο Χρόνος και τόπος διενέργειας του διαγωνισμού Ο Διαγωνισμός θα γίνει από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών Προμήθειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων στο γραφείο του Κ.Α.Κ.Π.Ο. του Δήμου Εμμ.Παππά στο Χρυσό, στις 23 Ιουλίου 2012 ημέρα Δευτέρα με ώρα έναρξης 11:00 π.μ.(που ορίζεται ως ώρα έναρξης κατάθεσης των προσφορών) και με ώρα λήξης της παραλαβής των προσφορών την 12:00 μ.μ. Μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και όσες προσφορές κατατίθενται θα επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες. Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός δεν πραγματοποιηθεί για οποιαδήποτε λόγο, τότε θα διεξαχθεί την μεθεπόμενη ημέρα, Τετάρτη στις 25 Ιουλίου 2012, την ίδια ώρα έναρξης και λήξης και στον ίδιο χώρο, με τους ίδιους όρους και την ίδια διακήρυξη. Άρθρο 3 ο Λήψη πληροφοριών-διάθεση της Διακήρυξης 1. Εφόσον οι ενδιαφερόμενοι ζητήσουν εμπρόθεσμα έγγραφα και συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τη συγκεκριμένη προμήθεια, αυτές παρέχονται μέχρι και την προηγουμένη ημέρα πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών. 2. Τμήματα της διακήρυξης και στοιχεία της σύμβασης που θα συνοδεύουν αυτή (εκτός της διακήρυξης), είναι η Τεχνική Περιγραφή και ο ενδεικτικός Προϋπολογισμός των υπό προμήθεια προϊόντων. 3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του ΚΑ.Κ.ΠΟ. στο Χρυσό [4]

5 Τηλέφωνα λήψης πληροφοριών: , Fax: ,Αρμόδια υπάλληλος: Τσιλεδάκη Μαρία-Όρσολα Η παρούσα Διακήρυξη θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και του ΚΑ.Κ.ΠΟ. και θα δημοσιευθεί στον τοπικό Τύπο. Επίσης διάθεση της Διακήρυξης, εκτός από το γραφείο του Κ.Α.Κ.Π.Ο. Δ. Εμμ.Παππά με Ταχ. Δνση: Τ.Κ.: Χρυσό- Σερρών γίνεται: από το site του Δήμου Εμμ.Παππά: καθώς και από το Διαδίκτυο στο site του Κέντρου Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Πολιτικής Δ. Εμμ.Παππά στην «Διαύγεια» που είναι το ακόλουθο: koikonikispolitikis_dimosempapa Άρθρο 4 ο Δικαίωμα συμμετοχής: Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: Α. Έλληνες και αλλοδαποί προμηθευτές Β. Ημεδαπά και αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα Γ. Συνεταιρισμοί Δ. Ενώσεις προμηθευτών εφ όσον πληρούν τους όρους του άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ Ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετάσχει, είτε για το σύνολο του διαγωνισμού, είτε για οποιοδήποτε προϊόν θέλει από τα αναφερόμενα στον ενδεικτικό προϋπολογισμό, αρκεί να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται. Άρθρο 5 ο Δικαιολογητικά συμμετοχής στον Διαγωνισμό Μαζί με την προσφορά όσοι προμηθευτές επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, οφείλουν να προσκομίσουν με ποινή αποκλεισμού: 1.οι ΕΛΛΗΝΗΣ ΠΟΛΙΤΕΣ Α. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό ίση με το 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης με το Φ.Π.Α.( 1.798,7 ) ή ανά κατηγορία τροφίμων με το Φ.Π.Α., σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθ. 26 της αριθ /1993 του Υπουργού Εσωτερικών. Συγκεκριμένα: α) για το Φρέσκο Παστεριωμένο Γάλα ποσό εγγυητικής 5,28 β) για το έξτρα παρθένο Ελαιόλαδο ποσό εγγυητικής 77,25 γ) για τα κατεψυγμένα ψάρια ποσό εγγυητικής 104,00 [5]

6 δ) για τα κατεψυγμένα λαχανικά ποσό εγγυητικής 25,10 ε) για τα λοιπά είδη παντοπωλείου ποσό εγγυητικής 553,87 στ) για τα είδη κρεοπωλείου ποσό εγγυητικής 463,75 ζ) για τα είδη αρτοποιείου ποσό εγγυητικής 133,91 η) για τις Πατάτες- Κρεμμύδια ποσό εγγυητικής 31,01 θ) για τα είδη οπωροπωλείου ποσό εγγυητικής 404,53 Β. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας το οποίο θα αναζητηθεί από την υπηρεσία μας Γ. Πιστοποιητικό αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι: -δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση -δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστική εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. Δ. Πιστοποιητικό από αρμόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στο εξωτερικό τα δικαιολογητικά των παραγράφων (γ) και (δ) του παρόντος εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι. Ε. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με πιστοποίηση της εγγραφής τους για το συγκεκριμένο επάγγελμα ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή ή αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, που να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 2.ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ: Α. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό ίση με το 5% της προϋπολογισθείσας δαπάνης. Β. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας Διοικητικής ή Δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. Γ. Πιστοποιητικό αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι: -Δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. -Δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. [6]

7 Δ. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημέρα του διαγωνισμού. Ε. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμους επαγγελματικούς καταλόγους. 3.ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ Ή ΑΛΛΟΔΑΠΑ: Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των προηγούμενων περιπτώσεων, εκτός του αποσπάσματος ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου προς τούτο εγγράφου. 4.ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ Α. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό Β. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. Γ. Πιστοποιητικό αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής από τα οποία να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις που προαναφέρθηκαν παραπάνω. 5.ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ(ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ) Α. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση. Β. Πιστοποιητικό σκοπιμότητας του Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. για ενώσεις προμηθευτών που αποτελούνται από μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις (Μ.Μ.Ε.) ή παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς στις οποίες μετέχουν και επιχειρήσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού είτε μεγαλύτερου μεγέθους είτε με μη μεταποιητική δραστηριότητα και εφόσον οι εργασίες που θα εκτελεσθούν από τις Μ.Μ.Ε. ή τους παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο από 50 %. Το Πιστοποιητικό αυτό μπορεί να υποβληθεί και μετά την υποβολή της προσφοράς μέσα σε 15 ημέρες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Γ. Οι Μ.Μ.Ε. εκτός των παραπάνω δικαιολογητικά μαζί με την προσφορά τους υποβάλουν και κάθε άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό, που εκδίδεται ή θεωρείται από τον Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ., από το οποίο να προκύπτει ότι ανταποκρίνεται στα κριτήρια που καθορίζονται για την χρηματοδότησή τους από τις πράξεις που κάθε φορά εκδίδει ο Διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος. Άρθρο 6 ο ΆΛΛΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Εκτός των ανωτέρω κατά περίπτωση δικαιολογητικών, προκειμένου να διαπιστωθεί η φερεγγυότητα, η επαγγελματική αξιοπιστία, η χρηματοπιστωτική και οικονομική γενικότερα κατάσταση των συμμετασχόντων, οφείλουν να προσκομίσουν με ποινή απόκλισης από το διαγωνισμό, τα ακόλουθα: [7]

8 Α. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης, των τεχνικών προδιαγραφών και των σχετικών με αυτή διατάξεων και ότι τους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα, εκτός εάν στην προσφορά τους ρητά αναφέρουν τα σημεία που τυχόν δεν αποδέχονται. Στην περίπτωση αυτή, ο διαγωνιζόμενος πρέπει να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους αυτής που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειμένου να αξιολογηθούν. Β. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα αναφέρουν τη χώρα προέλευσης των προσφερόμενων προϊόντων. Επίσης, εφόσον μεσολαβεί στάδιο επεξεργασίας και τυποποίησης- συσκευασίας του προϊόντος πρέπει να δηλωθεί το εργοστάσιο, στο οποίο γίνεται η επεξεργασία, η διαδικασία τυποποίησης- συσκευασίας, καθώς και ο τόπος εγκατάστασής του. Γ. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 με την οποία να βεβαιώνεται η επιχείρηση του συμμετέχοντος νομικού προσώπου δεν λειτουργεί υπό καθεστώς νομικών περιορισμών Δ. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν έχουν αποκλεισθεί η συμμετοχή τους από διαγωνισμούς του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ε. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 με την οποία ο διαγωνιζόμενος θα βεβαιώνει ότι δεν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας, για τη συνέπεια της επιχείρησης στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεων του προς τις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα, καθώς και εάν η επιχείρηση έχει υποπέσει στο παράπτωμα ψευδούς δήλωσης ή και ανακριβών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από το Ν.Π.Δ.Δ. Στ. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 για την παραγωγική δυνατότητα της επιχείρησης, καθώς και για την ποιότητα των προϊόντων της (ότι συμφωνούν με τις προδιαγραφές που θέτει η διακήρυξη) Ζ. Επίσης πρέπει να υποβληθεί μαζί με την προσφορά Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 όπου αα) να δηλώνεται ότι τα προσφερόμενα είδη είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης, ββ) να αναφέρεται ο χρόνος παράδοσης των ειδών που θα πρέπει να είναι ίσος με αυτόν που προβλέπει η διακήρυξη. Τα προσκομιζόμενα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής, κατατίθενται πρωτότυπα ή γνήσια αντίγραφα αυτών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τις ισχύουσες διατάξεις. Επίσης, οι κατατεθείσες Υπεύθυνες Δηλώσεις, πρέπει να φέρουν θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής ( από Αστυνομική Αρχή ή Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών Κ.Ε.Π.) [8]

9 Αν τα παραπάνω στοιχεία δεν υποβληθούν ή δεν είναι έγκυρα ή είναι ελλιπή, ο διαγωνιζόμενος αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία. Στην περίπτωση αυτή επιστρέφεται, χωρίς να ανοιχθεί ο σφραγισμένος φάκελος που περιέχει την Κυρίως προσφορά. Α. Οι συμμετέχοντες ( αν είναι φυσικά πρόσωπα- ατομικές επιχειρήσεις) συμμετέχουν αυτοπροσώπως, προσκομίζοντας την ταυτότητα. Στην περίπτωση που η ατομική επιχείρηση συμμετέχει στη δημοπρασία με άλλο τρίτο πρόσωπο (π.χ. υπάλληλος), αυτό θα πρέπει να είναι νόμιμα εξουσιοδοτημένο από τον εκπρόσωπο της ατομικής επιχείρησης και να προσκομίσει την ταυτότητά του. Β. Αν είναι εταιρεία Ο.Ε., Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε. εκπροσωπείται από το νόμιμο εκπρόσωπο ή το διαχειριστή ή τους διαχειριστές, προσκομίζοντας επικυρωμένα αντίγραφα του αρχικού καταστατικού της εταιρείας, των τυχόν τροποποιήσεων αυτού, άπαντα νομίμως δημοσιευμένα, καθώς και το σχετικό πιστοποιητικό μεταβολών του οικείου Πρωτοδικείου, από το οποίο προκύπτουν οι σχετικές ως άνω πράξεις-έγγραφα και οι οποίοι υποχρεούνται να προσκομίσουν με την κατάθεση των παραπάνω και την ταυτότητά τους. Γ. Αν πρόκειται για Α.Ε. ή Α.Β.Ε.Ε. εκπροσωπείται από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ή άλλο πρόσωπο νόμιμα εξουσιοδοτημένο προσκομίζοντας α) επικυρωμένα αντίγραφα του αρχικού καταστατικού της εταιρείας, των τυχόν τροποποιήσεων αυτού, άπαντα νομίμως δημοσιευμένα, τα Φ.Ε.Κ. δημοσίευσης αυτών καθώς και το σχετικό πιστοποιητικό μεταβολών από την οικεία Νομαρχία, από το οποίο προκύπτουν οι σχετικές ως άνω πράξεις-έγγραφα. β) ακριβές φωτοαντίγραφο του βιβλίου πρακτικών συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, με το οποίο: 1) εγκρίνεται η συμμετοχή της εταιρείας στη δημοπρασία, 2) ορίζεται το μέλος Δ.Σ. ή άλλο πρόσωπο που θα εκπροσωπήσει την Α.Ε. και το οποίο θα καταθέσει το φάκελο προσφοράς και τα δικαιολογητικά συμμετοχής στη δημοπρασία και 3) το μέλος Δ.Σ. που θα εκπροσωπεί την εταιρεία και θα νομιμοποιείται να ενεργεί για λογαριασμό της ή άλλο πρόσωπο το οποίο βάσει του καταστατικού δεσμεύει την εταιρεία, για την περαιτέρω συνεννόηση και υπογραφή της σύμβασης σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού. Δ. Αν πρόκειται για Κοινοπραξία ή Ένωση προμηθευτών εκπροσωπούνται αυτοπροσώπως από όλους τους κοινοπρακτούντες ή από κοινού εκπροσώπου οριζομένου δια συμβολαιογραφικού πληρεξούσιου. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπροσώπους τους, για την εκπροσώπηση ισχύουν τα ως κατωτέρω ειδικώς αναφερόμενα: Προσφορά που κατατίθεται από εκπρόσωπο του προμηθευτή, χωρίς να συνοδεύεται από νόμιμο παραστατικό εκπροσώπησης, θεωρείται [9]

10 απαράδεκτη (Γνωμ. Ν.Σ.Κ. 521/96). Στον διαγωνισμό δικαιούνται συμμετοχής Ενώσεις προμηθευτών που πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 8 της αριθμ /93 Υπουργικής Απόφασης Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. Β) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Άρθρο 7 ο Προέλευση των προσφερόμενων αγαθών 1) Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται να αναφέρουν στις προσφορές τους την χώρα προέλευσης των ειδών που προσφέρουν. Τα παραπάνω δεν εφαρμόζονται προκειμένου για προϊόντα κοινοτικής προέλευσης. 2) Ο προσφέρων πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του το εργοστάσιο, στο οποίο θα κατασκευάσει τα προσφερόμενα υλικά καθώς και τον τόπο εγκατάστασής του. Εφόσον για την παραγωγή του τελικού προϊόντος μεσολαβούν διάφορες φάσεις βιομηχανοποίησης, πρέπει να δηλώνεται στην προσφορά το κατά περίπτωση εργοστάσιο και ο τόπος εγκατάστασής του, καθώς και το ποσοστό συμμετοχής στη διαμόρφωση της τιμής του τελικού προϊόντος για κάθε μία από αυτές τις φάσεις. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η παραπάνω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη και όταν στο εργοστάσιο που δηλώνεται για την κατασκευή μερικώς ή ολικώς των υλικών έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τους διαγωνισμούς του δημόσιου και των ο.τ.α., που ισχύει κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 3) Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν τα προσφερόμενα υλικά, μερικά ή ολικά σε δικό τους εργοστάσιο, εκτός των παραπάνω στοιχείων που πρέπει να δηλώνονται στην προσφορά, πρέπει να επισυνάψουν σ' αυτή και υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του εργοστασίου, στο οποίο θα κατασκευασθούν τα υλικά με την οποία θα δηλώνει ότι αποδέχεται την εκτέλεση της προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση. Δεν απαιτείται υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης του εργοστασίου κατασκευής, όταν τα προϊόντα τα κατασκευάζει μεν τρίτος, είναι όμως σε αφθονία διαθέσιμα στην ελεύθερη αγορά από όπου είναι ευχερής η προμήθειά τους (Γνωμ. Ν.Σ.Κ. 112/95 και 339/93). Κατατίθεται όμως υποχρεωτικά η σχετική υπεύθυνη δήλωση της συμμετέχουσας εταιρείας περί της αφθονίας τούτων. [10]

11 4) Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 18 ΕΚΠΟΤΑ. Άρθρο 8 ο ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.Οι προσφορές κατατίθενται σε σφραγισμένο φάκελο και στην Ελληνική Γλώσσα (αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο), στα γραφεία του Κ.Α.Κ.Π.Ο. Δ. Εμμ.Παππά( Χρυσό-Σερρών) όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες πριν την ώρα αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, δηλαδή έως στις 12:00 στις 23/07/2012 ( σε περίπτωση επαναληπτικού έως στις 12:00 στις 25/07/2012) 2.Οι προσφορές μπορεί και να αποσταλούν ( ταχυδρομικά στην Δ/νση: Χρυσό) ή και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο μέχρι την προηγούμενη του διαγωνισμού εργάσιμη ημέρα. Αρμόδιος υπάλληλος Κα. Τσιλεδάκη Μαρία- Όρσολα. 3.Προσφορές που περιέρχονται στο ΚΑ.Κ.ΠΟ. με οποιοδήποτε τρόπο πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή πριν την λήξη της προθεσμίας που καθορίζεται από την διακήρυξη, προκειμένου να αποσφραγισθούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία. 4.Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές. Άρθρο 9 Ο ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ- ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 1. Με ποινή να μην γίνουν αποδεκτές οι προσφορές υποβάλλονται, μέσα σε φάκελο καλά σφραγισμένο, σε δύο αντίγραφα, όπου έξω απ αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα: Α)Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ Β)Ο πλήρης τίτλος του Νομικού Προσώπου που διενεργεί την προμήθεια Γ)Ο αριθμός της διακήρυξης. Δ)Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού Ε)Τα στοιχεία του αποστολέα 2. Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται αποδεκτές. Α. Εντός του κυρίως φακέλου τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά και η εγγύηση συμμετοχής. Β. Σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο εντός του κυρίου φακέλου με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τοποθετούνται τα τεχνικά, καθώς και τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς, η οποία θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις [11]

12 προδιαγραφές των ειδών ως αναλυτικά αναφέρονται παρακάτω. Στην περίπτωση που τα Τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του μεγάλου όγκου να τοποθετηθούν στους κυρίως φακέλους, τότε αυτοί συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Γ. Σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο εντός του κυρίου φακέλου με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα περιέχεται η προσφορά του διαγωνιζόμενου για το κάθε προϊόν σε ευρώ. Στις τιμές αυτές περιλαμβάνονται όλες οι κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη. Δ. Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Ε. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες και διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη από τον προσφέρονται, η δε επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού παραλαμβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές και κατά τον έλεγχο καθαρογράφει την τυχόν διόρθωση και μονογράφει και σφραγίζει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. Στ. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους του όρους της διακήρυξης ή πρόσκλησης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους της προσφοράς που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειμένου να αξιολογηθούν. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της πρόσκλησης ή της προσφοράς. Ζ. Διευκρινίσεις δίνονται από τον προσφεύγοντα μόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή διαγωνισμού, είτε ενώπιον της, είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. Η. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. Άρθρο 10 ο ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΜΕΙΟΔΟΤΩΝ [12]

13 Οι προσφορές πρέπει να αναφέρουν: Α) Το ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της οικείας Περιφέρειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006, για τα εξής είδη τροφίμων: Φρέσκο Παστεριωμένο Γάλα- Έξτρα Παρθένο Ελαιόλαδο Κατεψυγμένα Ψάρια- Κατεψυγμένα Λαχανικά- Είδη Κρεοπωλείου Πατάτες- Κρεμμύδια- Είδη Οπωροπωλείου ((Φρούτα-Λαχανικά) Β) την τιμή του προσφερόμενου τροφίμου χωρίς Φ.Π.Α., για όλα τα υπόλοιπα είδη τροφίμων ( Λοιπά είδη Παντοπωλείουείδη Αρτοποιείου ). Γ) το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό (%) στο οποίο υπάγεται το είδος. 2. Με την προσφορά, η τιμή του κάθε προϊόντος της ανωτέρω Β περίπτωσης, θα δίδεται ανά κιλό ή τεμάχιο, σύμφωνα με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό και με τέτοιο τρόπο ώστε να καθίσταται εύκολα συγκρίσιμη. 3. Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στην συνολική τιμή των κατά ομάδα ειδών και όχι στις τιμές των επιμέρους ειδών ( π. Χ. συνολική τιμή ειδών παντοπωλείου) 3. Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε ευρώ. Προσφορά σε άλλα νομίσματα ή με ρήτρα, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 4. Προσφορά που δεν προκύπτει με σαφήνεια η τιμή μονάδος ή δεν δίδεται ενιαία ή κατά είδος τιμή, για ολόκληρη την ποσότητα που προκηρύχτηκε του κάθε προσφερόμενου προϊόντος, απορρίπτεται ως απαράδεκτη με απόφαση του Δημάρχου, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης. 5. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, πλην των ειδών: Φρέσκου Παστεριωμένου Γάλατος- Έξτρα Παρθένου Ελαιόλαδου- Κατεψυγμένων Ψαριών- Κατεψυγμένων Λαχανικών- Ειδών Κρεοπωλείου-Πατάτες- Κρεμμύδια- Ειδών Οπωροπωλείου, η τιμή των οποίων προσδιορίζεται με βάση το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας Εμπορίου της οικείας Περιφέρειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 13 του Ν. 3438/ Στην τιμή προσφοράς περιλαμβάνεται η αξία του κάθε προσφερόμενου προϊόντος, όλες οι κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση για την μεταφορά και την παράδοση του προϊόντος στο τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη, εκτός από τον ΦΠΑ [13]

14 7. Προσφορά που δίδει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος, όταν ανοιχθεί θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 8. Δεν θα λαμβάνεται υπόψη προσφορά, η οποία δίδεται για μέρος μόνο των ποσοτήτων ή μέρος των προμηθευόμενων ειδών ανά κατηγορία. Γι αυτό οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να προσφέρουν όλα τα είδη των τροφίμων και σε ποσότητες που ορίζονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. 9. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να δοθεί τιμή μονάδας προσφοράς μεγαλύτερη της προϋπολογισθείσας (αναφερόμαστε στην περίπτωση Β). 10. Οι τιμές της Προσφοράς/ ποσοστό % έκπτωσης σε κάθε κατηγορία/είδος ανά περίπτωση είναι δεσμευτικό για τον Προμηθευτή-τές για όλη την διάρκεια της σύμβασης. Αποκλείεται αναθεώρηση των τιμών προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του προμηθευτή- των πέρας της συμβατικής τιμής/ποσοστού % έκπτωσης. Άρθρο 11 ο XΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 1. Οι προσφορές ισχύουν με ποινή αποκλεισμού χωρίς καμία αλλαγή για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών (3) μηνών από την ημέρα του διαγωνισμού. 2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την διακήρυξη, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία, πριν από την λήξη της, κατ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, ματαιώνονται τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, εκτός εάν συμφωνεί και ο μειοδότης για τη συνέχιση του διαγωνισμού, αποδεχόμενος την εκ νέου παράταση ισχύος της προσφοράς. Γ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Άρθρο 12 ο 1)ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ [14]

15 Α)Η Αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια ενώπιον της Επιτροπής παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών. Β) Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη(ώρα 12:00 ημέρα Δευτέρα στις 23 Ιουλίου 2012) Η αποσφράγιση γίνεται με την παραπάνω διαδικασία: 1)Αποσφραγίζεται μόνο ο κυρίως φάκελος, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά μονογράφεται και σφραγίζεται από την επιτροπή στην κατοχή της οποίας και παραμένει. 2) Στην συνέχεια συντάσσεται πρακτικό, στο οποίο καταχωρούνται οι συμμετέχοντες και τα δικαιολογητικά που υπέβαλαν. Το πρακτικό υπογράφεται και σφραγίζεται από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών. 3) Προσφορά που υποβλήθηκε από προμηθευτή που δεν περιλαμβάνεται στον παραπάνω πίνακα της υπηρεσίας, δεν αποσφραγίζεται, αλλά παραδίδεται στην υπηρεσία για επιστροφή. 4) Μετά την παραπάνω διαδικασία ο σχετικός φάκελος του διαγωνισμού μαζί με τους σφραγισμένους φακέλους που περιέχουν τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, παραδίδεται στην Επιτροπή Αξιολόγησης. Οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων αυτών, επαναφέρονται για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές, στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού για την αποσφράγισή τους στις π.μ. ημέρα Δευτέρα στις 23 Ιουλίου 2012 και την ανακοίνωση των προσφερουσών τιμών. 5) Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν- κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων-αποδεκτές,δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. Εφόσον το όργανο αποσφράγισης των προσφορών είναι αρμόδιο για την αξιολόγησή τους, οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών παραμένουν σ αυτό. Άρθρο 13 ο Χαρακτηρισμός Στοιχείων ή Πληροφοριών κατά την Προσφορά ως Εμπιστευτικών Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζομένους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντα του, τότε ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ αυτών την ένδειξη «Πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Στην αντίθετη περίπτωση [15]

16 θα δύνανται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου. Άρθρο 14 ο ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1)Για την τελική επιλογή του προμηθευτή, θα ληφθούν υπόψη: Α) η συμφωνία της προσφοράς προς του όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης Β) Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε Γ) Η προσφερόμενη τιμή σε σχέση με τιμές που προσφέρθηκαν σε προηγούμενους διαγωνισμού και την τρέχουσα στην αγορά τιμή, για όμοιο ή παρεμφερές υλικό. Επίσης, θα εξετασθεί και η φερεγγυότητά τους, η επαγγελματική τους αξιοπιστία, η οικονομική τους κατάσταση και οι τεχνικές τους δυνατότητες. 2)Η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή που προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή (στις τιμές της μελέτης), για τα λοιπά είδη παντοπωλείου, είδη αρτοποιείου και στον προμηθευτή που προσφέρει το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) της εκάστοτε ισχύουσας μέσης τιμής λιανικής πώλησης του δελτίου τιμών του αρμοδίου υπηρεσίας Εμπορίου της οικείας Περιφέρειας Σερρών, για τα είδη: Φρέσκο Παστεριωμένο Γάλα- Έξτρα Παρθένο Ελαιόλαδο- Κατεψυγμένα Ψάρια- Κατεψυγμένα Λαχανικά- είδη Κρεοπωλείου και οπωροπωλείου, εφόσον η προσφορά τους κρίνεται αποδεκτή με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης. 3) Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την ίδια τιμή και είναι σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 4) Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου. 5) Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 6) Προσφορές μπορούν να υποβληθούν μόνο για το σύνολο της προκηρυσσόμενης ποσότητας ανά κατηγορία/είδος.(με ποινή αποκλεισμού αν δεν γίνει για το σύνολο κατηγορίας/ ομάδας) Προσφορές που υποβάλλονται για ένα είδος ή για μέρος της προκηρυσσόμενης ποσότητας ανά είδος απορρίπτονται ως απαράδεκτες (ποινή αποκλεισμού). [16]

17 7) Διευκρινίζεται επίσης ότι η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης μεγαλύτερης ποσότητας από την προσφερόμενη μέχρι ποσοστού 20%, όπως και αύξηση της προκηρυχθείσας ποσότητας μέχρι ποσοστού 20%. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, σε περίπτωση που εξαντληθούν οι ποσότητες του διαγωνισμού συνολικά ή ακόμα και κατ είδος μπορούν να παραγγελθούν 20% επιπλέον με τους ίδιους όρους, αν αυτό κριθεί αναγκαίο από το Κέντρο Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Πολιτικής Δ. Εμμ.Παππά μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Κ.Α.Κ.Π.Ο. Δ. Εμμ.Παππά έχει το δικαίωμα να μειώσει την προκηρυχθείσα ποσότητα των προσφερόμενων ειδών σε ποσοστό 20% με την ίδια τιμή που θα πετύχει στην δημοπρασία οπότε η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη θα μειωθεί κατά ποσοστό 20% προς τα κάτω. Δ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ Άρθρο 15 ο ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Η Επιτροπή Αξιολόγησης με γνωμοδότηση προς τον Πρόεδρο του Δ.Δ. του ΚΑ.Κ.ΠΟ. που αποφασίζει σχετικά, προτείνει για: Α) Την κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη την ποσότητα ή μέρος αυτής που προσφέρει ο προμηθευτής. Β) Την ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. Γ) Την κατανομή της προς προμήθεια ποσότητας, εφόσον πρόκειται για διαιρετό υλικό, μεταξύ περισσοτέρων μειοδοτών με ισότιμες προσφορές ή και την διενέργεια κλήρωσης μεταξύ αυτών, την επιλογή του προμηθευτή. Εφόσον το υλικό δεν είναι διαιρετό ο προμηθευτής επιλέγεται με κλήρωση. Άρθρο 16 ο ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Με Απόφαση της Προέδρου του Δ.Σ. του ΚΑ.Κ.ΠΟ. και έπειτα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης μπορεί ο διαγωνισμός να συνεχιστεί με υποβολή νέων προσφορών από τους αρχικά συμμετέχοντες, χωρίς τροποποίηση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών, με την προϋπόθεση όμως ότι ο αρχικός διαγωνισμός έχει αποτύχει ή έχει κριθεί ασύμφορο το αποτέλεσμά του. Άρθρο 17 ο ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ [17]

18 Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς του ή της συμμετοχής προμηθευτή σ αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής: 1. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στην αρμόδια για τη διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσία, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης της διακήρυξης και της υποβολής των προσφορών. Αν προκύπτει κλάσμα θεωρείται ολόκληρη ημέρα. 2. Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής προμηθευτή σ αυτόν, μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει στο διαγωνισμό ή αποκλείστηκε απ αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο. Η ένσταση υποβάλλεται στην αρμόδια για την διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσία κατά την διάρκεια του διαγωνισμού, μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από την Επιτροπή Αξιολόγησης. Η Επιτροπή Αξιολόγησης υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότησή της στο Πρόεδρο του Δ.Σ. του ΚΑ.Κ.ΠΟ. που αποφαίνεται τελικά. 3. Οι ανωτέρω αποφάσεις του Προέδρου του Δ.Σ. του Ν.Π. καθώς και οι αποφάσεις του που αφορούν στην κατακύρωση του διαγωνισμού ελέγχονται για τη νομιμότητά τους και είναι δυνατή η προσβολή τους στον οικείο Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας ή περαιτέρω στην Ειδική Επιτροπή κατά τις διατάξεις των άρθ του Ν. 3463/ Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους, προ της υπογραφής της σύμβασης δεν γίνονται δεκτές. Άρθρο 18 ο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 1. Στον προμηθευτή (ή προμηθευτές) που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται ανακοίνωση, που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία: α) Το είδος τροφίμου ή ειδών Καθαριότητος β) Την ποσότητα γ) Την τιμή δ) Το Ν.Π.Δ.Δ. για τον οποίο προορίζονται τα τρόφιμα [18]

19 ε) Τη συμφωνία της κατακύρωσης με τους όρους της διακήρυξης και τις τυχόν αποδεκτές τροποποιήσεις των όρων αυτών στ) Τα στοιχεία της απόφασης του Προέδρου του Δ.Σ. του ΚΑ.Κ.ΠΟ. για την κατακύρωση του διαγωνισμού ζ) Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης 2. Με την ανακοίνωση η σύμβαση Θεωρείται ότι έχει συναφθεί και το έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί έχει μόνο αποδεικτικό χαρακτήρα 3. 0 προμηθευτής (ή προμηθευτές) στον οποίο θα κατακυρωθεί η προμήθεια, υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας εγγύηση καλής εκτέλεσης, ποσού ίσου με το 10% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α.. 0 προμηθευτής μπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης το αργότερο μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Όμως στην περίπτωση αυτή, ο χρόνος παράδοσης του κάθε προϊόντος αρχίζει να υπολογίζεται μετά από δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Τούτο δεν ισχύει στην περίπτωση που ο χρόνος παράδοσης του προϊόντος αρχίζει να υπολογίζεται από την ημερομηνία αναγγελίας της σχετικής πίστωσης. Εφόσον η σύμβαση υπογράφεται πριν από τη λήξη της προθεσμίας των δέκα (10) ημερών που αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης του κάθε είδους τροφίμου υπολογίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης 4. Εάν η κατακύρωση γίνεται σε αλλοδαπό προμηθευτή, η ανακοίνωση απευθύνεται στον εκπρόσωπό του στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη περίπτωση αποστέλλεται σχετικό τηλεγράφημα ή τηλετύπημα στον αλλοδαπό προμηθευτή. Στην περίπτωση που η πληρωμή στον προμηθευτή προβλέπεται να γίνει με άνοιγμα πίστωσης, η εγγύηση καλής εκτέλεσης μπορεί να κατατεθεί στον ανταποκριτή της Τράπεζας της Ελλάδος στο εξωτερικό, ενώ η εγγύηση συμμετοχής παραμένει σε ισχύ και αποδεσμεύεται μετά την κατάθεση και αποδοχή της εγγύησης καλής εκτέλεσης 5. Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει την σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δημάρχου, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης. ΆΡΘΡΟ 19 ο Σύμβαση 1. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης, καταρτίζεται από την Υπηρεσία η σχετική σύμβαση που υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. [19]

20 2. Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής: α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης. β. Τα συμβαλλόμενα μέρη. γ. Τα προς προμήθεια προϊόντα και την ποσότητα. δ. Την τιμή για τα τρόφιμα που έχει προσφερθεί τιμή. ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης του κάθε είδους προϊόντος. στ. Τις τεχνικές προδιαγραφές του κάθε προϊόντος. ζ. Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις και ρήτρες. η. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών. θ. Τον τρόπο πληρωμής και αναπροσαρμογής του συμβατικού τιμήματος, εφόσον προβλέπεται αναπροσαρμογή. ι. Τις σχετικές διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας. ια. Την παραλαβή των ποσοτήτων του κάθε προϊόντος. 3. Η σύμβαση καταρτίζεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν, που με την προσφορά του αποδέχεται ο ανάδοχος ή με βάση την έγκριση για την κατάρτισή της με την οποία συμφωνεί ο ανάδοχος. Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία. Η σύμβαση υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Νομικού Προσώπου. 4. Η σύμβαση τροποποιείται όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν γι αυτό και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης. 5. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα του κάθε προϊόντος ή εάν αυτή που παραδόθηκε, υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης ως ασήμαντο. β. Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε. γ. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις. δ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις. ΆΡΘΡΟ 20 ο Εγγυήσεις 1. Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό. α. Η εγγύηση συμμετοχής εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% με το Φ.Π.Α. επί της συνολικής δαπάνης ή ανά κατηγορίας είδους. Συμμετέχων που υποβάλλει προσφορά για ορισμένα προϊόντα, προσκομίζει εγγύηση [20]

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό 4/2015 της 12 ης Ιανουαρίου 2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αρταίων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό 4/2015 της 12 ης Ιανουαρίου 2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αρταίων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ ΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Αριθ. Απόφασης 10 /2015 Α Α: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2015 της 12 ης Ιανουαρίου 2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αρταίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Ζωγράφου, 23/072012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Αρ. Πρωτ. 10562

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Ζωγράφου, 23/072012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Αρ. Πρωτ. 10562 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Ζωγράφου, 23/072012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Αρ. Πρωτ. 10562 ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ KAI ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 16/2013 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 16/2013 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 28/6/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 1 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Η/Υ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ (ΑΡΘΡΟ 20 ΕΚΠΟΤΑ)

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 1 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Η/Υ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ (ΑΡΘΡΟ 20 ΕΚΠΟΤΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κωδικός: Ε-03-0. η ΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Ίωνος ραγούµη Ταχ. Κώδικας: 4 Τηλέφωνο : 40-53965 FAX : 40-5037 E-mail : prom@larissa-dimos.gr Λάρισα 0/06/04 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΔΡΑ: Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, 115 25 Αθήνα Δ/νση : Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα : Προμηθειών Πληροφορίες : Αλεξίου

Διαβάστε περισσότερα

5 2014 ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 42121 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

5 2014 ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 42121 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμας, 5 Αυγούστου 2014 ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ.: 42121 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Βερμίου 2 & 1 ης Ιουλίου 66100 Δράμα Πληρ: Μ. Μελιάδης Τηλ: 2521 350

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002982407 2015-08-21

15PROC002982407 2015-08-21 5PROC002982407 205-08-2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αίγιο, 2 Αυγούστου 205 Αριθ. Πρωτ: 3233 ΘΕΜΑ: «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 18.11.2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 18.11.2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 18.11.2013 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αριθμ.Πρωτ.:141246 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Βερμίου 2 & 1 ης Ιουλίου 66100 Δράμα Πληρ: Μ. Μελιάδης Τηλ: 2521 350 630 Fax: 2521 350 748 e-mail: mmeli@dimos-dramas.gr

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002811372 2015-05-29

15PROC002811372 2015-05-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αλίαρτος 20-5-2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: 4540 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ: «Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών 2015-2016 για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Αλιάρτου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 160/2012

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 160/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ: ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ & ΜΕΘΟ ΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 160/2012 Ο ήµαρχος

Διαβάστε περισσότερα

Μύρινα 26-3-2013 Αρ. Πρωτ.: 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

Μύρινα 26-3-2013 Αρ. Πρωτ.: 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της αριθ. 34/2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 432/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισµός όρων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΜ469ΗΖΞ-ΨΣΨ. Μύρινα 19-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5221 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛΩΜ469ΗΖΞ-ΨΣΨ. Μύρινα 19-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5221 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ & ΜΕΘΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Φ469ΗΖΞ-ΜΙ2. Μύρινα 22/11/2013 Αρ. Πρωτ.: 7237 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛ1Φ469ΗΖΞ-ΜΙ2. Μύρινα 22/11/2013 Αρ. Πρωτ.: 7237 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Μύρινα 29/10/2014 Αρ. Πρωτ.: 7927 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

Μύρινα 29/10/2014 Αρ. Πρωτ.: 7927 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Σουσαλής Αθανάσιος Τηλ.: 22543-50129 Fax

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19 Α') "Προμήθειες του δημοσίου τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΨ469ΗΖΞ-Φ91 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Μύρινα 30-7-2013 Αρ. Πρωτ.: 4907 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛΩΨ469ΗΖΞ-Φ91 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Μύρινα 30-7-2013 Αρ. Πρωτ.: 4907 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Hμ/νία: 27/04/2010 Αρ. Πρωτ: 6253 Αριθμ Διακήρυξης:2

Hμ/νία: 27/04/2010 Αρ. Πρωτ: 6253 Αριθμ Διακήρυξης:2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ: 22410-35445 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑ όπως κατωτέρω ΕΝΔ. ΠΡΟΫΠ: όπως τον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469ΗΖΞ-ΔΙΝ. Μύρινα 7-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5054 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469ΗΖΞ-ΔΙΝ. Μύρινα 7-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5054 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Χρυσούπολη, 14 / 05 / 2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Αρ. Πρωτ. : 7991 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Αριθμός μελέτης : 5005/2015

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Χρυσούπολη, 14 / 05 / 2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Αρ. Πρωτ. : 7991 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Αριθμός μελέτης : 5005/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Χρυσούπολη, 14 / 05 / 2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Αρ. Πρωτ. : 7991 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Αριθμός μελέτης : 5005/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμαρχος Νέστου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΔΑ: 60ΟΤΩΞ2-53Ρ 14PROC002389614 2014-11-09ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔIΚΤYΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» Δράμα, 27 Φεβρουαρίου 205 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Διακήρυξης: 8785 ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ. Βερμίου 2 & ης Ιουλίου Πληρ: Μ. Μελιάδης Τηλ: 252 350 630 Fax: 252 350748 e-mail: mmeli@dimosdramas.gr

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666048 2013-10-15

13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-ΙΛΩ 13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Λιβαδειά 28/5/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Λιβαδειά 28/5/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Λιβαδειά 28/5/2015 Αρ Πρωτ.: 13761 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΑΘΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Ο Δήμος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 100.377,40 ΕΥΡΩ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 100.377,40 ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛ. 6/2012 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 35/2014 Αριθμ. Πρωτ.: 2504 Ημερομηνία: 24-02-2015 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΡΓΟ: ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 35/2014 Αριθμ. Πρωτ.: 2504 Ημερομηνία: 24-02-2015 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ & ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 540.425,03 (μαζί με ΦΠΑ 23%) ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-02-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-02-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-02-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 49 ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης

Διαβάστε περισσότερα