Χημεία Β Λυκείου Γενικής Παιδείας: Όλα τα πειράματα σε προσομοίωση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Χημεία Β Λυκείου Γενικής Παιδείας: Όλα τα πειράματα σε προσομοίωση"

Transcript

1 ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 5 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ Γ Διδασκαλία τη Χημείας Με Νέες Τεχνολογίες Χημεία Β Λυκείου Γενικής Παιδείας: Όλα τα πειράματα σε προσομοίωση Γεώργιος Ξεντές Καθηγητής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΠΕΟ4 (Χημικός ) ΕΠΑΛ-ΤΕΕ Ν.Μουδανιών Ν. Χαλκιδικής Περίληψη. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται σε προσομοίωση όλες οι εργαστηριακές ασκήσεις, όπως περιγράφονται στο σχολικό εγχειρίδιο <<Εργαστηριακός Οδηγός Β Λυκείου, Γενικής Παιδείας >>, συνοδευόμενες από το αντίστοιχο φύλλο εργασίας, ώστε να γίνει περισσότερο κατανοητό το περιεχόμενο του διδασκόμενου μαθήματος. Οι προσομοιώσεις παρουσιάστηκαν σε τμήματα μαθητών μέσα σε 2 διδακτικές ώρες σε κάθε τμήμα. Πριν την παρουσίαση των προσομοιώσεων δόθηκε στους μαθητές φύλλο εργασίας. Δίνεται ένα παράδειγμα που αφορά στη διαδικασία ανίχνευσης αλδεϋδών με τη χρήση του αντιδραστηρίου Fehling. Κατά την παρουσίαση των προσομοιώσεων στους μαθητές παρατηρήθηκε κινητοποίησή τους, προσέλκυση της προσοχής και του ενδιαφέροντός τους και άμεση εμπλοκή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία Από τα σχόλια των μαθητών προκύπτει ότι η διδακτική παρέμβαση είναι μάλλον ελκυστική.το παραπάνω ενισχύεται και από τη διαδικασία αξιολόγησης. Γενικά Είναι γνωστό ότι η χρήση των προσωπικών υπολογιστών στην εκπαίδευση επεκτείνεται διαρκώς και αυτό αποτελεί επιδίωξη και της πολιτείας τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Η διάδοση αυτή ήταν αδύνατο να μην επηρεάσει και τις διδακτικές μεθόδους (Τσαπαρλής 1991, κεφ. 6). Τα τελευταία χρόνια έχουν δημιουργηθεί διάφορα είδη εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία των φυσικών επιστημών. To Journal of Chemical Education έχει εδώ και πολλά χρόνια δημοσιεύσει και εξακολουθεί να δημοσιεύει πολλές εφαρμογές των Η/Υ στην χημική εκπαίδευση. Εξάλλου η πρόσφατη ανάπτυξη της τεχνολογίας των «πολυμέσων», συνδυάζει ήχο, εικόνα, φωτογραφίας, βίντεο και οπτικοποιήσεις και δίνει νέες δυνατότητες αλληλεπίδρασης και ρεαλιστικότητας (εικονική πραγματικότητα, Μικρόπουλος 1998). Μία από τις πολλές χρήσεις των υπολογιστών στην εκπαίδευση είναι η προσομοίωση πειραμάτων και εργαστηριακών ασκήσεων. Από την άλλη είναι αναμφισβήτητη η αξία του πειράματος για τη διδασκαλία των φυσικών επιστημών. Το πείραμα όμως έχει πολλές απαιτήσεις, όπως προετοιμασία της εργασίας, χρόνο, συσκευές, όργανα και αναλώσιμα υλικά. Έχει επίσης κινδύνους, γι αυτό απαιτείται προσεκτικός σχεδιασμός και εκτέλεση και μέτρα ασφαλείας. Τα πλεονεκτήματα της προσομοίωσης πειραμάτων είναι πολλά και φανερά (Τσαπαρλής 1991, κεφ. 6): ταχύτητα, ακρίβεια, επιτυχία, εξοικονόμηση αντιδραστηρίων, αποφυγή βλαβών στα όργανα, αποφυγή ατυχημάτων, δυνατότητα εύκολης επανάληψης του πειράματος. Απαραίτητη γίνεται η προσομοίωση στην περίπτωση πολύπλοκων και /ή χρονοβόρων πειραμάτων ή επικίνδυνων χειρισμών και ουσιών. Από την άποψη της διδακτικής, για να είναι ένα λογισμικό εκπαιδευτικό θα πρέπει το λογισμικό να θέτει διδακτικούς στόχους (και ενδεχομένως να ελέγχει και την πραγμάτωσή τους). Προς τούτο θα πρέπει να είναι σύμφωνο με αποτελεσματικές διδακτικές μεθόδους -

2 1170 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΞΕΝΤΕΣ διδακτικούς στόχους. Επίσης είναι προτιμότερο να είναι αλληλεπιδραστικό. Ο γενικός σκοπός είναι να προσφέρει ένα φιλικό, ελκυστικό, ενδιαφέρον και αποτελεσματικό περιβάλλον για μάθηση. Στόχοι Να παρουσιαστούν όλα τα πειράματα που περιέχονται στο σχολικό εγχειρίδιο με τέτοιο τρόπο, ώστε να γίνει περισσότερο κατανοητό το περιεχόμενο του διδασκόμενου μαθήματος (σύνδεση των περιεχομένων ουσιών στα δοχεία αντίδρασης με τους αντίστοιχους χημικούς τύπους ). Επίσης να χρησιμοποιηθεί το παρόν υλικό και από άλλους συνάδελφους, καθώς η παρουσίαση του δεν απαιτεί ιδιαίτερες δεξιότητες του διδάσκοντος στη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και όλα γίνονται με απλά κλικ του ποντικιού. Περιγραφή Για την κατασκευή των παραπάνω προσομοιώσεων χρησιμοποιήθηκαν και προγράμματα. τα εξής απλά μέσα 1. Το POWER POINT 2. To πρόγραμμα της ζωγραφικής των WINDOWS 3. Το WORD ( για την γραφή του φύλλου εργασίας που συνοδεύει τις προσομοιώσεις) 4. Εικόνες από το διαδίκτυο και από το Model ChemLamb v2.3 McMaster University 5. Ένας scanner Οι προσομοιώσεις παρουσιάστηκαν με την βοήθεια του βιντεοπροβολέα στην αίθουσα του εργαστηρίου των Φυσικών Επιστήμων του Ε.Λ της Κασσανδρείας σε τρία τμήματα μαθητών της Β Λυκείου με μέσο όρο μαθητών 25 ανά τμήμα. Για την παρουσίαση όλων των προσομοιώσεων αφιερώθηκαν 2 διδακτικές ώρες σε κάθε τμήμα μαθητών. Πριν την παρουσίαση των προσομοιώσεων δόθηκε στους μαθητές φύλλο εργασίας. Κάθε ερώτηση του φύλλου εργασίας συνοδευόταν και από μια εικόνα της οποίας το περιεχόμενο ήταν η συνολική εικόνα του πειράματος,ώστε να διευκολυνθεί στην απάντηση ο μαθητής. Στη συνέχεια δίνεται ένα παράδειγμα που αφορά στη διαδικασία ανίχνευσης αλδεϋδών με τη χρήση του αντιδραστηρίου Fehling.Το πείραμα παρουσιάζεται σταδιακά στην οθόνη με διαδοχικά κλικ του ποντικιού του υπολογιστή.

3 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ CuSO 4 3 H 2 O NaOH H 2 O + KNaC 4 H 4 O CH 3 CH=O 22 Cu 2 O 29 1: ΕΙΚΟΝΑ 1 : Το παραπάνω πείραμα προσομοίωσης εμφανίζεται σταδιακά στην οθόνη του βιντεοπροβολέα με διαδοχικά κλικ του ποντικιού του Η/Υ. Οι αριθμοί που συνοδεύουν κάθε επιμέρους συστατικό της εικόνας δηλώνουν τη σειρά διαδοχής των επιμέρους σταδίων που συνιστούν το πείραμα. Ακολουθεί η ερώτηση σύντομης απάντησης (συμπλήρωση κενών) που αντιστοιχεί στην παραπάνω προσομοίωση, όπως εμφανίζεται στο φύλλο εργασίας.ταυτόχρονα ο μαθητής έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί τα πειράματα, τα οποία προβάλλονται στην οθόνη του βιντεοπροβολέα. Ανίχνευση αλδεϋδών Για την ανίχνευση των αλδεϋδών χρησιμοποιούμε το αντιδραστήριο Fehling ή το αντιδραστήριο Tollens. Το αντιδραστήριο Fehling είναι διάλυμα χρώματος.. που περιέχει τις ενώσεις: Α) Β). Γ) KNaC 4 H 4 O 6 Το αντιδραστήριο Fehling αντιδρά με αλδεΰδες και παράγεται ίζημα Cu 2 O που έχει χρώμα..

4 1172 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΞΕΝΤΕΣ H 2 O H 2 O + KNaC 4 H 4 O 6 CH 3 CH=O Cu 2 O 1:1 Με ανάλογο τρόπο παρουσιάστηκαν και οι υπόλοιπες προσομοιώσεις που αφορούν τις παρακάτω εργαστηριακές ασκήσεις: α) Παρασκευή αιθανόλης. β) Οξείδωση αιθανόλης με Na 2 Cr 2 O 7 παρουσία H 2 SO 4 και CuO. γ) Παρασκευή αλδεϋδών. δ) Ανίχνευση αλδεϋδών με το αντιδραστηριο Tollens. ε) Όξινος χαρακτήρας καβοξυλικών οξέων (δείκτες,ρη, αντίδραση των οξέων με μέταλλα και ανθρακικά άλατα ). στ) Παρασκευή εστέρα σε μικρή και μεγάλη κλίμακα. ζ) Ανίχνευση ζάχαρων. η) Παρασκευή σαπουνιού. θ) Παρασκευή Nylon 6,10. >> Συμπεράσματα α) Επιτεύχθηκε η κινητοποίηση των μαθητών, η προσέλκυση της προσοχής και του ενδιαφέροντος τους και η άμεση εμπλοκή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η πρώτη διαπίστωση είναι ότι οι μαθητές παρακολούθησαν με ενδιαφέρον το υλικό των προσομοιώσεων. Από τα σχόλια των μαθητών που παρακολούθησαν τις παραπάνω προσομοιώσεις προκύπτει ότι η διδακτική παρέμβαση είναι μάλλον ελκυστική. β) Το παραπάνω ενισχύεται και από τη διαδικασία αξιολόγησης. Σε ποσοστό 94,6 % βαθμολογήθηκαν με βαθμό πάνω από τη βάση στην κλίμακα βαθμολογίας από 1-20 για τη συμπλήρωση του φύλλου εργασίας. γ) Είναι η υλοποίηση της πρότασης εφικτή στο Ελληνικό σχολείο. δ) Σε ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες που ακολούθησαν και περιείχαν ερωτήσεις σχετικές με το περιεχόμενο των προσομοιώσεων, οι ερωτήσεις αυτές απαντήθηκαν ικανοποιητικά (εμπέδωση ανασκόπηση γνώσης ).

5 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 1173 ε) Ανεξάρτητα από τη χρησιμότητα και αποτελεσματικότητα των προσομοιώσεων, πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι ο υπολογιστής και οι προσομοιώσεις δεν υποκαθιστούν την πραγματική εκτέλεση των πειραμάτων είτε ως επιδείξεων είτε στο εργαστήριο. Με άλλα λόγια, υπάρχουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα στις εκπαιδευτικές εφαρμογές των υπολογιστών (Τσαπαρλής 1991, κεφ. 6). Έτσι κρίνεται απαραίτητη η σύζευξη του Η/Υ,με το εργαστήριο των φυσικών επιστημών. Ειδικότερα, συνιστάται η εκτέλεση των πειραμάτων (ή έστω κάποιων πειραμάτων) πρώτα στο εργαστήριο και εν συνεχεία να γίνεται προσομοίωση στον Η/Υ (Bourque & Carlson 1987, αναφέρεται στο Τσαπαρλής 1991, κεφ. 6). Ευχαριστίες : Αναγνωρίζοντας τη συμβολή του κ. Γ. Τσαπαρλή ( Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ) στη συγγραφή του παραπάνω κειμένου της εισήγησης, τον ευχαριστώ θερμά. Παραπομπές Λιοδάκης Σ. & Γάκης Δ. Εργαστηριακός οδηγός χημείας Β λυκείου, γενικής παιδείας Ο.Ε.Δ.Β ΑΘΗΝΑ ΕΚΔΟΣΗ Ε Μικρόπουλος Α. (1998). Η εικονική πραγματικότητα στην υποστήριξη της διδασκαλίας της φυσικής. Επιθεώρηση Φυσικής, Αφιέρωμα στη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών, Περίοδος Γ, Τόμος Η, Τεύχος 26. Τσαπαρλής Γ. (1991). Θέματα διδακτικής φυσικής και χημείας στη μέση εκπαίδευση. Αθήνα, Εκδόσεις Γρηγόρη. (1 η Έκδοση, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 1989). Bird L. (2000). Powerpoint 2000 στην εκπαίδευση (μετάφραση: Χ. Κυριακίδου, Η. Πεταλάς), εκδ. β. Γκιούρδας Εκδοτική, Αθήνα. Bourque D. R. & Carlson G.R. (1987). Hands-on versus computer simulations in chemistry. Journal of Chemical Education, 64,

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία του μαθήματος Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΙΙ (πανελλαδικώς εξεταζόμενο) στο Επαγγελματικό Λύκειο με

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιοποίηση του Web 2.0 για τη συμπληρωματική εξ αποστάσεως ηλεκτρονική εξάσκηση της αγγλικής γλώσσας στο δημοτικό σχολείο

Η αξιοποίηση του Web 2.0 για τη συμπληρωματική εξ αποστάσεως ηλεκτρονική εξάσκηση της αγγλικής γλώσσας στο δημοτικό σχολείο Η αξιοποίηση του Web 2.0 για τη συμπληρωματική εξ αποστάσεως ηλεκτρονική εξάσκηση της αγγλικής γλώσσας στο δημοτικό σχολείο Αδάμος Αναστασίου 1, Δέσποινα Ανδρούτσου 2, Παναγιώτης Γεωργάλας 3 adamosana@gmail.com,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΠΥΡΟΣ ΓΚΟΥΜΑΣ, ΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΟΥΛΑΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΙΟΝΑΡΑΚΗΣ Έργο συγχρηματοδοτούμενο

Διαβάστε περισσότερα

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΠΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΟΥΝ ΤΙΣ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ...117

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΠΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΟΥΝ ΤΙΣ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ...117 Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών - Τεύχος 5: Κλάδος ΠΕ04 ΕΑΙΤΥ - Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ) 2.2.4 «CHEMCALC»... 111 2.2.5 «ΧΗΜΕΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ»... 112 2.2.6 «Μ.Α.Θ.Η.Μ.Α.»...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ MOODLE

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ MOODLE ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ MOODLE Ζωή-Ελένη Σταθάκη, Ευαγγελία Παυλάτου Τομέας Χημικών Επιστημών, Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΠΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΟΥΝ ΤΙΣ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΠΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΟΥΝ ΤΙΣ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών - Τεύχος 5: Κλάδος ΠΕ04 ΕΑΙΤΥ - Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ) 4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΠΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΟΥΝ ΤΙΣ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού: Μαθηματικά Β Δημοτικού

Δημιουργία και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού: Μαθηματικά Β Δημοτικού Δημιουργία και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού: Μαθηματικά Β Δημοτικού Π. Κωτσάκη, Κ. Μπαλάσης Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Πληροφορικής Καραολή & Δημητρίου 80, 18534 Πειραιάς {giota.kotsaki, kmpalasis}@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Απόψεις ΣΥ.ΚΑ.Π. Σχετικά με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Γυμνασίων και Λυκείων και με το Σύστημα Πρόσβασης στα Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Απόψεις ΣΥ.ΚΑ.Π. Σχετικά με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Γυμνασίων και Λυκείων και με το Σύστημα Πρόσβασης στα Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Απόψεις Σχετικά με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Γυμνασίων και Λυκείων και με το Σύστημα Πρόσβασης στα Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Σύνδεσμος Καθηγητών Πληροφορικής (ΣΥ.ΚΑ.Π) Λευκωσία, Ιανουάριος 2015 Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

«Πληροφορική on line. Υποστηρικτικό Υλικό στο Διαδίκτυο»

«Πληροφορική on line. Υποστηρικτικό Υλικό στο Διαδίκτυο» «Πληροφορική on line. Υποστηρικτικό Υλικό στο Διαδίκτυο» Αθανάσιος Τσαγκατάκης 1, Ευστάθιος Ζωγόπουλος 2 1 Εκπαιδευτικός ΠΕ19 2 ο Γυμνάσιο Ζεφυρίου thtsag@sch.gr 2 Εκπαιδευτικός ΠΕ12.04, ΕΠΑ.Σ Αιγάλεω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΦΗΓΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΦΗΓΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΦΗΓΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Μ. Δοκοπούλου, Ε.Α. Παυλάτου Εργαστήριο Γενικής Χημείας, Σχολή Χημικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Ηρώων Πολυεχνείου 9, 15780 Ζωγράφου

Διαβάστε περισσότερα

Στους γονείς μου που με στήριξαν Καθ όλη τη διάρκεια Των σπουδών μου. Ευχαριστώ, Τον κ. Πασχαλίδη Αθανάσιο Για την άψογη συνεργασία

Στους γονείς μου που με στήριξαν Καθ όλη τη διάρκεια Των σπουδών μου. Ευχαριστώ, Τον κ. Πασχαλίδη Αθανάσιο Για την άψογη συνεργασία Στους γονείς μου που με στήριξαν Καθ όλη τη διάρκεια Των σπουδών μου Ευχαριστώ, Τον κ. Πασχαλίδη Αθανάσιο Για την άψογη συνεργασία 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.1. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1.1. Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο 1 και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

«Ακτίνες: Εκπαιδευτικό πολυμεσικό περιβάλλον για την ειδική εκπαίδευση»,

«Ακτίνες: Εκπαιδευτικό πολυμεσικό περιβάλλον για την ειδική εκπαίδευση», «Ακτίνες: Εκπαιδευτικό πολυμεσικό περιβάλλον για την ειδική εκπαίδευση» Μαρία Καραβελάκη, Ανέτα Λούμου 1. Αναλύτρια Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων INTE*LEARN, Αγν. Στρατιώτη 46, Καλλιθέα mkaravelaki@intelearn.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική/Επιστήμη ΗΥ Μέση Γενική Εκπαίδευση MACROMEDIA FLASH 8

Πληροφορική/Επιστήμη ΗΥ Μέση Γενική Εκπαίδευση MACROMEDIA FLASH 8 Επιμορφωτικό Υποστηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Θέμα Πληροφορική/Επιστήμη ΗΥ Μέση ενική Εκπαίδευση Εργαλείο MACROMEDIA FLASH 8 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Τομέας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ. ΠΩΣ; ΓΙΑΤΙ; ΕΠΟΜΕΝΩΣ

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ. ΠΩΣ; ΓΙΑΤΙ; ΕΠΟΜΕΝΩΣ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 659 ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ. ΠΩΣ; ΓΙΑΤΙ; ΕΠΟΜΕΝΩΣ Κοντακίδης Γιάννης Μαθηματικός Υπεύθυνος Προγράμματος Ενδοσχολικής Επιμόρφωσης Γραφείο για την

Διαβάστε περισσότερα

Πρόβλεψη και Πραγµατοποίηση Απλών Αντιδράσεων Οξειδοαναγωγής µε τη Χρήση Applets και Εφαρµογή στο Σχολικό Εργαστήριο

Πρόβλεψη και Πραγµατοποίηση Απλών Αντιδράσεων Οξειδοαναγωγής µε τη Χρήση Applets και Εφαρµογή στο Σχολικό Εργαστήριο Πρόβλεψη και Πραγµατοποίηση Απλών Αντιδράσεων Οξειδοαναγωγής µε τη Χρήση Applets και Εφαρµογή στο Σχολικό Εργαστήριο Παπανούσκας Μιχάλης Καθηγητής Χηµείας, 1 ο Γενικό Λύκειο Καρδίτσας papanouskas@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκοντας Πληροφορική στο Περιβάλλον Kodu: μια χρήσιμη εκπαιδευτική εμπειρία

Διδάσκοντας Πληροφορική στο Περιβάλλον Kodu: μια χρήσιμη εκπαιδευτική εμπειρία Διδάσκοντας Πληροφορική στο Περιβάλλον Kodu: μια χρήσιμη εκπαιδευτική εμπειρία Κωνσταντίνος Ζαχαρής kzaharis@sch.gr Διευθυντής 5 ου ΓΕΛ Καρδίτσας Περίληψη Το λογισμικό Kodu είναι ένα νέο προγραμματιστικό

Διαβάστε περισσότερα

2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011

2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 929 Σ χ ε δ ι α σ μ ό ς κ α ι α ξ ι ο π ο ί η σ η ψ η φ ι α κ ώ ν μ α θ η μ ά τ ω ν μ ε τ ο Σ ύ σ τ η μ α Δ ι α χ ε ί ρ ι σ η ς Μ α θ η σ ι α κ ώ ν Δ ρ α σ τ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος

Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος Πάσχου Αικατερίνη 1 katpas@sch.gr 1 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, 2 ο ΕΠΑ.Λ. Καρδίτσας Περίληψη Το μάθημα Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθµια και ευτεροβάθµια Εκπαίδευση - Προκλήσεις και Προοπτικές 3

Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθµια και ευτεροβάθµια Εκπαίδευση - Προκλήσεις και Προοπτικές 3 Αποτελέσµατα ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας σε οικονοµολόγους καθηγητές λυκείου για τα χαρακτηριστικά εκπαιδευτικού λογισµικού Πριβαρτιτσάνης Πέτρος 1 prive@sch.gr 1 Καθηγητής ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ EUSO. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΔιΧηΝΕΤ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ EUSO. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΔιΧηΝΕΤ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ EUSO Ε. Κορφιός 1, Α. Γεωργιάδου 2, Ε. Α. Παυλάτου 3 1 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΔιΧηΝΕΤ 2 Σχολική

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση από απόσταση

Εκπαίδευση από απόσταση Εκπαίδευση από απόσταση ΑΘΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2007 Εκπαίδευση από απόσταση Πίνακας περιεχομένων ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ...0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 ΤΥΠΙΚΗ, ΜΗ ΤΥΠΙΚΗ ΚΑΙ ΆΤΥΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ...1 ΤΥΠΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ...2 ΜΗ ΤΥΠΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ...2

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιοποίηση εκπαιδευτικών λογισμικών στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Γνώσεις και απόψεις εκπαιδευτικών

Η αξιοποίηση εκπαιδευτικών λογισμικών στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Γνώσεις και απόψεις εκπαιδευτικών Η αξιοποίηση εκπαιδευτικών λογισμικών στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Γνώσεις και απόψεις εκπαιδευτικών Εφόπουλος Βασίλειος 1, Δανιηλίδου Ευγενία 2, Κουτσοκώστα Βασιλική 3, Σταγιόπουλος Πέτρος 4 efopoulos@gmail.com,

Διαβάστε περισσότερα

Student s evaluation through the project method- Case study

Student s evaluation through the project method- Case study Η αξιολόγηση του μαθητή μέσω της μεθόδου project - Μελέτη περίπτωσης Student s evaluation through the project method- Case study Βενετία Καπαχτσή, Εκπαιδευτικός, Med, Phd, bekapah@gmail.com Ιωάννα Παντελίδη,

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική Μέση Γενική Εκπαίδευση. Διαδίκτυο

Πληροφορική Μέση Γενική Εκπαίδευση. Διαδίκτυο Επιμορφωτικό Υποστηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Θέμα Πληροφορική Μέση ενική Εκπαίδευση Εργαλείο Διαδίκτυο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Αναπαραστάσεων Νηπίων Για Την Έννοια Του Υπολογιστικού Συστήματος

Μελέτη Αναπαραστάσεων Νηπίων Για Την Έννοια Του Υπολογιστικού Συστήματος 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» Φλώρινα, 20-22 Απριλίου 2012 Μελέτη Αναπαραστάσεων Νηπίων Για Την Έννοια Του Υπολογιστικού Συστήματος Θ. Μπράτιτσης 1, Α. Γκίνη 1, Ι.Σαμανδή 1 Παιδαγωγικό

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

Πτυχιακή Εργασία τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων Πτυχιακή Εργασία Τίτλος: Εκμάθηση Νεοελληνικής Γλώσσας Β Δημοτικού μέσω Flash Γεωργακοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. «Το Φως» Παναγιωτάκης Χαράλαμπος 1, Βενιώτη Ανθή 2

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. «Το Φως» Παναγιωτάκης Χαράλαμπος 1, Βενιώτη Ανθή 2 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Το Φως» Παναγιωτάκης Χαράλαμπος 1, Βενιώτη Ανθή 2 1 Καθηγητής, Φυσικός, 2 ο Γενικό Λύκειο Αγ. Νικολάου Κρήτης xaralpan@gmail.com 2 Καθηγήτρια, Φυσικός,

Διαβάστε περισσότερα

«ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΔΒΜΘ.» Περίληψη

«ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΔΒΜΘ.» Περίληψη «ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΔΒΜΘ.» Σοφός Αλιβίζος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Αναπληρωτής Καθηγητής, lsofos@aegean.gr Σωτηρίου Ιωάννα. Μεταπτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

518300-LLP-2011-IT-COMENIUS-CNW

518300-LLP-2011-IT-COMENIUS-CNW ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ Ι ΑΣΚΟΥΝ ΧΗΜΕΙΑ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Εκπαιδευση Εκπαιδευτικών που διδασκουν Χηµεια: Η Περιπτωση της Ελλαδασ ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΟΥΛΟΥΓΛΙΩΤΗΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΛΤΑ, ΕΥΦΗΜΙΑ ΗΡΕΩΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα