ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E."

Transcript

1 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΟΣΟ ( ) ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ 01. Συναλλαγές λογαριασμών ταμιευτηρίου 02. Χορήγηση βιβλιαρίου επιταγών σε λογαριασμό τρεχούμενο ή όψεως - 10 φύλλων φύλλων Αντίγραφο κίνησης καταθετικού λογαριασμού Πελάτες 'Personal Banking': Πελάτες 'Private Banking': - Τακτικό μηνιαίο τρεχούμενου λογαριασμού στη διεύθυνση επικοινωνίας του πελάτη - Τακτικό τριμηνιαίο καταθετικού λογαριασμού στη διεύθυνση επικοινωνίας του πελάτη - Τακτικό με περιοδικότητα μικρότερη της συμβατικής Έκτακτο, στο κατάστημα, για κίνηση που πραγματοποιήθηκε στο ίδιο έτος και που μπορεί να - παραχθεί από το μηχανογραφικό σύστημα 0,50 / ανά αποστολή (από 14/04:1 /ανά αποστολή) 1 (Από 20/03: 0,50 ) Πελάτες 'Personal Banking': Πελάτες 'Private Banking': - Έκτακτο, στο κατάστημα, για κίνηση που απαιτεί αναζήτηση στο φυσικό αρχείο Πίστωση λογαριασμού ιδίου στο κατάστημα (με μετρητά ή χρέωση λογαριασμού) 05. Πίστωση λογαριασμού τρίτου προσώπου στο κατάστημα (με μετρητά ή χρέωση λογ/μου) 06. Κλείσιμο λογαριασμού ταμιευτηρίου ή τρεχούμενου / όψεως, σε 1 (από 14/04: ) ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ( / Ξ.Ν.) ΠΟΣΟ ( ) ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ "Αυτοματοποιημένες" (STP), με χρέωση λογαριασμού 01. Σε / Ε.Ο.Χ προς Τράπεζα εσωτερικού ή εξωτερικού εντός ΕΟΧ - Έως (+ 6 έξοδα αποστολής) - Από έως (+ 6 έξοδα αποστολής) {από 14/04: 34 (+ 6 έξοδα αποστολής)} Πελάτες 'Personal Banking': - Πάνω από Σε / Ε.Ο.Χ. προς Τράπεζα εξωτερικού εκτός Ε.Ο.Χ. 44 (+ 6 έξοδα αποστολής) {από 14/04: 84 (+ 6 έξοδα αποστολής)} 0,30% / min 20, max 250 (από 14/04: 0,30% / min 25, max 300) 03. Σε νομίσματα εκτός Ε.Ο.Χ. προς Τράπεζα εσωτερικού ή εξωτερικού (εντός ή εκτός Ε.Ε.) 0,30% / min 25, max Πάγια εντολή μεταφοράς πίστωσης, με χρέωση λογαριασμού 15 Με ένδειξη "Επείγον" (Urgent) 05. Πλέον των βασικών εξόδων της μεταφοράς πίστωσης 10 Εντολές με μηδενική χρέωση του δικαιούχου - πλέον των βασικών εξόδων της μεταφοράς πίστωσης 06. Σε προς Τράπεζα εσωτερικού 4,6 - Έως (από 14/04: 5 ) - Από έως Πάνω από Σε και στα λοιπά νομίσματα της Ε.Ε./ΕΟΧ προς Τράπεζα εξωτερικού εντός Ε.Ε./ΕΟΧ 15,8 (από 14/04: 15 ) 24 (από 14/04: 25 ) - Έως Πάνω από Εντολές με ένδειξη εξόδων OUR - πλέον των βασικών εξόδων της μεταφοράς πίστωσης 08. Σε και στα λοιπά νομίσματα της Ε.Ε/ΕΟΧ προς Τράπεζα εξωτερικού εκτός Ε.Ε./ΕΟΧ - Έως Πάνω από Πελάτες 'Personal Banking': Πελάτες 'Personal Banking': Σε λοιπά νομίσματα προς Τράπεζα εσωτερικού ή εξωτερικού (εντός ή εκτός Ε.Ε.). Tο έξοδο 09. δεν είναι εγγυημένο. Στη περίπτωση που απαιτηθούν πρόσθετα έξοδα, η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει επιπλέον τον πελάτη. 15 "Μη Αυτοματοποιημένες" (NON STP) 10. Πλέον των βασικών εξόδων της μεταφοράς πίστωσης 9 (από 20/03: 15 ) Υπηρεσία "Έμβασμα Express" 11. Εντολές "Αυτοματοποιημένες" (STP), σε, προς Τράπεζα εσωτερικού, έως Με πίστωση καταθετικού λογαριασμού (IBAN) 2,10 (+ 0,90 πλέον έξοδα με μηδενική χρέωση του δικ/χου) - Με πίστωση πιστωτικής κάρτας 2 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 12. Επιβεβαίωση εκτέλεσης εντολής 10 (από 20/03: 15 ) 13. Ανάκληση / ακύρωση / τροποποίηση εξερχόμενης μεταφοράς πίστωσης 15 (από 20/03: 20 ) Αίτηση αναζήτησης τύχης / διερεύνηση εξερχόμενης μεταφοράς πίστωσης, μετά την αποστολή 14. της ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 6 {(+ έξοδα άλλης Τράπεζας) από 20/03:10 (+έξοδα άλλης Τράπεζας)} "Αυτοματοποιημένες" (STP), με χρέωση λογαριασμού 15. Σε / Ε.Ο.Χ ή Ξ.Ν. από Τράπεζα εσωτερικού - Έως Από έως Πελάτες 'Personal Banking': - Πάνω από Σε / Ε.Ο.Χ ή Ξ.Ν. από Τράπεζα εξωτερικού (εντός ή εκτός Ε.Ο.Χ.) - Έως Από έως Πάνω από "Μη Αυτοματοποιημένες" (NON STP) 17. Πλέον των βασικών εξόδων του εμβάσματος 9 (από 20/03: 15 ) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 18. Επιβεβαίωση εκτέλεσης εντολής 10 (από 20/03: 15 ) ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 19. Μεταξύ λογαριασμών Eurobank 20. Με χρέωση λογαριασμού Eurobank και απόδοση μετρητών στον παραλήπτη ΕΚΔΟΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ 0,10% / min 9 (από 20/03: 10 ) 21. Σε διαταγή ιδίων με χρέωση λογαριασμού 22. Σε διαταγή ιδίων με χρέωση λογαριασμού Ξ.Ν. 23. Σε διαταγή τρίτων με χρέωση λογαριασμού 24. Σε διαταγή τρίτων με χρέωση λογαριασμού Ξ.Ν. Σε διαταγή Δημοσίου, ΙΚΑ, Τραπέζης Ελλάδος, Τελωνείων, Ταμείων Συντάξεων, ΟΤΑ (π.χ. 25. Δήμοι), Δ/νσης Κρατικών Λαχείων, με χρέωση λογαριασμού / Ξ.Ν. ή μεταβατικού λογαριασμού ΕΚΔΟΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ Ξ.Ν. 26. Σε διαταγή ιδίων με χρέωση λογαριασμού 27. Σε διαταγή ιδίων με χρέωση λογαριασμού Ξ.Ν (ίδιο ή διαφορετικό νόμισμα) 0,10% / min 6 (από 20/03: 0,10%/min 10 ) 0,10% / min 6 (από 20/03: 0,10%/min 10 ) 0,10% / min 15 max 147 (από 14/04:0,20% / min 20 ) 0,10% / min 15 max 147 (από 14/04:0,20% / min 20 ) Πελάτες 'Personal Banking': Πελάτες 'Private Banking': Πελάτες 'Personal Banking': Πελάτες 'Private Banking': Σελίδα 1 / 10

2 28. Σε διαταγή τρίτων με χρέωση λογαριασμού ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. 0,30% / min 15 max 147 (από 14/04:0,30% / min 30 ) Πελάτες 'Personal Banking': Πελάτες 'Private Banking': 29. Σε διαταγή τρίτων με χρέωση λογαριασμού Ξ.Ν (ίδιο ή διαφορετικό νόμισμα) ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΤΑΓΩΝ 0,30% / min 15 max 147 (από 14/04:0,30% / min 30 ) 30. Επιταγή Eurobank (Ιδιωτική ή Τραπεζική) με κατάθεση σε λογαριασμό ή μετρητά 31. Επιταγή άλλης Τράπεζας Εσωτερικού (Ιδιωτική, Τραπεζική) με κατάθεση σε λογαριασμό ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΤΑΓΩΝ Ξ.Ν. 32. Επιταγή Eurobank (Ιδιωτική ή Τραπεζική) με κατάθεση σε λογαριασμό ή μετρητά Επιταγή Eurobank (Ιδιωτική ή Τραπεζική) με καταβολή Ξένων Τραπεζογραμματίων (ισχύς έως /04) - Έως του ισοτίμου των Άνω του ισοτίμου των ,50% 34. Επιταγή άλλης Τράπεζας Εσωτερικού(Ιδιωτική, Τραπεζική) με κατάθεση σε λογαριασμό 35. Επιταγή άλλης Τράπεζας (Ιδιωτική) με κατάθεση σε λογαριασμό - Για το νόμισμα ΥΕΝ 3,82 - Για τα υπόλοιπα νομίσματα ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΤΑΓΩΝ Επιστροφή απλήρωτης επιταγής άλλης τράπεζας 36. (χρεώνεται: κομιστής) Διαχείριση ακάλυπτης επιταγής έκδοσης πελάτη 37. (χρεώνεται: εκδότης) Σφράγιση επιταγής κατόπιν αιτήματος του κομιστή 38. (χρεώνεται: εκδότης) Ανάκληση πληρωμής ιδιωτικής επιταγής 39. (χρεώνεται: εκδότης) Αναγγελία απώλειας/κλοπής ιδιωτικής επιταγής 40. (χρεώνεται: εκδότης) (από 20/03: 30 ) 41. Πάγια εντολή κάλυψης επιταγής 30 Η χρέωση γίνεται ανά τεμάχιο (μέγιστη χρέωση 50 ανά αίτημα) ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΟΣΟ ( ) ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕ ΑΜΕΣΗ ΧΡΕΩΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΕΗ / ΕΥΔΑΠ / ΕΠΑ Αττικής / ΕΠΑ Θεσσαλίας / ΕΠΑ Θεσσαλονίκης 01. / Ο.Τ.Ε ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΝΕΟΤΗΤΑΣ 02. ΟΤΕ / ΟΤΕ Μεγάλοι Πελάτες / ΟΑΠ - ΔΕΗ Εξουσιοδότηση Δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) Πελάτες 'Personal Banking': Πελάτες 'Private Banking': Πελάτες 'Μισθοδοτούμενοι': ΔΕΥΑ Σερρών / Κέρκυρας / Κοζάνης / Ρόδου / Καλύμνου / Πάρου / Λάρισας / Καρδίτσας / Λαμίας / Τρίπολης / Λέσβου / Αγίου Νικολάου / Αλεξανδρούπολης / Τρικάλων / Αιγίου / Κατερίνης / Καβάλας / Σύμης / Ξυλοκάστρου / Λέρου / Λουτρακίου / Μεσολογγίου / Θήρας / Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. / Σπάρτης / Ερέτριας / Κορίνθου / Καστοριάς / Φλώρινας / Έδεσσας / Μινώα 03. Πεδιάδας / Χανίων / ΔΕΥΑ Βέροιας / ΔΕΥΑ Θέρμης / ΔΕΥΑ Σύρου / ΔΕΥΑ Μυκόνου/ ΔΕΥΑ Σικυωνιών / ΔΕΥΑ Σητείας / ΔΕΥΑ Δράμας / ΔΕΥΑ Παγγαίου/ΔΕΥΑ Πυλαίας Χορτιάτη /ΔΕΥΑ Ναυπλίου/ΔΕΥΑ Ναυπάκτου/ΔΕΥΑ Πρέβεζας / ΔΕΥΑ Μείζονος Βόλου /ΔΕΥΑ Χαλκίδας /ΔΕΥΑ Θάσου/ΔΕΥΑ Ηρακλείου / ΔΕΥΑ Νάουσας / ΔΕΥΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ/ΔΕΥΑ ΚΩ/ΔΕΥΑ ΑΓΙΑΣ Πελάτες 'Personal Banking': Πελάτες 'Private Banking': Πελάτες 'Μισθοδοτούμενοι': 04. ΔΕΥΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 0,50 - Ε.Υ.Α.Θ. 0,30 Δημοσίου 05. Τ.Ε.Α.Γ.Ε. / Ο.Α.Ε.Ε. / Ο.Α.Ε.Ε. ΔΟΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ (206/207) 06. Wind / Hellas On Line / Vivodi / ALTEC TELEC Columbia / Forthnet / Planet 1 / Cosmoline / Q Telecom / CYTA Hellas / Tellas / Wind 07. Αντιπρόσωποι / Cosmote Aντιπρόσωποι / Cosmote (B2B, B2C) / NETFON /TELECOM PLUS / LANNET / HRS MOBILE Πελάτες 'Personal Banking': Πελάτες 'Private Banking': Πελάτες 'Μισθοδοτούμενοι': Πελάτες 'Personal Banking': Πελάτες 'Private Banking': Πελάτες 'Μισθοδοτούμενοι': Συνδρομές - δωρεές υπέρ οργανισμών και σωματείων Γιατροί Χωρίς Σύνορα / Action AID / WWF Hellas / Διεθνής Αμνηστία / Π.Α.Σ.Ο.Κ. / 08. GreenPeace/ Unicef / Το Χαμόγελο του Παιδιού / ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Προμηθευτικός και καταναλωτικός συνεταιρισμός αστυνομικών Αττικής / INTERAMERICAN 09. (ΑΣΦ.ΖΩΗΣ,ΑΣΦ.ΖΗΜΙΩΝ) / ALLIANZ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. Πελάτες 'Personal Banking': Πελάτες 'Private Banking': Πελάτες 'Μισθοδοτούμενοι': Volkswagen Bank / BMW Austria Bank / Michelin / Leaseplan / SFS Hellas Finance Consumer A.E Παροχής Πιστώσεων / MetLife Alico /Generali Hellas / International Life (Α.Ε.Γ.Α. & Α.Ε.Α.Ζ.) / Energa Εμπόριο Λιανικής Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΕ / Brink's Security Services S.A. / Credicom Consumer Finance A.E. / FGA Bank / FGA Capital / Καραμπάτσος Μoνοπρόσωπη ΕΠΕ (Spartan Security) / Εθνική Ασφαλιστική / Hellasfon Networks AE / Διεθνής Ένωσης ΑΕΕ / Προμηθευτικός Καταναλωτικός & Τουριστικός Συνεταιρισμός Εργαζομένων ΟΣΕ / TEC 10. Hellas / ELPEDISON ENERGY (B2B,B2C) / Green-Greek Environmental & Energy Network (B2B,B2C) / Ευρωπαϊκή Πίστη / Ευρωπαϊκή Ένωσις ΑΕΓΑ Ασφάλειαι Μινέττα / ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ (B2B, B2C) / WATT & VOLT Α.Ε. (B2B, B2C) /FGA INSURANCE HELLAS / ALD AUTOMOTIVE (B2B), ΕΛΑΣΤΙΚΑ PIRELLI, ΕΛΑΣΤΡΑΚ (B2B) / ΕΛΤΡΕΚΚΑ Α.Ε / Protergia A.E (B2B,B2C) / MERCEDES BENZ ΕΛΛΑΣ ΑΕ /PROTERGIA ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ (B2B,B2C) 11. Shell 0, Pierre Fabre Hellas 0,50 Firen / Serfin / ACS Courier / Γερμανός Α.Ε. / Autohellas Hertz (B2B, B2C) / BFS / ING (Γενικών Ασφαλειών, Ζωής) / Alico Στεγαστικό Ζωής / Interasco / Ατλαντική Ένωση / E.T.A.O. / ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ ΖΩΗΣ / Good Year / ΟΠΑΠ / Eurobank Leasing / ΙΑΤΑ Cass / IATA BSP / Booking Com B.V. / Autohellas Hertz (B2C) / Multichoice - Nova/ HELLAS POWER A.E. / G4S Secure Solutions / Revmaena (B2B, B2C) / G4S Telematix / EUROLEASE FLEET / ABBOTT 13. Laboratories Hellas / Holmes Place /Groupama Φοίνιξ / Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων / BSH Οικιακές Συσκευές / KONICA MINOLTA /Citibank International Plc Mastercard / Citibank International Plc Visa / Eurolife ERB AEAZ /Eurolife ERB ΑΕΓΑ / ΝΤΑΙΝΕΡΣ ΚΛΑΜΠ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. /EUROLEASE B2B / D.A.S HELLAS A.E.(Ιδιώτες-Επιχειρήσεις) ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.(Ιδιώτες) / ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.(Επιχειρήσεις) / ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ (ΙΔΙΩΤΕΣ- 14. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) Eurobank Πληρωμή πιστωτικής κάρτας Eurobank ή άλλης οφειλής προς τη Eurobank (π.χ. δάνειο, 15. ασφάλεια κ.λ.π.) Λοιπές Υπηρεσίες Άμεσων Χρεώσεων 0,40 Πελάτες 'Personal Banking': Πελάτες 'Private Banking': Πελάτες 'Μισθοδοτούμενοι': Πελάτες 'Personal Banking': Πελάτες 'Private Banking': Πελάτες 'Μισθοδοτούμενοι': 16. Αποστολή τηλεειδοποιήσεων για τη μη εκτέλεση εντολής άμεσης χρέωσης ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΕΗ / ΕΠΑ Αττικής / ΕΠΑ Θεσσαλονίκης / ΕΠΑ Θεσσαλίας / ΕΠΑ Ε.Ε.Ν.Ο. / ΕΠΑ Σύνδεση & 17. Εγγύηση / ΕΥΔΑΠ /ΔΕΔΔΗΕ / ΔΕΗ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ 18. ΟΤΕ Μεγάλοι Πελάτες / ΟΤΕ Δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) Σελίδα 2 / 10

3 Καρδίτσας / Λαμίας / Τρίπολης / Λέσβου / Αγίου Νικολάου / Αλεξανδρούπολης/ Τρικάλων/ Αιγίου / Κατερίνης / Κέρκυρας / Λάρισας / Καβάλας / Σύμης/ Ξυλοκάστρου/ Λέρου / Μεσολογγίου / Θήρας / Σερρών / Σπάρτης / Ερέτριας / Κορίνθου/ Καστοριάς / Φλώρινας / Έδεσσας / Μινώα Πεδιάδας / Χανίων / Βέροιας / Θέρμης / ΔΕΥΑ Σύρου / ΔΕΥΑ Μυκόνου / 19. ΔΕΥΑ Σικυωνιών /Δήμος Ραφήνας - Πικερμίου / ΔΕΥΑ Πάρου / Δήμος Σαρωνικού /ΔΕΥΑ Σητείας / ΔΕΥΑ Δράμας / ΔΕΥΑ Παγγαίου / ΔΕΥΑ Πύργου /ΔΕΥΑ Πυλαίας Χορτιάτη /ΔΕΥΑ Ναυπλίου/ΔΕΥΑ Ναυπάκτου/ΔΕΥΑ Πρέβεζας/ΔΕΥΑ Μείζωνος Βόλου / ΔΕΥΑ Χαλκίδας /ΔΕΥΑ Θάσου/ΔΕΥΑ Ηρακλείου / ΔΕΥΑ ΝΑΟΥΣΑΣ / ΔΕΥΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ/ΔΕΥΑ ΚΩ/ΔΕΥΑ ΑΓΙΑΣ 20. ΔΕΥΑ Λουτρακίου 0,70 ΔΕΥΑ Ρόδου / ΔΕΥΑ Καλύμνου/Δήμος Χερσονήσου / ΔΕΥΑΒΑ 21. από 04/03 : ΔΕΥΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 1, Ε.Υ.Α.Θ. / Δήμος Πάλληνης (Ιδιώτες-Επιχειρήσεις) 1,00 Δημοσίου 23. ΙΚΑ Ο.Α.Ε.Ε. 2 Πελάτες 'Personal Banking': Πελάτες 'Private Banking': Πελάτες 'Μισθοδοτούμενοι': 25. Φ.Π.Α Τ.Σ.Α.Υ. (Συντάξεις, Υποχρεώσεις ΕΤΑΑ, Επαγγελματιών) / Εγγραφή Νέου Ασφαλισμένου Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Α.Υ. / Εθν.Κτηματολόγιο κ Χαρτογράφηση / ΥΠΕΚΑ - Τέλος Υπαγωγής Ρύθμισης Αυθαιρέτων / ΥΠΕΚΑ - Ενιαίο Ειδικό Πρόστιμο Αυθαιρέτων / Πληρωμή Τελών & 26. Ειδικών Φόρων / Προσωρινή Δήλωση Απόδοσης Φόρου & Τελών Χαρτοσήμου / Φόρος Εισοδήματος Νομικών / Εισπράξεις Βεβαιωμένων Οφειλών Δ.Ο.Υ (Βεβ.ΟΦ,Φόρος εισοδήματος Φ.Π., Φόρος Ακίνητης Περιουσίας) / e-παραβολο/τ.e.e. ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΣΗΣ /Εργόσημο ΙΚΑ ΕΤΑΜ/Εργόσημο ΟΓΑ / Τ.Ε.Α.Γ.Ε. / Τέλη Κυκλοφορίας Wind / Q - Telecom / On Telecoms / Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. / Columbia / Cosmoline / Forthnet 27. / ΟΤΕΝΕΤ / Hellas On Line/ Cosmote / Vodafone/Forthnet/Lannet 28. Tellas Viva Payments 1, VIVODI/MTEL 1, CYTA HELLAS / ΟΤΕ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ / HRS MOBILE Συνδρομές - δωρεές υπέρ οργανισμών και σωματείων 32. Ολυμπιακός 33. Π.Α.Σ.Ο.Κ. / Unicef / Το Χαμόγελο του Παιδιού / ACTION AID / GREENPEACE 34. E-PASS ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗ ( Σε επιλεγμένα Καταστήματα) Υποχρεωτική 1η φόρτιση αξίας E-PASS ΦΟΡΤΙΣΗ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗ 1,00 FCE Bank / BMW Austria Bank / GMAC Bank / Credicom Consumer Finance A.E. / Μichelen / Interasco / ACS Courier / Ελληνογερμανική Αγωγή / Χρυσός Οδηγός / Interamerican (Ζωής,Ζημιών,Οδ.προστασία,Γεν.ασφ.υγείας και βοήθειας) / Prime Insurance / International Life (Α.Ε.Γ.Α. & Α.Ε.Α.Ζ.) / Brink's Security Services S.A. / Multichoice - Nova/ HELLAS POWER A.E. / Ευρωπαϊκή Πίστη/ Α.Ε.Π.Ι./ FGA Bank / FGA Capital / AIGAION Ασφαλιστική / Δήμος Λαρισαίων / Καραμπάτσος Μονοπρόσωπη ΕΠΕ (Spartan Security) / AXA Ασφαλιστική Κλάδος Γενικών Ασφαλειών / ΑΧΑ Ασφαλιστική Ζωής / Διεθνής Ένωσης ΑΑΕ / Groupama Phoenix / ELPEDISON ENERGY / Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων - Τέλη Ονομάτων Χώρου / Green-Greek Environmental & Energy Network / ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ ΓΕΝΙΚΕΣ / ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ (B2B, B2C) /AIG ΕΛΛΑΣ / WATT & VOLT Α.Ε. (B2B, B2C) / Ergo Ασφαλιστική / FGA INSURANCE HELLAS / 34. EMPORIKI RENT / Υδρόγειος Ανώνυμη Ασφαλιστική / Δήμος Κρωπίας / Δήμος Θεσσαλονίκης / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Vrisko.gr/ Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών /Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών /Papaki.gr /ΑΝΕΚ / TEO ΑΕ / WESTERN UNION - WORLDBRIDGE / Επιμελητήριο Κορινθίας/Ατλαντική Ένωση ΑΑΕ/Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων/ Επιμελητήριο Λάρισας/Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονικής Ν.Π.Δ.Δ/Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου Α.Ε. /MERCEDES BENZ ΕΛΛΑΣ ΑΕ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ/ Ε.Λ.Π.Α.(ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ & ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ)/ PRAKTIKER HELLAS AE/ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ / ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. / ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΙΑΣ/ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ/ΕΜΑ Α.Ε./ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ/ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ/ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ VOLKSWAGEN BANK/SFS HELLAS/GENERALI HELLAS/ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ/ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ/TEC HELLAS/HENKEL ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ/HELLASFON NETWORKS AE/ACS ATHENS/ARAG HELLAS ΑΑΕΝΠΠ/EVIMA 35. GROUP(B2B,B2C)/NP INSURANCE/ΔΥΝΑΜΙΣ ΑΕΓΑ/ΚΑΥΚΑΣ ΑΕ/CROMAR ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Μ ΕΠΕ/ΕΛΑΣΤΡΑΚ ΑΕ/ΕΛΤΡΕΚΚΑ/520 BARCODE ΕΛΛΑΣ ΑΕ/ΕΛΑΣΤΙΚΑ PIRELLI/PROTERGIA AΕ(B2B,B2C)/INSURANCE MARKET/INNOVIEW/ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ ΑΕΒΕ 36. ΟΠΑΠ Mutual / ING (Ζωής, ΑΕΓΑ, Πρακτόρευσης) / ALLIANZ (Ζωής, Γ.Α.) / ALLIANZ A.E.Γ.A / MetLife Alico / ΠΛΑΙΣΙΟ / Good Year / Eurobank Leasing / ΙΑΤΑ Cass / IATA BSP / G4S Secure Solutions / Εθνική Ασφαλιστική / Εθνική Ασφαλιστική - Ευέλικτη Πληρωμή / Zeus Recovery Fund (1 & 2) / Revmaena (Ιδιώτες & 37. Επιχείρηση) / My Direct Insurance / G4S Telematix / Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά / ΕΥΡΩΠΗ ΑΕΓΑ / Eurolife ERB A.E.Γ.Α (SAFE DRIVE STANDARD - SAFE DRIVE PLUS) / Τειρεσίας Α.Ε/ Δάνεια Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων/ SERFIN / FIREN/B FS/E.T.A.O/ING ΖΩΗΣ/ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ ΖΩΗΣ / PROTON LEASING(ΠΡΩΗΝ)/ΦΟΡΟΣ ΠΟΛΥΤΕΛΟΥΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ Eurobank Πληρωμή πιστωτικής κάρτας Eurobank ή άλλης οφειλής προς τη Eurobank (π.χ. δάνειο, 38. ασφάλεια κ.λ.π.) ΜΕ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Πληρωμή Για πληρωμή Eurolife A.E.Γ.Α (SAFE DRIVE STANDARD - SAFE DRIVE PLUS) 39. (εφάπαξ και σε 6 άτοκες δόσεις) Δημοσίου (Χωρίς Δόσεις) 1,20 1, e-παραβολο Δημοσίου (σε 3 άτοκες δόσεις) 41. Περαίωση Ν.3888/ O.Α.Ε.Ε. 2 Δημοσίου (σε 6 άτοκες δόσεις) 43. Τέλη Κυκλοφορίας Δημοσίου (σε 9 άτοκες δόσεις) ΥΠΕΚΑ - Τέλος Υπαγωγής Ρύθμισης Αυθαιρέτων / ΥΠΕΚΑ - Ενιαίο Ειδικό Πρόστιμο 44. Αυθαιρέτων / Φόρος εισοδήματος Φ.Π. / Εισφορές και Τέλος Επιτηδεύματος / Φόρος Ακίνητης Περιουσίας / Φόρος Πολυτελούς Διαβίωσης (χωρίς δόσεις) 45. ΕΥΔΑΠ 46. ΟΤΕ (σε 9 άτοκες δόσεις) 47. ΔΕΗ Σελίδα 3 / 10

4 ΘΥΡΙΔΕΣ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΟΣΟ ( ) ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ( ) 01. Ενοικίαση θυρίδων (ανάλογα με το μέγεθος) Πελάτες 'Personal Banking': Πελάτες 'Private Banking': - Πολύ Μικρή Μικρή Μεσαία Μεγάλη Πολύ Μεγάλη Εγγύηση θυρίδας (ανεξαρτήτως μεγέθους θυρίδας) Σημειώσεις: 1. Εισπράττεται επιπλέον, ΦΠΑ 23% επί του εκάστοτε μισθώματος 2. Το μίσθωμα αφορά σε ετήσια διάρκεια και εισπράττεται ολόκληρο στην επέτειο μίσθωσης της θυρίδας Το ύψος της προμήθειας εξαρτάται από το κόστος αντικατάστασης της κλειδαριάς ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΠΟΣΟ ( ) ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ 01. Αγορά / Πώληση Ξένων Τραπεζογραμματίων έναντι μετρητών σε 6 - Έως (από 20/03: 10 ) 0,40% - Πάνω από (από 20/03: 0,50%) από 14/04: ανέξοδα. Σε περίπτωση που για την κίνηση Ανάληψη Ξένων Τραπεζογραμματίων από λογαριασμό συναλλάγματος (στο ίδιο ή διαφορετικό απαιτείται έκτακτη χρηματαποστολή ξένο νόμισμα) βλ.λοιπές Εργασίες / 01.Άμεση 02. (από 14/04: Ανάληψη Ξένων Τραπεζογραμματίων από λογαριασμό συναλλάγματος στο ίδιο παραγγελία μετρητών μεγάλου ποσού νόμισμα) (έκτακτη χρηματαποστολή) Έως (ισότιμο, μέση τιμή) - (από 14/04: Ανάληψη Ξένων Τραπεζογραμματίων από λογαριασμό συναλλάγματος σε διαφορετικό νόμισμα έως ) Πάνω από (ισότιμο, μέση τιμή) - (από 14/04:Ανάληψη Ξένων Τραπεζογραμματίων από λογαριασμό συναλλάγματος σε διαφορετικό νόμισμα πάνω από ) Πώληση Ξένων Τραπεζογραμματίων από λογαριασμό 03. (από 14/04: ανάληψη Ξένων Τραπεζογραμματίων από λογαριασμό ) 0,50% - Έως (ισότιμο, μέση τιμή) 8 - Πάνω από (ισότιμο, μέση τιμή) 0,50% Κατάθεση Ξένων Τραπεζογραμματίων σε λογαριασμό συναλλάγματος (στο ίδιο ή διαφορετικό ξένο νόμισμα) 04. (από 14/04: Κατάθεση Ξένων Τραπεζογραμματίων σε λογαριασμό συναλλάγματος στο ίδιο νόμισμα) Κατάθεση Ξένων Τραπεζογραμματίων σε (άτοκο ή έντοκο)λογαριασμό 05. (από 14/04:Κατάθεση Ξένων Τραπεζογραμματίων σε λογαριασμό /λογαριασμό συναλλάγματος διαφορετικού ξένου νομίσματος) Ανάληψη από λογαριασμό συναλλάγματος 06. (από 14/04: Ανάληψη / κατάθεση από λογαριασμό συναλλάγματος) Κατάθεση σε λογαριασμό συναλλάγματος (ισχύς έως 11/04) Μεταφορά μεταξύ λογαρισμών συναλλάγματος 08. (από 14/04: Μεταφορά μεταξύ λογαρισμών συναλλάγματος από το ίδιο ή διαφορετικό νόμισμα) ΑΞΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΠΟΣΟ ( ) ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΛΕΣ ΑΞΙΕΣ EUROBANK 01. Με λήξη μέχρι 1 έτος 0,50% / min 6 / ανά τεμάχιο 02. Με λήξη πέραν του 1 έτους 0,80% / min 6 / ανά τεμάχιο 03. Παράταση λήξης αξίας 6 / ανά τεμάχιο 04. Επιστροφή απλήρωτης αξίας (πέραν τυχόν εξόδων) 6 / ανά τεμάχιο 05. Διαμαρτήρηση αξίας (πέραν των διαμαρτυρικών) 15 / ανά τεμάχιο 06. Αξίες με φορτωτικά έγγραφα (μετρητοίς - προθεσμιακά) 0,50% / min 29 ΑΠΛΕΣ ΑΞΙΕΣ ΑΛΛΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 07. Με λήξη μέχρι 1 έτος 1% / min 8 / ανά τεμάχιο 08. Με λήξη πέραν του 1 έτους 0,80% / min 9 / ανά τεμάχιο 09. Παράταση λήξης αξίας Επιστροφή απλήρωτης αξίας (πέραν τυχόν εξόδων) Διαμαρτήρηση αξίας (πέραν των διαμαρτυρικών) 19 ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΠΟΣΟ ( ) ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΙΤΛΟΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΣΤΟ Χ.Α. 01. Εντολή αγοράς - πώλησης - Από 0 έως % / min 10 - Από έως ,75% / min 10 - Πάνω από ,50% / min 10 Χρέωση επί της μέσης ημερήσιας αξίας της σωρευτικής αξίας του συνόλου των 02. χαρτοφυλακίων του πελάτη 0,0031% 03. Πάγια Χρέωση για τη Χρήση Υποδομών Εκκαθάρισης και Διακανονισμού του ΣΑΤ 1,5 ανά 6μηνο (Αν η χρέωση για το 6μηνο (1,5 ) + την χρέωση επί της μέσης ημερήσιας αξίας χαρτοφυλακίων είναι μικρότερη των 5, τότε ο πελάτης θα χρεώνεται με min 5, αλλιώς θα χρεώνεται με το ποσό που θα προκύπτει από το παραπάνω άθροισμα. Σε περίπτωση που η μέση ημερήσια αξία χαρτοφυλακίων του πελάτη είναι μικρότερη των , τότε δεν θα επιβάλλεται χρέωση.) 04. Δικαιώματα για το Άνοιγμα Μερίδας Επενδυτή στο Σύστημα Άϋλων Τίτλων Μεταφορά αξιών από ατομική μερίδα σε ΚΕΜ 0,02% Επί της αξίας των μεταβιβαζομένων αξίων/ min 20 / max 200 ανά κίνηση 06. Μεταφορά αξιών από ΚΕΜ σε ατομική μερίδα 0,4% Επί της αξίας των μεταβιβαζομένων αξίων ανά κίνηση, χωρίς όριο 07. Παρακολούθηση 08. Μεταφορά άϋλων τίτλων από τον ειδικό λογαριασμό 20,00 + ΦΠΑ/ανά συναλλαγή 09. Είσπραξη μερισμάτων 10. Έξοδα Διακανονισμού Αξιών Χ.Α 0,5 / ανά κίνηση Στην προμήθεια της Τράπεζας για την εκτέλεση εντολής, συμπεριλαμβάνεται η αμοιβή της EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 20% επί της προμήθειας της Τράπεζας ΤΙΤΛΟΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΣΤΟ Χ.Α.K. 11. Εντολή αγοράς - πώλησης - Από 0 έως % / min 10 - Από έως ,75% / min 10 - Πάνω από ,50% / min Δικαιώματα για το Άνοιγμα Μερίδας Επενδυτή στο Σύστημα Άϋλων Τίτλων του Χ.Α.Κ Παρακολούθηση 14. Μεταφορά άϋλων τίτλων από τον ειδικό λογαριασμό 5,00 + ΦΠΑ/ανά συναλλαγή 15. Έξοδα Διακανονισμού Αξιών Χ.Α.K 0,5 / ανά κίνηση Στην προμήθεια της Τράπεζας για την εκτέλεση εντολής, συμπεριλαμβάνεται η αμοιβή της EUROBANΚ EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 20% επί της προμήθειας της Τράπεζας ΞΕΝΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΥΡΩΟΜΟΛΟΓΑ Σελίδα 4 / 10

5 16. Παρακολούθηση ΤΙΤΛΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 17. Πρωτογενής αγορά 18. Παρακολούθηση 19. Παραλαβή-παράδοση άϋλων τίτλων 3 / ανά πράξη 20. Είσπραξη τοκομεριδίων ΤΙΤΛΟΙ Α/Κ ALICO EUROBANK 21. Παρακολούθηση ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 22. Προσωρινή κατάθεση για συμμετοχή σε Γενικές Συνελεύσεις ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 0,20% / min 45 / max 150 ΦΥΛΑΞΗ ΑΞΙΩΝ 23. Ομόλογα ERB Hellas 0,03% (+ ΦΠΑ 23%) 24. Διεθνή Ομόλογα (EU 15, USA, Canada, Australia, Switzerland, Norway, New Zealand) 0,05% (+ ΦΠΑ 23%) 25. Διεθνείς Μετοχές (EU 15, USA, Canada, Australia, Switzerland, Norway, New Zealand) 0,1% (+ ΦΠΑ 23%) 26. Αμοιβαία Κεφάλαια τρίτων 1Αμοιβαία Κεφάλαια (εκτός ERB) (Third Party Funds) 0,15% (+ ΦΠΑ 23%) Διεθνή Ομόλογα (Israel, Czech R, Poland, Hungary, Slovak, Russia, Ukraine, Turkey, 27. Balkans, κλπ ) Διεθνείς Μετοχές (Israel, Czech R, Poland, Hungary, Slovak, Russia, Ukraine, Turkey, 28. Balkans, κλπ) ΑΓΟΡΑ / ΠΩΛΗΣΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ Χρονική Περίοδος Μέχρι τη λήξη (σε έτη) 0,2% (+ ΦΠΑ 23%) 0,3% (+ ΦΠΑ 23%) Κρατικά Ομόλογα ,20 % - 0,40 % 1-3 0,20 % - 0,80 % άνω των 3 ετών 0,30 % - 1,00 % Χρονική Περίοδος Μέχρι τη λήξη (σε έτη) Εταιρικά Ομόλογα ,30 % - 0,50% 1-3 0,30 % - 0,90% άνω των 3 ετών 0,50 % - 1,10 % * Οι προμήθειες αγοράς/πώλησης τίτλων αφορούν στην κατηγορία «Ιδιώτες πελάτες» σύμφωνα με το ν.3606/2007. ** Για χρονική περίοδο λήξης των τίτλων μεγαλύτερη των 3 ετών, η προμήθεια καθορίζεται βάσει των συγκεκριμένων στοιχείων του εκάστοτε τίτλου και τις επικρατούσες συνθήκες στην αγορά ομολόγων. *** Οι Μονάδες Βάσης, υπολογίζονται επί των εκάστοτε τιμών που διατίθενται στην αγορά ομολόγων μέσω αναγνωρισμένων παρόχων. **** Οι προμήθειες ισχύουν για αγορά/πώληση τίτλων διαμέσου όλων των Δικτύων πώλησης της Τράπεζας και για τα G10 νομίσματα συναλλαγής (USD, CAD, JPY, AUD, NZD, GBP, EUR, CHF, SEK, NOK). ***** Οι προμήθειες αγοράς/πώλησης τίτλων υπολογίζονται επί της Ονομαστικής Αξίας των τίτλων. ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΟΣΟ ( ) ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ Ενέγγυες Πιστώσεις 01. Άνοιγμα 0,30% / min Εκτέλεση / Διακανονισμός 0,50% / min Τροποποίηση Ακύρωση Βεβαίωση / Αδιαίρετο 3μηνο 0,20% / min Εγγύηση / Αδιαίρετο 3μηνο 1% / min 44 Απλές Αξίες 07. Διακανονισμός με Φ/Ε άνευ ορίου 0,50% / min Παράταση λήξης Εξόφληση Προθεσμιακής Υποχρέωσης 0,30% / min Επιστροφή Απλήρωτης Αξίας Εισαγωγών 0,30% / min Αξίες Ελεύθερες Πληρωμής 0,30% / min πραγματικά έξοδα Collection Accounts 12. Collection accounts 25 ΕΞΑΓΩΓΕΣ Ενέγγυες Πιστώσεις 13. Ανακοίνωση 0,10% / min Εκτέλεση / Διακανονισμός 0,40% / min Τροποποίηση Ακύρωση / Μη εκτέλεση 0,20% / min Βεβαίωση / Αδιαίρετο 3μηνο 0,20% / min 23 Αξίες - Συναποκόμιση 18. Αξίες - Συναποκόμιση 0,30% / min 29 Αξίες με Φορτωτικά Έγγραφα 19. Αξίες με φορτωτικά προς είσπραξη 0,50% / min Εξόφληση Προθεσμιακής Υποχρέωσης με Τίτλο 0,40% / min Επιστροφή απλήρωτης 0,20% / min Ελεύθερες πληρωμής 0,20% / min Παράταση λήξης Αξιών 15 ΕΞΟΔΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ/ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 24. Ταχυδρομικά Έξοδα couriers Πραγματικά έξοδα 26. SWIFT - Εντολές Πληρωμής SWIFT - Άνοιγμα Ε/Π Εντός Ε.Ε SWIFT - Άνοιγμα Ε/Π Εκτός Ε.Ε SWIFT - Λοιπά Μηνύματα 6 ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΟΣΟ ( ) ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ 01. Συμμετοχής σε διαγωνισμούς 1% / min Καλής εκτέλεσης συμβάσεων 1,50% / min Λήψης προκαταβολής 2,50% / min Αντικατάστασης δεκάτων 1,50% / min Υψηλού Ρίσκου Δεκάτων 1,50% / min Πληρωμής εμπορευμάτων 2,50% / min Τροποποίηση Κατάπτωση 60 ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΣΟ ( ) ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ 01. Άμεση παραγγελία μετρητών μεγάλου ποσού (έκτακτη χρηματαποστολή) Υπηρεσίες "Κουμπαρά" (Μέσω Δικτύου Καταστημάτων ΝΤΤ) Αγορά Κουμπαρά 2 Κατάθεση Κερμάτων σε λογαριασμό Ανταλαγή Κερμάτων με χαρτονομίσματα Διαφοροποιείται ανάλογα με τη χιλιομετρική απόσταση του καταστήματος παραγγελίας από το Κέντρο Ανεφοδιασμού Χρηματικού με ελάχιστο: ,5% Ο κουμπαράς διατίθεται Δωρεάν κατά το άνοιγμα του Λογαριασμού "Μεγαλώνω" ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ Παροχή στοιχείων είτε από το αρχείο της Τράπεζας που βρίσκεται σε Ηλεκτρονική Μορφή 02. (βλ.αρχείο Κεντροποιημένων Υπηρεσιών ή Λοιπών Μονάδων Τράπεζας) είτε από το φυσικό αρχείο του Καταστήματος. 30 Παροχή στοιχείων από το αρχείο της Τράπεζας που βρίσκεται σε Φυσική Μορφή (βλ.αρχείο Κεντροποιημένων Υπηρεσιών ή Λοιπών Μονάδων Τράπεζας), 03. -εντός Ιδίου Έτους -πέραν του έτους 50 (από 20/03: α. 70 β. 120 ) 04. Χορήγηση βεβαίωσης στοιχείων τελευταίου κομιστή επιταγής/ συναλλαγματικής Έρευνα περιουσιακών στοιχείων Έκδοση γνωμάτευσης για αποδοχή πληρεξουσίου φυσικών προσώπων Χορήγηση βεβαίωσης προς ορκωτούς λογιστές Χορήγηση βεβαίωσης διαγραφής δυσμενών στοιχείων 40 Σελίδα 5 / 10

6 09. Χορήγηση επιστολών (προς Επιμελητήρια, Υπουργεία, Δημόσιες Υπηρεσίες) 15 (από 20/03: 20 ) 10. Βεβαίωση Υπολοίπου Καταθετικών και Επενδυτικών Προϊόντων 20 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ 11. Στο κατάστημα, με χειρόγραφη εντολή 0,70 / ανά μισθοδοτούμενo 12. Στο κατάστημα, με αρχείο μέσω κινητού μαγνητικού μέσου (δισκέτα Η/Υ, CD, USB/stick κλπ.) ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ/ ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΕΣΩ FAX 13. Στο κατάστημα 1 / ανά συναλλαγή Πελάτες 'Personal Banking': 14. Υπηρεσία Εκτέλεσης Μεταφορών / Πληρωμών μέσω FAX (ανεξαρτήτως αριθμού εντολών) 5 / μήνα Υπηρεσία Εκτέλεσης Εμβασμάτων μέσω FAX 15. (ανεξαρτήτως αριθμού εντολών) Πελάτες 'Personal Banking': ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΟΣΟ ( ) ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ATM BANKING ATM EUROBANK ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ / ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΣΕ 01. Κατάθεση σε λογαριασμό ιδίου 02. Ανάληψη από λογαριασμό ιδίου 03. Ανάληψη από πιστωτική κάρτα 04. Ανάληψη από δανειακό λογαριασμό 05. Κίνηση λογαριασμού 06. Ερώτηση υπολοίπου ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΜΕ ΧΡΕΩΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Πιστωτική κάρτα ή δάνειο 07. Πληρωμή πιστωτικής κάρτας ή δανείου Eurobank 08. ΔΕΗ 0, ΟΤΕ Δημοσίου 10. ΙΚΑ 11. Ο.Α.Ε.Ε 12. Φ.Π.Α. Πελάτες 'Personal Banking': Πελάτες 'Private Banking': 13. Φόρου Εισοδήματος / Εθν.Κτηματολόγιο κ Χαρτογράφηση 14. Hellas on Line 0, Tellas / Forthnet 16. Πλαίσιο ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΜΕ KATAΘΕΣΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ 17. Πληρωμή πιστωτικής κάρτας ή δανείου Eurobank ATM ΑΛΛΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΝΤΟΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΣΕ 18. Ανάληψη από λογαριασμό ιδίου (καταθετικό / δανείου) - Έως 209 1, ,39 - Από 410 και άνω 1, Ερώτηση Υπολοίπου 0,15 / ανά συναλλαγή Πελάτες 'Personal Banking': Πελάτες 'Private Banking': Πελάτες 'Personal Banking': Πελάτες 'Private Banking': TT Visa Electron & π T Bank - Μέχρι 100,00 1,30 - Από 110,00-200,00 1,40 - Από 210,00-300,00 1,50 - Από 310,00 & πάνω 1,60 Ερώτηση Υπολοίπου ATM ΑΛΛΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ 0,18 / ανά συναλλαγή 20. Ανάληψη από λογαριασμό ιδίου (καταθετικό / δανείου) 1,05%/ ανά συναλλαγή 21. Προμήθεια μετατροπής συναλλάγματος (ATM / POS) 2,50 APS BANKING (ΚΕΝΤΡΑ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ) (Μέσω Δικτύου Καταστημάτων Eurobank) ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ 22. Κατάθεση μετρητών σε λογαριασμό ιδίου 23. Κατάθεση μετρητών σε λογαριασμό τρίτου ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ 24. ΟΤΕ 25. ΔΕΗ 0, Wind 0, Vodafone 0, HOL 0, Forthnet 0, Multichoice - Nova 0,80 Eurobank 31. Πληρωμή πιστωτικής κάρτας ή δανείου Eurobank ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΕ 32. Προς Τράπεζα εσωτερικού, έως : - Για πίστωση λογαριασμού (IBAN) 1,10 (+ 0,90 πλέον έξοδα, με μηδενική χρέωση του δικ/χου) - Για πληρωμή πιστωτικής κάρτας 1 EUROPHONE BANKING ΕΓΓΡΑΦΗ 33. Έκδοση κωδικών για το europhone banking ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ 34. Αίτηση Χορήγησης βιβλιαρίου επιταγών σε λογαριασμό τρεχούμενο ή όψεως - 10 φύλλων φύλλων 35 ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ( ) ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΙΣΤΩΣEΩΝ "Αυτοματοποιημένες" (STP), με χρέωση λογαριασμού 35. Σε προς Τράπεζα εσωτερικού - Έως (+ 3 έξοδα swift) Με επιλογή χρέωσης εξόδων στον αποστολέα (OUR) - πλέον των βασικών εξόδων : - Έως Από έως ,60 (από 14/04: 5 ) 15,80 (από 14/04: 15 ) Πελάτες 'Personal Banking': Πελάτες 'Private Banking': Πελάτες 'Personal Banking': Πελάτες 'Personal Banking': Σελίδα 6 / 10

7 Πάγια εντολή μεταφοράς πίστωσης, με χρέωση λογαριασμού, για κάθε είδους πληρωμή 36. (π.χ. μισθοδοσία) (από 14/04: Πάγια εντολή μεταφοράς πίστωσης, με χρέωση λογαριασμού) 15 Υπηρεσία "Έμβασμα Express" 37. Σε, προς Τράπεζα εσωτερικού, έως : - Για πίστωση λογαριασμού (IBAN) 2,10 (+ 0,90 πλέον έξοδα, με μηδενική χρέωση του δικ/χου) - Για πληρωμή πιστωτικής κάρτας 2 Σε / προς Τράπεζα εξωτερικού εντός Ε.Ο.Χ. (εφόσον εξυπηρετούνται μέσω SEPA) - Έως (+ 3 έξοδα swift) Σημ. Οι μεταφορές είναι μόνο με ένδειξη shared "Μη Αυτοματοποιημένες" (NON STP) μεταφορές 38. Σε προς Τράπεζα εσωτερικού - Έως (+ 12 έξοδα) Με επιλογή χρέωσης εξόδων στον αποστολέα (OUR) - πλέον των βασικών εξόδων : - Έως ,60 (από 14/04: 5 ) 15,8 - Από έως (από 14/04: 15 ) Με παραλαβή μετρητών από Κατάστημα 39. Με χρέωση λογαριασμού Eurobank και απόδοση μετρητών στον παραλήπτη ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 40. Ανάκληση / ακύρωση / τροποποίηση εκτέλεσης εξερχόμενης μεταφοράς πίστωσης Αίτηση αναζήτησης τύχης / διερεύνηση εξερχόμενης μεταφοράς πίστωσης, μετά την αποστολή 41. της ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΜΕ ΧΡΕΩΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΕΗ / ΕΥΔΑΠ / ΕΠΑ Αττικής / ΕΠΑ Θεσσαλονίκης / ΕΠΑ Θεσσαλίας / ΕΠΑ Έλεγχοι Ε.Ε.Ν.Ο. 42. / ΕΠΑ Σύνδεση & Εγγύηση / ΔΕΔΔΗΕ / ΔΕΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ 15 (Από 20/03: 20 ) 6 {(+ έξοδα άλλης Τράπεζας) από 20/03: 10 (+ έξοδα άλλης Τράπεζας)} 1 Κάτοχοι 'Δωρεάν Συναλλαγών' και 'Personal Banking' : 9 Πελάτες 'Personal Banking': Πελάτες 'Private Banking': 43. ΟΤΕ Δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) ΔΕΥΑ Κοζάνης / Ρόδου / Καλύμνου / Καρδίτσας / Λαμίας / Τρίπολης / Λέσβου / Αγίου Νικολάου / Αλεξανδρούπολης/ Τρικάλων / Αιγίου/ Κατερίνης/ Κέρκυρας/ Λάρισας/ Καβάλας/ Σύμης/ Ξυλοκάστρου/ Λέρου / Μεσολογγίου / Θήρας / Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α / Σερρών / Σπάρτης / Ερέτριας / Κορίνθου / Καστοριάς / Φλώρινας / Έδεσσας / Μινώα Πεδιάδας / ΔΕΥΑ Χανίων / ΔΕΥΑ Βέροιας / ΔΕΥΑ Θέρμης / ΔΕΥΑ Σύρου / ΔΕΥΑ Μυκόνου / ΔΕΥΑ Σικυωνιών/ Δήμος 44. Ραφήνας - Πικερμίου /ΔΕΥΑ Πάρου / Δήμος Σαρωνικού / ΔΕΥΑ Σητείας / ΔΕΥΑ Δράμας /ΔΕΥΑ Παγγαίου / ΔΕΥΑ Πύργου / ΔΕΥΑ Πυλαίας Χορτιάτη/ΔΕΥΑ Ναυπλίου/ ΔΕΥΑ Ναυπάκτου/ΔΕΥΑ Πρέβεζας/ΔΕΥΑ Μείζωνος Βόλου / ΔΕΥΑ Χαλκίδας ΔΕΥΑ Θάσου/ΔΕΥΑ Ηρακλείου /ΔΕΥΑ ΝΑΟΥΣΑΣ / ΔΕΥΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ/ΔΕΥΑ ΚΩ/ΔΕΥΑ ΑΓΙΑΣ/ ΔΕΥΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 1 Πελάτες 'Personal Banking': Πελάτες 'Private Banking': 45. ΔΕΥΑ Λουτρακίου 0, ΕΥΑΘ 0,80 Δημοσίου 47. ΙΚΑ / Ο.Α.Ε.Ε. 48. Φ.Π.Α. Ε.Τ.Α.Ο / Τ.Ε.Α.Γ.Ε / Τ.Σ.Α.Υ. / Προσωρινή Δήλωση Απόδοσης Φόρου & Τελών Χαρτοσήμου / Φόρος Εισοδήματος Νομικών Προσώπων / ΥΠΕΚΑ - Τέλος Υπαγωγής Ρύθμισης Αυθαιρέτων / ΥΠΕΚΑ - Ενιαίο Ειδικό Πρόστιμο Αυθαιρέτων / Πληρωμή Τελών & Ειδικών Φόρων 49. /Εισπράξεις Βεβαιωμένων Οφειλών Δ.Ο.Υ (Βεβ.οφ,Φόρος Εισοδήματος Φ.Π/ Φόρος Ακίνητης Περιουσίας) / e-παραβολο /Τ.E.E. ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΣΗΣ/ ΕΡΓΟΣΗΜΟ ΙΚΑ ΕΤΑΜ / ΕΡΓΟΣΗΜΟ ΟΓΑ 50. Τέλη Κυκλοφορίας On Telecoms / ΟΤΕΝΕΤ / Cosmoline / Hellas On Line / Columbia / Wind / Q-Telecom / Vivodi / 51. MTEL /LANNET Tellas / Vodafone/ Forthnet / Cyta Hellas / Cosmote /ΟΤΕ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ 52. / HRS MOBILE 1 Πελάτες 'Personal Banking': Πελάτες 'Private Banking': 53. Viva Payments 0,70 Συνδρομές - δωρεές υπέρ οργανισμών και σωματείων 54. Actionaid / Unicef / GreenPeace / Π.Α.Σ.Ο.Κ. / Το Χαμόγελο του Παιδιού 55. E PASS Φόρτιση Πομποδέκτη Μεταφορά Πίστωσης για Πιστωτική κάρτα άλλης Τράπεζας 10 Ελληνογερμανική Αγωγή/FCE Bank/GMAC Bank/Volkswagen Bank/BMW Austria Bank/Credicom Consumer Finance A.E./Michelin/Οργανισμός ΒιομηχανικήςΙδιοκτησίας/SFSHellas/GeneraliHellas/PrimeInsurance/ Χρυσός Οδηγός/Interamerican (Ζωής,Ζημιών,Οδ.προστασία, Γεν.ασφ.υγ& βοηθ) /International Life(Α.Ε.Γ.Α. & Α.Ε.Α.Ζ.) / Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος/Brink's Security Services S.A./Multichoice - Nova/ HELLAS POWER A.E/Ευρωπαϊκή Πίστη/Α.Ε.Π.Ι./FGA Bank/FGA Capital/HENKEL ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ/TEC Hellas ΕΠΕ / ALLIANZ A.E.Γ.A /Καραμπάτσος Μoνοπρόσωπη ΕΠΕ (Spartan Security)/Εθνική Ασφαλιστική/Hellasfon Networks AE/AIGAION Ασφαλιστική/Εθνική Ασφαλιστική/ Εθνική Ασφαλιστική - Ευέλικτη Πληρωμή/ACS Athens/Διεθνής Ένωσις ΑΑΕ/AXA Ασφαλιστική Κλάδος Γενικών Ασφαλειών/ΑΧΑ Ασφαλιστική Ζωής/ΔήμοςΛαρισαίων/Groupama Phoenix/ELPEDISON ENERGY(Ιδιώτες &Επιχείρηση)/Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων - Τέλη Ονομάτων Χώρου / GreenGreekEnvironmental&EnergyNetwork(Ιδιώτες&Επιχείρηση)/ ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ ΓΕΝΙΚΕΣ /Arag Hellas ΑΑΕΝΠ/ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ 56. (B2B, B2C)/AIG ΕΛΛΑΣ/WATT & VOLT (B2B,B2C) /Δήμος Χερσονήσου / EVIMA 1 GROUP A.A.E. (B2B, B2C)/Ergo Ασφαλιστική /FGA INSURANCE HELLAS/NP INSURANCE/EMPORIKI RENT/ΔΥΝΑΜΙΣ ΑΕΓΑ/Υδρόγειος Ανώνυμη Ασφαλιστική/Δήμος Κρωπίας/Β.Καυκάς ΑΕ/Δήμος Θεσσαλονίκης/118 80ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ/Vrisko.gr/ Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών/Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών/Papaki.gr/CROMAR ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ/ ΕΛΑΣΤΡΑΚ/ΑΝΕΚ/ΕΛΤΡΕΚΚΑ Α.Ε/520 BARCODE ΕΛΛΑΣ Α.Ε/TEO ΑΕ/Επιμελητήριο Κορινθίας/Ατλαντική ένωση ΑΑΕ/Ελαστικά Pirelli/Protergia A.E(B2B,B2C)/Επιμελητήριο Λάρισας/Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονικής Ν.Π.Δ.Δ/Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου Α.Ε. / MERCEDES BENZ ΕΛΛΑΣ ΑΕ /ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ/Ε.Λ.Π.Α(ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ & ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ) /PRAKTIKER HELLAS AE/ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ / PROTERGIA ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ (B2B,B2C) /ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΙΑΣ/ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ/ΕΜΑ Α.Ε./ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ / ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πελάτες 'Personal Banking': Πελάτες 'Private Banking': 57. ΟΠΑΠ 1, Δάνεια Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων 0,90 Mutual / ACS Courier / Serfin / Firen / Goodyear / BFS / Fin & Rent / ING (Ζωής, Πρακτόρευσης) /MetLife Alico / Interasco / ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ ΖΩΗΣ / Πλαίσιο / IATA Cass / IATA BSP / G4S Secure Solutions/ Eurobank Leasing / Eurolife ERB A.E.A.Z. / Eurolife ERB Α.E.Γ.Α. / Zeus Recovery Fund (1 & 2) / 59. Revmaena (Ιδιώτες & Επιχείρηση) / My Direct Insurance / G4S Telematix / ΕΥΡΩΠΗ ΑΕΓΑ / WESTERN UNION - WORLDBRIDGE / Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά/Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων / Τειρεσίας Α.Ε / Πληρωμή on line ασφ.europhone / PROTON LEASING(ΠΡΩΗΝ)/Φόρος Πολυτελούς Διαβίωσης/ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ 60. ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. 0, ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ (ΙΔΙΩΤΕΣ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) 0, Insurance Market/Innoview/ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ ΑΕΒΕ 0,60 Σελίδα 7 / 10

8 Eurobank Πληρωμή πιστωτικής κάρτας Eurobank ή άλλης οφειλής προς τη Eurobank (π.χ. δάνειο, 63. ασφάλεια κ.λ.π.) ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΜΕ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ Δημοσίου (σε 3 άτοκες δόσεις) ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. 64. Περαίωση Ν.3888/2010 / Τέλη Κυκλοφορίας 65. Ο.Α.Ε.Ε. Δημοσίου (σε 6 άτοκες δόσεις) 66. Τέλη κυκλοφορίας / Φόρος Πολυτελούς Διαβίωσης Δημοσίου (σε 9 άτοκες δόσεις) ΥΠΕΚΑ - Τέλος Υπαγωγής Ρύθμισης Αυθαιρέτων / ΥΠΕΚΑ - Ενιαίο Ειδικό Πρόστιμο 67. Αυθαιρέτων / Φόρος εισοδήματος Φ.Π. / Εισφορές και Τέλος Επιτηδεύματος / Φόρος Ακίνητης Περιουσίας Δημοσίου (Χωρίς Δόσεις) 68. e-παραβολο (χωρίς δόσεις) 69. ΕΥΔΑΠ ΟΤΕ (σε 9 άτοκες δόσεις) 71. ΔΕΗ 1 Μισθοδοσία 72. Με μεταφορές (μαζικές πιστώσεις) E-BANKING/ Μ-BANKING ΕΓΓΡΑΦΗ 73. Απόδοση κωδικών ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΕΠΙΤΑΓΩΝ 74. Χορήγηση βιβλιαρίου επιταγών σε λογαριασμό τρεχούμενο ή όψεως - 10 φύλλων φύλλων 25 ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ( / Ξ.Ν.) ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ "Αυτοματοποιημένες" (STP), με χρέωση λογαριασμού 75. Σε / Ε.Ο.Χ προς Τράπεζα εσωτερικού - Έως (Φυσικά Πρόσωπα) 0,80 - Έως (Νομικά Πρόσωπα - Μικρές Επιχειρήσεις) 0,80 Πελάτες 'Personal Banking': Πελάτες 'Private Banking': Πελάτες 'Personal Banking': - Έως (Νομικά Πρόσωπα - Μικρές Επιχειρήσεις) - Normal Priority 0,80 - Έως (Νομικά Πρόσωπα - Μικρές Επιχειρήσεις) - High Priority 2,40 Πελάτες 'Personal Banking': - Έως (Νομικά Πρόσωπα - Μικρές Επιχειρήσεις) - Urgent πλέον 10,00 στο κόστος του high priority - Έως (Νομικά Πρόσωπα - Μεγάλες Επιχειρήσεις) - Normal Priority 0,30 - Έως (Νομικά Πρόσωπα - Μεγάλες Επιχειρήσεις) - High Priority 2,40 Πελάτες 'Personal Banking': - Έως (Νομικά Πρόσωπα - Μεγάλες Επιχειρήσεις) - Urgent πλέον 10,00 στο κόστος του high priority - Πάνω από (Φυσικά Πρόσωπα) 5 - Πάνω από (Νομικά Πρόσωπα - Μικρές Επιχειρήσεις) 5 - Πάνω από (Νομικά Πρόσωπα - Μικρές Επιχειρήσεις) - Normal Priority 5 - Πάνω από (Νομικά Πρόσωπα - Μικρές Επιχειρήσεις) - High Priority 8 Πελάτες 'Personal Banking': Πελάτες 'Personal Banking': - Πάνω από (Νομικά Πρόσωπα - Μικρές Επιχειρήσεις) - Urgent πλέον 10,00 στο κόστος του high priority - Πάνω από (Νομικά Πρόσωπα - Μεγάλες Επιχειρήσεις) - Normal Priority 0,60 - Πάνω από (Νομικά Πρόσωπα - Μεγάλες Επιχειρήσεις) - High Priority 8 Πελάτες 'Personal Banking': - Πάνω από (Νομικά Πρόσωπα - Μικρές Επιχειρήσεις) - Urgent πλέον 10,00 στο κόστος του high priority 76. Σε / Ε.Ο.Χ. προς Τράπεζα εξωτερικού εντός Ε.Ο.Χ. - Έως (Φυσικά Πρόσωπα) 0,80 - Έως 2,000 (Νομικά Πρόσωπα - Μικρές Επιχειρήσεις) 0,80 - Έως 2,000 (Νομικά Πρόσωπα - Μικρές Επιχειρήσεις) - Normal Priority 0,80 - Έως 2,000 (Νομικά Πρόσωπα - Μικρές Επιχειρήσεις) - High Priority 2,40 - Έως 2,000 (Νομικά Πρόσωπα - Μικρές Επιχειρήσεις) - Urgent πλέον 10,00 στο κόστος του high priority - Έως (Νομικά Πρόσωπα - Μεγάλες Επιχειρήσεις - Normal Priority) 0,30 - Έως (Νομικά Πρόσωπα - Μεγάλες Επιχειρήσεις - High Priority) 2,40 - Έως (Νομικά Πρόσωπα - Μεγάλες Επιχειρήσεις - Urgent) πλέον 10,00 στο κόστος του High Priority - Πάνω από (Φυσικά Πρόσωπα) 5 - Πάνω από (Νομικά Πρόσωπα - Μεγάλες Επιχειρήσεις - Normal Priority) 0,60 - Πάνω από (Νομικά Πρόσωπα - Μεγάλες Επιχειρήσεις - High Priority) 8 - Πάνω από (Νομικά Πρόσωπα - Μεγάλες Επιχειρήσεις - Επείγον) πλέον 10 στο κόστος του High Priority 77. Σε Νόμισμα εκτός Ε.Ο.Χ. προς Τράπεζα εξωτερικού εκτός Ε.Ο.Χ. - Έως (Φυσικά Πρόσωπα) 12 - Έως (Νομικά Πρόσωπα - Μικρές Επιχειρήσεις) 17 - Έως (Νομικά Πρόσωπα - Μικρές Επιχειρήσεις) - Normal Priority 17 - Έως (Νομικά Πρόσωπα - Μικρές Επιχειρήσεις) - Urgent πλέον στο κόστος του normal priority - Έως (Νομικά Πρόσωπα - Μεγάλες Επιχειρήσεις) - Normal Priority 17 πλέον στο κόστος του normal - Έως (Νομικά Πρόσωπα - Μεγάλες Επιχειρήσεις) - Urgent priority - Πάνω από (Φυσικά Πρόσωπα) 25 - Πάνω από (Νομικά Πρόσωπα - Μεγάλες Επιχειρήσεις) - Normal Priority 30 πλέον στο κόστος του normal - Πάνω από (Νομικά Πρόσωπα - Μεγάλες Επιχειρήσεις) - Urgent priority Επιπλέον επιβάρυνση για εντολές σε ευρώ στην Ελλάδα με μηδενική χρέωση του δικαιούχου 78. Σε προς Τράπεζα εσωτερικού - Έως (ή ισότιμο, μέση τιμή) 1,15 - Από έως (ή ισότιμο, μέση τιμή) 2,90 - Πάνω από (ή ισότιμο, μέση τιμή) 14,50 Επιπλέον επιβάρυνση για εντολές σε ευρώ και στα νομίσματα της Ε.Ε/ Ε.Ο.Χ στην Ε.Ε/Ε.Ο.Χ/ Με μηδενική χρέωση του δικαιούχου 79. Έως (ή ισότιμο, μέση τιμή) 18 Πελάτες 'Personal Banking': Επιπλέον επιβάρυνση για εντολές σε Ευρώ και στα νομίσματα της Ε.Ε./ Ε.Ο.Χ. εκτός Ε/Ε./Ε.O.X και εντολές σε λοιπά νομίσματα εντός και εκτός Ε.Ε./Ε.O.X. με ένδειξη εξόδων OUR Έως (ή ισότιμο, μέση τιμή) 80. * Επιπλέον έξοδα μπορεί να προκύψουν από την Παραλήπτρια Τράπεζα "Μη Αυτοματοποιημένες" (NON STP) 81. Πλέον των βασικών εξόδων της μεταφοράς πίστωσης ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 15 9 (από 20/03: 15 ) 82. Ανάκληση / ακύρωση / τροποποίηση εξερχόμενης μεταφοράς πίστωσης 15 (από 20/03: 20 ) Σελίδα 8 / 10

9 Αίτηση αναζήτησης τύχης / διερεύνηση εξερχόμενης μεταφοράς πίστωσης, μετά την αποστολή 83. της ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΜΕ ΧΡΕΩΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 6 {(+ έξοδα άλλης Τράπεζας) από 20/03: 10 (+ έξοδα άλλης Τράπεζας)} ΔΕΗ / ΕΥΔΑΠ / ΕΠΑ Αττικής / ΕΠΑ Θεσσαλονίκης / ΕΠΑ Θεσσαλίας / ΕΠΑ Μελέτες - ΕΠΑ 84. Κατασκεύες - ΕΠΑ Τροποποιήσεις / ΕΠΑ Σύνδεση & Εγγύηση / ΕΠΑ Ελέγχοι Ε.Ε.Ν.Ο. / ΔΕΔΔΗΕ / ΔΕΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ 0,30 Πελάτες 'Personal Banking': Πελάτες 'Private Banking': 85. ΟΤΕ / ΟΤΕ Μεγάλοι Πελάτες Δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) ΔΕΥΑ Κοζάνης / Ρόδου / Καλύμνου / Λάρισας / Καρδίτσας / Λαμίας / Τρίπολης / Λέσβου / Αγίου Νικολάου / Αλεξανδρούπολης / Τρικάλων / Αιγίου / Κατερίνης / Κέρκυρας / Καβάλας/ Σύμης / Ξυλοκάστρου/ Λέρου/ Λουτρακίου / Μεσολογγίου / Θήρας / Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α / ΕΥΑΘ / Σερρών / Σπάρτης / Ερέτριας / Κορίνθου / Καστοριάς / Φλώρινας / Έδεσσας / Μινώα Πεδιάδας / Χανίων / Βέροιας / Θέρμης / ΔΕΥΑ Σύρου / ΔΕΥΑ Μυκόνου / ΔΕΥΑ Σικυωνιών / Δήμος 86. Ραφήνας - Πικερμίου / ΔΕΥΑ Πάρου / Δήμος Σαρωνικού /ΔΕΥΑ Σητείας / ΔΕΥΑ Δράμας /ΔΕΥΑ Παγγαίου / ΔΕΥΑ Πύργου /ΔΕΥΑ Πυλαίας Χορτιάτη/ΔΕΥΑ Ναυπλίου/ΔΕΥΑ Ναυπάκτου /ΔΕΥΑ Πρέβεζας/ΔΕΥΑ Μείζωνος Βόλου /ΔΕΥΑ Χαλκίδας / ΔΕΥΑ Θάσου/ΔΕΥΑ Ηρακλείου / ΔΕΥΑ ΝΑΟΥΣΑΣ / ΔΕΥΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ/ΔΕΥΑ ΚΩ/ΔΕΥΑ ΑΓΙΑΣ / ΔΕΥΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 0,30 Πελάτες 'Personal Banking': Πελάτες 'Private Banking': Δημοσίου ΙΚΑ / Ο.Α.Ε.Ε / Φ.Π.Α. / Τ.Σ.Α.Υ. (Συντάξεις, Υποχρεώσεις ΕΤΑΑ, Επαγγελματιών) Τ.Ε.Α.Γ.Ε. / Ε.Ε.Τ.Τ. /Εθν.Κτηματολόγιο κ Χαρτογράφηση / Προσωρινή Δήλωση Απόδοσης Φόρου & Τελών Χαρτοσήμου / Φόρος Εισοδήματος Νομικών Προσώπων / ΥΠΕΚΑ - Τέλος Υπαγωγής 87. Ρύθμισης Αυθαιρέτων / ΥΠΕΚΑ - Ενιαίο Ειδικό Πρόστιμο Αυθαιρέτων / Πληρωμή Τελών & Ειδικών Φόρων / Εισπράξεις Βεβαιωμένων Οφειλών Δ.Ο.Υ (Βεβ.ΟΦ,Φόρος εισοδήματος Φ.Π.Φόρος Ακίνητης Περιουσίας) / e-παραβολο/τ.e.e. ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΣΗΣ / ΕΡΓΟΣΗΜΟ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ/ΕΡΓΟΣΗΜΟ ΟΓΑ 88. Τέλη Κυκλοφορίας Wind / Q - Telecom / ΟΤΕΝΕΤ / Columbia / Hellas on line / Vivodi / Cosmoline / Viva Payments 89. / MTEL 0,30 Πελάτες 'Personal Banking': Πελάτες 'Private Banking': Forthnet / Tellas / Vodafone/ Cyta Hellas / On Telecoms / Cosmote / Lannet / ΟΤΕ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ 90. / HRS MOBILE Συνδρομές - δωρεές υπέρ οργανισμών και σωματείων Π.Α.Σ.Ο.Κ. / Actionaid / Unicef / Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα / WWF Hellas / Αγαπώ τα παιδιά / 91. Παιδικά χωριά SOS / Πνοή / Σύλλογος βοηθείας παιδιών Αιθιοπίας / GreenPeace / Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης / Το Χαμόγελο του Παιδιού 92. E PASS Φόρτιση Πομποδέκτη 0,30 93 Μεταφορά Πίστωσης για Πιστωτική κάρτα άλλης Τράπεζας 1 94 Ο.Λ.Π. / Ο.Λ.Π - Εξόφληση επί Πιστώσει Τιμολογίων (από 14/04: 0,30 ) 95 Interamerican (Ζωής,Ζημ,Οδική προστασία,υγείας Γεν.ασφ.υγ & Βοηθ.) / Prime Insurance / Generali Hellas / International Life (Α.Ε.Γ.Α. & Α.Ε.Α.Ζ.) / Χρυσός Οδηγός / FCE Bank / Volkswagen Bank / GMAC Bank / BMW Austria Bank / Credicom Consumer Finance A.E. / Michelin / Ελληνογερμανική Αγωγή / SFS Hellas / Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας / Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος / Brink's Security Services S.A. / Ευρωπαϊκή Πίστη / Α.Ε.Π.Ι./ FGA Bank / FGA Capital/ HENKEL ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ / TEC Hellas ΕΠΕ/ ALLIANZ A.E.Γ.A / Hellasfon Networks AE / AIGAION Ασφαλιστική / ACS Athens / Διεθνής Ένωσις ΑΑΕ / ΑΧΑ Ασφαλιστική Κλάδος Γενικών Ασφαλειών / ΑΧΑ Ασφαλιστική Ζωής /Δήμος Λαρισαίων / ELPEDISON ENERGY (Ιδιώτες & Επιχείρηση) / Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων - Τέλη Ονομάτων Χώρου / Green- Greek Environmental & Energy Network (Ιδιώτες & Επιχείρηση) / ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ ΓΕΝΙΚΕΣ / SHELL/ Allianz (Ζωής, Γ.Α.) / Arag Hellas ΑΑΕΝΠ / ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ (B2B, B2C) / WATT & VOLT Α.Ε. (B2B, B2C) / Δήμος Χερσονήσου / EVIMA GROUP A.A.E.(B2B, B2C) / FGA INSURANCE HELLAS / NP INSURANCE / EMPORIKI RENT /ΔΥΝΑΜΙΣ ΑΕΓΑ / Υδρόγειος Ανώνυμη Ασφαλιστική /Δήμος Κρωπίας / Β.Καυκάς ΑΕ (έως 28/02/014) /Δήμος Θεσσαλονίκης / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Vrisko.gr/ Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών/ Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών/Papaki.gr /CROMAR ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ / ΕΛΑΣΤΡΑΚ /ΑΝΕΚ /ΕΛΤΡΕΚΚΑ Α.Ε /520 BARCODE ΕΛΛΑΣ Α.Ε /Επιμελητήριο Κορινθίας/Ατλαντική Ένωση ΑΑΕ/Ελαστικά Pirelli/Protergia A.E (B2B,B2C)/Επιμελητήριο Λάρισας/Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονικής Ν.Π.Δ.Δ/Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου Α.Ε. MERCEDES BENZ ΕΛΛΑΣ ΑΕ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ/ Ε.Λ.Π.Α.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ & ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ/ PRAKTIKER HELLAS AE/ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ / PROTERGIA ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ (B2B,B2C) /ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ(ΙΔΙΩΤΕΣ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)/ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΙΑΣ/ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ/ΕΜΑ ΑΕ/ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ / ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 0,30 Πελάτες 'Personal Banking': Πελάτες 'Private Banking': Firen / Serfin / BFS / Fin & Rent / Πλαίσιο / Good Year / IATA Cass / IATA BSP / ACS Courrier / ING (Γενικών Ασφαλειών, Ζωής, Πρακτόρευσης) / MetLife Alico / Interasco / Ε.Τ.Α.Ο. / ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ ΖΩΗΣ / Multichoice - Nova/ HELLAS POWER A.E. / G4S Secure Solutions/ Eurobank Leasing / Eurolife ERB A.E.A.Z. / Eurolife ERB A.E.Γ.Α / Καραμπάτσος Μoνοπρόσωπη ΕΠΕ (Spartan Security) / Εθνική Ασφαλιστική / Εθνική Ασφαλιστική / Εθνική Ασφαλιστική - Ευέλικτη Πληρωμή / Zeus Recovery Fund (1 & 2) / Groupama Phenix / Revmaena 96 (Ιδιώτες & Επιχείρηση) / Mutual / My Direct Insurance / G4S Telematix / AIG ΕΛΛΑΣ / Ergo Ασφαλιστική / ΟΠΑΠ / ΕΥΡΩΠΗ ΑΕΓΑ / TEO ΑΕ/WESTERN UNION - WORLDBRIDGE /Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά/Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων / Τειρεσίας Α.Ε / Δάνεια Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων / INSURANCE MARKET/INNOVIEW/ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ ΑΕΒΕ/ Allianz AEAZ / PROTON LEASING(ΠΡΩΗΝ)/Φόρος Πολυτελούς Διαβίωσης/ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ / Β.ΚΑΥΚΑΣ ΑΕ 97 ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε 0,40 (από 14/04: 0,30 ) 98 COSCO 1,00 Eurobank Πληρωμή πιστωτικής κάρτας Eurobank ή άλλης οφειλής προς τη Eurobank (π.χ. δάνειο, 99 ασφάλεια κ.λ.π.) Χρεόγραφα ΤΙΤΛΟΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΣΤΟ Χ.Α. 100 Εντολή αγοράς - πώλησης αξιών - Από 0 έως ,00% - Από έως ,75% / min 10 - Πάνω από ,50% / min Παρακολούθηση Στην προμήθεια της Τράπεζας για την εκτέλεση εντολής, συμπεριλαμβάνεται η αμοιβή της EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 20% επί της προμήθειας της Τράπεζας ΤΙΤΛΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΣΤΟ Χ.Α. 102 Εντολή αγοράς - πώλησης (στο Κατ/μα ή το e-banking) Μισθοδοσία 103 Με αρχείο (μαζικές πιστώσεις) E-Prepaid Visa 104 Έξοδα φόρτισης / επαναφόρτισης Έξοδα αρχικής φόρτισης Έξοδα επαναφόρτισης - Έως και Έως και άνω των 100 έως και άνω των 100 έως και Σελίδα 9 / 10

10 - Άνω των ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. Άνω των Έξοδα συναλλαγών σε συνάλλαγμα 1,25% επί του ποσού της συναλλαγής ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Η χρέωση της προμήθειας "κλείσιμο λογαριασμού ταμιευτηρίου ή τρεχούμενου / όψεως, σε " πραγματοποιείται όταν ο λογαριασμός κλείνει με μία από τις παρακάτω αιτιολογίες: α. Αίτημα Πελάτη (Άλλοι λόγοι) β. Αίτημα Πελάτη (Μεταφορά σε άλλο λογαριασμό) γ. Αίτημα Πελάτη (Αλλαγή Τράπεζας) δ. Βούληση Πελάτη. Ειδικά στην 01. περίπτωση επιλογής της αιτιολογίας γ. "Αίτημα Πελάτη (Αλλαγή Τράπεζας)", η χρέωση δεν πραγματοποιείται όταν ο λογαριασμός έχει παράλληλα μόνο ένα δικαιούχο. Εξαιρούνται της χρέωσης οι πελάτες Corporate Banking, ΠΥΕΠ και Global Corporate Clients καθώς και τα υποπροϊόντα εξυπηρέτησης δανείου, Eurobank staff και προϊόντα ενεχύρου. Ο πελάτης επιβαρύνεται με τα πραγματικά ταχυδρομικά, τηλεφωνικά, τηλετυπικά τέλη ή άλλα έξοδα (δικαστικά, διαμαρτυρικά, ανταποκριτών, εξωτερικού/ εσωτερικού κ.λ.π.) όταν συντρέχει περίπτωση. 02. Ειδικά για εξερχόμενες μεταφορές πίστωσης σε /Ε.Ο.Χ. προς Τράπεζα εξωτερικού εκτός Ε.Ο.Χ. με ένδειξη εξόδων BEN/SHA, παρακρατούνται έξοδα από τον Ανταποκριτή (ύψους έως και 50 ). Η παρακράτηση πραγματοποιείται στο εμβαστέο ποσό. Τοκοφορία επιταγών Eurobank σε πίστωση λογαριασμού : Σε άτοκο λογαριασμό: Αυθημερόν - Σε έντοκο λογαριασμό: Αυθημερόν Τοκοφορία επιταγών άλλων Τραπεζών σε πίστωση λογαριασμού : Τραπεζική: 1 εργάσιμη - Ιδιωτική: 3 εργάσιμες Η πληρωμή με μετρητά τραπεζικής ή ιδιωτικής επιταγής άλλων Τραπεζών ιδίας ή άλλης πόλης απαγορεύεται. Επιτρέπεται μόνο εφόσον υπάρχει εγκεκριμένο ΣΠΥ για κατάθεση επιταγής σε 05. λογαριασμό same day. Τότε, πραγματοποιείται η κατάθεση σε λογαριασμό πελάτη με same day value και εν συνεχεία η ανάληψη μετρητών. Α) Τοκοφορία κατάθεσης μετρητών σε λογαριασμό : - Σε έντοκο λογαριασμό Ταμιευτηρίου, Τρεχούμενου και Όψεως Άτοκο: Αυθημερόν - Σε έντοκο λογαριασμό Όψεως: 1 εργάσιμη Β) Τοκοφορία κατάθεσης μετρητών ή Ξ.Τ. σε λογαριασμό Ενεχύρου : 1 εργάσιμη Γ) Τοκοφορία κατάθεσης μετρητών σε λογαριασμό συναλλάγματος: - Σε έντοκο λογαριασμό Ταμιευτηρίου, Τρεχούμενου και Όψεως Άτοκο, νομίσματος εντός EOX*: Αυθημερόν - Σε έντοκο λογαριασμό Όψεως, νομίσματος εντός ΕΟΧ*: 1 εργάσιμη - Σε λογαριασμό νομίσματος εκτός ΕΟΧ*: 2 εργάσιμες Δ) Τοκοφορία κατάθεσης μετρητών Ξ.Τ. σε λογαριασμό : - Σε άτοκο λογαριασμό: Αυθημερόν Σε έντοκο λογαριασμό: 4 εργάσιμες Ε) Τοκοφορία κατάθεσης μετρητών Ξ.Τ. σε λογαριασμό συναλλάγματος: - Σε έντοκο λογαριασμό Ταμιευτηρίου, Τρεχούμενου και Όψεως Άτοκο, νομίσματος εντός ΕΟΧ*, στο ίδιο νόμισμα: Αυθημερόν - Σε έντοκο λογαριασμό Όψεως, νομίσματος εντός ΕΟΧ*, στο ίδιο νόμισμα: 1 εργάσιμη - Σε λογαριασμό νομίσματος εκτός ΕΟΧ*, στο ίδιο νόμισμα: 4 εργάσιμες - Σε λογαριασμό νομίσματος εντός/εκτός ΕΟΧ*, σε διαφορετικό νόμισμα: 4 εργάσιμες Ζ) Τοκοφορία κατάθεσης μετρητών Ξ.Τ. σε λογαριασμό Ενεχύρου Συναλλάγματος: 4 εργάσιμες Η) Τοκοφορία κατάθεσης μετρητών σε λογαριασμό Ενεχύρου Συναλλάγματος: 2 εργάσιμες Θ) Μέσω ΑΤΜ όπου απαιτείται χρήση φακέλου, τα παραπάνω από την ημέρα αποσφράγισης του φακέλου Ι) Μέσω ΑΤΜ όπου δεν απαιτείται χρήση φακέλου, σε άτοκο ή έντοκο λογαριασμό: αυθημερόν * Η Ευρωπαϊκή Οδηγία Πληρωμών (Payment Services Directive - PSD) καλύπτει τις χώρες του ευρώ και τα νομίσματα των παρακάτω χωρών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.): Βουλγαρία BGN, Δανία DKK, Μεγάλη Βρετανία GBP, Νορβηγία NOK, Ουγγαρία HUF, Πολωνία PLN, Ρουμανία RON, Σουηδία SEK, Τσεχία CZK, Εσθονία EEK, Ισλανδία ISK, Λετονία LVL, Λιθουανία LTL, Λιχτενστάιν CHF. 07. Για τους όρους πρόωρης απόδοσης των καταθετικών προϊόντων οι πελάτες παρακαλούνται να απευθύνονται στα αρμόδια στελέχη του καταστήματος, προκειμένου να ενημερωθούν αναλυτικά. 08. Στις πράξεις αγοράς/ πώλησης συναλλάγματος, επιπλέον των προβλεπόμενων, εισπράττεται και προμήθεια μετατροπής συναλλάγματος (0,10% / min 6 και max 30 ). Το όριο ανάληψης από ΑΤΜ άλλης Τράπεζας του εσωτερικού (μέσω ΔΙΑΣ) είναι 600, ενώ το όριο ανάληψης από ΑΤΜ Τράπεζας εντός Ευρωζώνης (ένδειξη Cirrus / Maestro / MasterCard) είναι Στα έξοδα εκτέλεσης εντολής χρεογράφων συμπεριλαμβάνεται η αμοιβή της Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ., που αντιστοιχεί σε ποσοστό 20% επί του εξόδου. Επιβαρύνσεις υπέρ τρίτων (Σ.Α.Τ., Χ.Α., Χ.Α.Κ., Δημόσιο κ.λ.π.): 1. Δημιουργία Κωδικού Αριθμού Μερίδας Επενδυτή (ΚΑΜΕ) στο Σ.Α.Τ.: εφάπαξ χρέωση Οι εντολές αγοραπωλησίας μετοχών στο Χ.Α. επιβαρύνονται με εισφορά υπέρ Χ.Α. (0,025%), με μεταβιβαστικά δικαιώματα (0,06%) και με τον αναλογούντα φόρο επί των πωλήσεων (0,15%). Οι εντολές αγοραπωλησίας 11. μετοχών στο Χ.Α.Κ. επιβαρύνονται με έξοδα Χ.Α.Κ. μέλους (για την κύρια αγορά ή εκτός αυτής) (0,015% ή 0,040%), με έξοδα Χ.Α.Κ. (0,005%), εκκαθάρισης (για την κύρια αγορά ή εκτός αυτής) (0,025% ή 0,03%) και με τον αναλογούντα φόρο (0,15%). Η προμήθεια "παροχής στοιχείων από το γενικό αρχείο της Τράπεζας" εισπράττεται κατά την αίτηση αναζήτησης αντίγραφων παραστατικών, συμβάσεων και λοιπών εγγράφων, τα οποία είναι αρχειοθετημένα στο κεντρικό αρχείο της Τράπεζας ή στο αρχείο του καταστήματος (εξαιρούνται αιτήσεις Δικαστικών ή άλλων Αρχών). Ακόμα, δεν εισπράττεται προμήθεια "έρευνας περιουσιακών 12. στοιχείων" για έρευνα μετοχών Eurobank Ergasias και των εταιρειών Lamda Development A.Ε., Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε., Εταιρεία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε., Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. και Eurobank Properties Α.Ε.Ε.Α.Π Το παρόν τιμολόγιο υπόκειται σε περιοδική αναθεώρηση και περιλαμβάνει μόνο τους όρους των βασικών τραπεζικών εργασιών. Για εξειδικευμένες εργασίες που δεν αναφέρονται σ' αυτό, οι 13. πελάτες παρακαλούνται να απευθύνονται στα αρμόδια στελέχη του καταστήματος, για αναλυτικότερη ενημέρωση. Η προμήθεια για την Έκδοση γνωμάτευσης για αποδοχή πληρεξουσίου φυσικών προσώπων (κατηγορία ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ \ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ \ σημείο 5) δεν εισπράττεται στις περιπτώσεις 14. προσκόμισης πληρεξουσίου για υποβολή αιτήματος Χορήγησης Βεβαίωσης Οφειλών στα πλαίσια του ν Το ημερήσιο όριο χρεώσεων για αγορές μέσω χρεωστικής κάρτας είναι: για EuroLine Debit Maestro/Debit MasterCard, για Personal Banking Debit (Maestro & MasterCard) και 15. Eurobank Business Debit card (Maestro & MasterCard) ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Η τιμολόγηση του προγράμματος 'Δωρεάν Συναλλαγές' ισχύει αποκλειστικά για το συνδεδεμένο στο πρόγραμμα λογαριασμό, εφόσον δεν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις του πελάτη προς την Τράπεζα (σε καθυστέρηση > 30 ημερών) και ο πελάτης διατηρεί Μέση Μηνιαία Καταθετική ή/και Επενδυτική ή/και Ασφαλιστική Θέση στην Τράπεζα, ύψους ή μεγαλύτερη (η 'Μέση Μηνιαία Καταθετική ή/και Επενδυτική ή/και Ασφαλιστική Θέση Πελάτη' υπολογίζεται* την τελευταία ημέρα κάθε μήνα, για ολόκληρο το μήνα). Εφόσον τηρούνται οι παραπάνω προυποθέσεις, η εφαρμογή των προνομίων του πακέτου πραγματοποιείται τον επόμενο μήνα. Εφόσον κάποιο μήνα δεν τηρείται η προϋπόθεση της Μέσης Μηνιαίας Καταθετικής ή/και Επενδυτικής 01. ή/και Ασφαλιστικής Θέσης στην Τράπεζα, εισπράττεται συνδρομή ανάλογα με τον τύπο του συνδεδεμένου πακέτου και πιο συγκεκριμένα, 2 για πακέτο Ιδιωτών ή Group Sales και 5 για πακέτο SBB & Δυναμικού Όψεως * Για τον υπολογισμό της 'Μέσης Μηνιαίας Καταθετικής ή/και Επενδυτικής ή/και Ασφαλιστικής Θέσης Πελάτη' λαμβάνονται υπόψη α) το άθροισμα των μέσων μηνιαίων υπολοίπων των λογαριασμών (τρεχούμενοι, ταμιευτηρίου, όψεως, προθεσμιακές καταθέσεις) και συναλλάγματος (μετά την μετατροπή τους σε ), στους οποίους ο πελάτης είναι 1ος δικαιούχος β) το άθροισμα των μέσων μηνιαίων υπολοίπων των επενδυτικών χαρτοφυλακίων, στα οποία ο πελάτης είναι 1ος δικαιούχος γ) το άθροισμα των μέσων μηνιαίων υπολοίπων των ασφαλιστικών προγραμμάτων σύνταξης και μακροχρόνιας αποταμίευσης, στα οποία ο πελάτης είναι ασφαλισμένος ή/και αντισυμβαλλόμενος. 02. Οι όροι και προϋποθέσεις του προγράμματος "Δωρεάν Συναλλαγές" βρίσκονται αναρτημένοι σε όλα τα καταστήματα καθώς και στον δικτυακό τόπο της τράπεζας. 03. Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει οποτεδήποτε τα προνόμια του Προγράμματος «Δωρεάν Συναλλαγές», μετά από ανάρτησή τους στο δικτυακό τόπο της Τράπεζας. Τα προνόμια της υπηρεσίας "Personal Banking" προσφέρονται σε πελάτες που τηρούν στην Τράπεζα κεφάλαια ύψους τουλάχιστον σε καταθετικά ή/και επενδυτικά ή/και ασφαλιστικά 04. προϊόντα. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Σελίδα 10 / 10

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΟΣΟ ( ) ΕΙ ΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ. Συναλλαγές λογαριασµών ταµιευτηρίου 2. Χορήγηση βιβλιαρίου επιταγών σε λογαριασµό τρεχούµενο ή όψεως - φύλλων 2-25 φύλλων 5 3. Αντίγραφο κίνησης καταθετικού λογαριασµού

Διαβάστε περισσότερα

0,50. 0,30% / min 25, max 300

0,50. 0,30% / min 25, max 300 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΟΣΟ ( ) ΕΙ ΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ 01. Συναλλαγές λογαριασµών ταµιευτηρίου 02. Χορήγηση βιβλιαρίου επιταγών σε λογαριασµό τρεχούµενο ή όψεως

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΟΣΟ ( ) ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ 01. Συναλλαγές λογαριασμών ταμιευτηρίου 02. Χορήγηση βιβλιαρίου επιταγών σε λογαριασμό τρεχούμενο ή όψεως - 10 φύλλων 20-25 φύλλων 50 03. Λογαριασμοί όψεως ακίνητοι

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 2. Προμήθειες, Ελάχιστο 2. ΕΞΟΔΑ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

Σελίδα 1 από 2. Προμήθειες, Ελάχιστο 2. ΕΞΟΔΑ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ Σελίδα 1 από 2 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ (ΠΔΤΕ 2501/31-10-02) Οι αναγραφόμενοι όροι υπόκεινται σε περιοδική αναθεώρηση και δύναται να εξειδικευθούν κατά περίπτωση με

Διαβάστε περισσότερα

Έξοδα έγκρισης για δάνειο μακροπρόθεσμης διάρκειας (συμψηφιζόμενα με τα προβλεπόμενα έξοδα αξιολόγησης, υπό την

Έξοδα έγκρισης για δάνειο μακροπρόθεσμης διάρκειας (συμψηφιζόμενα με τα προβλεπόμενα έξοδα αξιολόγησης, υπό την Σελίδα 1 από 2 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ (ΠΔΤΕ 2501/31-10-02) Οι αναγραφόμενοι όροι υπόκεινται σε περιοδική αναθεώρηση και δύναται να εξειδικευθούν κατά περίπτωση με

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Περιεχόμενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ... 2. ΕΠΙΤΑΓΕΣ... 3. ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ Ή ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ... 4. ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟ 50,00. Πάγιο. 5 200,00 2.000,00 Το ποσό των εξόδων εισπράττεται κατά την πρώτη 3 200,00

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟ 50,00. Πάγιο. 5 200,00 2.000,00 Το ποσό των εξόδων εισπράττεται κατά την πρώτη 3 200,00 Α. Α.. 8 9 ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ Εφάπαξ δαπάνη εξέτασης αιτήματος (ΒραχυπρόθεσμαΜακροπρόθεσμα) Πάγιο 0,00 Έξοδα αξιολόγησης/έγκρισης επιχειρηματικών Χρηματοδοτήσεων: Βραχυπρόθεσμα δάνεια (m m) Μέσομακροπρόθεσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ / ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ (Με χρήση ειδικού κωδικού αιτιολογίας πληρωμής)

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ / ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ (Με χρήση ειδικού κωδικού αιτιολογίας πληρωμής) ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ Μέσω Καταστήματος / Alphaphone Μέσω Alpha Mobile Φόρος Υπεραξίας Ακινήτων e-παράβολο Ανέξοδα (1) - - - Ανέξοδα - ICISnet Ηλεκτρονικές Πληρωμές Ανέξοδα - -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ / ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ (Με χρήση ειδικού κωδικού αιτιολογίας πληρωμής)

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ / ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ (Με χρήση ειδικού κωδικού αιτιολογίας πληρωμής) ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ e-ing ing ing/ phone e-ing Μέσω ing ing m-ing Φόρος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (Ε.Ε.Σ.Φ.Π.) Ανέξοδα (2) Ανέξοδα - - - - - - - Ανέξοδα (2) Ανέξοδα Ανέξοδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ / ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ (Με χρήση ειδικού κωδικού αιτιολογίας πληρωμής)

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ / ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ (Με χρήση ειδικού κωδικού αιτιολογίας πληρωμής) ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ Μέσω Καταστήματος / Μέσω Alpha Mobile Φόρος Υπεραξίας Ακινήτων e-παράβολο Ανέξοδα (1) - - - Ανέξοδα - ICISnet Ηλεκτρονικές Πληρωμές Ανέξοδα - - - Ανέξοδα -

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Α ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Α1-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α2- ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Α ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Α1-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α2- ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 20 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Β Γ Ε ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ - ΑΓΟΡΑ Ξ.Τ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΓΩΝ Ξ.Ν -ΠΩΛΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΘΥΡΙ ΩΝ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΣΤ ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ζ Η Θ Ι Κ ΚΑ Α ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα

Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα Διευκρινίσεις: Τα ποσοστά προμηθειών είναι βασικά και αυξάνονται ή μειώνονται σε ειδικές περιπτώσεις. Το παρόν Τιμολόγιο υπόκειται σε περιοδική αναθεώρηση και

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα

Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα Διευκρινίσεις: Τα ποσοστά προμηθειών είναι βασικά και αυξάνονται ή μειώνονται σε ειδικές περιπτώσεις. Το παρόν Τιμολόγιο υπόκειται σε περιοδική αναθεώρηση και

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα

Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα ιευκρινίσεις: Τα ποσοστά προμηθειών είναι βασικά και αυξάνονται ή μειώνονται σε ειδικές περιπτώσεις. Το παρόν Τιμολόγιο υπόκειται σε περιοδική αναθεώρηση. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΟΚΟΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΗΜΕΡ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 02.02.2015

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΟΚΟΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΗΜΕΡ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 02.02.2015 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΟΚΟΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΗΜΕΡ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 02.02.2015 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία 1. 27.03.2002 71. 11.06.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ / ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ Καταθέσεις / Αναλήψεις Ιδιωτών Ανάληψη από ταμείο σε Ευρώ Ανάληψη από ταμείο ξένων τραπεζογραμματίων (εξ ιδίου λογ/σμού σε 0,30%, ελάχιστο: 15 συνάλλαγμα ή Ευρώ ή έναντι μετρητών)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ & ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ (ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 27.9.2007)

ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ & ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ (ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 27.9.2007) ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ & ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ (ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 27.9.27) ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1. Έκδοση εντολών μέσω δικτύου ALPHANET για καταβολή μετρητών 1 2.1 ΑΠΛΗ ΕΝΤΟΛΗ ΕΝΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ (1), () Μέσω Καταστήματος

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΠΙΤΟΚΙΑ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ A. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΑΠΟ ΟΣΗ* 1. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ 1-3.000,00 1,00% 0,9146% 3.001,00-15.000,00 1,75% 1,6032% 15.001,00-30.000,00 2,00%

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Λευκωσία, Οκτώβριος 2013 Α. ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ & Ξ/Ν Α.1. ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ Μέσω SEPA 1, SWIFT σε Ευρώ, μέχρι 50χιλ από λογαριασμό Ευρώ ή μετρητά Ευρώ όπου εφαρμόζεται

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες τραπεζικές συναλλαγές

Σύγχρονες τραπεζικές συναλλαγές ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Σύγχρονες τραπεζικές συναλλαγές ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Σπυρίδων Δ. Κοττώρης Υπεύθυνος διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΠΙΤΟΚΙΑ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ A. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 1. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΑΠΟ ΟΣΗ* 1-3.000,00 1,00% 0,9146% 3.001,00-15.000,00 1,75% 1,6032% 15.001,00-30.000,00 2,00%

Διαβάστε περισσότερα

Η Citibank είναι στη διάθεσή σας για κάθε σας συναλλαγή όπου κι αν βρίσκεστε.

Η Citibank είναι στη διάθεσή σας για κάθε σας συναλλαγή όπου κι αν βρίσκεστε. Η Citibank είναι στη διάθεσή σας για κάθε σας συναλλαγή όπου κι αν βρίσκεστε. To My Banking της Citibank σας προσφέρει τη δυνατότητα να πραγματοποιείτε οποιαδήποτε συναλλαγή γρήγορα, εύκολα και οικονομικά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΕΚ ΞΥΝΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: 22 Δ 101 ΕΞΑΜΗΝΟ: Δ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΕΚ ΞΥΝΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: 22 Δ 101 ΕΞΑΜΗΝΟ: Δ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΕΚ ΞΥΝΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: 22 Δ 101 ΕΞΑΜΗΝΟ: Δ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε. ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΤΣΑΝΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 19/06/2015 Αρ. Πρωτ. 15.06.11036.17356

Αθήνα, 19/06/2015 Αρ. Πρωτ. 15.06.11036.17356 ΠΡΟΣ: ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΡΧΗΓΟΥ Α.Τ.Α. Αθήνα, 19/06/2015 Αρ. Πρωτ. 15.06.11036.17356 Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας αποστείλουμε την προσφορά μας για το πρόγραμμα «ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ προνόμιο» της Eurobank

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Το Τιµολόγιο Προµηθειών περιλαµβάνει τις συνήθεις χρεώσεις της Τραπέζης που βρίσκονται σε ισχύ καθώς και επερχόµενες χρεώσεις µε την ηµεροµηνία εφαρµογής τους. Το Τιµολόγιο Προµηθειών αναθεωρείται σε τακτά

Διαβάστε περισσότερα

Σιμολόγιο Λοιπϊν Εργαςιϊν

Σιμολόγιο Λοιπϊν Εργαςιϊν Κίνθςθ Κεφαλαίων ςε Ευρϊ και υνάλλαγμα > Εξερχόμενα Εμβάςματα > Ειςερχόμενα Εμβάςματα > Ζκδοςθ Σραπεηικϊν Επιταγϊν > Αγορά Επιταγϊν Πλθρωμζσ Οφειλϊν προσ Σρίτουσ > Δθμοςίου > Αςφαλιςτικοί Φορείσ > Επιμελθτιρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία με θέμα: ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Σπουδαστες:Πασχαλίδου Γεωργία Λουκανάρη Αλεξάνδρα Επιβλέπων Καθηγητής: Τσούκας

Διαβάστε περισσότερα

«Χρεώσεις Διαχείρισης και Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων»

«Χρεώσεις Διαχείρισης και Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων» ΑΠΟΦΑΣΗ 1 «Χρεώσεις Διαχείρισης και Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων» Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από 17.11.2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση 12.3 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015

Έκδοση 12.3 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 Έκδοση 12.3 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Α. ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ -------------------------------------------- 2 1. ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ ---------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ALPHA BANK

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ALPHA BANK ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ALPHA BANK Με τη σύμβαση αυτή η ALPHA TΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (εφεξής «Τράπεζα»), η οποία έχει έδρα στην Αθήνα (οδός Σταδίου αριθμός 40), εκδίδει και χορηγεί στον αντισυμβαλλόμενο (εφεξής

Διαβάστε περισσότερα