1-9 KANONIΣΜΟΣ Α Κ ΜΙΚΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1-9 KANONIΣΜΟΣ Α Κ ΜΙΚΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ"

Transcript

1 KANONΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

2 1-9 KANONIΣΜΟΣ Α Κ ΜΙΚΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αρθρο 1 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 1. Η ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, στο εξής καλούμενη «ΑΕΔΑΚ», συστάθηκε με αποκλειστικό σκοπό τη διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων. Διέπεται από τις διατάξεις του Ν.3283/04 καθώς και από τα άρθρα 35 του Ν.2076/92 και τις Υπουργικές Αποφάσεις 78548/Β και 1105/ Το μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των EΥΡΩ και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο. Η ιδρυτική απόφαση Κ /21/09/2000 του Υπουργού Ανάπτυξης δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 8835/ Η ΑΕΔΑΚ διαχειρίζεται το Αμοιβαίο Κεφάλαιο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3283/04, όπως εκάστοτε ισχύει, και τηρεί τους λογαριασμούς διαχειρίσεώς του. Οι λογαριασμοί του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και οι εκθέσεις που προβλέπονται από το άρθρο 28 του Ν.3283/04 ελέγχονται από Ορκωτούς Ελεγκτές, υποβάλλονται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και είναι στη διάθεση των μεριδιούχων μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη λήξη κάθε ημερολογιακού εξαμήνου. Οι εκθέσεις αυτές είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου. 3. Η ΑΕΔΑΚ ευθύνεται για κάθε αμέλεια που αφορά στη διαχείριση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου επιφυλασσομένης της εφαρμογής του άρθρου 46 του Ν.3283/04 όπως ισχύει. 4. Οι μεριδιούχοι δε φέρουν ευθύνη για τη διαχείριση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου από την ΑΕΔΑΚ και το Θεματοφύλακα κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. 5. Καθήκοντα Θεματοφύλακα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ασκεί η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Ο Θεματοφύλακας φυλάσσει το ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και εκτελεί καθήκοντα ταμία, σύμφωνα με τις εντολές της ΑΕΔΑΚ εκτός αν αυτές προσκρούουν στο νόμο ή στον Κανονισμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ο Θεματοφύλακας σύμφωνα με το αρ.8 του Ν.3283/04, συνυπογράφει τις εκθέσεις και καταστάσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου που προβλέπονται στο άρθρο 28 του νόμου. Ο Θεματοφύλακας ευθύνεται απέναντι στην ΑΕΔΑΚ και στους μεριδιούχους για κάθε αμέλεια ως προς την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. Ο Θεματοφύλακας με σύμφωνη γνώμη της ΑΕΔΑΚ και μετά από προηγούμενη γνωστοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να αναθέτει τη φύλαξη του συνόλου ή μέρους των στοιχείων του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε τρίτα πρόσωπα σύμφωνα με το άρθ.8 παρ.3 του Ν.3283/2004. Ο Θεματοφύλακας υποχρεούται να εκτελεί τις εντολές της ΑΕΔΑΚ εκτός αν είναι αντίθετες προς το νόμο ή τον Κανονισμό. Ο Θεματοφύλακας που επιθυμεί να παραιτηθεί των καθηκόντων του πρέπει να ειδοποιήσει προ τριών τουλάχιστον μηνών την ΑΕΔΑΚ. Ο νέος Θεματοφύλακας διορίζεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ύστερα από πρόταση της ΑΕΔΑΚ. Εάν η ΑΕΔΑΚ καθυστερήσει αδικαιολόγητα να προτείνει νέο Θεματοφύλακα, αυτός διορίζεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ύστερα από αίτηση του υπό παραίτηση Θεματοφύλακα. Ο Θεματοφύλακας που υπέβαλε την παραίτησή του συνεχίζει την άσκηση των καθηκόντων του μέχρι την πλήρη ανάληψη των καθηκόντων του νέου Θεματοφύλακα. Άρθρο 2 ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

3 2-9 KANONIΣΜΟΣ Α Κ ΜΙΚΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ασφαλιστικών Οργανισμών Μικτό Εσωτερικού στο εξής καλούμενο «Αμοιβαίο Κεφάλαιο» συγκροτήθηκε από την Εταιρεία με αρχικό ενεργητικό αποτελούμενο από κινητές αξίες που εισέφερε το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων και διέπεται από τις διατάξεις του Ν.3283/04, όπως εκάστοτε ισχύει, και τον παρόντα Κανονισμό. 2. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι αόριστης διάρκειας. 3. Το σύνολο του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου που αποτελείται από μετρητά, μέσα χρηματαγοράς και κινητές αξίες ανήκει εξ αδιαιρέτου στους μεριδιούχους ανάλογα με τον αριθμό των μεριδίων τους, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην παράγραφο 3 εδάφιο α της υπ αριθμ.78548/β 1105/31 Δεκ.1992 του ΥΠΕΘΟ. 4. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν αποτελεί νομικό πρόσωπο. Οι μεριδιούχοι, σε ότι αφορά στις σχέσεις που προκύπτουν από τη διαχείριση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και τα δικαιώματά τους στο ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, εκπροσωπούνται δικαστικώς και εξωδίκως από την ΑΕΔΑΚ. 5. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι ομάδα περιουσίας, η οποία αποτελείται από κινητές αξίες, μέσα χρηματαγοράς και μετρητά, της οποίας τα επί μέρους στοιχεία ανήκουν εξ αδιαιρέτου στους μεριδιούχους ανάλογα με τον αριθμό των μεριδίων καθενός και την οποία διαχειρίζεται η ΑΕΔΑΚ σύμφωνα με τις διατάξεις περί αμοιβαίων κεφαλαίων του ν. 3283/04, όπως εκάστοτε ισχύει, και με τις διατάξεις του Κανονισμού. Άρθρο 3 ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1. Ο σκοπός συγκρότησης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και η προκύπτουσα επενδυτική πολιτική θα συναρτάται με τις ανάγκες κάλυψης των εκροών των φορέων κοινωνικής ασφάλισης. 2. Βασικός σκοπός της επενδυτικής πολιτικής του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη της υψηλότερης δυνατής απόδοσης για το μεριδιούχο, με τον ελάχιστο δυνατό κίνδυνο, μέσω ενός χαρτοφυλακίου επαρκούς διασποράς, σε κινητές αξίες εσωτερικού. Η διαχείριση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα είναι ενεργητική και δεν θα προσαρμόζεται επάνω σε ένα δείκτη. 3. Για την πραγματοποίηση του σκοπού αυτού το ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα επενδύεται μέχρι 50% σε μετοχές εσωτερικού (Απόφαση 78548/Β1105/92 ΥΠΕΘΟ), σε μακροχρόνιους και βραχυχρόνιους τίτλους σταθερού εισοδήματος καθώς και προιόντα (μέσα και τίτλους) χρηματαγοράς. Άρθρο 4 ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιτρέπεται να επενδύει, στο πλαίσιο του σκοπού του (άρθρο 3) αποκλειστικά στα παρακάτω : α. Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που γίνονται δεκτά ή/και αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη αγορά κατά την έννοια της παραγράφου 14 του άρθρου 2 του Ν.2396/1996, όπως ισχύει, καθώς και των αντίστοιχων διατάξεων των εθνικών νομοθεσιών των κρατών μελών, με τις οποίες αυτά εναρμονίστηκαν προς τη διάταξη της παραγράφου 13 του άρθρου 1 της Οδηγίας 93/6/ΕΟΚ, όπως ισχύει. β. Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε κάποια άλλη αγορά κράτους-μέλους, εποπτευόμενη, που λειτουργεί κανονικά, είναι αναγνωρισμένη και ανοικτή στο κοινό. γ. Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που γίνονται δεκτά ή/και αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε χρηματιστήριο αξιών τρίτου κράτους ή σε άλλη αγορά τρίτου κράτους, 2

4 3-9 KANONIΣΜΟΣ Α Κ ΜΙΚΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ εποπτευόμενη, που λειτουργεί κανονικά, είναι αναγνωρισμένη και ανοικτή στο κοινό. Τα χρηματιστήρια αξιών και οι αγορές του παρόντος στοιχείου ορίζονται εκάστοτε με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. δ. Νεοεκδιδόμενες κινητές αξίες, ύστερα από άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, εφόσον οι όροι έκδοσης περιλαμβάνουν την υποχρέωση υποβολής αίτησης για επίσημη εισαγωγή σε χρηματιστήριο αξιών ή σε άλλη αγορά των στοιχείων α, β και γ της παρούσας παραγράφου 1 και εφόσον η εισαγωγή αυτή θα πραγματοποιηθεί, το αργότερο, εντός ενός (1) έτους από την έκδοση. ε. Μερίδια Ο.Σ.Ε.Κ.Α.όπως περιγράφεται στο άρθρο 21, παράγραφος 1ε του Ν.3283/2004. στ. Καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα όπως περιγράφεται στο άρθρο 21, παράγραφος 1στ του Ν.3283/2004. ζ. Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα όπως περιγράφεται στο άρθρο 21, παράγραφος 1ζ του Ν.3283/2004. η. Μέσα χρηματαγοράς όπως περιγράφεται στο άρθρο 21, παράγραφος 1η του Ν.3283/ Ύστερα από άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να επενδύει μέχρι δέκα τοις εκατό (10%) του καθαρού ενεργητικού του σε άλλες κινητές αξίες και σε άλλα μέσα χρηματαγοράς εκτός από τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. 3. Το αμοιβαίο κεφάλαιο δεν μπορεί να αποκτά πολύτιμα μέταλλα ούτε παραστατικούς τίτλους αυτών. 4. Κατά την πραγματοποιήση επενδύσεων επιτρέπεται : α. Η τοποθέτηση μέχρι δέκα τοις εκοτό (10%) του καθαρού ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς του ίδιου εκδότη, β. Η τοποθέτηση μέχρι σαράντα τοις εκοτό (40%) του καθαρού ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εκδοτών, σε καθένα από τους οποίους έχει επενδύσει ποσοστό μεγαλύτερο του πέντε τοις εκατό (5%) του καθαρού ενεργητικού του. Ο περιορισμός του παρόντος στοιχείου δεν ισχύει για τις καταθέσεις, καθώς και για τις πράξεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που διενεργούνται με βάση το στοιχείο ζ της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του Ν.3283/04. Οι κινητές αξίες και τα μέσα χρηματαγοράς των στοιχείων α και β της παραγράφου 4 του άρθρου 22 του Ν.3283/04 δεν λαμβάνονται υπόψη στην εφαρμογή του ορίου του σαράντα τοις εκατό (40%) που προβλέπεται στο παρόν στοιχείο. 5. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 24 του Ν.3283/04, οι επενδύσεις του αμοιβαίου κεφαλαίου του στοιχείου ε της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του Ν.3283/04 δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το δέκα τοις εκατό (10%) του καθαρού ενεργητικού του. Για τον υπολογισμό των επενδυτικών ορίων του άρθρου 22 του Ν.3283/04 δεν λαμαβάνονται υπόψη οι επενδύσεις που έχει πραγματοποιήσει το αμοιβαίο κεφάλαιο σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο Το αμοιβαίο κεφάλαιο δεν επιτρέπεται να τοποθετεί άνω του είκοσι τοις εκατό (20%) του καθαρού ενεργητικού του σε καταθέσεις στο ίδιο πιστωτικό ίδρυμα. 7. α. Κατά παρέκλιση της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του Ν.3283/04, επιτρέπεται η τοποθέτηση μέχρι του τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) του καθαρού ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς του ίδιου εκδότη, όταν οι κινητές αξίες ή τα μέσα χρηματαγοράς έχουν εκδοθεί ή είναι εγγυημένα από κράτος μέλος ή από τρίτα κράτη, όπως αυτά ορίζονται, σύμφωνα με τη διάταξη του στοιχείου στ της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του Ν.3283/04, ή από δημόσιο διεθνή οργανισμό στον οποίο συμμετέχουν ένα ή περισσότερα κράτη μέλη. β. Κατά παρέκλιση της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του Ν.3283/04, επιτρέπεται η τοποθέτηση μέχρι του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του καθαρού ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου σε ομολογίες που εκδίδονται από πιστωτικό ίδρυμα που έχει την καταστατική του έδρα σε κράτος μέλος και υπόκειται δια νόμου σε ειδικό καθεστώς δημόσιας εποπτείας που επιτρέπει την προστασία των ομολογιούχων. Συγκεκριμένα, τα ποσά που προέρχονται από την έκδοση των ομολογιών αυτών πρέπει να επενδύονται κατά το νόμο σε στοιχεία του ενεργητικού, τα οποία, καθ όλη τη διάρκεια των ομολογιών, είναι σε θέση να καλύψουν τις απαιτήσεις που απορρέουν από τις ομολογίες και τα 3

5 4-9 KANONIΣΜΟΣ Α Κ ΜΙΚΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ οποία, σε περίπτωση αδυναμίας πληρωμής εκ μέρος του εκδότη, θα χρησιμοποιηθούν κατά προτεραιότητα για την εξόφληση του αρχικού καφαλαίου και των δεδουλευμένων τόκων. Εάν το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύσει πάνω από πέντε τοις εκατό (5%) του καθαρού ενεργητικού του σε ομολογίες του παρόντος στοιχείου β, που έχουν εκδοθεί από τον ίδιο εκδότη, η συνολική αξία αυτών των επενδύσεων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ογδόντα τοις εκατό (80%) του καθαρού ενεργητικού του. 8. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 1,3 και του στοιχείου β της παραγράφου 6 του άρθρου 22 του Ν.3283/04, το αμοιβαίο κεφάλαιο δεν επιτρέπεται να συνδυάζει, αθροιστικά, άνω του είκοσι τοις εκατό (20%) του καθαρού ενεργητικού του σε : α. επενδύσεις σε κινητές αξίες ή μέσα χρηματαγοράς που έχουν εκδοθεί από τον ίδιο οργανισμό, β. καταθέσεις στον οργανισμό αυτό, ή/και γ. κινδύνους από πράξεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων χρηματοοικονομικών μέσων που διενεργήθηκαν με τον οργανισμό αυτό. 9. α. Οι επενδύσεις σε κινητές αξίες ή μέσα χρηματαγοράς που έχουν εκθοθεί από τον ίδιο οργανισμό ή οι επενδύσεις σε καταθέσεις ή παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα στον εν λόγω οργανισμό που έχουν πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις παραγράφους 1,2,3,4 και 5 του άρθρου 22 του Ν.3283/04 και το στοιχείο β της παραγράφου 6 του άρθρου 22 του Ν.3283/04 δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν αθροιστικά το τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) του καθαρού ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου. β. Η έκθεση κινδύνου ως προς έναν αντισυμβαλλόμενο στον οποίο εκτίθεται το αμοιβαίο κατά τη διενέγεια πράξης εξωχρηματιστηρικού παραγώγου δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει : βα. το δέκα τοις εκατό (10%) του καθαρού ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου όταν ο αντισυμβαλλόμενος είναι πιστωτικό ίδρυμα ως αυτό ορίζεται στο στοιχείο στ της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του Ν.3283/04 και ββ. το πέντε τοις εκατό (5%) του καθαρού ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου όταν ο αντισυμβαλλόμενος δεν είναι πιστωτικό ίδρυμα μεταξύ αυτών που αναφέρονται στο ανωτέρω στοιχείο βα. 10. Το σύνολο των επενδύσεων σε κινητές αξίες και σε μέσα χρηματαγοράς του στοιχείου α της παραγράφου 4 του άρθρου 22 του Ν.3283/04 επιτρέπεται να αυξηθεί μέχρι το εκατό τοις εκατό (100%) του καθαρού ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις : κάθε αμοιβαίο κεφάλαιο κατέχει κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που ανήκουν τουλάχιστον σε έξι (6) διαφορετικές εκδόσεις και οι αξίες που ανήκουν στην ίδια έκδοση δεν υπερβαίνουν το τριάντα τοις εκατό (30%) του καθαρού ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου. Άρθρο 5 ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΙΜΗΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 1. Κάθε εργάσιμη ημέρα και μετά το κλείσιμο του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών η ΑΕΔΑΚ προβαίνει σε αποτίμηση όλων των περιουσιακών στοιχείων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, καθώς και των αποτελεσμάτων που έχουν πραγματοποιηθεί από αυτά, με βάση τους κανόνες αποτιμήσεως του άρθ.20 του Ν. 3283/04. Στο σύνολο που προκύπτει προστίθενται οι απαιτήσεις και αφαιρούνται οι υποχρεώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Το υπόλοιπο αποτελεί το καθαρό ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. 2. Το πηλίκο της διαιρέσεως του καθαρού ενεργητικού, που προκύπτει σύμφωνα με την προηγούμενη παρ.1, δια του αριθμού των μεριδίων που βρίσκονται σε κυκλοφορία την ημέρα της αποτιμήσεως, αποτελεί την καθαρή αξία του μεριδίου. Η αξία αυτή μαζί με την αντίστοιχη αξία του καθαρού ενεργητικού και τον αριθμό των μεριδίων που βρίσκονται σε κυκλοφορία, δημοσιεύονται με φροντίδα της ΑΕΔΑΚ στον ημερήσιο τύπο της μεθεπόμενης ημέρας. Επίσης δημοσιεύονται οι τιμές πωλήσεως 4

6 5-9 KANONIΣΜΟΣ Α Κ ΜΙΚΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ και εξαγοράς που προκύπτουν με πρόσθεση ή αφαίρεση των προμηθειών διαθέσεως ή εξαγοράς, όπως προβλέπονται στην παρ.1 του άρθρου 9 του παρόντος Κανονισμού. Η καθαρή τιμή καθώς και οι τιμές πωλήσεως και εξαγοράς μεριδίων στρογγυλοποιούνται από την ΑΕΔΑΚ προς τα πάνω ή προς τα κάτω στο τέταρτο δεκαδικό ψηφίο. 3. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των χρεογράφων και τα έξοδα διαχειρίσεως λογίζονται στο τέλος κάθε μήνα ή σε μικρότερα χρονικά διαστήματα ή καθημερινά. 4. Αλλοδαπά χρεόγραφα αποτιμώνται με τις τελευταίες διαθέσιμες τιμές σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3283/ Η αποτίμηση της αξίας των τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου γίνεται σύμφωνα με την υπ αριθμ.8614/β422/ απόφαση του ΥΠΕΘΟ. 6. Η αποτίμηση της αξίας των κινητών αξιών που δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών γίνεται με βάση την απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της 119 ης / συνεδρίασης. 7. Οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε συνάλλαγμα αποτιμώνται καθημερινά στην τιμή Fixing της ίδιας ημέρας. Άρθρο 6 ΜΕΡΙΔΙΑ 1. Το ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου διαιρείται σε ισάξια μερίδια ή κλάσματα μεριδίων. Ο αριθμός των κυκλοφορούντων μεριδίων αυξάνεται με την έκδοση και διάθεση νέων ή μειώνεται με την εξαγορά και ακύρωση μεριδίων που έχουν ήδη εκδοθεί. 2. Κατά την ημέρα συστάσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, η τιμή εκδόσεως του μεριδίου ορίστηκε σε 3,00 ευρώ. 3. Η έκδοση και διάθεση νέων μεριδίων αποφασίζεται ελεύθερα από την ΑΕΔΑΚ, η οποία μπορεί να αναστέλλει κατά την κρίση της τη διάθεση μεριδίων. 4. Η συμμετοχή στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο αποδεικνύεται με ονομαστικό τίτλο, που εκδίδεται από την ΑΕΔΑΚ και προσυπογράφεται από τον Θεματοφύλακα (τίτλος μεριδίου). Η ΑΕΔΑΚ δικαιούται, με τη ρητή συναίνεση του μεριδιούχου να μην εκδίδει τίτλο μεριδίων, να καταχωρίζει τα μερίδια σε ειδικό μητρώο μεριδιούχων που θα τηρεί με ηλεκτρονικό αρχείο και να τα παρακολουθεί με σχετικές εγγραφές σε αυτό το αρχείο. Ο μεριδιούχος πάντως δύναται, με την υποβολή σχετικού αιτήματός του, να απαιτήσει την έκδοση τίτλου μεριδίων, ο οποίος θα μπορεί να φυλάσσεται από τον Θεματοφύλακα. Εφόσον η ΑΕΔΑΚ δεν εκδίδει τίτλο, χορηγεί στο μεριδιούχο βεβαίωση που αναγράφει τα στοιχεία τα οποία μνημονεύει η παράγραφος 3 του άρθρου 14 του Ν.3283/04 και παρ.5 του παρόντος. 5. Οι τίτλοι εκδίδονται για ένα ή περισσότερα μερίδια ή κλάσμα μεριδίου, είναι πάντοτε ονομαστικοί και περιέχουν: α. Την ονομασία του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. β. Τον αριθμό της άδειας συστάσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. γ. Τις επωνυμίες της ΑΕΔΑΚ και του Θεματοφύλακα. δ. Τον αριθμό των μεριδίων που αντιστοιχούν στον Τίτλο. ε. Το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση της κατοικίας του μεριδιούχου ή των μεριδιούχων. στ. Βεβαίωση ότι καταβλήθηκε ολοσχερώς η αξία του μεριδίου. 6. Σε περιπτώσεις απώλειας τίτλων μεριδίων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 12α του Κ.Ν.2190/1920. Η απώλεια, κλοπή ή καταστροφή της βεβαίωσης συμμετοχής στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν παράγει καμία έννομη συνέπεια, ως προς τις σχέσεις του μεριδιούχου, ή των μεριδιούχων με την ΑΕΔΑΚ. Η ΑΕΔΑΚ ύστερα από σχετική αίτηση του μεριδιούχου εκδίδει νέα βεβαίωση, σε αντικατάσταση της παλαιάς. 7. Τα μερίδια Αμοιβαίου Κεφαλαίου δύναται να ενεχυριάζονται σε εξασφάλιση απαιτήσεως κατά τους όρους των παρ.1,2 του άρθρου 3 του Α.Ν.1818/1951 «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων που αφορούν στην ονομαστικοποίηση των μετοχών και το χρηματιστήριο αξιών» (ΦΕΚ 5

7 6-9 KANONIΣΜΟΣ Α Κ ΜΙΚΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 149Α) και των άρθρων 1244 επ.του Αστικού Κώδικα. Η ενεχυρίαση ισχύει κατά της ΑΕΔΑΚ από την στιγμή που θα ανακοινωθεί σε αυτήν από τον ενεχυριούχο δανειστή. 8. Τα μερίδια ανήκουν αποκλειστικά στον φορέα ή τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης που συγκρότησαν το Αμοιβαίο Κεφάλαιο. Πώληση μεριδίων επιτρέπεται μόνο στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης. Άρθρο 7 ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 1. Για τη συμμετοχή στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο και την απόκτηση μεριδίων του απαιτείται η υποβολή αιτήσεως με τη μορφή ειδικού γι αυτό το σκοπό εντύπου προς την ΑΕΔΑΚ. Περί των εξουσιοδοτημένων κάθε φορά αντιπροσώπων για την πώληση μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, η ΑΕΔΑΚ θα προβαίνει σε σχετική δημοσίευση μέσω του τύπου. Η ΑΕΔΑΚ δικαιούται να αποδεχθεί την αίτηση κατά την ημέρα υποβολής της η δε τιμή διαθέσεως των μεριδίων είναι η της ημέρας υποβολής της αιτήσεως. 2. Το ελάχιστο ποσό για πρώτη φορά συμμετοχής στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο καθορίζεται στο ποσό των 300,00 ευρώ. 3. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η χορήγηση πιστώσεως σε βάρος του Αμοιβαίου Κεφαλαίου κατά τη διάθεση μεριδίων. 4. Η ΑΕΔΑΚ, πριν τη σύναψη της σύμβασης, παραδίδει στον ενδιαφερόμενο δωρεάν αντίγραφο του ενημερωτικού δελτίου. Άρθρο 8 ΕΞΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 1. α. Με την επιφύλαξη της διατάξεως της παρ.2 του άρθρου αυτού, η ΑΕΔΑΚ είναι υποχρεωμένη, ύστερα από αίτηση του κομιστή και παράδοση των προς εξαγορά Τίτλων, εφ όσον έχουν εκδοθεί, στο Θεματοφύλακα, να εξαγοράζει μερίδια του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, στην τιμή που δημοσιεύεται στον τύπο την μεθεπόμενη εργάσιμη ημέρα από την υποβολή της αιτήσεως εξαγοράς. Αιτήσεις εξαγοράς υποβάλλονται στην ΑΕΔΑΚ ή στους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους της με έντυπο που παρέχεται από την ΑΕΔΑΚ και περιλαμβάνει απαραίτητα, πέραν των άλλων στοιχείων, τον αριθμό των μεριδίων που προσφέρονται για εξαγορά. β. Το αντίτιμο των εξαγοραζομένων μεριδίων καταβάλλεται στο μεριδιούχο το αργότερο μέσα σε πέντε ημέρες από την υποβολή της αιτήσεως εξαγοράς στην ΑΕΔΑΚ ή στους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους της. γ. Οι τίτλοι μεριδίων που εξαγοράζονται, ακυρώνονται από την ΑΕΔΑΚ ή από τον Θεματοφύλακα ή από τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους πωλήσεων. δ. Σε περίπτωση μερικής εξαγοράς εφαρμόζεται η διαδικασία των προηγούμενων εδαφίων της παρούσας παραγράφου, ακυρώνονται τα μερίδια και οι Τίτλοι, εφ όσον έχουνε εκδοθεί, που προσκομίζονται στο σύνολό τους και εκδίδεται νέος για τον αριθμό των μεριδίων που δεν προσφέρονται για εξαγορά, χωρίς καμμία επιπρόσθετη επιβάρυνση με προμήθεια από την ΑΕΔΑΚ για τη νέα έκδοση. 2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις όταν το επιβάλλουν οι περιστάσεις και όταν επιβάλλεται προς το συμφέρον των μεριδιούχων επιτρέπεται κατόπιν αιτήσεως της ΑΕΔΑΚ και σχετικής άδειας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η αναστολή της εξαγοράς μεριδίων αμοιβαίου κεφαλαίου για χρονικό διάστημα μέχρι τριών μηνών. Η αναστολή αυτή της εξαγοράς μεριδίων μπορεί να παραταθεί για άλλους τρεις μήνες κατ ανώτατο όριο. Η αναστολή της εξαγοράς και η λήξη ή η ανάκλησή της δημοσιεύονται σε δύο ημερήσιες πολτικές και δύο ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες των Αθηνών. Στην ανακοίνωση της αναστολής της εξαγοράς προσδιορίζεται και το χρονικό σημείο της λήξης της. Κατά τη διάρκεια της 6

8 7-9 KANONIΣΜΟΣ Α Κ ΜΙΚΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ αναστολής της εξαγοράς των μεριδίων αμοιβαίου κεφαλαίου δεν επιτρέπεται η υποβολή αιτήσεων εξαγοράς από μεριδιούχους. 3. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με γνώμονα το συμφέρον των μεριδιούχων αμοιβαίου κεφαλαίου ή/και του επενδυτικού κοινού και με αιτιολογημένη απόφασή της δύναται να αποφασίσει την αναστολή της εξαγοράς των μεριδίων του, οπότε και δεν επιτρέπεται η υποβολή αιτήσεων εξαγοράς από μεριδιούχους. 4. Σε περίπτωση που διατίθενται μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου σε άλλα κράτη μέλη, η ΑΕΔΑΚ γνωστοποιεί άμεσα στις αρμόδιες αρχές αυτών των κρατών μελών την απόφαση περί αναστολής εξαγοράς μεριδίων του ή τη λήξη ισχύος της ή την ανάκλησή της. 5. Η ΑΕΔΑΚ επιτρέπεται να συνάπτει δάνεια για λογαριασμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου αποκλειστικά από Τράπεζες, μέχρι ποσού ίσου προς το 10% της καθαρής αξίας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και μόνο για την ικανοποίηση αιτήσεων εξαγοράς μεριδίων, όταν κρίνεται ως μη συμφέρουσα η πώληση κινητών αξιών. Για την ασφάλεια των δανείων αυτών μπορεί να συνιστάται ενέχυρο επί κινητών αξιών του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Άρθρο 9 ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ 1. Προμήθειες, αμοιβές και λοιπά έξοδα που βαρύνουν τους μεριδιούχους. α. Προμήθεια διάθεσης μεριδίων. Για την πώληση μεριδίων η ΑΕΔΑΚ δεν εισπράττει προμήθεια. β. Προμήθεια εξαγοράς μεριδίων. Για κάθε εξαγορά μεριδίων η ΑΕΔΑΚ δεν εισπράττει προμήθεια. 2. Προμήθειες και έξοδα που βαρύνουν το Ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. α. Προμήθεια διαχείρισης. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιβαρύνεται με προμήθεια διαχείρισης μέχρι 0,20% ετησίως επί του καθαρού ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, που αναλύεται: ι. Προμήθεια ΑΕΔΑΚ μέχρι 0,15% ετησίως επί του μέσου όρου των ημερησίων αποτιμήσεων και καταβάλλεται στο τέλος κάθε μήνα. ιι. Προμήθεια εξωτερικών διαχειριστών 0,05% ετησίως επί του μέσου όρου των ημερησίων αποτιμήσεων και καταβάλλεται στο τέλος κάθε τριμήνου. β. Προμήθεια Θεματοφύλακα. Ο Θεματοφύλακας διακαιούται αμοιβής 0,05% ετησίως, στην οποία περιλαμβάνεται και η αμοιβή κάθε τρίτου προσώπου που έχει στη φύλαξή του το σύνολο ή μέρος των στοιχείων του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Η αμοιβή υπολογίζεται επί της αξίας του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα και καταβάλλεται ανά τρίμηνο. γ. Αμοιβή των ορκωτών ελεγκτών οι οποίοι ελέγχουν τις εκθέσεις του αμοιβαίου κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν.3283/2004. δ. Έξοδα και προμήθειες συναλλαγών που πραγαματοποιούνται για λογαριασμό του αμοιβαίου κεφαλαίου. ε. Έξοδα των προβλεπόμενων δημοσιεύσεων από το ν.3283/2004 που πραγματοποιούνται για λογαριασμό του αμοιβαίου κεφαλαίου. στ. Έξοδα που αφορούν την υποχρεωτική από την κειμένη νομοθεσία ενημέρωση των μεριδιούχων του αμοιβαίου κεφαλαίου. ζ. Εισφορές που καταβάλλονται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή/και σε οποιαδήποτε άλλη κατά νομό αρμόδια αρχή για λογαριασμό του αμοιβαίου κεφαλαίου. 7

9 8-9 KANONIΣΜΟΣ Α Κ ΜΙΚΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Άρθρο 10 ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ Οι πρόσοδοι του Αμοιβαίου Κεφαλαίου από τόκους, μερίσματα και κέρδη από κλήρωση υπέρ το άρτιο, δύναται να διανέμονται ετησίως στους μεριδιούχους, αφού προηγουμένως αφαιρεθεί το σύνολο των δαπανών της χρήσης, που καθορίζονται στην παρ.3 του άρθρου 28 του Ν.3283/04 και αναλύονται στο άρθρο (9) του παρόντος κανονισμού. Τα κέρδη από την πώληση στοιχείων του Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου διανέμονται στους μεριδιούχους, κατά την κρίση της ΑΕΔΑΚ, κατά το μέτρο που αυτά δεν εξουδετερώνονται από τυχόν συντελεσθείσες μέχρι τέλους της χρήσεως κεφαλαιακές ζημίες. Η διανομή των κερδών γίνεται σε όλους όσους είναι κάτοχοι μεριδίων την τελευταία ημέρα του διαχειριστικού έτους κατά το οποίο προέκυψαν τα κέρδη. Η διανομή των κερδών θα γίνεται εντός 3 μηνών από τη λήξη κάθε διαχειριστικού έτους και θα προηγείται σχετική ανακοίνωση στον τύπο. Άρθρο 11 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1. Η πράξη σύστασης Αμοιβαίου Κεφαλαίου, η διάθεση και η εξαγορά των μεριδίων απαλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος, τέλος χαρτοσήμου, εισφορά, δικαίωμα ή οποιαδήποτε άλλα επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και γενικώς τρίτων. 2. Κατά την είσπραξη τόκων στο όνομα και για λογαριασμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ενεργείται από τον καταβαλλόντα παρακράτηση φόρου εισοδήματος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τα άρθρα 12 και 54 του Ν. 2238/1994, κατά περίπτωση. Με την παρακράτηση αυτή εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των μεριδιούχων για τα εισοδήματα αυτά. 3. Η ΑΕΔΑΚ υπουχρεούται σε καταβολή φόρου τρία τοις χιλίοις (3%ο) ετησίως, στο όνομα και για λογαριασμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, ο οποίος υπολογίζεται α) επί του εξαμηνιαίου μέσου όρου ολόκληρου του καθαρού ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και β) επί του ημερησίου μέσου όρου των ποσών βάσης (notional amounts) που αφορούν σε πράξεις επί παραγώγων χρηματοοικονομικών προιόντων. Ο φόρος λογίζεται καθημερινά και αποδίδεται στην αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία, με ευθύνη της ΑΕΔΑΚ μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο των μηνών Ιουλίου και Ιανουαρίου του επόμενου εξαμήνου από τον υπολογισμό. Με την καταβολή του φόρου εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και των μεριδιούχων, επιφυλασσομένων των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου. 4. Η πρόσθετη αξία που προκύπτει επ ωφελεία των μεριδιούχων από την εξαγορά μεριδίων σε τιμή ανώτερη της τιμής κτήσεως, απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος χαρτοσήμου, εισφορά, δικαίωμα ή οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και γενικώς τρίτων. Άρθρο 12 ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ Η ΑΕΔΑΚ οφείλει να τηρεί τις εκάστοτε από το νόμο επιβαλλόμενες υποχρεώσεις δημοσιεύσεως στοιχείων της, ήτοι τις τιμές του μεριδίου, τα διανεμόμενα κέρδη και τη συνοπτική κατάσταση του Ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως και τη διανομή κερδών. 8

10 9-9 KANONIΣΜΟΣ Α Κ ΜΙΚΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Άρθρο 13 ΛΥΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ 1. Μεριδιούχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/10 των μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν από την ΑΕΔΑΚ τη σύγκληση της Συνελεύσεως των μεριδιούχων. Η ΑΕΔΑΚ υποχρεούται να συγκαλέσει τη Συνέλευση των μεριδιούχων, το πολύ μέσα σε τριάντα ημέρες από την επίδοση της αιτήσεως του προηγούμενου εδαφίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης, που αναφέρεται στην παροχή πληροφοριών, για οποιοδήποτε θέμα συνδέεται αμέσως ή εμμέσως, με τη διαχείριση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. 2. Εάν η συνολική καθαρή αξία του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, σε σχέση με την αξία αναφοράς, όπως αυτή προσδιορίζεται στα επόμενα εδάφια, μειωθεί κατά 6/10, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί να συγκαλέσει Συνέλευση των μεριδιούχων με σκοπό τη διάλυση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Η αξία αναφοράς θα ανάγεται στην πρώτη ημέρα κάθε ημερολογιακού τριμήνου και θα υπολογίζεται ως ο αριθμητικός μέσος όρος της συνολικής καθαρής αξίας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου των εκάστοτε τελευταίων τεσσάρων τριμήνων. Με τη συμπλήρωση εκάστοτε νέου τριμήνου, η συνολική καθαρή αξία του Αμοιβαίου Κεφαλαίου στο τρίμηνο αυτό θα αντικαθιστά, κατά τον ανωτέρω υπολογισμό της αξίας αναφοράς, την αντίστοιχη αξία του παλαιότερου τριμήνου. Για τη διάλυση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων του Αστικού Κώδικα. Σε περίπτωση που η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποφασίζει τη σύγκλιση της Συνέλευσης των μεριδιούχων, αναστέλλεται η εξαγορά των μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου μέχρι το πέρας της διαδικασίας διανομής. 3. Σε περίπτωση λύσης του αμοιβαίου κεφαλαίου η διανομή του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου διενεργείται από την ΑΕΔΑΚ υπό τον έλεγχο του Θεματοφύλακα. Μετά το πέρας της διαδικασίας διανομής του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου συντάσσεται ειδική έκθεση, η οποία υπογράφεται και από ορκωτό ελεγκτή. Η έκθεση κοινοποιείται αμελλητί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και τίθεται στη διάθεση των μεριδιούχων του αμοιβαίου κεφαλαίου στα σημεία που διατίθενται τα μερίδιά του. Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2004 Η Α.Ε ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Π.ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ Σ.ΒΑΛΑΡΗΣ Ι.ΑΥΓΟΥΣΤΗΣ Μ.ΑΛΒΕΡΤΗΣ 9

Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί

Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού Ομολογιών Εσωτερικού EUROPLUS Ομολογιακό Εξωτερικού Μικτό Εσωτερικού Θεσμικών Επενδυτών

Διαβάστε περισσότερα

3. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι ορισμένης διάρκειας και λήγει μετά την παρέλευση πέντε ετών από την ημερομηνία έναρξής του.

3. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι ορισμένης διάρκειας και λήγει μετά την παρέλευση πέντε ετών από την ημερομηνία έναρξής του. ΔΗΛΟΣ Delta Sky Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο Κανονισμός AΡΘΡΟ 1. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 1. Η ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων (πρώην ΔΙΕΘΝΙΚΗ Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΑΡΘΡΟ 1. Α.Ε. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 1. Η Ανώνυμη Εταιρία Διαχειρίσεως με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» και έδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕN ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕN ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ EUROBANK NTT ΔΟΛΑΡΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (USD) ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000223001000 Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΑΕ ΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26499/06/Β/92/09 - ΦΕΚ 1473 /18.05.1992 Ε ΡΑ : ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7, 105 57

ΑΤΕ ΑΕ ΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26499/06/Β/92/09 - ΦΕΚ 1473 /18.05.1992 Ε ΡΑ : ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7, 105 57 ΑΤΕ ΑΕ ΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26499/06/Β/92/09 - ΦΕΚ 1473 /18.05.1992 Ε ΡΑ : ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7, 105 57 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ GLOBAL

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3K ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (ΑΠΟΦΑΣΗ 29/634/08.02.2006/Ε.Ε. της Ε.Κ., ΦΕΚ 264/02.03.2006.

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3K ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (ΑΠΟΦΑΣΗ 29/634/08.02.2006/Ε.Ε. της Ε.Κ., ΦΕΚ 264/02.03.2006. 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3K ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (ΑΠΟΦΑΣΗ 29/634/08.02.2006/Ε.Ε. της Ε.Κ., ΦΕΚ 264/02.03.2006., ΤΕΥΧΟΣ Β ) KANONIΣΜΟΣ Άρθρο 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο. Allianz Αμοιβαία Κεφάλαια. Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. Βάσει του Ν. 4099/2012 και των σχετικών αποφάσεων της Ε.Κ.

Ενημερωτικό Δελτίο. Allianz Αμοιβαία Κεφάλαια. Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. Βάσει του Ν. 4099/2012 και των σχετικών αποφάσεων της Ε.Κ. Allianz Αμοιβαία Κεφάλαια Ενημερωτικό Δελτίο Βάσει του Ν. 4099/2012 και των σχετικών αποφάσεων της Ε.Κ. Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και άλλες διατάξεις.

Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και άλλες διατάξεις. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2992 (ΦΕΚ Α' 54 20.3.2002) Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και άλλες διατάξεις. Άρθρο 7 Αµοιβαία Κεφάλαια Επιχειρηµατικών Συµµετοχών κλειστού

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία ελληνικού δικαίου της κεφαλαιαγοράς

Στοιχεία ελληνικού δικαίου της κεφαλαιαγοράς Προσάρτημα επικαιροποίησης στο εγχειρίδιο του ΕΤΙ Στοιχεία ελληνικού δικαίου της κεφαλαιαγοράς Από την έκδοση του εγχειριδίου «Στοιχεία ελληνικού δικαίου της κεφαλαιαγοράς» μέχρι σήμερα, έχουν επέλθει

Διαβάστε περισσότερα

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ Ενημερωτικό Δελτίο Αμοιβαίων Κεφαλαίων

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ Ενημερωτικό Δελτίο Αμοιβαίων Κεφαλαίων TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ Ενημερωτικό Δελτίο Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ Περιεχόμενα Σελίδα Στοιχεία για

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΚΟΠΟΣ, ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1 Σκοπός Με τις διατάξεις του παρόντος νόμου

Διαβάστε περισσότερα

EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ

EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Επωνυμία: Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου & Ελληνικών Ταχυδρομείων, Αρ. Γ.Ε.Μ.Η. 4788701000 Παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : «ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ. ΣΚΟΠΟΙ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ - ΚΙΝΔΥΝΟΙ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : «ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ. ΣΚΟΠΟΙ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ - ΚΙΝΔΥΝΟΙ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. ΙΔΡΥΜΑ : Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ : Η ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : «ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ. ΣΚΟΠΟΙ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ - ΚΙΝΔΥΝΟΙ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«SOL GMM BALANCED FUND»

«SOL GMM BALANCED FUND» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ & ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «SOL GMM BALANCED FUND» GMM GLOBAL MONEY MANAGERS Ltd Εταιρία Διαχείρισης EUROBANK CYPRUS Ltd Θεματοφύλακας ΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ TOYΣ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ I : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ TOYΣ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ I : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4339, 15.6.2012 Ν.78(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ TOYΣ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Προοίμιο ΜΕΡΟΣ I : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ «ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Α / Κ ) ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ( ΕΕΧ )» ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ Allianz Aμοιβαία Κεφάλαια Πλήρες Ενημερωτικό Δελτίο (Άρθρο 31 Ν. 3283/2004) Αllianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Λεωφ. Κηφισίας 274, 152 32 Χαλάνδρι Τ. 210.61.24.914, F. 210.68.00.985 E.info@europistiaedak.gr www.europistiaedak.gr ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ και ι Ο Σ Ο ΕΚ Ε Α

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ και ι Ο Σ Ο ΕΚ Ε Α ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ και ΟΣΕΚΑ Η ιδέα των Αµοιβαίων Κεφαλαίων Tα Αµοιβαία Κεφάλαια αποτελούν διεθνώς, εδώ και αρκετές δεκαετίες, µία από τις πιο αποτελεσµατικές µορφές επένδυσης Βασίζονται στην ιδέα ότι πολλοί

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελληνική Αγορά Αναδυοµένων Κεφαλαιαγορών (ΕΑΓΑΚ)

Η Ελληνική Αγορά Αναδυοµένων Κεφαλαιαγορών (ΕΑΓΑΚ) Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών Χρηµατιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης Η Ελληνική Αγορά Αναδυοµένων Κεφαλαιαγορών (ΕΑΓΑΚ) Θεσσαλονίκη, Νοέµβριος 2000 Πίνακας Περιεχοµένων 1. Τί είναι η ΕΑΓΑΚ...1 1.1 Οµοιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Άρθρο 1 Τροποποιήσεις του ν. 2992/2002 Το άρθρο 7 του ν. 2992/2002 (Α 54) τροποποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Ενοποιηµένος Κανονισµός Λειτουργίας

Ενοποιηµένος Κανονισµός Λειτουργίας Ενοποιηµένος Κανονισµός Λειτουργίας Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά τη νοµοθεσία του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 1 Ορισμός ανώνυμης εταιρείας - Αριθμός και ευθύνη μετόχων Αρθρο 2 Περιεχόμενο καταστατικού

Αρθρο 1 Ορισμός ανώνυμης εταιρείας - Αριθμός και ευθύνη μετόχων Αρθρο 2 Περιεχόμενο καταστατικού Αρθρο 1 Ορισμός ανώνυμης εταιρείας - Αριθμός και ευθύνη μετόχων 1. Η ανώνυμη εταιρεία είναι κεφαλαιουχική εταιρεία με νομική προσωπικότητα, για τα χρέη της οποίας ευθύνεται μόνο η ίδια με την περιουσία

Διαβάστε περισσότερα

Margin Eurobank. - Γνήσιο υπογραφής από Αστυνομία ή ΚΕΠ σε κάθε υπογραφή σας. - Φωτοτυπία πρόσφατου λογαριασμού ΔΕΗ ή ΕΥΔΑΠ ή ΟΤΕ

Margin Eurobank. - Γνήσιο υπογραφής από Αστυνομία ή ΚΕΠ σε κάθε υπογραφή σας. - Φωτοτυπία πρόσφατου λογαριασμού ΔΕΗ ή ΕΥΔΑΠ ή ΟΤΕ Margin Eurobank - Συμπληρώνετε όλα τα στοιχεία - Μονογραφή σε όλες τις σελίδες - Γνήσιο υπογραφής από Αστυνομία ή ΚΕΠ σε κάθε υπογραφή σας - Φωτοτυπία ταυτότητας - Φωτοτυπία εκκαθαριστικού - Βεβαίωση αποδοχών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Τροποποιήσεις ν. 3864/2010 (Α 119)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Τροποποιήσεις ν. 3864/2010 (Α 119) ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Τροποποιήσεις ν. 3864/2010 (Α 119) 1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του ν. 3864/2010, προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΙΚΕ)

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΙΚΕ) ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΙΚΕ) Στο πλαίσιο διευκόλυνσης της επιχειρηματικότητας έχει πρόσφατα θεσπιστεί με το νόμο 4072/2012 μια μορφή εταιρείας, η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία (ΙΚΕ), η οποία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ Ν. 4072/12

Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ Ν. 4072/12 Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ Ν. 4072/12 ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 43 Βασικά χαρακτηριστικά 1. Εισάγεται νέα εταιρική μορφή, η ιδιωτική

Διαβάστε περισσότερα

88(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΝΟΜΟ TOY 2012

88(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΝΟΜΟ TOY 2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4515, 16.6.2015 Ν. 88(I)/2015 88(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΝΟΜΟ TOY 2012 Προοίμιο. Για σκοπούς, μεταξύ άλλων - Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000223001000 Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα. εκέµβριος 2013

ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000223001000 Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα. εκέµβριος 2013 Ενηµερωτικό ελτίο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000223001000 Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα εκέµβριος 2013 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕN ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

7. EUROBANK BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ 32 8. EUROBANK EQUITY BLEND FUND OF FUNDS METOXIKO 34

7. EUROBANK BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ 32 8. EUROBANK EQUITY BLEND FUND OF FUNDS METOXIKO 34 Ενηµερωτικό ελτίο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000223001000 Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα Mάρτιος 2015 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕN ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα