ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ"

Transcript

1 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Μάιος- Ιούνιος ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΣΗ - ΣΚΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Παύλος Κανελλάκης Γενικός Διευθυντής Το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών (Σ.Ο.Ε) ιδρύθηκε με το άρθρο 15 του Ν.820/1978, με σκοπό την εκτίμηση της αγοραίας αξίας των πιο κάτω περιουσιακών στοιχείων, εφόσον αυτά αποτελούν αντικείμενο φορολογίας: Ακινήτων, καθώς και εμπράγματων σ αυτά δικαιωμάτων. Μετοχών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο, καθώς και λοιπών τίτλων κινητών αξιών ανωνύμων εταιριών ή συμμετοχών σε εταιρείες ή συνεταιρισμούς. Αντικειμένων μεγάλης αξίας, όπως έργων τέχνης, συλλογών κλπ. Η ίδρυση του Σ.Ο.Ε. είχε ως αποτέλεσμα να αμβλυνθούν οι τριβές και οι αντιδικίες μεταξύ πολιτών και Δημοσίου, οι οποίες συχνά παρατηρούνταν, λόγω υπερεκτιμήσεων ή υποεκτιμήσεων της αγοραίας αξίας των ακινήτων από τα φοροτεχνικά όργανα, εύλογη συνέπεια των οποίων ήταν παράπονα των φορολογουμένων και προσφυγές στα διοικητικά δικαστήρια. Με τη διάταξη του άρθρου 39 του Ν.1041/1980 ορίστηκε ότι οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να προσφύγει στο Σ.Ο.Ε. και να ζητήσει την εκτίμηση της αγοραίας αξίας των πιο πάνω περιουσιακών στοιχείων και σε περιπτώσεις που αυτά δεν αποτελούν

2 36 Μάιος- Ιούνιος 2010 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ αντικείμενο φορολογίας. Έτσι από το 1980 οποιοσδήποτε και για οποιοδήποτε λόγο μπορεί να ζητήσει από το Σ.Ο.Ε. την εκτίμηση της αγοραίας αξίας των στοιχείων αυτών. Υποχρεωτικά, σύμφωνα με διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 2753/1999 και τα άρθρα 6, 16, 17, 22, και 25 του Ν. 2778/99, προσφεύγουν στις υπηρεσίες του Σ.Ο.Ε. το Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ, οι Οργανισμοί και οι επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α και Β βαθμού, τα φιλανθρωπικά ιδρύματα και κληροδοτήματα, οι Ανώνυμες Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία, κ.ά. Αντικείμενο εργασιών Το αντικείμενο εργασιών του Σ.Ο.Ε. είναι ευρύ. Ασχολείται κυρίως με εκτιμήσεις: Ακινήτων (οικοπέδων, αγροτεμαχίων, δασικών εκτάσεων, οικιών, πολυκατοικιών, διαμερισμάτων, καταστημάτων, γραφείων, κινηματογράφων, θεάτρων, χώρων στάθμευσης οχημάτων, αποθηκών κλπ). Επιχειρήσεων Τεχνικών έργων κάθε είδους Βιομηχανικών εγκαταστάσεων Εταιρειών, των οποίων οι μετοχές δεν έχουν εισαχθεί στο Χρηματιστήριο Ειδικών λογαριασμών, ισολογισμών Μηχανολογικού εξοπλισμού Έργων τέχνης Συλλογών, τιμαλφών, επίπλων Ξενοδοχείων, Τουριστικών Επιχειρήσεων, Κέντρων εστίασης, διασκέδασης Οχημάτων, πλοίων Νησιών, Βραχονησίδων, Δασών, Μαρίνων, Λατομείων Κληροδοτημάτων Ακινήτων, κινητών, κατασκευών και λοιπών αντικειμένων, μετά από αποφάσεις Δικαστηρίων, ελληνικών και της αλλοδαπής Αποθεμάτων μεταλλείων Διατηρητέων ακινήτων

3 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Μάιος- Ιούνιος Νοσηλευτηρίων και κλινικών Αντικειμένων φορολογίας γενικώς Ζημιών από τρομοκρατικές ενέργειες Αμοιβαίων Κεφαλαίων, Α.Ε. Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας κλπ. Εθνικό και διεθνές κύρος του Σ.Ο.Ε. Το Σ.Ο.Ε. είναι το επίσημο εκτιμητικό όργανο της Πολιτείας. Είναι στελεχωμένο με επιστήμονες ειδικών γνώσεων και μακράς πείρας. Συνεργάζεται με ειδικούς κατά περίπτωση επιστήμονες και ως εκ τούτου είναι σε θέση να αναλάβει οποιοδήποτε εκτιμητικό έργο. Κατά την τριακονταετή περίοδο λειτουργίας του, έχει πραγματοποιήσει πάνω από εκτιμήσεις, σημερινής αξίας πολλών δεκάδων δισεκατομμυρίων και διαθέτει μία μοναδική τράπεζα εκτιμητικών στοιχείων και πληροφοριών, πλήρως μηχανοργανωμένη, η οποία συνεχώς εμπλουτίζεται από στοιχεία του εκτιμητικού έργου του Σ.Ο.Ε. και από στοιχεία της κτηματαγοράς. Το Σ.Ο.Ε. εφαρμόζει τα Διεθνή και Ευρωπαϊκά Εκτιμητικά Πρότυπα, ενώ συντάσσει τα Ελληνικά. Ακόμα είναι ιδρυτικό μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Εκτιμητικών Οργανισμών (The European Group of Valuers Associations TEGoVA) και της Επιτροπής Διεθνών Εκτιμητικών Προτύπων (International Valuation Standards Committee IVSC). Έχει συμμετάσχει σε όλα τα διεθνή συνέδρια της TEGoVA και στις ομάδες εργασίας που ασχολούνται με θέματα εκτιμητικών προτύπων, μεθοδολογίας, πιστοποίησης, κλπ. Έτσι ενημερώνεται και συμμετέχει ενεργά στις εξελίξεις της εκτιμητικής επιστήμης σε διεθνές επίπεδο. Στελέχη του Σ.Ο.Ε. έχουν διατελέσει πρόεδροι της TEGoVA και μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου, καθώς και στελέχη των επιστημονικών επιτροπών της.

4 38 Μάιος- Ιούνιος 2010 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Λόγοι προσφυγής στο Σ.Ο.Ε. Συνήθεις λόγοι, για τους οποίους οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο προσφεύγει στο Σ.Ο.Ε., είναι: Μεταβιβάσεις Συγχωνεύσεις εταιρειών Δανειοδοτήσεις Διαιτησίες και διανομές Απαλλοτριώσεις Αγοραπωλησίες ακινήτων και επιχειρήσεων Πραγματογνωμοσύνες γενικά (π.χ. εκτιμήσεις ζημιών) Δικαστικές πραγματογνωμοσύνες Επίλυση φορολογικών διαφορών Υποθηκεύσεις Εξαγορές Φορολογία ακινήτων Κατάταξη και αναβάθμιση πτυχίου εργοληπτικών επιχειρήσεων Αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας ασφαλιστικών Ταμείων Αποτίμηση της αξίας Α.Ε. μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Ανάλυση βέλτιστης χρήσης ακινήτων (Highest and best use value) Αποζημιώσεις από το Δημόσιο Λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων Πλεονεκτήματα των υπηρεσιών του Σ.Ο.Ε. Η προσφυγή στις υπηρεσίες του Σ.Ο.Ε. παρέχει στον προσφεύγοντα σωρεία γενικών και ειδικών πλεονεκτημάτων. Έτσι, με την προσφυγή στο Σ.Ο.Ε. εξασφαλίζεται: Αντικειμενική, ακριβής, αμερόληπτη και αδιάβλητη εκτίμηση, βασισμένη στα Ευρωπαϊκά και τα Διεθνή Εκτιμητικά Πρότυπα Εκτίμηση με διεθνές κύρος Πολλαπλή μεθοδολογία

5 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Μάιος- Ιούνιος Εξειδικευμένη μελέτη για κάθε αντικείμενο Πίστη Αποφυγή προσφυγής στα δικαστήρια Απαλλαγή από πρόστιμα και προσαυξήσεις Καλές σχέσεις με τις φορολογικές αρχές Κύρος στα δικαστήρια Συνεργασία δύο, τουλάχιστον, εκτιμητών σε κάθε υπόθεση Τα πιο πάνω πλεονεκτήματα παρέχουν τη δυνατότητα: Οι διοικήσεις επιχειρήσεων, εταιρειών και Οργανισμών να λαμβάνουν αποφάσεις βασισμένες σε επιστημονικώς τεκμηριωμένα στοιχεία. Οι φορολογικές αρχές να ζητούν τη συνδρομή του Σ.Ο.Ε. για ιδιάζουσες υποθέσεις. Τα δικαστήρια σε εκδίκαση υποθέσεων να βασίζουν τις αποφάσεις τους σε επιστημονικά τεκμηριωμένες πραγματογνωμοσύνες. Οι ενδιαφερόμενοι να αποκτούν εκτιμήσεις διεθνούς κύρους. Οργανισμοί και επιχειρήσεις που έκαναν χρήση των υπηρεσιών του Σ.Ο.Ε. Απόδειξη του κύρους του Σ.Ο.Ε. αποτελεί το γεγονός ότι τις υπηρεσίες του έχει ζητήσει ολόκληρος ο δημόσιος τομέας και οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα όπως: Δημόσιος Τομέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΦΟΡΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΉΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ

6 40 Μάιος- Ιούνιος 2010 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΝΟΜΑΡΧΙΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΔΗΜΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΤΕΑΠΟΚΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΙΓΜΕ ΤΣΑ ΕΟΤ ΟΔΕΠ ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟΣ ΑΣΠΕ ΟΣΚ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ Π.Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΟΕΚ ΟΕΕ ΤΑΚΕ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΚΑ ΟΠΑΙΕ ΔΕΗ ΚΕΔΚΕ Ιδιωτικός τομέας:

7 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Μάιος- Ιούνιος LEE COOPER HOLIDAYS IN EVIA S.A. SAS CATERING HELLAS ΕΠΕ ΓΕΝΚΑ Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΗΛΙΟΥ ΑΤΕ ΟΙΝΟΤΡΑΝΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΑΕΤΕΚ ΕΚΤΑ Α.Ε. ΧΕΛΜΟΣ Α.Ε. ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΕΡΒΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ Β. ΜΑΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΓΙΑ ΒΟΛΟΥ Α.Ε ΤΑΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ HILTON TECHNAL HELLAS ΕΛΛ. ΚΑΤ. Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ SACKER & PARTNERS CO SOCIETE GENERALE ΛΕΣΒΙΑΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ Ε. ΜΑΛΛΙΑΡΟΣ Α.Ε. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΙΝΤΕΡΚΕΜ ΕΜΑΣ Α.Ε. HYDRA BEACH Α.Ε. ΕΛΛΕΝΤ Α.Ε. Ο ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

8 42 Μάιος- Ιούνιος 2010 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ Ε.Α.Σ. ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΒΕΕ ΟΤΕ ΕΛΙΝΤΟΥΡ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΛΒΥΝ Α.Ε. ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΕΓΑ ΕΣΤΙΑ ΑΕΓΑ ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΒΑ ΦΟΙΝΙΞ ΑΕΓΑ GENERAL BANK ΕΤΒΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ELECTRA PALACE ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΖΑΜΠΗΣ ΚΑΜΧΗΣ ΕΠΕ ΘΡΑΚΗ Α.Ε. ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ Α.Ε. ΑΛΥΚΑΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ SHELL COMPANY ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ PEPSICO ΗΒΗ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΧΑΛΥΨ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ

9 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Μάιος- Ιούνιος ΗΛΙΑΣ ΜΠΑΡΜΠΑΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΧΑΡΑΓΚΙΩΝΗ ΑΛΤΕ ΕΔΡΑΣΗ ΓΕΚΑΤ ΑΤΤΙΚΑΤ Κ.Ι. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΚΤΩΡ ΕΤΑΝΕ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΒΑΞ ΑΘΗΝΑ ΕΤΕΘ ΓΕΚ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΔΙΕΚΑΤ ΕΚΤΕΡ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΤΕΓΚ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟ ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ARTISTI ITALIANI BIOKAT ΑΕΓΕΚ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΘΕΑΤΡΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

10 44 Μάιος- Ιούνιος 2010 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΜΑΡΙΚΑ ΗΛΙΑΔΗ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ TRASTOR ΑΕΕΑΠ EUROBANK PROPERTIES ΑΕΕΑΠ MIG REAL ESTATE ΑΕΕΑΠ Οργάνωση Το Σ.Ο.Ε. εποπτεύεται από επταμελές Εποπτικό Συμβούλιο. Ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος του Ε.Σ./Σ.Ο.Ε. είναι καθηγητές Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και διορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών. Τα υπόλοιπα πέντε μέλη είναι θεσμικά και συγκεκριμένα: - ένας εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος - ένας εκπρόσωπος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος - ένας εκπρόσωπος του τεχνικού / εκτιμητικού τμήματος της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος και - δύο αιρετοί εκπρόσωποι της Ολομέλειας των Ορκωτών Εκτιμητών. Τα γραφεία του ΣΟΕ βρίσκονται στην Αθήνα. Το εκτιμητικό έργο του Σ.Ο.Ε. διεκπεραιώνεται από τα γραφεία αυτά για όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Το Σ.Ο.Ε. κατά τη διεκπεραίωση του εκτιμητικού του έργου συχνά συνεργάζεται με εκτιμητικούς φορείς ή/και άλλους εκτιμητές εντός και εκτός της Ελλάδος. Διαδικασία εκτιμήσεων ΣΟΕ Για διευκόλυνση όσων ενδιαφέρονται να κάνουν χρήση των υπηρεσιών του ΣΟΕ παρέχονται τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες: - Προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία εκτίμησης πρέπει να υποβληθούν στο ΣΟΕ αίτηση και τα απαραίτητα για την εκτίμηση στοιχεία. - Στην ιστοσελίδα του ΣΟΕ (www.soe.gr) υπάρχει υπόδειγμα της αίτησης και πίνακας των απαιτούμενων στοιχείων, ανάλογα με το αντικείμενο της εκτίμησης. Υπάρχει ακόμα τιμοκατάλογος σύμφωνα με τον οποίο το ΣΟΕ χρεώνει το νομοθετημένο έργο. Για

11 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Μάιος- Ιούνιος τη διενέργεια ιδιωτικών εκτιμήσεων το ΣΟΕ υποβάλλει προσφορές. - Μετά την κατάθεση της αίτησης και των στοιχείων εκτίμησης, ο πρόεδρος του Ε.Σ. του Σ.Ο.Ε. αναθέτει την εκτίμηση σε έναν τουλάχιστον εκτιμητή και τον συνεκτιμητή του. - Ο εκτιμητής εξετάζει τον υποβληθέντα φάκελο, πραγματοποιεί την αυτοψία, και αφού κρίνει ότι τα διαθέσιμα στοιχεία είναι επαρκή, προχωρά στη συλλογή συγκριτικών και λοιπών στοιχείων, πραγματοποιώντας ενδελεχή έρευνα της τοπικής αγοράς. - Ακολουθεί επεξεργασία των εκτιμητικών στοιχείων, η οποία γίνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις των αρχών και προτύπων της εκτιμητικής, ακολουθώντας τα Διεθνή και Ευρωπαϊκά Εκτιμητικά Πρότυπα. - Σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά, οι διεθνώς αναγνωρισμένες, βασικές εκτιμητικές μέθοδοι, ανάλογα με το αντικείμενο της εκτίμησης, είναι: η συγκριτική μέθοδος η μέθοδος εισοδήματος η μέθοδος αποσβεσμένου κόστους αντικατάστασης - Επιπλέον της άνω μεθοδολογίας, εφαρμόζονται και εναλλακτικές μορφές των μεθόδων αυτών, όπως: η μέθοδος της υπολειμματικής αξίας και η μέθοδος των προεξοφλημένων ταμειακών ροών. - Ακόμα, εφαρμόζονται μέθοδοι που έχουν εφαρμογή μόνο στην Ελλάδα, όπως οι μέθοδοι της αντιπαροχής. - Η άνω μεθοδολογία χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αγοραίας (εμπορικής) αξίας του αντικειμένου της εκτίμησης, η οποία, σύμφωνα με τα ισχύοντα εκτιμητικά πρότυπα, υπολογίζεται πάντοτε για τη βέλτιστη χρήση του. - Σε ειδικές περιπτώσεις και ανάλογα με τις ανάγκες του ενδιαφερομένου, αντί της «αγοραίας αξίας», υπολογίζεται η «εύλογη αξία», η «αξία εν χρήσει», η «επενδυτική αξία», η «αξία αναγκαστικής πώλησης», η «αξία εναλλακτικής χρήσης», η «αξία ενυπόθηκου δανεισμού», η «ασφαλιστέα αξία» κλπ, χρησιμοποιώντας σε κάθε περίπτωση τις κατάλληλες μεθόδους.

12 46 Μάιος- Ιούνιος 2010 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ - Με βάση τα παραπάνω συντάσσεται έκθεση εκτίμησης η οποία περιλαμβάνει: γενικά στοιχεία (σκοπός εκτίμησης, κρίσιμος χρόνος, στοιχεία ενδιαφερομένου, ημερομηνία αυτοψίας κλπ), καταγραφή των στοιχείων που υποβλήθηκαν από τους ενδιαφερόμενους ή εξασφαλίσθηκαν από τον εκτιμητή, περιγραφή του αντικειμένου κλπ, περιγραφή της περιοχής του αντικειμένου, αναφορά των εκτιμητικών στοιχείων στα οποία βασίσθηκε η έκθεση, περιγραφή της μεθοδολογίας που εφαρμόσθηκε, αναλυτική εφαρμογή της μελέτης εκτίμησης, υπολογισμός της τελικής αξίας του ακινήτου, τυχόν παρατηρήσεις, πίνακα των βασικών αρχών σύνταξης της έκθεσης εκτίμησης, φωτογραφικό αρχείο. - Η έκθεση εκτίμησης, ολοκληρωμένη από τον εκτιμητή, υποβάλλεται για έλεγχο στον συνεκτιμητή. - Μετά τον έλεγχο του συνεκτιμητή και τις τυχόν διορθώσεις, η έκθεση υπογράφεται από τους δύο εκτιμητές, οι οποίοι είναι συνυπεύθυνοι για την ορθότητά της και παραδίδεται υπό μορφή τεύχους στον ενδιαφερόμενο.

Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.Μ., Δεκέμβριος 2014. Εισαγωγή στις Επενδυτικές Μεθόδους. Χάρης Μπακιρτζόγλου MSc, MRICS

Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.Μ., Δεκέμβριος 2014. Εισαγωγή στις Επενδυτικές Μεθόδους. Χάρης Μπακιρτζόγλου MSc, MRICS Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.Μ., Δεκέμβριος 2014 Εισαγωγή στις Επενδυτικές Μεθόδους Χάρης Μπακιρτζόγλου MSc, MRICS Τι είναι εκτίμηση; Εκτίμηση είναι η τέχνη ή επιστήμη αποτίμησης της αξίας ενός κινητού ή ακίνητου περιουσιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 23538/01ΝΤ/Β/86/91/71 ΣΟΛΩΜΟΥ 20 - ΑΛΙΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 23538/01ΝΤ/Β/86/91/71 ΣΟΛΩΜΟΥ 20 - ΑΛΙΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 23538/01ΝΤ/Β/86/91/71 ΣΟΛΩΜΟΥ 20 - ΑΛΙΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ Ν.3556/2007 Άλιμος, 26 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΧΛΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2005

ΜΟΧΛΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ, ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 2819 Έτος: 2000 ΦΕΚ: Α 84 20000315 Τέθηκε σε ισχύ: 15.03.2000 Ημ.Υπογραφής: 15.03.2000 Τίτλος Ιδρυση Εταιρείας "Ολυμπιακό

Διαβάστε περισσότερα

Ό,τι χρειάζεται να γνωρίζει κανείς για τις επενδύσεις στην Ελλάδα και πληροφορίες σχετικά με το νομικό, λογιστικό και φορολογικό περιβάλλον

Ό,τι χρειάζεται να γνωρίζει κανείς για τις επενδύσεις στην Ελλάδα και πληροφορίες σχετικά με το νομικό, λογιστικό και φορολογικό περιβάλλον Ό,τι χρειάζεται να γνωρίζει κανείς για τις επενδύσεις στην Ελλάδα και πληροφορίες σχετικά με το νομικό, λογιστικό και φορολογικό περιβάλλον 2 3 Επενδύσεις στην Ελλάδα Πρώτη Έκδοση ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2005 4 Επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ "ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ"

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ "ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ" ΑΡ. Μ.Α.Ε: 6801/06/Β/86/08 ΣΟΛΩΜΟΥ 20 ΑΛΙΜΟΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31Η ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ Εισήγηση Δ.Σ. Εταιρείας: 158 η Συνεδρίαση /16-12-2008 Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Σελίδα 1 από 32 Περιεχόμενα ΙΣΤΟΡΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΧΕΙΟΥ 4 ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση μέσω Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών Κλάδος Ασφαλίσεων Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Χρηματοδότηση μέσω Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών Κλάδος Ασφαλίσεων Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ Διδάσκων: Κοσμάς Παξινός «Χρηματοδότηση μέσω Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών-Κλάδος Ασφαλειών» ΑΝΔΡΟΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ηράκλειο, Ιούνιος 2005-1- Επιστολή Προέδρου.Σ. Αγαπητοί Μέτοχοι, Το

Διαβάστε περισσότερα

6 Η Εθνική Τράπεζα Οργάνωση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Ενδιαφερόμενα Μέρη Συμμετοχές Βραβεύσεις

6 Η Εθνική Τράπεζα Οργάνωση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Ενδιαφερόμενα Μέρη Συμμετοχές Βραβεύσεις ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2007 Περιεχόμενα Εισαγωγή - Γράμμα Προέδρου Με Ευθύνη για την Εταιρεία Η Εθνική Η Εθνική Τράπεζα Τράπεζα Οργάνωση Εταιρικής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Ευθύνης Ενδιαφερόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΦΕΤ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου. από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2010

ΙΦΕΤ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου. από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2010 ΙΦΕΤ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2010 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2008 30/6/2008 Εξαμήνου 2008

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2008 30/6/2008 Εξαμήνου 2008 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2008 30/6/2008 Εξαμήνου 2008 ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 2147/06/Β/86/06 Νίκης 15, 105 57 Αθήνα (ποσά σε ευρώ) 1 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ «ΕΚΤΕΡ Α.Ε. Περιόδου από

Διαβάστε περισσότερα

www.pwc.gr Έκθεση Διαφάνειας 2013

www.pwc.gr Έκθεση Διαφάνειας 2013 www.pwc.gr Έκθεση Διαφάνειας 2013 Περιεχόμενα 1. Νομική μορφή και μέτοχοι 4 2. Σχέσεις με το δίκτυο εταιρειών PwC 8 3. Εταιρική διακυβέρνηση 11 4. Εσωτερικό σύστημα διασφάλισης ποιότητας και ποιοτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περιόδου 1/1/2012 30/09/2012 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες, για το σκοπό της εναρμόνησής τους με τα οριζόμενα στην υπ.αρ. 4/507/28.04.2009 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΧΙΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΧΙΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΧΙΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ Η σύνταξη και η διάθεση του παρόντος Πληροφοριακού Σημειώματος έγινε σύμφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 4.1.3.12.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε

ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση 2005 (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2005) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

www.pwc.gr Έκθεση Διαφάνειας 2011

www.pwc.gr Έκθεση Διαφάνειας 2011 www.pwc.gr Έκθεση Διαφάνειας 2011 Πρόλογος Σας παρουσιάζουμε τη τέταρτη ετήσια Έκθεση Διαφάνειας της PricewaterhouseCoopers που αφορά την οικονομική χρήση που έληξε 30/06/2011. Η έκθεση αυτή παραθέτει

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2007 ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ. ΠΡΟΣ: Tις Περιφέρειες της Χώρας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2007 ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ. ΠΡΟΣ: Tις Περιφέρειες της Χώρας O EMΠOPIKHΣ N ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2007 ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: οικ.10819 Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο.Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜ.

Διαβάστε περισσότερα

«ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

«ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

3. Συνοπτικά ετήσια στοιχεία και πληροφορίες 36. 4. Έκθεση διαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου επί των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων

3. Συνοπτικά ετήσια στοιχεία και πληροφορίες 36. 4. Έκθεση διαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου επί των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2005 Περιεχόµενα 1. Παρουσίαση της εταιρίας Γενικά Πληροφορίες για την εταιρία Πληροφορίες σχετικά µε δηµόσιες προσφορές Πληροφορίες σχετικά µε τη δραστηριότητα της εταιρίας Επενδύσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΔΙΑΣΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Α.Ε. και διακρ. Τίτλο ΑΚΑΡΠΟΡΤ Α.Ε.

ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΔΙΑΣΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Α.Ε. και διακρ. Τίτλο ΑΚΑΡΠΟΡΤ Α.Ε. ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΔΙΑΣΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Α.Ε. και διακρ. Τίτλο ΑΚΑΡΠΟΡΤ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσης 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Ιντρακόμ Κατασκευές Ανώνυμη Εταιρεία Τεχνικών Έργων και Μεταλλικών Κατασκευών Αρ. Μ.Α.Ε. 16205/06/Β/87/37 19 χλμ. Λεωφ. Παιανίας-Μαρκοπούλου 190 02

Ιντρακόμ Κατασκευές Ανώνυμη Εταιρεία Τεχνικών Έργων και Μεταλλικών Κατασκευών Αρ. Μ.Α.Ε. 16205/06/Β/87/37 19 χλμ. Λεωφ. Παιανίας-Μαρκοπούλου 190 02 Ιντρακόμ Κατασκευές Ανώνυμη Εταιρεία Τεχνικών Έργων και Μεταλλικών Κατασκευών Αρ. Μ.Α.Ε. 16205/06/Β/87/37 19 χλμ. Λεωφ. Παιανίας-Μαρκοπούλου 190 02 Παιανία Αττικής Περιεχόμενα Σελίδα ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

(κατ άρθρο 5 του ν. 3556/2007)

(κατ άρθρο 5 του ν. 3556/2007) Αµαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20, 151 25 Μαρούσι THΛ. 210 6306000 - FAX 210 6306136 e-mail: mainof@aegek.gr - http://www.aegek.gr Α.Μ.Α.Ε. : 13262/06/Β/86/015 Εξαμηνιαία οικονομική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ Α.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2006

ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ Α.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2006 ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ Α.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 0 ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 2 Έκθεση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρο 12 Κ.Φ.Ε.)Αυτοτελής φορολόγηση εισοδήματος από κινητές αξίες

(Άρθρο 12 Κ.Φ.Ε.)Αυτοτελής φορολόγηση εισοδήματος από κινητές αξίες -ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ (Άρθρο 12 Κ.Φ.Ε.)Αυτοτελής φορολόγηση εισοδήματος από κινητές αξίες «8. Ομοίως, επιβάλλεται φόρος εισοδήματος στους τόκους, οι οποίοι αποκτώνται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ιντρακόμ Κατασκευές Ανώνυμη Εταιρεία Τεχνικών Έργων και Μεταλλικών Κατασκευών Αρ.Γ.Ε.ΜΗ: 408501000 (Αρ. Μ.Α.Ε. 16205/06/Β/87/37) 19 χλμ. Λεωφ.

Ιντρακόμ Κατασκευές Ανώνυμη Εταιρεία Τεχνικών Έργων και Μεταλλικών Κατασκευών Αρ.Γ.Ε.ΜΗ: 408501000 (Αρ. Μ.Α.Ε. 16205/06/Β/87/37) 19 χλμ. Λεωφ. Ιντρακόμ Κατασκευές Ανώνυμη Εταιρεία Τεχνικών Έργων και Μεταλλικών Κατασκευών Αρ.Γ.Ε.ΜΗ: 408501000 (Αρ. Μ.Α.Ε. 16205/06/Β/87/37) 19 χλμ. Λεωφ. Παιανίας-Μαρκοπούλου 190 02 Παιανία Αττικής Περιεχόμενα Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 η ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 (Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007, άρθρο 4) Vivere Entertainment Εμπορική & Συμμετοχών Α.Ε. Α. Μεταξά 48 & Πανδώρας 8 166 74 Γλυφάδα Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε.

Α.Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε. Α.Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ : ΑΡΚΟΥΛΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ : ΔΑΜΙΑΝΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα