ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ :

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ :"

Transcript

1 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ : Από τη μακροοικονομική του διανεμητικού και του κεφαλαιοποιητικού συστήματος στη λογιστική των επενδύσεων τους. Μαρία Κ. Συράγα Πτυχίο Τμήματος Λογιστικής ΤΕΙ Πειραιώς Υποβληθείσα για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων Τμήμα Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Πειραιώς 2006

2 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΡΙΩΝ ΠΥΛΩΝΩΝ Μαρία Κ. Συράγα Σημαντικοί όροι: οικονομικές επιπτώσεις του συνταξιοδοτικού προβλήματος, κοινωνική ασφάλιση, τρεις πυλώνες, επενδύσεις συνταξιοδοτικών ταμείων, αφανές ασφαλιστικό χρέος, συστήματα κοινωνικής ασφάλισης, χρηματοδότηση ασφαλιστικού, εταιρεία διαχείρισης χαρτοφυλακίου, λογιστική συναλλαγών χαρτοφυλακίου. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός της Διπλωματικής αυτής Εργασίας είναι για την κρίση χρηματοδότησης του συνταξιοδοτικού συστήματος, να αναδείξουμε τις κύριες αιτίες του προβλήματος, εγχώρια και διεθνώς, τις οικονομικές επιπτώσεις του, καθώς επίσης να διερευνήσουμε τρόπους επίλυσης του. Μετά την εξειδίκευση του θέματος αναλύονται μακρο και μικρο οικονομικές όψεις του και στη συνέχεια δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην επαγγελματική διαχείριση αποθεματικών ασφαλιστικών ταμείων. Η μικροοικονομική θεμελίωση των υπόψη εταιρειών asset management βασίστηκε στην ανάλυση της λογιστικής των επενδύσεων χαρτοφυλακίων. Η εταιρική διακυβέρνηση, ως μηχανισμός διασύνδεσης των εμπλεκομένων μερών, θεμελιώθηκε σταδιακά από το μακροοικονομικό και θεσμικό περιβάλλον του ΣΚΑ, στη μικροοικονομική οργάνωση των εταιρειών διαχείρισης αποθεματικών συναταξιοδοτικών ταμείων, και κατέληξε στη λογιστική των ε- πενδύσεων χαρτοφυλακίων. Το κύριο συμπεράσμα της εργασίας είναι ότι το συνταξιοδοτικό πρόβλημα πρέπει να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο του προτεινόμενου συστήματος τριών πυλώνων, τόσο διανεμητικού όσο και ορισμένου κεφαλαιοποιητικού χαρακτήρα.

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ. Ι ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΙ ΜΕΡΟΣ Α ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΙΕΘΝΩΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ Η ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΑΚΡΟ & ΜΙΚΡΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΙΛΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε.: Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΠΥΛΩΝΩΝ ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΡΟΣ Β ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΙΝΑΙ ΛΥΣΗ Η ΟΠΟΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ; ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΙ ΘΕΣΜΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ASSET MANAGEMENT SECTOR) ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ( ASSET CLASSES) ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΚΑΙ OUTSOURCING RISK ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΝΤΟΣ (BACK OFFICE, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ) ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ - ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΗ) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

4 7. Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΡΟΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΚΛΑΔΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

5 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ І Σελίδα ΠΙΝΑΚΑΣ 1, ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ-ΕΞΟΔΑ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΠΗΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 2005 (ΕΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ)... 5 ΠΙΝΑΚΑΣ 2, ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ΣΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ )... 7 ΠΙΝΑΚΑΣ 3, ΑΦΑΝΕΣ ΧΡΕΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ (ΟΟΣΑ)... 8 ΠΙΝΑΚΑΣ 4, ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΡΑΤΟΥΣ ΕΤΟΥΣ 2005 ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 5, ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΕΣ EUROSTAT (ΧΙΛ. ΑΤΟΜΑ) ΠΙΝΑΚΑΣ 6, ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΟΜΑΔΩΝ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ 7, ΟΦΕΛΗ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ: ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 8, ΟΦΕΛΗ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 9, ΟΦΕΛΗ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ: ΔΗΜΟΣΙΟΣ Η ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 10, ΟΦΕΛΗ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 11, ΟΦΕΛΗ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ: ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 12, ΟΦΕΛΗ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ 13, ΟΦΕΛΗ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΣΥΝΕΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 14, ΟΦΕΛΗ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ: ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΚΑΤΑ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 15, ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΙΩΝ ΠΥΛΩΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 16, ΗΛΙΚΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 17, ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 2000 (ΣΕ ΔΙΣ ) ΠΙΝΑΚΑΣ 18, ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΩΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΑΕΠ ΠΙΝΑΚΑΣ 19, ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 20, ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΟΔΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ 21, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ (%) ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 22, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (31/12/2004) ΠΙΝΑΚΑΣ 23, ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΠΙΝΑΚΑΣ 24, ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 25, ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΗΣ

6 ΠΙΝΑΚΑΣ 26, ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ Η ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 27, ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 28, ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ Μ.Τ.Π.Υ ΠΙΝΑΚΑΣ 29, Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 30, Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 31, Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ Ξ.Ν ΠΙΝΑΚΑΣ 32, Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ Ξ.Ν ΠΙΝΑΚΑΣ 33, Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΓΟΡΑΣ ΟΜΟΛΟΓΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ 34, Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΟΜΟΛΟΓΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ 35, Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΓΟΡΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ 36, Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ.195 ΠΙΝΑΚΑΣ 37, Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 38, Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 39, Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 40, Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 41, Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 42, Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 43, Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 44, Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΝΑΡΞΗΣ REPO ΠΙΝΑΚΑΣ 45, Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΛΗΞΗΣ REPO ΠΙΝΑΚΑΣ 46, Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕΤΟΧΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ 47, Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕΤΟΧΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ 48, Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΟΥΠΟΝΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ 49, Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΟΥΠΟΝΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ 50, Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΩΡΕΑΝ Α/Κ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ 51, Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΩΡΕΑΝ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ 52, Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΤΟΚΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 53, Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΣΤΙΚΩΝ ΤΟΚΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 54, Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ Σ.Μ.Ε ΠΙΝΑΚΑΣ 55, Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΚΕΡΔΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 56, Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ - ΖΗΜΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ 57, Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 58, Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ Σ.Δ.Π ΠΙΝΑΚΑΣ 59, Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 60, Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΣΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 61, Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 62, Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΣΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 63, Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΤΟΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ, REPO ΠΙΝΑΚΑΣ 64, Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΤΟΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 65, Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

7 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ І І Σελίδα ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1, ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΗΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 2005 (ΕΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ)... 6 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2, ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΗΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 2005 (ΕΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ) ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3, ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΧΕΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΠΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ (ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ) ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4, ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5, Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 6, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (31/12/2004) ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 7, ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (31/12/2004) ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 8, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ 9, ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΑΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 10: ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

8 ΜΕΡΟΣ Α ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΙΕΘΝΩΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΕΛΛΑΔΑ. 1. Το ιστορικό Η εξέλιξη των συστημάτων της κοινωνικής προστασίας και κυρίως της κοινωνικής ασφάλισης μπορεί να χωριστεί σε δύο περιόδους: την κλασική και τη νεότερη. Η πρώτη περίοδος περιλαμβάνει το χρονικό διάστημα μεταξύ του δεύτερου μισού του 19 ου αιώνα μέχρι και τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Κατά την περίοδο αυτή θεσπίζονται οι πρώτοι νόμοι, που αφορούν τα εργατικά ατυχήματα και τα οικογενειακά επιδόματα. Κατά τη νεότερη περίοδο, που περιλαμβάνει το διάστημα μετά τον πόλεμο, επικρατεί η έννοια της κοινωνικής ασφάλισης. Η βιομηχανική επανάσταση, κατά τον 18 και 19 αιώνα, έφερε στο προσκήνιο μια νέα κοινωνική τάξη, την εργατική, τα μέλη της οποίας απολαμβάνουν εισοδήματα ή μισθό από την ενοικίαση της εργατικής τους δύναμης σε κάποιο εργοδότη. Κατά την διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, το όραμα «κοινωνική ασφάλιση για όλους» (Χάρτης του Ατλαντικού,1941) χρησιμοποιήθηκε ως σύμβολο έμπνευσης για ένα καλύτερο μεταπολεμικό κόσμο. Η ιδέα αυτή ενσωματώθηκε στην περίφημη έκθεση BEVERIDGE (Μεγάλη Βρετανία, 1942), στη Διακήρυξη της Φιλαδέλφειας της Διεθνούς Διάσκεψης Εργασίας (1944), και τελικά στην Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, η οποία έ- γινε ομόφωνα δεκτή από τα Ηνωμένα Έθνη (1948) και με την οποία διακηρύσσεται ότι κάθε άνθρωπος, ως μέλος της κοινωνίας, έχει το δικαίωμα για κοινωνική ασφάλιση (Άρθρο 22). ο ο 1

9 Οι σύγχρονες μορφές πολιτικής στο θέμα της κοινωνικής προστασίας τείνουν να αντικαταστήσουν τα αποσπασματικά και περιορισμένα συστήματα της πρώτης περιόδου με προσπάθειες για προστασία πολύ πιο ευρεία και με μεγαλύτερη συνοχή, η οποία είναι αποτέλεσμα μιας αλληλεγγύης στο επίπεδο ολόκληρης της κοινότητας. Αυτό αποτέλεσε και το περιεχόμενο μιας νέας έννοιας, της κοινωνικής ασφάλισης. Το δικαίωμα συμμετοχής στην κοινωνική ασφάλιση υλοποιείται με διαφορετικό τρόπο σε κάθε χώρα, που αντανακλά την παράδοση, την ιστορία, το επίπεδο ανάπτυξης, την πολιτική και οικονομική φιλοσοφία της. Παρόλα αυτά υπάρχει ουσιαστική σύγκλιση ως προς τους στόχους και τις ευρύτερες επιδιώξεις. Κατά τη διάρκεια της κλασικής περιόδου στην Ελλάδα παρατηρείται η εισαγωγή της κοινωνικής ασφάλισης σε ένα πρωταρχικό στάδιο διαμόρφωσης, με την ίδρυση των πρώτων αλληλοβοηθητικών ταμείων (1836) για τους εργαζόμενους στην εμπορική ναυτιλία και σε άλλους κλάδους, ενώ αργότερα διατυπώνεται ο ιδρυτικός νόμος του Ν.Α.Τ. (Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο 1861). Η ασφαλιστική αντίληψη ενισχύθηκε και από τον Νόμο 281/1914 ο οποίος καθόριζε τους όρους της συνδικαλιστικής δράσης και ταυτόχρονα αναγνώριζε την θεσμική λειτουργία των αλληλοβοηθητικών ταμείων, έτσι παρατηρήθηκε αύξηση των ταμείων που το 1919 έφτασαν τα 200. Με αφετηρία την είσοδο στην αγορά εργασίας των προσφύγων, ο Νόμος 2868/1922, «Περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως των εργατών και των ιδιωτικών υπαλλήλων», ο οποίος αποτελεί τον πρώτο ασφαλιστικό νόμο της χώρας, η ψήφιση του οποίου ήταν αποτέλεσμα των πιέσεων της νεοσύστατης τότε Γ.Σ.Ε.Ε. (Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος), αφορούσε την ασφάλιση 2

10 για τις μέρες που ο μισθωτός θα έμενε χωρίς εργασία όταν θα αποχωρούσε από την εργασία του λόγω γήρατος ή αναπηρίας, οι παροχές ήταν αποκλειστικά επιδόματα και συντάξεις. Ο νόμος αυτός άρχισε να ισχύει το 1924 και είχε περιορισμένη εφαρμογή. Παρατηρήθηκε ίδρυση κλαδικών ασφαλιστικών ταμείων, στην ουσία πρόκειται για ένα ιδιόμορφο κοινωνικοασφαλιστικό θεσμό, ο οποίος συγκροτήθηκε ως απάντηση στα κατά περίπτωση σχετικά αιτήματα των διαφόρων επαγγελματικών ομάδων. Το 1932 ψηφίζεται ο Ν.5732, ο οποίος δεν εφαρμόζεται, αφού αντικαταστάθηκε από τον νόμο 6296/34 «περί ιδρύσεως ιδρύματος κοινωνικών ασφαλίσεων», έτσι γενικεύτηκε η ασφαλιστική κάλυψη των μισθωτών του αστικού χώρου και συστήθηκε το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Ο νόμος προέβλεπε τη δημιουργία ενιαίου ασφαλιστικού φορέα για ολόκληρο τον πληθυσμό και απαγόρευε τη σύσταση νέων ταμείων «κύριας ασφάλισης». Παρόλα αυτά συνεχίστηκε η δημιουργία πάσης φύσεως και παντός τύπου νέων κλαδικών ασφαλιστικών οργανισμών. Η εφαρμογή του άρχισε το 1937 μόνο στις περιοχές της Αθήνας, του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης, ενώ στη συνέχεια επεκτάθηκε σε όλη την επικράτεια. Ο μεγαλύτερος οργανισμός κοινωνικής ασφάλισης είναι το ΙΚΑ (Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων), το οποίο καλύπτει κυρίως τους εργατοϋπαλλήλους του ιδιωτικού τομέα και χορηγεί περισσότερο από το 1/3 όλων των συντάξεων. Το κράτος προχωρά στην ίδρυση επικουρικών ταμείων ασφάλισης και αυτό λόγω του χαμηλού ύψους των συντάξεων γήρατος. Από το 1978 ένας κλάδος του ΙΚΑ, το ΤΕΑΜ, προσφέρει επικουρικές συντάξεις. Το 1983 η ασφάλιση στο ΤΕ- ΑΜ έγινε υποχρεωτική για όλους τους μισθωτούς που δεν καλύπτονταν ήδη από άλλους επικουρικούς φορείς. 3

11 Στο πλαίσιο όλων των παραπάνω καθώς και της κρίσης βιωσιμότητας, α- ποτελεσματικότητας και νομιμοποίησης που πλήττει το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, σε συνδυασμό με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του δηλαδή την πολυδιάσπαση, την γραφειοκρατική διοικητική οργάνωση, την έλλειψη αυτοτέλειας, την υψηλή εισφοροδιαφυγή, τις ανισότητες παροχών και πόρων, της ά- σκηση προνοιακής πολιτικής από πλευράς κράτους μέσω των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης και την επιδότηση του κόστους λειτουργίας των επιχειρήσεων δια μέσου της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών χωρίς την ανάλογη χρηματοδότηση καθώς και την απώλεια των κεφαλαιοποιητικών στοιχείων του συστήματος λόγω της μη αξιοποίησης των αποθεματικών τους και την διαχείριση τους με μη αποδοτικούς όρους γίνεται ιδιαίτερα φανερός ο επιβαρυντικός ρόλος του τρόπου που αναπτύχθηκε το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης στην Ελλάδα στα πλαίσια της νεοελληνικής κοινωνίας και του τρόπου οργάνωσης της ελληνικής οικονομίας. 2. Η Υφιστάμενη Κατάσταση 2.1 Το χρηματοδοτικό πρόβλημα του συνταξιοδοτικού συστήματος Το συνταξιοδοτικό πρόβλημα συνίσταται στην εξασφάλιση οικονομικών πόρων για την επαρκή χρηματοδότηση της μη παραγωγικής περιόδου των ατόμων (συνταξιούχων) και τη δίκαιη αναδιανομή εισοδήματος της τρέχουσας περιόδου μεταξύ νεότερων και γηραιότερων γενεών, καθώς και στον προσδιορισμό του κόστους των συντάξεων στην οικονομία. 4

12 Στον πίνακα 1, αναλύονται τα έσοδα και τα έξοδα των φορέων κοινωνικής ασφάλισης για το έτος 2005, για κάθε κατηγορία φορέων αλλά και για κάθε πηγή ασφάλισης. Αυτό που διαφαίνεται άμεσα από τον πίνακα είναι ότι το Υπ. Εργασίας & Κοινωνικής Προστασίας αποτελεί το κύριο φορέα κοινωνικής ασφάλισης. Επίσης μεγαλύτερο μέρος των εξόδων αποτελούν οι παροχές συντάξεων. Πίνακας 1, Πραγματικά έσοδα-έξοδα φορέων κοινωνικής ασφάλισης κατά κατηγορία φορέων και πηγή ασφάλισης 2005 (εκτός δημοσίου) Έσοδα Εποπτεύοντα Υπουργεία Καταβολές Εργαζομένων Καταβολές Εργοδοτών Κοινωνική Εισφορά Συμμετοχή Κράτους Πρόσοδοι Περιουσίας Λοιπά Έσοδα Σύνολο Υπ. Εργασίας & Κοινωνικής Προστασίας Εθνικής Άμυνας Οικονομίας & Οικονομικών Εμπορικής Ναυτιλίας Βουλή των Ελλήνων Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Σύνολο Έξοδα Εποπτεύοντα Υπουργεία Παροχές Συντάξεων Παροχές Πρόνοιας Παροχές Ασθένειας Δαπάνες Διοίκησης Λοιπές Δαπάνες Δαπάνες Περιουσιακών Στοιχείων Σύνολο Υπ. Εργασίας & Κοινωνικής Προστασίας Εθνικής Άμυνας Οικονομίας & Οικονομικών Εμπορικής Ναυτιλίας Βουλή των Ελλήνων Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Σύνολο Πηγή: Κοινωνικός Προϋπολογισμός

13 Στα διαγράμματα 1 και 2 παρουσιάζονται, η ανάλυση του εσόδων και των εξόδων για κάθε πηγή ασφάλισης αντίστοιχα. Παρατηρούμε ότι τα έσοδα από τη διαχείριση της περιουσίας των ασφαλιστικών ταμείων αποτελεί μόνο το 4,30% των εσόδων. Επίσης οι παροχές συντάξεων αποτελούν το 65,80% των εξόδων των φορέων κοινωνικής ασφάλισης ενώ αντίστοιχα οι παροχές ασθενείας 20,94%. Έσοδα Συμμετοχή Κράτους 3,57% Κοινωνική Εισφορά 30,67% Πρόσοδοι Περιουσίας 4,30% Λοιπά Έσοδα 2,09% Καταβολές Εργοδοτών 27,12% Καταβολές Εργαζομένων 32,24% Διάγραμμα 1, Ανάλυση εσόδων των φορέων κοινωνικής ασφάλισης για κάθε πηγή ασφάλισης 2005 (εκτός δημοσίου) Πηγή: Κοινωνικός Προϋπολογισμός 2005 Παροχές Ασθένειας 20,94% Λοιπές Δαπάνες 2,03% Δαπάνες Διοίκ ησης 3,41% Έξοδα Δαπάνες Περιουσιακών Στοιχείων 0,49% Παροχές Πρόνοιας 7,33% Παροχές Συντάξεων 65,80% 6

14 Διάγραμμα 2, Ανάλυση εξόδων των φορέων κοινωνικής ασφάλισης για κάθε πηγή ασφάλισης 2005 (εκτός δημοσίου). Πηγή: Κοινωνικός Προϋπολογισμός 2005 Το σύνολο της οικονομίας εξετάζει το πως θα κατανεμηθεί η συνολική κατανάλωση της τρέχουσας περιόδου μεταξύ των δύο γενιών. Το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης με τον τεράστιο όγκο κεφαλαίων που μεταφέρει από γενεά σε γενεά και τις συσσωρευμένες υποχρεώσεις του, αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα και πλέον επείγοντα προβλήματα όχι μόνο της ελληνικής κοινωνίας αλλά και παγκοσμίως. Πίνακας 2, Δαπάνες κοινωνικής προστασίας, Δαπάνες τακτικού προϋπολογισμού και Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (σε χιλιάδες ) Συνολικές Δαπάνες κοινωνικής προστασίας Δαπάνες κοινωνικής προστασίας για συντάξεις Σύνολο Δαπανών Κρατικού Προϋπολογισμού Ποσοστό δαπανών Κ.Π. προς τις δαπάνες ΤΚΠ Ποσοστό δαπανών για συντάξεις προς τις δαπάνες ΤΚΠ ΑΕΠ σε τρέχουσες αγοραίες τιμές Ποσοστό δαπανών Κ.Π. προς ΑΕΠ Ποσοστό δαπανών για συντάξεις προς ΑΕΠ Έτος ,90% 39,00% ,60% 11,18% ,53% 33,78% ,42% 11,01% ,70% 42,53% ,81% 11,92% ,45% 47,60% ,29% 12,72% Πηγή: Κοινωνικός Προϋπολογισμός 2005 Οι δαπάνες για την κοινωνική ασφάλιση στην Ελλάδα ξεπερνούν το 60% των πρωτογενών δαπανών της γενικής κυβέρνησης (πίνακας 2). Με δεδομένο το διαρκώς αυξανόμενο αφανές χρέος που ανέρχεται σήμερα στο 200% περίπου του ΑΕΠ (το δεύτερο μεγαλύτερο ανάμεσα στις χώρες της ΕΕ, πίνακας 3) καθίσταται ιδιαίτερα δύσκολη η έξοδος από τη σημερινή κρίση. Η αύξηση των 7

15 ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης, φέρεται ως η πιο αποτελεσματική λύση αφού οδηγεί σε μείωση κατά 43,8% του κρυφού χρέους. Πίνακας 3, Αφανές χρέος του ευρωπαϊκού συστήματος συντάξεων (ΟΟΣΑ) (παρούσα αξία σύνταξης μείων εισφορές - % ΑΕΠ) Ελλάδα 196 Αυστρία 93 Ισπανία 108 Βέλγιο 153 Ιρλανδία 18 Δανία 235 Ιταλία 60 Φιλανδία 65 Πορτογαλία 109 Γαλλία 102 Γερμανία 62 Ολλανδία 53 Σουηδία 132 Ην. Βασίλειο 24 Πηγή: Rosevaere et al, Οι εκτιμήσεις δεν περιλαμβάνουν άλλες πηγές εσόδων εκτός από τις εισφορές. Με το όριο του 3% για τα ελλείμματα του προϋπολογισμού που υπαγορεύει η συνθήκη του Μάαστριχτ είναι πρακτικά αδύνατες οι κρατικές επιδοτήσεις για την κάλυψη των ελλειμμάτων των ασφαλιστικών ταμείων. Παρατηρούμε στον πίνακα 4, όπου αναλύεται η κοινωνική εισφορά του κράτους του 2005 για κάθε φορέα κοινωνικής ασφάλισης, ότι η κοινωνική εισφορά για τον ΟΓΑ αποτελεί το 51,74% επί ου συνόλου της κοινωνικής εισφοράς. 8

16 Πίνακας 4, Ανάλυση Κονδυλίων κοινωνικής εισφοράς και συμμετοχής κράτους έτους 2005 κατά φορέα κοινωνικής ασφάλισης, Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. Ποσοστό επί του συνόλου κοινωνικής εισφοράς Ποσοστό επί του συνόλου της συμμετοχής του κράτους Οργανισμοί Κοινωνική Εισφορά Συμμετοχή Κράτους Ο.Γ.Α ,74% 47,22% ΙΚΑ ,29% - ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ,21% 6,72% ΟΑΠ ΔΕΗ ,92% 0,28% ΤΑΠ-Ο.Τ.Ε ,58% 0,18% Ο.Α.Ε.Ε.-Τ.Ε.Β.Ε ,19% 21,72% Ο.Α.Ε.Ε.ΤΣΑ ,44% 0,85% Ο.Α.Ε.Ε.-Τ.Α.Ε ,51% 3,78% Τ.Σ.Π.Ε. Αθ & Θεσ ,47% - ΤΣ & ΠΠ ΑΤΕ ,36% 1,00% ΤΑΣΠ ΕΤΕ ,32% 0,30% Τ.Α.Ι.Σ. & Υ.Τ ,29% - Τ.Α.Τ.Τ. ΑΘΗΝΩΝ ,26% - Τ.Σ. Ε. & Υ.Π. ΑΘΗΝΩΝ ,14% - ΤΣΠ ΗΣΑΠ ,13% 0,00% Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε ,05% 4,60% ΤΑΠ Ε.Τ.Β.Α ,04% 0,00% ΤΣΠ ΤτΕ ,04% 0,04% Τ.Σ.Α.Υ ,03% 12,85% ΤΣ&ΕΑΠ Γ.Σ.Ο ,01% 0,12% Τ.Α.Ν.Π.& Υ ,01% 0,28% ΤΠΞ ,01% - Τ.Σ.Ε. & Υ.Π. ΘΕΣ/ΚΗΣ ,00% - ΤΑΠΑΕ "ΕΘΝΙΚΗ" ,00% 0,04% Φορείς Κύριας Ασφάλισης ,00% 100,00% Φορείς Επικουρικής Ασφάλισης Φορείς Ασθένειας Φορείς Πρόνοιας Γενικό Σύνολο Πηγή: Κοινωνικός Προϋπολογισμός 2005 Αν και είναι γενικώς αποδεκτή η ανάγκη ριζικής αναδιοργάνωσης του συστήματος, εντούτοις καμία ουσιαστική προσπάθεια προς την κατεύθυνση αυτή δεν έχει γίνει μετά τη μοναδική μεταρρύθμιση προσπάθειας της περιόδου

17 92 (Κολλίντζας Τ., R. Loufir, Αλ. Τραγάκη, 2000). Η προσπάθεια αυτή, έδωσε, κατά γενική ομολογία, μια προσωρινή «ανάσα» στο σύστημα περιορίζοντας τις δαπάνες, δεν ήταν όμως της εμβέλειας που απαιτεί η πολυπλοκότητα του θέματος. Οι δυσμενείς δημογραφικές προβλέψεις σε συνδυασμό με ένα πολύπλοκο, δαπανηρό και δυσκίνητο σύστημα υπονομεύουν τις μελλοντικές εξελίξεις. Το σύνολο των χωρών που είναι μέλη του Ο.Ο.Σ.Α. βρίσκονται αντιμέτωπες με το πρόβλημα της γήρανσης των πληθυσμών τους. Γονιμότητα που μειώνεται, προσδόκιμο ζωής που αυξάνεται, έξαρση του αριθμού των συνταξιούχων η οποία θα κορυφωθεί σε 20 έτη περίπου, είναι παράγοντες που συντελούν σε μεγάλη αύξηση του αριθμού των συνταξιούχων, με δυσμενή επίπτωση στα δημόσια χρηματοοικονομικά των χωρών. Οι επιδράσεις στα δημόσια χρηματοοικονομικά των κοινωνιών που γηράσκουν είναι αναμφισβήτητα σημαντικές αλλά είναι σφάλμα να περιορίζονται οι μελέτες σε αυτό το επίπεδο και να παραβλέπονται οι παράγοντες που επιδρούν στη γήρανση του πληθυσμού και που αποτελούν τις πραγματικές αιτίες τις δυσμενούς εξέλιξης των χρηματοοικονομικών. «Φαίνεται να υποθέτουν ότι η γονιμότητα δεν μπορεί να επηρεαστεί από την πολιτική του κράτους. Όμως, μου κινεί την περιέργεια το γεγονός ότι οι σκανδιναβικές χώρες έχουν τα υψηλότερα ποσοστά γεννήσεων στην Ευρώπη, κάτι που ίσως δείχνει ότι η προσπάθεια μείωσης του κόστους ευκαιρίας της τεκνοποιίας (π.χ. με παιδικού σταθμούς κλπ)», (E. Phillip Davis, 2001). 2.2 Μακρο & Μίκρο-οικονομικές επιπτώσεις του προβλήματος Καθοριστικό ρόλο στην αύξηση των δαπανών για συντάξεις των φορέων κοινωνικής ασφάλισης παίζει η εξέλίξη των βασικών μεγεθών της οικονομίας 10

18 (πραγματικό εθνικό εισόδημα, πραγματικά επιτόκια, επίπεδο τιμών, ονομαστικοί μισθοί, παραγωγικότητα, πληθωρισμός, ανεργία). Επειδή στα περισσότερα συστήματα κοινωνικών ασφαλίσεων οι αρχικές παροχές είναι συνάρτηση του ι- στορικού αποδοχών κατά τη διάρκεια της ενεργού εργασίας και στη συνέχεια οι παροχές αναπροσαρμόζονται για να διατηρήσουν την αξία τους διαχρονικά, η εξέλιξη των ονομαστικών μισθών και του πληθωρισμού διαδραματίζουν σοβαρό ρόλο. Οι βασικές εξωτερικές οικονομικές επιπτώσεις του συστήματος: Μειωμένες ευκαιρίες αποταμίευσης και επενδύσεων (αγορά αποταμιευτικών κεφαλαίων), η σύγχρονη οικονομία στηρίζεται σε μια ευέλικτη παροχή κεφαλαίων σε επιχειρηματίες για επενδύσεις. Ένα διανεμητικό σύστημα με ελλειμματικό προϋπολογισμό αδυνατεί να προσφέρει τέτοια κεφάλαια, αφού 100 σημερινών εισφορών γίνονται ταυτόχρονα 100 σύνταξης, ενώ το κεφαλαιοποιητικό σύστημα που υπονοείται πίσω από τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων ισχύει η βασική αρχή του σύνθετου τόκου ή ανατοκισμού. Έτσι, για λόγο εξάρτησης είναι 4:1 1, τα 25 /χρόνο στο αναδιανεμητικό με 4 εργαζομένους θα δώσουν 100 σύνταξης, ενώ στο κεφαλαιοποιητικό, η μελλοντική αξία της ροής 25 /χρόνο για 40 χρόνια αποταμιεύσεων με 5% επιτόκιο θα δώσει περίπου. Το τελευταίο αυτό ποσό δια 10 χρόνια ασφάλισης θα έδινε σύνταξη 302 σύνταξη. Η διαφορά των 202 ανάμεσα στα δύο ΣΚΑ εκφράζει την αντιοικονομική χρήση των «αποταμιευόμενων» εισφορών. Βέβαια υπάρχει εδώ το ζήτημα των σταθερών αποδόσεων (ε=5% για 40 χρόνια), καθώς και η αγοραστική δύναμη των 302 (διαχρονική αξία χρήματος). Τα προβλήματα αυτά είναι μάλλον 1 4 εργαζομένων εισφορές για παροχές 1 συνταξιούχου 11

19 σημαντικά αν κρίνει κανείς από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν παράλληλα με τα ΣΚΑ και τα ιδιωτικά ασφαλιστικά συστήματα (ΙΑΣ). Επιπλέον, με τον περιορισμό των επενδύσεων, λόγω μικρότερων εθνικών αποταμιεύσεων, λόγω της απορρόφησης των εισφορών για το ΣΚΑ, η οικονομία δέχεται επίδραση του «φαύλου κύκλου της φτώχιας»: χαμηλό ύψος αποταμιεύσεων μειωμένες επενδύσεις μικρότερος ρυθμός ανάπτυξης μικρότερες αποταμιεύσεις κ.ο.κ. Εδώ, είτε πρέπει να περιοριστούν οι επενδύσεις - και ως εκ τούτου και ο ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης - είτε πρέπει να χρηματοδοτούνται με εξωτερικό δανεισμό κυρίως. Αλλά σε αυτή την περίπτωση οι ξένοι επενδυτές ή δανειστές αποκομίζουν πολύ σημαντικό τμήμα των οικονομικών ωφελειών που προκύπτουν από τις επενδύσεις αυτές. Η επίδραση αυτή σε κάθε περίπτωση εξαρτάται από την παραγωγικότητα των επενδύσεων αυτών, δηλαδή με τι ρυθμό αυξάνουν πολλαπλασιαστικά το εθνικό εισόδημα, έτσι ώστε αφού καλύψουν το δανεισμό να συνεχίσουν να αυξάνουν το πραγματικό προϊόν. Στρεβλώσεις στην αγορά εργασίας, δηλαδή η αντι-οικονομική του σπουδαιότερου παραγωγικού συντελεστή για χώρες, όπως η Ελλάδα, κύρια ε- ξαγωγείς υπηρεσιών (Ναυτιλία, Τουρισμός, και γιατί όχι απαιτείται εξάλλου πολιτισμός, γνώση κλπ) οι οποίες είναι εντάσεως εργασίας: Το υψηλό ποσοστό πρόωρων συνταξιοδοτήσεων, μειώνοντας προς τα κάτω το όριο συνταξιοδότησης (legal retirement age) αντιπροσωπεύει μια σημαντική «υπο-εκμετάλλευση» του εργατικού δυναμικού, σε μια ε- ποχή που ο αριθμός των γεννήσεων πέφτει και ο πληθυσμός γηράσκει, επομένως μειώνεται ο λόγος εξάρτησης πιέζοντας για αύξηση του χρεωστικού υπολοίπου του Ισοζυγίου του ΣΚΑ. 12

20 Οι υψηλές και διαφοροποιημένες κατά τομέα ασφαλιστικές εισφορές περιορίζουν την μέση ζήτηση εργασίας μεταξύ των διαφορετικών τομέων, αφού αυξάνουν τους μικτούς μισθούς (W) που πρέπει να καταβάλλουν οι επιχειρήσεις (P MPL<W). Έτσι αν δεν αυξάνει η αξία της παραγωγικότητας της εργασίας (P MPL) είτε λόγω πληθωρισμού είτε λόγω τεχνολογικής προόδου, η οποία βελτιώνει την υπόψη παραγωγικότητα, τότε η α- νταγωνιστική επιχείρηση θα κάνει απολύσεις έτσι ώστε να εξισώνει τη συνθήκη μεγιστοποίησης των κερδών της (P MPL=W) από την οποία προκύπτει η συνάρτηση ζήτησης εργασίας της. Οι στρεβλώσεις που αφορούν την αγορά εργασίας συνήθως θεωρούνται η κύρια πηγή των ανεπαρκειών που προκαλούν τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης. Στην ουσία οι στρεβλώσεις αυτές οφείλονται στις επιδράσεις των κρατήσεων που βαρύνουν τις επιχειρήσεις (εισφορές κοινωνικής ασφάλισης), οι οποίες αυξάνουν το μη μισθολογικό κόστος εργασίας. Στην Ελλάδα οι επιδράσεις αυτές είναι δύο ειδών: Μακροοικονομικές επιδράσεις, οι οποίες ασκούνται μέσω του κόστους εργασίας (μοναδιαίο κόστος εργασίας: ULC=W-APL) 2 και έχουν επιπτώσεις στη διεθνή ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, και επομένως επιδρούν στο εθνικό προϊόν την απασχόληση ή την ανεργία. Μικροοικονομικές επιδράσεις, που προκαλούνται από τις κλαδικές α- νισότητες ως προς το μη-μισθολογικό κόστος και ως προς άλλες παρα- 2 UCL=[(E W)/y]=W/(y/E)-W/APL, ULC=unit labor cost, E=εργαζόμενοι, W=μισθοί, y=πραγματικό ΑΕΠ, APL= μέση παραγωγικότητα εργασίας. Επομένως Δ(ULC)/ULC = ΔW/W-Δ(ΑΠΛ)/ΑΠΛ ή ο ρυθμός αύξησης του μοναδιαίου κόστους εργασίας ισούται με τη διαφορά αύξησης ονομαστικών μισθών και της μέσης παραγωγικότητας των εργαζομένων της οικονομίας. Αν λοιπόν οι αυξήσεις μισθών είναι γενικά πάνω από τη μέση παραγωγικότητα της εργασίας και το κόστος εργασίας δεν μπορεί να απορροφηθεί από τις εθνικές επιχειρήσεις τότε η εθνική οικονομία χάνει μερίδια αγορών. 13

Διαχείριση της Περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης

Διαχείριση της Περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης Διαχείριση της Περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης 1. Εισαγωγή Οι προβλεπόμενες υψηλές χρηματοδοτικές ανάγκες του Ελληνικού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης στο μέλλον καθιστούν επιτακτική την αποτελεσματική

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ ΕΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. Πέµπτη, 26 Νοεµβρίου 2009. Του Μιλτιάδη Νεκτάριου Αναπληρωτή Καθηγητή Πανεπιστηµίου Πειραιώς

ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ ΕΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. Πέµπτη, 26 Νοεµβρίου 2009. Του Μιλτιάδη Νεκτάριου Αναπληρωτή Καθηγητή Πανεπιστηµίου Πειραιώς ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ Πέµπτη, 26 Νοεµβρίου 2009. ΕΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Του Μιλτιάδη Νεκτάριου Αναπληρωτή Καθηγητή Πανεπιστηµίου Πειραιώς Τι θέλουµε: Ένα νέο δηµόσιο σύστηµα καθολικής κάλυψης του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ. 1. Εισαγωγή

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ. 1. Εισαγωγή Δείκτες σύγκρισης της χρηματοοικονομικής και κοινωνικής βιωσιμότητας των Συνταξιοδοτικών Ταμείων και παράγοντες που επηρεάζουν την οικονομική τους ισορροπία ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 1. Εισαγωγή Το σύνολο των

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank. H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο

Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank. H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο Διάρθρωση Παρουσίασης Α. Γιατί επιδιώκεται η ένταξη στη Ζώνη του Ευρώ από μικρές οικονομίες

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία

Κεφάλαιο 5. Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία Κεφάλαιο 5 Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία Περίγραμμα κεφαλαίου Ισοζύγιο Πληρωμών Ισορροπία της αγοράς αγαθών σε μια ανοικτή οικονομία Αποταμίευση και επένδυση σε μια μικρή ανοικτή οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 15. Οι δηµόσιες δαπάνες και ηχρηµατοδότησή τους

Κεφάλαιο 15. Οι δηµόσιες δαπάνες και ηχρηµατοδότησή τους Κεφάλαιο 15 Οι δηµόσιες δαπάνες και ηχρηµατοδότησή τους Ο κρατικός προϋπολογισµός: εδοµένα και αριθµοί Συνολικές δηµόσιες δαπάνες: τρειςκατηγορίεςδηµοσίων δαπανών ηµόσιες δαπάνες (G) Μεταβιβαστικές πληρωµές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 Μάθημα: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: ευτέρα, 6 Ιουνίου 2011

Διαβάστε περισσότερα

Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013. Συνέντευξη Τύπου. Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ

Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013. Συνέντευξη Τύπου. Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013 Συνέντευξη Τύπου Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Ο ελληνικός τουρισμός παραμένει διεθνώς ανταγωνιστικός και είναι σε

Διαβάστε περισσότερα

Pensions at a Glance: Public Policies across OECD Countries 2005 Edition

Pensions at a Glance: Public Policies across OECD Countries 2005 Edition Pensions at a Glance: Public Policies across OECD Countries 2005 Edition Summary in Greek Οι συντάξεις µε µια µατιά : Οι δηµόσιες πολιτικές στις χώρες του ΟΟΣΑ -Έκδοση 2005 Περίληψη στα ελληνικά Τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ: 24 Ανάπτυξη πλαισίου Κοινωνικού Διαλόγου σε επίπεδο κλάδου και επιχείρησης για την ανάδειξη των προσαρμογών των

ΔΡΑΣΗ: 24 Ανάπτυξη πλαισίου Κοινωνικού Διαλόγου σε επίπεδο κλάδου και επιχείρησης για την ανάδειξη των προσαρμογών των ΔΡΑΣΗ: 24 Ανάπτυξη πλαισίου Κοινωνικού Διαλόγου σε επίπεδο κλάδου και επιχείρησης για την ανάδειξη των προσαρμογών των καταστατικών κειμένων διοίκησης ανθρώπινου ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: δυναμικού ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Οκτώβριος 2010 1. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Η ελληνική οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις τις τελευταίες δεκαετίες. Κύρια χαρακτηριστικά της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική. Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική. Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα 1 Αντικείµενο Διεθνούς Μακροοικονοµικής Η διεθνής µακροοικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΤΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΤΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Oι συναλλαγές μιας χώρας με τον υπόλοιπο κόσμο, συμπεριλαμβανομένων τόσο των εμπορικών όσο και των χρηματοοικονομικών ροών, καταγράφονται στο ισοζύγιο διεθνών πληρωμών. Oι συναλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

1. Τι γνωρίζετε για το θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας; Τι γνωρίζετε παγκοσμίως;

1. Τι γνωρίζετε για το θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας; Τι γνωρίζετε παγκοσμίως; 1. Τι γνωρίζετε για το θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας; Τι γνωρίζετε παγκοσμίως; Η ιδιωτική ασφάλιση βρίσκεται μπροστά σε μια νέα πραγματικότητα, διεκδικώντας ισχυρότερη θέση στο χρηματοπιστωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld Paul Krugman Maurice Obsfeld Διεθνής Οικονομική Κεφάλαιο 21 Η Διεθνής Αγορά Κεφαλαίου και τα κέρδη από το Εμπόριο Διεθνής Τραπεζική Λειτουργία και Διεθνής Κεφαλαιαγορά Φιλίππου Ευαγγελία Α.Μ. 1207 Μ069

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές της Λισσαβόνας: ένα ευρωπαϊκό όραμα χωρίς ευρωπαϊκές πολιτικές

Στρατηγικές της Λισσαβόνας: ένα ευρωπαϊκό όραμα χωρίς ευρωπαϊκές πολιτικές Στρατηγικές της Λισσαβόνας: ένα ευρωπαϊκό όραμα χωρίς ευρωπαϊκές πολιτικές του Πέτρου Λινάρδου Ρυλμόν 1. Εισαγωγή Θυμόμαστε τη Στρατηγική της Λισσαβόνας ως όραμα μιας ευρωπαϊκής οικονομίας βασισμένης στη

Διαβάστε περισσότερα

A. ΠΗΓΕΣ &ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

A. ΠΗΓΕΣ &ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ A. ΠΗΓΕΣ &ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ (πηγές) 1. ΕΛΣΤΑΤ : πληθυσμιακά μεγέθη και ηλικιακή δομή Απογραφές πληθυσμού 2001, 2011 (Σύνολο Χώρας, NUTS2-επίπεδο περιφέρειας)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ 2010 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Διεύθυνση Στρατηγικής και Οικονομικής Ανάλυσης ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ 1 Η οικοδομή έχει εισέλθει σε περίοδο σημαντικής διόρθωσης Η οικοδομική

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστικά προϊόντα σύνταξης. Tα προβλήματα και οι δυνατότητες ανταπόκρισης της ασφαλιστικής αγοράς.

Ασφαλιστικά προϊόντα σύνταξης. Tα προβλήματα και οι δυνατότητες ανταπόκρισης της ασφαλιστικής αγοράς. Ασφαλιστικά προϊόντα σύνταξης. Tα προβλήματα και οι δυνατότητες ανταπόκρισης της ασφαλιστικής αγοράς. Θέλω να συγχαρώ το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο για την οργάνωση του Συνεδρίου αυτού που

Διαβάστε περισσότερα

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά Νότια Ευρώπη Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός Η πρόσφατη οικονομική κρίση επηρέασε εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών με πολλούς να χάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Χωρίζεται σε δύο μεγάλες περιοχές: -ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ -ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Η συμπεριφορά της οικονομικής μονάδας (καταναλωτής, νοικοκυριό, επιχείρηση, αγορά). Εξετάζει θέματα

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Anadiarthrositsmedeteliko Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Στο Ταµείο Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών ηµοσίων Εργων (Τ.Σ.Μ.Ε..Ε.), που διέπεται από τις διατάξεις του α.ν. 2326/1940 «περί ΤΣΜΕ Ε» (Α, 145), όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΕΑΠ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ξ. Δ. Αυλωνίτης Αντιπρόεδρος.

ΑΕΕΑΠ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ξ. Δ. Αυλωνίτης Αντιπρόεδρος. ΑΕΕΑΠ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ξ. Δ. Αυλωνίτης Αντιπρόεδρος Οκτώβριος 2013 Τί είναι η ΑΕΕΑΠ; Εταιρία ειδικού σκοπού Επενδύει τα κεφάλαιά της αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

Η οικονομική κρίση στην Ελλάδα και οι επιπτώσεις στο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης

Η οικονομική κρίση στην Ελλάδα και οι επιπτώσεις στο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης Η οικονομική κρίση στην Ελλάδα και οι επιπτώσεις στο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης Μέμος Κωνσταντίνος Διδάσκων (ΕΔΙΠ), Υ/Δ Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής Παντείου Πανεπιστημίου Περίληψη: Η κεντρική επιδίωξη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ Απρίλιος 2015 Νο 5 Είναι αλήθεια ότι οι Έλληνες υπερφορολογούνται; της Γεωργίας Καπλάνογλου Επίκου ρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού

Διαβάστε περισσότερα

Το εισοδηματικό προφίλ του Έλληνα συνταξιούχου

Το εισοδηματικό προφίλ του Έλληνα συνταξιούχου Το εισοδηματικό προφίλ του Έλληνα συνταξιούχου Είναι αλήθεια ότι τα διαθέσιμα στοιχεία των Ταμείων αλλά και τα φορολογικά στοιχεία δεν είναι ακριβή για να έχουμε μια απόλυτα καθαρή εικόνα για το εισοδηματικό

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική.! Καθ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική.! Καθ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική! Καθ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Αντικείμενο Διεθνούς Μακροοικονομικής Η διεθνής μακροοικονομική ασχολείται με το προσδιορισμό των βασικών μακροοικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ Η κατάσταση έλλειψης εργασίας, κατά την οποία υπάρχει δυσαρμονία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, προσφέρονται λίγες θέσεις εργασίας, ενώ υπάρχουν πάρα πολλοί ενδ9ιαφερόμενοι. Είναι έννοια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί

Διαβάστε περισσότερα

Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα

Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα ΣΥΝΟΨΗ 21 ΣΥΝΟΨΗ Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα 1. Η αναταραχή στην Ευρωζώνη οφείλεται στην παγκόσμια κρίση χρηματιστικοποίησης η

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Ενότητα 11: Η σχέση πληθωρισμού και ανεργίας. Γεώργιος Μιχαλόπουλος Τμήμα Λογιστικής-Χρηματοοικονομικής

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Ενότητα 11: Η σχέση πληθωρισμού και ανεργίας. Γεώργιος Μιχαλόπουλος Τμήμα Λογιστικής-Χρηματοοικονομικής Ενότητα 11: Η σχέση πληθωρισμού και ανεργίας Τμήμα Λογιστικής-Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες,

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Οι μακροοικονομικές προβλέψεις για την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας έχουν αναθεωρηθεί σημαντικά προς τα κάτω τόσο για το 2012 όσο και για το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Απρίλιος 2012 www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΜΗΝΙΑΙΑ TAMEIAKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών. Τριµηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονοµία 01-2012

Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών. Τριµηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονοµία 01-2012 Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών Τριµηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονοµία 01-2012 Το διεθνές περιβάλλον επιδεινώνεται 2011 Νέα επιβράδυνση ανάπτυξης παγκόσµιας οικονοµίας στο δ τρίµηνο του

Διαβάστε περισσότερα

Εάν το ποσοστό υποχρεωτικών καταθέσεων είναι 25% και υπάρξει μια αρχική κατάθεση όψεως 2.000 σε μια εμπορική Τράπεζα, τότε η μέγιστη ρευστότητα που μπορεί να δημιουργηθεί από αυτή την κατάθεση είναι: Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ (ΙΚΑ ΕΤΑΜ & ΕΤΕΑΜ) 2012 --------------------------- ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΛΑΣΕΙΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ - ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ (2012) ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Πέντε είναι οι παράμετροι που προσδιορίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική παρουσίαση Ιούνιος 2007

Εταιρική παρουσίαση Ιούνιος 2007 Εταιρική παρουσίαση Ιούνιος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ανασκόπηση της Εταιρίας Πρόσφατες Εταιρικές Εξελίξεις Οικονομικά Στοιχεία Η Μετοχή Επενδυτική Πρόταση Ανασκόπηση Εταιρίας Η Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ με μια ματιά

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά του Τουρισμού & του Πολιτισμού

Οικονομικά του Τουρισμού & του Πολιτισμού Οικονομικά του Τουρισμού & του Πολιτισμού Μακροοικονομικά Υπεύθυνοι μαθήματος Κ αθηγητής Μιχαήλ Ζ ουμπουλάκης Επίκουρος Καθηγητής Θεόδωρος Μεταξάς ΑΕΠ Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν ή ΑΕΠ (Gross Domestic

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΘΕΜΑ : Ασφαλιστικά Θέματα Μηχανικών Ιωάννης Γιαννακουδάκης, μηχανολόγος μηχανικός Αγγελική Μυρίλλα, πολιτικός μηχανικός Μαρία Σαρτζετάκη, αγρονόμος τοπογράφος μηχανικός Ελένη

Διαβάστε περισσότερα

Η κοινωνική ασφάλιση των ΕΒΕ: ΟΑΕΕ 2014. Τομέας Κοινωνικής Πολιτικής ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

Η κοινωνική ασφάλιση των ΕΒΕ: ΟΑΕΕ 2014. Τομέας Κοινωνικής Πολιτικής ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ Η κοινωνική ασφάλιση των ΕΒΕ: ΟΑΕΕ 2014 Τομέας Κοινωνικής Πολιτικής ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ Βασικότερος και παράλληλα αναπόφευκτος κίνδυνος όλων των κοινωνιών αποτελεί η γήρανση του πληθυσμού. Για την αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ Πρόταση για ρύθμιση δανείων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων 1. Ελληνική Οικονομία και Τουρισμός Ο τουρισμός είναι σημαντικός τομέας για την ελληνική οικονομία από απόψεως

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα δεν είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση: Η αρχιτεκτονική της ευρωζώνης, η κατάρρευση των περιφερειακών οικονομιών και οι επιλογές πολιτικής

Η Ελλάδα δεν είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση: Η αρχιτεκτονική της ευρωζώνης, η κατάρρευση των περιφερειακών οικονομιών και οι επιλογές πολιτικής Η Ελλάδα δεν είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση: Η αρχιτεκτονική της ευρωζώνης, η κατάρρευση των περιφερειακών οικονομιών και οι επιλογές πολιτικής Ηλίας Κικίλιας Διευθυντής Ερευνών Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011 Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Σεπτέμβριος 2012 Οικονομικές Μελέτες 34 Σύνοψη βασικών

Διαβάστε περισσότερα

Τα οικονομικά του Συνταξιοδοτικού Συστήματος: Κύριων και Επικουρικών.

Τα οικονομικά του Συνταξιοδοτικού Συστήματος: Κύριων και Επικουρικών. Τα οικονομικά του Συνταξιοδοτικού Συστήματος: Κύριων και Επικουρικών. Με την έναρξη της οικονομικής κρίσης και την ένταξή μας στη μνημονιακή εποχή η πρώτη επέμβαση και περικοπή που έγινε στις δαπάνες του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Ο Πληθωρισμός και οι κεντρικές τράπεζες. Ισμήνη Πάττα Περίληψη, 2 ου μισού του κεφ. 12 ΑΜ 1207/Μ:070

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Ο Πληθωρισμός και οι κεντρικές τράπεζες. Ισμήνη Πάττα Περίληψη, 2 ου μισού του κεφ. 12 ΑΜ 1207/Μ:070 ΠΕΡΙΛΗΨΗ (2 ου μέρους κεφαλαίου 12 ( από το 12.4. και μετά, του βιβλίου Οικονομική για Επιχειρησιακές Σπουδές, του D. Mc Aleese) Ο Πληθωρισμός και οι κεντρικές τράπεζες Βασικά Σημεία : *Κεντρικές Τράπεζες,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανεργία, ως αποτέλεσμα της ύφεσης και των διαρθρωτικών προβλημάτων της ελληνικής οικονομίας, αποτελεί σήμερα το μεγαλύτερο κοινωνικό πρόβλημα στη χώρα.

Διαβάστε περισσότερα

(Πολιτική. Οικονομία ΙΙ) Τμήμα ΜΙΘΕ. Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος. Αρχές Οικονομικής ΙΙ. 14/6/2011Εαρινό Εξάμηνο 2010-2011. (Πολιτική Οικονομία ΙΙ) 1

(Πολιτική. Οικονομία ΙΙ) Τμήμα ΜΙΘΕ. Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος. Αρχές Οικονομικής ΙΙ. 14/6/2011Εαρινό Εξάμηνο 2010-2011. (Πολιτική Οικονομία ΙΙ) 1 Αρχές Οικονομικής ΙΙ (Πολιτική Οικονομία ΙΙ) Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος Τμήμα ΜΙΘΕ Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος 2010-2011 Αρχές Οικονομικής ΙΙ (Πολιτική Οικονομία ΙΙ) 1 Θεματικές Ενότητες Επισκόπηση της Μακροοικονομικής-Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑ ΝΕΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Του. Μιλτιάδη Νεκτάριου, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

ΕΝΑ ΝΕΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Του. Μιλτιάδη Νεκτάριου, Πανεπιστήμιο Πειραιώς ΕΝΑ ΝΕΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Του Μιλτιάδη Νεκτάριου, Πανεπιστήμιο Πειραιώς Το πολιτικό προσωπικό της χώρας βαρύνεται, μεταξύ άλλων, και για την καταστροφή του ασφαλιστικού συστήματος της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Μάρτιος www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή Ετήσια Αποτελέσματα Ομίλου GENIKI Bank Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία το και ένα χρόνο μετά την επιτυχή ένταξή της στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, η GENIKI Bank βελτίωσε σταδιακά το λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

Η Ενίσχυση του Ρόλου της Κοινωνικής Ασφάλισης & η Έλευση των Επαγγελματικών Ταμείων Επικουρικής Ασφάλισης

Η Ενίσχυση του Ρόλου της Κοινωνικής Ασφάλισης & η Έλευση των Επαγγελματικών Ταμείων Επικουρικής Ασφάλισης Μάιος 2004 Η Ενίσχυση του Ρόλου της Κοινωνικής Ασφάλισης & η Έλευση των Επαγγελματικών Ταμείων Επικουρικής Ασφάλισης Ιωάννης Ασημακόπουλος (*) Οι δημογραφικές αλλαγές, ο ρυθμός ανάπτυξης της παγκόσμιας

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία Βασικά μεγέθη & συγκριτικοί δείκτες

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία Βασικά μεγέθη & συγκριτικοί δείκτες ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΑ Α ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ (ΕΑΑ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 Μάθημα: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Δευτέρα, 3 Ιουνίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Ενότητα 11: Ανεργία και καταπολέμηση της Τμήμα Λογιστικής-Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες,

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς και τις συντάξεις

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς και τις συντάξεις ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς και τις συντάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Για Ενα Νέο Μισθολόγιο: Πλαίσιο Διαλόγου

Για Ενα Νέο Μισθολόγιο: Πλαίσιο Διαλόγου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ και ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Για Ενα Νέο Μισθολόγιο: Πλαίσιο Διαλόγου 30 Σεπτεμβρίου 2010 Περιεχόμενο I. Εξέλιξη μισθολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας A Εξάμηνο 2008 Αθήνα, 28 Αυγούστου 2008 σε εκατ. Α 6μηνο 2008 Α 6μηνο 2007 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ * 835 724 +15% Καθαρά κέρδη από εγχώριες δραστηριότητες 510 478

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση Α.1 (α) (β) www.arnos.gr info@arnos.co.gr

Ερώτηση Α.1 (α) (β) www.arnos.gr info@arnos.co.gr Ερώτηση Α.1 Σε μια κλειστή οικονομία οι αγορές αγαθών και χρήματος βρίσκονται σε ταυτόχρονη ισορροπία (υπόδειγμα IS-LM). Να περιγράψετε και να δείξετε διαγραμματικά το πώς θα επηρεάσει την ισορροπία των

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Σύγκλισης και υπονόμευση των δικαιωμάτων των εργαζομένων του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Προγράμματα Σύγκλισης και υπονόμευση των δικαιωμάτων των εργαζομένων του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Προγράμματα Σύγκλισης και υπονόμευση των δικαιωμάτων των εργαζομένων του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Εισαγωγή Αμέσως μετά την ένταξη της στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), η Κυπριακή Δημοκρατία (ΚΔ) υπέβαλε το πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ - 2013 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ.

ΕΤΟΣ - 2013 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΠΙΝΑΚΑΣ Α.1 - Στόχοι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚO ΕΤΟΣ 2013 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ. 1. ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ποσά σε εκατ..) Α/Α Κατηγορία δαπανών 2013 2013 Ιαν. Φεβ. Μαρτ. Σύνολο Απρ.

Διαβάστε περισσότερα

2 Η απασχόληση στο εμπόριο: Διάρθρωση και εξελίξεις

2 Η απασχόληση στο εμπόριο: Διάρθρωση και εξελίξεις 2 Η απασχόληση στο εμπόριο: Διάρθρωση και εξελίξεις 2.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Στο Μέρος αυτό αποτυπώνονται οι εξελίξεις στη διάρθρωση και στα βασικά χαρακτηριστικά της απασχόλησης στο εμπόριο σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του κ. Ευθύμιου Ο. Βιδάλη Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΣΕΒ Πρόεδρο Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Παρουσίαση του κ. Ευθύμιου Ο. Βιδάλη Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΣΕΒ Πρόεδρο Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη Παρουσίαση του κ. Ευθύμιου Ο. Βιδάλη Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΣΕΒ Πρόεδρο Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη «Μεταρρυθμίσεις και Οικονομική Ανάπτυξη» 20 Μαρτίου 2014 Ευθύμιος Ο. Βιδάλης Αντιπρόεδρος Δ.Σ. ΣΕΒ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΑ-ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΤΣΑΥ

ΕΤΑΑ-ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΤΣΑΥ ΕΤΑΑ-ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΤΣΑΥ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ Παρουσίαση µέρους της εισήγησης στο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο στην Θεσσαλονίκη 15 Νοεµβρίου 2014 Εισηγητής Dr. Κιτσοπανίδης Ιωάννης ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΛΙΜΠΑ ΖΙΖΗ. Δρ. Οικονομολόγος της Εργασίας Εμπειρογνώμων. Οικονομικές διακυμάνσεις - Πληθωρισμός Ανεργία

ΣΑΛΙΜΠΑ ΖΙΖΗ. Δρ. Οικονομολόγος της Εργασίας Εμπειρογνώμων. Οικονομικές διακυμάνσεις - Πληθωρισμός Ανεργία Βιογραφικό σημείωμα Η Ζιζή Σαλίμπα γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε οικονομικά στη Νομική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (DEA) και διδακτορικό δίπλωμα

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική μεταρρύθμιση: Φορολογική Διοίκηση και Κοινωνικό περιβάλλον

Φορολογική μεταρρύθμιση: Φορολογική Διοίκηση και Κοινωνικό περιβάλλον Φορολογική μεταρρύθμιση: Φορολογική Διοίκηση και Κοινωνικό περιβάλλον Βασίλης Θ. Ράπανος Καθηγητής Πανεπιστήμιο Αθηνών 28-11-2012 1 Μέτρα ή μεταρρύθμιση Στην περίοδο της μεταπολίτευσης έγινε μια ουσιαστική

Διαβάστε περισσότερα

Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την

Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την χρησιμότητα και εμφανίζει την φύση και τις τάσεις των τρεχουσών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΑ ΤΑ ΧΑΡΑΤΣΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΙΚΑ

ΟΛΑ ΤΑ ΧΑΡΑΤΣΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΙΚΑ ΟΛΑ ΤΑ ΧΑΡΑΤΣΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΙΚΑ Του Κώστα Νικολάου* Την ώρα που άρχισε η σφαγή των συντάξεων, αρχές του 2009, τα οικονομικά αποτελέσματα του ΙΚΑ ήταν θετικά: έσοδα 12.600.000.000, έξοδα 9.880.000.000,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2010. Θέμα: Ισοζύγιο Πληρωμών: ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2010. Θέμα: Ισοζύγιο Πληρωμών: ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2010 Θέμα: Ισοζύγιο Πληρωμών: ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010 Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών Τον Αύγουστο του 2010 το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών διαμορφώθηκε σε 259 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ. 30, ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σύμφωνα με την έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2. Ποσοτικές µετρήσεις και διάρθρωση της εθνικής οικονοµίας

Κεφάλαιο 2. Ποσοτικές µετρήσεις και διάρθρωση της εθνικής οικονοµίας Κεφάλαιο 2 Ποσοτικές µετρήσεις και διάρθρωση της εθνικής οικονοµίας Περίγραµµα κεφαλαίου Εθνικοί λογαριασµοί εισοδήµατος: Οι µετρήσεις του προϊόντος, του εισοδήµατος και της δαπάνης Ακαθάριστο εγχώριο

Διαβάστε περισσότερα

Αποταμίευση, Επένδυση και το Χρηματοπιστωτικό σύστημα

Αποταμίευση, Επένδυση και το Χρηματοπιστωτικό σύστημα Αποταμίευση, Επένδυση και το Χρηματοπιστωτικό σύστημα Κεφάλαιο 25 Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Το χρηματοπιστωτικό σύστημα Το χρηματοπιστωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Εργαζόμενων ΕΛΛΑΔΑ & Δ. ΕΥΡΩΠΗ 3 7 1.162 Η.Π.Α. 2 4 1.715 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 5 6 1.629 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 3 8 1.031 ΣΥΝΟΛΟ 13 24 5.

Αριθμός Εργαζόμενων ΕΛΛΑΔΑ & Δ. ΕΥΡΩΠΗ 3 7 1.162 Η.Π.Α. 2 4 1.715 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 5 6 1.629 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 3 8 1.031 ΣΥΝΟΛΟ 13 24 5. ΤΙΤΑΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ Η ΤΙΤΑΝ Α.Ε. είναι ένας Όμιλος εταιριών με μακρόχρονη πορεία στη βιομηχανία τσιμέντου. Ιδρύθηκε το 1902 και η έδρα του βρίσκεται στα Άνω Πατήσια. Ο Όμιλος

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονομία Τεύχος 1/03

Τριμηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονομία Τεύχος 1/03 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών Η Ελληνική Οικονομία 1/03 Τριιμηνιιαίία Έκθεση Αρ.. Τεύχους 36,, ΙΙούνι ιος 2003 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ--ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΑσσθθεεννεεί ίίςς εεννδδεεί ίίξξεει ιιςς ββεελλττί ίίωσσηηςς

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΡΙΣΗ ΞΕΠΕΡΑΣΤΗΚΕ ΚΑΘΩΣ ΛΕΝΕ;

Η ΚΡΙΣΗ ΞΕΠΕΡΑΣΤΗΚΕ ΚΑΘΩΣ ΛΕΝΕ; Η ΚΡΙΣΗ ΞΕΠΕΡΑΣΤΗΚΕ ΚΑΘΩΣ ΛΕΝΕ; Καθώς έχουν περάσει, από το 2008 οπότε και ξέσπασε η μεγαλύτερη καπιταλιστική κρίση μετά την κρίση του 1929, οι πάντες σχεδόν συμπεριφέρονται σαν να έχει ξεπεραστεί η κρίση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες Μυρτώ - Σμαρώ Γιαλαμά Α.Μ.: 1207 Μ 075 Διεθνής Πολιτική Οικονομία Μάθημα: Γεωπολιτική των Κεφαλαιαγορών Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες 1. Τι είναι η παγκόσμια αγορά συναλλάγματος;

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ;

Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ; Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ; Από την έναρξη της παγκόσμιας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, η ΕΕ βρίσκεται αντιμέτωπη με χαμηλά επίπεδα επενδύσεων. Απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οικονομική και Παγκόσμια Οικονομία ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

Διεθνής Οικονομική και Παγκόσμια Οικονομία ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Διεθνής Οικονομική και Παγκόσμια Οικονομία ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Διεθνής Οικονομική 1. Διεθνές εμπόριο, Διεθνής Εμπορική Πολιτική και Διεθνείς Εμπορικές Συμφωνίες και Θεσμοί 2. Μακροοικονομική Ανοικτών

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Ο οδικός χάρτης για την ανασυγκρότηση της Ελλάδας

Νέο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Ο οδικός χάρτης για την ανασυγκρότηση της Ελλάδας Νέο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης Ο οδικός χάρτης για την ανασυγκρότηση της Ελλάδας Περιεχόμενα Το πλαίσιο της πολιτικής μας Μακροοικονομικό περιβάλλον και προβλέψεις Μεσοπρόθεσμες δημοσιονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας

Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (008) ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας 12 10 8 6 4 2 0-2 % 1999 Η δυναµική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013 NUNTIUS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΤΗΛ: 210-3350599 ΦΑΞ: 210-3254846 E-MAIL: nunt12@otenet.gr WEBSITE: www.nuntius.gr Αθήνα, 31/03/2010 ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12-14, 10563, Αθήνα. Τηλ.: 210 5202250-60-70, Fax: 2105229167, e-mail: oee@oe-e.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12-14, 10563, Αθήνα. Τηλ.: 210 5202250-60-70, Fax: 2105229167, e-mail: oee@oe-e. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12-14, 10563, Αθήνα. Τηλ.: 210 5202250-60-70, Fax: 2105229167, e-mail: oee@oe-e.gr Εισήγηση του Προέδρου του Οικονομικού Επιμελητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΙΕΝΕ Μ07. Ιούλιος 2013. Συγγραφείς: Αργυρώ Ροϊνιώτη, Κωστής Σταμπολής

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΙΕΝΕ Μ07. Ιούλιος 2013. Συγγραφείς: Αργυρώ Ροϊνιώτη, Κωστής Σταμπολής Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΙΕΝΕ Μ07 Ιούλιος 2013 Συγγραφείς: Αργυρώ Ροϊνιώτη, Κωστής Σταμπολής Σύνοψη Μελέτης Η Ελλάδα είναι μια χώρα ιδιαίτερα εξαρτημένη από το

Διαβάστε περισσότερα

Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης

Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης Στην Ελλάδα η μη ρεαλιστική πρόβλεψη του ταμειακού ελλείμματος κατά το έτος 2009, εξαιτίας της υπερεκτίμησης των εσόδων και της αύξησης των

Διαβάστε περισσότερα

Η αλήθεια και τα παραμύθια τους για το ασφαλιστικό.

Η αλήθεια και τα παραμύθια τους για το ασφαλιστικό. ΟΙ ΝΕΕΣ (ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ;) ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ - Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΤΟΥΣ Η αλήθεια και τα παραμύθια τους για το ασφαλιστικό. Προέχει η εργασία και η προστασία των μισθών γιατί οι αξιοπρεπείς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 3 Ο ΜΝΗΜΟΝΙΟ

ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 3 Ο ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 3 Ο Ευκαιρίες και Προβληματισμοί για Επενδύσεις Γεώργιος Σ. Μαυραγάνης LL.M., Ph.D. (UCL) Δικηγόρος πρώην Υφυπουργός Οικονομικών 1 ΑΕΠ 0,8% το 2014, 0,8% στο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2010-2011 Η «μικρή» επιχειρηματικότητα σε περίοδο κρίσης

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2010-2011 Η «μικρή» επιχειρηματικότητα σε περίοδο κρίσης Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2010-2011 Η «μικρή» επιχειρηματικότητα σε περίοδο κρίσης Σταύρος Ιωαννίδης Στελίνα Χατζηχρήστου 26 Ιανουαρίου 2012 Παγκόσμιο Παρατηρητήριο Επιχειρηματικότητας GEM Παρατηρητήριο

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Έλλειμμα στην Ελληνική οικονομία και δομικά προβλήματα της»

Θέμα: «Έλλειμμα στην Ελληνική οικονομία και δομικά προβλήματα της» Θέμα: «Έλλειμμα στην Ελληνική οικονομία και δομικά προβλήματα της» 1 ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Έλλειμμα στην Ελληνική οικονομία και δομικά προβλήματα της Επιμέλεια κειμένου Τσιρώνης

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομική. Ενότητα 2: Η μέτρηση των Βασικών Μακροοικονομικών Αγαθών. Σόρμας Αστέριος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη)

Μακροοικονομική. Ενότητα 2: Η μέτρηση των Βασικών Μακροοικονομικών Αγαθών. Σόρμας Αστέριος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Μακροοικονομική Ενότητα 2: Η μέτρηση των Βασικών Μακροοικονομικών Αγαθών Σόρμας Αστέριος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης

Ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 14, 54623 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΤΗΛ : 2310-261662, 2310-277231, FAX : 2310-230914 e-mail : info@spedeth.gr website : www.spedeth.gr Εισηγητής : Γιώργος Χατζηνάσιος Α Αντιπρόεδρος Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ. & Κ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων, Πεδίον Άρεως, Βόλος, 38334, http://www.ldsa.gr/, demolab@uth.gr, +302421074432-33

Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων, Πεδίον Άρεως, Βόλος, 38334, http://www.ldsa.gr/, demolab@uth.gr, +302421074432-33 ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΝΕΑ Demo Νews ΕΔΚΑ, Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2009 Τεύχος 7 ο Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων, Πεδίον Άρεως, Βόλος, 38334, http://www.ldsa.gr/, demolab@uth.gr, +302421074432-33

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Δελτίο Τύπου ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Παγκόσμια Έρευνα του Boston Consulting Group για λογαριασμό της Ciett αποκαλύπτει πώς οι παλαιωμένες

Διαβάστε περισσότερα

Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1 Ομάδα Α Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Η συνολική παραγωγή µιας χώρας µελετάται από τη µικροοικονοµία.

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ Το διάγραμμα κυκλικής ροής της οικονομίας (κεφ. 3, σελ. 100 Mankiw) Εισόδημα Υ Ιδιωτική αποταμίευση S Αγορά συντελεστών Αγορά χρήματος Πληρωμές συντελεστών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝOMIKA ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ

ΟΙΚΟΝOMIKA ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση και Διαχείριση Οικονομικών Μονάδων & Οργανισμών (ΔΔΟΜΟ)» με κατεύθυνση τη "Στρατηγική Διοίκηση" Θεματική Ενότητα 2 ΟΙΚΟΝOMIKA ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ Ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ)

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ) ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ) Εποπτεύον Υπουργείο:.... Επωνυμία Φορέα: Έτος Μήνας Αναφοράς:..... ΠΙΝΑΚΑΣ Α Α.Φ.Μ.:..... ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά) Ι. ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0100 Επιχορηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία κ. Nicolette Kressl Υφυπουργού Οικονομικών της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας

Ομιλία κ. Nicolette Kressl Υφυπουργού Οικονομικών της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας Ομιλία κ. Nicolette Kressl Υφυπουργού Οικονομικών της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας Εισαγωγή Κατ αρχάς θα ήθελα να σας μεταφέρω τους χαιρετισμούς του πρώην Ομοσπονδιακού Υπουργού των Οικονομικών,

Διαβάστε περισσότερα