Ψυχογενής στυτική δυσλειτουργία: µία γνωριµία µε τις ψυχολογικές θεραπείες

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ψυχογενής στυτική δυσλειτουργία: µία γνωριµία µε τις ψυχολογικές θεραπείες"

Transcript

1 Ψυχογενής στυτική δυσλειτουργία: µία γνωριµία µε τις ψυχολογικές θεραπείες Εύη Κυράνα, MSc Ψυχολόγος Υγείας Ειδικευµένη στις ψυχοσεξουαλικές διαταραχές

2 Σκεφτείτε µία κακή στιγµή στηζωήσας, µια αρνητικά φορτισµένη εµπειρία

3 Ένα µικρό ατύχηµα. Ποιο το συναίσθηµά σας; Θυµός;

4 Ένα σοβαρό ατύχηµα. Ποιο το συναίσθηµά σας; Φόβος;

5 Ένα τραγικό ατύχηµα. Ποιο το συναίσθηµά σας; Πανικός / απελπισία;

6 Σκεφτείτε τώρα ένα άλλο «ατύχηµα»

7 Ένα µικρό ατύχηµα. Ποιο το συναίσθηµά σας; Θυµός;

8 Ένα σοβαρό ατύχηµα. Ποιο το συναίσθηµά σας; Φόβος;

9 Ένα τραγικό ατύχηµα. Ποιο το συναίσθηµά σας; Πανικός / απελπισία;

10 Ηερώτησηµία, τα ερωτηµατικά πολλά Κι εσείς καλείστε να δώσετε ΠΕΙΣΤΙΚΕΣ απαντήσεις!

11 Σεξουαλική ανταπόκριση απόκριση Masters EH, et al. Human Sexual Response. Boston, Mass: Little Brown & Co.; Kaplan HS. Disorders of Sexual Desire and Other New Concepts and Techniques in Sex Therapy. New York, NY: Brunner/Mazel Publications; 1979.

12 ΕΡΕΘΙΣΜΑ ΜΝΗΜΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟ ΕΡΕΘΙΣΜΑ ΜΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟ ΕΡΕΘΙΣΜΑ

13 Από το ερέθισµα στη στύση 2. Νευρικό σήµα 1. Σεξουαλικό ερέθισµα 4. Χάλαση λείων µυϊκών ινών cgmp 3. Κυτταρική δραστηριότητα

14 Από το ερέθισµα στη στύση 2. Νευρικό σήµα 1. Μη σεξουαλικό ερέθισµα 4. Σύσπαση λείων µυϊκών ινών Αύξηση αδρενεργικού τόνου 3. Κυτταρική δραστηριότητα

15 Αυτόνοµο νευρικόσύστηµα: το παιχνίδι Αδρενεργικό νεύρο α 2 ΑR - - Χολινεργικό νεύρο Ach M-Ach υποδοχέας Χολινεργικό νεύρο Ach M-Ach υποδοχέας NOS Μη-αδρενεργικό - Μη-χολινεργικό νεύρο + - NO α 2 ΑR α 1 - και α 2 - ΑR Σύσπαση λείων µυικών ινών Χάλαση λείων µυικών ινών ΧΑΛΑΣΗ ιόγκωση Χαλαρή στύση ΣΤΥΣΗ

16 Nobre P: Arch. Sex. Behav; 37 (4), 2008

17

18 To άγχος βλάπτει τη στύση

19 Μια εικόνα που δηµιουργεί φόβο αποσπά την προσοχή: ενεργοποιείται η αµυγδαλή και ο οπτικός φλοιός Armony J: Neuropsychologia;40(7),2002

20 ΑΓΧΟΣ ΕΠΙ ΟΣΗ: ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Θα χάσω Θα Θα Είµαι γίνω τη χωρίσουµ στύση άχρηστος ρεζίλι µου ε ΦΟΒΟΣ

21 Ας ξαναδιαβάσουµε τις ειδικές διαγνωστικές εξετάσεις

22 ΙΑΒΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟ RIGISCAN Και τα 2 φυσιολογικά µεν, ίδια όχι! Hatzichristou DG: Journal of Urology; 159, 1998

23 Triplex σηραγγωδών αρτηριών: σε τι διαφέρουν; Και τα 2 φυσιολογικά µεν, ίδια όχι! Hatzimouratidis K: Atlas of ED, First International Consultation 2004

24 Η διάγνωση είναι αδιαµφισβήτητη; Φυσιολογική αγγείωση Μεικτή αγγειακή βλάβη

25 Πόσο φάρµακο χρειάζεται γιαναανταγωνιστείτην «αδρεναλίνη της εικόνας»;

26 Το stress πυροδοτεί βιολογικές διαδικασίες!

27 Ησηµασία του σεξουαλικού ιστορικού: οργανική vs ψυχογενής Χαρακτηριστικά ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΨΥΧΟΓΕΝΗΣ Έναρξη Παρουσία συµπτώµατος Νυκτερινές /πρωϊνές στύσεις Οργανικοί παράγοντες κινδύνου Προβλήµατα συντρόφου σταδιακή (εκτός τραύµατος / χειρουργείου) απότοµη πάντα ευκαιριακά / συνήθως απουσία παρόντες δευτερογενή παρουσία απόντες πρωτογενή Άγχος δευτερογενές πρωτογενές Hengeveld MW: Erectile disorder: a psychosexological review. In Jonas U, Thon WF, Stief CG (eds): Erectile Dysfunction., 1991.

28 Ράνια Ράγκου: Χηµικός πόλεµος, 2003

29 Λέξεις αναζήτησης: sildenafil, tadalafil, vardenafil Σύνολο: 5599 Σιλδεναφίλη 4.177(74,6%) Ταδαλαφίλη 758 (13,5%) Βαρδεναφίλη 664 (11,9%) Η µεγάλη σεξουαλική επανάσταση Η γνώση είναι δύναµη!!! Αριθµός δηµοσιεύσεων 26 Μάιου 2010

30 PDE-5 5 inhibitors: efficacy Efficacy parameter Sildenafil Tadalafil Vardenafil placebo sildenafil placebo tadalafil placebo vardenafil IIEF EF Domain SEP2 50% 85% 48% 80% 49.1% 89,4% SEP3 22% 69% 31% 70% 49% 79.1% GAQ 25% 84% 35% 81% 28% 85% Hatzimouratidis K and Hatzichristou DG. Drugs; 65, 2005

31 Hatzimouratidis K: Curr. Pharm. Des.; 15(30),2009

32 Οι άνδρες θεωρούν τα παρακάτω ως σηµαντικές παταµέτρους της θεραπείας: Ίαση Ευχαρίστηση Ικανοποίηση της συντρόφου Αναπαραγωγή Φυσικότητα Έλεγχος ιάρκεια Αυθορµητισµός Hanson-Divers C: J. Urol.;159,1998

33 Attitudes and Preferences in Men with ED Based on a survey of 448 men with ED: 9/10 want to be confident in their ability to achieve an erection when the moment is right 8/10 do not want to plan their sexual encounters 9/10 do not like feeling pressured when engaging in sexual activity 7/10 felt their treatments, not themselves, were in control of their sex lives Living with ED, a survey conducted by Harris Interactive for the American Foundation for Urologic Disease, Inc, 2003.

34 Melnik T: J. Sex. Medicine; 5(11), (2008)

35

36 Πέος Ασθενής ως σύνολο Σχέση Σύντροφος Περιβάλλον Riley A: Int. J. Impotence Res.; 14, 200

37 ΠΡΟ ΙΑΘΕΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ Καθιστούν κάποιον ευάλωτο στην εµφάνιση Σ Σπάνια αρκούν για να δηµιουργήσουν το πρόβληµα

38 ΕΝΑΥΣΜΑΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ Μπορούν άµεσα να πυροδοτήσουν Σ Τα ζευγάρια θέλουν να ξέρουν πώς ξεκίνησε το πρόβληµα!

39 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΤΗΡΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Και επιδεινώνουν τη Σ ανεξάρτητα από την αιτία της Τα ζευγάρια θέλουν να ξέρουν πώς εξηγείται η χρονιότητα του προβλήµατος!

40 Nobre P: Arch. Sex. Behav; 37 (4), 2008

41 Πεποιθήσεις ανδρισµού είναι περισσότερο συχνές σε άνδρες µε Σ Πεποιθήσεις ανδρισµού «Οπραγµατικός άνδρας είναι πάντα έτοιµος για σεξ». «Οπραγµατικός άνδρας κάνει σεξ πολύ συχνά». Πορτογάλοι µε Σ Πορτογάλοι χωρίς Σ Αµερικανοί µεσ Αµερικανοί χωρίς Σ * * *ρ<0.05 Nobre P et al.: J. Sex Research; 43(1), 2006

42 Πεποιθήσεις ανεπάρκειας είναι περισσότερο συχνές σε άνδρες µε Σ «Είµαι καταδικασµένος στην απόρριψη»* «εν είµαι ανταγωνιστικός»** «Είµαι διαφορετικός»* *p<0.01 **p< Nobre et al.:journal of Sex Marital Therapy;34(4),2008

43 Αυτόµατες σκέψεις κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής επαφής «Σίγουραθααποτύχω»* «Πρέπει να πετύχω στύση» «Γιατί δεν δηµιουργείται» * «Μειωµένες σεξουαλικές σκέψεις»* *p<0.001 Nobre P:JSM;7(4),2010

44 «Στεναχώρια»* Συναισθήµατα κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής επαφής «Ευχαρίστηση» ** «Ικανοποίηση»* *p<0.05 **p< Nobre P: Archives of Sexual Behavior;35(4),2006

45 Πόσο ισχυρές είναι οι σκέψεις; Μελέτη σε 250 άνδρες από τον γενικό πληθυσµό ηλικίας Γνωστικές παράµετροι (σκέψεις-πεποιθήσεις) εξηγούν την διακύµανση της στυτικής δυσλειτουργίας ανεξάρτητα από παράγοντες ιατρικούς, ψυχοπαθολογίας και ποιότητας σχέσης. R 2 =0.14, p<0.001 Nobre P et al: Sexual and Relationship Therapy, 2010

46 Στρατηγικές Γνωστικής- Συµπεριφορικής Θεραπείας

47

48

49 ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ 30 ΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΤΟ ΚΙΤΡΙΝΟ VW

50 ΚΙΤΡΙΝΟ VOLKSWAGΕN

51

52 ΓΙΑΤΑΕΠΟΜΕΝΑ30 ΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΝΑ ΜΗΝ ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΤΟ ΚΙΤΡΙΝΟ VW ΑΛΛΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΣΤΙΑΣΕΤΕ ΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΦΕ ΑΡΚΟΥ Α

53 ΤΙ ΗΡΘΕ ΣΤΟ ΜΥΑΛΟ ΣΑΣ?

54

55 ΓΙΑΤΑΕΠΟΜΕΝΑ30 ΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΝΑ ΜΗΝ ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΤΟ ΚΙΤΡΙΝΟ VW ΑΛΛΑ ΝΑ ΕΣΤΙΑΣΕΤΕ ΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΚΚΙΝΗ FERRARI

56

57 ιαφορετικά διεγείρονται οι άνδρες µε Σ Φυσιολογικοί άνδρες διεγείρονται περισσότερο όταν επικεντρώνονται στη δηµιουργία της στύσης Άνδρες µε Σ διεγείρονται περισσότερο όταν επικεντρώνονται στην αίσθηση ευχαρίστησης Heiman J et al: J. Psychosomatic Res.;27,1983

58 Baer R: Clinical Psychology,Science and Practice;10,2003 Masters W & Johnson V: Human Sexual Response, 1966

59

60 Σεξουαλική δραστηριότητα Φιλί 30 Χάδια 30 Σεξουαλική ιέγερση µε το χέρι Από άνδρα προς γυναίκα 31 Από γυναίκα προς άνδρα 26 Στοµατικό σεξ Από άνδρα προς γυναίκα 32 Από γυναίκα προς άνδρα 26 Τελευταία εµπειρία (µήνες) Riley A & Riley E:Int. Journ. Clin. Pract.;54, 2000

61 Chevret, J.: Sex Marital Therapy;62(1),2004

62

63 LoPiccolo, J. (1999). Psychosocial assessment of erectile dysfunction. In C. Carson et al. (Eds.), Textbook of erectile dysfunction

64 Στρατηγικές Συστηµικής θεραπείας

65 Fisher W: J Sex Med.;2, 2005 Jackson G: Urology;51,1998

66 Λάθος προσδοκίες Φόβος για παρενέργειες εν θέλει η σύντροφος Αρνητική στάση στα φάρµακα Rosen R: Cur. Med. Res. & Opinion;20(5),2004

67 Το σύγχρονο sex therapy: Masters and Johnson Sex therapy (Sensate Focus) Mindfulness Cognitive Behavioral Therapy Couples Therapy Systems Therapy

Σεξουαλικές Δυσλειτουργίες Γυναικών. Εύη Κυράνα, MSc, PHD, Hon MJCSM Ψυχολόγος Υγείας-Σεξολόγος

Σεξουαλικές Δυσλειτουργίες Γυναικών. Εύη Κυράνα, MSc, PHD, Hon MJCSM Ψυχολόγος Υγείας-Σεξολόγος Σεξουαλικές Δυσλειτουργίες Γυναικών Εύη Κυράνα, MSc, PHD, Hon MJCSM Ψυχολόγος Υγείας-Σεξολόγος 1 Μοντέλο σεξουαλικής ανταπόκρισης Kaplan, Masters& Jonhson H Kaplan πρόσθεσε το στάδιο της επιθυµίας στο

Διαβάστε περισσότερα

σεξουαλικότητα και τρίτη ηλικία, ψυχικές και νευρολογικές νόσοι, αναπηρία Λουκάς Αθανασιάδης ΙΜΟΠ ΜΕΤ, Θεσσαλονίκη, Σεπτέµβριος 2014

σεξουαλικότητα και τρίτη ηλικία, ψυχικές και νευρολογικές νόσοι, αναπηρία Λουκάς Αθανασιάδης ΙΜΟΠ ΜΕΤ, Θεσσαλονίκη, Σεπτέµβριος 2014 σεξουαλικότητα και τρίτη ηλικία, ψυχικές και νευρολογικές νόσοι, αναπηρία Λουκάς Αθανασιάδης ΙΜΟΠ ΜΕΤ, Θεσσαλονίκη, Σεπτέµβριος 2014 Λουκάς Αθανασιάδης MSc (Human Sexuality) SGHMS, DipCBT SGHMS, UOL Διδακτορική

Διαβάστε περισσότερα

Υποτονική σεξουαλική επιθυμία στις γυναίκες: Θεραπευτικές προσεγγίσεις

Υποτονική σεξουαλική επιθυμία στις γυναίκες: Θεραπευτικές προσεγγίσεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ & ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ 21(4):313-322, 2009 Ανασκοπήσεις Υποτονική σεξουαλική επιθυμία στις γυναίκες: Π.Σ. Κυράνα 1 Λ. Αθανασιάδης 1,2 Δ. Γ. Γουλής 3 Ε. Μπίλη 4 Κ. Παπασταμάτης 5 Β.Κ. Ταρλατζής

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικότητα και συμμόρφωση ασθενών στη θεραπεία της στυτικής δυσλειτουργίας. Καλυβιανάκης Δημήτρης - Ουρολόγος

Αποτελεσματικότητα και συμμόρφωση ασθενών στη θεραπεία της στυτικής δυσλειτουργίας. Καλυβιανάκης Δημήτρης - Ουρολόγος Αποτελεσματικότητα και συμμόρφωση ασθενών στη θεραπεία της στυτικής δυσλειτουργίας Καλυβιανάκης Δημήτρης - Ουρολόγος Δήλωση συμφερόντων Καμία Το πρόβλημα της περιορισμένης αναζήτησης θεραπείας για ΣΔ Πολλοί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΔΡΙΚΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: ΣΤΥΤΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΩΡΗ ΕΚΣΠΕΡΜΑΤΙΣΗ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΔΡΙΚΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: ΣΤΥΤΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΩΡΗ ΕΚΣΠΕΡΜΑΤΙΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΔΡΙΚΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: ΣΤΥΤΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΩΡΗ ΕΚΣΠΕΡΜΑΤΙΣΗ (Eνημέρωση κειμένου Μάρτιος 2009) E. Wespes, E. Amar, I. Eardley, F. Giuliano, D. Hatzichristou,

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις για το 2ο έτος

Σηµειώσεις για το 2ο έτος ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Εφαρµογή της Συµπεριφoριστικής / Γνωσιακής ψυχοθεραπείας στην Σχιζοφρένεια Σηµειώσεις για το 2ο έτος Κωνσταντίνος Ευθυµίου, MSc. Κλινικός Ψυχολόγος, Ψυχοθεραπευτής

Διαβάστε περισσότερα

Η σεξουαλική ανάπτυξη και ζωή των εφήβων µε ειδικές ανάγκες ηµοσιεύθηκε: 30 Saturday October @ GTB Daylight Time Θεµατική Ενότητα: Υγεία

Η σεξουαλική ανάπτυξη και ζωή των εφήβων µε ειδικές ανάγκες ηµοσιεύθηκε: 30 Saturday October @ GTB Daylight Time Θεµατική Ενότητα: Υγεία Η σεξουαλική ανάπτυξη και ζωή των εφήβων µε ειδικές ανάγκες ηµοσιεύθηκε: 30 Saturday October @ GTB Daylight Time Θεµατική Ενότητα: Υγεία Τις τελευταίες δεκαετίες µε την πρόοδο που επιτεύχθηκε στην αντιµετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

Φρ. Σοφράς 06 // BEST OF THE BEST. 17// PROSTATE WEEK Η εβδομάδα ευαισθητοποίησης και πρόληψης για τον καρκίνο του

Φρ. Σοφράς 06 // BEST OF THE BEST. 17// PROSTATE WEEK Η εβδομάδα ευαισθητοποίησης και πρόληψης για τον καρκίνο του 05 // EDITORIAL Φρ. Σοφράς 06 // BEST OF THE BEST JOURNAL OF UROLOGY UROLOGY EUROPEAN UROLOGY SEXUAL DYSFUNCTION 17// PROSTATE WEEK Η εβδομάδα ευαισθητοποίησης και πρόληψης για τον καρκίνο του προστάτη:

Διαβάστε περισσότερα

Κλινική προσέγγιση και αντιμετώπιση της σεξουαλικής δυσλειτουργίας σε υπερτασικούς ασθενείς

Κλινική προσέγγιση και αντιμετώπιση της σεξουαλικής δυσλειτουργίας σε υπερτασικούς ασθενείς Αρτηριακή Υπέρταση, 22, 1: 43-50, 2013 ανασκoπηση Κλινική προσέγγιση και αντιμετώπιση της σεξουαλικής δυσλειτουργίας σε υπερτασικούς ασθενείς Μ. Δούμας Ε. Γκαλιαγκούση Α. Ρέκλου Α. Λαζαρίδης Β. Νικολαΐδου

Διαβάστε περισσότερα

ουρολογία >17 σύγχρονη Σεπτέµβριος 2008 www.urology.edu.gr/contemporary-urology Περιοδική Τριµηνιαία Έκδοση

ουρολογία >17 σύγχρονη Σεπτέµβριος 2008 www.urology.edu.gr/contemporary-urology Περιοδική Τριµηνιαία Έκδοση σύγχρονη ουρολογία Φωτογραφία από προσωπικό αρχείο του κ. Σοφρά Περιοδική Τριµηνιαία Έκδοση Σεπτέµβριος 2008 www.urology.edu.gr/contemporary-urology >17 editorial Το Μάϊο που µας πέρασε το ιδιαίτερα έγκριτο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΙΣ ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ. Ντιάνα Χαρίλα, MSc. Κλινική Ψυχολόγος (PhD) aharila@psych.uoa.gr

ΓΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΙΣ ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ. Ντιάνα Χαρίλα, MSc. Κλινική Ψυχολόγος (PhD) aharila@psych.uoa.gr ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΙΣ ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ Ντιάνα Χαρίλα, MSc. Κλινική Ψυχολόγος (PhD) aharila@psych.uoa.gr Σηµειώσεις B έτος 2006 Στις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΕΣ ΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΕΣ ΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης Σχολή Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας Τµήµα Νοσηλευτικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΕΣ ΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία του Τμήματος Ανδρολογίας και Υπογονιμότητας της Ε.Ο.Ε. για συνεισφορά στην Ενημέρωση και Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση του Έλληνα Ουρολόγου

Πρωτοβουλία του Τμήματος Ανδρολογίας και Υπογονιμότητας της Ε.Ο.Ε. για συνεισφορά στην Ενημέρωση και Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση του Έλληνα Ουρολόγου Πρωτοβουλία του Τμήματος Ανδρολογίας και Υπογονιμότητας της Ε.Ο.Ε. για συνεισφορά στην Ενημέρωση και Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση του Έλληνα Ουρολόγου Αγαπητοί Συνάδελφοι Η Συντονιστική Επιτροπή του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

πολλαπλασιάζονται και µια τέτοια κραυγή είναι η επιστολή του κ. Ν. Σταµατίου που έστειλε πριν λίγες µέρες και δηµοσιεύεται σήµερα στο περιοδικό.

πολλαπλασιάζονται και µια τέτοια κραυγή είναι η επιστολή του κ. Ν. Σταµατίου που έστειλε πριν λίγες µέρες και δηµοσιεύεται σήµερα στο περιοδικό. editorial //ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ #28 υστυχώς τα πράγµατα όσο πάνε χειροτερεύουν. Και όσο και να µην θέλω αυτό το περιοδικό να έχει «πολιτική» άποψη, τόσο αναγκάζοµαι να ασχοληθώ µε

Διαβάστε περισσότερα

Η σεξουαλικότητα στον καρκίνο

Η σεξουαλικότητα στον καρκίνο Η σεξουαλικότητα στον καρκίνο Η σεξουαλικότητα είναι ένα πολύ προσωπικό ζήτηµα για όλους µας. Η σεξουαλική συµπεριφορά και η στάση απέναντι σε αυτή διαφέρει σηµαντικά από άτοµο σε άτοµο και διαµορφώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Σωµατόµορφες διαταραχές

Σωµατόµορφες διαταραχές Σωµατόµορφες διαταραχές Γιώργος Ευσταθίου, MSc, PhD Kλινικός Ψυχολόγος Ψυχοθεραπευτής ιδάσκων (Π 407) Κλινικής Ψυχολογίας Πανεπιστήµιο Αθηνών gefstath@psych.uoa.gr Ο όρος «σωµατόµορφες διαταραχές» αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Γνωριμία με τις ψυχοσεξουαλικές. Εύη Κυράνα

Γνωριμία με τις ψυχοσεξουαλικές. Εύη Κυράνα Γνωριμία με τις ψυχοσεξουαλικές θεραπείες Εύη Κυράνα Από τον Φρόυντ στους PDE5i Ψυχαναλυτική προσέγγιση Αρχή 20 αιώνα 60 s Κεντρική ιδέα: εσωτερικές συγκρούσεις παιδικής ηλικίας Αιτία σεξουαλικών προβλημάτων:

Διαβάστε περισσότερα

Αρτηριακή υπέρταση και σεξουαλική δυσλειτουργία: ένα συχνό, παραμελημένο δίδυμο

Αρτηριακή υπέρταση και σεξουαλική δυσλειτουργία: ένα συχνό, παραμελημένο δίδυμο Αρτηριακή Υπέρταση, 22, 1: 35-42, 2013 ανασκoπηση Αρτηριακή υπέρταση και σεξουαλική δυσλειτουργία: ένα συχνό, παραμελημένο δίδυμο Μ. Δούμας Ε. Γκαλιαγκούση Α. Λαζαρίδης Α. Ρέκλου Β. Νικολαΐδου Π. Ανυφαντή

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχικές διαταραχές στην περιγεννητική περίοδο

Ψυχικές διαταραχές στην περιγεννητική περίοδο Ψυχικές διαταραχές στην περιγεννητική περίοδο Δέσποινα Καραγιάννη-Ψυχολόγος Κέντρου Ημέρας (Κλινική Ψυχολόγος, Ψυχοθεραπεύτρια, Υποψήφια Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών) 1 Περιεχόμενα Η περιγεννητική περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Copyright 2010 Τόμος 9 ος, Τεύχος 4 ο, Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2010

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Copyright 2010 Τόμος 9 ος, Τεύχος 4 ο, Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2010 www.vima-asklipiou.gr Σελίδα 394 ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ανάγκες νοσηλευομένων ασθενών με στεφανιαία νόσο Κ ατά τις τελευταίες δεκαετίες, λόγω της αύξησης του προσδόκιμου της επιβίωσης των ασθενών με στεφανιαία

Διαβάστε περισσότερα

ISSN: 2241-7389. (Northern Greece Society of Atherosclerosis)

ISSN: 2241-7389. (Northern Greece Society of Atherosclerosis) - - ISSN: 2241-7389 (Northern Greece Society of Atherosclerosis) 2013 4 17 Περιεχόμενα Περιοδικό ΑΘΗΡΟλογία (ATHIROlogia) Ιδιοκτησία Εταιρεία Αθηροσκλήρωσης Βορείου Ελλάδος (Northern Greece Society of

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχιατρικές διαταραχές στη χρόνια περιοδική αιμοκάθαρση

Ψυχιατρικές διαταραχές στη χρόνια περιοδική αιμοκάθαρση ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Ψυχιατρικές διαταραχές στη χρόνια περιοδική αιμοκάθαρση Θεοφίλου Α. Παρασκευή Δρ. Ψυχολογίας Υγείας, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Ψυχολογίας Περίληψη Οι εξελίξεις της Ιατρικής και Νοσηλευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Γνωσιακή-Συµπεριφοριστική Θεραπεία: Ερµηνεία της Ιδεοψυχαναγκαστικής ιαταραχής. Νέα ερµηνευτικά δεδοµένα

Γνωσιακή-Συµπεριφοριστική Θεραπεία: Ερµηνεία της Ιδεοψυχαναγκαστικής ιαταραχής. Νέα ερµηνευτικά δεδοµένα ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Γνωσιακή-Συµπεριφοριστική Θεραπεία: Ερµηνεία της Ιδεοψυχαναγκαστικής ιαταραχής. Νέα ερµηνευτικά δεδοµένα Βαρβέρη Χριστίνα Ευαγγέλου Μαρία Κούκη Ελένη Ρακιτζή

Διαβάστε περισσότερα

Νοσηλευτική φροντίδα παιδιών με κατάθλιψη. Nursing care of depressed children ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 2008, 47(4):458 470

Νοσηλευτική φροντίδα παιδιών με κατάθλιψη. Nursing care of depressed children ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 2008, 47(4):458 470 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 2008, 47(4):458 470 REVIEW ΝOSILEFTIKI 2008, 47(4):458 470 Νοσηλευτική φροντίδα παιδιών με κατάθλιψη Χριστίνα Ουζούνη Καθηγήτρια Εφαρμογών, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Λαμίας, Λαμία

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό άρθρο General article

Γενικό άρθρο General article 148 PSYCHIATRIKI 21 (2), 2010 Γενικό άρθρο General article : E - Γ.Ι. Mουσσάς, 1 Α.Π. Καρκανιάς, 1 Α.Γ. Παπαδοπούλου 2 1 Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Σωτηρία», Αθήνα 2 Β Ψυχιατρική Κλινική,

Διαβάστε περισσότερα

Άγχος σε μη-ψυχιατρικούς ασθενείς

Άγχος σε μη-ψυχιατρικούς ασθενείς Τρίμηνη, ηλεκτρονική έκδοση του Τμήματος Νοσηλευτικής Α, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας _ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΘΡΟ_ Πολυκανδριώτη Μαρία 1, Κουτσοπούλου Βασιλική 2 1. Καθηγήτρια Εφαρμογών, Νοσηλευτικής, ΤΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ηεντόπιση του καρκίνου στις διάφορες περιοχές του σώματος δεν σχετίζεται μόνο με ιδιαίτερα

Ηεντόπιση του καρκίνου στις διάφορες περιοχές του σώματος δεν σχετίζεται μόνο με ιδιαίτερα 46 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 23 (1), 2012 Ειδικό άρθρο Special article Ψυχολογικά και ψυχιατρικά προβλήματα σε ασθενείς με καρκίνο: Σχέση με την εντόπιση της νόσου Γ.Ι. Mουσσάς, 1 Α.Γ. Παπαδοπούλου, 2 Α.Γ. Χριστοδουλάκη,

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση των υδραυλικών πεϊκών προθέσεων στη θεραπεία της σοβαρής στυτικής δυσλειτουργίας

Η χρήση των υδραυλικών πεϊκών προθέσεων στη θεραπεία της σοβαρής στυτικής δυσλειτουργίας Η χρήση των υδραυλικών πεϊκών προθέσεων στη θεραπεία της σοβαρής στυτικής δυσλειτουργίας Ι. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ FEBU Χειρουργός Ουρολόγος, Λέκτορας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Α Ουρολογική Κλινική

Διαβάστε περισσότερα

Hπρόταση νόμου για τα ανώτατα εκπαιδευτικά

Hπρόταση νόμου για τα ανώτατα εκπαιδευτικά editorial // ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ #29 Hπρόταση νόμου για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας ψηφίστηκε και είναι πλέον νόμος του κράτους. Οι αντιδράσεις από τις κρατούσες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ ΑΫΠΝΙΑ. Συντάκτης: Αργυρή Ψυχογυιού

ΣΧΕΔΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ ΑΫΠΝΙΑ. Συντάκτης: Αργυρή Ψυχογυιού ΣΧΕΔΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ ΑΫΠΝΙΑ Συντάκτης: Αργυρή Ψυχογυιού Περιεχόμενα ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΒΑΣΗ... Error! Bookmark not defined. Α. Εισαγωγή... Error! Bookmark not defined.2

Διαβάστε περισσότερα