03-03 Βιοαποικοδομήσιμη βιομάζα Εφοδιαστικές αλυσίδες

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "03-03 Βιοαποικοδομήσιμη βιομάζα Εφοδιαστικές αλυσίδες"

Transcript

1 Κεφάλαιο σελ Βιοαποικοδομήσιμη βιομάζα Εφοδιαστικές αλυσίδες Εισαγωγή στη διαχείριση χωνεύσιμης βιομάζας Οι Ευρωπαϊκές τεχνολογίες χρησιμοποιούν εκτενείς προ- και μετά- χωνευτικές μονάδες επεξεργασίας, ανεξάρτητα της πηγής των απορριμάτων ή του τύπου χώνευσης. Η προεπιλογή κρίνεται ως απαραίτητη για την αποφυγή της φράξης των αντλιών και για τη μείωση του όγκου που καταλαμβάνουν τα αδρανή υλικά στους αντιδραστήρες. Ακόμα και τα απόβλητα που έχουν υποβληθεί σε διαχωρισμό στην πηγή αναπόφευκτα θα περιέχουν μεταλλικά και πλαστικά αδρανή τα οποία πρέπει να απομακρυνθούν. Μια τυπική γραμμή διαχωρισμού πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής: Υποδοχή - Μπορεί να περιλαμβάνει οπτικό (χειροκίνητο ή μηχανικό) διαχωρισμό και απομάκρυνση των ογκωδών ή πιθανώς επιβλαβών αντικειμένων - Παρέχει τη δυνατότητα ρύθμισης των διακυμάνσεων ροής προς στον αντιδραστήρα Μείωση του μεγέθους των σωματιδίων - Μπορεί να γίνει με μηχανική ή βιολογική μέθοδο - Βασίζεται στη σχετική ευκολία μείωσης του μεγέθους των σωματιδίων του οργανικού μέρους Διαχωρισμός - Η επιλεγόμενη μέθοδος μπορεί να βασίζεται στο μαγνητισμό, στην πυκνότητα ή το μέγεθος Ιδιότητες και διαχείριση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων Η Εικόνα απεικονίζει μερικές από τις μονάδες επεξεργασίας υλικών που χρησιμοποιούνται από τα συστήματα ξηρής χώνευσης Dranco και Valorga. Ο χώρος υποδοχής επιτρέπει το ξεφόρτωμα των ακατέργαστων αποβλήτων και την απομόνωση των αποβλήτων που προέρχονται από διαφορετικές πηγές. Μερικοί χώροι υποδοχής κάνουν χρήση αυτόματων μηχανημάτων για την ελαχιστοποίηση της ανθρώπινης επαφής με τα απόβλητα. Άλλοι ενσωματώνουν μια γραμμή διαχωρισμού για να απομακρύνονται από εργάτες τα πιο προφανή ανόργανα υλικά. Εφόσον τα απόβλητα έχουν φορτωθεί στο σύστημα μηχανικού διαχωρισμού, η ανθρώπινη επαφή είναι ελάχιστη καθώς βιολογικές και μηχανικές διαδικασίες προετοιμάζουν τα απόβλητα για διαχωρισμό βασιζόμενες στο μέγεθος και/ή στην πυκνότητα.

2 Κεφάλαιο σελ. 2 Εικόνα : Εξοπλισμός διαχείρισης υλικού προς ξηρή χώνευση. Δεξιόστροφα από πάνω αριστερά: χώρος απόθεσης με αυτόματη δαγκάνα, περιστροφικό τύμπανο βιοανάμιξης, υλικό μετά από κυλινδρικές σήτες διαχωρισμού, τύμπανο υψηλής ταχύτητας με ενσωματωμένο κόσκινο και μαγνητικό διαχωριστή, αντλία κατάλληλη για ρευστά με υψηλή περιεκτικότητα σε στερεά, αναμείκτης εισροών με έγχυση ατμού και μονάδα δοσολογίας με έγχυση ατμού και αντλία κατάλληλη για ρευστά με υψηλή περιεκτικότητα σε στερεά. Ο διαχωρισμός με βάση την πυκνότητα προϋποθέτει την ενυδάτωση των αποβλήτων. Κατά συνέπεια, χρησιμοποιείται συχνότερα όταν χρησιμοποιούνται χωνευτές μικρής περιεκτικότητας στερεών. Τα οργανικά υλικά διασπώνται σε μικρότερα μέρη ευκολότερα από τα ανόργανα, οπότε μία αντλία λυμάτων (macerator) ή ένας αναδευτήρας συχνά χρησιμοποιείται πριν τη διαλογή μεγέθους. Επιπρόσθετα, η αερόβια κατεργασία μπορεί να διασπάσει την οργανική ύλη. Αυτή μπορεί να συνεπάγεται την απώλεια χωνεύσιμης οργανικής υλικής, οπότε πρέπει να είναι σύντομοι οι χρόνοι παραμονής. Από λίγες ώρες μέχρι μία ή δύο μέρες είναι ο τυπικός χρόνος για τους περιστρεφόμενους κάδους, ή «βιοαναμείκτες», οι οποίοι συνδυάζουν την ανάδευση με την αερόβια επεξεργασία. Οι βιοαναμείκτες χρησιμοποιούνται σε περίπου 20 εργοστάσια επεξεργασίας αστικών αποβλήτων για αερόβια κομποστοποίηση στις ΗΠΑ στους οποίους οι χρόνοι παραμονής που εφαρμόζονται είναι 3-5 μέρες. Πρόσφατα, ερευνητές στο University of California, Davis, μελέτησαν την προοπτική παραγωγής βιοαερίου από την οργανική ύλη που προέρχεται από Αστικά Στερεά Απόβλητα (OFMSW) χρησιμοποιώντας περιστρεφόμενους κάδους σε έξι εγκαταστάσεις κομποστοποίησης αποβλήτων στις ΗΠΑ. Συμπέραναν ότι τα οργανικά υλικά είχαν μεγάλες αποδόσεις σε παραγωγή βιοαερίου και μεθανίου ακόμα και όταν τα απόβλητα είχαν περάσει μόνο 24 ώρες στον κάδο(αδημοσίευτα στοιχεία). Αυτό υποδηλώνει ότι συστήματα αναερόβιας χώνευσης μπορούν να ενσωματωθούν στις υπάρχουσες εγκαταστάσεις κομποστοποίησης αστικών αποβλήτων στις ΗΠΑ για την ανάκτηση ενέργειας από OFMSW. Ένα σύστημα περιστρεφόμενου τυμπάνου μπορεί να επενδυθεί εσωτερικά με ένα κόσκινο το οποίο θα επιτρέπει στα μικρότερα σωματίδια να φτάσουν στο δοσομετρητή, ενώ θα αποτρέπει

3 Κεφάλαιο σελ. 3 την έλευση των μεγαλύτερων, κυρίως ανόργανων, σωματιδίων. Εναλλακτικά, τα απόβλητα μπορεί να περάσουν από μία ή δύο διατάξεις διαχωρισμού υγρών μετά το κόσκινο. Η μονάδα δοσομέτρησης αποθηκεύει μικτά απόβλητα για να εξισορροπηθούν τυχόν διακυμάνσεις στο περιερχόμενο και στον όγκο των αποβλήτων προς χώνευση. Αυτή μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για θέρμανση και για τον εμβολιασμό της τροφοδοσίας της χώνευσης. Θερμότητα μπορεί να προστεθεί και με τη μορφή ατμού, ο οποίος μπορεί να παραχθεί με την ενέργεια που απορρίπτεται από τις μηχανές παραγωγής ενέργειας. Μερικά συστήματα έχουν ανεξάρτητο αναμείκτη εισροών, που ανακατεύει τα αστικά απόβλητα με πάστα χώνευσης για να εμβολιαστεί η νέα τροφοδοσία για να αποκτήσει την απαιτούμενη περιεκτικότητα άνθρακα. Στο Bassano της Ιταλίας ένας χωνευτής τύπου Valorga δέχεται διαχωρισμένα στην πηγή αστικά στερεά απόβλητα (ΑΣΑ) και «γκρίζα» απόβλητα [1]. Όπως φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα, ακόμα και τα απόβλητα που έχουν διαχωριστεί στην πηγή περνούν από ένα αρχικό κόσκινο και μια μαγνητική διάταξη απομάκρυνσης μετάλλων. Τα «γκρίζα» απόβλητα, τα οποία είναι το ανόργανο μέρος των αποβλήτων που έχουν διαχωριστεί στην πηγή, αποτελούνται κυρίως από ανόργανη ύλη (για την ακρίβεια, τα οργανικά αποτελούν % και το χαρτί αποτελεί ένα επιπλέον % αυτού του υλικού). Τα μη διαχωρισμένα απόβλητα περνούν από ένα πρόσθετο κόσκινο και ένα διαχωριστή που βασίζεται στην πυκνότητα στον οποίο τα απόβλητα διαχωρίζονται μετά από εμβάπτιση σε νερό. Απομακρύνεται το ελαφρύ κλάσμα που επιπλέει καθώς και τα βαρύτερα μέρη που βυθίζονται. Διαλεγμένα ΑΣΑ σκίσιμο σακουλών μηχανικός διαχωρισμός (πρώτη διέλευση) μαγνητικός διαχωρισμός μείωση μεγέθους στα 10 mm χωνευτήρας «Γκρίζα» ΑΣΑ σκίσιμο σακουλών μηχανικός διαχωρισμός (πρώτη διέλευση) μαγνητικός διαχωρισμός μείωση μεγέθους κυλινδρικός διαχωριστής διαχωριστής πυκνότητας χωνευτήρας Εικόνα : Bassano, διάγραμμα προεπεξεργασίας. Προσαρμοσμένο από το [1] Η εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων του Treviso συμπέρανε ότι οι διατάξεις αναερόβιας χώνευσης είναι πολύ μεγάλες για την επεξεργασία λυμάτων ενεργού ιλύος (WAS) και μόνο, οπότε κατασκεύασαν μια μονάδα διαχωρισμού για την απομάκρυνση του οργανικού μέρους των αποβλήτων το οποίο χωνεύεται παράλληλα με την ιλύ [2]. Όπως φαίνεται στην Εικόνα , τα απόβλητα περνούν από έναν τεμαχιστή και ένα μαγνητικό διαχωριστή, ύστερα από έναν ακόμα τεμαχιστή και τύμπανο διαχωρισμού και τελικά ένα διαχωριστή πυκνότητας. Τα τελικά απόβλητα αποτελούνται κατά 96% από οργανική ύλη και χαρτί, από 76% που ήταν στα εισερχόμενα απόβλητα ενώ το 24% της εισερχόμενης οργανικής ύλης και του χαρτιού χάνονται κατά το διαχωρισμό. Τα μέταλλα απομακρύνονται κατά 100%, τα πλαστικά κατά 93% και το γυαλί κατά 98%.

4 Κεφάλαιο σελ Ιδιότητες και διαχείριση ζωικών αποβλήτων Η κοπριά και τα άλλα παραπροϊόντα της παραγωγής βοοειδών και χοίρων είναι η πρώτη ύλη για τις περισσότερες μονάδες παραγωγής γεωργικού βιοαερίου στην Ευρώπη. Το είδος του εξοπλισμού και οι διαδικασίες που χρησιμοποιούνται για να συλλεχθούν και να επεξεργαστούν οι κοπριές εξαρτώνται κυρίως από τη συνοχή ή το «πάχος» της κοπριάς. Ο όρος «περιεχόμενα στερεά» ή «% στερεά» χρησιμοποιείται συχνά για να περιγράψει αυτήν την ιδιότητα της κοπριάς. Διαφορετικά είδη ζώων εκκρίνουν κοπριά με διαφορετικό ποσοστό περιεχόμενων στερεών (βλέπε εδώ). Το ποσοστό στερεών στις κοπριές που προέρχονται από την παραγωγή χοιρινού, βόειου και γαλακτοκομικών κινείται σε μία μάλλον στενή περιοχή (10-13 % στερεά), ενώ οι κουτσουλιές πουλερικών περιέχουν μεγαλύτερα ποσοστά στερεών. Το περιεχόμενο στερεών της εκκρινόμενης κοπριάς συχνά αλλάζει με διαδικασίες όπως η πρόσθεση υλικών στρωμνής, η ξήρανση της κοπριάς σε μεγάλες επιφάνειες, η προσθήκη απόνερων ή η αφυδάτωση μέσω του διαχωρισμού στερεών. Η στερεή κοπριά συνήθως παράγεται σε συστήματα όπου έχουν προστεθεί υλικά στρωμνής στην κοπριά για να απορροφήσει υγρασία και να βελτιώσει τις συνθήκες στην περιοχή παραγωγής. Στερεή κοπριά μπορεί να προκύψει και από συνθήκες ξήρανσης, όπως αυτές στην επιφάνεια ενός χώρου ταΐσματος βοοειδών. Η στερεή κοπριά συνήθως συλλέγεται με τη χρήση γκρέιτερ, μπουλντόζας και άλλων παρεμφερών μηχανημάτων. Τα μεγέθη του εξοπλισμού κυμαίνονται από μικρές λεπίδες κατάλληλες για τρακτέρ μέχρι 50 ίππους, μέχρι μεγάλους αυτοκινούμενους κατάλληλους για μονάδες με παραγωγή μεγαλύτερων όγκων κοπριάς. Η υδαρής κοπριά συνήθως παράγεται σε συστήματα όπου προστίθεται ελάχιστο ή καθόλου υλικό στρωμνής στο εκκρινόμενο μείγμα κοπριάς/ούρων. Τα περιεχόμενα στερεά κυμαίνονται μεταξύ του 5 15%.. Είναι πιο "δεμένη" από ό,τι η υγρή κοπριά αλλά δεν μπορεί να αποθηκευτεί ή να διαχειριστεί όπως η στερεή κοπριά. Το πιο απλό σύστημα συλλογής υδαρούς κοπριάς είναι ένα διάτρητο ή με αυλακιές πάτωμα πάνω από μια δεξαμενή συλλογής κοπριάς. Στην περίπτωση αυτή, η αποβαλλόμενη κοπριά απλά πέφτει από τα ανοίγματα στο πάτωμα όπου στέκονται τα ζώα και συλλέγεται σε μια δεξαμενή. Η υδαρής κοπριά μπορεί να συλλεχθεί με τη χρήση μηχανήματος απόξεσης. Σε αυτήν την περίπτωση η κοπριά συνήθως εγκλείεται σε ένα διάδρομο (σε γαλακτοκομικές μονάδες με ελεύθερα παχνιά) ή σε μία υδρορροή κάτω από ράγες (χοιροστάσιο). Το μηχάνημα απόξεσης κινείται κατά μήκος του διαδρόμου ή της υδρορροής και αποθέτει την κοπριά σε ένα λάκκο υποδοχής ή μια δεξαμενή στο τέλος. Άλλο είδος διάταξης συλλογής υδαρούς κοπριάς κάνει χρήση κενού για να «ρουφήξει» την κοπριά από μια τσιμεντένια επιφάνεια και να την αποθηκεύσει σε μία δεξαμενή. Αυτή η προσέγγιση εξαλείφει την ανάγκη άντλησης της υδαρούς κοπριάς σε μία δεξαμενή ή βυτιοφόρο. Η υδαρής κοπριά έχει ρεολογικές ιδιότητες που τις επιτρέπουν να μετακινείται μέσω αντλιών σχεδιασμένων για την άντληση παχύρρευστων ρευστών που περιέχουν στερεά και ινώδη υλικά. Οι αντλίες υδαρούς κοπριάς σχεδιάζονται με περιστρεφόμενα μέρη ανοιχτού τύπου για να

5 Κεφάλαιο σελ. 5 αποφεύγονται προβλήματα σύνδεσης. Αντλίες χαμηλή πίεσης/μεγάλου όγκου χρησιμοποιούνται για γεμίσουν βυτιοφόρα και να μετακινείται κοπριά σε άλλες εφαρμογές όπου υψηλότερες πιέσεις δεν είναι απαραίτητες. Αντλίες υδαρούς κοπριάς υψηλής πίεσης χρησιμοποιούνται για τη διοχέτευση κοπριάς μέσω σωληνώσεων και παρέχουν την απαραίτητη πίεση για εναπόθεση της κοπριάς σε καλλιεργήσιμη γη. Η υγρή κοπριά με περιεχόμενο το πολύ 5% στερεά προέρχεται γενικά από την προσθήκη απόνερων στην κοπριά. Παραδείγματα πηγών υγρής κοπριάς περιλαμβάνουν τις λεκάνες αποθήκευσης, λίμνες συγκράτησης και τα απόνερα των χώρων αρμέγματος. Τυπικό παράδειγμα συστήματος συλλογής που καταλήγει σε υγρή κοπριά είναι η έκπλυση της κοπριάς από γαλακτοκομικές μονάδες με ελεύθερα παχνιά. Σε αυτό το σενάριο λιμνάζοντα αραιά λύματα αντλούνται σε δεξαμενές έκπλυσης, οι οποίες με τη σειρά τους απελευθερώνουν το νερό στους ελεύθερους παχνιών διαδρόμους και ξεπλένουν την κοπριά προς τη λίμνη. Άλλη μορφή αραιής ή υγρής κοπριάς είναι η απορροή από ανοιχτές εκτάσεις. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η στερεή κοπριά παραμένει στο χώρο ή μεταφέρεται πρώτα μέσω διατάξεων διαχωρισμού στερεών σε μία λίμνη υποδοχής ή σε κάποιον λάκκο που υποδέχεται την απορροή. Σε αυτή τη φάση η απορροή περιέχει κυρίως κατακρατημένα ή διαλυμένα στερεά τα οποία καταλήγουν σε αραιωμένο υγρό στο λεκάνη υποδοχής Ιδιότητες και διαχείριση λυματολάσπης και βιομηχανικών αποβλήτων Για την επεξεργασία βιομηχανικών λυμάτων χρησιμοποιούνται κυρίως αναερόβιοι αντιδραστήρες. Ερευνητές έχουν αποδείξει ότι αναερόβια συστήματα όπως τα UASB (Upflow Anaerobic Sludge Blanket), το AnSBR (Anaerobic Sequencing Batch Reactor) και το AN (Anaerobic filter) μπορούν να επεξεργαστούν τόσο τα μεγάλης περιεκτικότητας σε λίπη βιομηχανικά λύματα όσο και τα χαμηλότερης περιεκτικότητας συνθετικά λύματα. Η εφαρμογή αναερόβιων συστημάτων για την επεξεργασία της λυματολάσπης είναι πολύ περιορισμένη. Ο κυρίαρχος λόγος είναι ότι τα λύματα αυτού του είδους είναι πολύ φτωχά σε BOD και COD για να συγκρατήσουν μεγαλύτερο περιεχόμενο σε βιομάζα (με τη μορφή κόκκων αιωρούμενων στερεών ή σταθερών μεμβρανών) μέσα στον αντιδραστήρα. Ωστόσο υπάρχουν μερικά επιτυχημένα παραδείγματα πιλοτικών και βιομηχανικών εφαρμογών Ο Orozco [3] δούλεψε με έναν βιομηχανικής κλίμακας αντιδραστήρα τύπου AnBR (anaerobic baffled reactor) για να επεξεργαστεί λυματολάσπη με μέσο φορτίο BOD 314 mgo 2 /L για υδραυλικό χρόνο παραμονής 10,3 ώρες (οργανικός ρυθμός φόρτωσης 0,85 kg/m 3 d ) και πέτυχε απόδοση απομάκρυνσης 70%. Πρέπει να τονιστεί το ότι η διεργασία έγινε σε χαμηλή θερμοκρασία μεταξύ 13 και 15 C. Η επεξεργασία των αστικών λυμάτων σε ένα αντιδραστήρα τύπου UASB και δύο αναερόβιους υβριδικούς αντιδραστήρες (AnH) διεξήχθη από τους Elmitwalli et al. [3] σε θερμοκρασία 13 o C. Στην επεξεργασία λυμάτων που είχαν προ-κατακάτσει, οι αντιδραστήρες AnH απομάκρυναν 64% του συνολικού COD, το οποίο ήταν υψηλότερο από την απομάκρυνση στους αντιδραστήρες UASB.

6 Κεφάλαιο σελ. 6 Η πλειονότητα των εργοστασίων αναερόβιας χώνευσης λειτουργούν υπό μεσοφιλικές συνθήκες (περίπου 35 o C), όμως τα περισσότερα λύματα προωθούνται για επεξεργασία σε θερμοκρασίες μικρότερες των 18 o C. Κατά συνέπεια, η λυματολάσπη θερμαίνεται πριν την επεξεργασία, με συνέπεια την κατανάλωση έως και 30% της παραγόμενης ενέργειας. Ο κύριος σκοπός είναι η μείωση του κόστους της επεξεργασίας της λυματολάσπης και η ελαχιστοποίηση της περίσσειας της παραγόμενης ιλύος. Υπάρχει, ωστόσο μια ακόμα παράμετρος η οποία μπορεί να καταστήσει συμφέρουσα την εφαρμογή της αναερόβιας επεξεργασίας ως το πρώτο βήμα της αστικής ή βιομηχανικής επεξεργασίας. Έχει αποδειχτεί πολλές φορές ότι πολλές δύσκολα βιοαποικοδομήσιμα οργανικές ενώσεις μπορούν να αποικοδομηθούν (τουλάχιστον σε απλούστερες ενώσεις) υπό αναερόβιες συνθήκες. Μία πτώση θερμοκρασίας μπορεί να συνοδευτεί από αλλαγές στις φυσικές και χημικές ιδιότητες των απόβλητων υδάτων, τα οποία μπορούν να επηρεάσουν το σχεδιασμό και τη λειτουργία του συστήματος επεξεργασίας. Για παράδειγμα, η διαλυτότητα των αέριων ενώσεων αυξάνεται όσο η θερμοκρασία πέφτει κάτω από τους 20 ο C. Αυτό συνεπάγεται ότι οι διαλυμένες συγκεντρώσεις μεθανίου, υδρόθειου και υδρογόνου θα είναι μεγαλύτερες στα λύματα των αντιδραστήρων που λειτουργούν σε χαμηλές θερμοκρασίες από ότι σε αυτά στους αντιδραστήρες που λειτουργούν σε μεγαλύτερες θερμοκρασίες. Η μεγάλη αύξηση της διαλυτότητας του CO 2 υποδεικνύει ότι ένα ελαφρώς χαμηλότερο ph στον αντιδραστήρα μπορεί να υπερισχύσει υπό ψυχρόφιλες συνθήκες. Η αναερόβια επεξεργασία των οικιακών λυμάτων μπορεί να είναι ενδιαφέρουσα και αποδοτική οικονομικά σε χώρες όπου η προτεραιότητα στον έλεγχο των εκλυόμενων λυμάτων είναι η απομάκρυνση των οργανικών ρυπαντών Προσαρμογή υποστρώματος στη διεργασία Σε αυτή την ενότητα γίνεται μία επισκόπηση βασισμένη στο [4]. Γενικά, όλα τα οργανικά υλικά μπορούν να υποστούν ζύμωση ή χώνευση. Όμως, μόνο τα ομογενή και υγρά υποστρώματα μπορούν να εξεταστούν ως πρώτη ύλη για απλές μονάδες βιοαερίου. Απόβλητα και λύματα από βιομηχανίες επεξεργασίας τροφίμων είναι κατάλληλα για απλές μονάδες αν είναι ομογενή και σε υγρή μορφή. Η μέγιστη παραγωγή αερίου από μία συγκεκριμένη ποσότητα πρώτης ύλης εξαρτάται από τον τύπο του υποστρώματος. Το υλικό που προστίθεται σε μία διεργασία παραγωγής βιοαερίου είναι το υπόστρωμα (τροφή) για τα μικρόβια και οι ιδιότητες του έχουν μεγάλη επιρροή στη σταθερότητα της διεργασίας και την αποδοτικότητα της. Η σύσταση του υποστρώματος είναι σημαντική τόσο για τη μορφή του αερίου που σχηματίζεται όσο και για την ποιότητα του αερίου. Η σύστασή επηρεάζει και την ποιότητα του υπολείμματος της χώνευσης, τόσο σε σχέση με την περιεκτικότητα σε θρεπτικά για καλλιέργειες όσο και τις πιθανές προσμίξεις (μέταλλα, οργανικές ενώσεις, επιβλαβείς μικροοργανισμοί, κτλ). Η επιλογή του σωστού υλικού προσφέρει την ευκαιρία να επηρεαστεί το αποτέλεσμα της διεργασίας, να μεγιστοποιηθεί η ενεργειακή απόδοση και να παραχθεί ένα βιολίπασμα καλής ποιότητας.

7 Κεφάλαιο σελ α Κατάλληλα υποστρώματα για την παραγωγή βιοαερίου Πολλοί διαφορετικοί τύποι οργανικών υλικών μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή βιοαερίου, πιθανότατα πολύ περισσότεροι από αυτούς που ήδη χρησιμοποιούνται σήμερα. Η κύρια πηγή των οργανικών υλικών για την παραγωγή βιοαερίου σε διάφορες χώρες είναι η ιλύς από τα κέντρα βιολογικού καθαρισμού. Άλλα κοινά υποστρώματα για την παραγωγή βιοαερίου σε εργοστάσια μεικτής χώνευσης περιλαμβάνουν απόβλητα σφαγείων, απόβλητα από βιομηχανίες τροφίμων και ζωοτροφών, απόβλητα από το διαχωρισμό αγροτικών προϊόντων και κοπριά. Παραδείγματα άλλων υλικών που μπορούν να επεξεργαστούν σε αυτές τις μονάδες είναι απόβλητα από της παγίδες λιπαρών ουσιών, τηγανέλαια, απόβλητα από τη βιομηχανία γαλακτοειδών και φαρμακευτικών, το ενσίρωμα χόρτου και τα απόβλητα απόσταξης (υπολείμματα από την παραγωγή αιθανόλης). Στο μέλλον, διαφορετικές (ενεργειακές) καλλιέργειες και απόβλητα από τον αγροτικό τομέα είναι αρκετά πιθανό να αποτελέσουν σημαντικά υποστρώματα για την παραγωγή βιοαερίου. Λιγότερο χρησιμοποιούμενα υλικά τα οποία αξιολογούνται για την παραγωγή βιοαερίου είναι τα φύκια, το γρασίδι, φτερά και βιομάζα από ξύλο (π.χ. ιτιά). Η συνολική παραγωγή βιοαερίου στη Σουηδία σήμερα αντιστοιχεί σε ενεργειακή απόδοση της τάξης των 1,3 TWh/έτος (~98 TWh στην Ευρώπη), αλλά το θεωρητικό δυναμικό της ενεργειακής παραγωγής από οικιακά απορρίμματα, συμπεριλαμβανομένων των δασικών απόβλητων εκτιμάται ότι είναι περίπου 15 TWh/έτος [5], [6]. Εικόνα : Το ποσοστό της παραγωγής βιοαερίου από διαφορετικά υποστρώματα σε εργοστάσια μεικτής χώνευσης στη Σουηδία (δεν περιλαμβάνεται η λυματολάσπη) [6] Επιλέγοντας υπόστρωμα για την παραγωγή βιοαερίου Πολλά διαφορετικά είδη οργανικών υλικών μπορούν να αποικοδομηθούν σε αέριο σε ένα χωνευτήρα. Μερικά υλικά είναι καταλληλότερα από άλλα και μερικοί γενικοί κανόνες μπορούν να εφαρμοστούν.

8 Κεφάλαιο σελ. 8 Παράμετροι όπως το φορτίο, η θερμοκρασία και ο χρόνος παραμονής έχουν μεγάλη επιρροή στην απόδοση διάσπασης υποστρώματος. Ο ρόλος ενός υλικού στη διεργασία παραγωγής βιοαερίου μπορεί να εξαρτάται και από το είδος της προεπεξεργασίας που αυτό έχει υποστεί και κατά πόσο αυτό είναι το μόνο υπόστρωμα ή πρόκειται περί μεικτής χώνευσης. Η παρουσία τοξικών ουσιών ή λιγνίνης, η οποία δε διασπάται καθόλου σε ανάλογες διαδικασίες, έχουν επίσης σημασία β Επίδραση υποστρώματος στους μικροοργανισμούς και στην παραγωγή αερίου Η σύνθεση ενός υποστρώματος είναι πολύ σημαντική για τους μικροοργανισμούς που μετέχουν στη διεργασία και κατά συνέπεια για τη σταθερότητα της διεργασίας και την παραγωγή αερίου. Το υπόστρωμα πρέπει να πληροί τις θρεπτικές απαιτήσεις των μικροοργανισμών, όσον αφορά στην θερμιδική αξία και τα διάφορα στοιχειά που απαιτούνται για τη δημιουργία νέων κυττάρων. Το υπόστρωμα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει διάφορα συστατικά απαιτούμενα για τη δραστικότητα των μικροβιακών ενζυμικών συστημάτων, όπως τα ιχνοστοιχεία και οι βιταμίνες. Στην περίπτωση της αποσύνθεσης οργανικής ύλης σε μία διεργασία παραγωγής βιοαερίου, η αναλογία άνθρακα προς άζωτο (λόγος C/N) επίσης θεωρείται μεγάλης σημασίας. (Πίνακας ). Είναι σημαντικό να μην είναι πολύ μικρός ο αριθμός αυτός, δηλαδή με άλλα λόγια, να μην υπάρχει πολύ άζωτο σε σχέση με τον άνθρακα, Σε μια τέτοια περίπτωση η διεργασία μπορεί να ανασταλεί λόγω αμμωνίας. Η αναλογία, επίσης, πρέπει να είναι μην πολύ υψηλή, καθώς τα βακτήρια που μετέχουν στη διεργασία μπορεί να επηρεαστούν από την έλλειψη αζώτου. Είναι δύσκολο να εντοπιστεί ποια είναι η σωστή αναλογία, καθώς αυτή εξαρτάται από το υπόστρωμα και από τις συνθήκες της διεργασίας. Υλικό Λόγος C/N Κοπριά βοοειδών, υγρή 6 20 Απόβλητα πουλερικών 3 10 Κοπριά χοίρων, υγρή 5 Άχυρο Γρασίδι Πατάτες Σακχαρότευτλα / Φύλλα / 14 σακχαρότευτλων Δημητριακά Φρούτα και λαχανικά 7 35 Μείγμα υπολειμμάτων τροφίμων Απόβλητα σφαγείων, μαλακοί ιστοί 4 Απόβλητα σφαγείων, εντόσθια Απορριπτέα τρόφιμα 3 17 Απόβλητα διύλισης 8 Πίνακας : Αναλογία C/N υλικών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως υπόστρωμα για την παραγωγή βιοαερίου. Η αναλογία μπορεί να διαφέρει ελαφρώς ανάλογα με την προέλευση/καλλιέργεια κάποιου συγκεκριμένου υλικού [4].

9 Κεφάλαιο σελ. 9 Είναι προτιμητέο να χρησιμοποιείται υπόστρωμα που να μην είναι πολύ αραιωμένο, δηλαδή που να περιέχει πολύ νερό σε σχέση με το ποσό του οργανικού υποστρώματος. Αν το υλικό είναι πολύ αραιό και δεν περιέχει αρκετή οργανική ύλη, υπάρχει κίνδυνος να ξεπλένονται οι μικροοργανισμοί σε μία συνεχή διεργασία. Αυτό οφείλεται στο ότι ο ρυθμός ανάπτυξης τους είναι χαμηλός. Η προτιμητέα περιεκτικότητα ύδατος εξαρτάται από τον τύπο της διεργασίας που χρησιμοποιείται. Ένα πολύ αραιό υλικό μπορεί να επεξεργαστεί με διάφορες τεχνικές για να κρατήσει τους μικροοργανισμούς, όπως για παράδειγμα χρησιμοποιώντας ένα υλικό φορέα ή προσθέτοντας βιομάζα. Ένας καλός οδηγός για μια συνεχή διεργασία, που γενικά χρησιμοποιείται με πιο στερεά απόβλητα, είναι να έχουν τιμή ξηρών στερεών (DS) γύρω στο 7-10 %. Το περιεχόμενο ξηρών στερεών της ιλύος που χωνεύεται σε σταθμούς επεξεργασίας λυμάτων είναι κάπως μικρότερη, γύρω στο 4-6 %. Άλλος σημαντικός παράγοντας είναι η βιοδιαθεσιμότητα του υποστρώματος στους μικροοργανισμούς. Η κατάτμηση του υλικού αυξάνει τη διαθεσιμότητα του στους μικροοργανισμούς, το οποίο μπορεί να επιταχύνει τη διεργασία σχηματισμού βιοαερίου και αποφέρει μεγαλύτερη απόδοση. Η βιοαποικοδόμηση αποτιμάται από τη σύγκριση της παραγωγής του βιοαερίου που ανακτάται κατά τις δοκιμές σε σχέση με τη μέγιστη θεωρητική παραγωγή. Το πρωτόκολλο βασίζεται στη μέτρηση της παραγωγής μεθανίου σε μια κλειστό δοχείο, στο οποίο έρχονται σε επαφή μια γνωστή ποσότητα του δείγματος προς εξέταση και μια γνωστή ποσότητα αναερόβιων μικροοργανισμών, με την τελευταία να τοποθετείται σε ευνοϊκές συνθήκες για την αποδόμηση του δείγματος. Στον Πίνακα αναγράφονται οι τιμές του δυναμικού παραγωγής μεθανίου για μερικά γεωργικά προϊόντα σε m 3 μεθανίου ανά τόνο πρώτης ύλης. Δυναμικό Πρώτη ύλη μεθανίου (m 3 /tn) Υγρή κοπριά βοοειδών 20 Συστατικά υπογαστρίου 30 Κοπριά βοοειδών 40 Πολτός πατάτας 50 Απόβλητα ζυθοποιείων 75 Κουρεμένο γκαζόν 125 Υπολείμματα καλαμποκιού 150 Λίπη από σφαγεία 180 Μελάσες 230 Χρησιμοποιημένα λίπη 250 Απόβλητα δημητριακών 300 Πίνακας : Δυναμικό μεθανίου για διάφορες πρώτες ύλες, κυρίως γεωργικά προϊόντα.

10 Κεφάλαιο σελ γ Επιρροή συστατικών υποστρώματος στη διεργασία Διαφορετικά συστατικά στο υπόστρωμα μπορούν να προσφέρουν διαφορετικές ποσότητες αερίου λόγω των διαφορών του ενεργειακού περιεχόμενου. Τα συστατικά μπορούν να επηρεάσουν τη διεργασία και με άλλους τρόπους. Μερικές γενικές πληροφορίες για την αναερόβια χώνευση υλικών με μεγάλο περιεχόμενο σε πρωτεΐνες, υδατάνθρακες και λίπη δίδονται παρακάτω. Υλικά πλούσια σε πρωτεΐνες Πολλά οργανικά απόβλητα περιέχουν πρωτεΐνες, οι οποίες, όπως και τα λίπη, έχουν μεγάλο ενεργειακό περιεχόμενο και αποδίδουν σχετικά μεγάλο ποσό μεθανίου του βιοαερίου. Παραδείγματα υλικών με μεγάλο περιεχόμενο πρωτεϊνών είναι τα απόβλητα σφαγείων, η κοπριά πουλερικών και χοίρων και τα απόβλητα διήθησης από τη βιομηχανία παραγωγής αιθανόλης. Άλλα υλικά, όπως τα απόβλητα τροφίμων, μπορεί να περιέχουν πρωτεΐνες, σε μικρότερες όμως ποσότητες. Οι πρωτεΐνες αποτελούνται από μεγάλες αλυσίδες αμινοξέων. Υπάρξουν 20 διαφορετικά αμινοξέα στις πρωτεΐνες και η σύσταση των αλυσίδων ποικίλλει. Ένα κοινό χαρακτηριστικό όλων των αμινοξέων είναι οι αμινομάδες. Σε μια διεργασία παραγωγής βιοαερίου οι πρωτεΐνες πρώτα μετατρέπονται σε μεμονωμένα αμινοξέα ή πεπτίδια (μικρές αλυσίδες αμινοξέων) κατά την υδρόλυση. Στο επόμενο βήμα, τη ζύμωση, τα αμινοξέα έχουν διασπαστεί και οι αμινομάδες απελευθερώνονται ως αμμωνία (NH 3 ) ή αμμώνιο (NH 4 + ). Η αμμωνία και το αμμώνιο βρίσκονται σε ισορροπία μεταξύ τους Ποιό θα υπερισχύσει εξαρτάται έντονα από το ph και τη θερμοκρασία. Σε υψηλές συγκεντρώσεις η αμμωνία (όχι όμως το αμμώνιο) μπορεί να σκοτώσει πολλούς μικροοργανισμούς. Κατά τη διαδικασία παραγωγής, οι μικροοργανισμοί που παράγουν μεθάνιο είναι οι πρώτοι που παρεμποδίζονται με την αύξηση της συγκέντρωσης της αμμωνίας. Αυτή η αναστολή θα οδηγήσει σε αστάθεια της διαδικασίας. Υλικά πλούσια σε υδατάνθρακες Οι υδατάνθρακες είναι μία κοινή ονομασία για διάφορα σάκχαρα, περιλαμβανομένων των απλών σακχάρων όπως η γλυκόζη, οι δισακχαρίτες (δύο μονάδες ζάχαρης ενωμένες όπως στα ζαχαροκάλαμα) και τις αλυσίδες σακχάρων (πολυσακχαρίτες). Η ομάδα των πολυσακχαριτών περιλαμβάνει την κυτταρίνη, την ημικυτταρίνη, το άμυλο και το γλυκογόνο. Τα υποστρώματα φυτικής προέλευσης συνήθως έχουν μεγάλη περιεκτικότητα σε υδατάνθρακες. Επειδή οι υδατάνθρακες είναι πολύ διαφορετικοί μεταξύ τους, χωνεύονται με διαφορετικούς ρυθμούς. Τα απλά σάκχαρα και οι δισακχαρίτες διασπώνται εύκολα και πολύ γρήγορα. Αυτό μπορεί να φαίνεται καλό, αλλά μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα σταθερότητας λόγω της αυξανόμενης περιεκτικότητας σε λιπαρά οξέα. Η υδρόλυση και η ζύμωση συμβαίνουν πολύ γρήγορα σε υποστρώματα με μεγάλη περιεκτικότητα σε σάκχαρα. Όμως, τα μικρόβια που παράγουν το μεθάνιο αναπτύσσονται αργά και κατά συνέπεια αποτελούν το περιοριστικό στάδιο της διεργασίας, καθώς αυτά είναι τα σημαντικά στην αποικοδόμηση των λιπαρών οξέων. Το θέμα είναι ότι οι μεθανογόνοι οργανισμοί δεν μπορούν να επιτύχουν την αποικοδόμηση των λιπαρών οξέων με το ρυθμό που παράγονται, με συνέπεια να συσσωρεύονται τα οξέα. Λόγω της συσσώρευσης των οξέων και επειδή τα πλούσια σε υδατάνθρακες υλικά έχουν μέτρια ικανότητα δημιουργίας σταθερών

11 Κεφάλαιο σελ. 11 συνθηκών, υπάρχει η πιθανότητα να παρουσιαστούν προβλήματα λόγω μειούμενης αλκαλικότητας. Υλικά με υψηλή περιεκτικότητα σε σάκχαρα πρέπει να αναμειγνύονται με αλλά υλικά που περιέχουν λιγότερα χωνεύσιμα υλικά και ιδανικότερα με περισσότερο άζωτο για να επιτευχθεί μία ισορροπημένη διεργασία. Αυτό γίνεται για να εξασφαλιστεί ότι η αρχική ταχύτητα της διεργασίας δεν είναι πολύ γρήγορη. Μια εναλλακτική είναι η χρήση μίας διεργασίας δύο σταδίων, όπου τα βήματα που καταλήγουν σε σχηματισμό οξέων και σε σχηματισμό μεθανίου είναι διακριτά. Παραδείγματα υλικών που είναι πλούσια σε γρήγορα αποικοδομήσιμα σάκχαρα είναι τα διαλύματα καθαρής ζάχαρης, τα φρούτα, οι πατάτες και τα ζαχαρότευτλα. Οι πολυσακχαρίτες αποτελούνται από διάφορα σάκχαρα και αποικοδομούνται σε πολύ διαφορετικούς ρυθμούς κατά τη διεργασία παραγωγής βιοαερίου. Το άμυλο είναι ο συνηθέστερος πολυσακχαρίτης στα πιο κοινά διατροφικά είδη όπως οι πατάτες, το ρύζι και τα ζυμαρικά. Αποτελείται από ευθείες ή διακλαδωμένες αλυσίδες γλυκόζης και χωνεύεται σχετικά εύκολα σε μία διεργασία παραγωγής βιοαερίου. Σε περίπτωση που το υπόστρωμα περιέχει κάποιο υλικό με μεγάλη περιεκτικότητα σε άμυλο μπορεί να παρατηρηθούν προβλήματα ίδια με αυτά των απλών σακχάρων. Η κυτταρίνη είναι η συνηθέστερη οργανική ένωση στη γη και κατά συνέπεια αποτελεί μια σημαντική πρώτη ύλη για την παραγωγή βιοαερίου. Παρόλα αυτά, είναι πολύ πιο δύσκολη στην αποικοδόμηση. Η κυτταρίνη είναι μία σημαντική χημική ουσία που συναντάται στο κυτταρικό τοίχωμα των φυτών και αποτελείται από μακριές αλυσίδες γλυκόζης. Στο τοίχωμα, ένα πλήθος παράλληλων αλυσίδων κυτταρίνης δένουν μεταξύ τους για να σχηματίσουν μικροΐνες. Εξαιτίας αυτής της περίπλοκης δομής, η κυτταρίνη δεν είναι διαλυτή και συνεπώς χωνεύεται δύσκολα. Η λιγνίνη, η οποία είναι μία αρωματική ένωση με πολύ περίπλοκη δομή, δεν αποικοδομείται κατά τη διεργασία παραγωγής βιοαερίου. Η ημικυτταρίνη αποτελείται από πολλά διαφορετικά σάκχαρα, όχι μόνο γλυκόζη, και η ακριβής σύστασή της διαφέρει ανάλογα με την προέλευση (δηλαδή, διαφορετικά φυτά έχουν και διαφορετική δομή ημικυτταρίνης). Εξαιτίας της περίπλοκης δομής της κυτταρίνης και της ημικυτταρίνης και του γεγονότος ότι σχηματίζουν μεταξύ τους δεσμούς, η διεργασία της χώνευσης των φυτικών υλικών καθυστερεί στην υδρόλυση. Τα ένζυμα που εκκρίνονται από τους υδρολυτικούς μικροοργανισμούς συναντούν δυσκολία στην πρόσβαση προς το «σκελετό» και κατά συνέπεια το στάδιο της υδρόλυσης είναι πιο αργό. Σε περίπτωση υλικών πλουσίων σε κυτταρίνη, όπως το άχυρο ή το κομμένο γρασίδι, η προεπεξεργασία καθορίζει το ρυθμό της υδρόλυσης και κατ επέκταση το ρυθμό παραγωγής αερίου. Η προσβασιμότητα και η χωνευσιμότητα μπορούν να βελτιωθούν με τη διάσπαση του υλικού. Όσο μεγαλύτερη η κατάτμηση, τόσο ευκολότερη η πρόσβαση. Η χημική κατεργασία, η οποία διασπάει την κρυσταλλική δομή της κυτταρίνης, μπορεί να αυξήσει το ρυθμό αποικοδόμησης και να παρέχει περισσότερο αέριο. Όμως, οι μικροοργανισμοί στη διεργασία βιοαερίου μπορούν και αυτοί να διασπάσουν την κυτταρίνη αν τους δοθεί χρόνος. Λιπαρά υλικά

12 Κεφάλαιο σελ. 12 Συνήθη λιπαρά υλικά τα οποία χρησιμοποιούνται σε διεργασίες βιοαερίου είναι τα απόβλητα σφαγείων, απόβλητα παγίδων λίπους, απόβλητα από τη βιομηχανία τυροκομικών και διάφορα έλαια, όπως το τηγανέλαιο. Όπως και τα υλικά που είναι πλούσια σε πρωτεΐνες, το λίπος είναι πλούσιο σε ενέργεια και μπορεί να παράγει πολύ αέριο με μεγάλη περιεκτικότητα μεθανίου. Παρόλα αυτά, το λίπος μπορεί να προκαλέσει προβλήματα αστάθειας στη διεργασία. Τα λίπη αποτελούνται κυρίως από λιπαρά οξέα και γλυκερίνη και διαφέρουν μεταξύ τους ως προς τη σύνθεση των λιπαρών οξέων. Ταξινομούνται ως κορεσμένα, μονοακόρεστα ή πολυακόρεστα. Τα κορεσμένα λίπη βρίσκονται κυρίως στα κρέατα και τα γαλακτοκομικά, τα πολυακόρεστα στα ψάρια και το αραβοσιτέλαιο και μονοακόρεστα βρίσκονται στα φυτικά έλαια και τους ξηρούς καρπούς. Τα κορεσμένα λίπη έχουν μεγαλύτερο σημείο τήξης, καθιστώντας τα δυσκολότερα διαθέσιμα για βιοαποικοδόμηση. Η θερμική προεπεξεργασία μπορεί να αυξήσει τη χωνευσιμότητα αυτών των λιπών. Τα τριγλυκερίδια (ουδέτερα λίπη) είναι το συνηθέστερο είδος λίπους. Υδρολύονται εύκολα σε ένα αντιδραστήρα βιοαερίου σε μία μεγάλου μήκος αλυσίδα λιπαρών οξέων (LCFA) και γλυκερίνη. Η γλυκερίνη μετατρέπεται γρήγορα σε βιοαέριο ενώ η αποικοδόμηση των LCFA είναι πιο περίπλοκη. Μια πρόσθετη δυσκολία είναι το γεγονός ότι πολλά LCFA σε υψηλές συγκεντρώσεις έχουν ανασταλτική επίδραση σε διάφορους μικροοργανισμούς που συμμετέχουν στη διεργασία, περιλαμβανομένων και των μεθανογόνων. Άλλο φαινόμενο που παρατηρείται είναι ότι οι μεγάλες αλυσίδες λιπαρών οξέων έχουν επιφανειοδραστικές ιδιότητες σε μεγάλες συγκεντρώσεις και κατά συνέπεια μπορούν να παράγουν αφρό. Μια πρόσφατη έρευνα σε 13 εργοστάσια μεικτής χώνευσης δείχνει μια ξεκάθαρη σχέση ανάμεσα στο ποσοστό λίπους στη τροφοδοσία και της συχνότητας σχηματισμού αφρού [7]. Ήταν επίσης συχνό για τα απόβλητα σφαγείων και τα απόβλητα παγίδων λίπους η παραγωγή αφρού τόσο στο βυτιοφόρο όσο και στη δεξαμενή ανάμειξης υποστρώματος. Το πρόβλημα είναι μεγαλύτερο στους θερινούς μήνες, όποτε οι θερμοκρασίες είναι σχετικά υψηλές. Ο λόγος για τον οποίον συμβαίνει αυτό είναι ότι η υδρόλυση του λίπους άρχισε πριν την εισαγωγή του στο χωνευτή και αυτή η διεργασία επιταχύνθηκε όταν η θερμοκρασία έγινε υψηλότερη. Κατά την υδρόλυση τα LCFA ελευθερώθηκαν, με αποτέλεσμα την παραγωγή αφρού. Όταν προστέθηκε αυτό το υλικό, ο αντιδραστήρας υπερφορτώθηκε με υψηλές συγκεντρώσεις λιπαρών οξέων, το οποίο δημιούργησε προβλήματα δημιουργίας αφρού. Αν τα λιπαρά οξέα ελευθερώνονται αργά κατά τη χώνευση των λιπαρών κατά τη διεργασία βιοαερίου και αν δεν φτάσουν σε υψηλές συγκεντρώσεις, τότε υπάρχει μικρότερος κίνδυνος αστάθειας από ότι αν η διεργασία φορτώνεται άμεσα με υψηλά περιεχόμενα LCFA. Διαφορές στη σύσταση μεταξύ υποστρωμάτων μπορούν κατά συνέπεια να αποφέρουν σημαντικές διαφορές στη δυνατότητα παραγωγής μεθανίου, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα όπου αναφέρονται μερικά βιομηχανικά απόβλητα: Τύπος απόβλητου Σύνθεση οργανικού υλικού Περιεκτικότητα Παραγωγή

04-04: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Ιδιότητες και διεργασίες

04-04: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Ιδιότητες και διεργασίες Κεφάλαιο 04-04 σελ. 1 04-04: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Ιδιότητες και διεργασίες Εισαγωγή Γενικά, υπάρχουν πέντε διαφορετικές διεργασίες που μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς για να παραχθεί χρήσιμη ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα

Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα Βιο-αέριο? Το αέριο που παράγεται από την ζύµωση των οργανικών, ζωικών και φυτικών υπολειµµάτων και το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την

Διαβάστε περισσότερα

Αναερόβια χώνευση - Κομποστοποίηση Απαραίτητος συνδυασμός για ολοκληρωμένη ενεργειακή αξιοποίηση οργανικών αποβλήτων

Αναερόβια χώνευση - Κομποστοποίηση Απαραίτητος συνδυασμός για ολοκληρωμένη ενεργειακή αξιοποίηση οργανικών αποβλήτων Αναερόβια χώνευση - Κομποστοποίηση Απαραίτητος συνδυασμός για ολοκληρωμένη ενεργειακή αξιοποίηση οργανικών αποβλήτων Γεράσιμος Λυμπεράτος Καθηγητής Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ Αναερόβια χώνευση Είναι η

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα καυσίμου σελ.1

Παράρτημα καυσίμου σελ.1 Παράρτημα καυσίμου σελ.1 Περιγραφές της σύστασης καύσιμης βιομάζας Η βιομάζα που χρησιμοποιείται σε ενεργειακές εφαρμογές μπορεί να προέρχεται εν γένει από δέντρα ή θάμνους (ξυλώδης ή λιγνο-κυτταρινούχος

Διαβάστε περισσότερα

Διπλ. Μηχανικός Βασιλειάδης Μιχαήλ ΑΟΥΤΕΒ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 04 Φεβρουαρίου 2011 Hotel King George II Palace Πλατεία Συντάγματος Αθήνα

Διπλ. Μηχανικός Βασιλειάδης Μιχαήλ ΑΟΥΤΕΒ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 04 Φεβρουαρίου 2011 Hotel King George II Palace Πλατεία Συντάγματος Αθήνα Διπλ. Μηχανικός Βασιλειάδης Μιχαήλ ΑΟΥΤΕΒ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 04 Φεβρουαρίου 2011 Hotel King George II Palace Πλατεία Συντάγματος Αθήνα Είδη πρώτων υλών Αγροτικού τομέα Κτηνοτροφικού τομέα Αστικά απόβλητα Αγροτικός

Διαβάστε περισσότερα

Βελτίωση αναερόβιων χωνευτών και αντιδραστήρων µεθανογένεσης

Βελτίωση αναερόβιων χωνευτών και αντιδραστήρων µεθανογένεσης Βελτίωση αναερόβιων χωνευτών και αντιδραστήρων µεθανογένεσης Τι είναι; BI-CHEM XP146 βιο-ενζυµατικό προϊόν σε σκόνη που περιέχει: Ένζυµα: τύποι πρωτεάσης, αµυλάσης, κυτταρινάσης και λιπάσης Αναερόβια βακτήρια

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Αξιοποίηση Βιομάζας. Δρ Θρασύβουλος Μανιός Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης ΣΕΠ στην ΠΣΕ50

Ενεργειακή Αξιοποίηση Βιομάζας. Δρ Θρασύβουλος Μανιός Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης ΣΕΠ στην ΠΣΕ50 Ενεργειακή Αξιοποίηση Βιομάζας Δρ Θρασύβουλος Μανιός Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης ΣΕΠ στην ΠΣΕ50 Τι ορίζουμε ως «βιομάζα» Ως βιομάζα ορίζεται η ύλη που έχει βιολογική (οργανική) προέλευση. Πρακτικά,

Διαβάστε περισσότερα

Ενέργεια από Μονάδα Βιοαερίου

Ενέργεια από Μονάδα Βιοαερίου Ενέργεια από Μονάδα Βιοαερίου... Επενδυτικές Ευκαιρίες σε Μονάδες Βιοαερίου. - Βασικά στοιχεία για το Βιοαέριο - Οι Βασικές Πρώτες Ύλες για την λειτουργία μονάδας και εργοστασίου παραγωγής - Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ. Βισκαδούρος Γ. Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ. Βισκαδούρος Γ. Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ Βισκαδούρος Γ. Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο όρος βιομάζα μπορεί να δηλώσει : α) Τα υλικά ή τα υποπροϊόντα και κατάλοιπα της φυσικής, ζωικής δασικής και αλιευτικής παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων

Διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων Ενότητα 7: Βιολογική επεξεργασία Ευθύμιος Νταρακάς Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη αξιοποίηση αποβλήτων από αγροτοβιομηχανίες. για την παραγωγή ενέργειας. Μιχαήλ Κορνάρος Αναπλ. Καθηγητής

Ολοκληρωμένη αξιοποίηση αποβλήτων από αγροτοβιομηχανίες. για την παραγωγή ενέργειας. Μιχαήλ Κορνάρος Αναπλ. Καθηγητής Ολοκληρωμένη αξιοποίηση αποβλήτων από αγροτοβιομηχανίες για την παραγωγή ενέργειας Μιχαήλ Κορνάρος Αναπλ. Καθηγητής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Τμήμα Χημικών Μηχανικών Εργαστήριο Βιοχημικής Μηχανικής και Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμός το. φλψ Στάδια επεξεργασίας λυμάτων ΘΕΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ?

Ορισμός το. φλψ Στάδια επεξεργασίας λυμάτων ΘΕΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ? ΘΕΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ? Ο βιολογικος καθαρισμος αφορα την επεξεργασια λυματων, δηλαδη τη διαδικασια μεσω της οποιας διαχωριζονται οι μολυσματικες ουσιες από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. ιαχείριση Αποβλήτων

ΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. ιαχείριση Αποβλήτων ΕΚΤΟ ΚΕΦΛΙΟ ιαχείριση ποβλήτων ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής σωστό-λάθος Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λάθος καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις περιβάλλοντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα.

Διαβάστε περισσότερα

«Ενεργειακή αξιοποίηση παραπροϊόντων αγροτοβιομηχανικών δραστηριοτήτων»

«Ενεργειακή αξιοποίηση παραπροϊόντων αγροτοβιομηχανικών δραστηριοτήτων» Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Χημικών Μηχανικών Εργαστήριο Βιοχημικής Μηχανικής & Τεχνολογίας Περιβάλλοντος «Ενεργειακή αξιοποίηση παραπροϊόντων αγροτοβιομηχανικών δραστηριοτήτων» Επικ. Καθ. Μιχάλης Κορνάρος

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Αποβλήτων

Διαχείριση Αποβλήτων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Διαχείριση Αποβλήτων Ενότητα 11 : Βιομηχανικά Στερεά και Υγρά Απόβλητα Δρ. Σταυρούλα Τσιτσιφλή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Άδειες Χρήσης Το

Διαβάστε περισσότερα

Οργανικά απόβλητα στην Κρήτη

Οργανικά απόβλητα στην Κρήτη Οργανικά απόβλητα στην Κρήτη Τα κύρια οργανικά απόβλητα που παράγονται στην ευρύτερη περιοχή της Κρήτης είναι: Απόβλητα από τη λειτουργία σφαγείων Απόβλητα από τη λειτουργία ελαιουργείων Απόβλητα από τη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ Τα υγρά απόβλητα µονάδων επεξεργασίας τυροκοµικών προϊόντων περιέχουν υψηλό οργανικό φορτίο και προκαλούν αυξηµένα περιβαλλοντικά

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Ζαφείρης M.Sc.

Χρήστος Ζαφείρης M.Sc. Χρήστος Ζαφείρης M.Sc. Υπεύθυνος Δέσμης Έργων Βιοαερίου Τμήμα Βιομάζας ΚΑΠΕ Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας 19 ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνα, 190 09 Πικέρμι Τηλ: 210 6603261, e-mail: czafir@cres.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία μονάδων παραγωγής βιοαερίου με την αξιοποίηση βιομάζας

Ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία μονάδων παραγωγής βιοαερίου με την αξιοποίηση βιομάζας Ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία μονάδων παραγωγής βιοαερίου με την αξιοποίηση βιομάζας ΑΡΓΥΡΩ ΛΑΓΟΥΔΗ Δρ. Χημικός TERRA NOVA ΕΠΕ περιβαλλοντική τεχνική συμβουλευτική ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΕΕ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ Αποφευχθέν CO 2 (Kg / εκτάριο / έτος) Προϊόντα: Υψηλό κόστος σακχαρούχων και αμυλούχων προϊόντων (τεύτλα, καλαμπόκι, κ.ά.) που χρησιμοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΣ ΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΣ ΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΣ ΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Θέμα της εργασίας είναι Η αξιοποίηση βιομάζας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ Βασικές γνώσεις - Παραδείγματα

ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ Βασικές γνώσεις - Παραδείγματα ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ Βασικές γνώσεις - Παραδείγματα Dr. Stefan Junne Chair of Bioprocess Engineering, TU Berlin Seite 1 Γιατί βιοαέριο? Α)Είναι η μόνη Ανανεώσιμη Πηγή Ενέργειας που είναι ανεξάρτητη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Οι οργανισμοί εξασφαλίζουν ενέργεια, για τις διάφορες λειτουργίες τους, διασπώντας θρεπτικές ουσίες που περιέχονται στην τροφή τους. Όμως οι φωτοσυνθετικοί

Διαβάστε περισσότερα

Καθ. Μαρία Λοϊζίδου. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μονάδα Περιβαλλοντικής Επιστήμης & Τεχνολογίας Σχολή Χημικών Μηχανικών

Καθ. Μαρία Λοϊζίδου. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μονάδα Περιβαλλοντικής Επιστήμης & Τεχνολογίας Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μονάδα Περιβαλλοντικής Επιστήμης & Τεχνολογίας Σχολή Χημικών Μηχανικών ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Καθ. Μαρία Λοϊζίδου email: mloiz@chemeng.ntua.gr website:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ. Καρβουντζή Ηλιάνα Βιολόγος

ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ. Καρβουντζή Ηλιάνα Βιολόγος ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ Η τροφή αποτελείται και από ουσίες μεγάλου μοριακού βάρους (πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, λιπίδια, νουκλεϊνικά οξέα). Οι ουσίες αυτές διασπώνται (πέψη) σε απλούστερες (αμινοξέα, απλά σάκχαρα,

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Λυµάτων

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Λυµάτων Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Λυµάτων µπορούν να καταταχθούν σε τρεις κατηγορίες: Φυσικά Χηµικά Βιολογικά. Πολλές από τις παραµέτρους που ανήκουν στις κατηγορίες αυτές αλληλεξαρτώνται π.χ. η θερµοκρασία που

Διαβάστε περισσότερα

Επίκουρος Καθηγητής Π. Μελίδης

Επίκουρος Καθηγητής Π. Μελίδης Χαρακτηριστικά υγρών αποβλήτων Επίκουρος Καθηγητής Π. Μελίδης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Εργαστήριο Διαχείρισης και Τεχνολογίας Υγρών Αποβλήτων Τα υγρά απόβλητα μπορεί να προέλθουν από : Ανθρώπινα απόβλητα

Διαβάστε περισσότερα

Είναι: µίγµα αέριων υδρογονανθράκων µε κύριο συστατικό το µεθάνιο, CH 4 (µέχρι και 90%)

Είναι: µίγµα αέριων υδρογονανθράκων µε κύριο συστατικό το µεθάνιο, CH 4 (µέχρι και 90%) Φυσικό αέριο Βιοαέριο Αλκάνια ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Είναι: µίγµα αέριων υδρογονανθράκων µε κύριο συστατικό το µεθάνιο, CH 4 (µέχρι και 90%) Χρησιµοποιείται ως: Καύσιµο Πρώτη ύλη στην πετροχηµική βιοµηχανία Πλεονεκτήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Περιεχόμενα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Περιεχόμενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΤΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ... 3 1.1.1 Το βιοαέριο στην Ελλάδα... 6 1.2 ΛΥΜΑΤΑ ΧΟΙΡΟΣΤΑΣΙΟΥ... 8 1.2.1 Σύσταση των λυμάτων χοιροστασίου... 8 1.2.1.1 Νερό... 8

Διαβάστε περισσότερα

Τα βασικά της διεργασίας της

Τα βασικά της διεργασίας της Τα βασικά της διεργασίας της ενεργού ιλύος Επίκουρος Καθηγητής Π. Μελίδης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Εργαστήριο Διαχείρισης και Τεχνολογίας Υγρών Αποβλήτων 1 Γιατί είναι απαραίτητη η επεξεργασία Για

Διαβάστε περισσότερα

Σήµερα οι εξελίξεις στην Επιστήµη και στην Τεχνολογία δίνουν τη

Σήµερα οι εξελίξεις στην Επιστήµη και στην Τεχνολογία δίνουν τη ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο: ΑΡΧΕΣ & ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Συνδυασµός ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Προσφέρει τη δυνατότητα χρησιµοποίησης των ζωντανών οργανισµών για την παραγωγή χρήσιµων προϊόντων 1 Οι ζωντανοί οργανισµοί

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.)

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) Ενότητα 6: Βιομάζα Σπύρος Τσιώλης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογικές Επεξεργασίες Στερεών Αποβλήτων

Βιολογικές Επεξεργασίες Στερεών Αποβλήτων Βιολογικές Επεξεργασίες Στερεών Αποβλήτων Κάτια Λαζαρίδη Επίκουρη Καθηγήτρια Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο klasaridi@hua.gr 1 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΚΟΠΟΣ Οδηγία 1999/31/ΕΚ για την Υγειονοµική Ταφή Εναρµόνιση Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Κεφάλαιο 02-04 σελ. 1 02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Όπως επισημάνθηκε στο κεφάλαιο 01-04, η πρώτη ύλη για τα «ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας είναι μη επικίνδυνα απόβλητα, κυρίως παραγόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Ορισμός «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) είναι οι μη ορυκτές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δηλαδή η αιολική, η ηλιακή και η γεωθερμική ενέργεια, η ενέργεια κυμάτων, η παλιρροϊκή ενέργεια, η υδραυλική

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες επεξεργασίας απορριμμάτων: η περίπτωση της Αττικής

Τεχνολογίες επεξεργασίας απορριμμάτων: η περίπτωση της Αττικής Τεχνολογίες επεξεργασίας απορριμμάτων: η περίπτωση της Αττικής Γεράσιμος Λυμπεράτος Καθηγητής ΧΜ ΕΜΠ Δημοτικός Σύμβουλος Χαλανδρίου Αναπληρωματικό Μέλος της ΕΕ του ΕΔΣΝΑ μόνιμοι κάτοικοι ετήσια συνολική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ενότητα 9: Υγρά αστικά απόβλητα Διάθεση λυμάτων στο έδαφος (φυσικά συστήματα επεξεργασίας) (Μέρος 1 ο ) Ζαγγανά Ελένη Σχολή : Θετικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος Το περιβάλλον Περιβάλλον και οικολογική ισορροπία Η ροή της ενέργειας στο περιβάλλον... 20

Πρόλογος Το περιβάλλον Περιβάλλον και οικολογική ισορροπία Η ροή της ενέργειας στο περιβάλλον... 20 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος... 7 1. Το περιβάλλον... 19 1.1 Περιβάλλον και οικολογική ισορροπία... 19 1.2 Η ροή της ενέργειας στο περιβάλλον... 20 2. Οι μικροοργανισμοί... 22 2.1 Γενικά... 22 2.2 Ταξινόμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΝΔΥΛΩΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. Dr. Ing. B. Pickert και Δ. Κανακόπουλος

ΣΠΟΝΔΥΛΩΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. Dr. Ing. B. Pickert και Δ. Κανακόπουλος ΣΠΟΝΔΥΛΩΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Dr. Ing. B. Pickert και Δ. Κανακόπουλος Eggersmann Anlagenbau, Max-Planck-St. 15 33428 Marienfeld, Germany T.: +49 (0)5247 9808 0, F: +49 (0)5247 9808 40,

Διαβάστε περισσότερα

Το ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ και η διαχείριση προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων στην προγραμματική περίοδο 2014-2020. Εισηγητής : Βασίλης Στοϊλόπουλος Κομοτηνή, 24-4-2015

Το ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ και η διαχείριση προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων στην προγραμματική περίοδο 2014-2020. Εισηγητής : Βασίλης Στοϊλόπουλος Κομοτηνή, 24-4-2015 Το ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ και η διαχείριση προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων στην προγραμματική περίοδο 2014-2020. Εισηγητής : Βασίλης Στοϊλόπουλος Κομοτηνή, 24-4-2015 ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ : ΣΤΟΧΟΙ - ΟΡΟΣΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή Ενέργειας μέσω Αναερόβιας Χώνευσης Στερεών. Τμήμα Χημικών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Πατρών

Παραγωγή Ενέργειας μέσω Αναερόβιας Χώνευσης Στερεών. Τμήμα Χημικών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Πατρών Παραγωγή Ενέργειας μέσω Αναερόβιας Χώνευσης Στερεών Αποβλήτων και Υπολειμμάτων Καθ. Γεράσιμος Λυμπεράτος Τμήμα Χημικών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Πατρών Τυπική σύσταση (ποσοστά κατά βάρος) οικιακών απορριμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

INTERGEO ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

INTERGEO ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ INTERGEO ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ INTERGEO ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ) ΛΥΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΛΥΟΣ (ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΗΣΗ, ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΕΚΡΟΩΝ. ηµήτρη Γεωργακάκη, Καθηγητή Γ.Π.Α.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΕΚΡΟΩΝ. ηµήτρη Γεωργακάκη, Καθηγητή Γ.Π.Α. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΕΚΡΟΩΝ ηµήτρη Γεωργακάκη, Καθηγητή Γ.Π.Α. ΒΙΟΑΕΡΙΟ [µίγµακυρίωςµεθανίουκαιδιοξείδιοτουάνθρακα] από κάθε είδους οργανικά υποστρώµατα αρκεί να υπάρχουν οι ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - 2

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - 2 31-7-14 ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - 2 Στο σχήμα 1 του άρθρου που δημοσιεύσαμε την προηγούμενη φορά φαίνεται η καθοριστικός ρόλος των μικροοργανισμών για την ύπαρξη της ζωής, αφού χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΥΡΟΓΑΛΟΥ ΜΕ ΕΞΑΤΜΙΣΗ ΥΠΟ ΚΕΝΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΥΡΟΓΑΛΟΥ ΜΕ ΕΞΑΤΜΙΣΗ ΥΠΟ ΚΕΝΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΥΡΟΓΑΛΟΥ ΜΕ ΕΞΑΤΜΙΣΗ ΥΠΟ ΚΕΝΟ Πηγή: Mr.Εmilio Turchi - VEOLIA WS & T Italia Επιµέλεια: Κων/νος I. Νάκος SHIELCO LTD SHIELCO Τεχνολογίες Περιβάλλοντος ΕΠΕ Σελίδα 1/5 1. Εισαγωγή Ανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Βιολογικής. Γεωργίας. «Κομποστοποίηση» Εργαστήριο 4. Γεώργιος Δημόκας. Χρήστος Μουρούτογλου. * Καθηγητής Εφαρμογών - Τ.Ε.Ι.

Εργαστήριο Βιολογικής. Γεωργίας. «Κομποστοποίηση» Εργαστήριο 4. Γεώργιος Δημόκας. Χρήστος Μουρούτογλου. * Καθηγητής Εφαρμογών - Τ.Ε.Ι. Εργαστήριο Βιολογικής Γεωργίας «Κομποστοποίηση» Γεώργιος Δημόκας * Καθηγητής Εφαρμογών - Τ.Ε.Ι. 12 / 10 / 2015 Χρήστος Μουρούτογλου Κομποστοποίηση (Composting) Κομποστοποίηση είναι ο μετασχηματισμός της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΥΡΟΓΑΛΑΚΤΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΥΡΟΓΑΛΑΚΤΟΣ ΒΡΥΛΛΑΚΗΣ ΜΑΝ. & ΣΙΑ Ο.Τ.Ε.Ε. ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΥΡΟΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΕ ΣΕΛΛΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ - ΡΕΘΥΜΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 4,8 tn τυρόγαλα / ημέρα στην αιχμή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ. 1. (α) Ποιο μόριο απεικονίζεται στο σχεδιάγραμμα; (β) Ποια είναι η απλούστερη μορφή του R;

ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ. 1. (α) Ποιο μόριο απεικονίζεται στο σχεδιάγραμμα; (β) Ποια είναι η απλούστερη μορφή του R; ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 1. (α) Ποιο μόριο απεικονίζεται στο σχεδιάγραμμα; (β) Ποια είναι η απλούστερη μορφή του R; (γ) Ποιο μέρος του μορίου προσδίδει σε αυτό όξινες ιδιότητες; (δ) Ποιο μέρος του μορίου προσδίδει

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικές Ορθής Διαχείρισης Στερεών Γεωργικών Υπολειμμάτων

Πρακτικές Ορθής Διαχείρισης Στερεών Γεωργικών Υπολειμμάτων Πρακτικές Ορθής Διαχείρισης Στερεών Γεωργικών Υπολειμμάτων ΚΑΤΣΑΜΠΑΣ ΗΛΙΑΣ Δρ. Χημικός Μηχανικός Προϊστάμενος Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας Περιφέρειας Πελοποννήσου

Διαβάστε περισσότερα

Απόβλητα ελαιοτριβείων

Απόβλητα ελαιοτριβείων Απόβλητα ελαιοτριβείων Ελαιοτριβεία 3500 3000 2500 Pressure 3-phase 2-phase 2000 1500 1000 500 0 GREECE ITALY SPAIN Portugal Απόβλητα ελαιοτριβείων στην Ε.Ε. Υγρά απόβλητα (OMW) 3.4 εκατομμύρια τον. (Παραδοσιακά

Διαβάστε περισσότερα

Η βιολογική κατάλυση παρουσιάζει παρουσιάζει ορισμένες ορισμένες ιδιαιτερότητες ιδιαιτερότητες σε

Η βιολογική κατάλυση παρουσιάζει παρουσιάζει ορισμένες ορισμένες ιδιαιτερότητες ιδιαιτερότητες σε Η βιολογική κατάλυση παρουσιάζει ορισμένες ιδιαιτερότητες σε σχέση με τη μη βιολογική που οφείλονται στη φύση των βιοκαταλυτών Οι ιδιαιτερότητες αυτές πρέπει να παίρνονται σοβαρά υπ όψη κατά το σχεδιασμό

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση υγρών αποβλήτων Αναερόβια χώνευση

Διαχείριση υγρών αποβλήτων Αναερόβια χώνευση Διαχείριση υγρών αποβλήτων Αναερόβια χώνευση Αναπλ. Καθηγητής Δημοσθένης Σαρηγιάννης 1 2 Αναερόβια Χώνευση Είναι μια βιολογική διεργασία κατά την οποία λαμβάνει χώρα μείωση του βιοαποδομήσιμου υλικού από

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΕΩΧΗΜΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ Βιογεωχημικός κύκλος

ΒΙΟΓΕΩΧΗΜΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ Βιογεωχημικός κύκλος ΒΙΟΓΕΩΧΗΜΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ Βιογεωχημικός κύκλος ενός στοιχείου είναι, η επαναλαμβανόμενη κυκλική πορεία του στοιχείου στο οικοσύστημα. Οι βιογεωχημικοί κύκλοι, πραγματοποιούνται με την βοήθεια, βιολογικών, γεωλογικών

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή Καυσίµου Ντίζελ από Ανανεώσιµες Πρώτες Ύλες

Παραγωγή Καυσίµου Ντίζελ από Ανανεώσιµες Πρώτες Ύλες Ο ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 29-30 Μαΐου 2009, Αλεξανδρούπολη Παραγωγή Καυσίµου Ντίζελ από Ανανεώσιµες Πρώτες Ύλες Νίκος Παπαγιαννάκος Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Χηµικών Μηχανικών 1 ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

IV, ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΏΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

IV, ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΏΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΊΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ IV, ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΏΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΚΡΗΣ Β., ΚΕΚΟΣ Δ., ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Π. Καύσιμη στερεά, υγρή ή αέρια

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή Βιοαερίου Από Βαμβακόπιτα & Ακάθαρτη Γλυκερίνη. Μαρινέλλα Τσακάλοβα

Παραγωγή Βιοαερίου Από Βαμβακόπιτα & Ακάθαρτη Γλυκερίνη. Μαρινέλλα Τσακάλοβα Παραγωγή Βιοαερίου Από Βαμβακόπιτα & Ακάθαρτη Γλυκερίνη Μαρινέλλα Τσακάλοβα Παραπροϊόν της παραγωγής του βιοντίζελ Ακάθαρτη Γλυκερίνη Crude Glycerine Αυξανόμενη παραγωγή του Τεράστια αποθέματα ακάθαρτης

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικές Δραστηριότητες

Ερευνητικές Δραστηριότητες Ερευνητικές Δραστηριότητες & Θεματικές Περιοχές Διπλωματικών Εργασιών Ομάδας Χημείας & Βιοτεχνολογίας Τροφίμων Τμήμα Χημείας, Τομέας Χημικών Εφαρμογών, Χημικής Ανάλυσης & Χημείας Περιβάλλοντος Μέλη: Κουτίνας

Διαβάστε περισσότερα

Απώλειες των βιταμινών κατά την επεξεργασία των τροφίμων

Απώλειες των βιταμινών κατά την επεξεργασία των τροφίμων Απώλειες των βιταμινών κατά την επεξεργασία των τροφίμων Αποφλοίωση και καθαρισμός Πολλά φυτικά προϊόντα π.χ, μήλα, πατάτες χρειάζονται αποφλοίωση ή καθαρισμό μερικών τμημάτων τους πριν από την κατεργασία.

Διαβάστε περισσότερα

Μεσογειακή Διατροφή Τι γνωρίζουμε για αυτή;

Μεσογειακή Διατροφή Τι γνωρίζουμε για αυτή; Μεσογειακή Διατροφή Τι γνωρίζουμε για αυτή; Στις αρχές της δεκαετίας του 1950 ξεκίνησε μία μεγάλη έρευνα, γνωστή ως η μελέτη των 7 χωρών, όπου μελετήθηκαν οι διατροφικές συνήθειες ανθρώπων από τις εξής

Διαβάστε περισσότερα

Συνδυασµένη καύση (σύγκαυση) άνθρακα και βιοµάζας Ιωάννα Παπαµιχαήλ Τµήµα βιοµάζας, ΚΑΠΕ Ορισµός καύση βιοµάζας µαζί µε ορυκτά καύσιµα, συχνότερα άνθρακα αλλά και φυσικό αέριο, στον ίδιο σταθµό ηλεκτροπαραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΠΑΝΣΗ. Ρύποι. Αντίδραση βιολογικών συστημάτων σε παράγοντες αύξησης

ΡΥΠΑΝΣΗ. Ρύποι. Αντίδραση βιολογικών συστημάτων σε παράγοντες αύξησης ΡΥΠΑΝΣΗ 91 είναι η άμεση ή έμμεση διοχέτευση από τον άνθρωπο στο υδάτινο περιβάλλον ύλης ή ενέργειας με επιβλαβή αποτελέσματα για τους οργανισμούς ( ο ορισμός της ρύπανσης από τον ΟΗΕ ) Ρύποι Φυσικοί (εκρήξεις

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης

Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ) Παραγωγή βιοαερίου από απόβλητα γουνοφόρων ζώων: τεχνολογίες και καλές πρακτικές Επιχειρηματική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.. ΠΑΤΡΩΝΑΣ AQUACHEM ΕΠΕ, Αµαζόνων 1, Καλαµαριά 55133, E-mail: info@aquachem.gr ΜΟΝΑ ΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ Το νερό

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτόμες τεχνολογίες στην επεξεργασία υγρών αποβλήτων από τυροκομεία

Καινοτόμες τεχνολογίες στην επεξεργασία υγρών αποβλήτων από τυροκομεία Dialynas S.A. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ελ. Βενιζέλου 15, 73100, Χανιά Τηλ. 28210-51250, fax. 28210-51260 www.dialynas.com, dk@dialynas.com Καινοτόμες τεχνολογίες στην επεξεργασία υγρών αποβλήτων από τυροκομεία

Διαβάστε περισσότερα

1. Να οξειδωθούν και να παράγουν ενέργεια. (ΚΑΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ)

1. Να οξειδωθούν και να παράγουν ενέργεια. (ΚΑΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ) Θάνος Α. Β1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Όλοι οι οργανισμοί προκειμένου να επιβιώσουν και να επιτελέσουν τις λειτουργίες τους χρειάζονται ενέργεια. Οι φυτικοί οργανισμοί μετατρέπουν

Διαβάστε περισσότερα

Παραπροϊόνταμονάδωνβιοαερίουκαι προοπτικέςγιαπεραιτέρωανάπτυξη

Παραπροϊόνταμονάδωνβιοαερίουκαι προοπτικέςγιαπεραιτέρωανάπτυξη Παραπροϊόνταμονάδωνβιοαερίουκαι προοπτικέςγιαπεραιτέρωανάπτυξη Σωτήριος Δ. Καλαμάρας Γεωπόνος, Μ.Δ.Ε. ΑΟΥΤΕΒ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. ΣχεδιάγραμμαΜονάδαςΒιοαερίου ΠροϊόνταΜονάδαςΒιοαερίου Προϊόντα μονάδας Συμπαραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή ενέργειας από οργανικά υπολείμματα τροφίμων σε συνδυασμό με ιλύ από μονάδες επεξεργασίας λυμάτων. Μ. Λοϊζίδου Καθηγήτρια Ε.Μ.Π.

Παραγωγή ενέργειας από οργανικά υπολείμματα τροφίμων σε συνδυασμό με ιλύ από μονάδες επεξεργασίας λυμάτων. Μ. Λοϊζίδου Καθηγήτρια Ε.Μ.Π. Παραγωγή ενέργειας από οργανικά υπολείμματα τροφίμων σε συνδυασμό με ιλύ από μονάδες επεξεργασίας λυμάτων Μ. Λοϊζίδου Καθηγήτρια Ε.Μ.Π. Το πρόγραμμα INTERWASTE Το INTER - WASTE είναι συγχρηματοδοτούμενο

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Απορριμμάτων

Διαχείριση Απορριμμάτων Διαχείριση Απορριμμάτων Βιβλιογραφικές πηγές Περιβαλλοντική Τεχνολογία, 2008, Α. Ανδρεαδάκης κ.α., Κεφάλαιο 7, Εκδόσεις Συμμετρία (κατά κύριο λόγο) Introduction to Environmental Engineering and Science,

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικών & Ανανεώσιμων Καυσίμων FUELS

Εναλλακτικών & Ανανεώσιμων Καυσίμων FUELS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΖΩΙΚΩΝ ΥΠΟΠΡΟΙOΝΤΩΝ - ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Λέκτορας,

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες Βιοαερίου. Μονάδες Αναερόβιας Επεξεργασίας Αποβλήτων & Παραγωγής Αποθήκευσης Βιοαερίου ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ

Μονάδες Βιοαερίου. Μονάδες Αναερόβιας Επεξεργασίας Αποβλήτων & Παραγωγής Αποθήκευσης Βιοαερίου ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ Μονάδες Αναερόβιας Επεξεργασίας Αποβλήτων & Παραγωγής Αποθήκευσης Βιοαερίου PUXIN / Μονάδες Αναερόβιας Επεξεργασίας Αποβλήτων & Παραγωγής - Αποθήκευσης Βιοαερίου 1 Η Εταιρία PUXIN Η Εταιρία Shenzhen Puxin

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23 ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ. ΤΡΟΦΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΖΩΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23 ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ. ΤΡΟΦΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΖΩΑ 30.10.2015 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 285/187 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23 ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ. ΤΡΟΦΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΖΩΑ Σημείωση 1. Περιλαμβάνονται στην

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ΤΥΠΟΣ ΤΟΥ HIRAYAMA

«Ο ΤΥΠΟΣ ΤΟΥ HIRAYAMA 1 Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΙΙ «Ο ΤΥΠΟΣ ΤΟΥ HIRAYAMA 1. ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑ Τρεις τύποι φιλτραρίσµατος χρησιµοποιούνται στα αυτόνοµα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΜΟΡΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ. Τι γνωρίζετε για τους υδατάνθρακες;

ΤΑ ΜΟΡΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ. Τι γνωρίζετε για τους υδατάνθρακες; 1 ΤΑ ΜΟΡΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ Το κύτταρο αποτελείται από χηµικές ενώσεις, στις οποίες περιλαµβάνονται τα µικρά βιολογικά µόρια και τα βιολογικά µακροµόρια. Στα µικρά βιολογικά µόρια ανήκουν, τα ανόργανα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Έργων Βιοαερίου στην Κρήτη

Ανάπτυξη Έργων Βιοαερίου στην Κρήτη Ανάπτυξη Έργων Βιοαερίου στην Κρήτη Ομιλητής: Αντώνης Πουντουράκης, MSc Μηχανικός Περιβάλλοντος Εμπορικός Διευθυντής Plasis Τεχνική - Ενεργειακή Χανιά Νοέμβριος 2015 Plasis Τεχνική-Ενεργειακή Δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3 ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ

Κεφάλαιο 3 ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ Κεφάλαιο 3 ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ 3.1 Ενέργεια και οργανισμοί Όλοι οι οργανισμοί, εκτός από αυτούς από αυτούς που έχουν την ικανότητα να φωτοσυνθέτουν, εξασφαλίζουν ενέργεια διασπώντας τις θρεπτικές ουσιές που περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΦΟΓΝΩΣΙΑ. Υπεύθυνος Καθηγητής: Παπαμιχάλης Αναστάσιος

ΤΡΟΦΟΓΝΩΣΙΑ. Υπεύθυνος Καθηγητής: Παπαμιχάλης Αναστάσιος ΤΡΟΦΟΓΝΩΣΙΑ Υπεύθυνος Καθηγητής: Παπαμιχάλης Αναστάσιος ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ Υδατάνθρακες Λίπη Πρωτεΐνες Νερό Ανόργανα συστατικά Βιταμίνες Υπευθ. Καθηγητής: Παπαμιχάλης Αναστάσιος ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΝΑ ΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΜΕΣΩ Υ ΡΟΓΟΝΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΝΑ ΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΜΕΣΩ Υ ΡΟΓΟΝΟΥ ΕΛΒΙΟ Α.Ε. Συστηµάτων Παραγωγής Υδρογόνου και Ενέργειας ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΝΑ ΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΜΕΣΩ Υ ΡΟΓΟΝΟΥ Θ. Χαλκίδης,. Λυγούρας, Ξ. Βερύκιος 2 ο Πανελλήνιο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΘΕΡΜΙΚΗ ΠΡΟΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΑΙΘΑΝΟΛΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΒΑΓΑΣΣΗ ΣΟΡΓΟΥ

ΥΔΡΟΘΕΡΜΙΚΗ ΠΡΟΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΑΙΘΑΝΟΛΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΒΑΓΑΣΣΗ ΣΟΡΓΟΥ EΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΔΡΟΘΕΡΜΙΚΗ ΠΡΟΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΑΙΘΑΝΟΛΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΒΑΓΑΣΣΗ ΣΟΡΓΟΥ Ι. Δόγαρης, Ο. Γκούντα, Δ. Μαμμά, Ε. Καλογερής, Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Η κομποστοποίηση στην πράξη ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Η κομποστοποίηση στην πράξη ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 4 Φεβρουαρίου 2012 ΚΠΕ Δραπετσώνας Επιμορφωτική Ημερίδα Η κομποστοποίηση στην πράξη ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΧΡΟΝΗ Χριστίνα Κομποστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση κτηνοτροφικών αποβλήτων με αναερόβια χώνευση

Διαχείριση κτηνοτροφικών αποβλήτων με αναερόβια χώνευση Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Ημερίδα LIVEWASTE, ΤΕΠΑΚ, 7 10 2014 Διαχείριση κτηνοτροφικών αποβλήτων με αναερόβια χώνευση Ανθή Χαραλάμπους Χημικός Μηχανικός, ΕΜΠ MSc στην Περιβαλλοντική Μηχανική ΜΒΑ

Διαβάστε περισσότερα

Eπεξεργασία αστικών υγρών αποβλήτων. Νίκος Σακκάς, Δρ. Μηχανικός ΤΕΙ Κρήτης

Eπεξεργασία αστικών υγρών αποβλήτων. Νίκος Σακκάς, Δρ. Μηχανικός ΤΕΙ Κρήτης Eπεξεργασία αστικών υγρών αποβλήτων Νίκος Σακκάς, Δρ. Μηχανικός ΤΕΙ Κρήτης Γιατί είναι απαραίτητη η επεξεργασία Για να προστατευτεί η ποιότητα του αποδέκτη από: Ελάττωση του διαλυμένου οξυγόνου και αλλοίωση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας 4η Ενότητα: «Βιοκαύσιμα 2ης Γενιάς» Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Δ.Σ. Ελληνικής Εταιρείας Βιοµάζας ΕΛ.Ε.Α.ΒΙΟΜ ΒΙΟΜΑΖΑ Η αδικημένη μορφή ΑΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΠΡΩΤΗ ΥΛΗ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΧΟΙΡΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων

Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων Ενότητα 8: Εκχύλιση, 1ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Σταύρος Π. Γιαννιώτης, Καθηγητής Μηχανικής Τροφίμων Μαθησιακοί Στόχοι Τύποι εκχύλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΥΜΑΤΩΝ Αστικά λύµατα περιέχονται στους υπονόµους του αποχετευτικού συστήµατος που µεταφέρει τα ακάθαρτα νερά µιας ανθρώπινης κοινότητας. Τα αστικά λύµατα προέρχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΕΝΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΕΝΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΕΝΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Πηγή: Mr.Matteo Villa HAR srl. Επιµέλεια: Κων/νος I. Νάκος SHIELCO Ltd Σελίδα 1/5 O οίκος HAR srl, Ιταλίας εξειδικεύεται στον σχεδιασµό

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Α οβλήτων υ οµονάδες βιολογικού καθαρισµού

ιαχείριση Α οβλήτων υ οµονάδες βιολογικού καθαρισµού ιαχείριση Α οβλήτων Υποµονάδες βιολογικού καθαρισµού υ οµονάδες βιολογικού καθαρισµού Για τη βιολογική επεξεργασία των αποβλήτων χρησιµοποιούνται στην πράξη κατάλληλες τεχνικές εγκαταστάσεις, οι υποµονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΑΤΙΝΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΥΔΑΤΙΝΗ ΡΥΠΑΝΣΗ-ΟΡΙΣΜΟΣ

ΥΔΑΤΙΝΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΥΔΑΤΙΝΗ ΡΥΠΑΝΣΗ-ΟΡΙΣΜΟΣ Τι είναι ρύπανση: Ρύπανση μπορεί να θεωρηθεί η δυσμενής μεταβολή των φυσικοχημικών ή βιολογικών συνθηκών ενός συγκεκριμένου περιβάλλοντος ή/και η βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη βλάβη στην ευζωία, την ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Όλοι οι οργανισμοί προκειμένου να επιβιώσουν και να επιτελέσουν τις λειτουργίες τους χρειάζονται ενέργεια. Οι φυτικοί οργανισμοί μετατρέπουν την ηλιακή ενέργεια με τη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Βιολογίας. Β. Γιώργος. Εισαγωγή 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ. Μεταφορά ενέργειας στα κύτταρα

Εργασία Βιολογίας. Β. Γιώργος. Εισαγωγή 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ. Μεταφορά ενέργειας στα κύτταρα Εργασία Βιολογίας Β. Γιώργος Εισαγωγή Η ενεργεια εχει πολυ μεγαλη σημασια για εναν οργανισμο, γιατι για να κανει οτιδηποτε ενας οργανισμος ειναι απαραιτητη. Ειναι απαραιτητη ακομη και οταν δεν κανουμε

Διαβάστε περισσότερα

Ανακύκλωση & διατήρηση Θρεπτικών

Ανακύκλωση & διατήρηση Θρεπτικών Ανακύκλωση & διατήρηση Θρεπτικών 30-12-2014 EVA PAPASTERGIADOU Ανακύκλωση των Θρεπτικών είναι η χρησιμοποίηση, ο μετασχηματισμός, η διακίνηση & η επαναχρησιμοποίηση των θρεπτικών στοιχείων στα οικοσυστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ευάγγελος Α. Βουδριάς Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 671 00 Ξάνθη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Σκοπός της επεξεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Βιοµηχανική παραγωγή βιοντίζελ στην Θεσσαλία. Κόκκαλης Ι. Αθανάσιος Χηµικός Μηχ/κός, MSc Υπεύθυνος παραγωγής

Βιοµηχανική παραγωγή βιοντίζελ στην Θεσσαλία. Κόκκαλης Ι. Αθανάσιος Χηµικός Μηχ/κός, MSc Υπεύθυνος παραγωγής Βιοµηχανική παραγωγή βιοντίζελ στην Θεσσαλία Κόκκαλης Ι. Αθανάσιος Χηµικός Μηχ/κός, MSc Υπεύθυνος παραγωγής Ορισµοί 1. Βιοµάζα : το βιοαποικοδοµήσιµο κλάσµα προϊόντων, αποβλήτων και καταλοίπων που προέρχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ. Απόστολος Βλυσίδης Καθηγητής ΕΜΠ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ. Απόστολος Βλυσίδης Καθηγητής ΕΜΠ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ Απόστολος Βλυσίδης Καθηγητής ΕΜΠ Η ενέργεια από βιόµαζα είναι µία ανανεώσιµη µορφή ενέργειας Τι ονοµάζουµε ανανεώσιµη ενέργεια ; Η ενέργεια που αναπληρώνεται από το φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

Αναερόβια Χώνευση Υγρών Αποβλήτων Βιοµηχανίας Επεξεργασίας Πατάτας

Αναερόβια Χώνευση Υγρών Αποβλήτων Βιοµηχανίας Επεξεργασίας Πατάτας Ολοκληρωµένη ιαχείριση Υδατικών Πόρων 573 Αναερόβια Χώνευση Υγρών Αποβλήτων Βιοµηχανίας Επεξεργασίας Πατάτας Α. Γ. ΒΛΥΣΙ ΗΣ Ε. Μ. Π. ΜΠΑΡΑΜΠΟΥΤΗ Σ. Θ. ΜΑΗ Καθηγητής Ε.Μ.Π. Χηµικός Μηχανικός Χηµικός Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ. Ειρήνη Βασιλάκη. αρχιτέκτων μηχανικός χωροτάκτης Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ. Ειρήνη Βασιλάκη. αρχιτέκτων μηχανικός χωροτάκτης Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 2008/98/ ΕΚ "ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ" Ειρήνη Βασιλάκη αρχιτέκτων μηχανικός χωροτάκτης Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΝΖΥΜΟΥ. Ο μεταβολισμός είναι μία πολύ σημαντική λειτουργία των μονογαστρικών ζώων και επιτυγχάνεται με τη δράση φυσικών

ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΝΖΥΜΟΥ. Ο μεταβολισμός είναι μία πολύ σημαντική λειτουργία των μονογαστρικών ζώων και επιτυγχάνεται με τη δράση φυσικών ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΝΖΥΜΟΥ Ο μεταβολισμός είναι μία πολύ σημαντική λειτουργία των μονογαστρικών ζώων και επιτυγχάνεται με τη δράση φυσικών Ενζύμων που βρίσκονται κατά μήκος του πεπτικού τους σωλήνα. Τα ένζυμα

Διαβάστε περισσότερα

CARBONTOUR. Στρατηγικός σχεδιασμός προς ένα ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα στον τομέα των τουριστικών καταλυμάτων

CARBONTOUR. Στρατηγικός σχεδιασμός προς ένα ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα στον τομέα των τουριστικών καταλυμάτων LIFE09 ENV/GR/000297 Στρατηγικός σχεδιασμός προς ένα ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα στον τομέα CARBONTOUR ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2.1: Προσδιορισμός και αξιολόγηση των πηγών εκπομπών ισοδύναμου CO 2 των τουριστικών καταλυμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικά, ενεργειακά, κοινωνικά και οικονοµικά οφέλη από την παραγωγή και χρήση του βιοαερίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΟΤΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Κωνσταντίνος Σιούλας Περιβαλλοντολόγος,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Πηκτίνες

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Πηκτίνες ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Πηκτίνες Γενικά Πολυσακχαρίτης ο οποίος βρίσκεται σε διάφορες συγκεντρώσεις στα κυτταρικά τοιχώματα των ανώτερων φυτικών ιστών μαζί με την κυτταρίνη. Η πηκτίνη

Διαβάστε περισσότερα