Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "alexia.kounoudes@cut.ac.cy petros.artemi@cut.ac.cy marios.zervas@cut.ac.cy athinoula.evagorou@cut.ac.cy"

Transcript

1 Η πορεία προς την ανοιχτή πρόσβαση µέσω των Creative Commons Περίπτωση ΚΤΙΣΙΣ Αλεξία Ντίνη Κουνούδη Πέτρος Αρτέµη Μάριος Ζέρβας Αθηνά Ευαγόρου Βιβλιοθήκη Και Υπηρεσία Πληροφόρησης, Τεχνολογικό Πανεπιστήµιο Κύπρου Περίληψη Το κίνηµα της ανοιχτής πρόσβασης κερδίζει συνεχώς έδαφος σε όλο τον κόσµο, και ήδη ένας µεγάλος αριθµός Πανεπιστηµίων έχει υιοθετήσει τις αρχές της ανοιχτής πρόσβασης. Τα πνευµατικά δικαιώµατα αποτελούν ένα σηµαντικό ζήτηµα της ανοιχτής πρόσβασης λόγω της ηθικής διάστασης του ακαδηµαϊκού και ερευνητικού έργου καθώς και της ιδιαίτερης φύσης του διαδικτύου. Μια από τις δηµοφιλέστερες άδειες χρήσης για το περιεχόµενο ανοιχτής πρόσβασης αποτελούν οι άδειες Creative Commons. Στη παρούσα εισήγηση περιγράφεται η χρήση των αδειών Creative Commons στο ιδρυµατικό καταθετήριο ΚΤΙΣΙΣ που αναπτύχθηκε από τη Βιβλιοθήκη και Υπηρεσία Πληροφόρησης του Τεχνολογικού Πανεπιστηµίου Κύπρου (ΒΤΠ), καθώς και η πολιτική που έχει υιοθετηθεί κατά την κατάθεση εργασιών στο καταθετήριο. Η ΒΤΠ ακολουθώντας τις οδηγίες του European University Association προχώρησε στη δηµιουργία ιδρυµατικού καταθετηρίου. Για την επιλογή του λογισµικού ανοιχτού κώδικα συµβουλεύτηκε τις οδηγίες του DRIVER (Digital Repository Infrastructure Vision for European Research) και κατέληξε στο λογισµικό DSpace. Παράλληλα, η ιοικούσα Επιτροπή του ΤΕΠΑΚ υιοθέτησε την εισήγηση της Βιβλιοθήκης για την υποχρεωτική κατάθεση των δηµοσιεύσεων των ακαδηµαϊκών στο ΚΤΙΣΙΣ καθώς και των διδακτορικών και µεταπτυχιακών διατριβών. 1

2 Η ΒΤΠ ελέγχει το καθεστώς των πνευµατικών δικαιωµάτων κάθε δηµοσίευσης που κατατίθεται στο ΚΤΙΣΙΣ µε βάση την πολιτική που ακολουθεί κάθε περιοδικό. Στην περίπτωση δηµοσιευµένων άρθρων ενδεχοµένως ο συγγραφέας να µην έχει το δικαίωµα διάθεσης του άρθρου του στο ΚΤΙΣΙΣ. Σε αυτήν την περίπτωση, η Βιβλιοθήκη δηµιουργεί την εγγραφή µε τα µεταδεδοµένα που αφορούν τη συγκεκριµένη δηµοσίευση και η πρόσβαση στο πλήρες κείµενο του άρθρου είναι εφικτή µέσω της σύνδεσης στο ηλεκτρονικό περιοδικό στο οποίο ανήκει το άρθρο. Οι δηµοσιεύσεις που έχουν κατατεθεί στο ΚΤΙΣΙΣ αποτελούν πνευµατική ιδιοκτησία του συγγραφέα και είναι διαθέσιµες ελεύθερα στο διαδίκτυο κάτω από τους όρους της άδειας Creative Commons. Λέξεις κλειδιά: ανοιχτή πρόσβαση, Creative Commons, ιδρυµατικό καταθετήριο, πνευµατικά δικαιώµατα Abstract The open access initiative gains ground constantly around the world, and already a wide number of Universities has adopted the principles of open access. The copyright constitute an important factor of open access due to the moral dimension of the academic and research work as well as the special nature of the internet. One of the most popular licenses of use for the open access content is the Creative Commons licenses. In the current proposal we describe the use of the Creative Commons licenses in the KTISIS institutional repository that was developed by the Library and Information Services of the Cyprus University of Technology (CUT). We also describe the policy that has been adopted for the deposit of work in the repository The Library of CUT following the directives of the European University Association progressed with the creation of an institutional repository. The Library consulted the directives of DRIVER (Digital Repository Infrastructure Vision for European Research) for the selection of the open source software, and decided to use the open source software DSpace. At the same time, the Managing Committee of CUT adopted the Library proposal for the obligatory submission of the publications of the academic staff of the University as well as the PhD and MSc theses. The Library checks the status of the copyright of each publication submitted to KTISIS based on the policy being followed by each magazine. In the case of already published articles, the writer potentially does not have the right to dispose the article in KTISIS. In this case, the Library creates the record in the system with the metadata concerning the specific publication and access to the full text of the article is only available through the connection to the electronic journal that the article belongs to. All the publications submitted to KTISIS constitute the copyright of the writer and are freely available in the internet under the terms of the Creative Commons licenses. Keywords: open access, Creative Commons, institutional repository, copyright 2

3 1. Εισαγωγή Τις τελευταίες δεκαετίες η εξάπλωση της χρήσης του διαδικτύου έχει δηµιουργήσει ριζικές αλλαγές στην ακαδηµαϊκή και ερευνητική πληροφόρηση. Η µορφή της πληροφορίας πλέον αλλάζει, γίνεται ψηφιακή και αποκτά πολυµορφικότητα, δίνοντας µε αυτόν τον τρόπο τη δυνατότητα στους ακαδηµαϊκούς και ερευνητές να έχουν πρόσβαση σε απεριόριστο όγκο ψηφιοποιηµένων πληροφοριών, µε δυνατότητες διαµοιρασµού της πληροφορίας, επικοινωνίας, συνεργασίας σε τοπικό, περιφερειακό αλλά και παγκόσµιο επίπεδο, καταργώντας τα σύνορα του χρόνου και της απόστασης, διαµορφώνοντας την εποχή της πρόσβασης. Κατά την τελευταία εικοσαετία το κόστος συνδροµής σε ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης αυξήθηκε δραµατικά και διαφοροποιήθηκε ανάλογα µε τον επιστηµονικό κλάδο και το περιοδικό. Αποτέλεσµα αυτού ήταν το ότι τα λιγότερο εύπορα ή τα µικρά ιδρύµατα να µην µπορούν να ανταποκριθούν στο οικονοµικό κόστος κι έτσι να προβαίνουν σε ακύρωση συνδροµών. Το φαινόµενο αυτό ονοµάστηκε «κρίση της τιµής των περιοδικών» (serials pricing crisis) και γι αυτό κρίθηκε απαραίτητο να βρεθούν εναλλακτικές λύσεις (Panitch 2005). Τότε άρχισε να αναπτύσσεται το κίνηµα της ανοιχτής πρόσβασης (open access) το οποίο έγινε ευρύτερα γνωστό µετά τη ιακήρυξη του Βερολίνου το 2003 (Berlin Declaration 2003). Σύµφωνα µε το κίνηµα αυτό εξασφαλίζεται η άµεση και ανοιχτή πρόσβαση σε ερευνητικά δηµοσιεύµατα µέσω του διαδικτύου. Το κίνηµα της ανοιχτής πρόσβασης, η ανάγκη για αλλαγή και κατάργηση των εµποδίων στην πρόσβαση, και η αυξανόµενη συνειδητοποίηση ότι τα πανεπιστήµια και τα ερευνητικά κέντρα χάνουν πολύτιµο ψηφιακό και έντυπο υλικό, οδήγησαν στη δηµιουργία των ιδρυµατικών καταθετηρίων (Suber 2003). Η ανοιχτή πρόσβαση και τα ιδρυµατικά καταθετήρια είναι αυτά που άλλαξαν τον τρόπο διάδοσης της ακαδηµαϊκής γνώσης. 2. Ανοιχτή πρόσβαση και πνευµατικά δικαιώµατα Η ανοιχτή πρόσβαση ορίζεται ως «η ελεύθερη, άµεση, διαρκής και απαλλαγµένη από τέλη και τους περισσότερους περιορισµούς πνευµατικών δικαιωµάτων διαδικτυακή πρόσβαση σε ψηφιακό ακαδηµαϊκό και επιστηµονικό περιεχόµενο» (Suber 2004). Οι αναγνώστες µπορούν να χρησιµοποιούν ελεύθερα το διατιθέµενο υλικό για ερευνητικούς, εκπαιδευτικούς και άλλους σκοπούς. Πρωταρχικός σκοπός της είναι η διευκόλυνση της ανταλλαγής επιστηµονικών πληροφοριών. Από τη στιγµή που άρχισε να κυκλοφορεί σαν ιδέα η ανοιχτή πρόσβαση, χρειάστηκε να γίνουν αρκετές διακηρύξεις ούτως ώστε να επιταχυνθεί η πρόοδος στη διεθνή προσπάθεια να κατασταθούν τα ερευνητικά άρθρα ελεύθερα διαθέσιµα στο διαδίκτυο. Μια από τις πιο γνωστές είναι η ιακήρυξη της Πρωτοβουλίας της Ανοιχτής Πρόσβασης της Βουδαπέστης 1 (Φεβρουάριος, 2002). Στη διακήρυξη αυτή διατυπώθηκε για πρώτη φορά ο όρος open access 1 Budapest Open Access Initiative. 3

4 (ανοιχτή πρόσβαση). Στην πρωτοβουλία αυτή προτείνονται για πρώτη φορά δυο στρατηγικές µε τις οποίες µπορεί να επιτευχθεί η ανοιχτή πρόσβαση. Η µια από αυτές είναι η στρατηγική του να αυτό-αρχειοθετούν (self-archiving) οι επιστήµονες από µόνοι τους τις εργασίες τους µε τα κατάλληλα εργαλεία. Συνολικά έχουν γίνει πέντε διακηρύξεις για την ανοιχτή πρόσβαση. Κοινός παρονοµαστής και στις πέντε διακηρύξεις αποτελεί η ιδέα και απαίτηση της ελεύθερης πρόσβασης στην επιστηµονική παραγωγή µέσω του διαδικτύου. Το κίνηµα της ανοιχτής πρόσβασης διαµορφώθηκε από µια σειρά διεθνών πρωτοβουλιών και διακηρύξεων: 1. Budapest Open Access Initiative (2002) 2. Bethesda Statement on Open Access Publishing (2003) 3. Berlin Declaration on Open Access to knowledge in the Sciences and Humanities (2003) 4. Brisbane Declaration on Open Access (September 2008) 5. Alhambra Declaration on Open Access (2010) Σύµφωνα µε πρόσφατες µελέτες σχετικές µε τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν Βρετανοί ερευνητές στην πρόσβασή τους σε επιστηµονικό περιεχόµενο και τον αντίκτυπο που έχουν αυτά στην ποιότητα του επιστηµονικού τους έργου, οι ερευνητές εντοπίζουν εύκολα τις επιστηµονικές πηγές που χρειάζονται στην έρευνά τους (Research Information Network 2009 και Fry 2009). Το πρόβληµα βρίσκεται στο κατά πόσο έχουν πρόσβαση στο πλήρες κείµενο, καθώς αυτό εξαρτάται από τη διαθεσιµότητα µιας πηγής σε ηλεκτρονική µορφή, από τους όρους χρήσης µε τους οποίους διατίθεται διαδικτυακά, αλλά από τη διαθεσιµότητά της στον κάθε ερευνητικό φορέα (π.χ. συνδροµητικά περιοδικά). Είναι φανερό πως ακόµα και σήµερα οι ερευνητές ξοδεύουν πολύ χρόνο µε περίπλοκες διαδικασίες για να αποκτήσουν πρόσβαση στο υλικό που χρειάζονται, λόγω της πολυπλοκότητας η οποία χαρακτηρίζει τα πνευµατικά δικαιώµατα ενός έργου. Τα πνευµατικά δικαιώµατα αποτελούν ένα από τα πιο σηµαντικά ζητήµατα της ανοιχτής πρόσβασης. Από τη µια πλευρά είναι η ηθική διάσταση του ακαδηµαϊκού και ερευνητικού έργου, στην περίπτωση του οποίου δεν ισχύει η νοµοθεσία περί πνευµατικής ιδιοκτησίας που διέπει τα λογοτεχνικά έργα, ταινίες και µουσική. Από την άλλη πλευρά η ιδιαίτερη φύση του διαδικτύου όπου είναι διαδεδοµένη η αναπαραγωγή και διάθεση ενός έργου περιπλέκει το ζήτηµα δηµιουργώντας ένα νοµικό κενό (Ανοικτή Πρόσβαση 2010). Σήµερα τα ιδρυµατικά καταθετήρια αποτελούνται από ψηφιακές συλλογές συλλέγοντας και διατηρώντας την πνευµατική παραγωγή ενός πανεπιστηµίου. Σε συνδυασµό µε την έννοια της ανοιχτής πρόσβασης δηµιουργούν νέα δεδοµένα στην ακαδηµαϊκή κοινότητα παρέχοντας ελεύθερα την επιστηµονική πληροφόρηση. Κατά τη διαδικασία του self-archiving ο δηµιουργός µπορεί να επιλέξει το νοµικό πλαίσιο κάτω από το οποίο θα δηµοσιευτεί η έρευνά του και θα δώσει ευελιξία στη χρήση του. Οι άδειες Creative Commons 2 επιτρέπουν 2 Creative Commons. 4

5 στους δηµιουργούς ακριβώς αυτό, δηλαδή να µπορούν να δηλώσουν µε εύκολο τρόπο ποια δικαιώµατα διατηρούν και ποια δικαιώµατα παραχωρούν προς όφελος άλλων δηµιουργών. Με τις άδειες Creative Commons ορίζονται ξεκάθαρα τα δικαιώµατα της ελεύθερης πρόσβασης. Οι άδειες Creative Commons είναι από τις δηµοφιλέστερες άδειες που χρησιµοποιούνται στην ανοιχτή πρόσβαση. Οι άδειες χρήσης και εκµετάλλευσης που προτείνει ο µη κερδοσκοπικός οργανισµός Creative Commons έχουν στόχο την ευρύτερη διάθεση και χρήση έργων πνευµατικής ιδιοκτησίας, κυρίως µε τη µη αποκλειστική εκµετάλλευση του έργου και διακρίνονται από τα εξής χαρακτηριστικά: ιατίθενται δωρεάν µέσω του διαδικτύου εν είναι αποκλειστικές ιατηρούν τις απορρέουσες εξουσίες από το εµπορικό ή ηθικό δικαίωµα πνευµατικής ιδιοκτησίας. Η Creative Commons υποστηρίζει τη χρήση µε επιφύλαξη κάποιων δικαιωµάτων (some rights reserved) η οποία επιτρέπει την ελεύθερη διάθεση του έργου στο ιαδίκτυο για µη εµπορικούς σκοπούς αλλά και στη συνήθη έντυπη µορφή µε αµοιβή από κάποιον εκδοτικό οίκο. Η Creative Commons έχει εκδώσει έξι άδειες που επιτρέπουν την ελεύθερη ανταλλαγή πολιτιστικών προϊόντων. Οι συγγραφείς µπορούν να επιλέξουν κάποια από αυτές ώστε να προστατέψουν το έργο τους κατά τη διάδοσή του στο ιαδίκτυο. 3. Ιδρυµατικό Καταθετήριο ΚΤΙΣΙΣ 3.1. Τι είναι το ΚΤΙΣΙΣ Το ΚΤΙΣΙΣ 3 είναι ένα ιδρυµατικό καταθετήριο ανοιχτής πρόσβασης το οποίο συγκεντρώνει οποιοδήποτε ψηφιακό υλικό έχει σχέση µε τις διάφορες δραστηριότητες του Τεχνολογικού Πανεπιστηµίου Κύπρου 4 και ειδικότερα πρωτογενές ερευνητικό υλικό που παράγεται από τα µέλη του Πανεπιστηµίου. Καθορισµένο καταυτό το πλαίσιο το ΚΤΙΣΙΣ καταδεικνύει την πνευµατική ζωή και την ερευνητική δραστηριότητα του Πανεπιστηµίου, διαφυλάγοντας, διαδίδοντας και προωθώντας την επιστηµονική έρευνα στην τοπική και διεθνή κοινότητα. Το ΚΤΙΣΙΣ δηµιουργήθηκε και υποστηρίζεται από τη Βιβλιοθήκη και Υπηρεσία Πληροφόρησης 5 του Τεχνολογικού Πανεπιστηµίου Κύπρου

6 Για τη δηµιουργία του ιδρυµατικού καταθετήριου επιλέχθηκε το λογισµικό ανοικτού κώδικα Dspace 6 (έκδοση 1.5.1). To Dspace έχει αναπτυχθεί στα εργαστήρια της Hewlett Packard ως µη εµπορικό προϊόν µε τη συµβολή της Βιβλιοθήκης του MIT. Ακολουθεί πλήρως τα διεθνή πρότυπα όπως είναι το Dublin Core 7 και είναι συµβατό µε το πρωτόκολλο συγκοµιδής µεταδεδοµένων OAI-PMH 8. Το DSpace παρέχει τη δυνατότητα ενηµέρωσης της ψηφιακής συλλογής από το χρήστη (self- deposit) και διατηρεί το υλικό που έχει αποθηκευµένο για µεγάλο χρονικό διάστηµα (long-term reservation). Οι βασικοί στόχοι της Βιβλιοθήκης σε ότι αφορά τη δηµιουργία του ιδρυµατικού καταθετηρίου ΚΤΙΣΙΣ είναι: Να συγκεντρώσει και να διαδώσει ανοικτά την πνευµατική παραγωγή του Τεχνολογικού Πανεπιστηµίου Κύπρου σε µια ποικιλία από µορφότυπα συµπεριλαµβανοµένων κειµένων, ήχων, φωτογραφιών και φιλµ. Να διασφαλίσει την ποιότητα του υλικού και τη µακροχρόνια διατήρηση του ψηφιακού περιεχοµένου. Η συµµετοχή και ανάπτυξη συνεργασιών µε διεθνή καταθετήρια. Η προώθηση της φιλοσοφίας της ανοιχτής πρόσβασης Η διάσωση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονοµιάς του τόπου µας Πορεία υλοποίησης έργου Η Βιβλιοθήκη και Υπηρεσία Πληροφόρησης του ΤΕΠΑΚ ακολουθώντας τις οδηγίες του EUA (European University Association) 9 από το EUA Working Group on Open Access (Μαδρίτη, Μάρτιος 2008) προχώρησε στη δηµιουργία ιδρυµατικού καταθετηρίου. Για την επιλογή του λογισµικού συµβουλεύτηκε τις οδηγίες του DRIVER (Digital Repository Infrastructure Vision for European Research) 10, οι οποίες αναφέρονται σε δυο λογισµικά ανοιχτού κώδικα συµβατά µε το πρωτόκολλο συγκοµιδής δεδοµένων OAI-PMH, το E-prints και το DSpace. Κατόπιν έρευνας αποφασίστηκε η χρήση του λογισµικού DSpace. 6 Dspace 7 Dublin Core Metadata Initiative 8 Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting 9 EUA 10 DRIVER, 6

7 Παράλληλα, η Προσωρινή ιοικούσα Επιτροπή του ΤΕΠΑΚ υιοθέτησε την εισήγηση της Βιβλιοθήκης για την υποχρεωτική κατάθεση των διδακτορικών και µεταπτυχιακών διατριβών στο ΚΤΙΣΙΣ, µέσω της διαδικασίας self-archiving η οποία έχει προταθεί σαν στρατηγική επίτευξης της ανοιχτής πρόσβασης κατά τη ιακήρυξη της Πρωτοβουλίας της Ανοιχτής Πρόσβασης της Βουδαπέστης. Η εγκατάσταση του λογισµικού και της βάσης δεδοµένων PostgreSQL που χρησιµοποιήθηκε έγινε σε Linux Redhat server και η έκδοση του DSpace που είναι εγκατεστηµένη στη παρούσα φάση είναι η Περιεχόµενο ΚΤΙΣΙΣ Το περιεχόµενο του ΚΤΙΣΙΣ είναι οργανωµένο σε δυο κύριες κοινότητες, τις Ακαδηµαϊκές ηµοσιεύσεις του Τεχνολογικού Πανεπιστηµίου και τις Ψηφιακές Συλλογές. Σε κάθε κοινότητα µπορεί να υπάρχει απεριόριστος αριθµός κατηγοριών και συλλογών. Κάθε συλλογή µπορεί να περιέχει απεριόριστο αριθµό τεκµηρίων. Κατηγορίες δηµοσιεύσεων στο ΚΤΙΣΙΣ: Επιστηµονικά άρθρα (Peer reviewed Journal articles) Βιβλία (Books) Κεφάλαια από βιβλία (Book chapters) Ηλεκτρονικά Βιβλία (E-books) Πρακτικά Συνεδρίων (Conference papers) Αναφορές (Reports) Πατέντες (Patents) Περιλήψεις (Abstracts) ιατριβές (Thesis) ιπλωµατικές εργασίες (Undergraduate Theses) 11 Μεταπτυχιακές εργασίες Αντικείµενα πολιτιστικής, ιστορικής κληρονοµιάς (πχ. Φωτογραφικό υλικό, έγγραφα) Το ΚΤΙΣΙΣ αποτελεί µέλος ενός παγκόσµιου συστήµατος διαλειτουργικών καταθετηρίων (Institutional Repositories) ανοιχτής πρόσβασης, προβάλλοντας την πνευµατική παραγωγή του πανεπιστηµίου και συµµετέχοντας ενεργά στο νέο διαµορφούµενο µοντέλο επιστηµονικής επικοινωνίας. Μέχρι σήµερα το ΚΤΙΣΙΣ παρέχει τα µεταδεδοµένα του ως παροχέας δεδοµένων (data provider) εφαρµόζοντας το πρωτόκολλο συγκοµιδής µεταδεδοµένων OAI-PMH στους εξής παροχείς υπηρεσιών (service providers): OAIster 12, 11 Η Συλλογή ιπλωµατικές Εργασίες της Σχολής Επιστηµών Υγείας περιλαµβάνει διπλωµατικές εργασίες που έχουν εκπονηθεί σε διάφορα Πανεπιστήµια. Μετά την ένταξη της Νοσηλευτικής Σχολής στο Τεχνολογικό Πανεπιστήµιο έχουν καταχωρηθεί οι διπλωµατικές εργασίες της στο ιδρυµατικό καταθετήριο ΚΤΙΣΙΣ. 12 OAIster. 7

8 OpenDoar 13, Openarchives.gr 14, Οpenarchives.eu 15, Scientific Commons 16, University of Illinois OAI-PMH Data Provider Ακαδηµαϊκές δηµοσιεύσεις στο ΚΤΙΣΙΣ Μετά από σχετική εισήγηση της Βιβλιοθήκης του ΤΕΠΑΚ, η ιοικούσα επιτροπή του ΤΕΠΑΚ υιοθέτησε την πρόταση για την υποχρεωτική κατάθεση των δηµοσιεύσεων των ακαδηµαϊκών στο ΚΤΙΣΙΣ καθώς και των διδακτορικών και µεταπτυχιακών διατριβών. Με αυτόν τον τρόπο, το ΚΤΙΣΙΣ παρέχει άµεση πρόσβαση στο ακαδηµαϊκό και ερευνητικό υλικό του Πανεπιστηµίου. Η κατάθεση του ερευνητικού έργου στο ΚΤΙΣΙΣ το καθιστά προσβάσιµο χωρίς περιορισµούς και διαθέσιµο και σε ένα µεγάλο εύρος ατόµων και οργανισµών, συµπεριλαµβανοµένων και των µηχανών αναζήτησης Χρήση των Creative Commons στο ΚΤΙΣΙΣ Από την αρχή της λειτουργίας του το ΚΤΙΣΙΣ παρέχει τη δυνατότητα επιλογής και εφαρµογής των αδειών Creative Commons Commons 3.0 για τα τεκµήρια που υποβάλλονται. Η εφαρµογή των αδειών Creative Commons δεν είναι υποχρεωτική, αλλά παρέχεται σαν δυνατότητα για να µπορέσει ο καταθέτης-δηµιουργός να προσδιορίσει µε εύκολο τρόπο ποια δικαιώµατα διατηρεί και ποια δικαιώµατα παραχωρεί προς όφελος άλλων δηµιουργών. Σε ένα ιδρυµατικό καταθετήριο υπάρχει η απαίτηση να ορίζονται µε σαφήνεια τα δικαιώµατα του δηµιουργού, τα δικαιώµατα των χρηστών, καθώς και το επιτρεπόµενο είδος πρόσβασης. Τα στοιχεία αυτά ορίζονται µε σαφήνεια στις άδειες Creative Commons. Στη παρούσα φάση δεν υφίσταται κυπριακή έκδοση των αδειών Creative Commons, οπότε στο ΚΤΙΣΙΣ χρησιµοποιείται η αγγλική έκδοση. Η ΒΤΠ σε συνεργασία µε φορείς της Κύπρου έχει έρθει σε επαφή µε τις υπεύθυνες οµάδες των Creative Commons για να προχωρήσει στη διαδικασία της µελέτης και υλοποίησης της κυπριακής έκδοσης των Creative Commons. Εάν κάτι τέτοιο δεν γίνει εφικτό, τότε η Βιβλιοθήκη θα προχωρήσει µε τη διαδικασία εισχώρησης στην ελληνική νοµοθεσία των Creative Commons σε συνεργασία µε άλλους φορείς της Κύπρου.. Οι έξι άδειες Creative commons είναι οι εξής: 13 OpenDoar. 14 Openarchives.gr 15 Openarchives.eu. 16 Scientific Commons. 17 University of Illinois OAI-PMH Data Provider. 8

9 1. Attribution 2. Attribution Share Alike 3. Attribution No Derivatives 4. Attribution Non-Commercial 5. Attribution Non-Commercial Share Alike 6. Attribution Non-Commercial No Derivatives 3.6. ιαδικασία αδειοδότησης Η διαδικασία αδειοδότησης µέσω του ΚΤΙΣΙΣ αποτελείται από δύο βήµατα: το πρώτο βήµα αφορά τις άδειες Creative Commons και το δεύτερο βήµα αφορά την άδεια κατάθεσης και διάθεσης της Βιβλιοθήκης Επιλογή άδειας Creative Commons Με την κατάθεση µια εργασίας και πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής της, ο χρήστης µπορεί να επιλέξει εφόσον επιθυµεί να δηλώσει τα δικαιώµατα που διατηρεί ή παραχωρεί στο συγκεκριµένο έργο. Στην περίπτωση που ο χρήστης θέλει να δηλώσει τα δικαιώµατα αυτά, τότε επιλέγει να συνδεθεί µε τον διαδικτυακό τόπο των Creative Commons µέσα από τη διαδικασία υποβολής της εργασίας. Οι επιλογές που του δίνονται σε αυτό το σηµείο αφορούν στον καθορισµό εάν επιτρέπει ή όχι ο δηµιουργός την εµπορική χρήση ή τις αλλαγές στην εργασία. Στη συνέχεια εµφανίζονται οι διαθέσιµες άδειες Creative Commons όπου ο χρήστης καλείται να επιλέξει µια από αυτές. Η άδεια που χρησιµοποιείται ευρέως στα τεκµήρια του ΚΤΙΣΙΣ είναι η Attribution Non- Commercial No Derivatives η οποία επιτρέπει την αναπαραγωγή, διανοµή και παρουσίαση του έργου στο κοινό, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: Αναφορά προέλευσης Θα πρέπει να γίνεται αναφορά στο έργο µε τον τρόπο όπως αυτός έχει οριστεί από το δηµιουργό ή τον κάτοχο της άδειας (χωρίς όµως να εννοείται µε οποιονδήποτε τρόπο ότι εγκρίνουν εσάς ή τη χρήση του έργου από εσάς). Μη Εµπορική Χρήση ε µπορείτε να χρησιµοποιήσετε το έργο αυτό για εµπορικούς σκοπούς. Όχι Παράγωγα Έργα ε µπορείτε να αλλοιώσετε, να τροποποιήσετε ή να δηµιουργήσετε πάνω στο έργο αυτό. Επιπρόσθετα, η αναπαραγωγή, διανοµή και παρουσίαση του έργου επιτρέπεται µε την κατανόηση ότι: 9

10 Αποποίηση Κάθε µία από τις παραπάνω συνθήκες µπορεί να παρακαµφθεί αν πάρετε άδεια από τον κάτοχο των πνευµατικών δικαιωµάτων. Άλλα δικαιώµατα Σε καµία περίπτωση κανένα από τα παρακάτω δικαιώµατα δεν επηρεάζονται από την άδεια: o Η σωστή δοσοληψία σας ή σωστή χρήση δικαιωµάτων o Του συγγραφέα τα ηθικά δικαιώµατα Άδεια κατάθεσης και ηλεκτρονικής διάθεσης περιεχοµένου Τα αρχεία που δηµοσιεύονται στο ΚΤΙΣΙΣ είναι ελεύθερα προσβάσιµα και ανακτήσιµα από οποιοδήποτε χρήστη στο διαδίκτυο. Η κατάθεση τεκµηρίων στο ΚΤΙΣΙΣ µπορεί να γίνεται µε δύο µεθόδους: 1. Αποστολή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 2. Μέθοδος της αυτο-αρχειοθέτησης (self-archiving): γίνεται εγγραφή και αποδοχή του χρήστη στο σύστηµα όπου και µπορεί να καταθέσει την εργασία του Επεξεργασία υποβληθέντων εγγράφων Το ΚΤΙΣΙΣ αποδέχεται οποιοδήποτε υλικό έχει σχέση µε την έρευνα και τις δραστηριότητες του Τεχνολογικού Πανεπιστηµίου καθώς και υλικό πολιτιστικής κληρονοµιάς. Τα υποβληθέντα έγγραφα τοποθετούνται σε ένα προσωρινό στάδιο υποβολής όπου µπορούν να εγκριθούν ή να απορριφθούν από την οµάδα διαχείρισης του ΚΤΙΣΙΣ είτε να επιστραφούν στον συγγραφέα για τροποποιήσεις. Τα έγγραφα στο προσωρινό στάδιο υποβολής ελέγχονται προκειµένου να επικυρωθεί εάν εµπίπτουν στην πολιτική του ΚΤΙΣΙΣ πριν προστεθούν σε αυτό. Το προσωπικό διαχείρισης του ΚΤΙΣΙΣ ελέγχει την ποιότητα των µεταδεδοµένων του εγγράφου και τα προσαρµόζει σύµφωνα µε το Dublin Core. Για την κατάθεση ενός τεκµηρίου στο ΚΤΙΣΙΣ απαιτείται η χορήγηση του δικαιώµατος ελεύθερης διάθεσης στο διαδίκτυο. Η άδεια Ηλεκτρονικής ιάθεσης Περιεχοµένου αποτελεί µια επίσηµη συµφωνία µεταξύ του δηµιουργού και της Βιβλιοθήκης. Η Βιβλιοθήκη ελέγχει το καθεστώς των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας κάθε δηµοσίευσης που κατατίθεται στο ΚΤΙΣΙΣ µε βάση την πολιτική που ακολουθεί κάθε περιοδικό. Οι διάφορες πολιτικές των περιοδικών βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Sherpa/Romeo-University of Nottingham 18. Στα δηµοσιευµένα άρθρα, ειδικά σε περιοδικά «Peer reviewed», ενδεχοµένως ο συγγραφέας να µην έχει το δικαίωµα διάθεσης του άρθρου του στο ΚΤΙΣΙΣ. Σε µια τέτοια περίπτωση, η Βιβλιοθήκη προσφέρει τη δυνατότητα περιορισµένης πρόσβασης µέσω του Digital Object Identifier 19 (DOI), δηµιουργεί την εγγραφή µε τα µεταδεδοµένα που αφορούν τη συγκεκριµένη δηµοσίευση και η πρόσβαση στο πλήρες κείµενο του άρθρου είναι εφικτή 18 Sherpa/Romeo. 19 DOI. 10

11 µόνο µέσω της σύνδεσης στο ηλεκτρονικό περιοδικό στο οποίο ανήκει το άρθρο (µε την προϋπόθεση ότι η Βιβλιοθήκη έχει πρόσβαση µέσω των συνδροµών της) Μελλοντικός σχεδιασµός Ένας από του κυριότερους στόχους της Βιβλιοθήκης είναι η προώθηση της ανοιχτής πρόσβασης στο Τεχνολογικό Πανεπιστήµιο Κύπρου και στην ακαδηµαϊκή κοινότητα γενικότερα. Η Βιβλιοθήκη επιθυµεί να ακολουθήσει το παράδειγµα του Πανεπιστηµίου του Harvard το οποίο έχει υιοθετήσει τις αρχές της ανοιχτής πρόσβασης ζητώντας από τα µέλη της ακαδηµαϊκής κοινότητας να επιτρέψουν στο Πανεπιστήµιο να διαθέσει τα επιστηµονικά άρθρα τους ελεύθερα στο διαδίκτυο. Το Πανεπιστήµιο του Harvard είναι το πρώτο πανεπιστήµιο στις Ηνωµένες Πολιτείες που παρέχει ανοιχτή πρόσβαση στις ακαδηµαϊκές δηµοσιεύσεις του ακαδηµαϊκού προσωπικού του. Η απόφαση αυτή πάρθηκε µετά από ψηφοφορία µεταξύ των µελών της ακαδηµαϊκής κοινότητας και αποτελεί ένα ισχυρό µήνυµα στην παγκόσµια ακαδηµαϊκή κοινότητα για περισσότερο έλεγχο πάνω στη χρήση και διάθεση του ερευνητικού έργου. Η Βιβλιοθήκη του ΤΕΠΑΚ στοχεύει να ακολουθήσει µια παρόµοια διαδικασία προάγοντας και προωθώντας την ανοιχτή πρόσβαση. Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω η Βιβλιοθήκη έχει προχωρήσει στη διαδικασία της µελέτης και υλοποίησης της κυπριακής έκδοσης των Creative Commons. Η διαδικασία αυτή βρίσκεται στα αρχικά στάδια και αναµένεται να υπάρχουν σηµαντικές εξελίξεις µέσα στη χρονιά που διανύουµε. Τέλος, η Βιβλιοθήκη του ΤΕΠΑΚ στοχεύει στη συµµετοχή της στο πρόγραµµα KYPRIANA 20. Το πρόγραµµα KYPRIANA είναι µια κοινή προσπάθεια µεταξύ οργανισµών της Κύπρου για να συµβάλουν µε ένα συντονισµένο τρόπο στην ανάπτυξη του προγράµµατος EUROPΕANA. Το ΚΥΠΡΙΑΝΑ στοχεύει να γίνει η ψηφιακή πολιτιστική βιβλιοθήκη της Κύπρου. 4. Επίλογος - συµπεράσµατα Οι αλλαγές που επιφέρει η διαφοροποίηση του παραδοσιακού µοντέλου επιστηµονικής επικοινωνίας µε την ανάπτυξη ενός σφαιρικού συστήµατος διανεµηµένων διαλειτουργικών αποθηκών (repositories) ανοιχτής πρόσβασης (open access), δεν αφορούν και δεν επηρεάζουν µόνο τις βιβλιοθήκες (ως κοµβικό σηµείο στη διαχείριση και διάδοση της έρευνας), αλλά και το σύνολο του χώρου της εκδοτικής παραγωγής (επιστηµονικών περιοδικών) και προµηθευτών, ο οποίος φαίνεται να υφίσταται µια εκ θεµελίων µεταβολή. Τα ιδρυµατικά καταθετήρια µε τη συγκέντρωση, τη συντήρηση και τη διάδοση της πνευµατικής παραγωγής ενός πανεπιστηµίου, χρησιµεύουν ως σηµαντικοί δείκτες της ακαδηµαϊκής ποιότητας ενός ιδρύµατος καταδεικνύοντας την επιστηµονική και κοινωνική 20 KYPRIANA. 11

12 του αξία, ενώ παράλληλα ανυψώνουν την διαφάνεια και τη θέση του ιδρύµατος τόσο σε επίπεδο εθνικό όσο και σε διεθνές. Τα ιδρυµατικά καταθετήρια µπορούν να αποτελέσουν ένα άµεσο και πολύτιµο συστατικό στο υπάρχον µοντέλο επιστηµονικής επικοινωνίας, επεκτείνοντας την πρόσβαση στην έρευνα, αυξάνοντας τον ανταγωνισµό και µειώνοντας την µονοπωλιακή δύναµη των εκδοτών ενώ συγχρόνως θα αποτελέσουν µέρος ενός σφαιρικού συστήµατος διανεµηµένων, διαλειτουργικών καταθετήριων που αποτελεί τη βάση για την εξελισσόµενη δοµή ενός νέου µοντέλου επιστηµονικής επικοινωνίας. Βιβλιογραφία Commons, C. (2003). Creative commons license. Creative Commons.Consultado El, 16(12). Conference on Open Access to knowledge in the Sciences and Humanities, Berlin, (2003). Berlin Declaration on Open Access to knowledge in the Sciences and Humanities. Available at: <http://oa.mpg.de/openaccess-berlin/berlindeclaration.html>, [Accessed ]. Fry, J., et al (2009). Peer Behavioural Research: Baseline report on Authors and users vis-à-vis journals and repositories. Available at: <http://www.peerproject.eu/reports/ >, [Accessed ]. Harnad, S. (2005). The implementation of the Berlin Declaration on Open Access. D-Lib Magazine, 11(3). Harnad, S., Brody, T., Vallieres, F., Carr, L., Hitchcock, S., Gingras, Y., et al. (2004). The access/impact problem and the green and gold roads to open access. Serials Review, 30(4), Suber, P. (2003). Removing the barriers to research: An introduction to open access for librarians. College & Research Libraries News, 64(2), Suber, P. (2004). How should we define open access. SPARC Open Access Newsletter, August 2, Available at: <http://www.earlham.edu/~peters/fos/newsletter/ htm#define>, [Accessed ]. Panitch, Judith M., Michalak, Sarah (2005). The serials crisis: A white paper for the UNC-Chapel Hill scholarly communications convocation. Available at: <http://www.unc.edu/scholcomdig/whitepapers/panitch-michalak.html>, [Accessed ]. Research Information Network report (2009). Overcoming barriers: access to research information content. Available at: <http://www.rin.ac.uk/our-work/using-and-accessing-informationresources/overcoming-barriers-access-research-information>, [Accessed ]. Ανοικτή Πρόσβαση (2010). Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης. <http://www.openaccess.gr/openaccess/copyrights.dot>, [Accessed ]. Κατσαρού, Γ. (2006). Αλλαγή του τοπίου επιστηµονικής πληροφόρησης µε τη χρήση δηµοσιευµάτων ανοιχτής πρόσβασης και ιδρυµατικών αποθετηρίων. 15 Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών, Πάτρα, 1-3 Νοεµβρίου

13 Μακρίδου, Ε., Αντωνίου, Μ., & Ασµανίδης, Υ. (2006). Το Ιδρυµατικό Αποθετήριο Ανοιχτής Πρόσβασης του ΑΤΕΙ-Θ. Τα νέα της Βιβλιοθήκης, σ Παπαδόπουλος, Μ. (2010). Οι ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες ως αποθετήρια ανοιχτής πρόσβασης εκπαιδευτικών πηγών µε χρήση των αδειών Creative Commons. Ηµερίδα «ικαιώµατα Πνευµατικής Ιδιοκτησίας και Βιβλιοθήκες», Λευκωσία, 10 Μαΐου

Cyprus University of Technology Open Access Author Fund

Cyprus University of Technology Open Access Author Fund Cyprus University of Technology Open Access Author Fund Ανοικτή Πρόσβαση Η πορεία της ΒΤΠ προς την Ανοικτή Πρόσβαση Cyprus University of Technology Open Access Author Fund Συμφωνία με τη Remedica Όροι

Διαβάστε περισσότερα

XΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

XΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ XΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Βιβλιοθήκες και ανοικτό περιεχόμενο Ιφιγένεια Βαρδακώστα Βιβλιοθηκονόμος,Msc Υπεύθυνη Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης Χαροκοπείου Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πάντειο Πανεπιστήµιο. Όροι κατάθεσης υλικού στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη «Πάνδηµος»

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πάντειο Πανεπιστήµιο. Όροι κατάθεσης υλικού στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη «Πάνδηµος» Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πάντειο Πανεπιστήµιο Όροι κατάθεσης υλικού στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη «Πάνδηµος» Εισαγωγή Η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη «Πάνδηµος» αποτελεί το ιδρυµατικό αποθετήριο του Παντείου Πανεπιστηµίου.

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακά Αποθετήρια στη Διοίκηση: Μια αρχική προσέγγιση

Ψηφιακά Αποθετήρια στη Διοίκηση: Μια αρχική προσέγγιση Ψηφιακά Αποθετήρια στη Διοίκηση: Μια αρχική προσέγγιση Ιωάννης Αποστολάκης Επιστημονικός Συνεργάτης Μονάδας Τεκμηρίωσης & Καινοτομιών iapostolakis@ekdd.gr www.iapostolakis.gr Εννοιολογικά θέματα Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Άδειες διαχείρισης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας Creative Commons

Άδειες διαχείρισης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας Creative Commons Άδειες διαχείρισης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας Creative Commons Ευγενία Παναγιωτοπούλου Βιβλιοθηκονόμος, Συνεργάτης Προγράμματος Το Creative Commons cc International, ιδρύθηκε το 2001 ως μη κερδοσκοπικός

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακά Αποθετήρια: Η Ελληνική Πραγματικότητα

Ψηφιακά Αποθετήρια: Η Ελληνική Πραγματικότητα ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ψηφιακά Αποθετήρια: Η Ελληνική Πραγματικότητα Μάρα Νικολαΐδου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Διεθνές Συνέδριο Υποδομές Ανοικτής Πρόσβασης Εθνικό Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγή του τοπίου επιστημονικής πληροφόρησης με τη χρήση δημοσιευμάτων ανοιχτής πρόσβασης και ιδρυματικών αποθετηρίων.

Αλλαγή του τοπίου επιστημονικής πληροφόρησης με τη χρήση δημοσιευμάτων ανοιχτής πρόσβασης και ιδρυματικών αποθετηρίων. Αλλαγή του τοπίου επιστημονικής πληροφόρησης με τη χρήση δημοσιευμάτων ανοιχτής πρόσβασης και ιδρυματικών αποθετηρίων. Γεωργία Κατσαρού gkatsa@dikemes.gr 1. Εισαγωγή 1.1. Πληροφοριακή ανισότητα Όλοι κάποια

Διαβάστε περισσότερα

E-LIS: E-prints για τη Βιβλιοθηκονομία και την Επιστήμη της Πληροφόρησης (ΒΕΠ)

E-LIS: E-prints για τη Βιβλιοθηκονομία και την Επιστήμη της Πληροφόρησης (ΒΕΠ) E-LIS: E-prints για τη Βιβλιοθηκονομία και την Επιστήμη της Πληροφόρησης (ΒΕΠ) Τι είναι το E-LIS E-LIS = E-prints in Library and Information Services (Ηλεκτρονικά κείμενα με θέμα τη Βιβλιοθηκονομία και

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 2. Η φιλοσοφία της ΒΚΠ

1. Εισαγωγή. 2. Η φιλοσοφία της ΒΚΠ Οι ψηφιακές συλλογές της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών: Εργαλεία συνεργασίας για τη συστηματική ανάδειξη του ελληνικού επιστημονικού και πολιτιστικού αποθέματος Κατερίνα Συνέλλη,

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Ιδρύματος για την Ανοιχτή Πρόσβαση και το Ιδρυματικό Αποθετήριο «ΟΛΥΜΠΙΑΣ»

Πολιτική Ιδρύματος για την Ανοιχτή Πρόσβαση και το Ιδρυματικό Αποθετήριο «ΟΛΥΜΠΙΑΣ» Πολιτική Ιδρύματος για την Ανοιχτή Πρόσβαση και το Ιδρυματικό Αποθετήριο «ΟΛΥΜΠΙΑΣ» Δρ. Γεώργιος Κ. Ζάχος Διευθυντής Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Ακαδηµαϊκά Αποθετήρια και Ψηφιακές Βιβλιοθήκες ανοικτής πρόσβασης

Ελληνικά Ακαδηµαϊκά Αποθετήρια και Ψηφιακές Βιβλιοθήκες ανοικτής πρόσβασης Ελληνικά Ακαδηµαϊκά Αποθετήρια και Ψηφιακές Βιβλιοθήκες ανοικτής πρόσβασης Ευάγγελος Μπάνος Μηχανικός Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστηµάτων openarchives.gr Μηχανή αναζήτησης ελληνικών ψηφιακών βιβλιοθηκών

Διαβάστε περισσότερα

Αποθετήρια. Κλειώ Σγουροπούλου. Αριστεία ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας

Αποθετήρια. Κλειώ Σγουροπούλου. Αριστεία ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Αποθετήρια Κλειώ Σγουροπούλου Αριστεία ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Περιεχόμενα 2 Αποθετήρια, ψηφιακά αποθετήρια Άδειες ανοικτού περιεχομένου, Μεταδεδομένα Ψηφιακό Αποθετήριο 3 Πληροφοριακό σύστημα που αναλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επιστημονικών Εκδόσεων. Πολιτική Χρήσης

Διαχείριση Επιστημονικών Εκδόσεων. Πολιτική Χρήσης Διαχείριση Επιστημονικών Εκδόσεων Πολιτική Χρήσης Θεσσαλονίκη 10/4/2013 Σελίδα 2 από 13 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 3 Εισαγωγή... 4 Πολιτική περιεχομένου... 5 Πολιτική κατάθεσης εργασιών... 5 Πολιτική πρόσβασης...

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιώτης Γεωργίου panos@lis.upatras.gr

Παναγιώτης Γεωργίου panos@lis.upatras.gr Πρωτοβουλίες Ανοικτής Πρόσβασης στη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης (ΒΚΠ) του Πανεπιστημίου Πατρών Παναγιώτης Γεωργίου panos@lis.upatras.gr Πανεπιστήμιο Πατρών Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης http://www.lis.upatras.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Νέες τεχνολογίες, νέες βιβλιοθήκες και νέα προβλήματα: τα πνευματικά δικαιώματα στην ψηφιακή εποχή

Νέες τεχνολογίες, νέες βιβλιοθήκες και νέα προβλήματα: τα πνευματικά δικαιώματα στην ψηφιακή εποχή Νέες τεχνολογίες, νέες βιβλιοθήκες και νέα προβλήματα: τα πνευματικά δικαιώματα στην ψηφιακή εποχή Άννα Φράγκου Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 1 Βιβλιοθήκες Φορείς πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ «ΟΛΥΜΠΙΑΣ» Διαλειτουργικότητα Ιδρυματικών Αποθετηρίων

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ «ΟΛΥΜΠΙΑΣ» Διαλειτουργικότητα Ιδρυματικών Αποθετηρίων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ «ΟΛΥΜΠΙΑΣ» Διαλειτουργικότητα Ιδρυματικών Αποθετηρίων Δημητριάδης Σάββας Πληροφορικός, MSc. Συνεργάτης Έργου Το Ιδρυματικό

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Οντολογικής Γνώσης για Τεκμηρίωση Οπτικοακουστικού Περιεχομένου ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ανάπτυξη Οντολογικής Γνώσης για Τεκμηρίωση Οπτικοακουστικού Περιεχομένου ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ανάπτυξη Οντολογικής Γνώσης για Τεκμηρίωση Οπτικοακουστικού Περιεχομένου

Διαβάστε περισσότερα

Τί πρέπει να προσέχει κανείς σε µια σύµβαση έκδοσης έργου σε ψηφιακό περιβάλλον; ΜΑΡΙΑ ΑΦΝΗ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ,.Ν. ΙΚΗΓΟΡΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΟΠΙ 9 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΥΠΠΟΤ Μερικά νούµερα αντί εισαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση, προώθηση και συνεισφορά ΕΛ/ΛΑΚ από το ΕΚΤ

Χρήση, προώθηση και συνεισφορά ΕΛ/ΛΑΚ από το ΕΚΤ Χρήση, προώθηση και συνεισφορά ΕΛ/ΛΑΚ από το ΕΚΤ Γενική Συνέλευση ΕΕΛ/ΛΑΚ, 27/1/2012, Δρ. Ε. Σαχίνη, Εθνικό Τμήματος Κέντρο Τεκμηρίωσης Προϊστάμενη Στρατηγικής & Ανάπτυξης To EKT Θεσμικός ρόλος: "η εξασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΗΜΟΣ Ψηφιακή Βιβλιοθήκη. Οδηγός χρήσης

ΠΑΝΔΗΜΟΣ Ψηφιακή Βιβλιοθήκη. Οδηγός χρήσης ΠΑΝΔΗΜΟΣ Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Οδηγός χρήσης Τι είναι ο ΠΑΝΔΗΜΟΣ Ο ΠΑΝΔΗΜΟΣ αποτελεί τον χώρο ηλεκτρονικής δημοσίευσης της συγγραφικής δραστηριότητας των μελών της επιστημονικής κοινότητας του Παντείου Πανεπιστημίου.

Διαβάστε περισσότερα

DARIAH: Η ψηφιακή τεχνολογία στην υπηρεσία της έρευνας στις ανθρωπιστικές σπουδές και τις τέχνες Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, 26 Ιουνίου 2015

DARIAH: Η ψηφιακή τεχνολογία στην υπηρεσία της έρευνας στις ανθρωπιστικές σπουδές και τις τέχνες Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, 26 Ιουνίου 2015 DARIAH: Η ψηφιακή τεχνολογία στην υπηρεσία της έρευνας στις ανθρωπιστικές σπουδές και τις τέχνες Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, 26 Ιουνίου 2015 Ανάπτυξη μητρώου φορέων και συλλογών της Ψηφιακής Υποδομής DARIAH-GR/ΔΥΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ-ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ- Ε ΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ-ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ- Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ-ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ- Ε ΟΜΕΝΩΝ Είδη Βιβλιογραφίας Αξιολόγηση Βιβλιογραφίας Αναζήτηση Βιβλιογραφίας Χρήση Βιβλιογραφίας 1 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας (literature

Διαβάστε περισσότερα

The Nottingham eprints service makes this work by researchers of the University of Nottingham available open access under the following conditions.

The Nottingham eprints service makes this work by researchers of the University of Nottingham available open access under the following conditions. Luevorasirikul, Kanokrat (2007) Body image and weight management: young people, internet advertisements and pharmacists. PhD thesis, University of Nottingham. Access from the University of Nottingham repository:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία «Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ»

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία «Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία «Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ» Πολίνα Πολυδώρου Λεμεσός 2012 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Creative Commons ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΔΕΙΕΣ ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ

Creative Commons ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΔΕΙΕΣ ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ Creative Commons ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΔΕΙΕΣ ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ Πνευματικά δικαιώματα Τα πνευματικά δικαιώματα και οι αντίστοιχοι νόμοι προστασίας τους δεν είναι κατάλληλα για παραγόμενα έργα της ακαδημαϊκής/ερευνητικής

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ. Copyright 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Ι EIE

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ. Copyright 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Ι EIE Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ Copyright 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Ι EIE δ. Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, 11635 Αθήνα τ.: 210 7273900 f: 210 7246824 e: ekt@ekt.gr www.ekt.gr Το έργο αυτό διατίθεται με

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σπουδές

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σπουδές ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Αλέξανδρος Κουλούρης Βιβλιοθηκονόμος, Ph.D. Διεθνολόγος Πολιτικός επιστήμονας koulouris.a@gmail.com, akoul@teiath.gr http://users.teiath.gr/akoul/ Σπουδές Οκτώβριος 2007 Διδακτορικό

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Εμμανουήλ Γαρουφάλλου. Δρ. Αλέξανδρος Κουλούρης

Δρ. Εμμανουήλ Γαρουφάλλου. Δρ. Αλέξανδρος Κουλούρης Δρ. Εμμανουήλ Γαρουφάλλου e-mail: garoufallou@yahoo.co.uk Δρ. Αλέξανδρος Κουλούρης e-mail: koulouris.a@gmail.com 3 ο Συνέδριο Βιβλιοθηκών Τέχνης Αθήνα, 5-6 Φεβρουαρίου 2010 Διαδραματίζουν ένα σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ HELLANICUS. Οδηγίες κατάθεσης ηλεκτρονικών τεκμηρίων Γκρίζας Βιβλιογραφίας

ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ HELLANICUS. Οδηγίες κατάθεσης ηλεκτρονικών τεκμηρίων Γκρίζας Βιβλιογραφίας ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ HELLANICUS Οδηγίες κατάθεσης ηλεκτρονικών τεκμηρίων Γκρίζας Βιβλιογραφίας Περιεχόμενα Το Ιδρυματικό Αποθετήριο του Πανεπιστημίου Αιγαίου... 3 Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτή Πρόσβαση στο Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020»

Ανοικτή Πρόσβαση στο Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» Ανοικτή Πρόσβαση στο Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» Ενημερωτική Ημερίδα για τα Προγράμματα ICT & FET στον Ορίζοντα 2020 11 11 2015 Δρ Βικτωρία Τσουκαλά ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ (ΕΚΤ) Τί είναι η Ανοικτή Πρόσβαση

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή βιβλιοθήκη ΕΜΠ: µια υπηρεσία σε εξέλιξη

Ψηφιακή βιβλιοθήκη ΕΜΠ: µια υπηρεσία σε εξέλιξη Ψηφιακή βιβλιοθήκη ΕΜΠ: µια υπηρεσία σε εξέλιξη ρ. Αλέξανδρος Κουλούρης Βιβλιοθηκονόµος, Ph.D. Κεντρική Βιβλιοθήκη, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο e-mail: koulouris.a@gmail.com ιονύσης Κόκκινος Βιβλιοθηκονόµος,

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννα Κλεάνθους Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης

Ιωάννα Κλεάνθους Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης Ιωάννα Κλεάνθους Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης Εμβληματικές Πρωτοβουλίες «Ψηφιακό Θεματολόγιο» και «Ένωση Καινοτομίας» Η έρευνα που χρηματοδοτείται με δημόσιους πόρους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ Φ.Τ:2008670839 Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Ιδρυματικό Αποθετήριο ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακά Αντικείμενα

Μαθησιακά Αντικείμενα Μαθησιακά Αντικείμενα Κλειώ Σγουροπούλου Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Περιεχόμενα 2 Μαθησιακά Αντικείμενα: Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι (ΑΕΠ) Open Educational Resources, δεδομένα, μεταδεδομένα, πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Λογισμικού ΙΑ

Εγχειρίδιο Χρήσης Λογισμικού ΙΑ Εγχειρίδιο Χρήσης Λογισμικού ΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΘΕΤΕΣ Ομάδα Διαχείρισης Ιδρυματικών Αποθετηρίων Σ.Ε.Α.Β ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9, ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Περιεχόμενα Περίληψη...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 1η Αναζήτηση πληροφορίας σε Βιβλιογραφικές Βάσεις εδοµένων

ΑΣΚΗΣΗ 1η Αναζήτηση πληροφορίας σε Βιβλιογραφικές Βάσεις εδοµένων ΑΣΚΗΣΗ 1η Αναζήτηση πληροφορίας σε Βιβλιογραφικές Βάσεις εδοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η αναζήτηση και µελέτη της επιστηµονικής βιβλιογραφίας αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επίλυση ερευνητικών προβληµάτων. Η βιβλιογραφική

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση, προώθηση και συνεισφορά ΕΛ/ΛΑΚ από το ΕΚΤ

Χρήση, προώθηση και συνεισφορά ΕΛ/ΛΑΚ από το ΕΚΤ Χρήση, προώθηση και συνεισφορά ΕΛ/ΛΑΚ από το ΕΚΤ Γενική Συνέλευση ΕΕΛ/ΛΑΚ, 21/02/2014, Δρ. Νίκος Χούσος Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης To EKT Θεσμικός ρόλος: "η εξασφάλιση της ροής επιστημονικών και τεχνολογικών

Διαβάστε περισσότερα

Ιδρυματικό Αποθετήριο ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ιδρυματικό Αποθετήριο ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Οδηγίες κατάθεσης εργασίας στο σύστημα διαχείρισης αποθετηρίου DSpace 2 Κατάθεση εργασίας στο σύστημαdspace 1. Είσοδος στο σύστημα 1. Ανοίγουμε ένα γνωστό φυλλομετρητή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Ο ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΟΓΚΟΓΟΝΙΔΙΟΥ BRCA1 ΚΑΙ BRCA2. Βασούλλα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΓΕΝΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ Γεωργία Χαραλάµπους Λεµεσός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΡΟΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ (Ι.Α.) / ΚΑΤΑΘΕΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Σκοπός του Ιδρυµατικού Αποθετηρίου

ΑΡΧΕΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΡΟΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ (Ι.Α.) / ΚΑΤΑΘΕΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Σκοπός του Ιδρυµατικού Αποθετηρίου ΑΡΧΕΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΡΟΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ (Ι.Α.) / ΚΑΤΑΘΕΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ (ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Σκοπός του Ιδρυµατικού Αποθετηρίου

Διαβάστε περισσότερα

john}@lis.upatras.gr 2 Βιβλιοθήκη Πανεπιστηµίου Κύπρου, Καλλιπόλεως 75, Τ.Θ. 20537, 1678, Λευκωσία, {andlib, ftsimp}@ucy.ac.cy

john}@lis.upatras.gr 2 Βιβλιοθήκη Πανεπιστηµίου Κύπρου, Καλλιπόλεως 75, Τ.Θ. 20537, 1678, Λευκωσία, {andlib, ftsimp}@ucy.ac.cy E-LIS, το ηλεκτρονικό αρχείο για τη Βιβλιοθηκονοµία και την Επιστήµη της Πληροφόρησης: τρόποι αξιοποίησης του από την Ελληνική βιβλιοθηκονοµική κοινότητα Μαρία Φραντζή 1, Ανδρέας Κ. Ανδρέου 2, Γιάννης

Διαβάστε περισσότερα

Μεταδεδομένα ψηφιακού περιεχομένου

Μεταδεδομένα ψηφιακού περιεχομένου Μεταδεδομένα ψηφιακού περιεχομένου Ελεύθερο λογισμικό και λογισμικό ανοιχτού κώδικα για τη δημιουργία ψηφιακών βιβλιοθηκών - αποθετηρίων Αλέξανδρος Ταγκούλης Αριστεία ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας 2 Μεταδεδομένα Δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Διατριβή Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Κα Παναγιώτα Ταμανά ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Δραστηριότητες και Εργαλεία για τις Βιβλιοθήκες

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Δραστηριότητες και Εργαλεία για τις Βιβλιοθήκες Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Δραστηριότητες και Εργαλεία για τις Βιβλιοθήκες Αποστολή και Στόχος του ΕΚΤ Το ΕΚΤ είναι ο Εθνικός οργανισμός για την τεκμηρίωση, την πληροφόρηση και την υποστήριξη σε θέματα

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Πληροφοριακό Σύστηµα Έρευνας και Τεχνολογίας: Η Εξέλιξη των Yποδοµών Ανοικτής Πρόσβασης- ράσεις και Προκλήσεις

Εθνικό Πληροφοριακό Σύστηµα Έρευνας και Τεχνολογίας: Η Εξέλιξη των Yποδοµών Ανοικτής Πρόσβασης- ράσεις και Προκλήσεις Εθνικό Πληροφοριακό Σύστηµα Έρευνας και Τεχνολογίας: Η Εξέλιξη των Yποδοµών Ανοικτής Πρόσβασης- ράσεις και Προκλήσεις ρ. Π.Σταθόπουλος ΜονάδαΣυστηµάτων & ικτύω ρ. Ν.Χούσος Μονάδα Ανάπτυξης Εφαρµογών Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Δεκέμβριος 2013 Φεβρουάριος 2014

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Δεκέμβριος 2013 Φεβρουάριος 2014 Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθμιση και Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου». Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Έλλη Φωτίου 2010364426 Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΟ HPV ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΟ HPV ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΟ HPV ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ [ Αναστασία Πέτρου ] 2009625164 Λευκωσία 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Φοινίκη Αλεξάνδρου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπων Καθηγητής: Δρ. Νίκος Μίτλεττον Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2 ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ονοματεπώνυμο: Ιωσηφίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου και τρόποι αντιμετώπισης του

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου και τρόποι αντιμετώπισης του 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου και τρόποι αντιμετώπισης του Ονοματεπώνυμο φοιτήτριας: Ειρήνη Αδάμου Λεμεσός 2014 2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΗΘΕΙΑ για τη χρήση του ιδρυματικού αποθετηρίου ΥΠΑΤΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΒΟΗΘΕΙΑ για τη χρήση του ιδρυματικού αποθετηρίου ΥΠΑΤΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΒΟΗΘΕΙΑ για τη χρήση του ιδρυματικού αποθετηρίου ΥΠΑΤΙΑ Το Ιδρυματικό Αποθετήριο του ΤΕΙ Αθήνας συλλέγει, τεκμηριώνει, αποθηκεύει και διατηρεί ψηφιακό περιεχόμενο έρευνας και εκπαίδευσης. Περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση συστημάτων ανοικτής πρόσβασης στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Υλοποίηση συστημάτων ανοικτής πρόσβασης στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Υλοποίηση συστημάτων ανοικτής πρόσβασης στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Δρ Νίκος Χούσος Υπεύθυνος Μονάδας Ανάπτυξης Εφαρμογών, ΕΚΤ / ΕΙΕ www.ekt.gr Διεθνές Συνέδριο Υποδομές Ανοικτής Πρόσβασης: το Μέλλον

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπων καθηγητής: Δρ Βασίλειος Ραφτόπουλος ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΕ ΜΕΤΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΙΑΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΤΙΚΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ

Επιβλέπων καθηγητής: Δρ Βασίλειος Ραφτόπουλος ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΕ ΜΕΤΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΙΑΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΤΙΚΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπων καθηγητής: Δρ Βασίλειος Ραφτόπουλος ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΕ ΜΕΤΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΙΑΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΤΙΚΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ Από τη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΕΠΙΚΤΗΤΗΣ ΑΝΟΣΟΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (AIDS) Αλέξης Δημήτρη Α.Φ.Τ: 20085675385 Λεμεσός

Διαβάστε περισσότερα

Η ανοικτή πρόσβαση στην Ελλάδα: 18-1 ερωτήσεις και απαντήσεις

Η ανοικτή πρόσβαση στην Ελλάδα: 18-1 ερωτήσεις και απαντήσεις Η ανοικτή πρόσβαση στην Ελλάδα: 18-1 ερωτήσεις και απαντήσεις Παναγιώτης Γεωργίου Πανεπιστήμιο Πατρών panos@lis.upatras.gr Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης 1. Τι είναι η ανοικτή πρόσβαση? 2. Πως και γιατί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΚΕΤΟΥ Φαίδρα Σταυρινίδου Λευκωσία, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Συστάσεις για πολιτικές για την ανάπτυξη της Ανοικτής Πρόσβασης στη Νότια Ευρώπη Σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη της Ανοικτής Πρόσβασης στη Νότια Ευρώπη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

E-mail: mailto:michael_agathos@yahoo.gr

E-mail: mailto:michael_agathos@yahoo.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοµατεπώνυµο: Αγάθος Μιχαήλ ιεύθυνση: Γιαννάδες Πόλη: Κέρκυρα Τηλέφωνο: 26610-51390, 699 222 3070 E-mail: mailto:michael_agathos@yahoo.gr Ηµεροµηνία γέννησης: 11/02/1979 Οικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα: Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα: Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα: Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης Πτυχιακή Εργασία Ανοιχτή Πρόσβαση: Φιλοσοφία και Ιστορική Αναδρομή Φοιτήτριες:

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των νοσοκομειακών βιβλιοθηκών.

Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των νοσοκομειακών βιβλιοθηκών. Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των νοσοκομειακών βιβλιοθηκών. Καλογεράκη Ελένη Βιβλιοθήκη Γ.Ν.Α «Ο Ευαγγελισμός», Msc Inf Scienc, Κοινωνιολόγος, Βιβλιοθηκονόμoς, Σαρανταπόρου 8, Άνω Ηλιούπολη

Διαβάστε περισσότερα

«DARIAH-ΑΤΤΙΚΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ» Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015

«DARIAH-ΑΤΤΙΚΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ» Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015 Αξιότιμες

Διαβάστε περισσότερα

Ιδρυματικό Αποθετήριο ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ.

Ιδρυματικό Αποθετήριο ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. Ιδρυματικό Αποθετήριο ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. Οδηγίες κατάθεσης εργασίας στο σύστημα διαχείρισης αποθετηρίου DSpace 2 Κατάθεση εργασίας στο σύστημα Ιδρυματικού Αποθετηρίου 1. Είσοδος στο σύστημα 1. Ανοίγουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Κόπωση και ποιότητα ζωής ασθενών με καρκίνο.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Κόπωση και ποιότητα ζωής ασθενών με καρκίνο. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Κόπωση και ποιότητα ζωής ασθενών με καρκίνο Μαργαρίτα Μάου Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματικά Δικαιώματα και Ψηφιακή Πραγματικότητα

Πνευματικά Δικαιώματα και Ψηφιακή Πραγματικότητα Πνευματικά Δικαιώματα και Ψηφιακή Πραγματικότητα Τα πνευματικά δικαιώματα αποτελούν ένα πολύ σημαντικό θέμα που θα πρέπει να απασχολήσει σοβαρά έναν πολιτιστικό οργανισμό πριν αποφασίσει να εμπλακεί σε

Διαβάστε περισσότερα

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού «Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού Ηλίας Νίτσος Βιβλιοθήκη ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, nitsos@lib.teithe.gr Αφροδίτη Μάλλιαρη Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΩΝ Γ. ηµοτίκαλης Εαρινό Εξάµηνο 2008-9 ΠΗΓΕΣΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ INTERNET (ΓΕΝΙΚΑ) ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΓΚΡΙΖΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΑ ΕΙ ΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΑΣΘΜΑ

Πτυχιακή εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΑΣΘΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΑΣΘΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΛΟΙΖΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών2007-2008 ιδάσκουσα: Κατερίνα Τοράκη (Οι διαλέξεις περιλαµβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατρίβων

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατρίβων ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατρίβων Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) είναι βάσει Νόμου (άρθρο 70, παρ. 15 του Ν. 1566/1985) ο υπεύθυνος φορέας για τη δημιουργία και τήρηση του

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή... 2 1. Πριν την καταχώρηση... 3. 1.1. Βασικά στάδια... 3 1.2. Αναλυτική διαδικασία... 4 2. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΠΥΚΑ)...

Εισαγωγή... 2 1. Πριν την καταχώρηση... 3. 1.1. Βασικά στάδια... 3 1.2. Αναλυτική διαδικασία... 4 2. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΠΥΚΑ)... Οδηγίες Καταχώρησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 2 1. Πριν την καταχώρηση... 3 1.1. Βασικά στάδια... 3 1.2. Αναλυτική διαδικασία... 4 2. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΠΥΚΑ)... 5 2.1. Τι είναι η ΠΥΚΑ;... 5 2.2.

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Ανοικτά Μαθήματα. Άδειοδότηση Πνευματικής Ιδιοκτησίας Δρ. Πρόδρομος Τσιαβός

Ελληνικά Ανοικτά Μαθήματα. Άδειοδότηση Πνευματικής Ιδιοκτησίας Δρ. Πρόδρομος Τσιαβός Ελληνικά Ανοικτά Μαθήματα Άδειοδότηση Πνευματικής Ιδιοκτησίας Δρ. Πρόδρομος Τσιαβός H παρούσα παρουσίαση καθώς και το σύνολο του περιεχομένου που περιέχεται σε αυτήν διατίθεται με άδεια χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες συλλογής

Γενικές πληροφορίες συλλογής Γενικές πληροφορίες συλλογής Αναγνωριστικό συλλογής Συμπληρώνεται αυτόματα από το σύστημα Άλλο αναγνωριστικό Τρέχον και παλαιότερα αναγνωριστικά που έχουν αποδοθεί στη συλλογή από τον φορέα Φορέας* Οργανισμός

Διαβάστε περισσότερα

Νομικό πλαίσιο για τη συνεισφορά γλωσσικών δεδομένων ΤΑΤΙΆΝΑ-ΕΛΈΝΗ ΣΥΝΟΔΙΝΟΎ, ΑΝΑΠΛΗΡΏΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΉΤΡΙΑ, ΤΜΉΜΑ ΝΟΜΙΚΉΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΚΎΠΡΟΥ

Νομικό πλαίσιο για τη συνεισφορά γλωσσικών δεδομένων ΤΑΤΙΆΝΑ-ΕΛΈΝΗ ΣΥΝΟΔΙΝΟΎ, ΑΝΑΠΛΗΡΏΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΉΤΡΙΑ, ΤΜΉΜΑ ΝΟΜΙΚΉΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΚΎΠΡΟΥ Νομικό πλαίσιο για τη συνεισφορά γλωσσικών δεδομένων ΤΑΤΙΆΝΑ-ΕΛΈΝΗ ΣΥΝΟΔΙΝΟΎ, ΑΝΑΠΛΗΡΏΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΉΤΡΙΑ, ΤΜΉΜΑ ΝΟΜΙΚΉΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΚΎΠΡΟΥ Νομικό πλαίσιο για τη συνεισφορά γλωσσικών δεδομένων: ένα πλέγμα

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή διατριβή

Μεταπτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μεταπτυχιακή διατριβή «100% Α.Π.Ε.» : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΒΗΤΗ ΚΥΗΣΗΣ Χρυστάλλα, Γεωργίου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Το franchising ( δικαιόχρηση ) ως µέθοδος ανάπτυξης των επιχειρήσεων λιανικού εµπορίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ. Ονοματεπώνυμο:

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός του Ολοκληρωμένου Συστήματος Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αθηνών

Σχεδιασμός του Ολοκληρωμένου Συστήματος Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αθηνών Σχεδιασμός του Ολοκληρωμένου Συστήματος Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αθηνών Κώστας Βίγλας, Ειρήνη Λουρδή, Μάρα Νικολαΐδη, Γιώργος Πυρουνάκης, Κώστας Σαΐδης Περιεχόμενα Πώς οδηγούμαστε στο σχεδιασμό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Βιβλιοθήκης. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Οδηγός Βιβλιοθήκης. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Οδηγός Βιβλιοθήκης Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Γενικές Πληροφορίες Αυτό Ημέρα Χειμερινό ωράριο λειτουργίας Θερινό ωράριο λειτουργίας Δευτέρα 08:30-22:00 08:30-14:30 Τρίτη 08:30-22:00 Περιεχόμενα 08:30-14:30

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ, ΣΥΝΤΑΞΗ, ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

ΣΧΕΔΙΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ, ΣΥΝΤΑΞΗ, ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΧΕΔΙΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ, ΣΥΝΤΑΞΗ, ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΤΥΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ. ΚΑΘΕ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙ ΤΙΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Σπύρος Παπαδάκης. Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Δρ. Σ. Παπαδάκης

Δρ. Σπύρος Παπαδάκης. Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Δρ. Σ. Παπαδάκης Τεκμηρίωση η Επιστημονικών Εργασιών,, Διπλωματικών και Διδακτορικών Διατρίβων: Το σύστημα APA Δρ. Σπύρος Παπαδάκης Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Σκοπός σκοπός και

Διαβάστε περισσότερα

Μιχαήλ Νικητάκης 1, Ανέστης Σίτας 2, Γιώργος Παπαδουράκης Ph.D 1, Θοδωρής Πιτηκάρης 3

Μιχαήλ Νικητάκης 1, Ανέστης Σίτας 2, Γιώργος Παπαδουράκης Ph.D 1, Θοδωρής Πιτηκάρης 3 Information literacy and the autonomous learner Μιχαήλ Νικητάκης 1, Ανέστης Σίτας 2, Γιώργος Παπαδουράκης Ph.D 1, Θοδωρής Πιτηκάρης 3 1) Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης, nikit@lib.teiher.gr, r,

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών 24.11.2014

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών 24.11.2014 Εφαρμογή της νέας πολιτικής για την ανοικτή διάθεση της δημόσιας πληροφορίας (Επιχειρησιακά θέματα, διαδικασίες και υποχρεώσεις των Φορέων του δημοσίου) Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών 24.11.2014 Κάλλη Αγγελετοπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: Εκπαιδευτικό Λογισμικό. Αποθετήρια & Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι Ανάλυση εφαρμογής

Θεματική Ενότητα: Εκπαιδευτικό Λογισμικό. Αποθετήρια & Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι Ανάλυση εφαρμογής Θεματική Ενότητα: Εκπαιδευτικό Λογισμικό Αποθετήρια & Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι Ανάλυση εφαρμογής Ηράκλειο, 11/6/2014 Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι (ΑΕΠ) Οι ανοικτοί εκπαιδευτικοί πόροι είναι ψηφιοποιημένο

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιος Απολογισμός Σεπτέμβριος 2011- Ιούνιος 2012 Κεντρική Βιβλιοθήκη

Ετήσιος Απολογισμός Σεπτέμβριος 2011- Ιούνιος 2012 Κεντρική Βιβλιοθήκη Ετήσιος Απολογισμός Σεπτέμβριος 2011- Ιούνιος 2012 Κεντρική Βιβλιοθήκη 1 Η Κεντρική Βιβλιοθήκη λειτουργεί ως αυτοτελής και αποκεντρωμένη μονάδα σε επίπεδο Διεύθυνσης, ενιαία Βιβλιοθήκη που περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές βιβλιοθήκες και πολυπολιτισμικότητα: η ανάπτυξη της Europeana μέσω του προγράμματος EuropeanaLocal

Ψηφιακές βιβλιοθήκες και πολυπολιτισμικότητα: η ανάπτυξη της Europeana μέσω του προγράμματος EuropeanaLocal Ψηφιακές βιβλιοθήκες και πολυπολιτισμικότητα: η ανάπτυξη της Europeana μέσω του προγράμματος EuropeanaLocal Δρ. Αλέξανδρος Κουλούρης Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, ΤΕΙ Αθήνας, Αγίου

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR. Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014

Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR. Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014 Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014 Η εισαγωγή της διαχείρισης της πληροφορίας και των ψηφιακών µεθόδων έρευνας στο πεδίο των ανθρωπιστικών επιστηµών

Διαβάστε περισσότερα

Context-aware και mhealth

Context-aware και mhealth ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Context-aware και mhealth ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Του Κουβαρά

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Δυνατοτήτων στην Εκπαίδευση μέσω της Πρωτοβουλίας GEO

Ανάπτυξη Δυνατοτήτων στην Εκπαίδευση μέσω της Πρωτοβουλίας GEO Ανάπτυξη Δυνατοτήτων στην Εκπαίδευση μέσω της Πρωτοβουλίας GEO Χρηστιά Ελένη - Τριτάκης Βασίλειος - Τριτάκη Λήδα Ελληνικό Γραφείο GEO Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Δυσκολίες που συναντούν οι μαθητές της Στ Δημοτικού στην κατανόηση της λειτουργίας του Συγκεντρωτικού Φακού

Δυσκολίες που συναντούν οι μαθητές της Στ Δημοτικού στην κατανόηση της λειτουργίας του Συγκεντρωτικού Φακού ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Δυσκολίες που συναντούν οι μαθητές της Στ Δημοτικού στην κατανόηση της λειτουργίας του Συγκεντρωτικού Φακού Μεταπτυχιακή Εργασία Ειδίκευσης που υποβλήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα