7. ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΩΡΟ.. 13

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "7. ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΩΡΟ.. 13"

Transcript

1 Προπτυχιακή Εργασία Νέστωρα Ειρήνη Η Αναπλήρωση του Προέδρου της Δημοκρατίας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟY TΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΛΟΓΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΨΗΦΟΣ «ΑΛΕΥΡΑ» Η ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΩΡΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΠΙΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Χαρακτηριστικό του κοινοβουλευτικού συστήματος είναι η ύπαρξη δυο κεφαλών της εκτελεστικής εξουσίας, του πρωθυπουργού και του αρχηγού του κράτους. Στις μέρες μας ελάχιστα είναι τα κράτη που διαθέτουν κληρονομικό ανώτατο άρχοντα. Ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για κράτη με πολίτευμα δημοκρατικό είτε πρόκειται για κατ επίφαση δημοκρατίες, ο ανώτατος άρχων του κράτους είναι πρόσωπο αιρετό και καλείται κατά κανόνα Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Μετεξέλιξη του πολιτεύματος της συνταγματικής μοναρχίας και εν συνεχεία της βασιλευόμενης δημοκρατίας, ο θεσμός του Προέδρου της Δημοκρατίας ρυθμίζεται λεπτομερώς στο ελληνικό Σύνταγμα ως αντιπροσωπευτικός του

2 δημοκρατικού χαρακτήρα της πολιτείας. Κατά το άρθρο 30 του Συντάγματος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ορίζεται ως ο «ρυθμιστής του πολιτεύματος»,εντούτοις αυτό δε σημαίνει ότι ρυθμίζει, δηλαδή ότι προσδιορίζει το πολίτευμα, το οποίο ρυθμίζεται στη διάταξη του 1ου άρθρου ως προεδρευόμενη κοινοβουλευτική δημοκρατία. Κατά συνέπεια ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας «είναι το κρατικό εκείνο όργανο, το οποίο σε περίπτωση που ανακύπτουν οποιεσδήποτε δυσλειτουργίες κατά την εφαρμογή και την εξέλιξη του πολιτεύματος είναι κατ εξοχήν αρμόδιο να παρέμβει ώστε να του προσδώσει πάλι το μέτρο, το ρυθμό και τη λειτουργική ισορροπία που του προσήκει» 1. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εκλέγεται από τη Βουλή και οι αρμοδιότητες του άπτονται των τριών λειτουργιών του κράτους, της νομοθετικής, της εκτελεστικής και της δικαστικής. Επιπλέον, στο Σύνταγμα καταγράφεται μια σειρά πράξεων του Προέδρου της Δημοκρατίας οι οποίες δεν άπτονται των τριών συντεταγμένων λειτουργιών αλλά αποτελούν ιδιαίτερη κατηγορία αρμοδιοτήτων που αφορούν τη λειτουργία του πολιτεύματος και τις οποίες η θεωρία αποκαλεί ρυθμιστικές.2 O αρχηγός του κράτους εκλέγεται για περίοδο πέντε ετών. Η κανονική λήξη της θητείας του συμπίπτει με τη συμπλήρωση της πενταετίας από την εκλογή του. Σε ορισμένες περιπτώσεις όμως, που περιορίζονται στο θάνατο, την έκπτωση, την παραίτηση και την οριστική αδυναμία άσκησης των καθηκόντων του, η προεδρική θητεία λήγει πρόωρα και ανακύπτει ανάγκη αναπλήρωσης του Προέδρου της Δημοκρατίας μέχρι την εκλογή του διαδόχου του στο προεδρικό αξίωμα. Ακόμη, αναλογιζόμενος κανείς τη σπουδαιότητα του ρόλου του Προέδρου της Δημοκρατίας ως κρατικού οργάνου, ως εγγυητή του δημοκρατικού πολιτεύματος, αντιλαμβάνεται ότι σε περίπτωση οποιοδήποτε κωλύματος του εν ενεργεία Προέδρου να ασκήσει τα καθήκοντα του, η αναπλήρωση του κρίνεται και πάλι απαραίτητη. Ο θεσμός της αναπλήρωσης του Προέδρου της Δημοκρατίας ρυθμίζεται λεπτομερώς από το άρθρο 34 του Συντάγματος. Στην παρούσα μελέτη λοιπόν, θα εξεταστεί λεπτομερώς ο σημαντικός αυτός θεσμός, όσον αφορά τις περιπτώσεις στις οποίες ανακύπτει, τη διάρκεια του, τους αναπληρωτές, τις αρμοδιότητες τους και τη νομική τους θέση, και τη σημασία του για το χαρακτήρα του πολιτεύματος Σπυρoπουλος Φ, «Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ως ρυθμιστής του πολιτεύματος Αθηνα- Κομοτηνη,1990 σελ 9 2.Μαυριας Κ, «Συνταγματικό Δίκαιο», σελ 460, Αθήνα Κομοτηνή,2002 Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΛΟΓΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ. Σύμφωνα με το άρθρο 34 1 του Συντάγματος λόγος αναπλήρωσης του Προέδρου της Δημοκρατίας συντρέχει αφ ενός μεν σε περίπτωση που ο Πρόεδρος πεθάνει, παραιτηθεί η κηρυχθεί έκπτωτος (οπότε η θέση του μένει κενή και κινείται αμέσως η διαδικασία εκλογής νέου Προέδρου κατά το άρθρο 32 Σ), αφ ετέρου δε αν ο εν ενεργεία Πρόεδρος της Δημοκρατίας απουσιάζει στο εξωτερικό για περισσότερο από δέκα ημέρες η κωλύεται για οποιονδήποτε λόγο να ασκήσει τα καθήκοντα του (πχ σε περίπτωση ασθένειας).η διάταξη αυτή καθορίζει περιοριστικά τις περιπτώσεις της αναπλήρωσης του Προέδρου. Αν ο Πρόεδρος απουσιάζει στο εξωτερικό για χρονικό διάστημα έως και δέκα ημέρες, δεν αναπληρώνεται, αλλά ασκεί αυτοπροσώπως τα καθήκοντα του σύμφωνα με τους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου. Η αναπλήρωση και στις δυο περιπτώσεις αρχίζει αυτοδικαίως και παύει με την έκλειψη του λόγου που την προκάλεσε, είναι δηλαδή προσωρινή. Ο θεσμός αυτός της προσωρινής αναπλήρωσης του Προέδρου είναι εντελώς διαφορετικός από την αυτόματη αντικατάσταση του Προέδρου (μόλις αυτός πεθάνει, παραιτηθεί η κηρυχθεί έκπτωτος) από άλλο μονοπρόσωπο όργανο, ο φορέας του οποίου καθίσταται πλέον οριστικά φορέας του προεδρικού αξιώματος και εγκαταλείπει την προηγούμενη θέση του, η οποία και καταλαμβάνεται από άλλο φυσικό πρόσωπο. Αυτό συμβαίνει στην περίπτωση της άμεσης ανάληψης των καθηκόντων του Προέδρου των Η.Π.Α από τον Αντιπρόεδρο των Η.Π.Α.που συνεπάγεται και την έμμεση ανάδειξη νέου Αντιπρόεδρου. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναπληρώνεται από τον Πρόεδρο της Βουλής. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει Βουλή (είτε επειδή έληξε η περίοδος της είτε επειδή διαλύθηκε) η αρμοδιότητα της αναπλήρωσης ανατίθεται στον Πρόεδρο της τελευταίας Βουλής, και, αν αυτός αρνείται η δεν υπάρχει από την Κυβέρνηση συλλογικά. Από τη διατύπωση της διάταξης αυτής (άρθρο 34 1 εδ. α Σ) προκύπτει ερμηνευτικά, ότι τα όργανα αυτά έχουν

3 συνταγματικό καθήκον να αναπληρώσουν προσωρινά τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, διαφορετικά θα υπήρχε ο κίνδυνος να μη βρεθεί κανείς να αναπληρώσει τον Πρόεδρο. Μόνη εξαίρεση στον κανόνα ο Πρόεδρος της τελευταίας Βουλής. Αυτός μπορεί να αρνηθεί, ακριβώς επειδή η Βουλή έχει λήξει η διαλυθεί και, άρα, έχουν ήδη προκηρυχθεί εκλογές για την ανάδειξη της νέας Βουλής σε χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβεί τις τριάντα ημέρες (αποκλειστική προθεσμία) στις οποίες προστίθενται το πολύ άλλες τριάντα ημέρες για τη σύγκληση της νέας Βουλής σε συνοδό και άρα τη συγκρότηση της με την εκλογή του Προεδρείου της Βενιζελος Ε, «Μαθήματα Συνταγματικού Δικαίου» τ1, σελ 455, Αθήνα-Κομοτηνή 1991 Εύλογα γεννάται το ερώτημα για το ποιος αναπληρώνει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, εάν ενδεχομένως δεν υπάρχει Πρόεδρος της Βουλής (λόγω θανάτου, παραίτησης, η αποδοχής πρότασης μομφής εναντίον του) η αυτός που υπάρχει κωλύεται προσωρινά λόγω απουσίας η οποιουδήποτε άλλου λόγου (πχ ασθένειας). Για την περίπτωση αυτή υπάρχουν δυο διαφορετικές απόψεις. Σύμφωνα με την πρώτη άποψη, η αναπλήρωση του Προέδρου της Δημοκρατίας θα γίνει από έναν από τους Αντιπρόεδρους της Βουλής, (εφόσον υπάρχει Πρόεδρος της Βουλής από τον αντιπρόεδροι που αυτός ορίζει η από τον πρώτο κατά την τάξη της εκλογής τους. Αν δεν υπάρχει Πρόεδρος της Βουλής, από τον πρώτο Αντιπρόεδρο κατά την τάξη της εκλογής τους-αρθρ 10 παρ. 3 ΚανΒ)Η αναπλήρωση αυτή από τον αντιπρόεδρο ισχύει φυσικά έως ότου εκλέγει νέος Πρόεδρος της Βουλής η παύσει το κώλυμα του εν ενεργεία Προέδρου, οπότε αυτός αναλαμβάνει ανάμεσα στα καθήκοντα του και την αναπλήρωση του Προέδρου της Δημοκρατίας. Αντίθετα ο Πρόεδρος της τελευταίας Βουλής δεν αναπληρώνεται στα καθήκοντα του σχετικά με την αναπλήρωση του αρχηγού του κράτους από τους αντιπροέδρους της τελευταίας Βουλής αλλά από την Κυβέρνηση συλλογικά (άρθρο 34 1 Σ). 4 Κατά την δεύτερη άποψη, σε περίπτωση που ο Πρόεδρος της Βουλής δεν δύναται για οποιοδήποτε λόγο να αναπληρώσει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, δεν θα αναπληρωθεί στην άσκηση του καθήκοντος του αυτού από τους αντιπροέδρους της Βουλής, αλλά από τον Πρόεδρο της τελευταίας Βουλής. Σε περίπτωση που ο τελευταίος δεν υπάρχει, η αρνηθεί την άσκηση των καθηκόντων αυτών, ο Πρόεδρος της Βουλής αναπληρώνεται από την κυβέρνηση συλλογικά. Έτσι βλέπουμε, ότι κατά τους εκπροσώπους της δεύτερης άποψης, το γεγονός ότι ο Πρόεδρος της Βουλής αναπληρώνεται στα καθήκοντα του ως κρατικό όργανο δεν σημαίνει ότι θα αναπληρωθεί και κωλυόμενος να ασκήσει τα καθήκοντα του αναπληρωτή Προέδρου της Δημοκρατιας Βενιζελος Ε, «Μαθήματα Συνταγματικού Δικαίου», Νο1, σελ 456, Αθήνα- Κομοτηνή Μαυριας Κ, «Συνταγματικό Δίκαιο» σελ 470, Αθήνα- Κομοτηνή 2002

4 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Η αναπλήρωση του αρχηγού του κράτους -όπως ήδη έχει σημειωθεί παραπάνω- είναι προσωρινή. Διαρκεί είτε έως ότου συντελεστεί η εκλογή του νέου Προέδρου, σε περίπτωση παραίτησης, έκπτωσης η θανάτου του Προέδρου, είτε έως ότου παύσει το κώλυμα που δεν επιτρέπει στον εν ενεργεία Πρόεδρο να ασκήσει τα καθήκοντα του. Στη δεύτερη αυτή περίπτωση της αδυναμίας του Προέδρου να φέρει σε πέρας τις αρμοδιότητες του το Σύνταγμα στο άρθρο 34 παρ. 2 θέτει έναν διπλό χρονικό φραγμό. Σε πρώτη φάση, αν η αδυναμία του Προέδρου παρατείνεται πέρα από τριάντα ημέρες, συγκαλείται υποχρεωτικά η Βουλή σε ειδική συνοδό ακόμη και αν αυτή έχει διαλυθεί η έχει λήξει η περίοδος της για να αποφασίσει αν συντρέχει ανάγκη εκλογής νέου Προέδρου. Η απόφαση αυτή, η οποία συνεπάγεται ουσιαστικά την έκπτωση του Προέδρου της Δημοκρατίας λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία των τριών πέμπτων του συνόλου της Βουλής. Η δεύτερη φάση, είναι το ακραίο όριο των έξι μηνών που θεσπίζει το εδάφιο β της παρ. 2 του άρθρου 34. Σε κάθε λοιπόν περίπτωση η εκλογή του νέου Προέδρου της Δημοκρατίας δεν μπορεί να καθυστερήσει περισσότερο από έξι μήνες αφότου άρχισε η αναπλήρωση λόγω της αδυναμίας του να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του. Στην περίπτωση αυτή ο Πρόεδρος της Βουλής-εφόσον συντρέχουν οι χρονικές προϋποθέσεις- συγκαλεί τη Βουλή για εκλογή νέου Προέδρου (άρθρο 32 παρ. 1 Σ) χωρίς να είναι αναγκαία η προηγούμενη απόφαση της Βουλής κατά το εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 34. Η απόφαση αυτή είναι αναγκαία όταν δεν έχει συμπληρωθεί ακόμα το εξάμηνο και μπορεί να ληφθεί εφόσον έχουν ήδη περάσει οι τριάντα πρώτες μέρες της αναπλήρωσης. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Το νομικό καθεστώς του αναπληρωτή του Προέδρου της Δημοκρατίας είναι διαφορετικό από αυτό του Προέδρου της Δημοκρατίας στο πιο κρίσιμο ζήτημα, στις αρμοδιότητες που αυτός διαθέτει. Το Σύνταγμα λοιπόν στο άρθρο 34 ορίζει ότι «κατά την περίοδο της αναπλήρωσης του Προέδρου δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις για τη διάλυση της Βουλής, με εξαίρεση την περίπτωση του άρθρου 32 παράγραφος 4, καθώς και οι διατάξεις για την παύση της Κυβέρνησης και την προσφυγή σε δημοψήφισμα κατά τις διατάξεις του άρθρου 38 παράγραφος 2 και του άρθρου 44 παράγραφος 2». Αξίζει να παρατηρηθεί σε αυτό το σημείο ότι από αβλεψία του αναθεωρητικού νομοθέτη γίνεται αναφορά σε αρμοδιότητα (παύση της Κυβέρνησης) του Προέδρου την οποία αυτός δεν διαθέτει πλέον μετά την αναθεώρηση. Έτσι, είναι δυο μόνο οι αρμοδιότητες που δεν διαθέτει ο αναπληρωτής Πρόεδρος. Η δυνατότητα διάλυσης της Βουλής, παρά μόνο στην περίπτωση όπου κατά τη διαδικασία ανάδειξης νέου Προέδρου της Δημοκρατίας δεν είναι δυνατό να συγκεντρωθεί η απαιτούμενη πλειοψηφία στη τρίτη κατά σειρά ψηφοφορία της Βουλής, και η δυνατότητα προσφυγής σε δημοψήφισμα είτε για κρίσιμα εθνικά θέματα είτε για ψηφισμένα νομοσχέδια που ρυθμίζουν σοβαρό κοινωνικό ζήτημα. O Κ Μαυριας κάνει μια ενδιαφέρουσα υπόθεση σχετικά με το γεγονός ότι ο αναπληρωτής Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν έχει τη δυνατότητα να διαλύσει τη Βουλη.6 Υποθέτει λοιπόν, πως κατά το διάστημα της αναπλήρωσης του εν ενεργεία Προέδρου η Κυβέρνηση παραιτείται η στερείται της εμπιστοσύνης της Βουλής, ενώ η ανάδειξη νέας Κυβέρνησης που να έχει την εμπιστοσύνη της Βουλής καθίσταται αδύνατη καθώς δεν συγκεντρώνεται η απαιτούμενη πλειοψηφία. Αν η αδυναμία του Προέδρου της Δημοκρατίας να ασκεί τα καθήκοντα του παραταθεί πέραν των τριάντα ημερών, η Βουλή θα κληθεί να αποφασίσει με την πλειοψηφία των τριών πέμπτων για την περίπτωση ανάδειξης νέου Προέδρου της Δημοκρατίας. Υποθέτει δε, ότι η Βουλή αποφασίζει πως δεν συντρέχει λόγος ανάδειξης νέου Προέδρου της Δημοκρατίας. Τότε ο αναπληρών τον Πρόεδρο, καθώς δεν δύναται να διαλύσει τη Βουλή κατά το άρθρο 37 παρ. 3 εδ. γ του Συντάγματος θα επιδιώξει το σχηματισμό Κυβέρνησης που να έχει την

5 εμπιστοσύνη της Βουλής. Σε περίπτωση που αυτό δεν καταστεί δυνατό θα υπάρξει αδιέξοδο, εφόσον ο αναπληρωτής Πρόεδρος δεν διαθέτει τη δέσμια αρμοδιότητα του Προέδρου της Δημοκρατίας για διάλυση της Βουλής. Μόνη λύση είναι να εξακολουθήσει η παραιτηθείσα και πάντως καταψηφισθείσα για δεύτερη φορά Κυβέρνηση να ασκεί τα καθήκοντα της, εφαρμόζοντας το άρθρο 41 παρ. 1 του Συντάγματος. Επίσης προχωρεί και σε μια δεύτερη υπόθεση, παρά το γεγονός ότι μοιάζει απίθανη. Υποθέτει πως η Βουλή έχει διαλυθεί, η χώρα βρίσκεται σε προεκλογική περίοδο, ανακύπτει ζήτημα αναπλήρωσης του Προέδρου της Δημοκρατίας λόγω αδυναμίας του να ασκήσει τα καθήκοντα του, ο Πρόεδρος της τελευταίας Βουλής αρνείται να τον αναπληρώσει και η Κυβέρνηση, μόνη λύση, έχει υποβάλει παραίτηση. Στην περίπτωση αυτή το κράτος θα βρεθεί χωρίς Βουλή, αρχηγό του Κράτους, όχι όμως και χωρίς Κυβέρνηση εφόσον μόνο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μπορεί να την απαλλάξει από τα καθήκοντα της. Υπό την αντίθετη εκδοχή θα υπήρχε θεσμικό αδιέξοδο λόγω συνταγματικού κενού Μαυριάς Κ, «Συνταγματικό Δίκαιο», σελ , Αθήνα Κομοτηνή 2002 ΨΗΦΟΣ «ΑΛΕΥΡΑ» Ζήτημα αναπλήρωσης του Προέδρου της Δημοκρατίας λόγω παραίτησης του έχει τεθεί σήμερα μόνο μια φορά, το Την εποχή εκείνη Πρόεδρος της Δημοκρατίας ήταν ο Κωνσταντίνος Καραμανλής ενώ στην Κυβέρνηση βρισκόταν το κόμμα του ΠΑΣΟΚ με πρωθυπουργό τον Ανδρέα Παπανδρέου. Η συνεργασία πρωθυπουργού και Προέδρου της Δημοκρατίας υπήρξε αρμονική, χωρίς εμφανή προβλήματα, ως τον Μάρτιο του Τότε το κόμμα του ΠΑΣΟΚ αλλάζει αιφνιδιαστικά στάση ανακοινώνοντας δημόσια ότι δεν θα στηρίξει τον Κ. Καραμανλή για μια νέα θητεία στην Προεδρία της Δημοκρατίας. Αντίθετα, το ΠΑΣΟΚ προτείνει ως νέο αρχηγό του κράτους ένα γνωστό δικαστή, τον Χρήστο Σαρτζετάκη, διάσημο για το ρόλο του στην υπόθεση της δολοφονίας του βουλευτή Λαμπράκη στα μέσα της δεκαετίας του 60. Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής παραιτείται και αναπληρώνεται από τον τότε Πρόεδρο της Βουλής Ιωάννη Αλευρά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Συντάγματος. Τελικά ο Χρήστος Σαρτζετάκης εκλέγεται Πρόεδρος της Δημοκρατίας στην τρίτη ψηφοφορία συγκεντρώνοντας οριακά τον απαιτούμενο αριθμό των 180 ψήφων. Επρόκειτο για μια εκλογή μείζονος σημασίας, η οποία αμφισβητήθηκε έντονα, ιδίως από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, με το επιχείρημα ότι ο Ι. Αλευράς, Πρόεδρος της Βουλής και ήδη (μετά την παραίτηση Καραμανλή) Πρόεδρος της Δημοκρατίας, δεν διέθετε δικαίωμα ψήφου. Μάλιστα υποστηρίχθηκε ότι η ψήφος Αλευρά υπήρξε εκείνη που έδωσε τον απαιτούμενο αριθμό των 180 ψήφων για την εκλογή του Χρ. Σαρτζετάκη στην Προεδρία της Δημοκρατίας. 7 Έτσι, βλέπουμε ότι η μοναδική περίπτωση αναπλήρωσης του ανώτατου άρχοντα λόγω παραίτησης του δημιούργησε σοβαρό πρόβλημα ερμηνείας του Συντάγματος ως προς τη νομική θέση του αναπληρουντος τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και οδήγησε στη διατύπωση αντιτιθέμενων απόψεων, οι οποίες θα αναλυθούν παρακάτω ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ, «Σύγχρονος Ελληνισμός από το 1941 ως το τέλος του αιώνα», σελ 359, Εκδοτική Αθηνών

6 Η ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Όπως συνάγεται από τα παραπάνω, η ψήφος Αλευρά δίχασε τη συνταγματική θεωρία και τον πολιτικό κόσμο σε ένα κλίμα οξυτάτης αντιπαράθεσης απόψεων. Οι υποστηριχθεισες απόψεις, οι οποίες άσκησαν προς αλληλες κριτική είναι ουσιαστικά δυο. Κατά την πρώτη άποψη, η αρμοδιότητα της αναπλήρωσης του Προέδρου της Δημοκρατίας ανατίθεται στον Πρόεδρο της Βουλής η στην Κυβέρνηση συλλογικά ως όργανα. Ο προσωπικός φορέας του αξιώματος του Προέδρου της Βουλής δεν παύει να ασκεί το αξίωμα του, και δεν υποκαθίσταται ως πρόσωπο στη θέση του αρχηγού του κράτους. Δεν ενεργεί ως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, δηλαδή δεν έχουμε υποκατάσταση του προσώπου που φέρει το αξίωμα του Προέδρου της Δημοκρατίας. Ενεργεί ως Πρόεδρος της Βουλής- αναπληρωτής του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, δηλαδή ως όργανο, στις αρμοδιότητες του οποίου εμπίπτει και η αναπλήρωση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Το ίδιο ισχύει και για την Κυβέρνηση, η οποία εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις (άρνηση η έλλειψη του Πρόεδρου της τελευταίας Βουλής) αναπληρώνει τον αρχηγό του κράτους, λειτουργώντας ως συλλογικό όργανο-αναπληρωτής του Προέδρου της Δημοκρατίας. Επομένως κατά την άποψη αυτή, η άσκηση από τον Πρόεδρο της Βουλής των καθηκόντων του αναπληρουντος τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας δεν αναστέλλει την βουλευτική ιδιότητα του και επομένως δεν τον αποκλείει από τις ψηφοφορίες της Βουλής για την ανάδειξη νέου Προέδρου της Δημοκρατίας. 8 Κατά τη δεύτερη άποψη, γίνεται αρχικά διάκριση μεταξύ προσωρινής (sede plena) και οριστικής (sede vacante) αναπλήρωσης. Στην περίπτωση της οριστικής αναπλήρωσης, θεωρείται ότι το αξίωμα του Προέδρου της Δημοκρατίας έχει περιέλθει κατ αποκλειστικότητα σε αυτόν που τον αναπληρώνει (περιπτώσεις θανάτου, παραίτησης, έκπτωσης και οριστικής αδυναμίας άσκησης των καθηκόντων από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας). Στην περίπτωση της προσωρινής αναπλήρωσης, υποστηρίζεται πως ο αναπληρών τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ασκεί τα προεδρικά καθήκοντα «για λογαριασμό» και όχι «εν ονόματι» του Προέδρου της Δημοκρατίας. Η δεύτερη αυτή άποψη υποστηρίζει πως όταν η αναπλήρωση του Προέδρου της Δημοκρατίας γίνεται από τον Πρόεδρο της Βουλής, τότε τα καθήκοντα του ανώτατου άρχοντα ανατίθενται στον αναπληρωτή ως άτομο (intuitu personae), δηλαδή έχουμε υποκατάσταση προσώπου στις προεδρικές αρμοδιότητες. Αντιθέτως, όταν η Κυβέρνηση συλλογικά αναπληρώνει τον Πρόεδρο, έχουμε υποκατάσταση οργάνου, εφόσον ένα συλλογικό όργανο (Κυβέρνηση) ασκεί τις αρμοδιότητες ενός μονοπρόσωπου οργάνου (Πρόεδρος της Δημοκρατίας) Βενιζέλος Ε, «Η αναπλήρωση του Προέδρου της Δημοκρατίας και η δοκιμασία της ερμηνείας του Συντάγματος, Νο Β, 1991,σελ Α. Μανεσης- Α Μανιτακης, «Ο θεσμός της αναπλήρωσης του Προέδρου της Δημοκρατίας κατά το ισχύον Σύνταγμα», ΝοΒ, 1991, σελ 1-41 Η άποψη αυτή βασίζεται στη μετατόπιση από τη διάκριση ανάμεσα σε όργανα μονοπρόσωπα (όπως ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο Πρόεδρος της Βουλής) και όργανα συλλογικά (όπως η κυβέρνηση στη διάκριση ανάμεσα στα όργανα αυτά καθαυτά και τους προσωπικούς φορείς των οργάνων. Υποστηρίζει λοιπόν η άποψη αυτή, πως όταν η αναπλήρωση του Προέδρου της Δημοκρατίας γίνεται από τον Πρόεδρο της Βουλής, τότε γίνεται από τον προσωπικό φορέα άλλου οργάνου και όχι από άλλο μονοπρόσωπο όργανο. Αντίθετα όταν η

7 αναπλήρωση του Προέδρου της Δημοκρατίας γίνεται από την Κυβέρνηση, τότε αυτή γίνεται από άλλο όργανο ως τέτοιο. Συμπερασματικά λοιπόν, κατά την άποψη αυτή τα ασυμβίβαστα του αξιώματος του Προέδρου της Δημοκρατίας (Άρθρο 30 2 Σ) ισχύουν και για τον Πρόεδρο της Βουλής που τον αναπληρώνει. Επομένως ο Πρόεδρος της Βουλής δεν δύναται να ασκεί τα καθήκοντα του Βουλευτή κατά τη διάρκεια της αναπλήρωσης. Αντίθετα αυτό δεν ισχύει για τα μέλη της Κυβέρνησης που είναι και Βουλευτές. Εν κατακλείδι ο αναπληρών τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας δεν δύναται να συμμετέχει στις ψηφοφορίες της Βουλής, άρα ούτε και σε αυτές για την ανάδειξη νέου Προέδρου της Δημοκρατίας. Οι υποστηρικτές της πρώτης άποψης αντικρούουν την δεύτερη εστιάζοντας κυρίως στη διάκριση της αναπλήρωσης του Προέδρου της Δημοκρατίας ως υποκατάστασης προσώπου στην περίπτωση που τον αναπληρώνει ο Πρόεδρος της Βουλής και ως υποκατάστασης οργάνου στην περίπτωση που τον αναπληρώνει η Κυβέρνηση συλλογικά. Η διάκριση αυτή επικρίθηκε ως petitio principi και αμφισβητήθηκαν τα συμπεράσματα που απορρέουν από αυτήν. Επιπλέον, ο Ευάγγελος Βενιζέλος, 10 υποστηρικτής της πρώτης άποψης, παρατηρεί εύλογα τα εξής. Σύμφωνα με τη δεύτερη άποψη, ο αναπληρών τον ανώτατο άρχοντα Πρόεδρος της Βουλής, κατά τη διάρκεια της αναπλήρωσης υπόκειται στα προεδρικά ασυμβίβαστα (Άρθρο 30 Σ), επομένως αναστέλλεται η ιδιότητα του ως Βουλευτή και ως Προέδρου της Βουλής. Ωστόσο, η κατοχή της ιδιότητας του Βουλευτή και του Προέδρου της Βουλής αποτελεί προϋπόθεση της αρμοδιότητας της αναπλήρωσης του Προέδρου της Δημοκρατίας. Επομένως η θέση αυτή έχει ως αποτέλεσμα την αρχή ενός απόλυτου ασυμβίβαστου σε απλή προσωρινή αναστολή μιας ιδιότητας και οδηγεί στο λογικό και συστηματικό αποτέλεσμα να αναστέλλεται η ιδιότητα που είναι προϋπόθεση για την αναπλήρωση. Ακόμη, οδηγεί στην ύπαρξη δυο τουλάχιστον διαφορετικών αναπληρωτών του Προέδρου της Δημοκρατίας, εφόσον- κατά τη δεύτερη άποψη- ο Πρόεδρος της Βουλής- αναπληρωτής του Προέδρου της Δημοκρατίας δεν μπορεί να συμμετάσχει ως υποψήφιος στις βουλευτικές εκλογές που ενδεχομένως μεσολαβήσουν σε περίπτωση αδυναμίας εκλογής νέου Προέδρου της Δημοκρατίας (άρθρο 32 4 Σ). Σε αυτήν την περίπτωση η νέα Βουλή πριν προβεί στην εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας, συγκροτείται κατ αρχήν σε σώμα και εκλέγει τον Πρόεδρο της, ο οποίος αναλαμβάνει και την αρμοδιότητα αναπλήρωσης του ανώτατου άρχοντα Ευάγγελος Βενιζέλος «Μαθήματα Συνταγματικού δίκαιου», Νο1, σελ , Αθήνα- Κομοτηνή 1991 Επίσης, κατά τον Βενιζέλο, η δεύτερη άποψη στηρίζει στην αρχή της διάκρισης των εξουσιών, πως είναι θεωρητικά και συνταγματικά αδιανόητο ο επικεφαλής της εκτελεστικής εξουσίας να είναι και μέλος του νομοθετικού οργάνου. Όσον αφορά όμως τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, το Σύνταγμα εισάγει εξ αρχής ρυθμίσεις που αποτελούν πανηγυρικά απόκλιση από την αρχή της διάκρισης των εξουσιών, αφού ο Πρόεδρος είναι παράγων και της νομοθετικής και της εκτελεστικής εξουσίας, οι οποίες διασταυρώνονται στο πρόσωπο του. Αντίθετα η άποψη αυτή υποτιμά βαρύτατα τη δημοκρατική αρχή και οδηγεί σε αλλοίωση του συσχετισμού των κοινοβουλευτικών ομάδων, εφόσον ένας βουλευτής εκλεγμένος με τους συνδυασμούς συγκεκριμένου κόμματος, αφαιρείται από τη δύναμη των βουλευτών του κόμματος αυτού-αφαίρεση που μπορεί να είναι κρίσιμη σε αριθμητικά οριακές περιπτώσεις. Ενδιαφέρουσες είναι και οι απόψεις του Κώστα Γ. Μαυριά 11 με τις οποίες αντικρούει την δεύτερη άποψη και οι οποίες αφορούν κυρίως τη νομική θέση των μελών της Κυβέρνησης όταν καλούνται να αναπληρώσουν τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Κατά αυτόν δεν είναι κρίσιμο το επιχείρημα των υποστηρικτών της δεύτερης άποψης ότι δεν τίθεται ζήτημα ασυμβιβάστου εκ της βουλευτικής ιδιότητας μελών της Κυβέρνησης, επειδή, όταν θα κληθεί η Κυβέρνηση να αναπληρώσει τον αρχηγό του κράτους δε θα υπάρχει Βουλή. «Βουλή» υποστηρίζει «μπορεί κάλλιστα να υπάρχει, ο δε Πρόεδρος της Βουλής να είναι, επί παραδείγματι, λόγω ασθένειας η ατυχήματος ανίκανος να αναπληρώσει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας». Επίσης, δεν συμφωνεί με τον Ευάγγελο Βενιζέλο σχετικά με την αντίφαση, που ο τελευταίος ισχυρίζεται ότι υφίσταται, στην άποψη ότι η Κυβέρνηση αναπληρώνει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας καθ υποκατάσταση οργάνου σε συνδυασμό προς την άποψη ότι οι προεδρικές αρμοδιότητες παραμένουν σε κάθε περίπτωση προσωποπαγείς. 12 Ο Μαυριάς δεν πιστεύει ότι υπάρχει αντίφαση. Παρατηρεί ωστόσο, ότι το γεγονός πως η Κυβέρνηση λειτουργεί συλλογικά ακόμη και κατά την άσκηση των καθηκόντων του Προέδρου της Δημοκρατίας, καθιστά τα μέλη της ποινικά υπεύθυνα για εκ προθέσεως παραβίαση του Συντάγματος και για εσχάτη προδοσία και επομένως απαιτεί την καταγραφή των απόψεων

8 ενός εκάστου κατά τη λήψη των σχετικών αποφάσεων. Και αυτό συνηγορεί μεν υπέρ της άποψης, ότι τα καθήκοντα του Προέδρου της Δημοκρατίας ασκούνται «προσωποπαγώς» και κατά την περίπτωση αναπλήρωσης του από την Κυβέρνηση, συνηγορεί όμως εξίσου και υπέρ της άποψης, ότι η ύπαρξη διακεκριμένης ποινικής ευθύνης των μελών της Κυβέρνησης δεν την καθιστά «απρόσωπο» όργανο για τα μέλη του οποίου ισχύουν τα ασυμβίβαστα που ισχύουν και για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ας σημειωθεί τέλος ότι σε επίπεδο κανόνα δικαίου δεν υπάρχει μια σαφής διάταξη που να ορίζει ρητά τη νομική θέση του αναπληρωτή του αρχηγού του κράτους. Τον αποκλεισμό της παράλληλης άσκησης των καθηκόντων του Προέδρου της Βουλής πρόβλεπε μια διάταξη που ψηφίστηκε ομόφωνα από την Ολομελεια της Συνταγματικής Επιτροπής της Ε Αναθεωρητικής Βουλής και η οποία όμως δεν περιλήφθηκε τελικά στο σχέδιο Συντάγματος αυτής και στο ισχύον Σύνταγμα Μαυριάς Κ, «Συνταγματικό Δίκαιο»,σελ , Αθήνα- Κομοτηνή Βενιζέλος Ε, «Η αναπλήρωση του Προέδρου της Δημοκρατίας και η δοκιμασία της ερμηνείας του Συντάγματος», ΝοΒ, Αθήνα-Κομοτηνή 1991, σελ Ανάλογη διάταξη περιλαμβάνεται στο Άρθρο του Κανονισμού της Βουλής. «Όταν ο Πρόεδρος της Βουλής αναπληρώνει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας αντικαθίσταται προσωρινά στην άσκηση των καθηκόντων του από τους κατά το Άρθρο 10 αναπληρωτές του». Το ζήτημα περιορίζεται έτσι στο επιτρεπτό της παράλληλης άσκησης των βουλευτικών καθηκόντων από τον Πρόεδρο της Βουλής κατά την αναπλήρωση του Προέδρου της Δημοκρατίας. Καμία διάταξη του Συντάγματος δεν απαγορεύει ρητά την παράλληλη άσκηση των προεδρικών και των βουλευτικών καθηκόντων από τον Πρόεδρο της Βουλής. Η διάταξη του Άρθρου 30 1 του Συντάγματος, η οποία καθιερώνει το ασυμβίβαστο του αξιώματος του Προέδρου της Δημοκρατίας με οποιοδήποτε άλλο αξίωμα, θέση, η έργο αναφέρεται προφανώς στον εκλεγέντα Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ο Πρόεδρος της Βουλής όμως κατά την αναπλήρωση δεν καθίσταται Πρόεδρος της Δημοκρατίας, απλά ασκεί τις αρμοδιότητες του. Επομένως, υπάρχει ένα κενό στο Σύνταγμα σχετικά με το ζήτημα αυτό. Η ΣΤ Αναθεωρητική Βουλή δεν πλήρωσε το εν λόγω κενό του Συντάγματος, μολονότι είχε σχετική αφορμή. Ανεπιτυχώς προτάθηκε η πλήρωση του κενού κατά την αναθεώρηση του 2001, από τον Γενικό Εισηγητή της μειοψηφίας Ιωάννη Βαρβιτσιώτη στις Συνταγματικές Επιτροπές των Βουλών της Η και Θ Περιόδου. Ειδικότερα, αυτός πρότεινε να αποσαφηνιστεί στο Σύνταγμα, ότι ο Πρόεδρος της Βουλής κατά τη διάρκεια της αναπλήρωσης του ανώτατου αρχοντα δεν μπορεί να ασκεί παράλληλα και τα καθήκοντα του Προέδρου της Βουλής και του Βουλευτή. Οι Επιτροπές απέρριψαν κατά πλειοψηφία την πρόταση αυτή. Η Βουλή της Θ Περιόδου απέρριψε επίσης με 168 ψήφους την πρόταση. Έτσι, το ζήτημα της νομικής θέσης του αναπληρωτή Προέδρου της Δημοκρατίας παραμένει μέχρι στιγμής μετέωρο.

9 ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΩΡΟ Στον ευρωπαϊκό χώρο δεν υπάρχει συγκεκριμένος κανόνας η κριτήριο για το ποιος πρέπει / μπορεί να αναπληρώσει τον απόντα, κωλυόμενο, αποθανόντα Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Όλες οι δυνατές λύσεις έχουν χρησιμοποιηθεί. Τον ανώτατο άρχοντα έχει κατά καιρούς αναπληρώσει ο Πρωθυπουργός (Άρθρο 64 αυστριακού Συντάγματος 1918 και Άρθρο 25 φιλανδικού Συντάγματος 1919), ο Πρόεδρος της δεύτερης Βουλής (Άρθρο 57 Θεμελιώδους Νόμου της Βόννης, Άρθρο 7 παρ. 4 γαλλικού Συντάγματος 1958/1962 και Άρθρο 86 ιταλικού Συντάγματος 1948), ο Πρόεδρος της λαϊκής αντιπροσωπείας (Άρθρο 41 γαλλικού Συντάγματος 1946), ένα μικτό σώμα (Άρθρο 14 Συντάγματος Ιρλανδίας 1937 και Άρθρο 8 Συντάγματος Ισλανδίας 1944 που προβλέπουν τη συγκρότηση επιτροπής αποτελούμενης από τον Πρόεδρο της Εθνοσυνελεύσεως και έναν ανώτατο δικαστή), η τέλος, ο Πρόεδρος του Ανώτατου Δικαστηρίου (Βαιμαρη). Από τον τρόπο της αναπλήρωσης του Προέδρου της Δημοκρατίας είναι έκδηλη η πραγματική κατεύθυνση του πολιτεύματος. Η αναπλήρωση από τον Πρωθυπουργό έχει την έννοια της άμεσης θεραπείας της ανάγκης από το δεύτερο σκέλος της εκτελεστικής λειτουργίας που στη δομή του κοινοβουλευτικού συστήματος στηρίζεται στην εμπιστοσύνη της Βουλής. Η αναπλήρωση ανώτατου άρχοντα από τον Πρόεδρο της Βουλής καταφάσκει προς ένα αυτόχρημα κοινοβουλευτικό πολίτευμα, ενώ η αναπλήρωση από τον Πρόεδρο της Γερουσίας προδίδει κατά κάποιον τρόπο τη φύση του πολιτεύματος προς τη νοοτροπία των προυχόντων. Η αναπλήρωση του Προέδρου της Δημοκρατίας από έναν δικαστή η τον Πρόεδρο της Εθνοσυνελεύσεως και έναν δικαστή, φανερώνει δυσπιστία προς τις δυνάμεις της λαϊκής εντολής. Όταν μάλιστα στις περιπτώσεις λαοπρόβλητων Προέδρων της Δημοκρατίας (Βαιμαρη, Ιρλανδία, Ισλανδία) η αναπλήρωση γίνεται από δικαστή η από μικτό σώμα που μετέχει δικαστής, αυτό αποδεικνύει την έκταση των προεδρικών αρμοδιοτήτων και το φόβο να αποτελέσουν αυτές αντικείμενο ασκήσεως από παράπλευρο όργανο της λαϊκής εντολής. Η εμπιστοσύνη στην υπαλληλοκρατία ασφαλίζει αμεσότερα τις νομικίστικες δολιχοδρομίες και την ατολμία στην άσκηση των εκτεταμένων αρμοδιοτήτων του αναπληρούμενου οργάνου. 13 Βλέπουμε λοιπόν, πως παρόλο που η αναπλήρωση του Προέδρου της Δημοκρατίας δεν διέπεται από συγκεκριμένους κανόνες και παραδόσεις, φανερώνει πολύ συχνά τη βαθύτερη νοοτροπία του πολιτεύματος Ζηλεμένος Κ, «Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στο νέο πολίτευμα», σελ 67-68, Αθήνα- Θεσσαλονίκη, Αθήνα 1978 ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΑΡΧΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ Όπως επισημάνθηκε παραπάνω η εκτελεστική εξουσία διαθέτει δυο κεφάλες, τον αρχηγό του κράτους και τον Πρωθυπουργό. Εφόσον ο θεσμός της αναπλήρωσης του Προέδρου της Δημοκρατίας εξετάστηκε λεπτομερώς, ενδιαφέρον θα παρουσίαζε μια ενδεχόμενη σύγκριση του με το θεσμό της αναπλήρωσης του Πρωθυπουργού. Η αναπλήρωση του Πρωθυπουργού απασχόλησε ως πρόβλημα τη θεωρία όσον αφορά τις μορφές και την έκταση της. Επισημάνθηκε έτσι, ότι διακρίνεται σε αυτοδίκαιη και εκούσια, ενώ σχετικά με τις αρμοδιότητες του αναπληρωτή Πρωθυπουργού οι απόψεις διίστανται. Κατά μια άποψη η αναπλήρωση δεν καταλαμβάνει όλες τις αρμοδιότητες του Πρωθυπουργού, ενώ κατ άλλη ο αναπληρωτής ασκεί όλες σχεδόν τις αρμοδιότητες του. Αυτοδίκαιη αναπλήρωση υφίσταται όταν ο Πρωθυπουργός απουσιάζει η κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντα του για λόγους ασθένειας, ατυχήματος η άλλο λόγο ανεξάρτητο της βούλησης του. Στην περίπτωση αυτή, όπως προβλέπεται από τη διάταξη 81 5 του Συντάγματος, η οποία εξειδικεύεται από το άρθρο 12 του νόμου 1558/1995, ο Πρωθυπουργός αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης (διορισμένο με διάταγμα Υπουργό). Αν υπάρχουν περισσότεροι Αντιπρόεδροι, η αναπλήρωση γίνεται με τη

10 σειρά που ορίζεται στο άρθρο 21 2 του παραπάνω νόμου. Αν δεν υπάρχει Αντιπρόεδρος και ο Πρωθυπουργός δεν έχει ορίσει (με απλή πρωθυπουργική απόφαση) αναπληρωτή του, τον αναπληρώνει Υπουργός κατά το άρθρο 21 3 του παραπάνω νόμου. Για εκούσια αναπλήρωση μπορεί να γίνει λόγος όταν ο Πρωθυπουργός κρίνει ότι υπάρχει σχετική ανάγκη, και εφόσον δεν υπάρχει αναπληρωτής Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, ορίζει ο ίδιος ως αναπληρωτή του έναν Υπουργό. Βλέπουμε λοιπόν, ότι ο Πρωθυπουργός έχει τη δυνατότητα να κρίνει ο ίδιος την ύπαρξη ανάγκης αναπλήρωσης του, ενώ μπορεί ακόμα και να ορίζει τον αναπληρωτή του ανάμεσα στους Υπουργούς. Αντίθετα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, δεν έχει την ευχέρεια να ορίζει τις περιπτώσεις αναπλήρωσης του, η οποία επέρχεται πάντοτε αυτοδικαίως αλλά ούτε και τον αναπληρωτή του, οποίος όπως ορίζεται ρητά από το Σύνταγμα, είναι ο Πρόεδρος της Βουλής, είτε ο Πρόεδρος της τελευταίας Βουλής, είτε η Κυβέρνηση όταν συντρέχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις. Όσον αφορά τις αρμοδιότητες του αναπληρουντος τον Πρωθυπουργό, οι οποίες δεν ορίζονται στο Σύνταγμα, στην περίπτωση της εκούσιας αναπλήρωσης δεν γεννάται πρόβλημα. Ο Πρωθυπουργός ούτε απουσιάζει, ούτε κωλύεται, ο δε νόμος καθορίζει ποιες αρμοδιότητες του μπορούν και ποιες δεν μπορούν να ανατεθούν στον αναπληρωτή του. Άλλωστε, και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός μπορεί να τις ασκεί ενημερώνοντας σχετικά τον αναπληρωτή του. Ερώτημα τίθεται ωστόσο, αν στην περίπτωση της αυτοδίκαιης αναπλήρωσης του Πρωθυπουργού, και ιδίως όταν αυτός κωλύεται ολοσχερώς να ασκήσει τα καθήκοντα του, ο αναπληρωτής δικαιούται να ασκεί το σύνολο των αρμοδιοτήτων του Πρωθυπουργού η δεν μπορεί να ασκεί τις μη δεκτικές αναπλήρωσης αρμοδιότητες του, των οποίων η περάτωση προϋποθέτει τη δημοκρατική πολιτική νομιμοποίηση που επικεντρώνεται στο πρόσωπο του Πρωθυπουργού. Στην περίπτωση αυτή γίνεται δεκτό, ότι ο αναπληρωτής Πρωθυπουργός δεν δικαιούται να προβεί σε πράξεις, οι οποίες αφορούν τη λειτουργία του πολιτεύματος και των οποίων την ενέργεια αποφασίζει η το περιεχόμενο διαμορφώνει κατά διακριτική ευχέρεια ο Πρωθυπουργός. 14 Ενώ λοιπόν οι αρμοδιότητες του αναπληρωτή Προέδρου της Δημοκρατίας καθορίζονται ρητά στο Σύνταγμα, το θέμα των αρμοδιοτήτων του αναπληρών τον Πρωθυπουργό διέπεται από μια ρευστότητα θα λέγαμε, τουλάχιστον όσον αφορά την περίπτωση της αυτοδίκαιης αναπλήρωσης του. Τέλος, ενώ η διάρκεια της αναπλήρωσης του ανώτατου άρχοντα έχει ως ανώτατο όριο τους έξι μήνες σε περίπτωση ασθένειας του αναπληρούμενου οργάνου, η αναπλήρωση του Πρωθυπουργού δεν υπόκειται σε σαφή χρονικό περιορισμό. Ενέχει βέβαια το στοιχείο της προσωρινότητας όπως και κάθε περίπτωση αναπλήρωσης, όμως δεν καθορίζεται ρητά ο εύλογος χρόνος στον οποίο θα πρέπει να περατωθεί η αναπλήρωση. ΕΠΙΛΟΓΟΣ Είδαμε λοιπόν, πως ο θεσμός του Προέδρου της Δημοκρατίας ρυθμίζεται λεπτομερώς από το ισχύον Σύνταγμα. Δεν θα μπορούσε άλλωστε να ισχύει το αντίθετο, εφόσον ο ρόλος του οργάνου αυτού της έννομης τάξης είναι σπουδαιότατος. Μολονότι οι αρμοδιότητες του είναι πλέον περισσότερο τυπικές παρά ουσιαστικές, δεν θα πρέπει να παραβλέπεται το γεγονός πως η δράση του Προέδρου της Δημοκρατίας ως ρυθμιστή της προεδρευόμενης κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, «διασφαλίζει» το δημοκρατικό χαρακτήρα του πολιτεύματος. Έτσι, στις περιπτώσεις κωλύματος του να ασκήσει τα καθήκοντα του η αναπλήρωση του κρίνεται αναγκαία Μαυριάς Κ. «Συνταγματικό Δίκαιο», σελ 554, Αθήνα - Κομοτηνή 2002.

11 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Σπυροπουλος Φίλιππος, «Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ως ρυθμιστής του πολιτεύματος», Αθήνα-Κομοτηνή, Μαυριάς Κώστας, «Συνταγματικό Δίκαιο», Αθήνα-Κομοτηνή, Βενιζέλος Ευάγγελος, «Μαθήματα Συνταγματικού Δικαίου» τ.1, Αθήνα-Κομοτηνή, ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ,«Σύγχρονος Ελληνισμός από το 1941 ως το τέλος του αιώνα», Εκδοτική Αθηνών 5. Βενιζέλος Ευάγγελος, «Η αναπλήρωση του Προέδρου της Δημοκρατίας και η δοκιμασία της ερμηνείας του Συντάγματος» Νο Β, Αθήνα-Κομοτηνή, Α. Μανεσης-Α. Μανιτακης «Ο θεσμός της αναπλήρωσης του Προέδρου της Δημοκρατίας κατά το ισχύον Σύνταγμα», Νο Β, Αθήνα-Κομοτηνή Ζηλεμένος Κ.,«Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στο νέο πολίτευμα», Αθήνα-Θεσσαλονίκη 1978

Το πολίτευμα που προβλέπει το ελληνικό Σύνταγμα του 1975/1986/2001/ Οι θεμελιώδεις αρχές του πολιτεύματος

Το πολίτευμα που προβλέπει το ελληνικό Σύνταγμα του 1975/1986/2001/ Οι θεμελιώδεις αρχές του πολιτεύματος Εισαγωγή στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο Α εξάμηνο 2015/2016 Ν. Κανελλοπούλου Αναπλ. Καθηγ. Συνταγματικού Δικαίου Το πολίτευμα που προβλέπει το ελληνικό Σύνταγμα του 1975/1986/2001/2008 Διάγραμμα του

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5. Τ

Σελίδα 1 από 5. Τ Σελίδα 1 από 5 ΔΕΟ 10 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΤΟΜΟΙ Α & Α1 & Β ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ 1. Τι είναι κράτος; Κράτος: είναι η διαρκής σε νομικό πρόσωπο οργάνωση λαού

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργία Καζάκου, ΠΕ09. Οικονομολόγος. Πολιτική Παιδεία. Β Τάξη Γενικού Λυκείου

Γεωργία Καζάκου, ΠΕ09. Οικονομολόγος. Πολιτική Παιδεία. Β Τάξη Γενικού Λυκείου Πολιτική Παιδεία Β Τάξη Γενικού Λυκείου 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ 4.2 Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 2 Άρθρο 26 του Συντάγματος Η εκτελεστική λειτουργία ασκείται από τον ΠτΔ και την Κυβέρνηση.

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 11 η : Αρχή δεδηλωμένης Διορισμός πρωθυπουργού

Ενότητα 11 η : Αρχή δεδηλωμένης Διορισμός πρωθυπουργού ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 11 η : Αρχή δεδηλωμένης Διορισμός πρωθυπουργού Λίνα Παπαδοπούλου Επ. Καθηγήτρια Νομικής ΑΠΘ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΙΠΛΩΜΑ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ, 2003-2004

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα.

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα. Τι πρέπει να γνωρίζω για τη Βουλή Τι είναι η Βουλή; Είναι συλλογικό πολιτικό όργανο που αντιπροσωπεύει τον λαό. Αναδεικνύεται µε την ψήφο του εκλογικού σώµατος, δηλαδή όλων των ελλήνων πολιτών που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

9. Έννοια του κράτους... 11 10. Στοιχεία του κράτους... 12 11. Μορφές κρατών... 15 12. Αρχές του σύγχρονου κράτους... 17

9. Έννοια του κράτους... 11 10. Στοιχεία του κράτους... 12 11. Μορφές κρατών... 15 12. Αρχές του σύγχρονου κράτους... 17 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Α. ΔΙΚΑΙΟ ΕΝΝΟΙΑ, ΚΛΑΔΟΙ, ΠΗΓΕΣ 1. Τι είναι δίκαιο... 1 2. Θετικό και φυσικό δίκαιο... 2 3. Δίκαιο και ηθική... 3 4. Δίκαιο - εθιμοτυπία - συναλλακτικά ήθη... 3 5. Δίκαιο

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 13 η : Απαλλαγή Κυβέρνησης από τα καθήκοντά της Η Διάλυση της Βουλής

Ενότητα 13 η : Απαλλαγή Κυβέρνησης από τα καθήκοντά της Η Διάλυση της Βουλής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 13 η : Απαλλαγή Κυβέρνησης από τα καθήκοντά της Η Διάλυση της Βουλής Λίνα Παπαδοπούλου Επ. Καθηγήτρια Νομικής ΑΠΘ Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 Περιεχόμενα Πρόλογος... 15 Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 1 Πολίτευμα...19 Θεωρία... 19 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ... 19 Το κράτος... 20 Το πολίτευμα... 21 Το συνταγματικό δίκαιο... 21 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Α) Το νοµοθετικό έργο ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Η παλαιότερη ιστορικά, αλλά και σηµαντικότερη αρµοδιότητα της Βουλής είναι η νοµοθετική, δηλαδή η θέσπιση γενικών και απρόσωπων κανόνων δικαίου. Τη νοµοθετική

Διαβάστε περισσότερα

Ο διορισµός Πρωθυπουργού - Μια απόπειρα ερµηνείας του άρθρου 37 παρ. 4 του Συντάγµατος.

Ο διορισµός Πρωθυπουργού - Μια απόπειρα ερµηνείας του άρθρου 37 παρ. 4 του Συντάγµατος. Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τοµέα ηµοσίου ικαίου 2003 2004 Συνταγµατικό ίκαιο Επιβλέπων Καθηγητής: Κος Ανδρέας ηµητρόπουλος Ο διορισµός Πρωθυπουργού - Μια απόπειρα ερµηνείας του άρθρου 37 παρ. 4 του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Το Προεδρείο της Βουλής Το Προεδρείο της Βουλής προβλέπεται από το ίδιο το Σύνταγµα. Αποτελείται από τον Πρόεδρο της Βουλής, από επτά(7) Αντιπροέδρους, τρεις (3)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΤΟΣ:

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΤΟΣ: ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΤΟΣ: 2009-2010 ΘΕΜΑ: «Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ» ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΦΥΤΡΟΥ ΛΥΔΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πρόλογος 2. Ο Κανονισμός της βουλής 3. Η αρχή της αυτονομίας 4. Περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ Χαροκόπου 2 & Λεωφ. Συγγρού 196 176 71 Καλλιθέα, Αθήνα Tηλ. : 210 9545000 Φαξ: 210 3615634 Ε-mail: pressoffice@anexartitoiellines.gr Ιστοσελίδα: http://www.anexartitoiellines.gr Τρίτη, 21 Ιουνίου 2016

Διαβάστε περισσότερα

Αναθεώρηση του Συντάγματος και εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Αναθεώρηση του Συντάγματος και εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας. Δημητρίου Ζιγκολη Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Ροδόπης Κομοτηνή, 16-12-2014 Αναθεώρηση του Συντάγματος και εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας. Το τελευταίο χρονικό διάστημα, η επικείμενη εκλογή νέου Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (Συνοπτική παρουσίαση) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΦΩΤΗΣ ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (Συνοπτική παρουσίαση) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΦΩΤΗΣ ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ:ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΑ: ΤΟ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (Συνοπτική παρουσίαση)

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Παυλόπουλος, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου Παν/μίου Αθηνών Η αρχή της Διάκρισης των Λειτουργιών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ Η Ελλάδα βρίσκεται στην πιο κρίσιμη καμπή της ιστορίας της. Το Ευρωπαϊκό όραμα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & Η ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

Η ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & Η ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Η ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & Η ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Α. Η ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 1. Η αρχή της δεδηλωμένης - Ο σχηματισμός της Κυβέρνησης Ο θεσμός της εμπιστοσύνης της Βουλής στην Κυβέρνηση έχει την καταγωγή

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.»

«ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.» Από τη δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση με την επωνυμία «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.» τέθηκαν υπόψη μου το εξής περιστατικά: Οκτώ (8) από τα είκοσι ένα (21) μέλη του Δ.Σ., το

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 2015-2016

ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 2015-2016 ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 2015-2016 Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου Ι. Έννοια και λειτουργία του δικαίου πηγές κανόνες δικαίου. ΙΙ. Δικαίωμα : Έννοια διακρίσεις γένεση κτήση αλλοίωση απώλεια άσκηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ Άρθρο 1 - Αντικείμενο του Κανονισμού Ο κανονισμός αυτός ρυθμίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής (Ε.Ε.) της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ηπείρου (Π.Ε.Δ.Η.). Άρθρο 2 - Σύνθεση Εκτελεστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006

Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006 Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006 Θέμα 2 ον : Η δικαστική λειτουργία αποτελεί μία από τις τρεις θεμελιώδεις λειτουργίες του κράτους.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 18/4/26-6-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι: Συγκρότηση και λειτουργία του Δ.Σ. Άρθρο 1: Συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/ 2656/ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ 2/2016

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/ 2656/ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ 2/2016 1 Αθήνα, 25-04-2016 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/ 2656/25-04-2016 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ 2/2016 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε πλήρη Ολοµέλεια στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑτΙΑ. Πρόεδρος: ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ' αριθ. 142/2007

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑτΙΑ. Πρόεδρος: ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ' αριθ. 142/2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑτΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ' αριθ. 142/2007 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΤΜΗΜΑΤΟΣ Συνεδρίαση της 3-4-2007 Σύνθεση: Πρόεδρος:

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόµου. «Επιλογή δικαστικών λειτουργών στις κορυφαίες θέσεις της Δικαιοσύνης. και επαναφορά της αρχής του αυτοδιοίκητου των δικαστηρίων» Άρθρο 1

Σχέδιο Νόµου. «Επιλογή δικαστικών λειτουργών στις κορυφαίες θέσεις της Δικαιοσύνης. και επαναφορά της αρχής του αυτοδιοίκητου των δικαστηρίων» Άρθρο 1 Σχέδιο Νόµου «Επιλογή δικαστικών λειτουργών στις κορυφαίες θέσεις της Δικαιοσύνης και επαναφορά της αρχής του αυτοδιοίκητου των δικαστηρίων» Άρθρο 1 Η παράγραφος 3 του άρθρου 49 του Κώδικα Οργανισµού Δικαστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ» ΑΡΘΡΟ 84 ΤΟΥ ΣΥΝΑΓΜΑΤΟΣ

«Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ» ΑΡΘΡΟ 84 ΤΟΥ ΣΥΝΑΓΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ: ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ «Η ΑΡΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας δεοντολογίας για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε θέματα οικονομικών συμφερόντων και σύγκρουσης συμφερόντων

Κώδικας δεοντολογίας για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε θέματα οικονομικών συμφερόντων και σύγκρουσης συμφερόντων Κώδικας δεοντολογίας για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε θέματα οικονομικών συμφερόντων και σύγκρουσης συμφερόντων Άρθρο 1 Κατευθυντήριες αρχές Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους οι βουλευτές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Δημοσίου Δικαίου Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Δημοσίου Δικαίου Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Δημοσίου Δικαίου Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο ΚΑΖΛΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Θέμα εργασίας: ΤΟ ΙΣΠΑΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης 14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Δίκαιο και Συνταγματικό Δίκαιο

Εισαγωγή στο Δίκαιο και Συνταγματικό Δίκαιο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΕΟ 10 ΑΡΧΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Εισαγωγή στο Δίκαιο και Συνταγματικό Δίκαιο ΛΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΛΟΣ ΣΕΠ ΕΑΠ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΡΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας Τ.Ε.Ι. Πειραιά Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Λογιστική και Χρηματοοικονομική Ειδικά θέματα Δικαίου Δρ. Μυλωνόπουλος Δ. Αν. Καθηγητής δίκαιο άδικο ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το

Διαβάστε περισσότερα

Συνθήκη της Λισαβόνας

Συνθήκη της Λισαβόνας Συνθήκη της Λισαβόνας Α. Εισαγωγή Στις 13 Δεκεμβρίου 2007, οι αρχηγοί των είκοσι επτά χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέγραψαν τη Συνθήκη της Λισαβόνας. Με τη Συνθήκη τροποποιούνται οι δύο βασικές Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ Άρθρο 1 Σκοποί του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού Το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού στο εξής Σ.Α.Ε., κατά το άρθρο 108 παρ. 2 του Συντάγματος έχει ως αποστολή την

Διαβάστε περισσότερα

1 η Γραπτή Εργασία. Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

1 η Γραπτή Εργασία. Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Μάθημα: Βασικές Αρχές Δικαίου και Διοίκησης Διδάσκουσα: Παπαδοπούλου Τριανταφυλλιά 1 η Γραπτή Εργασία ΟΝΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΗ Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ -------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: Ερµηνεία του άρθρου 37 παρ. 1 και 2 σύµφωνα µε τη γραµµατολογική µέθοδο.

ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: Ερµηνεία του άρθρου 37 παρ. 1 και 2 σύµφωνα µε τη γραµµατολογική µέθοδο. ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ερµηνεία του άρθρου 37 παρ. 1 και 2 σύµφωνα µε τη γραµµατολογική µέθοδο. Επιµέλεια εργασίας: Πολίτης Σπύρος Εmail: s_polites@hotmail.com ιδάσκων: ηµητρόπουλος Ανδρέας 1. Εισαγωγή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προπτυχιακή Εργασία «Η Ανάδειξη της Κυβέρνησης» Μιχαήλ Νεραντζάκης

Προπτυχιακή Εργασία «Η Ανάδειξη της Κυβέρνησης» Μιχαήλ Νεραντζάκης Προπτυχιακή Εργασία «Η Ανάδειξη της Κυβέρνησης» Μιχαήλ Νεραντζάκης Εργασία στο Συνταγματικό Δίκαιο Επιμέλεια: Μιχαήλ Νεραντζάκης Αριθμός Μητρώου: 1340201200301 Έτος συγγραφής: 2012-2013 Διδάσκων Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.4.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 103/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ( ) 1.ΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ (Η ΠΡΩΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ)

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ( ) 1.ΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ (Η ΠΡΩΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ) Συνταγματική Ιστορία ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (1821-1864) 1.ΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ (Η ΠΡΩΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ) Το πρώτο Σύνταγμα της αγωνιζόμενης Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

θέμα: Η ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ Α. Εισαγωγή -λόγοι δημιουργίας ΑΔΑ -οι ΑΔΑ πριν τη συνταγματική αναθεώρηση του 2001

θέμα: Η ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ Α. Εισαγωγή -λόγοι δημιουργίας ΑΔΑ -οι ΑΔΑ πριν τη συνταγματική αναθεώρηση του 2001 ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ,ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Π.Μ.Σ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο διδάσκοντες: Ανδρ. Δημητρόπουλος, καθηγητής, Θ. Αντωνίου, επ. καθηγήτρια εισήγηση: Παναγιώτα

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» ΟΡΙΣΜΟΣ

«ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» ΟΡΙΣΜΟΣ «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» ΟΡΙΣΜΟΣ Η δημοκρατία είναι το πολίτευμα στο οποίο η εξουσία πηγάζει από το λαό, ασκείται από τον λαό και υπηρετεί τα συμφέροντά του. Βασικό χαρακτηριστικό της είναι η λήψη αποφάσεων με ψηφοφορία

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Αυτές είναι οι προτάσεις για την αλλαγή του καταστατικού προς τη Καταστατική Γενική Συνέλευση στα πλαίσια του αλλαγής και του εκσυγχρονισμού των κανονισμών λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, 21.7.2015 Ν. 131(Ι)/2015 131(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Προοίμιο. Για σκοπούς, μεταξύ άλλων, εναρμόνισης με Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα «Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014»

Εργασιακά Θέματα «Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014» Εργασιακά Θέματα «Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014 Συνοπτική παρουσίαση 3 2. Εισαγωγή. 5

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 3126/2003 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 3126/2003 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 3126/2003 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ» Όπως αναφέρεται στην από 19 Οκτωβρίου 2010, προς την Βουλή των Ελλήνων, Έκθεση της Ειδικής Μόνιμης

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Μονομελή και συλλογικά όργανα διοίκησης & ο ρόλος των αντιπρυτάνεων στο νέο νομικό πλαίσιο λειτουργίας των Πανεπιστημίων

Θέμα: Μονομελή και συλλογικά όργανα διοίκησης & ο ρόλος των αντιπρυτάνεων στο νέο νομικό πλαίσιο λειτουργίας των Πανεπιστημίων 2 Η ΣΥΝΟΔΟΣ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Πανεπιστήμιο Πατρών 29/11/2012) Θέμα: Μονομελή και συλλογικά όργανα διοίκησης & ο ρόλος των αντιπρυτάνεων στο νέο νομικό πλαίσιο λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

(ΦΕΚ.) ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Κατεπείγουσα ρύθμιση για την οργάνωση της διαδικασίας διεξαγωγής του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου του 2015.

(ΦΕΚ.) ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Κατεπείγουσα ρύθμιση για την οργάνωση της διαδικασίας διεξαγωγής του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου του 2015. (ΦΕΚ.) ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Κατεπείγουσα ρύθμιση για την οργάνωση της διαδικασίας διεξαγωγής του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου του 2015. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 6 η : Αντιπροσωπευτική Αρχή Εκλογικό Σώμα Δημοψήφισμα

Ενότητα 6 η : Αντιπροσωπευτική Αρχή Εκλογικό Σώμα Δημοψήφισμα ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 6 η : Αντιπροσωπευτική Αρχή Εκλογικό Σώμα Δημοψήφισμα Λίνα Παπαδοπούλου Επ. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου ΑΠΘ Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Δίκαιο Ι. Μαθητική σχέση έννομη σχέση δημόσιου διοικητικού δικαίου. Αντικείμενο Διοικητικού Δικαίου Διοίκηση

Διοικητικό Δίκαιο Ι. Μαθητική σχέση έννομη σχέση δημόσιου διοικητικού δικαίου. Αντικείμενο Διοικητικού Δικαίου Διοίκηση Διοικητικό Δίκαιο Ι Διοικητικό Δίκαιο: Κομμάτι δικαίου που μας συνοδεύει από τη γέννηση μέχρι το θάνατο μας. Είναι αδύνατον να μην βρεθούμε μέσα σε έννομες σχέσεις διοικητικού δικαίου. Μαθητική σχέση έννομη

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 1ο: Τροποποίηση των άρθρων 8, 9 παρ. 3, 20 παρ.8 και 14 παρ.1 εδάφιο (γ) του Καταστατικού της εταιρείας.

Θέμα 1ο: Τροποποίηση των άρθρων 8, 9 παρ. 3, 20 παρ.8 και 14 παρ.1 εδάφιο (γ) του Καταστατικού της εταιρείας. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ της 29.1.2013 Η «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.» ανακοινώνει ότι, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας, πραγματοποιήθηκε την 29.1.2013, στις 10.00 π.μ. στον

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ.4545,

Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ.4545, Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ.4545, 17.12.2015 Ν. 190(I)/2015 Ν. 190(I)/2015 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2015 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. ΠΡΟΣ : Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. ΠΡΟΣ : Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 9 η : Βουλευτές Παθητικό εκλογικό δικαίωμα Κωλύματα και ασυμβίβαστα Νομική θέση

Ενότητα 9 η : Βουλευτές Παθητικό εκλογικό δικαίωμα Κωλύματα και ασυμβίβαστα Νομική θέση ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 9 η : Βουλευτές Παθητικό εκλογικό δικαίωμα Κωλύματα και ασυμβίβαστα Νομική θέση Λίνα Παπαδοπούλου Επ. Καθηγήτρια Συνταγματικού

Διαβάστε περισσότερα

Φορείς των νέων ιδεών ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

Φορείς των νέων ιδεών ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ Δ. ΑΝΑΝΕΩΣΗ- ΔΙΧΑΣΜΟΣ (1909-1922) 1. Το κόμμα των φιλελευθέρων 1. Πριν τις εκλογές της 8ης Αυγούστου 1910 κανένα ΜΕΓΑΛΟ κόμμα δεν υποστήριζε τις μεταρρυθμίσεις που προτάθηκαν το 1909/1910 Φορείς των νέων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΙΛΚ-ΥΗ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: 4ΙΙΛΚ-ΥΗ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Ελληνική ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 74513 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Δημητρόπουλος Γ. Ανδρέας ΘΕΜΑ: Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Επιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

Προπτυχιακή Εργασία. Νταλαμάνη Ελένη. Το Ισχύον Εκλογικό Σύστημα ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Προπτυχιακή Εργασία. Νταλαμάνη Ελένη. Το Ισχύον Εκλογικό Σύστημα ΕΙΣΑΓΩΓΗ Προπτυχιακή Εργασία Νταλαμάνη Ελένη Το Ισχύον Εκλογικό Σύστημα ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η συγκεκριμένη εργασία, που γίνεται στα πλαίσια του Συνταγματικού Δικαίου, μαθήματος του Α Εξαμήνου, έχει ως βασικό της θέμα το εκλογικό

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Δίκαιο και Συνταγματικό Δίκαιο

Εισαγωγή στο Δίκαιο και Συνταγματικό Δίκαιο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΕΟ 10 ΑΡΧΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Εισαγωγή στο Δίκαιο και Συνταγματικό Δίκαιο ΛΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΛΟΣ ΣΕΠ ΕΑΠ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΡΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα.

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΘΕΜΕΛΙΩ ΕΙΣ ΑΡΧΕΣ ή ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ. Θεµελιώδεις αρχές ή οργανωτικές βάσεις του πολιτεύµατος ονοµάζουµε τα

ΟΙ ΘΕΜΕΛΙΩ ΕΙΣ ΑΡΧΕΣ ή ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ. Θεµελιώδεις αρχές ή οργανωτικές βάσεις του πολιτεύµατος ονοµάζουµε τα ΟΙ ΘΕΜΕΛΙΩ ΕΙΣ ΑΡΧΕΣ ή ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ Θεµελιώδεις αρχές ή οργανωτικές βάσεις του πολιτεύµατος ονοµάζουµε τα βασικά χαρακτηριστικά που συνθέτουν την φυσιογνωµία του πολιτεύµατος και

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο

ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο μιας επιστήμης. Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος οδηγεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Π.Ε.Δ.Θ.) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Π.Ε.Δ.Θ.) ΛΑΡΙΣΑ 2011 Κανονισμός λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Το Δημοψήφισμα με Πρωτοβουλία των Πολιτών Ως κορυφαία πρόταση αναθεώρησης του Συντάγματος

Το Δημοψήφισμα με Πρωτοβουλία των Πολιτών Ως κορυφαία πρόταση αναθεώρησης του Συντάγματος 1 η Πρόταση Αναθεώρησης του Συντάγματος Το Δημοψήφισμα με Πρωτοβουλία των Πολιτών Ως κορυφαία πρόταση αναθεώρησης του Συντάγματος Ανδρέας Γ. Δημητρόπουλος Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Μια Απόπειρα προσέγγισης του δικαιώματος ίδρυσης. και συμμετοχής σε πολιτικά κόμματα (άρθρο 29 παρ. 1,

«Μια Απόπειρα προσέγγισης του δικαιώματος ίδρυσης. και συμμετοχής σε πολιτικά κόμματα (άρθρο 29 παρ. 1, «Μια Απόπειρα προσέγγισης του δικαιώματος ίδρυσης και συμμετοχής σε πολιτικά κόμματα (άρθρο 29 παρ. 1, εδ. α του Συντάγματος)» Κριτσίκης Αλέξανδρος Δικηγόρος, Υπ. ΔΝ -----------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

1843 Ν. 187/91. Ο ΠΕΡΙ ΤΕΚΝΩΝ (ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1991 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1843 Ν. 187/91. Ο ΠΕΡΙ ΤΕΚΝΩΝ (ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1991 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ E.E., Παρ. I, Αρ. 2643, 1.11.91 1843 Ν. 187/91 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΚΝΩΝ (ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1991 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Συνιστάται σωματείο με την επωνυμία «Σύλλογος Μετεχόντων σε Συνόδους της Διεθνούς Ολυμπιακής

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Ν.1850 / 1989. Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας

Ν.1850 / 1989. Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας Ν.1850 / 1989 Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας ΑΡΘΡΟ 1 (Πρώτο) Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παράγραφος 1 του Συντάγµατος ο Ευρωπαϊκός Χάρτης της Τοπικής Αυτονοµίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ. ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Τρίτο: Τα πολιτεύματα

Μέρος Τρίτο: Τα πολιτεύματα Μέρος Τρίτο: Τα πολιτεύματα Ο όρος πολίτευμα συχνά συναντάται ως συνώνυμο των όρων κυβερνητικό σύστημα και πολιτικό σύστημα. Η έννοια του πολιτεύματος συνδέεται με την απάντηση στο ερώτημα «ποιά είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ» Άρθρο 8 Ποσοστό συµµετοχής του Ελληνικού ηµοσίου

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ» Άρθρο 8 Ποσοστό συµµετοχής του Ελληνικού ηµοσίου ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ» Άρθρο 8 Ποσοστό συµµετοχής του Ελληνικού ηµοσίου Σε οποιαδήποτε περίπτωση η συµµετοχή του Ελληνικού ηµοσίου στο εκάστοτε

Διαβάστε περισσότερα

Το ΚΡΑΤΟΣ είναι ένα νομικό πρόσωπο και χρειάζεται απαραιτήτως τα φυσικά πρόσωπα για να λειτουργήσει. Τα φυσικά πρόσωπα, δηλαδή οι άνθρωποι, ενεργούν

Το ΚΡΑΤΟΣ είναι ένα νομικό πρόσωπο και χρειάζεται απαραιτήτως τα φυσικά πρόσωπα για να λειτουργήσει. Τα φυσικά πρόσωπα, δηλαδή οι άνθρωποι, ενεργούν Το ΚΡΑΤΟΣ είναι ένα νομικό πρόσωπο και χρειάζεται απαραιτήτως τα φυσικά πρόσωπα για να λειτουργήσει. Τα φυσικά πρόσωπα, δηλαδή οι άνθρωποι, ενεργούν αντί του ΚΡΑΤΟΥΣ, όπου οι ενέργειες αυτές αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ. ΘΕΜΑ: Νέο νοµοθετικό καθεστώς σχετικά µε τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης. Ανώνυµη εταιρεία µέλος του ΣΑΤΕ υπέβαλε το ακόλουθο ερώτηµα:

ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ. ΘΕΜΑ: Νέο νοµοθετικό καθεστώς σχετικά µε τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης. Ανώνυµη εταιρεία µέλος του ΣΑΤΕ υπέβαλε το ακόλουθο ερώτηµα: Νοµική Υπηρεσία ΣΑΤΕ Σταµάτης Σ. Σταµόπουλος, ικηγόρος, Νοµικός Σύµβουλος ΣΑΤΕ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ Αθήνα, 14.4.2015 ΘΕΜΑ: Νέο νοµοθετικό καθεστώς σχετικά µε τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης Ανώνυµη εταιρεία µέλος

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΑΡΓΙΑ

1. ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΑΡΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Καταστατικού. Λειτουργίας

Πρόταση Καταστατικού. Λειτουργίας Πρόταση Καταστατικού 1. Επωνυμία Έδρα Έμβλημα Σφραγίδα Το πολιτικό Κίνημα με την επωνυμία ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ ιδρύθηκε στην Αθήνα, στις 10 Μαρτίου 2014. Έδρα του Κινήματος είναι ο Δήμος Αθηναίων. Έμβλημά του είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ αρ. 1. ΕΛΛΗΝΩΝ», που θα στελεχώσουν τα ψηφοδέλτια του. Kινήματος κατά τις βουλευτικές εκλογές της 17 ης Ιουνίου 2012.

ΕΓΚΥΚΛΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ αρ. 1. ΕΛΛΗΝΩΝ», που θα στελεχώσουν τα ψηφοδέλτια του. Kινήματος κατά τις βουλευτικές εκλογές της 17 ης Ιουνίου 2012. ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Τηλ.: 210 9545047, 210 9545077 Αθήνα, 21 Μαΐου 2012 ΕΓΚΥΚΛΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ αρ. 1 ΠΡΟΣ: Τους υποψήφιους βουλευτές των «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ», που θα στελεχώσουν τα ψηφοδέλτια του Kινήματος κατά τις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύµατος µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

Διακρίσεις ελέγχου της συνταγματικότητα των νόμων

Διακρίσεις ελέγχου της συνταγματικότητα των νόμων Διακρίσεις ελέγχου της συνταγματικότητα των νόμων Λίνα Παπαδοπούλου Επ Καθ Συνταγματικού Δικαίου, Νομική Σχολή, ΑΠΘ [Σύνδεση με τα προηγούμενα] Η τυπική υπεροχή του Σ ως θεμέλιο του ελέγχου της συνταγματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΔΑΣΚΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Α. Όργανα των ΑΕΙ- Ανάδειξη-Συγκρότηση-Λειτουργία- Αρμοδιότητες.

Α. Όργανα των ΑΕΙ- Ανάδειξη-Συγκρότηση-Λειτουργία- Αρμοδιότητες. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ---- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών Θεματική Ενότητα ΔΕΟ 10 Βασικές Αρχές Δικαίου και Διοίκησης Ακαδημαϊκό Έτος 2011/12 Ημερομηνία: Σάββατο 26 Μαΐου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

17η ιδακτική Ενότητα ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΑΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΟΙ

17η ιδακτική Ενότητα ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΑΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΟΙ 17η ιδακτική Ενότητα ΑΡΧΗ ΤΗ ΙΑΚΡΙΗ ΤΩΝ ΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΑ ΠΟΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΟΙ Απόσπασµα από το ύνταγµα που ψήφισε η Εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας το Μαΐο του 1827 το αρ. 5 Η κυριαρχία ενυπάρχει στο Έθνος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΚΟΠΟΣ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΚΟΠΟΣ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΚΟΠΟΣ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ Άρθρο 1 Επωνυμία 1. Το παρόν καταστατικό ρυθμίζει τη λειτουργία της ανώνυμης εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

(Μαριάνθη & Ελένη Τεγοπούλου κατά ίσα µέρη) Ευρύ επενδυτικό κοινό & θεσµικοί επενδυτές 12.355.618 22,65 Σύνολο 54.547.634 100,00

(Μαριάνθη & Ελένη Τεγοπούλου κατά ίσα µέρη) Ευρύ επενδυτικό κοινό & θεσµικοί επενδυτές 12.355.618 22,65 Σύνολο 54.547.634 100,00 Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε. Επεξηγηµατική έκθεση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων σχετικά µε τις παρεχόµενες πληροφορίες σύµφωνα µε το άρθρο 11 α του Νόµου 3371/2005 για την χρήση 01.01.2006

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4: Μέλη Άρθρο 5: - Εγγραφή µελών Άρθρο 6: - ικαιώµατα και υποχρεώσεις των µελών

Άρθρο 4: Μέλη Άρθρο 5: - Εγγραφή µελών Άρθρο 6: - ικαιώµατα και υποχρεώσεις των µελών KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ (ΜΚΟ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙ ΙΟΥ ( Σ Π) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1: Επωνυµία Έδρα Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ. Άρθρο 78 Σωµατείο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ. Άρθρο 78 Σωµατείο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ [ ] Άρθρο 78 Σωµατείο Ένωση προσώπων που επιδιώκει σκοπό µη κερδοσκοπικό αποκτά προσωπικότητα όταν εγγραφεί σε ειδικό δηµόσιο βιβλίο (σωµατείο) που τηρείται στο πρωτοδικείο

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ 1. Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ» (εφεξής η «Ένωση») είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 2. Η Ένωση δεν αποτελεί εργοδοτική ένωση, ούτε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΜΕΣΗ ΕΚΛΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ

Η ΑΜΕΣΗ ΕΚΛΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ Η ΑΜΕΣΗ ΕΚΛΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ: Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ: ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΕΛΕΝΗ ΤΟΥΡΛΙΟΥΜΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Πρόταση εμπιστοσύνης

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Πρόταση εμπιστοσύνης ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Πρόταση εμπιστοσύνης Πήλιουρα Κωνσταντίνα Α.Μ.: 1340200400365 Ημερομηνία Παράδοσης: 17/01/2005 Υπεύθυνος Καθηγητής: Δημητρόπουλος Ανδρέας 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ Η εργασία με

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4229, 5/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4229, 5/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΛΟΓΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ --------------------- Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης Άρθρο 1 Το άρθρο 1 του ν. 3938/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ

ΟΙ ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ ΟΙ ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΑΡΧΩΝ Α. Η έννοια των θεμελιωδών αρχών (ή οργανωτικών βάσεων) του πολιτεύματος Συνήθως τα ίδια τα Συντάγματα περιέχουν γενικούς χαρακτηρισμούς

Διαβάστε περισσότερα

Προπτυχιακή Εργασία. Νικολού Δήμητρα. Η Ευθύνη του Προέδρου της Δημοκρατίας

Προπτυχιακή Εργασία. Νικολού Δήμητρα. Η Ευθύνη του Προέδρου της Δημοκρατίας Προπτυχιακή Εργασία Νικολού Δήμητρα Η Ευθύνη του Προέδρου της Δημοκρατίας ΕΘΝIKO ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΟ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ MEDAC

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ MEDAC ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ MEDAC ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΤΑ ΜΕΛΗ Αρθρο 1 Γενικά 1.1 Σύμφωνα με το άρθρο 3.1 του Καταστατικού, αιτήματα προσχώρησης θα πρέπει να υποβάλλονται στην Γραμματεία του MEDAC η οποία θα φροντίζει

Διαβάστε περισσότερα