7. ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΩΡΟ.. 13

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "7. ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΩΡΟ.. 13"

Transcript

1 Προπτυχιακή Εργασία Νέστωρα Ειρήνη Η Αναπλήρωση του Προέδρου της Δημοκρατίας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟY TΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΛΟΓΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΨΗΦΟΣ «ΑΛΕΥΡΑ» Η ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΩΡΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΠΙΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Χαρακτηριστικό του κοινοβουλευτικού συστήματος είναι η ύπαρξη δυο κεφαλών της εκτελεστικής εξουσίας, του πρωθυπουργού και του αρχηγού του κράτους. Στις μέρες μας ελάχιστα είναι τα κράτη που διαθέτουν κληρονομικό ανώτατο άρχοντα. Ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για κράτη με πολίτευμα δημοκρατικό είτε πρόκειται για κατ επίφαση δημοκρατίες, ο ανώτατος άρχων του κράτους είναι πρόσωπο αιρετό και καλείται κατά κανόνα Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Μετεξέλιξη του πολιτεύματος της συνταγματικής μοναρχίας και εν συνεχεία της βασιλευόμενης δημοκρατίας, ο θεσμός του Προέδρου της Δημοκρατίας ρυθμίζεται λεπτομερώς στο ελληνικό Σύνταγμα ως αντιπροσωπευτικός του

2 δημοκρατικού χαρακτήρα της πολιτείας. Κατά το άρθρο 30 του Συντάγματος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ορίζεται ως ο «ρυθμιστής του πολιτεύματος»,εντούτοις αυτό δε σημαίνει ότι ρυθμίζει, δηλαδή ότι προσδιορίζει το πολίτευμα, το οποίο ρυθμίζεται στη διάταξη του 1ου άρθρου ως προεδρευόμενη κοινοβουλευτική δημοκρατία. Κατά συνέπεια ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας «είναι το κρατικό εκείνο όργανο, το οποίο σε περίπτωση που ανακύπτουν οποιεσδήποτε δυσλειτουργίες κατά την εφαρμογή και την εξέλιξη του πολιτεύματος είναι κατ εξοχήν αρμόδιο να παρέμβει ώστε να του προσδώσει πάλι το μέτρο, το ρυθμό και τη λειτουργική ισορροπία που του προσήκει» 1. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εκλέγεται από τη Βουλή και οι αρμοδιότητες του άπτονται των τριών λειτουργιών του κράτους, της νομοθετικής, της εκτελεστικής και της δικαστικής. Επιπλέον, στο Σύνταγμα καταγράφεται μια σειρά πράξεων του Προέδρου της Δημοκρατίας οι οποίες δεν άπτονται των τριών συντεταγμένων λειτουργιών αλλά αποτελούν ιδιαίτερη κατηγορία αρμοδιοτήτων που αφορούν τη λειτουργία του πολιτεύματος και τις οποίες η θεωρία αποκαλεί ρυθμιστικές.2 O αρχηγός του κράτους εκλέγεται για περίοδο πέντε ετών. Η κανονική λήξη της θητείας του συμπίπτει με τη συμπλήρωση της πενταετίας από την εκλογή του. Σε ορισμένες περιπτώσεις όμως, που περιορίζονται στο θάνατο, την έκπτωση, την παραίτηση και την οριστική αδυναμία άσκησης των καθηκόντων του, η προεδρική θητεία λήγει πρόωρα και ανακύπτει ανάγκη αναπλήρωσης του Προέδρου της Δημοκρατίας μέχρι την εκλογή του διαδόχου του στο προεδρικό αξίωμα. Ακόμη, αναλογιζόμενος κανείς τη σπουδαιότητα του ρόλου του Προέδρου της Δημοκρατίας ως κρατικού οργάνου, ως εγγυητή του δημοκρατικού πολιτεύματος, αντιλαμβάνεται ότι σε περίπτωση οποιοδήποτε κωλύματος του εν ενεργεία Προέδρου να ασκήσει τα καθήκοντα του, η αναπλήρωση του κρίνεται και πάλι απαραίτητη. Ο θεσμός της αναπλήρωσης του Προέδρου της Δημοκρατίας ρυθμίζεται λεπτομερώς από το άρθρο 34 του Συντάγματος. Στην παρούσα μελέτη λοιπόν, θα εξεταστεί λεπτομερώς ο σημαντικός αυτός θεσμός, όσον αφορά τις περιπτώσεις στις οποίες ανακύπτει, τη διάρκεια του, τους αναπληρωτές, τις αρμοδιότητες τους και τη νομική τους θέση, και τη σημασία του για το χαρακτήρα του πολιτεύματος Σπυρoπουλος Φ, «Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ως ρυθμιστής του πολιτεύματος Αθηνα- Κομοτηνη,1990 σελ 9 2.Μαυριας Κ, «Συνταγματικό Δίκαιο», σελ 460, Αθήνα Κομοτηνή,2002 Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΛΟΓΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ. Σύμφωνα με το άρθρο 34 1 του Συντάγματος λόγος αναπλήρωσης του Προέδρου της Δημοκρατίας συντρέχει αφ ενός μεν σε περίπτωση που ο Πρόεδρος πεθάνει, παραιτηθεί η κηρυχθεί έκπτωτος (οπότε η θέση του μένει κενή και κινείται αμέσως η διαδικασία εκλογής νέου Προέδρου κατά το άρθρο 32 Σ), αφ ετέρου δε αν ο εν ενεργεία Πρόεδρος της Δημοκρατίας απουσιάζει στο εξωτερικό για περισσότερο από δέκα ημέρες η κωλύεται για οποιονδήποτε λόγο να ασκήσει τα καθήκοντα του (πχ σε περίπτωση ασθένειας).η διάταξη αυτή καθορίζει περιοριστικά τις περιπτώσεις της αναπλήρωσης του Προέδρου. Αν ο Πρόεδρος απουσιάζει στο εξωτερικό για χρονικό διάστημα έως και δέκα ημέρες, δεν αναπληρώνεται, αλλά ασκεί αυτοπροσώπως τα καθήκοντα του σύμφωνα με τους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου. Η αναπλήρωση και στις δυο περιπτώσεις αρχίζει αυτοδικαίως και παύει με την έκλειψη του λόγου που την προκάλεσε, είναι δηλαδή προσωρινή. Ο θεσμός αυτός της προσωρινής αναπλήρωσης του Προέδρου είναι εντελώς διαφορετικός από την αυτόματη αντικατάσταση του Προέδρου (μόλις αυτός πεθάνει, παραιτηθεί η κηρυχθεί έκπτωτος) από άλλο μονοπρόσωπο όργανο, ο φορέας του οποίου καθίσταται πλέον οριστικά φορέας του προεδρικού αξιώματος και εγκαταλείπει την προηγούμενη θέση του, η οποία και καταλαμβάνεται από άλλο φυσικό πρόσωπο. Αυτό συμβαίνει στην περίπτωση της άμεσης ανάληψης των καθηκόντων του Προέδρου των Η.Π.Α από τον Αντιπρόεδρο των Η.Π.Α.που συνεπάγεται και την έμμεση ανάδειξη νέου Αντιπρόεδρου. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναπληρώνεται από τον Πρόεδρο της Βουλής. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει Βουλή (είτε επειδή έληξε η περίοδος της είτε επειδή διαλύθηκε) η αρμοδιότητα της αναπλήρωσης ανατίθεται στον Πρόεδρο της τελευταίας Βουλής, και, αν αυτός αρνείται η δεν υπάρχει από την Κυβέρνηση συλλογικά. Από τη διατύπωση της διάταξης αυτής (άρθρο 34 1 εδ. α Σ) προκύπτει ερμηνευτικά, ότι τα όργανα αυτά έχουν

3 συνταγματικό καθήκον να αναπληρώσουν προσωρινά τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, διαφορετικά θα υπήρχε ο κίνδυνος να μη βρεθεί κανείς να αναπληρώσει τον Πρόεδρο. Μόνη εξαίρεση στον κανόνα ο Πρόεδρος της τελευταίας Βουλής. Αυτός μπορεί να αρνηθεί, ακριβώς επειδή η Βουλή έχει λήξει η διαλυθεί και, άρα, έχουν ήδη προκηρυχθεί εκλογές για την ανάδειξη της νέας Βουλής σε χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβεί τις τριάντα ημέρες (αποκλειστική προθεσμία) στις οποίες προστίθενται το πολύ άλλες τριάντα ημέρες για τη σύγκληση της νέας Βουλής σε συνοδό και άρα τη συγκρότηση της με την εκλογή του Προεδρείου της Βενιζελος Ε, «Μαθήματα Συνταγματικού Δικαίου» τ1, σελ 455, Αθήνα-Κομοτηνή 1991 Εύλογα γεννάται το ερώτημα για το ποιος αναπληρώνει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, εάν ενδεχομένως δεν υπάρχει Πρόεδρος της Βουλής (λόγω θανάτου, παραίτησης, η αποδοχής πρότασης μομφής εναντίον του) η αυτός που υπάρχει κωλύεται προσωρινά λόγω απουσίας η οποιουδήποτε άλλου λόγου (πχ ασθένειας). Για την περίπτωση αυτή υπάρχουν δυο διαφορετικές απόψεις. Σύμφωνα με την πρώτη άποψη, η αναπλήρωση του Προέδρου της Δημοκρατίας θα γίνει από έναν από τους Αντιπρόεδρους της Βουλής, (εφόσον υπάρχει Πρόεδρος της Βουλής από τον αντιπρόεδροι που αυτός ορίζει η από τον πρώτο κατά την τάξη της εκλογής τους. Αν δεν υπάρχει Πρόεδρος της Βουλής, από τον πρώτο Αντιπρόεδρο κατά την τάξη της εκλογής τους-αρθρ 10 παρ. 3 ΚανΒ)Η αναπλήρωση αυτή από τον αντιπρόεδρο ισχύει φυσικά έως ότου εκλέγει νέος Πρόεδρος της Βουλής η παύσει το κώλυμα του εν ενεργεία Προέδρου, οπότε αυτός αναλαμβάνει ανάμεσα στα καθήκοντα του και την αναπλήρωση του Προέδρου της Δημοκρατίας. Αντίθετα ο Πρόεδρος της τελευταίας Βουλής δεν αναπληρώνεται στα καθήκοντα του σχετικά με την αναπλήρωση του αρχηγού του κράτους από τους αντιπροέδρους της τελευταίας Βουλής αλλά από την Κυβέρνηση συλλογικά (άρθρο 34 1 Σ). 4 Κατά την δεύτερη άποψη, σε περίπτωση που ο Πρόεδρος της Βουλής δεν δύναται για οποιοδήποτε λόγο να αναπληρώσει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, δεν θα αναπληρωθεί στην άσκηση του καθήκοντος του αυτού από τους αντιπροέδρους της Βουλής, αλλά από τον Πρόεδρο της τελευταίας Βουλής. Σε περίπτωση που ο τελευταίος δεν υπάρχει, η αρνηθεί την άσκηση των καθηκόντων αυτών, ο Πρόεδρος της Βουλής αναπληρώνεται από την κυβέρνηση συλλογικά. Έτσι βλέπουμε, ότι κατά τους εκπροσώπους της δεύτερης άποψης, το γεγονός ότι ο Πρόεδρος της Βουλής αναπληρώνεται στα καθήκοντα του ως κρατικό όργανο δεν σημαίνει ότι θα αναπληρωθεί και κωλυόμενος να ασκήσει τα καθήκοντα του αναπληρωτή Προέδρου της Δημοκρατιας Βενιζελος Ε, «Μαθήματα Συνταγματικού Δικαίου», Νο1, σελ 456, Αθήνα- Κομοτηνή Μαυριας Κ, «Συνταγματικό Δίκαιο» σελ 470, Αθήνα- Κομοτηνή 2002

4 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Η αναπλήρωση του αρχηγού του κράτους -όπως ήδη έχει σημειωθεί παραπάνω- είναι προσωρινή. Διαρκεί είτε έως ότου συντελεστεί η εκλογή του νέου Προέδρου, σε περίπτωση παραίτησης, έκπτωσης η θανάτου του Προέδρου, είτε έως ότου παύσει το κώλυμα που δεν επιτρέπει στον εν ενεργεία Πρόεδρο να ασκήσει τα καθήκοντα του. Στη δεύτερη αυτή περίπτωση της αδυναμίας του Προέδρου να φέρει σε πέρας τις αρμοδιότητες του το Σύνταγμα στο άρθρο 34 παρ. 2 θέτει έναν διπλό χρονικό φραγμό. Σε πρώτη φάση, αν η αδυναμία του Προέδρου παρατείνεται πέρα από τριάντα ημέρες, συγκαλείται υποχρεωτικά η Βουλή σε ειδική συνοδό ακόμη και αν αυτή έχει διαλυθεί η έχει λήξει η περίοδος της για να αποφασίσει αν συντρέχει ανάγκη εκλογής νέου Προέδρου. Η απόφαση αυτή, η οποία συνεπάγεται ουσιαστικά την έκπτωση του Προέδρου της Δημοκρατίας λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία των τριών πέμπτων του συνόλου της Βουλής. Η δεύτερη φάση, είναι το ακραίο όριο των έξι μηνών που θεσπίζει το εδάφιο β της παρ. 2 του άρθρου 34. Σε κάθε λοιπόν περίπτωση η εκλογή του νέου Προέδρου της Δημοκρατίας δεν μπορεί να καθυστερήσει περισσότερο από έξι μήνες αφότου άρχισε η αναπλήρωση λόγω της αδυναμίας του να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του. Στην περίπτωση αυτή ο Πρόεδρος της Βουλής-εφόσον συντρέχουν οι χρονικές προϋποθέσεις- συγκαλεί τη Βουλή για εκλογή νέου Προέδρου (άρθρο 32 παρ. 1 Σ) χωρίς να είναι αναγκαία η προηγούμενη απόφαση της Βουλής κατά το εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 34. Η απόφαση αυτή είναι αναγκαία όταν δεν έχει συμπληρωθεί ακόμα το εξάμηνο και μπορεί να ληφθεί εφόσον έχουν ήδη περάσει οι τριάντα πρώτες μέρες της αναπλήρωσης. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Το νομικό καθεστώς του αναπληρωτή του Προέδρου της Δημοκρατίας είναι διαφορετικό από αυτό του Προέδρου της Δημοκρατίας στο πιο κρίσιμο ζήτημα, στις αρμοδιότητες που αυτός διαθέτει. Το Σύνταγμα λοιπόν στο άρθρο 34 ορίζει ότι «κατά την περίοδο της αναπλήρωσης του Προέδρου δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις για τη διάλυση της Βουλής, με εξαίρεση την περίπτωση του άρθρου 32 παράγραφος 4, καθώς και οι διατάξεις για την παύση της Κυβέρνησης και την προσφυγή σε δημοψήφισμα κατά τις διατάξεις του άρθρου 38 παράγραφος 2 και του άρθρου 44 παράγραφος 2». Αξίζει να παρατηρηθεί σε αυτό το σημείο ότι από αβλεψία του αναθεωρητικού νομοθέτη γίνεται αναφορά σε αρμοδιότητα (παύση της Κυβέρνησης) του Προέδρου την οποία αυτός δεν διαθέτει πλέον μετά την αναθεώρηση. Έτσι, είναι δυο μόνο οι αρμοδιότητες που δεν διαθέτει ο αναπληρωτής Πρόεδρος. Η δυνατότητα διάλυσης της Βουλής, παρά μόνο στην περίπτωση όπου κατά τη διαδικασία ανάδειξης νέου Προέδρου της Δημοκρατίας δεν είναι δυνατό να συγκεντρωθεί η απαιτούμενη πλειοψηφία στη τρίτη κατά σειρά ψηφοφορία της Βουλής, και η δυνατότητα προσφυγής σε δημοψήφισμα είτε για κρίσιμα εθνικά θέματα είτε για ψηφισμένα νομοσχέδια που ρυθμίζουν σοβαρό κοινωνικό ζήτημα. O Κ Μαυριας κάνει μια ενδιαφέρουσα υπόθεση σχετικά με το γεγονός ότι ο αναπληρωτής Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν έχει τη δυνατότητα να διαλύσει τη Βουλη.6 Υποθέτει λοιπόν, πως κατά το διάστημα της αναπλήρωσης του εν ενεργεία Προέδρου η Κυβέρνηση παραιτείται η στερείται της εμπιστοσύνης της Βουλής, ενώ η ανάδειξη νέας Κυβέρνησης που να έχει την εμπιστοσύνη της Βουλής καθίσταται αδύνατη καθώς δεν συγκεντρώνεται η απαιτούμενη πλειοψηφία. Αν η αδυναμία του Προέδρου της Δημοκρατίας να ασκεί τα καθήκοντα του παραταθεί πέραν των τριάντα ημερών, η Βουλή θα κληθεί να αποφασίσει με την πλειοψηφία των τριών πέμπτων για την περίπτωση ανάδειξης νέου Προέδρου της Δημοκρατίας. Υποθέτει δε, ότι η Βουλή αποφασίζει πως δεν συντρέχει λόγος ανάδειξης νέου Προέδρου της Δημοκρατίας. Τότε ο αναπληρών τον Πρόεδρο, καθώς δεν δύναται να διαλύσει τη Βουλή κατά το άρθρο 37 παρ. 3 εδ. γ του Συντάγματος θα επιδιώξει το σχηματισμό Κυβέρνησης που να έχει την

5 εμπιστοσύνη της Βουλής. Σε περίπτωση που αυτό δεν καταστεί δυνατό θα υπάρξει αδιέξοδο, εφόσον ο αναπληρωτής Πρόεδρος δεν διαθέτει τη δέσμια αρμοδιότητα του Προέδρου της Δημοκρατίας για διάλυση της Βουλής. Μόνη λύση είναι να εξακολουθήσει η παραιτηθείσα και πάντως καταψηφισθείσα για δεύτερη φορά Κυβέρνηση να ασκεί τα καθήκοντα της, εφαρμόζοντας το άρθρο 41 παρ. 1 του Συντάγματος. Επίσης προχωρεί και σε μια δεύτερη υπόθεση, παρά το γεγονός ότι μοιάζει απίθανη. Υποθέτει πως η Βουλή έχει διαλυθεί, η χώρα βρίσκεται σε προεκλογική περίοδο, ανακύπτει ζήτημα αναπλήρωσης του Προέδρου της Δημοκρατίας λόγω αδυναμίας του να ασκήσει τα καθήκοντα του, ο Πρόεδρος της τελευταίας Βουλής αρνείται να τον αναπληρώσει και η Κυβέρνηση, μόνη λύση, έχει υποβάλει παραίτηση. Στην περίπτωση αυτή το κράτος θα βρεθεί χωρίς Βουλή, αρχηγό του Κράτους, όχι όμως και χωρίς Κυβέρνηση εφόσον μόνο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μπορεί να την απαλλάξει από τα καθήκοντα της. Υπό την αντίθετη εκδοχή θα υπήρχε θεσμικό αδιέξοδο λόγω συνταγματικού κενού Μαυριάς Κ, «Συνταγματικό Δίκαιο», σελ , Αθήνα Κομοτηνή 2002 ΨΗΦΟΣ «ΑΛΕΥΡΑ» Ζήτημα αναπλήρωσης του Προέδρου της Δημοκρατίας λόγω παραίτησης του έχει τεθεί σήμερα μόνο μια φορά, το Την εποχή εκείνη Πρόεδρος της Δημοκρατίας ήταν ο Κωνσταντίνος Καραμανλής ενώ στην Κυβέρνηση βρισκόταν το κόμμα του ΠΑΣΟΚ με πρωθυπουργό τον Ανδρέα Παπανδρέου. Η συνεργασία πρωθυπουργού και Προέδρου της Δημοκρατίας υπήρξε αρμονική, χωρίς εμφανή προβλήματα, ως τον Μάρτιο του Τότε το κόμμα του ΠΑΣΟΚ αλλάζει αιφνιδιαστικά στάση ανακοινώνοντας δημόσια ότι δεν θα στηρίξει τον Κ. Καραμανλή για μια νέα θητεία στην Προεδρία της Δημοκρατίας. Αντίθετα, το ΠΑΣΟΚ προτείνει ως νέο αρχηγό του κράτους ένα γνωστό δικαστή, τον Χρήστο Σαρτζετάκη, διάσημο για το ρόλο του στην υπόθεση της δολοφονίας του βουλευτή Λαμπράκη στα μέσα της δεκαετίας του 60. Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής παραιτείται και αναπληρώνεται από τον τότε Πρόεδρο της Βουλής Ιωάννη Αλευρά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Συντάγματος. Τελικά ο Χρήστος Σαρτζετάκης εκλέγεται Πρόεδρος της Δημοκρατίας στην τρίτη ψηφοφορία συγκεντρώνοντας οριακά τον απαιτούμενο αριθμό των 180 ψήφων. Επρόκειτο για μια εκλογή μείζονος σημασίας, η οποία αμφισβητήθηκε έντονα, ιδίως από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, με το επιχείρημα ότι ο Ι. Αλευράς, Πρόεδρος της Βουλής και ήδη (μετά την παραίτηση Καραμανλή) Πρόεδρος της Δημοκρατίας, δεν διέθετε δικαίωμα ψήφου. Μάλιστα υποστηρίχθηκε ότι η ψήφος Αλευρά υπήρξε εκείνη που έδωσε τον απαιτούμενο αριθμό των 180 ψήφων για την εκλογή του Χρ. Σαρτζετάκη στην Προεδρία της Δημοκρατίας. 7 Έτσι, βλέπουμε ότι η μοναδική περίπτωση αναπλήρωσης του ανώτατου άρχοντα λόγω παραίτησης του δημιούργησε σοβαρό πρόβλημα ερμηνείας του Συντάγματος ως προς τη νομική θέση του αναπληρουντος τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και οδήγησε στη διατύπωση αντιτιθέμενων απόψεων, οι οποίες θα αναλυθούν παρακάτω ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ, «Σύγχρονος Ελληνισμός από το 1941 ως το τέλος του αιώνα», σελ 359, Εκδοτική Αθηνών

6 Η ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Όπως συνάγεται από τα παραπάνω, η ψήφος Αλευρά δίχασε τη συνταγματική θεωρία και τον πολιτικό κόσμο σε ένα κλίμα οξυτάτης αντιπαράθεσης απόψεων. Οι υποστηριχθεισες απόψεις, οι οποίες άσκησαν προς αλληλες κριτική είναι ουσιαστικά δυο. Κατά την πρώτη άποψη, η αρμοδιότητα της αναπλήρωσης του Προέδρου της Δημοκρατίας ανατίθεται στον Πρόεδρο της Βουλής η στην Κυβέρνηση συλλογικά ως όργανα. Ο προσωπικός φορέας του αξιώματος του Προέδρου της Βουλής δεν παύει να ασκεί το αξίωμα του, και δεν υποκαθίσταται ως πρόσωπο στη θέση του αρχηγού του κράτους. Δεν ενεργεί ως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, δηλαδή δεν έχουμε υποκατάσταση του προσώπου που φέρει το αξίωμα του Προέδρου της Δημοκρατίας. Ενεργεί ως Πρόεδρος της Βουλής- αναπληρωτής του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, δηλαδή ως όργανο, στις αρμοδιότητες του οποίου εμπίπτει και η αναπλήρωση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Το ίδιο ισχύει και για την Κυβέρνηση, η οποία εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις (άρνηση η έλλειψη του Πρόεδρου της τελευταίας Βουλής) αναπληρώνει τον αρχηγό του κράτους, λειτουργώντας ως συλλογικό όργανο-αναπληρωτής του Προέδρου της Δημοκρατίας. Επομένως κατά την άποψη αυτή, η άσκηση από τον Πρόεδρο της Βουλής των καθηκόντων του αναπληρουντος τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας δεν αναστέλλει την βουλευτική ιδιότητα του και επομένως δεν τον αποκλείει από τις ψηφοφορίες της Βουλής για την ανάδειξη νέου Προέδρου της Δημοκρατίας. 8 Κατά τη δεύτερη άποψη, γίνεται αρχικά διάκριση μεταξύ προσωρινής (sede plena) και οριστικής (sede vacante) αναπλήρωσης. Στην περίπτωση της οριστικής αναπλήρωσης, θεωρείται ότι το αξίωμα του Προέδρου της Δημοκρατίας έχει περιέλθει κατ αποκλειστικότητα σε αυτόν που τον αναπληρώνει (περιπτώσεις θανάτου, παραίτησης, έκπτωσης και οριστικής αδυναμίας άσκησης των καθηκόντων από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας). Στην περίπτωση της προσωρινής αναπλήρωσης, υποστηρίζεται πως ο αναπληρών τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ασκεί τα προεδρικά καθήκοντα «για λογαριασμό» και όχι «εν ονόματι» του Προέδρου της Δημοκρατίας. Η δεύτερη αυτή άποψη υποστηρίζει πως όταν η αναπλήρωση του Προέδρου της Δημοκρατίας γίνεται από τον Πρόεδρο της Βουλής, τότε τα καθήκοντα του ανώτατου άρχοντα ανατίθενται στον αναπληρωτή ως άτομο (intuitu personae), δηλαδή έχουμε υποκατάσταση προσώπου στις προεδρικές αρμοδιότητες. Αντιθέτως, όταν η Κυβέρνηση συλλογικά αναπληρώνει τον Πρόεδρο, έχουμε υποκατάσταση οργάνου, εφόσον ένα συλλογικό όργανο (Κυβέρνηση) ασκεί τις αρμοδιότητες ενός μονοπρόσωπου οργάνου (Πρόεδρος της Δημοκρατίας) Βενιζέλος Ε, «Η αναπλήρωση του Προέδρου της Δημοκρατίας και η δοκιμασία της ερμηνείας του Συντάγματος, Νο Β, 1991,σελ Α. Μανεσης- Α Μανιτακης, «Ο θεσμός της αναπλήρωσης του Προέδρου της Δημοκρατίας κατά το ισχύον Σύνταγμα», ΝοΒ, 1991, σελ 1-41 Η άποψη αυτή βασίζεται στη μετατόπιση από τη διάκριση ανάμεσα σε όργανα μονοπρόσωπα (όπως ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο Πρόεδρος της Βουλής) και όργανα συλλογικά (όπως η κυβέρνηση στη διάκριση ανάμεσα στα όργανα αυτά καθαυτά και τους προσωπικούς φορείς των οργάνων. Υποστηρίζει λοιπόν η άποψη αυτή, πως όταν η αναπλήρωση του Προέδρου της Δημοκρατίας γίνεται από τον Πρόεδρο της Βουλής, τότε γίνεται από τον προσωπικό φορέα άλλου οργάνου και όχι από άλλο μονοπρόσωπο όργανο. Αντίθετα όταν η

7 αναπλήρωση του Προέδρου της Δημοκρατίας γίνεται από την Κυβέρνηση, τότε αυτή γίνεται από άλλο όργανο ως τέτοιο. Συμπερασματικά λοιπόν, κατά την άποψη αυτή τα ασυμβίβαστα του αξιώματος του Προέδρου της Δημοκρατίας (Άρθρο 30 2 Σ) ισχύουν και για τον Πρόεδρο της Βουλής που τον αναπληρώνει. Επομένως ο Πρόεδρος της Βουλής δεν δύναται να ασκεί τα καθήκοντα του Βουλευτή κατά τη διάρκεια της αναπλήρωσης. Αντίθετα αυτό δεν ισχύει για τα μέλη της Κυβέρνησης που είναι και Βουλευτές. Εν κατακλείδι ο αναπληρών τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας δεν δύναται να συμμετέχει στις ψηφοφορίες της Βουλής, άρα ούτε και σε αυτές για την ανάδειξη νέου Προέδρου της Δημοκρατίας. Οι υποστηρικτές της πρώτης άποψης αντικρούουν την δεύτερη εστιάζοντας κυρίως στη διάκριση της αναπλήρωσης του Προέδρου της Δημοκρατίας ως υποκατάστασης προσώπου στην περίπτωση που τον αναπληρώνει ο Πρόεδρος της Βουλής και ως υποκατάστασης οργάνου στην περίπτωση που τον αναπληρώνει η Κυβέρνηση συλλογικά. Η διάκριση αυτή επικρίθηκε ως petitio principi και αμφισβητήθηκαν τα συμπεράσματα που απορρέουν από αυτήν. Επιπλέον, ο Ευάγγελος Βενιζέλος, 10 υποστηρικτής της πρώτης άποψης, παρατηρεί εύλογα τα εξής. Σύμφωνα με τη δεύτερη άποψη, ο αναπληρών τον ανώτατο άρχοντα Πρόεδρος της Βουλής, κατά τη διάρκεια της αναπλήρωσης υπόκειται στα προεδρικά ασυμβίβαστα (Άρθρο 30 Σ), επομένως αναστέλλεται η ιδιότητα του ως Βουλευτή και ως Προέδρου της Βουλής. Ωστόσο, η κατοχή της ιδιότητας του Βουλευτή και του Προέδρου της Βουλής αποτελεί προϋπόθεση της αρμοδιότητας της αναπλήρωσης του Προέδρου της Δημοκρατίας. Επομένως η θέση αυτή έχει ως αποτέλεσμα την αρχή ενός απόλυτου ασυμβίβαστου σε απλή προσωρινή αναστολή μιας ιδιότητας και οδηγεί στο λογικό και συστηματικό αποτέλεσμα να αναστέλλεται η ιδιότητα που είναι προϋπόθεση για την αναπλήρωση. Ακόμη, οδηγεί στην ύπαρξη δυο τουλάχιστον διαφορετικών αναπληρωτών του Προέδρου της Δημοκρατίας, εφόσον- κατά τη δεύτερη άποψη- ο Πρόεδρος της Βουλής- αναπληρωτής του Προέδρου της Δημοκρατίας δεν μπορεί να συμμετάσχει ως υποψήφιος στις βουλευτικές εκλογές που ενδεχομένως μεσολαβήσουν σε περίπτωση αδυναμίας εκλογής νέου Προέδρου της Δημοκρατίας (άρθρο 32 4 Σ). Σε αυτήν την περίπτωση η νέα Βουλή πριν προβεί στην εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας, συγκροτείται κατ αρχήν σε σώμα και εκλέγει τον Πρόεδρο της, ο οποίος αναλαμβάνει και την αρμοδιότητα αναπλήρωσης του ανώτατου άρχοντα Ευάγγελος Βενιζέλος «Μαθήματα Συνταγματικού δίκαιου», Νο1, σελ , Αθήνα- Κομοτηνή 1991 Επίσης, κατά τον Βενιζέλο, η δεύτερη άποψη στηρίζει στην αρχή της διάκρισης των εξουσιών, πως είναι θεωρητικά και συνταγματικά αδιανόητο ο επικεφαλής της εκτελεστικής εξουσίας να είναι και μέλος του νομοθετικού οργάνου. Όσον αφορά όμως τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, το Σύνταγμα εισάγει εξ αρχής ρυθμίσεις που αποτελούν πανηγυρικά απόκλιση από την αρχή της διάκρισης των εξουσιών, αφού ο Πρόεδρος είναι παράγων και της νομοθετικής και της εκτελεστικής εξουσίας, οι οποίες διασταυρώνονται στο πρόσωπο του. Αντίθετα η άποψη αυτή υποτιμά βαρύτατα τη δημοκρατική αρχή και οδηγεί σε αλλοίωση του συσχετισμού των κοινοβουλευτικών ομάδων, εφόσον ένας βουλευτής εκλεγμένος με τους συνδυασμούς συγκεκριμένου κόμματος, αφαιρείται από τη δύναμη των βουλευτών του κόμματος αυτού-αφαίρεση που μπορεί να είναι κρίσιμη σε αριθμητικά οριακές περιπτώσεις. Ενδιαφέρουσες είναι και οι απόψεις του Κώστα Γ. Μαυριά 11 με τις οποίες αντικρούει την δεύτερη άποψη και οι οποίες αφορούν κυρίως τη νομική θέση των μελών της Κυβέρνησης όταν καλούνται να αναπληρώσουν τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Κατά αυτόν δεν είναι κρίσιμο το επιχείρημα των υποστηρικτών της δεύτερης άποψης ότι δεν τίθεται ζήτημα ασυμβιβάστου εκ της βουλευτικής ιδιότητας μελών της Κυβέρνησης, επειδή, όταν θα κληθεί η Κυβέρνηση να αναπληρώσει τον αρχηγό του κράτους δε θα υπάρχει Βουλή. «Βουλή» υποστηρίζει «μπορεί κάλλιστα να υπάρχει, ο δε Πρόεδρος της Βουλής να είναι, επί παραδείγματι, λόγω ασθένειας η ατυχήματος ανίκανος να αναπληρώσει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας». Επίσης, δεν συμφωνεί με τον Ευάγγελο Βενιζέλο σχετικά με την αντίφαση, που ο τελευταίος ισχυρίζεται ότι υφίσταται, στην άποψη ότι η Κυβέρνηση αναπληρώνει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας καθ υποκατάσταση οργάνου σε συνδυασμό προς την άποψη ότι οι προεδρικές αρμοδιότητες παραμένουν σε κάθε περίπτωση προσωποπαγείς. 12 Ο Μαυριάς δεν πιστεύει ότι υπάρχει αντίφαση. Παρατηρεί ωστόσο, ότι το γεγονός πως η Κυβέρνηση λειτουργεί συλλογικά ακόμη και κατά την άσκηση των καθηκόντων του Προέδρου της Δημοκρατίας, καθιστά τα μέλη της ποινικά υπεύθυνα για εκ προθέσεως παραβίαση του Συντάγματος και για εσχάτη προδοσία και επομένως απαιτεί την καταγραφή των απόψεων

8 ενός εκάστου κατά τη λήψη των σχετικών αποφάσεων. Και αυτό συνηγορεί μεν υπέρ της άποψης, ότι τα καθήκοντα του Προέδρου της Δημοκρατίας ασκούνται «προσωποπαγώς» και κατά την περίπτωση αναπλήρωσης του από την Κυβέρνηση, συνηγορεί όμως εξίσου και υπέρ της άποψης, ότι η ύπαρξη διακεκριμένης ποινικής ευθύνης των μελών της Κυβέρνησης δεν την καθιστά «απρόσωπο» όργανο για τα μέλη του οποίου ισχύουν τα ασυμβίβαστα που ισχύουν και για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ας σημειωθεί τέλος ότι σε επίπεδο κανόνα δικαίου δεν υπάρχει μια σαφής διάταξη που να ορίζει ρητά τη νομική θέση του αναπληρωτή του αρχηγού του κράτους. Τον αποκλεισμό της παράλληλης άσκησης των καθηκόντων του Προέδρου της Βουλής πρόβλεπε μια διάταξη που ψηφίστηκε ομόφωνα από την Ολομελεια της Συνταγματικής Επιτροπής της Ε Αναθεωρητικής Βουλής και η οποία όμως δεν περιλήφθηκε τελικά στο σχέδιο Συντάγματος αυτής και στο ισχύον Σύνταγμα Μαυριάς Κ, «Συνταγματικό Δίκαιο»,σελ , Αθήνα- Κομοτηνή Βενιζέλος Ε, «Η αναπλήρωση του Προέδρου της Δημοκρατίας και η δοκιμασία της ερμηνείας του Συντάγματος», ΝοΒ, Αθήνα-Κομοτηνή 1991, σελ Ανάλογη διάταξη περιλαμβάνεται στο Άρθρο του Κανονισμού της Βουλής. «Όταν ο Πρόεδρος της Βουλής αναπληρώνει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας αντικαθίσταται προσωρινά στην άσκηση των καθηκόντων του από τους κατά το Άρθρο 10 αναπληρωτές του». Το ζήτημα περιορίζεται έτσι στο επιτρεπτό της παράλληλης άσκησης των βουλευτικών καθηκόντων από τον Πρόεδρο της Βουλής κατά την αναπλήρωση του Προέδρου της Δημοκρατίας. Καμία διάταξη του Συντάγματος δεν απαγορεύει ρητά την παράλληλη άσκηση των προεδρικών και των βουλευτικών καθηκόντων από τον Πρόεδρο της Βουλής. Η διάταξη του Άρθρου 30 1 του Συντάγματος, η οποία καθιερώνει το ασυμβίβαστο του αξιώματος του Προέδρου της Δημοκρατίας με οποιοδήποτε άλλο αξίωμα, θέση, η έργο αναφέρεται προφανώς στον εκλεγέντα Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ο Πρόεδρος της Βουλής όμως κατά την αναπλήρωση δεν καθίσταται Πρόεδρος της Δημοκρατίας, απλά ασκεί τις αρμοδιότητες του. Επομένως, υπάρχει ένα κενό στο Σύνταγμα σχετικά με το ζήτημα αυτό. Η ΣΤ Αναθεωρητική Βουλή δεν πλήρωσε το εν λόγω κενό του Συντάγματος, μολονότι είχε σχετική αφορμή. Ανεπιτυχώς προτάθηκε η πλήρωση του κενού κατά την αναθεώρηση του 2001, από τον Γενικό Εισηγητή της μειοψηφίας Ιωάννη Βαρβιτσιώτη στις Συνταγματικές Επιτροπές των Βουλών της Η και Θ Περιόδου. Ειδικότερα, αυτός πρότεινε να αποσαφηνιστεί στο Σύνταγμα, ότι ο Πρόεδρος της Βουλής κατά τη διάρκεια της αναπλήρωσης του ανώτατου αρχοντα δεν μπορεί να ασκεί παράλληλα και τα καθήκοντα του Προέδρου της Βουλής και του Βουλευτή. Οι Επιτροπές απέρριψαν κατά πλειοψηφία την πρόταση αυτή. Η Βουλή της Θ Περιόδου απέρριψε επίσης με 168 ψήφους την πρόταση. Έτσι, το ζήτημα της νομικής θέσης του αναπληρωτή Προέδρου της Δημοκρατίας παραμένει μέχρι στιγμής μετέωρο.

9 ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΩΡΟ Στον ευρωπαϊκό χώρο δεν υπάρχει συγκεκριμένος κανόνας η κριτήριο για το ποιος πρέπει / μπορεί να αναπληρώσει τον απόντα, κωλυόμενο, αποθανόντα Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Όλες οι δυνατές λύσεις έχουν χρησιμοποιηθεί. Τον ανώτατο άρχοντα έχει κατά καιρούς αναπληρώσει ο Πρωθυπουργός (Άρθρο 64 αυστριακού Συντάγματος 1918 και Άρθρο 25 φιλανδικού Συντάγματος 1919), ο Πρόεδρος της δεύτερης Βουλής (Άρθρο 57 Θεμελιώδους Νόμου της Βόννης, Άρθρο 7 παρ. 4 γαλλικού Συντάγματος 1958/1962 και Άρθρο 86 ιταλικού Συντάγματος 1948), ο Πρόεδρος της λαϊκής αντιπροσωπείας (Άρθρο 41 γαλλικού Συντάγματος 1946), ένα μικτό σώμα (Άρθρο 14 Συντάγματος Ιρλανδίας 1937 και Άρθρο 8 Συντάγματος Ισλανδίας 1944 που προβλέπουν τη συγκρότηση επιτροπής αποτελούμενης από τον Πρόεδρο της Εθνοσυνελεύσεως και έναν ανώτατο δικαστή), η τέλος, ο Πρόεδρος του Ανώτατου Δικαστηρίου (Βαιμαρη). Από τον τρόπο της αναπλήρωσης του Προέδρου της Δημοκρατίας είναι έκδηλη η πραγματική κατεύθυνση του πολιτεύματος. Η αναπλήρωση από τον Πρωθυπουργό έχει την έννοια της άμεσης θεραπείας της ανάγκης από το δεύτερο σκέλος της εκτελεστικής λειτουργίας που στη δομή του κοινοβουλευτικού συστήματος στηρίζεται στην εμπιστοσύνη της Βουλής. Η αναπλήρωση ανώτατου άρχοντα από τον Πρόεδρο της Βουλής καταφάσκει προς ένα αυτόχρημα κοινοβουλευτικό πολίτευμα, ενώ η αναπλήρωση από τον Πρόεδρο της Γερουσίας προδίδει κατά κάποιον τρόπο τη φύση του πολιτεύματος προς τη νοοτροπία των προυχόντων. Η αναπλήρωση του Προέδρου της Δημοκρατίας από έναν δικαστή η τον Πρόεδρο της Εθνοσυνελεύσεως και έναν δικαστή, φανερώνει δυσπιστία προς τις δυνάμεις της λαϊκής εντολής. Όταν μάλιστα στις περιπτώσεις λαοπρόβλητων Προέδρων της Δημοκρατίας (Βαιμαρη, Ιρλανδία, Ισλανδία) η αναπλήρωση γίνεται από δικαστή η από μικτό σώμα που μετέχει δικαστής, αυτό αποδεικνύει την έκταση των προεδρικών αρμοδιοτήτων και το φόβο να αποτελέσουν αυτές αντικείμενο ασκήσεως από παράπλευρο όργανο της λαϊκής εντολής. Η εμπιστοσύνη στην υπαλληλοκρατία ασφαλίζει αμεσότερα τις νομικίστικες δολιχοδρομίες και την ατολμία στην άσκηση των εκτεταμένων αρμοδιοτήτων του αναπληρούμενου οργάνου. 13 Βλέπουμε λοιπόν, πως παρόλο που η αναπλήρωση του Προέδρου της Δημοκρατίας δεν διέπεται από συγκεκριμένους κανόνες και παραδόσεις, φανερώνει πολύ συχνά τη βαθύτερη νοοτροπία του πολιτεύματος Ζηλεμένος Κ, «Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στο νέο πολίτευμα», σελ 67-68, Αθήνα- Θεσσαλονίκη, Αθήνα 1978 ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΑΡΧΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ Όπως επισημάνθηκε παραπάνω η εκτελεστική εξουσία διαθέτει δυο κεφάλες, τον αρχηγό του κράτους και τον Πρωθυπουργό. Εφόσον ο θεσμός της αναπλήρωσης του Προέδρου της Δημοκρατίας εξετάστηκε λεπτομερώς, ενδιαφέρον θα παρουσίαζε μια ενδεχόμενη σύγκριση του με το θεσμό της αναπλήρωσης του Πρωθυπουργού. Η αναπλήρωση του Πρωθυπουργού απασχόλησε ως πρόβλημα τη θεωρία όσον αφορά τις μορφές και την έκταση της. Επισημάνθηκε έτσι, ότι διακρίνεται σε αυτοδίκαιη και εκούσια, ενώ σχετικά με τις αρμοδιότητες του αναπληρωτή Πρωθυπουργού οι απόψεις διίστανται. Κατά μια άποψη η αναπλήρωση δεν καταλαμβάνει όλες τις αρμοδιότητες του Πρωθυπουργού, ενώ κατ άλλη ο αναπληρωτής ασκεί όλες σχεδόν τις αρμοδιότητες του. Αυτοδίκαιη αναπλήρωση υφίσταται όταν ο Πρωθυπουργός απουσιάζει η κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντα του για λόγους ασθένειας, ατυχήματος η άλλο λόγο ανεξάρτητο της βούλησης του. Στην περίπτωση αυτή, όπως προβλέπεται από τη διάταξη 81 5 του Συντάγματος, η οποία εξειδικεύεται από το άρθρο 12 του νόμου 1558/1995, ο Πρωθυπουργός αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης (διορισμένο με διάταγμα Υπουργό). Αν υπάρχουν περισσότεροι Αντιπρόεδροι, η αναπλήρωση γίνεται με τη

10 σειρά που ορίζεται στο άρθρο 21 2 του παραπάνω νόμου. Αν δεν υπάρχει Αντιπρόεδρος και ο Πρωθυπουργός δεν έχει ορίσει (με απλή πρωθυπουργική απόφαση) αναπληρωτή του, τον αναπληρώνει Υπουργός κατά το άρθρο 21 3 του παραπάνω νόμου. Για εκούσια αναπλήρωση μπορεί να γίνει λόγος όταν ο Πρωθυπουργός κρίνει ότι υπάρχει σχετική ανάγκη, και εφόσον δεν υπάρχει αναπληρωτής Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, ορίζει ο ίδιος ως αναπληρωτή του έναν Υπουργό. Βλέπουμε λοιπόν, ότι ο Πρωθυπουργός έχει τη δυνατότητα να κρίνει ο ίδιος την ύπαρξη ανάγκης αναπλήρωσης του, ενώ μπορεί ακόμα και να ορίζει τον αναπληρωτή του ανάμεσα στους Υπουργούς. Αντίθετα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, δεν έχει την ευχέρεια να ορίζει τις περιπτώσεις αναπλήρωσης του, η οποία επέρχεται πάντοτε αυτοδικαίως αλλά ούτε και τον αναπληρωτή του, οποίος όπως ορίζεται ρητά από το Σύνταγμα, είναι ο Πρόεδρος της Βουλής, είτε ο Πρόεδρος της τελευταίας Βουλής, είτε η Κυβέρνηση όταν συντρέχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις. Όσον αφορά τις αρμοδιότητες του αναπληρουντος τον Πρωθυπουργό, οι οποίες δεν ορίζονται στο Σύνταγμα, στην περίπτωση της εκούσιας αναπλήρωσης δεν γεννάται πρόβλημα. Ο Πρωθυπουργός ούτε απουσιάζει, ούτε κωλύεται, ο δε νόμος καθορίζει ποιες αρμοδιότητες του μπορούν και ποιες δεν μπορούν να ανατεθούν στον αναπληρωτή του. Άλλωστε, και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός μπορεί να τις ασκεί ενημερώνοντας σχετικά τον αναπληρωτή του. Ερώτημα τίθεται ωστόσο, αν στην περίπτωση της αυτοδίκαιης αναπλήρωσης του Πρωθυπουργού, και ιδίως όταν αυτός κωλύεται ολοσχερώς να ασκήσει τα καθήκοντα του, ο αναπληρωτής δικαιούται να ασκεί το σύνολο των αρμοδιοτήτων του Πρωθυπουργού η δεν μπορεί να ασκεί τις μη δεκτικές αναπλήρωσης αρμοδιότητες του, των οποίων η περάτωση προϋποθέτει τη δημοκρατική πολιτική νομιμοποίηση που επικεντρώνεται στο πρόσωπο του Πρωθυπουργού. Στην περίπτωση αυτή γίνεται δεκτό, ότι ο αναπληρωτής Πρωθυπουργός δεν δικαιούται να προβεί σε πράξεις, οι οποίες αφορούν τη λειτουργία του πολιτεύματος και των οποίων την ενέργεια αποφασίζει η το περιεχόμενο διαμορφώνει κατά διακριτική ευχέρεια ο Πρωθυπουργός. 14 Ενώ λοιπόν οι αρμοδιότητες του αναπληρωτή Προέδρου της Δημοκρατίας καθορίζονται ρητά στο Σύνταγμα, το θέμα των αρμοδιοτήτων του αναπληρών τον Πρωθυπουργό διέπεται από μια ρευστότητα θα λέγαμε, τουλάχιστον όσον αφορά την περίπτωση της αυτοδίκαιης αναπλήρωσης του. Τέλος, ενώ η διάρκεια της αναπλήρωσης του ανώτατου άρχοντα έχει ως ανώτατο όριο τους έξι μήνες σε περίπτωση ασθένειας του αναπληρούμενου οργάνου, η αναπλήρωση του Πρωθυπουργού δεν υπόκειται σε σαφή χρονικό περιορισμό. Ενέχει βέβαια το στοιχείο της προσωρινότητας όπως και κάθε περίπτωση αναπλήρωσης, όμως δεν καθορίζεται ρητά ο εύλογος χρόνος στον οποίο θα πρέπει να περατωθεί η αναπλήρωση. ΕΠΙΛΟΓΟΣ Είδαμε λοιπόν, πως ο θεσμός του Προέδρου της Δημοκρατίας ρυθμίζεται λεπτομερώς από το ισχύον Σύνταγμα. Δεν θα μπορούσε άλλωστε να ισχύει το αντίθετο, εφόσον ο ρόλος του οργάνου αυτού της έννομης τάξης είναι σπουδαιότατος. Μολονότι οι αρμοδιότητες του είναι πλέον περισσότερο τυπικές παρά ουσιαστικές, δεν θα πρέπει να παραβλέπεται το γεγονός πως η δράση του Προέδρου της Δημοκρατίας ως ρυθμιστή της προεδρευόμενης κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, «διασφαλίζει» το δημοκρατικό χαρακτήρα του πολιτεύματος. Έτσι, στις περιπτώσεις κωλύματος του να ασκήσει τα καθήκοντα του η αναπλήρωση του κρίνεται αναγκαία Μαυριάς Κ. «Συνταγματικό Δίκαιο», σελ 554, Αθήνα - Κομοτηνή 2002.

11 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Σπυροπουλος Φίλιππος, «Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ως ρυθμιστής του πολιτεύματος», Αθήνα-Κομοτηνή, Μαυριάς Κώστας, «Συνταγματικό Δίκαιο», Αθήνα-Κομοτηνή, Βενιζέλος Ευάγγελος, «Μαθήματα Συνταγματικού Δικαίου» τ.1, Αθήνα-Κομοτηνή, ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ,«Σύγχρονος Ελληνισμός από το 1941 ως το τέλος του αιώνα», Εκδοτική Αθηνών 5. Βενιζέλος Ευάγγελος, «Η αναπλήρωση του Προέδρου της Δημοκρατίας και η δοκιμασία της ερμηνείας του Συντάγματος» Νο Β, Αθήνα-Κομοτηνή, Α. Μανεσης-Α. Μανιτακης «Ο θεσμός της αναπλήρωσης του Προέδρου της Δημοκρατίας κατά το ισχύον Σύνταγμα», Νο Β, Αθήνα-Κομοτηνή Ζηλεμένος Κ.,«Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στο νέο πολίτευμα», Αθήνα-Θεσσαλονίκη 1978

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα.

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα. Τι πρέπει να γνωρίζω για τη Βουλή Τι είναι η Βουλή; Είναι συλλογικό πολιτικό όργανο που αντιπροσωπεύει τον λαό. Αναδεικνύεται µε την ψήφο του εκλογικού σώµατος, δηλαδή όλων των ελλήνων πολιτών που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 13 η : Απαλλαγή Κυβέρνησης από τα καθήκοντά της Η Διάλυση της Βουλής

Ενότητα 13 η : Απαλλαγή Κυβέρνησης από τα καθήκοντά της Η Διάλυση της Βουλής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 13 η : Απαλλαγή Κυβέρνησης από τα καθήκοντά της Η Διάλυση της Βουλής Λίνα Παπαδοπούλου Επ. Καθηγήτρια Νομικής ΑΠΘ Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 Περιεχόμενα Πρόλογος... 15 Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 1 Πολίτευμα...19 Θεωρία... 19 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ... 19 Το κράτος... 20 Το πολίτευμα... 21 Το συνταγματικό δίκαιο... 21 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

9. Έννοια του κράτους... 11 10. Στοιχεία του κράτους... 12 11. Μορφές κρατών... 15 12. Αρχές του σύγχρονου κράτους... 17

9. Έννοια του κράτους... 11 10. Στοιχεία του κράτους... 12 11. Μορφές κρατών... 15 12. Αρχές του σύγχρονου κράτους... 17 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Α. ΔΙΚΑΙΟ ΕΝΝΟΙΑ, ΚΛΑΔΟΙ, ΠΗΓΕΣ 1. Τι είναι δίκαιο... 1 2. Θετικό και φυσικό δίκαιο... 2 3. Δίκαιο και ηθική... 3 4. Δίκαιο - εθιμοτυπία - συναλλακτικά ήθη... 3 5. Δίκαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Α) Το νοµοθετικό έργο ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Η παλαιότερη ιστορικά, αλλά και σηµαντικότερη αρµοδιότητα της Βουλής είναι η νοµοθετική, δηλαδή η θέσπιση γενικών και απρόσωπων κανόνων δικαίου. Τη νοµοθετική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Το Προεδρείο της Βουλής Το Προεδρείο της Βουλής προβλέπεται από το ίδιο το Σύνταγµα. Αποτελείται από τον Πρόεδρο της Βουλής, από επτά(7) Αντιπροέδρους, τρεις (3)

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Παυλόπουλος, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου Παν/μίου Αθηνών Η αρχή της Διάκρισης των Λειτουργιών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (Συνοπτική παρουσίαση) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΦΩΤΗΣ ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (Συνοπτική παρουσίαση) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΦΩΤΗΣ ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ:ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΑ: ΤΟ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (Συνοπτική παρουσίαση)

Διαβάστε περισσότερα

Αναθεώρηση του Συντάγματος και εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Αναθεώρηση του Συντάγματος και εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας. Δημητρίου Ζιγκολη Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Ροδόπης Κομοτηνή, 16-12-2014 Αναθεώρηση του Συντάγματος και εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας. Το τελευταίο χρονικό διάστημα, η επικείμενη εκλογή νέου Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ Η Ελλάδα βρίσκεται στην πιο κρίσιμη καμπή της ιστορίας της. Το Ευρωπαϊκό όραμα

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.»

«ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.» Από τη δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση με την επωνυμία «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.» τέθηκαν υπόψη μου το εξής περιστατικά: Οκτώ (8) από τα είκοσι ένα (21) μέλη του Δ.Σ., το

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 2015-2016

ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 2015-2016 ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 2015-2016 Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου Ι. Έννοια και λειτουργία του δικαίου πηγές κανόνες δικαίου. ΙΙ. Δικαίωμα : Έννοια διακρίσεις γένεση κτήση αλλοίωση απώλεια άσκηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ Άρθρο 1 - Αντικείμενο του Κανονισμού Ο κανονισμός αυτός ρυθμίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής (Ε.Ε.) της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ηπείρου (Π.Ε.Δ.Η.). Άρθρο 2 - Σύνθεση Εκτελεστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Δημοσίου Δικαίου Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Δημοσίου Δικαίου Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Δημοσίου Δικαίου Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο ΚΑΖΛΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Θέμα εργασίας: ΤΟ ΙΣΠΑΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006

Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006 Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006 Θέμα 2 ον : Η δικαστική λειτουργία αποτελεί μία από τις τρεις θεμελιώδεις λειτουργίες του κράτους.

Διαβάστε περισσότερα

Συνθήκη της Λισαβόνας

Συνθήκη της Λισαβόνας Συνθήκη της Λισαβόνας Α. Εισαγωγή Στις 13 Δεκεμβρίου 2007, οι αρχηγοί των είκοσι επτά χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέγραψαν τη Συνθήκη της Λισαβόνας. Με τη Συνθήκη τροποποιούνται οι δύο βασικές Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας Τ.Ε.Ι. Πειραιά Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Λογιστική και Χρηματοοικονομική Ειδικά θέματα Δικαίου Δρ. Μυλωνόπουλος Δ. Αν. Καθηγητής δίκαιο άδικο ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το

Διαβάστε περισσότερα

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης 14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Δίκαιο και Συνταγματικό Δίκαιο

Εισαγωγή στο Δίκαιο και Συνταγματικό Δίκαιο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΕΟ 10 ΑΡΧΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Εισαγωγή στο Δίκαιο και Συνταγματικό Δίκαιο ΛΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΛΟΣ ΣΕΠ ΕΑΠ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΡΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» ΟΡΙΣΜΟΣ

«ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» ΟΡΙΣΜΟΣ «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» ΟΡΙΣΜΟΣ Η δημοκρατία είναι το πολίτευμα στο οποίο η εξουσία πηγάζει από το λαό, ασκείται από τον λαό και υπηρετεί τα συμφέροντά του. Βασικό χαρακτηριστικό της είναι η λήψη αποφάσεων με ψηφοφορία

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα «Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014»

Εργασιακά Θέματα «Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014» Εργασιακά Θέματα «Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014 Συνοπτική παρουσίαση 3 2. Εισαγωγή. 5

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.4.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 103/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 η Γραπτή Εργασία. Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

1 η Γραπτή Εργασία. Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Μάθημα: Βασικές Αρχές Δικαίου και Διοίκησης Διδάσκουσα: Παπαδοπούλου Τριανταφυλλιά 1 η Γραπτή Εργασία ΟΝΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΗ Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ -------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΙΛΚ-ΥΗ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: 4ΙΙΛΚ-ΥΗ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Ελληνική ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 74513 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

(ΦΕΚ.) ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Κατεπείγουσα ρύθμιση για την οργάνωση της διαδικασίας διεξαγωγής του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου του 2015.

(ΦΕΚ.) ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Κατεπείγουσα ρύθμιση για την οργάνωση της διαδικασίας διεξαγωγής του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου του 2015. (ΦΕΚ.) ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Κατεπείγουσα ρύθμιση για την οργάνωση της διαδικασίας διεξαγωγής του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου του 2015. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

1843 Ν. 187/91. Ο ΠΕΡΙ ΤΕΚΝΩΝ (ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1991 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1843 Ν. 187/91. Ο ΠΕΡΙ ΤΕΚΝΩΝ (ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1991 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ E.E., Παρ. I, Αρ. 2643, 1.11.91 1843 Ν. 187/91 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΚΝΩΝ (ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1991 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα.

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. ΠΡΟΣ : Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. ΠΡΟΣ : Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Μονομελή και συλλογικά όργανα διοίκησης & ο ρόλος των αντιπρυτάνεων στο νέο νομικό πλαίσιο λειτουργίας των Πανεπιστημίων

Θέμα: Μονομελή και συλλογικά όργανα διοίκησης & ο ρόλος των αντιπρυτάνεων στο νέο νομικό πλαίσιο λειτουργίας των Πανεπιστημίων 2 Η ΣΥΝΟΔΟΣ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Πανεπιστήμιο Πατρών 29/11/2012) Θέμα: Μονομελή και συλλογικά όργανα διοίκησης & ο ρόλος των αντιπρυτάνεων στο νέο νομικό πλαίσιο λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

«Μια Απόπειρα προσέγγισης του δικαιώματος ίδρυσης. και συμμετοχής σε πολιτικά κόμματα (άρθρο 29 παρ. 1,

«Μια Απόπειρα προσέγγισης του δικαιώματος ίδρυσης. και συμμετοχής σε πολιτικά κόμματα (άρθρο 29 παρ. 1, «Μια Απόπειρα προσέγγισης του δικαιώματος ίδρυσης και συμμετοχής σε πολιτικά κόμματα (άρθρο 29 παρ. 1, εδ. α του Συντάγματος)» Κριτσίκης Αλέξανδρος Δικηγόρος, Υπ. ΔΝ -----------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Το Δημοψήφισμα με Πρωτοβουλία των Πολιτών Ως κορυφαία πρόταση αναθεώρησης του Συντάγματος

Το Δημοψήφισμα με Πρωτοβουλία των Πολιτών Ως κορυφαία πρόταση αναθεώρησης του Συντάγματος 1 η Πρόταση Αναθεώρησης του Συντάγματος Το Δημοψήφισμα με Πρωτοβουλία των Πολιτών Ως κορυφαία πρόταση αναθεώρησης του Συντάγματος Ανδρέας Γ. Δημητρόπουλος Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ αρ. 1. ΕΛΛΗΝΩΝ», που θα στελεχώσουν τα ψηφοδέλτια του. Kινήματος κατά τις βουλευτικές εκλογές της 17 ης Ιουνίου 2012.

ΕΓΚΥΚΛΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ αρ. 1. ΕΛΛΗΝΩΝ», που θα στελεχώσουν τα ψηφοδέλτια του. Kινήματος κατά τις βουλευτικές εκλογές της 17 ης Ιουνίου 2012. ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Τηλ.: 210 9545047, 210 9545077 Αθήνα, 21 Μαΐου 2012 ΕΓΚΥΚΛΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ αρ. 1 ΠΡΟΣ: Τους υποψήφιους βουλευτές των «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ», που θα στελεχώσουν τα ψηφοδέλτια του Kινήματος κατά τις

Διαβάστε περισσότερα

ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο

ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο μιας επιστήμης. Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος οδηγεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ. ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ν.1850 / 1989. Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας

Ν.1850 / 1989. Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας Ν.1850 / 1989 Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας ΑΡΘΡΟ 1 (Πρώτο) Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παράγραφος 1 του Συντάγµατος ο Ευρωπαϊκός Χάρτης της Τοπικής Αυτονοµίας,

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Τρίτο: Τα πολιτεύματα

Μέρος Τρίτο: Τα πολιτεύματα Μέρος Τρίτο: Τα πολιτεύματα Ο όρος πολίτευμα συχνά συναντάται ως συνώνυμο των όρων κυβερνητικό σύστημα και πολιτικό σύστημα. Η έννοια του πολιτεύματος συνδέεται με την απάντηση στο ερώτημα «ποιά είναι

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ "ΠΡΟΣΒΑΣΗ"

ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ "ΠΡΟΣΒΑΣΗ" Εισαγωγικός Διαγωνισμός για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 2014 Δείγμα Σημειώσεων για το μάθημα Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

Το ΚΡΑΤΟΣ είναι ένα νομικό πρόσωπο και χρειάζεται απαραιτήτως τα φυσικά πρόσωπα για να λειτουργήσει. Τα φυσικά πρόσωπα, δηλαδή οι άνθρωποι, ενεργούν

Το ΚΡΑΤΟΣ είναι ένα νομικό πρόσωπο και χρειάζεται απαραιτήτως τα φυσικά πρόσωπα για να λειτουργήσει. Τα φυσικά πρόσωπα, δηλαδή οι άνθρωποι, ενεργούν Το ΚΡΑΤΟΣ είναι ένα νομικό πρόσωπο και χρειάζεται απαραιτήτως τα φυσικά πρόσωπα για να λειτουργήσει. Τα φυσικά πρόσωπα, δηλαδή οι άνθρωποι, ενεργούν αντί του ΚΡΑΤΟΥΣ, όπου οι ενέργειες αυτές αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Συνιστάται σωματείο με την επωνυμία «Σύλλογος Μετεχόντων σε Συνόδους της Διεθνούς Ολυμπιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ. Άρθρο 78 Σωµατείο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ. Άρθρο 78 Σωµατείο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ [ ] Άρθρο 78 Σωµατείο Ένωση προσώπων που επιδιώκει σκοπό µη κερδοσκοπικό αποκτά προσωπικότητα όταν εγγραφεί σε ειδικό δηµόσιο βιβλίο (σωµατείο) που τηρείται στο πρωτοδικείο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΣΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΣΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΟΜΑΔΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΩΡΑ! ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΣΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ Λευκωσία, 25 Μαρτίου 2015. Ομάδα Εργασίας για την Οριζόντια Ψηφοφορία αποτελούμενη από εκπρόσωπους τριών κομμάτων (ΔΗΣΥ,

Διαβάστε περισσότερα

(Μαριάνθη & Ελένη Τεγοπούλου κατά ίσα µέρη) Ευρύ επενδυτικό κοινό & θεσµικοί επενδυτές 12.355.618 22,65 Σύνολο 54.547.634 100,00

(Μαριάνθη & Ελένη Τεγοπούλου κατά ίσα µέρη) Ευρύ επενδυτικό κοινό & θεσµικοί επενδυτές 12.355.618 22,65 Σύνολο 54.547.634 100,00 Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε. Επεξηγηµατική έκθεση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων σχετικά µε τις παρεχόµενες πληροφορίες σύµφωνα µε το άρθρο 11 α του Νόµου 3371/2005 για την χρήση 01.01.2006

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύµατος µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

7η ιδακτική Ενότητα ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Παρατηρήσεις, Σχόλια, Επεξηγήσεις

7η ιδακτική Ενότητα ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Παρατηρήσεις, Σχόλια, Επεξηγήσεις 7η ιδακτική Ενότητα ΕΚΟΓΙΚΑ ΥΤΗΜΑΤΑ Παρατηρήσεις, χόλια, Επεξηγήσεις Παραθέτουµε απόσπασµα από το υνταγµατικό ίκαιο του Αθανασίου Γ. Ράικου, τόµος Α, εισαγωγή - οργανωτικό µέρος, τεύχος Α, καθώς και αποσπάσµατα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4229, 5/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4229, 5/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΛΟΓΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ --------------------- Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, Μ.Δ.Ε., Υπ. Δ.Ν ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ 2011 ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α) Πηγες Διοικητικου Δικαιου Ως πηγή διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 456Μ9-ΙΦΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ. ΠΡΟΣ : Όλα τα Πανεπιστήμια της Χώρας

ΑΔΑ: 456Μ9-ΙΦΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ. ΠΡΟΣ : Όλα τα Πανεπιστήμια της Χώρας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΑΝΩΤΕΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΔΑΣΚΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΑΡΓΙΑ

1. ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΑΡΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Ορισμός εμπορικής πράξης (σελ.77) 2. Αντικειμενικό, υποκειμενικό, μικτό και σύστημα οργανωμένης επιχείρησης.(σελ.77-79) 3. Πρωτότυπα(φύσει) εμπορικές πράξεις του χερσαίου

Διαβάστε περισσότερα

669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)

669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) 669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Δικαίωμα για παροχή έννομης προστασίας κατά το Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ. Εννοια και περιεχόμενο. Θέσπιση από τον κοινό νομοθέτη περιορισμών και προϋποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ

ΟΙ ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ ΟΙ ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΑΡΧΩΝ Α. Η έννοια των θεμελιωδών αρχών (ή οργανωτικών βάσεων) του πολιτεύματος Συνήθως τα ίδια τα Συντάγματα περιέχουν γενικούς χαρακτηρισμούς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΠΟΡΙΣΜΑ. (Νόµος 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις» άρθρο 3 παρ. 5)

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΠΟΡΙΣΜΑ. (Νόµος 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις» άρθρο 3 παρ. 5) ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΠΟΡΙΣΜΑ (Νόµος 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις» άρθρο 3 παρ. 5) Θέµα: Προσλήψεις προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου µερικής

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας. κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014

Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας. κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014 Θέμα Α1 Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014 ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ Α) Με τη βιομηχανική επανάσταση καθώς η κατοχή γης έπαυε προοδευτικά να είναι πηγή εξουσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ... 2 1. Συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου και αορίστου χρόνου... 2 1.1 Σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου... 3

Διαβάστε περισσότερα

Διακρίσεις ελέγχου της συνταγματικότητα των νόμων

Διακρίσεις ελέγχου της συνταγματικότητα των νόμων Διακρίσεις ελέγχου της συνταγματικότητα των νόμων Λίνα Παπαδοπούλου Επ Καθ Συνταγματικού Δικαίου, Νομική Σχολή, ΑΠΘ [Σύνδεση με τα προηγούμενα] Η τυπική υπεροχή του Σ ως θεμέλιο του ελέγχου της συνταγματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

9ο Κεφάλαιο (σελ. 76-86)

9ο Κεφάλαιο (σελ. 76-86) 9ο Κεφάλαιο (σελ. 76-86) 9.1 Εκλογικό σώμα (σελ. 77) Εκλογικό σώμα: οι πολίτες που έχουν το δικαίωμα να ψηφίζουν. Στην αντιπροσωπευτική δημοκρατία, ο λαός που έχει την εξουσία ταυτίζεται με το εκλογικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Αρθρο 1 Επωνυμία Εδρα Ιδρύεται Σωματείο σύμφωνα με τα άρθρα 78 επ. του Αστικού Κώδικα υπό την επωνυμία ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Άρθρο 1 Ονομασία, έδρα, νομική υπόσταση, στόχος της Εταιρίας 1) Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙKΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η Σκύρος Ναυτική Εταιρεία ιδρύθηκε, από σκυριανούς το 1980 για να λύσει το πιεστικό πρόβλημα της ακτοπλοϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: ΘΕΣΜΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ 1. Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ» (εφεξής η «Ένωση») είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 2. Η Ένωση δεν αποτελεί εργοδοτική ένωση, ούτε

Διαβάστε περισσότερα

"Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα

Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα "Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα 1. α) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (στο εξής: "υποψήφιος αγοραστής"), το οποίο μεμονωμένα ή μέσω κοινής δράσης με άλλα πρόσωπα, υπό την έννοια του

Διαβάστε περισσότερα

Συντάκτης: Κοντάκος Ηλίας, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Ιδ. Δικαίου Παν/μίου Αθηνών

Συντάκτης: Κοντάκος Ηλίας, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Ιδ. Δικαίου Παν/μίου Αθηνών Συντάκτης: Κοντάκος Ηλίας, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Ιδ. Δικαίου Παν/μίου Αθηνών 1. Έννοια και διακρίσεις των νομικών προσώπων Νομικό πρόσωπο είναι ένωση προσώπων ή σύνολο περιουσίας που επιδιώκει ή εξυπηρετεί

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ Α1 α. σχολικό βιβλίο, σελ. 46. Φεντερασιόν: ήταν μεγάλη πολυεθνική εργατική οργάνωση της Θεσσαλονίκης, με πρωτεργάτες σοσιαλιστές από την ανοικτή σε νέες ιδέες

Διαβάστε περισσότερα

Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 19-11-1983 Α Ρ Θ Ρ Ο 1ο Ιδρύεται Επιστηµονικό Σωµατείο (Επιστηµονική Εταιρεία) µε την ονοµασία και τον τίτλο ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ» Σελίδα1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ» ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 - Τίτλος 1. Το πολιτικό κόμμα, που ιδρύθηκε την 20η Μαρτίου 2013, έχει

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΑΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ : Γεραπετρίτης Γεώργιος Δηµητρόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Ελεύθερη Ελληνική Πολιτεία. Ο Αθηναίος του χθες Ο Ελεύθερος Έλληνας του Αύριο

Ελεύθερη Ελληνική Πολιτεία. Ο Αθηναίος του χθες Ο Ελεύθερος Έλληνας του Αύριο Ελεύθερη Ελληνική Πολιτεία Ο Αθηναίος του χθες Ο Ελεύθερος Έλληνας του Αύριο Γιάννης Αλήθειας «Ελεύθερη Ελληνική Πολιτεία Ο Αθηναίος του Χθες Ο Ελεύθερος Έλληνας του Αύριο» Α Έκδοση : Ιούνιος 2010 σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4166, 13/6/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4166, 13/6/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εγγραφής Φυσικών Ιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο Προεδρεύων διαπίστωσε ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο Προεδρεύων διαπίστωσε ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ -------------- ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 2/2013 Ειδικής Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΦΟΥΝΤΕΔΑΚΗ nina fountedakis, unendlichkeit wirkt 1 ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ [Κ.Μ. 110344] : ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ι (ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ) ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΦΟΥΝΤΕΔΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Ιουλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π:ΥΠΟΙΚ 0007613 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Ιουλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π:ΥΠΟΙΚ 0007613 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Ιουλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π:ΥΠΟΙΚ 0007613 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, ο μεγαλύτερος. επιστημονικός σύλλογος της χώρας, με τους αγώνες. και τη μεγάλη δημοκρατική παράδοση, άρθρωσε

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, ο μεγαλύτερος. επιστημονικός σύλλογος της χώρας, με τους αγώνες. και τη μεγάλη δημοκρατική παράδοση, άρθρωσε Αθήνα, 30.6.2015 ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδημίας 60, 10679 Αθήνα Τηλ. 210-33.98.270, 71 Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, ο μεγαλύτερος επιστημονικός σύλλογος της χώρας, με τους αγώνες και τη μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέµα: υνατότητα διαφήµισης διδασκαλίας κατ οίκον Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη Σπανού Ειδικός Επιστήµονας: Ευάγγελος Θωµόπουλος Αθήνα, Μάρτιος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ Declaration on freedom of political debate in the media Greek version* ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ιακήρυξη για την Ελευθερία του Πολιτικού ιαλόγου στα Μέσα (Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Υπουργών

Διαβάστε περισσότερα

Από τα πρακτικά της με αριθμό 1/2011 ειδικής συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗ την 2 του μηνός Ιανουαρίου 2011

Από τα πρακτικά της με αριθμό 1/2011 ειδικής συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗ την 2 του μηνός Ιανουαρίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΤΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 1/2011 ειδικής συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗ την 2 του μηνός Ιανουαρίου 2011 Αριθμ. Απόφασης 1/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 Περιεχόμενα Πρόλογος... 15 Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 1 Πολίτευμα...19 Θεωρία... 19 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ... 19 Το κράτος... 20 Το πολίτευμα... 21 Το συνταγματικό δίκαιο... 21 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ. ΕΡΓΑΣΙΑ 4 η :

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ. ΕΡΓΑΣΙΑ 4 η : ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ 4 η : ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 4 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα Ε.Ε.: L 204 της 26/07/2006, σελ. 23. Για σκοπούς εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: Η Αρχή της φορολογικής ισότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ αρ. 1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 3 η. Τους υποψήφιους βουλευτές των «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ», που

ΕΓΚΥΚΛΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ αρ. 1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 3 η. Τους υποψήφιους βουλευτές των «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ», που ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Πληροφορίες : Κάτια Πουλάκη Μαρία Μπέλλου Τηλ.: 210-9545098 / 210-9545046 Αθήνα, 2 Ιανουαρίου 2015 ΕΓΚΥΚΛΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ αρ. 1 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 3 η ΠΡΟΣ: Τους υποψήφιους βουλευτές των «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ»,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Νέων Δημοτικών Αρχών

Οδηγός Νέων Δημοτικών Αρχών Οδηγός Νέων Δημοτικών Αρχών Ι. Ορκωμοσία Δημαιρεσίες Ντορέττα Αλεξίου Δικηγόρος ΚΕΔΕ Δήμητρα Κουτσούρη τ. Γεν. Διευθύντρια Υπουργείου Εσωτερικών Σύμβουλος ΚΕΔΕ Περιεχόμενα 5 Προλογικό Σημείωμα 7 Ορκωμοσία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υποπαράγραφος ΣΤ.1. Στην περίπτωση α) της παραγράφου 2 του άρθρου 146Β του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

αναφορικά με τους ειδικούς συνεργάτες των νέων Περιφερειαρχών, δεν προβλέφθηκε αντίστοιχη αρμοδιότητα εξαίρεσης από την αναστολή.

αναφορικά με τους ειδικούς συνεργάτες των νέων Περιφερειαρχών, δεν προβλέφθηκε αντίστοιχη αρμοδιότητα εξαίρεσης από την αναστολή. ικηγορικό Γραφείο Γιούλης Αποστολοπούλου Στέφανου Ζαφ. Βαzάκα Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Η Σ Η Μου ετέθη το εξής θέμα: Δημοτική αρχή (δήμαρχος) προτίθεται να προσλάβει ένα νομικό - δικηγόρο σε θέση ειδικού συνεργάτη,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθµός: 3126 Έτος: 2003 ΦΕΚ: Α 66 20030319 Τέθηκε σε ισχύ: 19.03.2003 Ηµ.Υπογραφής: 18.03.2003 Τίτλος: Ποινική ευθύνη των Υπουργών. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. Mετάφραση από τη γερμανική γλώσσα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΟΝΟΜΑ, ΕΔΡΑ, ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ α) Η Κοινότητα ονομάζεται ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ) ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Γιώργου Κόκκα του Λεάνδρου, δικηγόρου, κατοίκου Αγ. Παρασκευής, οδός Ψαρών αριθ.20, ενεργούντος ατομικά και ως νομίμου εκπροσώπου της Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΡΩΤΗΜΑ Ερωτάται αν αν είναι στα πλαίσια ή όχι του Συντάγματος η εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 139 του Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών με την έκδοση της προβλεπόμενης Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Η Ίδρυση της Ρώμης και η οργάνωσή της. Επιμέλεια Δ. Πετρουγάκη, φιλόλογος

Η Ίδρυση της Ρώμης και η οργάνωσή της. Επιμέλεια Δ. Πετρουγάκη, φιλόλογος Η Ίδρυση της Ρώμης και η οργάνωσή της Επιμέλεια Δ. Πετρουγάκη, φιλόλογος Εκδοχές ίδρυσης Σύμφωνα με την παράδοση από τον Ρωμύλο, γιο του Αινεία (γύρω στο 735 π.x.) Σύμφωνα με την αρχαιολογική έρευνα στη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ 30 Ιανουαρίου 2003 Αριθµ. Πρωτ. 19020.2/01 Ειδ. Επιστήµονας: Ευτ. Φυτράκης 210-72.89.708 Κύριο Χρήστο Νικολουτσόπουλο Πρόεδρο Ένωσης Ελλήνων Εργατολόγων Αβέρωφ 11 104

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗ ΕΛΕΝΗ Α.Μ. 1340201200.302 Εργασία στο Συνταγματικό Δίκαιο Υπεύθυνος καθηγητής: Δημητρόπουλος Ανδρέας Τμήμα Νομικής Σχολή Νομικών-Οικονομικών και Πολιτικών επιστημών Ιανουάριος,

Διαβάστε περισσότερα

: 2131313 394, -378, - 373, -215

: 2131313 394, -378, - 373, -215 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Σοφίας

Διαβάστε περισσότερα