7. ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΩΡΟ.. 13

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "7. ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΩΡΟ.. 13"

Transcript

1 Προπτυχιακή Εργασία Νέστωρα Ειρήνη Η Αναπλήρωση του Προέδρου της Δημοκρατίας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟY TΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΛΟΓΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΨΗΦΟΣ «ΑΛΕΥΡΑ» Η ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΩΡΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΠΙΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Χαρακτηριστικό του κοινοβουλευτικού συστήματος είναι η ύπαρξη δυο κεφαλών της εκτελεστικής εξουσίας, του πρωθυπουργού και του αρχηγού του κράτους. Στις μέρες μας ελάχιστα είναι τα κράτη που διαθέτουν κληρονομικό ανώτατο άρχοντα. Ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για κράτη με πολίτευμα δημοκρατικό είτε πρόκειται για κατ επίφαση δημοκρατίες, ο ανώτατος άρχων του κράτους είναι πρόσωπο αιρετό και καλείται κατά κανόνα Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Μετεξέλιξη του πολιτεύματος της συνταγματικής μοναρχίας και εν συνεχεία της βασιλευόμενης δημοκρατίας, ο θεσμός του Προέδρου της Δημοκρατίας ρυθμίζεται λεπτομερώς στο ελληνικό Σύνταγμα ως αντιπροσωπευτικός του

2 δημοκρατικού χαρακτήρα της πολιτείας. Κατά το άρθρο 30 του Συντάγματος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ορίζεται ως ο «ρυθμιστής του πολιτεύματος»,εντούτοις αυτό δε σημαίνει ότι ρυθμίζει, δηλαδή ότι προσδιορίζει το πολίτευμα, το οποίο ρυθμίζεται στη διάταξη του 1ου άρθρου ως προεδρευόμενη κοινοβουλευτική δημοκρατία. Κατά συνέπεια ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας «είναι το κρατικό εκείνο όργανο, το οποίο σε περίπτωση που ανακύπτουν οποιεσδήποτε δυσλειτουργίες κατά την εφαρμογή και την εξέλιξη του πολιτεύματος είναι κατ εξοχήν αρμόδιο να παρέμβει ώστε να του προσδώσει πάλι το μέτρο, το ρυθμό και τη λειτουργική ισορροπία που του προσήκει» 1. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εκλέγεται από τη Βουλή και οι αρμοδιότητες του άπτονται των τριών λειτουργιών του κράτους, της νομοθετικής, της εκτελεστικής και της δικαστικής. Επιπλέον, στο Σύνταγμα καταγράφεται μια σειρά πράξεων του Προέδρου της Δημοκρατίας οι οποίες δεν άπτονται των τριών συντεταγμένων λειτουργιών αλλά αποτελούν ιδιαίτερη κατηγορία αρμοδιοτήτων που αφορούν τη λειτουργία του πολιτεύματος και τις οποίες η θεωρία αποκαλεί ρυθμιστικές.2 O αρχηγός του κράτους εκλέγεται για περίοδο πέντε ετών. Η κανονική λήξη της θητείας του συμπίπτει με τη συμπλήρωση της πενταετίας από την εκλογή του. Σε ορισμένες περιπτώσεις όμως, που περιορίζονται στο θάνατο, την έκπτωση, την παραίτηση και την οριστική αδυναμία άσκησης των καθηκόντων του, η προεδρική θητεία λήγει πρόωρα και ανακύπτει ανάγκη αναπλήρωσης του Προέδρου της Δημοκρατίας μέχρι την εκλογή του διαδόχου του στο προεδρικό αξίωμα. Ακόμη, αναλογιζόμενος κανείς τη σπουδαιότητα του ρόλου του Προέδρου της Δημοκρατίας ως κρατικού οργάνου, ως εγγυητή του δημοκρατικού πολιτεύματος, αντιλαμβάνεται ότι σε περίπτωση οποιοδήποτε κωλύματος του εν ενεργεία Προέδρου να ασκήσει τα καθήκοντα του, η αναπλήρωση του κρίνεται και πάλι απαραίτητη. Ο θεσμός της αναπλήρωσης του Προέδρου της Δημοκρατίας ρυθμίζεται λεπτομερώς από το άρθρο 34 του Συντάγματος. Στην παρούσα μελέτη λοιπόν, θα εξεταστεί λεπτομερώς ο σημαντικός αυτός θεσμός, όσον αφορά τις περιπτώσεις στις οποίες ανακύπτει, τη διάρκεια του, τους αναπληρωτές, τις αρμοδιότητες τους και τη νομική τους θέση, και τη σημασία του για το χαρακτήρα του πολιτεύματος Σπυρoπουλος Φ, «Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ως ρυθμιστής του πολιτεύματος Αθηνα- Κομοτηνη,1990 σελ 9 2.Μαυριας Κ, «Συνταγματικό Δίκαιο», σελ 460, Αθήνα Κομοτηνή,2002 Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΛΟΓΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ. Σύμφωνα με το άρθρο 34 1 του Συντάγματος λόγος αναπλήρωσης του Προέδρου της Δημοκρατίας συντρέχει αφ ενός μεν σε περίπτωση που ο Πρόεδρος πεθάνει, παραιτηθεί η κηρυχθεί έκπτωτος (οπότε η θέση του μένει κενή και κινείται αμέσως η διαδικασία εκλογής νέου Προέδρου κατά το άρθρο 32 Σ), αφ ετέρου δε αν ο εν ενεργεία Πρόεδρος της Δημοκρατίας απουσιάζει στο εξωτερικό για περισσότερο από δέκα ημέρες η κωλύεται για οποιονδήποτε λόγο να ασκήσει τα καθήκοντα του (πχ σε περίπτωση ασθένειας).η διάταξη αυτή καθορίζει περιοριστικά τις περιπτώσεις της αναπλήρωσης του Προέδρου. Αν ο Πρόεδρος απουσιάζει στο εξωτερικό για χρονικό διάστημα έως και δέκα ημέρες, δεν αναπληρώνεται, αλλά ασκεί αυτοπροσώπως τα καθήκοντα του σύμφωνα με τους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου. Η αναπλήρωση και στις δυο περιπτώσεις αρχίζει αυτοδικαίως και παύει με την έκλειψη του λόγου που την προκάλεσε, είναι δηλαδή προσωρινή. Ο θεσμός αυτός της προσωρινής αναπλήρωσης του Προέδρου είναι εντελώς διαφορετικός από την αυτόματη αντικατάσταση του Προέδρου (μόλις αυτός πεθάνει, παραιτηθεί η κηρυχθεί έκπτωτος) από άλλο μονοπρόσωπο όργανο, ο φορέας του οποίου καθίσταται πλέον οριστικά φορέας του προεδρικού αξιώματος και εγκαταλείπει την προηγούμενη θέση του, η οποία και καταλαμβάνεται από άλλο φυσικό πρόσωπο. Αυτό συμβαίνει στην περίπτωση της άμεσης ανάληψης των καθηκόντων του Προέδρου των Η.Π.Α από τον Αντιπρόεδρο των Η.Π.Α.που συνεπάγεται και την έμμεση ανάδειξη νέου Αντιπρόεδρου. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναπληρώνεται από τον Πρόεδρο της Βουλής. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει Βουλή (είτε επειδή έληξε η περίοδος της είτε επειδή διαλύθηκε) η αρμοδιότητα της αναπλήρωσης ανατίθεται στον Πρόεδρο της τελευταίας Βουλής, και, αν αυτός αρνείται η δεν υπάρχει από την Κυβέρνηση συλλογικά. Από τη διατύπωση της διάταξης αυτής (άρθρο 34 1 εδ. α Σ) προκύπτει ερμηνευτικά, ότι τα όργανα αυτά έχουν

3 συνταγματικό καθήκον να αναπληρώσουν προσωρινά τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, διαφορετικά θα υπήρχε ο κίνδυνος να μη βρεθεί κανείς να αναπληρώσει τον Πρόεδρο. Μόνη εξαίρεση στον κανόνα ο Πρόεδρος της τελευταίας Βουλής. Αυτός μπορεί να αρνηθεί, ακριβώς επειδή η Βουλή έχει λήξει η διαλυθεί και, άρα, έχουν ήδη προκηρυχθεί εκλογές για την ανάδειξη της νέας Βουλής σε χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβεί τις τριάντα ημέρες (αποκλειστική προθεσμία) στις οποίες προστίθενται το πολύ άλλες τριάντα ημέρες για τη σύγκληση της νέας Βουλής σε συνοδό και άρα τη συγκρότηση της με την εκλογή του Προεδρείου της Βενιζελος Ε, «Μαθήματα Συνταγματικού Δικαίου» τ1, σελ 455, Αθήνα-Κομοτηνή 1991 Εύλογα γεννάται το ερώτημα για το ποιος αναπληρώνει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, εάν ενδεχομένως δεν υπάρχει Πρόεδρος της Βουλής (λόγω θανάτου, παραίτησης, η αποδοχής πρότασης μομφής εναντίον του) η αυτός που υπάρχει κωλύεται προσωρινά λόγω απουσίας η οποιουδήποτε άλλου λόγου (πχ ασθένειας). Για την περίπτωση αυτή υπάρχουν δυο διαφορετικές απόψεις. Σύμφωνα με την πρώτη άποψη, η αναπλήρωση του Προέδρου της Δημοκρατίας θα γίνει από έναν από τους Αντιπρόεδρους της Βουλής, (εφόσον υπάρχει Πρόεδρος της Βουλής από τον αντιπρόεδροι που αυτός ορίζει η από τον πρώτο κατά την τάξη της εκλογής τους. Αν δεν υπάρχει Πρόεδρος της Βουλής, από τον πρώτο Αντιπρόεδρο κατά την τάξη της εκλογής τους-αρθρ 10 παρ. 3 ΚανΒ)Η αναπλήρωση αυτή από τον αντιπρόεδρο ισχύει φυσικά έως ότου εκλέγει νέος Πρόεδρος της Βουλής η παύσει το κώλυμα του εν ενεργεία Προέδρου, οπότε αυτός αναλαμβάνει ανάμεσα στα καθήκοντα του και την αναπλήρωση του Προέδρου της Δημοκρατίας. Αντίθετα ο Πρόεδρος της τελευταίας Βουλής δεν αναπληρώνεται στα καθήκοντα του σχετικά με την αναπλήρωση του αρχηγού του κράτους από τους αντιπροέδρους της τελευταίας Βουλής αλλά από την Κυβέρνηση συλλογικά (άρθρο 34 1 Σ). 4 Κατά την δεύτερη άποψη, σε περίπτωση που ο Πρόεδρος της Βουλής δεν δύναται για οποιοδήποτε λόγο να αναπληρώσει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, δεν θα αναπληρωθεί στην άσκηση του καθήκοντος του αυτού από τους αντιπροέδρους της Βουλής, αλλά από τον Πρόεδρο της τελευταίας Βουλής. Σε περίπτωση που ο τελευταίος δεν υπάρχει, η αρνηθεί την άσκηση των καθηκόντων αυτών, ο Πρόεδρος της Βουλής αναπληρώνεται από την κυβέρνηση συλλογικά. Έτσι βλέπουμε, ότι κατά τους εκπροσώπους της δεύτερης άποψης, το γεγονός ότι ο Πρόεδρος της Βουλής αναπληρώνεται στα καθήκοντα του ως κρατικό όργανο δεν σημαίνει ότι θα αναπληρωθεί και κωλυόμενος να ασκήσει τα καθήκοντα του αναπληρωτή Προέδρου της Δημοκρατιας Βενιζελος Ε, «Μαθήματα Συνταγματικού Δικαίου», Νο1, σελ 456, Αθήνα- Κομοτηνή Μαυριας Κ, «Συνταγματικό Δίκαιο» σελ 470, Αθήνα- Κομοτηνή 2002

4 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Η αναπλήρωση του αρχηγού του κράτους -όπως ήδη έχει σημειωθεί παραπάνω- είναι προσωρινή. Διαρκεί είτε έως ότου συντελεστεί η εκλογή του νέου Προέδρου, σε περίπτωση παραίτησης, έκπτωσης η θανάτου του Προέδρου, είτε έως ότου παύσει το κώλυμα που δεν επιτρέπει στον εν ενεργεία Πρόεδρο να ασκήσει τα καθήκοντα του. Στη δεύτερη αυτή περίπτωση της αδυναμίας του Προέδρου να φέρει σε πέρας τις αρμοδιότητες του το Σύνταγμα στο άρθρο 34 παρ. 2 θέτει έναν διπλό χρονικό φραγμό. Σε πρώτη φάση, αν η αδυναμία του Προέδρου παρατείνεται πέρα από τριάντα ημέρες, συγκαλείται υποχρεωτικά η Βουλή σε ειδική συνοδό ακόμη και αν αυτή έχει διαλυθεί η έχει λήξει η περίοδος της για να αποφασίσει αν συντρέχει ανάγκη εκλογής νέου Προέδρου. Η απόφαση αυτή, η οποία συνεπάγεται ουσιαστικά την έκπτωση του Προέδρου της Δημοκρατίας λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία των τριών πέμπτων του συνόλου της Βουλής. Η δεύτερη φάση, είναι το ακραίο όριο των έξι μηνών που θεσπίζει το εδάφιο β της παρ. 2 του άρθρου 34. Σε κάθε λοιπόν περίπτωση η εκλογή του νέου Προέδρου της Δημοκρατίας δεν μπορεί να καθυστερήσει περισσότερο από έξι μήνες αφότου άρχισε η αναπλήρωση λόγω της αδυναμίας του να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του. Στην περίπτωση αυτή ο Πρόεδρος της Βουλής-εφόσον συντρέχουν οι χρονικές προϋποθέσεις- συγκαλεί τη Βουλή για εκλογή νέου Προέδρου (άρθρο 32 παρ. 1 Σ) χωρίς να είναι αναγκαία η προηγούμενη απόφαση της Βουλής κατά το εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 34. Η απόφαση αυτή είναι αναγκαία όταν δεν έχει συμπληρωθεί ακόμα το εξάμηνο και μπορεί να ληφθεί εφόσον έχουν ήδη περάσει οι τριάντα πρώτες μέρες της αναπλήρωσης. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Το νομικό καθεστώς του αναπληρωτή του Προέδρου της Δημοκρατίας είναι διαφορετικό από αυτό του Προέδρου της Δημοκρατίας στο πιο κρίσιμο ζήτημα, στις αρμοδιότητες που αυτός διαθέτει. Το Σύνταγμα λοιπόν στο άρθρο 34 ορίζει ότι «κατά την περίοδο της αναπλήρωσης του Προέδρου δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις για τη διάλυση της Βουλής, με εξαίρεση την περίπτωση του άρθρου 32 παράγραφος 4, καθώς και οι διατάξεις για την παύση της Κυβέρνησης και την προσφυγή σε δημοψήφισμα κατά τις διατάξεις του άρθρου 38 παράγραφος 2 και του άρθρου 44 παράγραφος 2». Αξίζει να παρατηρηθεί σε αυτό το σημείο ότι από αβλεψία του αναθεωρητικού νομοθέτη γίνεται αναφορά σε αρμοδιότητα (παύση της Κυβέρνησης) του Προέδρου την οποία αυτός δεν διαθέτει πλέον μετά την αναθεώρηση. Έτσι, είναι δυο μόνο οι αρμοδιότητες που δεν διαθέτει ο αναπληρωτής Πρόεδρος. Η δυνατότητα διάλυσης της Βουλής, παρά μόνο στην περίπτωση όπου κατά τη διαδικασία ανάδειξης νέου Προέδρου της Δημοκρατίας δεν είναι δυνατό να συγκεντρωθεί η απαιτούμενη πλειοψηφία στη τρίτη κατά σειρά ψηφοφορία της Βουλής, και η δυνατότητα προσφυγής σε δημοψήφισμα είτε για κρίσιμα εθνικά θέματα είτε για ψηφισμένα νομοσχέδια που ρυθμίζουν σοβαρό κοινωνικό ζήτημα. O Κ Μαυριας κάνει μια ενδιαφέρουσα υπόθεση σχετικά με το γεγονός ότι ο αναπληρωτής Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν έχει τη δυνατότητα να διαλύσει τη Βουλη.6 Υποθέτει λοιπόν, πως κατά το διάστημα της αναπλήρωσης του εν ενεργεία Προέδρου η Κυβέρνηση παραιτείται η στερείται της εμπιστοσύνης της Βουλής, ενώ η ανάδειξη νέας Κυβέρνησης που να έχει την εμπιστοσύνη της Βουλής καθίσταται αδύνατη καθώς δεν συγκεντρώνεται η απαιτούμενη πλειοψηφία. Αν η αδυναμία του Προέδρου της Δημοκρατίας να ασκεί τα καθήκοντα του παραταθεί πέραν των τριάντα ημερών, η Βουλή θα κληθεί να αποφασίσει με την πλειοψηφία των τριών πέμπτων για την περίπτωση ανάδειξης νέου Προέδρου της Δημοκρατίας. Υποθέτει δε, ότι η Βουλή αποφασίζει πως δεν συντρέχει λόγος ανάδειξης νέου Προέδρου της Δημοκρατίας. Τότε ο αναπληρών τον Πρόεδρο, καθώς δεν δύναται να διαλύσει τη Βουλή κατά το άρθρο 37 παρ. 3 εδ. γ του Συντάγματος θα επιδιώξει το σχηματισμό Κυβέρνησης που να έχει την

5 εμπιστοσύνη της Βουλής. Σε περίπτωση που αυτό δεν καταστεί δυνατό θα υπάρξει αδιέξοδο, εφόσον ο αναπληρωτής Πρόεδρος δεν διαθέτει τη δέσμια αρμοδιότητα του Προέδρου της Δημοκρατίας για διάλυση της Βουλής. Μόνη λύση είναι να εξακολουθήσει η παραιτηθείσα και πάντως καταψηφισθείσα για δεύτερη φορά Κυβέρνηση να ασκεί τα καθήκοντα της, εφαρμόζοντας το άρθρο 41 παρ. 1 του Συντάγματος. Επίσης προχωρεί και σε μια δεύτερη υπόθεση, παρά το γεγονός ότι μοιάζει απίθανη. Υποθέτει πως η Βουλή έχει διαλυθεί, η χώρα βρίσκεται σε προεκλογική περίοδο, ανακύπτει ζήτημα αναπλήρωσης του Προέδρου της Δημοκρατίας λόγω αδυναμίας του να ασκήσει τα καθήκοντα του, ο Πρόεδρος της τελευταίας Βουλής αρνείται να τον αναπληρώσει και η Κυβέρνηση, μόνη λύση, έχει υποβάλει παραίτηση. Στην περίπτωση αυτή το κράτος θα βρεθεί χωρίς Βουλή, αρχηγό του Κράτους, όχι όμως και χωρίς Κυβέρνηση εφόσον μόνο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μπορεί να την απαλλάξει από τα καθήκοντα της. Υπό την αντίθετη εκδοχή θα υπήρχε θεσμικό αδιέξοδο λόγω συνταγματικού κενού Μαυριάς Κ, «Συνταγματικό Δίκαιο», σελ , Αθήνα Κομοτηνή 2002 ΨΗΦΟΣ «ΑΛΕΥΡΑ» Ζήτημα αναπλήρωσης του Προέδρου της Δημοκρατίας λόγω παραίτησης του έχει τεθεί σήμερα μόνο μια φορά, το Την εποχή εκείνη Πρόεδρος της Δημοκρατίας ήταν ο Κωνσταντίνος Καραμανλής ενώ στην Κυβέρνηση βρισκόταν το κόμμα του ΠΑΣΟΚ με πρωθυπουργό τον Ανδρέα Παπανδρέου. Η συνεργασία πρωθυπουργού και Προέδρου της Δημοκρατίας υπήρξε αρμονική, χωρίς εμφανή προβλήματα, ως τον Μάρτιο του Τότε το κόμμα του ΠΑΣΟΚ αλλάζει αιφνιδιαστικά στάση ανακοινώνοντας δημόσια ότι δεν θα στηρίξει τον Κ. Καραμανλή για μια νέα θητεία στην Προεδρία της Δημοκρατίας. Αντίθετα, το ΠΑΣΟΚ προτείνει ως νέο αρχηγό του κράτους ένα γνωστό δικαστή, τον Χρήστο Σαρτζετάκη, διάσημο για το ρόλο του στην υπόθεση της δολοφονίας του βουλευτή Λαμπράκη στα μέσα της δεκαετίας του 60. Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής παραιτείται και αναπληρώνεται από τον τότε Πρόεδρο της Βουλής Ιωάννη Αλευρά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Συντάγματος. Τελικά ο Χρήστος Σαρτζετάκης εκλέγεται Πρόεδρος της Δημοκρατίας στην τρίτη ψηφοφορία συγκεντρώνοντας οριακά τον απαιτούμενο αριθμό των 180 ψήφων. Επρόκειτο για μια εκλογή μείζονος σημασίας, η οποία αμφισβητήθηκε έντονα, ιδίως από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, με το επιχείρημα ότι ο Ι. Αλευράς, Πρόεδρος της Βουλής και ήδη (μετά την παραίτηση Καραμανλή) Πρόεδρος της Δημοκρατίας, δεν διέθετε δικαίωμα ψήφου. Μάλιστα υποστηρίχθηκε ότι η ψήφος Αλευρά υπήρξε εκείνη που έδωσε τον απαιτούμενο αριθμό των 180 ψήφων για την εκλογή του Χρ. Σαρτζετάκη στην Προεδρία της Δημοκρατίας. 7 Έτσι, βλέπουμε ότι η μοναδική περίπτωση αναπλήρωσης του ανώτατου άρχοντα λόγω παραίτησης του δημιούργησε σοβαρό πρόβλημα ερμηνείας του Συντάγματος ως προς τη νομική θέση του αναπληρουντος τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και οδήγησε στη διατύπωση αντιτιθέμενων απόψεων, οι οποίες θα αναλυθούν παρακάτω ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ, «Σύγχρονος Ελληνισμός από το 1941 ως το τέλος του αιώνα», σελ 359, Εκδοτική Αθηνών

6 Η ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Όπως συνάγεται από τα παραπάνω, η ψήφος Αλευρά δίχασε τη συνταγματική θεωρία και τον πολιτικό κόσμο σε ένα κλίμα οξυτάτης αντιπαράθεσης απόψεων. Οι υποστηριχθεισες απόψεις, οι οποίες άσκησαν προς αλληλες κριτική είναι ουσιαστικά δυο. Κατά την πρώτη άποψη, η αρμοδιότητα της αναπλήρωσης του Προέδρου της Δημοκρατίας ανατίθεται στον Πρόεδρο της Βουλής η στην Κυβέρνηση συλλογικά ως όργανα. Ο προσωπικός φορέας του αξιώματος του Προέδρου της Βουλής δεν παύει να ασκεί το αξίωμα του, και δεν υποκαθίσταται ως πρόσωπο στη θέση του αρχηγού του κράτους. Δεν ενεργεί ως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, δηλαδή δεν έχουμε υποκατάσταση του προσώπου που φέρει το αξίωμα του Προέδρου της Δημοκρατίας. Ενεργεί ως Πρόεδρος της Βουλής- αναπληρωτής του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, δηλαδή ως όργανο, στις αρμοδιότητες του οποίου εμπίπτει και η αναπλήρωση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Το ίδιο ισχύει και για την Κυβέρνηση, η οποία εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις (άρνηση η έλλειψη του Πρόεδρου της τελευταίας Βουλής) αναπληρώνει τον αρχηγό του κράτους, λειτουργώντας ως συλλογικό όργανο-αναπληρωτής του Προέδρου της Δημοκρατίας. Επομένως κατά την άποψη αυτή, η άσκηση από τον Πρόεδρο της Βουλής των καθηκόντων του αναπληρουντος τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας δεν αναστέλλει την βουλευτική ιδιότητα του και επομένως δεν τον αποκλείει από τις ψηφοφορίες της Βουλής για την ανάδειξη νέου Προέδρου της Δημοκρατίας. 8 Κατά τη δεύτερη άποψη, γίνεται αρχικά διάκριση μεταξύ προσωρινής (sede plena) και οριστικής (sede vacante) αναπλήρωσης. Στην περίπτωση της οριστικής αναπλήρωσης, θεωρείται ότι το αξίωμα του Προέδρου της Δημοκρατίας έχει περιέλθει κατ αποκλειστικότητα σε αυτόν που τον αναπληρώνει (περιπτώσεις θανάτου, παραίτησης, έκπτωσης και οριστικής αδυναμίας άσκησης των καθηκόντων από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας). Στην περίπτωση της προσωρινής αναπλήρωσης, υποστηρίζεται πως ο αναπληρών τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ασκεί τα προεδρικά καθήκοντα «για λογαριασμό» και όχι «εν ονόματι» του Προέδρου της Δημοκρατίας. Η δεύτερη αυτή άποψη υποστηρίζει πως όταν η αναπλήρωση του Προέδρου της Δημοκρατίας γίνεται από τον Πρόεδρο της Βουλής, τότε τα καθήκοντα του ανώτατου άρχοντα ανατίθενται στον αναπληρωτή ως άτομο (intuitu personae), δηλαδή έχουμε υποκατάσταση προσώπου στις προεδρικές αρμοδιότητες. Αντιθέτως, όταν η Κυβέρνηση συλλογικά αναπληρώνει τον Πρόεδρο, έχουμε υποκατάσταση οργάνου, εφόσον ένα συλλογικό όργανο (Κυβέρνηση) ασκεί τις αρμοδιότητες ενός μονοπρόσωπου οργάνου (Πρόεδρος της Δημοκρατίας) Βενιζέλος Ε, «Η αναπλήρωση του Προέδρου της Δημοκρατίας και η δοκιμασία της ερμηνείας του Συντάγματος, Νο Β, 1991,σελ Α. Μανεσης- Α Μανιτακης, «Ο θεσμός της αναπλήρωσης του Προέδρου της Δημοκρατίας κατά το ισχύον Σύνταγμα», ΝοΒ, 1991, σελ 1-41 Η άποψη αυτή βασίζεται στη μετατόπιση από τη διάκριση ανάμεσα σε όργανα μονοπρόσωπα (όπως ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο Πρόεδρος της Βουλής) και όργανα συλλογικά (όπως η κυβέρνηση στη διάκριση ανάμεσα στα όργανα αυτά καθαυτά και τους προσωπικούς φορείς των οργάνων. Υποστηρίζει λοιπόν η άποψη αυτή, πως όταν η αναπλήρωση του Προέδρου της Δημοκρατίας γίνεται από τον Πρόεδρο της Βουλής, τότε γίνεται από τον προσωπικό φορέα άλλου οργάνου και όχι από άλλο μονοπρόσωπο όργανο. Αντίθετα όταν η

7 αναπλήρωση του Προέδρου της Δημοκρατίας γίνεται από την Κυβέρνηση, τότε αυτή γίνεται από άλλο όργανο ως τέτοιο. Συμπερασματικά λοιπόν, κατά την άποψη αυτή τα ασυμβίβαστα του αξιώματος του Προέδρου της Δημοκρατίας (Άρθρο 30 2 Σ) ισχύουν και για τον Πρόεδρο της Βουλής που τον αναπληρώνει. Επομένως ο Πρόεδρος της Βουλής δεν δύναται να ασκεί τα καθήκοντα του Βουλευτή κατά τη διάρκεια της αναπλήρωσης. Αντίθετα αυτό δεν ισχύει για τα μέλη της Κυβέρνησης που είναι και Βουλευτές. Εν κατακλείδι ο αναπληρών τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας δεν δύναται να συμμετέχει στις ψηφοφορίες της Βουλής, άρα ούτε και σε αυτές για την ανάδειξη νέου Προέδρου της Δημοκρατίας. Οι υποστηρικτές της πρώτης άποψης αντικρούουν την δεύτερη εστιάζοντας κυρίως στη διάκριση της αναπλήρωσης του Προέδρου της Δημοκρατίας ως υποκατάστασης προσώπου στην περίπτωση που τον αναπληρώνει ο Πρόεδρος της Βουλής και ως υποκατάστασης οργάνου στην περίπτωση που τον αναπληρώνει η Κυβέρνηση συλλογικά. Η διάκριση αυτή επικρίθηκε ως petitio principi και αμφισβητήθηκαν τα συμπεράσματα που απορρέουν από αυτήν. Επιπλέον, ο Ευάγγελος Βενιζέλος, 10 υποστηρικτής της πρώτης άποψης, παρατηρεί εύλογα τα εξής. Σύμφωνα με τη δεύτερη άποψη, ο αναπληρών τον ανώτατο άρχοντα Πρόεδρος της Βουλής, κατά τη διάρκεια της αναπλήρωσης υπόκειται στα προεδρικά ασυμβίβαστα (Άρθρο 30 Σ), επομένως αναστέλλεται η ιδιότητα του ως Βουλευτή και ως Προέδρου της Βουλής. Ωστόσο, η κατοχή της ιδιότητας του Βουλευτή και του Προέδρου της Βουλής αποτελεί προϋπόθεση της αρμοδιότητας της αναπλήρωσης του Προέδρου της Δημοκρατίας. Επομένως η θέση αυτή έχει ως αποτέλεσμα την αρχή ενός απόλυτου ασυμβίβαστου σε απλή προσωρινή αναστολή μιας ιδιότητας και οδηγεί στο λογικό και συστηματικό αποτέλεσμα να αναστέλλεται η ιδιότητα που είναι προϋπόθεση για την αναπλήρωση. Ακόμη, οδηγεί στην ύπαρξη δυο τουλάχιστον διαφορετικών αναπληρωτών του Προέδρου της Δημοκρατίας, εφόσον- κατά τη δεύτερη άποψη- ο Πρόεδρος της Βουλής- αναπληρωτής του Προέδρου της Δημοκρατίας δεν μπορεί να συμμετάσχει ως υποψήφιος στις βουλευτικές εκλογές που ενδεχομένως μεσολαβήσουν σε περίπτωση αδυναμίας εκλογής νέου Προέδρου της Δημοκρατίας (άρθρο 32 4 Σ). Σε αυτήν την περίπτωση η νέα Βουλή πριν προβεί στην εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας, συγκροτείται κατ αρχήν σε σώμα και εκλέγει τον Πρόεδρο της, ο οποίος αναλαμβάνει και την αρμοδιότητα αναπλήρωσης του ανώτατου άρχοντα Ευάγγελος Βενιζέλος «Μαθήματα Συνταγματικού δίκαιου», Νο1, σελ , Αθήνα- Κομοτηνή 1991 Επίσης, κατά τον Βενιζέλο, η δεύτερη άποψη στηρίζει στην αρχή της διάκρισης των εξουσιών, πως είναι θεωρητικά και συνταγματικά αδιανόητο ο επικεφαλής της εκτελεστικής εξουσίας να είναι και μέλος του νομοθετικού οργάνου. Όσον αφορά όμως τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, το Σύνταγμα εισάγει εξ αρχής ρυθμίσεις που αποτελούν πανηγυρικά απόκλιση από την αρχή της διάκρισης των εξουσιών, αφού ο Πρόεδρος είναι παράγων και της νομοθετικής και της εκτελεστικής εξουσίας, οι οποίες διασταυρώνονται στο πρόσωπο του. Αντίθετα η άποψη αυτή υποτιμά βαρύτατα τη δημοκρατική αρχή και οδηγεί σε αλλοίωση του συσχετισμού των κοινοβουλευτικών ομάδων, εφόσον ένας βουλευτής εκλεγμένος με τους συνδυασμούς συγκεκριμένου κόμματος, αφαιρείται από τη δύναμη των βουλευτών του κόμματος αυτού-αφαίρεση που μπορεί να είναι κρίσιμη σε αριθμητικά οριακές περιπτώσεις. Ενδιαφέρουσες είναι και οι απόψεις του Κώστα Γ. Μαυριά 11 με τις οποίες αντικρούει την δεύτερη άποψη και οι οποίες αφορούν κυρίως τη νομική θέση των μελών της Κυβέρνησης όταν καλούνται να αναπληρώσουν τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Κατά αυτόν δεν είναι κρίσιμο το επιχείρημα των υποστηρικτών της δεύτερης άποψης ότι δεν τίθεται ζήτημα ασυμβιβάστου εκ της βουλευτικής ιδιότητας μελών της Κυβέρνησης, επειδή, όταν θα κληθεί η Κυβέρνηση να αναπληρώσει τον αρχηγό του κράτους δε θα υπάρχει Βουλή. «Βουλή» υποστηρίζει «μπορεί κάλλιστα να υπάρχει, ο δε Πρόεδρος της Βουλής να είναι, επί παραδείγματι, λόγω ασθένειας η ατυχήματος ανίκανος να αναπληρώσει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας». Επίσης, δεν συμφωνεί με τον Ευάγγελο Βενιζέλο σχετικά με την αντίφαση, που ο τελευταίος ισχυρίζεται ότι υφίσταται, στην άποψη ότι η Κυβέρνηση αναπληρώνει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας καθ υποκατάσταση οργάνου σε συνδυασμό προς την άποψη ότι οι προεδρικές αρμοδιότητες παραμένουν σε κάθε περίπτωση προσωποπαγείς. 12 Ο Μαυριάς δεν πιστεύει ότι υπάρχει αντίφαση. Παρατηρεί ωστόσο, ότι το γεγονός πως η Κυβέρνηση λειτουργεί συλλογικά ακόμη και κατά την άσκηση των καθηκόντων του Προέδρου της Δημοκρατίας, καθιστά τα μέλη της ποινικά υπεύθυνα για εκ προθέσεως παραβίαση του Συντάγματος και για εσχάτη προδοσία και επομένως απαιτεί την καταγραφή των απόψεων

8 ενός εκάστου κατά τη λήψη των σχετικών αποφάσεων. Και αυτό συνηγορεί μεν υπέρ της άποψης, ότι τα καθήκοντα του Προέδρου της Δημοκρατίας ασκούνται «προσωποπαγώς» και κατά την περίπτωση αναπλήρωσης του από την Κυβέρνηση, συνηγορεί όμως εξίσου και υπέρ της άποψης, ότι η ύπαρξη διακεκριμένης ποινικής ευθύνης των μελών της Κυβέρνησης δεν την καθιστά «απρόσωπο» όργανο για τα μέλη του οποίου ισχύουν τα ασυμβίβαστα που ισχύουν και για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ας σημειωθεί τέλος ότι σε επίπεδο κανόνα δικαίου δεν υπάρχει μια σαφής διάταξη που να ορίζει ρητά τη νομική θέση του αναπληρωτή του αρχηγού του κράτους. Τον αποκλεισμό της παράλληλης άσκησης των καθηκόντων του Προέδρου της Βουλής πρόβλεπε μια διάταξη που ψηφίστηκε ομόφωνα από την Ολομελεια της Συνταγματικής Επιτροπής της Ε Αναθεωρητικής Βουλής και η οποία όμως δεν περιλήφθηκε τελικά στο σχέδιο Συντάγματος αυτής και στο ισχύον Σύνταγμα Μαυριάς Κ, «Συνταγματικό Δίκαιο»,σελ , Αθήνα- Κομοτηνή Βενιζέλος Ε, «Η αναπλήρωση του Προέδρου της Δημοκρατίας και η δοκιμασία της ερμηνείας του Συντάγματος», ΝοΒ, Αθήνα-Κομοτηνή 1991, σελ Ανάλογη διάταξη περιλαμβάνεται στο Άρθρο του Κανονισμού της Βουλής. «Όταν ο Πρόεδρος της Βουλής αναπληρώνει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας αντικαθίσταται προσωρινά στην άσκηση των καθηκόντων του από τους κατά το Άρθρο 10 αναπληρωτές του». Το ζήτημα περιορίζεται έτσι στο επιτρεπτό της παράλληλης άσκησης των βουλευτικών καθηκόντων από τον Πρόεδρο της Βουλής κατά την αναπλήρωση του Προέδρου της Δημοκρατίας. Καμία διάταξη του Συντάγματος δεν απαγορεύει ρητά την παράλληλη άσκηση των προεδρικών και των βουλευτικών καθηκόντων από τον Πρόεδρο της Βουλής. Η διάταξη του Άρθρου 30 1 του Συντάγματος, η οποία καθιερώνει το ασυμβίβαστο του αξιώματος του Προέδρου της Δημοκρατίας με οποιοδήποτε άλλο αξίωμα, θέση, η έργο αναφέρεται προφανώς στον εκλεγέντα Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ο Πρόεδρος της Βουλής όμως κατά την αναπλήρωση δεν καθίσταται Πρόεδρος της Δημοκρατίας, απλά ασκεί τις αρμοδιότητες του. Επομένως, υπάρχει ένα κενό στο Σύνταγμα σχετικά με το ζήτημα αυτό. Η ΣΤ Αναθεωρητική Βουλή δεν πλήρωσε το εν λόγω κενό του Συντάγματος, μολονότι είχε σχετική αφορμή. Ανεπιτυχώς προτάθηκε η πλήρωση του κενού κατά την αναθεώρηση του 2001, από τον Γενικό Εισηγητή της μειοψηφίας Ιωάννη Βαρβιτσιώτη στις Συνταγματικές Επιτροπές των Βουλών της Η και Θ Περιόδου. Ειδικότερα, αυτός πρότεινε να αποσαφηνιστεί στο Σύνταγμα, ότι ο Πρόεδρος της Βουλής κατά τη διάρκεια της αναπλήρωσης του ανώτατου αρχοντα δεν μπορεί να ασκεί παράλληλα και τα καθήκοντα του Προέδρου της Βουλής και του Βουλευτή. Οι Επιτροπές απέρριψαν κατά πλειοψηφία την πρόταση αυτή. Η Βουλή της Θ Περιόδου απέρριψε επίσης με 168 ψήφους την πρόταση. Έτσι, το ζήτημα της νομικής θέσης του αναπληρωτή Προέδρου της Δημοκρατίας παραμένει μέχρι στιγμής μετέωρο.

9 ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΩΡΟ Στον ευρωπαϊκό χώρο δεν υπάρχει συγκεκριμένος κανόνας η κριτήριο για το ποιος πρέπει / μπορεί να αναπληρώσει τον απόντα, κωλυόμενο, αποθανόντα Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Όλες οι δυνατές λύσεις έχουν χρησιμοποιηθεί. Τον ανώτατο άρχοντα έχει κατά καιρούς αναπληρώσει ο Πρωθυπουργός (Άρθρο 64 αυστριακού Συντάγματος 1918 και Άρθρο 25 φιλανδικού Συντάγματος 1919), ο Πρόεδρος της δεύτερης Βουλής (Άρθρο 57 Θεμελιώδους Νόμου της Βόννης, Άρθρο 7 παρ. 4 γαλλικού Συντάγματος 1958/1962 και Άρθρο 86 ιταλικού Συντάγματος 1948), ο Πρόεδρος της λαϊκής αντιπροσωπείας (Άρθρο 41 γαλλικού Συντάγματος 1946), ένα μικτό σώμα (Άρθρο 14 Συντάγματος Ιρλανδίας 1937 και Άρθρο 8 Συντάγματος Ισλανδίας 1944 που προβλέπουν τη συγκρότηση επιτροπής αποτελούμενης από τον Πρόεδρο της Εθνοσυνελεύσεως και έναν ανώτατο δικαστή), η τέλος, ο Πρόεδρος του Ανώτατου Δικαστηρίου (Βαιμαρη). Από τον τρόπο της αναπλήρωσης του Προέδρου της Δημοκρατίας είναι έκδηλη η πραγματική κατεύθυνση του πολιτεύματος. Η αναπλήρωση από τον Πρωθυπουργό έχει την έννοια της άμεσης θεραπείας της ανάγκης από το δεύτερο σκέλος της εκτελεστικής λειτουργίας που στη δομή του κοινοβουλευτικού συστήματος στηρίζεται στην εμπιστοσύνη της Βουλής. Η αναπλήρωση ανώτατου άρχοντα από τον Πρόεδρο της Βουλής καταφάσκει προς ένα αυτόχρημα κοινοβουλευτικό πολίτευμα, ενώ η αναπλήρωση από τον Πρόεδρο της Γερουσίας προδίδει κατά κάποιον τρόπο τη φύση του πολιτεύματος προς τη νοοτροπία των προυχόντων. Η αναπλήρωση του Προέδρου της Δημοκρατίας από έναν δικαστή η τον Πρόεδρο της Εθνοσυνελεύσεως και έναν δικαστή, φανερώνει δυσπιστία προς τις δυνάμεις της λαϊκής εντολής. Όταν μάλιστα στις περιπτώσεις λαοπρόβλητων Προέδρων της Δημοκρατίας (Βαιμαρη, Ιρλανδία, Ισλανδία) η αναπλήρωση γίνεται από δικαστή η από μικτό σώμα που μετέχει δικαστής, αυτό αποδεικνύει την έκταση των προεδρικών αρμοδιοτήτων και το φόβο να αποτελέσουν αυτές αντικείμενο ασκήσεως από παράπλευρο όργανο της λαϊκής εντολής. Η εμπιστοσύνη στην υπαλληλοκρατία ασφαλίζει αμεσότερα τις νομικίστικες δολιχοδρομίες και την ατολμία στην άσκηση των εκτεταμένων αρμοδιοτήτων του αναπληρούμενου οργάνου. 13 Βλέπουμε λοιπόν, πως παρόλο που η αναπλήρωση του Προέδρου της Δημοκρατίας δεν διέπεται από συγκεκριμένους κανόνες και παραδόσεις, φανερώνει πολύ συχνά τη βαθύτερη νοοτροπία του πολιτεύματος Ζηλεμένος Κ, «Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στο νέο πολίτευμα», σελ 67-68, Αθήνα- Θεσσαλονίκη, Αθήνα 1978 ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΑΡΧΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ Όπως επισημάνθηκε παραπάνω η εκτελεστική εξουσία διαθέτει δυο κεφάλες, τον αρχηγό του κράτους και τον Πρωθυπουργό. Εφόσον ο θεσμός της αναπλήρωσης του Προέδρου της Δημοκρατίας εξετάστηκε λεπτομερώς, ενδιαφέρον θα παρουσίαζε μια ενδεχόμενη σύγκριση του με το θεσμό της αναπλήρωσης του Πρωθυπουργού. Η αναπλήρωση του Πρωθυπουργού απασχόλησε ως πρόβλημα τη θεωρία όσον αφορά τις μορφές και την έκταση της. Επισημάνθηκε έτσι, ότι διακρίνεται σε αυτοδίκαιη και εκούσια, ενώ σχετικά με τις αρμοδιότητες του αναπληρωτή Πρωθυπουργού οι απόψεις διίστανται. Κατά μια άποψη η αναπλήρωση δεν καταλαμβάνει όλες τις αρμοδιότητες του Πρωθυπουργού, ενώ κατ άλλη ο αναπληρωτής ασκεί όλες σχεδόν τις αρμοδιότητες του. Αυτοδίκαιη αναπλήρωση υφίσταται όταν ο Πρωθυπουργός απουσιάζει η κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντα του για λόγους ασθένειας, ατυχήματος η άλλο λόγο ανεξάρτητο της βούλησης του. Στην περίπτωση αυτή, όπως προβλέπεται από τη διάταξη 81 5 του Συντάγματος, η οποία εξειδικεύεται από το άρθρο 12 του νόμου 1558/1995, ο Πρωθυπουργός αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης (διορισμένο με διάταγμα Υπουργό). Αν υπάρχουν περισσότεροι Αντιπρόεδροι, η αναπλήρωση γίνεται με τη

10 σειρά που ορίζεται στο άρθρο 21 2 του παραπάνω νόμου. Αν δεν υπάρχει Αντιπρόεδρος και ο Πρωθυπουργός δεν έχει ορίσει (με απλή πρωθυπουργική απόφαση) αναπληρωτή του, τον αναπληρώνει Υπουργός κατά το άρθρο 21 3 του παραπάνω νόμου. Για εκούσια αναπλήρωση μπορεί να γίνει λόγος όταν ο Πρωθυπουργός κρίνει ότι υπάρχει σχετική ανάγκη, και εφόσον δεν υπάρχει αναπληρωτής Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, ορίζει ο ίδιος ως αναπληρωτή του έναν Υπουργό. Βλέπουμε λοιπόν, ότι ο Πρωθυπουργός έχει τη δυνατότητα να κρίνει ο ίδιος την ύπαρξη ανάγκης αναπλήρωσης του, ενώ μπορεί ακόμα και να ορίζει τον αναπληρωτή του ανάμεσα στους Υπουργούς. Αντίθετα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, δεν έχει την ευχέρεια να ορίζει τις περιπτώσεις αναπλήρωσης του, η οποία επέρχεται πάντοτε αυτοδικαίως αλλά ούτε και τον αναπληρωτή του, οποίος όπως ορίζεται ρητά από το Σύνταγμα, είναι ο Πρόεδρος της Βουλής, είτε ο Πρόεδρος της τελευταίας Βουλής, είτε η Κυβέρνηση όταν συντρέχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις. Όσον αφορά τις αρμοδιότητες του αναπληρουντος τον Πρωθυπουργό, οι οποίες δεν ορίζονται στο Σύνταγμα, στην περίπτωση της εκούσιας αναπλήρωσης δεν γεννάται πρόβλημα. Ο Πρωθυπουργός ούτε απουσιάζει, ούτε κωλύεται, ο δε νόμος καθορίζει ποιες αρμοδιότητες του μπορούν και ποιες δεν μπορούν να ανατεθούν στον αναπληρωτή του. Άλλωστε, και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός μπορεί να τις ασκεί ενημερώνοντας σχετικά τον αναπληρωτή του. Ερώτημα τίθεται ωστόσο, αν στην περίπτωση της αυτοδίκαιης αναπλήρωσης του Πρωθυπουργού, και ιδίως όταν αυτός κωλύεται ολοσχερώς να ασκήσει τα καθήκοντα του, ο αναπληρωτής δικαιούται να ασκεί το σύνολο των αρμοδιοτήτων του Πρωθυπουργού η δεν μπορεί να ασκεί τις μη δεκτικές αναπλήρωσης αρμοδιότητες του, των οποίων η περάτωση προϋποθέτει τη δημοκρατική πολιτική νομιμοποίηση που επικεντρώνεται στο πρόσωπο του Πρωθυπουργού. Στην περίπτωση αυτή γίνεται δεκτό, ότι ο αναπληρωτής Πρωθυπουργός δεν δικαιούται να προβεί σε πράξεις, οι οποίες αφορούν τη λειτουργία του πολιτεύματος και των οποίων την ενέργεια αποφασίζει η το περιεχόμενο διαμορφώνει κατά διακριτική ευχέρεια ο Πρωθυπουργός. 14 Ενώ λοιπόν οι αρμοδιότητες του αναπληρωτή Προέδρου της Δημοκρατίας καθορίζονται ρητά στο Σύνταγμα, το θέμα των αρμοδιοτήτων του αναπληρών τον Πρωθυπουργό διέπεται από μια ρευστότητα θα λέγαμε, τουλάχιστον όσον αφορά την περίπτωση της αυτοδίκαιης αναπλήρωσης του. Τέλος, ενώ η διάρκεια της αναπλήρωσης του ανώτατου άρχοντα έχει ως ανώτατο όριο τους έξι μήνες σε περίπτωση ασθένειας του αναπληρούμενου οργάνου, η αναπλήρωση του Πρωθυπουργού δεν υπόκειται σε σαφή χρονικό περιορισμό. Ενέχει βέβαια το στοιχείο της προσωρινότητας όπως και κάθε περίπτωση αναπλήρωσης, όμως δεν καθορίζεται ρητά ο εύλογος χρόνος στον οποίο θα πρέπει να περατωθεί η αναπλήρωση. ΕΠΙΛΟΓΟΣ Είδαμε λοιπόν, πως ο θεσμός του Προέδρου της Δημοκρατίας ρυθμίζεται λεπτομερώς από το ισχύον Σύνταγμα. Δεν θα μπορούσε άλλωστε να ισχύει το αντίθετο, εφόσον ο ρόλος του οργάνου αυτού της έννομης τάξης είναι σπουδαιότατος. Μολονότι οι αρμοδιότητες του είναι πλέον περισσότερο τυπικές παρά ουσιαστικές, δεν θα πρέπει να παραβλέπεται το γεγονός πως η δράση του Προέδρου της Δημοκρατίας ως ρυθμιστή της προεδρευόμενης κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, «διασφαλίζει» το δημοκρατικό χαρακτήρα του πολιτεύματος. Έτσι, στις περιπτώσεις κωλύματος του να ασκήσει τα καθήκοντα του η αναπλήρωση του κρίνεται αναγκαία Μαυριάς Κ. «Συνταγματικό Δίκαιο», σελ 554, Αθήνα - Κομοτηνή 2002.

Οργάνωση των εξουσιών αναθεώρηση του Συντάγματος: 20 σημεία για διάλογο ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012

Οργάνωση των εξουσιών αναθεώρηση του Συντάγματος: 20 σημεία για διάλογο ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 & Οργάνωση των εξουσιών αναθεώρηση του Συντάγματος: 20 σημεία για διάλογο ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 1 Πρόλογος Η οικονομική κρίση που αντιμετωπίζει η χώρα μας τα τελευταία χρόνια συνδέεται με μία κρίση πολιτική,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΠΕ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Ονοµατεπώνυµο: Χρυσαυγή Ε. Κολιού Αριθµός Μητρώου:1340200800159 Εξάµηνο:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΩΣ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. Νίκος Σαρρής

Η ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΩΣ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. Νίκος Σαρρής Η ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΩΣ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Νίκος Σαρρής Δικηγόρος Ερευνητής στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών Περίληψη Η πρωτοφανής

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Ο Αυστηρός Χαρακτήρας του Συντάγµατος

Θέµα: Ο Αυστηρός Χαρακτήρας του Συντάγµατος Εργασία στο Συνταγµατικό Δίκαιο Υπεύθυνος Καθηγητής: Ανδρέας Γ. Δηµητρόπουλος Θέµα: Ο Αυστηρός Χαρακτήρας του Συντάγµατος Πλυτά Κατερίνα Α Εξάµηνο 2009-2010 ΑΜ: 1340200900307 6947837120 Πίνακας Περιεχοµένων

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα.

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα. Τι πρέπει να γνωρίζω για τη Βουλή Τι είναι η Βουλή; Είναι συλλογικό πολιτικό όργανο που αντιπροσωπεύει τον λαό. Αναδεικνύεται µε την ψήφο του εκλογικού σώµατος, δηλαδή όλων των ελλήνων πολιτών που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΠΡΩΙΜΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ. ΈΤΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ: 2009-2010 ΟΝΑΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΧΛΑΜΠΟΥΤΑΚΗ ΘΕΟΦΑΝΩ

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΠΡΩΙΜΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ. ΈΤΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ: 2009-2010 ΟΝΑΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΧΛΑΜΠΟΥΤΑΚΗ ΘΕΟΦΑΝΩ ΘΕΜΑ: ΤΟ ΠΡΩΙΜΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ. ΈΤΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ: 2009-2010 ΟΝΑΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΧΛΑΜΠΟΥΤΑΚΗ ΘΕΟΦΑΝΩ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ: 1340200900395 ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (η παρούσα ήλωση συντάσσεται σύµφωνα µε το άρθρο 43 α παρ. 3 περ. δ του κ.ν. 2190/1920) 1.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ * ΕΙΣΑΓΩΓΗ * 1. Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης 1.1 Γνωστοποίηση οικειοθελούς

Διαβάστε περισσότερα

3 2.1 : . / .. / /

3 2.1 : . /  .. /   / Υποέργο 3 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ» της Πράξης «Επιµόρφωση Στελεχών ιοίκησης της Εκπαίδευσης» του Μέτρου 2.1 του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, που συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

εκλογή µελών των συλλογικών οργάνων των ήµων ( ηµοτική Περίοδος: 1 η Σεπτεµβρίου 2014-31 η Αυγούστου 2019)

εκλογή µελών των συλλογικών οργάνων των ήµων ( ηµοτική Περίοδος: 1 η Σεπτεµβρίου 2014-31 η Αυγούστου 2019) Ελληνική Α Α: 7Ν27Ν-ΡΒΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 30565 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Α) Το νοµοθετικό έργο ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Η παλαιότερη ιστορικά, αλλά και σηµαντικότερη αρµοδιότητα της Βουλής είναι η νοµοθετική, δηλαδή η θέσπιση γενικών και απρόσωπων κανόνων δικαίου. Τη νοµοθετική

Διαβάστε περισσότερα

Το δικαίωμα πρόσβασης στα διοικητικά έγγραφα και η προστασία των προσωπικών δεδομένων

Το δικαίωμα πρόσβασης στα διοικητικά έγγραφα και η προστασία των προσωπικών δεδομένων Το δικαίωμα πρόσβασης στα διοικητικά έγγραφα και η προστασία των προσωπικών δεδομένων Εργασία στις εφαρμογές του Δημοσίου Δικαίου 8ο εξάμηνο/έτος 2008 Κοροβέση Σαβίνα 1340200400194 Τηλ.6938924667 ΕΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ Άρθρο 01 Σύσταση και Επωνυμία Με το παρόν συστήνεται, κατά τους παρακάτω ειδικότερους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανώνυµη Εταιρία: Σύσταση και λειτουργία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανώνυµη Εταιρία: Σύσταση και λειτουργία ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανώνυµη Εταιρία: Σύσταση και λειτουργία 1.1 ΓΕΝΙΚΑ Η εξέλιξη του οικονοµικού βίου, η οποία επέφερε τη διεύρυνση των συναλλαγών και την ανάπτυξη των αγορών, καθώς επίσης και η τεχνολογική πρόοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «Ε.ΣΥ. - ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ------------------ Με τους διακριτικούς τίτλους: «Ε.ΣΥ.», «ΕΛ.ΕΥΣΙΣ.» και «ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΡΘΡΟ 12 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ»

«ΑΡΘΡΟ 12 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΙΠΛΩΜΑ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ «ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ», 2003-2004 Ι ΑΣΚΩΝ: Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΛΛΙ Η ΑΜ 329 «ΑΡΘΡΟ 12 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ» 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικές σκέψεις Α Ορολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Νομική Αθηνών. Τα Ελληνικά Συντάγματα από την Επανάσταση έως το 1864 και συγκριτική μελέτη των Συνταγμάτων του 1844 και του 1864

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Νομική Αθηνών. Τα Ελληνικά Συντάγματα από την Επανάσταση έως το 1864 και συγκριτική μελέτη των Συνταγμάτων του 1844 και του 1864 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Νομική Αθηνών Τα Ελληνικά Συντάγματα από την Επανάσταση έως το 1864 και συγκριτική μελέτη των Συνταγμάτων του 1844 και του 1864 Εισηγητής Ανδρέας ημητρόπουλος Ευανθία-Μαρία Προύντζου

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟΝ ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «Επιτάχυνση της Ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής» 1. ΑΡΘΡΟ 1 ΕΘΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα Υιοθετήθηκε και άνοιξε για υπογραφή, επικύρωση και προσχώρηση με την από 16.12.1966 υπ αριθμ. 2200 Α (ΧΧΙ) απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Άρθρο 1 Διοίκηση Δήμου Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

Η απώλεια συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων λόγω της μη εφαρμογής του Κανονισμού 1408/71 στα εκ του νόμου συστήματα επικουρικής ασφάλισης 1

Η απώλεια συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων λόγω της μη εφαρμογής του Κανονισμού 1408/71 στα εκ του νόμου συστήματα επικουρικής ασφάλισης 1 1 Η απώλεια συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων λόγω της μη εφαρμογής του Κανονισμού 1408/71 στα εκ του νόμου συστήματα επικουρικής ασφάλισης 1 Θεοδώρα Τσοτσορού Σεπτέμβριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγικά 2. Μη

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια

Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια Συνήγορος του Καταναλωτή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... 3 1. Γενικά... 5 2. Τί πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές προτού επιλέξουν την τράπεζα από την οποία θα

Διαβάστε περισσότερα

Βλ, σχετικά, A. Riley, The EU Reform Treaty and the Competition Protocol: Undermining EC Competition Law, ECLR 2007, 703, Ν.

Βλ, σχετικά, A. Riley, The EU Reform Treaty and the Competition Protocol: Undermining EC Competition Law, ECLR 2007, 703, Ν. ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΌ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ 1. Εισαγωγή Στις 13.12.2007 υπεγράφη στη Λισσαβόνα το σχέδιο της συνθήκης για την τροποποίηση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίο Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Κοινωνιολογίας. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ευρωπαικές Κοινωνίες και Ευρωπαική Ολοκλήρωση

Πανεπιστήμιο Αιγαίο Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Κοινωνιολογίας. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ευρωπαικές Κοινωνίες και Ευρωπαική Ολοκλήρωση Πανεπιστήμιο Αιγαίο Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Κοινωνιολογίας Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ευρωπαικές Κοινωνίες και Ευρωπαική Ολοκλήρωση Μάθημα : Ευρωπαϊκό Δίκαιο Διδάσκοντες : Γρηγορίου Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Η ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Η ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΝΟΜΑ: ΓΡΗΓΟΡΙΑ EΠΩΝΥΜΟ: KOMHNOY ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6972427022 Α.Μ.: 1340200300196 Ι ΡΥΜΑ Ε.Κ.Π.Α. ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: K.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΥΠΑΤΟΥ ΑΡΜΟΣΤΗ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ σύμφωνα με τη Σύμβαση του 1951 και το Πρωτόκολλο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Περιέχει την ισχύουσα νομοθεσία, εγκυκλίους Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Ε.Π.Θ.) ως και τις αποφάσεις του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010

ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010 ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010 1. Αρχές Εταιρικής ιακυβέρνησης Η Εταιρία έχει υιοθετήσει τις Αρχές της Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

Πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση

Πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση Ο οδηγός σας στα θεσμικά όργανα της ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Παρ. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1-1.5 2. ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ Σύσταση και Καταστατικό της «Εταιρείας Συστήματος Αμοιβών Νοσοκομείων Α.Ε.» (Ε.Σ.Α.Ν Α.Ε.-) και λοιπές οργανωτικές διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα