Παρορµητικότητα και ψυχικές διαταραχές

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Παρορµητικότητα και ψυχικές διαταραχές"

Transcript

1 Ειδικό Άρθρο Special article Παρορµητικότητα και ψυχικές διαταραχές Κ.Γ. Πάπλος, Μ.Ι. Χαβάκη-Κονταξάκη, Β.Π. Κονταξάκης, Γ.Ν. Χριστοδούλου Ψυχιατρική Κλινική Πανεπιστηµίου Αθηνών, Αιγινήτειο Νοσοκοµείο, Αθήνα Ψυχιατρική 2002, 13: Η παρορµητικότητα αποτελεί προεηάρχον σύµπτωµα σε διάφορες ψυχικές διαταραχές, όπως οι διαταραχές προσωπικότητας, οι συναισθηµατικές διαταραχές, οι συνδεόµενες µε ουσίες διαταραχές, οι διαταραχές ελαττωµατικής προσοχής και διασπαστικής συµπεριφοράς, αλλά και σε καταστάσεις όπως η αυτοκαταστροφική ή ετεροκαταστροφική συµπεριφορά, µε σηµαντικές επιπτώσεις τόσο για τον ασθενή οσο και για την κοινωνία. Παρ όλα αυτά, ο ρόλος της παρορµητικότητας στις ψυχικές διαταραχές και η ανταπόκρισή της στη θεραπεία δεν έχουν επαρκώς διερευνηθεί. Εξ άλλου, τα σύγχρονα διαγνωστικά συστήµατα (ICED-10, DSM-IV) δεν διαφοροποιούν τους παρορµητικούς από τους µη παρορµητικούς ασθενείς σε σχέση µε τις υφιστάµενες διαγνωστικές κατηγορίες. Ακόµη, στη βιβλιογραφία υπάρχουν διάφορες απόψεις ως προς τον ορισµό, αλλά και τον τρόπο προσέγγισησ-αντιµετώπισης της παρορµητικότητας. Η µελέτη των βιολογικών, ψυχοπαθολογικών, και κοινωνικών

2 παραµέτρων της παρορµητικότητας αναµένεται νε συµβάλει στην καλύτερη κατανόηση της σχέσης παρορµητικότητας-ψυχικής νόσου, να µειώσει το χάσµα µεταξύ κλινικής πρακτικής και έρευνας και να συµβάλει στη βελτίωση της θεραπείας διαφόρων ψυχικών διαταραχών. Λέξεις ευρετηρίου : παρορµητικότητα, ψυχικές διαταραχές, αυτοκαταστροφική συµπεριφορά, επιθετικότητα, συννοσηρότητα, κλίµακες αξιολόγησης. Εισαγωγή Η παρορµητικότητα αποτελεί χαρακτηριστικό σύµπτωµα διαφόρων ψυχικών διαταραχών και σηµαντικό στοιχείο σε σχέση µε τη θεραπευτική αντιµετώπισή τους. Ο ρόλος της παρορµητικότητας στην ψυχική νοσηρότητα και η σχέση της µε βιολογικούς, ψυχολογικούς και κοινωνικούς παράγοντες δεν έχουν αποσαφηνισθεί. Αυτό οφείλεται µεταξύ των άλλων και σε διαφορετικές απόψεις ως προς τον ορισµό και τον τρόπο προσέγγισης της παρορµητικότητας, τόσο σε κλινικό όσο και ερευνητικό πεδίο. Στην παρούσα εργασία θα παρουσιασθούν δεδοµένα που αφορούν στη σχέση της παρορµητικότητας µε κλινικές, ψυχοπαθολογικές και βιολογικές παραµέτρους. Ακόµη θα παρουσιασθούν εργαλεία διερεύνησης και αξιολόγησης της παρορµητικής συµπεριφοράς, όπως και στρατηγικές θεραπευτικής αντιµετώπισης της παρορµητικότητας. Ορισµοί της παρορµητικότητας Έχουν προταθεί διάφοροι ορισµοί της παρορµητικής συµπεριφοράς, όπως συµπεριφορά χωρίς επαρκή σκέψη 1 ή τάση να δρά κάποιος µε

3 λιγότερη πρόνοια των συνεπειών από ότι άλλα άτοµα µε ανάλογες ικανότητες και γνώσεις. 2 Σύµφωνα µε τον L Abate, 3 η παρορµητικότητα είναι «µαθηµένη συµπεριφορά» της παιδικής ηλικίας. Ο Eysenk 4 συσχέτισε την παρορµητικότητα µε την έλλειψη σχεδιασµού, ενώ οι Patton και συν. 5 µε την αυξηµένη δραστηριότητα, τη µειωµένη προσοχή και την ελλιπή ικανότητα σχεδιασµού. Ο Barratt πρότεινε ο ορισµός της παρορµητικότητας να περιλαµβάνει βιολογικές, ψυχολογικές και κοινωνικές παραµέτρους. Σύµφωνα µε τον Barratt, η παρορµητικότητα είναι µέρος της συµπεριφοράς και «προδιάθεση» για γρήγορη µη σχεδιασµένη αντίδραση, αδιαφορώντας για τις συνέπειες τόσο για τον ίδιο όσο και για τους άλλους. 6 Σχέση της παρορµητικότητας µε τις ψυχικές διαταραχές Τα διαγνωστικά συστήµατα ICED 10 7 και DSM-IV 8 δεν διαφοροποιούν παρορµητικούς από µη παρορµητικούς ασθενείς µέσα στις γαιγνωστικές κατηγορίες, παρά τις ενδείξεις ότι τουλάχιστον οι ασθενείς µε παρορµητική επιθετικότητα φαίνεται να διαφέρουν φαινοµενολογικά και να απαντούν διαφορετικά στη φαρµακευτική θεραπεία από ότι οι µη παρορµητικοί ασθενείς µε την ίδια ταξινοµική διάγνωση. Μια σειρά από ψυχικές διαταραχές χαρακτηρίζονται σε άλλοτε άλλο βαθµό από παρορµητικού τύπου συµπεριφορές. Αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητας Σε συγκριτικές ψυχοφυσιολογικές βιολογικές µελέτες ασθενών µε παρορµητική και µη παρορµητική επιθετική συµπεριφορά, αναφερέται ότι οι παρορµητικοί ασθενείς παρουσιάζουν µικρότερο εύρος του Ρ300, απαντούν πρόωρα σε σχετικά ερεθίσµατα, προτιµούν µικρότερες αλλά

4 άµεσες ανταµοιβές, έχουν φτωχότερη λεκτική ικανότητα, σηµαντικώς χαµηλότερα επίπεδα του 5-υδροξυ-ινδολοξεικού οξέος (5-HAIFA) στο εγκεφαλο-νωτιαίο υγρό, ενώ η επιθετικότητα τους µειώνεταιµετά παό θεραπεία µε φαινυτοΐνη. 9,10 Η µειωµένη σεροτονινεργική δραστηριότητα φαίνεται να είναι κοινό χαρακτηριστικό της παρορµητικής επιθετικότητας και του αυξηµένου κινδύνου για απόπειρα αυτοκτονίας σε ασθενείς µε αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητας. 11 Επίσης, η κρανιοεγκεφαλική κάκωση και οι βλάβες του µετωπιαίου φλοιού έχουν συσχετισθεί µε την παρορµητικότητα στην αντικοινωνική διαταραχή της προσωπικότητας. 12 Μεθοριακή διαταραχή της προσωπικότητας Σύµφωνα µε τους Links και συν. 13, η παρορµητικότητα είναι η βασικότερη προβλεπτική παράµετρος σχετικά µε την εξέλιξη της µεθοριακής διαταραχής προσωπικότητας στη διάρκεια του χρόνου. Ο υψηλός βαθµός παρορµητικότητας έχει συσχετισθεί µε τη χρονιότητα της διαταραχής και τη βραδύτερη ύφεση της διαταραχής. Εξ άλλου, υποστηρίζεται ότι η παρορµητικότητα αποτελεί τον πιο αξιόπιστο δείκτη για την ανίχνευση ασθενών µε µεθοριακή διαταραχή προσωπικότητας και υψηλό κίνδυνο µελλοντικής αυτοκαταστροφικής συµπεριφοράς. 14 Η µειωµένη σεροτονινεργική δραστηριότητα και η µειωµένη προµετωπιαία µεταβολική δραστηριότητα έχουν συσχετισθεί µε την αιτιοπαθογένεια της παρορµητικής επιθετικότητας σε µεθοριακούς ασθενείς. 15 ιαταραχή χρήσης ουσιών Η παρορµητικότητα είναι ένας από τους καθοριστικούς παράγοντες που µπορεί να οδηγήσουν στην κατάχρηση / εξάρτηση από αλκοόλ ή άλλες ουσίες, τόσο τα άτοµα µε ψυχικές διαταραχές όσο και τα άτοµα του γενικού

5 πληθυσµού. Ορισµένοι υποστηρίζουν ότι µπορεί ένα συνεχές όσον αφορά την παρορµητικότητα και τη σχέση της µε τη διαταραχή λήψης ουσιών µεταξύ των ατόµων µε ή χωρίς ψυχική διαταραχή. 16 Ωστόσο, η παρορµητικότητα απαντάται συχνότερα σε άτοµα ψυχικές διαταραχές από ό,τι στον γενικό πληθυσµό, οδηγεί συχνότερα σε λήψη ουσιών και έχει συσχετισθεί θετικά µε υψηλότερα ποσοστά υποτροπής της διαταραχής λήψης ουσιών. 17,18 Το ερώτηµα εάν η παρορµητικότητα είναι ένας παράγων που οδηγεί ή προκύπτει από τη χρήση των ουσιών δεν έχει ακόµα απαντηθεί. Συναισθηµατικές διαταραχές Από σχετικά µικρό αριθµό µελετών που εξετάζουν τη σχέση παρορµητικότητας και συναισθηµατικών διαταραχών, προκύπτει ότι η παρορµητικότητα αποτελεί χαρακτηριστικό της προσωπικότητας τόσο των καταθλιπτικών ασθενών µε αυτοκαταστροφική συµπεριφορά 19 οσο και των διπολικών ασθενών. 20 Εξ άλλου, ασθενείς µε συννοσηρότητα κατάθλιψης και αλκοολισµού παρουσιαζούν υψηλά επίπεδα παρορµητικότητας και συχνότερα απόπειρες αυτοκαταστροφής. 21 Τόσο για τη µονοπολική όσο και για τη διπολική συναισθηµατική διαταραχή υποστηρίζεται ότι οι παρορµητικές συµπεριφορές µπορεί να αποτελούν µέρος ενός «φάσµατος» διαταραχών µε κοινό χαρακτηριστικό την παρορµητικότητα. 22 Σε παθοφυσιολογικό επίπεδο, η παρορµητικότητα έχει συσχετισθεί µειωµένη δραστηριότητα του σεροτονινεργικού συστήµατος, αυξηµένη δραστηριότητα του νοραδρενεργικού συστήµατος ή δυσλειτουργία του προµετωπιαίου φλοιού. 23,24 Εξ άλλου, σε ασθενείς που πραγµατοποίησαν βίαιες απόπειρες αυτοκτονίας, η µειωµένη σεροτονινεργική δραστηριότητα

6 βρέθηκε ότι σχετίζεται περισσότερο µε την παρορµητικότητα από ό,τι µε τη βιαιότητα της απόπειρας. 25 ιαταραχή ελαττωµατικής προσοχής και διασπαστικής συµπεριφοράς ( ΕΠ Σ) και διαταραχή διαγωγής Σε µελέτη υποτύπων της ΕΠ Σ από τον Willcutt και συν., 26 βρέθηκε ότι ο παρορµητικός/υπερκινητικός υπότυπος είχε αυξηµένη συννοσηρότητα µε τη διαταραχή διαγωγής και την εναντιωτική προκλητική διαταραχή. Η συνύπαρξη παρορµητικών/υπερκινητικών συµπτωµάτων και συµπτωµάτων διαταραχής της διαγωγής βρέθηκε να συσχετίζεται µε την ύπαρξη βίαιης εγκληµατικής συµπεριφοράς στην ενήλικη ζωή. 27 Στοιχεία από γενετικές µελέτες, 28,29 όπως και ευρήµατα αυξηµένης δραστηριότητας των ενζυµικών συστηµάτων σύνθεσης της ντοπαµίνης σε παιδιά µε ΕΠ Σ υποστηρίζουν την αιτιοπαθογενετική σχέση µεταξύ ντοπαµίνης και παρορµητικότητας. 30 Πρόσφατα, ο Cardinal 31 πρότεινε ένα πειραµατικό µοντέλο για την ΕΠ Σ, σύµφωνα µε το οποίο η βλάβη του επικλινούς πυρήνα (εγκεφαλική δοµή που σχετίζεται µε την ανταµοιβή και την κινητοποίηση) προκαλεί παρορµητικές συµπεριφορές στα πειραµατόζωα, τα οποία προτιµούν τις µικρές αλλά άµεσες ανταµοιβές και επίσης παρουσιάζουν υπερκινητικότητα. Ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή Αυξηµένα επίπεδα παρορµητικότητας (όπως ελέγχθησαν µε την κλίµακα παρορµητικότητας του Barratt) συσχετίσθηκαν θετικά µε αυξηµένη σοβαρότητα των ιδεοψυχαναγκαστικών συµπτωµάτων στην κλίµακα Y- BOCS. 32 Είναι ενδιαφέρον ότι η παρορµητικότητα συσχετίσθηκε θετικά µε

7 επιθετικού και σεξουαλικού τύπου ιδεοψυχαναγκαστικά συµπτώµατα και αρνητικά µε συµπτώµατα ελέγχου και καθαριότητας. Πιθανολογείται, ότι η παρορµητικότητα και τα ιδεοψυχαναγκαστικού τύπου συµπτώµατα αντανακλούν κοινούς παθογενετικούς µηχανισµούς, πιθανότατα στη βάση δυσλειτουργίας του σεροτονινεργικού συστήµατος. ιαταραχές ελέγχου των παρορµήσεων Οι διαταραχές ελέγχου των παρορµήσεων περιλαµβάνουν, µεταξύ άλλων, την κλεπτοµανία, τη διαλείπουσα εκρηκτική διαταραχή, την πυροµανία, την παθολογική χαρτοπαιξία, την τριχοτιλλοµανία, την καταναγκαστική αγορά πραγµάτων και τους σεξουαλικούς καταναγκασµούς. Οι διαταραχές αυτές χαρακτηρίζονται από αποτυχία του ατόµου να αντισταθεί στις συγκεκριµένες παρορµήσεις, συχνά µε επιβλαβείς συνέπειες. Υπάρχει ένταση πριν την πράξη και, πιθανώς, ενοχή µετά από αυτή. Ορισµένοι ερευνητές, βασιζόµενοι σε στοιχεία που προκύπτουν από τη φαινοµενολογική ψυχοπαθολογία, τη συννοσηρότητα, τη δυσλειτουργία βιολογικών συστηµάτων (κυρίως του σεροτονινεργικού) και την απαντητικότητα στη θεραπεία µε αντικαταθλιπτικά, υποστηρίζουν ότι οι διαταραχές ελέγχου των παρορµήσεων µπορεί να ανήκουν σε ένα «φάσµα» διαταραχών µαζί µε την ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή, τις συναισθηµατικές διαταραχές και ιδιαίτερα τη διπολική διαταραχή Η υποθετική σχέση µεταξύ ψυχαναγκασµών, παρορµητικότητας, µονοπολικότητας και διπολικότητας φαίνεται στον πίνακα 1.

8 Πίνακας 1. Η υποθετική σχέση µεταξύ ψυχαναγκασµών, παρορµητικότητας και συναισθηµατικών δαιταραχών (µονοπολικής και διπολικής διαταραχής) Ψυχαναγκαστικότητα Μικτές ψυχαναγκαστικές- Παρορµητικότητα παρορµητικές και/ή συναισθηµατικές Μονοπολικότητα καταστάσεις ιπολικότητα ΙΨ ΙΨ µε παρορµητικά στοιχεία ΕΠ Μείζων κατάθλιψη Συννοσηρότητα ΙΨ - ΕΠ ιπολική διαταραχή ιπολική ΙΙ διαταραχή ΙΨ = ιδεοψυχαναγκαστική διαταρχή, ΕΠ = ιαταραχή ελέγχου των παρορµήσεων ιαταραχές πρόσληψης τροφής Ο Lacey 37 ήταν ο πρώτος που χρησιµοποίησε τον όρο «πολυπαρορµητική βουλιµία», ενώ ο Fichter 38 αργότερα πρότεινε όπως τα

9 κριτήρια για τη συγκεκριµένη διαταραχή περιλαµβάνουν τουλάχιστον 3 από τις ακόλουθες 6 παρορµητικές συµπεριφορές (εκτός από τη βουλιµική διάθεση) : α. Απόπειρες αυτοκτονίας, β. Άλλες αυτοκαταστροφικού τύπου συµπεριφορές, γ. Κλοπές, δ. Κατάχρηση αλκοόλ, ε. Κατάχρηση ουσιών και ζ. Πολυ-σεξουαλική δραστηριότητα. Υποστηρίζεται ότι οι παραπάνω ασθενείς έχουν υψηλότερα ποσοστά γενικής ψυχοπαθολογίας, η αντιµετώπισή τους είναι δυσκολότερη και έχουν µάλλον δυσµενή πρόγνωση. Μία πρόσφατη µελέτη 39 έχει συσχετίσει την υψηλή γενική ψυχοπαθολογία µε την προς τα έσω στρεφόµενη παρορµητικότητα (π.χ. απόπειρες αυτοκτονίας), ενώ την υψηλή βουλιµική παθολογία µε την προς τα έξω στρεφόµενη παρορµητικότητα (π.χ. κλοπές). Το κατά πόσον η «πολυ-παρορµητική βουλιµία» αποτελεί ξεχωριστή διαγνωστική οντότητα στον άξονα Ι ή ότι η «παρορµητική διαταραχή προσωπικότητας» θα µπορούσε να κατηγοριοποιηθεί στον άξονα ΙΙ. 38 Από αρκετούς ερευνητές έχει επισηµανθεί η «παράδοξη» συνύπαρξη παρορµητικών συµπεριφορών µε τον περιοριστικό τύπο της ψυχογενούς ανορεξίας. 40,41 Πρόσφατα, υποστηρίχθηκε ότι η συνύπαρξη αυτή µπορεί να ερµηνευθεί από την υποκείµενη δυσλειτουργία του σεροτονινεργικού συστήµατος. 42 Σχιζοφρένεια και συναφείς διαταραχές Στην πρόδροµη φάση της σχιζοφρένειας, η παρορµητικότητα µπορεί να ευοδώσει δυσπροσαρµοστικές συµπεριφορές όπως και τη χρήση ουσιών.

10 Σε σχιζοφρενικούς ασθενείς, η λήψη ουσιών έχει συσχετισθεί µε υψηλά επίπεδα παρορµητικότητας και συχνότερες απόπειρες αυτοκτονίας. 43 Επίσης υποστηρίζεται η άποψη ότι η παρορµητικότητα είναι πιο ευαίσθητη παράµετρος από ότι η ανηδονία στην ανίχνευση ασθενών µε υψηλό κίνδυνο για κατάχρηση ουσιών και µελλοντική απόπειρα αυτοκτονίας. 44 Πρόσφατα ερευνητικά δεδοµένα υποστηρίζουν ότι η παρορµητικότητα στη σχιζοφρένεια είναι µία από τις γνωσιακές παραµέτρους που χαρακτηρίζουν το πρώτο σχιζοφρενικό επεισόδιο και πρέπει να έλεγχονται σε πρώιµα στάδια της διαταραχής. 45 Επιθετικότητα και αυτοκαταστροφική συµπεριφορά Σε άτοµα µε ενδοστρεφόµενη ή εξωστρεφόµενη επιθετικότητα εντοπίζονται ορισµένα κοινά βιολογικά χαρακτηριστικά, κυρίως στο επίπεδο δυσλειτουργίας του σεροτονινεργικού συστήµατος. Έτσι ερευνητές σήµερα υποστηρίζουν ότι πιθανότατα, η γενετική προδιάθεση για παρορµητική-επιθετική συµπεριφορά που εκφράζεται µέσω των χαµηλών επιπέδων του 5-ΗΙΑΑ στο ΕΝΥ εκδηλώνεται ως αυτοκαταστροφική ή ετεροκαταστροφική πράξη, ανάλογα µε περιβαλλοντικές ή άλλες παθολογικές συνθήκες ή καταστάσεις. 46,47 Χαµηλές τιµές χοληστερόλης πλάσµατος βρέθηκαν σε άτοµα µε επιθετική-παρορµητική συµπεριφορά και αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητας, σε ανθρωποκτονικά άτοµα µε διαταραχή προσωπικότητας, αλλά και έχουν συσχετισθεί θετικά µε αυξηµένη θνησιµότητα από αυτοκτονία. Υποστηρίζεται ότι η χαµηλή στάθµη χοληστερόλης οδηγεί σε δυσλειτουργία (µειωµένη δραστηριότητα) του σεροτονινεργικού συστήµατος. 48 Επίσης, σε άτοµα µε ποικίλες επιθετικές συµπεριφορές, υπάρχουν ενδείξεις δυσλειτουργίας τόσο του ναραδρενεργικού όσο και του ντοπαµινεργικού συστήµατος, αλλά και του

11 µεταβολισµού της γλυκόζης. Ο ρόλος του GABA-εργικού συστήµατος είναι λιγότερο ξεκάθαρος. 15 Πρόσφατα, η παρορµητικότητα έχει αναγνωρισθεί ως µείζων παράγων κινδύνου για αυτοκαταστροφική συµπεριφορά. Στη σχετική βιβλιογραφία αναφέρονται ποσοστά παρορµητικότητας µεταξύ 40% και 80% σε άτοµα µε αυτοκτονική συµπεριφορά. 49,50 Για τη σχέση της παρορµητικότητας µε την αυτοκτονική πρόθεση και τον βαθµό σοβαρότητας της απόπειρας αυτοκτονίας υπάρχουν συγκρουόµενες απόψεις. Αν και αναµένεται η παρορµητικότητα να συσχετίζεται θετικά µε υψηλό βαθµό πρόθεσης και σοβαρότητας της απόπειρας αυτοκτονίας (εφόσον τόσο η παρορµητικότητα όσο και η αυτοκτονική συµπεριφορά συσχετίζονται µε µειωµένη δραστηριότητα του σεροτονινεργικού συστήµατος), από ορισµένους ερευνητές υποστηρίζεται ότι οι παρορµητικές απόπειρες αυτοκαταστροφής είναι λιγότερο σοβαρές και θανατηφόρες. 51 Εργαλεία διερεύνησης της παρορµητικότητας Αρκετά ψυχοµετρικά εργαλεία έχουν χρησιµοποιηθεί, προκειµένου να καταγραφούν αντικειµενικά και να διερευνηθούν οι παράµετροι της παρορµητικής συµπεριφοράς. Παρακάτω παρουσιάζονται δύο από τα πλέον εύχρηστα εργαλεία, τα οποία και παρατίθενται στο τέλος του άρθρου. Κλίµακα παρορµητικότητας Barratt (Barratt Impulsiveness Scale / BIS - 11) Είναι η πιο συχνά χρησιµοποιούµενη κλίµακα. Έχει ελεγχθεί σε κλινικό και γενικό πληθυσµό και αναφέρεται ικανοποιητική εγκυρότητα και καλή εσωτερική σταθερότητα της κλίµακας. Η κλίµακα έχει 30 λήµµατα που ελέγχουν τη δραστηριότητα, την προσοχή και τον σχεδιασµό. Υπάρχει

12 δυνατότητα επιλογής 4 απαντήσεων : σπανίως / ποτέ, περιστασιακά, συχνά, πάντα / σχεδόν πάντα. 52 Κλίµακα παρορµητικότητας του Lecrubier (Impulsivity Rating Scale / IRS) Η κλίµακα έχει ελεγχθεί σε κλινικό και γενικό πληθυσµό. Αναφέρεται ικανοποιητική αξιοπιστία και εγκυρότητα (η εγκυρότητά της έχει ελεγχθεί σε σχετικά µικρό δείγµα). Η κλίµακα έχει 7 ερωτήσεις που ελέγχουν την ευερεθιστότητα, την υποµονή, τον απαιτούµενο χρόνο για τη λήψη µιας απόφασης, την ικανότητα για τη συνέχιση µιας δραστηριότητας, τον αυτοέλεγχο και την ανοχή στην καθυστέρηση. Η βαθµολόγηση γίνεται σε αύξοντα βαθµό σοβαρότητας από το 0 έως το Θεραπευτική προσέγγιση της παρορµητικότητας Φαρµακολογική αντιµετώπιση της παρορµητικότητας Η δυσλειτουργία του σεροτονινεργικού συστήµατος φαίνεται να κατέχει κεντρική θέση στην αιτιοπαθογένεια της παρορµητικότητας # ωστόσο, είναι πιθανόν να επηρεάζεται σε άλλοτε άλλο βαθµό από την αλληλεπίδραση και ισορροπία άλλων νευροδιαβιβαστικών συστηµάτων. Η πλειονότητα των ελεγχόµενων µελετών (Πίνακας 2)έχει επικεντρωθεί στη θεραπεία της παρορµητικής επιθετικότητας. Οι περισσότερες µελέτες υποστηρίζουν την αποτελεσµατικότητα του λιθίου στην παρορµητική συµπεριφορά Οι εκλεκτικοί αναστολείς επαναπρόσληψης της σεροτονίνης (SSRIS), όπως η φλουοξετίνη, 57 η φλουβοξαµίνη, 58 η σιταλοπράµη, 59 καθώς και τα αντισπασµικά φάρµακα, όπως η φαινυτοΐνη 10 και η καρβαµαζεπίνη, 60 έχει βρεθεί ότι µπορεί να ελέγξουν την παρορµητική επιθετικότητα. Η

13 ρισπεριδόνη αναφέρεται ότι µειώνει την επιθετικότητα σε ασθενείς µε άνοια, 61 αυτισµό 62 ή διαταραχή διαγωγής. 63 Αποτελεσµατικότητα της προπρανολόλης 64 και της πινδολόλης 65 αναφέρεται σε ασθενείς µε οργανική εγκεφαλική βλάβη. Τα ψυχοδιεγερτικά (µεθυλοφαινυδάτη) αναφέρεται να βελτιώνουν τη δυσκολία προσοχής και την παρορµητικότητα σε ασθενείς µε ΕΠ Σ. 66,67 Βέβαια υπάρχουν και µελέτες που υποστηρίζουν ότι βελτιώνεται µόνο η υπερκινητικότητα και η προσοχή, αλλ όχι και η παρορµητικότητα. 68,69 Πίνακας 2. Ελεγχόµενες φαρµακολογικές µελέτες έναντι εικονικού φαρµάκου (placebo) σε σχέση µε την αντιµετώπιση της παρορµητικότητας σε ασθενείς µε συνοδό ψυχική διαταραχή. Μελέτη Συνοδός κλινική Φαρµακευτική αγωγή διάγνωση & ανταπόκριση Campell και συν. 56 ιαταραχή διαγωγής Λίθιο >PL Malone και συν. 57 ιαταραχή διαγωγής Λίθιο >PL Coccaro και συν. 58 ιαταραχή προσωπικότητας Φλουοξετίνη >PL McDougle και συν. 59 Αυτισµός Φλουοβοξαµίνη >PL Vartiainen και συν. 60 Σχιζοφρένεια Σιλοπράµη >PL Tariot και συν. 61 Άνοια Καρβαµαζεπίνη >PL de Deyn και συν. 62 Άνοια Ρισπεριδόνη >PL McDougle και συν. 63 Αυτισµός Ρισπεριδόνη >PL Findling και συν. 64 ιαταραχή διαγωγής Ρισπεριδόνη >PL Greendyke και συν. 65 Οργανική εγκεφ. διαταραχή Προπρανολόλη >PL Greendyke και συν. 66 Οργανική εγκεφ. διαταραχή Πινδολόλη >PL Malone και συν. 67 ΕΠ Σ Μεθυλοφαινυδάτη >PL Musten και συν. 68 ΕΠ Σ Μεθυλοφαινυδάτη >PL

14 Matier και συν. 69 ΕΠ Σ Μεθυλοφαινυδάτη >PL Ψυχολογικές θεραπείες Η γνωσιακή ψυχοθεραπεία και η εκπαίδευση στην επίλυση προβληµάτων 70 έχουν χρησιµοποιηθεί σε παρορµητικούς ασθενείς µε εξάρτηση από ουσίες 71, µε διαταραχή προσωπικότητας 72 και σε παιδιά µε παρορµητική συµπεριφορά 73. Ο Linehan 74 υποστηρίζει την αποτελεσµατικότητα της διαλεκτικής συµπεριφορικής θεραπείας σε διαταραχές της προσωπικότητας, καθώς και στη µείωση των επεισοδίων αυτοκαταστροφικής συµπεριφοράς. Μετα-ανάλυση µελετών που εφάρµοσαν γνωσιακή ψυχοθεραπεία σε παιδιά µε παρορµητική συµπεριφορά αναφέρει βελτίωση της παρορµητικότητας στο 1/3 περίπου των παιδιών. 75 Βέβαια µία πρόσφατη µελέτη δεν αναφέρει βελτίωση της παρορµητικότητας µε γνωσιακού τύπου παρεµβάσεις σε ασθενείς µε αγχώδη διαταρχή ή καταθλιπτική διαταραχή ή διαταραχή προσαρµογής, που αποπειράθηκαν αυτοκτονία. 76 Η αποτελεσµατικότητα της ψυχαναλυτικής θεραπείας δεν έχει επαρκώς ελεγχθεί µε συστηµατικές µελέτες. Μεµονωµένες περιπτώσεις ψυχαναλυτικής θεραπείας για τον έλεγχο της παρορµητικότητας αναφέρονται κυρίως σε ασθενείς µε µεθοριακή διαταρχή προσωπικότητας. 3,77 Επίλογος

15 Οι θεραπευτικές παρεµβάσεις που µπορούν να µετριάσουν τα επίπεδα της παρορµητικότητας θα προσφέρουν σηµαντικά οφέλη, τόσο στον ασθενή όσο και στη δηµόσια υγεία, γιατί οι συνδεόµενες µε την παρορµητικότητα ψυχικές διαταραχές έχουν σηµαντικές επιπτώσεις τόσο στον ασθενή όσο και στην κοινωνία. Η παρορµητική συµπεριφορά σχετίζεται µε µικρή συµµόρφωση στη θεραπεία, αυξηµένη νοσηρότητα και θνησιµότητα, αυτοκαταστροφικές συµπεριφορές, επιθετικότητα, εγκληµατικότητα, πρόκληση ατυχηµάτων, καθώς και µε οικογενειακή, εργασιακή και κοινωνική δυσλειτουργία. 78 ΚΛΙΜΑΚΑ ΠΑΡΟΡΜΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ BARRATT (BIS-11) Μετάφραση Προσαρµογή : Β. Κονταξάκης, Μ. Χαβάκη-Κονταξάκη, Κ. Πάπλος Ονοµατεπώνυµο :... Ηλικία :... Ηµεροµηνία :... Οδηγίες : Οι άνθρωποι διαφέρουν στον τρόπο που συµπεριφέρονται και σκέπτονται σε διάφορες καταστάσεις της ζωής τους. Οι παρακάτω 30 φράσεις αντιπροσωπεύουν ορισµένους τρόπους συµπεριφοράς και σκέψης. ιαβάστε κάθε φράση προσεκτικά και βάλτε ένα σταυρό στη στήλη που σας αντιπροσωπεύει (Ποτέ-Σπάνια / Περιστασιακά / Συχνά /Πάντα). εν υπάρχουν σωστές ή λάθος απαντήσεις, γι αυτό απαντήστε γρήγορα. ΠΟΤΕ - ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΚΑ ΣΥΧΝΑ ΠΑΝΤΑ ΣΠΑΝΙΑ 1. Προγραµµατίζω τις δουλειές µου µε προσοχή 2. Κάνω πράγµατα, χωρίς να τα σκεφθώ

16 3. Παίρνω γρήγορα αποφάσεις 4. Είµαι ανέµελος 5. Είµαι απρόσεκτος 6. Σκέπτοµαι πολύ γρήγορα 7. Σχεδιάζω τα ταξίδια µου, πριν τα πραγµατοποιήσω 8. Αυτοελέγχοµαι 9. Συγκεντρώνω τη σκέψη µου εύκολα 10. Κάνω οικονοµίας 11. Χάνω την υποµονή µου στα παιχνίδια ή στις οµιλίες 12. Σκέπτοµαι προσεκτικά 13. Προγραµµατίζω σωστά, για να έχω µελλοντικά σίγουρη δουλειά 14. Μιλάω χωρίς να σκέπτοµαι 15. Μου αρέσει να σκέπτοµαι πολύπλοκα προβλήµατα 16. Μου αρέσει να αλλάζω δουλειές 17. Ενεργώ χωρίς σκέψη και προγραµµατισµό 18. Νοιώθω πλήξη όταν έχω να επιλύσω προβλήµατα 19. Όταν συµβεί κάτι ενεργώ αµέσως 20. Είµαι σταθερός στις απόψεις µου 21. Αλλάζω τόπο διαµονής 22. Αγοράζω πράγµατα, χωρίς να το σκεφτώ 23. εν µπορώ να σκέπτοµαι για πολλά πράγµατα την ίδια στιγµή

17 24. Αλλάζω δραστηριότητες (χόµπυ) 25. Ξοδεύω περισσότερα από όσα κερδίζω 26. Αποσπώµαι εύκολα, όταν σκέφτοµαι 27. Με ενδιαφέρει περισσότερο το παρόν από το µέλλον 28. Όταν παρακολουθώ διαλέξεις ή οµιλίες, νιώθω ανησυχία 29.Μου αρέσει να λύνω σταυρόλεξα 30. Κάνω σχέδια για το µέλλον ΚΛΙΜΑΚΑ ΠΑΡΟΡΜΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ BARRATT (BIS-11) Μετάφραση Προσαρµογή : Β. Κονταξάκης, Μ. Χαβάκη-Κονταξάκη, Κ. Πάπλος Ονοµατεπώνυµο :... Ηλικία :... Ηµεροµηνία :... Ι. ΕΥΕΡΕΘΙΣΤΟΤΗΤΑ Κατά τη διάρκεια της εβδοµάδας ο εξεταζόµενος έχοντας την υποµονή του, φώναζε ή υπήρξε επιθετικός σε καταστάσεις που δεν δικαιολογούσαν τέτοιες αντιδράσεις : 0 = Σπανίως 1 = Μερικές φορές 2 = Συχνά, προκαλώντας ένταση στον ίδιο και στους άλλους 3 = Συνέχεια ΙΙ. ΥΠΟΜΟΝΗ

18 Ικανότητα να περιµένει. Κατά τις τελευταίες ηµέρες, το άοτµο έδειξε υποµονή (π.χ. περιµένωντας σε µια ουρά) : 0 = Ναι 1 = Οχι, αλλά ήταν ικανός να ανεχθεί την καθυστέρηση 2 = Όχι, δεν ανέχθηκε την καθυστέρηση. Ανυπόµονος 3 = Όχι, η ανυποµονησία του προκάλεσε έντονη ανησυχία ΙΙΙ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Κατά τη διάρκεια της εβδοµάδας (π.χ. αγορές σε καταστήµατα) : 0 = Είχε κανονική συµπεριφορά 1 = Πήρε γρήγορες, αλλά κατάλληλες αποφάσεις 2 = Πήρε βιαστικές αποφάσεις, χωρίς να το σκεφτεί 3 = Όπως το προηγούµενο, αλλά µε σοβαρές συνέπειες ΙV. ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΚΑΠΟΙΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Κατά τις τελευταίες ηµέρες )π.χ. την εργασία του ή άλλη κύρια δραστηριότητα) : 0 = Συνέχισε κανονικά τις δραστηριότητές του 1 = Η προσοχή του απεσπάτο εύκολα, αλλά δεν διέκοψε τις δραστηριότητές του 2 = Είχε πρόβληµα να ολοκληρώσει τις δραστηριότητές του 3 = Ανίκανος να έχει κάποια δραστηριότητα V. ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ Κατά τις τελευταίες ηµέρες : 0 = Είχε κανονική συµπεριφορά 1 = Είχε επιθετική συµπεριφορά µετά από σοβαρή διαφωνία ή σε µη ευχάριστες καταστάσεις 2 = Είχε επιθετική συµπεριφορά, αλλά χωρίς σοβαρές συνέπειες για τον ίδιο ή τους άλλους

19 3 = Είχε συνέχεια επιθετική συµπεριφορά µε σοβαρές συνέπειες για τον ίδιο ή τους άλλους VI. ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΣ Σε αυτό το σηµείο βαθµολογείται ο αυτοέλεγχος ή όχι που επέδειξε το άτοµο κατά τις τελευταίες ηµέρες σε καταστάσεις που τον εκνεύρισαν και όχι το επίπεδο της ευερεθιστότητάς του. 0 = Είχε αυτοέλεγχο 1 = Είχε κάποιο βαθµό αυτοελέγχου, µετριάζοντας τις συνέπειες της ευερεθιστότητας και του θυµού του, αλλά ο αυτοέλεγχός του ήταν ανεπαρκής 2 = Έκανε προσπάθειες να ελέγξει τη συµπεριφορά του, αλλά πολύ συχνά αυτή ήταν ακατάλληλη, προκαλώντας προβλήµατα στον ίδιο ή στους άλλους 3 = Αδυναµία να ελέγξει την συµπεριφορά του VII. ΑΝΟΧΗ ΣΤΗΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ Αυτό το σηµείο αναφέρεται στις συνήθεις στρατηγικές που έχει υιοθετήσει το άτοµο και όχι στην άµεση συµπεριφορά που εκδηλώνει σε κάποια κατάσταση, όπως στα σηµεία ΙΙ, ΙΙΙ, VI. 0 = Κανονική 1 = Το άτοµο είναι ικανό να κάνει µακροπρόθεσµα σχέδια και να αναµένει τα αποτελέσµατά τους. Συχνά, αυτά τα σχέδια µπορεί να αλλάζουν προς όφελος µιας πιο άµεσης ικανοποίησης. 2 = Επιλέγει δραστηριότητες που προσφέρουν άµεση ικανοποίηση

20 3 = Αδυνατεί να κάνει µακροπρόθεσµα σχέδια. Όλες οι δραστηριότητές του έχουν κοινό σκοπό την άµεση ικανοποίηση

Ορέστης Γιωτάκος, Γενικός Αρχίατρος, Ψυχίατρος, (M.D., M.Sc., Ph.D.), Δντής 414 ΣΝΕΝ

Ορέστης Γιωτάκος, Γενικός Αρχίατρος, Ψυχίατρος, (M.D., M.Sc., Ph.D.), Δντής 414 ΣΝΕΝ ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Ορέστης Γιωτάκος, Γενικός Αρχίατρος, Ψυχίατρος, (M.D., M.Sc., Ph.D.), Δντής 414 ΣΝΕΝ Ορισµοί Η ανθρώπινη επιθετικότητα και βία είναι ένα ευρέως διαδεδοµένο φαινόµενο. Η επιθετικότητα,

Διαβάστε περισσότερα

Αναγνώριση του Αυτοκαταστροφικού Ασθενή

Αναγνώριση του Αυτοκαταστροφικού Ασθενή Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου & Κοινωνικού Κεφαλαίου Αναγνώριση του Αυτοκαταστροφικού Ασθενή για γιατρούς & άλλους εργαζόμενους στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας Ελένη Η. Μπεκιάρη Κυριάκος Β. Κατσαδώρος 1

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό άρθρο Special article

Ειδικό άρθρο Special article 124 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 19 (2), 2008 Ειδικό άρθρο Special article Γ.Ι. Mουσσάς, 1 Α.Π. Καρκανιάς, 2 Α. Παπαδοπούλου 3 1 Β Ψυχιατρική Κλινική, Πανεπιστήμιο Αθηνών Γενικό Νοσοκομείο, «Αττικόν», 2 Γενικό Νοσοκομείο

Διαβάστε περισσότερα

ιπολική ιαταραχή (Μανιοκατάθλιψη)

ιπολική ιαταραχή (Μανιοκατάθλιψη) Τι είναι η ιπολική ιαταραχή; ιπολική ιαταραχή (Μανιοκατάθλιψη) Η ιπολική ιαταραχή, γνωστή και ως µανιοκατάθλιψη, θεωρείται µια διαταραχή της εγκεφαλικής λειτουργίας, η οποία φέρει ασυνήθιστες εναλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ Η ΙΠΟΛΙΚΗ ΙΑΤΑΡΑΧΗ 2.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΙΠΟΛΙΚΗ ΙΑΤΑΡΑΧΗ 2.2 ΕΠΙ ΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ Η ΙΠΟΛΙΚΗ ΙΑΤΑΡΑΧΗ 2.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΙΠΟΛΙΚΗ ΙΑΤΑΡΑΧΗ 2.2 ΕΠΙ ΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ Η ΙΠΟΛΙΚΗ ΙΑΤΑΡΑΧΗ 2.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΙΠΟΛΙΚΗ ΙΑΤΑΡΑΧΗ Η διπολική διαταραχή ή αλλιώς µανιοκατάθλιψη ανήκει στις συναισθηµατικές διαταραχές. Αυτές είναι βιολογικές διαταραχές που επηρεάζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ Α.Τ.Ε.Ι ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ Α.Τ.Ε.Ι ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Α.Τ.Ε.Ι ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΉ II ΘΕΜΑ: ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Κ.ΚΥΠΑΡΙΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΒΗΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 2008 ΝΕΥΡΟΓΕΝΗΣ ΒΟΥΛΙΜΙΑ. Βασιλική Σπανού Ιωάννα Καζάνη Νικόλαος Τριπόδης

Αθήνα 2008 ΝΕΥΡΟΓΕΝΗΣ ΒΟΥΛΙΜΙΑ. Βασιλική Σπανού Ιωάννα Καζάνη Νικόλαος Τριπόδης Αθήνα 2008 ΝΕΥΡΟΓΕΝΗΣ ΒΟΥΛΙΜΙΑ Βασιλική Σπανού Ιωάννα Καζάνη Νικόλαος Τριπόδης 0 Αθήνα 2008 ΝΕΥΡΟΓΕΝΗΣ ΒΟΥΛΙΜΙΑ Συγγραφείς: Βασιλική Σπανού - Ψυχολόγος Ιωάννα Καζάνη - Παιδοψυχίατρος Δρ. Νικόλαος Τριπόδης

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Καμούτσα Ιωάννα, 2219. Κοτσίφη Μαρία,2361. Νικολακοπούλου Θεώνη,2218. Επιβλέπων: Μιχάλης Μιχαήλ, Κοινωνικός Λειτουργός.

Εισηγητής: Καμούτσα Ιωάννα, 2219. Κοτσίφη Μαρία,2361. Νικολακοπούλου Θεώνη,2218. Επιβλέπων: Μιχάλης Μιχαήλ, Κοινωνικός Λειτουργός. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Αντιλήψεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε σχέση με την διαταραχή Ελλειμματικής προσοχής

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 2008 ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΟΣ - ΠΑΡΟΡΜΗΤΙΚΟΣ. Βασιλική Σπανού Ιωάννα Καζάνη Νικόλαος Τριπόδης

Αθήνα 2008 ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΟΣ - ΠΑΡΟΡΜΗΤΙΚΟΣ. Βασιλική Σπανού Ιωάννα Καζάνη Νικόλαος Τριπόδης Αθήνα 2008 ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΟΣ - ΠΑΡΟΡΜΗΤΙΚΟΣ Βασιλική Σπανού Ιωάννα Καζάνη Νικόλαος Τριπόδης 0 Αθήνα 2008 ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΟΣ - ΠΑΡΟΡΜΗΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπευτική διαχείριση μέτριας-σοβαρής κατάθλιψης

Θεραπευτική διαχείριση μέτριας-σοβαρής κατάθλιψης Θεραπευτική διαχείριση μέτριας-σοβαρής κατάθλιψης Σύσταση 6: Σε άτομα με μέτρια και σοβαρή κατάθλιψη οι Γενικοί Ιατροί και οι άλλοι Ιατροί στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας συστήνεται να χορηγούν αντικαταθλιπτική

Διαβάστε περισσότερα

ημήτρης Λ. Αβραμόπουλος Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ημήτρης Λ. Αβραμόπουλος Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Η πολιτική μας για την ψυχική υγεία είναι βασικός άξονας των προσπαθειών μας προς την κατεύθυνση οικοδόμησης ενός νέου κοινωνικού κράτους και για την προάσπιση της κοινωνικής συνοχής του τόπου μας. Ο αγώνας

Διαβάστε περισσότερα

Ιδεοψυχαναγκαστική ιαταραχή (ΙΨ )

Ιδεοψυχαναγκαστική ιαταραχή (ΙΨ ) Ιδεοψυχαναγκαστική ιαταραχή (ΙΨ ) Το ενδιαφέρον για την ΙΨ είναι ιδιαίτερα αυξηµένο τα τελευταία 10 χρόνια και σηµαντικές αλλαγές έχουν επέλθει στον τρόπο µε τον οποίο βλέπουµε σήµερα το πρόβληµα αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ 1. Τι εννοούµε µε τον όρο κατάθλιψη στην καθηµερινή γλώσσα

ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ 1. Τι εννοούµε µε τον όρο κατάθλιψη στην καθηµερινή γλώσσα ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ 1. Τι εννοούµε µε τον όρο κατάθλιψη στην καθηµερινή γλώσσα Η λέξη κατάθλιψη έχει πολλές διαφορετικές σηµασίες. Άλλα εννοούµε όταν την χρησιµοποιούµε στην καθηµερινή µας γλώσσα και άλλα όταν την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ Σημειώσεις για τους φοιτητές της Ιατρικής Σχολής. Επιμέλεια: Δρ Απόστολος Βούρδας, MRCPsych, Παιδοψυχίατρος

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ Σημειώσεις για τους φοιτητές της Ιατρικής Σχολής. Επιμέλεια: Δρ Απόστολος Βούρδας, MRCPsych, Παιδοψυχίατρος ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ Σημειώσεις για τους φοιτητές της Ιατρικής Σχολής Επιμέλεια: Δρ Απόστολος Βούρδας, MRCPsych, Παιδοψυχίατρος Παιδοψυχιατρική ή αλλιώς Ψυχιατρική Παιδιού και Εφήβου. Από τις

Διαβάστε περισσότερα

5. Τελικές συστάσεις, βαθμός τεκμηρίωσης και σύστασης με υποστηρικτικό κείμενο

5. Τελικές συστάσεις, βαθμός τεκμηρίωσης και σύστασης με υποστηρικτικό κείμενο 5. Τελικές συστάσεις, βαθμός τεκμηρίωσης και σύστασης με υποστηρικτικό κείμενο Διάγνωση και διαγνωστικά εργαλεία Αναγνώριση Ανίχνευση της κατάθλιψης σε ομάδες υψηλού κινδύνου Σύσταση 1: Συστήνεται στους

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα.2. Κατάθλιψη.3. Γενικά..3. Πού οφείλεται;.3. Ποια είναι τα συμπτώματα; 3. Ποιοι είναι οι παράγοντες κινδύνου;. 3. Πώς θεραπεύεται;...

Περιεχόμενα.2. Κατάθλιψη.3. Γενικά..3. Πού οφείλεται;.3. Ποια είναι τα συμπτώματα; 3. Ποιοι είναι οι παράγοντες κινδύνου;. 3. Πώς θεραπεύεται;... Ανώτατο Tεχνολογικό Eκπαιδευτικό Ίδρυμα Λάρισας Τμήμα νοσηλευτικής Εργασία στο μαθημα: Κοινοτική Νοσηλευτική- Ιδρύματα Τμήμα: Z4 Θέμα: Κατάθλιψη Σπουδάστρια: Αλεξανδρή Ευαγγελία Καθηγήτρια: κ. Κυπαρίση

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 2008 ΝΕΥΡΟΓΕΝΗΣ ΑΝΟΡΕΞΙΑ. Βασιλική Σπανού Ιωάννα Καζάνη Νικόλαος Τριπόδης

Αθήνα 2008 ΝΕΥΡΟΓΕΝΗΣ ΑΝΟΡΕΞΙΑ. Βασιλική Σπανού Ιωάννα Καζάνη Νικόλαος Τριπόδης Αθήνα 2008 ΝΕΥΡΟΓΕΝΗΣ ΑΝΟΡΕΞΙΑ Βασιλική Σπανού Ιωάννα Καζάνη Νικόλαος Τριπόδης 0 Αθήνα 2008 ΝΕΥΡΟΓΕΝΗΣ ΑΝΟΡΕΞΙΑ Συγγραφείς: Βασιλική Σπανού - Ψυχολόγος Ιωάννα Καζάνη - Παιδοψυχίατρος Δρ. Νικόλαος Τριπόδης

Διαβάστε περισσότερα

Γνωσιακή-Συµπεριφοριστική Θεραπεία: Ερµηνεία της Ιδεοψυχαναγκαστικής ιαταραχής. Νέα ερµηνευτικά δεδοµένα

Γνωσιακή-Συµπεριφοριστική Θεραπεία: Ερµηνεία της Ιδεοψυχαναγκαστικής ιαταραχής. Νέα ερµηνευτικά δεδοµένα ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Γνωσιακή-Συµπεριφοριστική Θεραπεία: Ερµηνεία της Ιδεοψυχαναγκαστικής ιαταραχής. Νέα ερµηνευτικά δεδοµένα Βαρβέρη Χριστίνα Ευαγγέλου Μαρία Κούκη Ελένη Ρακιτζή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σχιζοφρένεια και Τρίτη Ηλικία

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σχιζοφρένεια και Τρίτη Ηλικία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Σχιζοφρένεια και Τρίτη Ηλικία ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Κα. ΔΑΦΑΙΡΜΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΥΡΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις για το 1 ο έτος. Ντιάνα Χαρίλα Κλινική Ψυχολόγος (PhD)-Ψυχοθεραπεύτρια. Εκδόσεις του Ινστιτούτου Έρευνας και Θεραπείας της Συµπεριφοράς

Σηµειώσεις για το 1 ο έτος. Ντιάνα Χαρίλα Κλινική Ψυχολόγος (PhD)-Ψυχοθεραπεύτρια. Εκδόσεις του Ινστιτούτου Έρευνας και Θεραπείας της Συµπεριφοράς Γνωσιακή-Συµπεριφοριστική Θεραπεία: Θεωρητικό υπόβαθρο - βασικές αρχές - ψυχοθεραπευτικές δεξιότητες και τεχνικές Σηµειώσεις για το 1 ο έτος Ντιάνα Χαρίλα Κλινική Ψυχολόγος (PhD)-Ψυχοθεραπεύτρια WWW. IBRT.GR

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή της Συµπεριφoριστικής / Γνωσιακής ψυχοθεραπείας στην Κατάθλιψη Σηµειώσεις για το 2ο έτος (Σηµειώσεις για το εκπαιδευτικό πρόγραµµα απόκτησης ψυχιατρικής ειδικότητας του Ψυχιατρικού τµήµατος του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ(EXECUTIVE) Διπλωματική Εργασία

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ(EXECUTIVE) Διπλωματική Εργασία ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ(EXECUTIVE) Διπλωματική Εργασία ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

H ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.

H ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΦΩΤΗΣ ΜΩΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΡ.ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ H ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ, ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ. ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2007 H

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις για το 2ο έτος

Σηµειώσεις για το 2ο έτος ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Εφαρµογή της Συµπεριφoριστικής / Γνωσιακής ψυχοθεραπείας στην Σχιζοφρένεια Σηµειώσεις για το 2ο έτος Κωνσταντίνος Ευθυµίου, MSc. Κλινικός Ψυχολόγος, Ψυχοθεραπευτής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ

ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ Κωνσταντίνα Παπαηλία, τελειόφοιτος του Τµήµατος Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστηµίου, ασκούµενη στο Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Ανατολικής Αθήνας (2012-13) Εποπτεία: Σάββας Μπακιρτζόγλου, ψυχολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Πολυκανδριώτη Μαρία 1, Στεφανίδου Σπυριδούλα 1 1. Καθηγήτρια Εφαρμογών Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Αθήνας Τόμος 12, Τεύχος 4 (Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2013) _ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΘΡΟ_ ΠΕΡΙΛΗΨΗ H κατάθλιψη

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία: Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές Αισθητηριακή ολοκλήρωση και εναλλακτικές μέθοδοι θεραπείας

Πτυχιακή Εργασία: Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές Αισθητηριακή ολοκλήρωση και εναλλακτικές μέθοδοι θεραπείας Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Τμήμα Λογοθεραπείας Πτυχιακή Εργασία: Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές Αισθητηριακή ολοκλήρωση και εναλλακτικές μέθοδοι θεραπείας Συντάκτης Πτυχιακής: Τζουμαϊλής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόληψη της Αυτοκτονίας Παιδιών και Εφήβων

Πρόληψη της Αυτοκτονίας Παιδιών και Εφήβων Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου & Κοινωνικού Κεφαλαίου Πρόληψη της Αυτοκτονίας Παιδιών και Εφήβων Οδηγός για εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Ελένη Η. Μπεκιάρη Κυριάκος Β. Κατσαδώρος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΧΩΔΗΣ ΦΟΒΙΚΟΣ

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΧΩΔΗΣ ΦΟΒΙΚΟΣ Αθήνα 2008 ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΧΩΔΗΣ ΦΟΒΙΚΟΣ Βασιλική Σπανού Ιωάννα Καζάνη Νικόλαος Τριπόδης 0 Αθήνα 2008 ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΧΩΔΗΣ ΦΟΒΙΚΟΣ Συγγραφείς: Βασιλική Σπανού, Ψυχολόγος Ιωάννα

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 18 (1), 2007 31. Το πρώτο σχιζοφρενικό επεισόδιο: Φαρμακοθεραπεία και ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις. Γ.Δ. Γαρύφαλλος

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 18 (1), 2007 31. Το πρώτο σχιζοφρενικό επεισόδιο: Φαρμακοθεραπεία και ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις. Γ.Δ. Γαρύφαλλος ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 18 (1), 2007 31 Aνασκόπηση Review Το πρώτο σχιζοφρενικό επεισόδιο: Φαρμακοθεραπεία και ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις Γ.Δ. Γαρύφαλλος Β' Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα