Cover Page. The handle holds various files of this Leiden University dissertation.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/19052 holds various files of this Leiden University dissertation."

Transcript

1 Cover Page The handle holds various files of this Leiden University dissertation. Author: Manti, Eirini Title: From Categories to dimensions to evaluations : assessment of needs and developmental course of children in special educational settings Date:

2

3 136

4 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο σκοπός της παρούσας διατριβής ήταν να παρουσιάσει τόσο την επιστημονική και κλινική χρησιμότητα ενός νέου αξιολογητικού εργαλείου που εκτιμά μερικές από τις σημαντικότερες παιδικές ψυχικές διαταραχές, όπως ορίζονται στο DSM IV TR, συνδυάζοντας δυο διαδεδομένες προσεγγίσεις αξιολόγησης, όσο και να ελέγξει τις στατιστικές ιδιότητες μιας άλλης κλίμακας που διαφοροποιεί τα χαρακτηριστικά της αντικοινωνικής διαταραχής της προσωπικότητας από τις διαταραχές διαγωγής σε παιδιά. Εισαγωγικά Η ταξινόμηση των ψυχικών διαταραχών έχει τρεις βασικούς στόχους στην κλινική πρακτική: (α) επιτρέπει στους κλινικούς να συλλέξουν πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένους τύπους προβληματικών συμπεριφορών με στόχο τη βελτίωση της γνώσης γύρω από αυτές και την εγκαθίδρυση κατάλληλων θεραπειών, (β) δίνει πληροφορίες σχετικά με την επιδημιολογία των διαφόρων προβλημάτων και (γ) παρέχει στους κλινικούς και τους ερευνητές μια κοινή γλώσσα για να επικοινωνούν μεταξύ τους όταν αναζητούν πληροφορίες για την διάγνωση, την αντιμετώπιση και την πρόγνωση των ψυχικών διαταραχών (Carr 2006). Το DSM IV (TR) (American Psychiatric Association 1994, 2001) και το ICD 10 (Word Health Organization 1992, 2003), θεωρούνται σήμερα τα πλέον αποδεκτά και πιο διαδεδομένα συστήματα ταξινόμησης παγκοσμίως. Τα συστήματα αυτά ακολουθούν την κατηγορική προσέγγιση διάγνωσης, κατά την οποία οι ασθενείς είτε πληρούν είτε δεν πληρούν τα κριτήρια αξιολόγησης (Clark, Watson, και Reynolds 1995). Παρόλο που η επιστήμη της ψυχοπαθολογίας έχει αναμφισβήτητα διευκολυνθεί από τα κατηγορικά συστήματα ταξινόμησης (Clark, Watson, and Reynolds 1995), υπάρχουν αρκετές κριτικές και προβληματισμοί για το εαν αυτά τα συστήματα αποτελούν τη βέλτιστη προσέγγιση για την αξιολόγηση της αναπτυξιακής ψυχοπαθολογίας των παιδιών και των εφήβων (Sonuga Barke 1998). Ο κύριος προβληματισμός πηγάζει από το γεγονός ότι τα συστήματα αυτά δεν είναι σε θέση να προσδιορίσουν την βελτίωση ή την επιδείνωση συμπτωμάτων σε κλινικούς πληθυσμούς παιδιών με αναπτυξιακές διαταραχές (Carr 2006). Επιπλέον, λόγω του ότι η κατηγορική προσέγγιση χρησιμοποιεί αμοιβαία αποκλειόμενες κατηγορίες, δεν επιτρέπεται η συνύπαρξη διαφορετικών διαταραχών ή συμπτωμάτων διαταραχής (συννοσηρότητα) (Angold et al., 1999). Κατά συνέπεια, τα κατηγορικά συστήματα ταξινόμησης δεν είναι κατάλληλα για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας της θεραπείας και ως εκ τούτου εναλλακτικοί τρόποι ταξινόμησης είναι απαραίτητοι. 137

5 Έτσι έχει προταθεί πως τα μικτά συστήματα ταξινόμησης μπορεί να είναι η λύση για αυτή τη δυσκολία (Taylor and Rutter 2006). Με τον όρο μικτά εννοούμε την πρόσθεση μιας ακόμα ταξινόμησης που περιγράφει διαστάσεις της συμπεριφοράς (dimensional classification). Αυτή η προσέγγιση διατείνει πως η συμπεριφορά διακρίνεται από διαστάσεις τις οποίες έχουν όλα τα παιδιά σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό. Επομένως το παθολογικό εδώ διαφέρει ποσοτικά από το φυσιολογικό και το κάθε σύνδρομο αποτελείται από μια σειρά χαρακτηριστικών τα οποία βρίσκονται στη μια άκρη ενός συνεχούς, ενώ στην άλλη άκρη βρίσκονται οι φυσιολογικές συμπεριφορές (Clark, Watson, and Reynolds 1995). Για το σκοπό αυτό, οι Scholte, Van Berckelaer Onnes και Van der Ploeg (2008) κατασκεύασαν το Κοινωνικό Συναισθηματικό Ερωτηματολόγιο (ΚΣΕ), ως μια προσπάθεια να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ της προσέγγισης των διαστάσεων και των κατηγοριών. Το ΚΣΕ αξιολογεί συγκεκριμένα συμπτώματα του DSM IV για επτά παιδικές ψυχικές διαταραχές, συγκεκριμένα: τη διαταραχή ελλειμματικής προσοχής υπερκινητικότητα (ΔΕΠ Υ), την εναντιωματική προκλητική διαταραχή, την διαταραχή διαγωγής, τη γενικευμένη αγχώδη διαταραχή (ΓΑΔ), την κοινωνική φοβία, την κατάθλιψη και τον αυτισμό. Το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο αναπτύχθηκε τόσο για τους κλινικούς όσο και για τους επαγγελματίες που εργάζονται, για παράδειγμα σε ειδικά σχολεία εκπαίδευσης, με σκοπό να χρησιμοποιηθεί, είτε ως εργαλείο για την αξιολόγηση κάποιων συγκεκριμένων δυσκολιών που αντιμετωπίζουν τα παιδιά, είτε ως εργαλείο αξιολόγησης για να εκτιμηθεί η αποτελεσματικότητα της θεραπείας μετά την φοίτηση τους στα σχολεία αυτά (Scholte, Van Berckelaer Onnes, and Van der Ploeg 2008). Επιπλέον, μαζί με τις προαναφερθείσες παιδικές ψυχικές διαταραχές διερευνήθηκε κι ένα λιγότερο συχνό σύνδρομο που παρόλο που είναι σπάνιο, ενδέχεται να εμφανιστεί μεταξύ των παιδιών και των εφήβων, το σύνδρομο της αντικοινωνικής διαταραχής της προσωπικότητας (ψυχοπάθεια). Αν και η εκτίμηση των ψυχοπαθητικών χαρακτηριστικών μεταξύ των παιδιών και των εφήβων μπορεί να εγείρει πολλές κριτικές και ανησυχίες σχετικά με την αναπτυξιακή εγκυρότητα αυτής της διαταραχής και της πιθανότητας στιγματισμού, αποδεικνύεται ότι η μελέτη των ψυχοπαθητικών χαρακτηριστικών σε νέους μπορεί να προσφέρει μια καλύτερη κατανόηση για το πώς αναπτύσσεται η αντικοινωνική διαταραχή της προσωπικότητας, και ως εκ τούτου να βελτιώσει την πρόληψη και την θεραπεία (Karpman 1950). Έτσι, δημιουργήθηκε μια κλίμακα με το όνομα Ερωτηματολόγιο Κοινωνικής και Συναισθηματικής Αποξένωσης (ΕΚΣΑ) που διαφοροποιεί τα χαρακτηριστικά της ψυχοπάθειας από τις διαταραχές διαγωγής (Scholte and Van Der Ploeg 2007), καθώς έχει αποδειχθεί ότι η συμπεριφορική διάσταση της ψυχοπάθειας επικάλυπτε 138

6 σε μεγάλο βαθμό τις διαταραχές διαγωγής της παιδικής ηλικίας. Αυτή η κλίμακα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκτίμηση του κινδύνου σοβαρών επιθετικών και παραβατικών συμπεριφορών. Αν και η αντικοινωνική διαταραχή της προσωπικότητας δεν περιλαμβάνεται στο DSM IV, οι θεμελιωτές του DSM V προτείνουν την προσθήκη ενός νέου κριτηρίου στην διαταραχή διαγωγής που να σχετίζεται με τα ανάλγητα και απαθή γνωρίσματα που συναντάμε στην αντικοινωνική διαταραχή της προσωπικότητας (DSM V; American Psychiatric Association 2011). Στόχο ι και δο μή της διατριβής Για να μπορέσει να εξασφαλιστεί η γενικευσιμότητα μιας κλίμακας, είναι σημαντικό να γίνουν παρόμοιες αναλύσεις των στοιχείων σε διαφορετικά φύλα και ηλικίες των παιδιών καθώς και σε διαφορετικά πολιτισμικά πλαίσια (Achenbach and Rescorla 2007; Crijnen, Achenbach and Verhulst 1999). Επιπλέον, εκτός από τη διερεύνηση των στατιστικών ιδιοτήτων μιας νέας κλίμακας, είναι πολύ σημαντικό να δοκιμαστεί η χρησιμότητα και χρηστικότητά της στην καθημερινή κλινική πρακτική (Achenbach and Rescorla 2007; Crijnen, Achenbach and Verhulst 1999; Taylor and Rutter 2006). Για το σ κοπό αυτό πραγματοποιήθηκαν δύο ξεχωριστές μελέτες με στόχο τα ακόλουθα: α. Μια συγχρονική μελέτη για την αξιολόγηση της διαπολιτισμικής αξιοπιστίας και εγκυρότητας των δύο νέων κλιμάκων αξιολόγησης όταν αυτές χορηγούνται σε παιδιά ηλικίας 4 12 ετών στην Ελλάδα και την Ολλανδία, καθώς και η εκτίμηση του επιπολασμού των ψυχικών διαταραχών στα ίδια παιδιά. β. Μια διαχρονική μελέτη για τη διερεύνηση της ανάπτυξης της συμπτωματολογίας και της ακαδημαϊκής επίτευξης των παιδιών με Διαταραχές του Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) που φοιτούν σε ειδικό σχολείο εκπαίδευσης και να προσδιοριστούν οι παράγοντες που επηρεάζουν τη γνωστική ανάπτυξη των παιδιών αυτών. Για την πρώτη μελέτη, γονείς / κηδεμόνες παιδιών προεφηβικής ηλικίας από 4 12 ετών συλλέχθηκαν τυχαία από τον γενικό πληθυσμό δύο ευρωπαϊκών χωρών, και συγκεκριμένα, της Ολλανδίας και της Ελλάδας. Για τη διαχρονική μελέτη, οι γονείς και οι δάσκαλοι 89 παιδιών που φοιτούσαν σε ειδικό σχολείο εκπαίδευσης για αναπτυξιακές διαταραχές στην Ολλανδία βρίσκονταν υπό παρακολούθηση για δύο χρόνια. Μ έρος 1ο: Συγχρονική μελέτη Τα ευρήματα της πρώτης συγχρονικής μελέτης έδειξαν ότι τα σύνδρομα που προέκυψαν από μια κλίμακα που μετράει όχι μόνο την παρουσία αλλά και τον βαθμό σοβαρότητας των συμπτωμάτων βασιζόμενο στο DSM IV TR, με το όνομα Κοινωνικό Συναισθηματικό Ερωτηματολόγιο, ήταν αξιόπιστα (αξιοπιστία εσωτερικής συνοχής) τόσο 139

7 στην Ολλανδία όσο και στην Ελλάδα και μάλιστα για όλες τις ηλικιακές ομάδες των παιδιών. Επιπλέον οι πολυπαραγοντικές αναλύσεις αποκάλυψαν ότι η δομική εγκυρότητα του ΚΣΕ ήταν παρόμοια και αποδεκτή και στις δύο χώρες. Η μελέτη αυτή αποτελεί μια υπόσχεση ότι οι κλίμακες του συγκεκριμένου ερωτηματολογίου θα μπορούσαν να γενικευτούν και να χρησιμοποιηθούν και σε άλλες χώρες. Η δεύτερη συγχρονική μελέτη έδειξε, όπως και άλλες παρόμοιες έρευνες, ότι μία δισδιάστατη κατασκευή της αντικοινωνικής διαταραχής της προσωπικότητας, η οποία καλύπτει ναρκισσιστικά εγωκεντρικά και ανάλγητα απαθή χαρακτηριστικά που μετονομάστηκαν για την αποφυγή του στιγματισμού σε Κοινωνική και Συναισθηματική Αποξένωση αντίστοιχα, ήταν αξιόπιστη και διαπολιτισμικά σταθερή σε άμεση σύγκριση με παιδιά προεφηβικής ηλικίας στην Ολλανδία και στην Ελλάδα. Ένας πιθανός συνδυασμός των ανωτέρω κλιμάκων αξιολόγησης, π.χ. του ΚΣΕ και του ΕΚΣΑ, θα μπορούσε να γίνει ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο στα χέρια των κλινικών που θα μπορούσαν να το χρησιμοποιήσουν για να εντοπίσουν με ευκολία ομάδες παιδιών υψηλού κινδύνου και να διερευνηθεί κατά πόσο τα παιδιά με επιθετική και αντικοινωνική συμπεριφορά βρίσκονται σε κίνδυνο να αναπτύξουν συμπτώματα της αντικοινωνικής διαταραχής της προσωπικότητας, με απώτερο στόχο τον καλύτερο προγραμματισμό θεραπειών τόσο του παιδιού όσο και της οικογένειας για την πρόληψη πιθανών μελλοντικών παραβατικών συμπεριφορών (Harris και Ric e 2006; Salekin et al, 2001). Όσον αφορά τον επιπολασμό των αναπατυξιακών διαταραχών της παιδικής ηλικίας στην Ολλανδία και στην Ελλάδα, η μελέτη μας συμβάλλει στο σύνολο των ερευνητικών δεδομένων που δείχνουν ότι οι πιο διαδεδομένες διαταραχές στα παιδιά προεφηβικής ηλικίας του γενικού πληθυσμού και στις δύο χώρες είναι οι διαταραχές διαγωγής της συμπεριφοράς, όπως η ΔΕΠ Υ ή ΔΔ, ΕΠΔ και οι διαταραχές άγχους, ενώ οι λιγότερο διαδεδομένες είναι οι διαταραχές της διάθεσης και ο αυτισμός. Επειδή η συγκεκριμένη προσέγγιση αξιολόγησης επέτρεψε την εκτίμηση του αριθμού των παιδιών που υπέφεραν από συμπεριφορικά / συναισθηματικά προβλήματα (προσέγγιση των διαστάσεων) όπως επίσης έδειξε και τον αριθμό των παιδιών που βρίσκονται σε κίνδυνο να αναπτύξουν μια ψυχική διαταραχή (κατηγορική προσέγγιση), διαπιστώθηκε ότι ο συνολικός αριθμός των παιδιών που υποφέρουν από συμπεριφορικά και συναισθηματικά συμπτώματα στην Ελλάδα ήταν μεγαλύτερος από ότι στην Ολλανδία, σύμφωνα με τους γονείς/κηδεμόνες τους, ένα εύρημα που έρχεται σε συμφωνία με παρόμοιες διαπολιτισμικές μελέτες (βλ. κεφάλαιο 2) (Achenbach and Edelbrock 1983;Crijnen, Achenbach, and Verhulst 1999; Crijnen, Achenbach, and Verhulst 1997; MacDonald et al. 1995; Papatheofilou et al. 1988; Roussos et al. 1999). Είναι ενδιαφέρον ότι η εφαρμογή του 140

8 κριτηρίου της κλινικής ανεπάρκειας (παρουσία του συμπτώματος τουλάχιστον ημερησίως κατά το προηγούμενο εξάμηνο) αποκάλυψε ότι αυτή η προαναφερθείσα διαφορά δεν ήταν στατιστικά σημαντική πράγμα που σημαίνει ότι οι μελλοντικές διαγνωστικές διαδικασίες δεν θα πρέπει να στηρίζονται μόνο στην παρουσία ορισμένων συμπτωμάτων συμπεριφοράς, αλλά και στην εκπλήρωση ορισμένων κριτηρίων καθώς επίσης και στον βαθμό στον οποίο τα συμπτώματα αυτά αποκλίνουν από το «φυσιολογικό». Παρ 'όλα αυτά, ακόμα και όταν το κλινικό κριτήριο δεν λαμβάνεται υπ όψιν, βρέθηκε ότι ένας σεβαστός αριθμός παιδιών και στις δύο χώρες και ιδιαίτερα στην Ελλάδα ενδέχεται να αντιμετωπίσει στο μέλλον μεγάλες δυσκολίες. Το εύρημα αυτό θα πρέπει να ευαισθητοποιήσει τις Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας και Παιδικής Πρόνοιας, καθώς εκτός από την προσωπική αγωνία που βιώνουν οι οικογένειες και τα παιδιά με συμπεριφορικά ή συναισθηματικά προβλήματα, οι διαταραχές ψυχικής υγείας έχουν επίσης ένα τεράστιο κόστος για την κοινωνία τόσο οικονομικό όσο και κοινωνικό. Μια πρόσφατη ανάλυση του κόστους των διαταραχών ψυχικής υγείας στο Ηνωμένο Βασίλειο έδειξε ότι το κόστος των ψυχικών ασθενειών αυξήθηκε από 77,4 δισεκατομμύρια λίρες κατά το έτος 2003 (Sainsbury Centre for Mental Health 2003) σε 105,2 δισεκατομμύρια λίρες το 2009/10 (Centre for Mental Health 2010). Όσον αφορά το κόστος της υποστήριξης παιδιών προεφηβικής ηλικίας με σοβαρή αντικοινωνική συμπεριφορά έχει διαπιστωθεί ότι οι δαπάνες είναι επίσης υψηλές και η συμμετοχή πολλών φορέων και υπηρεσιών υγείας καθώς και της ίδια της οικογένειας ευρεία (Romeo, Knapp, and Scott 2006). Είναι ενδιαφέρον ότι το μεγαλύτερο κόστος αυτού του συγκεκριμένου πληθυσμού παιδιών δεν σημειώνεται λόγω της παραπομπής τους σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας, αλλά λόγω των πολλών εισαγωγών στο νοσοκομείο που οφείλονται σε ατυχήματα, τα οποία τείνουν να συμβαίνουν αρκετά συχνά σε αυτά τα παιδιά (Romeo, Knapp and Scott 2006). Ένας τρόπος για να μειωθούν αυτά τα «έξοδα» σε μια κοινωνία είναι να μειωθούν τα επίπεδα αναπτυξιακών ή ψυχικών διαταραχών ανάμεσα στα παιδιά με έγκαιρες και ουσιαστικές παρεμβάσεις, ή ιδανικά, με προγράμματα πρόληψης στα σχολεία που πρέπει να παρέχονται πριν από την ανάπτυξη σοβαρής συμπτωματολογίας. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητο να εντοπισθούν εγκαίρως τα παιδιά που βρίσκονται σε κίνδυνο να αναπτύξουν μια ψυχιατρική διαταραχή. Για να γίνει αυτό, κατάλληλα και εύκολα στη χρήση εργαλεία αξιολόγησης όπως το ΚΣΕ και το ΕΚΣΑ απαιτούνται που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και ως εργαλεία ανίχνευσης αλλά και ως εργαλεία αξιολόγησης για να καθοριστεί η αποτελεσματικότητα συγκεκριμένων προληπτικών προγραμμάτων παρέμβασης σε σχολεία γενικής παιδείας ή σε ειδικά σχολεία. 141

9 Μ έρος 2ο: Διαχρονική μελέτη Η διαχρονική μελέτη έδειξε ότι το ΚΣΕ, μπορούσε επίσης να χρησιμοποιηθεί και ως εργαλείο αξιολόγησης για να προσδιορίσει και να συγκρίνει την αναπτυξιακή πορεία κλινικού πληθυσμού παιδιών (παιδιά με αυτισμό και παιδιά χωρίς αυτισμό, αλλά με άλλες αναπτυξιακές διαταραχές) τα οποία φοιτούσαν σε ειδικό σχολείο, χρησιμοποιώντας τους δασκάλους και τους γονείς τους ως πηγή πληροφόρησης (βλ. Κεφάλαιο 4). Σύμφωνα με τα πιο σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα, η κατάλληλα σχεδιασμένη εκπαίδευση είναι ίσως μια από τις αποτελεσματικότερες πρακτικές για την ενίσχυση της κοινωνικής, συναισθηματικής και γνωστικής ανάπτυξης των παιδιών με Διαταραχές του Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) (Dawson and Osterling 1997; National Research Council 2001; Olley 2005; Simpson et al. 2005). Τα ευρήματα αυτής της μελέτης είναι σε συμφωνία με την υπάρχουσα βιβλιογραφία που δείχνουν ότι τα παιδιά με ΔΑΦ που φοιτούν σε ειδικό σχολείο μπορεί πράγματι να επωφεληθούν σε ότι αφορά στην μείωση της συμπτωματολογίας τους και στην ανάπτυξη των σχολικών δεξιοτήτων, σύμφωνα με τους δασκάλους τους, αλλά όχι σύμφωνα με τους γονείς τους (Charman et al. 1996; Krauss et al. 2003; L iptak e t al. 2006; Siklos and Kerns 2006). Τα αποτελέσματα που συλλέχθηκαν τόσο από τους δασκάλους όσο και από τους γονείς έδειξαν ότι η υπο κλίμακα του ΚΣΕ για τον αυτισμό, μπόρεσε να διαφοροποιήσει με αξιοπιστία τα παιδιά που είχαν επίσημη διάγνωση ΔΑΦ από τα παιδιά που είχαν μια άλλη διάγνωση. Παρ 'όλα αυτά, ενώ οι δάσκαλοι ανέφεραν σημαντική μείωση των συμπτωμάτων για την ομάδα των παιδιών με ΔΑΦ μετά από δύο χρόνια φοίτησης στο ειδικό σχολείο, οι γονείς δεν ανέφεραν καμία αλλαγή. Αν και αυτή η διαφορά μεταξύ των ερωτηθέντων δασκάλων και γονέων έρχεται σε συμφωνία με προηγούμενες μελέτες (Zahner and Daskalakis 1998; Szalmari et al 1994; Verhulst and Akkerhuis 1989) είναι ίσως σημαντικό, αντί να επικεντρωνόμαστε στις αιτίες που οδηγούν σε έλλειψη συμφωνίας μεταξύ των ερωτηθέντων (βλ. Achenbach, McConaughy, and Howell 1987) να θεωρήσουμε κάθε πηγή πληροφορίας ως έναν αντικατοπτρισμό της συμπεριφοράς του παιδιού σε διαφορετικές καταστάσεις ή περιβάλλοντα, π.χ. σχολείο ή το σπίτι (Verhulst και Van der Ende 2006). Έτσι, ακόμη και η διαφωνία μεταξύ των ερωτηθέντων μπορεί να είναι πολύτιμη στα χέρια των κλινικών, όταν ερμηνεύεται σωστά (Schachar, Rutter, and Smith 1981). Όπως και σε άλλες παρόμοιες μελέτες, διαπιστώθηκε ότι και οι δύο ομάδες παιδιών επωφελήθηκαν μετά από δύο χρόνια φοίτησης στο σχολείο σε ότι αφορά την σχολική τους επίδοση σε διαφορετικούς σχολικούς τομείς όπως στην ανάγνωση, στην κατανόηση γραπτού λόγου, στην ορθογραφία και στην αριθμητική, παρόλο που η βελτίωση 142

10 αυτή ήταν πολύ μικρότερη απ ότι θα αναμέναμε σε παιδιά του γενικού πληθυσμού (βλ. κεφάλαια 4 και 5). Το εύρημα αυτό υποδηλώνει ότι τα παιδιά που φοιτούν στα ειδικά σχολεία είναι πιθανότερο να μείνουν πίσω σε κάποιες σχολικές ικανότητες από ό, τι τα παιδιά που φοιτούν στα κανονικά σχολεία, ένα εύρημα που συμφωνεί και με άλλες μελέτες (Dyck et al. 2007; Helt et al. 2008). Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία ο κίνδυνος αυτός μπορεί να μειωθεί με την εφαρμογή κατάλληλων στρατηγικών διδασκαλίας που εγείρουν την ακαδημαϊκή επίτευξη στα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (Harris and Handleman 2000; McEachin, Smith, and Lovaas 1993; Rogers and DiLalla 1991; Sallows and Graupner 2005). Στην τέταρτη μελέτη διερευνήθηκαν μερικές από αυτές τις στρατηγικές διδασκαλίας σε σχέση με τα παιδιά με ΔΑΦ και διαπιστώθηκε ότι η παροχή δομής και οργάνωσης ήταν ο ισχυρότερος βασικός παράγοντας πρόβλεψης της ανάπτυξης σχολικών δεξιοτήτων στα παιδιά με ΔΑΦ, προσθέτοντας στη βιβλιογραφία το γεγονός ότι, εκτός από τις βελτιώσεις των συμπεριφορών στον αυτισμό (Dawson and Osterling 1997; Olley 2005; Quill 1995; Simpson et al 2005; Schopler 1997) ένα δομημένο περιβάλλον μπορεί επίσης να βελτιώσει και τις ακαδημαϊκές επιδόσεις των παιδιών, μειώνοντας ενδεχομένως το άγχος και την σύγχυση (βλ. κεφάλαιο 5). Ένα ακόμα σημαντικό εύρημα ήταν ότι η βελτίωση της σχολικής επίδοσης των μαθητών με ΔΑΦ συνδεόταν μακροπρόθεσμα(μετά το πέρας δυο ετών) με την παροχή συναισθηματικής υποστήριξης από τους δασκάλους. Το εύρημα αυτό συμφωνεί με ένα τεράστιο αριθμό μελετών που δείχνουν τα οφέλη της θετικής σχέσης δασκάλου μαθητή σε μια τάξη (Battistich, Schaps, and Wilson 2004; Birch and Ladd 1997; Hamre and Pianta 2001; Klem and Connell 2004), αλλά και υπενθυμίζει ότι εκτός από τις σοβαρές δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, τα παιδιά με ΔΑΦ μπορούν τελικά να δημιουργήσουν ασφαλείς δεσμούς με τους φροντιστές τους, οι οποίοι τελικά και επιβοηθούν την συναισθηματική, κοινωνική και γνωστική τους ανάπτυξη. Περιορισμοί και μελλοντικές κατευθύνσεις Όσον αφορά την πρώτη συγχρονική μελέτη θα πρέπει να τονιστεί ότι οι δύο κλίμακες αξιολόγησης δεν είχαν στόχο να αντικαταστήσουν την κλινική διάγνωση, ούτε κατά συνέπεια να δώσουν διάγνωση στα παιδιά. Συγκεκριμένα, αν και αποδείχθηκε πως το ΚΣΕ είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για τον εντοπισμό συμπτωμάτων ψυχοπαθολογίας σε παιδιά σχολικής ηλικίας, μια κλινική διάγνωση θα πρέπει να περιλαμβάνει την πλήρωση περισσοτέρων κριτηρίων (βλέπε DSM IV TR [APA 2001]) ή αλλιώς θα έπρεπε τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου να συγκριθούν με μια διάγνωση βασισμένη στο DSM. Ομοίως, το Ερωτηματολόγιο Κοινωνικής και Συναισθηματικής Αποξένωσης (ΕΚΣΑ) δεν είχε 143

11 σκοπό να μετρήσει ή να υπονοήσει την παρουσία της αντικοινωνικής διαταραχής της προσωπικότητας μεταξύ των παιδιών αλλά είχε την πρόθεση να συλλέξει χρήσιμες πληροφορίες για τα παιδιά με σοβαρά προβλήματα συμπεριφοράς. Ωστόσο και στις δύο περιπτώσεις μια διαχρονική έρευνα θα έπρεπε να πραγματοποιηθεί για να καθορίσει την προγνωστική ισχύ αυτών των εργαλείων και των πιθανών αναπτυξιακών αλληλεπιδράσεων των διαταραχών αυτών. Όσον αφορά το δείγμα της έρευνας, θα πρέπει να επισημανθεί ότι λόγω χρονικών και οικονομικών περιορισμών, το Ελληνικό δείγμα ήταν μικρότερο από το Ολλανδικό και αποτελείτο κυρίως από παιδιά που ζούσαν σε μεγάλες πόλεις (πόλεις με περισσότερους από κατοίκους). Για το λόγο αυτό, η επανάληψη παρόμοιων μελετών στο μέλλον θα πρέπει να χρησιμοποιήσει όσο το δυνατόν συγκρίσιμα δείγματα πληθυσμού, ώστε να αυξηθεί η στατιστική ισχύς και να ανιχνευτούν τυχόν μικρές διαφορές στα ποσοστά επιπολασμού μεταξύ διαφορετικών ηλικιακών ομάδων. Ωστόσο, σύμφωνα με τους Tabachnick & Fidell (2001) όσον αφορά τις παραγοντικές αναλύσεις, το ελάχιστο μέγεθος δείγματος που απαιτείται προκειμένου να συλλεχθούν αξιόπιστα αποτελέσματα είναι οι 300 ερωτηθέντες, έτσι και τα δύο δείγματα ήταν αρκετά μεγάλα για να ελέγξουν ένα από τα κύρια ζητήματα της μελέτης. Τέλος, η συγχρονική αυτή μελέτη διεξήχθει μόνον μεταξύ παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας (4 έως 12 ετών) και σε μη κλινικά δείγματα. Για τον λόγο αυτό χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση των ψυχομετρικών ιδιοτήτων αυτών των κλιμάκων και σε μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες (πχ εφήβους) καθώς και σε κλινικούς πληθυσμούς ή πληθυσμούς παραβατικών ανηλίκων. Επίσης κάποιες ακόμα ψυχομετρικές πτυχές της αξιοπιστίας και της εγκυρότητας θα πρέπει να διερευνηθεί στο μέλλον όπως η αξιοπιστία επαναληπτικών μετρήσεων, η αξιοπιστία μεταξύ διαφορετικών βαθμολογητών καθώς και η εγκυρότητα κριτηρίου που περιλαμβάνει την συντρέχουσα ή ταυτόχρονη εγκυρότητα και την προβλεπτική εγκυρότητα. Παρά το γεγονός ότι ένας σημαντικός περιορισμός της διαχρονικής μελέτης ήταν ότι δεν βασίστηκε σε ένα πειραματικό σχέδιο με ομάδα ελέγχου, είναι γνωστό ότι κάτι τέτοιο είναι δύσκολο να εφαρμοστεί σε ένα σχολικό περιβάλλον, καθώς δεν θα ήταν δεοντολογικά σωστό να στερήσουμε τη θεραπεία και την εκπαίδευση από τα παιδιά που πραγματικά την χρειάζονται. Επιπλέον, η χρήση των δύο εργαλείων που στηρίχθηκε η παρούσα μελέτη χρησιμοποιούνται κυρίως στην Ολλανδία, δηλαδή, το ΚΣΕ και το CITO test για τον λόγο αυτό τα αποτελέσματα της έρευνας έχουν περιορισμένη συγκρισιμότητα με αντίστοιχες έρευνες. Ως εκ τούτου, μελλοντικές έρευνες θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν, εκτός από τα προαναρθέντα εργαλεία, και πιο διαδεδομένα εργαλεία μέτρησης των γνωστικών δυνατοτήτων (όπως για π.χ. το IQ τεστ) ή των συμπτωμάτων 144

12 του αυτισμού. Παρ 'όλα αυτά, και τα δυο εργαλεία θεωρούνται έγκυρα και αξιόπιστα και η μοναδικότητα του CITO τεστ είναι ότι προσδιορίζει την σχολική πρόοδο των παιδιών κάτι που το IQ τεστ δεν μπορεί να κάνει. Συμπεράσματα Ένα από τα κυριότερα ερωτήματα που τείθεται στην αναθεώρηση της νεότερης έκδοσης του DSM V είναι για το εάν θα έπρεπε να συμπεριληφθεί στο κατηγορικό σύστημα αξιολόγησης και η προσέγγιση των διαστάσεων. Από την παρούσα μελέτη η απάντηση είναι προφανής: μια κλίμακα αξιολόγησης που συνδυάζει και τις δύο αυτές προσεγγίσεις όπως το ΚΣΕ και το ΕΚΣΑ θα μπορούσαν να φανούν χρήσιμα τόσο στην ερευνητική όσο και στην κλινική πράξη ώστε να προωθήσουν από την μία την έγκαιρη αξιολόγηση των παιδιών που διατρέχουν υψηλό κίνδυνο στο γενικό πληθυσμό όσο και για να προσδιορίσουν την βελτίωση ή την επιδείνωση συμπτωμάτων σε κλινικούς πληθυσμούς παιδιών με αναπτυξιακές διαταραχές. Η κατανόηση της ανάπτυξης και της πορείας των παιδιών με δυσκολίες είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη αποτελεσματικών στρατηγικών διδασκαλίας και για τον σχεδιασμό κατάλληλων εκπαιδευτικών προγραμμάτων. 145

13 146

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ-ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Ποια είναι η διαφορά μεταξύ αυτισμού και συνδρόμου Asperger;»

«Ποια είναι η διαφορά μεταξύ αυτισμού και συνδρόμου Asperger;» ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΓΙΑ ΑΥΤΙΣΜΟΣ «Ποια είναι η διαφορά μεταξύ αυτισμού και συνδρόμου Asperger;» Και τα δυο, αυτισμός ή αυτιστική διαταραχή και σύνδρομο Asperger, ανήκουν στις διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Εφαρμογή του Boehm Test of Basic Concepts- Preschool Version σε παιδιά προσχολικής ηλικίας» Μια

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπευτικές παρεμβάσεις στη Διαταραχή του Αυτιστικού Φάσματος: βιβλιογραφική ανασκόπηση

Θεραπευτικές παρεμβάσεις στη Διαταραχή του Αυτιστικού Φάσματος: βιβλιογραφική ανασκόπηση Τίτλος εργασίας: Θεραπευτικές παρεμβάσεις στη Διαταραχή του Αυτιστικού Φάσματος: βιβλιογραφική ανασκόπηση Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Τμήμα Λογοθεραπείας Επιβλέπων καθηγητής: ΝΑΣΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Δυσλεξία και Τριτοβάθμια Eκπαίδευση: Αντιλήψεις και απόψεις καθηγητών και φοιτητών. Μια πιλοτική έρευνα.

Θέμα: Δυσλεξία και Τριτοβάθμια Eκπαίδευση: Αντιλήψεις και απόψεις καθηγητών και φοιτητών. Μια πιλοτική έρευνα. ΠΕ.ΣΥ.Π ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ Πτυχιακή Εργασία της Ελισάβετ Τσίτσου και της Ελένης Πλέστη Θέμα: Δυσλεξία και Τριτοβάθμια Eκπαίδευση: Αντιλήψεις και απόψεις καθηγητών

Διαβάστε περισσότερα

MODULE 4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ και ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ

MODULE 4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ και ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ MODULE 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ και ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ Κεφάλαιο 1ο: Εννοιολογικές αποσαφηνίσεις 1.1 Οριοθέτηση της έννοιας αξιολόγηση 1.2 Διακρίσεις της Αξιολόγησης 1.3 Aναγκαιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ Πτυχιακή εργασία Θέμα: «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΥΤΙΣΜΟΥ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΥΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΥΤΙΣΜΟΥ Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Βαζάκα Σοφία Επιμέλεια εργασίας: Τσαφούτης Βασίλειος (Α.Μ. 414) Τσολάκης Γεώργιος (Α.Μ. 582) Ιωάννινα, 2009-2010

Διαβάστε περισσότερα

Πέμπτη 8 Μαΐου 2014 Προσκεκλημένη Ομιλία Trusting what you're told: How children learn from others

Πέμπτη 8 Μαΐου 2014 Προσκεκλημένη Ομιλία Trusting what you're told: How children learn from others 1 ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ -Οι συγγραφείς των υποβολών είναι υπεύθυνοι για το περιεχόμενο των περιλήψεών τους. -Τα κείμενα των περιλήψεων δημοσιεύονται στη μορφή στην οποία ελήφθησαν. 2 Πέμπτη 8 Μαΐου 2014 Προσκεκλημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΥΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΑΥΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΥΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΥΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΥΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Επιστημονική Επιμέλεια Έκδοσης Στέργιος Νότας - Μαρία Νικολαίδου Εκδόσεις Βήτα ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Καμούτσα Ιωάννα, 2219. Κοτσίφη Μαρία,2361. Νικολακοπούλου Θεώνη,2218. Επιβλέπων: Μιχάλης Μιχαήλ, Κοινωνικός Λειτουργός.

Εισηγητής: Καμούτσα Ιωάννα, 2219. Κοτσίφη Μαρία,2361. Νικολακοπούλου Θεώνη,2218. Επιβλέπων: Μιχάλης Μιχαήλ, Κοινωνικός Λειτουργός. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Αντιλήψεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε σχέση με την διαταραχή Ελλειμματικής προσοχής

Διαβάστε περισσότερα

Οι Απόψεις των Εκπαιδευτικών για την Εφαρμογή της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στη Δημοτική Εκπαίδευση

Οι Απόψεις των Εκπαιδευτικών για την Εφαρμογή της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στη Δημοτική Εκπαίδευση Οι Απόψεις των Εκπαιδευτικών για την Εφαρμογή της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στη Δημοτική Εκπαίδευση Ιλιάδα Ηλία, Σοφία Βλάμη & Κωνσταντίνος Λουκαΐδης Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΕΠ-Υ ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Κατερίνα Μανιαδάκη

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΕΠ-Υ ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Κατερίνα Μανιαδάκη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος....................................................... 15 1. ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΕΠ-Υ ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Κατερίνα Μανιαδάκη Εισαγωγικά......................................................

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ. της ΕΙΡΗΝΗΣ ΠΛΥΤΑ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ. της ΕΙΡΗΝΗΣ ΠΛΥΤΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ της ΕΙΡΗΝΗΣ ΠΛΥΤΑ Ο ρόλος της συναισθηματικής νοημοσύνης και των συμπεριφορών διαχείρισης χρόνου των εφήβων στις σχολικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 2.2 Δείκτης μέτρησης συμμετοχής στη δια βίου μάθηση 38. 2.3 Δείκτης Μέτρησης Ολοκλήρωσης των Σπουδών Λυκείου 13

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 2.2 Δείκτης μέτρησης συμμετοχής στη δια βίου μάθηση 38. 2.3 Δείκτης Μέτρησης Ολοκλήρωσης των Σπουδών Λυκείου 13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I-II. Προσδιορισμός περιεχομένου Δεικτών - Πηγές στοιχείων και καταγραφή τους 1. Εισαγωγή 1 1.1 Αντικειμενικοί στόχοι του Έργου 3 1.2 Μεθοδολογία υλοποίησης του Παραδοτέου 4 1.3 Το Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ιπλωματική εργασία με θέμα: «θεατρικό παιχνίδι στην ειδική αγωγή»

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο για την Προώθηση της Ηλεκτρονικής μάθησης στον Αγροτικό χώρο e ruralnet. LLP Transversal Programme Key Activity 3 ICT Networks

Δίκτυο για την Προώθηση της Ηλεκτρονικής μάθησης στον Αγροτικό χώρο e ruralnet. LLP Transversal Programme Key Activity 3 ICT Networks Δίκτυο για την Προώθηση της Ηλεκτρονικής μάθησης στον Αγροτικό χώρο e ruralnet LLP Transversal Programme Key Activity 3 ICT Networks ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για Μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες

Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για Μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ «Αναλυτικά Προγράμματα Μαθησιακών Δυσκολιών-Ενημέρωση-Ευαισθητοποίηση» ΘEΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

«Η βελτίωση της συναισθηματικής νοημοσύνης των φοιτητών μέσα από την παρακολούθηση σχετικών μαθημάτων: Αλήθεια ή Μύθος;» Ιωάννα-Έρση Περβολαράκη

«Η βελτίωση της συναισθηματικής νοημοσύνης των φοιτητών μέσα από την παρακολούθηση σχετικών μαθημάτων: Αλήθεια ή Μύθος;» Ιωάννα-Έρση Περβολαράκη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ «Η βελτίωση της συναισθηματικής νοημοσύνης

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Πρόλογος........................................................... 21 Ευχαριστίες......................................................... 27 Μ ΕΡOΣ Π ΡΩΤΟ Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συναισθηματική νοημοσύνη και χαρακτηριστικά προσωπικότητας

Συναισθηματική νοημοσύνη και χαρακτηριστικά προσωπικότητας Συναισθηματική νοημοσύνη και χαρακτηριστικά προσωπικότητας Περίληψη Αλήθεια τι είναι η συναισθηματική νοημοσύνη; Γιατί είναι πιο σημαντική από το IQ; Ποια η σχέση ΕQ με το IQ; Ποια η σχέση του ΕQ με τα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Εξελίξεις και Ευκαιρίες για τις Ευρωπαϊκές Χώρες EUROPEAN AGENCY for Special Needs and Inclusive Education ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ στo Σχολειο στην Ελλαδα

Η ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ στo Σχολειο στην Ελλαδα Β. Δενδρινου, Aικ. Ζουγανελη, E. Καραβα Η ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ στo Σχολειο στην Ελλαδα Ευρωπαϊκή Έρευνα Γλωσσικών Ικανοτήτων Β. ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ, ΑΙΚ. ΖΟΥΓΑΝΕΛΗ & Ε. ΚΑΡΑΒΑ Η ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤO ΣΧΟΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδρομές στη διδασκαλία της νέας ελληνικής. Διαδρομές στη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας

Διαδρομές στη διδασκαλία της νέας ελληνικής. Διαδρομές στη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας Διαδρομές στη διδασκαλία της νέας ελληνικής Διαδρομές στη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας Άρθρο «Γνωστική εξέλιξη, έφεση και εκμάθηση γλωσσών σε μικρά παιδιά στην Ελλάδα: μια διαφορετική προσέγγιση»

Διαβάστε περισσότερα

«Αντιλήψεις μαθητών τυπικής ανάπτυξης του δημοτικού σχολείου για τις αναπηρίες»

«Αντιλήψεις μαθητών τυπικής ανάπτυξης του δημοτικού σχολείου για τις αναπηρίες» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Μεταπτυχιακή εργασία με θέμα: «Αντιλήψεις μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

Με την ολοκλήρωση της παρούσας πτυχιακής εργασίας νιώθουμε μεγάλη συγκίνηση και χαρά. Δεν είναι μόνο η ολοκλήρωση που μας κάνει χαρούμενες, είναι η

Με την ολοκλήρωση της παρούσας πτυχιακής εργασίας νιώθουμε μεγάλη συγκίνηση και χαρά. Δεν είναι μόνο η ολοκλήρωση που μας κάνει χαρούμενες, είναι η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΙΚΟ ΕΚΠΑΙΙΔΕΥΤΙΙΚΟ ΙΙΔΡΡΥΜΑ ΚΡΡΗΤΗΣ Σ..Ε.Υ.Π.. ΤΜΗΜΑ: : ΚΟΙΙΝΩΝΙΙΚΗ ΕΡΡΓΑΣΙΙΑ ««ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΙΚΕΣ ΠΡΡΟΣΔΟΚΙΙΕΣ ΕΚΠΑΙΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΚΟΙΙΝΩΝΙΙΚΩΝ ΛΕΙΙΤΟΥΡΡΓΩΝ ΛΙΙΓΟ ΠΡΡΙΙΝ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ/ΟΦΕΛΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ/ΟΦΕΛΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ/ΟΦΕΛΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Του μεταπτυχιακού φοιτητή Σταθούση Γιάννη Οι δαπάνες για εκπαίδευση αναγνωρίζονται ευρέως ως μια επένδυση σε ανθρώπινο δυναμικό/κεφάλαιο που συνεισφέρει θετικά στην

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά Ανάλυσης Αναγκών Ενδιαφερομένων Φορέων/Ατόμων

Αναφορά Ανάλυσης Αναγκών Ενδιαφερομένων Φορέων/Ατόμων Code RED Co-design to Re-Engage the Disengaged PROJECT NUMBER - UK/13/LLP-LdV/TOI-678 Αναφορά Ανάλυσης Αναγκών Ενδιαφερομένων Φορέων/Ατόμων Αρ. Αποτελέσματος 4 Πακέτο Εργασίας 2 Τίτλος Πακέτου Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Οι Μαθησιακές Δυσκολίες στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση

Οι Μαθησιακές Δυσκολίες στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση Οι Μαθησιακές Δυσκολίες στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση Παραγωγή / Σχεδιασμός / DTP: adaction A.E. Διαφήμιση Μάρκετινγκ Δημόσιες Σχέσεις Πλατεία Ιπποδρομίου 21, 546 21 Θεσσαλονίκη τηλεφωνικό κέντρο/τηλεομοιότυπο:

Διαβάστε περισσότερα

Διαφορές των Φύλων στο Εκπαιδευτικό Επίτευγμα: Μελέτη για τα Μέτρα που Λαμβάνονται και την Κατάσταση που Επικρατεί στην Ευρώπη Σήμερα

Διαφορές των Φύλων στο Εκπαιδευτικό Επίτευγμα: Μελέτη για τα Μέτρα που Λαμβάνονται και την Κατάσταση που Επικρατεί στην Ευρώπη Σήμερα EC-32-09-196-EL-C Το Δίκτυο Ευρυδίκη παρέχει πληροφορίες και αναλύσεις για τα εκπαιδευτικά συστήματα και πολιτικές στην Ευρώπη. Αποτελείται από 35 εθνικές μονάδες στις 31 χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα